Singer Tradition 2282 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Singer Tradition 2282. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Singer
  • Product: Naaimachine
  • Model/naam: Tradition 2282
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 48
Inleiding
Gefeliciteerd........................................................................................................................Pagina 50
Belangrijkste delen van de machine...................................................................................Pagina 50
Accessoires ........................................................................................................................Pagina 50
Technische gegevens.........................................................................................................Pagina 51
.................................................................Pagina 52
De machine aansluiten .......................................................................................................Pagina 53
De persvoethevel (2 standen).............................................................................................Pagina 53
Een spoel vol winden..........................................................................................................Pagina 54
Een spoeltje inzetten ..........................................................................................................Pagina 55
De draadspanning instellen ................................................................................................Pagina 56
De bovendraad inrijgen.......................................................................................................Pagina 57
Automatische draadinrijger.................................................................................................Pagina 58
De onderdraad ophalen......................................................................................................Pagina 58
Steken selecteren...............................................................................................................Pagina 59
Steekbreedteknop en steeklengteknop .............................................................................Pagina 60
Rechte steken naaien.........................................................................................................Pagina 61
Achteruit naaien / Het naaiwerk verwijderen / De draad afsnijden .....................................Pagina 61
Elastische steken kiezen ....................................................................................................Pagina 62
Blinde zoom........................................................................................................................Pagina 63
Eenstaps-knoopsgaten naaien ...........................................................................................Pagina 64
Knopen aanzetten...............................................................................................................Pagina 65
De aanschuiftafel installeren...............................................................................................Pagina 66
De persvoethouder bevestigen...........................................................................................Pagina 66
Tabel voor naald, garen en stof..........................................................................................Pagina 67
Stopplaat.............................................................................................................................Pagina 67
Een naald inzetten en vervangen .......................................................................................Pagina 68
Het lampje vervangen.........................................................................................................Pagina 68
Probleem oplossingen ........................................................................................................Pagina 69
.........................................................................................................Pagina 70
...........................................................................................................................Pagina 70
Belangrijke veiligheidsinstructies
Basisinformatie over de machine
De machine inrijgen
Naaien
Algemene informatie
Onderhoud en probleemoplossing
Afvalverwerking
Garantie
.................................................................................................................Pagina 70
........................................................................................Pagina 70
Serviceadres
Conformiteitsverklaring
49
NL / BE
Inhoudsopgave
Pagina: 49
Als eigenaar van deze nieuwe Singer naaimachine, staat u aan de start van een opwindend, creatief
avontuur. U zult onmiddellijk merken dat u op een van de eenvoudigst te bedienen naaimachines
werkt die ooit is gemaakt.
Wij raden u aan, alvorens u begint te naaien, om even de tijd te nemen om de vele mogelijkheden en
het bedieningsgemak van deze machine zelf te ontdekken door deze handleiding stap voor stap door
te nemen terwijl u voor de machine zit.
Om er voor te zorgen dat u steeds over de meest moderne naaimogelijkheden beschikt, behoudt
de fabrikant zich het recht voor, indien nodig, het design, het concept of de accessoires van deze
machine aan te passen.
SINGER is een geregistreerd handelsmerk van The Singer Company Limited S.à.r.l. of partners.
©2014 The Singer Company Limited S.à.r.l. of partners. Alle rechten voorbehouden.
Gefeliciteerd
Belangrijkste delen van de machine
1. Draadspanningsknop
2. Draadhevel
3. Draadafsnijder
4. Persvoet
5. Naaldplaat
6. Verwijderbare aanschuiftafel (opbergruimte accessoires)
7. Achteruitnaaiknop
8. Spoelwinderstop
9. Steekbreedteknop
10. Steeklengteknop
11. Steekselectorknop
12. Knoopsgathendel
13. Automatische draadinrijger
14. Horizontale garenpen
15. Spoelwinderas
16. Gat voor extra garenpen
17. Handwiel
18. Stroom-/lichtschakelaar
19. Stekkerhuis
20. Draadgeleider
21. Bovendraadgeleider
22. Voorkapje
23. Handvat
24. Persvoethevel
25. Voetpedaal
26. Voedingskabel
Accessoires
a. Standaardpersvoet
b. Ritsvoet
c. Knoopsgatenvoet
d. Knoopaanzetvoet
e. Tornmesje/stofkwastje
f. Kant-/quiltgeleider
g. Set naalden
h. Garenkloshouder
i. Spoelen (3x)
j. Haakse schroevendraaier
k. Stopplaat
l. Hoes
50 NL / BE
Inleiding
Pagina: 50
Nominale spanning
Nominaal vermogen
Afmetingen
Lengte van snoer
Gewicht
Materiaal
Bedieningselementen
Weergave-elementen
Grijpersysteem
Naaldsysteem
Radio-ontstoord
TÜV gekeurd
Productgarantie
Klasse
– machine
– nählicht
– totaal
– greep ingeklapt
– netsnoer
– kabel van voetpedaal
– machine
– netschakelaar aan/uit
– voetpedaal voor naaisnelheid
– naailampje
Watt (Noord-Amerika)
(Europa)
80 Watt (Noord-Amerika)
85 Watt (Europa)
ca. (b x h x d)
,2
Aluminium/kunststof
aanwezig
aanwezig
aanwezig
CB-grijper
130/705H
conform de EU-richtlijn
Ja
3 jaar
II
120V/ 60Hz (Noord-Amerika)
230 V/ 50 Hz (Europa)
70 Watt
10
15 Watt
ca. 1,8 m
ca. 1,4 m
ca. 5 kg
375 x 163 x 270 mm
Technische gegevens
51
NL / BE
Inleiding
Pagina: 51
Belangrijke veiligheidsinstructies
Bij gebruik van een elektrisch apparaat, dienen altijd de standaard veiligheidsmaatregelen in acht
genomen te worden, waaronder de volgende:
Lees alle voorschriften goed door u deze naaimachine in gebruik neemt.
