Solis 110 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis 110. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: 110
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Duits, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
SOLIS DESIGN ESPRESSOMACHINE
TYPE 110
800 CLASS
Gebruiksaanwijzing
Pagina: 1
1
SOLIS Design Espressomachine
Inhoudsopgave:
1 Inhoudsopgave
2 Belangrijke tips voor 1
e
gebruik!
3 Van harte gefeliciteerd
4 Solis staat voor uw veiligheid.
5 Uw SOLIS Design Espressomachine leren kennen
7 Het in elkaar zetten van uw SOLIS Design Espressomachine
9 Zo bedient u de SOLIS Design Espressomachine
13 Melk opschuimen voor Cappuccino of Latte Macchiato
15 Gebruik van heetwater- en stoomfunctie
17 Koffie tips
18 Reiniging en onderhoud
21 Oplossen van storingen
Pagina: 2
2
BELANGRIJKE TIPS VOOR UW SOLIS ESPRESSO DESIGN MACHINE
Leest u deze a.u.b. door voor het 1
e
gebruik van uw espressomachine. Dit zijn tips, leest u voor gebruik eveneens zorgvuldig de
gebruiksaanwijzing door. Dit komt het resultaat, de werking en de levensduur van uw machine ten goede.
GEBRUIK Uw Espresso Design Machine is voorzien van speciale crema filterbakjes. Met het 1-, 2-kopsfilterbakje voor gemalen koffie en het
servingsbakjes voor espressoservings of pods krijgt u een perfecte cremalaag op uw espresso! In het filterbakje blijft altijd wat water staan op de koffie, dit is
normaal!
Zeer fijn gemalen en hard geperste servings zijn niet geschikt voor deze machine, er zijn grover gemalen servings verkrijgbaar. Vraag hierna bij uw
SOLIS verkooppunt.
Gebruik een espresso koffiemaling. Nooit zeer fijn gemalen of Turkse koffie (poederkoffie), kunnen tot verstoppingen en het slecht doorlopen van de koffie
leiden.
REINIGEN Tip: let erop dat het gaatje aan de onderkant van de filterbakjes altijd open is, controleer dit regelmatig. Indien het filterbakje niet langer goed
doorloopt kunt u ze het beste reinigen met behulp van de SOLIS reinigingstabletten (SOLITABS). Deze zijn speciaal gemaakt voor het oplossen van de
koffievetten! U doet een reinigingstablet in het filterbakje en laat deze doorlopen zonder koffie. Loopt de machine niet door draait u dan voorzichtig de
filterdrager open (let op: er staat druk op het systeem!). Bij een dergelijke hardnekkige verstopping legt u het filterbakje eerst ca. 2 uur in heetwater met een
reinigingstablet en herhaalt u bovenstaand proces.
ONTKALKEN De machine kunt u het beste ontkalken 1 maal in de 3 maanden (afhankelijk van waterhardheid). Gebruikt u hiervoor het SOLIS
ontkalkingsmiddel (SOLIPOL).
LET OP: Na het gebruik van SOLITABS en SOLIPOL de RVS delen van uw machine direct afnemen met lauwwarm water.
ONDERHOUD Uw machine is voorzien van een siliconen afsluitring in de filterkop van de machine. Deze is aan slijtage onderhevig en dient naar verloop
van tijd vervangen te worden. Indien het apparaat begint te lekken tussen de filterkop en de geplaatste filterdrager is deze ring versleten. Deze is zelf te
vervangen, draai uitsluitend met een goed passende kruiskopschroevendraaier de filterzeef los en vervang de afsluitring. Indien u niet over het juiste
gereedschap beschikt dan adviseren wij de ring te laten vervangen door een gekwalificeerd persoon. Een beschadigde schroef kan leiden tot een kostbare
reparatie.
ONDERHOUDSBEURT
Elke espressomachine heeft regelmatig en zorgvuldig onderhoud nodig.
Een espressomachine zet een heerlijke espressokoffie onder ‘zware’ omstandigheden. Het water bevat kalk, de espressobonen vetten en oliëen en tijdens de
koffiebereiding komt er warmte en vocht vrij. Een zorgvuldig onderhouden espressomachine beloont u met een uitstekende espressokoffie en een lange
levensduur. Een belangrijk deel van dit onderhoud kunt u zelf uitvoeren zoals het zorgvuldig ontkalken en reinigen van de machine. Na ca. 3 jaar zal uw
machine een professionele onderhoudsbeurt nodig hebben.
Voor overige SOLIS producten, vragen of opmerkingen surf naar www.solisnederland.nl
Pagina: 3
3
SOLIS feliciteert u van harte met de aanschaf van uw nieuwe SOLIS Design
Espressomachine
De degelijke behuizing, professionele funtionaliteit, een uitstekende en eenvoudige bediening maken dat
de SOLIS Design Espresso Machine een apparaat is voor de echte liefhebber.
Met deze gebruiksaanwijzing willen wij u laten kennismaken met de veelzijdigheid van de SOLIS Design
Espresso Machine
Wij hopen dat u met veel plezier en onder het genot van een heerlijke espresso koffie lang van deze
SOLIS Design Espresso Machine zult genieten.
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen u veel espresso vreugde!
