Sandisk Sansa Fuze+ handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Sandisk Sansa Fuze+. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Sandisk
  • Product: Mp3 speler
  • Model/naam: Sansa Fuze+
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1: RICHTLIJNEN VOOR VEILIG GEBRUIK............................................... 5
1.1. Gebruiksaanwijzingen....................................................................................5
1.2. Belangrijke informatie voor een veilig geluidsvolume ............................................6
Hoofdstuk 2: Overzicht Sansa® Fuze™+ ................................................................ 8
2.1. Functies.......................................................................................................8
2.2. Minimale systeemvereisten ............................................................................9
2.3. De inhoud van de doos ..................................................................................9
2.4. Een beknopt overzicht van de Sansa Fuze+ MP3-speler ...................................10
2.5. Overzicht van input- en outputfuncties van het apparaat .................................10
2.6. Geheugencapaciteit en afspelen....................................................................11
Hoofdstuk 3: Basisfuncties................................................................................... 13
3.1. Het apparaat opladen en met de computer verbinden......................................13
3.1.1. Verbinden met de computer ..................................................................13
3.1.2. De speler loskoppelen van de computer ..................................................15
3.2. Stroomschakelaar .......................................................................................16
3.3. Overzicht van de navigatie...........................................................................16
3.4. Overzicht van de acht kernfuncties................................................................18
3.5. Vergrendelen..............................................................................................21
3.6. De firmware bijwerken/Sansa Media Converter...............................................21
3.6.1. De speler formatteren...........................................................................24
Hoofdstuk 4: Content laden.................................................................................. 25
4.1. Audiobestanden (muziek, podcasts, audioboeken) laden..................................25
4.1.1. MSC-modus: Slepen-en-neerzetten ........................................................26
4.1.2. Mac®: MSC-modus: Slepen-en-neerzetten..............................................26
4.1.3. Windows® MTP-modus: Windows Media® Player .....................................27
4.2. Foto's en video's laden ................................................................................30
4.3. Content verwijderen....................................................................................32
Hoofdstuk 5: Uw media afspelen.......................................................................... 33
5.1. Muziek afspelen ..........................................................................................33
5.1.1. Onlangs gespeeld.................................................................................34
5.1.2. Modus Alles in willekeurige volgorde afspelen ....................................34
5.1.3. Menu Opties – Muziek...........................................................................35
5.1.4. Muziekcontent groeperen ......................................................................35
5.1.5. Music Go List .......................................................................................36
5.1.6. Muziek afspelen van een vooraf geplaatste microSD™/microSDHC™ kaart ..37
Pagina: 2
3
5.2. Podcasts en audioboeken afspelen ................................................................38
5.2.1. Instructies voor het afspelen van een podcast..........................................38
5.2.2. De afspeelmodus voor podcasts wijzigen.................................................38
5.2.3. Audioboeken afspelen ...........................................................................39
5.3. Video's bekijken..........................................................................................39
5.3.1. Instructies voor het afspelen van video's.................................................39
5.3.2. Opties voor video's afspelen ..................................................................40
5.4. Foto's en diavoorstellingen bekijken ..............................................................40
5.4.1. Instructies voor het bladeren door foto's .................................................40
5.4.2. Opties voor het bekijken van foto's.........................................................41
Hoofdstuk 6: Luisteren naar FM-radio .................................................................. 43
6.1. Luisteren naar FM-radio...............................................................................43
6.2. FM-voorkeurzenders opslaan ........................................................................44
6.3. Radio-opties/Opnemen ................................................................................44
Hoofdstuk 7: Spraakopname ................................................................................ 46
7.1. Spraakopname ...........................................................................................46
7.1.1. Een bestand opnemen .................................................................................46
7.1.2. Een opname afspelen ..................................................................................46
Hoofdstuk 8: Instellingen..................................................................................... 48
8.1. Instellingen................................................................................................48
8.2. Basisinstellingen .........................................................................................48
8.2.1. Achtergrondinstellingen ............................................................................49
8.2.2. Achtergrondverlichting..............................................................................49
8.2.3. Helderheid ..............................................................................................49
8.2.4. Aanpassen ..............................................................................................49
8.2.5. Equalizer.................................................................................................49
8.2.6. Informatie...............................................................................................49
8.2.7. Energiebesparing .....................................................................................49
8.2.8. Sluimerstand...........................................................................................50
8.2.9. USB-modus.............................................................................................50
8.2.10. Replay Gain ............................................................................................50
8.2.11. Volume ..................................................................................................50
8.2.12. Taal .......................................................................................................51
8.2.13. Datum ...................................................................................................51
8.2.14. Tijd........................................................................................................51
8.2.15. Fabrieksinstellingen herstellen...................................................................51
8.2.16. Formatteren............................................................................................51
Pagina: 3
4
Hoofdstuk 9: Tips en problemen oplossen............................................................ 52
9.1. Tips en problemen oplossen.............................................................................52
Hoofdstuk 10: Meer informatie, service, en garantiebepalingen........................... 54
10.1. Technische ondersteuning............................................................................54
10.2. SanDisk fabrieksgarantie .............................................................................54
(Europa, Midden-Oost Afrika (EMEA)) ......................................................................54
10.3. Eindgebruiker-licentieovereenkomst ..............................................................57
10.4. FCC-voorschriften .......................................................................................60
© 2010 SanDisk Corporation Alle rechten voorbehouden. SanDisk, het SanDisk-logo en Sansa zijn
handelsmerken van SanDisk Corporation. Sansa Fuze en Your Music Your Way zijn handelsmerken van
SanDisk Corporation. microSD- en micrSDHC-merken en -logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
Flip is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems. Andere merknamen die hierin vermeld
worden zijn uitsluitend bedoeld voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun
respectieve eigenaren.
Pagina: 4
5
In dit hoofdstuk vindt u belangrijke suggesties voor het gebruik en
algemene instructies voor de zorg voor het apparaat, evenals
richtlijnen voor het geluidsvolume, zodat u veilig kunt genieten van
uw Sansa®
Fuze™+ MP3-speler.
Hoofdstuk 1: RICHTLIJNEN VOOR VEILIG GEBRUIK
1.1. Gebruiksaanwijzingen
NEEM VÓÓR HET GEBRUIK VAN DE SANSA MP3-SPELER DEZE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR.
1. Lees alle instructies in deze handleiding door om zeker te zijn van een correct gebruik
van het apparaat.
2. Bewaar deze handleiding, zodat u deze kunt raadplegen als u op een later tijdstip
vragen hebt.
3. Gebruik tijdens het autorijden, fietsen of gebruik van andere motorvoertuigen geen
hoofdtelefoon/oortelefoons. Dit kan een onveilige verkeerssituatie veroorzaken en kan in
bepaalde gebieden verboden zijn. Het kan ook gevaarlijk zijn om tijdens het wandelen of
bij andere activiteiten, muziek met een hoog volume via een hoofdtelefoon of
oortelefoons te beluisteren. Let goed op en stop met luisteren in mogelijk gevaarlijke
situaties.
4. Vermijd het gebruik van een hoofdtelefoon of van oortelefoons met een hoog
geluidsvolume. Gehoorexperts raden af muziek continu luid en gedurende lange
tijd af te spelen. Houd het geluidsvolume beperkt, zodat u externe geluiden
beter kunt horen, en uit beleefdheid ten opzichte van de mensen om u heen.
5. Houd uw speler uit de buurt van wastafels, drankjes, badkuipen, douches en bescherm
het apparaat tegen regen en andere bronnen van vocht. Naast schade aan uw speler,
kan vocht bij elektronische apparaten ook een elektrische schok veroorzaken.
6. Als u de volgende tips naleeft, kunt u nog lang van uw speler genieten:
• Maak uw speler schoon met een zachte pluisvrije doek.
• Uw speler is geen speelgoed. Laat jonge kinderen uw speler niet gebruiken zonder
toezicht.
• Duw nooit met overdreven kracht een stekker in de poorten van uw speler of
computer. Zorg ervoor dat de aansluitingen de juiste vorm en grootte hebben
voordat u de aansluiting tot stand brengt.
• De batterij niet uit elkaar halen, platdrukken, kortsluiten of verbranden, omdat dit
brand, lichamelijk letsel, brandwonden of andere gevaren kan veroorzaken.
Instructies voor het weggooien van gebruikte apparaten
Gooi dit apparaat niet weg bij het ongesorteerde afval. Onjuiste weggooien kan schadelijk
zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Vraag meer informatie aan de lokale
afvalverwerkingsdienst over de systemen voor afvalinzameling voor gebruikte elektrische en
elektronische apparaten in uw regio.
HOOFDSTUK 1: Richtlijnen voor
veilig gebruik
Pagina: 5
6
Uitsluitend voor thuis- en persoonlijk gebruik!
Dit product is alleen bestemd om op te nemen en af te spelen in huiselijke kring en voor
persoonlijk plezier. Het kopiëren of het voor commerciële doeleinden gebruiken van
auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de auteursrechthebbende,
kan bij wet verboden zijn. De gebruiker van het product blijft aansprakelijk voor het
gebruik van de MP3-speler in overeenstemming met alle auteursrechten en toepasselijke
intellectuele eigendomsrechten.
1.2. Belangrijke informatie voor een veilig geluidsvolume
NEEM VÓÓR HET GEBRUIK VAN DE SANSA-SPELER DEZE
INSTRUCTIES VOOR EEN VEILIG GELUIDSVOLUME GRONDIG DOOR.
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Sansa Fuze+ MP3-speler!
Uw MP3-speler is uitgerust met een groot aantal functies. Om u te helpen het meeste
plezier te hebben van uw MP3-speler, raadt SanDisk u ten sterkste aan uw
hoofdtelefoon met een veilig geluidsniveau te gebruiken.
• Het gedurende langere tijd blootstellen of herhaaldelijk blootstellen van uw gehoor
aan luide muziek of ander geluid met een te hoog geluidsniveau kan
gehoorbeschadiging veroorzaken met als gevolg een tijdelijk of zelfs permanent
verlies van uw gehoor. [Volgens de Europese Commissie hangt veilig gebruik af /
Onderzoek toont aan dat veilig gebruik afhangt] van de duur van de blootstelling en
het geluidsniveau. Bij 80 dB(A) moet de blootstelling worden beperkt tot 40 uur per
week. Bij 89 dB(A) mag de blootstelling niet meer zijn dan 5 uur per week.
• Het maximumvolume van uw MP3-speler is standaard ingesteld op 80 dB(A),
gebaseerd op de hoofdtelefoon die oorspronkelijk bij dit product wordt geleverd. Als
de oorspronkelijke hoofdtelefoon vervangen wordt door een ander type, kan dit een
onveilig geluidsniveau veroorzaken.
• Bij bepaald gebruik van deze MP3-speler, zoals bij gebruik van sommige
vervangende hoofdtelefoons en bij gebruik met andere apparaten, kan de standaard
apparaatinstelling van 80 dB(A) worden opgeheven. SanDisk raadt ten sterkste aan
altijd te zorgen dat het gebruikte volume op een veilig niveau ligt.
• De symptomen van gehoorverlies worden geleidelijk aan ernstiger naarmate men
langere tijd wordt blootgesteld aan hoge geluidsniveaus.
