Rio LAHC6 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Rio LAHC6. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Rio
  • Product: Lichtontharingsapparaat
  • Model/naam: LAHC6
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
• Lees alle instructies grondig door voor gebruik en bewaar
ze.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met een beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale
vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder
toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het
apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren
kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging
en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze
onder toezicht staan.
• Dit apparaat mag enkel worden gebruikt met de meegeleverde
netadapter.
WAARSCHUWINGEN
Pagina: 2
3
• Het apparaat mag enkel worden gebruikt bij een extra lage
spanning zoals aangeduid op het apparaat.
• Gebruik geen beschadigde netstroomadapters of kabels.
• Niet geschikt voor getinte, donkere huid of voor grijs haar.
Zie “Huidtypes en vermogensniveaugids”.
• Laserontharing zou niet voor ongemakken mogen zorgen, u voelt
mogelijk dat de afzonderlijke haren worden behandeld, dit voelt
zoals een kleine naaldenprik en de zone warmt lichtjes op.
• Indien u zich ongemakkelijk voelt of pijn hebt, is het apparaat
mogelijk te hoog ingesteld.
WAARSCHUWINGEN
Pagina: 3
4
• Ingebouwde veiligheidsmaatregelen beschermen het oog tegen
blootstelling aan de laser, richt de laser echter nooit naar of nabij
de ogen.
• NOOIT gebruiken in de buurt van ontvlambare stoffen.
• Weerkaatsingsgevaar: Verwijder alle juwelen binnen het
behandelingsgebied voor gebruik.
• Hetzelfde haartje niet meerdere keren behandelen in één sessie.
• Niet gebruiken na alcoholgebruik, bij ziekte of vermoeidheid.
• Behandel volgende zones niet: tatoeages, permanente make-up,
puistjes, wratten, haartjes op zwarte vlekjes of moedervlekken,
donkere sproetjes, huidziektes, moedervlekken, brandwonden,
WAARSCHUWINGEN
Pagina: 4
5
tepels, genitale of anale zones, eczema, wimpers, wenkbrauwen,
nabij de ogen, neus, of rond het oor.
• Dit is een gevoelig laserscanproduct. Ga voorzichtig te werk om
schade aan het mechanisme in de laser te voorkomen.
• NIET losdraaien of repareren. Indien u problemen ondervindt
bij het gebruik van het product, neem dan contact op met
klantenservice.
• Misbruik van het product kan zorgen voor schade.
• Negeer NOOIT de veiligheidsvoorzieningen en open het product
NIET.
• Houd het product uit de buurt van sterke elektromagnetische
velden en magneten tijdens gebruik.
WAARSCHUWINGEN
Pagina: 5
6
6
KEN UW YES LASER
­­­­1 Stroomvermeerderingsknop (+)
­­­­2 Stroomverminderingsknop (-)
­­­­3 Behandelingsknop
­­­­4 Knop Inschakelen
­­­­5 Modusknop
­­­­6 Veiligheidssleutel
­­­­7 Vermogensniveaus 1-5
­­­­8 Huidskleur ongeschikt
­­­­9 ‘OK-vinkje’
0 Audio/Dempen
­­­­! Fout
­­­­@ Veiligheidscodevolgorde
­­­­£ Modus voor meerdere
haren
­­­­$ Modus voor
afzonderlijke haren
1
7
8
9
0
£
$
!
@
2
3
4
5
6
Pagina: 6
& Contactpunten
­­­­* Laseropening
( Identificatierichtlijn
) Wit lampje huiddetectie en
behandeling
&
*
(
)
Pagina: 8
9
DE WETENSCHAP
Huid en haar bevatten een natuurlijk pigment met de naam melanine. De hoeveelheid melanine in uw huid is
het primaire element dat uw huidskleur bepaalt en is verantwoordelijk voor het bruinen van de huid wanneer
blootgesteld aan de zon. Zowel huid als haarfollikels bevatten verschillende concentraties melanine.
Lasers werken door een intense lichtstraal af te geven die bestaat uit een enkele golflengte. Yes Laser werkt op
een golflengte die selectief gericht is op de melanine in de haarfollikel, hierdoor absorbeert de haarfollikel de
laserenergie.
