Galaxy A12

Samsung Galaxy A12 handleiding

Galaxy A12

Handleiding voor de Samsung Galaxy A12 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 99 pagina's.

Pagina: 1
2 Inhoud Basisfuncties 4 Lees dit eerst 6 Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen 9 Apparaatindeling en -functies 13 De batterij opladen 15 SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart) 17 Geheugenkaart (microSD-kaart) 19 Het apparaat in- en uitschakelen 20 Eerste instelling 20 Samsung-account 21 Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch) 23 Het scherm begrijpen 30 Meldingenvenster 32 Tekst invoeren Apps en functies 34 Apps installeren of verwijderen 35 Telefoon 38 Contacten 40 Berichten 41 Internet 42 Camera 50 Galerij 54 Multi window 55 Samsung Notes 56 Samsung Members 56 Agenda 57 Reminder 58 Radio 59 Spraakrecorder 59 Mijn bestanden 59 Klok 59 Calculator 60 Game Launcher 61 Game Booster 62 Inhoud delen 63 Samsung Global Goals 64 Google-apps
Pagina: 2
Inhoud 3 87 Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht 88 Apparaatonderhoud 88 Uw apparaat optimaliseren 88 Batterij 89 Opslag 89 Geheugen 89 Beveiliging 90 Apps 90 Algemeen beheer 91 Toegankelijkheid 92 Software-update 92 Info telefoon Bijlage 93 Problemen oplossen 98 De batterij verwijderen Instellingen 65 Introductie 65 Verbindingen 66 Wi-Fi 68 Bluetooth 69 NFC en betaling 71 Gegevensbesparing 71 Apps alleen met mobiele gegevens 71 Mobiele hotspot 72 Meer verbindingsinstellingen 73 Geluiden en trillen 74 Geluidskwal. en -effecten 74 Meldingen 75 Display 75 Achtergrond 76 Thema's 76 Vergrendelscherm 77 Smart Lock 77 Biometrie en beveiliging 78 Gezichtsherkenning 80 Vingerafdrukherkenning 82 Privacy 83 Locatie 83 Accounts en back-up 84 Samsung Cloud 85 Google 85 Geavanceerde functies 86 Bewegingen en gebaren 86 Dual Messenger
Pagina: 3
4 Basisfuncties Lees dit eerst Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u het apparaat veilig en op de juiste wijze in gebruik neemt. • Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat. • Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van uw regio, serviceprovider, modelspecificaties of software van het apparaat. • Bij het gebruik van sommige apps of functies kan het apparaat een verbinding met eenWi-Fi- of mobiel netwerk vereisen. • Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAM-geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt. • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die worden aangeboden door andere providers dan Samsung. • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van zelfgekozen besturingssysteemsoftware.Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken. • Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media. • Afhankelijk van uw abonnement kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices zoals het verzenden van chatberichten, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices.Voor grote gegevensoverdrachten kunt u het beste deWi-Fi-functie gebruiken. • Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, kunt u contact opnemen met de serviceproviders. • Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
Pagina: 4
Basisfuncties 5 • Afhankelijk van uw regio of serviceprovider wordt het apparaat geleverd met een screenprotector ter bescherming tijdens de productie en het transport. Schade aan deze screenprotector valt niet onder de garantie. • U kunt het aanraakscherm zelfs buitenshuis in fel zonlicht duidelijk zien, omdat het contrast zich automatisch kan aanpassen aan de omgeving.Vanwege de aard van het product kan het weergeven van stilstaande beelden voor langere tijd leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of kan beeldschaduw optreden. – Het wordt aanbevolen om geen stilstaande beelden voor langere tijd op een deel van of het hele aanraakscherm te gebruiken en het aanraakscherm uit te schakelen wanneer u het apparaat niet gebruikt. – U kunt instellen dat het aanraakscherm automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u het niet gebruikt. Start de app Instellingen, tik op Display → Time-out scherm en selecteer vervolgens na hoeveel tijd het aanraakscherm moet worden uitgeschakeld. – Als u wilt instellen dat het aanraakscherm de helderheid automatisch aanpast op basis van de omgeving, start u de app Instellingen, tikt u op Display en tikt u vervolgens op de schakelaar Aanpasbare helderheid om deze functie in te schakelen. • Afhankelijk van uw regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC is goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Om de FCC-ID te bekijken, start u de app Instellingen en tikt u op Info telefoon → Status. Als uw apparaat geen FCC-ID heeft, betekent dit dat het apparaat niet in deVS en zijn grondgebieden mag worden verkocht en alleen naar deVS mag worden gebracht voor het persoonlijk gebruik van de eigenaar. • Het gebruik van mobiele apparaten in vliegtuigen of op schepen kan onderhevig zijn aan federale en lokale richtlijnen en beperkingen. Neem contact op met de juiste instanties en volg altijd de instructies van de crew met betrekking tot wanneer en hoe u uw apparaat mag gebruiken. Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Pagina: 5
Basisfuncties 6 Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden.Tijdens draadloos opladen of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te heet wordt, kan dit de oplaadsnelheid verlagen of kan de oplader ophouden met opladen. Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt: • Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps.Wacht tot het apparaat is afgekoeld en ga verder met opladen van het apparaat. • Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen doordat de aangesloten USB-kabel beschadigd is.Vervang de beschadigde USB-kabel door een nieuwe, door Samsung goedgekeurde kabel. • Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat en de draadloze oplader plaatsen. De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde modellen. Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze gedurende langere tijd gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet. Hierna volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken. Sommige voorbeelden gelden mogelijk niet voor uw model. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u gebruikt. • Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt • Er worden grote bestanden gedownload
Pagina: 6
Basisfuncties 7 • Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden gedurende langere tijd gebruikt – U speelt gedurende langere tijd games van hoge kwaliteit – U neemt gedurende langere tijd video's op – U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid – Wanneer u verbinding maakt met een tv • Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond) – Multi window wordt gebruikt – Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's – Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep – Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app • Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of andere accounts • Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is geplaatst • De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt • Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of zonder ontvangst • De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel • De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood • Tijdens het roamen Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt: • Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software. • Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het apparaat opnieuw op. • Schakel de functiesWi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt. • Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl ze niet worden gebruikt. • Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps. • Verminder de helderheid van het scherm. • Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer het oververhit raakt of gedurende langere tijd heet aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.