1. Laat deze naaimachine nooit onbeheerd achter terwijl de stekker in het stopcontact zit.
2. Verwijder de stekker uit het stopcontact na gebruik of alvorens de machine schoon te maken.
3. Haal de stekker uit het stopcontact u het lampje vervangt. Vervang het lampje altijd
door een lampje van 15 Watt van hetzelfde type (regio 220-240V).
1. Sta niet toe dat de machine gebruikt wordt als een stuk speelgoed. Extra oplettendheid is geboden
wanneer deze naaimachine gebruikt wordt door of in de nabijheid van kinderen.
2. Gebruik deze naaimachine enkel zoals voorgeschreven in deze handleiding. Gebruik enkel de door
de fabrikant aanbevolen accessoires vermeld in deze handleiding.
3. Gebruik de naaimachine nooit als de stekker of de stroomkabel beschadigd is, als deze niet werkt
zoals het hoort, als deze op de grond of in het water gevallen is of als deze beschadigd is. Breng de
machine het dichtstbijzijnde erkende verdeelpunt of service center voor , ,
elektrische of mechanische afstelling.
4. Gebruik de machine nooit als één van de ventilatieopeningen geblokkeerd is. Houd de
ventilatieopeningen van de naaimachine en de voetweerstand vrij van opeenhopingen van stof,
pluisjes, losse stukjes stof en draad.
5. Houd uw vingers verwijderd van de bewegende delen. Uiterste voorzichtigheid is geboden in de
buurt van de .
6. Gebruik steeds de juiste naaldplaat. kan de naald doen breken.
7. Gebruik geen kromme naalden.
8. Trek niet aan de stof of duw de stof niet terwijl u naait. Hierdoor kan de naald buigen en dus
breken.
9. Schakel de machine altijd uit (schakelaar op stand "O") als u aanpassingen uitvoert in de buurt van
de naald zoals het inrijgen van de naald, het wisselen van naald, het plaatsen van de spoel of het
wisselen van persvoetje, enz.
10. Haal de stekker uit het stopcontact voor het verwijderen van afdekplaten, het oliën van de
machine of voor het uitvoeren van om het even welk ander onderhoudswerk beschreven in deze
handleiding.
11. Laat niets vallen of steek niets in de openingen van de machine.
12. Gebruik de machine niet buitenshuis.
13. Gebruik de machine niet in ruimtes waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt
toegediend.
14. Om de machine uit te schakelen, zet u op de "uit"-stand ("O") en haalt u
vervolgens de stekker uit het stopcontact.
15. Verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken maar grijp de
stekker zelf vast en trek hieraan.
16. Het geluidsniveau bedraagt onder normale omstandigheden 75dB(A).
17. Zet de machine uit of haal de stekker uit het stopcontact wanneer de machine niet goed werkt.
18. Zet niets op het voetpedaal.
19. Als het snoer aan het voetpedaal is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, een
erkende reparateur of een persoon met vergelijkbare kennis en ervaring om gevaar te voorkomen.
20. Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (ook kinderen) met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of mentale functies, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht
staan of geïnstrueerd worden over het gebruik van het toestel door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
21. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet met het toestel kunnen spelen.
Deze naaimachine is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik.
GEVAAR
WAARSCHUWING
BEWAAR DEZE HANDLEIDING
- Om de kans op elektrische schok te minimaliseren:
- Om de kans op brandwonden, vuur, elektrische schok of
persoonlijke letsels te minimaliseren:
voordat
altijd
altijd voordat
naar revisie reparatie
naaimachinenaald
De verkeerde naaldplaat
altijd
alle schakelaars
52 NL / BE
Belangrijke veiligheidsinstructies
Pagina: 52
Bij verwerking van meerdere lagen stof of
dikke stoffen kan de persvoet in een hogere
stand (A) gezet worden om het plaatsen
van de stof te vergemakkelijken.
