Siemens iQ500 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Siemens iQ500. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Siemens
  • Product: Wasmachine
  • Model/naam: iQ500
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Tsjechisch, Slowaaks, Spaans, Turks, Deens, Noors, Portugees, Zweeds, Pools, Russisch, Fins, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Roemeens

Inhoudsopgave

Pagina: 18
19
é Inhoudsopgave[nl]Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften..........................................................19
Oorzaken van schade.....................................................................21
Bescherming van het milieu....................................................21
Milieuvriendelijk afvoeren ...............................................................21
Tips om energie te besparen ........................................................21
Koken op Inductie ....................................................................22
Voordelen van het Koken op Inductie .........................................22
Pannen...............................................................................................22
Het apparaat leren kennen.......................................................23
Het bedieningspaneel.....................................................................23
De kookzones...................................................................................23
Restwarmte-indicator.......................................................................23
Programmeren van de kookplaat...........................................24
De kookplaat in- en uitschakelen .................................................24
De kookzone afstellen ....................................................................24
Kooktabel ..........................................................................................24
Frituurfunctie ............................................................................26
Koekenpannen voor de frituurfunctie...........................................26
De temperatuurniveaus...................................................................26
Zo wordt dit geprogrammeerd......................................................26
Tabel...................................................................................................27
Kinderslot..................................................................................28
Het kinderslot activeren en deactiveren......................................28
Automatisch kinderslot ...................................................................28
Functie Powerboost .................................................................28
Gebruiksbeperkingen......................................................................28
Activeren............................................................................................28
Deactiveren .......................................................................................28
Timerfunctie..............................................................................28
Een kookzone automatisch uitschakelen.................................... 28
De kookwekker ................................................................................29
Beschermingsfunctie bij reiniging .........................................29
Automatische tijdslimiet..........................................................29
Het energieverbruik bekijken ..................................................30
Basisinstellingen......................................................................30
Toegang tot de basisinstellingen..................................................31
Onderhoud en reiniging...........................................................31
Kookplaat ..........................................................................................31
Omlijsting van de kookplaat ..........................................................31
Repareren van storingen .........................................................32
Normaal geluid tijdens de werking van het apparaat............... 32
Servicedienst............................................................................33
Geteste gerechten ....................................................................33
Produktinfo
Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en
diensten vindt u op het internet: www.siemens-home.com en in
de online-shop: www.siemens-eshop.com
: Veiligheidsvoorschriften
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door. Berg de gebruiksaanwijzing, het
installatievoorschrift en de apparaatpas
goed op voor later gebruik of om ze door te
geven aan volgende eigenaren.
Controleer het apparaat na het uitpakken.
Indien het apparaat schade heeft
opgelopen tijdens het transport, schakel het
dan niet in, maar neem contact op met de
technische dienst en leg de veroorzaakte
schade schriftelijk vast. Doet u dat niet, dan
gaat elk recht op een schadevergoeding
verloren.
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd
volgens het meegeleverde
installatievoorschrift.
Dit apparaat is alleen bestemd voor
huishoudelijk gebruik en de huiselijke
omgeving. Gebruik het uitsluitend voor het
bereiden van gerechten en drank. Zorg
ervoor dat het apparaat onder toezicht
gebruikt wordt. Het toestel alleen gebruiken
in gesloten ruimtes.
Dek de kookplaat niet af. Dit kan leiden tot
ongevallen, bijv. door oververhitting,
ontbranding of ontploffend materiaal.
Gebruik geen ongeschikte
beveiligingsapparaten of tralies voor de
bescherming van kinderen. Dit kan leiden
tot ongevallen.
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik
met een externe tijdschakelklok of een
afstandbediening.
Dit toestel kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische of geestelijke
vermogens of personen die gebrek aan
kennis of ervaring hebben, wanneer zij
onder toezicht staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of
geleerd hebben het op een veilige manier
te gebruiken en zich bewust zijn van de
risico's die het gebruik van het toestel met
zich meebrengt.
Pagina: 19
20
Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud van het
toestel mogen niet worden uitgevoerd door
kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en
onder toezicht staan.
Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan
8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of
de aansluitkabel.
Heeft u een pacemaker of soortgelijk
medisch hulpmiddel geïmplanteerd, dan
dient u speciale voorzorgsmaatregelen in
acht nemen bij het gebruiken of in de buurt
komen van inductiekookplaten als die in
werking zijn. Raadpleeg uw arts of de
fabrikant van het hulpmiddel, om er zeker
van te zijn dat het voldoet aan de geldige
regelgeving en informeer omtrent mogelijke
incompatibiliteit.
Risico van brand!
■ Hete olie en heet vet vatten snel vlam.
Hete olie en heet vet nooit gebruiken
zonder toezicht. Vuur nooit blussen met
water. Schakel de kookzone uit. Vlammen
voorzichtig met een deksel, smoordeksel
of iets dergelijks verstikken.
Risico van brand!
■ De kookzones worden erg heet. Nooit
brandbare voorwerpen op de kookplaat
leggen. Geen voorwerpen op de
kookplaat leggen.
Risico van brand!
■ Het apparaat wordt heet. Nooit brandbare
voorwerpen of spuitbussen bewaren in
laden direct onder de kookplaat.
Risico van brand!
■ De kookplaat schakelt vanzelf uit en kan
niet meer worden bediend. Hij kan later
per ongeluk worden ingeschakeld.
Zekering in de meterkast uitschakelen.
Contact opnemen met de klantenservice.
Risico van verbranding!
■ De kookzones en met name een
eventueel aanwezige kookplaatomlijsting
worden zeer heet. Raak de hete
oppervlakken nooit aan. Zorg ervoor dat
er geen kinderen in de buurt zijn.
Risico van verbranding!
■ De kookzone warmt op, maar de indicatie
functioneert niet Zekering in de meterkast
uitschakelen. Contact opnemen met de
klantenservice.
Risico van verbranding!
■ Voorwerpen van metaal worden zeer snel
heet op de kookplaat. Leg nooit
voorwerpen van metaal, zoals messen,
vorken, lepels of deksels, op de
kookplaat.
Brandgevaar!
■ Schakel de kookplaat na elk gebruik altijd
uit met de hoofdschakelaar. Wacht niet tot
de kookplaat automatisch uitschakelt
doordat er geen pan op staat.
Kans op een elektrische schok!
■ Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
Reparaties en de vervanging van
beschadigde aansluitleidingen mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door
technici die zijn geïnstrueerd door de
klantenservice. Is het apparaat defect,
haal dan de stekker uit het stopcontact of
schakel de zekering in de meterkast uit.
