Samsung Galaxy S4 handleiding

Gerelateerde videos

Instructievideo's, unboxing video's en productvideo's. Hieronder is een selectie van interresante video's te vinden over de Samsung Galaxy S4.

Resetten

Bekijk hieronder de handleiding van de Samsung Galaxy S4. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Samsung
  • Product: Smartphone
  • Model/naam: Galaxy S4
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Tsjechisch, Slowaaks, Noors, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Fins, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Chinees, Kroatisch, Indonesisch, Oekraïens, Arabisch

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2
Over deze gebruiksaanwijzing
Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke
technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de
functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen.
• Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat
u het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke
product.
• De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door
serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op www.samsung.com voor de nieuwste
versie van de gebruiksaanwijzing.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt maakt van de CPU en het RAM-
geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Applicaties met dergelijke
inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de
omgeving waarin het wordt gebruikt.
• Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software
en uw provider.
• Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of
hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden
veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware.Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten,
uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Als u
extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een geschikt gegevensabonnement. Neem voor meer
informatie contact op met uw serviceprovider.
Pagina: 2
Over deze gebruiksaanwijzing
3
• Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en
worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen
hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact
opnemen met de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-
licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Copyright
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Pagina: 3
Over deze gebruiksaanwijzing
4
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
• Het Android-logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™,YouTube™, Google Play™Store
en GoogleTalk™zijn handelsmerken van Google, Inc.
• Bluetooth®is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®,Wi-Fi Protected Setup™,Wi-Fi Direct™,Wi-Fi CERTIFIED™, en hetWi-Fi-logo zijn
gedeponeerde handelsmerken van deWi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
DivX®, DivX Certified®en de bijbehorende logo's
zijn handelsmerken van Rovi Corporation of zijn
dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.
OVER DIVXVIDEO
DivX®is een digitale video-indeling gemaakt door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi
Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat strenge tests heeft doorstaan om
te verifiëren dat met dit apparaat DivX-videobestanden kunnen worden afgespeeld. Ga naar
www.divx.com voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar
DivX-video kunt converteren.
OVER DIVXVIDEO-ON-DEMAND
Dit DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om aangeschafte DivXVideo-on-
Demand-films (VOD) te kunnen afspelen.Voor het verkrijgen van uw registratiecode gaat u naar het
gedeelte over DivXVOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar vod.divx.com voor meer
informatie over registreren.
Een apparaat dat DivX Certified®is voor het afspelen van DivX®-video tot HD 720p, inclusief
betaalde inhoud.
Pagina: 4
5
Inhoud
Aan de slag
7 Indeling
8 Toetsen
9 Inhoud van de verpakking
10 De SIM- of USIM-kaart en de batterij
plaatsen
13 De batterij opladen
15 Een geheugenkaart plaatsen
17 Het apparaat in- en uitschakelen
18 Het apparaat vasthouden
18 Het volume aanpassen
18 Overschakelen naar de stille stand
Basisfuncties
19 Pictogrammen
20 Het aanraakscherm gebruiken
23 Bedieningsbewegingen
26 Handpalmbeweging
27 Air gesture
30 Air view (weergeven zonder aanraken)
30 Slim pauzeren
31 Slim scrollen
31 Handschoenmodus activeren
32 De functie Multi window inschakelen
33 Meldingen
33 Paneel Snelinstellingen
34 Startscherm
37 Vergrendeld scherm
39 Applicaties gebruiken
39 Scherm Applicaties
40 Help
41 Tekst ingeven
43 Verbinding maken met eenWi-Fi-netwerk
44 Accounts instellen
45 Bestanden overbrengen
46 Het apparaat beveiligen
48 Het apparaat upgraden
Communiceren
50 Telefoon
55 Contacten
59 Berichten
60 E-mail
62 Google Mail
63 Talk
64 Google+
64 Messenger
65 ChatON
Internet en netwerk
66 Internet
67 Chrome
Pagina: 6
7
Aan de slag
Indeling
Terugtoets
Multifunctionele
aansluiting
Meldingslampje
Luistergedeelte
Nabijheids-/
bewegingssensor
Menutoets
Microfoon
Camera aan de
voorzijde
Aan/uit-toets
Starttoets
Aanraakscherm
Lichtsensor
Camera aan de
achterzijde
GPS-antenne
Hoofdantenne
Headsetaansluiting
Microfoon voor
luidsprekerfunctie
Volumetoets
Flitser
Achterklep
Luidspreker
Infraroodlampje
Pagina: 7
Aan de slag
8
De microfoon boven aan het apparaat is alleen ingeschakeld wanneer u de luidsprekerfunctie
gebruikt of video's maakt.
• Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere objecten. Dit kan
connectiviteitsproblemen veroorzaken of de batterij kan leegraken.
• Gebruik geen schermprojector. Hierdoor kan de sensor beschadigd raken.
