Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A8 handleiding

Galaxy Tab A8

Handleiding voor de Samsung Galaxy Tab A8 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 101 pagina's.

Pagina: 1
www.samsung.com Dutch. 08/2015. Rev.1.0 Gebruiksaanwijzing SM-T710 대체텍스트 A 대체텍스트 B 대체텍스트 B
Pagina: 2
2 Inhoud Basisfuncties 4 Lees dit eerst 5 Inhoud van de verpakking 6 Indeling van het apparaat 8 Batterij 11 Geheugenkaart 14 Het apparaat in- en uitschakelen 14 Aanraakscherm 17 Startscherm 23 Vergrendelscherm 24 Meldingenvenster 28 Tekst ingeven 30 Schermafbeelding 30 Apps openen 31 Multi window 36 Apparaat- en gegevensbeheer 40 Verbinding maken met een tv Applicaties 42 Apps installeren of verwijderen 43 Mijn bestanden 44 Galerij 45 Camera 54 E-mail 55 Internet 56 Contacten 57 Smart Manager 59 S Planner 60 SideSync 3.0 66 Muziek 67 Video 68 Notitie 68 Klok 70 Calculator 71 Google-apps Instellingen 73 Introductie 73 Wi-Fi 75 Bluetooth 77 Vliegtuigstand 77 Gegevensgebruik 77 Meer verbindingsinstellingen 79 Geluiden en meldingen 79 Display 80 Bewegingen en gebaren 80 Applicaties 80 Gebruikers 82 Achtergrond 83 Schermvergrendeling en beveiliging 87 Privacy 90 Toegankelijkheid 91 Accounts 92 Back-up maken en terugzetten 92 Taal en invoer
Pagina: 3
Inhoud 3 93 Batterij 93 Opslag 93 Accessoires 94 Datum en tijd 94 Gebruiksaanwijzing 94 Toestel-info Bijlage 95 Problemen oplossen 100 De batterij verwijderen
Pagina: 4
4 Basisfuncties Lees dit eerst Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt. • Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat. • Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider of de software van het apparaat. • Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAM- geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt. • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die worden aangeboden door andere providers dan Samsung. • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware.Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken. • Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media. • Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung- servicecenter.Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met de serviceproviders. • Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung- licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt. • Afhankelijk van regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC is goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Als u de FCC- identificatiecode wilt weergeven, tikt u op Apps → Instellingen → Toestel-info.
Pagina: 5
Basisfuncties 5 Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie Inhoud van de verpakking Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat: • Apparaat • Snelstartgids • Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten. • Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. • Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft. • Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet- goedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet door de garantie worden gedekt. • De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.
Pagina: 6
Basisfuncties 6 Indeling van het apparaat Aanraakscherm Lichtsensor Toets Recent Starttoets (sensor voor vingerafdrukherkenning) Luidspreker Headsetaansluiting Volumetoets Aan/uit-toets Camera aan de voorzijde Multifunctionele aansluiting Geheugenkaartlade Terugtoets Luidspreker Camera aan de achterzijde Pushclip Pushclip Microfoon GPS-antenne
Pagina: 7
Basisfuncties 7 • Bedek het gedeelte met de antenne niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt. • Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde schermbeveiliging wordt aanbevolen. Een niet-goedgekeurde schermbeveiliging kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct werken. • Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd. Toetsen Toets Functie Aan/uit • Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen. • Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen. Recent • Tik op deze toets om de lijst met Recente apps te openen. • Tik en blijf aanraken om de schermweergave te splitsen. Start • Indrukken om het scherm in te schakelen terwijl het scherm is vergrendeld. • Indrukken om terug te keren naar het startscherm. • Ingedrukt houden om Google te starten. Terug • Hierop tikken om terug te keren naar het vorige scherm. Volume • Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.
Pagina: 8
Basisfuncties 8 Batterij De batterij opladen Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt. Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat het apparaat schade oploopt. 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting. Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie. 2 Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
Pagina: 9
Basisfuncties 9 3 Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact. Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn. De resterende oplaadtijd bekijken Tijdens het opladen kunt u het startscherm openen en op Apps → Instellingen → Batterij tikken. De werkelijke oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de status van uw apparaat en de oplaadomstandigheden. De resterende oplaadtijd wordt mogelijk niet weergegeven wanneer u het apparaat oplaadt in zeer koude of zeer hete omstandigheden. Batterijverbruik verminderen Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt verminderen. • Optimaliseer het apparaat met Smart Manager. • Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. • Schakel de spaarstand in. • Sluit overbodige apps. • Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt. • Schakel deWi-Fi-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt. • Schakel automatisch synchroniseren van apps uit. • Verminder de tijd voor achtergrondverlichting. • Verminder de helderheid van het scherm.
