Solis 168 Caffissima IQ handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis 168 Caffissima IQ. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Koffiemolen
  • Model/naam: 168 Caffissima IQ
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
CAFFISSIMA IQ
Type 168
Gebruiksaanwijzing
S I N C E 1 9 0 8
Pagina: 2
3
A	 Kegelmaalwerk uit gehard RVS
	 Vermindert de warmte ontwikkeling
tijdens het malen om de essentiële
olie in de koffiebonen te bescher-
men
	 – verwijderbare, bovenste maalkegel
	 – onderste maalkegel
B	Bonenreservoir
	 450 g bonenreservoir met intern
sluitsysteem, zodat de container
eenvoudig geopend en bijgevuld
kan worden
C	 Deksel van de bonenreservoir
	 Sluit de bonencontainer lucht-
dicht af om de koffiebonen vers te
houden
D	 Geborsteld RVS behuizing van
het apparaat
E	LCD-display
	 Toont de volgende instellingen:
maalgraad, aantal koppen en indi-
viduele aanpassing van de hoeveel-
heid
F	 Keuzeregelaar maalgraad
	 25 verschillende instellingen moge-
lijk – van espresso tot French-Press
G	 Uitloop gemalen koffie
H	 START/CANCEL knop
	 Voor het starten en stoppen van de
maalfunctie
I	 AMOUNT knop
	 Voor het instellen van het aantal
koppen
J	 ADJUST AMOUNT keuzeregelaar
	 Hiermee kan de hoeveelheid ge-
malen koffie nog individueel naar
eigen wens aangepast worden:
„Less“ voor minder gemalen koffie,
„More“ voor meer gemalen koffie
K	 AAN/UIT knop tijdens het malen
direct in de filterhouder
L	 Opvangbak gemalen koffie
	 Vangt de gemalen koffie op, dat
eventueel niet in de filterhouder
terecht is gekomen; afneembaar
voor een eenvoudige reiniging
M	 Rubberen anti-slipvoetjes
ACCESSOIRES:
N	 Filterhouder 50 –54 mm
O	 Filterhouder 58 mm
P	 Bewaardoos voor de gemalen
koffie
	 Pi – Afsluiter van de deksel­
opening
	 Pii – Deksel van de bewaardoos
Q	 Reinigingsborstel voor het kegel-
maalwerk
NIET AFGEBEELD:
Maalkamer
Vermindert de statica van de gemalen
koffie voordat deze uit de uitloop komt
Automatische bescherming tegen
oververhitting
Beschermt de motor tegen oververhitting
Energiebespaarstand
Als het apparaat 5 minuten niet
bediend wordt, dan schakelt deze
automatisch over naar de energie­
bespaarstand
Opslag voor de kabel
Pagina: 3
4
▲
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOOR-
SCHRIFTEN
Lees alstublieft voor gebruik van uw SOLIS Caffissima IQ bonenmaler deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert ken-
nen en goed kunt bedienen. Wij raden u aan om deze gebruiksaanwijzing
goed te bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te
overhandigen aan de nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur
de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1.	Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch de bonenmaler, noch het snoer
of de stekker met water of andere vloeistoffen in aanraken komen.
2.	Controleer voor gebruik of de spanning van het apparaat overeenkomt met uw
netspanning. Wij raden het af om het apparaat met een meervoudig stopcontact
te gebruiken.
3.	Laat het snoer niet over tafelranden hangen, zodat het er niet vanaf getrokken
kan worden. Let erop dat het niet met hete oppervlakten, zoals een kookplaat
of een radiator resp. met het apparaat in contact komt.
4.	Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens of andere warmte-
afgevende apparaten of warmtebronnen. Gebruik het apparaat niet op een nat
of warm oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vochtigheid, hitte
of open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende delen of andere
apparaten.
5.	Het apparaat nooit aan het snoer optillen of trekken en niet op het snoer plaat-
sen.
6.	Wij raden af om het dit apparaat een verlengsnoer te gebruiken. Plaats het
apparaat niet direct onder een stopcontact.
7.	Controleer of het apparaat niet in de gebruiksstand staat, voordat u de stekker
van het apparaat in het stopcontact doet of eruit haalt.
8.	Tijdens het gebruik moet het apparaat op een vlakke, stabiele en droge onder-
grond staan, zoals een tafel of een ander werkoppervlak. Het apparaat mag niet
vlak bij de rand staan. Het apparaat is niet geschikt voor buiten gebruik en mag
niet op boten of in caravans gebruikt worden.