Contact opnemen met de klantenservice.
Kans op een elektrische schok!
■ Binnendringend vocht kan een schok
veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of
stoomreiniger gebruiken.
Kans op een elektrische schok!
■ Een defect toestel kan een schok
veroorzaken. Een defect toestel nooit
inschakelen. De netstekker uit het
stopcontact halen of de zekering in de
meterkast uitschakelen. Contact opnemen
met de klantenservice.
Kans op een elektrische schok!
■ Scheuren of barsten in het glaskeramiek
kunnen schokken veroorzaken. Zekering
in de meterkast uitschakelen. Contact
opnemen met de klantenservice.
Gevaar voor beschadiging!
Deze plaat is uitgerust met een ventilator,
die zich aan de onderzijde bevindt. Indien
er zich onder de kookplaat een lade
bevindt, mogen daar geen kleine of
papieren voorwerpen in worden bewaard.
Als deze namelijk worden geabsorbeerd
kunnen ze de ventilator beschadigen of de
koeling verslechteren.
Tussen de inhoud van de lade en de inlaat
van de ventilator moet een afstand van ten
minste 2 cm worden aangehouden.
Risico van letsel!
■ Bij de bereiding au-bain-marie kunnen de
kookplaat en kookvorm barsten door
oververhitting. De au-bain-marie kookvorm
mag niet in direct contact komen met de
bodem van de pan die met water is
gevuld. Gebruik alleen hittebestendige
vormen.
Risico van letsel!
■ Wanneer er vloeistof zit tussen de bodem
van de pan en de kookzone kunnen
kookpannen plotseling in de hoogte
springen. Zorg ervoor dat de kookzone en
de bodem van de pan altijd droog zijn.
Pagina: 20
21
Oorzaken van schade
Attentie!
■ Ruwe bodems van pannen kunnen krassen op de kookplaat
veroorzaken.
■ Plaat nooit lege plannen op de kookzones. Dit kan schade
veroorzaken.
■ Plaats geen hete pannen op het bedieningspaneel, de
indicatorzones of op de omlijsting van de kookplaat. Dit kan
schade veroorzaken.
■ Als er harde of scherpe voorwerpen op de kookplaat vallen,
kan dit de plaat beschadigen.
■ Aluminiumfolie en plastic bakken smelten als ze op een hete
kookzone gelegd worden. Het gebruik van beschermplaten
op de kookplaat wordt afgeraden.
Algemeen overzicht
In de onderstaande tabel vindt u de meest voorkomende
vormen van schade:
Bescherming van het milieu
Milieuvriendelijk afvoeren
Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.
Tips om energie te besparen
■ Gebruik altijd het deksel dat overeenstemt met elke kookpan.
Wanneer zonder deksel gekookt wordt, is aanzienlijk meer
energie nodig. Gebruik een glasdeksel om een goede
zichtbaarheid te hebben zonder dat u het deksel van de pan
hoeft te nemen.
■ Gebruik pannen met een vlakke bodem. Bij een niet vlakke
bodem wordt meer energie verbruikt.
■ De diameter van de bodem van de pan moet overeenkomen
met de afmeting van de kookzone. Opgelet:
pannenfabrikanten duiden gewoonlijk de bovenste diameter
van de pan aan, die meestal groter is dan de diameter van
de bodem van de pan.
■ Gebruik een kleine pan voor kleine hoeveelheden. Een grote,
weinig gevulde pan vereist veel energie.
■ Gebruik weinig water voor het koken. Op deze wijze wordt
energie bespaard en blijven alle vitaminen en mineralen van
de groenten behouden.
■ Selecteer de laagste vermogensstand die het kookpunt
behoudt. Met een te hoge stand wordt energie verspild.
Schade Oorzaak Maatregel
Vlekken Gemorst voedsel Verwijder gemorst voedsel onmiddellijk met een glasschraper.
Ongeschikte reinigingsproducten Gebruik reinigingsproducten die geschikt zijn voor kookplaten.
Krassen Zout, suiker en zand Gebruik de kookplaat niet als werkoppervlak of steun.
Ruwe bodems van pannen kunnen krassen op
de vitroceramische plaat veroorzaken
Controleer de pannen.
Verkleuringen Ongeschikte reinigingsproducten Gebruik reinigingsproducten die geschikt zijn voor kookplaten.
Aanraking van de pannen Til kookpannen en koekenpannen op om ze te verplaatsen.
Afbladderingen Suiker, levensmiddelen met een hoog suikerge-
halte
Verwijder gemorst voedsel onmiddellijk met een glasschraper.
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de
Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige
terugneming en verwerking van oude apparaten.
Pagina: 21
22
Koken op Inductie
Voordelen van het Koken op Inductie
Koken op Inductie betekent een radicale verandering van de
traditionele wijze van verwarmen, aangezien de warmte
rechtstreeks in de pan wordt gegenereerd. Daarom biedt het
een aantal voordelen:
■ Tijdbesparing bij het koken en frituren; doordat de pan
rechtstreeks wordt verwarmd.
■ Dit werkt energiebesparend.
■ Eenvoudiger in onderhoud en reiniging. Overgelopen
voedingswaren verbranden minder snel.
■ Warmte- en veiligheidscontrole; de plaat levert energie of
stopt de energietoevoer onmiddellijk als op de controleknop
wordt gedrukt. De inductiekookzone levert geen warmte meer
af als de pan wordt weggenomen, ook al wordt het apparaat
voor die tijd niet uitgeschakeld.
Pannen
Uitsluitend geschikt voor inductiekoken zijn ferromagnetische
pannen zoals van:
■ geëmailleerd staal
■ gietijzer
■ speciale pannen voor inductie van roestvrij staal.
Kijk, om te weten of de pannen geschikt zijn, of de bodem van
de pan wordt aangetrokken door een magneet.
Er bestaat een ander soort pannen speciaal voor inductie, met
een niet geheel ferromagnetische bodem.
Niet geschikte pannen
Gebruik nooit straalplaten of pannen van:
■ dun normaal staal
■ glas
■ aardewerk
■ koper
■ aluminium
Kenmerken van de bodem van de pan
De kenmerken van de bodem van de pannen kunnen invloed
hebben op de homogeniteit van het kookresultaat. Pannen die
gemaakt zijn van materialen die warmte verspreiden, zoals
"sandwich" pannen van roestvrij staal, verdelen de warmte op
gelijkmatige wijze, waardoor tijd en energie worden bespaard.