Pagina: 7
Basisfuncties 8 Voorzorgsmaatregelen voor oververhitting van het apparaat Als u zich zorgen maakt dat het apparaat te warm wordt, stopt u met het gebruik van het apparaat. Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of sluit het apparaat af om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. • Wanneer het apparaat een bepaalde temperatuur bereikt en oververhit raakt, verschijnt er een waarschuwing om te voorkomen dat het apparaat defect raakt, er huidirritaties of andere schade ontstaat en dat de batterij gaat lekken. Om de temperatuur van het apparaat te laten dalen, worden de helderheid van het scherm en de prestatiesnelheid verminderd en stopt het laden van de batterij. Actieve apps worden afgesloten en alle bel- en andere functies worden beperkt, behalve voor noodoproepen, totdat het apparaat is afgekoeld. • Als de tweede melding verschijnt als gevolg van een verdere verhoging van de temperatuur van het apparaat, wordt het apparaat uitgeschakeld. Gebruik het apparaat niet totdat de temperatuur van het apparaat tot onder het opgegeven niveau is gedaald. Als een tweede waarschuwing verschijnt tijdens een noodoproep, wordt de oproep niet verbroken door een gedwongen uitschakeling. Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving.Wees voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen brand veroorzaakt. • Bewaar uw apparaat niet op een plaats met een zeer lage of zeer hoge temperatuur. • Stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht. • Gebruik of bewaar het apparaat niet gedurende langere tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. • Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken. • Plaats het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten. • Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel verwijderd of beschadigd is en gebruik geen oplader of batterij die beschadigd of defect is.
Pagina: 8
Basisfuncties 9 Apparaatindeling en -functies Inhoud van de verpakking Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking. • Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten. • Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. • Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft. • Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet goedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet door de garantie worden gedekt. • De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.
Pagina: 9
Basisfuncties 10 Indeling van het apparaat Luidspreker Zijtoets (sensor voor vingerafdrukherkenning) Volumetoets Aanraakscherm Camera aan de voorzijde Aansluiting oortjes Multifunctionele aansluiting (USB Type-C) SIM-kaart-/ geheugenkaartlade Hoofdantenne NFC-antenne Camera aan de achterzijde Flitser Microfoon Hoofdantenne Luidspreker Microfoon GPS-antenne
Pagina: 10
Basisfuncties 11 • Wanneer u de luidspreker gebruikt, moet u het apparaat niet te dicht bij uw oor houden. • Stel de cameralens niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de cameralens hieraan wordt blootgesteld, kan de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's. • Als u het apparaat gebruikt wanneer het glas of het hoofdgedeelte van acryl gebroken is, riskeert u verwondingen. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een Samsung Servicecenter. • Als er stof of vreemde materialen in de microfoon, luidspreker of ontvanger komen, kan het geluid van het apparaat uitvallen of kunnen bepaalde functies niet werken. Als u probeert het stof of vreemde materialen met een scherp voorwerp te verwijderen, kan het apparaat worden beschadigd en kan het uiterlijk worden aangetast. • In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg raken: – Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt – Als u een apparaatcover van metaal op het apparaat bevestigt – Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele gegevensverbinding • Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen. Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct werken. • Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water beschadigd raken.
Pagina: 11
Basisfuncties 12 Toetsen Toets Functie Zijtoets • Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen. • Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen. • Twee keer indrukken om de app of functie die u instelt te starten. Zijtoets + toets Volume omlaag • Gelijktijdig indrukken om een schermafbeelding te maken. • Gelijktijdig ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen. De zijtoets instellen Selecteer een app of functie die u wilt starten door twee keer op de zijtoets te drukken. Open de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies → Zijtoets en selecteer de gewenste optie. Softkeys Terugtoets Starttoets Toets Recent Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys aan de onderzijde van het scherm weergegeven. Raadpleeg Navigatiebalk (softkeys) voor meer informatie.
Pagina: 12
Basisfuncties 13 De batterij opladen Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt. Gebruik alleen een door Samsung goedgekeurde batterij, oplader en kabel die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij, oplader of kabel gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken. • Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie. • Gebruik alleen de USBType-C-kabel die bij het apparaat is geleverd. Het apparaat raakt mogelijk beschadigd als u een micro-USB-kabel gebruikt. Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn. Opladen met kabel Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit de kabel aan op de multifunctionele aansluiting van het apparaat om de batterij op te laden. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat.
Pagina: 13
Basisfuncties 14 Snel opladen Start de app Instellingen, tik op Apparaatonderhoud → Batterij → Opladen en activeer de gewenste functie. • Snel opladen: als u de functie voor snel opladen wilt gebruiken, gebruikt u een batterijoplader die ondersteuning biedt voor adaptief snel opladen. • Tijdens het opladen kunt u deze functie niet in- of uitschakelen. • U kunt de batterij veel sneller opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld. Batterijverbruik verminderen Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt verminderen. • Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud. • Schakel het scherm uit door op de zijtoets te drukken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. • Schakel de spaarstand in. • Sluit overbodige apps. • Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt. • Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd. • Verminder de tijd voor achtergrondverlichting. • Verminder de helderheid van het scherm. Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij • Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen. • Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps pas gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen. • Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere stroomvoorziening. • U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken, maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen. • Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
Pagina: 14
Basisfuncties 15 • Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen. • Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het apparaat oplaadt. • Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan. SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart) Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd. U kunt twee SIM-of USIM-kaarten plaatsen, zodat u twee telefoonnummers of serviceproviders voor één apparaat kunt gebruiken. In bepaalde gebieden kunnen de gegevensoverdrachtssnelheden langzamer zijn als er twee SIM-kaarten in het apparaat zijn geplaatst dan wanneer er één SIM-kaart is geplaatst. Sommige diensten waarvoor een netwerkverbinding is vereist, zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider. De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Pagina: 15
Basisfuncties 16 1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje naast de lade om de lade te ontgrendelen. 2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade. 3 Plaats de SIM- of USIM-kaart in de lade met de goudkleurige contacten naar beneden gericht en druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om deze vast te zetten. 4 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade. • Gebruik alleen een nano-SIM-kaart. • Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten. • De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen. • Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen. • Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd raken. Zorg altijd dat de lade droog is. • Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw apparaat terechtkomt. SIM-kaartbeheer Start de app Instellingen en tik op Verbindingen → SIM-kaartbeheer. • SIM-kaarten: activeer de SIM-kaart die u wilt gebruiken en pas de SIM-kaartinstellingen aan. • Gewenste SIM-kaart: selecteer deze optie om specifieke SIM-kaarten te gebruiken voor bepaalde functies, zoals spraakoproepen, wanneer twee kaarten zijn geactiveerd. • Meer instellingen SIM-kaart: pas de oproepinstellingen aan.