De machine aansluiten
Sluit de machine aan zoals hiernaast getoond
wordt. (1)
De stroomkabel van de machine is voorzien van
een gepolariseerde stekker die enkel geschikt is
voor gebruik in combinatie met een gepolariseerd
stopcontact. (2)
Haal de stekker uit het stopcontact als de
machine niet gebruikt wordt.
Voetpedaal
Met het voetpedaal regelt u de naaisnelheid van
de machine. (3)
Raadpleeg een gediplomeerd elektricien als u
twijfelt over de aansluiting. Haal de stekker uit
het stopcontact als u de machine niet gebruikt.
U mag enkel volgend type voetpedaal
gebruiken: KD-1902, FC-1902 (regio 110-120V)
/ KD-2902, FC-2902D (regio 220-240V) / 4C-
316B (regio 110-125V) / 4C-326G (regio 230V).
Zet de hoofdschakelaar (A) op " I ": het lampje
gaat aan en de machine is klaar voor gebruik.
Voor apparaten met een 2-polige stekker (de
ene contactpen is breder dan de andere).
Om het gevaar voor elektrische schokken te
beperken, past deze stekker op slechts één
manier in een gepolariseerd stopcontact.
Draai de stekekr om als deze niet helemaal in
het stopcontact past. Als de stekker dan nog
steeds niet past, neem dan contact op met
een erkend elektricien om een juist
stopcontact te laten installeren. Breng geen
enkele verandering aan aan de stekker.
Let op:
Let op:
Verlichting
BELANGRIJKE OPMERKING
A
3
1
2
53
Gepolariseerde stekker
Geleider die
geaard moet zijn
NL / BE
A
De persvoethevel (2 standen)
Basisinformatie over de machine
Pagina: 53
Een spoel vol winden
- Plaats het garen en de bijbehorende
garenkloshouder op de garenpen. (1/2)
- Klik de draad in draadgeleider. (3)
- Draai de draad linksom rond de
spanninghouders van de spoelwinderas.
(4)
- Breng de draad door het gaatje van de
spoel en plaats de spoel op de
spoelwinderas. (5)
- Duw nu de spoelwinderas naar rechts. (6)
- Duw nu de spoelwinderas terug naar links
en haal de spoel er af. (10)
Als de spoelwinderas naar rechts staat
(spoelwindstand), zal de machine niet
naaien en zal het handwiel niet draaien.
Om te kunnen naaien, duwt u de
spoelwinderas naar links (naaistand).
Let op:
- Houd het gareneinde vast. (7)
- Duw het voetpedaal in. (8)
- Knip de draad af. (9)
1 2
3
4
5
6
7 8
9 10
De machine inrijgen
54 NL / BE
Pagina: 54
Als u een spoelhuis gaat inzetten of
verwijderen, moet de naald altijd in de
hoogste stand staan.
- Houd het spoelhuis vast aan het lipje. (5)
Plaats het spoelhuis in de grijperbaan. (6)
- Open de voorklep van de vrije arm. (1)
- Pak het lipje (a) en trek het spoelhuis
naar u toe om het te verwijderen. (2)
- Houd het spoelhuis in uw hand en plaats
het spoeltje in het spoelhuis. Als u aan
de draad trekt, moet de spoel rechtsom
draaien (zie pijl). (3)
- Trek de draad door de gleuf en trek hem
onder de spanningsveer. (4) Laat
ongeveer 15 cm draad uitsteken.
-
Schakel de stroom uit (schakelaar op
"O") alvorens u een spoel gaat inzetten
of verwijderen.
Let op:
Een spoeltje inzetten
1 2
6
3 4 5
a
De machine inrijgen
55
NL / BE
Pagina: 55
De draadspanning instellen
Bovendraadspanning
Spoeldraadspanning
zigzagsteek
en voor decoratief naaien
of twee maal
Als de spanning juist is,
rolt de draad ongeveer 5 cm af. Als de
spanning te hoog is, rolt de draad helemaal
niet af. Als de spanning te laag is, rolt de
draad te veel af. U kunt de spanning
afstellen met het schroefje op de zijkant van
het spoelhuis.
altijd
Standaardafstelling voor de spanning van
de bovendraad: "4".
Draai de knop naar een hoger cijfer om de
spanning te verhogen.
Draai de knop naar een lager cijfer om de
spanning te verlagen.
A. Normale spanning voor rechte steek.
B. Spanning te laag voor rechte steek,
draai de knop naar een hoger cijfer.
C. Spanning te hoog voor rechte steek,
draai de knop naar een lager cijfer.
D. Normale spanning voor de
, (normaal is
wanneer de bovendraad een beetje
zichtbaar is aan de onderzijde van de
stof).
Om de spanning van de spoeldraad te
testen, houdt u het spoelhuis omhoog aan
de draad en laat u het een
omhoog springen.
- Een correcte afstelling van de
draadspanning is belangrijk voor een
mooi naairesultaat.
- Er bestaat geen vaste afstelling die geldt
voor alle steekfuncties, gebruikte garens
of stoffen.