Geen pan of ongeschikte afmeting
Als er geen pan op de geselecteerde kookzone wordt geplaatst
of als deze niet van het geschikte materiaal is of geen
geschikte afmeting heeft, knippert de kookstand op de
indicator van de kookzone. Plaats een geschikte pan, zodat het
knipperen stopt. Als er meer dan 90 seconden wordt gewacht
gaat de kookzone automatisch uit.
Lege pannen of pannen met een dunne bodem
Verwarm geen lege pannen en gebruik geen pannen met
dunne bodem. De kookplaat is uitgerust met een intern
veiligheidssysteem, maar een lege pan kan zo snel heet
worden dat de functie “automatisch uitschakelen" geen tijd
heeft om te reageren, waardoor de temperatuur erg kan
oplopen. De bodem van de pan kan smelten en het glas van de
kookplaat beschadigen. Raak in dat geval de pan niet aan en
schakel de kookzone uit. Als het apparaat na het afkoelen niet
werkt, neem dan contact op met de technische dienst.
Pandetectie
Iedere kookzone heeft een minimumlimiet voor pandetectie, die
afhankelijk is van het materiaal van de pan die wordt gebruikt.
Daardoor mag alleen de kookzone worden gebruikt die het
meest geschikt is voor de pan.
Bij het gebruik van grote pannen
met een ferromagnetische zone
met een kleinere diameter, wordt
enkel de ferromagnetische zone
verwarmd, zodat de warmte niet
homogeen kan worden verdeeld.
Pannen met aluminium kookzo-
nes in de bodem verkleinen de
ferromagnetische zone, zodat
het geleverde vermogen lager
kan zijn en er problemen kunnen
ontstaan bij de detectie van de
pan en het kan zelfs zijn dat
deze niet wordt gedetecteerd.
Om goede kookresultaten te ver-
krijgen, is het raadzaam dat de
diameter van de ferromagneti-
sche zone van de pan is afge-
stemd op de maat van de
kookzone. Als de pan op een
kookzone niet wordt gedetec-
teerd, probeer hem dan op de
zone met een iets kleinere dia-
meter.
Pagina: 22
23
Het apparaat leren kennen
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende kookplaten.
Op pagina 2 vindt u een typenoverzicht met informatie over
afmetingen.
Het bedieningspaneel
Bedieningsvlakken
Bij het aanraken van een symbool wordt de overeenkomstige
functie geactiveerd.
Aanwijzing: Zorg ervoor dat de bedieningsvlakken altijd droog
zijn. Vocht heeft een negatieve invloed op de werking.
De kookzones
Restwarmte-indicator
De kookplaat beschikt over een restwarmte-indicator in elke
kookzone, die aanduidt welke nog warm zijn. Raak kookzones
met die indicatie niet aan.
Ook als de plaat uitgeschakeld is, blijft de indicator œ of •,
branden zolang de kookzone warm is.
Als de pan van de plaat genomen wordt voordat de kookzone
uitgeschakeld is, verschijnen afwisselend de indicator œ o • en
de geselecteerde vermogensstand.
Bedieningsvlakken
# Hoofdschakelaar
¹ De kookzone selecteren
0 IIIIIIIIIIII + Programmeerzone
& Functie Powerboost
0 De tijd programmeren
‚ Kinderslot
$ Bescherming bij reiniging
~ Frituurfunctie
Indicatoren
‚-Š Vermogensstanden
‹ Operationaliteit
‹‹ Timerfunctie
•/œ Restwarmte
› Functie Powerboost
V Kookwekker
x Automatische uitschakeling
‘ Frituurfunctie
p Temperatuur Frituurfunctie
min, low, med, max Temperatuurniveaus
Kookzone
$ Enkelvoudige kookzone Gebruik een pan met de geschikte maat.
Gebruik enkel pannen die geschikt zijn om te koken op inductie, zie hoofdstuk “Geschikte pannen".
Pagina: 23
24
Programmeren van de kookplaat
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een kookzone kan worden
afgesteld. In de tabel staan de kookstanden en de
bereidingstijden voor verschillende gerechten vermeld.
De kookplaat in- en uitschakelen
De kookplaat wordt in- en uitgeschakeld met de
hoofdschakelaar.
Inschakelen: druk op het symbool #. Er klinkt een akoestisch
signaal. De indicator die zich naast de hoofdschakelaar bevindt
en de indicatoren ‹ van de kookzones gaan branden. De
kookplaat is klaar om te werken.
Uitschakelen: druk op het symbool # totdat de indicatoren
doven. Alle kookzones zijn uitgeschakeld. De restwarmte-
indicator blijft branden tot de kookzones voldoende afgekoeld
zijn.
Aanwijzingen
■ De kookplaat wordt automatisch uitgeschakeld zodra alle
kookzones meer dan 20 seconden uitgeschakeld zijn.
■ De geselecteerde instellingen blijven opgeslagen gedurende
de eerste 4 seconden na het uitschakelen van de plaat.
Indien de kookplaat opnieuw wordt ingeschakeld binnen
deze tijdsperiode, dan worden de vorige instellingen
toegepast.
De kookzone afstellen
Regel de gewenste vermogensstand in de programmeerzone.
Vermogensstand 1 = minimumvermogen.
Vermogensstand 9 = maximumvermogen.
Elke vermogensstand is voorzien van een tussenliggende
afstelling. Deze wordt aangegeven met een punt.
Selecteer de kookzone en de vermogensstand
De kookplaat moet ingeschakeld zijn.
1. Selecteer de kookzone met het symbool ¹.
Op de visuele indicator gaat het symbool ¬ branden.
2. Beweeg binnen de volgende 10 seconden uw vinger over de
programmeerzone, totdat de gewenste vermogensstand gaat
branden.
De vermogensstand is afgesteld.
De vermogensstand wijzigen
Selecteer de kookzone en regel de gewenste vermogensstand
in de programmeerzone.
De kookzone uitschakelen
Selecteer de kookzone en stel af op ‹ in de programmeerzone.
De kookzone wordt uitgeschakeld en de restwarmte-indicator
verschijnt.
Aanwijzingen
■ Als er geen pan op de inductiekookzone wordt geplaatst,
gaat de geselecteerde vermogensstand knipperen. Na een
tijdje wordt de kookzone uitgeschakeld.
■ Als er een pan op de kookzone staat voordat de plaat wordt
ingeschakeld, zal deze worden gedetecteerd binnen
20 seconden na het indrukken van de hoofdschakelaar en
zal de kookzone automatisch worden geselecteerd.
