Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch handleiding

Galaxy Watch

Handleiding voor de Samsung Galaxy Watch in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 143 pagina's.

Pagina: 1
www.samsung.com Dutch. 08/2018. Rev.1.0 Gebruiksaanwijzing SM-R800 SM-R810
Pagina: 2
2 Inhoud Aan de slag 5 Over de GalaxyWatch 6 Lees dit eerst 10 Indeling van het apparaat 10 Inhoud van de verpakking 11 GalaxyWatch 14 Draadloos oplaaddock 14 Batterij 14 De batterij opladen 16 Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij 17 Spaarstand 18 De GalaxyWatch dragen 18 De GalaxyWatch omdoen 19 Tips en voorzorgsmaatregelen voor bandjes 19 Het bandje vervangen 22 De GalaxyWatch in- en uitschakelen 23 De GalaxyWatch verbinden met een mobiel apparaat 23 De GalaxyWearable-app installeren 23 De GalaxyWatch verbinden met een mobiel apparaat via Bluetooth 25 Verbinding op afstand 26 De GalaxyWatch gebruiken zonder een mobiel apparaat 27 Het scherm bedienen 27 Schermindeling 28 Het scherm in- en uitschakelen 28 Van scherm wijzigen 30 De ring gebruiken 32 Aanraakscherm 35 Snelvenster 42 Scherm vergrendelen 43 Horloge 43 Horlogescherm 43 Wijzerplaat wijzigen 44 Gebruik van de functie voor het voortdurend weergeven van het horloge 45 Stand Alleen horloge 45 Meldingen 45 Meldingenvenster 46 Inkomende meldingen weergeven 47 Apps selecteren voor het ontvangen van meldingen 47 Tekst ingeven 47 Introductie 48 Teksten inspreken 49 Emoticons gebruiken 49 Handschriftinvoerstand of het toetsenbord gebruiken
Pagina: 3
Inhoud 3 85 Muziek afspelen vanaf uw mobiele apparaat 86 Muziek afspelen zonder verbinding met een mobiel apparaat 86 Reminder 87 Agenda 88 Weer 88 Alarm 89 Wereldklok 90 Galerij 90 Afbeeldingen importeren en exporteren 91 Afbeeldingen weergeven 91 Afbeeldingen verwijderen 92 Nieuws Briefing 93 Zoek mijn tel. 93 Zoek mijn horloge 94 SOS-berichten 96 E-mail 96 PPT-controller 96 Introductie 96 Uw GalaxyWatch verbinden met een computer via Bluetooth 98 De alarmfuncties instellen 99 Samsung Flow 99 Introductie 99 Apparaten verbinden via Bluetooth 100 De computer of de tablet ontgrendelen Apps en functies 51 Berichten 53 Telefoon 53 Introductie 53 Oproepen ontvangen 55 Zelf bellen 55 Opties tijdens gesprekken 56 Contacten 57 Samsung Health 57 Introductie 60 Calorieën 61 Stappen 62 Trappen 63 Training 70 Slaap 71 Hartslag 73 Stress 75 Eten 77 Water 78 Cafeïne 79 Together 79 Instell. 80 Aanvullende informatie 81 GPS 81 Hoogte-barometer 84 Muziek 84 Introductie 84 Muziek afspelen 84 Muziek importeren 85 Muziek afspelen met de GalaxyWatch
Pagina: 4
Inhoud 4 123 Zoek mijn horloge 124 Verbinding met horloge 124 Galaxy Apps 124 Samsung Health 125 SmartThings 125 Over horloge 126 Over GalaxyWearable De GalaxyWatch gebruiken 127 Introductie 127 Als agenda gebruiken 127 De informatie van vandaag bekijken 129 Mijn dagelijks leven beheren 131 Dubbele klok gebruiken in het buitenland 132 Een handige reminder gebruiken 133 Als personal coach gebruiken voor uw gezondheid 133 Stress en slaapkwaliteit beheren 134 Uw dagelijkse caloriedoel behalen 135 Geavanceerde oefeningen doen 136 Als eenvoudige ontgrendeling gebruiken 136 Uw computer snel en eenvoudig ontgrendelen Bijlage 137 Problemen oplossen 142 De batterij verwijderen 101 Galaxy Apps 101 Instellingen 101 Introductie 101 Wijzerplaten 102 Geluid en trilling 103 Display 103 Geavanceerd 105 Verbindingen 108 Apps 109 Beveiliging 110 Account en back-up (Account) 110 Toegankelijkheid 111 Algemeen 112 Batterij 113 Over horloge 113 Verb. met nieuwe telefoon 114 Verbinden met telefoon GalaxyWearable-app 115 Introductie 116 INFO 117 WIJZERPLATEN 118 INSTELL. 118 Meldingen 119 Apps 120 Widgets 120 Geluid en trilling 121 Display 121 Geavanceerd 122 Inhoud toevoegen aan uw horloge 123 SOS-verzoeken verzenden
Pagina: 5
5 Aan de slag Over de GalaxyWatch De GalaxyWatch is een smartwatch waarmee u uw trainingspatroon kunt analyseren, uw gezondheid kunt beheren en verschillende handige apps kunt gebruiken om te bellen en muziek af te spelen. Door de ring te draaien, hebt u snel en gemakkelijk toegang tot handige functies. Ook kunt u de wijzerplaat naar wens aanpassen. Verbind uw GalaxyWatch met uw mobiele apparaat om de mogelijkheden van uw mobiele apparaat uit te breiden of gebruik de GalaxyWatch zelfstandig, zonder deze op een mobiel apparaat aan te sluiten.
Pagina: 6
Aan de slag 6 Lees dit eerst Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u dit apparaat in gebruik neemt. • Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat. • Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider, modelspecificaties of software van het apparaat. • Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAM- geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt. • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die worden aangeboden door andere providers dan Samsung. • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware.Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat de GalaxyWatch of apps niet correct werken. • Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij deze GalaxyWatch worden geleverd, wordt een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media. • Standaard-apps die bij de GalaxyWatch worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een app die bij de GalaxyWatch is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met de serviceproviders. • Het aanpassen van het besturingssysteem van de GalaxyWatch of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat de GalaxyWatch niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt. • De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op het model SM-R800. • Sommige functies werken mogelijk niet zoals wordt beschreven in deze gebruiksaanwijzing, afhankelijk van de fabrikant en het model van het mobiele apparaat dat u verbindt met de GalaxyWatch.