Pagina: 10
Basisfuncties 10 Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij • Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven. • Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen. • Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerkapps gebruikt of apps waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen. • Als u een andere voedingsbron dan de USB-voedingsadapter gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere elektrische stroom. • U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen. • Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat. • Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen. • Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung- servicecenter gaan. Spaarstand Bespaar het batterijniveau door de functies van het apparaat te beperken. Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Batterij → Spaarstand en tik dan op de schakelaar om deze in te schakelen. Als u automatisch de spaarstand wilt inschakelen wanneer de resterende batterijduur het vooraf ingestelde niveau gebruikt, tikt u op Spaarstand starten en selecteert u een optie.
Pagina: 11
Basisfuncties 11 Extra energiebesparende stand Gebruik deze stand om de batterijvoeding van het apparaat uit te breiden. In de extra energiespaarstand wordt het volgende uitgevoerd op het apparaat: • Kleuren op het scherm worden weergeven als grijstinten. • De beschikbare apps worden beperkt tot essentiële en geselecteerde apps. • Wi-Fi en Bluetooth-functies worden uitgeschakeld. Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Batterij → Extra energiebesparende stand en tik dan op de schakelaar om deze in te schakelen. Als u de Extra energiespaarstand wilt uitschakelen, tikt u op MEER → Extra energiebespar. stand uit. De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden. Geheugenkaart Een geheugenkaart installeren U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 128 GB gebruiken in het apparaat. Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat. • Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen. • Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst. • Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, wordt u gevraagd door het apparaat om de geheugenkaart opnieuw te formatteren. • Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart. • Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart.
Pagina: 12
Basisfuncties 12 1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de geheugenkaartlade om de lade te ontgrendelen. De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gat staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen. 2 Trek de geheugenkaartlade voorzichtig uit de sleuf van de geheugenkaartlade. 3 Plaats een geheugenkaart op de geheugenkaartlade met de goudkleurige contacten naar onderen. 4 Schuif de geheugenkaartlade terug in de sleuf van de geheugenkaartlade.
Pagina: 13
Basisfuncties 13 De geheugenkaart verwijderen Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Opslag → SD-kaart loskoppelen. 1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de geheugenkaartlade om de lade te ontgrendelen. 2 Trek de geheugenkaartlade voorzichtig uit de sleuf van de geheugenkaartlade. 3 Verwijder de geheugenkaart. 4 Schuif de geheugenkaartlade terug in de sleuf van de geheugenkaartlade. Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten, waaronder het verlies van gegevens. De geheugenkaart formatteren Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat. Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Opslag → SD-kaart formatteren → SD-KAART FORMATTEREN → ALLESVERWIJDEREN. Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
Pagina: 14
Basisfuncties 14 Het apparaat in- en uitschakelen Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen. Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen. • Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de volumetoets omlaag minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten. • Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen. Aanraakscherm • Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd. • Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen. • Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen. • Als het aanraakscherm langere tijd standby staat, kan dit leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit wanneer u het apparaat niet gebruikt. • Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen.
Pagina: 15
Basisfuncties 15 Tikken Als u een app wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met uw vinger. Tikken en blijven aanraken Tik op een item of het scherm en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties weer te geven. Slepen Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het vasthouden en sleept u het naar de gewenste positie.
Pagina: 16
Basisfuncties 16 Dubbeltikken Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik opnieuw om terug te gaan. Vegen Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Apps om andere vensters weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst met items, zoals contacten, te scrollen. Spreiden en samenknijpen Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp samen om uit te zoomen.
Pagina: 17
Basisfuncties 17 Startscherm Startscherm Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven. Als u ander venster wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts, of tikt u op een schermindicator onder aan het scherm. Een widget Een app Een map Schermaanduidingen Favoriete apps Pictogram scherm Apps
Pagina: 18
Basisfuncties 18 Startschermopties Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de beschikbare opties te openen. U kunt het startscherm aanpassen door startschermvensters toe te voegen, te verwijderen of te verplaatsen. U kunt ook de achtergrond van het startscherm instellen, widgets toevoegen aan het startscherm, en meer. • Achtergrond: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en het vergrendelde scherm wijzigen. • Widgets: widgets toevoegen aan het startscherm.Widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen.
Pagina: 19
Basisfuncties 19 Flipboard Briefing U kunt de nieuwste artikelen in verschillende categorieën bekijken. U kunt met deze functie meer informatie vinden over nieuws dat u interesseert. Tik op het startscherm op of veeg naar rechts om Flipboard Briefing te openen.Veeg omhoog of omlaag om door artikelen te bladeren in elke nieuwscategorie. Als u Flipboard Briefing wilt uitschakelen, tikt u op een leeg gedeelte van het startscherm en blijft u dit aanraken.Veeg naar rechts en schakel het selectievakje uit boven aan het venster Flipboard Briefing. Items toevoegen Blijf een app of een map aanraken in het scherm Apps en sleep deze naar het startscherm. Als u widgets wilt toevoegen, blijft u een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, tikt u op Widgets, blijft u een widget aanraken en sleept u deze naar het startscherm. Een item verplaatsen en verwijderen Blijf een item aanraken op het startscherm en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm. U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met snelkoppelingen onder aan het startscherm slepen. Als u een item wilt verwijderen, blijft u het item aanraken. Sleep het vervolgens naar Wissen boven aan het scherm.