• Zorg ervoor dat het scherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in
vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
Toetsen
Toets Functie
Aan/uit
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
• Langer dan 7 seconden ingedrukt houden om het apparaat te
resetten als er onherstelbare fouten optreden, de verbinding
wordt verbroken of het apparaat vastloopt.
• Indrukken om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het
apparaat wordt vergrendeld wanneer het aanraakscherm wordt
uitgeschakeld.
Menu
• Tik hierop om een lijst met opties te openen die beschikbaar zijn
voor het huidige scherm.
• Blijven aanraken op het startscherm om Google Search te starten.
Start
• Druk hierop om terug te keren naar het startscherm.
• Ingedrukt houden om de lijst met recente applicaties te openen.
Terug • Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
Volume • Druk hierop om het volume van het apparaat aan te passen.
Pagina: 8
Aan de slag
9
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• Batterij
• Snelstartgids
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Defecten die worden
veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires worden niet gedekt
door de garantieservice.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
Pagina: 9
Aan de slag
10
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd en de
bijgeleverde batterij.
• Alleen microSIM-kaarten kunnen worden gebruikt met het apparaat.
• Sommige LTE-services zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van services contact op met uw
serviceprovider.
1 Verwijder de achterklep.
Beschadig uw vingernagels niet wanneer u de achterklep verwijdert.
Buig of draai de achterklep niet te ver. Als u dit doet, kan de klep worden beschadigd.
2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
Pagina: 10
Aan de slag
11
3 Duw de SIM- of USIM-kaart in de sleuf tot deze vastklikt.
• Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf. Als een geheugenkaart klem komt
te zitten in de SIM-kaartsleuf, moet u het apparaat naar een Samsung Servicecenter
brengen om de geheugenkaart te verwijderen.
• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet
gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door
zoekgeraakte of gestolen kaarten.
4 Plaats de batterij.
2
1
5 Plaats de achterklep terug.
Pagina: 11
Aan de slag
12
De SIM- of USIM-kaart en de batterij verwijderen
1 Verwijder de achterklep.
2 Trek de batterij naar buiten.
3 Duw op de SIM- of USIM-kaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar
buiten.
Pagina: 12
Aan de slag
13
De batterij opladen
Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden. Een computer kan ook
worden gebruikt om het apparaat op te laden via een USB-kabel.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
• Als de batterij bijna leeg is, laat het apparaat een waarschuwingstoon horen en wordt er
een bericht weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer
de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u
probeert het apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere applicaties tegelijk gebruikt, netwerkapplicaties gebruikt, of applicaties
waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als
u wilt voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom
meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze applicaties altijd gebruiken nadat
de batterij volledig is opgeladen.
Opladen met de oplader
Sluit de USB-kabel aan op de USB-stroomadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de
multifunctionele aansluiting.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
Pagina: 13
Aan de slag
14
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel
langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen,
functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los
van het apparaat.
• Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen
nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een
Samsung Servicecenter gaan.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader
eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
Verwijder de batterij niet voordat u de oplader hebt verwijderd. Hierdoor kan het apparaat
beschadigd raken.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
Het apparaat moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen.
De oplaadstatus van de batterij controleren
Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, geven de volgende
pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:
Opladen Volledig opgeladen
Pagina: 14
Aan de slag
15
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze
opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken
voordat u het weer moet opladen:
• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet
wordt gebruikt.
• Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
• Schakel de Bluetooth-functie uit.
• Schakel deWi-Fi-functie uit.
• Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
Een geheugenkaart plaatsen
U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 64 GB gebruiken. Afhankelijk van de
fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten
mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt de FAT- en de exFAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
wordt u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map SD memory card in het interne geheugen.
Pagina: 15
Aan de slag
16
1 Verwijder de achterklep.
2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
3 Duw de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.
4 Plaats de achterklep terug.
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen.Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Meer → Opslag →
SD-kaart afmelden.
1 Verwijder de achterklep.
2 Duw op de geheugenkaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar
buiten.
3 Plaats de achterklep terug.
Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens
gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de
geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten,
waaronder het verlies van gegevens.
Pagina: 16
Aan de slag
17
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Meer → Opslag → SD-kaart formatteren →
SD-kaart formatteren → Alles verwijderen.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat
u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van
gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
Het apparaat in- en uitschakelen
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om
uw apparaat in te stellen.
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in en uit te schakelen.
• Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen
waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld
in vliegtuigen en ziekenhuizen.
• Blijf de aan/uit-toets aanraken en tik op Vliegtuigstand om de draadloze functies uit te
schakelen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Pagina: 17
Aan de slag
18
Het apparaat vasthouden
Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere objecten. Dit kan
connectiviteitsproblemen veroorzaken of de batterij kan leegraken.
Het volume aanpassen
Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen of het geluidsvolume
wanneer u muziek of video afspeelt.
Overschakelen naar de stille stand
Gebruik een van de volgende methoden:
• Houd de volumetoets ingedrukt totdat het apparaat overschakelt naar de stille modus.
• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Stil of Trillen.
• Open het bedieningspaneel boven aan het scherm en tik op Melodie of Trillen.
Pagina: 18
19
Basisfuncties
Pictogrammen
De pictogrammen die boven aan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de
status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste
gebruikt.
Pictogram Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
HSPA+-netwerkverbinding
LTE-netwerkverbinding
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
GPS ingeschakeld
Oproep ingeschakeld
Gemiste oproep
Functie voor beweging zonder aanraken geactiveerd
Functie voor slim scherm geactiveerd
Gesynchroniseerd met internet
Aangesloten op computer
Geen SIM- of USIM-kaart
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
Stille stand ingeschakeld
Pagina: 19
Basisfuncties
20
Pictogram Betekenis
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijlading
Het aanraakscherm gebruiken
Gebruik alleen uw vingers wanneer u het aanraakscherm gebruikt.
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met water. Het aanraakscherm kan in
vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
Vingerbewegingen
Tikken
Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt
indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.
Pagina: 20
Basisfuncties
21
Tikken en blijven aanraken
Tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties weer te geven.
Slepen
Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het
aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.
Pagina: 21
Basisfuncties
22
Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik
nogmaals om terug te gaan.
Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te
geven.Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten.
Pagina: 22
Basisfuncties
23
Samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp
samen om uit te zoomen.
Bedieningsbewegingen
Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.
Voordat u bewegingen gebruikt, moet u controleren of de bewegingsfunctie is ingeschakeld.Tik
op het startscherm op Apps → Instellingen → Mijn apparaat → Bewegingen en gebaren →
Beweging en sleep de schakelaar Beweging naar rechts.
Overmatig schudden van of harde klappen tegen het apparaat, kunnen ongewenste invoer
veroorzaken.Voer bewegingen correct uit.
Het scherm draaien
Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat
draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand.
Pagina: 23
Basisfuncties
24
Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en
schakelt u Schermrotatie in.
• In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid.
• Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand. De
calculator verandert in een wetenschappelijke calculator wanneer deze wordt gedraaid
naar liggende stand.
Oppakken
Wanneer u het apparaat oppakt wanneer het enige tijd niet is gebruikt, of wanneer het scherm is
uitgeschakeld, trilt het apparaat als u oproepen hebt gemist of nieuwe berichten hebt ontvangen.
Bij oor houden
Wanneer u de details van een oproep, bericht of contact bekijkt, kunt u het apparaat bij uw oor
houden om de betreffende persoon te bellen.
Pagina: 24
Basisfuncties
25
Pannen om te browsen
Wanneer er is ingezoomd op een afbeelding, blijft u een punt aanraken op het scherm en schuift u
het apparaat in de gewenste richting om door de afbeelding te bladeren.
Omkeren
Als u de beltoon wilt dempen of het afspelen van media wilt onderbreken, keert u het apparaat om.
Pagina: 25
Basisfuncties
26
Kantelen
Blijf twee punten op het scherm aanraken en kantel het apparaat naar achteren en naar voren om in
of uit te zoomen.
Handpalmbeweging
Gebruik Handpalmbeweging om functies te bedienen zonder het scherm aan te raken.
Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de functie Handpalmbeweging is
ingeschakeld.Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Mijn apparaat → Bewegingen en
gebaren → Handpalmbeweging en sleep de schakelaar voor Handpalmbeweging naar rechts.
Vegen
Veeg met uw hand over het scherm om een schermafbeelding vast te leggen. De afbeelding
wordt opgeslagen in Galerij → Screenshots. Het is in sommige applicaties niet mogelijk een
schermafbeelding te maken.
Pagina: 26
Basisfuncties
27
Bedekken
Bedek het scherm met uw handpalm om het afspelen van media te onderbreken.
Air gesture
Gebruik deze functie om functies te bedienen zonder het scherm aan te raken.
Zorg dat de functie Air gesture is geactiveerd voordat u deze functie gebruikt.Tik op het startscherm
op Apps → Instellingen → Mijn apparaat → Bewegingen en gebaren → Air gesture en sleep de
schakelaar Air gesture naar rechts.
Het apparaat herkent uw gebaren mogelijk niet als u deze te ver van het apparaat af maakt
of als u donkere kleding draagt zoals handschoenen.
Snelle weergave
Wanneer het scherm is uitgeschakeld, beweegt u uw hand boven de sensor om meldingen, gemiste
oproepen, nieuwe berichten, tijd en datum en meer te bekijken.
Pagina: 27
Basisfuncties
28
Air jump (scrollen zonder aanraken)
Beweeg tijdens het weergeven van e-mails of webpagina's uw hand omhoog of omlaag over de
sensor om de pagina omhoog of omlaag te scrollen.
Air browse (bladeren zonder aanraken)
Beweeg uw hand naar links of rechts over de sensor om door afbeeldingen, webpagina's, nummers
of notities te bladeren.
