Salora 24LED9109CTS2 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Salora 24LED9109CTS2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Salora
  • Product: Niet gecategoriseerd
  • Model/naam: 24LED9109CTS2
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits

Inhoudsopgave

Pagina: 2
Nederlands - 1 -
Veiligheidsinformatie
Uw LCD TV in extreme milieu omstandigheden te
bedienen, kan leiden tot schade aan het apparaat.
LET OP!
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
TE BEPERKEN, MAG U HET DEKSEL NIET
VERWIJDEREN (OF HET ACHTERPANEEL).
BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN
DIE DOOR DE GEBRUIKER BEDIEND KUNNEN
WORDEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES
OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.
Note : Volg de instructies op het scherm om de betrokken
functies te bedienen.
Bij bliksem of storm, of als de tv gedurende een
langere periode niet zal worden gebruikt (bijv. als
u op vakantie vertrekt), moet u de stekker van
de tv uit het stopcontact verwijderen. De stekker
dient om het tv-toestel los te koppelen van het
elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te
bedienen zijn.
Het uitroepteken in een gelijke driehoek dient om
de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van
belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies
in de begeleidende documentatie van het
apparaat.
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie...............................................1
Meldingen & Kenmerken & Accessoires.................3
Functies..................................................................3
Stroom aansluiten ..................................................4
Afstandbediening ...................................................5
Aansluitingen..........................................................6
Snel menu ..............................................................8
Mediabrowser menu...............................................8
TV menukenmerken en functies.............................9
Algemene tv-bediening.........................................12
Het gebruik van de zenderlijst ..............................12
2XGHUOLMNWRH]LFKWLQVWHOOLQJHQFRQ¿JXUHUHQ..........12
Elektronische zendergids (EZG)..........................12
Bijwerking van software........................................12
Probleemoplossen & tips......................................12
PC-invoer normale weergavemodi ......................14
Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-
modus...................................................................14
AV en HDMI- signaal compatibiliteit ....................14
De TV inschakelen door gebruik van 12 volt........15
BELANGRIJK – Lees deze
instructies volledig voor u de TV
installeert en in gebruik neemt
WAARSCHUWING: Laat nooit personen
(inclusief kinderen) met fysieke, gevoelsmatige
of mentale zwakheden of met gebrek aan ervaring
en / of kennis het elektrische apparaat gebruiken
zonder toezicht!
‡Voor een correcte ventilatie moet u minimum 10 cm
vrije ruimte laten rond het toestel.
‡Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
‡Plaats de tv niet op een hellende of onstabiele
oppervlakte. De tv zou kunnen kantelen.
‡Gebruik dit apparaat in een gematigd klimaat.
‡De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk
bereikbaar zijn. Plaats het toestel, een meubelstuk
of andere objecten niet op het netsnoer. Een
beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken
of een elektrische schok veroorzaken. Neem het
netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker
niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
Raak het netsnoer/de stekker nooit aan met natte
handen want dit kan kortsluitingen of elektrische
schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het
snoer of bind het niet samen met andere snoeren.
Indien beschadigd, moet het worden vervangen. Dit
moet worden uitgevoerd door deskundig personeel.
Gebruik de tv niet in een vochtige locatie. Stel de tv
niet bloot aan vloeistoffen. Indien een vloeistof in de
kast terecht komt, koppel de TV los en laat het door
bekwame vakmensen nakijken alvorens opnieuw in
gebruik te nemen.
‡Stel de tv niet bloot aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen.
‡De set mag niet in de nabijheid van open
vlammen en intense hitte, zoals een
elektrische verwarmer, geplaatst worden.
‡Overmatige geluidsdruk van een hoofdtelefoon kan
gehoorverlies veroorzaken.
‡Zorg ervoor dat er geen open vlambronnen,
zoals aangestoken kaarsen, op het tv-
toestel worden geplaatst.
‡Om het risico op letsels te voorkomen, moet deze
tv stevig bevestigd zijn aan de muur volgens de
installatierichtlijnen (indien deze optie beschikbaar
is).
Pagina: 3
Nederlands - 2 -
‡Het is mogelijk dat een aantal inactieve pixels als
een onbeweeglijk blauw, groen of rood punt op het
scherm verschijnen. Dit heeft dit geen invloed op de
prestaties van uw toestel. Zorg ervoor het scherm
niet te krassen met vingernagels of andere harde
voorwerpen.
‡Voor u het toestel schoonmaakt, moet u de stekker
van de tv uit het stopcontact verwijderen. Gebruik
een zachte en droge doek bij het reinigen.
Waarschuwing
Risicoopernstigeletselsoffatale
gevolgen
Risicoopelektrische
schokken
Risicoopgevaarlijkespanningen
Opgelet
Risico op letsels of schade aan
eigendom
Belangrijk Het systeem correct bedienen
Opgelet
Bijkomende aantekeningen
gemarkeerd
Markeringen op het Product
De volgende symbolen worden gebruikt op het prod-
uct als markeerpunt voor restricties en voorzorgs-
maatregelen en veiligheidsinstructies. Elke verklaring
wordt beschouwd waar het product enkel relevante
markeringen draagt. Merk op dat dergelijke informatie
belangrijk is om veiligheidsredenen.
Klasse II Apparatuur: Dit apparaat is zodan-
ig ontworpen dat het geen veilige aansluiting
vereist op een elektrische aarding.
Klasse II Apparatuur met Werkende aard-
ing: Dit apparaat is zodanig ontworpen dat
het geen veilige aansluiting vereist op een
elektrische aarding, de aarding wordt gebruikt voor
functionele doeleinden.
Beschermende Aarding: De gemarkeerde
terminal is bedoeld voor de aansluiting van de
beschermende aarding geassocieerd met de
voedingsbedrading.
Spanningvoerende Terminal: De gemar-
keerde terminal(s) is/zijn spanningvoerend
onder normale operationele voorwaarden.
Opgelet, ze de Operationele Instructies:
De gemarkeerde zone(s) bevat(ten) door de
gebruiker vervangbare knoop/celbatterijen.
Klasse 1 Laser Product:
Dit product bevat Klasse 1
laserbron die veilig is onder
redelijk voorzienbare opera-
tionele voorwaarden.