• In eerste instantie zult u zich van een verminderd gehoorvermogen niet eens bewust
zijn, tenzij dit door een gehoortest aan het licht komt.
• Uw gehoorvermogen kan door hogere geluidsvolumes veranderen. Om schade aan
uw gehoor te voorkomen, moet u het door uw hoofdtelefoon afgegeven
geluidsvolume regelen. Stel het volume van uw Sansa MP3-speler in op het laagste
niveau waarop u nog duidelijk en comfortabel van de muziek kunt genieten.
• Stel het geluidsniveau van uw Sansa MP3-speler zodanig in, dat u nog steeds in staat
bent om andere mensen in uw omgeving te horen, zonder dat ze hoeven schreeuwen
om met u te kunnen converseren.
• Het kan ook gevaarlijk zijn om tijdens het wandelen of bij andere activiteiten, muziek
met een hoog volume via een hoofdtelefoon of oortelefoons te beluisteren. Let goed
op en stop met luisteren in mogelijk gevaarlijke situaties.
• Gebruik tijdens het autorijden, fietsen of gebruik van andere motorvoertuigen geen
hoofdtelefoon of oortelefoons. Dit kan een onveilige verkeerssituatie veroorzaken en
kan in bepaalde gebieden verboden zijn.
Pagina: 6
7
Geluidsniveaus
Voor een beter begrip van wat een onder een veilig geluidsniveau verstaan wordt, geven wij
u hierbij enkele voorbeelden.
Voorbeelden van typische geluidsniveaus:
Geluidsniveau (dB)*
Geluid van een koelkast 40
Normaal gesprek 60
Verkeerslawaai 80
Motoren en grasmaaiers 90 #
Rockconcerten 110-120 #
* Een decibel (dB) is de eenheid voor de relatieve meting van de sterkte van geluidsgolven.
In decibel (dB) uitgedrukt, verdubbelt het gemeten geluidsniveau bij iedere toename van
3 dB.
# Deze decibelniveaus worden bij langdurige blootstelling als schadelijk beschouwd.
Informatie van het National Institute of Deafness & Other Communication Disorders
(NIDCD) http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp.
Voor uw veiligheid!
Uw gehoorvermogen kan door hogere geluidsvolumes veranderen. Om schade aan uw
gehoor te voorkomen, moet u het door uw hoofdtelefoon afgegeven geluidsvolume regelen.
Stel het volume van uw MP3-speler in op het laagste niveau waarop u nog duidelijk en
comfortabel van de muziek kunt genieten.
Onderzoek, waaronder dat van het NIDCD, toont aan dat een geluidsniveau van minder dan
80 decibel, zelfs bij langdurige blootstelling, waarschijnlijk geen gehoorbeschadiging
oplevert. Stel het geluidsniveau van uw MP3-speler zodanig in, dat u nog steeds in staat
bent om andere mensen in uw omgeving te horen, zonder dat ze hoeven schreeuwen om
met u te kunnen converseren.
Het kan ook gevaarlijk zijn om tijdens het wandelen of bij andere activiteiten, muziek met
een hoog volume via een hoofdtelefoon of oortelefoons te beluisteren. U dient goed op te
letten en te stoppen met luisteren in mogelijk gevaarlijke situaties.
Gebruik tijdens het autorijden, fietsen of gebruik van andere motorvoertuigen geen
hoofdtelefoon/oortelefoons. Dit kan een onveilige verkeerssituatie veroorzaken en kan in
bepaalde gebieden verboden zijn.
Pagina: 7
8
HOOFDSTUK 1:
In dit hoofdstuk kunt u zich vertrouwd maken met de functies en
werking van uw Sansa®
Fuze™+ speler.
Hoofdstuk 2: Overzicht Sansa® Fuze™+
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Sansa Fuze+ MP3-speler!
De Sansa Fuze+ MP3-speler is een krachtige, draagbare digitale audio-/videospeler met een
groot en helder 2,4-inch kleurenscherm, digitale FM-tuner, ingebouwde microfoon, en
microSDHC™-kaartuitbreidingssleuf. U kunt FM-radio-uitzendingen beluisteren en opnemen
en spraakopnamen maken. Verder kunt u met de microSDHC-kaartuitbreidingssleuf uw
opslagmogelijkheden uitbreiden en/of digitale mediabestanden via een
microSD/microSDHC-kaart lezen.
2.1. Functies
• Een helder QVGA LCD-scherm van 2,4 inch (320x240) voor briljante weergave
van uw video's, foto's en album-artwork.
• Capacitieve besturing via touchpad helpt u gemakkelijk navigeren door helder
gekleurde, grafische gebruikersinterfacemenu's.
• Ondersteunt de volgende bestandsindelingen voor muziek: MP3, WMA, secure WMA,
FLAC, AAC/M4A (DRM-vrije iTunes® muziekbestanden), WAV en OGG-Vorbis.
Bovendien ondersteunt het apparaat Audible- and audioboekbestanden.
• Geeft ingebed album-artwork en andere metagegevens van de nummers weer.
• Ondersteuning van native videobestanden met H.264-, MPEG4-, en WMV-
bestandstypen (320 x 240). Andere bestandindelingen, zoals 3gp/3gpp2, ASF, AVI,
DAT, DivX(ver 6.0), DVR-MS, MOV, MP4, MPEG 1, MPEG 2, MJPEG, FLV, en Flip®
kunnen gemakkelijk aan de speler wordt toegevoegd met behulp van de optionele
gratis downloadbare Sansa Media Converter- (SMC) software die via de Sansa
Updater beschikbaar is. Zie www.sandisk.com/smc voor meer informatie. Deze
toepassing kan ook worden gebruikt om de weergave van native bestandstypen op
het scherm van de Sansa Fuze+ te optimaliseren (bijv. hoogte-breedteverhouding,
framesnelheid, bitsnelheid en resolutie).
• Ondersteuning van native fotobestanden met bestandsindelingen JPG en BMP.
Andere bestandsindelingen zoals TIFF, GIF, PCX, TGA en PNG kunnen gemakkelijk
aan de speler worden toegevoegd met behulp van de optionele gratis downloadbare
Sansa Media Converter-software die via de Sansa Updater beschikbaar is. Zie
www.sandisk.com/smc voor meer informatie. Deze toepassing kan ook worden
gebruikt om de weergave van native bestandstypen op het scherm van de Sansa
Fuze+ te optimaliseren (bijv. hoogte-breedteverhouding en resolutie).
• Bevat een geïntegreerde FM-radio voor het beluisteren en opnemen van live-
uitzendingen van FM-radiostations met maximaal 40 voorkeurzenders. Maakt
onderbreken van FM-radio-uitzendingen tijdens de opname mogelijk, bijvoorbeeld
om reclame of ongewenste delen van een uitzending over te slaan.
• Ondersteunt eenspraakopnamefunctie met een ingebouwde microfoon.
• Een microSD/microSDHC-kaartuitbreidingssleuf biedt extra geheugencapaciteit tot
een totale content op het apparaat van maximaal 40 GB, inclusief het interne
geheugen (bijv. een 8GB-speler met een 32GB-kaart).
HOOFDSTUK 2: Productoverzicht
Pagina: 8
9
• Gebruikers kunnen met de speler direct gegevens van de kaart aflezen (met de
hierboven genoemde ondersteunde bestandsindelingen voor muziek, foto's en
video), als de gegevens zijn opgeslagen op een microSD/microSDHC-kaart in de
kaartuitbreidingssleuf (kaart niet inbegrepen).
• Oplaadbare batterij met gebruiksduur van maximaal 24 uur voor geluidsweergave, of
maximaal 5 uur voor videoweergave**.
* 1 gigabyte (GB) = 1 miljard bytes. Niet alle capaciteit is beschikbaar voor gegevensopslag. Bij maximale
capaciteit kunnen ongeveer 10.000 nummers op het apparaat worden opgeslagen.
** Gebaseerd op continu afspelen op 128 Kbps in MP3-audio-indeling en QVGA 512 Kbps in MPEG4-video-
indeling; de werkelijke gebruiksduur en prestaties kunnen verschillen afhankelijk van het gebruik en de
instellingen; de batterij kan niet worden vervangen.
2.2. Minimale systeemvereisten
• Windows®
XP SP2, Mac OS®
X10.3 of Linux
• Windows Media® Player 10 (voor het maken van afspeellijsten en het
synchroniseren van mediabibliotheek en apparaat)
• Internettoegang (voor content downloaden, ontvangen van firmware-updates of de
optionele Sansa Media Converter-software van SanDisk)
• CD-ROM-station (voor het installeren van gebundelde toepassingen; uitsluitend
Noord- en Zuid-Amerika)
• USB-poort (voor het opladen van de batterij en overdragen van bestanden; voor het
overdragen met hoge snelheid is een USB 2.0-poort nodig)
2.3. De inhoud van de doos
• Sansa Fuze+ MP3-speler
• micro-USB-oplaad-/transmissiekabel voor aansluiting op een computer
• Oortelefoon
• Snelstartgids
Pagina: 9
10
2.4. Een beknopt overzicht van de Sansa Fuze+ MP3-speler
2.5. Overzicht van input- en outputfuncties van het apparaat
1. Aan/uitknop • Houd twee seconden ingedrukt om de speler in of uit te
schakelen.
• Houd twintig seconden ingedrukt om uw speler te resetten
(dit zou zeer zelden moeten voorkomen).
2. Touchpad • Navigeer door schermen, foto's en menu's door in de
gewenste richting te vegen of te tikken.
• Tik in het midden van de kruismarkering om een selectie te
maken (optie selecteren).
• Als u op Selecteren tikt (in het midden van de touchpad) in
de modus Now Playing (Speelt nu), worden meer opties
voor functies weergegeven.
3. Afspelen/Pauzeren/
Vergrendelen
7. Volume
5. microSD-
kaartsleuf
6. micro-USB-
verbindingspoo
10. Scherm
8. Aansluiting voor
9. Microfoon
2. Touchpad
voor navigatie
4. Terug
1. Aan/uit
Pagina: 10
11
3. Afspelen/Pauzeren • Wissel tussen Afspelen en Pauzeren/Stoppen.
• Om het apparaat tijdelijk te vergrendelen en de
inputknoppen tijdelijk uit te schakelen, houdt u de knop
Afspelen/Pauzeren gedurende drie seconden ingedrukt.
Als u het apparaat vergrendelt, worden alle knopacties
uitgeschakeld. Om het apparaat weer te ontgrendelen,
veegt u verticaal met uw vinger over de touchpad.
4. Terug • Tik op de knop Terug om naar een eerder scherm terug te
gaan. De knop Terug werkt op dezelfde manier als de knop
Terug in een webbrowser, zoals bijvoorbeeld Internet
Explorer®.
• Houd de knop Terug 2 seconden ingedrukt om terug te gaan
naar het hoofdmenu, ongeacht waar u zich in de
gebruikersinterface bevindt.
5. microSD/microSDHC-
kaartuitbreidingssleuf
• Deze sleuf aan de linkerkant van het apparaat is bestemd
voor een microSD/microSDHC-geheugenkaart (om
capaciteit uit te breiden of om mediabestanden te lezen die
u erop hebt opgeslagen) of om te luisteren naar een
slotRadio™-kaart (beide afzonderlijk verkrijgbaar).