Pagina: 20
Basisfuncties 20 Mappen maken 1 Tik op het startscherm, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app. 2 Zet de app neer wanneer een mapkader wordt weergegeven om de apps. Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. 3 Tik op Mapnaam invoeren en geef een mapnaam op. Als u meer apps aan de map wilt toevoegen, blijft u een andere app aanraken en sleept u deze naar de map. Vensters beheren Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken als u een venster wilt toevoegen, verplaatsen of verwijderen. Als u een venster wilt toevoegen, veegt u naar links en tikt u op . Als u een venster wilt verplaatsen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleept u het naar een nieuwe locatie. Als u een venster wilt verwijderen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleept u dit naar Wissen boven aan het scherm. Als u een venster wilt instellen als startscherm, tikt u op .
Pagina: 21
Basisfuncties 21 Scherm Apps Op het scherm Apps worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net zijn geïnstalleerd. Tik op het startscherm op Apps om het scherm Apps te openen.Veeg naar links of rechts, of selecteer een schermindicator aan de onder aan het scherm, om andere vensters te bekijken. Items verplaatsen De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Tik op het scherm Apps op BEWERKEN. Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm. Mappen maken De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. 1 Tik op het scherm Apps op BEWERKEN. 2 Blijf een app aanraken en sleep deze naar een andere app. 3 Zet de app neer wanneer een mapkader wordt weergegeven om de apps. Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps.
Pagina: 22
Basisfuncties 22 4 Tik op Mapnaam invoeren en geef een mapnaam op. Als u meer apps aan de map wilt toevoegen, blijft u een andere app aanraken en sleept u deze naar de map. Indicatorpictogrammen Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt. De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven. Pictogram Betekenis Wi-Fi-verbinding Bluetooth-functie ingeschakeld GPS ingeschakeld Alarm ingeschakeld Stand voor dempen ingeschakeld Vliegtuigstand ingeschakeld Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist Batterijlading
Pagina: 23
Basisfuncties 23 Vergrendelscherm Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een bepaalde periode. Als u het scherm wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets en veegt u in een willekeurige richting. U kunt de manier wijzigen waarop het scherm wordt vergrendeld om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Tik op het scherm Apps op Instellingen → Schermvergr. en beveilig. → Type schermvergrendeling en selecteer een schermvergrendelingsmethode. Een ontgrendelingscode is vereist wanneer u het apparaat ontgrendelt. Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung-servicecenter brengen om het te laten resetten. Patroon Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden en teken het patroon opnieuw om het te bevestigen. Stel een back-up-PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent vergeten.
Pagina: 24
Basisfuncties 24 Geef PIN-code in Een PIN-code bestaat uit alleen cijfers. Geef minstens vier cijfers in en geef de PIN-code nogmaals in om deze te bevestigen. Wachtwoord Een wachtwoord bestaat uit tekens en cijfers. Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en symbolen in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen. Vingerafdrukken Registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. RaadpleegVingerafdrukherkenning voor meer informatie. Meldingenvenster Het meldingenvenster gebruiken Wanneer u nieuwe meldingen ontvangt, verschijnen pictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt weergeven over de pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details. Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen.Veeg omhoog op het scherm om het meldingenvenster te sluiten.
Pagina: 25
Basisfuncties 25 U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken. Instellingen starten. Schakelen tussen gebruikersaccounts of nieuwe gebruikersaccounts toevoegen. S Finder starten. Op een melding tikken en verschillende acties gebruiken. Alle meldingen wissen. De helderheid aanpassen. Toetsen voor snelle instellingen opnieuw rangschikken. Toetsen voor Snel instellen Snel verbinden starten. De toetsen voor snelle instellingen gebruiken Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies te gebruiken.Veeg naar links of rechts op de toetsen om meer toetsen weer te geven. U kunt meer gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken. Als u de toetsen wilt verplaatsen, tikt u op BEWERKEN, blijft u een toets aanraken en sleept u deze naar een andere locatie. S Finder U kunt met zoekwoorden zoeken naar veel soorten inhoud. Zoeken naar inhoud op het apparaat Open het meldingenvenster en tik op S Finder. Geef een zoekwoord in het zoekveld in of tik op en spreek een zoekwoord uit. Voor nauwkeurigere resultaten, tikt u op de filtertoetsen onder het zoekveld en selecteert u filterdetails. Zoekcategorieën instellen U kunt zoekcategorieën instellen om te zoeken naar inhoud in specifieke zoekvelden. Tik op MEER → Zoeklocaties selecteren en selecteer categorieën.
