Rio IPL Pro handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Rio IPL Pro. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Rio
  • Product: Lichtontharingsapparaat
  • Model/naam: IPL Pro
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Duits, Frans

Inhoudsopgave

Pagina: 49
49
NEDERLANDS
INLEIDING
De Intense Pulsed Light Professional Hair Remover™ maakt gebruik van de nieuwste
Intensief Pulserend Licht (IPL)-technologie. Intensief pulserend licht wordt voorzichtig tegen
de huid aan gehouden en direct op de haarfollikel gericht. Dit licht heeft voldoende energie
om de wortel uit te schakelen, terwijl de omgevende huid ongemoeid wordt gelaten. IPL
zorgt voor een snelle en efficiënte ontharing op de lange termijn. IPL is geschikt voor grote
huidoppervlakken, zoals benen, armen, oksels, bikinilijn, rug en borst en ook bepaalde
delen van het gezicht.
Dit product MOET op verantwoorde wijze worden gebruikt.
Lees deze handleiding grondig door alvorens het product te gebruiken en
bewaar deze zorgvuldig.
Pagina: 50
50
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
1 Activeringsknop
2 Lampjes met energiestanden
3 Stroomaansluiting
(aan de achterkant)
4 Sleutelschakelaar
5 Lampje dat levensduur van de lamp
aangeeft
6 Handvat
7 Knop om lichttoevoer te verhogen (+)
8 Knop om lichttoevoer te verlagen (-)
9 Kabel van het handvat
1
5
4
8
7
6
9
3
2
Pagina: 52
52
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
GESCHIKTE HUIDTYPES
Uw IPL PRO-haarverwijderaar is geschikt voor lichte tot olijfkleurige en gebronsd huidtypes. Voor een effectieve behandeling
dient het haar donkerder dan de huid eromheen te zijn. De beste resultaten worden bereikt op een lichte huid met donker
haar.
Het is mogelijk dat u verschillende standen moet gebruiken voor verschillende delen van uw lichaam. Ieder gedeelte dient
getest te worden om de geschikte, maximaal door u te gebruiken stand te bepalen.
Gebruik de huidtintkaart samen met de huidkaart (blz. 56) om uw huidtint/huidtype te bepalen.
HUIDTINTKAART
zwart
donker-
bruin
gebruind
zeer licht licht olijfkleurig
NIET geschikt voor
IPL-behandeling
Geschikt voor
IPL-behandeling
Pagina: 53
53
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
BEKNOPT BEHANDELINGSOVERZICHT
Lees alle
waar-
schuwingen
voordat u
begint
Bepaal uw
huidtint
met behulp
van de
huidtintkaart
Doe een
allergietest
Wacht
24 uur
Reageerde
uw huid op de
allergietest?
Zie ‘Mogelijke
reacties’ onder
‘Waar-
schuwingen’
Zie ‘Mogelijke
reacties’ onder
‘Waar-
schuwingen’
Behandeling
Nee
Ja Ja
Nee
Gebruik het IPL
PRO-toestel
NIET voordat
het probleem
is opgelost
Enige reactie
na de
behandeling?
Pagina: 54
54
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Ongeschikte huidtinten en -types
• IPL is niet geschikt voor donkere huidtinten, bijvoorbeeld de
huid van personen van Afro-Caraïbische, Afrikaanse, Indiase of
Pakistaanse origine. Zelfs als uw huidtint geschikt lijkt op basis
van de huidtintkaart, dient u het product niet te gebruiken
als uw naaste familieleden (ouders/ grootouders) huidtinten
hebben zoals hierboven beschreven. Zie hoofdstuk ‘Geschikte
huidtypes’.
• NIET op abnormale huidpigmentatie gebruiken zoals  albinisme
of vitiligo.
• IPL is niet geschikt voor het verwijderen van rood, lichtblond,
grijs of wit haar.
Oppervlaktes die niet behandeld mogen worden
• Niet op tatoeages, permanente make-up, puistjes, acne,
wratten, haar op donkere vlekjes of moedervlekken, donkere
sproeten, huidaandoeningen, geboortevlekken, verbrande
huid, tepels, genitaliën of anale zones, spataderen, eczeem,
koortsuitslag rondom de lippen, psoriasis, open wonden of
beschadigde huid.