- Een evenwichtige spanning (identieke
steken aan beide zijden van de stof) is
normaal alleen wenselijk bij het gebruik
van een rechte steek.
- 90% van al het naaiwerk vereist een
spanning tussen "3" en "5".
- Voor zigzag en andere decoratieve
stiksels zal de draadspanning over het
algemeen altijd lager zijn dan bij de
rechte steek.
- Bij decoratieve stiksels krijgt u een
mooiere steek en minder plooien
wanneer u zorgt dat de bovendraad
lichtjes zichtbaar is aan de onderkant van
de stof.
Belangrijk:
B
A
C D
1 2
56 NL / BE
De machine inrijgen
Pagina: 56
1
2
4
7
5
6
8
3
1 2
3 4
6
5
8
7
De bovendraad inrijgen
Dit is een eenvoudige opdracht die correct
moet worden uitgevoerd omdat anders bij
het naaien
- Plaats om te beginnen de naald in de
hoogste stand (1) en blijf het handwiel
naar links draaien totdat de naald iets
begint te dalen. Breng de persvoet
omhoog om de spanningsplaatjes open te
zetten.
om veiligheidsredenen raden
wij u aan de stroom uit te schakelen
alvorens u de machine inrijgt.
- Hef de garenpen omhoog. Plaats een klos
garen op de garenpen zoals getoond.
Voor kleine kant van de garenkloshouder
tegen de klos. (2)
- Trek de draad door de bovenste
draadgeleider (3) en door de voorspanning
zoals getoond wordt. (4)
- Hierbij is het handig de draad vast te
houden tussen de klos en de
draadgeleider. (5)
Rijg de spanningsmodule in door de draad
naar beneden te leiden via de rechtergleuf
en weer naar boven via de linkergleuf.
- Haal de draad bovenaan deze beweging
van rechts naar links door het oog van de
draadhevel en leid de draad weer naar
beneden. (6)
- Breng de draad nu achter de geleider op
de naaldklem (7) en vervolgens van voor
naar achter door het oog van de naald.
- Trek ongeveer 15-20 cm garen naar
achter het oog van de naald. Snijd de
draad af met de ingebouwde
draadafsnijder. (8)
verschillende problemen kunnen
optreden.
Opmerking:
57
NL / BE
De machine inrijgen
Pagina: 57
Houd de bovendraad met de linkerhand
vast.
Draai het handwiel (1) naar u toe (linksom)
om de naald te laten zakken en weer
omhoog te brengen.
Als het moeilijk is de onderdraad
omhoog te brengen, controleer dan of
de draad niet wordt beklemd door het
deksel met scharnieren of de
afneembare uitschuiftafel.
Trek nu zachtjes aan de bovendraad om de
onderdraad via het gat in de naaldplaat
naar boven te halen. (2)
Leg nu beide draden onder de persvoet
door naar achter. (3)
Let op:
De onderdraad ophalen
Automatische draadinrijger
- Breng de naald in de hoogste positie.
- Duw hendel (A) zo ver mogelijk omlaag.
- De draadinrijger gaat automatisch naar de
inrijgpositie (B).
- Leid de draad om de draadgeleider (C).
- Leid de draad voor de naald langs van
beneden naar boven om de haak (D)
heen.
- Laat de hendel (A) los.
- Trek de draad door het oog van de naald.
Zet de aan/uitknop op uit ("O")!
Let op:
A
B
D
C
A
C
B
D
A
1
2 3
58 NL / BE
De machine inrijgen
Pagina: 58
Steken selecteren
Om een steek te kiezen draai eenvoudigweg
aan de keuzeknop. De steekkeuzeknop mag
in beide richtingen gedraaid worden.
Voor een , kies keuze " " met
de steekkeuzeknop. Pas de steeklengte aan
met de steeklengteknop.
Voor de , kies keuze " "
metde steekkeuzeknop. Pas de steeklengte
ensteekbreedte aan voor het materiaal dat
ge-bruikt wordt.
Om de andere steken te verkrijgen, draai de
steeklengteknop naar "S1" of "S2". Kies
degewenste steek met de steekkeuzeknop
enpas de breedte aan met de steekbreedte-
knop.
a.Achteruitnaaiknop
b.Steekbreedteknop
c.Steeklengteknop
d.Steekselectorknop
rechte steek
zigzag steek
c
d
a b
B
A I K
D
C J
E G
F H
S1
S2
Naaien
59
NL / BE
Pagina: 59
Steekbreedteknop en steeklengteknop
Functie van de steekbreedteknop
Functies van de steeklengteknop tijdens
het zigzaggen
De functie van de steeklengteknop bij
rechte steken
De maximale zigzagsteekbreedte voor
zigzagsteken is 5 mm; de breedte kan naar
wens worden verminderd. De breedte wordt
groter als u de zigzagknop van "0" - "5"
draait.
De steekbreedte knop zorgt ook voor de
naaldpositie bij de rechte steek. "0" is de
middenpositie en "5" is de meest linkse
naaldstand.