Pagina: 4
4
SOLIS staat voor uw veiligheid
Bij Solis Nederland staat veiligheid in alle opzichten altijd voorop. Wij vragen u daarom voorzichtig om te gaan met elektrische apparaten en de
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
Belangrijke veiligheidsregels bij het gebruik van de SOLIS Design Espressomachine
• Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u uw espressomachine in gebruik neemt en bewaar deze vervolgens als naslagwerk.
• Rol voor gebruik het elektriciteitsnoer volledig uit.
• Gebruik de SOLIS espressomachine alleen op droge, stabiele oppervlakken.
• Verwijder (promotie) stickers voordat u het apparaat in gebruik neemt.
• Controleer voor ingebruikname dat de espressomachine correct in elkaar gezet is voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
• Vul het apparaat uitsluitend met koud water, gebruik nooit andere vloeistoffen.
• Gebruik het apparaat nooit als de watertank niet gevuld is.
• Controleer of de filterdrager altijd op de juiste wijze in de filterkop geplaatst is.
• Tijdens het doorlopen van de koffie NOOIT de filterdrager uitnemen, deze staat onder grote druk.
• Raak nooit de hete delen van de machine aan, laat deze eerst afkoelen voordat u het verplaatst, of de machine schoonmaakt.
• Gebruik de koppenwarmer alleen voor het opwarmen van koppen of bekers.
• Neem altijd de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is. Als u de machine reinigt, neem dan eerst de stekker uit het stopcontact.
• Laat het elektriciteitsnoer nooit over de rand van een tafel / aanrecht hangen, in aanraking komen met hete oppervlaktes of in de knoop komen.
• Plaats de espressomachine op veilige afstand van muren, gordijnen en andere hitte- of stoomgevoelige materialen. Minimum afstand 30 cm.
• Gebruik het apparaat altijd onder voortdurend toezicht.
• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of invalide personen, of alleen als zij hierbij geassisteerd worden.
• Laat kinderen nooit zonder toezicht bij een elektrisch apparaat en voorkom dat zij hiermee kunnen spelen.
• Laat het apparaat en het elektriciteitsnoer niet in aanraking met water of een vloeistof komen.
• Dit apparaat is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld. Gebruik het apparaat dus niet voor andere doeleinden. Gebruik het apparaat NIET buitenshuis.
• Gebruik bij het schoonmaken van dit apparaat geen ruwe schuurmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen
• Elk onderhoud anders dan het reinigen van het apparaat dient door een SOLIS servicedienst te worden uitgevoerd.
• Volg de gebruiksaanwijzing voor het schoonmaken zo strikt mogelijk
• Controleer het apparaat regelmatig op mogelijke beschadigingen. Voor reparatie kunt u het apparaat afgeven bij uw verkooppunt of opsturen naar:
SOLIS Nederland
Esp 212
5633 AC Eindhoven
Telefoon 040-2901135
Fax 040-2901136
E-mail info@solisnederland.nl
Voor verkoopadressen en andere SOLIS producten: www.solisnederland.nl
Pagina: 5
5
Uw SOLIS Design Espresso machine leren kennen
Extra grote koppenwarmer ` Heetwater-toets indrukken om te activeren
Stoomtoets brandt wanneer de functie stoom geactiveerd is
Messing filterdrager/houder
Filterkop
Voor eenvoudige inzet van de filterdrager
Uitneembare watertank
Kan aan de voor- en
achterzijde van de machine Niet afgebeeld:
bijgevuld worden.
1- en 2 koppen zeef, zeef voor servings
Extra hoge filterkop
Voor bekers en glazen Voorwelfunctie
Voor optimale koffie extractie
Uitneembare 1 liter lekbak
met rooster Automatische ontluchting
Zorgt voor optimale koffietemperatuur na het
stomen (opschuimen van melk)
Kabel opbergvak
.
Pagina: 6
6
Power (Aan/uit toets)
Licht op zodra toets ingedrukt wordt Heating (Temperatuurlampje)
Knippert rood wanneer de machine opwarmt en gaat
uit bij het bereiken van de bedrijfstemperatuur
Thermoblok-systeem (niet zichtbaar) 3-Standen keuzeschakelaar:
Voor de juiste koffietemperatuur Stoom/Heetwater, Stand By, Koffie
Modern dubbelwandige crema systeem
Voor een prefecte koffie creme
Draaibare RVS stoom-/heetwaterpijp
met afneembaar opschuimpijpje
Verlicht peilglas
Indicator: lekbak vol
Toebehoren (zonder afbeelding)
- 3 Filterbakjes: 1- en 2- kops, servingbakje
- RVS opschuimkan
Opbergvak voor accessoires - Maatlepel en koffieaanduwer
Bevindt zich achter lekbak - Speciaal reinigingsgereedschap
Pagina: 7
7
Het in elkaar zetten van uw SOLIS Design
Espressomachine
Wanneer u de SOLIS Design Espresso
machine uit de doos neemt, zijn lekbak,
opbergvak en watertank reeds geplaatst.
Het accessoire opbergvak vindt u in de
machine achter de lekbak onder de watertank.
De lekbak kunt u aan de voorzijde uitnemen.
De watertank bevindt zich boven de lekbak aan
de voorzijde van de machine.