In welke gevallen niet te gebruiken
• De IPL-haarverwijderaar is niet geschikt voor mensen die  
lichtgevoelig zijn of een lichtgevoelige huid hebben. Dit kan
door verschillende aandoeningen of medicijnen worden
veroorzaakt. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, raden
we u aan IPL NIET te gebruiken. Als u lijdt of hebt geleden aan
epileptische aanvallen, raden we u aan IPL NIET te gebruiken.
Een groot aantal gangbare medicijnen kan lichtgevoeligheid
veroorzaken. Daarom moet u, als u medicijnen gebruikt, alert
zijn op symptomen van lichtgevoeligheid. Bij twijfel dient u uw
arts te raadplegen. Gangbare medicijnen die lichtgevoeligheid
kunnen veroorzaken zijn onder andere urinedrijvende middelen,
bepaalde antibiotica, tricyclische antidepressiva, medicijnen
die voor schildklieraandoeningen worden voorgeschreven,
lupus en artritis.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor personen, onder wie
kinderen, met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij
deze personen, met het oog op hun veiligheid, onder toezicht
staan of aanwijzingen voor het gebruik van dit apparaat
hebben gekregen van een verantwoordelijke persoon.
• Niet voor gebruik aan of door kinderen jonger dan 14 jaar oud.
Niet voor gebruik aan of door kinderen tussen de 14 en 17 jaar
oud zonder ouderlijk toezicht.
WAARSCHUWINGEN
Pagina: 55
55
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
WAARSCHUWINGEN
• Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kinderen niet met dit
apparaat spelen.
• NIET gebruiken als u lijdt of hebt geleden aan huidkanker.
• Dit product uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.
• NIET gebruiken na het drinken van alcohol of als u zich niet
lekker / moe voelt.
• NIET gebruiken als u diabetes, een nieraandoening,
een hartkwaal of problemen met uw schildklieren hebt.
• Van het gebruik van IPL zou u zich niet naar of vervelend moeten
voelen. Misschien voelt het behandelde oppervlak enigszins
warm aan. Als u een onaangenaam of branderig gevoel ervaart,
kan het zijn dat het apparaat op een te hoge stand staat.
• NOOIT hetzelfde huidoppervlak meerdere keren gedurende één
sessie behandelen.
• Dit product is bedoeld om thuis te gebruiken. Het is niet bedoeld
voor commercieel gebruik.
• Ingebouwde veiligheidsfuncties beschermen het oog tegen
gevaarlijke lichtconcentraties. Richt het handvat echter nooit
op of in de buurt van de ogen.
• De eerste behandeling zal altijd op de eerste stand plaatsvinden
en bij de volgende behandeling kan slechts één stand hoger
ingeschakeld worden.
• Reflectiegevaar: verwijder voor gebruik alle sieraden uit de
omgeving van het te behandelen gebied.
• NOOIT in de buurt van brandbaar materiaal gebruiken.
• De sleutel buiten het bereik van kinderen bewaren, als u het
apparaat niet gebruikt.
Mogelijke reacties
De meeste mensen ervaren een warm gevoel tijdens de
behandeling. Bij sommige mensen wordt de huid enigszins rood.
In de meeste gevallen zal dit binnen 24 uur verdwijnen, maar in
zeldzame gevallen kan het tot 72 uur duren.
Bij de volgende bijwerkingen dient de behandeling gestaakt te
worden. In alle gevallen dient u het behandelde gebied te verkoelen
– we bevelen een verkoelende gel op basis van aloë vera aan.
Als de symptomen langer dan 48 uur aanhouden, neem dan
contact op met uw huisarts.
• Pijn aan het behandelde gedeelte
• Jeukend gevoel op het behandelde gedeelte
• Rode uitslag
Als het volgende gebeurt, neem dan onmiddellijk contact op met
uw huisarts.
• Blaren of brandwonden
Pagina: 56
56
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Doe 24 uur voor de behandeling een allergietest op een klein
stukje huid.
Deze allergietest bepaalt de maximale stand die gebruikt kan
worden voor uw huidtype.
Behandel een stukje huid (bijv. op uw arm of been) op iedere
stand totdat de maximale stand voor uw huidtype (zie Huidkaart)
is bereikt. Gebruik het (+) knopje om de sterkte telkens één
stand te verhogen en behandel iedere keer een ander stukje
huid met het handvat.
Als u een onaangenaam gevoel ervaart, is de vorige stand de
maximale stand die u kunt gebruiken.
De huid kan binnen een uur na de behandeling iets rood
worden, maar dit hoeft niet zo te zijn. Als de rode kleur na 24
uur echter nog niet is verdwenen, kan dit erop wijzen dat de
gebruikte stand te hoog voor uw huidtype was.