  
WAARSCHUWING
U mag de batterij niet inslikken want dit
houdt een risico in op chemische brandwon-
den
(De accessoires geleverd met of) Dit pro-
duct kan een knoop/celbatterij bevatten. Als
deze knoop/celbatterij wordt ingeslikt, kan
dit al na 2 uur ernstige interne brandwonden
YHURRU]DNHQHQIDWDDODÀRSHQ
Bewaar nieuwe en oude batterijen uit de
buurt van kinderen.
Als het batterijcompartiment niet veilig
afsluit, mag u het product niet blijven gebrui-
ken en moet u het uit de buurt van kinderen
bewaren.
Als u denkt dat batterijen mogelijk werden
ingeslikt of in een lichaamsdeel werd ges-
token, moet u onmiddellijk medische zorg
inroepen.
WAARSCHUWING
Plaats de televisie nooit in een onstabiele
locatie. Een televisietoestel kan vallen, ern-
VWLJHOHWVHOVYHURRU]DNHQRIIDWDDODÀRSHQ
Talrijke letsels, in het bijzonder bij kinderen,
kunnen worden vermeden door eenvoudige
voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:
‡Het gebruik van kasten of voetstukken
wordt aanbevolen door de fabrikant van de
televisie.
‡Enkel meubelstukken gebruiken die de
televisie veilig kunnen ondersteunen.
‡Ervoor zorgen dat de televisie niet over de
rand van het meubelstuk uitsteekt.
‡De televisie niet op meubelstukken plaatsen
(bijvoorbeeld, kasten of boekrekken) zonder
zowel het meubelstuk als de televisie te
verankeren aan een geschikte steun.
‡Kinderen op de hoogte brengen van de
gevaren van het klimmen op meubelstukken
om bij de televisie of de bedieningstoetsen
te raken.
Als uw bestaande televisietoestel bewaard en
verplaatst wordt, moeten dezelfde overwegingen
als hierboven worden gerespecteerd.
Pagina: 4
Hoe te beginnen
Nederlands - 3 -
‡Automatische geluidsdemping indien geen
uitzending.
‡NTSC-weergave.
‡AVL (Automatische volumebegrenzing).
‡PLL (frequentie zoeken).
‡Pc-ingang.
‡Plug&Play voor Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
windows 7.
‡Spelmodus (optioneel).
Accessoires inbegrepen
‡Afstandbediening
‡Batterijen: 2 X AAA
‡Gebruikshandleiding
‡Gelijkstroom 12V Input .
V+ V+
V- V-
‡Car plug
TV bedieningsknoppen & bewerking
1. Omhoog
2. Omlaag
3 . Z e n d e r / Vo l u m e / AV / S t a n d - b y - A a n
selectieschakelaar
De bedieningstoets biedt u de mogelijkheid het
Volume/Programma/Bron en de Stand-by aan functies
te bedienen van de tv.
Volume wijzigen: Verhoog het volume door de knop
in te drukken. Verlaag het volume door de knop neer
te drukken.
Zenders wijzigen: Druk in het midden van de knop
en het kanaal informatievaandel verschijnt op het
scherm. Blader doorheen de opgeslagen zenders
door de knop omhoog of omlaag te drukken
De bron wijzigen: Druk twee maal in het midden van
de knop en de bronlijst verschijnt op het scherm.
Blader doorheen de beschikbare bronnen door de
knop omhoog of omlaag te drukken
Om de TV uit te schakelen: Druk de middelste knop
in en houd hem ingedrukt gedurende een aantal
Meldingen & Kenmerken & Accessoires
Milieu-informatie
Deze televisie is ontworpen om minder energie
te verbruiken om het milieu te besparen. Om het
energieverbruik te verlagen, kunt u de volgende
stappen uitvoeren:
Als u de Power Save modus instelt op Eco schakelt
de tv over op de energiebesparing modus. De Power
Save modus instellingen staan vermeld in de "Beeld"
sectie van het hoofdmenu. Merk op dat bepaalde
beeldinstellingen niet kunnen worden gewijzigd.
Als Beeld uit geselecteerd is, verschijnt het bericht
“Scherm schakelt uit in 3 seconden.” op het scherm.
Selecteer DOORGAAN en druk op OK om door te
gaan. Het scherm schakelt onmiddellijk uit.
Als de TV niet in gebruik is, moet u de tv uitschakelen
of verwijderen uit het stopcontact. Dit vermindert het
energieverbruik.
Stand-by meldingen
1. Als tv geen ingangsignaal ontvangt (bijv. van een
antenne of HDMI-bron) gedurende 5 minuten
schakelt de tv op stand-by. Wanneer u de tv de
volgende maal inschakelt, verschijnt het volgende
bericht: “Stand-by oorzaak geen signaal” Druk
op OK om door te gaan.
2. Als de tv ingeschakeld is gebleven en gedurende
een poosje niet heeft gewerkt, schakelt de tv
over op stand-by. Wanneer u de tv de volgende
maal inschakelt, verschijnt het volgende bericht.
“Stand-by oorzaak geen werking” Druk op OK
om door te gaan.
Functies
‡Kleuren-tv met afstandsbediening.
‡Volledig geïntegreerde digitale/kabel/satelliet TV
(DVB-T/C/S-S2).
‡HDMI Invoeren dienen om te verbinden met een
toestel dat een HDMI-aansluiting heeft.
‡USB-ingang.
‡Instelmenu op scherm (On-screen Display).
‡Scart aansluiting voor externe apparaten (zoals
DVD-spelers, videospelletjes, audioset, etc.).
‡Stereo geluidssysteem.
‡Teletekst.
‡Aansluiting voor hoofdtelefoon.
‡Automatisch programmeersysteem.
‡Manuele afstemming.
‡Automatische uitschakeling na zes uur.
‡Slaap timer
‡Kinderslot.
Pagina: 5
Nederlands - 4 -
seconden. De TV schakelt over op de stand-by
modus.
De batterijen aanbrengen in de afstandsbediening
Til het deksel omhoog aan de achterkant van de
afstandsbediening. Installeer twee AAA batterijen.
Zorg ervoor dat de + en – uiteinden van de batterijen in
het batterijcompartiment overeenstemmen (observeer
de correcte polariteit). Breng het deksel opnieuw aan.
Stroom aansluiten
BELANGRIJK: Uw TV toestel is ontworpen voor
een vermogen van 12 V gelijkstroom. Hier wordt
een adapter voor gebruikt met 12V spanning. Sluit
deze adapter aan op een systeem met een voeding
van 240V wisselstroom, 50 Hz.