9.	Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, onbeheerd
achterlaat of schoon gaat maken. We raden het gebruik van een aardlekscha-
kelaar aan, om een extra zekerheid bij het gebruik van elektrische apparatuur
te waarborgen. Het is raadzaam om een veiligheidsschakelaar van maximaal
30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij uw elektricien.
Pagina: 4
5
10.	Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stekker of de acces-
soires.
11.	Bij onjuist gebruik bestaat letselgevaar!
12.	Grijp nooit naar een apparaat dat in het water is gevallen. Haal altijd eerst de
stekker uit het stopcontact, voordat u deze uit het water haalt.
13.	Plaats het apparaat nooit zo, dat het in water zou kunnen vallen of met water
in aanraking zou kunnen komen (bijvoorbeeld in de buurt van een gootsteen).
14.	Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals het snoer of de
stekker nooit onder in water en breng het niet met water in contact.
15.	Plaats het apparaat zo, dat er gen direct zonlicht op is gericht.
16.	Steek nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het
apparaat. Het apparaat kan beschadigen, met (als gevolg) gevaar voor stoom-
stoten!
17.	Schud of verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
18.	Gebruik het apparaat alleen voor het malen van koffiebonen zoals in deze
gebruiksaanwijzing beschreven. Gebruik alleen meegeleverde accessoires. Ver-
keerde accessoires kunnen leiden tot de beschadiging van het apparaat.
19.	Neem het apparaat niet in gebruik via een tijdschakelaar of afstandsbediening.
20.	Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik thuis en niet voor commercieel
gebruik.
21.	Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers en gooi dit weg, voordat u het
apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken.
22.	Controleer uw koffiebonenmaler voor ieder gebruik en kijk of het apparaat, het
snoer of de stekker niet beschadigd zijn.
23.	Gebruik, om een stroomstoot te vermijden, het apparaat niet als het snoer of de
stekker beschadigd zijn of als het apparaat andere storingen vertoont, gevallen is
of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties of andere onderhoudswerk-
zaamheden naast reiniging en ontkalking uit, maar geef het apparaat af bij SOLIS
of een, van de door SOLIS erkende servicepunten, om het te laten controleren,
repareren of mechanisch en elektrisch in orde te maken.
24.	Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit (ook
kinderen) of onwetende en onervaren personen mogen de koffiebonenmaler
niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of
diegene exact instrueert over hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
25.	Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met de koffiebonenmaler
spelen. Wees ook extra voorzichtig als u het apparaat in de buurt van kinderen
gebruikt.
Pagina: 5
6
26.	Zet de koffiebonenmaler alleen aan:
–	 als het bonenreservoir correct op het apparaat zit en met het maalwerk stevig
vergrendeld is ,
–	 als de deksel vast en luchtdicht op het bonenreservoir zit.
LET OP: Verwijder tijdens het gebruik de deksel niet en kom niet met vingers,
handen of keukengerei in de bonencontainer en houdt haar en kleding uit de
buurt van het reservoir.
27.	Het apparaat is alleen geschikt voor het malen van hele koffiebonen. Doe geen
gemalen koffie in het bonenreservoir! Gebruik de koffiebonenmaler niet voor
het malen van granen, vruchten, zaden of noten!
28.	Gebruik het apparaat niet langer dan 2 minuten, anders kan deze oververhit
raken. Mocht u het apparaat meerdere keren kort gebruikt hebben, laat deze
dan 20 minuten afkoelen, voordat u deze weer gebruikt.
29.	Loop nooit bij het apparaat weg als deze in gebruik is.
30.	Leg of plaats geen artikelen op het apparaat!
31.	Houd het apparaat en de accessoires altijd schoon. Bekijk hiervoor de beschrij-
ving in de gebruiksaanwijzing.
32.	Rol het snoer altijd volledig uit, voordat u deze in het stopcontact doet.
33.	Olie of smeermiddelen mogen bij dit apparaat niet gebruikt worden.
Pagina: 6
7
▲
▲ VOOR INGEBRUIKSNAME
–
– Verwijder alle verpakkingsmateriaal en stickers en gooi dit weg.
–
– Spoel het bonenreservoir met deksel, de handvat van de filterhouder, de bewaar-
doos voor de gemalen koffie met deksel en de reinigingsborstel af met warm
waswater en laat alles goed drogen.
–
– Veeg de behuizing van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek en
droog deze af.
