Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7 handleiding

Galaxy Tab A7

Handleiding voor de Samsung Galaxy Tab A7 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 130 pagina's.

Pagina: 1
2 Inhoud Basisfuncties 4 Lees dit eerst 6 Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen 9 Apparaatindeling en -functies 13 Batterij 15 SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart) (SM-T505) 17 Geheugenkaart (microSD-kaart) 20 Het apparaat in- en uitschakelen 21 Eerste instelling 21 Samsung-account 23 Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch) 25 Het scherm begrijpen 35 Meldingenvenster 37 Tekst invoeren Apps en functies 40 Apps installeren of verwijderen 42 Telefoon 46 Contacten 50 Berichten 53 Internet 55 Camera 67 Galerij 72 Multi window 74 Samsung Members 74 Samsung Galaxy 75 Samsung Notes 76 Agenda 77 Reminder 79 Samsung Flow 81 Spraak recorder 82 Mijn bestanden 82 Klok 84 Calculator 84 Game Launcher 85 Samsung Kids 87 Inhoud delen 89 Google-apps
Pagina: 2
Inhoud 3 113 Google 114 Geavanceerde functies 115 Bewegingen en gebaren 115 Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht 115 Digitaal welzijn 117 Apparaatonderhoud 117 Uw apparaat optimaliseren 117 Batterij 119 Opslag 119 Geheugen 119 Beveiliging 119 Apps 120 Algemeen beheer 121 Toegankelijkheid 121 Software-update 122 Gebruiksaanwijzing 122 Info tablet Bijlage 123 Problemen oplossen 129 De batterij verwijderen Instellingen 91 Introductie 91 Verbindingen 92 Wi-Fi 94 Bluetooth 95 Gegevensbesparing (SM-T505) 96 Apps alleen met mobiele gegevens (SM-T505) 96 Mobiele hotspot en tethering (SM-T505) 98 Meer verbindingsinstellingen 99 Geluid 100 Dolby Atmos (surroundgeluid) 100 Afzonderlijk app-geluid 100 Meldingen 101 App-pictogrambadges 101 Display 102 Instellingen Donkere stand 103 Tekstgrootte en opmaak 103 Screensaver 104 Achtergrond 104 Vergrendelscherm 105 Smart Lock 105 Biometrie en beveiliging 106 Gezichtsherkenning 108 Privacy 109 Locatie 109 Accounts en back-up 110 Gebruikers 112 Samsung Cloud
Pagina: 3
4 Basisfuncties Lees dit eerst Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u het apparaat veilig en op de juiste wijze in gebruik neemt. • Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat. • Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van uw regio, serviceprovider, modelspecificaties of software van het apparaat. • Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAM- geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het worden gebruikt. • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die worden aangeboden door andere providers dan Samsung. • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van zelfgekozen besturingssysteemsoftware.Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken. • Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media. • Afhankelijk van uw abonnement kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices zoals het verzenden van chatberichten, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices.Voor grote gegevensoverdrachten kunt u het beste deWi-Fi-functie gebruiken. (SM-T505) • Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, kunt u contact opnemen met de serviceproviders. • Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung- licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
Pagina: 4
Basisfuncties 5 • Afhankelijk van uw regio of serviceprovider wordt het apparaat geleverd met een screenprotector ter bescherming tijdens de productie en het transport. Schade aan deze screenprotector valt niet onder de garantie. • U kunt het aanraakscherm zelfs buitenshuis in fel zonlicht duidelijk zien, omdat het contrast zich automatisch kan aanpassen aan de omgeving.Vanwege de aard van het product kan het weergeven van stilstaande beelden voor langere tijd leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of kan beeldschaduw optreden. – Het wordt aanbevolen om geen stilstaande beelden voor langere tijd op een deel van of het hele aanraakscherm te gebruiken en het aanraakscherm uit te schakelen wanneer u het apparaat niet gebruikt. – U kunt instellen dat het aanraakscherm automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u het niet gebruikt. Start de app Instellingen, tik op Display → Time-out scherm en selecteer vervolgens na hoeveel tijd het aanraakscherm moet worden uitgeschakeld. – Als u wilt instellen dat het aanraakscherm de helderheid automatisch aanpast op basis van de omgeving, start u de app Instellingen, tikt u op Display en tikt u vervolgens op de schakelaar Aanpasbare helderheid om deze functie in te schakelen. • Afhankelijk van uw regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC is goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Om de FCC-ID te bekijken, start u de app Instellingen en tikt u op Info tablet → Status. Als uw apparaat geen FCC-ID heeft, betekent dit dat het apparaat niet in deVS en zijn grondgebieden mag worden verkocht en alleen naar deVS mag worden gebracht voor het persoonlijk gebruik van de eigenaar. Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Pagina: 5
Basisfuncties 6 Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden.Tijdens draadloos opladen of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te heet wordt, kan dit de oplaadsnelheid verlagen of kan de oplader ophouden met opladen. Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt: • Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps.Wacht tot het apparaat is afgekoeld en ga verder met opladen van het apparaat. • Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen doordat de aangesloten USB-kabel beschadigd is.Vervang de beschadigde USB-kabel door een nieuwe, door Samsung goedgekeurde kabel. • Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat en de draadloze oplader plaatsen. De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde modellen. Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze lange tijd gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet. Hierna volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken. Sommige voorbeelden gelden mogelijk niet voor uw model. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u gebruikt. • Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt • Er worden grote bestanden gedownload
Pagina: 6
Basisfuncties 7 • Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt – U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit – U neemt lange tijd video's op – U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid – Wanneer u verbinding maakt met een tv • Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond) – Multi window wordt gebruikt – Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's – Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep – Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app • Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of andere accounts • Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is geplaatst • De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt • Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of zonder ontvangst • De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel • De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood • Tijdens het roamen Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt: • Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software. • Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het apparaat opnieuw op. • Schakel de functiesWi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt. • Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl ze niet worden gebruikt. • Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps. • Verminder de helderheid van het scherm. • Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer het oververhit raakt of langere tijd heet aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.