Antenne aansluitingen
Sluit de “antenne” of de “kabel TV” stekker aan op
de ANTENNE INGANG (ANT) of satellietstekker op
SATELLIET INGANG (LNB) aan de achterzijde van
de TV.
Melding
Geproduceerd onder licentie door Dolby Laboratories.
ERKENNING VAN HANDELSMERK
“Dolby”enhetdubbele-Dsymboolzijn
handelsmerken van de Dolby
Laboratories.
“HDMI, het HDMITM logo en de High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van
HDMITM Licensing LLC."
Informatie voor de gebruiker betreffende het
wegwerpen van oude apparatuur en batterijen
[Enkel Europese Unie]
Deze symbolen geven aan dat apparatuur met
deze symbolen niet weggeruimd mogen worden als
algemeen huishoudelijk afval. Als u het product of de
batterij wilt wegruimen, moet u de ophaalsystemen of
faciliteiten overwegen voor een correcte recyclage.
Opgelet: Het Pb-symbool onder het symbool voor de
batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat
Producten
Batterij
6SHFL¿FDWLHV
TV-UITZENDING PAL B/G D/K K
Kanalen ontvangen
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Aantal instelbare
kanalen
10000
Kanaalindicator
Menu Weergave op het
scherm.
RF Antenne-Input 75 ohm (niet gebalanceerd)
Werkingsspanning
100-240V Wisselstroom,
50/60Hz.
Audio Duits+Nicam Stereo
Geluidsuitgang stroom
(WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
Stroomverbruik 40 W
Gewicht 3,80
TV afmetingen BxLxH
(met voet)
134 x 554 x 370
TV afmetingen BxLxH
(zonder voet)
35/61 x 554 x 339
Operationele
temperatuur en
operationele
vochtigheid
0ºC tot 40ºC, 85% rel.
Vochtigheid max.
Pagina: 6
Hoe te beginnen
Nederlands - 5 -
  
   

 Afstandbediening
1. Stand-by: Aan / Uit schakelaar van de tv
2. Numerieke toetsen: Gebruikt om te navigeren
tussen zenders en wachtwoorden, tekst, etc. in
te voeren.
3. TV: Geeft de zenderlijst weer /Schakelt tussen
uitzendingstypes
4. Geluid dempen: Schakelt het volume van de tv
volledig uit
5. Volume +/-
6. Menu: Geeft het Tv-menu weer
7. Navigatietoetsen: Helpt navigeren in menu’s,
inhoud, etc. en geeft de subpagina’s weer in de
tekstmodus indien rechts ingedrukt
8. OK: Bevestigt gebruikerselecties, houdt de
pagina (in TXT-modus), Geeft de zenderlijst weer
(DTV-modus)
9. Achterkant: Keert terug naar het vorige scherm,
opent de inhoudstafel (in TXT modus)
10. Mediabrowser: Opent het media bladerscherm
11. Informatie: Geeft informatie weer over de inhoud
op het scherm, geeft verborgen informatie weer
(openbaar maken - in TXT modus)
12. Mijn toets 1(*)
13. Gekleurde toetsen
14. Taal: Schakelt tussen de geluidsmodi (analoge
TV), geeft de taal van de audio/ondertiteling (waar
beschikbaar) (digitale TV)
15. Ondertitels: Schakelt de ondertiteling in en uit
(indien beschikbaar)
16. Snel terug:%HZHHJWWHUXJLQPHGLD]RDOV¿OPV
17. Geen functie
18. Play: Begint de geselecteerde media af te spelen
19. Stop: Stopt de afgespeelde media
20. Snel vooruit: Beweegt voorwaarts in media
]RDOV¿OPV
21. Pauze: Pauzeert de afgespeelde media
22. Scherm: Wijzigt de beeldverhouding van het
scherm
23. Tekst: Geeft de teletekst weer (indien
beschikbaar). Druk opnieuw om de teletekst
over een normale uitzending te plaatsen (mix)
24. Mijn toets 2(**)
25. Elektronische zendergids (EZG): Geeft de
elektronische zendergids weer
26. uitgang: Sluit en verlaat de weergegeven menu’s
of keert terug naar het vorige scherm
27. Snel menu: Geeft een menulijst weer voor snelle
toegang
28. Geen functie
29. Programma +/-
30. Wisselen: Schakelt snel tussen de vorige en
huidige zenders
31. Bron: Geeft alle beschikbare uitzending en
inhoudsbronnen weer
Het gebruik van Mijn toets 1(**)
Als u zich op een gewenste bron, kanaal of link
bevindt, drukt u op MIJN KNOP 1 gedurende vijf
seconden tot het “MIJN KNOP IS INGESTELD”
bericht op het scherm verschijnt. Dit bevestigt dat
de geselecteerde MIJN KNOP nu geassocieerd is
met de geselecteerde functie.
Het gebruik van Mijn toets 2 (***)
De belangrijkste functie van deze knop is het wisselen
tussen DVB-T, DVB-C en DVB-S uitzendingen. Indien
u echter 5 seconden op MY BUTTON 2 drukt, kunt u
een andere functie instellen zoals beschreven onder
My Button 1.
Merk op dat nadat u de installatie voor de eerste keer
uitvoerde, MY BUTTON 2 terug zal gaan naar zijn
standaard functie, het wisselen tussen DVB-T, DVB-C
en DVB-S uitzendingen.