Pagina: 26
Basisfuncties 26 Snel verbinden U kunt automatisch zoeken naar apparaten in de buurt en snel hiermee verbinding maken. • Als het apparaat dat u wilt verbinden, geen ondersteuning biedt voor de Quick Connect- functie, activeert u deWi-Fi Direct-functie voordat u Snel verbinden start op uw apparaat. • De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat of de gedeelde inhoud. Verbinding maken met andere apparaten 1 Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden. Als u deze functie voor het eerst gebruikt, selecteert u een zichtbaarheidsoptie en tikt u op SNEL VERBINDEN INSCHAKELEN. Wanneer het venster wordt geopend, wordt deWi-Fi-functie automatisch ingeschakeld en zoekt het apparaat naar apparaten uit de omgeving. Als u Samsung Link hebt geïnstalleerd op uw apparaat, wordt de lijst met apparaten die zijn geregistreerd bij Samsung Link, boven aan het scherm weergegeven. Ga voor meer informatie over Samsung Link naar link.samsung.com. 2 Selecteer een apparaat in de lijst en maak hiermee verbinding door de instructies op het scherm te volgen. De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat. Als u de zichtbaarheidsinstelling van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op INSTELL. → Zichtbaarheid apparaat en selecteert u een optie. Opnieuw naar apparaten zoeken Als het gewenste apparaat niet in de lijst staat, zoekt u naar het apparaat. Tik op VERNIEUW en selecteer het apparaat in de lijst met gedetecteerde apparaten.
Pagina: 27
Basisfuncties 27 Inhoud delen Inhouden delen met de gekoppelde apparaten. 1 Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden. 2 Selecteer een apparaat uit de lijst met gedetecteerde apparaten. 3 Tik op Inhoud delen en selecteer een mediacategorie. 4 Volg de instructies op het scherm om inhoud naar het verbonden apparaat te verzenden. De volgende stappen kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde mediacategorie. Screen Mirroring Via een draadloze verbinding kunt u de weergegeven inhoud van uw apparaat bekijken op een groter scherm. Als een groot scherm, zoals een tv, geen ondersteuning biedt voor de functie Screen Mirroring, gebruikt u compatibele accessoires om de functie in te schakelen. Compatibele accessoires zijn onder andere HomeSync en een AllShare Cast-dongle. Als u deze functie wilt inschakelen op uw apparaat, opent u het meldingenvenster en tikt u op BEWERKEN → Screen Mirroring. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het grote scherm of het accessoire dat compatibel is met Screen Mirroring voor meer informatie over het verbinden van uw apparaat en het grote scherm. • De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • Sommige bestanden worden mogelijk in de buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding. • Om energie te besparen, schakelt u deze functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt. • Als u eenWi-Fi-frequentie instelt, worden AllShare-dongles of HomeSync mogelijk niet ontdekt of verbonden. • Als u video's of games afspeelt op een tv, selecteert u een geschikte tv-stand om de beste ervaring te krijgen.
Pagina: 28
Basisfuncties 28 Tekst ingeven Toetsenbordindeling Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst kunt ingeven om e-mails te versturen, notities te maken en meer. Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. Naar de volgende regel gaan. De cursor verplaatsen. Een voorgaand teken verwijderen. Leestekens ingeven. Hoofdletters ingeven. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer hierop. De toetsenbordinstellingen wijzigen. Een spatie ingeven. De invoertaal wijzigen Tik op → Invoertalen → Invoertalen toevoegen en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts te vegen op de spatiebalk. Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken Blijf aanraken om de volgende functies te gebruiken. Andere pictogrammen die kunnen worden weergegeven in plaats van het pictogram , zijn afhankelijk van de laatst gebruikte functie. • : tekst via spraak ingeven. Het toetsenbord openen. Ingeven van tekst met stem starten of pauzeren.
Pagina: 29
Basisfuncties 29 • : overschakelen naar de handschriftstand. Schakelen tussen de cijferstand en de tekenstand. Overgaan op het standaardtoetsenbord. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • : een item toevoegen van het klembord. • : emoticons ingeven. • : overschakelen naar het zwevende of gesplitste toetsenbord. U kunt het toetsenbord naar een andere locatie bewegen door de tab te slepen. • : de toetsenbordinstellingen wijzigen. Kopiëren en plakken 1 Blijf de tekst aanraken. 2 Sleep of om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te selecteren. 3 Tik op Kopiëren of Knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd. 4 Tik en houd vast op het punt waar de tekst moeten worden ingevoegd en tik op Plakken. Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op Klembord en selecteert u de tekst.