BELANGRIJK: Omdat de huidskleur kan variëren op het
lichaam, is het mogelijk dat u verschillende standen voor
verschillende gebieden moet gebruiken. Ieder gebied dient
getest te worden om achter de geschikte maximale stand te
komen.
ALLERGIETEST huidkaart
Huid-
type
Huidskleur
Reactie op
blootstelling aan
zon
Maximale stand
I
Zeer licht,
‘doorschijnend’
Verbrandt altijd,
wordt nooit bruin
Afhankelijk van de
allergietest kunnen
alle 5 standen worden
gebruikt
II Licht Verbrandt altijd
III
Licht tot
olijfkleurig
Verbrandt licht
Afhankelijk van de
allergietest kunnen
standen 1,2 en 3
worden gebruikt
IV
Olijfkleurig/
Gebruind
Verbrandt bijna
nooit, wordt
gemakkelijk bruin
V Donkerbruin
Verbrandt zeer
zelden
NIET geschikt voor
behandeling met IPL
VI Zwart Verbrandt nooit
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1 2 3
Pagina: 57
57
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Zorg ervoor dat u het hoofdstuk ‘Waarschuwingen’ hebt gelezen voordat u verdergaat.
• Gebruik geen ontharingsmethode die het haar uit de haarfollikels trekt, omdat dit IPL ineffectief maakt.
• Verwijder vóór elk gebruik alle juwelen uit de omgeving van het te behandelen gebied.
• Zorg ervoor dat u 24 uur voor de behandeling een allergietest hebt gedaan op het gedeelte dat u wilt behandelen
en dat u weet wat de maximale stand is die u voor uw huidtype kunt gebruiken.
• Uw eerste behandeling zal altijd op stand 1 zijn. Pas nadat een behandeling is  uitgevoerd kan worden overgeschakeld
op een hogere stand.
VOORDAT U BEGINT
EEN HOGERE STAND GEBRUIKEN
Iedere keer dat u IPL PRO gebruikt, dient u een behandelingsflits uit te voeren op iedere stand voordat u naar de
volgende stand kunt overschakelen. Dit is een beveiligingsfunctie van het apparaat om ervoor te zorgen dat u zich
bewust bent van de behandelingssterkte van iedere stand.
Telkens als u naar een hogere stand overschakelt, voert het apparaat een automatische controle van enkele
seconden uit. Tijdens deze controle zullen de verschillende standen na elkaar oplichten. Deze automatische
controles kunnen ook op andere tijdstippen plaatsvinden en zijn belangrijk om het toestel zo optimaal mogelijk
te laten functioneren.
Pagina: 58
58
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
STAP 1
Scheer het gedeelte dat u wilt
behandelen. Dit om ervoor te zorgen
dat de lichtenergie zich direct op de
haarwortel kan richten en dat het haar
boven de huid niet verschroeit.
STAP 2
Steek de stroomkabel in de
stroomaansluiting aan de achterkant
van het toestel en steek de stekker
vervolgens in het stopcontact.
STAP 3
Draai de sleutel in de richting van de
klok in de AAN positie om het apparaat
te ontgrendelen. Het licht rondom
de sleutelschakelaar zal groen gaan
knipperen. Stand 1 zal oplichten en de
ventilator zal aanslaan.
GEBRUIKSAANWIJZING
I
3
1
2
Pagina: 59
59
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
STAP 4
Toets de veiligheidscode in door
de toetsen die hieronder staan
afgebeeld (zwart gemarkeerd)
in de volgende volgorde in te
drukken:
U zult twee piepjes horen en de sleutelschakelaar zal ophouden met knipperen en groen oplichten.
Er zullen een paar automatische controles worden uitgevoerd. Tijdens deze controle zullen de verschillende
standen van boven naar beneden oplichten. Als de controle beëindigd is, zal de laagste stand oplichten en
de activeringsknop zal blauw knipperen zodat u uw keuze kunt maken.
Opmerking: het toestel schakelt automatisch uit als de onjuiste code wordt ingevoerd (de sleutelschakelaar knippert niet
langer groen maar oranje en u hoort twee lage piepjes). Draai de sleutel naar links om het toestel uit te zetten. Wacht nu
enkele seconden, draai de sleutel weer om en toets de juiste veiligheidscode in.