Zet de steekkeuzeknop op zigzag.
De dichtheid van zigzagsteken wordt groter
als de instelling van de steeklengteknop
naar "0" gaat.
Gewoonlijk krijgt u bij "2,5" of lager mooie
zigzagsteken.
Dichte zigzagsteken worden cordonsteken
genoemd.
Voor het naaien met rechte steken draait u
de steekkeuzeknop naar de instelling voor
rechte steken. Als u aan de
steeklengteknop draait, vermindert de
lengte van de afzonderlijke steken
naarmate de knop dichter bij de "0" komt.
De lengte van de afzonderlijke steken wordt
groter naarmate de knop dichter bij "4"
komt. In het algemeen gebruikt u een
langere steeklengte bij het naaien van
dikkere stoffen of wanneer u een dikkere
naald of dikker garen gebruikt. Gebruik een
kortere steeklengte bij het naaien van
dunnere stoffen of wanneer u een dunnere
naald of dunnere draad gebruikt.
0.5
4 3 2 1
4 3 2 1 0.5
Naaien
60 NL / BE
Pagina: 60
Achteruit naaien / Het naaiwerk verwijderen / De draad afsnijden
Achteruit naaien
Het naaiwerk verwijderen
De draad afsnijden
Om het begin en einde van een naad te
verstevigen en te hechten, drukt u de
achteruitnaaiknop (A) naar beneden en
naait u een paar steken achteruit.
Laat de knop vervolgens los en de machine
naait weer vooruit. (1)
Draai het handwiel naar u toe (linksom) tot
de naald in de hoogste stand staat.
Zet de persvoet omhoog en verwijder het
werk dat zich achter de persvoet en de
naald bevindt. (2)
Trek de draden omlaag en achter de
persvoet. Breng de draden naar de zijkant
van het voorkapje in de draadafsnijder (B).
Trek de draden omlaag en snijd ze af. (3)
A
Rechte steken naaien
Om te beginnen met naaien stelt u de
machine in op een rechte steek. (1)
Leg de stof onder de naaivoet met de
stofrand op de gewenste naadgeleiderlijn
op de naaldplaat. (2)
Breng de persvoetlichter omlaag en duw
dan het voetpedaal in om te beginnen met
naaien. (3)
B
2
3
1
2
1
Naaien
61
NL / BE
Pagina: 61
Elastische steken kiezen
De elastische steken zijn met blauw
aangegeven op de steekkeuzeknop. Om
deze steken te selecteren, draait u de
steekkeuzeknop op de gewenste steek.
Draai de steekkeuzeknop vervolgens naar
de indicator met "S1". Er zijn diverse
elastische steken; dit zijn twee voorbeelden:
Zet de steekkeuzeknop op " " .
Deze steek wordt gebruikt om drievoudige
versterking te geven aan elastische en
slijtgevoelige naden.
De machine naait twee steken vooruit en
een steek achteruit.
Zet de steekkeuzeknop op " ".
Stel de steekbreedteknop af tussen "3" en
"5".
De zigzag-siersteek is geschikt voor stevige
stoffen zoals denim, corduroy, popeline,
ongekeperd linnen, enz.
Rechte elastische steek
Zigzag-siersteek
Naaien
62 NL / BE
Pagina: 62
2
1
Voor zomen in gordijnen, broeken, rokken,
enz.
Blinde zoom voor elastische stoffen.
Blinde zoom voor stevige stoffen.
Zet de steeklengteknop in het bereik dat op
het schema rechts staat aangegeven.
Blinde zomen worden gewoonlijk genaaid
met een langere steeklengte. Zet de
steekbreedteknop op een geschikte
instelling voor het gewicht/type stof dat
wordt genaaid, binnen het bereik dat op het
schema links op de pagina staat
aangegeven. In het algemeen wordt een
smallere steek gebruikt voor dunnere
stoffen en een bredere steek voor dikkere
stoffen. Naai eerst een proeflapje zodat u
zeker weet dat de machine-instellingen
geschikt zijn voor de stof.
Vouw de zoom omhoog op de gewenste
breedte en pers. Vouw terug (zoals te zien
is in fig. 1) tegen de goede kant van de stof
en laat de bovenrand van de zoom
ongeveer 7 mm (1/4") uitsteken naar de
goede kant van de gevouwen stof.
Begin langzaam op de vouw te naaien; zorg
ervoor dat de naald de gevouwen
bovenkant net raakt en één of twee
stofdraadjes pakt. (2)
Vouw de stof uit wanneer de zoom klaar is
en pers.
Blinde zoom:
Blinde zoom
Naaien
63
NL / BE
Pagina: 63
B C
PUSH 2
1
4
3
D
A
a b
Het naaien van knoopsgaten is een
eenvoudige procedure die betrouwbare
resultaten oplevert. Het is echter wel het
beste als u altijd eerst een knoopsgat
maakt op een proeflapje van uw stof met
versteviging eronder.
