Rio IPHR3 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Rio IPHR3. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Rio
 • Product: Lichtontharingsapparaat
 • Model/naam: IPHR3
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands, Duits, Frans

Inhoudsopgave

Pagina: 3
nl BELANGRIJK
In welke gevallen niet te gebruiken
•	 De IPL-haarverwijderaar is niet geschikt voor mensen die 
lichtgevoelig zijn of een lichtgevoelige huid hebben. Dit kan
door verschillende aandoeningen of medicijnen worden
veroorzaakt. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, raden
we u aan IPL NIET te gebruiken. Als u lijdt of hebt geleden aan
epileptische aanvallen, raden we u aan IPL NIET te gebruiken.
Een groot aantal gangbare medicijnen kan lichtgevoeligheid
veroorzaken. Daarom moet u, als u medicijnen gebruikt, alert
zijn op symptomen van lichtgevoeligheid. Bij twijfel dient u uw
arts te raadplegen. Gangbare medicijnen die lichtgevoeligheid
kunnen veroorzaken zijn onder andere urinedrijvende middelen,
bepaalde antibiotica, tricyclische antidepressiva, medicijnen 
die voor schildklieraandoeningen worden voorgeschreven,
lupus en artritis.
•	 Niet voor gebruik aan of door kinderen jonger dan 14 jaar oud.
Niet voor gebruik aan of door kinderen tussen de 14 en 17 jaar
oud zonder ouderlijk toezicht.
•	 NIET gebruiken als u lijdt of hebt geleden aan huidkanker.
•	 NIET gebruiken als u diabetes, een nieraandoening, een
hartkwaal of problemen met uw schildklieren hebt.
Mogelijke reacties
De meeste mensen ervaren een warm gevoel tijdens de
behandeling. Bij sommige mensen wordt de huid enigszins rood.
In de meeste gevallen zal dit binnen 24 uur verdwijnen, maar in
zeldzame gevallen kan het tot 72 uur duren.
Bij de volgende bijwerkingen dient de behandeling gestaakt te
worden. In alle gevallen dient u het behandelde gebied te verkoelen
– we bevelen een verkoelende gel op basis van aloë vera aan.
Als de symptomen langer dan 48 uur aanhouden, neem dan
contact op met uw huisarts.
• Pijn aan het behandelde gedeelte
• Jeukend gevoel op het behandelde gedeelte
• Rode uitslag
Als het volgende gebeurt, neem dan onmiddellijk contact op met
uw huisarts.
• Blaren of brandwonden
Onderhoud
•	 Als de kabel beschadigd is, moet deze vervangen worden
door de fabrikant, een officiële dealer of een anderszins
gekwalificeerde persoon om te voorkomen dat er een gevaarlijke
situatie ontstaat.
•	 Het toestel, handvat en behandelingscassette bevat geen
onderdelen die onderhouden moeten worden. Haal het toestel
NOOIT uit elkaar en repareer het NOOIT. Als u een probleem
hebt met het gebruik van dit product, neem dan contact op met
onze klantenservice.
•	 U kunt het product schoonmaken met een enigszins vochtige
doek.
•	 Vuil of stof dat zich ophoopt in de IPL-opening zal de werking
van de IPL aantasten. Als u vuil of stof ziet, dient u het toestel uit
te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Maak
de gaatjes daarna met een pluisvrije doek of een wattenstaafje
schoon (zorg dat er geen pluisjes in de opening achterblijven).
Pagina: 52
51 FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
INLEIDING
De FOREVER FREETM
IPL-haartjesverwijderaar maakt gebruik van de intensieve
lichtpulstechnologie om duurzaam haartjes te verwijderen. Bij regelmatige behandeling
kan de lichaamsbegroeiing permanent worden verminderd. IPL is geschikt voor grote
huidoppervlakken, zoals benen, armen, oksels, bikinilijn, rug en borst en ook bepaalde
delen van het gezicht.
Pagina: 53
52
FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
1	 Sleutelschakelaar
2	 Knop om lichttoevoer te verlagen (-)
3	 Knop om lichttoevoer te verhogen (+)
4	 Lampjes met energiestanden
5	 Lampje dat levensduur van de lamp
aangeeft
6	 Activeringsknop
7	 Stroomaansluiting
(aan de achterkant)
8	 Kabel van het handvat
9	 Handvat
1 6 7
2
3
4
5 8
9
Pagina: 54
53 FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
0	 IPL-behandelingsknopje
!	 Blauw ‘klaar voor gebruik’ knopje (2x)
@	 Behandelingscassette
£	 Markeringsrand
$	 Oranje ‘veiligheidslampje’ (2x)
%	 Oranje IPL-venster
^	 Huidsensoren (4x)
&	 Lamp
*	 Scheermes
(	 Elektriciteitskabel
)	 Sleutels
@
0
!