Pagina: 7
Basisfuncties 8 Voorzorgsmaatregelen voor oververhitting van het apparaat Als u zich zorgen maakt dat het apparaat te warm wordt, stopt u met het gebruik van het apparaat. Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of sluit het apparaat af om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. • Wanneer het apparaat een bepaalde temperatuur bereikt en oververhit raakt, verschijnt er een waarschuwing om te voorkomen dat het apparaat defect raakt, er huidirritaties of andere schade ontstaat en dat de batterij gaat lekken. Om de temperatuur van het apparaat te laten dalen, worden de helderheid van het scherm en de prestatiesnelheid verminderd en stopt het laden van de batterij. Actieve apps worden afgesloten en alle bel- en andere functies worden beperkt, behalve voor noodoproepen, totdat het apparaat is afgekoeld. • Als de tweede melding verschijnt als gevolg van een verdere verhoging van de temperatuur van het apparaat, wordt het apparaat uitgeschakeld. Gebruik het apparaat niet totdat de temperatuur van het apparaat tot onder het opgegeven niveau is gedaald. Als een tweede waarschuwing verschijnt tijdens een noodoproep, wordt de oproep niet verbroken door een gedwongen uitschakeling. Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving.Wees voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen brand veroorzaakt. • Bewaar uw apparaat niet op plaats met een zeer lage of zeer hoge temperatuur. • Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht. • Gebruik of bewaar het apparaat niet lange tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. • Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken. • Plaats het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten. • Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel verwijderd of beschadigd is en gebruik geen oplader of batterij die beschadigd of defect is.
Pagina: 8
Basisfuncties 9 Apparaatindeling en -functies Inhoud van de verpakking Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking. • Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten. • Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. • Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft. • Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet goedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet door de garantie worden gedekt. • De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.
Pagina: 9
Basisfuncties 10 Indeling van het apparaat Multifunctionele aansluiting (USB Type-C) Aansluiting oortjes Zijtoets (Power) Luidspreker Luidspreker Microfoon Aanraakscherm Volumetoets SM-T505: SIM-kaart-/ geheugenkaartlade SM-T500: geheugenkaartlade Microfoon Lichtsensor Camera aan de voorzijde GPS-antenne Luidspreker Luidspreker Hoofdantenne (SM-T505) Camera aan de achterzijde
Pagina: 10
Basisfuncties 11 • Wanneer u de luidsprekers gebruikt moet u het apparaat niet te dicht bij uw oren houden. • Stel de cameralens niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de cameralens hieraan wordt blootgesteld, kan de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's. • Als u het apparaat gebruikt wanneer het glas of het hoofdgedeelte van acryl gebroken is, riskeert u verwondingen. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een Samsung Servicecenter. • Als er stof of vreemde materialen in de microfoon, luidspreker of ontvanger komen, kan het geluid van het apparaat uitvallen of kunnen bepaalde functies niet werken. Als u probeert het stof of vreemde materialen met een scherp voorwerp te verwijderen, kan het apparaat worden beschadigd en kan het uiterlijk worden aangetast. • In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg raken: – Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt – Als u een apparaatcover van metaal op het apparaat bevestigt – Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele gegevensverbinding (SM-T505) • Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen. Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct werken. • Bedek het gebied van de lichtsensor niet met schermaccessoires, zoals beschermfolie, stickers of een hoesje. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed. • Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water beschadigd raken.
Pagina: 11
Basisfuncties 12 Toetsen Volumetoets Zijtoets (Power) Toets Functie Zijtoets • Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen. • Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen. • Twee keer indrukken om de app of functie die u instelt te starten. Volumetoets • Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen. Softkeys Terugtoets Starttoets Toets Recent Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys aan de onderzijde van het scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de terugtoets. Raadpleeg Navigatiebalk (softkeys) voor meer informatie.
Pagina: 12
Basisfuncties 13 Batterij De batterij opladen Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt. Gebruik alleen een door Samsung goedgekeurde batterij, oplader en kabel die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij, oplader of kabel gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken. • Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie. • Gebruik alleen de USBType-C-kabel die bij het apparaat is geleverd. Het apparaat raakt mogelijk beschadigd als u een micro-USB-kabel gebruikt. Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn. 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter. 2 Steek de USB-kabel in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat. 3 Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact. 4 Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat.Verwijder de oplader uit het stopcontact.
Pagina: 13
Basisfuncties 14 Batterijverbruik verminderen Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt verminderen. • Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud. • Schakel het scherm uit door op de zijtoets te drukken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. • Schakel de spaarstand in. • Sluit overbodige apps. • Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet worden gebruikt. • Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd. • Verminder de tijd voor achtergrondverlichting. • Verminder de helderheid van het scherm. Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij • Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven. • Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen. • Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps pas gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen. • Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere stroomvoorziening. • U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken, maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen. • Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat. • Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen. Als dit gebeurt tijdens het draadloos opladen, koppelt u het apparaat los van de oplader om het af te laten koelen en laadt u het apparaat later opnieuw op. • Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het apparaat oplaadt. • Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.