De geabsorbeerde laserenergie zorgt ervoor dat de haarfollikel snel wordt opgewarmd. De warmte vernietigt de
cellen die verantwoordelijk zijn voor haargroei. Als er correct wordt verwarmd, wordt de follikel permanent buiten
werking gesteld met permanente haarvermindering als resultaat. De huid wordt niet beïnvloed omdat ze in essentie
transparant is voor licht binnen dit bereik van golflengte.
Het is mogelijk om een haarfollikel te behandelen wanneer er haar aanwezig is en de beste resultaten worden
bereikt wanneer het haar in de actieve groeifase zit. Voor permanente haarvermindering worden er zes
behandelingen in een periode van zes maanden aangeraden. Regelmatige bijwerkende behandelingen kunnen
nodig zijn voor lastige haren.
LASERTECHNOLOGIE
Yes Laser ontharing werkt door het sturen van een laserstraal naar de haarfollikels met genoeg
energie om de wortel permanent uit te schakelen en zonder de zone eromheen te beschadigen. Het
resultaat is permanent minder beharing. Haarverwijdering met laser is door het eenvoudige gebruik
geschikt voor ongewenste gezichts- of lichaamsbeharing.
Pagina: 9
Wat zult u voelen?
U voelt mogelijk dat de
afzonderlijke haren worden
behandeld, dit voelt zoals
een kleine naaldenprik en de
behandelde zone warmt lichtjes
op. Maar de meeste mensen
voelen helemaal niets.
10
Pagina: 10
Wie mag de Yes Laser niet gebruiken?
Laserhaarbehandeling is niet geschikt voor de volgende huid- of
haartypes:
• Afro-Caraïbische of zwarte huid – de concentratie melanine in de
huid is te hoog
• Wit of grijs haar- onvoldoende melanine aanwezig in het haar.
De tabel op de volgende pagina kan worden gebruikt om te bepalen
of laserontharing voor u geschikt is en welk vermogensniveau u
moet gebruiken.
11
Pagina: 11
12
HUIDTYPES EN VERMOGENSNIVEAUGIDS
Huidskleur UV-gevoeligheid Maximaal vermogensniveau
Erg bleek, “transparant” Verbrandt altijd,bruint nooit
Bleek Verbrandt altijd
Bleek tot licht olijfkleurig Verbrandt snel
Olijfkleurig/gebruind
Verbrandt zelden,
bruint gemakkelijk
Gepigmenteerd Verbrandt zelden
NIET geschikt voor laserbehandeling
Zwaar gekleurd Verbrandt nooit
Na de patchtest kunnen alle 5 de
de vermogensniveaus worden
gebruikt.
Na de patchtest kunnen
devermogensniveaus 1, 2 en 3 worden
gebruikt.
Pagina: 12
13
AAN DE SLAG
PATCH TEST ✓
Controleer 24 uur voor de behandeling de reactie van uw huid
door een kleine zone te behandelen.
De knoppen + en – vermeerderen of verminderen het
vermogensniveau. Behandel verschillende zones met elk
vermogensniveau tot op het maximale vermogensniveau voor uw
huidtype (zie tabel). Als u ongemakken ervaart, dan is het vorige
lagere vermogensniveau het maximale vermogensniveau dat u
mag gebruiken.
Er kan, maar hoeft niet noodzakelijk, een lichte roodheid optreden
binnen het uur na de behandeling. Deze plaatselijke roodheid is
normaal. Als de roodheid echter langer dan 24 uur aanhoudt, dan
wijst dit erop dat u een te hoog vermogensniveau hebt gekozen
voor uw huidtype. Gebruik het lagere vermogensniveau tijdens
de behandeling.
OPMERKING: de kleur van de huid verschilt op verschillende
lichaamszones, hebt u mogelijk verschillende vermogensniveaus
nodig voor verschillende zones. Elke zone moet worden getest
voor het geschikte maximale vermogensniveau.
Pagina: 13
14
Hoe moet ik mijn huid voorbereiden?
Laserontharing vereist geen speciale voorbereiding van de huid, maar u moet
er wel steeds voor zorgen dat uw huid schoon is. Laserontharing is het meest
effectief op lichte huid dus we raden aan om zonnebaden, zonnebanken en
bruinen zonder zon te vermijden.