Selecteer, zodra deze is gedetecteerd, de vermogensstand
binnen 20 seconden, anders wordt de kookzone
uitgeschakeld.
Ook al worden er meerdere pannen geplaatst, bij het
inschakelen van de kookplaat wordt er maar één
gedetecteerd.
Kooktabel
In onderstaande tabel worden enkele voorbeelden gegeven.
De kooktijden zijn afhankelijk van de vermogensstand, het type,
het gewicht en de kwaliteit van het voedsel. Daarom zijn er
variaties.
Bij het verhitten van purees, crèmes en dikke sauzen dient u af
en toe te roeren.
Gebruik de vermogensstand 9 als u begint te koken.
 
Vermogensstand Kookduur
Smelten
Chocolade, chocoladecouverture 1-1. -
Boter, honing, gelatine 1-2 -
Verhitten en warmhouden
Maaltijdsoep (bv. linzen) 1.-2 -
Melk** 1.-2. -
Worstjes opgewarmd in water** 3-4 -
* Koken zonder deksel
** Zonder deksel
***Geregeld omdraaien
Pagina: 24
25
Ontdooien en verhitten
Diepvriesspinazie 3-4 15-25 min.
Diepvriesgoulash 3-4 30-40 min.
Op een zacht vuurtje gaarstoven, op een zacht vuurtje koken
Aardappelballetjes* 4.-5. 20-30 min.
Vis* 4-5 10-15 min.
Witte sauzen, bv. bechamel 1-2 3-6 min.
Geklopte sauzen, bv. bearnaisesaus, Hollandse saus 3-4 8-12 min.
Koken, stomen, smoren
Rijst (met twee keer zoveel water) 2-3 15-30 min.
Rijstpap 2-3 30-40 min.
Aardappelen in de schil 4-5 25-30 min.
Geschilde aardappelen met zout 4-5 15-25 min.
Pasta* 6-7 6-10 min.
Eenpansgerecht, soep 3.-4. 15-60 min.
Groenten 2.-3. 10-20 min.
Diepvriesgroenten 3.-4. 7-20 min.
Koken met de snelkookpan 4.-5. -
Sudderen
Rollade 4-5 50-60 min.
Stoofschotel 4-5 60-100 min.
Goulash 3-4 50-60 min.
Braden / frituren met een beetje olie**
Filets, al dan niet gepaneerd 6-7 6-10 min.
Diepvriesfilets 6-7 8-12 min.
Koteletten, al dan niet gepaneerd*** 6-7 8-12 min.
Biefstuk (3 cm dik) 7-8 8-12 min.
Borst (2 cm dik)*** 5-6 10-20 min.
Diepvriesborst*** 5-6 10-30 min.
Hamburgers, gehaktballetjes (3 cm dik)*** 4.-5. 30-40 min.
Vis en visfilet, ongepaneerd 5-6 8-20 min.
Vis en visfilet, gepaneerd 6-7 8-20 min.
Gepaneerde diepvriesvis, bv. vissticks 6-7 8-12 min.
Garnalen en steurgarnalen 7-8 4-10 min.
Diepvriesgerechten, bv. gesauteerd 6-7 6-10 min.
Pannenkoeken 6-7 een voor een frituren
Omelet 3.-4. een voor een frituren
Spiegeleieren 5-6 3-6 min.
Frituren** (150-200 g per portie in 1-2 l olie)
Diepvriesproducten, bv. frieten, kipnuggets 8-9 een portie na de andere
frituren
Diepvrieskroketten 7-8
Vlees, bv., stukjes kip 6-7
Vis, gepaneerd of in bierdeeg 6-7
Groenten, paddenstoelen, gepaneerd of in bierdeeg, bv. champignons 6-7
Banket, bv. beignets, fruit in bierdeeg 4-5
Vermogensstand Kookduur
* Koken zonder deksel
** Zonder deksel
***Geregeld omdraaien
Pagina: 25
26
Frituurfunctie
Met deze functie kan worden gefrituurd in de voorste
kookzones, waarbij de temperatuur van de koekenpan wordt
afgesteld.
Voordelen bij het frituren
De kookzone verwarmt enkel wanneer dit nodig is. Op die
manier wordt energie bespaard. De olie en het vet raken niet
oververhit.
Aanwijzingen
■ Verhit nooit olie, boter of reuzel zonder toezicht.
■ Zet de koekenpan in het midden van de kookzone.
Controleer of de bodem van de koekenpan de juiste diameter
heeft.
■ Doe geen deksel op de koekenpan. Doet u dat wel, dan
werkt de automatische regeling niet. U kunt wel gebruik
maken van een beschermende zeef, zo werkt de
automatische regeling wel.
■ Gebruik uitsluitend olie die geschikt is om te frituren. Gebruikt
u boter, margarine, olijfolie of reuzel, selecteer dan het
temperatuurniveau min.
Koekenpannen voor de frituurfunctie
Er zijn pannen die optimaal geschikt zijn voor deze functie. Ze
kunnen achteraf aangekocht worden als optioneel toebehoren,
in de vakhandel of bij onze technische dienst. Duid altijd de
overeenkomstige referentie aan:
■ HZ390210 kleine pan (15 cm diameter).
■ HZ390220 middelgrote pan (19 cm)
■ HZ390230 grote pan (21 cm)
De koekenpannen hebben een antiaanbaklaag. Het is ook
mogelijk om voedsel te frituren met weinig olie.
Aanwijzingen
■ De frituurfunctie is speciaal afgestemd op dit soort
koekenpannen.
■ Met een ander soort pannen kan de temperatuur hoger of
lager worden afgesteld dan het geselecteerde niveau.
Probeer het eerst met een lager temperatuurniveau en wijzig
dit zonodig. Deze pannen kunnen oververhit raken.
De temperatuurniveaus
Zo wordt dit geprogrammeerd
Selecteer uit de tabel het geschikte temperatuurniveau. Plaats
de koekenpan op de kookzone.
De kookplaat moet ingeschakeld zijn.
1. Druk op het symbool ~. Op de visuele indicator van de
kookzone licht de indicator ‘ op.
2. Selecteer binnen de volgende 10 seconden het gewenste
temperatuurniveau op de programmeerzone.
De frituurfunctie is nu geactiveerd. Het temperatuursymbool p
blijft branden tot de frituurtemperatuur bereikt is. Dan hoort u
een signaal en gaat het temperatuursymbool uit.