Pagina: 7
Hoe te beginnen
Nederlands - 6 -
Connector Type Kabels Apparaat
Scart
Verbindingen
(achterzijde)
VGA
Verbindingen
(achterzijde)
ZIJDE AV
PC/YPbPr
Audio
Verbindingen
(zijde) Zijde Audio
YPbPr verbindingskabel (Nietgeleverd)
HDMI
Verbindingen
(achterzijde)
SPDIFF
Verbindingen
(achterzijde)
ZIJDE AV
Zijde AV
Geluid/Video
Verbindingen
(zijde) (Niet geleverd)
KOPTELEFOON
HEADPHONE
Koptelefoon
Verbindingen
(zijde)
YPbPr video
Verbindingen
(achterzijde) PbPr verbindingskabel (Niet geleverd)
USB
Verbindingen
(zijde)
CI
Verbindingen
(zijde)
CAM
module
12V
DC IN DC 12 V Input
V+ V+
V- V-
Aansluitingen
OPMERKING: Indien u een apparaat aansluit via de YPbPr of Zijde AV ingang moet u de geleverde verbindingskabels
gebruiken om een verbinding in te schakelen. Raadpleeg de illustraties hierboven. | U kunt YPbPr naar VGA kabel (niet geleverd)
gebruiken om het YPbPr signaal in te schakelen via VGA ingang. |U kunt geen VGA en YPbPr gelijktijdig gebruiken. | Om PC audio
in te schakelen, moet u de WITTE & RODE ingangen gebruiken van de geleverde ZIJDE AV VERBINDING kabel. | Indien een extern
apparaat verbonden is via de SCART-aansluiting schakelt de TV automatisch op de AV-modus.| Als u DTV-zenders ontvangt (Mpeg4
H.264) of in de Mediabrowser modus is de uitgang niet beschikbaar via de scartaansluiting. | Wanneer u de wandmontage kit (optioneel)
gebruikt, raden we aan alle kabels in de achterzijde van de tv te steken voor u het toestel monteert op de wand. | Verwijder of voeg de
CI module enkel in wanneer de tv UITGESCHAKELD is. Voor details over de instellingen raadpleegt u de handleiding van de module.
Pagina: 8
Hoe te beginnen
Nederlands - 7 -
In-/uitschakelen
De tv inschakelen
Sluit het netsnoer aan op 100-240V AC wisselstroom
50/60 Hz.
Om de tv in te schakelen vanuit stand-bymodus, doet
u het volgende:
Druk op de “ ” toets, P+ / P- of een numeriek toets
van de afstandsbediening.
Druk op de zijdelingse functieschakelaar tot de tv
inschakelt van stand-by.
De tv uitschakelen
Druk op de “ “ knop op de afstandsbediening of druk
op de zijdelingse functieschakelaar tot de tv inschakelt
van de stand-by modus.
Om de tv volledig uit te schakelen, trekt u de
stekker van de tv uit het stopcontact.
Opmerking: Wanneer de tv in stand-bymodus staat, knippert
het stand-byindicatorlampje om aan te geven dat functies
zoals ‘Stand-by zoeken’, ‘Downloaden over de ether’of ‘Timer’
actief zijn. De LED-indicator kan ook knipperen wanneer u
de TV overschakelt van de stand-by modus.
Eerste ingebruikneming
Indien ingeschakeld voor de eerste maal verschijnt
het “taalselectie” scherm. Selecteer de gewenste taal
en druk op OK.
Het Eerste installatie (FTI) verschijnt op het scherm.
Stel uw voorkeuren in met de navigatieknoppen en
klik daarna op OK om door te gaan.
Opmerking:M7(*) RSHUDWRUW\SH ZRUGW JHGH¿QLHHUG RS
basis van de Taal en Land selecties die u hebt gemaakt
tijdens de Eerste installatie.
(*) M7 is een digitale satelliet service provider.
Als de Winkelmodus geselecteerd is, is de
Winkelmodus beschikbaar in het andere instellingen
menu en de functies van uw tv worden weergegeven
bovenin het scherm. Een bevestiging verschijnt. Druk
op YES om door te gaan.
Als Thuismodus geselecteerd is, is de Opslagmodus
niet beschikbaar na de eerste installatie. Druk op
OKom door te gaan.
De standaard PIN-code kan wijzigen naargelang
het geselecteerde land.
Als u wordt gevraagd een PIN-code in te voeren om
een menu-optie kunt u een van de volgende codes
gebruiken: 4725, 0000 of 1234.
Installatie van de antenne
Als u de ANTENNEoptie selecteert in Zoektype
scherm zoekt de televisie digitale aardse televisie-
uitzendingen.
OPMERKING: Om te annuleren, drukt u op de MENU-
knop.
Nadat alle kanalen zijn opgeslagen, verschijnt een
zenderlijst op het scherm. Als u de zenders wilt
sorteren volgens de LCN(*) selecteert u “Ja” en
daarna drukt u op OK.
Druk op de MENUknop om de kanalenlijst te verlaten
en tv te kijken.
(*) LCN is het Logical Channel Number systeem
(logisch kanaalnummer) dat de beschikbare
uitzendingen organiseert op basis van een herkenbare
zendervolgorde.
Installatie van de kabel
Als u de KABEL optie selecteert en druk op OK op
de afstandsbediening. Om door te gaan, selecteer
JA en druk op OK. Om de bewerking te annuleren,
selecteer nee en druk op OK. In dit scherm kunt u
een frequentiebereik selecteren.
Voer het frequentiebreik handmatig in met de
numerieke toetsen.
Opmerking: De duur van de zoekopdracht hangt af van de
geselecteerde zoekstap.
Satelliet installatie
M7 zenderlijst installatie
Selecteer de optie Satelliet in het zoektype
selectiescherm. Er verschijnt een bevestiging op het
scherm. Selecteer Ja en druk op OK om door te gaan.
In het volgende scherm selecteert u Automatische
zenderscan en druk op OK om de automatische
zoekopdracht te starten. Het is mogelijk dat u wordt
gevraagd de HD of SD zenderlijst te selecteren in
overeenstemming met uw M7 operatortype. Maak uw
selectie en druk op OK om door te gaan.
Wacht tot het einde van de scan. De lijst is nu
geïnstalleerd.
De M7 zenderlijst bijwerken
Er is geen automatische update voor M7 operatoren
beschikbaar. Druk op de knop MENU op de
afstandsbediening en selecteer Installeren en
Opnieuw afstemmen in het hoofdmenu. Druk op
OK om door te gaan. Het eerste item wordt genaamd
in overeenstemming met de M7 operator in uw
land. Markeer en druk op OK. Daarna moet u de
onderstaande stappen volgen.
Als u andere satellietzenders wilt zoeken dan M7
zenders moet u de volgende stappen volgen:
Selecteer de optie Satelliet in het zoektype
selectiescherm. Selecteer Ja in het volgende
scherm met vragen over de M7 installatie. Selecteer
Eerste installatie - USB-aansluiting
Pagina: 9
Nederlands - 8 -
Handmatige zenderscan in het volgende scherm
en druk op OK. Het menu Antennetype verschijnt.
Als u de Satelliet-optie selecteert in het Type
zoekopdrachtscherm kunt u een satelliet instellen
en satellietzenders weergeven. Wanneer u
Satellietinstallatie selecteert, verschijnt het Type
antenne menu.