6. Micro-USB-aansluiting • Sluit hier het apparaat met de bijgeleverde micro-USB-
kabel aan op uw computer. Via deze kabel wordt de
batterij van het apparaat opgeladen en kunnen gegevens
worden overgedragen tussen de computer en de speler.
7. Volumeregeling • Druk omhoog of omlaag om het geluidsniveau te verhogen
of verlagen.
8. Hoofdtelefoonaansluiting • Sluit hier de bijgeleverde hoofdtelefoon aan.
9. Microfoon • De microfoon voor spraakopnames bevindt zich onderaan
op de speler, naast de aansluiting voor de hoofdtelefoon.
Tussen de boven- en onderkant van het apparaat zit een
heel kleine opening waardoor de microfoon het geluid
ontvangt.
10. Scherm • Dit geeft de status weer van de MP3-speler, inclusief het
functionele deel van de gebruikersinterface, de
afspeelmodus (bijv. afspelen in willekeurige volgorde),
voedingsstatus (batterij), tijd, en weergavestatus (puntjes
onderaan op het scherm).
2.6. Geheugencapaciteit en afspelen
De Sansa Fuze+ wordt met drie verschillende geheugencapaciteiten geleverd: 4 GB, 8 GB
en 16 GB. De Fuze+ heeft om uw opslagmogelijkheden uit te breiden ook een microSDHC-
kaartsleuf* die een geheugenopslagcapaciteit mogelijk maakt tot maximaal 40 GB (inclusief
de ingebouwde opslag van het apparaat; d.w.z. dat u voor een apparaat met 8 GB
capaciteit een microSDHC-kaart van maximaal 32 GB kunt gebruiken). Dit is ongeveer gelijk
aan 10.000 nummers!
Oplaadbare batterij met gebruiksduur van maximaal 24 uur voor geluidsweergave, of
maximaal 5 uur voor videoweergave†
.
Pagina: 11
12
Het aantal nummer en foto's dat kan worden opgeslagen op het apparaat hangt (onder
andere) af van de capaciteit. Hieronder ziet u een overzicht:
Opmerkingen:
* Kaart(en) afzonderlijk verkrijgbaar.
** 1 gigabyte (GB) = 1 miljard bytes. Niet alle capaciteit is beschikbaar voor gegevensopslag.
† Gebaseerd op continu afspelen op 128 Kbps in MP3-audio-indeling en 512 Kbps in MPEG4-video-
indeling, kunnen de gebruiksduur en prestaties verschillen afhankelijk van het gebruik en de
instellingen; de batterij kan niet worden vervangen.
†† Schattingen: de resultaten zijn afhankelijk van de bestandsgrootte, resolutie, compressie,
bitsnelheid, inhoud, hostapparaat, reeds geladen bestanden en andere factoren. Zie
www.sandisk.com.
4 GB** 8 GB** 16 GB**
Aantal nummers††
(3,5 min)
Maximaal 1.000 Maximaal 2.000 Maximaal 4.000
Aantal foto's††
(5 MP)
Maximaal 2.400 Maximaal 4.800 Maximaal 9.600
Video’s††
(MPEG-4 video bij 512 Kbps)
Maximaal 12 Maximaal 24 Maximaal 48
Pagina: 12
13
In dit hoofdstuk vindt u instructies om de basisfuncties van uw
Sansa®
Fuze™+ MP3-speler te gebruiken.
Hoofdstuk 3: Basisfuncties
Snelle tips:
1. Zorg dat uw speler volledig is opgeladen, voordat u deze voor de eerste keer
gebruikt.
2. Het wordt sterk aangeraden de firmware van de speler bij te werken. De Sansa
Updater gebruikt automatische opsporing van de speler en waarschuwt u als de
firmware moet worden bijgewerkt, maar u kunt ook handmatig op updates
controleren. Ga naar www.sandisk.com/smc om de Sansa Updater te downloaden.
In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over het opladen van het apparaat, het
bijwerken van de firmware en nog veel meer!
3.1. Het apparaat opladen en met de computer verbinden
De Sansa Fuze+ MP3-speler wordt met een computer verbonden via een bijgeleverde
micro-USB-kabel die wordt gebruikt voor het opladen van de batterij van het apparaat en
voor het overdragen van gegevens van en naar het apparaat, zoals voor het opladen van
muziek, video's of fotobestanden.
Uw speler heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. De batterij kan niet worden
vervangen. Wanneer u de speler voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u de batterij
eerst volledig opladen. Om de batterij op te laden, moet u het apparaat op een computer
aansluiten met de bijgeleverde USB-kabel.
3.1.1. Verbinden met de computer
1. Sluit het kleine uiteinde van de micro-USB-kabel aan op de Sansa Fuze+ MP3-speler.
2. Sluit het grotere uiteinde van de micro-USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort
van de computer (deze poorten vindt u gewoonlijk aan de zij- of achterkant van de
computer).
3. Voor de meeste USB-poorten geldt dat de computer moet zijn ingeschakeld om de
batterij te kunnen opladen. Als de speler is aangesloten, ziet u op het scherm het woord
'Connected' (Verbonden) en een USB-pictogram. Bovendien wordt het
batterijoplaadpictogram weergegeven en de niveau-indicator van de batterij knippert
tijdens het opladen. Zolang de speler met de computer is verbonden, kunt u geen
muziek afspelen, video's bekijken of foto's weergeven.
4. Op een Windows® computer wordt u uw speler in Deze computer weergegeven als
draagbare mediaspeler.
5. Koppel de USB-kabel los om het opladen te stoppen.
HOOFDSTUK 3: Basisfuncties
Pagina: 13
14
Als u een Windows® pc gebruikt en uw computer herkent de speler niet, controleer dan of
Windows Media® Player versie 10 of hoger op uw computer is geïnstalleerd. U kunt ook de
USB-modus veranderen in MSC- (Mass Storage Class) modus door in Instellingen de
optie USB-modus te selecteren en vervolgens MSC te selecteren. Zie hoofdstuk 8
Instellingen voor meer informatie.
Zorg op computers met een Mac® besturingssysteem dat de USB-modus is ingesteld op
Auto Detect of MSC-modus.
Auto Detect of MTP- (Media Transfer Protocol) modus
MSC- (Mass Storage Class) modus
Pagina: 14
15
Niveau-indicator van de batterij
De niveau-indicator van de batterij staat rechtsonder in de hoek van het scherm. Wanneer
de batterij bijna leeg is (minder dan 1% resterend), begint de batterij-indicator te
knipperen. Laad uw apparaat op.
Batterij vol Batterij bijna leeg
U kunt uw speler opladen via de USB-poort op uw computer met
behulp van de bijgeleverde micro-USB-kabel. U kunt ook een
willekeurige micro-USB-oplader gebruiken met een vermogen van 5 V
gelijkstroom (niet bijgeleverd). Als het apparaat correct is verbonden
met de computer voor het opladen van de batterij of overdragen van
gegevens, ziet u een pictogram van een USB-kabel op het scherm van
het apparaat met het woord 'Connected' (Verbonden). Als dit
pictogram niet binnen 3-5 seconden wordt weergegeven, is de USB-
verbinding niet geslaagd.
Snelle tips:
1. Als het apparaat niet oplaadt, controleert u of de kabel goed in de poort op het
apparaat en in de USB-poort is aangebracht.
2. Het kan zijn dat bepaalde USB-poorten met een laag uitgangsvermogen
onvoldoende vermogen hebben om de Sansa Fuze+ MP3-speler op te laden. Als
de problemen aanhouden, probeert u een andere USB-poort te gebruiken.
3. De batterij kan ook worden opgeladen met behulp van een 5 volt (of lagere)
wisselstroom naar gelijkstroom (AC-naar-DC) adapter (niet bijgeleverd) of een 5
volt auto-adapter (niet bijgeleverd). Deze kunt u in de meeste
elektronicawinkels kopen. Als u oplaadt via een AC-naar-DC-adapter, kunt u
tijdens het opladen wel naar het apparaat luisteren. Dit is niet het geval als u
oplaadt via een verbinding met de computer.
3.1.2. De speler loskoppelen van de computer
Windows® – Koppel de USB-kabel los van de speler als u klaar bent met opladen,
bestanden overdragen of synchroniseren of nadat u de firmware hebt bijgewerkt.
Mac® – Werp de 'verwijderbare schijf' uit door het pictogram naar de prullenmand te
slepen en koppel vervolgens de micro-USB-kabel los.
Waarschuwing!
Koppel de speler niet los tijdens het overdragen van gegevens. Als u de speler van de
computer loskoppelt terwijl er gegevens worden overgedragen, kunt u gegevens verliezen of
mogelijk de speler beschadigen.
Pagina: 15
16
3.2. Stroomschakelaar
Met de stroomschakelaar kunt u de speler in- en uitschakelen of het apparaat resetten.
Inschakelen/uitschakelen
Houd de aan/uitknop bovenop de speler gedurende 2 seconden ingedrukt om de
speler aan of uit te zetten.
Resetten
Om uw speler te resetten houdt u de aan/uitknop gedurende ongeveer 20
seconden ingedrukt. Het zou alleen in het uitzonderlijke geval dat de speler niet
reageert nodig moeten zijn om de speler te resetten.
3.3. Overzicht van de navigatie
De Sansa Fuze+ MP3-speler heeft een unieke grafische gebruikersinterface die samenwerkt
met de capacitieve interface van de touchpad. In plaats van een traditioneel startscherm te
gebruiken, is de interface van het apparaat georganiseerd als een filmstrip of een digitale
boekenplank waarop de verschillende functies horizontaal zijn georganiseerd, zoals
hieronder wordt afgebeeld:
De 8 basisfuncties worden altijd in de afgebeelde volgorde weergegeven:
1. Muziek
2. Video
3. Foto
4. Radio
5. Podcast (bevat ook audioboeken)
6. Spraak
7. Kaart (zodat u direct toegang hebt tot de inhoud van de kaart)
8. Instellingen
Pagina: 16
17
U kunt in de gebruikersinterface navigeren door van links naar
rechts te vegen om de gewenste functie te selecteren, of door
binnen de functies van boven naar beneden te vegen. U kunt
ook grotendeels in de interface navigeren door eenvoudig op de
eindpunten van de markeringen op het apparaat te tikken,
zoals op de eindpunten van een kompas (oost, west, noord,
zuid). Als u bijvoorbeeld op de rechterkant van de touchpad
tikt, gaat u van Muziek  Video's  Foto's, enzovoort. Als u
de kompaspunten op de touchpad ingedrukt houdt, heeft dat
hetzelfde effect als meerdere keren tikken. Als u het linker- of
rechteruiteinde van de boekenplank bereikt (Muziek aan de
linkerkant, Instellingen aan de rechterkant), springt het beeld
op zijn plaats, wat aangeeft dat u niet verder kunt gaan (het
apparaat maakt geen lus door de opties). Daarom zeggen we
dat het apparaat een startniveau heeft, in plaats van een knop
Home of Start. Dit niveau bestaat uit 8 functies.