Pagina: 14
Basisfuncties 15 Snel opladen Het apparaat is uitgerust met een interne functie voor snel opladen. U kunt de batterij veel sneller opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld. De oplaadsnelheid verhogen Als u de oplaadsnelheid wilt verhogen, schakelt u het apparaat of scherm uit wanneer u de batterij oplaadt. Als de functie voor snel opladen niet is ingeschakeld, start u de app Instellingen, tikt u op Apparaatonderhoud → Batterij → Opladen en tikt u op de schakelaar Snel opladen om deze functie in te schakelen. • Tijdens het opladen kunt u deze functie niet in- of uitschakelen. • U kunt de interne functie voor snel opladen niet gebruiken wanneer u de batterij oplaadt met een standaard batterijoplader. • Als het apparaat warm wordt of de omgevingstemperatuur stijgt, kan de oplaadsnelheid automatisch lager worden. Dit is normaal en wordt gedaan om schade aan het apparaat te voorkomen. SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart) (SM-T505) De SIM- of USIM-kaart plaatsen Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd. • Gebruik alleen een nano-SIM-kaart. • Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten. Sommige diensten waarvoor een netwerkverbinding is vereist, zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Pagina: 15
Basisfuncties 16 1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen. De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen. 2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade. 3 Plaats de SIM- of USIM-kaart in de lade met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht. 4 Druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten. Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen. 5 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade. • Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd raken. Zorg altijd dat de lade droog is. • Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw apparaat terechtkomt.
Pagina: 16
Basisfuncties 17 Geheugenkaart (microSD-kaart) Een geheugenkaart installeren De geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat kan verschillen van andere modellen en sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart. Ga naar de website van Samsung om de maximale geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat te bekijken. • Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen. • Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst. • Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, vraagt het apparaat u de geheugenkaart opnieuw te formatteren of wordt de geheugenkaart niet herkend. Als u de geheugenkaart wilt gebruiken, moet u deze formatteren. Als uw apparaat de geheugenkaart niet kan formatteren of niet herkent, neemt u contact op met de fabrikant van de geheugenkaart of een Samsung- servicecenter. • Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart. • Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart. ► SM-T505:
Pagina: 17
Basisfuncties 18 ► SM-T500: 1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen. De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen. 2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade. Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld. (SM-T505) 3 Plaats een geheugenkaart op de lade met de goudkleurige contacten naar onderen. 4 Druk de geheugenkaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten. Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de geheugenkaart uit de lade vallen. 5 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade. • Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd raken. Zorg altijd dat de lade droog is. • Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw apparaat terechtkomt.
Pagina: 18
Basisfuncties 19 De geheugenkaart verwijderen Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → Geavanceerd → SD-kaart → Ontkoppelen. Zorg ervoor dat u het externe opslagmedium, zoals een geheugenkaart of USB- opslagapparaat, niet verwijdert zolang het apparaat gegevens overzet of opent, of direct na het overzetten van gegevens. Anders kunnen gegevens beschadigd raken of verloren gaan, of kan het externe opslagmedium of apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor enig verlies, bijvoorbeeld verlies van gegevens, dat voortvloeit uit verkeerd gebruik van externe opslagapparaten. De geheugenkaart formatteren Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat. Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → Geavanceerd → SD-kaart → Formatteren. Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
Pagina: 19
Basisfuncties 20 Het apparaat in- en uitschakelen Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen. Het apparaat inschakelen Houd de zijtoets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen. Het apparaat uitschakelen 1 Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de zijtoets ingedrukt. Of open het meldingenvenster en tik op . 2 Tik op Uitschakelen. Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten, tikt u op Opnieuw opstarten. Geforceerd opnieuw opstarten Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijtoets en de toetsVolume omlaag meer dan 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het opnieuw op te starten. Toets Volume omlaag Zijtoets
Pagina: 20
Basisfuncties 21 Eerste instelling Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen. Als u geen verbinding met eenWi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste installatie. Samsung-account Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsung- services kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv's en de Samsung- website. Voor een lijst met diensten die met uw Samsung-account kunnen worden gebruikt, start u de app Instellingen en tikt u op Accounts en back-up → Accounts → Samsung account → Apps en services. U kunt ook naar account.samsung.com gaan. Een Samsung-account maken Als u geen Samsung-account hebt, moet u er een maken. 1 Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen → Samsung account. U kunt ook de app Instellingen starten en op tikken. 2 Tik op Account maken. 3 Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.
Pagina: 21
Basisfuncties 22 Aanmelden bij uw Samsung-account Als u al een Samsung-account hebt, meldt u zich aan bij uw Samsung-account. U kunt zich ook aanmelden met uw Google-account. 1 Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen → Samsung account. U kunt ook de app Instellingen starten en op tikken. 2 Voer de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op Inloggen. Als u zich wilt aanmelden met uw Google-account, tikt u op Doorgaan met Google. 3 Volg de instructies op het scherm om de aanmelding bij uw Samsung-account te voltooien. Uw ID opzoeken en uw wachtwoord resetten Als u uw Samsung-account-ID of wachtwoord bent vergeten, tikt u op Id zoeken of Wachtwoord resetten op het aanmeldingsscherm van uw Samsung-account. U kunt uw ID zoeken of uw wachtwoord resetten nadat u de vereiste informatie hebt ingegeven. Uw Samsung-account verwijderen Als u uw Samsung-account van het apparaat verwijdert, worden uw gegevens, zoals bijvoorbeeld contacten en afspraken, ook verwijderd. 1 Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts. 2 Tik op Samsung account → Persoonsgegevens → → Uitloggen. 3 Tik op Uitloggen, geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op OK.