Pagina: 28
Basisfuncties
29
Air move (verplaatsen zonder aanraken)
Blijf een pictogram met één hand aanraken en beweeg uw andere hand naar links of rechts over de
sensor om het pictogram te verplaatsen.
Open een dag- of weekkalender, blijf een gebeurtenis aanraken en beweeg uw andere hand naar
links of naar rechts om de gebeurtenis naar een andere dag of week te verplaatsen.
Oproep aannemen zonder aanraken
Wanneer een inkomende oproep wordt ontvangen, beweegt u uw hand naar links en vervolgens
naar rechts over de sensor om de oproep aan te nemen.
Pagina: 29
Basisfuncties
30
Air view (weergeven zonder aanraken)
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Mijn apparaat → Air view en sleep de regelaar
voor Air view naar rechts.
Wijs een item aan met uw vinger om een voorbeeld van de inhoud weer te geven of informatie
in pop-upvensters weer te geven. Als u gedurende enkele seconden op een webpagina naar een
gebied wijst, wordt dat gebied door het apparaat vergroot.
Samsung User Manual
Slim pauzeren
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Mijn apparaat → Slim scherm en vink Slim
pauzeren aan.
Kijk weg van het scherm om een video te pauzeren als u deze weergeeft. Als u het afspelen wilt
hervatten, kijkt u weer naar het scherm.
Pagina: 30
Basisfuncties
31
Slim scrollen
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Mijn apparaat → Slim scherm → Slim scrollen,
en sleep de schakelaar Slim scrollen naar rechts.
Kantel uw hoofd neerwaarts of opwaarts tijdens het bekijken van e-mails of webpagina’s om in
die richting te scrollen. U kunt ook instellen dat het apparaat omhoog of omlaag scrollt als u het
apparaat naar voren of achteren kantelt.
U kunt het signaalpictogram op het scherm in- of uitschakelen.Wanneer het apparaat de
bewegingen van uw hoofd of het apparaat herkent, wordt het pictogram groen.
Handschoenmodus activeren
Activeer deze modus om het aanraakscherm te gebruiken met handschoenen.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Mijn apparaat → Display en vink Hoge
tikgevoeligheid aan.
• Gebruik leren handschoenen voor betere herkenning wanneer u het scherm aanraakt.
Andere soorten materiaal worden mogelijk niet herkend.
• Tik stevig op het scherm wanneer u handschoenen draagt voor de beste resultaten.
• Ongewenste invoer kan voorkomen wanneer u geen handschoenen draagt terwijl de
handschoenmodus actief is.
Pagina: 31
Basisfuncties
32
De functie Multi window inschakelen
Gebruik de functie Multi window om twee applicaties tegelijk op het scherm weer te geven.
• Alleen de applicaties in het venster van de functie Multi window kunnen ingeschakeld
zijn.
• Wanneer u applicaties start die multimediabestanden bevatten, zoals muziek of video's,
wordt het geluid van beide afgespeeld.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als u meerdere vensters wilt gebruiken, tikt u in het scherm Applicaties op Instellingen → Mijn
apparaat → Display en vinkt u Multi window aan.
Het Multi window-paneel gebruiken
Als u de functie Multi window wilt activeren, blijft u aanraken. Het venster van de functie Multi
window wordt weergegeven aan de linkerkant van het scherm. Selecteer één applicatie en sleep
een andere applicatie naar een nieuwe locatie. Als u het venster van de functie Multi window wilt
verbergen, blijft u opnieuw aanraken.
Sleep de balk tussen de applicatievensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan
te passen.
Tik op de venstergreep om het venster te verbergen of weer te geven. Als u het venster wilt
verplaatsen, blijft u de greep aanraken wanneer een venster is geopend, en sleept u het naar de
linker- of rechterrand van het scherm.Wanneer een venster is verborgen, blijft u de greep aanraken
en sleept u deze omhoog of omlaag om de greep te verplaatsen.
Pagina: 32
Basisfuncties
33
Applicaties met meerdere vensters gebruiken
Terwijl u applicaties met meerdere vensters gebruikt, tikt u op of en gebruikt u een van de
volgende opties:
• : locaties schakelen tussen applicaties met meerdere vensters.
• : het venster maximaliseren zodat het wordt aangepast aan het scherm.
• : de applicatie sluiten.
Meldingen
Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk boven aan het scherm om gemiste
oproepen, nieuwe berichten, agendagebeurtenissen, de apparaatstatus en meer aan te geven.
Sleep omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer
waarschuwingen weer te geven. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept u de balk omhoog
die onder aan het scherm wordt weergegeven.
Paneel Snelinstellingen
Vanuit het paneel Snelinstellingen kunt u de huidige instellingen van uw apparaat bekijken. Sleep
het vanuit de statusbalk, klik op om het paneel Snelinstellingen te openen en gebruik dan de
volgende opties:
• Wi-Fi: deWi-Fi-functie in- of uitschakelen.
• GPS: de GPS-functie in- of uitschakelen.
