Solis 555 Design Kettle Pro handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis 555 Design Kettle Pro. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Waterkoker
  • Model/naam: 555 Design Kettle Pro
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
SOLIS DESIGN WATERKOKER PRO
TYPE 555
I. Omschrijving van het apparaat
Uitneembare kalkfilter
De kalkdeeltjes worden door de filter tegengehouden, voor schoner water en een verhoogde levensduur van het materiaal
Kijkvenster in deksel
Deksel met lift
Toets voor het openen van het
deksel
De ‘soft-grip’ handgreep
Kijkglas voor de
waterhoeveelheid
Controlelampje
On/Off schakelaar
Automatische
veiligheidschakelaar en
droogkook beveiliging
Een uitstekende kwaliteit
geborsteld roestvrij staal
1,7 L capaciteit
Verzonken 2200 Watt snelkook
element voor het verwarmen
Inox voet met oprolbare kabel
Pagina: 1
Wij feliciteren u met uw nieuwe SOLIS Design Waterkoker Pro! U heeft een kwaliteitsproduct
gekocht.
II. Veiligheidsvoorschriften
Bij SOLIS staat veiligheid in alle opzichten steeds voorop. Wij vragen u daarom voorzichtig om te
gaan met elektrische apparaten en de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Belangrijke veiligheidsregels bij het gebruik van de SOLIS Design Waterkoker Pro:
• Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u uw waterkoker in gebruik gaat nemen
en bewaar deze vervolgens als naslagwerk.
• Rol voor gebruik het elektriciteitssnoer volledig uit.
• Gebruik de SOLIS Waterkoker alleen op droge, stabiele oppervlakken.
• Verwijder (promotie) stickers voordat u het apparaat in gebruik neemt.
• De waterkoker is uitsluitend geschikt om drinkwater te verwarmen. Het kan in geen geval
worden gebruikt om andere vloeistoffen of voedsel te verwarmen.
• Neem altijd de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is. Als u de machine
reinigt, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact.
• Laat het elektriciteitssnoer nooit over de rand van een tafel/aanrecht hangen, in aanraking
komen met hete oppervlaktes of in de knoop komen.
• Plaats de waterkoker op veilige afstand van muren, gordijnen en andere hitte- of
stoomgevoelige materialen. Min. afstand 30 cm.
• Gebruik het toestel altijd onder voortdurend toezicht.
• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of invalide personen, of alleen als zij
hierbij geassisteerd worden.
• Laat kinderen nooit zonder toezicht bij een elektrisch apparaat en voorkom dat zij hiermee gaan
spelen.
• Laat het apparaat en het elektriciteitssnoer niet in aanraking komen met water of een vloeistof
komen.
• Dit apparaat is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld. Gebruik het apparaat dus niet voor
andere doeleinden. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
• Gebruik bij het schoonmaken van dit apparaat geen ruwe schuurmiddelen of bijtende
schoonmaakmiddelen.
• Elk onderhoud anders dan het reinigen van het apparaat dient door een erkende servicedienst
uitgevoerd te worden.
• Volg de gebruiksaanwijzing voor het schoonmaken zo strikt mogelijk. Controleer het apparaat
regelmatig op mogelijke beschadigingen. Voor reparatie kan u het toestel afgeven bij uw
verkooppunt of opsturen naar:
J. van RATINGEN NV
Stadsheide 11
3500 Hasselt
Tel 011/22.21.71
Fax 011/22.97.90
info@vanratingen.com
Pagina: 2
III. Het gebruik van de SOLIS Design Waterkoker Pro
Ingebruikname van de SOLIS Waterkoker Pro:
Verwijder alle reclame en verpakkingsmaterialen vóór gebruik. Wij adviseren, om de waterkoker vóór
de eerste keer met de maximale hoeveelheid water te vullen, te laten koken en het gekookte water
weg te gooien. De waterkoker functioneert alleen wanneer deze op de INOX voet geplaatst is en de
ON/OFF
knop op ON staat. De waterkoker schakelt automatisch uit, zodra het water kookt.
1. Om de waterkoker te vullen, neemt u hem van de INOX voet en opent u het deksel door op de knop
te drukken. Vul het met de gewenste waterhoeveelheid. Let op dat het waterniveau altijd tussen het
min. en max. van de waterindicator is.
2. Zorg dat het deksel goed dicht is. Plaats de waterkoker op de INOX voet. Steek de stekker in een
230 V stopcontact.
3. Druk de ON/OFF schakelaar op ON. Het controlelampje en het lampje van de water indicator gaat
aan.
Belangrijk:
Vul de waterkoker met zoveel water dat het waterpeil tussen het min. en max. staat. Te weinig water
leidt tot vervroegd afslaan. Wordt de waterkoker voorbij het max. gevuld, dan kan het water
overkoken en brandwonden of andere schade veroorzaken.