Op elk gewenst moment kan het aantal submenu worden bepaald
aan de hand van het aantal stippen dat onderaan op het scherm
wordt weergegeven. De stippen kunnen worden beschouwd als
een snelle verwijzing naar het aantal 'pagina's in het boek' voor
dat specifieke deel van de digitale bibliotheek. In het hoofdmenu
ziet u bijvoorbeeld 8 stippen onderaan het scherm die verwijzen
naar de eerder genoemde 8 hoofdfuncties. De huidige modus is
dan gemarkeerd. Als u op de touchpad veegt of tikt om van
rechts naar links te navigeren, verplaatst de gemarkeerde stip die
aangeeft waar u zich op dat moment bevindt.
Op diezelfde manier ziet u binnen alle 8 functies, behalve in
Settings (Instellingen), dat de weergavestatus onderaan het
scherm door de stippen wordt aangegeven.
Vanuit het startniveau hebt u snel toegang tot alle content die op het scherm wordt
weergegeven door op de knop Afspelen te drukken . U kunt ook bestanden of functies
selecteren binnen alle 8 categorieën door op de gewenste optie te tikken of te drukken (in
het midden van de touchpad). Het apparaat geeft dan de submenu's weer die behoren bij
die functie.
Snelle tips:
1. Als u in het startniveau verticaal veegt, krijgt u een voorbeeld te zien van de inhoud
van dat gebied. Bijvoorbeeld het deel Muziek wordt het album-artwork
weergegeven van de laatste 10 afgespeelde nummers. Video's, foto's en
podcasts geven ook de miniatuurafbeeldingen weer van de laatste 10 afgespeelde
bestanden in die categorieën.
2. Ongeacht waar u zich in de gebruikersinterface bevindt, wordt u naar het startniveau
van het apparaat teruggebracht als u links boven in de hoek van de touchpad de
knop Terug ingedrukt houdt .
Pagina: 17
18
3.4. Overzicht van de acht kernfuncties
De unieke grafische gebruikersinterface van de Sansa Fuze+ MP3-speler heeft een specifiek
startmenu voor elk van de 8 functionele categorieën.
1. Muziek
2. Video
3. Foto
4. Radio
5. Podcast (opmerking: bevat ook audioboeken
6. Spraak
7. Kaart
8. Instellingen
De stippen onderaan elk scherm zijn de weergavestatus en geven uw locatie aan binnen het
startmenuniveau of binnen de submenu's van de functies.
Muziek – met deze optie kunt u bladeren
en luisteren naar muziek naar uw smaak,
op artiest, album, nummer, genre of
afspeellijst.
Video – met deze optie kunt u
bladeren en kijken naar video's naar
uw smaak in alfabetische volgorde
(A-Z) of op lengte.
Pagina: 18
19
Foto – geeft foto's naar uw smaak weer
in alfabetische volgorde (A-Z) of op
datum. Hier schakelt u ook
diavoorstellingen in (met of zonder
muziek).
Radio – hier kunt u live FM-radio-
uitzendingen beluisteren en opnemen,
radio-opnames pauzeren en maximaal
40 voorkeurzenders instellen.
Spraak – hiermee kunt u spraak
opnemen via de ingebouwde microfoon.
Deze bevindt zich onderaan op het
apparaat naast de aansluiting voor de
Podcast – hiermee kunt u naar
podcasts en audioboeken luisteren.
Pagina: 19
20
hoofdtelefoon.
Kaart – hiermee hebt u toegang tot
opgeslagen bestanden op een
microSD/microSDHC-geheugenkaart
(afzonderlijk verkrijgbaar).
Instellingen – hiermee kunt u
functies van uw Sansa MP3-speler
instellen zoals de tijd, helderheid,
geluidsniveau, de equalizer, enz.
Snelle tips: Pictogrammen op het scherm
Op het scherm worden pictogrammen weergegeven die u helpen bepalen wat de
huidige modus van het apparaat is. De volgende standaardpictogrammen worden
gebruikt:
Geeft aan dat het apparaat in de modus Afspelen staat; dit kan zowel geluid
als video afspelen zijn.
Geeft aan dat het apparaat gepauzeerd of gestopt is, of dat het geluid is
uitgeschakeld (FM-radio).
Geeft de modus Willekeurige volgorde aan, waarin alle muziekbestanden
worden afgespeeld in willekeurige volgorde.
Geeft de modus Continu afspelen aan voor een aantal nummers.
Geeft de modus Continu afspelen aan voor één nummer.
Pagina: 20
21
3.5. Vergrendelen
Soms wilt u voorkomen dat uw apparaat onbedoeld opdrachten uitvoert, bijvoorbeeld als u
naar muziek luistert en u de speler in uw zak hebt. U kunt de touchpad van de Sansa
Fuze+ MP3-speler vergrendelen.
Vergrendel het apparaat door de knop Afspelen/Pauzeren gedurende 3 seconden ingedrukt
te houden. Alle functieknoppen worden uitgeschakeld als het apparaat is vergrendeld. U
kunt de speler alleen vergrendelen als deze ingeschakeld is.
De volgende afbeelding wordt op het scherm weergegeven, als u één van de
bedieningsknoppen indrukt terwijl het apparaat is vergrendeld. De muziek blijft spelen, ook
als het apparaat is vergrendeld.
Ontgrendel de speler door met uw vinger omhoog te vegen op de touchpad zoals de pijl
aangeeft.
Snelle tips:
1. Het apparaat kan snel en gemakkelijk worden vergrendeld. Houd daarvoor de
knop Afspelen/Pauzeren gedurende 3 seconden ingedrukt. Als u het apparaat
vergrendelt, voorkomt u dat het apparaat onbedoeld opdrachten uitvoert die uw
luisterplezier onderbreken.
3.6. De firmware bijwerken/Sansa Media Converter
De firmware is de software van het besturingssysteem voor de Sansa Fuze+ MP3-speler.
SanDisk heeft van tijd tot tijd firmware-updates beschikbaar met bijvoorbeeld nieuwe
functies of die tot betere prestaties van het apparaat leiden. Bovendien kunnen gebruikers
met de gratis downloadbare Sansa Media Converter (SMC) de video- en fotomogelijkheden
van hun speler vergroten door de uitbreiding van het aantal verschillende bestandstypen
dat de speler kan openen/afspelen. Om te controleren of uw Sansa Fuze+ MP3-speler de
nieuwste firmware heeft, kunt u op www.sandisk.com/smc kijken en onze gratis Sansa
Updater en Sansa Media Converter (SMC) downloaden. Ze zijn gemakkelijk te downloaden
en te installeren en onmiddellijk te gebruiken!
Pagina: 21
22
De toepassingen downloaden
STAP 1 - Download en installeer de Sansa Firmware Updater
STAP 2 - Download en installeer de toepassing Sansa Media Converter
1. Verbind de speler met de computer. De Sansa Firmware Updater zou dan automatisch
moeten worden gestart.
1a. OF: Klik bij een Windows® pc op Start en ga vervolgens naar Programma's > SanDisk >
Sansa Updater > Sansa Updater om het installatieprogramma handmatig uit te voeren.
.
Pagina: 22
23
2. Klik op het selectievakje van de Sansa Media Converter om er een vinkje in te zetten en
klik vervolgens op Download Now (Nu downloaden).
3. Klik op Finish (Voltooien).
Pagina: 23
24
STAP 3 - Start de toepassing Sansa Media Converter
Klik op Start en ga vervolgens naar Programma's > SanDisk > Sansa Updater > Sansa
Media Converter
3.6.1. De speler formatteren
Als u alle content uit het interne geheugen wilt verwijderen, kunt u het apparaat
formatteren.
1. Ga vanuit het hoofdmenu naar Settings (Instellingen).
2. Selecteer Settings.
3. Selecteer Format (Formatteren).
4. Selecteer een van de volgende opties om te formatteren: Internal Memory (Intern
geheugen), External Memory (Extern geheugen) of All (Alles)
5. Selecteer Yes om te beginnen met het formatteren.
Waarschuwing!
Zorg dat u een back-up hebt gemaakt van alle mediabestanden die u gebruikt op uw Sansa
Fuze+ MP3-speler voordat u het apparaat gaat formatteren, omdat de bestanden die u op
het apparaat hebt opgeslagen verwijderd worden. Na het formatteren moet u uw content
weer naar het apparaat overdragen.
Pagina: 24
25
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u muziekbestanden, foto's
en video's van uw computer naar de Sansa®
Fuze™+ speler
overbrengt.
Hoofdstuk 4: Content laden
Uw Sansa Fuze+ speler wordt geleverd met een open bestandsplatform, zodat u voor het
laden de manier kunt gebruiken die u het prettigst vindt. Of u nu muziek ript van uw eigen
cd-collectie, MP3-nummers aanschaft of DRM-vrije tracks downloadt van iTunes®, u krijgt
altijd Your Media, Your Way!™ Algemeen gesproken zijn er drie manieren om content op
te laden: uw eigen bestanden overdragen via een computer; muziekbestanden verkrijgen
van een ondersteunde media-abonnementservice (Rhapsody®, eMusic®, of Napster®, alle
afzonderlijk verkrijgbaar); of indirect opladen naar de Sansa Fuze+ speler via een
microSD/microSDHC-geheugenkaart (afzonderlijk verkrijgbaar).
4.1. Audiobestanden (muziek, podcasts, audioboeken) laden
U kunt muziekbestanden, afspeellijsten, podcasts of audioboeken van uw computer naar de
speler overdragen door ze te slepen en neer te zetten, of door muziekbeheersoftware te
gebruiken zoals Windows®
Media Player. Om specifieke audioboekbestanden van
Audible.com naar uw speler over te brengen, hebt u de Audible Manager nodig.
Zoals in hoofdstuk 3 al is aangegeven, zijn er twee primaire manieren om uw Sansa Fuze+
speler voor bestandsoverdracht op uw computer aan te sluiten: de MSC-modus (Mass
Storage Class) en de MTP-modus (Media Transfer Protocol). MCS staat ook bekend als
'slepen-en-neerzetten', omdat het apparaat als verwijderbare schijf op de computer
zichtbaar is. Windows® ondersteunt zowel de MSC- als de MTP-modus. Op een Mac®
besturingssysteem is alleen de MSC-overdrachtsmodus mogelijk. Sommige Linux-systemen
ondersteunen naast de MSC-modus ook de MTP-modus.
HOOFDSTUK 4: Media overdragen
Pagina: 25
26
4.1.1. MSC-modus: Slepen-en-neerzetten
1. Sluit uw speler aan op uw Windows® pc.
2. Dubbelklik op het pictogram op het bureaublad om Deze computer te openen.
3. Dubbelklik op het Sansa FUZEP-station.
4. Nu kunt u met slepen-en-neerzetten muziekbestanden van uw computer
overbrengen naar de map MUZIEK van de Sansa-speler.
U kunt bestanden ook met slepen-en-neerzetten overbrengen naar een microSD™-kaart in
de speler. Ga daarvoor naar Deze computer > Verwijderbare schijf. U kunt bestanden
alleen met slepen-en-neerzetten overbrengen naar de kaart als u gemachtigd bent om naar
de kaart te schrijven.