Pagina: 22
Basisfuncties 23 Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch) U kunt Smart Switch gebruiken om gegevens van uw vorige apparaat over te zetten naar uw nieuwe apparaat. Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart Switch. • Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers. • Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor meer informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten. Draadloos gegevens overdragen ViaWi-Fi Direct kunt u gegevens van uw vorige apparaat draadloos overdragen naar uw nieuwe apparaat. 1 Start Smart Switch op het vorige apparaat. Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Store of Play Store. 2 Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart Switch. 3 Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt. 4 Tik op het vorige apparaat op Gegevens verzenden → Draadloos. 5 Tik op het vorige apparaat op Toestaan. 6 Selecteer op uw apparaat een item dat u wilt meenemen en tik op Overzetten. 7 Volg de instructies op het scherm om de gegevens die op uw vorige apparaat staan over te zetten. Zodra de gegevensoverdracht is voltooid, kunt u een lijst met de overgedragen gegevens op uw apparaat bekijken.
Pagina: 23
Basisfuncties 24 Back-up en herstel van gegevens met behulp van externe opslag U kunt gegevens overzetten met behulp van externe opslag zoals een microSD-kaart. 1 Maak een back-up van de gegevens van uw vorige apparaat op een externe opslag. 2 Plaats het externe opslagapparaat in uw nieuwe apparaat of sluit ze op elkaar aan. 3 Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart Switch → → Herstel. 4 Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten vanaf de externe opslag. Back-upgegevens vanaf een computer overzetten U kunt gegevens overzetten tussen uw apparaat en een computer. U moet de computerversie van de Smart Switch-app downloaden van www.samsung.com/smartswitch. Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de gegevens op uw nieuwe apparaat. 1 Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden. 2 Start Smart Switch op de computer. Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap. 3 Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel van het apparaat aan op de computer. 4 Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het apparaat te maken. Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer. 5 Sluit uw nieuwe apparaat met de USB-kabel aan op de computer. 6 Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw apparaat.
Pagina: 24
Basisfuncties 25 Het scherm begrijpen Het aanraakscherm bedienen • Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken. • Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen. • Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd weer te geven op een deel of het gehele aanraakscherm. Hierdoor kunnen nabeelden ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden. • Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen. • Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen. Tikken Tik op het scherm. Tikken en blijven aanraken Tik op het scherm en blijf het ongeveer 2 seconden aanraken. Slepen Blijf een item aanraken en sleep het naar de gewenste locatie.
Pagina: 25
Basisfuncties 26 Dubbeltikken Dubbeltik op het scherm. Vegen Veeg naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts. Spreiden en samenknijpen Spreid twee vingers of knijp deze samen op het scherm. Navigatiebalk (softkeys) Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys op de navigatiebalk aan de onderzijde van het scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de terugtoets. De functies van de toetsen kunnen verschillen per app en gebruiksomgeving.
Pagina: 26
Basisfuncties 27 Toets Functie Recent • Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen. Start • Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm. • Tikken en vasthouden om de app Google Assistent te starten. Terug • Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm. De navigatiebalk verbergen U kunt op een breder scherm bestanden weergeven of apps gebruiken door de navigatiebalk te verbergen. Start de app Instellingen, tik op Display → Navigatiebalk en tik vervolgens op Veeggebaren onder Navigatietype. De navigatiebalk wordt verborgen en de gebarenhints worden weergegeven.Tik op Meer opties en selecteer een gewenste optie. • Vegen vanaf onderkant: de gebarenhints worden weergegeven waar de softkeys zich bevinden. Als u de softkeys wilt gebruiken, sleept u de gebarenhint van de gewenste knop omhoog. • Vegen vanaf zijkanten en onderkant: – Veeg vanaf de onderrand van het scherm omhoog om naar het startscherm te gaan. – Veeg omhoog en houd uw vinger op het scherm om de lijst met recente apps weer te geven. – Veeg vanaf een van de zijden van het scherm naar binnen om terug te keren naar het vorige scherm. – Veeg vanaf een van de hoeken onderaan naar binnen om de app Google Assistent te starten. Vegen vanaf de onderkant Vegen vanaf de zijkanten en onderkant Als u de gebarenhints onderaan het scherm wilt verbergen, tikt u op de schakelaar Gebarenhints om deze functie uit te schakelen.
Pagina: 27
Basisfuncties 28 Startscherm en Apps-scherm Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden onder andere widgets en sneltoetsen voor apps weergegeven. Op het Apps-scherm worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net zijn geïnstalleerd. Het scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Een widget Navigatiebalk (softkeys) Favoriete apps Schermaanduiding Schakelen tussen het startscherm en het Apps-scherm Veeg op het startscherm omhoog of omlaag om het Apps-scherm te openen. Veeg in het Apps-scherm omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op de starttoets of de terugtoets tikken. Startscherm Apps-scherm Finder
Pagina: 28
Basisfuncties 29 Als u de Apps-toets op het startscherm toevoegt, kunt u het Apps-scherm openen door op deze toets te tikken. Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt, tik op Instellingen Startscherm en tik vervolgens op de schakelaar Apps-knop om deze functie in te schakelen. De Apps-toets wordt onderaan het startscherm toegevoegd. Apps-toets Finder starten Snel zoeken naar inhoud op het apparaat. 1 Tik op het Apps-scherm op . Of open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op . 2 Voer een zoekterm in. Er wordt gezocht in de apps en inhoud op uw apparaat. Als u op het toetsenbord tikt op , kunt u meer inhoud zoeken. Items verplaatsen Blijf een item aanraken en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm. Als u een sneltoets wilt toevoegen aan een app op het startscherm, houdt u een item ingedrukt in het Apps-scherm en tikt u op Toevoegen aan Start. De sneltoets wordt toegevoegd aan het startscherm. U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met sneltoetsen onderaan het startscherm slepen.
Pagina: 29
Basisfuncties 30 Mappen maken Maak mappen en verzamel vergelijkbare apps om deze snel te kunnen openen en starten. Tik op het startscherm of het Apps-scherm, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app. Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps.Tik op Mapnaam en geef een mapnaam in. • Meer apps toevoegen Tik op op de map.Tik op de toe te voegen apps en tik op Gereed. U kunt een app ook toevoegen door deze naar de map te slepen. • Apps verplaatsen vanuit een map Blijf een app aanraken om deze naar een nieuwe locatie te slepen. • Een map verwijderen Blijf een map aanraken en tik op Map verwijderen. Alleen de map wordt verwijderd. De apps van de map worden verplaatst naar het Apps-scherm.