Er bestaan drie types antenneselectie. U kunt hetType
Antenne selecteren als Direct, Unicable of DiSEqC
met de “ ” of “ ” toetsen.
Direct: Als u een enkele ontvanger en een directe
satellietschotel hebt, selecteert u dit type antenne.
Nadat u Direct hebt geselecteerd, verschijnt een ander
menuscherm. Selecteer een beschikbare satelliet en
druk op OK om te scannen naar diensten.
Unicable: Als u meerdere ontvangers hebt en een
unicable-systeem, selecteert u dit type antenne. Druk
op OKRPGRRUWHJDDQ&RQ¿JXUHHUGHLQVWHOOLQJHQ
door de instructies te volgen op het scherm. Druk op
OK om naar diensten te scannen.
DiSEqC schakelaar:Als u meerdere satellietschotels
hebt en een DiSEqC schakelaar, selecteert u dit
type antenne. Nadat u DiSEqC schakelaar hebt
geselecteerd, verschijnt een ander menuscherm. U
kunt vier DiSEqC-opties instellen (indien beschikbaar).
Druk op de GROENE toets om alle satellieten te
scannen of druk op de GELE toets om enkel de
gemarkeerde satelliet te scannen. Druk op de OK
toets om op te slaan en af te sluiten.
Opmerking:Om andere satellietzenders te zoeken dan M7
zenders drukt u na de Eerste installatie op de knop MENU en
selecteert u Installeren en Opnieuw afstemmen. Selecteer
het M7 operator item in het submenu en druk op OK.
Er verschijnt een bevestiging. Selecteer Ja en druk op OK
om door te gaan. Selecteer Handmatige zenderscan in het
volgende scherm en druk op OK. Het menu Antennetype
verschijnt. Stel uw satellietvoorkeuren in en start de scan.
Media afspelen via USB-ingang
U kunt een 2.5" en 3.5" inch (hdd met externe voeding)
externe harde schijven of USB geheugensticks aansluiten
op uw tv via de USB ingangen van de tv.
BELANGRIJK! Maak een backup van uw bestanden
voor u aanluitingen uitvoert op de tv. De fabrikant
is niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan
bestanden of gegevensverlies. Sommige types USB-
apparaten (bv. MP3-spelers) of USB-harde schijven/
geheugensticks zijn mogelijk niet compatibel met deze
tv. Bij de formattering van een USB harde schijf van 1
TB (Tera Byte) of meer vermogen kunt u problemen
ondervinden tijdens de formatteerprocedure. Steek
de USB-driver er niet snel en herhaaldelijk in en uit.
Dit kan materiële schade veroorzaken aan de USB-
speler en in het bijzonder aan het USB-apparaat zelf.
Verwijder de USB-module niet tijdens de weergave
van een bestand.
Mediabrowser menu
8NXQWIRWR¶VPX]LHNHQ¿OPEHVWDQGHQDIVSHOHQGLH
opgeslagen zijn op een USB-schijf door ze aan te
sluiten op uw tv. Sluit een USB schijf aan op een van
de USB ingangen op de zijkant van de tv. Druk op de
MENU knop in de Media Browser modus voor toegang
tot de foto, geluid en instellingen menu opties. Druk
opnieuw op de MENU knop om dit scherm af te sluiten.
U kunt uw mediabrowser voorkeuren instellen met het
Instellingen menu.
Lus/Willekeurige weergave bediening
U kunt de weergave starten met
en
De tv speelt het volgende
bestand af en speelt de lijst in
een lus weer.
U kunt de weergave starten met
OK en inschakelen
hetzelfde bestand wordt in een
lus afgespeeld (herhalen).
U kunt de weergave starten met
en
het bestand wordt afgespeeld in
willekeurige volgorde.
Snel menu
Het Snelle instellingen menu biedt u de mogelijkheid
snel toegang te krijgen tot bepaalde opties.
Dit menu bevat de Energiebesparing modus,
Beeldmodus, Favorieten en Slaapstand opties. Druk
op de Q. MENU knop op de afstandsbediening op de
afstandsbediening om het snel menu weer te geven.
Raadpleeg de volgende hoofdstukken voor informatie
over de verschillende functies.
Teletekst
Druk op de toets voor toegang. Druk opnieuw
om de mix-modus in te schakelen. Druk opnieuw
om af te sluiten. Volg de instructies op het digitale
teletekstscherm.
Digitale teletekst (** uitsluitend voor het
VK)
Druk op de toets om de digitale teletekstinformatie
weer te geven. U kunt dit menu bedienen met de
gekleurde toetsen, cursor toetsen en de OK toets. De
bedieningsmethode kan verschillen afhankelijk van de
inhoud van de digitale teletekst. Volg de instructies op het
digitale teletekstscherm. Wanneer de “ ” toets ingedrukt
wordt, keert de TV terug naar de televisie uitzending.
Pagina: 10
Nederlands - 9 -
TV menukenmerken en functies
Beeldmenu inhoud
Modus
U kunt de beeldmodus wijzigen naargelang uw voorkeuren of vereisten. De beeldmodus kan worden
ingesteld op een van deze opties: Cinema, Spel ,Dynamisch en Natuurlijk.
Contrast Om het contrast tussen donker en licht van het scherm in te stellen.
Helderheid Om de helderheid van het scherm in te stellen.
Scherpte Om de scherpte van de objecten op het scherm in te stellen.
Kleur Om de kleurwaarden in te stellen
Power Save
modus
Om de Power Save modus in te stellen als Eco, Beeld uit en Uitgeschakeld.
(Als de modus ingesteld is op Dynamisch wordt de Power Save modus automatisch uitgeschakeld).
Achtergrod
(optioneel):
Deze instelling bestuurt de achtergrondverlichting. De achtergrondverlichting functie is niet actief
wanneer de Power Save modus ingeschakeld is op Eco. De achtergrondverlichting mag niet
ingeschakeld zijn in de VGA of mediabrowser modus of wanneer de beeldmodus ingesteld is op Spel.
Geluid Reductie
Indien het uitzendsignaal zwak is en het beeld ruis bevat, kunt u de Ruisreductie instelling gebruiken
om de hoeveelheid ruis te onderdrukken.
Geavanceerde instellingen
Dynamisch
contrast
U kunt de Dynamische contrastverhouding instellen op de gewenste waarde.
Kleurtemp Om de kleurtoon in te stellen.