(
*
)
^
£
&
%
$
Pagina: 55
54
FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
GESCHIKTE HUIDTYPES
Uw FOREVER FREETM
IPL-haarverwijderaar is geschikt voor lichte tot olijfkleurige en gebronsd huidtypes. Voor een effectieve
behandeling dient het haar donkerder dan de huid eromheen te zijn. De beste resultaten worden bereikt op een lichte huid
met donker haar.
Het is mogelijk dat u verschillende standen moet gebruiken voor verschillende delen van uw lichaam. Ieder gedeelte dient
getest te worden om de geschikte, maximaal door u te gebruiken stand te bepalen.
Gebruik de huidtintkaart samen met de huidkaart (blz. 56) om uw huidtint/huidtype te bepalen.
HUIDTINTKAART
zwart
donker-
bruin
gebruind
zeer licht licht olijfkleurig
NIET geschikt voor
IPL-behandeling
Geschikt voor
IPL-behandeling
Pagina: 56
55 FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
BEKNOPT BEHANDELINGSOVERZICHT
Lees alle
waar-
schuwingen
voordat u begint
Bepaal uw
huidtint
met behulp
van de
huidtintkaart
Doe een
allergietest
Wacht
24 uur
Reageerde
uw huid op de
allergietest?
Zie ‘Mogelijke
reacties’ onder
‘Waar-
schuwingen’
Zie ‘Mogelijke
reacties’ onder
‘Waar-
schuwingen’
Behandeling
Nee
Ja Ja
Nee
Gebruik het
FOREVER FREETM
IPL-toestel NIET
voordat het
probleem
is opgelost
Enige reactie
na de
behandeling?
Pagina: 57
56
FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Ongeschikte huidtinten en -types
•	 IPL is niet geschikt voor donkere huidtinten, bijvoorbeeld de
huid van personen van Afro-Caraïbische, Afrikaanse, Indiase
of Pakistaanse origine. Zelfs als uw huidtint geschikt lijkt
op basis van de huidtintkaart, dient u het product niet te
gebruiken als uw naaste familieleden (ouders/ grootouders)
huidtinten hebben zoals hierboven beschreven. Zie hoofdstuk
‘Geschikte huidtypes’.
•	 NIET op abnormale huidpigmentatie gebruiken zoals 
albinisme of vitiligo.
•	 IPL is niet geschikt voor het verwijderen van rood, lichtblond,
grijs of wit haar.
Oppervlaktes die niet behandeld mogen worden
•	 Niet op tatoeages, permanente make-up, puistjes, acne,
wratten, haar op donkere vlekjes of moedervlekken, donkere
sproeten, huidaandoeningen, geboortevlekken, verbrande
huid, tepels, genitaliën of anale zones, spataderen, eczeem,
koortsuitslag rondom de lippen, psoriasis, open wonden of
beschadigde huid.
In welke gevallen niet te gebruiken
•	 Dit apparaat is niet bedoeld voor personen, onder wie
kinderen, met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij
deze personen, met het oog op hun veiligheid, onder toezicht
staan of aanwijzingen voor het gebruik van dit apparaat
hebben gekregen van een verantwoordelijke persoon.
•	 Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kinderen niet met dit
apparaat spelen.
WAARSCHUWINGEN
Pagina: 58
57 FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
WAARSCHUWINGEN
•	 Dit product uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.
•	 NIET gebruiken na het drinken van alcohol of als u zich niet
lekker / moe voelt.
•	 Van het gebruik van IPL zou u zich niet naar of vervelend moeten
voelen. Misschien voelt het behandelde oppervlak enigszins
warm aan. Als u een onaangenaam of branderig gevoel ervaart, 
kan het zijn dat het apparaat op een te hoge stand staat.
•	 NOOIT hetzelfde huidoppervlak meerdere keren gedurende
één sessie behandelen.
•	 Dit product is bedoeld om thuis te gebruiken. Het is niet
bedoeld voor commercieel gebruik.