Pagina: 16
Basisfuncties 17 Geheugenkaart (microSD-kaart) Een geheugenkaart installeren De geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat kan verschillen van andere modellen en sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart. Ga naar de website van Samsung om de maximale geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat te bekijken. 2 1 4 3 1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje naast de lade om de lade te ontgrendelen. 2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade. 3 Plaats een geheugenkaart in de lade met de goudkleurige contacten naar beneden gericht en druk de geheugenkaart voorzichtig in de lade om deze vast te zetten. 4 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade. • Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen. • Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst. • De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen. • Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld. • Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de geheugenkaart uit de lade vallen. • Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd raken. Zorg altijd dat de lade droog is. • Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw apparaat terechtkomt.
Pagina: 17
Basisfuncties 18 • Uw apparaat ondersteunt de FAT- en de exFAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, vraagt het apparaat u de geheugenkaart opnieuw te formatteren of wordt de geheugenkaart niet herkend. Als u de geheugenkaart wilt gebruiken, moet u deze formatteren. Als uw apparaat de geheugenkaart niet kan formatteren of niet herkent, neemt u contact op met de fabrikant van de geheugenkaart of een Samsung-servicecenter. • Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart. • Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart. De geheugenkaart verwijderen Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → Geavanceerd → SD-kaart → Ontkoppelen. Zorg ervoor dat u het externe opslagmedium, zoals een geheugenkaart of USB-opslagapparaat, niet verwijdert zolang het apparaat gegevens overzet of opent, of direct na het overzetten van gegevens. Anders kunnen gegevens beschadigd raken of verloren gaan, of kan het externe opslagmedium of apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor enig verlies, bijvoorbeeld verlies van gegevens, dat voortvloeit uit verkeerd gebruik van externe opslagapparaten. De geheugenkaart formatteren Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat. Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → Geavanceerd → SD-kaart → Formatteren. Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
Pagina: 18
Basisfuncties 19 Het apparaat in- en uitschakelen Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen. Zijtoets Toets Volume omlaag Het apparaat inschakelen Houd de zijtoets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het apparaat uitschakelen 1 Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de zijtoets ingedrukt. Of open het meldingenvenster en tik op . 2 Tik op Uitschakelen. Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten, tikt u op Opnieuw opstarten. Geforceerd opnieuw opstarten Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijtoets en de toetsVolume omlaag meer dan 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het opnieuw op te starten.
Pagina: 19
Basisfuncties 20 Alarmstand U kunt het apparaat overschakelen naar de stand voor noodgevallen om het batterijverbruik te beperken. Bepaalde apps en functies worden beperkt. In de alarmstand kunt u onder andere een alarmoproep uitvoeren, uw huidige locatiegegevens verzenden naar anderen en een alarm laten afgaan. Als u de alarmstand wilt inschakelen, houdt u de zijtoets ingedrukt en tikt u op Alarmstand. U kunt ook het meldingenvenster openen en tikken op → Alarmstand. Tik op → Alarmstand uitschakelen om de alarmstand uit te schakelen. De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur is afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden. Eerste instelling Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen. Als u geen verbinding met eenWi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste installatie. Samsung-account Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsung-services kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv's en de Samsung-website. Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung-account, gaat u naar account.samsung.com. 1 Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts → Account toevoegen → Samsung account. U kunt ook de app Instellingen starten en op tikken. 2 Als u al een Samsung-account hebt, meldt u zich aan bij uw Samsung-account. • Als u zich wilt aanmelden met uw Google-account, tikt u op Doorgaan met Google. • Als u geen Samsung-account hebt, tikt u op Account maken.
Pagina: 20
Basisfuncties 21 Uw ID opzoeken en uw wachtwoord resetten Als u uw Samsung-account-ID of wachtwoord bent vergeten, tikt u op Id zoeken of Wachtwoord resetten op het aanmeldingsscherm van uw Samsung-account. U kunt uw ID zoeken of uw wachtwoord resetten nadat u de vereiste informatie hebt ingegeven. Afmelden bij uw Samsung-account Wanneer u zich afmeldt bij uw Samsung-account, worden uw gegevens zoals contactpersonen of gebeurtenissen ook verwijderd van uw apparaat. 1 Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Accounts. 2 Tik op Samsung account → Persoonsgegevens → → Uitloggen. 3 Tik op Uitloggen, geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op OK. Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch) U kunt Smart Switch gebruiken om gegevens van uw vorige apparaat over te zetten naar uw nieuwe apparaat. Start de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart Switch. • Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers. • Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor meer informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten. Draadloos gegevens overdragen ViaWi-Fi Direct kunt u gegevens van uw vorige apparaat draadloos overdragen naar uw nieuwe apparaat. 1 Start Smart Switch op het vorige apparaat. Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Store of Play Store. 2 Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart Switch.
Pagina: 21
Basisfuncties 22 3 Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt. 4 Tik op het vorige apparaat op Gegevens verzenden → Draadloos. 5 Tik op het vorige apparaat op Toestaan. 6 Selecteer op uw apparaat een item dat u wilt meenemen en tik op Overzetten. Back-up en herstel van gegevens met behulp van externe opslag U kunt gegevens overzetten met behulp van externe opslag zoals een microSD-kaart. 1 Maak een back-up van de gegevens van uw vorige apparaat op een externe opslag. 2 Plaats het externe opslagapparaat in uw nieuwe apparaat of sluit ze op elkaar aan. 3 Open op uw nieuwe apparaat de app Instellingen en tik op Accounts en back-up → Smart Switch → → Herstel. 4 Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten vanaf de externe opslag. Back-upgegevens vanaf een computer overzetten U kunt gegevens overzetten tussen uw apparaat en een computer. U moet de computerversie van de Smart Switch-app downloaden van www.samsung.com/smartswitch. Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de gegevens op uw nieuwe apparaat. 1 Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden. 2 Start Smart Switch op de computer. Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap. 3 Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel van het apparaat aan op de computer. 4 Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het apparaat te maken. Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer. 5 Sluit uw nieuwe apparaat met de USB-kabel aan op de computer. 6 Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw apparaat.