–
– Plaats het apparaat op een droog en vlak werkoppervlak en doe de stekker in een
correct stopcontact.
BONENRESERVOIR PLAATSEN EN VULLEN
Plaats de beide pinnen van het bonenreservoir op de inkepingen op de houder en
druk het bonenreservoir op het apparaat. Draai de vergrendelingsknop 90 ° rechtsom
– in de richting van de pijl met LOCK – om het reservoir op de molen te bevestigen.
Vul nu het bonenreservoir met de koffiebonen en zet de deksel er zo op dat deze
luchtdicht afsluit.
Als u het bonenreservoir weer van het apparaat af wilt halen,
dan draait u de vergrendelingsknop rechtsom - in de richting
van de pijl met UNLOCK – en haalt u deze er naar boven af.
Het vergrendelingsysteem zorgt ervoor dat u het bonenreservoir
van het apparaat kunt halen, zonder dat deze eerst geleegd
moet worden.
OPMERKING: Mocht u het bonenreservoir niet goed op het maalwerk bevestigd
hebben, dan verschijnt op de display de waarschuwing LOCK BEAN HOPPER (ver-
grendel het bonenreservoir) en kan het apparaat voor uw eigen veiligheid niet
aangezet worden.
Pagina: 7
8
▲
▲ IN GEBRUIKSNAME
STAP 1:
MAALGRAAD BEPALEN
Iedere koffiesoort heeft een andere maalgraad – het maakt niet uit of het gaat om
een espressomachine, een koffieautomaat, een koffiezetapparaat voor filterkoffie of
een French Press koffiezetapparaat, de maalgraad moet altijd individueel ingesteld
worden. Daarnaast zijn er voor het type apparaat nog verschillende keuze instellin-
gen mogelijk.
Experimenteer met de verschillende maalgraad instellingen en ontdek zo welke
maalgraad u het beste bevalt.
MAALGRAAD VOOR EEN ESPRESSOMACHINE MET FILTERHOUDER
Als u een dubbele filter gebruikt, dan raden wij aan om voor een grovere maalgraad
te kiezen met een instelling tussen 11 en 20. Bij een enkelwandige filter raden wij
binnen het ESPRESSO bereik een instelling tussen 17 en 25 aan.
opmerking: COARSE = grof / FINE = fijn
Pagina: 8
9
KOFFIETABEL
Type French Press
koffiezetapparaat
Filterkoffie Koffie-
automaat
Espresso-
machine
Maalgraad grof gemiddeld fijn extra fijn
Instelling 1–2 3–5 6–10 11–25
Hoeveelheid 1–12 koppen 1–12 koppen 1–12 koppen 1–5 porties
OPMERKING: Als de keuzeregelaar voor de maalgraad niet in beweging te krijgen is,
dan moet u het maalwerk kortstondig leeg laten lopen. Druk hiervoor op de START/
CANCEL knop en draai tegelijkertijd de keuzeregelaar.
STAP 2:
HOEVEELHEID GEMALEN KOFFIE KIEZEN
Kies het benodigde aantal koppen/porties door op de AMOUNT knop te drukken.
Het overeenkomstige getal licht op in de display. De mogelijk in te stellen hoeveel-
heden kunt u vinden in de koffietabel.
De hoeveelheid die uitgeworpen wordt, is ook afhankelijk van de gekozen maal-
graad. Uw SOLIS Caffissima IQ geeft automatisch de juiste hoeveelheid bij de geko-
zen maalgraad.
opmerking:
Mocht u tijdens gebruik dezelfde hoeveelheid nog een keer malen, dan drukt u
simpelweg nogmaals op de AMOUNT knop.
Dankzij de ADJUST AMOUNT functie kunt u de automatisch voorgeprogrammeerde
hoeveelheid gemalen koffie voor de benodigde hoeveelheid koppen nog individueel
instellen, zodat er meer of juist minder koffie wordt gemalen.
Kijk hiervoor op pagina 13 van deze gebruiksaanwijzing.
Pagina: 9
10
STAP 3:
AUTOMATISCH OF HANDMATIG DE MAALGRAAD KIEZEN
Om het maalproces te starten of te stoppen heeft u 2 mogelijkheden:
A)	 Automatische maalfunctie (AUTO STOP)
–
– START/CANCEL knop op het bedieningspaneel boven of met de filterhouder
bij de uitworp van de gemalen koffie (filterknop) kort indrukken en weer
loslaten.
–
– De maalfunctie stopt automatisch zodra de gekozen hoeveelheid koffie ge-
malen is.