• Melodie: de stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat instellen op trillen of dempen in
de stille stand.
• Schermrotatie: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.
• Bluetooth: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
• Mobiele gegevens: de gegevensverbinding in- of uitschakelen.
• Blokkeerstand: de blokkeerstand in- of uitschakelen. In de blokkeerstand blokkeert het
apparaat meldingen. Als u wilt selecteren welke meldingen worden geblokkeerd, tikt u op
Instellingen → Mijn apparaat → Blokkeerstand.
• Spaarstand: de energiespaarstand in- of uitschakelen.
Pagina: 33
Basisfuncties
34
• Screen Mirroring: de functie voor scherm spiegelen in- of uitschakelen.
• Multi window: instellen om meerdere vensters te gebruiken.
• Wi-Fi-hotspot: deWi-Fi-tetheringfunctie in- of uitschakelen.
• S Beam: de S Beam-functie in- of uitschakelen.
• NFC: de NFC-functie in- of uitschakelen.
• Air view: de functieWeergave zonder aanraken in- of uitschakelen.
• Air gesture: de functie Air gesture in- of uitschakelen.
• Autostand: de Autostand in- of uitschakelen.
• Slim sluimer: de functie Slim sluimeren in- of uitschakelen.
• Slim schuiven: de functie Slim scrollen activeren of deactiveren.
• Synch.: schakel het automatisch synchroniseren van applicaties in of uit.
• Vliegtuigstand: de vliegtuigstand in- of uitschakelen.
De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
Als u de opties in het meldingenvenster opnieuw wilt indelen, opent u het meldingenvenster, tikt u
op → , blijft u een item aanraken en sleept u dit naar een andere locatie.
Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en meer weergegeven.
Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u
naar links of rechts.
De stand van het startscherm aanpassen
Het startscherm kan worden ingesteld op een standaardstand en een eenvoudige stand. In de
eenvoudige stand kunt u gemakkelijk uw favoriete contacten, applicaties en instellingen openen
door sneltoetsen toe te voegen aan het startscherm.
Als u wilt overschakelen naar de eenvoudige stand in het startscherm, tikt u op Apps → Instellingen
→ Mijn apparaat → Startschermstand → Eenvoudige stand → Toepassen.
Pagina: 34
Basisfuncties
35
Items verplaatsen
Een applicatiepictogram toevoegen
Tik op het startscherm op Apps, tik op een applicatieprogramma en blijf dit aanraken. Sleep het naar
het voorbeeldvenster.
Een item toevoegen
U kunt het startscherm aanpassen door widgets, mappen of pagina’s toe te voegen.
Blijf een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, en selecteer een van de volgende categorieën:
• Apps en widgets: widgets of applicaties toevoegen aan het startscherm.
• Map: een nieuwe map maken.
• Pagina: een nieuwe pagina maken.
Een item verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt
verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Een item verwijderen
Tik op een item en blijf het aanraken. Sleep het item naar de prullenbak die boven aan het
startscherm wordt weergegeven.Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u het item los.
Vensters verplaatsen
Een nieuw venster toevoegen
Tik op → Pagina bewerken → .
Pagina: 35
Basisfuncties
36
Een venster verplaatsen
Tik op → Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het venster
naar een nieuwe locatie.
Een venster verwijderen
Tik op → Pagina bewerken en blijf een voorbeeldvenster aanraken. Sleep het vervolgens naar
de prullenbak boven aan het scherm.
Achtergrond instellen
U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het
startscherm.
Tik op het startscherm op → Achtergrond instellen → Startscherm en selecteer een van de
volgende opties:
• Achtergronden: achtergrondafbeeldingen weergeven.
• Galerij: foto's weergeven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of afbeeldingen
weergeven die zijn gedownload van internet.
• Live achtergronden: geanimeerde afbeeldingen weergeven.
Selecteer een afbeelding en tik op Achtergrond. Of selecteer een afbeelding, wijzig het formaat
door de rand te verslepen en tik op Gereed.
Widgets gebruiken
Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen. Als
u deze widgets wilt gebruiken, kunt u ze van het widgetvenster toevoegen aan het startscherm.
• Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een
webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
• Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Pagina: 36
Basisfuncties
37
Widgets toevoegen aan het startscherm
Tik op het startscherm op Apps → Widgets. Schuif naar links of rechts in het widgetvenster, tik op
een widget en blijf deze aanraken om de widget toe te voegen aan het startscherm.
De widget voor sneltoetsen instellen gebruiken
Tik op het startscherm op Apps → Widgets en blijf Instellingen sneltoets aanraken om een lijst
met instelopties te openen. Selecteer een insteloptie om deze toe te voegen aan het startscherm als
sneltoets.
Vergrendeld scherm
Het vergrendelde scherm voorkomt dat het apparaat ongewenste bewerkingen uitvoert wanneer
het niet wordt gebruikt en maakt het ook mogelijk handige widgets toe te voegen.
Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het apparaat over naar
de vergrendelstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het een bepaalde tijd niet
wordt gebruikt.