Pagina: 7
Aan de slag 7 Water- en stofbestendigheid behouden Uw apparaat is water- en stofbestendig.Volg deze tips zorgvuldig op om de water- en stofbestendigheid van uw apparaat te behouden. Als u dit niet doet, kan dit schade aan uw apparaat tot gevolg hebben. • Stel het apparaat niet bloot aan stromend water. • Gebruik het apparaat niet wanneer u in het water duikt, snorkelt of watersporten beoefent in snel stromend water. • Als het apparaat of uw handen nat zijn, moet u ze eerst goed drogen voordat u het apparaat gebruikt. • Als het apparaat in aanraking komt met zoet water, droogt u het zorgvuldig af met een schone, zachte doek. Als het apparaat in aanraking komt met andere vloeistoffen, zoals zout water, water van een zwembad, zeepsop, olie, parfum, zonnebrandcrème, handreinigingscrème of chemische producten zoals cosmetica, spoelt u het apparaat af met schoon water en droogt u het zorgvuldig af met een schone, zachte doek. Als u deze instructies niet volgt, kunnen de prestaties en het uiterlijk van het apparaat worden beïnvloed. • Als het apparaat valt of wordt blootgesteld aan een hevige schok, is het mogelijk dat het apparaat niet langer bestand is tegen water en stof. • Demonteer het apparaat niet. Hierdoor is het apparaat mogelijk niet langer bestand tegen water en stof. • Stel het apparaat niet bloot aan grote veranderingen in de temperatuur van de lucht of het water. • Droog het apparaat niet met een verwarmingsapparaat zoals een haardroger. • Als u het apparaat gebruikt in de sauna is het mogelijk niet langer bestand tegen water. • Sommige functies, zoals het aanraakscherm, werken mogelijk niet correct als het apparaat wordt gebruikt in water. • Uw apparaat is getest in een beheerde omgeving en is gecertificeerd als water- en stofbestendig in specifieke situaties en omstandigheden. (Voldoet aan de vereisten voor waterbestendigheid in water van 50 m diep zoals beschreven door de internationale norm ISO 22810:2010 en uw apparaat kan worden gebruikt in ondiep water.Voldoet aan de vereisten voor stofbestendigheid zoals beschreven door de classificatie IEC 60529 IP6X.)
Pagina: 8
Aan de slag 8 Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie De GalaxyWatch reinigen en onderhouden Volg de onderstaande punten om ervoor te zorgen dat uw GalaxyWatch correct functioneert en zijn mooie uiterlijk behoudt. Als u dit niet doet, kan de GalaxyWatch beschadigd raken en kan er huidirritatie optreden. • Voorkom dat het apparaat wordt blootgesteld aan stof, zweet, inkt, olie en chemische producten zoals cosmetica, antibacteriële spray, handreiniger, schoonmaakmiddel en insecticiden. De behuizing en interne onderdelen van de GalaxyWatch kunnen beschadigd raken of de prestaties kunnen afnemen. Als uw GalaxyWatch wordt blootgesteld aan een van de voorgaande stoffen, moet u het product schoonmaken met een stofvrije en zachte doek. • Gebruik geen zeep, reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of perslucht wanneer u uw Galaxy Watch schoonmaakt en droog de GalaxyWatch niet met ultrasone golven of externe warmtebronnen. Anders kan de GalaxyWatch beschadigd raken. Er kan huidirritatie optreden als er restanten zeep, wasmiddel, ontsmettingsmiddelen of reinigingsmiddelen achterblijven op de GalaxyWatch. • Maak uw pols en het bandje schoon nadat u hebt getraind of gezweet. Maak de GalaxyWatch schoon met zoet water, veeg deze af met een beetje ontsmettingsalcohol en droog uw Galaxy Watch zorgvuldig. • Wanneer u zonnebrandcrème, lotion of olie verwijdert, gebruikt u een zeepvrij reinigingsmiddel, waarna u uw GalaxyWatch zorgvuldig afspoelt en droogt. • Als er vlekken of andere stoffen op de GalaxyWatch terechtkomen, veegt u deze schoon met een vochtige, zachte tandenborstel.
Pagina: 9
Aan de slag 9 Wees voorzichtig als u allergisch bent voor materialen waarvan de Galaxy Watch is gemaakt • Samsung heeft de gevaarlijke materialen die aanwezig zijn in de GalaxyWatch, getest via interne en externe certificeringsinstanties, waaronder een test van alle stoffen waarmee de huid in contact komt, een toxiciteitstest voor de huid en een draagtest voor de GalaxyWatch. • De GalaxyWatch bevat nikkel. Neem de benodigde maatregelen als uw huid hypergevoelig is of als u allergisch bent voor de materialen waarvan de GalaxyWatch is gemaakt. – – Nikkel: de GalaxyWatch bevat een kleine hoeveelheid nikkel, die onder het referentiepunt valt dat wordt aangegeven door de Europese REACH-voorschriften. U wordt niet blootgesteld aan het nikkel in de GalaxyWatch en de GalaxyWatch heeft de internationale gecertificeerde test doorstaan. Als u echter gevoelig bent voor nikkel, moet u voorzichtig zijn wanneer u de GalaxyWatch gebruikt. • Er worden alleen materialen die voldoen aan de standaarden van de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission (CPSC), de voorschriften van de Europese landen en andere internationale standaarden gebruikt om een GalaxyWatch te maken. • Ga naar de website van Samsung (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/ environment/) voor meer informatie over hoe Samsung chemische stoffen beheert.
Pagina: 10
Aan de slag 10 Indeling van het apparaat Inhoud van de verpakking Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking. • De beschikbare bandjes verschillen per model. Gebruik het juiste bandje dat past bij het formaat van ieder model. • Welke onderdelen bij de GalaxyWatch worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor deze GalaxyWatch ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten. • Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. • Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met de GalaxyWatch voordat u ze aanschaft. • Met uitzondering van de GalaxyWatch hebben sommige accessoires, zoals koppelapparaten, mogelijk niet dezelfde gecertificeerde bestendigheid tegen water en stof. • Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet- goedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet door de garantie worden gedekt. • De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.