Pagina: 30
Basisfuncties 31 Het startscherm bewerken Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer. U kunt ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen. • Vensters toevoegen: veeg naar links en tik op . • Vensters verplaatsen: blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. • Vensters verwijderen: tik op in het venster. • Achtergrond: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen. • Widgets: widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen. Blijf een widget aanraken en sleep deze naar het startscherm. De widget wordt toegevoegd op het startscherm. • Instellingen Startscherm: configureer de instellingen voor het startscherm, zoals het schermraster of lay-out. Alle apps weergeven op het startscherm U kunt zonder een apart Apps-scherm te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied in het startscherm aanraken en tik vervolgens op Instellingen Startscherm → Lay-out startscherm → Alleen startscherm → Toepassen. U hebt nu toegang tot al uw apps door op het startscherm naar links te vegen.
Pagina: 31
Basisfuncties 32 Indicatorpictogrammen Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt. • De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven. • Sommige indicatorpictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u het meldingenvenster opent. • De indicatorpictogrammen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de serviceprovider of het model. Pictogram Betekenis Geen signaal Signaalsterkte Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied) GPRS-netwerkverbinding EDGE-netwerkverbinding 3G/UMTS-netwerkverbinding HSDPA-netwerkverbinding HSPA+-netwerkverbinding / 4G/LTE-netwerkverbinding Wi-Fi-verbinding Bluetooth-functie ingeschakeld Locatieservices worden gebruikt Telefoongesprek gaande Gemiste oproep Nieuw SMS- of MMS-bericht Alarm ingeschakeld Stand voor dempen ingeschakeld Vliegtuigstand ingeschakeld Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist Batterij opladen Batterijlading
Pagina: 32
Basisfuncties 33 Vergrendelscherm Als u op de zijtoets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een bepaalde periode. Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u in een willekeurige richting wanneer het scherm wordt ingeschakeld. Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de zijtoets om het scherm in te schakelen. U kunt ook dubbeltikken op het scherm. Vergrendelscherm De schermvergrendelingsmethode wijzigen Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de app Instellingen, tikt u op Vergrendelscherm → Type schermvergrendeling en selecteert u een methode. Als u een patroon, pincode, wachtwoord of biometrische gegevens instelt voor de schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld, moet u een ontgrendelingscode invoeren op het apparaat om het te ontgrendelen. • Vegen: veeg in een willekeurige richting op het scherm om het te ontgrendelen. • Patroon: teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen. • Pincode: geef een pincode van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen. • Wachtwoord: geef een wachtwoord van minimaal vier tekens, symbolen of cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
Pagina: 33
Basisfuncties 34 • Geen: stel geen schermvergrendelingsmethode in. • Gezicht: registreer uw gezicht om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg Gezichtsherkenning voor meer informatie. U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd invoert en het maximum aantal pogingen bereikt. Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm → Instell. veilige vergrendeling, ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde schermvergrendelingsmethode en tik vervolgens op de schakelaar Aut. reset fabrieksinst. om deze functie in te schakelen. Schermafbeelding Maak een schermafbeelding terwijl u het apparaat gebruikt en dan kunt u het vastgelegde scherm bijsnijden of delen of erin schrijven en tekenen. U kunt het huidige scherm en het gebied waarin u kunt bladeren vastleggen. Houd de toetsVolume omlaag en de zijtoets tegelijkertijd ingedrukt. U kunt de gemaakte schermafbeeldingen bekijken in Galerij. Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te maken. Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u de volgende opties onderaan het scherm gebruiken: • : de huidige inhoud en de verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een webpagina) vastleggen.Wanneer u tikt op , schuift het scherm automatisch omlaag en wordt meer inhoud vastgelegd. • : teken of schrijf op de schermafbeelding of snijd een deel van de schermafbeelding bij. U kunt het bijgesneden gedeelte bekijken in Galerij. • : de schermafbeelding delen met anderen. Als de opties niet zichtbaar zijn op het vastgelegde scherm, start u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies → Schermafbeeldingen en tikt u vervolgens op de schakelaar Werkbalk Schermafbeelding om deze in te schakelen.
Pagina: 34
Basisfuncties 35 Meldingenvenster Wanneer u nieuwe meldingen ontvangt, verschijnen pictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt weergeven over de pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details. Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen.Veeg omhoog op het scherm om het meldingenvenster te sluiten. U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken. De meldingsdetails weergeven en verschillende acties gebruiken. Alle meldingen wissen. Bedien media op uw apparaat en op aangesloten apparaten in de buurt. De stroomopties openen. Instellingen starten. De meldingsinstellingen openen. Toetsen voor snel instellen Verbonden in de buurt bedienen.
Pagina: 35
Basisfuncties 36 De toetsen voor snelle instellingen gebruiken Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies in te schakelen.Veeg omlaag in het meldingenvenster om meer toetsen weer te geven. Extra opties weergeven. De helderheid van het scherm aanpassen. Finder Als u functie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op de tekst onder de betreffende toets. U kunt meer gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken. Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Knopvolgorde, houdt u een toets ingedrukt en sleept u deze naar een andere locatie. Afspelen van media bedienen U kunt het afspelen van muziek of video eenvoudig bedienen met de Media-functie. U kunt het afspelen ook voortzetten op een ander apparaat. 1 Open het meldingenvenster en tik op Media. 2 Tik op de pictogrammen in de controller om het afspelen te bedienen. Als u het afspelen wilt voortzetten op een ander apparaat, tikt u op en selecteert u het gewenste apparaat. Apparaten in de buurt bedienen U kunt verbonden apparaten in de buurt snel opstarten en bedienen op het meldingenvenster. 1 Open het meldingenvenster en tik op Apparaten. Verbonden apparaten in de buurt worden weergegeven. 2 Selecteer een apparaat in de buurt om het te bedienen.
Pagina: 36
Basisfuncties 37 Tekst invoeren Toetsenbordindeling Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst kunt ingeven om e-mails te versturen, notities te maken en meer. Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt invoeren, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. Naar de volgende regel gaan. Een voorgaand teken verwijderen. Symbolen invoeren. Hoofdletters invoeren. Als u alles in hoofdletters wilt invoeren, tikt u twee keer hierop. Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken De cursor verplaatsen. Een spatie invoeren. Meer toetsenbordfuncties weergeven. De invoertaal wijzigen Tik op → Talen en typen → Invoertalen beheren en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts te vegen op de spatiebalk.