Beeld
scherpstellen
Stelt de gewenste beeldgrootte in op basis van het beeldzoom menu.
Opmerking: Automatisch (Enkel beschikbaar in Scartmodus met SCART PIN8 hoogspanning/
laagspanning omschakeling)
Filmmodus
Films worden aan een ander aantal frames per seconde opgenomen dan normale
WHOHYLVLHSURJUDPPD V6FKDNHOGH]HIXQFWLHDDQZDQQHHUX¿OPVEHNLMNWRPGHVQHOEHZHJHQGH
scènes duidelijk weer te geven.
Huidtoon De huidtoon kan worden gewijzigd tussen -5 en 5.
Kleurverschuiving De gewenste kleurtoon aanpassen.
RGB verhoging 8NXQWGHNOHXUWHPSHUDWXXUZDDUGHQFRQ¿JXUHUHQPHWGH5*%YHUKRJLQJIXQFWLH
Reset Om het beeldformaat terug op de fabrieksmatige standaardinstelling te zetten. (Behalve Spelmodus)
Automatisch
positioneren (in
PC mode)
Optimaliseert het scherm automatisch. Druk op OK om te selecteren.
H positie (in PC-
modus)
Dit item verschuift het beeld horizontaal naar de rechter of linkerzijde van het scherm.
V positie (in PC-
modus)
Dit item verschuift het beeld verticaal naar de boven of onderzijde van het scherm.
Pixelfrequentie
(in PC-modus)
Dit corrigeert de storingen die zich voordoen als verticale banden in presentaties met een hoog aantal
pixels zoals rekenbladen, paragrafen of tekst in kleinere lettertypen.
Fase (in PC
mode)
Afhankelijk van de resolutie en de scanfrequentie die u instelt op het TV toestel kan een onzuiver
beeld op het scherm verschijnen. In dat geval kunt u deze functie gebruiken om een zuiver beeld te
ontvangen via de proefondervindelijke methode.
In VGA (pc)-modus, zijn sommige opties in het menu Beeld niet beschikbaar. In plaats daarvan worden in pc-modus de VGA-modusinstellingen
toegevoegd aan Beeldinstelling.
Pagina: 11
Nederlands - 10 -
TV menukenmerken en functies
Geluidsmenu inhoud
Volume Past het volumeniveau aan.
Equalizer
Selecteert de equalizer modus. Aangepaste instellingen kunnen enkel in de
gebruiker modus worden uitgevoerd.
Balans
Deze instelling wordt gebruikt om de linkse of rechtse luidspreker meer te
benadrukken.
Koptelefoon Stelt het geluidsvolume van de hoofdtelefoon in.
Geluidsmodus
U kunt een geluidsmodus selecteren. (als het geselecteerde kanaal dit
ondersteunt).
AVL (Automatische
volumebeperking)
Deze functie stelt het geluid in om een vast uitvoerniveau te bereiken tussen
programma's.
Digitale uitgang: Om het type van digitale audiouitgang in te stellen.
Instellingen Menu Inhoud
Voorwaardelijke
toegang
Bestuurt modules met voorwaardelijke toegang indien aanwezig.
Taal
&RQ¿JXUHHUWGHWDDOLQVWHOOLQJHQ NDQZLM]LJHQQDDUJHODQJKHWJHVHOHFWHHUGHODQG 
De Voorkeur en huidige instellingen zijn beschikbaar. Deze instellingen kunnen
worden veranderd wanneer de uitzender dit ondersteunt.
Ouderlijk
Voer het correcte wachtwoord in om de ouderlijke instellingen te wijzigen. U kunt
de menuvergrendeling, maturiteitsvergrendeling (kan wijzigen naargelang het
geseleccteerde land) en het kinderslot in dit menu eenvoudig aanpassen. U kunt
ook een nieuw pin-nummer instellen.
Timers
Stelt de slaaptimer in om de tv uit te schakelen na een bepaalde periode. Stelt de
timers in voor bepaalde programma's. (USB opname)
Datum/tijd: Stelt datum en tijd in
Bronnen Activeert of deactiveert bepaalde bronopties.
Satellietinstellingen &RQ¿JXUHHUWGHVDWHOOLHWLQVWHOOLQJHQ
Andere instellingen: Geeft de andere instellingsopties voor het tv-toestel weer:
Menu time-out Om de time-out voor menuschermen te wijzigen.
Gecodeerde kanalen
scannen
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, zal het zoekproces ook de gecodeerde
kanalen vinden.
Blauwe achtergrond
Activeert of deactiveert het blauweachtergrondsysteem wanneer het signaal zwak
of niet aanwezig is.
Bijwerking van
software
2P]HNHUWH]LMQGDWXZ79VWHHGVGHPHHVWUHFHQWH¿UPZDUHEHYDW
Applicatie versie Geeft de applicatie versie.
Hardhorenden Schakelt iedere speciale functie in die wordt verzonden door de uitzender.
Geluid beschrijving
Audiobeschrijving verwijst naar een bijkomende verhaaltrack voor blinden en
VOHFKW]LHQGHNLMNHUVYDQYLVXHOHPHGLDLQFOXVLHIWHOHYLVLHHQ¿OPV8NXQWGH]H
functie gebruiken, enkel als de uitzender die bijkomende verhaaltracks ondersteunt.
Opmerking: Het is mogelijk dat de audio beschrijving geluidsfunctie niet beschikbaar is in
de opname of time shifting modus.
Auto tv uit
U kunt de time-out waarde instellen als automatisch uit. Wanneer de timeout
waarde wordt bereikt en de Tv gedurende de geselecteerde tijdsduur niet wordt
bediend, schakelt de tv over op de stand-by modus.
Pagina: 12
Nederlands - 11 -
TV menukenmerken en functies
Stand-by Zoeken
(optioneel)
Als Stand-by zoeken is ingesteld op Aan wanneer de TV in stand-by modus staat,
worden de beschikbare uitzendingen gezocht. Als de TV nieuwe of ontbrekende
uitzendingen vindt, verschijnt een scherm met de vraag of u deze wijzigingen al of
niet wilt uitvoeren. De zenderlijst wordt bijgewerkt en gewijzigd na deze procedure.
Opslagmoduss
Als u de tv tentoonstelt in een winkel kunt u deze modus inschakelen. Wanneer de
winkelmodus
ingeschakeld is, is het mogelijk dat sommige items in het tv-menu onbeschikbaar
zijn.