Pagina: 30
Basisfuncties 30 Woordenboek U kunt definities van woorden opzoeken wanneer u bepaalde functies gebruikt, zoals bij het bladeren door webpagina's. 1 Blijf een woord aanraken dat u wilt opzoeken. Als het woorden dat u wilt opzoeken niet is geselecteerd, sleept u of om de gewenste tekst te selecteren. 2 Tik op Woordenboek in de lijst met opties. Als er geen woordenboek is geïnstalleerd op het apparaat, tikt u op naast een woordenboek om dit te downloaden. 3 Bekijk de definitie in het pop-upvenster met het woordenboek. Als u wilt overschakelen naar volledige schermweergave, tikt u op .Tik op de definitie op het scherm om meer definities weer te geven.Tik in de gedetailleerde weergave op om het woord toe te voegen aan uw lijst met favoriete woorden of tik op ZOEKEN OP INTERNET om het woord te gebruiken als zoekterm. Schermafbeelding Terwijl u het apparaat gebruikt, kunt u een schermafbeelding maken. Houd de starttoets en de aan/uit-toets tegelijkertijd ingedrukt. U kunt opgeslagen afbeeldingen opslaan in de Galerij. U kunt ook schermopnamen maken door uw hand naar links of rechts te vegen op het scherm. Raadpleeg Bewegingen en gebaren voor meer informatie. Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te maken. Apps openen Selecteer op het startscherm of het scherm Apps een applicatiepictogram om de app te openen. Als u een app wilt openen vanuit de lijst met onlangs geopende apps, tikt u op en selecteert u een recent app-venster. Een app sluiten Tik op en sleep een recent app-venster naar links of rechts om het te sluiten. Als u alle actieve apps wilt sluiten, tikt u op ALLES SLUITEN.
Pagina: 31
Basisfuncties 31 Multi window Introductie Met de functie multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm. U kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave uitvoeren. Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie. Weergave met gesplitst scherm Pop-upweergave
Pagina: 32
Basisfuncties 32 Weergave met gesplitst scherm 1 Tik op om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen. 2 Veeg omhoog of omlaag en tik op op een recent app-venster. De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster. 3 Selecteer een app die u wilt starten. U kunt de gesplitste schermweergave ook openen door te blijven aanraken.
Pagina: 33
Basisfuncties 33 Extra opties gebruiken Als u apps gebruikt in de gesplitste schermweergave, selecteert u een app-venster en tikt u op de cirkel tussen de app-vensters om de volgende opties te gebruiken: • : locaties verwisselen van app-vensters. • : tekst of gekopieerde afbeeldingen van het ene venster naar het andere slepen.Tik op een item en blijf dit aanraken in het geselecteerde venster en sleep het naar een locatie in een ander venster. Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie. • : het venster minimaliseren. • : het venster maximaliseren. • : de app sluiten.
Pagina: 34
Basisfuncties 34 De venstergrootte aanpassen Sleep de cirkel tussen de appvensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te passen. Pop-upweergave 1 Start op het scherm Apps een app om te gebruiken in de pop-upweergave. 2 Sleep diagonaal omlaag vanuit een van de bovenhoeken. Het app-scherm wordt geopend in de pop-upweergave. Het venster minimaliseren. De app sluiten. Het venster maximaliseren. Inhoud slepen en neerzetten.
Pagina: 35
Basisfuncties 35 Pop-upvensters verplaatsen Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, blijft u de cirkel op een scherm vasthouden en sleept u deze naar een nieuwe locatie. De pop-upweergave starten vanuit de gesplitste schermweergave 1 Tik in de gesplitste schermweergave op een app-venster om dit te openen in de pop- upweergave. 2 Blijf de cirkel tussen de pop-upvensters aanraken. De geselecteerde app wordt geopend in een pop-upvenster.
Pagina: 36
Basisfuncties 36 Apparaat- en gegevensbeheer Gegevens overdragen van uw vorige apparaat U kunt gegevens van een vorig apparaat overzetten naar uw nieuwe apparaat via Samsung Smart Switch. De volgende versies van Samsung Smart Switch zijn beschikbaar. • Mobiele versie: gegevens overzetten tussen mobiele apparaten. U kunt de app downloaden via Galaxy Apps of Play Store. • Computerversie: gegevens overzetten tussen uw apparaat en een computer. U kunt de app downloaden van www.samsung.com/smartswitch. • Samsung Smart Switch wordt niet ondersteund op sommige apparaten of computers. • Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten. Gegevens van een mobiel apparaat overzetten Zet gegevens van uw vorige apparaat over naar uw nieuwe apparaat. Wanneer u uw nieuwe apparaat voor het eerst inschakelt, tikt u op DOWNLOADEN EN OPENEN in het pop-upvenster voor installatie van Smart Switch om de app te installeren. Of download en installeer Smart Switch via Galaxy Apps of de Play Store. Start Smart Switch en volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten van uw vorige apparaat. Gegevens van een computer overzetten Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de gegevens op uw nieuwe apparaat. 1 Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden. 2 Start Smart Switch op de computer. Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap.