Pagina: 22
Basisfuncties 23 Het scherm begrijpen Het aanraakscherm bedienen Tikken Tik op het scherm. Tikken en blijven aanraken Tik op het scherm en blijf het ongeveer 2 seconden aanraken. Slepen Blijf een item aanraken en sleep het naar de gewenste locatie. Dubbeltikken Dubbeltik op het scherm. Vegen Veeg naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts. Spreiden en samenknijpen Spreid twee vingers of knijp deze samen op het scherm. • Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken. • Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen. • Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd weer te geven op een deel of het gehele aanraakscherm. Hierdoor kunnen nabeelden ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden. Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
Pagina: 23
Basisfuncties 24 Navigatiebalk (softkeys) Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys op de navigatiebalk aan de onderzijde van het scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de terugtoets. De functies van de toetsen kunnen verschillen per app en gebruiksomgeving. Toets Functie Recent • Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen. Start • Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm. • Tikken en vasthouden om de app Google Assistent te starten. Terug • Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm. De navigatiebalk verbergen U kunt op een breder scherm bestanden weergeven of apps gebruiken door de navigatiebalk te verbergen. Start de app Instellingen, tik op Display → Navigatiebalk en tik vervolgens op Veeggebaren onder Navigatietype. De navigatiebalk wordt verborgen en de gebarenhints worden weergegeven.Tik op Meer opties en selecteer een gewenste optie. Vegen vanaf de onderkant Vegen vanaf de zijkanten en onderkant Als u de gebarenhints onderaan het scherm wilt verbergen, tikt u op de schakelaar Gebarenhints om deze functie uit te schakelen.
Pagina: 24
Basisfuncties 25 Startscherm en Apps-scherm Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden onder andere widgets en sneltoetsen voor apps weergegeven. Op het Apps-scherm worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net zijn geïnstalleerd. Schakelen tussen het startscherm en het Apps-scherm Veeg op het startscherm omhoog of omlaag om het Apps-scherm te openen. Veeg in het Apps-scherm omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op de starttoets of de terugtoets tikken. Startscherm Apps-scherm Finder Favoriete apps Als u de Apps-toets op het startscherm toevoegt, kunt u het Apps-scherm openen door op deze toets te tikken. Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt, tik op Instellingen Startscherm en tik vervolgens op de schakelaar Apps-knop om deze functie in te schakelen. De Apps-toets wordt onderaan het startscherm toegevoegd. Apps-toets
Pagina: 25
Basisfuncties 26 Het startscherm bewerken Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer. U kunt ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen. • Vensters toevoegen: veeg naar links en tik op . • Vensters verplaatsen: blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. • Vensters verwijderen: tik op in het venster. • Achtergrond: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen. • Thema's: het thema van het apparaat wijzigen.Visuele elementen van de interface, zoals kleuren, pictogrammen en achtergronden worden gewijzigd afhankelijk van het geselecteerde thema. • Widgets: widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen. Blijf een widget aanraken en sleep deze naar het startscherm. De widget wordt toegevoegd op het startscherm. • Instellingen Startscherm: instellingen configureren voor het startscherm, zoals de schermindeling. Alle apps weergeven op het startscherm U kunt zonder een apart Apps-scherm te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied in het startscherm aanraken en tik vervolgens op Instellingen Startscherm → Lay-out startscherm → Alleen startscherm → Toepassen. U hebt nu toegang tot al uw apps door op het startscherm naar links te vegen.
Pagina: 26
Basisfuncties 27 Finder starten Snel zoeken naar inhoud op het apparaat. 1 Tik op het Apps-scherm op Zoeken. Of open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op . 2 Voer een zoekterm in. Er wordt gezocht in de apps en inhoud op uw apparaat. Als u op het toetsenbord tikt op , kunt u meer inhoud zoeken. Items verplaatsen Blijf een item aanraken en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm. Als u een sneltoets wilt toevoegen aan een app op het startscherm, houdt u het item ingedrukt in het Apps-scherm en tikt u op Toevoegen aan Start. De sneltoets wordt toegevoegd aan het startscherm. U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met sneltoetsen onderaan het startscherm slepen. Mappen maken Maak mappen en verzamel vergelijkbare apps om deze snel te kunnen openen en starten. Tik op het startscherm of het Apps-scherm, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app. Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps.Tik op Mapnaam en geef een mapnaam in. • Meer apps toevoegen Tik op op de map.Tik op de toe te voegen apps en tik op Gereed. U kunt een app ook toevoegen door deze naar de map te slepen.
Pagina: 27
Basisfuncties 28 • Apps verplaatsen vanuit een map Blijf een app aanraken om deze naar een nieuwe locatie te slepen. • Een map verwijderen Blijf een map aanraken en tik op Map verwijderen. Alleen de map wordt verwijderd. De apps van de map worden verplaatst naar het Apps-scherm. Vergrendelscherm Als u op de zijtoets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een bepaalde periode. Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u in een willekeurige richting wanneer het scherm wordt ingeschakeld. Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de zijtoets om het scherm in te schakelen. U kunt ook dubbeltikken op het scherm. De schermvergrendelingsmethode wijzigen Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de app Instellingen, tikt u op Vergrendelscherm → Type schermvergrendeling en selecteert u een methode. Als u een patroon, pincode, wachtwoord of biometrische gegevens instelt voor de schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld, moet u een ontgrendelingscode invoeren op het apparaat om het te ontgrendelen. U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd invoert en het maximum aantal pogingen bereikt. Start de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm → Instell. veilige vergrendeling, ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde schermvergrendelingsmethode en tik vervolgens op de schakelaar Aut. reset fabrieksinst. om deze functie in te schakelen. Indicatorpictogrammen Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt. Pictogram Betekenis Geen signaal Signaalsterkte Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied) 4G/GPRS-netwerkverbinding
Pagina: 28
Basisfuncties 29 Pictogram Betekenis 4G/EDGE-netwerkverbinding 3G/UMTS-netwerkverbinding 4G/HSDPA-netwerkverbinding HSPA+-netwerkverbinding / 4G/LTE-netwerkverbinding Wi-Fi-verbinding Bluetooth-functie ingeschakeld Locatieservices worden gebruikt Telefoongesprek gaande Gemiste oproep Nieuw SMS- of MMS-bericht Alarm ingeschakeld / Dempingsmodus/Trilmodus Vliegtuigstand ingeschakeld Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist / Batterij opladen/Batterijniveau • De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven. • Sommige indicatorpictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u het meldingenvenster opent. • De indicatorpictogrammen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de serviceprovider of het model.