Hoe moet ik de haren voorbereiden?
Scheer de te behandelen zones. Dit zorgt ervoor dat de laser rechtstreeks naar
de haarwortel gaat, en vermijdt dat haren verbranden op het oppervlak.
Welke zones kan ik behandelen?
De meeste lichaamsbeharing kan worden behandeld met laserontharing -
de meest voorkomende zones zijn het gezicht, de oksels, benen, borst, rug
en bikinilijn. We raden het NIET aan om de Yes Laser op de wenkbrauwen te
gebruiken.
Kan ik laserontharing gebruiken op gevoelige huid?
Ja, de laser gaat een reactie aan met het haar, de huid er omheen zal
niet worden beïnvloed.
Pagina: 14
15
Veiligheidssleutel
De sleutel zorgt ervoor dat de laser veilig afgesloten blijft wanneer
hij
niet wordt gebruikt.
Plaats de veiligheidssleutel en ontgrendel door met de wijzers van
de klok mee te draaien zodat wanneer de veiligheidssleutel wordt
VEILIGHEIDSKENMERKEN
OFF ON
Veiligheidscodevolgorde
Er is een veiligheidscodevolgorde nodig om de laser te gebruiken:
1 Stroomvermeerderingsknop (+)
2 Modusknop
3 Stroomverminderingsknop (-)
4 Modusknop
Om de veiligheidscodevolgorde te wijzigen, zie pagina 28.
Pagina: 15
16
Als de veiligheidscodevolgorde correct is ingevoerd, zullen de symbolen van het OK-vinkje en de modus voor
meerdere haren worden weergegeven. De laser zal zich op vermogensniveau 1 bevinden en de knop inschakelen zal
knipperen. Het indicatorlampje voor het laagste vermogensniveau zal ook oplichten.
Opmerking: De laser zal “vergrendelen” wanneer de code verkeerd wordt ingevoerd. Schakel de
veiligheidssleutel uit, wacht enkele seconden en schakel de sleutel weer in. Voer de correcte
veiligheidscode opnieuw in.
VEILIGHEIDSKENMERKEN
Pagina: 16
17
BEHANDELINGSMODI
De behandelingsmodi richten zich op afzonderlijke haartjes bij elke behandeling..
Door lichte druk uit te oefenen blijft een klein drukteken
achter op de huid. Door dit drukteken bij elke
behandeling lichtjes te overlappen, verzekert dit een
effectieve dekking van de behandelingszone.
scan mode - multiple hair modus afzonderlijke haren -
afzonderlijke haren
behandeling
zone
drukteken
De modus voor afzonderlijke haren
behandelt een kleine zone in het midden van
de drukrichtlijn waardoor deze ideaal is voor
individuele probleemhaartjes.
drukteken
behandeling
zone
Overlap voor een derde
Pagina: 17
18
1. Steek het netsnoer in de contactdoos aan de achterzijde van de laser en steek de stekker in het
stopcontact.
2. Gebruik de veiligheidssleutel om de laser te ontgrendelen. Zie Veiligheidskenmerken op
pagina 15. Het symbool van de veiligheidscode zal knipperen.
3. Voer de veiligheidscodevolgorde van pagina 15 in. De symbolen van het OK-vinkje
en de modus voor meerdere haren zullen worden weergegeven. De laser zal zich op
vermogensniveau 1 bevinden en de knop inschakelen zal knipperen.
HOE TE GEBRUIKEN
ON
Pagina: 18
19
4. Gebruik de knoppen +/- om het correcte vermogensniveau voor uw huidtype te selecteren.
Zie Vermogensniveaugids op pagina 12 om te bepalen welk niveau geschikt is voor uw
huidtype.
5. Als u de modus voor afzonderlijke haren wilt selecteren, druk dan op de modusknop. (zie
behandelingsmodi op pagina 17).
6. Druk op de knop inschakelen, het blauwe licht rond de knop zal stoppen met knipperen.
Pagina: 19
20
7. Plaats de laseropening op de huid boven de zone die u wenst te behandelen en zorg ervoor dat de
contactpuntendehuidraken.YesLaserheefteendetectieoptie,wanneerdelaseropeningcorrectop
de huid is geplaatst, zal er permanent een wit lampje voor huiddetectie/behandeling oplichten
aan de voorzijde.