•	 Ingebouwde veiligheidsfuncties beschermen het oog tegen
gevaarlijke lichtconcentraties. Richt het handvat echter nooit
op of in de buurt van de ogen.
•	 De eerste behandeling zal altijd op de eerste stand plaatsvinden
en bij de volgende behandeling kan slechts één stand hoger
ingeschakeld worden.
•	 Reflectiegevaar: verwijder voor gebruik alle sieraden uit de
omgeving van het te behandelen gebied.
•	 NOOIT in de buurt van brandbaar materiaal gebruiken.
•	 De sleutel buiten het bereik van kinderen bewaren, als u het
apparaat niet gebruikt.
Pagina: 59
58
FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Doe 24 uur voor de behandeling een allergietest op een klein
stukje huid.
Deze allergietest bepaalt de maximale stand die gebruikt kan
worden voor uw huidtype.
Behandel een stukje huid (bijv. op uw arm of been) op
iedere stand totdat de maximale stand voor uw huidtype (zie
Huidkaart) is bereikt. Gebruik het (+) knopje om de sterkte
telkens één stand te verhogen en behandel iedere keer een
ander stukje huid met het handvat.
Als u een onaangenaam gevoel ervaart, is de vorige stand de
maximale stand die u kunt gebruiken.
De huid kan binnen een uur na de behandeling iets rood
worden, maar dit hoeft niet zo te zijn. Als de rode kleur na 24
uur echter nog niet is verdwenen, kan dit erop wijzen dat de
gebruikte stand te hoog voor uw huidtype was.
BELANGRIJK: Omdat de huidskleur kan variëren op het
lichaam, is het mogelijk dat u verschillende standen voor
verschillende gebieden moet gebruiken. Ieder gebied dient
getest te worden om achter de geschikte maximale stand te
komen.  
ALLERGIETEST huidkaart
Huid-
type
Huidskleur
Reactie op
blootstelling aan
zon
Maximale stand
I
Zeer licht,
‘doorschijnend’
Verbrandt altijd,
wordt nooit bruin
Afhankelijk van de
allergietest kunnen
alle 5 standen worden
gebruikt
II Licht Verbrandt altijd
III
Licht tot
olijfkleurig
Verbrandt licht
Afhankelijk van de
allergietest kunnen
standen 1,2 en 3
worden gebruikt
IV
Olijfkleurig/
Gebruind
Verbrandt bijna
nooit, wordt
gemakkelijk bruin
V Donkerbruin
Verbrandt zeer
zelden
NIET geschikt voor
behandeling met IPL
VI Zwart Verbrandt nooit
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1 2 3
Pagina: 60
59 FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Zorg ervoor dat u het hoofdstuk ‘Waarschuwingen’ hebt gelezen voordat u verdergaat.
•	 Gebruik geen ontharingsmethode die het haar uit de haarfollikels trekt, omdat dit IPL ineffectief maakt.
•	 Verwijder vóór elk gebruik alle juwelen uit de omgeving van het te behandelen gebied.
•	 Zorg ervoor dat u 24 uur voor de behandeling een allergietest hebt gedaan op het gedeelte dat u wilt behandelen
en dat u weet wat de maximale stand is die u voor uw huidtype kunt gebruiken.
•	 Uw eerste behandeling zal altijd op stand 1 zijn. Pas nadat een behandeling is uitgevoerd kan worden overgeschakeld
op een hogere stand.
VOORDAT U BEGINT
EEN HOGERE STAND GEBRUIKEN
Iedere keer dat u FOREVER FREETM
IPL gebruikt, dient u een behandelingsflits uit te voeren op iedere stand
voordat u naar de volgende stand kunt overschakelen. Dit is een beveiligingsfunctie van het apparaat om ervoor
te zorgen dat u zich bewust bent van de behandelingssterkte van iedere stand.
Telkens als u naar een hogere stand overschakelt, voert het apparaat een automatische controle van enkele
seconden uit. Tijdens deze controle zullen de verschillende standen na elkaar oplichten. Deze automatische
controles kunnen ook op andere tijdstippen plaatsvinden en zijn belangrijk om het toestel zo optimaal mogelijk te
laten functioneren.
Pagina: 61
60
FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
STAP 1
Scheer het gedeelte dat u wilt
behandelen. Dit om ervoor te zorgen
dat de lichtenergie zich direct op de
haarwortel kan richten en dat het haar
boven de huid niet verschroeit.