Pagina: 29
Basisfuncties 30 Schermafbeelding Terwijl u het apparaat gebruikt, kunt u een schermafbeelding maken. houd de zijtoets en de toetsVolume omlaag tegelijkertijd ingedrukt. U kunt de gemaakte schermafbeeldingen bekijken in Galerij. Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te maken. Meldingenvenster Wanneer u nieuwe meldingen ontvangt, verschijnen pictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt weergeven over de pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details. Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen.Veeg omhoog op het scherm om het meldingenvenster te sluiten. U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken. De meldingsdetails bekijken en verschillende acties uitvoeren. Alle meldingen wissen. Instellingen starten. Opties voor aan/uit De meldingsinstellingen openen. Toetsen voor snel instellen
Pagina: 30
Basisfuncties 31 De toetsen voor snelle instellingen gebruiken Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies in te schakelen.Veeg omlaag in het meldingenvenster om meer toetsen weer te geven. De helderheid van het scherm aanpassen. Toetsen voor snel instellen Als u functie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op de tekst onder de betreffende toets. U kunt meer gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken. Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Knopvolgorde, houdt u een toets ingedrukt en sleept u deze naar een andere locatie.
Pagina: 31
Basisfuncties 32 Tekst invoeren Toetsenbordindeling Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst invoert. Naar de volgende regel gaan. Een voorgaand teken verwijderen. Symbolen invoeren. Hoofdletters invoeren. Als u alles in hoofdletters wilt invoeren, tikt u twee keer hierop. Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken Een spatie invoeren. Meer toetsenbordfuncties weergeven. Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt invoeren, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. De invoertaal wijzigen Tik op → Talen en typen → Invoertalen beheren en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts te vegen op de spatiebalk. Het toetsenbord wijzigen Tik in de navigatiebalk op om het toetsenbord te wijzigen. Als u het toetsenbordtype wilt wijzigen, tikt u op → Talen en typen, selecteert u een taal en selecteert u het gewenste toetsenbordtype. • Als de toets ( ) niet op de navigatiebalk wordt weergegeven, start u de app Instellingen, tikt u op Algemeen beheer → Taal en invoer → Schermtoetsenbord en tikt u op de schakelaar Knop Toetsenbord weergeven om deze functie in te schakelen. • Op een 3 x 4-toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt invoeren, tikt u herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
Pagina: 32
Basisfuncties 33 Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken • : emoticons invoeren. • : stickers toevoegen. • : GIF's met animatie bijvoegen. • : tekst via spraak invoeren. • : de toetsenbordinstellingen wijzigen. Tik op om meer toetsenbordfuncties te gebruiken. • : zoeken naar inhoud en deze invoeren. • : tekst vertalen en deze invoeren. • : het tekstbewerkingspaneel openen. • : de modus van het toetsenbord wijzigen. • : de grootte van het toetsenbord wijzigen. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider of het model. Kopiëren en plakken 1 Blijf de tekst aanraken. 2 Sleep of om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te selecteren. 3 Tik op Kopiëren of Knippen. 4 Tikken en vasthouden op het punt waar de tekst moet worden ingevoegd en tik op Plakken.
Pagina: 33
34 Apps en functies Apps installeren of verwijderen Galaxy Store Koop en download apps. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn gemaakt. Open de app Galaxy Store. Blader door apps op categorie of tik op om te zoeken met een zoekterm. • Deze app is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider of het model. • Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → → Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie. Play Store Koop en download apps. Open de app Play Store. Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekterm. Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen → Apps automatisch updaten en selecteert u een optie. Apps beheren Apps verwijderen of uitschakelen Blijf een app aanraken en selecteer een optie. • Verwijderen: gedownloade apps verwijderen. • Uitschakelen: hiermee kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat kunnen worden verwijderd. Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
Pagina: 34
Apps en functies 35 Apps inschakelen Start de app Instellingen, tik op Apps → → Uitgeschakeld, selecteer een app en tik op Inschakelen. App-machtigingen inschakelen Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw apparaat te openen of te gebruiken. Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app Instellingen en tikt u op Apps. Selecteer een app en tik op Machtigingen. U kunt de lijst met machtigingen voor de app bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen. Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen, opent u de app Instellingen en tikt u op Apps → → Machtigingbeheer. Selecteer een item en selecteer een app. Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk niet goed. Telefoon Introductie U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen. Zelf bellen 1 Start de app Telefoon en tik op Toetsen. 2 Voer een telefoonnummer in. 3 Tik op om een spraakoproep te maken of tik op of om een video-oproep te doen. Het telefoonnummer weergeven. Meer opties Zoeken naar een contactpersoon. Het nummer toevoegen aan de lijst met contacten. Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten Start de app Telefoon, tik op Recent of Contacten en veeg naar rechts op een contact of telefoonnummer
Pagina: 35
Apps en functies 36 om een oproep te starten. Als deze functie is uitgeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies → Bewegingen en gebaren en vervolgens op de schakelaar Veeg voor oproep/bericht verz. om deze functie in te schakelen. Snelkiesnummers gebruiken Als u een snelkiesnummer wilt instellen, opent u de app Telefoon, tikt u op Toetsen of Contacten → → Snelkiesnummers, selecteert u een snelkiesnummer en voegt u een telefoonnummer toe. Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken.Voor snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken. Als u bijvoorbeeld het nummer 123 instelt als snelkiesnummer, tikt u op 1, tikt u op 2 en tikt u vervolgens op 3 en blijft u dit aanraken. Bellen naar het buitenland 1 Start de app Telefoon en tik op Toetsen. 2 Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven. 3 Voer het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op . Oproepen ontvangen Een oproep aannemen Sleep buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep. Een oproep weigeren Sleep buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep. Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk Bericht verzenden omhoog en selecteert u een bericht om te verzenden. Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u de app Telefoon, tikt u op → Instellingen → Berichten snel weigeren, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op .