Als u het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets en veegt u uw
vinger in een willekeurige richting binnen het gedeelte van het ontgrendelingsscherm in het
onderste gedeelte van het scherm.
Pagina: 37
Basisfuncties
38
Widgets toevoegen
Als u widgets wilt gebruiken wanneer het scherm is vergrendeld, tikt u op het scherm Applicaties op
Instellingen → Mijn apparaat → Vergrendelscherm en vinkt u Meerdere widgets aan.
U kunt geen widgets gebruiken op het vergrendelde scherm in de eenvoudige stand.
Sleep het widgetvenster naar beneden om dit uit te vouwen. Scrol naar de laatste pagina, tik op
en selecteer een widget om toe te voegen aan het vergrendelde scherm.
Vensters verplaatsen
Een venster verplaatsen
Sleep het widgetvenster omlaag, sleep naar links of rechts en blijf een venstervoorbeeld aanraken.
Sleep het vervolgens naar de nieuwe locatie.
Een venster verwijderen
Sleep het widgetvenster naar beneden, scrol naar links of rechts, blijf een venstervoorbeeld aanraken
en sleep het naar de prullenbak boven aan het scherm.
Pagina: 38
Basisfuncties
39
Applicaties gebruiken
Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot
internetapplicaties.
Een applicatie openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om de applicatie te
openen.
Openen vanuit recent geopende applicaties
Blijf de starttoets ingedrukt houden om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen.
Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.
Een applicatie sluiten
Sluit applicaties die niet worden gebruikt om stroom te besparen en apparaatprestaties te
behouden.
Blijf de starttoets ingedrukt houden, tik op en tik op Stop naast een applicatie om deze te sluiten.
Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u op Alles stoppen. U kunt ook de starttoets ingedrukt
houden en op tikken.
Scherm Applicaties
Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder
nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd.
Tik op het startscherm op Apps om het scherm Applicaties te openen.
Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.
Applicaties verplaatsen
Tik op → Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de applicatie naar een
nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het
scherm.
Pagina: 39
Basisfuncties
40
Indelen met mappen
Plaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.
Tik op → Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de applicatie naar Map
maken. Geef een mapnaam in en tik op OK. Plaats applicaties in de nieuwe map door ze te slepen.
Tik vervolgens op Opsl. om de indeling op te slaan.
Vensters verplaatsen
Knijp uw vingers samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep
het naar een nieuwe locatie.
Applicaties installeren
Gebruik winkels voor applicaties zoals Samsung Apps om applicaties te downloaden en installeren.
Applicaties verwijderen
Tik op → Verwijderen en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.
Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.
Applicaties delen
U kunt gedownloade applicaties met andere gebruikers delen via e-mail, Bluetooth en andere
methoden.
Tik op → Apps delen, selecteer applicaties, tik op Gereed en selecteer een methode voor delen.
De volgende stappen kunnen afwijken, afhankelijk van de geselecteerde methode.
Help
Helpinformatie weergeven voor meer informatie over het gebruik van het apparaat en applicaties of
voor het configureren van belangrijke instellingen.
Tik op Help op het scherm Applicaties. Selecteer een categorie om tips weer te geven.
Als u categorieën wilt sorteren op alfabetische volgorde, tikt u op .
Als u wilt zoeken naar zoekwoorden, tikt u op .
Pagina: 40
Basisfuncties
41
Tekst ingeven
Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Het toetsenbordtype wijzigen
Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op Invoermethode selecteren en selecteer het
toetsenbordtype dat u wilt gebruiken.
Het Samsung-toetsenbord gebruiken
De toetsenbordindeling wijzigen
Tik op → Staande toetsenbordtypen en tik op QWERTY-toetsenbord of 3x4 toetsenbord.
Op het 3x4-toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt ingeven, tikt
u herhaaldelijk op de toets van het teken.
Naar de volgende regel gaan.
Het voorgaande teken verwijderen.
Leestekens invoegen.
Hoofdletters ingeven.
Opties instellen voor het
Samsung-toetsenbord.
Een spatie ingeven.
Hoofdletters ingeven
Tik op voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer.
Pagina: 41
Basisfuncties
42
Het toetsenbordtype wijzigen
Blijf aanraken en tik op om het type toetsenbord te wijzigen. Blijf aanraken en verplaats
het zwevende toetsenbord naar een andere locatie.
Als u wilt overschakelen naar het vaste toetsenbord, tikt u op .
Toetsenbordtaal wijzigen
Voeg talen toe aan het toetsenbord en schuif de spatietoets naar links of rechts om de
talentoetsenborden te wijzigen.
Handschrift
Blijf aanraken, tik op en schrijf een woord met uw vinger.Voorgestelde woorden worden
weergegeven wanneer tekens worden ingegeven. Selecteer een voorgesteld woord.
Gebruik handschriftgebaren om acties uit te voeren zoals tekens verwijderen en spaties invoegen.