GEBRUIKSAANWIJZING
IPLPRO
IPLPRO
IPLPRO
IPLPRO
IPLPRO
4
Pagina: 60
60
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
STAP 5
Druk eenmaal op de activeringsknop.
De activeringsknop stopt nu met
knipperen. De oranje lampjes op het
handvat lichten op.
Opmerking: iedere keer dat u naar een
andere stand overschakelt, moet u op
de activeringsknop drukken om door te
kunnen gaan.
STAP 6
Plaats het handvat op het gedeelte
dat u wilt behandelen. Zorg ervoor dat
alle 4 sensoren in contact met de huid
staan (misschien moet u hiervoor lichte
druk uitoefenen). De blauwe ‘klaar voor
gebruik’ lichtjes zullen nu aangaan.
STAP 7
Druk de behandelingsknop op het
handvat in om met de behandeling
te beginnen. Hiermee wordt de
behandeling in gang gezet. Misschien
merkt u dat het behandelde oppervlak
iets warmer wordt.
Opmerkingen:
• Het handvat NIET verplaatsen tijdens
de behandeling.
• Tijdens de behandeling kan het
handvat warm worden, wat heel
normaal is.
• Als er tijdens de behandeling
geen contact meer is tussen de
huidsensoren en de huid, zullen
de blauwe lichtjes op het handvat
uitgaan. Voer in dit geval stap 6
opnieuw uit.
GEBRUIKSAANWIJZING
IPLPRO
6
7
5
Pagina: 61
61
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
STAP 8
Na iedere behandelingslichtflits gaan de
blauwe lichtjes uit. Ook zal het toestel
een automatische controle uitvoeren na
iedere lichtflits. Deze duurt vijf seconden.
In deze tijd zullen de lichtjes die de
verschillende standen aangeven na
elkaar oplichten.
Als u het handvat naar een volgend
gedeelte wilt verplaatsen, moeten de
sensoren eerst van de huid worden
gehaald.
Als u bij de volgende behandeling
naar een hogere stand wilt overgaan,
druk dan de (+) knop in en voer stap 5
opnieuw uit.
Belangrijk: gebruik geen hogere dan
de maximale stand voor uw huidtype.
NA GEBRUIK
Draai de sleutel naar links in de UIT
positie om het toestel te vergrendelen.
Haal de sleutel uit het toestel en berg
deze veilig buiten het bereik van
kinderen op.
NAAR EEN HOGERE STAND OVERSCHAKELEN
Iedere keer dat u de IPL gebruikt, moet er een
behandelingslichtflits plaatsvinden op de voorgaande
standen voordat u naar een volgende stand kunt
overschakelen.Ditiseeningebouwdeveiligheidsfunctie
die ervoor zorgt dat u zich bewust bent van de sterkte
van de behandeling op iedere stand.
Telkens als u overschakelt naar een hogere stand,
zal een automatische controle van enkele seconden
worden uitgevoerd. Tijdens de controle zullen de
verschillende standen na elkaar oplichten.
GEBRUIKSAANWIJZING
8
IPLPRO
IPLPRO
Pagina: 62
62
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
AANVULLENDE OPMERKINGEN
• Als u een ‘lockout’ krijgt, kunt u het toestel eenvoudig
resetten door het met behulp van de sleutel uit te zetten, 5
seconden te wachten en het opnieuw aan te zetten.
• Hettoestelisbeveiligdtegenoververhitting.Vanoververhitting
is sprake als het lichtje van de tweede stand begint te
knipperen en de lichtjes op het handvat ook oranje worden
en beginnen te knipperen. Het toestel dient nu af te koelen.
• Een fout bij het peninstrument wordt aangegeven wanneer
het 4e stroomniveaulichtje knippert en de oranje lichtjes op
het instrument knipperen. Reset het instrument door het
uit te zetten met de sleutel. Wacht 5 seconden en zet het
instrument weer aan. Als het probleem niet verholpen is,
neemt u contact op met onze klantenservice.
• Als de lichtjes van de verschillende standen beginnen te
knipperen, kan dit duiden op een foutmelding zijn. Als de
lichtjes blijven knipperen, dient u contact op te nemen met
de klantenservice of kunt u naar onze website op www.rio-
ipl.com gaan voor meer informatie.
• Als 20 minuten lang geen knopjes worden ingedrukt,
zal het toestel op de energiespaarstand overschakelen.