STAP 2
Steek de stroomkabel in de
stroomaansluiting aan de achterkant
van het toestel en steek de stekker
vervolgens in het stopcontact.
STAP 3
Draai de sleutel in de richting van de
klok in de AAN positie om het apparaat
te ontgrendelen. Het licht rondom
de sleutelschakelaar zal groen gaan
knipperen. Stand 1 zal oplichten en de
ventilator zal aanslaan.
BELANGRIJK
Op een hard oppervlak plaatsen en ervoor zorgen
dat de koelventilatoren aan de onderkant niet worden
geblokkeerd, bijv. door een dekbed of een zacht tapijt.
3
1
2
GEBRUIKSAANWIJZING
 
 
Pagina: 62
61 FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
STAP 4
Toets de veiligheidscode in door de toetsen die hieronder staan afgebeeld (zwart gemarkeerd) in de volgende volgorde in
te drukken:
U zult twee piepjes horen en de sleutelschakelaar zal ophouden met knipperen en groen oplichten.
Er zullen een paar automatische controles worden uitgevoerd. Tijdens deze controle zullen de verschillende
standen van boven naar beneden oplichten. Als de controle beëindigd is, zal de laagste stand oplichten
en de activeringsknop zal blauw knipperen zodat u uw keuze kunt maken.
Opmerking: het toestel schakelt automatisch uit als de onjuiste code wordt ingevoerd (de sleutelschakelaar knippert niet
langer groen maar oranje en u hoort twee lage piepjes). Draai de sleutel naar links om het toestel uit te zetten. Wacht nu
enkele seconden, draai de sleutel weer om en toets de juiste veiligheidscode in.
GEBRUIKSAANWIJZING
4
Pagina: 63
62
FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
STAP 5
Druk eenmaal op de activeringsknop.
De activeringsknop stopt nu met
knipperen. De oranje lampjes op het
handvat lichten op.
Opmerking: iedere keer dat u naar een
andere stand overschakelt, moet u op
de activeringsknop drukken om door te
kunnen gaan.
STAP 6
Plaats het handvat op het gedeelte
dat u wilt behandelen. Zorg ervoor dat
alle 4 sensoren in contact met de huid
staan (misschien moet u hiervoor lichte
druk uitoefenen). De blauwe ‘klaar voor
gebruik’ lichtjes zullen nu aangaan.
STAP 7
Druk de behandelingsknop op het
handvat in om met de behandeling
te beginnen. Hiermee wordt de
behandeling in gang gezet. Misschien
merkt u dat het behandelde oppervlak
iets warmer wordt.
Opmerkingen:
•	 Het handvat NIET verplaatsen
tijdens de behandeling.
•	 Tijdens de behandeling kan het
handvat warm worden, wat heel
normaal is.
•	 Als er tijdens de behandeling
geen contact meer is tussen de
huidsensoren en de huid,  zullen
de blauwe lichtjes op het handvat
uitgaan. Voer in dit geval stap 6
opnieuw uit.
GEBRUIKSAANWIJZING
5
6
7
Pagina: 64
63 FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
STAP 8
Na iedere behandelingslichtflits gaan de
blauwe lichtjes uit. Ook zal het toestel
een automatische controle uitvoeren
na iedere lichtflits. Deze duurt vijf
seconden. In deze tijd zullen de lichtjes
die de verschillende standen aangeven
na elkaar oplichten.
Als u het handvat naar een volgend
gedeelte wilt verplaatsen, moeten de
sensoren eerst van de huid worden
gehaald.
Als u bij de volgende behandeling
naar een hogere stand wilt overgaan,
druk dan de (+) knop in en voer stap
5 opnieuw uit.
Belangrijk: gebruik geen hogere dan
de maximale stand voor uw huidtype.
NA GEBRUIK
Draai de sleutel naar links in de UIT
positie om het toestel te vergrendelen.
Haal de sleutel uit het toestel en berg
deze veilig buiten het bereik van
kinderen op.
NAAR EEN HOGERE STAND OVERSCHAKELEN
Iedere keer dat u de FOREVER FREETM
IPL gebruikt,
moet er een behandelingslichtflits plaatsvinden op
de voorgaande standen voordat u naar een volgende
stand kunt overschakelen. Dit is een ingebouwde
veiligheidsfunctie die ervoor zorgt dat u zich bewust
bent van de sterkte van de behandeling op iedere
stand. Telkens als u overschakelt naar een hogere
stand, zal een automatische controle van enkele
seconden worden uitgevoerd. Tijdens de controle
zullen de verschillende standen na elkaar oplichten.