KORT DRUKKEN & LOSLATEN
KNOP OP DE FILTERHOUDER
OF
DRUKKEN
B)	 Handmatige maalfunctie (MANUAL START/STOP)
–
– START/CANCEL knop op het bedieningspaneel boven of met de filterhouder
bij de uitworp van de gemalen koffie (filterknop) indrukken en ingedrukt
houden totdat de gewenste hoeveelheid gemalen koffie uitgeworpen is. Pas
als u de knop weer loslaat stopt het apparaat met malen.
DRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN TOTDAT DE
GEWENSTE HOEVEELHEID KOFFIE GEMALEN IS
KNOP OP DE FILTERHOUDER
OF
DRUKKEN
Pagina: 10
11
STAP 4:
GEMALEN KOFFIE OPVANGEN IN DE FILTERHOUDER,
DE BEWAAARDOOS VOOR GEMALEN KOFFIE OF IN HET
KOFFIEFILTER
A)	 Gemalen koffie opvangen in de filterhouder
–
– Kies de filterhouder die bij uw filter past: ofwel klein voor 50 – 54 mm of
groot voor 58 mm.
–
– Schuif de filterhouder links en rechts in de insparingen onder de uitworp voor
gemalen koffie, zodat deze vastgezet wordt.
50-54mm
58mm
FILTERHOUDER
DRUKKEN
–
– Plaats het filter met houder in de filterhouder.
–
– Kies de automatische of handmatige maalfunctie door ofwel op de START/
CANCEL knop op het bedieningspaneel of op de knop op de filterhouder
onder bij de uitworp van de gemalen koffie te drukken.
–
– Haal de filter met houder weer uit de filterhouder en haal de filterhouder uit
het apparaat.
OPMERKING: Als de houder voor de filter niet in de filterhouder past, dan kunt
u de gemalen koffie ook alleen direct in uw filter met houder malen. Ook zonder
de meegeleverde filterhouder kunt u uw filter met houder onder de uitworp voor
gemalen koffie houden en op de onderste AAN/UIT knop drukken met de vinger
of met de filter met houder.
Het is normaal dat het lijkt alsof er na het malen te veel koffie in het filter zit –
volume van niet aangedrukte koffie is drie keer groter dan gemalen koffie die
wel aangedrukt is.
Pagina: 11
12
B)	 Gemalen koffie opvangen in de bewaardoos voor gemalen koffie
–
– Schuif de bewaardoos voor de gemalen koffie zo in het apparaat, dat de ge-
opende opening direct onder de uitworp voor koffie is gepositioneerd.
–
– Kies de automatische of handmatige maalgraad, door op de START/CANCEL
knop op het bedieningspaneel te drukken.
U kunt de deksel van de bewaardoos ook geheel verwijderen om deze met gemalen
koffie te vullen. Desondanks raden wij aan, om de bewaardoos met deksel te gebrui-
ken en alleen de opening onbedekt te laten, zodat er geen gemalen koffie naast valt.
INSERT UNDER
GRIND OUTLET
GEOPENDE DEKSEL
C)	 Gemalen koffie opvangen in het koffiefilter van het koffiezetapparaat
–
– Plaats het koffiefilter van uw koffiezetapparaat onder de uitworp voor de
gemalen koffie.
–
– Kies automatische of handmatige maalgraad, door op de START/CANCEL
knop op het bedieningspaneel te drukken.
Pagina: 12
DE HOEVEELHEID KOFFIE INDIVIDUEEL INSTELLEN
Dankzij de ADJUST AMOUNT functie kunt u de automatisch voorgeprogrammeerde
hoeveelheid gemalen koffie voor het benodigde aantal koppen koffie nog individueel
aanpassen, zodat u uw filterhouder, uw bewaardoos voor gemalen koffie of koffie-
filter met meer of minder gemalen koffie vult.
A)	 Hoeveelheid gemalen koffie verhogen
Om de hoeveelheid gemalen koffie te verhogen draait u de ADJUST AMOUNT keu-
zeregelaar naar rechts. Met elke stap op de balk op de display wordt de hoeveelheid
ten opzichte van de voorgeprogrammeerde hoeveelheid met 8% en tot maximaal
40% verhoogd.
B)	 Hoeveelheid gemalen koffie verlagen
Om de hoeveelheid gemalen koffie te verlagen draait u de ADJUST AMOUNT keu-
zeregelaar naar links. Met elke stap op de balk op de display wordt de hoeveelheid
ten opzichte van de voorgeprogrammeerde hoeveelheid met 8% en tot maximaal
40% verlaagd.