Aanwijzing: Om de temperatuurindicators p en het
temperatuurniveau te zien, moet de kookzone geselecteerd
zijn.
3. Doe, als het temperatuurniveau bereikt is, olie in de pan en
voeg vervolgens het voedsel toe.
Draai het voedsel om, om te voorkomen dat het aanbrandt.
De frituurfunctie uitschakelen
Selecteer de kookzone en druk op het symbool ~. Neem
vervolgens de koekenpan weg.
Vermogensstand Temperatuur Geschikt voor
max hoog bv. aardappelkoekjes, gesauteerde aardappelen en weinig doorbakken steak.
med middelhoog-hoog bv. "fijne" bakproducten zoals gepaneerde diepvriesproducten, schnitzels, ragout en
groente.
low laag-middelhoog bv. grote bakproducten zoals frikandellen en worstjes, vis.
min laag bv. omeletten gebakken in boter, olijfolie of margarine
Pagina: 26
27
Tabel
De tabel geeft aan welk temperatuurniveau geschikt is voor elk
soort voedsel. De kooktijd kan variëren, afhankelijk van het
soort, het gewicht, de dikte en de kwaliteit van het voedsel.
De geselecteerde vermogensstand is afhankelijk van het soort
koekenpan dat gebruikt wordt.
Tempera-
tuurniveau
Totale bereidingstijd vanaf het
akoestisch signaal
Vlees Schnitzel, al dan niet gepaneerd
Lendestuk
Koteletten
Cordon bleu
Biefstuk, zacht gebakken (3 cm dikte)
Biefstuk, zachtjes of goed gebakken (3 cm dikte)
Borst (2 cm dikte)
Gekookte of rauwe worstjes
Hamburgers / frikadellen
Leberkäse
Ragout, gyros
Gehakt
Doorregen spek
med
med
low
low
max
med
low
low
low
min
med
med
min
6-10 min.
6-10 min.
10-17 min.
15-20 min.
6-8 min.
8-12 min.
10-20 min.
8-20 min.
6-30 min.
6-9 min.
7-12 min.
6-10 min.
5-8 min.
Vis Gebakken vis
Visfilet, al dan niet of gepaneerd
Garnalen en steurgarnalen
low
low / med
med
10-20 min.
10-20 min.
4-8 min.
Eiergerechten Pannenkoeken
Omeletten
Spiegeleieren
Roereieren
Kaiserschmarm
Wentelteefjes / Franse toast
med
min
min / med
min
low
low
een voor een frituren
een portie na de andere frituren
2-6 min.
2-4 min.
10-15 min.
een portie na de andere frituren
Aardappelen Gesauteerde aardappelen, bereid met ongeschilde,
gekookte aardappelen
max 6-12 min.
Gesauteerde aardappelen, bereid met rauwe aardappelen* low 15-25 min.
Aardappelkoekjes max een portie na de andere frituren
Geglaceerde aardappelen med 10-15 min.
Groente Knoflook, uien
Courgette, aubergine
Paprika, groene asperges
Paddestoelen
Geglaceerde groente
min
low
low
med
med
2-10 min.
4-12 min.
4-15 min.
10-15 min.
6-10 min.
Diepvriesproducten Schnitzel
Cordon bleu
Borst
Nuggets
"Gyros", "Kebab"
Gebakken vis, al dan niet gepaneerd
Vissticks
Frites
Panklare gerechten en groenten
Loempia
Camembert / kaas
med
low
min
med
med
low
med
med / max
min
low
low
15-20 min.
10-30 min.
10-30 min.
10-15 min.
10-15 min.
10-20 min.
8-12 min.
4-6 min.
8-15 min.
10-30 min.
10-15 min.
Diversen Camembert / kaas low 7-10 min.
Kant-en-klaarmaaltijden, te bereiden door toevoeging van
water, bv. pasta in de koekenpan
min 4-6 min.
Croutons low 6-10 min.
Amandelen / walnoten / pijnboompitten* min 3-7 min.
* In een koude koekenpan.
Pagina: 27
28
Kinderslot
De kookplaat kan beveiligd worden tegen ongewilde
inschakeling, om te voorkomen dat kinderen de kookzones
kunnen inschakelen.
Het kinderslot activeren en deactiveren
De kookplaat moet uitgeschakeld zijn.
Activeren: houd het symbool ‚/$gedurende circa 4
seconden ingedrukt. De indicator naast het symbool ‚/$gaat
branden gedurende 10 seconden. De kookplaat is
geblokkeerd.
Deactiveren: houd het symbool ‚/$gedurende circa
4 seconden ingedrukt. De blokkering is gedeactiveerd.
Automatisch kinderslot
Met deze functie wordt het kinderslot altijd automatisch
ingeschakeld als de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Activeren en deactiveren
In hoofdstuk Basisinstellingen vindt u informatie over het
inschakelen van het automatische kinderslot.
Functie Powerboost
Met de functie Powerboost kan het voedsel sneller worden
verwarmd dan wanneer de vermogensstand Š wordt gebruikt.
Gebruiksbeperkingen
Deze functie zal beschikbaar zijn in alle kookzones zo lang de
andere zone van dezelfde groep niet in werking is (zie
afbeelding). Zo niet, dan knippert op de visuele indicator de
geselecteerde kookzone › y Š; vervolgens wordt de kookstand
automatisch aangepast Š.
Activeren
1. Selecteer een kookzone.
2. Druk op het symbool ›.
De indicator › gaat branden.
De functie is nu geactiveerd.
Deactiveren
1. Selecteer de kookzone.
2. Druk op het symbool ›.
De indicator › wordt niet meer in beeld gebracht en de
kookzone keert terug naar de vermogensstand Š.
De functie Powerboost is nu gedeactiveerd.
Aanwijzing: Onder bepaalde omstandigheden kan de
Powerboost functie automatisch uitgeschakeld worden om de
elektronische onderdelen aan de binnenzijde van de plaat te
beschermen.
Timerfunctie
Deze functie kan op twee verschillende manieren gebruikt
worden:
■ om een kookzone automatisch uit te schakelen.
■ als kookwekker.
Een kookzone automatisch uitschakelen
De zone gaat automatisch uit na het verstrijken van de
geselecteerde tijd.
Programmeren van de kooktijd.
De kookplaat moet ingeschakeld zijn:
1. Selecteer de kookzone en de gewenste vermogensstand.
2. Druk op het symbool 0. De indicator x van de kookzone
licht op. Op de visuele indicator van de timerfunctie gaat ‹‹
branden.