De drie RVS filterbakjes, het schoonmaaksetje,
de maatlepel/stamper, de filterdrager en het
RVS melkkannetje vindt u in de verpakking.
Controleer of alles compleet is.
BELANGRIJK!
De originele verpakking is bijzonder
geschikt voor het versturen van de machine
(via het postkantoor of transporteur) in
geval van schade of onderhoud. Gooi
daarom deze verpakking niet weg en
bewaar deze voor een mogelijke
verzending.
Het opbergvak is geschikt voor het opbergen
van de accessoires die u regelmatig nodig
heeft en zo altijd bij de hand heeft.
Neem de watertank, de lekbak en het
opbergvak uit de machine en maak deze
schoon met een afwassopje, gebruik nooit
agressieve- of schuurmiddelen. Spoel deze
onderdelen af en droog ze alvorens deze weer
terug te plaatsen.
BELANGRIJK: Was de onderdelen en/of
accessoires nooit in de vaatwasser!
In elkaar zetten:
STAP 1
Plaats eerst het opbergvak in de machine
tegen de achterwand en leg hierin de
accessoires welke u niet gebruikt. Zo heeft u
ze altijd bij de hand.
Pagina: 8
8
STAP 2
Plaats de indicator, voor het melden van
“lekbak vol” in de lekbak (zie afbeelding).
Leg het rooster op de lekbak en plaats de
lekbak voor het opbergvak.
STAP 3
Schuif de watertank over de lekbak naar
achteren tegen de achterwand van de
machine, let erop dat de waterbak helemaal tot
achterin staat en aansluit op de zijwanden.
Vóór ingebruikname: Wij adviseren u de
machine eerst door te laten lopen zonder
koffie te gebruiken, zodat deze goed
schoongespoeld is. (Volgt u hiertoe de
aanwijzingen in STAP 1 en 4 van het hoofdstuk
‘Zo bedient u de SOLIS Design
Espressomachine’ op bladzijde 9 t/m 11.
Pagina: 9
9
Zo bedient u de SOLIS Design Espresso
machine
STAP 1 VULLEN VAN DE WATERTANK
•
• Neem de stekker uit het stopcontact
• Neem de filterdrager uit de machine en draai
het stoompijpje naar buiten
• Neem de watertank uit doormiddel van de
handgreep aan de voorzijde (zie afbeelding)
• Zodra de watertank wordt verwijderd, ziet u
een zwarte pijp tevoorschijn komen uit de
machine, raak deze pijp niet aan en probeer
deze ook niet te verwijderen. Zodra u de
watertank weer terugplaatst draait deze weer
automatisch in de goede positie
• Vul de watertank met koud water tot de
maximum markering in het peilglas van de
watertank en plaats de tank voorzichtig terug in
de machine.
BELANGRIJK:
Controleer of de Power schakelaar UIT staat
en de keuzeschakelaar in de middenpositie
staat
Controleer voor elk gebruik de waterstand en
gebruik elke dag vers water. Gebruik nooit
gashoudend mineraalwater, gedistilleerd water
of andere vloeistoffen.
Pagina: 10
10
STAP 2 – KOFFIE BEREIDING
• Plaats het 1 of 2 kops filterbakje in de
filterhouder (gebruik het kleine filterbakje voor
1 kop en de grote voor 2 koppen koffie)
• Het beste resultaat verkrijgt u als u bij gebruik
van het 1 kops filterbakje ongeveer 30 ml.
water laat doorlopen. Bij het gebruik van het 2
kops filterbakje bereikt u dit met ongeveer 60
ml. water
•
Neem één of twee afgestreken maatlepels
gemalen espressokoffie voor respectievelijk
het 1 kop- of 2 kops filterbakje. Gebruik altijd
de bovenstaande hoeveelheid koffie voor de
verschillende filterbakjes. Deze zijn ontwikkeld
zodat het beste aroma verkregen wordt (zie
<Gemalen koffie> pagina 17).
STAP 3 – KOFFIE AANDRUKKEN
• Verdeel de koffie gelijkmatig in het filterbakje
en druk deze licht aan met de koffiestamper
(achterzijde Maatlepel) (zie <Tips voor
koffiebereiding> op bladzijde 17).
• Veeg overtollige koffie van de rand van het
filterbakje, zodat de filterdrager goed in de
filterkop van de machine past.
Pagina: 11
11
STAP 4 - FILTERHOUDER PLAATSEN.
• Wij adviseren u voor ingebuikname eerst wat
water door de filterhouder te laten lopen.
• Controleer of de keuzeschakelaar in de
middenpositie staat, steek de stekker in een
230 Volts stopcontact en druk dan de Power
toets in. De buitenste ring gaat branden en het
temperatuurlampje knippert. Als de machine op
temperatuur is, brandt tevens de buitenste ring
van de stoomknop.
• De machine maakt een pompgeluid en het
temperatuurlampje brandt rood. Wanneer de
machine de juiste temperatuur bereikt heeft,
gaat het lampje uit. Zolang de machine
aanstaat, gaat het af en toe het
temperatuurlampje aan en uit om de juiste
temperatuur vast te houden.
• Zet een beker of kopje onder de koffie uitloop.
• Plaats de filterhouder in de filterkop zonder
een filterbakje. Draai de keuzeschakelaar kort
in de epressostand. Tijdens de voortgang hoort
u een pompgeluid. Laat enig water doorlopen.