Rondom de sleutelschakelaar zal een groen licht gaan
knipperen en stand 1 zal oplichten. Als u opnieuw
wilt beginnen, dient u het toestel met de sleutel uit en
daarna weer aan te zetten. Volg daarna stap 4 van de
‘Gebruiksaanwijzingen’.
HET GELUID AFZETTEN
Om de het geluid (piepjes) af te zetten, dient u
de activeringsknop ingedrukt te houden als u
het toestel met de sleutel aanzet.
Opmerking: hiermee worden de
waarschuwingspiepjes niet uitgezet.
Schakel het toestel met de sleutel uit en daarna
weer aan om het geluid weer te activeren.
OPBERGEN VAN DE KABEL
Wind de kabel van het handvat
om de gootjes aan de onderkant
van het toestel en plaats het
handvat in de houder van het
toestel.
IPLPRO
IPLPRO
Pagina: 63
63
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
BEHANDELINGSZONE
Om het te behandelen gedeelte aan te geven, kunt u een
kleine markering in de huid maken door het handvat op de
huid te drukken. Als u het handvat verplaatst, dient u deze
markeringen aan te houden, zodat u een soort raster kunt
opbouwen om ervoor te zorgen dat u niets overslaat.
Het te behandelen gedeelte kan ook met behulp van een
witte eyeliner aangegeven worden.
Belangrijk: Gebruik NOOIT een donkere eyeliner of
een viltstift om een gedeelte te markeren omdat deze
markeringen op het licht zullen reageren en zo de huid
kunnen beschadigen.
Markeringen die een soort raster opbouwen
1 4
3
2
8
7
6
5
GEZICHTSBEHANDELING
De IPL PRO kan binnen het deel dat in de afbeelding met een
witte stippellijn is aangegeven veilig op het gezicht worden
gebruikt.
Belangrijk: Het mag niet bij de ogen en lippen worden
gebruikt.
Pagina: 64
64
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
IndeIPLPRO-haarverwijderaarziteenbehandelingscassette
met een zeer sterke kwartslamp. Afhankelijk van een aantal
factoren (waaronder de kamertemperatuur, de gekozen
sterkte, de snelheid van de herhaalde lichtimpulsen), kan de
cassette 30.000+ behandelingsflitsen uitvoeren. De sterkte
van de lamp wordt na iedere behandeling gecontroleerd.
Zodra er nog 300 behandelingen
resteren, licht het lampje om de
levensduur van de lamp aan te geven
geel op.
Als het gele lichtje in een rood
knipperend lichtje verandert, moet de
lamp in de cassette worden vervangen.
STAP 1
Zet het toestel uit en weer aan en toets
de veiligheidscode in.
STAP 2
Houd de (-) en (+) knopjes tegelijk
ingedrukt terwijl het toestel een
automatische controle uitvoert.
De lichtjes die stand 1 en 5 aangeven,
gaan nu branden.
VERVANGEN VAN DE BEHANDELINGSCASSETTE
IPLPRO
2
I
1
Pagina: 65
65
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
STAP 3
Haal de behandelingscassette (waarin
de lamp zit) uit het toestel.
Het toestel zal nu automatisch
uitgaan.
STAP 4
Zorgervoordatdebevestigingspennetjes
zich ter hoogte van de gaten in het
handvat bevinden en druk de nieuwe
behandelingscassette stevig aan.
Het toestel zal nu automatisch
aangaan.
De lichtjes van stand 1 en 5 gaan nu
branden.
STAP 5
Houd de (-) en (+) knopjes tegelijk
ingedrukt. Het lampje dat de levensduur
van de lamp aangeeft en het lampje van
stand 5 gaan nu uit.
Bij de activeringsknop zal een blauw
licht gaan knipperen om aan te geven
dat het toestel weer klaar is voor
gebruik.
Opmerking: het toestel gaat niet aan
als de lamp verkeerd is aangesloten of
ontbreekt.
Extra behandelingscassettes kunnen
met het formulier voor de bestelling
van hulpstukken of via de Rio Careline
worden besteld.
VERVANGEN VAN DE BEHANDELINGSCASSETTE
3
4
IPLPRO
5
Pagina: 67
67
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Haartjes groeien altijd anders, afhankelijk van de leeftijd, het
gewicht, het metabolisme, de hormonen, de etniciteit, medicatie
en andere factoren. Elk haartje kent drie verschillende groeifasen:
De actieve groeifase (anagen), de aftakelingsfase
(catagen) wanneer het haar niet langer groeit, maar nog niet
uitvalt en de rustfase (telogen), wanneer het haar uitvalt en een
nieuw haartje begint te groeien.