8
GEBRUIKSAANWIJZING
Pagina: 65
64
FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
HET GELUID AFZETTEN
Om de het geluid (piepjes) af te zetten, dient u
de activeringsknop ingedrukt te houden als u
het toestel met de sleutel aanzet.
Opmerking: hiermee worden de
waarschuwingspiepjes niet uitgezet.
Schakel het toestel met de sleutel uit en daarna
weer aan om het geluid weer te activeren.
OPBERGEN VAN DE KABEL
Wind de kabel van het
handvat om de gootjes aan
de onderkant van het toestel
en plaats het handvat in de
houder van het toestel.
Als een van bovenstaande problemen niet verholpen wordt
of als de stroomlichtjes blijven knipperen, neemt u contact
op met onze klantenservice of gaat u naar de website:
www.rio-ipl.com voor meer informatie.
FOUTCODES
Indicatie Probleem / Oplossing
BESCHERMING TEGEN
OVERVERHITTING
De eenheid moet ingeschakeld
blijven (de koelventilatoren
functioneren). Leg het
peninstrument op een hard
oppervlak (NIET op zijn zijkant
of op de console).
STORING VAN VENTILATOR
VAN HET PENINSTRUMENT
Schakel het apparaat uit met
de sleutelschakelaar, wacht 5
seconden en schakel het weer in.
ENERGIEBESPARENDE
STAND
Schakel het apparaat uit met
de sleutelschakelaar, wacht 5
seconden en schakel het weer in.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Alle lichten zijn uit
Pagina: 66
65 FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
BEHANDELINGSZONE
Om het te behandelen gedeelte aan te geven, kunt u een
kleine markering in de huid maken door het handvat op de
huid te drukken. Als u het handvat verplaatst, dient u deze
markeringen aan te houden, zodat u een soort raster kunt
opbouwen om ervoor te zorgen dat u niets overslaat.
Het te behandelen gedeelte kan ook met behulp van een
witte eyeliner aangegeven worden.
Belangrijk: Gebruik NOOIT een donkere eyeliner of
een viltstift om een gedeelte te markeren omdat deze
markeringen op het licht zullen reageren en zo de huid
kunnen beschadigen.
Markeringen die een soort raster opbouwen
1 4
3
2
8
7
6
5
GEZICHTSBEHANDELING
De Intense Pulsed Light Hair Remover kan binnen het deel dat
in de afbeelding met een witte stippellijn is aangegeven veilig
op het gezicht worden gebruikt.
Belangrijk: Gebruik dit product niet rondom de ogen of op
de lippen.
Pagina: 67
66
FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
In de FOREVER FREETM
IPL-haarverwijderaar zit een
behandelingscassette met een zeer sterke lamp. De sterkte
van de lamp wordt na iedere behandeling gecontroleerd.
Als er 300 behandelingen resteren,
begint het waarschuwingslampje voor
de peer geel te knipperen.
Als het gele lichtje in een rood
knipperend lichtje verandert, moet de
lamp in de cassette worden vervangen.
Extra behandelingscassettes kunnen met het formulier
voor de bestelling van hulpstukken of via de Rio Careline
worden besteld.
Vermeld bij bestelling van een nieuwe
behandelingspatroon de gedrukte
code die staat op de zijkant van de
behandelingspatroon.
Samen met het 7-cijferige serienummer
uit de ratingtabel op het onderstel van
uw FOREVER FREETM
-eenheid.
VERVANGEN VAN DE BEHANDELINGSCASSETTE
2-IPHR3-BULB-ASSY-V1
SN 11000001
Model: IPHR3
Input: 230V ~ 50Hz 150W Max
Manufactured by The Dezac Group Ltd. GL53 7ET
SN 1100255
Model: IPHR3
Input: 230V ~ 50Hz 150W Max
Manufactured by The Dezac Group Ltd. GL53 7ET
Pagina: 68
67 FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
STAP 1
Zet het toestel uit en weer aan en toets
de veiligheidscode in.
STAP 2
Houd de (-) en (+) knopjes tegelijk
ingedrukt terwijl het toestel een
automatische controle uitvoert.
De lichtjes die stand 1 en 5 aangeven,
gaan nu branden.
STAP 3
Haal de behandelingscassette (waarin
de lamp zit) uit het toestel.