Inschakelmodus 'H]HLQVWHOOLQJFRQ¿JXUHHUWGHLQVFKDNHOPRGXVYRRUNHXU
Biss-toets
Biss is een satellietsignaal codeersysteem dat wordt gebruikt voor sommige
uitzendingen.Als u een BISS-sleutel moet invoeren op een uitzending kunt u de Biss
sleutel instelling gebruiken in het Overige instellingen menu. Markeer Biss sleutel
en druk op OK om toetsen in te voeren op de gewenste uitzending.
Installeer de menu-inhoud en stem opnieuw af
M7 operator
Dit item wordt genaamd in overeenstemming met de M7 operator in uw land.
Druk op OK om de installatie te starten.
Automatische
zenderscan (opnieuw
afstemmen)
(indien beschikbaar)
Geeft automatisch afstemmingsopties weer. Digitaal aards: Zoekt antenne DVB-
zenders en slaat ze op. Digitale kabel: Zoekt kabel DVB-zenders en slaat ze op.
Analoog: Zoekt analoge stations en slaagt ze op. Digitaal aards & analoog: Zoekt
zowel analoge antenne DVB en analoge zenders en slaat ze op. Digitaal aards
& analoog: Zoekt zowel analoge kabel DVB en analoge zenders en slaat ze op.
Satelliet: Zoekt satellietzenders en slaat ze op.
Handmatige
kanaalscan
Deze functie kan worden gebruikt voor het opslagen van rechtstreekse
uitzendingen.
Netwerk zenderscan Zoekt de gekoppelde zenders in het uitzendsysteem.
Analoge
¿MQDIVWHPPHQ
8NXQWGH]HLQVWHOOLQJJHEUXLNHQRPDQDORJH]HQGHUV¿MQDIWHVWHPPHQ'H]H
functie is niet beschikbaar indien er geen analoge zenders opgeslagen zijn.
Eerste
ingebruikneming
Verwijdert alle opgeslagen zenders en instellingen, voert een reset uit van de tv
naar de fabrieksinstellingen.
Pagina: 13
Nederlands - 12 -
Algemene tv-bediening
Het gebruik van de zenderlijst
Het tv-toestel sorteert alle opgeslagen zenders in
een zenderlijst. Aan de hand van de opties van de
zenderlijst, kunt u deze zenderlijst bewerken, uw
favouriete kanalen instellen of de actieve kanalen
selecteren die u wenst op te nemen in de lijst.
Opmerking: De opdrachten Verplaatsen, Verwijderen en
Naam bewerken in het menu Zenderlijst bewerken zijn
niet beschikbaar voor zenders die worden uitgezonden via
een M7 operator.
2XGHUOLMNWRH]LFKWLQVWHOOLQJHQFRQ¿JXUHUHQ
Om te vermijden dat bepaalde programma's toegankelijk
zouden zijn, kunnen bepaalde kanalen en menu worden
vergrendeld aan de hand van het besturingssysteem voor
ouderlijk toezicht.
Om de menuopties voor ouderlijk toezicht weer te
geven, dient u een pin-nummer in te voeren. Het
standaard PIN-nummer ingesteld in de fabriek is 0000.
Als u het correcte pin-nummer invoert, verschijnt het
ouderlijke instellingenmenu.
Blokada menu: Deze functie vergrendelt of
ontgrendeld de toegang tot het menu.
Volwassenen vergrendeling: Als dit ingesteld is,
wordt informatie over leeftijdsbeperking ingewonnen
bij de zender, en indien het desbetreffende
leeftijdsniveau is uitgeschakeld, worden het beeld
en het geluid niet weergegeven.
Kinderslot: Als het kinderslot is ingesteld, kan de TV
enkel worden bediend met de afstandsbediening. In
GDWJHYDOZHUNHQGHWRHWVHQYDQKHWFRQ¿JXUDWLHSDQHHO
niet.
PIN instellen: Om een nieuw pin-nummer vast te
leggen.
De standaard PIN-code kan wijzigen naargelang
het geselecteerde land.
Als u wordt gevraagd een PIN-code in te voeren om
een menu-optie kunt u een van de volgende codes
gebruiken: 4725, 0000 of 1234.
Elektronische zendergids (EZG)
Een aantal, maar niet alle, zenders versturen
informatie over de huidige en volgende programma’s.
Druk op de GUIDE toets om het EPG menu weer te
geven.
Rode toets (Vorige dag): Geeft de programma’s weer
van de vorige dag.
Groene toets (Volgende dag): Geeft de programma’s
weer van de volgende dag.
Gele toets (Zoom): Breidt de zenderinformatie uit.
Blauwe toets (Filter): *HHIW¿OWHURSWLHVZHHU
ONDERT: Druk op de ONDERT toets om het Genre
selecteren menu weer te geven. Gebruik deze
functie om de zendergids databank te doorzoeken
in overeenstemming met het genre. De beschikbare
informatie in de programmagids wordt doorzocht en
de resultaten die overeenstemmen met uw criteria
verschijnen in een lijst.
INFO: Geeft in detail informatie weer van het
geselecteerde programma.
Numerieke toetsen (Springen): Springt naar de
voorkeurzender rechtstreeks via de numerieke
toetsen.
OK: Geeft zenderopties weer.
Tekst (Zoeken):Geeft “Gids zoeken” menu weer.
(Nu) : Geeft de huidige zender weer.
Bijwerking van software
Uw tv kan automatisch zoeken en bijwerken via het
Antenne/Kabel signal.
Software upgrade zoeken via
gebruikersinterface
Navigeer eenvoudig naar uw hoofdmenu. Selecteer
Instellingen en selecteer Overige instellingen
menu. In het Overige instellingen menu navigeert
u naar het Software upgrade item en u drukt op de
OK toets om te controleren of er een nieuwe software
upgrade beschikbaar is.
3) AM zoeken en upgrade modus
Wanneer de tv aangesloten is op een antennesignaal.
Als Automatisch scannen is ingeschakeld in het
Upgrade opties menu schakelt de TV in om
03:00 en zoek zenders voor een nieuwe software
upgrade. Indien nieuwe software wordt gevonden en
gedownload, opent de TV de volgende maal met de
nieuwe software versie.
Opmerking: Als de tv niet inschakelt na de upgrade moet u
de stekker van de tv 2 minuten uit het stopcontact verwijderen
en opnieuw invoeren.