Een knoopsgat maken
Een knoopsgat maken in elastische
stoffen (E)
1. Markeer de positie van het knoopsgat met
kleermakerskrijt op de stof.
2. Bevestig de knoopsgatvoet en zet de
steekkeuzeknop op " ". Stel de
steeklengteknop op " ". Stel de
steekbreedte in op "5". Het kan echter
nodig zijn de breedte aan te passen; naai
eerst een proeflapje om dit te bepalen.
3. Breng de naaivoet omlaag en leg de
markeringen op de naaivoet gelijk met de
markeringen op de stof (A). (De voorste
trens wordt eerst genaaid.) (Leg de
markering op de stof (a) gelijk met de
markering op de naaivoet (b).)
4. Open het knoopplaatje en breng de knoop
aan (B).
5. Breng de knoopsgathendel omlaag en duw
de hendel zachtjes terug (C).
6. Houd de bovendraad lichtjes vast en start
de machine.
7. Het knoopsgat wordt gemaakt in de
volgorde (D).
8. Stop de machine wanneer de
knoopsgatcyclus klaar is.
Wanneer u knoopsgaten naait op elastische
stof, haak dan dik garen of koord onder de
knoopsgatvoet. Wanneer het knoopsgat
wordt genaaid, naait de machine over het
koord heen.
1. Markeer de positie van het knoopsgat met
kleermakerskrijt op de stof, bevestig de
knoopsgatvoet en stel de steekkeuzeknop
in op " ". Zet de steeklengteknop op " ".
2. Haak het dikke garen aan de achterkant
van de knoopsgatvoet en breng dan de
twee uiteinden van het dikke garen naar de
voorkant van de voet, breng ze aan in de
groeven en knoop ze daar tijdelijk vast.
3. Breng de naaivoet omlaag en begin te
naaien.
* Stel de steekbreedte af op de diameter
van de contourdraad.
4. Wanneer u klaar bent met naaien, trekt u
de dikke draad voorzichtig strak en knipt u
de uitstekende stukjes af.
Eenstaps-knoopsgaten naaien
E
PUSH
Naaien
64 NL / BE
Pagina: 64
Knopen aanzetten
Installeer de stopplaat. (1) Vervang de
universele naaivoet door de
knopenaanzetvoet. Stel de steeklengte in
op "0".
Naai enkele aanhechtsteken door de
machine op een rechte steek te zetten met
de steekbreedte op "0".
Breng de naald omhoog uit de stof. Stel de
machine in voor een zigzagsteek en stel de
breedte in op "3" - "5". Draai aan het
handwiel om te controleren of de naald
goed in het linker en het rechter gat van de
knoop gaat. Pas indien nodig de
steekbreedte aan, afhankelijk van de
afstand tussen de gaten van de knoop.
Naai de knoop langzaam vast met
ongeveer 10 steken.
Breng de naald omhoog uit de stof. Stel de
machine weer in voor een rechte steek, met
de breedte op "0" en naai enkele
afhechtsteken.
Als er een "steeltje" nodig is, legt u een
stopnaald op de knoop en naait u de knoop
vast. (3) Voor knopen met 4 gaten naait u
eerst door de voorste twee gaten, dan duwt
u het werk naar voren en vervolgens naait u
door de achterste twee gaten.
1
2 3
Naaien
65
NL / BE
Pagina: 65
De persvoethouder bevestigen
Zet de persvoethevel (a) omhoog en
bevestig de persvoethouder (b) zoals
hiernaast getoond wordt. (1)
Breng de persvoethouder (b) omlaag totdat
de opening (c) precies boven de pin (d) is.
(2)
Breng de persvoethouder (b) omlaag; de
persvoet klikt automatisch vast.
Breng de persvoethevel omhoog. (3)
Druk hendel (e) omhoog en de voet zal
automatisch loslaten.
Schuif de kant-/quiltgeleider (g) in de
opening zoals getoond wordt.
Schuif de geleider op de gewenste breedte
voor zomen, plooien, enz. (4)
Zet de hoofdschakelaar op "O" voordat u
bovenstaande handelingen uitvoert.
De persvoet bevestigen
De persvoet verwijderen
De kant-/quiltgeleider bevestigen
Let op:
De aanschuiftafel installeren
Houd de aanschuiftafel horizontaal en
schuif in de richting van de pijl. (A)
De binnenzijde van de aanschuiftafel kan
als opbergruimte voor
accessoires.
U opent de aanschuiftafel door het klepje te
bewegen in de richting van de pijl. (B)
de tafel
worden gebruikt
B
A
c
d
e
f
e
g
b
a
1 2
3 4
PUSH
A
Algemene informatie
66 NL / BE
Pagina: 66
Zwaar wolgoed, overjasstoffen,
stoffeerstoffen, sommige soorten leer en vinyl.
Middelzware stoffen: ongekeperd
katoenlinnen, zwaarder wolgoed, dikkere
jersey, badstof, spijkerstof.