Pagina: 11
Aan de slag 11 GalaxyWatch ► SM-R800 Ring Terugtoets Starttoets (aan/uit-toets) Microfoon Aanraakscherm GPS-antenne NFC-antenne Lichtsensor Meetsensor voor hartslag Sensor atmosferische druk Luidspreker Bandje Overdrukventiel
Pagina: 12
Aan de slag 12 ► SM-R810 Ring Terugtoets Starttoets (aan/uit-toets) Microfoon Aanraakscherm GPS-antenne NFC-antenne Lichtsensor Meetsensor voor hartslag Sensor atmosferische druk Luidspreker Bandje Overdrukventiel
Pagina: 13
Aan de slag 13 • Zorg ervoor dat het bandje schoon blijft. Contact met vuil, zoals stof en verf, kan leiden tot vlekken op het bandje die niet volledig kunnen worden verwijderd. • Steek geen scherpe objecten in de sensor atmosferische druk, het overdrukventiel, de luidspreker of de microfoon. De componenten aan de binnenkant van de GalaxyWatch kunnen worden beschadigd, evenals de functie voor waterbestendigheid. • In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg raken: – – Als u metaalstickers in het antennegebied van de GalaxyWatch bevestigt – – Als u het antennegebied van de GalaxyWatch met uw handen of andere objecten bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen • Zorg dat de microfoon van de GalaxyWatch niet wordt geblokkeerd wanneer u erin spreekt. • Het overdrukventiel zorgt ervoor dat de onderdelen en sensoren in de GalaxyWatch correct werken als u de GalaxyWatch gebruikt in een omgeving waar de atmosferische druk verandert. Toetsen Toets Functie Start/Aan/uit • Ingedrukt houden om de GalaxyWatch in of uit te schakelen. • Indrukken om het scherm in te schakelen. • Minstens 7 seconden ingedrukt houden om de GalaxyWatch opnieuw te starten. • Indrukken om het scherm Apps te openen wanneer u zich op het horlogescherm bevindt. • Indrukken om het horlogescherm te openen wanneer u zich op een ander scherm bevindt. Terug • Indrukken om terug te keren naar het vorige scherm.
Pagina: 14
Aan de slag 14 Draadloos oplaaddock LED-indicator Oppervlak voor draadloos opladen Opladerpoort Stel het draadloze oplaaddock niet bloot aan water omdat het dock niet dezelfde gecertificeerde bestendigheid tegen water en stof heeft als uw GalaxyWatch. Batterij De batterij opladen Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt. Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat de GalaxyWatch schade oploopt. • Gebruik het bijgeleverde draadloze oplaaddock en de oplader. De GalaxyWatch kan niet goed worden opgeladen met een oplader van een andere leverancier. • Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie. Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.
Pagina: 15
Aan de slag 15 1 Steek het kleine uiteinde van de oplader in de opladerpoort van het draadloze oplaaddock en steek de stekker van de oplader in het stopcontact. 2 Plaats de GalaxyWatch in het draadloze oplaaddock en plaats het midden van de achterkant van uw GalaxyWatch in dezelfde lijn met het midden van het draadloze oplaaddock. Als u de GalaxyWatch gebruikt met het metalen bandje (afzonderlijk verkrijgbaar), drukt u het onderste gedeelte van de GalaxyWatch in de richting van de pijl die wordt weergegeven in onderstaande afbeelding nadat u de GalaxyWatch in het draadloos oplaaddock hebt geplaatst om deze correct te verbinden. Als de GalaxyWatch en het draadloos oplaaddock niet correct contact met elkaar maken, kan het zijn dat de Galaxy Watch niet goed wordt opgeladen.
Pagina: 16
Aan de slag 16 De oplaadstatus controleren Wanneer u de GalaxyWatch en het draadloze oplaaddock met elkaar verbindt, knippert de LED- indicator van het draadloze oplaaddock in bepaalde kleuren om de oplaadstatus aan te duiden. kleuren Oplaadstatus Rood Bezig met opladen Groen Volledig opgeladen Oranje Aangesloten op een voedingsadapter met een laag voltage Wanneer er een fout in het draadloze oplaaddock optreedt, knippert de LED-indicator rood. Ontkoppel de GalaxyWatch van het draadloze oplaaddock, wacht tot de LED-indicator stopt met knipperen en verbind de twee dan opnieuw met elkaar. Neem als de fout zich opnieuw voordoet, contact op met een Samsung Servicecenter voor ondersteuning. Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij • Als er obstakels aanwezig zijn tussen de GalaxyWatch en het draadloze oplaaddock, is het mogelijk dat de GalaxyWatch niet goed wordt opgeladen.Voorkom dat de GalaxyWatch en de draadloze oplader in aanraking komen met zweet, vloeistoffen of stof. • Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven. • Als de batterij volledig leeg is, kan de GalaxyWatch niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert de GalaxyWatch in te schakelen. • Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, zal de batterij snel leegraken. Als u wilt voorkomen dat er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen. • Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere elektrische stroom. • Als de GalaxyWatch tegelijk met andere apparaten wordt opgeladen via een multi-oplader, kan het opladen langer duren. • U kunt de GalaxyWatch tijdens het opladen blijven gebruiken, maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
Pagina: 17
Aan de slag 17 • Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer de GalaxyWatch wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de GalaxyWatch los van het draadloze oplaaddock. • Tijdens het opladen kan de GalaxyWatch warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van uw GalaxyWatch. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen. • Als de GalaxyWatch niet goed oplaadt, gaat u met de GalaxyWatch naar een Samsung Servicecenter. • Gebruik geen verbogen of beschadigde USB-kabel. Gebruik de USB-kabel niet meer als deze beschadigd is. Spaarstand Activeer de spaarstand om de gebruiksduur van de batterij te verlengen. • Kleuren op het scherm worden weergegeven als grijstinten. • Alle functies worden uitgeschakeld en alleen de meldingen van apps waarvoor geenWi-Fi- verbinding nodig is, zijn leesbaar.Telefoon, berichten en meldingen zijn echter wel beschikbaar als de GalaxyWatch via Bluetooth met een mobiel apparaat wordt verbonden. • HetWi-Fi-netwerk wordt uitgeschakeld. • De prestaties van de processor van de GalaxyWatch worden beperkt. Tik op het scherm Apps op (Instellingen) → Batterij → Spaarstand → . Of tik op → in het Snelvenster om de spaarstand in te schakelen. Raadpleeg Snelvenster voor meer informatie over het openen van het Snelvenster. Als u deze modus wilt uitschakelen, tikt u op UIT aan de onderkant van het scherm Spaarstand en vervolgens op . Of tik op → in het Snelvenster om de spaarstand uit te schakelen.
Pagina: 18
Aan de slag 18 De GalaxyWatch dragen De GalaxyWatch omdoen Open de gesp en plaats het bandje rond uw pols. Bevestig het bandje om uw pols, steek het pennetje in een afstelgat en zet de gesp vervolgens vast om deze te sluiten. Buig het bandje niet te ver door. Anders kan de GalaxyWatch beschadigd raken. • Om uw hartslag nauwkeuriger te meten met de GalaxyWatch, draagt u deze stevig om uw onderarm, net onder de pols. Raadpleeg De GalaxyWatch op de juiste manier dragen voor meer informatie. • Als bepaalde materialen in contact komen met de achterkant van de GalaxyWatch, kan uw GalaxyWatch herkennen dat u deze om uw pols draagt. • Als uw GalaxyWatch gedurende langer dan 10 minuten geen beweging detecteert, kan uw GalaxyWatch herkennen dat u deze niet om uw pols draagt.