Pagina: 37
Basisfuncties 38 Het toetsenbord wijzigen Tik in de navigatiebalk op om het toetsenbord te wijzigen. Als u het toetsenbordtype wilt wijzigen, tikt u op → Talen en typen, selecteert u een taal en selecteert u het gewenste toetsenbordtype. Als de toets ( ) niet op de navigatiebalk wordt weergegeven, start u de app Instellingen, tikt u op Algemeen beheer → Taal en invoer → Schermtoetsenbord en tikt u op de schakelaar KnopToetsenbord weergeven om deze functie in te schakelen. Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken De beschikbaarheid van sommige functies is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • : emoticons invoeren. • : stickers toevoegen. • : GIF's met animatie bijvoegen.
Pagina: 38
Basisfuncties 39 • : overschakelen naar de handschriftstand. Overgaan op het standaardtoetsenbord. • : de modus van het toetsenbord wijzigen. • : tekst via spraak invoeren. • : de toetsenbordinstellingen wijzigen. • → : zoeken naar inhoud en deze invoeren. • → : tekst vertalen en deze invoeren. • → : het tekstbewerkingspaneel openen. • → : de grootte van het toetsenbord wijzigen. Kopiëren en plakken 1 Blijf de tekst aanraken. 2 Sleep of om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te selecteren. 3 Tik op Kopiëren of Knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd. 4 Tikken en vasthouden op het punt waar de tekst moet worden ingevoegd en tik op Plakken.
Pagina: 39
40 Apps en functies Apps installeren of verwijderen Galaxy Store Koop en download apps. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn gemaakt. Open de app Galaxy Store. De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Apps installeren Blader door apps op categorie of tik op om te zoeken met een zoekterm. Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op Installeren. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm. Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → → Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie. Play Store Koop en download apps. Open de app Play Store. Apps installeren Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekterm. Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op Installeren. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm. Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen → Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
Pagina: 40
Apps en functies 41 Apps beheren Apps verwijderen of uitschakelen Blijf een app aanraken en selecteer een optie. • Verwijderen: verwijder gedownloade apps. • Uitschakelen: zo kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat kunnen worden verwijderd. Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie. Apps inschakelen Start de app Instellingen, tik op Apps → → Uitgeschakeld, selecteer een app en tik op Inschakelen. App-machtigingen inschakelen Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw apparaat te openen of te gebruiken. Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app Instellingen en tikt u op Apps. Selecteer een app en tik op Machtigingen. U kunt de lijst met machtigingen voor de app bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen. Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen, opent u de app Instellingen en tikt u op Apps → → Machtigingbeheer. Selecteer een item en selecteer een app. Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk niet goed.
Pagina: 41
Apps en functies 42 Telefoon Introductie U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen. Om een oproep te doen en een tekstbericht te sturen, start de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies en tik vervolgens op de schakelaar Bel/sms op andere apparaten om deze functie in te schakelen. Op uw tablet en op het andere apparaat moet u zich bij dezelfde Samsung-account registreren en aanmelden. Sommige functies voor bellen en berichten zijn mogelijk niet beschikbaar. Zelf bellen 1 Start de app Telefoon en tik op Toetsen. 2 Voer een telefoonnummer in. 3 Tik op om een spraakoproep te doen of tik op om een video-oproep te doen. Het telefoonnummer weergeven. Een voorgaand teken verwijderen. Extra opties weergeven. Zoeken naar een contactpersoon. Het nummer toevoegen aan de lijst met contacten.
Pagina: 42
Apps en functies 43 Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten Start de app Telefoon, tik op Recent of Contacten en veeg naar rechts op een contact of telefoonnummer om een oproep te starten. Als deze functie is uitgeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies → Bewegingen en gebaren en vervolgens op de schakelaar Veeg voor oproep/bericht verz. om deze functie in te schakelen. Snelkiesnummers gebruiken Stel snelkiesnummers in om snel contacten te bellen. Als u een snelkiesnummer wilt instellen, opent u de app Telefoon, tikt u op Toetsen of Contacten → → Snelkiesnummers, selecteert u een snelkiesnummer en voegt u een telefoonnummer toe. Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken.Voor snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken. Als u bijvoorbeeld het nummer 123 instelt als snelkiesnummer, tikt u op 1, tikt u op 2 en tikt u vervolgens op 3 en blijft u dit aanraken. Bellen naar het buitenland 1 Start de app Telefoon en tik op Toetsen. 2 Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven. 3 Voer het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op . Oproepen ontvangen Een oproep aannemen Sleep buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Pagina: 43
Apps en functies 44 Een oproep weigeren Sleep buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep. Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk Bericht verzenden omhoog en selecteert u een bericht om te verzenden. Als de functie Herinnering toevoegen is ingeschakeld, wordt er een herinnering opgeslagen die u een uur later waarschuwt dat u een oproep hebt geweigerd. Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u de app Telefoon, tikt u op → Instellingen → Berichten snel weigeren, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op . Gemiste oproepen Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook de app Telefoon openen en tikken op Recent om de gemiste oproepen te bekijken. Telefoonnummers blokkeren U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst. 1 Start de app Telefoon en tik op → Instellingen → Nummers blokkeren. 2 Tik op Recent of Contacten, selecteer contacten of telefoonnummers en tik vervolgens op Gereed. Als u handmatig een nummer wilt invoeren, tikt u op Telefoonnummer toevoegen, voert u een telefoonnummer in en tikt u op . Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand. U kunt ook oproepen blokkeren van personen die hun beller-id hebben uitgeschakeld.Tik op de schakelaar Onbekende/verborgen nrs blokkeren om de functie in te schakelen.
Pagina: 44