Pagina: 36
Apps en functies 37 Telefoonnummers blokkeren U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst. 1 Start de app Telefoon en tik op → Instellingen → Nummers blokkeren. 2 Tik op Recent of Contacten, selecteer contacten of telefoonnummers en tik vervolgens op Gereed. Als u handmatig een nummer wilt invoeren, tikt u op Telefoonnummer toevoegen, voert u een telefoonnummer in en tikt u op . Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand. U kunt ook oproepen blokkeren van personen die hun beller-id hebben uitgeschakeld.Tik op de schakelaar Onbekende/verborgen nrs blokkeren om de functie in te schakelen. Opties tijdens gesprekken • Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen. De eerste oproep wordt in de wacht geplaatst. Wanneer u de tweede oproep beëindigt, wordt de eerste oproep automatisch hervat. • In wacht: een oproep in de wacht zetten. • Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-oortjes als deze is verbonden met het apparaat. • Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Als u de luidspreker gebruikt, houd het apparaat dan niet te dicht bij uw oor. • Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen. • Toetsen / Verbergen: het toetsenblok openen of sluiten. • : beëindiging van de huidige oproep. • Camera: de camera tijdens een videogesprek uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan zien. • Schakel: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider of het model.
Pagina: 37
Apps en functies 38 Contacten Introductie U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat. Contacten toevoegen Een nieuw contact maken 1 Start de app Contacten en tik op . 2 Selecteer een opslaglocatie. 3 Voer contactinformatie in en tik op Opslaan. Contacten importeren Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren. 1 Start de app Contacten en tik op → Contacten beheren → Contacten im- of exporteren → Importeren. 2 Volg de instructies op het scherm om contacten te importeren. Contacten synchroniseren met uw webaccounts Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts, zoals uw Samsung-account. 1 Start de app Instellingen, tik op Accounts en back-up → Accounts en selecteer het account waarmee u wilt synchroniseren. 2 Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Contacten om deze functie in te schakelen. Tik voor het Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Contacten om deze functie in te schakelen.
Pagina: 38
Apps en functies 39 Zoeken naar contacten Open de app Contacten.Tik op bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in. Tik op het contact.Voer vervolgens een van deze acties uit: • : toevoegen aan favoriete contacten. • : een gesprek beginnen. • / : een video-oproep tot stand brengen. • : een bericht samenstellen. • : een e-mail schrijven. Contacten verwijderen 1 Start de app Contacten en tik op → Verwijderen. 2 Selecteer contacten en tik op Verwijderen. Als u contacten een voor een wilt verwijderen, tikt u op een contact in de lijst met contacten en tikt u op → Verwijderen. Contacten delen U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen. 1 Start de app Contacten en tik op → Delen. 2 Selecteer contacten en tik op Delen. 3 Selecteer een methode voor delen. Groepen maken U kunt groepen toevoegen, zoals familie of vrienden, en contacten per groep beheren. 1 Start de app Contacten en tik op → Groepen → Nieuwe groep. 2 Volg de instructies op het scherm om een groep te maken. Dubbele contacten samenvoegen Als uw lijst met contacten dubbele contacten bevat, voegt u ze samen om uw lijst met contacten te stroomlijnen. 1 Start de app Contacten en tik op → Contacten beheren → Contacten samenvoegen. 2 Vink contacten aan en tik op Samenvoegen.
Pagina: 39
Apps en functies 40 Berichten Introductie U kunt berichten verzenden en weergeven op conversatie. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van berichten tijdens roaming. Berichten verzenden 1 Start de app Berichten en tik op . 2 Voeg ontvangers toe en geef een bericht in. Als u een spraakbericht wilt opnemen en verzenden, houdt u ingedrukt, spreekt u uw bericht in en laat u los. Het opnamepictogram wordt alleen weergegeven als het berichtinvoerveld verborgen is. 3 Tik op om het bericht te verzenden. Ontvangers invoeren. Een bericht invoeren. Stickers toevoegen. Bestanden toevoegen. Ontvanger Het bericht verzenden. Berichten bekijken 1 Start de app Berichten en tik op Gesprekken. 2 Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten. • Als u op het bericht wilt reageren, tikt u op het berichtinvoerveld, voert u een bericht in en tikt u op . • Als u de lettertypegrootte wilt aanpassen, spreidt u twee vingers of knijpt u deze samen op het scherm. Berichten sorteren U kunt berichten op categorie sorteren en ze op eenvoudige manier beheren. Start de app Berichten en tik op Gesprekken → Nieuwe categorie → Categorie toevoegen. Als de categorie-optie niet verschijnt, tikt u op → Instellingen en tikt u op de schakelaar Gesprekscategorieën om deze functie in te schakelen.
Pagina: 40
Apps en functies 41 Berichten verwijderen Blijf een te verwijderen bericht aanraken en tik op Verwijderen. Berichtinstellingen wijzigen Start de app Berichten en tik op → Instellingen. U kunt ongewenste berichten blokkeren, meldingsinstellingen wijzigen en meer. Internet U kunt op internet informatie opzoeken en webpagina's die u vaak bezoekt als favoriet instellen zodat u ze gemakkelijk snel kunt openen. 1 Open de app Internet. 2 Voer het webadres of een zoekterm in en tik op Ga. Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm. Als u snel tussen tabbladen wilt schakelen, veegt u naar links of naar rechts op het adresveld. Huidige pagina als favoriet instellen. De startpagina openen. Wisselen tussen pagina's. Meer opties De huidige webpagina vernieuwen. Tabbladen beheren / Geheime stand gebruiken. Uw bladwijzers weergeven.