Pagina: 19
Aan de slag 19 Tips en voorzorgsmaatregelen voor bandjes • Wanneer u de GalaxyWatch lange tijd draagt of door een training met een hoge intensiteit, kan er huidirritatie optreden als gevolg van wrijving en druk. Als u uw GalaxyWatch al lange tijd draagt, verwijdert u de GalaxyWatch dan van uw pols en draagt u uw GalaxyWatch enkele uren niet. • Er kan huidirritatie optreden als gevolg van een allergie, omgevingsfactoren, andere factoren en of uw huid lange tijd is blootgesteld aan zeep of zweet. In dit geval moet u uw Galaxy Watch niet meer gebruiken en 2 of 3 dagen wachten totdat de symptomen afnemen. Als de symptomen niet afnemen of verergeren, neemt u onmiddellijk contact op met een arts. • Zorg ervoor dat uw huid droog is voordat u uw GalaxyWatch gaat dragen. Als u lange tijd een natte GalaxyWatch draagt, kan dit effect hebben op uw huid. • Als u uw GalaxyWatch in het water gebruikt, verwijdert u vreemde materialen van uw huid en de GalaxyWatch en droog daarna uw huid en GalaxyWatch zorgvuldig om huidirritatie te voorkomen. • Gebruik de accessoires, met uitzondering van de GalaxyWatch, niet in het water. Het bandje vervangen Maak het bandje los van de GalaxyWatch om het te vervangen door een nieuwe. Het uiterlijk van het bandje kan verschillen, afhankelijk van het model. 1 Schuif het klikstaafje van het bandje naar binnen.
Pagina: 20
Aan de slag 20 2 Trek het bandje los van het hoofdgedeelte van de GalaxyWatch. 3 Steek één uiteinde van het klikstaafje in het beugeltje van de GalaxyWatch.
Pagina: 21
Aan de slag 21 4 Schuif het klikstaafje naar binnen en bevestig het bandje. 2 1
Pagina: 22
Aan de slag 22 De GalaxyWatch in- en uitschakelen Houd de starttoets (aan/uit-toets) enkele seconden ingedrukt om de GalaxyWatch in te schakelen. Wanneer u de GalaxyWatch voor het eerst inschakelt of reset, worden de instructies voor het downloaden en installeren van de GalaxyWearable-app op het scherm van uw mobiele apparaat weergegeven. Raadpleeg De GalaxyWatch verbinden met een mobiel apparaat voor meer informatie. Als u de GalaxyWatch wilt uitschakelen, houdt u de starttoets (aan/uit-toets) ingedrukt en tikt u vervolgens op Uitschakelen. Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen. De GalaxyWatch opnieuw opstarten Als de GalaxyWatch is vastgelopen en niet reageert, houdt u de starttoets (aan/uit-toets) minstens 7 seconden vast om de GalaxyWatch opnieuw op te starten.
Pagina: 23
Aan de slag 23 De GalaxyWatch verbinden met een mobiel apparaat De GalaxyWearable-app installeren U kunt verschillende andere functies gebruiken nadat u uw GalaxyWatch hebt verbonden met een mobiel apparaat. Als u uw GalaxyWatch wilt verbinden met een mobiel apparaat, installeert u de GalaxyWearable-app op het mobiele apparaat. Afhankelijk van uw mobiele apparaat kunt u de GalaxyWearable-app downloaden op de volgende locaties: • Samsung Android-apparaten: Galaxy Apps, Play Store • Andere Android-apparaten: Play Store U kunt de GalaxyWearable-app niet installeren op mobiele apparaten die geen ondersteuning bieden voor synchronisatie met de GalaxyWatch. Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is met een GalaxyWatch. De GalaxyWatch verbinden met een mobiel apparaat via Bluetooth GalaxyWatch 1 Schakel de GalaxyWatch in. Er wordt een scherm weergegeven voor het downloaden en installeren van de GalaxyWearable- app. 2 Tik op en selecteer een taal om te gebruiken. Raadpleeg De GalaxyWatch gebruiken zonder een mobiel apparaat als u de GalaxyWatch wilt gebruiken zonder deze te verbinden met een mobiel apparaat. Mobiel apparaat 3 Start GalaxyWearable. Werk zo nodig de GalaxyWearable-app bij naar de nieuwste versie. 4 Tik op VAN START GAAN.
Pagina: 24
Aan de slag 24 5 Selecteer uw apparaat op het scherm. Als u uw apparaat niet kunt vinden, tikt u op DE MIJNE ZIE IK NIET. 6 Tik op INSCHAKELEN wanneer het venster met het Bluetooth-activeringsverzoek wordt weergegeven. 7 Volg de instructies op het scherm om de verbinding te voltooien. Bij het voltooien van de verbinding wordt een zelfstudie op het scherm weergegeven van zowel de GalaxyWatch als het mobiele apparaat.Volg de instructies op het scherm om de basisbedieningsfuncties van de GalaxyWatch te leren. • De verbindingsmethoden en het scherm kunnen verschillen afhankelijk van uw mobiele apparaat en softwareversie. • Wanneer u uw GalaxyWatch na het resetten voor het eerst met een mobiel apparaat verbindt, raakt de batterij van de GalaxyWatch mogelijk eerder leeg tijdens het synchroniseren van gegevens, zoals de contacten. • Ondersteunde mobiele apparaten en functies kunnen verschillen afhankelijk van uw regio, serviceprovider en apparaatfabrikant.