Als u de gebaarbegeleiding wilt weergeven, blijft u aanraken en tikt u op → Help →
Handschriftgebaren gebruiken.
Pagina: 42
Basisfuncties
43
Tekst via spraak ingeven
Activeer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt
gezegd.
Als het apparaat uw woorden niet herkent, tikt u op de onderstreepte tekst en selecteert u een
alternatief woord of zin in de keuzelijst.
Als u de taal wilt wijzigen of talen wilt toevoegen voor spraakherkenning, tikt u op de huidige taal.
Kopiëren en plakken
Raak de gewenste tekst aan, sleep of om meer of minder tekst te selecteren en tik op Kopiëren
om te kopiëren of Knippen om te knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord
gekopieerd.
Als u de tekst in een tekstinvoerveld wilt plakken, blijft u het punt aanraken waar de tekst moet
worden ingevoerd en tikt u op Plakken.
Verbinding maken met eenWi-Fi-netwerk
Sluit het apparaat aan op eenWi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen
met andere apparaten. (p. 119)
Wi-Fi in- en uitschakelen
Open het meldingenvenster en tik op Wi-Fi om het in of uit te schakelen.
• Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik
in alle Europese landen. HetWLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis
worden gebruikt, maar mag niet buitenshuis worden gebruikt.
• SchakelWi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
Pagina: 43
Basisfuncties
44
Verbinding maken metWi-Fi-netwerken
Tik in het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen → Wi-Fi en sleep de schakelaar Wi-Fi
naar rechts.
Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerdeWi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit
nodig is en tik op Verbinden. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven
met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met eenWi-Fi-netwerk, maakt
het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.
Wi-Fi-netwerken toevoegen
Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op Wi-Fi-
netwerk toevoegen onder aan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij Netwerk-SSID,
selecteer het beveiligingstype, geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is en tik op
Verbinden.
Wi-Fi-netwerken verwijderen
Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden verwijderd zodat het
apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk. Selecteer het netwerk in de lijst met
netwerken en tik op Vergeten.
Accounts instellen
Voor Google-applicaties, zoals Play Store, is een Google-account vereist en voor Samsung Apps is
een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw
apparaat te halen.
Accounts toevoegen
Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan
te melden om een Google-account te maken.
Als u zich wilt aanmelden met een Google-account of een Google-account wilt maken, tikt u op het
scherm Applicaties op Instellingen → Accounts → Account toevoegen → Google.Tik hierna op
Nieuw om u te registreren of tik op Bestaand en volg de instructies op het scherm om het account
in te stellen. Er kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.
U moet ook een Samsung-account instellen.
Pagina: 44
Basisfuncties
45
Account verwijderen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Accounts, selecteer een accountnaam onder Mijn
accounts, selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op Account wissen.
Bestanden overbrengen
U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar
de computer of andersom.
De volgende bestandsindelingen worden ondersteund door sommige applicaties.
Afhankelijk van de versie van de software op uw apparaat of het besturingssysteem van uw
computer worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
• Muziek: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac en flac
• Afbeelding: bmp, gif, jpg en png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv en mkv
• Document: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf en txt
Verbinden met Samsung Kies
Samsung Kies is een applicatie die mediabibliotheken, contacten en agenda's beheert en
synchroniseert met Samsung-apparaten. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de
Samsung-website.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch
wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.
2 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
Pagina: 45
Basisfuncties
46
Verbinding maken metWindows Media Player
Controleer ofWindows Media Player op de computer is geïnstalleerd.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 OpenWindows Media Player en synchroniseer muziekbestanden.
Aansluiten als een media-apparaat
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat → Media-apparaat
(MTP).
Tik op Camera (PTP) als uw computer MediaTransfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het
juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.
3 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
Het apparaat beveiligen
Met de beveiligingsfuncties kunt u voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens en informatie
gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een ontgrendelingscode is vereist
wanneer u het apparaat ontgrendelt.
Gezichtontgrendeling instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Mijn apparaat → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Gezichtontgrendeling.
Plaats uw gezicht in het kader dat wordt vastgelegd. Stel een PIN-code of patroon in om het scherm
te ontgrendelen wanneer de gezichtontgrendeling niet functioneert.
Pagina: 46
Basisfuncties
47
Ontgrendeling gezicht en spraak instellen
Tik op het schermToepassingen op Instellingen → Mijn apparaat → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Gezicht en stem.
Maak uw gezicht passend in het vast te leggen frame en stel dan een spraakopdracht in. Stel een
PIN-code of patroon in om het scherm te ontgrendelen wanneer de gezicht- of spraakontgrendeling
niet functioneert.
Een patroon instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Mijn apparaat → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Patroon.
Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het
te bevestigen. Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent
vergeten.
Een PIN-code instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Mijn apparaat → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Geef PIN-code in.
Geef minstens vier cijfers in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.
Pagina: 47
Basisfuncties
48
Een wachtwoord instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Mijn apparaat → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Wachtwoord.
Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en symbolen in en geef het wachtwoord nogmaals in
om het te bevestigen.
Het apparaat ontgrendelen
Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef de
ontgrendelingscode in.
Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter
brengen om het te laten resetten.
Het apparaat upgraden
Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Upgraden met Samsung Kies
Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat
automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de knop Upgraden
in het dialoogvenster om het upgraden te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer
informatie over upgraden.
• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is
met bijwerken.
• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt
bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.
Pagina: 48
Basisfuncties
49
Upgraden via over-the-air
Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service
(Firmware Over-The-Air).
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Meer → Toestel-info → Software-update →
Bijwerken.
Pagina: 49
50
Communiceren
Telefoon
Gebruik deze applicatie om zelf iemand te bellen of een oproep aan te nemen.
Tik op Telefoon op het scherm Applicaties.
Oproepen plaatsen
Bellen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Toetsenbord: geef het nummer in met het toetsenbord en tik op .
• Logbestanden: een oproep plaatsen vanuit de geschiedenis van inkomende en uitgaande
oproepen en berichten.
• Favorieten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met favoriete contacten.
• Contacten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met contacten.
Snelkiesnummers
Voor snelkiesnummers blijft u het bijbehorende cijfer aanraken.
Cijfervoorspelling
Als u cijfers ingeeft op het toetsenbord, worden automatische voorspellingen weergegeven.
Selecteer een van deze om een oproep te doen.
Pagina: 50
Communiceren
51
Contacten zoeken
Geef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de lijst met
contacten.Wanneer u tekens ingeeft, worden voorspelde contacten weergegeven. Selecteer een
contact om te bellen.
Een internationale oproep plaatsen
Blijf 0 aanraken totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer, netnummer en
abonneenummer in en tik op .
Tijdens een oproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
• : een equalizeroptie instellen voor gebruik tijdens een oproep.
• : de ruisonderdrukkingsfunctie uitschakelen die achtergrondgeluid verwijdert zodat de
andere beller u duidelijker kan horen.
• : het volume verhogen.
• In wacht: een oproep in de wacht zetten. Of houd de headsettoets ingedrukt.Tik op Uit wacht
om de oproep uit de wacht te halen of houd de headsettoets ingedrukt.
• Nieuwe opr.: een tweede oproep tot stand brengen.
• Toetsenbord: het toetsenbord openen.
• Einde oproep: einde van de huidige oproep.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie activeren. Houd het apparaat uit de buurt van uw oren
wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt.
• Dempen: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Headset: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.
• Wisselen: schakelen tussen twee oproepen.
• Samenvoegen: een vergadergesprek maken wanneer u verbinding hebt met twee bellers.
Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Deze functie is alleen beschikbaar als de service
voor vergadergesprekken ingeschakeld is.
• → Contacten: de lijst met contacten openen.
• → S Note: maak een memo.
• → Bericht: een bericht verzenden.
Pagina: 51
Communiceren
52
• → Doorverbinden: de eerste bellers doorverbinden met de tweede beller. Op deze manier
neemt u niet langer deel aan het gesprek.
• → Vergaderoproep beheren: een privégesprek houden met één beller tijdens een
vergaderoproep of de verbinding met een van de bellers verbreken.
Contacten toevoegen
Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, geeft u
het nummer in en tikt u op Voeg toe aan contacten.
Oproepenlijsten bekijken
Tik op Logbestanden om de geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen weer te geven.
Als u een oproepenlijst wilt filteren, tikt u op → Weergave en selecteert u een optie.
FDN-nummer
U kunt in het apparaat instellen dat uitgaande oproepen zijn beperkt tot bepaalde telefoonnummers
of telefoonnummers die met een bepaald nummer beginnen. Deze nummers zijn opgeslagen op de
SIM- of USIM-kaart.
Tik op → Oproep-instellingen → Extra instellingen → FDN-nummers → FDN inschakelen en
geef de PIN2-code in die is geleverd met de SIM- of USIM-kaart.Tik op FDN-lijst en voeg nummers
toe.
Oproepen blokkeren
U kunt in het apparaat instellen dat bepaalde oproepen niet mogelijk zijn. Internationaal bellen kan
bijvoorbeeld worden uitgeschakeld.
Tik op → Oproep-instellingen → Extra instellingen → Oproepen blokkeren, selecteer een
oproeptype, selecteer een optie voor oproepen blokkeren en geef een wachtwoord in.
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Wanneer een oproep wordt ontvangen, sleept u buiten de grote cirkel of drukt u op de
headsettoets.
Als de functie voor wisselgesprekken ingeschakeld is, kan een andere oproep worden uitgevoerd.
Wanneer de tweede oproep wordt beantwoord, wordt de eerste oproep in de wacht geplaatst.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Samsung Galaxy S4.

Stel een vraag over de Samsung Galaxy S4

Heb je een vraag over de Samsung Galaxy S4 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Samsung Galaxy S4. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Samsung Galaxy S4 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.