Pagina: 41
Apps en functies 42 Geheime stand gebruiken Als u een wachtwoord instelt voor de geheime stand, kunt u voorkomen dat anderen uw zoekgeschiedenis, browsegeschiedenis, bladwijzers en opgeslagen pagina's kunnen bekijken. 1 Tik op → Geheime stand inschakelen. 2 Tik op de schakelaar Vergrendeling Geheime stand om deze te activeren, tik op Start en stel vervolgens een wachtwoord in voor de geheime stand. In de geheime stand wordt de kleur van de werkbalken op het apparaat veranderd.Tik op → Geheime stand uitschakelen om de geheime stand uit te schakelen. In de geheime stand kunt u sommige functies, zoals schermafbeelding, niet gebruiken. Camera Introductie U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen. Cameragebruik • Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming. • Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan. • Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt. Foto's maken 1 Open de app Camera. U kunt de app ook starten door twee keer snel op de zijtoets te drukken of buiten de cirkel op het vergrendelscherm te slepen. • Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u de app Camera start vanuit het vergrendelscherm of als het scherm is uitgeschakeld terwijl de schermvergrendelingsmethode is ingeschakeld. • De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt. • Sommige methoden zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider of het model. 2 Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen. Tik op het scherm om de helderheid van foto's aan te passen.Wanneer de aanpassingsbalk verschijnt, sleept u de aanpassingsbalk naar of .
Pagina: 42
Apps en functies 43 3 Tik op om een foto te maken. Als u de fotostand wilt wijzigen, sleept u de lijst met fotostanden naar links of rechts of veegt u naar links of rechts op het voorbeeldscherm. Camera-instellingen Een foto maken. Voorbeeldminiatuur Lijst met fotostanden In-/uitzoomen Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde. Opties voor de huidige fotostand • Het voorbeeldscherm kan verschillen, afhankelijk van de fotostand en camera die wordt gebruikt. • Wanneer u foto's of video's met een hoge resolutie of een hoge zoomverhouding maakt, wordt er mogelijk niet goed scherpgesteld als het onderwerp dichtbij is. Maak foto's of video's van een goede afstand. • Als de foto's die u maakt onscherp lijken, maakt u de cameralens schoon en probeert u het opnieuw. • Zorg dat de lens niet beschadigd of vuil is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist. • De camera van uw apparaat is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een kleine vervorming optreden in groothoekfoto's of -video's, wat niet duidt op prestatieproblemen van het apparaat. • De maximale capaciteit voor het opnemen van een video kan verschillen afhankelijk van de resolutie. • Als het apparaat wordt blootgesteld aan plotselinge verschillen in de luchttemperatuur, kan zich condens vormen op de camera, vanwege het temperatuurverschil dat ontstaat tussen de buitenkant en de binnenkant van de camerabehuizing. Probeer dergelijke omstandigheden te voorkomen wanneer u de camera gebruikt. Als er condens wordt gevormd, moet u de camera op natuurlijke wijze laten drogen bij kamertemperatuur voordat u foto's maakt of video's opneemt, anders kunnen de resultaten wazig lijken.
Pagina: 43
Apps en functies 44 Zoomfuncties gebruiken Selecteer / of sleep dit naar links of rechts om in of uit te zoomen. U kunt ook twee vingers spreiden op het scherm om in te zoomen en samenknijpen om uit te zoomen. • : met de ultragroothoekcamera kunt u groothoekfoto's maken of groothoekvideo's opnemen van dingen zoals een landschap. • : met de groothoekcamera kunt u standaardfoto's maken of gewone video's opnemen. Zoomfuncties zijn alleen beschikbaar wanneer de camera aan de achterzijde wordt gebruikt. De cameraknop gebruiken • Houd de cameraknop ingedrukt om een video op te nemen. • Als u een reeks van snel achterelkaar genomen foto's wilt maken, veegt u de cameraknop naar de rand van het scherm en houdt u deze ingedrukt. • Als u nog een cameraknop toevoegt, kunt u deze overal op het scherm verplaatsen en handiger foto's maken.Tik op het voorbeeldscherm op → Opnamemethoden en tik op de schakelaar Zwevende Sluiterknop om deze te activeren. Opties voor de huidige fotostand Gebruik de volgende opties op het voorbeeldscherm. • : de flitser in- of uitschakelen. • : de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt. • : een hoogte-breedteverhouding en resolutie voor foto's selecteren. • : een hoogte-breedteverhouding voor video's selecteren. • : een filter- of beauty-effect toepassen. • : een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden berekend. Centrumgericht gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname om de belichting van de opname te berekenen. Spotmeting gebruikt het licht op een geconcentreerd gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te berekenen. Matrix stelt de volledige scène in op gemiddeld. • : in de stand VOEDSEL scherpstellen op een onderwerp binnen het ronde frame en het beeld buiten het frame wazig maken. • : in de stand VOEDSEL de kleurtint aanpassen. De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van het model of de fotostand.
Pagina: 44
Apps en functies 45 Fotostand De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving om eenvoudig foto's te maken. Tik op FOTO in de lijst met fotostanden en tik op om een foto te maken. Foto's met een hoge resolutie maken Foto's met een hoge resolutie maken. U kunt de foto's met hoge resolutie bijsnijden door het gewenste gedeelte te vergroten en het op te slaan als een bestand met hoge resolutie. Tik in de opnameopties op → en maak een foto. De resolutie kan afwijken afhankelijk van het model. Selfies maken U kunt selfies maken met de camera aan de voorzijde. 1 Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op om naar de camera aan de voorzijde te schakelen voor selfies. 2 Kijk naar de cameralens aan de voorzijde. Als u zelfportretten wilt maken met een groothoekopname van het landschap of personen, tikt u op . 3 Tik op om een foto te maken. Filters en beauty-effecten toepassen U kunt een filtereffect selecteren en gezichtskenmerken, zoals uw huidtint of gezichtsvorm, aanpassen voordat u een foto maakt. 1 Tik op op het voorbeeldscherm. 2 Selecteer effecten en maak een foto. De scherpstelling (AF) en belichting (AE) vergrendelen U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of lichtbronnen. Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.