Pagina: 25
Aan de slag 25 De GalaxyWatch verbinden met een nieuw mobiel apparaat Wanneer u de GalaxyWatch met uw nieuwe mobiele apparaat verbindt, verschijnen er instructies op het scherm waarin u wordt gevraagd de GalaxyWatch te resetten. Zorg ervoor dat u een back- up maakt van belangrijke gegevens die op uw GalaxyWatch zijn opgeslagen voordat u uw Galaxy Watch verbindt met een nieuw mobiel apparaat. Raadpleeg Een back-up van gegevens maken en deze terugzetten voor meer informatie over het maken van een back-up van uw GalaxyWatch. 1 Tik in het scherm Apps op (Instellingen) → Verb. met nieuwe telefoon → . De verbinding tussen uw GalaxyWatch en uw mobiele apparaat wordt verbroken. Na een beperkte reset wordt automatisch naar de Bluetooth-koppelingsstand gegaan. 2 Start GalaxyWearable op uw nieuwe mobiele apparaat om uw GalaxyWatch te verbinden. Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, al is verbonden met een ander apparaat, opent u GalaxyWearable op uw mobiele apparaat en tikt u vervolgens op → Nieuw apparaat aansluiten om met een nieuw apparaat te verbinden. Verbinding op afstand Uw GalaxyWatch en het mobiele apparaat zijn met elkaar verbonden via Bluetooth.Wanneer er geen Bluetooth-verbinding beschikbaar is, kunt u de GalaxyWatch op afstand met uw mobiele apparaat verbinden door uw Samsung-account te gebruiken via eenWi-Fi-netwerk. Op deze manier kunt u meldingen van uw mobiele apparaat blijven ontvangen. Deze functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer u voor het eerst via Bluetooth verbinding maakt met uw mobiele apparaat. Als deze functie niet is ingeschakeld, start u GalaxyWearable op uw mobiele apparaat, tikt u op INSTELL. → Verbinding met horloge en tikt u vervolgens op de schakelaar Verbinding op afstand.
Pagina: 26
Aan de slag 26 De GalaxyWatch gebruiken zonder een mobiel apparaat U kunt de GalaxyWatch gebruiken zonder deze te verbinden met een mobiel apparaat. Gebruik uw GalaxyWatch eenvoudig tijdens buitenactiviteiten zoals bergbeklimmen of trainen zonder deze te verbinden met een mobiel apparaat. U kunt instellen dat u de GalaxyWatch zonder mobiel apparaat wilt gebruiken wanneer u de GalaxyWatch voor het eerst instelt of wanneer u deze reset. • Wanneer u uw GalaxyWatch gebruikt zijn sommige functies pas beschikbaar wanneer u de GalaxyWatch met een mobiel apparaat verbindt. • Ga naar www.samsung.com om de juridische kennisgevingen te bekijken wanneer u de stand Zonder telefoon voor het eerst instelt. 1 Schakel de GalaxyWatch in. 2 Tik op en selecteer een taal om te gebruiken. 3 Tik op , scrol omlaag op het scherm en tik op hier. 4 Bekijk de melding en tik op Doorgaan >. 5 Lees de voorwaarden en tik op VOLGENDE om akkoord te gaan. 6 Log in met uw Samsung-account. 7 Als u gegevens wilt herstellen, herstelt u de gegevens van een andere GalaxyWatch die zijn opgeslagen in uw Samsung-account. 8 Een tijdzone instellen. 9 Een PIN-code instellen voor het herstellen of een back-up maken van gegevens. Tik in het scherm Apps op (Instellingen) → Verbinden met telefoon → en voer de PIN-code in om de GalaxyWatch met een mobiel apparaat te verbinden wanneer de Galaxy Watch zonder mobiel apparaat wordt gebruikt.
Pagina: 27
Aan de slag 27 Het scherm bedienen Schermindeling Het horlogescherm is het beginpunt waar u toegang kunt krijgen tot alle schermen van de Galaxy Watch. U kunt andere schermen weergeven door op de toets te drukken, de ring te draaien of met uw vinger over het scherm te vegen. Meldingen Horloge Widgets Widgets toevoegen. De beschikbare widgets, meldingen en de rangschikking daarvan kunnen verschillen, afhankelijk van de softwareversie. Widgets toevoegen U kunt meer widgets toevoegen op het startscherm. Schuif naar links op het scherm, tik op en selecteer een widget. De geselecteerde widget wordt in een nieuw venster weergegeven. Widgets verplaatsen Blijf een widget aanraken en sleep deze naar de gewenste locatie. Widgets verwijderen Tik op een widget, houd deze vast en tik dan op .
Pagina: 28
Aan de slag 28 Het scherm in- en uitschakelen Draai de ring om het scherm in te schakelen. U kunt ook op de starttoets of de terugtoets drukken. Als het scherm niet wordt ingeschakeld nadat u de ring hebt gedraaid, tikt u op (Instellingen) op het scherm Apps en op Geavanceerd → Wake-up via rand en tikt u vervolgens op de schakelaar Wake-up via rand om de functie in te schakelen. Dek het scherm af met uw handpalm als u het wilt uitschakelen. Het scherm wordt ook automatisch uitgeschakeld als de GalaxyWatch gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt. U kunt het scherm ook inschakelen via de functieWake-upgebaar.Tik op het scherm Apps op (Instellingen) → Geavanceerd → Wake-up gebaar en tik dan op de schakelaar Wake-up gebaar om deze functie in te schakelen. Van scherm wijzigen Schakelen tussen het scherm Horloge en het scherm Apps Als u het scherm Apps wilt openen, drukt u op de starttoets wanneer u zich op het horlogescherm bevindt. Als u wilt terugkeren naar het horlogescherm, drukt u op de starttoets. Een app Horlogescherm Scherm Apps Recente apps weergeven. Scherm Apps Op het scherm Apps worden pictogrammen voor alle apps weergegeven. Als u andere vensters wilt bekijken, draait u de ring of veegt u naar links of naar rechts over het scherm. De beschikbare apps kunnen verschillen, afhankelijk van de softwareversie.
Pagina: 29
Aan de slag 29 Apps openen Tik op het scherm Apps op een app-pictogram om de app te openen. Als u een app wilt openen vanuit de lijst met onlangs geopende apps, tikt u op (Recente apps) op het scherm Apps. U kunt apps direct starten als u veelgebruikte apps toevoegt aan de widget App-sneltoets. Tik op en voeg de gewenste app toe. Als er geen ruimte is om de veelgebruikte app toe te voegen, tik dan op het scherm en houd het ingedrukt, tik op BEWERKEN en vervolgens op op de vorig toegevoegde app om nog een app toe te voegen. Apps sluiten 1 Tik op het scherm Apps op (Recente apps). 2 Draai de ring of veeg naar links of naar rechts over het scherm om de app die u wilt sluiten te markeren. 3 Tik op . Als u alle actieve apps wilt sluiten, tikt u op ALLE SLUITEN. Teruggaan naar het vorige scherm Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, drukt u op de terugtoets.
Pagina: 30
Aan de slag 30 De ring gebruiken Draai de ring om de diverse functies van de GalaxyWatch eenvoudig te bedienen. • Zorg dat het ringgebied vrij is van vreemde stoffen, zoals stof en zand. • Gebruik de ring niet in de buurt van magnetische velden omdat deze mogelijk de interne magneten van de ring kunnen verstoren waardoor deze niet correct meer werkt. Als de ring niet draait, brengt u de GalaxyWatch naar een Samsung Servicecenter zonder het apparaat te demonteren. Door schermen bladeren Draai de ring om andere schermen weer te geven. Draai op het horlogescherm de ring naar links om meldingen te bekijken.