Apps en functies 45 Opties tijdens gesprekken • : extra opties weergeven. • Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen. De eerste oproep wordt in de wacht geplaatst. Wanneer u de tweede oproep beëindigt, wordt de eerste oproep automatisch hervat. • Bericht: stuur een bericht naar de beller. • Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-oortjes als deze is verbonden met het apparaat. • In wacht: een oproep in de wacht zetten.Tik op Oproep hervatten om de oproep uit de wacht te halen. • Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen. • Toetsen / Verbergen: het toetsenblok openen of sluiten. • : beëindiging van de huidige oproep. De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider. Een telefoonnummer aan contacten toevoegen Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via het toetsenblok 1 Start de app Telefoon en tik op Toetsen. 2 Voer het nummer in. 3 Tik op Toevoegen aan Contacten. 4 Tik op Nieuw contact maken om een nieuw contact te maken of tik op Bestaand contact bijwerken om het nummer aan een bestaand contact toe te voegen. Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via de oproepenlijst 1 Start de app Telefoon en tik op Recent. 2 Tik op een telefoonnummer en tik op Toevoegen. 3 Tik op Nieuw contact maken om een nieuw contact te maken of tik op Bestaand contact bijwerken om het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Pagina: 45
Apps en functies 46 Een tag toevoegen aan een telefoonnummer U kunt tags toevoegen aan nummers zonder deze op te slaan in Contacten. Zo kunt u de gegevens van de beller bekijken als deze u belt zonder de beller in Contacten op te slaan. 1 Start de app Telefoon en tik op Recent. 2 Tik een telefoonnummer. 3 Tik op Opm. toevoegen, geef een tag in en tik op Toevoegen. Als dat nummer u belt, wordt de tag weergegeven onder het nummer. Contacten Introductie U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat. Contacten toevoegen Een nieuw contact maken 1 Start de app Contacten en tik op . 2 Selecteer een opslaglocatie.
Pagina: 46
Apps en functies 47 3 Voer de contactgegevens in. Selecteer een opslaglocatie. Voeg een afbeelding toe. Meer informatievelden openen. Voer de contactgegevens in. Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de typen informatie die u opslaat verschillen. 4 Tik op Opslaan. Contacten importeren Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren. 1 Start de app Contacten en tik op → Contacten beheren → Contacten im- of exporteren → Importeren. 2 Selecteer een opslaglocatie waaruit u contacten wilt importeren. 3 VinkVCF-bestanden of contacten aan die u wilt importeren en tik op Gereed. 4 Selecteer een opslaglocatie waarin u contacten wilt opslaan en tik op Importeren.
Pagina: 47
Apps en functies 48 Contacten synchroniseren met uw webaccounts Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts, zoals uw Samsung-account. 1 Start de app Instellingen, tik op Accounts en back-up → Accounts en selecteer het account waarmee u wilt synchroniseren. 2 Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Contacten om deze functie in te schakelen. Tik voor het Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Contacten om deze functie in te schakelen. Zoeken naar contacten Open de app Contacten. Gebruik een van de volgende zoekmethoden: • Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten. • Sleep met een vinger langs de index op de rechterzijde van de lijst met contacten om er snel doorheen te scrollen. • Tik op bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in. Tik op het contact.Voer vervolgens een van deze acties uit: • : toevoegen aan favoriete contacten. • / : een spraak- of video-oproep starten. • : een bericht samenstellen. • : een e-mail schrijven. Contacten delen U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen. 1 Start de app Contacten, tik op bovenaan de lijst met contacten en tik vervolgens op Delen. 2 Selecteer contacten en tik op Delen. 3 Selecteer een methode voor delen.
Pagina: 48
Apps en functies 49 Profiel opslaan en delen (SM-T505) U kunt uw profielgegevens, zoals uw foto en statusbericht, opslaan en delen met anderen die de functie voor profiel delen gebruiken. • Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account. • De functie voor profiel delen is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • De functie voor profiel delen is alleen beschikbaar voor contacten die de functie voor profiel delen hebben ingeschakeld op hun apparaat. 1 Start de app Contacten en selecteer uw profiel. 2 Tik op Tik hier om uw profiel te delen en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen. • Als u de functie voor profiel delen wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn. U kunt de bijgewerkte profielgegevens van uw contacten bekijken in Contacten. • Als u het bereik van contacten wilt wijzigen waarmee u uw profiel wilt delen, tikt u op Selecteer wat is gedeeld, selecteert u een item om te delen en selecteert u vervolgens een optie. Groepen maken U kunt groepen toevoegen, zoals familie of vrienden, en contacten per groep beheren. 1 Start de app Contacten en tik op → Groepen → Nieuwe groep. 2 Voer een naam in voor de groep. Voor het instellen van een groepsbeltoon tikt u op Groepsbeltoon en selecteert u een beltoon. 3 Tik op Lid toevoegen, selecteer contacten om aan de groep toe te voegen en tik vervolgens op Gereed. 4 Tik op Opslaan. Een groepsbericht sturen U kunt een groepsbericht sturen naar alle leden van een groep tegelijk. Start de app Contacten, tik op → Groepen, selecteer een groep en tik vervolgens op → Bericht verzenden.
Pagina: 49
Apps en functies 50 Dubbele contacten samenvoegen Wanneer u contacten uit andere opslagruimten importeert of contacten synchroniseert met andere accounts, kan uw lijst met contacten dubbele contacten bevatten.Voeg dubbele contacten samen om uw lijst met contacten te stroomlijnen. 1 Start de app Contacten en tik op → Contacten beheren → Contacten samenvoegen. 2 Vink contacten aan en tik op Samenvoegen. Contacten verwijderen 1 Start de app Contacten, tik op bovenaan de lijst met contacten en tik vervolgens op Verwijderen. 2 Selecteer contacten en tik op Verwijderen. Als u contacten één voor één wilt verwijderen, tikt u op een contact.Tik vervolgens op → Verwijderen. Berichten Introductie U kunt berichten verzenden en weergeven op conversatie. Om een oproep te doen en een tekstbericht te sturen, start de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies en tik vervolgens op de schakelaar Bel/sms op andere apparaten om deze functie in te schakelen. Op uw tablet en op het andere apparaat moet u zich bij dezelfde Samsung-account registreren en aanmelden. Sommige functies voor bellen en berichten zijn mogelijk niet beschikbaar.
Pagina: 50
Apps en functies 51 Berichten verzenden Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt, moet u wellicht extra betalen. 1 Start de app Berichten en tik op . 2 Voeg ontvangers toe en geef een bericht in. Als u een spraakbericht wilt opnemen en verzenden, houdt u ingedrukt, spreekt u uw bericht in en laat u los. Het opnamepictogram wordt alleen weergegeven als het berichtinvoerveld verborgen is. Ontvangers invoeren. Stickers toevoegen. Een bericht invoeren. Bestanden toevoegen. Ontvanger Het bericht verzenden. 3 Tik op om het bericht te verzenden. Berichten bekijken Berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact. Voor berichten die u tijdens het roamen ontvangt, moet u wellicht extra betalen. 1 Start de app Berichten. 2 Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten. • Als u op het bericht wilt reageren, tikt u op het invoerveld, voert u een bericht in en tikt u op . • Als u de lettertypegrootte wilt aanpassen, spreidt u twee vingers of knijpt u deze samen op het scherm.