3. Selecteer binnen de volgende 10 seconden de gewenste
kooktijd op de programmeerzone. De mogelijke
voorafgaande instelling is van links naar rechts 1, 2, 3..... tot
10 minuten.
Na enkele seconden begint de kooktijd te lopen.
Aanwijzing: Het is mogelijk om dezelfde kooktijd voor alle
zones automatisch te programmeren. De geprogrammeerde
tijd zal onafhankelijk verstrijken voor ieder van de kookzones.
In het hoofdstuk Basisinstellingen vindt u informatie over de
automatische programmering van de kooktijd.
*URHS
*URHS
 
Pagina: 28
29
Automatische programmering
Indien in de programmeerzone de voorafgaande instelling van
1 tot 5 ingedrukt wordt, dan wordt de kooktijd met een minuut
verkort.
Indien in de programmeerzone de voorafgaande instelling van
6 tot 10, ingedrukt wordt, dan wordt de kooktijd met een minuut
verlengd.
De tijd wijzigen of annuleren
Selecteer de kookzone en druk vervolgens op het symbool 0.
Wijzig de kooktijd in de programmeerzone of stel af op ‹‹ om
de tijd te annuleren.
Een kookzone met frituurfunctie automatisch uitschakelen
Tijdens het koken met de frituurfunctie, gaat de
geprogrammeerde kooktijd pas in als de temperatuur in de
geselecteerde zone bereikt is.
Na het verstrijken van de tijd
De kookzone wordt uitgeschakeld. Er klinkt een
waarschuwingssignaal. Op de visuele indicator van de
timerfunctie licht ‹‹ 10 seconden lang op.
Als op het symbool 0 wordt gedrukt, gaan de indicators uit en
stopt het akoestische signaal.
Aanwijzingen
■ Indien een kooktijd in verschillende zones geprogrammeerd
is, wordt op de visuele indicator van de timerfunctie altijd de
kooktijd van de geselecteerde zone getoond.
■ De kooktijd kan worden ingesteld tot 99 minuten.
De kookwekker
Met de kookwekker kan een tijd geprogrammeerd worden tot
99 minuten. Deze is niet afhankelijk van andere instellingen.
Deze functie schakelt de kookzone niet automatisch uit.
Zo wordt dit geprogrammeerd
1. Druk meerdere keren op het symbool 0 tot de indicator W
gaat branden. Op de visuele indicator van de timerfunctie
verschijnt ‹‹.
2. Selecteer in de programmeerzone de gewenste tijd.
Na enkele seconden begint tijd te verstrijken.
De tijd wijzigen of annuleren
Druk meerdere keren op het symbool 0 tot de indicator W
oplicht. Wijzig de tijd in de programmeerzone of stel af op ‹‹.
Na het verstrijken van de tijd
Er klinkt een waarschuwingssignaal. Op de visuele indicator
van de timerfunctie verschijnt ‹‹ en de indicator W gaat
branden. Na 10 seconden gaan de indicators uit.
Als op het symbool 0 wordt gedrukt, gaan de indicators uit en
stopt het akoestische signaal.
Beschermingsfunctie bij reiniging
Indien het bedieningspaneel gereinigd wordt terwijl de
kookplaat ingeschakeld is, kunnen de instellingen gewijzigd
worden.
Om dit te vermijden, beschikt de kookplaat over de
beschermingsfunctie bij reiniging. Druk op het symbool ‚/$.
Er weerklinkt een signaal. Het bedieningspaneel blijft
gedurende 35 seconden geblokkeerd. Nu kan het oppervlak
van het bedieningspaneel gereinigd worden zonder risico op
wijziging van de instellingen.
Aanwijzing: De blokkering heeft geen invloed op de
hoofdschakelaar. De kookplaat kan desgewenst uitgeschakeld
worden.
Automatische tijdslimiet
Indien de kookzone gedurende lange tijd in werking is en er
geen enkele wijziging in de instelling wordt aangebracht , dan
wordt de automatische tijdslimiet geactiveerd.
De kookzone wordt niet meer verhit. Op de visuele indicator
van de kookzone knipperen afwisselend ”, ‰ en de
restwarmte-indicator œ/•.
De indicator gaat uit als er op een willekeurig symbool wordt
gedrukt. Nu kan de kookzone opnieuw worden ingesteld.
Wanneer de automatische limiet is geactiveerd, wordt deze
geregeld afhankelijk van de geselecteerde vermogensstand
(van 1 tot 10 uur).
Pagina: 29
30
Het energieverbruik bekijken
Met deze functie kan het totale energieverbruik gedurende de
tijd dat de kookplaat is ingeschakeld worden bekeken.
Nadat de kookplaat is uitgeschakeld verschijnt het verbruik in
kWh gedurende 10 seconden.
Op de afbeelding verschijnt een voorbeeld met een verbruik
van ‚.‹‰ kWh.
In hoofdstuk Basisinstellingen vindt u de informatie over de
activering van deze functie.
Basisinstellingen
Het apparaat beschikt over diverse basisinstellingen. Deze
instellingen kunnen aangepast worden aan de behoeften van
de gebruiker.
NZK
Indicator Functie
™‚ Automatisch kinderslot
‹ Gedeactiveerd.*
‚ Geactiveerd.
™ƒ Akoestische signalen
‹ Bevestigingssignaal en foutsignaal gedeactiveerd.
‚Alleen foutsignaal geactiveerd.
ƒAlleen bevestigingssignaal geactiveerd.
„ Alle signalen geactiveerd.*
™„ Indicator voor het stroomverbruik
‹ Gedeactiveerd.*
‚ Geactiveerd.
™† Automatische programmering van de kooktijd.
‹ Uitgeschakeld.*
‚-ŠŠ Tijd van de automatische uitschakeling.
™‡ Duur van het geluidssignaal van de timerfunctie
‚ 10 seconden*.
ƒ 30 seconden.
„ 1 minuut.
™ˆ Functie Power-Management
‹ = Gedeactiveerd.*
‚ = 1000 W minimumvermogen.
‚= 1500 W
ƒ = 2000 W
...
Š of Š. = maximumvermogen van de plaat.
*Fabrieksinstelling
Pagina: 30
31
Toegang tot de basisinstellingen
De kookplaat moet uitgeschakeld zijn.
1. Schakel de kookplaat in met de hoofdschakelaar.
2. Druk binnen de volgende 10 seconden op het symbool '
en houd het gedurende 4 seconden ingedrukt.