Standaardnaald met scherpe punt
Diktes van dun 9 (70) tot dik 18 (110)
Natuurlijke geweven stoffen: wol,
katoen, zijde etc. Niet te gebruiken
voor dubbel gebreide stoffen.
Ledernaald 12 (80) tot 18 (110) Leer, vinyl, stoffering. (Maakt een
kleiner gat dan de standaard, dikke
naald.)
Natuurlijke en synthetische geweven
stoffen, combinaties met polyester.
Gebreide polyesterstof, interlock,
tricot, enkel en dubbel gebreide
stoffen. Lycra , badgoed, elastiek.
®
Naald met halfronde punt
Diktes van 9 (70) tot 18 (110)
NAALD UITLEG STOFSOORT
SINGER 2020
®
SINGER 2045
®
SINGER 2032
®
9-11 (70-80)
11-14 (80-90)
14 (90)
16 (100)
18 (110)
NAALD STOFFEN GARENSOORT
Lichte stoffen: dunne katoensoorten, voile,
serge, zijde, mousseline, interlock, gebreide
katoensoorten, tricot, jersey, crêpe, geweven
polyester, stoffen voor hemden en bloezen.
Dunne garensoorten in katoen,
nylon, polyester of combinaties van
katoen en polyester.
Zware stoffen: zeildoek, zwaar wolgoed,
tentstoffen, quiltstoffen, spijkerstof, materiaal
voor stoffering (licht tot middengewicht).
Dik, stevig garen, tapijtgaren.
De meeste garens die in de winkels
verkocht worden, zijn van
gemiddelde dikte en dus geschikt
voor deze stoffen en naalddiktes.
Voor een optimaal resultaat kunt u
het beste polyester garen voor
synthetische stoffen en katoenen
garen voor natuurlijk geweven
stoffen gebruiken.
Gebruik altijd boven en onder
hetzelfde garen.
Middengewicht stoffen: katoen, satijn,
ketelstof, canvas, dubbel gebreide stoffen,
lichtgewicht wolgoed.
Opmerking:
1. Gebruik altijd echte SINGER naalden voor optimale naairesultaten.
2. Vervang de naalden regelmatig: bij elk nieuw kledingstuk en/of bij het breken van de naalddraad of
het overslaan van steken.
®
Tabel voor naald, garen en stof
SELECTIE VAN NAALD/STOF/GAREN
Stopplaat
Voor verschillende soorten naaiwerk
moet
u de stopplaat gebruiken.
Plaats de stopplaat.
Verwijder de stopplaat voor gewoon
naaiwerk.
zoals
stoppen of borduren uit de vrije hand,
SELECTIE VAN NAALD EN STOF
BELANGRIJK: Pas de naalddikte aan aan de dikte van het garen en van de stof.
Algemene informatie
67
NL / BE
Pagina: 67
Een naald inzetten en vervangen
Vervang de naald regelmatig, vooral als
Wij raden u aan steeds originele SINGER
naalden te gebruiken want zo krijgt u de
beste naairesultaten.
Plaats een nieuwe naald zoals aangegeven:
A. Draai de schroef van de naaldklem los
en
B.
C/D. Duw de naald zo hoog mogelijk
omhoog.
Schakel de stroom steeds uit alvorens u
een naald gaat inzetten of verwijderen.
De naalden moeten in perfecte staat zijn.
Problemen ontstaan indien:
A. De naald krom is.
B.
C.
®
Let op:
er
sporen van slijtage zijn en als de naald
problemen veroorzaakt.
draai de schroef weer vast nadat u
de nieuwe naald hebt ingebracht.
De platte kant van de naald moet naar
achteren wijzen.
De naald beschadigd is.
De naaldpunt bot is.
PUSH
A
B
A C
B
A
B
C
D
Verwijder de stekker uit het stopcontact.
Vervang het lampje door een lampje van
watt
van hetzelfde type.
- Draai schroef (A) los zoals getoond.
- Verwijder het voorkapje (B).
- Schroef het lampje los en plaats een
nieuw lampje (C).
- Plaats het voorkapje terug en schroef het
vast.
10
of 15 (regio 110-120 V of 220-240 V)
Het lampje vervangen
C
68 NL / BE
Onderhoud en probleemoplossing
Pagina: 68
Probleem oplossingen
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Bovendraad
breekt
Onderdraad
breekt
Steken
overslaan
Naald breekt
Losse steken
Naden trekken
samen of
rimpelen
Ongelijke
steken,
Ongelijk
transport
De machine
maakt lawaai
De machine
blokkeert
1. De machine is niet correct ingeregen.
2. De draadspanning is te hoog.
3. De draad is te dik voor de naald.
4. De naald is niet correct ingezet.
5. De draad zit rond de garenpen
gedraaid.
6. De naald is beschadigd.
1. Het spoelhuis zit verkeerd.
2. Het spoelhuis is verkeerd ingeregen.
3. De onderspanning is te hoog.
1. De naald is niet correct ingezet.
2. De naald is beschadigd.
3. U gebruikt de verkeerde maat of het
verkeerde type naald.