4.1.2. Mac®: MSC-modus: Slepen-en-neerzetten
1. Sluit uw Sansa®
-speler aan op de Mac-computer.
2. Dubbelklik op de verwijderbare schijf met de naam SANSA FUZE+ op het bureaublad.
3. Dubbelklik op de map Muziek.
4. Nu kunt u met slepen-en-neerzetten muziekbestanden van uw computer overbrengen
naar de map Muziek van de speler.
U kunt muziekbestanden ook met slepen-en-neerzetten overbrengen naar een microSD-
kaart in de speler. Dubbelklik daarvoor op de tweede verwijderbare schijf die wordt
weergegeven als u de speler op de computer aansluit.
Denk er bij een Mac®-computer aan dat u de verwijderbare schijf moet uitwerpen
voordat u de speler loskoppelt van de computer, zodat u mogelijk verlies van gegevens of
beschadiging van uw speler voorkomt.
Snelle tips:
Zowel op een Windows® computer als op een Mac® computer heeft de map van de
tweede verwijderbare schijf (deze wordt alleen weergegeven als u een microSD-kaart in
uw speler hebt geplaatst) de naam van de kaart, net als wanneer u de aansluiting
maakt via een kaartlezer. Denk eraan dat u bestanden met slepen-en-neerzetten alleen
kunt overbrengen naar de kaart als u gemachtigd bent om naar de kaart te schrijven.
Pagina: 26
27
4.1.3. Windows® MTP-modus: Windows Media® Player
MTP of de Media Transfer Protocol-modus is de standaardinstelling op uw Sansa Fuze+
speler als u in Noord-Amerika woont (voor andere plaatsen is dit de MSC-modus). Met de
MTP-modus kunt u uw speler synchroniseren met Windows Media® Player, een toepassing
die standaard als onderdeel van het Windows® besturingssysteem wordt geleverd.
Als u een afspeellijst wilt maken en deze wilt overbrengen naar (of synchroniseren met) uw
speler, moet u in Windows Media® Player eerst aangeven waar de nummers zich bevinden.
4.1.3.1. Muziekbestanden aan de mediabibliotheek toevoegen
1. Klik op de pijl onder het tabblad Mediabibliotheek.
2. Selecteer de optie Muziek en klik daarna op Aan mediabibliotheek toevoegen.
3. Klik in het dialoogvenster Aan mediabibliotheek toevoegen op één van de volgende
opties, en klik vervolgens op OK.
Mijn persoonlijke mappen:
• Met deze optie kunt u de digitale mediabestanden controleren die zijn opgeslagen in
uw persoonlijke map Muziek evenals de bestanden die zijn opgeslagen in de openbare
mappen Muziek en die toegankelijk zijn voor iedereen die uw computer gebruikt.
Mijn mappen en mappen van anderen waar ik toegang tot heb:
• Met deze optie kunt u de digitale mediabestanden controleren die zijn opgeslagen in
uw persoonlijke map Muziek, de bestanden die zijn opgeslagen in de openbare
mappen Muziek, evenals de bestanden die zijn opgeslagen in de persoonlijke map
Muziek die toebehoort aan andere gebruikers van uw computer.
4.1.3.2. Afspeellijsten maken
1. Start Windows Media® Player.
2. Maak het lijstdeelvenster leeg door te klikken op de knop Lijstdeelvenster wissen.
Pagina: 27
28
3. Klik op de pijl onder het tabblad Mediabibliotheek en selecteer daarna Afspeellijst maken.
4. Typ de naam van uw Afspeellijst.
5. Klik op Nummers onder Mediabibliotheek en sleep deze naar het lijstdeelvenster.
Pagina: 28
29
6. U kunt de nummers opnieuw schikken door ze naar boven of naar beneden te slepen in
het lijstdeelvenster.
7. Klik op Afspeellijst opslaan.
4.1.3.3. Afspeellijsten naar uw computer overdragen
1. Sluit de Sansa-speler aan op de computer.
2. Selecteer de eerste keer dat u verbinding maakt Mediabestanden met apparaat
synchroniseren via Windows Media® Player.
3. Klik met de rechtermuisknop op de Sansa-speler en selecteer daarna
Synchronisatie instellen.
4. Schakel het selectievakje Dit apparaat automatisch synchroniseren in.
5. Als u wilt dat het apparaat bij het aansluiten op uw computer automatisch Windows
Media® Player start en ermee synchroniseert, selecteert u de volgende opties:
Pagina: 29
30
6. Selecteer Persoonlijke afspeellijsten uit het vervolgkeuzemenu in het
linkerdeelvenster.
7. Markeer de afspeellijsten die u naar uw speler wilt overbrengen, klik op Toevoegen en
daarna op Voltooien.
8. Het synchroniseren begint zodra u op Voltooien klikt. Klik op de Sansa Fuze+ MP3-speler
en daarna op Synchronisatieresultaten als u de synchronisatievoortgang wilt bekijken.
4.2. Foto's en video's laden
Met de optionele gratis downloadbare SMC- (Sansa Media Converter) software kunt u foto's
en video's naar de gewenste indeling converteren en vervolgens overbrengen naar uw
speler. SMC voert in feite twee functies uit: (1) het maakt transcoderen mogelijk van
bestandsindelingen die niet eigen zijn aan het apparaat; en (2) het wijzigt bestanden zoals
nodig is om optimaal te worden weergegeven op het scherm van de Sansa Fuze+ MP3-
speler (bijv. voor videobestanden kan SMC de hoogte-breedteverhouding, framesnelheid,
bitsnelheid of resolutie aanpassen; voor foto's kan SMC de afbeeldingen draaien en de
grootte ervan wijzigen). De Sansa Media Converter kan worden gebruikt voor het
overdragen van video- of fotobestanden naar uw speler of naar een microSD-kaart. Om de
Sansa Media Converter-software te downloaden of voor meer informatie over de
mogelijkheden van de toepassing, gaat u naar www.sandisk.com/smc.
Selecteer niet video's en foto's om die tegelijk te converteren/over te brengen.
Selecteer één mediatype (foto's of video's) en voltooi de conversie/overdracht voordat u
het tweede mediatype selecteert dat u wilt converteren/overbrengen.
Pagina: 30
31
Instructies voor het laden van foto's of video's
1. Sluit de Sansa-speler aan op de computer.
2. Selecteer de eerste keer dat u verbinding maakt Sansa Media Converter gebruiken
met Sansa Media Converter.
3. Klik op Add Media (Media toevoegen) om de foto- of videobestanden te
selecteren die u wilt converteren.
4. Als u een afbeelding wilt bewerken, selecteert u die en gaat u als volgt te werk:
a. Draaien:
i. Als u de foto naar links wilt draaien, klikt u op Linksom draaien .
ii. Klik op Rechtsom draaien om de foto naar rechts te draaien .
iii. Om voor een optimale weergave het formaat te wijzigen, selecteert u Best
passend .
5. Klik op Reset om de oorspronkelijke instelling van de foto te herstellen .
6. Klik op Apply (Toepassen) als u klaar bent met het bewerken van de foto.
7. De geconverteerde bestanden worden standaard opgeslagen in My Album (Mijn album).
Ga als volgt te werk als u de bestanden in een andere map wilt plaatsen:
a. Markeer My Album , en voer daarna de nieuwe
naam in.
b. Klik op Sansa-speler of op de microSD-kaart in het informatievenster om een
locatie voor het opslaan te selecteren.
8. Klik op om de conversie te starten.
9. Koppel uw speler los van de computer nadat de bestanden naar het apparaat zijn
overgedragen.
Pagina: 31
32
4.3. Content verwijderen
U kunt content verwijderen vanaf het apparaat met behulp van de subfuncties of via uw
mediamanager. Denk eraan dat als u content van uw speler verwijdert, deze content niet
permanent is verwijderd als bij de volgende synchronisatie deze bestanden nog steeds op
uw computer staan en teruggezet kunnen worden op de speler.
Pagina: 32
33
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u muziek en audioboeken
afspeelt, video's bekijkt en foto's weergeeft op uw Sansa®
Fuze™+ MP3-speler.
Hoofdstuk 5: Uw media afspelen
5.1. Muziek afspelen
De Sansa Fuze+ speler wordt geleverd met de veelzijdige capaciteit om een grote
verscheidenheid af te kunnen spelen aan audio-/muziekbestandsindelingen, zoals de
indeling MP3, WMA, secure WMA, FLAC, AAC/M4A (DRM-vrije iTunes® nummers), WAV,
OGG-Vorbis en Audiobooks.
Uw speler kan op de meeste audiobestanden de bijbehorende digitale informatie lezen (ID3
tag-metagegevens) zodat u automatisch album-artwork, artiest, album en genre kunt zien.
Hierdoor kan uw Sansa Fuze+ speler automatisch uw muziek sorteren, zodat u er
moeiteloos van kunt genieten. In de categorie Muziek van uw speler, betekent dit dat uw
muziek kan wordt weergegeven op:
• Artiest – weergegeven in alfabetische volgorde (let op: het woordje 'the' voor de
naam van een artiest wordt weggelaten)
• Album
• Nummer
• Genre
• Afspeellijst – van uw computer gedownload of samengesteld op de speler zelf
Snelle tips:
U kunt afspeellijsten 'Music Go List' en 'My Top Rated' (4 sterren en hoger) op het
apparaat maken door onderaan op de optie Selecteer te klikken tijdens het afspelen
van een nummer.
U kunt ook naar uw muziek luisteren die u onlangs hebt gespeeld (de 10 laatst gespeelde
nummers); in de modus Willekeurige volgorde, waarin alle nummers op uw speler in
willekeurige volgorde worden afgespeeld; apart per nummer; of via afspeellijsten die u op
uw computer kunt maken of die u dynamisch kunt tijdens het luisteren kunt maken in een
'Music Go List'.
HOOFDSTUK 5: Uw media afspelen
Pagina: 33
34
5.1.1. Onlangs gespeeld
Met de Sansa Fuze+ MP3-speler kunt u snel en moeiteloos de laatste 10 gespeelde
nummers afspelen.
1. Houd de knop Terug ingedrukt om terug te keren naar
het startniveau van de gebruikersinterface.
2. Tik/veeg om het startmenu Muziek weer te geven (zie
afbeelding rechts).
3. In het startmenu Muziek kunt u verticaal tikken/vegen op
uw 10 laatst gespeelde tracks. Druk op Afspelen om
te beginnen met afspelen. In deze modus worden alle 10
nummers achter elkaar afgespeeld.
4. U kunt in deze modus op Terug tikken om naar het
nummer te gaan dat nu wordt afgespeeld; het album-
artwork van dit nummer vult bijna het hele scherm.
5. Vanuit de modus Speelt nu kunt u altijd tikken of vegen
om een nummer over te slaan of terug te spoelen. U kunt
zo snel navigeren door de 10 laatst gespeelde nummers.
Het nummer dat 'nu speelt' wordt als vergroot album-
artwork weergegeven en vult bijna het hele scherm.
Vanuit dit scherm kunt u naar keuze naar links of
rechts tikken/vegen om vooruit of terug te spoelen.