8. HOUD de behandelingsknop ingedrukt om de laserbehandeling te
starten. Het witte behandelingslampje zal knipperen om aan te geven dat
de laserbehandeling bezig is. De geselecteerde behandelingsmodus zal
knipperen en het apparaat zal herhaaldelijk piepen (dit kan worden gedempt,
zie pagina 21). Als de laserbehandeling voltooid is, stopt het witte lampje met
knipperen en de geselecteerde behandelings- modus stopt met knipperen.
U kunt nu verder gaan naar de volgende zone met haren die moet worden
behandeld. Wanneer u de laseropening verplaatst naar de volgende zone
met haren, moeten de contactpunten kort van de huid worden verwijderd.
Tip: Het is belangrijk om huidcontact te houden tijdens de behandeling. Mogelijk moet u de
laseropening lichtjes aanpassen om goed contact te maken. Een behandeling kan tot 60
seconden duren afhankelijk van het behandelingsniveau en de gebruikte modus.
9. Schakel de laser uit en vergrendel deze met de veiligheidssleutel. Koppel de laser los, verwijder
de sleutel en bewaar afzonderlijk. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Opmerking: Als er gedurende 20 minuten geen knoppen worden ingedrukt zal het apparaat
in stand-bymodus gaan. Om opnieuw op te starten, schakelt u de sleutel uit en opnieuw in.
HOE TE GEBRUIKEN
Pagina: 20
21
Opmerking: Indien u onverwacht gedrag ervaart van het
product, dan is het mogelijk dat externe elektromagnetische
storing hiervan de oorzaak is, bijv. elektrische motoren/
luidsprekers enz. U moet deze bron verwijderen en het
product opnieuw starten om het terug goed te laten werken.
De laser kan in geen geval onbedoeld starten.
Resetten na ‘lockout’
Als u een ‘lockout’ ervaart, gemeld door het symbool
fout, reset dan de eenheid door deze met de sleutel uit te
schakelen, 5 seconden te wachten en de eenheid vervolgens
weer aan te zetten.
Knop dempen
Druk op de knop dempen aan de achterzijde van de eenheid
om het geluid uit te schakelen. Druk opnieuw om het weer in
te schakelen.
Opmerking: waarschuwingsgeluiden
worden hierdoor niet uitgeschakeld.
Pagina: 21
22
Hoe zal mijn huid eruit zien na de behandeling?
Over het algemeen zullen er geen waarneembare wijzigingen zijn. Er kan een lichte roodheid ontstaan na de
behandeling, maardeze verdwijnt na 24 uur. Plaatselijkeroodheid na de behandeling wordt veroorzaakt door de
vernietiging van de haarfollikelsen is normaal. Als de roodheid echter na 24 uur nog niet is verdwenen, dan wijst dit
erop dat u een te hoog vermogensniveau voor uw huidtype hebt gekozen. Zie “Vlekkentest”. Ook langdurige roodheid
zal verdwijnen.
Moet er iets worden gemeden na de laserontharing?
Blootstelling aan de zon en zelfbruiners moeten gedurende één week worden gemeden. Als de huid wordt blootgesteld,
gebruikdaneenzonnecrème.Vermijdookagressievereinigingsmiddelenofpeelingbehandelingen.Vermijdzwemmenin
chloorwater of het gebruik van een jacuzzi gedurende 48 uur. Chloor in het water kan jeuk veroorzaken.
Is er een nazorgroutine die ik moet volgen?
Als u dit wenst kunt u ongeparfumeerde verzachtende lotion, een ijszak of een natte handdoek gebruiken om de
behandelde zone af te koelen. Hou de behandelde zone gedurende 3 dagen bijzonder schoon. Gebruik tweemaal per
dag een antibacteriële zeep. Vermijd het gebruik van deodorants gedurende 2-3 dagen bij het behandelen van de oksels.
Kan ik tussen de behandelingen andere ontharingsmethodes gebruiken?