Vragen & antwoorden

Ik heb recent bij jullie een tablet samsung Galaxy Tab A7 SM-T500 gekocht. De "handleiding" die daarbij zit stelt niets voor "inhoud van de verpakking en correct weggooien" de verpakking of het tablet. Belangrijk want mijn houtkachel is een houtkachel geen "tabletkachel". Graag een pdf en geen link die mijn naar de "idioot" Trump leid, zoals zoveel van de linken als ik " handleiding samsung galaxy tab a7" in geef op internet. Graag no-nonsense info en geen "phishing" gedoe. Dank Ph. Henrion.

HENRION, 2020-11-30 13:50:17

Waarom is er geen handleiding bij voor de Tab A7. Kan u mij dit niet bezorgen.

Vanderschrieck, 2020-12-20 09:24:09

HOE PLAATS IK DE SIM KAART GEEFT ALTIJD GEEN SIMKAART

dirk, 2021-01-15 10:52:16

De vraag stelt zich hier dient men mee te doen met dit kinderspel - iets nodig vraag maar- voor mij is alles nieuw - is al jaren geleden dat ik met een tablet werkte. Gaat dit zo blijven - of doe ik het best ineens terug aan verkoper.

Vanderschrieck, 2020-12-20 09:30:58

hoe kan ik mijn samsung telefoon verbinden met mijn tablet? ik heb een wifi tablet

peter wever, 2021-10-08 16:04:07

hoe kan ik een contactgroep maken op proximus mail

eugeen debeuf, 2021-11-13 15:07:22

Graag ontvang ik een gebruikshandleiding voor de door mij bij mediamarkt Den Bosch gekochte samson tablet A7 , 32 gb. Was er niet bij.

Ad Brouwers, 2021-09-06 19:52:26

NIEUWE TABLET SAMSUNG A7 KRIJG GEEN VERBINDING MET NETWERK ZIE WEL DE NAA,M VAN NETWERK KLOP WACHTWOORD IN NIKS ROUTER IS VAN ZIGGO

kees v.brummelen, 2021-06-14 15:20:59

Heb je een vraag over de Samsung Galaxy Tab A7 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Samsung Galaxy Tab A7. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Samsung Galaxy Tab A7 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Samsung Galaxy Tab A7

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Samsung Galaxy Tab A7. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Samsung
  • Product: Tablets
  • Model/naam: Galaxy Tab A7
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Spaans, Portugees, Chinees, Kroatisch, Arabisch, Bulgaars, Hindi, Nederlands, Vietnamees, Frans, Duits, Zweeds, Deens, Fins, Noors