Op de visuele indicators lichten afwisselend ™ en ‚ op en ‹
als vooraf bepaalde instelling.
3. Druk meerdere keren op het symbool ' tot de indicator van
de gewenste functie verschijnt.
4. Selecteer vervolgens de gewenste instelling in de
programmeerzone.
5. Houd het symbool ' nogmaals gedurende meer dan
4 seconden ingedrukt.
De instellingen zijn op de juiste wijze bewaard.
Afsluiten
Om de instellingen af te sluiten, de kookplaat met de
hoofdschakelaar uitschakelen.
Onderhoud en reiniging
De raadgevingen en waarschuwingen in dit hoofdstuk zijn
bedoeld voor het optimaal schoonmaken en onderhouden van
de kookplaat.
Kookplaat
Reiniging
Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon. Op die manier
voorkomt u dat aangekoekte resten verbranden. Maak de
kookplaat pas schoon als hij voldoende is afgekoeld.
Gebruik alleen reinigingsproducten die geschikt zijn voor
kookplaten. Volg de aanwijzingen op de verpakking van het
product op.
Gebruik nooit:
■ Onverdund afwasmiddel
■ Afwasmiddel voor vaatwasmachines
■ Schurende middelen
■ Corrosieve producten zoals ovensprays of
vlekkenverwijderaars
■ Schuursponzen
■ Hogedrukreinigers of stoommachines
De beste manier om hardnekkig vuil te verwijderen is om een
glasschraper te gebruiken. Neem de aanwijzingen van de
fabrikant in acht.
Glasschrapers zijn verkrijgbaar via de Technische dienst of in
onze online winkel.
Omlijsting van de kookplaat
Om schade aan de omlijsting van de kookplaat te vermijden,
moeten de volgende aanwijzingen worden opgevolgd:
■ Gebruik alleen warm water met een beetje zeep
■ Gebruik nooit scherpe of bijtende producten
■ Gebruik de glasschraper niet
™Š Selectietijd van de kookzone
‹ Onbeperkt: de laatst geprogrammeerde kookzone blijft geselecteerd.*
‚ Beperkt: de kookzone blijft slechts 10 seconden lang geselecteerd.
™‹ Terug naar de standaardinstellingen
‹ Persoonlijke instellingen.*
‚ Terug naar de fabrieksinstellingen.
Indicator Functie
*Fabrieksinstelling
Pagina: 31
32
Repareren van storingen
Storingen zijn gewoonlijk toe te schrijven aan kleine details.
Neem de volgende raadgevingen en waarschuwingen in acht
alvorens contact op te nemen met de Technische Dienst.
Normaal geluid tijdens de werking van het
apparaat
De technologie van het verwarmen door inductie is gebaseerd
op het ontstaan van elektromagnetische velden die ervoor
zorgen dat de warmte rechtstreeks op de bodem van de pan
wordt voortgebracht. De pannen kunnen, afhankelijk van hun
bouw, geluiden of trillingen voortbrengen, zoals hieronder
worden genoemd:
Een diep gezoem zoals in een transformator
Dit geluid ontstaat tijdens het koken op een hoge
vermogensstand. De oorzaak daarvan is de hoeveelheid
energie die de kookplaat aan de pan overdraagt. Het geluid
verdwijnt of vermindert zodra de vermogensstand wordt
verlaagd.
Een laag fluitend geluid
Dit geluid ontstaat als de pan leeg is. Het geluid verdwijnt zodra
er water of voedsel in de pan wordt gedaan.
Knisperen
Dit geluid doet zich voor bij pannen die bestaan uit lagen van
verschillende materialen. Het geluid komt door de trillingen die
ontstaan op de verbindingsvlakken van de verschillende
materialen. Dit geluid is afkomstig van de pan. De hoeveelheid
voedsel en de manier waarop het wordt bereid, kunnen de
intensiteit van het geluid doen variëren.
Hoge fluitende geluiden
De geluiden ontstaan met name in pannen die bestaan uit
lagen van verschillende materialen, zodra deze worden
aangezet op de hoogste stand en op twee kookzones tegelijk.
Deze fluitende geluiden verdwijnen of worden minder zodra het
vermogen wordt verlaagd.
Geluid van de ventilator
Voor een goed gebruik van het elektronische systeem moet de
kookplaat op een gecontroleerde temperatuur werken. Hiertoe
is de kookplaat voorzien van een ventilator die wordt
geactiveerd als een hoge temperatuur wordt gedetecteerd. De
ventilator kan ook door inertie werken, nadat de kookplaat is
uitgezet, als de gedetecteerde temperatuur nog te hoog is.
De omschreven geluiden zijn normaal en maken deel uit van de
inductietechnologie en duiden niet op een storing.
Indicator Storing Maatregel
geen De stroom is uitgevallen. Controleer met andere elektrische apparaten of de
stroom is uitgevallen.
Het apparaat is niet aangesloten volgens het
aansluitschema.
Controleer of het apparaat is aangesloten volgens het
aansluitschema.
Storing in het elektronische systeem. Als de storing na de voorgaande controles niet is
opgelost, neem dan contact op met de Technische
Dienst.
De indicators knipperen Het bedieningspaneel is vochtig of er ligt iets
op.
Droog de zone van het bedieningspaneel of neem het
voorwerp weg.
De indicator - knippert op
de indicatoren van de
kookzones
Er heeft zich een fout voorgedaan in het elek-
tronische systeem.
Bedek het bedieningsvlak kort met de hand om de sto-
ring te bevestigen.
“§ + nummer / š + num-
mer / ¡ + nummer
Storing in het elektronische systeem. Sluit de kookplaat af van het verdeelnet. Wacht onge-
veer 30 seconden alvorens hem weer aan te sluiten.*
”‹ / ”Š Er is een interne fout in de werking opgetre-
den.
Sluit de kookplaat af van het verdeelnet. Wacht onge-
veer 30 seconden alvorens hem weer aan te sluiten.*
”ƒ Het elektronische systeem is oververhit
geraakt en heeft de overeenkomstige kook-
zone uitgeschakeld.
Wacht tot het elektronische systeem voldoende afge-
koeld is. Druk vervolgens op een willekeurig symbool
van de kookplaat. *
”… Het elektronische systeem is oververhit
geraakt en heeft alle kookzones uitgescha-
keld.
Ӡ + vermogensstand en
waarschuwingstoon
Er staat een warme pan op de zone van het
bedieningspaneel. Het is zeer waarschijnlijk
dat het elektronische systeem oververhit
raakt.