STAP 5 – KOPPEN VOORVERWARMEN
• De koppenwarmer verwarmt zich zodra de
machine op temperatuur is.
• U verwarmt de koppen door ze op de
koppenwarmer te plaatsen. Hierdoor blijft de
koffie beter op temperatuur.
• U kunt de kopjes eveneens verwarmen door
deze om te spoelen met heet water
STAP 6 – FILTERHOUDER PLAATSEN
• Plaats de filterhouder tegen de onderkant van
de filterkop in de daarvoor bestemde
uitsparingen (zie afbeelding 1). Draai deze nu
gelijkmatig naar rechts totdat het handvat in
een rechte positie voor u staat (zie afbeelding
2). Controleer of deze goed vast zit. De
filterhouder dient goed geplaatst te zijn en
niet scheef te zitten.
Pagina: 12
12
STAP 7 – KOFFIE MAKEN
• Het rode temperatuurlampje knippert
wanneer de machine opwarmt en gaat uit
wanneer deze op temperatuur is.
• Controleer of de waterbak en lekbak met
rooster juist in de machine geplaatst is.
• Zet 1 of 2 voorverwarmde kopjes onder de
uitloop op het rooster.
• Draai de keuzeschakelaar op de espresso
stand.
• Na enkele seconden, loopt koffie in de
kopjes, tijdens de voortgang hoort u een
pompgeluid.
• Wanneer de kopjes naar wens gevuld zijn
draait u de keuzeschakelaar weer terug in de
middenstand. De doorloop van koffie stopt.
• Als de stoomfunctie niet gebruikt wordt, laat u
de keuzeschakelaar op de middenstand staan.
• Indien u de machine niet direct meer gebruikt,
schakel deze middels de ON/OFF schakelaar
uit.
VOORWELFUNCTIE
• Deze is aan de espresso stand verbonden.
Eerst pompt de 15 bar-pomp kort wat water op,
pauzeert en gaat verder met water door de
gemalen koffie te pompen. De koffie wordt zo
eerst met een kleine hoeveelheid warm water
bevochtigd, om daarna een hogere druk op te
bouwen. Zo worden de etherische oliëen en
aroma’s beter in de koffie opgenomen en krijgt
uw espresso een volle en rijke smaak..
BELANGRIJK: De machine blijft standby en
behoud zijn temperatuur zolang de Power toets
ingeschakelt is. Als de temperatuur daalt, gaat
het temperatuurlampje branden en het
thermobloksysteem verwarmt weer tot de juiste
temperatuur.
STAP 8 – FILTERBAKJE LEGEN
• Neem de filterdrager uit de machine, door
deze naar links te draaien totdat de filterdrager
los komt van de machine.
Om de koffiedrab te verwijderen, houdt u de
filterdrager op de kop en klop deze krachtig uit
op de rand van een vuinisbak of op een
speciale uitklopbak. Koffiedrab hoort in de
vuilnisbak en niet in de gootsteen (kan
verstopping veroorzaken).
Neem het filterbakje uit de filterdrager, spoel
beiden af met warm water en laat deze drogen.
Pagina: 13
13
Melk opschuimen voor Cappuccino of Latte Macchiato
De SOLIS Design Espresso machine wordt
compleet met een beweegbare RVS stoompijp
geleverd. Met behulp van het afneembare
opschuimpijpje kunt u op eenvoudige wijze
melkschuim bereiden.
Heeft u maar zeer weinig melkschuim nodig,
gebruik dan niet het opschuimpijpje maar
alleen de stoompijp (zie afbeelding). U kunt het
opschuimpijpje opbergen in het opbergvak
wanneer u deze niet vaak gebruikt.
Controleer of het opschuimpijpje bij gebruik
goed vast zit op de stoompijp. Controleer of de
beide stoomgaatjes niet verstopt zijn, zodat u
een perfecte melkschuim verkrijgt.
• Schakel de machine aan met de power
schakelaar.
• Vul het bijgeleverde RVS melkkannetje voor
1/3 met verse koude melk.
• Draai de keuzeschakelaar in de stoomstand.
(zie ook de beschrijving voor stoom en
heetwater op bladzijde 15). Het
temperatuurlampje knippert en geeft aan dat
het thermobloksysteem opwarmt en stoomdruk
ontwikkelt.
WAARSCHUWING: De metalen delen van de
stoompijp kunnen zeer heet worden. Let op
voor verbranding!
Pagina: 14
14
LET OP: Tijdens het stomen maakt de SOLIS
Design Espresso machine een pompgeluid Dit
is een normaal geluid van de 15 bar pomp.
• Wanneer het rode temperatuurlampje brandt,
houdt u het stoompijpje snel in de melkkan, zo
dat het uiteinde van het opschuimpijpje net met
de gaatjes in de melk zit
LET OP: Als er al stoom uit het stoompijpje
komt voordat deze in de melk zit, zet de
keuzeschakelaar dan terug in middenstand.
Houdt de stoompijp in de melk en draai de
schakelaar weer open. Dit verhinderd dat de
melk uit de melkkan spat.
• Houdt u het opschuimkannetje een beetje
schuin, zodat het stoompijpje net onder de
melk gedompeld wordt, de stoom beweegt de
melk met draaiende bewegingen.