4. De persvoet is niet goed bevestigd.
1. De naald is beschadigd.
2. De naald is niet correct ingezet.
3. U gebruikt de verkeerde naalddikte.
4. U gebruikt de verkeerde persvoet.
1. De machine is niet correct ingeregen.
2. Het spoelhuis is verkeerd ingeregen.
3. Onjuiste combinatie van
naald/garen/stof.
4. De draadspanning is verkeerd.
1. De naald is te dik voor de stof.
2. De steeklengte is niet goed
ingesteld.
3. De draadspanning is te hoog.
1. Slechte kwaliteit garen gebruikt.
2. Het spoelhuis is verkeerd ingeregen.
3. Er werd aan de stof getrokken.
1. De machine moet gesmeerd worden.
2. Vuil of vet op de grijper of de
naaldstang.
3. Slechte olie gebruikt.
4. De naald is beschadigd.
Draad zit vast in de grijperbaan.
1. Rijg de machine opnieuw in.
2. Verlaag de spanning (lager cijfer).
3. Kies een dikkere naald.
4. Zet de naald opnieuw in (platte kant naar
achter).
5. Verwijder het garen en wind het op de klos.
6. Vervang de naald.
1. Verwijder het spoelhuis, plaats het terug
en trek aan de draad.
De draad moet gemakkelijk uit het
spoelhuis worden getrokken.
2. Controleer de spoel en het spoelhuis.
3. Verlaag de onderspanning.
1. Verwijder de naald en zet de naald
opnieuw in.
2. Vervang de naald.
3. Kies de naald die bij de stof en het garen
hoort.
4. Controleer en bevestig de persvoet op de
juiste manier.
1. Vervang de naald.
2. Zet de naald op de goede manier in (platte
kant naar achter).
3. Kies de naald die bij de stof en het garen
hoort.
4. Kies de juiste persvoet.
1. Rijg de machine opnieuw in.
2. Rijg het spoelhuis in zoals op de
afbeelding te zien is.
3. Kies de naald die bij de stof en het garen
hoort.
4. Corrigeer de draadspanning.
1. Kies een dunnere naald.
2. Corrigeer de steeklengte.
3. Verlaag de spanning.
1. Gebruik garen van een betere kwaliteit.
2. Verwijder het spoelhuis, rijg het in en
plaats het op de goede manier terug.
3. Trek niet aan de stof tijdens het naaien.
Laat de machine de stof transporteren.
1. Smeer de machine.
2. Reinig de grijper en het transport.
3. Gebruik alleen een goede kwaliteit
naaimachineolie.
4. Vervang de naald.
Verwijder het spoelhuis en de bovendraad.
Draai het handwiel voorwaarts en
achterwaarts en verwijder de draadresten.
Smeer de machine zoals aangegeven.
Onderhoud en probleemoplossing
69
NL / BE
Pagina: 69
IAN 96742
Let op! Dit product moet op een veilige manier gerecycled worden volgens de geldende
nationale wetgeving voor elektrische/elektronische producten. Raadpleeg bij twijfel uw
leverancier voor advies.
Afvalverwerking
Serviceadres
Op dit product verlenen wij 36 maanden garantie vanaf koopdatum. Het apparaat werd zorgvuldig
vervaardigd en aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole onderworpen. Binnen de garantieperiode
herstellen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Indien tijdens de garantieperiode gebreken
worden vastgesteld, kunt u het product naar het onderstaande serviceadres sturen met vermelding
van het volgende artikelnummer: 2282. Beschadigingen door ondeskundig gebruik, negeren van de
handleiding of ingrepen door niet-geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten.
Dit geldt eveneens voor slijtende delen. Door de garantieservice wordt de garantieperiode noch
verlengd noch vernieuwd.
Garantie
Teknihall benelux pla
Antwoordnummer 13533, 4800 WE Breda
00800-74643700
e-mail: singer-service-nl@teknihall.com
Teknihall benelux pla
Brusselstraat 33, 2321 Meer
00800-74643700
e-mail: singer-service-be@teknihall.com
Teknihall benelux pla
Brusselstraat 33, 2321 Meer
00800-74643700
E-mail : pfaff-service-fr@teknihall.com
)
)
)
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde Europese en nationale richtlijnen.
Dit wordt bevestigd door het CE keurmerk.
Desbetreffende verklaringen liggen ter inzage bij de Fabrikant.
Conformiteitsverklaring
Houd alstublieft de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 12345) voor alle aanvragen als bewijs
voor de koop Gereed.
Afvalverwerking / Garantie / Serviceadres / Conformiteitsverklaring
70 NL / BE

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Singer Tradition 2282.

Stel een vraag over de Singer Tradition 2282

Heb je een vraag over de Singer Tradition 2282 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Singer Tradition 2282. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Singer Tradition 2282 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.