De IPL-behandeling is effectief wanneer het haartje zich in de
actieve groeifase bevindt. Slechts een bepaald percentage van de
haren bevinden zich op elk gegeven moment in de actieve groeifase
(het eigenlijke percentage hangt van het individuele lichaam af).
Sommige follikels worden vernietigd, andere produceren na de
behandeling alleen maar vellus haartjes (fijne dunne haartjes) en
weer andere zijn uitgeschakeld, zodat het haar niet terug kan
groeien.
Om alle haartjes in de actieve groeifase te behandelen, zijn er
meerdere behandelingen nodig gedurende vele maanden (minimaal
zes behandelingen gedurende zes maanden). Daarna moet om de
4 tot 6 weken een snelle behandeling plaatsvinden om ervoor te
zorgen dat de uitgeschakelde haartjes niet geactiveerd worden,
zodat de huid permanent onthaard blijft.
WAAROM ZIJN MEERDERE BEHANDELINGEN NODIG?
Gebied
Haar-
follikel-
dichtheid
per vierkante cm
Rustfase
Tijd in
rustfase
Actieve
groei
Armen 80 18% 5 maanden 79%
Benen 60 18% 6 maanden 79%
Oksel 65 28% 3 maanden 69%
Borst/rug 70 28% 3 maanden 69%
Schaamdelen 70 25% 3 maanden 71%
Pagina: 68
68
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Hoe moet ik mijn huid op ontharing met IPL voorbereiden?
Zorg ervoor dat uw huid schoon is. Ontharing met IPL werkt
het beste op een bleke huid. Zonnebaden, het gebruik van
zonnebanken en bruiningsmiddelen zijn vanaf voor de behandeling
NIET meer toegestaan (vóór de behandeling).
Hoe moet ik mijn haren op ontharing met IPL
voorbereiden?
Scheer het gedeelte dat u wilt behandelen. Als u ervoor zorgt
dat de haren zo kort mogelijk zijn, kan de lichtenergie direct in
de haarwortel doordringen en kunt u voorkomen dat de huid
verschroeit.
Welke gedeeltes kan ik behandelen?
Het meeste lichaamshaar kan met IPL verwijderd worden – de
meest gebruikelijke gedeeltes zijn de oksels, benen, borst en
de bikinilijn. Bepaalde delen van het gezicht kunnen worden
behandeld, maar het mag niet bij de ogen en lippen worden
gebruikt. Raadpleeg het deel ‘Gezichtsbehandeling’ voordat het
op het gezicht wordt gebruikt.
Hoe voelt deze behandeling aan?
De meeste mensen voelen dat de huid warmer wordt. Er kan een
lichte huidirritatie optreden (te vergelijken met het gevoel dat u
ervaart als u een beetje verbrandt in de zon) als u naar een hogere
stand overschakelt of als de huid niet geschoren is. Mannen die
de behandeling ondergaan kunnen hier meer last van hebben
omdat het lichaamshaar van mannen over het algemeen dikker is
dan dat van vrouwen. Dit gevoel zal echter snel verdwijnen.
Kan ik gevoelige huid met IPL behandelen?
Ja, de IPL’s reageren alleen op het haar en de omringende huid
zal dus niet aangetast worden.
Hoe ziet mijn huid er na de behandeling uit?
Over het algemeen zult u geen verandering zien. Na de
behandeling kan uw huid er iets roder uitzien, maar normaal
gesproken verdwijnt dit weer binnen 24 uur. De huid rondom
de follikel kan iets rood kleuren - dit is heel normaal. Als uw huid
na 24 uur nog steeds rood of ontstoken is, dan duidt dit erop
dat u een te hoge stand voor uw huidtype hebt gebruikt. Zie het
hoofdstuk ‘Allergietest’.
Moet ik na de behandeling bepaalde dingen vermijden?
Blootstelling aan de zon of zonnebaden moet minimaal 48 uur
vermeden worden.
Als uw huid wordt blootgesteld aan de zon, gebruik dan een
goede zonnebrandcrème. Vermijd eveneens het gebruik
van huidreinigingsmiddelen met een schurende werking of
scrubcrèmes. Ga 48 uur lang niet zwemmen in water waar chloor
in zit en gebruik geen wervelbad. Door de chloor in het water zal
de huid gaan jeuken.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Pagina: 69
69
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Hoe vaak moet ik de IPL-behandeling herhalen?