Het stoompijpje van de SOLIS Design
Espresso machine is zwenkbaar, zodat deze
gemakkelijk in de gewenste positie gebracht
kan worden.
• Wanneer het volume van de melk toeneemt,
laat u het stoompijpje dieper in de melk
zakken, om de melk te verwarmen.
• Houdt met de ene hand het kannetje vast en
voel met de andere hand of de onderzijde van
het kannetje warm wordt.
• Wanneer de onderzijde van het kannetje
goed warm is, draait u de keuzeschakelaar
weer terug in middenstand en neem de
melkkan weg. U hoort tevens een pompgeluid,
dit is normaal, de machine start na 5 seconden
de automatische ontluchting.
Zet de melkkan - eventueel met een
voorzichtige klap - op het aanrechtblad (de
melkschuim zakt zo iets in).
• Zet nu direct 1 of 2 espresso hoeveelheden
koffie in een cappuccinokop.
• Verdeel nu de hete melk en melkschuim over
de vers gezette espresso.
Een Cappuccinokop vult u zo voor 1/3 met
espressokoffie, 1/3 warme melk en 1/3 met
melkschuim.
Voor een Latte Macchiato: Een espresso
hoeveelheid koffie wordt met een ruime
hoeveelheid warme melk opgegoten en met
ca. 1 cm. melkschuim bedekt. (Latte Macchiato
serveert men bij voorkeur in een hittebestendig
glas).
Pagina: 15
15
STOOM / HEETWATER FUNCTIE
Gebruik van de stoomfunctie
• Na het indrukken van de stoomtoets gaat de
ring rond de stoomtoets branden.
• Als de machine uitgeschakelt is geweest,
keert deze automatisch terug in de
basisinstelling.
• De stoom- en heetwatertoetsen kunnen niet
gelijktijdig gebruikt worden.
• Voor stoom: Draait u de keuzeschakelaar in
de stoomstand, wanneer de ring om de
stoomtoets brand.
• Voor heetwater: Drukt u op de
heetwatertoets. Wanneer de ring om de
heetwatertoets brandt, draait u de
keuzeschakelaar in de stoomstand.
• Bij een ingeschakelde machine, blijft de toets
die u als laatste gebruikt heeft, geactiveerd.
BELANGRIJK: Controleer altijd of het
afneembare opschuimpijpje goed vast zit op de
stoompijp.
Gebruik altijd verse en bij voorkeur volle koude
melk voor een optimaal resultaat (vetarme
melk laat zich minder goed opschuimen).
Na ieder gebruik van het stoompijpje met melk
reinig deze zorgvuldig. Druk de heetwatertoets
in en laat enig water door het stoompijpje
lopen. Neem het opschuimpijpje af en spoel
deze zorgvuldig af (zie ook Reinigen en
onderhoud op bladzijde 18).
BELANGRIJK: De SOLIS Design Espresso
machine beschikt over een automatische
ontluchting na het stomen. Dit komt de koffie
kwaliteit te goede, omdat het water na gebruik
van de stoomfunctie te heet is en de koffie kan
verbranden. Het hete water wordt via een
interne leiding direct in de lekbak afgevoerd.
De thermostaat zorgt nu dat het water de juiste
koffietemperatuur heeft om weer een heerlijke
espresso te maken.
BELANGRIJK: De melk mag niet tot boven de
bovenste rand van het opschuimpijpje komen,
omdat dan het opschuimen niet goed
funtioneert. Om opspatten van warme melk
te voorkomen, mag u het opschuimpijpje
niet uit de melk nemen tijdens het
opschuimen. Draai altijd de
keuzeschakelaar weer in de middenstand
voordat u stopt met opschuimen.
Pagina: 16
16
Gebruik van de heetwaterfunctie
De SOLIS Design Espresso machine beschikt
over een heetwaterfuntie voor het bereiden van
bijvoorbeeld, warme chocolademelk of soep.
Om hygiënische redenen verwijder bij het
gebruik van heetwater altijd het afneembare
opschuimpijpje. Zet voor het opvangen van
heetwater een kopje of beker onder de
stoompijp. Druk op de heetwatertoets en draai
de keuzeschakelaar naar de stoomstand.
Zodra de heetwatertoets ingedrukt is gaat de
buitenring branden.
Om de heetwater uitgifte te stoppen draait u de
keuzeschakelaar weer terug naar de
middenstand.
Maak nooit meer dan 0,5 liter heetwater in
1 keer. De machine is niet geschikt om volle
kannen koffie te bereiden. Hoe meer water er
in 1 keer wordt getapt, hoe kouder het water
wordt.
BELANGRIJK: Wanneer u de machine aan
laat staan, blijft de functietoets branden die u
het laatste heeft gebruikt. Als u naar de
stoomfunctie wil wisselen, drukt u op de
stoomtoets, de buitenring gaat branden en u
draait de keuzeschakelaar in de stoompositie.
Zie ook blz. 15.
Pagina: 17
17
Koffie tips
Het bereiden van een goede espresso is een
kunst, die te leren is. De volgende tips helpen
u bij het bereiden van een perfecte
espressokoffie.