Pagina: 31
Aan de slag 31 Een item selecteren Draai de ring om de verschillende items weer te geven.Wanneer u de ring draait, beweegt de indicator in dezelfde richting mee en worden items gemarkeerd. Volume of helderheid aanpassen Draai de ring om het volume of de helderheid aan te passen.Wanneer u de helderheid aanpast, draait u de ring naar rechts om het scherm helderder te maken.
Pagina: 32
Aan de slag 32 De telefoon of een alarmfunctie gebruiken Draai de ring naar rechts om een inkomende oproep aan te nemen of een alarm uit te schakelen. Draai de ring naar links om een inkomende oproep te weigeren of de sluimerfunctie te activeren voor een alarm. Aanraakscherm • Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken. • Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen. • De GalaxyWatch herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen. • Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen. • Het aanraakscherm is mogelijk niet beschikbaar als de standWatervergrendeling is geactiveerd.
Pagina: 33
Aan de slag 33 Tikken Als u een app wilt openen, een menu-item wilt selecteren of op een toets op het scherm wilt drukken, tikt u hierop met uw vinger. Tikken en blijven aanraken Tik op het scherm en houd het twee seconden of langer vast om toegang te krijgen tot de bewerkingsstand of om beschikbare opties weer te geven.
Pagina: 34
Aan de slag 34 Slepen Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het vasthouden en sleept u het naar de gewenste positie. Dubbeltikken Dubbeltik op een afbeelding om in te zoomen. Dubbeltik opnieuw om terug te gaan.
Pagina: 35
Aan de slag 35 Vegen Veeg naar links of rechts om andere vensters te bekijken. Snelvenster In dit venster kunt u de huidige status van de GalaxyWatch weergeven en instellingen configureren. Veeg omlaag vanaf de bovenrand van het scherm. Indicator- pictogrammen Verbindingsstatus GalaxyWatch Pictogram Batterijlading Snelle instelling- pictogrammen
Pagina: 36
Aan de slag 36 Betekenis van de indicatorpictogrammen Indicatorpictogrammen worden bovenaan het Snelvenster weergegeven en laten u weten wat de huidige status van de GalaxyWatch is. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt. De indicatorpictogrammen die worden weergegeven, kunnen verschillen per regio. Pictogram Betekenis Bluetooth verbonden Bluetooth niet verbonden Bluetooth-headset verbonden Wi-Fi-verbinding Batterijlading Betekenis van de Snelle instelling-pictogrammen Snelle instelling-pictogrammen worden weergegeven op het Snelvenster.Tik op het pictogram om de basisinstellingen te wijzigen of de functie eenvoudig te starten. Er worden maximaal acht pictogrammen weergegeven op het Snelvenster. Raadpleeg De Snelle instelling-pictogrammen bewerken om nieuwe pictogrammen toe te voegen aan het Snelvenster. Pictogram Betekenis Spaarstand inschakelen Vliegtuigstand inschakelen Het menuVolume openen Stand Niet storen inschakelen Functie Horloge altijd aan inschakelen De helderheid aanpassen
Pagina: 37
Aan de slag 37 Pictogram Betekenis / Verbinding maken met hetWi-Fi-netwerk of automatisch verbinding maken met hetWi-Fi-netwerk Het instellingenvenster openen De NFC-functie inschakelen De app Zoek mijn tel. openen Het menu batterijbeheer openen De Bluetooth-headset verbinden / / Stand Geluid,Trillen of Stil inschakelen Theaterstand inschakelen StandWatervergrendeling inschakelen De functie Locatiegegevens inschakelen / Muziek afspelen of pauzeren Stand Goedenacht inschakelen De functie Aanraakgevoeligheid inschakelen De Snelle instelling-pictogrammen bewerken U kunt de pictogrammen in het Snelvenster bewerken en maximaal acht pictogrammen toevoegen. Als u acht pictogrammen hebt, kunt u alleen een nieuwe toevoegen door er een te verwijderen. Een Snelle instelling-pictogram verwijderen Houd in het Snelvenster een pictogram ingedrukt dat u wilt verwijderen en tik op . Het Snelle instelling-pictogram wordt verwijderd. Een Snelle instelling-pictogram toevoegen Houd een Snelle instelling-pictogram ingedrukt, tik vervolgens op en selecteer een functie die u wilt toevoegen aan het Snelvenster. Het pictogram van de functie die u selecteert, wordt toegevoegd in het Snelvenster. U kunt het Snelvenster ook bewerken door te tikken op (Instellingen) → Geavanceerd → Snelle instellingen bewerken.
Pagina: 38
Aan de slag 38 Spaarstand inschakelen Schakel de spaarstand in om bepaalde functies van de GalaxyWatch te beperken en het batterijgebruik te verminderen. Tik in het Snelvenster op . Na inschakeling worden kleuren in grijstinten weergegeven. Raadpleeg Spaarstand voor meer informatie. De vliegtuigstand inschakelen U kunt de vliegtuigstand inschakelen als u in een vliegtuig stapt. Als u deze functie inschakelt, worden apps waarvoor een netwerkverbinding is vereist beperkt, maar andere apps en functies kunnen normaal worden gebruikt. Tik in het Snelvenster op . Het pictogram wordt bovenaan het horlogescherm weergegeven. Het menuVolume openen Het volume aanpassen voor de beltoon, media, meldingen en het systeem. Tik in het Snelvenster op . Pas het volume aan door aan de ring te draaien of te tikken op of . • Het scherm Beltoon wordt niet weergegeven wanneer u de GalaxyWatch gebruikt zonder deze te verbinden met een mobiel apparaat. • Als de functieVoice Assistant is ingeschakeld, kunt u ook het toegankelijkheidsvolume aanpassen. Stand Niet storen inschakelen Wanneer u een melding ontvangt (met uitzondering van een alarm) kunt u uw GalaxyWatch zo instellen dat deze niet trilt en het scherm niet wordt ingeschakeld. Tik in het Snelvenster op en stel de stand Niet storen in. Het pictogram wordt bovenaan het horlogescherm weergegeven.