Opmerking:
Deze waterkoker kan slechts op de originele INOX voet in werking worden gesteld. Giet het gekookte
water niet te snel uit de waterkoker, daar u zich met knoeien van het water kunt verbranden.
De waterkoker schakelt zich automatisch uit, zodra het water heeft gekookt. Neem de waterkoker van
de INOX voet en schenk de gewenste hoeveelheid water uit. Om opnieuw water te koken, kan het
noodzakelijk zijn om enkele seconden te wachten, zodat de automatische afslag is afgekoeld. De
waterkoker kan op de INOX voet blijven staan als het apparaat niet gebruikt wordt, haal wel de stekker
uit het stopcontact.
Droogkook beveiliging: Deze waterkoker is uitgerust met een droogkook beveiliging, om het materiaal
tegen oververhitting te beschermen, wanneer het met te weinig water in werking is gesteld. Als dit
gebeurt, slaat de waterkoker automatisch af. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat
afkoelen vóór u het opnieuw vult.
In geval van schade aan de waterkoker adviseren wij het apparaat ter herstelling aan te bieden bij uw
verkooppunt of op te sturen naar J. van Ratingen nv . Dit om verdere schade aan uw waterkoker te
voorkomen.
DEZE WATERKOKER IS UITSLUITEND GESCHIKT OM DRINKWATER TE VERWARMEN.
GEBRUIK HET NOOIT VOOR HET KOKEN VAN ANDERE VLOEISTOFFEN OF VOEDSEL. DE
DEKSEL DIENT VOOR HET INSCHAKELEN GESLOTEN TE ZIJN.
IV. Reiniging en onderhoud
Trek de stekker altijd uit het stopcontact voordat u gaat reinigen.
Uitneembare kalkfilter
De waterkoker van SOLIS is uitgerust met een uitneembare kalkfilter, om het aantal kalkdeeltjes in het
leidingwater te verminderen. Om de kalkdeeltjes uit de filter te verwijderen, neemt u deze uit door het
Pagina: 3
deksel te openen en de filter uit de waterkoker te nemen. U kunt de filter onder stromend water met
een afwasborstel goed schoon borstelen. Gebruik zonodig wat afwasmiddel en spoel de filter goed
schoon. Om de filter terug te plaatsen, laat u deze weer in de gleuf in de waterkoker glijden.
Verkleuren
De onzuiverheden in het kraanwater kunnen leiden tot verkleuringen, zodat de binnenkant van de
waterkoker en de waterindicator met de tijd verkleuren. Deze verkleuringen kunnen met SOLIPOL
ontkalkingmiddel voor waterkokers worden verwijderd. Vraag hierna bij uw verkooppunt.
Ontkalken
Regelmatig ontkalken van de waterkoker verlengt de levensduur en komt de werking ten goede.
Gebruik hiervoor bij voorkeur SOLIPOL ontkalkingmiddel, verkrijgbaar bij uw verkooppunt.
Het reinigen van de buitenkant
De buitenkant van de waterkoker kunt u met een licht vochtige doek afnemen en met een zachte doek
droge doek oppoetsen.
Belangrijk
Na het koken van het water in de waterkoker, kan de INOX voet iets vochtig zijn. Dit is normaal en
veroorzaakt geen storing aan het product.
Belangrijk
Gebruik voor het schoonmaken van de buitenkant geen chemische of schurende
schoonmaakmiddelen.
BELANGRIJK
DOMPEL DE WATERKOKER, DE INOX VOET, OF DE KABEL NOOIT IN WATER OF ANDERE
VLOEISTOFFEN. VERMIJDT IEDER ANDER CONTACT VAN DEZE DELEN MET VLOEISTOF,
ANDERS DAN HET VULLEN VAN DE WATERKOKER MET WATER.
V. Garantie
De garantie loopt vanaf de aankoopdatum. Duur van de garantie : zie verpakking.
Bepalingen van de garantie :
• De waarborg dekt herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische
diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of
fabricagefouten.
• De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
• De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper, zowel het opsturen als het afhalen.
• De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van uw aankoopfactuur.
De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen :
• Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
• Bij verkeerd, oneigenlijk, abnormaal of professioneel gebruik.
• Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
• Bij herstelling of wijziging door niet gemachtigde derden.
• Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
• Bij niet naleven van de instructies vermeld in de gebruiksaanwijzing
J. van RATINGEN NV
Stadsheide 11 – (B) 3500 Hasselt
Tel 011/22.21.71 - Fax 011/22.97.90
info@vanratingen.com - www.vanratingen.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis 555 Design Kettle Pro.

Stel een vraag over de Solis 555 Design Kettle Pro

Heb je een vraag over de Solis 555 Design Kettle Pro en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis 555 Design Kettle Pro. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis 555 Design Kettle Pro zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.