BELANGRIJK: De volle smaak van de
espresso krijgt u als u ongeveer 30 ml. (bij de 1
kopsfilter) laat doorlopen, en voor 2 of een
dubbele espresso niet meer dan 60 ml. (bij
gebruik van de 2 kopsfilter).
De koffie
U kunt het beste fijn gemalen espressokoffie
gebruiken. Bewaar deze verpakt in een
luchtdichte verpakking op een koele droge
plaats. Gemalen koffie (bij een éénmaal
geopende verpakking) kunt u het beste niet
langer dan een week gebruiken, hierna verliest
de koffie haar aroma. Bewaar koffie niet in de
koelkast of vriesvak.
Wanneer u zelf espressobonen maalt, kunt u
deze het beste direct na het malen gebruiken.
Espressobonen horen ook luchtdicht en
koel/droog bewaard te worden en binnen 1
maand gebruikt te worden, daarna verliest de
koffie haar aroma. Bewaar deze niet in
koelkast of vriesvak.
Koffie extractie (doorloop)
Let erop dat de koffie met de juiste snelheid
doorloopt. Loopt de koffie te langzaam door,
dan wordt de koffie zeer sterk en wordt deze
donker en bitter, de cremalaag wordt
ongelijkmatig en vlekkerig.
Loopt de koffie te snel door, dan kan het aroma
kan niet tot volle kracht komen, de koffie wordt
waterig en heeft geen of een dunne cremalaag.
De koffiedoorloop kan aangepast worden door
de gemalen koffie meer of minder aan te
drukken of door de koffiebonen fijner of grover
te malen.
Gemalen koffie
Indien u gemalen koffie gebruikt, gebruik dan
alleen gemalen espressokoffie van een goede
kwaliteit. Wanneer u zelf bonen maalt, maalt u
op een fijne stand, het mag echter geen
poeder worden. Een juiste maalgraad van de
koffie is bepalend voor de doorloop en het
aroma.
Koffie aandrukken.
Wanneer u de gewenste hoeveelheid gemalen
koffie in het filterbakje gedaan heeft, drukt u
met de achterkant van de maatlepel de koffie
licht aan. Indien u deze niet stevig genoeg
aandrukt, loopt het water te snel door en kan
de koffie niet genoeg voorwellen. Indien u
echter de koffie te vast aanduwt, loopt het
water te langzaam door en wordt de koffie te
sterk.
BELANGRIJK: De smaak van de koffie hangt
natuurlijk af van uw persoonlijke voorkeur en
van vele andere faktoren af, zoals de kwaliteit
van de espressokoffie, de maalgraad en het
aanduwen van de koffie. Wij adviseren u, dit
proefondervindelijk te testen om zo te bepalen
wat het beste aan uw persoonlijke smaak
beantwoord.
Pagina: 18
18
REINIGING EN ONDERHOUD
Reinigen van stoompijp en het opschuimpijpje
• De stoompijp en het opschuimpijpje dienen
altijd direct na het opschuimen van melk
schoongemaakt worden. Laat na gebruik van
melk altijd enig heetwater door het pijpje lopen.
• Neem het opschuimpijpje af en spoel deze
grondig onder de warme kraan af. Let erop dat
de 2 stoomgaatjes niet verstopt zijn. Prik de
gaatjes zonodig open m.b.v. het
renigingsaccesoire. Let ook op dat de
binnenzijde goed schoon is.
•
Veeg het stoompijpje af met een schone
vochtige doek, draai het pijpje weer in positie
boven de lekbak, druk op de heetwatertoets en
de draai de keuzeschakelaar naar de
stoomstand, het hete water verwijderd zo
eventuele melkresten in systeem.
• Zet de keuzeschakelaar weer terug in de
middenpositie. Druk op de Power toets in en
neem de stekker uit het stopkontakt. Laat de
machine afkoelen.
• Is de stoompijp nog verstopt, gebruik dan het
reinigingsaccessoire om de opening te openen.
• Is de stoompijp nog altijd verstopt, dan kunt u
met de sleutel in het midden van het
reinigingsaccessoire de kop van de stoompijp
afnemen.
• Week deze kop in heetwater en ‘prik’ de
opening door. Zet de kop weer op de stoompijp
en zet deze vast met het reinigingsaccessoire.
Er is speciale cappuccinoreiniger
verkrijgbaar, vraag hierna bij uw SOLIS
verkooppunt.
Pagina: 19
19
Reinigen van de filterbakjes, de filterdrager
en filterkop
• De RVS filterbakjes dienen na gebruik onder
warm stromend water gereinigd worden, om
alle koffieresten te verwijderen. Indien de
gaatjes van een filter verstopt zijn dan kunt u
deze met het reinigingsaccessoire reinigen.
• De onderkant van de filterkop kunt u met een
schone vochtige doek afnemen om koffieresten
te verwijderen.
• Spoel de machine rgelmatig door met alleen
water. Hierbij dient de filterhouder en filterbakje
geplaatst zijn zonder de koffie, zo spoelt u
koffieresten weg.
• Gebruik af en toe een SOLITAB
reinigingstablet in de filterbakjes. Plaats de
filterhouder in de machine en laat een ruime
hoeveelheid water doorlopen. De tablet lost
koffievetten op en voorkomt verstoppingen.