Omdat er voor de Yes Laser haar aanwezig moet zijn in de follikel, zijn ontharingsmethodes die het haar uittrekken zoals
waxen, epilatoren en pincetten NIET geschikt als tussendoorbehandelingen. De haren bleken is ook NIET geschikt
omdat het pigment wordt verwijderd en dit ervoor zorgt dat de laserbehandeling zijn effect verliest. Scheren, micro-
dermabrasieschijven en ontharingscrèmes zijn geschikt voor tussen de behandelingen.
NAZORGADVIES
Pagina: 22
23
NAZORGADVIES
Hoe vaak kan ik behandelingen herhalen?
Op voorwaarde dat de haarfollikel of de omringende huid niet rood, pijnlijk of ontstoken is, kan de behandeling worden
herhaald na 24 uur. De meeste mensen wachten 3-4 weken tussen behandelingen om te zien welke haren weg zijn
en welke er teruggroeien. De timing voor nabehandelingen is niet belangrijk. Kies een tijd die goed uitkomt voor u.
Vermijd dat u een zone te vaak behandelt. Dit kan zorgen voor roodheid en zwellen.
Hoeveel behandelingen zal ik nodig hebben?
Laserhaarvermindering is over het algemeen effectief en permanent na 6 behandelingen verspreid over een periode
van 6 maanden. Dit varieert al naargelang de persoon en hangt af van de zone die u behandelt, de dikte van haren
en de groeicyclus en kleur van uw haar. Donker haar op lichte huid reageert het beste op de lasertherapie, maar
zowel donkere als lichte haren hebben meerdere behandelingen nodig voor een duurzaam resultaat. Sommige
mensen hebben meer, andere dan weer minder behandelingen nodig om tevreden te zijn. In het begin zult u met elke
behandeling een geleidelijke verdunning/ vermindering van haargroei opmerken in de behandelde zone. Vrouwen die
erg veel haar hebben door mannelijke hormonen, doen er langer over om het gewenste resultaat te bereiken.
Wanneer is laserontharing het effectiefst?
Er zijn drie fases in de haargroeicyclus. Laserbehandeling is het effectiefst wanneer het haar zich in de actieve groeifase
bevindt.Metéénbehandelingzullennietallehaarfollikelsindeactievegroeifasezijn.Omallehaartjesindeactievegroeifase
te treffen zijn er meerdere behandelingen nodig.
Pagina: 24
25
Controleer regelmatig of er rookafzetting is op de
laseropening. Een ophoping van afzettingen op de
laser kan de doeltreffendheid ervan aantasten.
Indien u afzettingen opmerkt, schakelt u de laser
UIT en trekt u de stekker uit de adapter. Daarna
eenvoudig reinigen met een pluisvrije doek of
wattenstaafje.
LASEROPENING REINIGEN
Pagina: 25
26
REGELS
✓ Trek de adapter na gebruik steeds uit het stopcontact en bewaar buiten het bereik van kinderen.
✓ Gebruik dit product enkel met de bijgeleverde netadapter.
✓ Bewaar niet bij temperaturen hoger dan 40 °C om de laser te beschermen.
✓ Terwijl de stekker van de laser uit het stopcontact is verwijderd, schoonmaken met een vochtige doek, reinig
regelmatig de contactpunten en de voorzijde van de laser met een wattenstaafje om ervoor te zorgen dat de laser
optimaal werkt.
✓ Bewaar de laser altijd veilig en gebruik hem niet voor een ander doel dan waarvoor bedoeld.
✓ Om de laser efficiënt te houden, moet u de laseropening regelmatig reinigen met een pluisvrije doek of een
wattenstaafje, zorg ervoor dat er geen vezels achter blijven.
✓ Als het product anders werkt dan verwacht, dan is er mogelijk sprake van externe elektromagnetische storing.
Verwijder deze bron en start het product opnieuw op om volledige werking te herstellen. De laser kan in geen
geval onbedoeld starten.
✗ NIET uit elkaar draaien of repareren. Indien u problemen ondervindt bij het gebruik van het product, neem dan
contact op met onze klantendienst.
✗ Dompel het apparaat nooit onder in water.
Pagina: 26
27
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem Oplossing
Ik ben mijn sleutels
verloren.