Pagina: 37
Basisfuncties 37 3 Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel aan op de computer. 4 Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het apparaat te maken. Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer. 5 Sluit uw nieuwe apparaat met de USB-kabel aan op de computer. 6 Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw nieuwe apparaat. Het apparaat gebruiken als verwisselbare schijf voor gegevensoverdracht U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar de computer of andersom. Verwijder de USB-kabel van het apparaat niet tijdens de overdracht van bestanden. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het apparaat worden beschadigd. De apparaten kunnen mogelijk niet correct worden gekoppeld als ze via een USB-hub zijn gekoppeld. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer. 1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer. 2 Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat → Media-apparaat (MTP). Tik op Camera (PTP) als uw computer MediaTransfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd. 3 Breng bestanden over tussen uw apparaat en de computer.
Pagina: 38
Basisfuncties 38 Het apparaat bijwerken Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software. Bijwerken via over-the-air Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toestel-info → Software-update → Nu bijwerken. Als u automatisch wilt controleren op beschikbare updates, tikt u op de schakelaar Automatisch bijwerken om deze in te schakelen. Bijwerken met Smart Switch Sluit het apparaat aan op een computer en werk het apparaat bij met de nieuwste software. 1 Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden en te installeren. 2 Start Smart Switch op de computer. 3 Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer. 4 Als er een software-update beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om het apparaat bij te werken. • Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is met bijwerken. • Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.Voordat u bijwerkt, koppelt u alle andere media-apparaten los van de computer.
Pagina: 39
Basisfuncties 39 Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten Bewaar uw persoonlijke informatie, appgegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een back-up van uw gevoelige informatie op een back-upaccount zetten en deze later oproepen. U moet zich aanmelden bij uw Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te maken of te herstellen. Raadpleeg Accounts voor meer informatie. Een Samsung-account gebruiken Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Back-up van mijn gegevens, selecteer de items waarvan u een back-up wilt maken en tik op NU BACK-UP MAKEN. Als u wilt instellen dat het apparaat automatisch een back-up van gegevens maakt, tikt u op de schakelaar Automatische back-up om deze in te schakelen. Als u gegevens wilt herstellen met een Samsung-account, tikt u op Herstel. De huidige gegevens worden verwijderd van het apparaat om de geselecteerde items te herstellen. Een Google-account gebruiken Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten en tik op de schakelaar Back-up mijn gegevens om deze in te schakelen.Tik op Back-up van account en selecteer een account dat u als back-upaccount wilt instellen. Als u gegevens wilt herstellen met een Google-account, tikt u op de schakelaar Automatisch herstellen om deze in te schakelen.Wanneer u apps opnieuw installeert, worden de instellingen en gegevens waarvan een back-up is gemaakt, hersteld. Fabrieksinstellingen herstellen Alle instellingen en gegevens op het apparaat wissen.Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken. Raadpleeg Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten voor meer informatie. Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Fabrieksgegevens herstellen → APPARAAT RESETTEN → ALLESVERWIJDEREN. Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.
Pagina: 40
Basisfuncties 40 Verbinding maken met een tv Introductie Registreer een tv op uw apparaat zodat u gemakkelijk inhoud tussen beide kunt delen. • Deze functie is compatibel met Samsung Smart tv's op de markt gebracht in 2015 of later, die ondersteuning bieden voor de functie Bluetooth Low Energy (BLE). • Sommige bestanden worden mogelijk in de buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding. Een tv registreren U kunt een tv registreren op uw apparaat.Wanneer u uw tv registreert, kunt u het scherm eenvoudig delen tussen uw apparaat en tv en de functie Overzicht op tv gebruiken. 1 Schakel de tv in en plaats uw apparaat in de buurt van de tv. 2 Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden. 3 Selecteer de tv en tik op Tv registreren. Scherm delen U kunt het scherm van uw apparaat weergeven op een tv of andersom. Het scherm van uw apparaat weergeven op een tv Als uw apparaat de geregistreerde tv herkent terwijl u een video kijkt, wordt het pictogram weergegeven op het apparaat.Tik op het pictogram om de video te streamen van uw apparaat naar uw tv. Als de tv is uitgeschakeld en is geregistreerd met Snel verbinden, wordt deze automatisch ingeschakeld en wordt het scherm van uw apparaat op de tv weergegeven. Deze functie wordt alleen ondersteund door de standaard videospeler-app.