Het toestel zal nu automatisch
uitgaan.
STAP 4
Zorg ervoor dat de
bevestigingspennetjes zich ter hoogte
van de gaten in het handvat bevinden en
druk de nieuwe behandelingscassette
stevig aan.
Het toestel zal nu automatisch
aangaan.
De lichtjes van stand 1 en 5 gaan nu
branden.
STAP 5
Houd de (-) en (+) knopjes tegelijk
ingedrukt. Het lampje dat de levensduur
van de lamp aangeeft en het lampje
van stand 5 gaan nu uit.
Bij de activeringsknop zal een blauw
licht gaan knipperen om aan te geven
dat het toestel weer klaar is voor gebruik.
Opmerking: het toestel gaat niet aan
als de lamp verkeerd is aangesloten of
ontbreekt.
3
VERVANGEN VAN DE BEHANDELINGSCASSETTE
4
2
5
1
Pagina: 69
68
FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
DE HAARGROEICYCLUS
Anagen	 Catagen	 Telogen	 Vroeg tot gemiddeld anagen	 Anagen
Groeifase	 Degradatiefase	 Rustfase	 Hergroeifase	 Nieuwe groeifase
Pagina: 70
69 FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Haartjes groeien altijd anders, afhankelijk van de leeftijd, het
gewicht, het metabolisme, de hormonen, de etniciteit, medicatie
en andere factoren. Elk haartje kent drie verschillende groeifasen:
De actieve groeifase (anagen), de aftakelingsfase
(catagen) wanneer het haar niet langer groeit, maar nog niet
uitvalt en de rustfase (telogen), wanneer het haar uitvalt en een
nieuw haartje begint te groeien.
De IPL-behandeling is het efficiëntst bij haar in actieve groeifase.
Op elk moment is een bepaald percentage haar in de actieve
groeifase (het reële percentage verschilt van lichaamsdeel tot
lichaamsdeel). Met IPL worden zachte pulseringen van intens licht
op het haarzakje gericht om de haarwortel te vernietigen zonder
de omgeving te beschadigen.
Om alle haartjes in de actieve groeifase te bereiken, plant u best
een aantal behandelingen over meerdere maanden (ten minste
zes behandelingen over een periode van zes maanden). Daarna
zou een snelle behandeling om de 4 tot 6 weken voldoende
moeten zijn om elke dag opnieuw te genieten van een zachte huid.
WAAROM ZIJN MEERDERE BEHANDELINGEN NODIG?
Gebied
Haar-
follikel-
dichtheid
per vierkante cm
Rustfase
Tijd in
rustfase
Actieve
groei
Gezicht 500 68% 10 Weken 30%
Armen 80 18% 5 maanden 79%
Benen 60 18% 6 maanden 79%
Oksel 65 28% 3 maanden 69%
Borst/rug 70 28% 3 maanden 69%
Schaamdelen 70 25% 3 maanden 71%
Pagina: 71
70
FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Hoe moet ik mijn huid op ontharing met IPL voorbereiden?
Zorg ervoor dat uw huid schoon is. Ontharing met IPL werkt
het beste op een bleke huid. Zonnebaden, het gebruik
van zonnebanken en bruiningsmiddelen zijn vanaf voor de
behandeling NIET meer toegestaan (vóór de behandeling).
Hoe moet ik mijn haren op ontharing met IPL voorbereiden?
Scheer het gedeelte dat u wilt behandelen. Als u ervoor zorgt
dat de haren zo kort mogelijk zijn, kan de lichtenergie direct in
de haarwortel doordringen en kunt u voorkomen dat de huid
verschroeit.
Welke gedeeltes kan ik behandelen?
Het meeste lichaamshaar kan met IPL verwijderd worden – de
meest gebruikelijke gedeeltes zijn de oksels, benen, borst en
de bikinilijn. Bepaalde delen van het gezicht kunnen worden
behandeld, maar het mag niet bij de ogen en lippen worden
gebruikt. Raadpleeg het deel ‘Gezichtsbehandeling’ voordat het
op het gezicht wordt gebruikt.	
Hoe voelt deze behandeling aan?
De meeste mensen voelen dat de huid warmer wordt. Er kan
een lichte huidirritatie optreden (te vergelijken met het gevoel
dat u ervaart als u een beetje verbrandt in de zon) als u naar
een hogere stand overschakelt of als de huid niet geschoren
is. Mannen die de behandeling ondergaan kunnen hier meer
last van hebben omdat het lichaamshaar van mannen over het
algemeen dikker is dan dat van vrouwen. Dit gevoel zal echter
snel verdwijnen.