Noteer het serienummer van uw product dat op de onderkant van de laser staat en
neem contact op met klantenservice. Ze zullen u met genoegen een nieuwe sleutel
toesturen.
De laserbehandeling
wordt niet gestart
wanneer de
behandelingsknop
wordt ingedrukt.
Zorg ervoor dat de contactpunten de huid raken en dat u zich in een goed verlichte
ruimte bevindt.
Er werken geen lampjes
op de laser.
Kijk na of de adapter op het stroomnet is aangesloten en of de stekkers goed
insteken.
Als het apparaat gedurende 20 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het zichzelf
uit. Om opnieuw op te starten, gebruikt u de veiligheidssleutel en voert u de
veiligheidscodevolgorde in.
Pagina: 27
28
DE VEILIGHEIDSCODEVOLGORDE WIJZIGEN
U kunt uw eigen veiligheidscode toewijzen zodra het apparaat heeft ontgrendeld met de veiligheidssleutel en de
veiligheidsvolgorde hebt uitgevoerd. VOORDAT u op andere knoppen drukt, moet u deze knoppen in onderstaande
volgorde indrukken; stroomvermeerderingsknop (+) 3 maal, modusknop 3 maal, stroomverminderingsknop (-)
3 maal en modusknop 3 maal.
De symbolen van de veiligheidscodevolgorde en het stroomniveau 5 zullen knipperen.
Voer uw gekozen veiligheidscodevolgorde van 4 knopdrukken in (exclusief de behandelingsknop en de knop
inschakelen). Elke knopdruk zal worden aangegeven op de vermogensniveaus 1 tot 4. Alle 5 vermogensniveaus
zullen driemaal knipperen om te bevestigen dat uw code werd aanvaard. Noteer uw veiligheidscode om deze later
te kunnen raadplegen.
Als uw gekozen veiligheidscode niet binnen 20 seconden wordt ingevoerd, wordt het apparaat vergrendeld en
wordt uw veiligheidscode niet opgeslagen. Om opnieuw te beginnen draait u de veiligheidssleutel uit en aan en
voert u opnieuw de oorspronkelijke veiligheidsvolgorde uit.
Door op de behandelingsknop te drukken, wordt de laser vergrendeld en wordt het wachtwoord niet opgeslagen.
Pagina: 28
29
AANBEVOLEN VOOR U
Deep Pore Cleanser
Gebruikt de microstroomtechnologie
om te reinigen, te hydrateren en te
verfrissen, de huid te stimuleren
en levendig en grondig schoon te
houden.
Pagina: 29
30
GARANTIE
Om u online te registreren voor uw 2 jaar garantie, surft u naar: www.riobeauty.com/warranty_online.htm
VERWIJDERING
De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2002/96/EC) werd
ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het
milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen
te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrisch of Elektronisch toestel. Zorg er dus voor dat het
product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke
overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.
CUSTOMER CARE
Bel onze servicelijn indien u vragen hebt of wanneer u problemen ondervindt: 01242 702345
of stuur een e-mail naar: online@riobeauty.com
Om extra accessoires te bestellen, kijkt u op www.riobeauty.com of neemt u contact op met
uw plaatselijke distributeur.
Pagina: 31
www.riobeauty.com
Rio, Dezac en Yes Laser Hair Remover zijn handelsmerken van The Dezac Group Ltd © The Dezac Group Ltd 2013
Geproduceerd door The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, Engeland GL53 7ET
1-IN-LAHC6-D/1.0
D

Vragen & antwoorden

Ik had een tijdje last met de + toets om de code in te geven bij het opstarten; Dit werd erger en soms werkte de modus toets ook niet (geen pieptoon bij bediening). Na herhaaldelijk het toestel in en uit te schakelen en de code te proberen ingeven lijken nu de knoppen terug te werken. Alleen wordt nu de code + modus - modus nu niet meer aanvaard. Is er een mogelijkheid om mijn toestel te resetten zodat de originele code terug aanvaard wordt? Dank bij voorbaat.

Geplaatst op 2 jaar geleden door Ludo De Coninck

Stel een vraag over de Rio LAHC6

Heb je een vraag over de Rio LAHC6 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Rio LAHC6. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Rio LAHC6 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.