ENERGIEBESPAARSTAND
Als de koffiebonenmaler 5 minuten niet gebruikt wordt, dan gaat deze automatisch uit.
Om het apparaat weer uit de energiebespaarstand te halen, kunt u op een wille-
keurige knop op het bedieningspaneel drukken.
13
Pagina: 13
14
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
1.	 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
2.	 Spoel de opvangbak voor de gemalen koffie, het bonenreservoir met deksel en
de bewaardoos voor gemalen koffie met deksel af met warm waswater en droog
alles grondig.
3.	 Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
OPMERKING:
Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponzen of
staalwol – dit kan het oppervlak van het apparaat beschadigen.
Doe geen onderdelen of accessoires van uw koffiebonenmaler in de afwasmachine!
REINIGING VAN HET KEGELMAALWERK
Door uw maalwerk regelmatig te reinigen, zorgt u ervoor dat het maalwerk altijd
constant en gelijkmatig maalt. Dit is erg belangrijk voor de bereiding van een goede
espresso.
13
1 2 3 4 5 6 7
9
8 10 11 12
13
1 2 3 4 5 6 7
9
8 10 11 12
Bonenreservoir
ontgrendelen
Reservoir
leegmaken
Bonenreservoir
weer
vergrendelen
Maalwerk aan­
zetten en laten
doorlopen tot
alle achterge­
bleven bonen
gemalen zijn
Stekker uit het
stopcontact
halen en bonen­
reservoir weer
verwijderen
Bovenste
maalkegel
opendraaien en
verwijderen
Bovenste
maalkegel met
de schoonmaak­
borstel reinigen
Onderste maal­
kegel met de
schoonmaak­
borstel reinigen
Koffie-uitworp
met de schoon­
maakborstel
reinigen
Bovenste
maalkegel weer
terugplaatsen
Bovenste
maalkegel
vastdraaien
Bonenreservoir
weer op het
maalwerk
plaatsen
Bonenreservoir
weer
vergrendelen
Pagina: 14
Tips
–
– Vers gemalen koffiebonen zijn het geheim voor een onweerstaanbare koffiegeur
met een vol aroma.
–
– Koffiesoorten en de sterkte van de koffie zijn een persoonlijke smaak. Probeer
verschillende koffiebonen, hoeveelheden koffie en maalgraden uit om uit te zoe-
ken wat uw individuele favoriet is.
–
– Gebruik alleen vers geroosterde koffiebonen, het liefst voorzien van de datum
van het roosteren.
–
– Bewaar de koffiebonen op een donkere, koele en droge plek. Indien mogelijk
moeten de bonen vacuümverpakt zijn.
–
– Koop liever kleinere hoeveelheden koffie, om de bewaartijd zo kort mogelijk te
houden. Bewaar maximaal de hoeveelheid die u in een week gebruikt.
–
– Als de koffiebonen eenmaal gemalen zijn, verliezen ze snel smaak en aroma.
Daarom raden wij aan om de gemalen koffie direct na het malen te gebruiken
voor het koffiezetten.
–
– Laat de koffiebonen niet te lang in het bonenreservoir zitten.
–
– Als u de koffiebonenmaler niet gebruikt, dan moet u het bonenreservoir legen en
de achtergebleven bonen worden vermalen, zodat er geen bonen in het apparaat
achterblijven.
–
– Laat het maalwerk voor elk gebruik eerst twee seconden doorlopen. Hiermee
wordt een maximale versheid gegarandeerd.
–
– Reinig het bonenreservoir en het maalwerk regelmatig.
15
Pagina: 15
16
▲
▲ PROBLEMEN EN MOGELIJKE OORZAKEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het maalwerk
start niet
nadat er op
de START/
CANCEL knop
is gedrukt.
–
– De stekker zit niet in
het stopcontact.
–
– Het maalwerk is over-
verhit.
–
– Het bonenreservoir is
niet goed gepositio-
neerd. De waarschu-
wing „LOCK BEAN
HOPPER“ verschijnt op
de display.
–
– Doe de stekker in een juist stop-
contact.
–
– Haal de stekker uit het stopcon-
tact en laat het apparaat 20 mi-
nuten afkoelen, voordat u deze
opnieuw gebruikt.
–
– Vergrendel het bonenreservoir
met behulp van de vergrende-
lingsknoppen.