De timing voor nabehandelingen is niet van kritiek belang.
Aanbevolen wordt een behandeling om de 2 weken, ook al
geven sommige mensen er de voorkeur aan om de huid elke
week te behandelen. Anderen doen dat slechts eenmaal per
maand. Dit hangt af van de persoonlijke voorkeur en van de
te behandelen huid. Zolang de haarfollikel of de omgevende
huid niet rood, pijnlijk of ontstoken is, kan de behandeling
na minstens 48 uur herhaald worden. Kies een tijd die u het
beste uitkomt. Geef dezelfde zone nooit telkens één lange
behandeling. Dit kan namelijk een rode en gezwollen huid
veroorzaken. Als u wilt dat uw huid vrij blijft van haartjes en dat
de uitgeschakelde haarfollikels uitgeschakeld blijven, moet u
de behandeling om de 4 tot 6 weken herhalen of zo vaak als
dat nodig is.
Is er een bepaalde vorm van nazorg die ik in acht moet
nemen?
Als u wilt, kunt u een ongeparfumeerde, verkoelende lotion, een
ijszakje of een natte handdoek op de behandelde gedeeltes
aanbrengen, hoewel we aanraden om de behandelde gedeeltes
24 uur lang niet met zeep te wassen. Zorg ervoor dat de behandelde
huid 3 dagen lang heel schoon wordt gehouden. Als u uw oksels
hebt behandeld, gebruik dan 2-3 dagen geen deodorant. Stel u 48
uur lang niet extreem lang bloot aan de zon.
Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
Ontharing op de lange termijn met IPL is gewoonlijk effectief
na minstens zes behandelingen gedurende een periode van 6
maanden. Dit verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk
van de behandelde zone, de haardensiteit, de groeicyclus en
de kleur van het haar. Donker haar op een lichte huid reageert
het beste op IPL, maar voor zowel donker als licht haar zijn
meestal meerdere behandelingen nodig voor een permanent
resultaat. Aanvankelijk zult u bij elke behandeling merken
dat de haartjes op de behandelde huid dunner beginnen te
worden of niet zo snel meer teruggroeien. Als u wilt dat uw
huid vrij blijft van haartjes en dat de uitgeschakelde haarfollikels
uitgeschakeld blijven, moet u de behandeling om de 4 tot 6
weken herhalen of zo vaak als dat nodig is.
Kan ik tussen de behandelingen door andere ontharings-
methodes gebruiken?
Omdat een van de vereisten van een behandeling met IPL
is dat er een haar aanwezig moet zijn in de follikel, zijn
ontharingsmethodes waarbij de haren worden uitgetrokken,
zoals waxen, epileerapparaten en behandelingen met pincetten
NIET geschikt om tussen de behandelingen door te gebruiken.
Het bleken van haar is ook NIET geschikt omdat dit het pigment
verwijdert, waardoor de IPL-behandeling niet werkt. Scheren,
microdermabrasiebehandelingen en ontharingscrèmes zijn ideaal
om tussen behandelingen door te gebruiken.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Pagina: 70
70
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Wat is het verschil tussen een IPL- en laserbehandeling?
Er zijn twee grote verschillen tussen lasers en Intense Pulsed
Light (intense lichtimpulsen). Over het algemeen behandelt
IPL een veel groter oppervlak dan de relatief kleine plek die
lasers bereiken. Dus verloopt de behandeling van grotere
oppervlakken veel sneller. Het andere grote verschil heeft
te maken met de golflengte van het gegenereerde licht.
Lasers produceren licht met een specifieke golflengte terwijl
IPL gebruik maakt van een breed spectrum aan golflengtes.
Hierdoor is IPL slechts geschikt voor specifieke huidtypes.
Hoe groot is het te behandelen gedeelte?
35mm x 14mm
Waarom is het belangrijk om te scheren?
Het is belangrijk dat ieder te behandelen gedeelte geschoren
is zodat alle lichtenergie direct op de haarwortels kan worden
gericht en de behandeling het grootst mogelijke effect kan
bereiken. Het voorkomt ook dat het haar boven de huid
verschroeit, wat onaangenaam kan aanvoelen.
Welke veiligheidsfuncties zijn in het toestel ingebouwd?
De belangrijkste veiligheidsfunctie regelt de sterkte, die slechts
met 1 stap kan worden verhoogd, te beginnen met stand 1.
Dit verkleint het risico op het gebruik van een te hoge stand.