Pagina: 41
Basisfuncties 41 Het scherm van een tv weergeven op uw apparaat 1 Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden. De geregistreerde tv wordt weergegeven in de lijst. 2 Selecteer de geregistreerde tv. 3 Tik op Tv naar mobiel apparaat. Het tv-scherm wordt weergegeven op uw apparaat. De functie Briefing op tv gebruiken Uw geregistreerde tv wordt automatisch ingeschakeld volgens de tijd die u hebt ingesteld op uw apparaat en geeft de tijd, weer en uw planning weer op het scherm. Als u deze functie wilt gebruiken, moeten uw apparaat en de tv zijn verbonden met hetzelfde toegangspunt. 1 Open het meldingenvenster en tik op Snel verbinden. De geselecteerde tv wordt weergegeven in de lijst. 2 Selecteer de geregistreerde tv. 3 Tik op Briefing op tv en stel een tijd en dag in om de functie Briefing op tv te gebruiken. Tijd, weer en agendagegevens worden op het vooraf ingestelde tijdstip aan de rechterkant van hetTV-scherm weergegeven.
Pagina: 42
42 Applicaties Apps installeren of verwijderen Galaxy Apps Koop en download apps. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn gemaakt. Tik op Galaxy Apps op het scherm Apps. De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Apps installeren Blader door apps op categorie of tik op ZOEKEN om te zoeken met een zoekwoord. Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm. Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen → Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie. Play Store Koop en download apps. Tik op Play Store op het scherm Apps. Apps installeren Blader door apps op categorie of tik op om te zoeken met een zoekwoord. Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm. Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen → Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
Pagina: 43
Applicaties 43 Apps beheren Apps verwijderen of uitschakelen Tik op het scherm Apps op BEWERKEN. Het pictogram verschijnt op de apps die u kunt uitschakelen of verwijderen. Selecteer een app en tik op UITSCHAKELEN of op VERWIJDEREN. U kunt op het scherm Apps ook tikken op Instellingen → Applicaties → Applicatiebeheer, een app selecteren en dan op UITSCHAKELEN of op VERWIJDEREN tikken. • UITSCHAKELEN: zo kunt u geselecteerde standaardapps uitschakelen die niet van het apparaat kunnen worden verwijderd. • VERWIJDEREN: verwijder gedownloade apps. Apps inschakelen Tik op het scherm Apps op Instellingen → Applicaties → Applicatiebeheer, blader naar UITGESCHAKELD, selecteer een app en tik dan op INSCHAKELEN. Mijn bestanden U kunt verschillende bestanden openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals services voor cloudopslag. Tik op het scherm Apps op Mijn bestanden. • Recente bestanden: recente bestanden weergeven. • Categorie: bestanden op categorie weergeven. • Lokale opslag: bestanden weergeven die zijn opgeslagen op het apparaat. • Opslag in de cloud: bestanden weergeven die zijn opgeslagen in de cloudopslagservice. • GEBRUIKTE OPSLAG: geheugengegevens van uw apparaat weergeven. Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op ZOEKEN.
Pagina: 44
Applicaties 44 Galerij Introductie U kunt afbeeldingen en video’s bekijken en beheren die op het apparaat zijn opgeslagen. Afbeeldingen of video’s weergeven 1 Tik op Galerij op het scherm Apps. 2 Selecteer een afbeelding of video. Bij videobestanden wordt het pictogram weergegeven op de voorbeeldminiatuur.Tik op om een video af te spelen. Meer opties Naar het vorige scherm gaan. De afbeelding toevoegen aan favorieten. De afbeelding delen met anderen. De afbeelding verwijderen. De afbeelding wijzigen. Als u de menu’s wilt weergeven of verbergen, tikt u op het scherm.
Pagina: 45
Applicaties 45 Afbeeldingen of video’s verwijderen Een afbeelding of video verwijderen Selecteer een afbeelding of een video en tik op Wissen boven aan het scherm. Meerdere afbeeldingen en video’s verwijderen 1 Blijf op het hoofdscherm van Galerij een afbeelding of video aanraken die u wilt verwijderen. 2 Vink de afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen. 3 Tik op WISSEN. Camera Introductie U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen. Basisinformatie over foto's en video's maken U kunt foto's maken of video's opnemen. Bekijk uw foto's en video's in Galerij. Tik op Camera op het scherm Apps. Cameragebruik • Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming. • Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan. • Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Pagina: 46
Applicaties 46 Foto's of video's maken 1 Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen. 2 Tik op om een foto te maken of op om een video te maken. • Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen. • Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op Opname. • Als u de focus wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Als u wilt scherpstellen op het midden van het scherm, tikt u op . Camera-instellingen Snelle instellingen Een video maken. Een foto maken. Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde. Opnamestanden Voorbeeldminiatuur Huidige stand Veeg op het voorbeeldscherm naar rechts om de lijst met opnamestanden te openen. Of veeg naar links om foto's of video's weer te geven die u hebt vastgelegd. • Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die worden gebruikt. • De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt. • Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist. • De camera aan de voorzijde is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een kleine vervorming optreden in groothoekfoto's wat niet duidt op prestatieproblemen. • De maximale opnametijd kan afnemen wanneer u video opneemt op een hoge resolutie.