De motor
start, maar
er komt geen
gemalen kof-
fie uit.
–
– De verkeerde knop is
ingedrukt.
–
– In het bonenreservoir
zitten geen koffiebo-
nen meer.
–
– Het maalwerk of het
bonenreservoir is ge-
blokkeerd.
–
– Druk op de START/CANCEL knop
op het bedieningspaneel of on-
der bij de uitworp voor gemalen
koffie.
–
– Vul het bonenreservoir met verse
bonen.
–
– Verwijder het bonenreservoir.
Controleer het bonenreservoir en
het maalwerk op een eventuele
blokkade. Plaats alles weer terug
en start opnieuw.
De motor
start, maar
het maakt
een hard,
bonkend
geluid.
–
– Of het maalwerk is
geblokkeerd door een
vreemd object of de
uitworp voor de ge-
malen koffie is geblok-
keerd.
–
– Het maalwerk is door
vocht verstopt geraakt.
–
– Verwijder het bonenreservoir en
kijk of er een vreemd object tus-
sen het maalwerk klem is komen
te zitten. Verwijder deze dan.
–
– Reinig het maalwerk en de uit-
worp voor gemalen koffie (zie
hoofdstuk "Reiniging en onder-
houd").
–
– Laat de maalkegel eerst helemaal
drogen, voordat u deze terug-
plaatst. U kunt eventueel ook met
een haardroger wat lucht op de
onderste maalkegel blazen, zodat
deze sneller droogt.
Pagina: 16
17
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het bonen-
reservoir kan
niet vergren-
deld worden.
–
– Koffiebonen blokkeren
het vergrendelingme-
chanisme.
–
– Verwijder het bonenreservoir.
Verwijder de koffiebonen op de
maalkegels. Plaats het bonenre-
servoir weer terug op het maal-
werk, vergrendel deze en probeer
het opnieuw.
Er is niet
genoeg of
juist teveel
gemalen
koffie.
–
– De hoeveelheid gema-
len koffie is niet juist
ingesteld.
–
– Druk op de AMOUNT knop om
het aantal koppen te veranderen.
–
– Draai de ADJUST AMOUNT keu-
zeregelaar op de hoeveelheid
koffie aan te passen: LESS is min-
der, MORE is meer.
De filterhou-
der is te vol.
–
– Het is normaal dat het lijkt alsof
de hoeveelheid gemalen koffie
in de filterhouder te veel is, maar
vergeet niet dat het volume van
niet aangedrukte gemalen koffie
drie keer groter is dan aange-
drukt gemalen.
Noodstop
nodig?
–
– Druk op de START/CANCEL knop
om het malen te stoppen.
–
– Haal de stekker uit het stopcon-
tact.
Pagina: 17
18
▲
▲ KOFFIE EN VERBRUIKSARTIKELEN
Voor uw SOLIS Caffissima IQ zijn de volgende accessoires, koffiesoorten en ver-
bruiksartikelen verkrijgbaar:
Art.nr. 978.40	 SOLIS uitklopbak
Art.nr. 993.08	 SOLIS GRINDZ reiniger voor koffiebonenmalers
Art.nr. 992.00	 SOLIS De Luxe koffiebonen (2 x 500 g)
Art.nr. 992.04	 SOLIS Exclusif koffiebonen (2 x 500 g)
Art.nr. 992.60	 SOLIS Crema koffiebonen (2 x 500 g)
De accessoires en verbruiksartikelen voor uw SOLIS Caffissima IQ zijn ver-
krijgbaar in de betere speciaalzaak of bij SOLIS AG.
Tel: 0848 804 884, Fax: 0848 804 890, e-mail: info@solis-onlineshop.ch
of www.solis-onlineshop.ch (verzending alleen binnen Zwitserland)
▲
▲ Technische gegevens
Modelnummer	 BCG800, type 168
Productbeschrijving	Koffiebonenmaler
Spanning / Frequentie	 220–240V / 50Hz
Vermogen	 165 Watt
Afmeting	 ca. 15,5@39@22 cm (breedte@hoogte@diepte)
Gewicht	 ca. 2,9 kg
Pagina: 18
▲
▲ verwijdering
EU 2002 / 96 / EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op
de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de
verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder
de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak
afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis 168 Caffissima IQ.

Stel een vraag over de Solis 168 Caffissima IQ

Heb je een vraag over de Solis 168 Caffissima IQ en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis 168 Caffissima IQ. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis 168 Caffissima IQ zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.