Pagina: 45
Apps en functies 46 Videostand De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving om eenvoudig video's te maken. 1 Tik in de lijst met opnamestanden op VIDEO en tik op om een video op te nemen. • Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op . • Als u het gedeelte waarop wordt scherp gesteld wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Als u de autofocusstand wilt gebruiken, tikt u op AF om de handmatig ingestelde scherpstelling te annuleren. 2 Tik op om de opname van de video te stoppen. Live focus-stand Met de camera kunt u foto's maken waarbij de achtergrond is vervaagd en het onderwerp scherp in beeld is. 1 Tik op LIVE FOCUS in de lijst met fotostanden. 2 Sleep de aanpassingsbalk voor de achtergrondvervaging om het vervagingsniveau aan te passen. 3 Wanneer Gereed wordt weergegeven op het voorbeeldscherm, tikt u op om een foto te maken. Aanpassingsbalk voor achtergrondvervaging • Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht. • In de volgende omstandigheden wordt de achtergrondvervaging mogelijk niet correct toegepast: – Het apparaat of het onderwerp beweegt. – Het onderwerp is dun of transparant. – Het onderwerp heeft een vergelijkbare kleur als de achtergrond. – Het onderwerp of de achtergrond is effen.
Pagina: 46
Apps en functies 47 PRO-stand U kunt foto's maken terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISO-waarde. Tik op MEER → PRO in de lijst met fotostanden. Selecteer opties, pas de instellingen aan en tik op om een foto te maken. Beschikbare opties • : een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor snel bewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot beeldruis op foto's leiden. • : een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen. • : de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt.Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting gebruiken. Het scherpstelgebied en het belichtingsgebied scheiden U kunt het scherpstelgebied en het belichtingsgebied scheiden. Blijf het voorbeeldscherm aanraken. Het AF/AE-kader wordt op het scherm weergegeven. Sleep het kader naar het gebied waar u het scherpstelgebied en het belichtingsgebied wilt scheiden.
Pagina: 47
Apps en functies 48 Panoramastand Maak in de panoramastand een serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken. 1 Tik in de lijst met fotostanden op MEER → PANORAMA. 2 Tik op en beweeg het apparaat langzaam in één richting. Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de voorbeeldafbeelding buiten het lijnkader ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt het apparaat automatisch met foto's maken. 3 Tik op om te stoppen met foto's maken. Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of een kale muur. Voedsel-stand Maak foto's van voedsel met levendigere kleuren. 1 Tik op MEER → VOEDSEL in de lijst met fotostanden. 2 Tik op het scherm en versleep het ronde kader op het gedeelte dat u wilt markeren. Het gebied buiten het ronde kader wordt wazig gemaakt. Als u het formaat van het ronde kader opnieuw wilt instellen, versleept u een hoek van het kader. 3 Tik op en versleep de aanpassingsbalk om de kleurtoon aan te passen. 4 Tik op om een foto te maken. Macro-stand Foto's maken van onderwerpen dichtbij. Tik op MEER → MACRO in de lijst met fotostanden. VERSIERDE FOTO-modus Maak foto's of video's met verschillende live stickers. Tik op MEER → VERSIERDE FOTO in de lijst met fotostanden.
Pagina: 48
Apps en functies 49 Camera-instellingen aanpassen Tik op op het voorbeeldscherm. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van de fotostand. Foto's • Sluiterknop naar rand vegen om: hier kunt u een actie selecteren die u wilt laten uitvoeren als u de cameraknop naar de rand van het scherm veegt en ingedrukt houdt. Video's • Videogrootte achter: selecteer een hoogte-breedteverhouding en een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de achterzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag. • Videogrootte voor: selecteer een hoogte-breedteverhouding en een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de voorzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag. Nuttige functies • Auto HDR: foto's maken met warme kleuren, en details zelfs in lichte en donkere omgevingen vastleggen. • Voorbeeldweergave foto's: instellen dat het apparaat foto's opslaat zoals ze op het voorbeeldscherm te zien zijn wanneer ze met de camera aan de voorzijde zijn genomen. • Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen. • Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto. • De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt geblokkeerd, zoals tussen gebouwen, in laaggelegen gebieden of in slechte weersomstandigheden. • Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen. • Opnamemethoden: extra opnamemethoden selecteren om een foto te maken of een video op te nemen. • Instellingen om te bewaren: bewaar de laatste instellingen die u hebt gebruikt, zoals de fotostand en wanneer u de camera start. • Opslaglocatie: de geheugenlocatie selecteren voor opslag. Deze functie verschijnt wanneer u een geheugenkaart plaatst.
Pagina: 49
Apps en functies 50 • Watermark: een watermerk toevoegen in de linkerbenedenhoek wanneer u foto’s neemt. • Instellingen resetten: de camera-instellingen resetten. • Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken. • Info Camera: de versie van de Camera-app en juridische informatie weergeven. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model. Galerij Introductie U kunt afbeeldingen en video's bekijken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken. Galerij gebruiken Open de app Galerij. Vergelijkbare afbeeldingen zoeken. Gelijksoortige afbeeldingen groeperen. Meer opties Gelijksoortige afbeeldingen groeperen Open de app Galerij en tik op om gelijksoortige afbeeldingen te groeperen en alleen de beste opnames weer te geven als voorbeeld van de afbeeldingen. Als u op het afbeeldingenvoorbeeld tikt, kunt u alle afbeeldingen in de groep bekijken.
Pagina: 50
Apps en functies 51 Afbeeldingen weergeven Start de app Galerij en selecteer een afbeelding. Als u andere bestanden wilt weergeven, veegt u op het scherm naar links of rechts. Meer opties De afbeelding verwijderen. De afbeelding delen met anderen. De afbeelding wijzigen. De afbeelding toevoegen aan Favorieten. Vergrote afbeeldingen bijsnijden 1 Start de app Galerij en selecteer een afbeelding. 2 Spreid twee vingers op het gebied dat u wilt opslaan en tik op . Het bijgesneden gebied wordt als bestand opgeslagen. Pictogram opgeslagen afbeelding

Vragen & antwoorden

ik wil de Nederlandse handleiding van de samsung galaxy A12 printen (alle 99 bladzijdem).Hoe doe ik dat?

J F van de Linde, 2021-06-21 13:32:35

Heb je een vraag over de Samsung Galaxy A12 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Samsung Galaxy A12. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Samsung Galaxy A12 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Samsung Galaxy A12

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Samsung Galaxy A12. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Samsung
  • Product: Smartphones
  • Model/naam: Galaxy A12
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Italiaans, Duits, Frans, Nederlands, Bulgaars, Spaans