Reinig hierna het filterbakje door deze grondig
af te spoelen met warm water. Laat daarna de
machine zonder koffie doorlopen met een
geplaatste filterhouder. SOLITABS zijn
verkrijgbaar bij uw SOLIS verkooppunt.
Reinigen van behuizing en koppenwarmer
• De behuizing van de machine en de
koppenwarmer kunt u afnemen met een zachte
vochtige doek en oppoetsen met een zachte
droge doek. Gebruik nooit schuurmiddelen,
schoonmaaksponsjes of ruwe doeken welke
het oppervlakte kunnen bekrassen.
Reinigen van de lekbak
• De lekbak dient regelmatig geleegd en
gereinigd worden, zeker wanneer de indicator
aangeeft dat de lekbak vol is.
• Verwijder de indicator en het rooster en was
deze af met een niet aggressief afwasmiddel
(geen schuurmiddelen gebruiken). Daarna de
delen afspoelen en afdrogen.
• Wanneer u de lekbak schoon maakt kunt u de
indicator eruit halen door deze te draaien. Was
de lekbak in een afwassopje. Daarna
afspoelen en afdrogen.
Reinigen van het opbergvak
• Het opbergvak uitnemen, nadat de lekbak
uitgenomen is. Het opbergvak reinigen met
een schone vochtige doek (gebruik geen
schuurmiddelen of sponsjes welke het
oppervlak kunnen beschadigen)
OPGELET : Onderdelen en / of accessoires
niet in de vaatwasser plaatsen!
Pagina: 20
20
ONTKALKEN
Gebruik bij voorkeur zacht gefilterd water.
Regelmatig ontkalken met SOLIPOL
ontkalkingsmiddel komt de smaak en
temperatuur van de koffie ten goede en
verlengt de levensduur van uw machine.
Schade ontstaan door kalk of een
aggressief ontkalkingsmiddel valt niet
onder de garantie. GEBRUIK NOOIT AZIJN!
• Ook bij gebruik van gefilterd water kan
kalkaanslag ontstaan.
• Wij adviseren u de machine regelmatig te
ontkalken (elke 2 tot 3 maanden) met
SOLIPOL ontkalkingsmiddel. Voor gebruik,
lees de aanwijzingen op de verpakking van de
fles SOLIPOL. SOLIPOL is verkrijgbaar bij uw
Solis verkooppunt zie: www.solisnederland.nl
Ontkalken van de machine
• Controleer of de keuzeschakelaar in de
middenstand staat, de Power schakelaar uit is
en de stekker uit het stopcontact is.
• Neem het filterbakje uit de filterdrager en
verwijder het opschuimpijpje. Vul de watertank
met een oplossing van ontkalker en water (0,5
liter Solipol op 0,75 liter water).
• Steek de stekker in een 230 Volts stopcontact
• Druk de Power schakelaar op ON. De
keuzeschakelaar staat in de middenstand.
• Zet een grote bak/schaal onder de
koffieuitloop en het stoompijpje.
• Als de machine op temperatuur is, gaat het
heating-controlelampje uit.
Stap 1 - Draai de keuzeschakelaar in de
espressostand en laat het mengsel van
water/ontkalker een ½ minuut door de
koffieuitloop lopen. Draai de keuzeschakelaar
weer terug in de middenstand.
Stap 2 - Druk de heetwatertoets in en draai de
keuzeschakelaar naar de stoomfunktie en laat
het mengsel een ½ minuut door de stoompijp
lopen.
Stap 3 – Draai de keuzeschakelaar weer terug
in de middenstand en laat nu het
ontkalkingsmiddel ca. 2 minuten inwerken.
Stap 4 - Herhaal stap 1 en 2 totdat de
watertank bijna leeg is. Laat de watertank nooit
volledig leeg lopen.
Stap 5 - Neem na het ontkalken de watertank
uit de machine en spoel deze grondig om en
vul de tank weer met schoon water (2 liter).
Stap 6 - Om de machine te spoelen, laat u het
water afwisselend door de koffieuitloop en de
stoompijp lopen. Spoel zo een hele watertank
door totdat deze bijna leeg is (niet volledig leeg
laten lopen!)
• De machine is weer klaar voor gebruik.
WAARSCHUWING: Dompel NOOIT het snoer, stekker of de machine in water of andere vloeistoffen.
Neem tijdens het ontkalken nooit de watertank uit en voorkom dat deze volledig leeg raakt.
Pagina: 21
21
PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
De koffie loopt niet door De machine is niet ingeschakeld of aangesloten
(stekker)
Controleer of de stekker in het stopcontact zit en de Power
schakelaar op On staat
Watertank is leeg Lees Stap 1 – ‘ Vullen van de watertank’ op bladzijde 9.