U kunt ook op Selecteren tikken (het midden van de
touchpad) om naar Opties te gaan (zie deel 5.1.3). of
de knop Terug gebruiken om terug te gaan naar
het niveau van het hoofdmenu, van waaruit u naar
een andere functie kunt gaan, zoals foto's bekijken,
terwijl de muziek gewoon blijft spelen.
5.1.2. Modus Alles in willekeurige volgorde afspelen
1. Druk in het startscherm Muziek op Selecteren (tik in het midden van de touchpad).
2. Het startscherm Muziek bevat 5 submenu's. Dit wordt aangegeven door de vijf
stippen van de weergavestatus onderaan het scherm. In alle vijf deze submenu's
ziet u bovenaan de optie Shuffle all (Alles willekeurig afspelen), gevolgd door een
getal tussen haakjes dat aangeeft hoeveel opties in dat submenu beschikbaar zijn
(bijv. aantal artiesten, aantal albums, aantal nummers, aantal genres, aantal
afspeellijsten). Als u in een submenu de optie Shuffle all selecteert, speelt de
speler al uw nummers in willekeurige volgorde af.
3. Tik/veeg naar rechts om naar het volgende nummer te gaan of houd ingedrukt om
binnen de huidige track snel door te spoelen.
Pagina: 34
35
4. Tik/veeg naar links om naar het vorige nummer te gaan of houd ingedrukt om snel
door te spoelen naar de huidige track.
5. Gebruik de volumeknoppen aan de linkerkant van de speler om tijdens het afspelen
het volume te regelen.
6. Als u de modus Alles willekeurig afspelen wilt uitschakelen, tikt u tijdens een
nummer op Terug om naar het nummer te gaan dat 'nu speelt' (dat kunt u zien
omdat het album-artwork van dat nummer vergroot op het scherm wordt
weergegeven). Vervolgens tikt u op Selecteren (in het midden van de touchpad). U
ziet nu het menu Opties. Selecteer Shuffle (Alles willekeurig afspelen) en schakel de
functie van 'aan' naar 'uit' door op het midden van de touchpad te tikken. Of, als u
het pictogram Alles willekeurig afspelen ziet, maar er wordt op dat moment niets
afgespeeld, kunt u naar het menu Settings (Instellingen) gaan waar u dan de
muziekinstellingen selecteert. Vervolgens gaat u naar Shuffle en schakelt u de
functie van 'aan' naar 'uit'.
Snelle tips:
Dit pictogram wordt rechts boven in de hoek van het scherm weergegeven naast de
batterij-indicator als de speler in de modus Alles willekeurig afspelen werkt.
Bovendien wordt er naast de optie Shuffle all bovenaan de vijf submenu's van de
categorie Muziek een sterretje weergegeven als deze optie is geselecteerd: * Shuffle
all (Alles willekeurig afspelen)
5.1.3. Menu Opties – Muziek
Tijdens het luisteren naar een nummer kunt u met de Sansa Fuze+ op vier manieren
veranderen wat u beluistert:
1. Rate Song – (Beoordelen) als u een abonnement hebt op de
muziekservice Rhapsody® kunt u een beoordelingssysteem met
vijf sterren gebruiken om afspeellijsten te creëren met nummers
die u de hoogste beoordeling hebt gegeven.
2. Shuffle – (Alles willekeurig afspelen) wijzigt de luistermodus.
3. Repeat – (Herhalen) schakelt continu nummers afspelen in.
4. Add Song to Playlist – (Nummer aan afspeellijst toevoegen)
voegt het momenteel afgespeelde nummer toe aan de Music Go
List die u onder Playlists (Afspeellijsten), de vijfde suboptie in het
menu Muziek, vindt.
5. Delete Song – (Nummer wissen) verwijdert een nummer van
uw apparaat.
(opmerking: deze optie verwijdert het nummer niet uit uw
afspeellijsten op uw computer)
5.1.4. Muziekcontent groeperen
Uw Sansa Fuze+ speler organiseert automatisch uw muziek op artiest,
album, nummer of genre, zodat u uw nummers naar wens kunt
sorteren. Tik of veeg van links naar rechts om tussen deze opties te
Pagina: 35
36
wisselen (de stippen van de weergavestatus onderaan het scherm geven
totaal vijf opties aan, dit is inclusief Afspeellijsten). De opties worden
weergegeven als de pagina's van een boek. Veeg of tik omhoog of
omlaag om uit de content binnen deze subselecties te kiezen.
5.1.5. Music Go List
Naast de afspeellijsten die u aan uw Sansa Fuze+ speler kunt toevoegen en die worden
vermeld in het submenu Playlists (Afspeellijsten) onder Muziek (de vijfde pagina van het
boek Muziek), kunt u op het apparaat ook een dynamische 'Music Go List' maken die u
tijdens het afspelen van nummers kunt samenstellen. Deze lijst wordt als permanente
afspeellijst met deze naam weergegeven, ongeacht of er iets inzit of niet!
Om deze Music Go List samen te stellen drukt u tijdens het beluisteren van elk willekeurig
nummer ongeveer twee seconden lang op Selecteren (midden van de touchpad). Er wordt
dan een dialoogvenster met de volgende tekst weergegeven“{Your Song Name} has been
added to the playlist” ({Naam van uw nummer} is aan de afspeellijst toegevoegd). Als u het
nummer uit de Music Go List wilt verwijderen, herhaalt u het proces. Er wordt dan een
dialoogvenster weergegeven met de tekst “{Your Song Name} has been deleted from the
playlist” ({Naam van uw nummer} is uit de afspeellijst verwijderd).
Als u de hele Music Go List wilt wissen, gaat u naar Playlist (Afspeellijst) en selecteert u
Music Go List. De optie Clear Music Go List (Music Go List wissen) is beschikbaar als u
content aan deze lijst hebt toegevoegd. Selecteer deze optie en de lijst wordt weer als lege
container weergegeven.
Snelle tips:
Als u de Music Go List wist, worden de nummers niet van uw speler verwijderd. Alleen
de afspeellijst die u plaatselijk op het apparaat hebt opgeslagen, wordt gewist.
Pagina: 36
37
5.1.6. Muziek afspelen van een vooraf geplaatste microSD™/microSDHC™
kaart
Instructies voor de kaart
1. Plaats een microSD-kaart in de microSD-
kaartuitbreidingssleuf. Op de speler verschijnt
het volgende bericht: “Loading card (Kaart
wordt geladen).
2. De content van de kaart wordt automatisch in
de verschillende menucategorieën geplaatst,
afhankelijk van de bestandtypen die u op de
kaart hebt geladen (bijv. muziekbestanden
gaan naar Muziek, fotobestanden naar Foto's,
enz.). Tijdens het afspelen van afzonderlijke
nummers of weergeven van andere content
wordt een kaartpictogram weergegeven om
aan te geven dat dit op de externe microSD-
kaart is opgeslagen.
3. U kunt kiezen of u de content van de kaart
direct uit het kaartstartmenu wilt afspelen of
uit elk van de categorieën (Muziek, Video,
enz.).
Snelle tip:
De maximale hoeveelheid digitale content die op een Sansa Fuze+ speler kan worden
afgespeeld, inclusief de interne capaciteit, is ongeveer 10.000 nummers*. Denk er
echter aan dat het bijwerken en geheel opladen van de registry van een apparaat met
een dergelijke hoeveelheid content een uur of meer kan duren! Als een kaart uit het
apparaat wordt verwijderd, moet het apparaat weer opnieuw beginnen met inlezen als
deze weer wordt teruggeplaatst.
* Schattingen: de resultaten verschillen, afhankelijk van de bestandgrootte, resolutie, compressie, bitsnelheid,
content, hostapparaat, vooraf geladen bestanden en andere factoren. Zie www.sandisk.com.
Pagina: 37
38
5.2. Podcasts en audioboeken afspelen
5.2.1. Instructies voor het afspelen van een podcast
1. Selecteer Podcast in het
hoofdmenu.
2. Blader door de 10 nieuwste
podcasts door omhoog/omlaag te
vegen en tik op de gewenste
podcast om er onmiddellijk van te
genieten.
3. Als u alle podcasts wilt bekijken,
drukt u op het startniveau op uw
podcast-albums om ze te selecteren
en doorzoeken. Druk op Afspelen
om uw podcast af te spelen.
4. Tik/veeg naar rechts of houd de
rechterzijde van de pijl ingedrukt
om snel vooruit te spoelen.
5. Tik/veeg naar links om naar het
vorige hoofdstuk te gaan of houd
ingedrukt om snel terug te spoelen.
5.2.2. De afspeelmodus voor podcasts wijzigen
Met een podcast in de modus Speelt nu (net als bij muziekbestanden, drukt u tijdens het
afspelen op de knop Terug om deze modus die herkenbaar is aan de podcast
miniatuurafbeelding die bijna het hele scherm vult, te openen). Druk vervolgens op
Selecteren om uw opties te zien:
Afspeelsnelheid
1. Selecteer Afspeelsnelheid.
2. Kies de snelheid met de touchpad:
• Normal; Fast of Slow (Normaal, Snel of Langzaam)
Druk op Selecteren om de afspeelsnelheid te wijzigen.
Podcast verwijderen
1. Selecteer Podcast verwijderen
2. Tik op Podcast verwijderen om de podcast te verwijderen.
Pagina: 38
39
5.2.3. Audioboeken afspelen
U kunt op uw Sansa Fuze+ speler audioboeken vinden als de tweede 'pagina van het boek'
van het menu Podcast.
1. Selecteer Podcast in het hoofdmenu.
2. Blader naar rechts en selecteer Audiobooks.
3. Selecteer een audioboek.
4. Tik/veeg naar rechts of houd de rechterzijde van de pijl ingedrukt om snel vooruit te
spoelen.
5. Tik/veeg naar links om naar het vorige hoofdstuk te gaan of houd ingedrukt om snel
terug te spoelen.
6. Druk op selecteren om de Audioboek-opties weer te geven.
Snelle tip:
Als een audioboek een MP3-indeling heeft en de genre-instelling van de ID3-tag-
informatie geeft niet aan dat het een audioboek of podcastbestand is, kan uw Sansa
Fuze+ speler dit bestand niet onderscheiden van een muziekbestand en zal het onder
het menu Muziek plaatsen.
5.3. Video's bekijken
Uw Sansa Fuze+ speler is een apparaat waarop video's kunnen worden afgespeeld. De
bestandindelingen MPEG-4, H.264, en WMV zijn systeemeigen indelingen van het apparaat.
In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe u het beste videobestanden op uw apparaat kunt
laden en hoe u het aantal verschillende ondersteunde bestandtypen kunt uitbreiden.
5.3.1. Instructies voor het afspelen van video's
1. Selecteer Video in het hoofdmenu.
2. Markeer en selecteer Video's A-Z met behulp van de
touchpad om de video's alfabetisch weer te geven of
veeg naar rechts om de video's op lengte weer te
geven.
3. Markeer de video die u wilt bekijken en druk op
Selecteren om deze af te spelen.
• Druk op de knop Afspelen/Pauzeren om de
videoweergave te pauzeren of te hervatten.
• Tik of veeg met uw vinger naar rechts of links om
snel vooruit of achteruit in de video te gaan.