Pagina: 39
Aan de slag 39 De functie Horloge altijd aan inschakelen U kunt instellen dat het scherm tijdens het dragen van uw GalaxyWatch wordt ingeschakeld, zelfs als u uw GalaxyWatch op dat moment niet gebruikt. Tik in het Snelvenster op . Als u deze functie inschakelt, raakt de batterij eerder leeg dan normaal. De helderheid aanpassen U kunt de helderheid van het scherm op de GalaxyWatch aanpassen aan de omgeving. Tik in het Snelvenster op en pas de helderheid aan door te ring te draaien, of tik op of . Verbinding maken met eenWi-Fi-netwerk Maak handmatig verbinding met eenWi-Fi-netwerk of stel hetWi-Fi-netwerk in om automatisch verbinding te maken. Tik in het Snelvenster op of . HetWi-Fi-netwerk maakt verbinding of de verbinding wordt verbroken. Als u hetWi-Fi-netwerk automatisch wilt laten verbinden, tikt u op hetWi-Fi-pictogram tot wordt weergegeven. wordt niet weergegeven en hetWi-Fi-netwerk maakt niet automatisch verbinding wanneer u de GalaxyWatch gebruikt zonder deze te verbinden met een mobiel apparaat. Het scherm Instellingen openen Open het scherm Instellingen om de verschillende functies en apps van de GalaxyWatch te configureren. Tik in het Snelvenster op . Het scherm Instellingen wordt weergegeven. De NFC-functie inschakelen De NFC-functie gebruiken. Tik in het Snelvenster op . De NFC-functie kan eenvoudig worden gebruikt met de NFC-antenne. Raadpleeg NFC voor meer informatie.
Pagina: 40
Aan de slag 40 De app Zoek mijn tel. openen Start de app Zoek mijn tel. om uw mobiele apparaat te zoeken als u dit kwijt bent. Tik in het Snelvenster op . Het mobiele apparaat laat geluiden horen en het scherm wordt ingeschakeld. Raadpleeg Zoek mijn horloge voor meer informatie. Deze functie is niet beschikbaar wanneer u de GalaxyWatch gebruikt zonder deze te verbinden met een mobiel apparaat. Het menu batterijbeheer openen Open het menu batterijbeheer om eenvoudig het batterijverbruik te beheren. Tik in het Snelvenster op . Het menu batterijbeheer wordt weergegeven. De Bluetooth-headset verbinden Verbind de Bluetooth-headset om naar muziek te luisteren en telefoongesprekken te voeren. Tik in het Snelvenster op . De Bluetooth-functie wordt ingeschakeld en de lijst met beschikbare Bluetooth-headsets wordt doorzocht. Als de vorige gebruikte Bluetooth-headset beschikbaar is, wordt deze automatisch verbonden. Stand Geluid,Trillen of Stil inschakelen Stand Geluid,Trillen of Stil inschakelen. Tik in het Snelvenster op , of . Theaterstand inschakelen Schakel de theaterstand in als u naar het theater of de bioscoop gaat. Tik in het Snelvenster op . Het pictogram wordt bovenaan het horlogescherm weergegeven. Het scherm blijft uit, het geluid staat op stil en de functiesWake-upgebaar en Horloge altijd aan worden automatisch uitgeschakeld.
Pagina: 41
Aan de slag 41 De standWatervergrendeling inschakelen U kunt de standWatervergrendeling inschakelen wanneer u in het water traint. Tik in het Snelvenster op . Het aanraakscherm, de functieWake-upgebaar en de functie Horloge altijd aan worden uitgeschakeld. Houd de starttoets ingedrukt totdat de cirkel verdwijnt om de standWatervergrendeling uit te schakelen. De functie Locatiegegevens inschakelen Schakel Locatiegegevens in om GPS-gegevens en locatiegegevens te kunnen gebruiken met bepaalde apps. Tik in het Snelvenster op . Muziek afspelen of pauzeren U kunt als volgt muziek afspelen of pauzeren. Tik in het Snelvenster op of . Muziek kan worden afgespeeld of gepauzeerd op de GalaxyWatch en het verbonden mobiele apparaat. U kunt naar muziek luisteren nadat u de Bluetooth-headset hebt verbonden. Stand Goedenacht inschakelen Schakel de stand Goedenacht in als u gaat slapen. Tik in het Snelvenster op . Het pictogram wordt bovenaan het horlogescherm weergegeven. Alle geluiden, behalve aanraakgeluiden en alarmen, staan op stil en de functiesWake-upgebaar en Horloge altijd aan worden automatisch uitgeschakeld. De functie Aanraakgevoeligheid inschakelen Schakel de functie Aanraakgevoeligheid in om het aanraakscherm te gebruiken als u handschoenen draagt. Tik in het Snelvenster op . Afhankelijk van het type handschoenen detecteert het aanraakscherm mogelijk niets en wordt de functie mogelijk niet ingeschakeld.
Pagina: 42
Aan de slag 42 Scherm vergrendelen Gebruik de functie Scherm vergrendelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te voorkomen dat anderen uw GalaxyWatch kunnen inzien. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld, moet u een ontgrendelingscode ingeven op de GalaxyWatch om deze te ontgrendelen. De schermvergrendeling instellen Tik in het scherm Apps op (Instellingen) → Beveiliging → Vergrendelen → Type en selecteer de vergrendelingsmethode. • Patroon: teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen. • Pincode: geef een PIN-code van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen. U kunt de PIN-code met de ring invoeren. Draai de ring om naar het nummer te bewegen dat u wilt invoeren. Als de kleur van het nummer verandert, is het ingevoerd.
Pagina: 43
Aan de slag 43 Horloge Horlogescherm Hierop kunt u de huidige tijd bekijken. Als u zich niet op het scherm Horloge bevindt, drukt u op de starttoets om terug te gaan naar het scherm Horloge. Wijzerplaat wijzigen Tik op het horlogescherm en houd het vast, draai de ring of veeg naar links of naar rechts over het scherm en selecteer een wijzerplaat. U kunt het horloge ook aanpassen door op AANPASSEN te tikken. Als u meer wijzerplaten wilt downloaden in de app Galaxy Apps, tikt u op Galaxy Apps. Tik op het horlogescherm en houd het vast, en draai de ring snel. De beschikbare wijzerplaten worden op het scherm weergegeven zodat u ze gemakkelijk kunt selecteren. De functie voor AANPASSEN is echter niet beschikbaar.
