Samsung Galaxy A80 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Samsung Galaxy A80. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Samsung
  • Product: Smartphone
  • Model/naam: Galaxy A80
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Duits, Italiaans, Engels, Nederlands, Frans

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Een nano-SIM-kaart installeren
Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje naast de lade om de
lade te ontgrendelen.
Druk de kaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
2
1
SIM 1
3
SIM 2
<Onderkant>
• Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
• De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje
staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen.
• Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de kaart uit
de lade vallen.
Nano-SIM-kaarten zijn los verkrijgbaar.
Trek de pop-up camera niet naar buiten en druk er niet
op wanneer deze omhoog schuift. Draai niet zelf aan
de camera om de richting te veranderen en ga niet ruw
met de camera om. Het apparaat kan beschadigd raken.
Sensor voor vingerafdrukherkenning
Het apparaat bevat een sensor voor vingerafdrukherkenning
onderaan het scherm. Nadat u uw vingerafdrukken
hebt geregistreerd, wordt het pictogram voor
vingerafdrukherkenning weergegeven.
Pictogram voor
vingerafdrukherken-
ning
Starttoets
Wanneer u het scherm inschakelt, wordt de starttoets als
softkey onderaan het scherm weergegeven.
Starttoets (softkey)
Inhoud van de verpakking
• Apparaat
• USB-kabel
• Oortelefoons (USBType-C)
• Pin voor uitwerpen
• USB-voedingsadapter
• Snelstartgids
• De items die bij het apparaat worden geleverd
kunnen per regio verschillen.
• Als u een screenprotector gebruikt, moet u
controleren of deze geschikt is voor gebruik van de
vingerafdruksensor op het scherm.
• De meegeleverde oortelefoons (USBType-C) die
digitale uitvoer ondersteunen, zijn alleen voor
dit apparaat ontworpen. Ze zijn mogelijk niet
compatibel met andere apparaten die een andere
audio-uitvoermethode gebruiken.
Meer informatie weergeven
Als u de volledige gebruiksaanwijzing wilt bekijken op
uw apparaat, start u de app Instellingen en tikt u op
Gebruiksaanwijzing.
Ga naar www.samsung.com voor apparaatinformatie, de
gebruiksaanwijzing en meer.
• De gebruiksaanwijzing is mogelijk niet beschikbaar,
afhankelijk van de webbrowser of serviceprovider.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht
wanneer u verbinding maakt met internet.
Indeling van het apparaat
Als u het apparaat wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-toets
enkele seconden ingedrukt.
SIM-kaartlade
Volumetoets
Oortelefoon-
aansluiting/
Multifunctionele
aansluiting (USB
Type-C)
Camera aan de
voorzijde/
achterzijde
(pop-up camera)
Aan/uit-toets
SNELSTARTGIDS
SM-A805F/DS
Printed in Korea
GH68-50392E Rev.1.0
Dutch. 04/2019
Pagina: 1
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact
op met een goedgekeurd servicecenter. Ga naar
www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor
instructies voor het verwijderen van de batterij.
• Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij
te verwijderen. Als de batterij niet correct wordt verwijderd,
kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken,
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het
apparaat niet meer veilig is.
• Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies
(noch contractueel, noch uit onrechtmatige daad, inclusief
nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig
volgen van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de
dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door nalatigheid
van Samsung.
Band en modus
Band en modus Uitgangsvermogen
EGSM900 33 dBm
DCS1800 30 dBm
WCDMA 900/2100 24 dBm
LTE 1/3/7/8/20/28/38/40 23 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz 20 dBm
Bluetooth 2,4 GHz 20 dBm
ANT+ 2,4 GHz 20 dBm
Wi-Fi 5,1 - 5,7 GHz 23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz 25 mW
NFC 13,56 MHz 42 dBµA/m bij 10 m
Het gebruik van deWLAN-band is beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking
wordt toegepast in de onderstaande landen.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES EL
FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV
MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR UK
U kunt meer veiligheidsinformatie, inclusief instructies voor het weggooien van
het apparaat en de batterij, bekijken in het menu veiligheidsinformatie van de
app Instellingen.
• Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere
tijd te gebruiken op een deel of het gehele aanraakscherm. Hierdoor kan het
scherm inbranden of kan beeldschaduw optreden.
Informatie over het SAR-certificaat
(Specific Absorption Rate)
DIT APPARAATVOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNENVOOR BLOOTSTELLING
AAN RADIOGOLVEN
www.sar-tick.com
Uw mobiele apparaat is zo ontworpen dat de limieten
voor blootstelling aan radiogolven die door
internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet
worden overschreden. De richtlijnen zijn ontwikkeld
door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie
(ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge
om de veiligheid van alle personen te kunnen
waarborgen, ongeacht de leeftijd of
gezondheidstoestand.
De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken de maateenheid SAR
(Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0W/kg. De
hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:
SAR-waarden voor Europese landen: de onderstaande SAR-waarden gelden alleen
voor apparaten die zijn ontwikkeld voor gebruik in Europese landen.
Maximale SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is
vastgelegd
SAR-waarde indien gedragen op het hoofd 0,22W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het
lichaam
1,43W/kg
Het testen van de SAR-waarde indien gedragen op het lichaam is uitgevoerd met
een scheidingsafstand van 0,5 cm. Het apparaat moet zich op ten minste die afstand
van het lichaam bevinden om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan
radiofrequentie tijdens gebruik waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen.
Voor SAR-waarden voor alle andere landen: voor specifieke SAR-waarden voor uw
model gaat u naar www.samsung.com/sar en zoekt u uw regio en het modelnummer
van uw apparaat.
Veiligheidsinformatie
Lees alle veiligheidsinformatie door zodat u verzekerd bent van veilig en correct
gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Waarschuwing
Volg de onderstaande waarschuwingsinformatie om incidenten
zoals brand of explosies te voorkomen
• Stel het apparaat niet bloot aan grote schokken en beschadig het niet.
• Gebruik door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en
benodigdheden.
• Voorkom dat de multifunctionele aansluiting en de batterijpolen in aanraking
komen met geleidende elementen, zoals metaal of vloeistoffen.
• Als een deel van het apparaat, zoals het glas of de acryl behuizing, breekt, rookt
of een brandlucht veroorzaakt, moet u direct stoppen met het gebruik van het
apparaat. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een Samsung
Servicecenter.
• Schakel het apparaat niet in en gebruik het niet als het batterijvak open is.
Volg de onderstaande waarschuwingen om lichamelijk letsel en
schade aan het apparaat te voorkomen
• Laat kinderen of dieren niet op het apparaat kauwen of zuigen.
• Als uw apparaat beschikt over een cameraflitser, moet u de flitser niet te dicht in de
buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken.
• Het apparaat kan worden gebruikt op locaties met een omgevingstemperatuur
tussen 0 °C en 35 °C. U kunt het apparaat bewaren bij een omgevingstemperatuur
tussen -20 °C en 50 °C. Als u het apparaat gebruikt of bewaart buiten het
aanbevolen temperatuurbereik, kan het apparaat worden beschadigd of kan de
levensduur van de batterij worden beperkt.
• Gebruik uw apparaat niet in een hete omgeving of in de buurt van vuur.
• Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het
apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig.
Vermijd het gedurende lange tijd luisteren bij een hoog
volumeniveau tijdens het gebruik van de headset, zodat mogelijke
gehoorschade wordt voorkomen.
De batterij opladen
Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet u de
batterij opladen.
Gebruik alleen de USBType-C-kabel die bij het apparaat
is geleverd. Het apparaat raakt mogelijk beschadigd als
u een micro-USB-kabel gebruikt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact
blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te
bereiken zijn.
Correct weggooien
Dit symbool op het product, accessoires of de documentatie geeft
aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld
oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen
bij het huishoudelijk afval.
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking
geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de
levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid.
Voor informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en de
productspecifieke regelgevingen, zoals REACH, AEEA of batterijen, gaat u naar onze
duurzaamheidspagina die beschikbaar is via www.samsung.com.
• Gegevens overbrengen van het oude naar het nieuwe
apparaat: ga naar www.samsung.com/smartswitch voor
meer informatie.
• Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt
u de aan/uit-toets en de toetsVolume omlaag minstens
7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat
opnieuw op te starten.
Verklaring van overeenstemming
Samsung Electronics verklaart dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en
relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
Ga naar www.samsung.com/mobile_doc om deVerklaring van overeenstemming
te bekijken.
Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio,
serviceprovider of softwareversie en is onderhevig aan wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
Copyright © 2019 Samsung Electronics

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Samsung Galaxy A80.

Stel een vraag over de Samsung Galaxy A80

Heb je een vraag over de Samsung Galaxy A80 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Samsung Galaxy A80. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Samsung Galaxy A80 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.