Keuzeschakelaar staat niet in de espressostand Draai de keuzeschakelaar in de espressostand
De koffiepoeder is te fijn gemalen. Controleer of u geschikte gemalen koffie gebruikt. Zie ook ‘Gemalen
koffie’ op bladzijde 17
Teveel koffie in het filterbakje Lees : ‘Koffiebereiding’ op bladzijde 10
De koffie is te vast aangedrukt Lees : ‘Koffie aandrukken’ op bladzijde 10
Het filterbakje is verstopt Gebruik de naald van het reinigingsaccessoire om de gaatjes weer
open te krijgen. Lees ook: ‘Reiniging van het filterbakje ‘ op bladzijde
19
De koffie loopt te snel door. De koffiepoeder is te grof gemalen Controleer of u geschikte gemalen koffie gebruikt. Zie ook ‘Gemalen
koffie’ op bladzijde 17
Te weinig koffie in het filterbakje Lees : ‘Koffie bereiden’ op bladzijde 10
Koffie is niet vast genoeg aangedrukt Lees : ‘Koffie bereiden’ op bladzijde 10
Pagina: 22
22
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
Koffie loopt langs de filterdrager De filterdrager is niet goed (scheef) in
de machine geplaatst.
Zie ook ‘Filterdrager plaatsen’ op bladzijde 11
Er zit koffie op de rand van de
filterdrager
Verwijder de koffieresten van de filterdrager, zodat deze precies in de
filterkop past.
Teveel koffie in het filterbakje Lees: ‘Koffie bereiding’ op bladzijde 10
De koffie is te vast aangedrukt Zie ook ‘Koffie aandrukken’ op bladzijde 10
Er is een verkeerd filterbakje voor de
gebruikte koffiehoeveelheid gebruikt.
Controleer of u voor 1 kopje koffie het kleine en voor 2 kopjes de het grote
filterbakje gebruikt heeft
Koffie loopt druppelsgewijs uit de
uitloop
Watertank is leeg of er zit te weinig
water in
Zie stap 1 ‘Vullen van de watertank’ op bladzijde 9
Koffie is te fijn gemalen Controleer of u de juiste espressomaling gebruikt. Zie ook ‘Gemalen koffie’
op bladzijde 17
De machine is door kalk verstopt Machine ontkalken, zie ‘ontkalken’ op bladzijde 20
Machine maakt een pompend
geluid
Watertank is leeg Zie stap 1 : ‘Vullen van de watertank’ op bladzijde 9
Watertank is niet goed geplaast Zie stap 1 : ‘Vullen van de watertank’ op bladzijde 9
Koffie is te slap of te waterig Koffie is niet fijn genoeg gemalen Controleer of u de juiset espressomaling gebruikt. Zie ook ‘Gemalen Koffie’
op bladzijde 17
Koffie is niet heet genoeg Machine is niet opgewarmd Controleer of het lampje op de machine uit is. Pas dan is de machine
opgewarmd
Koppen zijn niet voorverwarmt De koppenwarmer werkt pas als de machine in gebruik is. Tevens heeft het
enige tijd nodig voordat de koppen warm zijn. Lees ook ‘Koppen
voorverwarmen’ op bladzijde 11
Melk is niet warm genoeg (bij een
Cappuccino of een Latte Macchiato
Wanneer de onderzijde van het RVS kannetje goed warm is, heeft de melk
de juiste temperatuur bereikt. Lees ook ‘Melk opschuimen voor Cappuccino
of Latte Macchiato’ op bladzijde 13
Pagina: 23
23
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
De koffie heeft geen cremalaag Koffie is niet goed aangedrukt Zie ‘Koffie aandrukken’ bladzijde 10
Koffie is te grof gemalen Controleer of u een geschikte espressomaling gebruikt. Zie ook ‘Gemalen
koffie’ op bladzijde 17
De koffie is niet vers Het pak gemalen koffie mag niet langer dan 1 week geopend zijn Zie ook
‘Gemalen koffie’ op bladzijde 17
Gaatjes van de zeef zijn verstopt Gebruik hiervoor de naald van het schoonmaak hulpstuk, om de gaatjes
door te prikken. Zie ook ‘ Reinigen van de zeef’ op bladzijde 19
De machine maakt tijdens doorloop
van koffie een pulserend
pompgeluid
Dit is een normaal geluid van de 15-
Bar pomp
U hoeft niets te doen, de machine werkt normaal
Geen stoom of heet water Machine is niet ingeschakeld Controleer of de stekker in het stopcontact zit en de Power-schakaar
ingeschakeld is
Watertank is leeg Zie stap 1 : ‘Vullen van de watertank’ op bladzijde 9
Keuzeschakelaar niet in de
stoompositie
Draai de keuzeschakelaar in stoompositie, controleer of u de stoomtoets of
heetwater toets geactiveerd heeft
Stoompijpje is verstopt Gebruik de naald van de reinigingsaccessoire, blijft het dicht verwijder dan
het stoompijpje doormiddel van de sleutel in midden van het gereedschap.
Zie ook ‘Reiniging en onderhoud’ bladzijde 18
De melk schuimt niet genoeg op Te weinig stoom Stoompijp kan verstopt zijn Zie ook ‘Reiniging en onderhoud’ bladzijde 18
De melk is niet vers of koud genoeg De melk dient vers en koud zijn. Lees ‘Melk opschuimen voor Cappuccino of
Latte Macchiato’ bladzijde 12 en 13
Machine werkt niet Apparaat is ingeschakeld, maar
werkt niet
De oververhittingsbeveiliging kan wegens te hoge temperatuur inschakeld
zijn. Schakel de machine uit en laat deze 30 tot 60 minuten afkoelen.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis 110.

Stel een vraag over de Solis 110

Heb je een vraag over de Solis 110 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis 110. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis 110 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.