De sterkte kan verlaagd worden in zoveel stappen als nodig zijn.
Andere veiligheidsmechanismen zijn:
• Een slot met sleutel
• Een veiligheidscode om misbruik te voorkomen.
• Huidsensoren op het toestel om ervoor te zorgen dat de
huid alleen met IPL wordt behandeld als er contact mee is
gemaakt.
• Een feloranje ‘knipperlicht’ waardoor iemand automatisch
met zijn ogen gaat knipperen als het toestel direct op
wordt gericht.
• Een UV-filter in het IPL-raam om het risico van schadelijk
UV-licht te voorkomen.
• Oververhittingsdetectie
Heeft deze behandeling bijwerkingen?
Zoals bij alle ontharingsproducten die lichtenergie gebruiken,
kan de huid enigszins rood worden na gebruik en op bepaalde
plekken lichter worden. Deze twee bijwerkingen verdwijnen
normaal gesproken binnen 24 uur.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Pagina: 71
71
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
ONDERHOUD
• Niet blootstellen aan temperaturen onder de 15°C of bewaren
bij een temperatuur van hoger dan 40°C
• De ventilatiegaatjes op het toestel niet bedekken tijdens
gebruik.
• Gebruik dit apparaat niet in een natte omgeving (in de buurt
van bad of douche). Niet gebruiken als er water in het toestel
is terechtgekomen.
• Niet in water onderdompelen.
• Gebruik dit product alleen met de kabel die met het toestel
wordt geleverd.
• Haal na gebruik de kabel van het toestel en bewaar dit buiten
bereik van kinderen.
• Als het handvat, de kabel van het handvat of de hoofdkabel
beschadigt raakt, moet u onmiddellijk stoppen het toestel te
gebruiken.
• Als de kabel beschadigd is, moet deze vervangen worden
door de fabrikant, een officiële dealer of een anderszins
gekwalificeerde persoon om te voorkomen dat er een
gevaarlijke situatie ontstaat.
• De kabel van het handvat kan niet vervangen worden als deze
beschadigd is. Om veiligheidsredenen mag u het toestel in dat
geval niet langer gebruiken.
• Het toestel, handvat en behandelingscassette bevat geen
onderdelen die onderhouden moeten worden. Haal het toestel
NOOIT uit elkaar en repareer het NOOIT. Als u een probleem
hebt met het gebruik van dit product, neem dan contact op
met onze klantenservice.
• U kunt het product schoonmaken met een enigszins vochtige
doek.
• Vuil of stof dat zich ophoopt in de IPL-opening zal de werking
van de IPL aantasten. Als u vuil of stof ziet, dient u het toestel uit
te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Maak
de gaatjes daarna met een pluisvrije doek of een wattenstaafje
schoon (zorg dat er geen pluisjes in de opening achterblijven).
• Gebruik dit toestel NIET in de buurt van kortegolfapparatuur of
een magnetron.
• De werking van dit apparaat kan aangetast worden door
elektromagnetische storingen. Als u vermoedt dat dit het geval
is, schakel het apparaat in kwestie uit en zet het daarna weer
aan om het te resetten.
• Negeer de veiligheidsfuncties NIET.
• Misbruik van het toestel kan lichamelijk letsel veroorzaken.
Pagina: 72
72
INTENSE PULSED LIGHT Professional
HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
AFVOEREN VAN HET APPARAAT
De EU-richtlijn (2002/96/EC) inzake ‘Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) is geïmplementeerd om
producten te recyclen met de beste bestaande verzamel- en recyclingstechnieken om het milieu zo weinig mogelijk te
belasten, gevaarlijke stoffen af te voeren en ervoor te zorgen dat de hoeveelheid afval niet toeneemt.
Dit product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur. Zorg er dus voor dat aan het einde van de levensduur van dit
product en de behandelingscassette, beide op de juiste manier van de hand worden gedaan, conform de regels van uw gemeente.
Ze mogen niet samen met het huishoudafval worden weggegooid.
KLANTENSERVICE
Als u vragen hebt of problemen met dit product ondervindt, neem dan contact op met de Rio Careline op +44 (0) 1242 702345
of stuur een e-mail naar: online@riobeauty.com
Ga om uw tweejarige garantie te registeren naar: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Rio IPL Pro.

Stel een vraag over de Rio IPL Pro

Heb je een vraag over de Rio IPL Pro en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Rio IPL Pro. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Rio IPL Pro zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.