Kan ik gevoelige huid met IPL behandelen?
Ja, de IPL’s reageren alleen op het haar en de omringende huid
zal dus niet aangetast worden.
Hoe ziet mijn huid er na de behandeling uit?
Over het algemeen zult u geen verandering zien. Na de
behandeling kan uw huid er iets roder uitzien, maar normaal
gesproken verdwijnt dit weer binnen 24 uur. De huid rondom de
follikel kan iets rood kleuren - dit is heel normaal. Als uw huid
na 24 uur nog steeds rood of ontstoken is, dan duidt dit erop
dat u een te hoge stand voor uw huidtype hebt gebruikt. Zie het
hoofdstuk ‘Allergietest’.
Moet ik na de behandeling bepaalde dingen vermijden?
Blootstelling aan de zon of zonnebaden moet minimaal 48 uur
vermeden worden.
Als uw huid wordt blootgesteld aan de zon, gebruik dan een
goede zonnebrandcrème. Vermijd eveneens het gebruik
van huidreinigingsmiddelen met een schurende werking of
scrubcrèmes. Ga 48 uur lang niet zwemmen in water waar chloor
in zit en gebruik geen wervelbad. Door de chloor in het water zal
de huid gaan jeuken.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Pagina: 72
71 FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Hoe vaak moet ik de IPL-haarverwijderingsbehandeling
herhalen?
De te volgen behandelingstiming is niet zo belangrijk. Initieel
bevelen we een behandeling aan om de twee weken. Sommige
mensen geven echter de voorkeur aan een behandeling per
week of om de twee dagen om elk zichtbaar haar meteen te
verwijderen. Andere kiezen voor slechts een behandeling per
maand.
Is er een bepaalde vorm van nazorg die ik in acht moet
nemen?
Als u wilt, kunt u een ongeparfumeerde, verkoelende lotion, een
ijszakje of een natte handdoek op de behandelde gedeeltes
aanbrengen, hoewel we aanraden om de behandelde gedeeltes
24 uur lang niet met zeep te wassen. Zorg ervoor dat de
behandelde huid 3 dagen lang heel schoon wordt gehouden.
Als u uw oksels hebt behandeld, gebruik dan 2-3 dagen geen
deodorant. Stel u 48 uur lang niet extreem lang bloot aan de zon.
Hoeveel behandelingen heb ik nodig?
Een langdurige haarverwijdering met IPL is meestal pas
effectief na minimaal zes behandelingen over een periode
van zes maanden. Dit verschilt van persoon tot persoon en
is afhankelijk van de behandelde zone.  Donkere haartjes
op een blanke huid reageren het best op IPL. Nochtans
zijn voor zowel donkere als voor blonde haartjes meerdere
behandelingen nodig voor een duurzaam resultaat. In eerste
instantie merkt u bij elke behandeling dat de haartjes in de
behandelde zones dunner worden. Voor een haarvrije huid
moet u de behandeling om de vier tot zes weken of naar
behoeven herhalen.
Kan ik tussen de behandelingen door andere ontharings-
methodes gebruiken?
Omdat een van de vereisten van een behandeling met IPL
is dat er een haar aanwezig moet zijn in de follikel, zijn
ontharingsmethodes waarbij de haren worden uitgetrokken,
zoals waxen, epileerapparaten en behandelingen met pincetten
NIET geschikt om tussen de behandelingen door te gebruiken.
Het bleken van haar is ook NIET geschikt omdat dit het pigment
verwijdert, waardoor de IPL-behandeling niet werkt. Scheren,
microdermabrasiebehandelingen en ontharingscrèmes zijn ideaal
om tussen behandelingen door te gebruiken.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Pagina: 73
72
FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
Wat is het verschil tussen een IPL- en laserbehandeling?
Er zijn twee grote verschillen tussen lasers en Intense Pulsed
Light (intense lichtimpulsen). Over het algemeen behandelt
IPL een veel groter oppervlak dan de relatief kleine plek die
lasers bereiken. Dus verloopt de behandeling van grotere
oppervlakken veel sneller.  Het andere grote verschil heeft
te maken met de golflengte van het gegenereerde licht.