Neem die pan weg. De storingsindicator gaat kort
daarna uit. U kunt verder gaan met koken.
Ӡ en waarschuwingstoon Er staat een warme pan op de zone van het
bedieningspaneel. De kookzone is uitgegaan
om het elektronische systeem te beschermen.
Neem die pan weg. Wacht enkele seconden. Druk op
een willekeurig bedieningsvlak. Als de storingsindica-
tor uit gaat kunt u verder gaan met koken.
—‚ Onjuiste voedingsspanning, overschrijding
van de normale werklimieten.
Neem contact op met uw elektriciteitsleverancier.
—ƒ / —„ De kookzone is oververhit en is uitgeschakeld
om uw kookplaat te beschermen.
Wacht totdat het elektronische systeem voldoende
afgekoeld is en schakel hem opnieuw in.
* Als de indicatie voortduurt, neem dan contact op met de Technische Dienst.
Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.
Pagina: 32
33
Servicedienst
Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze
servicedienst voor u klaar.
E-nummer en FD-nummer
Geef wanneer u contact opneemt met de servicedienst altijd
het productnummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD-nr.)
van het apparaat op. Het typeplaatje met de nummers vindt u
op het identificatiebewijs van het apparaat.
Let erop dat het bezoek van een technicus van de servicedienst
in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de
garantietijd kosten met zich meebrengt.
De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst
met Servicedienstadressen.
Verzoek om reparatie en advies bij storingen
Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Dan bent u ervan
verzekerd dat de reparatie wordt uitgevoerd door ervaren
technici die gebruikmaken van de originele reserveonderdelen
voor uw apparaat.
Geteste gerechten
Deze tabel is opgesteld door evaluatie-instituten om de
controles van onze apparaten te vereenvoudigen.
De gegevens van de tabel verwijzen naar ons toebehoren van
Schulte-Ufer (pannenset van 4 stuks voor inductieplaat
HZ390042 met de volgende afmetingen:
■ Steelpan Ø 16 cm, 1,2 l voor kookzones van Ø 14,5 cm
■ Kookpan Ø 16 cm, 1,7 l voor kookzones van Ø 14,5 cm
■ Kookpan Ø 22 cm, 4,2 l voor kookzones van Ø 18 cm
■ Koekenpan Ø 24 cm, voor kookzones van Ø 18 cm
NL 088 424 4020
B 070 222 142
Voorverwarming Koken
Geteste gerechten
Kookzone
Vermo-
gensstand
Duur (Min:S) Deksel Vermo-
gensstand
Deksel
Chocolade smelten
Pan: steelpan
Ø 14,5 cm - - - 1 - 1. Nee
Chocoladecouverture (bv. merk Dr. Oetker puur
55% , 150 g.)
Linzensoep verhitten en warmhouden
Pan: Kookpan
Begintemperatuur 20 °C
Linzensoep*
Hoeveelheid 450 g.
Ø 14,5 cm 9
1:30 zonder te
roeren
Ja 1. Ja
Hoeveelheid: 800 g.
Ø 18 cm 9
2:30 zonder te
roeren
Ja 1. Ja
Linzensoep uit blik, bv. linzen met chorizo van
Erasco
Hoeveelheid 500 g.
Ø 14,5 cm 9
1:30 omroeren na
circa 1:00
Ja 1. Ja
Hoeveelheid 1 kg.
Ø 18 cm 9
2:30 omroeren na
circa 1:00
Ja 1. Ja
Bechamelsaus bereiden
Pan: Steelpan
Temperatuur van de melk: 7 °C
Ingrediënten: 40 g boter , 40 g meel, 0,5 l melk
(3,5% vetstof) en een snufje zout
Ø 14,5 cm
1. De boter laten smelten, het meel en het zout
erdoor mengen en alles laten verhitten
1 circa 3:00 Nee
2. Voeg de melk toe en breng de saus aan de
kook en blijf ondertussen doorroeren
7 circa 5:20 Nee
3. Als de Bechamelsaus begint te koken, laat
dan nog 2 minuten staan terwijl u blijft doorroe-
ren
1 Nee
*Recept volgens DIN 44550
**Recept volgens DIN EN 60350-2
Pagina: 33
34
Rijstpap maken
Pan: Gewone pan
Temperatuur van de melk: 7 °C
Verwarm de melk tot hij omhoog komt. Verander de
aanbevolen vermogensstand en voeg de rijst, de
suiker en het zout aan de melk toe.
Ingrediënten: 190 g. rondkorrelige rijst, 23 g. sui-
ker, 750 ml. melk (3,5% vetstof) en een snufje
zout
Ø 14,5 cm
8. circa 6:30 Nee
2 omroeren
na circa
10:00
Ja
Ingrediënten: 250 rondkorrelige rijst, 30 g. sui-
ker, 1 l. melk (3,5% vetstof) en een snufje zout
Ø 18 cm
Rijst koken*
Pan: Kookpan
Temperatuur van het water 20 °C
Ingrediënten: 125 g rondkorrelige rijst, 300 g
water en een snufje zout
Ø 14,5 cm 9 circa 2:30 Ja 2 Ja
Ingrediënten: 250 g rondkorrelige rijst, 600 g
water en een snufje zout
Ø 18 cm 9 circa 2:30 Ja 2. Ja
Varkenshaas bakken
Pan: Koekenpan
Ø 18 cm 9 1:30 Nee 7 Nee
Begintemperatuur van de varkenshaas: 7 °C
2 varkenshaasfilets (totaal gewicht circa 200 g,
1 cm dik)
Pannenkoeken bakken**
Pan: Koekenpan
Ø 18 cm 9 1:30 Nee 7 Nee
55 ml pannenkoekbeslag
Diepvriesfrieten bakken
Pan: Kookpan
Ø 18 cm 9
Tot de olietempe-
ratuur 180 °C
bedraagt
Nee 9 Nee
Ingrediënten: 1,8 kg zonnebloemolie per berei-
ding: 200 g diepvriesfrieten (bv. McCain 123 Fri-
tes Original)
Voorverwarming Koken
Geteste gerechten
Kookzone
Vermo-
gensstand
Duur (Min:S) Deksel Vermo-
gensstand
Deksel
*Recept volgens DIN 44550
**Recept volgens DIN EN 60350-2

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Siemens iQ500.

Stel een vraag over de Siemens iQ500

Heb je een vraag over de Siemens iQ500 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Siemens iQ500. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Siemens iQ500 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.