Pagina: 47
Applicaties 47 Camera starten met vergrendeld scherm Als u snel foto's wilt maken, start u Camera in het vergrendelde scherm. Sleep op het vergrendelde scherm buiten de grote cirkel. • De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u Camera start vanuit het vergrendelde scherm als de beveiligingsfuncties zijn geactiveerd. De scherpstelling en belichting vergrendelen Als er een groot contrast tussen licht/donker is en het onderwerp zich buiten het automatische scherpstelgebied bevindt, kan het moeilijk zijn een juiste belichting te verkrijgen.Vergrendel de scherpstelling of belichting en maak vervolgens een foto. Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt. Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde opnamestanden. Automatische stand Met de Automatische stand kan de camera de omgeving evalueren en de ideale stand bepalen voor de foto. Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Auto. Prof-stand U kunt foto's maken terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISO- waarde. Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Prof. Selecteer opties, pas de instellingen aan en tik op om een foto te maken. • : een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik hebben. • : een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor snelbewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot beeldruis op foto's leiden. • : de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt.Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting gebruiken.
Pagina: 48
Applicaties 48 Panorama Maak een horizontale of verticale serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken. Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Panorama. Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken: • Beweeg de camera langzaam in één richting. • Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. • Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of een kale muur. Virtuele opname U kunt een reeks foto's maken terwijl u om een onderwerp loopt, om een weergave van het onderwerp te maken vanuit meerdere hoeken. U kunt het onderwerp bekijken vanuit meerdere hoeken door uw vinger naar links of rechts te slepen op de foto. 1 Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Virtuele opname. 2 Plaats het onderwerp in het midden van het voorbeeldscherm en tik op . 3 Beweeg het apparaat langzaam rond het onderwerp in één richting om meer foto's te maken. Wanneer de pijl helemaal geel wordt of wanneer u niet meer om het onderwerp heen draait, houdt het apparaat automatisch op met het maken van foto's.
Pagina: 49
Applicaties 49 Virtuele opnamen bekijken 1 Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur. 2 Tik op . 3 Sleep uw vinger naar links of rechts op het scherm of draai het apparaat naar links of rechts om het onderwerp te bekijken vanuit verschillende hoeken. HDR (rijke toon) Maak foto's met warme kleuren en leg details zelfs in lichte en donkere omgevingen vast. Tik op het voorbeeldscherm op STAND → HDR (rijke toon). Zonder effect Met effect
Pagina: 50
Applicaties 50 Foto & meer U kunt een serie foto's maken en aanpassen door verschillende effecten toe te passen met de opnamestanden. De zoomfunctie is niet beschikbaar terwijl u foto's maakt in deze stand. 1 Tik op het voorbeeldscherm op STAND → Foto & meer. 2 Tik op . Het apparaat maakt een serie foto's en geeft de beschikbare opnamestanden weer. 3 Selecteer een opnamestand en pas een effect toe op de foto's. • Beste foto: de beste foto in de serie opslaan. Als u andere foto's in de serie wilt bekijken, veegt u naar links of rechts. Het apparaat geeft advies over de beste foto en duidt deze aan met . • Gum: ongewenste bewegende onderwerpen verwijderen.Tik op om ongewenste bewegende onderwerpen te verwijderen.Tik op om de originele foto te herstellen. • Drama-opname: een serie foto's combineren tot een afbeelding waarop bewegingen zijn te zien. Breid de beweging in de afbeelding uit door onder aan het scherm meer foto's te selecteren. • Opname met pannen: een effect toepassen op de achtergrond van het onderwerp zodat het lijkt alsof het onderwerp snel beweegt.Tik op Objecten om een onderwerp te selecteren.Tik op Vage beweg. om de hoek van het vervagingseffect in te stellen die op de achtergrond wordt toegepast.Tik op en teken met uw vinger een cirkel rond de grote cirkel om de hoek van de vervaging aan te passen. Als u het niveau van achtergrondvervaging wilt aanpassen, sleept u de aanpassingsbalk. 4 Wanneer u klaar bent met het bewerken van foto's, tikt u op OPSLAAN.

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Samsung Galaxy Tab A8 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Samsung Galaxy Tab A8. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Samsung Galaxy Tab A8 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Samsung Galaxy Tab A8

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Samsung Galaxy Tab A8. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Samsung
  • Product: Tablets
  • Model/naam: Galaxy Tab A8
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Frans