Lasers produceren licht met een specifieke golflengte terwijl
IPL gebruik maakt van een breed spectrum aan golflengtes.
Hierdoor is IPL slechts geschikt voor specifieke huidtypes.
Hoe groot is het te behandelen gedeelte?
20mm x 10mm
Waarom is het belangrijk om te scheren?
Het is belangrijk dat ieder te behandelen gedeelte geschoren
is zodat alle lichtenergie direct op de haarwortels kan worden
gericht en de behandeling het grootst mogelijke effect kan
bereiken. Het voorkomt ook dat het haar boven de huid
verschroeit, wat onaangenaam kan aanvoelen.
Welke veiligheidsfuncties zijn in het toestel ingebouwd?
De belangrijkste veiligheidsfunctie regelt de sterkte, die slechts
met 1 stap kan worden verhoogd, te beginnen met stand 1.
Dit verkleint het risico op het gebruik van een te hoge stand.
De sterkte kan verlaagd worden in zoveel stappen als nodig zijn.
Andere veiligheidsmechanismen zijn:
•	 Een slot met sleutel
•	 Een veiligheidscode om misbruik te voorkomen.	
•	 Huidsensoren op het toestel om ervoor te zorgen dat de
huid alleen met IPL wordt behandeld als er contact mee is
gemaakt.
•	 Een feloranje ‘knipperlicht’ waardoor iemand automatisch
met zijn ogen gaat knipperen als het toestel direct op
wordt gericht.
•	 Een UV-filter in het IPL-raam om het risico van schadelijk
UV-licht te voorkomen.
•	 Oververhittingsdetectie
Heeft deze behandeling bijwerkingen?
Zoals bij alle ontharingsproducten die lichtenergie gebruiken,
kan de huid enigszins rood worden na gebruik en op bepaalde
plekken lichter worden. Deze twee bijwerkingen verdwijnen
normaal gesproken binnen 24 uur.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Pagina: 74
73 FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
ONDERHOUD
•	 Niet blootstellen aan temperaturen onder de 15°C of
bewaren bij een temperatuur van hoger dan 40°C
•	 De ventilatiegaatjes op het toestel niet bedekken tijdens
gebruik.
•	 Niet op een zacht oppervlak plaatsen; voorkom dat de
ventilatiegaten onderaan de console worden geblokkeerd.
•	 Gebruik dit apparaat niet in een natte omgeving (in de
buurt van bad of douche). Niet gebruiken als er water in
het toestel is terechtgekomen.
•	 Niet in water onderdompelen.
•	 Gebruik dit product alleen met de kabel die met het toestel
wordt geleverd.
•	 Haal na gebruik de kabel van het toestel en bewaar dit
buiten bereik van kinderen.
•	 Gebruik dit toestel NIET in de buurt van kortegolfapparatuur
of een magnetron.
•	 De werking van dit apparaat kan aangetast worden door
elektromagnetische storingen. Als u vermoedt dat dit het
geval is, schakel het apparaat in kwestie uit en zet het
daarna weer aan om het te resetten.
•	 Negeer de veiligheidsfuncties NIET.
•	 Misbruik van het toestel kan lichamelijk letsel veroorzaken.
Pagina: 75
74
FOREVER FREE IPL HAIR REMOVER™
NEDERLANDS
AFVOEREN VAN HET APPARAAT
De EU-richtlijn (2002/96/EC) inzake ‘Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) is geïmplementeerd om
producten te recyclen met de beste bestaande verzamel- en recyclingstechnieken om het milieu zo weinig mogelijk te
belasten, gevaarlijke stoffen af te voeren en ervoor te zorgen dat de hoeveelheid afval niet toeneemt.
Ditproductisgeclassificeerd alselektrischeof elektronischeapparatuur.Zorgerdus voordataanheteindevande levensduur vandit
product en de behandelingscassette, beide op de juiste manier van de hand worden gedaan, conform de regels van uw gemeente.
Ze mogen niet samen met het huishoudafval worden weggegooid.
KLANTENSERVICE
Als u vragen hebt of problemen met dit product ondervindt, neem dan contact op met de Rio Careline op
+44 (0) 1242 702345 of stuur een e-mail naar: online@riobeauty.com
Ga om uw tweejarige garantie te registeren naar: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Rio IPHR3.

Stel een vraag over de Rio IPHR3

Heb je een vraag over de Rio IPHR3 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Rio IPHR3. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Rio IPHR3 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.