Probleemoplossen & tips
De tv schakelt niet in
Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in het stopcontact
is gevoerd. Het is mogelijk dat de batterijen in de
afstandsbediening leeg zijn. Druk op de powerknop
van de Tv.
Zwakke beeldkwaliteit
‡Hebt u het verkeerde tv-systeem geselecteerd?
‡Een laag signaalniveau kan een beeldvervorming
veroorzaken. Controleer de antennetoegang.
‡Controleer of u de correcte kanaalfrequentie hebt
ingevoerd als u een handmatige afstemming hebt
uitgevoerd.
‡De beeldkwaliteit kan verminderen wanneer twee
randapparaten gelijktijdig aangesloten zijn op de
tv. In dat geval kunt u en van beide apparaten
loskoppelen.
Pagina: 14
Nederlands - 13 -
Geen beeld
‡Geen beeld betekent dat uw TV geen uitzending
ontvangt. Hebt u de juiste knoppen van de
afstandsbediening geselecteerd? Probeer het
opnieuw. Zorg er ook voor dat de correcte invoerbron
geselecteerd werd.
‡Is de antenne correct aangesloten?
‡Is de antennekabel beschadigd?
‡Werden de correcte stekkers gebruikt voor de
aansluiting van de antenne?
‡Indien u twijfelt, neemt u contact op met de verdeler.
Geen geluid
‡Werd het geluid van de TV gedempt? Om het geluid
dempen te annuleren, drukt u op de “ ” knop of u
verhoogt het volume.
‡Het geluid komt slechts uit één van de luidsprekers.
Is de balans ingesteld op en uiteinde? Raadpleeg
het Geluidsmenu.
Afstandsbediening – werkt niet
‡Het is mogelijk dat de batterijen leeg zijn. Batterijen
vervangen.
Invoerbronnen – kunnen niet worden
geselecteerd
‡Indien u geen invoerbronnen kunt selecteren, is het
mogelijk dat het toestel niet is aangesloten. zo niet
‡Controleer de AV-kabels en verbindingen als u
geprobeerd hebt een toestel aan te sluiten.
Pagina: 15
Nederlands - 14 -
AV en HDMI- signaal compatibiliteit
Bron Ondersteunde signalen Beschikbaar
EXT
(SCART)
PAL 50/60 O
NTSC 60 O
RGB 50 O
RGB 60 O
Zijde AV
PAL 50/60 O
NTSC 60 O
PC/
YPbPr
480I, 480P 60Hz O
576I, 576P 50Hz O
720P 50Hz0,60Hz O
1080I 50Hz0,60Hz O
1080P 50Hz0,60Hz O
HDMI
480I 60Hz O
480P 60Hz O
576I, 576P 50Hz O
720P 50Hz0,60Hz O
1080I 50Hz0,60Hz O
1080P
24Hz, 25Hz
30Hz, 50Hz,
60Hz
O
(X: Niet beschikbaar, O: Beschikbaar)
In bepaalde gevallen kan een signaal op de tv incorrect worden
weergegeven. Het probleem kan een onverenigbaarheid zijn
met de standaarden van het brontoestel (DVD, set-top-box, etc.)
Indien een dergelijk probleem zich voordoet, neemt u contact op
met uw verdeler en de fabrikant van het bronmateriaal.
PC-invoer normale weergavemodi
Onderstaande tabel is een illustratie van een aantal
van de normale video schermmodi. Het is mogelijk
dat uw TV niet alle resoluties ondersteunt. Uw TV
ondersteunt tot 1920x1080.
Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus
Media Bestandsextensie
Indeling Opmerkingen
Video Audio (Maximum resolutie/Bitrate etc.)
Film
mpg, mpeg MPEG1, MPEG2
MPEG1: 768x576 @30P
MPEG2:1920x1080 @ 30P
vob MPEG2
1920x1080 @ 30P
mp4 MPEG4, Xvid , H.264
mkv H.264, MPEG4,VC-1
avi MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264
ÀY H.264/VP6/Sorenson
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
Sorenson: 352x288 @30P
3gp MPEG4, H.264 1920x1080 @ 30P
wmv,asf MPEG4 , VC-1 1920x1080 @ 30P
Muziek .mp3 -
MPEG 1 Layer 1 /
2 (MP3)
32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)32K, 44.1k,
48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K,
12K Hz(Sampling rate)
Foto
.jpg .jpeg Basislijn JPEG - max WxH = 17000x10000 4147200bytes
. Progressieve JPEG - max WxH = 4000x4000 3840000bytes
.bmp - - max WxH = 5760x4096 3840000bytes
Ondertiteling .sub .srt - - -
Inhoudsopgave Resolutie Frequentie
1 640x480 60 Hz
2 800x600 56 Hz
3 800x600 60 Hz
4 1024x768 60 Hz
5 1024x768 66 Hz
6 1280x768 60 Hz
7 1280x960 60 Hz
8 1280x1024 60 Hz
9 1360x768 60 Hz
10 1400x1050 60 Hz
11 1600x1200 60 Hz
12 1920x1080 60 Hz
Pagina: 16
Nederlands - 15 -
De TV inschakelen door gebruik van 12 volt
1. Sluit de sigarettenaansteker kabel aan op de sigarettenaansteker aansluiting van uw wagen of een kabel
met clips op de accu van de wagen. Zorg ervoor dat u de correcte polariteit respecteert.
2. Sluit de andere zijde van de 12 voltkabel aan op de DC12 aansluiting op de achterzijde van de TV.
3. Druk op de “ ” toets, P+ / P- of een numerieke toets op de afstandsbediening of druk op de “ ” toets,
-P/CH of P/CH+ toets op de TV. De tv schakelt in (optioneel).
4. Stel voor beste beeld via antennepositie in of stel de tv kanalen indien nodig opnieuw in .
de TV uitschakelen
5. Druk op de “ ” toets van de afstandsbediening of de “ ” toets van de TV om de TV over te schakelen
naar stand-by modus.
6. Koppel de kabelconnectoren en stroomstekkers los.
OPGELET: 12 V Invoer:
V+ V+
V- V-

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Salora 24LED9109CTS2.

Stel een vraag over de Salora 24LED9109CTS2

Heb je een vraag over de Salora 24LED9109CTS2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Salora 24LED9109CTS2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Salora 24LED9109CTS2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.