• Houd de pijlen naar links of rechts ingedrukt om
vooruit of achteruit te zoeken in de video.
• Regel het volume met de volumeknoppen op de
zijkant van de speler.
Pagina: 39
40
5.3.2. Opties voor video's afspelen
Als u Video-opties wilt instellen, drukt u tijdens het afspelen van de video op Selecteren.
Helderheid van de video instellen
1. Selecteer Brightness (Helderheid).
2. Veeg met uw vinger of tik op de touchpad naar rechts of links om de helderheid
te verhogen of te verlagen.
3. Druk op Selecteren om uw keuze te accepteren.
De oriëntatie van de video selecteren
1. Selecteer Orientation.
2. Tik op Selecteren om te wisselen tussen liggende en staande weergave.
Video verwijderen.
1. Selecteer Video verwijderen.
2. Tik op Selecteren om de video te verwijderen.
5.4. Foto's en diavoorstellingen bekijken
Uw Sansa Fuze+ speler is een apparaat waarop foto's kunnen worden weergegeven. De
bestandindelingen JPEG en BMP zijn systeemeigen bestandsindelingen van het apparaat. In
hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe u het beste fotobestanden op uw apparaat kunt laden en
hoe u het aantal verschillende ondersteunde bestandtypen kunt uitbreiden.
5.4.1. Instructies voor het bladeren door foto's
1. Selecteer Foto in het hoofdmenu.
2. Blader door de 10 nieuwste foto's door omhoog/omlaag te
vegen en tik op een foto om deze snel te bekijken. Vanuit deze
plaats kunt u naar links/rechts tikken/vegen om alle 10 nieuwe
foto's te zien.
3. Om al uw foto's te bekijken drukt u op het startniveau op
Selecteren (het midden van de touchpad) in het menu Foto.
4. De categorie Foto heeft twee submenu's: A-Z (alfabetisch
vermeld) en Op datum.
5. Als u een fotocollectie hebt geselecteerd, drukt u op
Afspelen/Pauzeren om door de foto's te bladeren. Tip/veeg
naar links/rechts om ze allemaal te bekijken.
Snelle tip:
Om te zorgen dat de foto's die u laadt een minimale capaciteit gebruiken, raden we aan
uw foto's via de Sansa Media Converter (zie hoofdstuk 4) te laden.
Pagina: 40
41
5.4.2. Opties voor het bekijken van foto's
Er staan u vele opties ter beschikking voor het bekijken van uw foto's op de Sansa Fuze+
speler. U kunt de foto's als diavoorstelling bekijken (shuffle slideshow photos), een
diavoorstelling herhalen, de weergaveduur van van een diavoorstelling opgeven, en zelfs
muziek aan een diavoorstelling toevoegen. U kunt desgewenst ook de weergavemodus van
de foto's veranderen van liggend (standaard) naar staand.
Eén foto bekijken
1. Blader naar en selecteer Foto in het hoofdmenu.
2. Gebruik de touchpad om de gewenste foto te markeren en te selecteren.
3. Als u de foto ziet in de modus Speelt nu (de foto vult het hele scherm), selecteert u
(tik op het midden van de touchpad) het scherm Opties voor foto's.
4. Onder Opties vindt u de volgende parameters die u kunt veranderen: Slide Time
(Weergaveduur); Shuffle (Willekeurige volgorde); Repeat (Herhalen); Add to
Background (Aan achtergrond toevoegen); Slide Show Music (Muziek voor
diavoorstelling); Orientation (Oriëntatie).
5. Druk op de knop Terug om terug te keren naar uw foto. De nieuwe instellingen
zijn van kracht.
Diavoorstelling bekijken
Ga als volgt te werk om een diavoorstelling van alle foto's te bekijken:
1. Selecteer Foto in het hoofdmenu.
2. De categorie Foto heeft twee submenu's: A-Z (alfabetisch vermeld) en Op datum.
Tik/veeg naar links/rechts om te selecteren hoe u uw foto's wil bekijken.
3. Selecteer het gewenste album (tik midden op de touchpad).
4. U ziet een raster met alle foto's in het album dat u hebt geselecteerd. Als u het
verkeerde album hebt geselecteerd, drukt u op de knop Terug en selecteert u het
juiste album.
5. Selecteer een foto om de de modus Speelt nu te openen (de foto vult het hele
scherm), en selecteer vervolgens (tik op het midden van de touchpad) het scherm
Opties voor foto's.
6. Selecteer in de Opties de optie Shuffle (Willekeurige volgorde) en zet op Aan. U kunt
ook muziek aan de diavoorstelling toevoegen. Gebruik hiervoor de optie Slide Show
Music (Muziek voor diavoorstelling).
7. Druk op de knop Afspelen om de diavoorstelling te starten. Druk opnieuw op de
knop om te pauzeren.
8. Regel met de volumeknoppen het volume als u muziek aan de diavoorstelling
toevoegt.
Tijdens de diavoorstelling beschikt u over de volgende opties als u op Selecteren drukt.
Weergaveduur
1. Selecteer Slide Time (Weergaveduur).
2. Gebruik de touchpad om 2/4/6/8/10/15 of 30 seconden als weergaveduur te
selecteren.
3. Tik op de knop Terug .
Pagina: 41
42
Foto's in willekeurige volgorde weergeven
1. Selecteer Shuffle (Willekeurige volgorde).
2. Gebruik de touchpad om Shuffle On (Aan) of Off (Uit) te selecteren.
3. Tik op de knop Terug .
Foto's herhalen
1. Selecteer Repeat (Herhalen).
2. Druk op Selecteren om te wisselen tussen aan en uit.
Foto's aan de achtergrond toevoegen
1. Markeer en selecteer Add to Background (Toevoegen aan achtergrond).
Diavoorstelling muziek
1. Selecteer Slideshow Music (Muziek voor diavoorstelling).
2. Selecteer Current Song (Dit nummer) als er op dit moment een nummer wordt
afgespeeld of selecteer een van uw Afspeellijsten.
3. Tik op de knop Terug .
Oriëntatie van foto's
1. Selecteer Orientation.
2. Tik op Selecteren om te wisselen tussen liggende en staande weergave.
Foto's verwijderen
1. Selecteer Foto verwijderen.
2. Tik op Selecteer om de foto te verwijderen.
Pagina: 42
43
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u naar uitzendingen van
een FM-radiostation luistert en hoe u voorkeurzenders op de
Sansa®
Fuze™+ MP3-speler opslaat.
Hoofdstuk 6: Luisteren naar FM-radio
De Sansa Fuze+ speler heeft een ingebouwde FM-radio waarmee u live-uitzendingen van
FM-radiostations kunt beluisteren. Denk eraan dat FM-radiostations misschien niet of
beperkt beschikbaar kunnen zijn in uw geografische regio.
6.1. Luisteren naar FM-radio
Instructies
1. Tik/veeg om naar het startmenu Radio te gaan.
2. Als u voorkeurzenders hebt ingesteld, ziet u de laatste 10
stations. Veeg/tik verticaal om te bladeren.
3. Druk op Afspelen om naar het weergegeven radiostation
te luisteren.
4. Druk op Selecteren (midden van de touchpad) om naar
andere stations te zoeken.
5. U krijgt een menu met radiofrequenties te zien. Veeg met uw
vinger of tik omhoog of omlaag op de touchpad om door de
radiofrequenties te bladeren.
6. Om sneller te zoeken houdt u de pijlen Omhoog en Omlaag
op de touchpad ingedrukt, of veegt u met lange stroken
verticaal. De radio stopt automatisch bij het volgende
station dat met voldoende signaalsterkte uitzendt.
7. Gebruik knoppen voor volumeregeling om het volume in te
stellen.
Snelle tips:
1. Uw hoofdtelefoon fungeert als de antenne voor uw apparaat. Maak het snoer van
uw hoofdtelefoon zo lang mogelijk om de lengte van de antenne te maximaliseren.
Hierdoor verbetert de ontvangst en maximaliseert u het aantal voorkeurzenders dat
uw apparaat kan vinden.
2. De Sansa Fuze+ MP3-speler kan de naam van het radiostation en het nummer dat
wordt afgespeeld weergeven, mits deze informatie door het radiostation wordt
uitgezonden. Als deze informatie niet wordt uitgezonden, wordt deze ook niet op
het apparaat weergegeven.
3. Als u tijdens een radio-uitzending op de knop Afspelen/Pauzeren drukt, wordt het
geluid uitgeschakeld. De Sansa Fuze+ MP3-speler kan niet dynamisch live
pauzeren.
HOOFDSTUK 6: FM-radio
Pagina: 43
44
6.2. FM-voorkeurzenders opslaan
U kunt maximaal 40 voorkeurzenders opslaan. U kunt op twee manieren voorkeurzenders
instellen:
Handmatig – Voorkeurzenders
1. Selecteer Radio in het hoofdmenu.
2. Veeg met uw vinger of tik omhoog of omlaag op de touchpad om de gewenste
frequentie te selecteren.
3. Druk tijdens het luisteren op Selecteren.
4. Een frequentie die als voorkeurzender is ingesteld, wordt gemarkeerd met een sterretje.
Automatisch – Voorkeurzenders
1. Selecteer Radio in het hoofdmenu.
2. Druk op een willekeurige plaats in het radioscherm op Selecteren (midden van de
touchpad) om het scherm Opties te openen.
3. Blader omlaag en selecteer Auto Scanning for Presets (Automatisch scannen naar
voorkeurzenders). Het apparaat zoekt, vindt en selecteert maximaal 40 van de stations
met het sterkste signaal in uw regio.
4. Een frequentie die als voorkeurzender is ingesteld, wordt gemarkeerd met een sterretje.
Om uw voorkeurzenders snel te openen selecteert u Radio en veegt u naar de tweede
'pagina van het boek' van dit menu om de voorkeurzenders te zien die u momenteel hebt
geprogrammeerd.
6.3. Radio-opties/Opnemen
De opties van uw Sansa Fuze+ speler omvatten toevoegen/verwijderen van
voorkeurzenders, een programma opnemen en een opgenomen programma verwijderen.
Druk tijdens het luisteren naar de radio op Selecteren om het radiomenu Opties te openen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
1. Delete Preset (Voorkeurzender verwijderen)
2. Record Radio (Radio opnemen)
3. Play Recordings (Opnamen afspelen)
4. Auto-scanning for Presets (Automatisch scannen naar voorkeurzenders)
5. Seek Mode – (Zoekmodus) kan in- en uitgeschakeld worden
6. Delete All Presets (Alle voorkeurzenders verwijderen)
7. Delete All Radio Recordings (Alle radio-opnamen verwijderen)
Pagina: 44
45
Snelle tips: Opnemen van een FM-station
1. Uw Sansa Fuze+ speler kan een FM-radio-uitzending opnemen tot een van deze
twee gebeurtenissen optreedt: (1) het beschikbare geheugen op het apparaat is vol;
(2) de batterij is leeg. Het apparaat kan echter een zeer lange tijd opnemen en
verdeelt de opname in aparte bestanden van ongeveer twee uur lang.
2. Druk tijdens het opnemen van een FM-uitzending op de knop Afspelen/Pauzeren
als u ongewenste content in één bestand wilt overslaan (bijvoorbeeld reclamespots).