Pagina: 44
Aan de slag 44 U kunt de wijzerplaat van de GalaxyWatch ook vanaf uw mobiele apparaat wijzigen. Start GalaxyWearable op uw mobiele apparaat en tik op WIJZERPLATEN. Als u meer wijzerplaten wilt downloaden van Galaxy Apps, start u GalaxyWearable en tikt u op INFO → MEERTONEN op de kaart TOPWIJZERPLATEN. Een foto als wijzerplaat gebruiken U kunt een foto als wijzerplaat gebruiken nadat u een foto hebt geïmporteerd vanaf uw mobiele apparaat. Zie Afbeeldingen van uw mobiele apparaat importeren voor meer informatie over het importeren van foto's vanaf een mobiel apparaat. 1 Tik op het horlogescherm en houd het vast, en draai de ring of veeg het scherm naar links of rechts en tik op AANPASSEN op de wijzerplaat Mijn foto+. 2 Tik op het scherm en tik op Foto toevoegen. 3 Selecteer de foto die u als wijzerplaat wilt gebruiken en tik op OK → OK. U kunt in- en uitzoomen op de foto door aan de ring te draaien. Als u op de foto hebt ingezoomd, veeg dan over het scherm om een deel van de foto zichtbaar te maken op het scherm. Als u extra foto's wilt toevoegen, draait u de ring rechtsom of veegt u het scherm naar links en selecteert u Foto toevoegen. Er kunnen maximaal twintig foto's worden toegevoegd als wijzerplaat. De foto's die u toevoegt, worden in volgorde gerouleerd. 4 Veeg over het scherm om de kleur of het lettertype te wijzigen en tik op OK. U kunt voor bepaalde analoge wijzerplaten het geluid van een tikkende klok inschakelen. Schakel het tikgeluid in of uit door op het scherm Tikgeluid de ring te draaien. Gebruik van de functie voor het voortdurend weergeven van het horloge U kunt instellen dat de GalaxyWatch de tijd weergeeft wanneer het scherm is uitgeschakeld tijdens het dragen van de GalaxyWatch. Tik in het Snelvenster op . Of tik op het scherm Apps op (Instellingen) → Wijzerplaten en tik op de schakelaar Horloge altijd aan om deze functie in te schakelen.
Pagina: 45
Aan de slag 45 Stand Alleen horloge U kunt de stand Alleen horloge inschakelen, waarbij alleen het horloge wordt weergegeven en alle andere functies worden uitgeschakeld. Tik op het scherm Apps op (Instellingen) → Batterij → Alleen horloge. Meldingen Meldingenvenster Bekijk een melding zoals een nieuw bericht of een gemiste oproep in het meldingenvenster. Draai op het horlogescherm de ring naar links of veeg naar rechts om het meldingenvenster te openen.Wanneer er niet-gelezen meldingen zijn, wordt er een oranje stip op het horlogescherm weergegeven. Meldingindicator
Pagina: 46
Aan de slag 46 Inkomende meldingen weergeven Wanneer u een melding ontvangt, wordt informatie over de melding, zoals het type melding of het tijdstip waarop het is ontvangen, op het scherm weergegeven. Als u meer dan twee meldingen ontvangt, kunt u de ring draaien om meer meldingen weer te geven. Tik op de melding om de details te bekijken. Extra opties weergeven. Meldingen verwijderen Verwijder een melding door omhoog te vegen terwijl u een melding weergeeft.
Pagina: 47
Aan de slag 47 Apps selecteren voor het ontvangen van meldingen Selecteer een app op uw mobiele apparaat om meldingen te ontvangen. 1 Start GalaxyWearable op uw mobiele apparaat en tik op INSTELL. → Meldingen en tik op de schakelaar. 2 Tik op Meldingen beheren en tik op de schakelaar naast apps om van die apps berichten op de GalaxyWatch te ontvangen. Tekst ingeven Introductie Er verschijnt een tekstinvoerscherm wanneer u tekst kunt ingeven. • De schermindeling kan verschillen, afhankelijk van de app die u start. • Wanneer de GalaxyWatch via Bluetooth is verbonden met een mobiel apparaat, worden de taalinstellingen die zijn toegepast op het mobiele apparaat, toegepast op de Galaxy Watch. Spraakopdrachten gebruiken. Emoticons invoegen. Een tekstsjabloon invoegen. Handschriftinvoerstand of het toetsenbord openen.
Pagina: 48
Aan de slag 48 Teksten inspreken Tik op en spreek het bericht in dat u wilt ingeven. Als u de te herkennen taal wilt wijzigen, tikt u op → Invoertalen. Spraakopdrachten herkennen. Extra opties weergeven. • Deze functie wordt in sommige talen niet ondersteund. • Tips voor betere stemherkenning – – Spreek duidelijk. – – Spreek op plekken met weinig lawaai. – – Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal. – – Gebruik geen dialect. De GalaxyWatch herkent uw gesproken bericht mogelijk niet, afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u spreekt.
Pagina: 49
Aan de slag 49 Emoticons gebruiken Tik op en selecteer de categorie. De lijst met emoticons van de geselecteerde categorie wordt weergegeven. Als u een tekening wilt maken, tikt u op Schets bovenaan het scherm en tekent u uw bericht. Draai de ring naar links om de invoer lijn voor lijn te verwijderen. Draai de ring naar rechts om een lijn terug te zetten. Handschriftinvoerstand of het toetsenbord gebruiken Tik op en open de handschriftstand om op het scherm te schrijven. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio.
Pagina: 50
Aan de slag 50 De invoerstand wijzigen Draai de ring om de invoerstand op het tekstinvoerscherm te wijzigen. U kunt schakelen tussen de handschrift-, teken-, cijfer-, leesteken-, emoticon- en inspreekstand. De invoertaal wijzigen Tik op de spatietoets en sleep deze naar links of naar rechts terwijl u deze vasthoudt om de invoertaal te wijzigen. Schakel naar de cijfer-, leesteken-, of emoticonstand om meer talen toe te voegen.Tik vervolgens op → Invoertalen selecteren en selecteer een taal om toe te voegen. U kunt maximaal twee talen toevoegen. Het toetsenbord gebruiken Draai de ring om tekst in te geven via het toetsenbord. • Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. • De toetsenbordindeling kan afwijken afhankelijk van de regio. Een voorgaand teken verwijderen. Hoofdletters ingeven. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer hierop. Een spatie ingeven.

Vragen & antwoorden

- Hoe kan ik de spraak uitschakelen. - De horloge en de hartslag tijdens het sporten permanent zien. -Muziek er opnemen?

Marc, 2021-03-30 07:52:45

Heb je een vraag over de Samsung Galaxy Watch en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Samsung Galaxy Watch. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Samsung Galaxy Watch zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Samsung Galaxy Watch

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Samsung Galaxy Watch. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Samsung
  • Product: Smartwatches
  • Model/naam: Galaxy Watch
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Noors, Deens, Nederlands, Portugees, Duits, Frans, Engels, Hongaars, Fins, Zweeds, Spaans, Italiaans, Pools, Slowaaks, Grieks, Chinees, Kroatisch, Indonesisch, Arabisch, Bulgaars, Vietnamees, Hindi, Hebreews, Koreaans, Turks