U kunt, terwijl u dit doet, de uitzending blijven beluisteren.
Pagina: 45
46
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de ingebouwde
microfoon van de Sansa®
Fuze™+ MP3-speler gebruikt om
spraak op te nemen.
Hoofdstuk 7: Spraakopname
Uw Sansa Fuze+ speler kan spraak opnemen en kan vele onafhankelijke opnamen opslaan.
7.1. Spraakopname
7.1.1. Een bestand opnemen
1. Selecteer Voice (Spraak) in het
hoofdmenu.
2. Selecteer Start Recording om met
opnemen te beginnen.
3. Als u de opname wilt onderbreken
selecteert u optie Pause op het scherm
(niet de knop !).
4. Als u de opname wilt onderbreken
selecteert u optie Stop op het scherm (niet
de knop !).
5. Als u dit gevraagd wordt, selecteert u Yes
als u de opname wilt opslaan.
7.1.2. Een opname afspelen
1. Selecteer Voice (Spraak) in het hoofdmenu.
2. Tik/veeg naar rechts naar de tweede 'pagina in het boek' Voice, naar het scherm Afspelen.
3. Tik/veeg verticaal om het bestand te selecteren dat u wilt afspelen. Als u selecteert (op
het midden van de touchpad tikt) of op de knop Afspelen/Pauzeren drukt, begint het
afspelen.
Snelle tips: Spraakopname
1. Uw Sansa Fuze+ speler kan een spraakopname maken tot een van deze twee
gebeurtenissen optreedt: (1) het beschikbare geheugen op het apparaat is vol; (2)
de batterij is leeg. Het apparaat kan echter een zeer lange tijd opnemen en
verdeelt de opname in aparte bestanden van ongeveer twee uur lang.
2. De minimumlengte van een spraakopname is vijf seconden. Alles dat korter is dan
deze lengte wordt niet opgenomen.
HOOFDSTUK 7: Spraakopname
Pagina: 46
47
Dit product is alleen bestemd om op te nemen en af te spelen in huiselijke
kring en voor persoonlijk plezier. Het kopiëren en voor commerciële doeleinden
gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van
de auteursrechthebbende kan bij wet verboden zijn. De gebruiker van het
product blijft aansprakelijk voor het gebruik van de MP3-speler in
overeenstemming met alle auteursrechten en toepasselijke intellectuele
eigendomsrechten.
Pagina: 47
48
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de instellingen van de
Sansa®
Fuze™+ MP3-speler naar eigen voorkeur aanpast.
Hoofdstuk 8: Instellingen
Uw Sansa Fuze+ speler wordt geleverd met een uitgebreid instellingenmenu, zodat u uw
apparaat naar uw specifieke behoeften kan aanpassen.
8.1. Instellingen
U kunt uw apparaat aan uw persoonlijke behoeften aanpassen door op het hoofdmenuniveau
Settings (Instellingen) te selecteren. Op het hoofdmenuniveau tikt/veegt u naar Settings
(Instellingen) en tikt u op Selecteren om de vele instellingsopties te openen.
8.2. Basisinstellingen
Pas uw instellingen voor muziek, video's, foto's, podcasts en boeken aan uw persoonlijke
behoeften aan.
1. Selecteer Music Settings (muziekinstellingen), Video Settings (video-instellingen),
Photo Settings (foto-instellingen) of Podcast & Book Settings (podcast- en
boekinstellingen).
2. Als deze opties selecteert, kunt u de instellingen voor Willekeurige volgorde,
Herhalen, Oriëntatie, Helderheid, Diavoorstelling, Afspeelsnelheid, enz. (afhankelijk
van de optie) op uw apparaat naar wens instellen.
3. Als u klaar bent met het aanpassen van uw instellingen, houdt u de knop Terug
ingedrukt om naar het hoofdmenu terug te keren. Uw wijzigingen worden
automatisch opgeslagen.
Snelle tip:
Veel van de basisinstellingen kunt u ook in de individuele functiemenu's instellen. De
modus In willekeurige volgorde afspelen kan zowel in het muziek- als in het
fotomenu direct worden ingesteld. Het apparaat kan maar één instelling tegelijk
hebben, dus of u de instellingen wijzigt in het instellingenmenu of ergens anders is uw
persoonlijke voorkeur.
HOOFDSTUK 8: Instellingen
Pagina: 48
49
8.2.1. Achtergrondinstellingen
Met de achtergrondinstellingen kunt u de patroonkleur en -afbeelding wijzigen.
1. Selecteer Patroon. Kies een spectrum, sansa (sansa-logo) of strepen als uw
achtergrondpatroon.
2. Selecteer Afbeelding Kies geen, album-artwork of foto's als de achtergrond van uw
scherm.
8.2.2. Achtergrondverlichting
Na een periode van inactiviteit die vooraf in aantal seconden wordt ingesteld, wordt de
achtergrondverlichting automatisch uitgeschakeld. Als u op een willekeurige knop drukt,
schakelt de achtergrondverlichting automatisch opnieuw in. Hoe korter de time-
outperiode is, hoe meer batterijvermogen u verbruikt, waardoor u de batterij vaker
moet opladen.
1. Selecteer Backlight (Achtergrondverlichting).
2. Gebruik de touchpad om de gewenste periode van inactiviteit te selecteren waarna
de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld (van 5 t/m 90 seconden).
3. Druk op Selecteren.
8.2.3. Helderheid
1. Selecteer Brightness (Helderheid).
2. Gebruik de touchpad om het helderheidsniveau aan te passen (naar rechts =
helderder, naar links = minder helder).
3. Druk op Selecteren om de wijzigingen te accepteren.
8.2.4. Aanpassen
1. Selecteer Customize (Aanpassen).
2. Verwijder desgewenst menu's van basisfuncties door ze uit te schakelen.
3. Tik op de knop Terug .
8.2.5. Equalizer
Afhankelijk van het type muziek waarnaar u vaak luistert, kunt een een genre kiezen dat
het geluid van bepaalde types muziek verbetert. Blader door de opties en kies of u de
equalizer op Normal wilt laten staat of een aangepast genre wilt gebruiken.
8.2.6. Informatie
Hier ziet u informatie over uw Sansa Fuze+ MP3-speler (zoals firmwareversie,
beschikbaar/vrij geheugen, de content die u op uw speler hebt geladen, en batterijstatus).
8.2.7. Energiebesparing
Met de optie Power Saver (Energiebesparing) kunt u de timer instellen zodat de speler
bij het pauzeren van de muziekweergave of na een bepaalde periode van inactiviteit
automatisch wordt uitgeschakeld.
1. Selecteer Power Saver (Energiebesparing).
2. Gebruik de touchpad om de gewenste timer te kiezen (van geen tot 120 minuten).
3. Druk op Selecteren.
Pagina: 49
50
8.2.8. Sluimerstand
U kunt de timer onder Sleep (Sluimeren) instellen, zodat de speler automatisch wordt
uitgeschakeld als de ingestelde tijd is bereikt.
1. Selecteer Sleep (Sluimeren).
2. Gebruik de touchpad om de gewenste timer te selecteren (van geen tot 120
minuten).
3. Druk op Selecteren.
8.2.9. USB-modus
1. Selecteer USB Mode.
2. Gebruik de touchpad om een USB-modus te selecteren:
a. Automatische detectie:
b. MTP (Media Transfer Protocol): Microsoft Windows® herkent het apparaat en
presenteert het als de Sansa Fuze+.
c. MSC (Mass Storage Class): behandelt het apparaat essentieel als een USB-
station, zodat het wordt weergegeven zoals elk ander station op de computer.
Dit is voor bepaalde computers met een Mac® besturingssysteem de enige optie!
3. Druk op de Selecteren om de USB-modus te wijzigen.
8.2.10. Replay Gain
Replay Gain is een methode om het waargenomen geluidsniveau tijdens het afspelen van
content constant te houden. Muziekalbums zijn gewoonlijk gemixed en gericht op
verschillende gemiddelde volumeniveaus. Tijdens het afspelen in de modus Willekeurige
volgorde kunnen er grote verschillen optreden in het outputvolume van de track waardoor
de gebruiker vaak het volumeniveau moet aanpassen.
1. Selecteer Replay Gain.
2. Markeer Mode (Modus) en tik op Selecteren om te kiezen tussen Songs (Nummers),
Albums, of Off (Uit).
3. Markeer Pre-Gain en tik op Selecteren om het aantal decibellen (dB) te kiezen
waarmee het totale afspeelvolumeniveau omhoog mag gaan om te compenseren voor
het 'gemiddelde' niveau van de trackaanpassing van uw mediabibliotheek.
Ga voor meer informatie naar: http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/430
8.2.11. Volume
1. Selecteer Volume.
2. Gebruik de touchpad om een normaal of hoog geluidsvolume in te stellen.
WAARSCHUWING: Lees de veiligheidsinstructies voordat u
wijzigingen in het volume maakt
Veilig gebruik is afhankelijk van de blootstellingsduur en de volumeniveaus. Bij 80 dB(A)
moet de blootstelling worden beperkt tot 40 uur per week. Bij 89 dB(A) mag de blootstelling
niet meer zijn dan 5 uur per week. Lees voor meer details de Belangrijke
veiligheidsinstructies in hoofdstuk 1 zorgvuldig door.
Pagina: 50
51
8.2.12. Taal
1. Selecteer Language (Taal).
2. Gebruik de touchpad om de gewenste taal te markeren.
3. Druk op Selecteren.
8.2.13. Datum
1. Selecteer Datum (Datum).
2. Gebruik de touchpad om de gewenste instelling te markeren – maand, datum of
jaar.
3. Gebruik de touchpad om de geselecteerde instelling aan te passen en druk daarna op
selecteren.
8.2.14. Tijd
1. Selecteer Time (Tijd).
2. Gebruik de touchpad om de gewenste instelling te markeren – uur, minuut, of
am/pm.
3. Gebruik de touchpad om de geselecteerde instelling aan te passen en druk daarna op
selecteren.
8.2.15. Fabrieksinstellingen herstellen
Met deze optie kunt u de originele fabrieksinstellingen van de speler herstellen.
1. Selecteer Restore (Herstellen).
2. Gebruik de touchpad om Yes te markeren, en druk daarna op Selecteren.
8.2.16. Formatteren
1. Blader omlaag naar Format (Formatteren) en selecteer dit.
2. Kies uit de formatteeropties: Internal Memory (Intern geheugen), External
Memory (Extern geheugen) of All (Alles)
3. Selecteer Yes om de speler te formatteren, of Cancel (Annuleren) om de optie af te
sluiten.
Waarschuwing!
Zorg dat u een back-up hebt gemaakt van alle mediabestanden die u gebruikt op uw Sansa
Fuze+ MP3-speler voordat u het apparaat gaat herformatteren, omdat de bestanden die u op
het apparaat hebt opgeslagen, VERWIJDERD WORDEN.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Sandisk Sansa Fuze+.

Stel een vraag over de Sandisk Sansa Fuze+

Heb je een vraag over de Sandisk Sansa Fuze+ en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Sandisk Sansa Fuze+. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Sandisk Sansa Fuze+ zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.