Remington Sleek & Curl S6500 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Remington Sleek & Curl S6500. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Remington
  • Product: Stijltang
  • Model/naam: Sleek & Curl S6500
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 11
10
Hartelijk dank voor het kopen van uw nieuwe Remington®
product.
Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik door en bewaar deze op een veilige
plaats om ze later nog eens te kunnen lezen.
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
A. De platen glijden extra soepel door het haar en hebben een langere levensduur dankzij
de geavanceerde keramische coating
B. Ontworpen met ronde randen voor het gemakkelijker en effectiever vasthouden en
creëren van krullen
C. Hoog warmtevermogen 150°C - 230°C
D. Snelle opwarming in 15 seconden
E. Langere platen van 110 mm
F. Bewegende platen voor perfecte aansluiting
G. Aan/Uit knop – gedurende 1 seconde ingedrukt houden tot de displayverlichting aan/
uit gaat.
H. Instelbare +/- temperatuurknoppen en digitaal display - LCD en balken knipperen tot
de juiste temperatuur bereikt is.
Aanbevolen temperatuur voor verschillende haartypen:
150°C - 180°C – Dun haar
180°C - 200°C – Normaal haar
200°C - 230°C – Dik haar
I. Snelle warmtefunctie – De ‘+’ knop 2 seconden ingedrukt houden en op de display
wordt de temperatuur automatisch op 230°C ingesteld.
J. Knopvergrendelingsfunctie – na het instellen van de gewenste temperatuur, de ‘- knop
2 seconden lang ingedrukt houden. Op de display verschijnt een “hangslot” symbool.
Hierdoor wordt voorkomen dat tijdens het gebruik de temperatuur per ongeluk
veranderd wordt. Om de vergrendeling ongedaan te maken, de ‘- knop opnieuw 2
seconden lang ingedrukt houden.
K. Automatische veiligheidsuitschakeling – als er geen knoppen bediend worden, zal de
stijltang na 60 minuten automatisch uitschakelen.
L. Scharniervergrendeling voor opbergen: - Om het opbergen te vergemakkelijken,
kunnen de platen gesloten en vastgezet worden
Gesloten- Schuif de scharniervergrendeling in de vergrendelstand.
Open- Schuif de scharniervergrendeling terug in de vrije stand.
LET OP: In de vergrendelstand de eenheid niet verwarmen
M. Bevat een styling dvd waarmee u veel verschillende stijlen kunt creëren.
N. Geschenkdoos en hittebestendig tasje
O. 2,5 m spiraalkabel
P. Multi-voltage: voor gebruik thuis of in het buitenland.
Bij gebruik op 120 V kunnen de opwarmingstijden en temperaturen variëren.
3 jaar garantie
NEDERLANDS
120 - 240V
MULTI VOL
TAGE
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec9:10
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec9:10 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Pagina: 12
11
GB
D
NL
F
E
I
DK
S
FIN
P
SK
CZ
PL
HUN
RU
TR
RO
GR
SL
AE
HR/
SRB
NL
GEBRUIKSINSTRUCTIES
GLANZEND EN SOEPEL (Afb. 1)
Zorg dat het haar schoon, droog en klitvrij is, voordat
u met het stylen begint.
Sluit het product op het stopcontact aan en stel de
gewenste temperatuur in. De balken op de LCD zullen
knipperen tot de gewenste temperatuur is bereikt.
Voor de beste resultaten moet het haar voor het
ontkrullen in secties worden verdeeld.. Ontkrul altijd
eerst de onderste lagen.
Laat de ontkruller zonder te stoppen over de gehele
lengte van het haar glijden voor een soepel en glad
effect.
Om beschadiging van het haar te voorkomen, mag
elke haarlok slechts twee maal ontkruld worden.
PROFESSIONELE KRULLEN (Afb. 2)
Pak een haarlok, dicht bij de haarwortels, stevig tussen
de platen vast.
Zorg voor een stevige druk en draai de styler voorzichtig
terwijl u langs de lengte van het haar naar het uiteinde van
de haarstreng gaat, waarbij u de krulgeleiding gebruikt om
tijdens het stileren de krul te vormen.
Blijf de styler draaien.
Verwijder de styler en houd de haarlengte vast, opdat de
krul in vorm komt.
Herhaal en maak gebruik van verschillende hoeveelheden
haar per lok om een natuurlijk kapsel met zachte krullen
te creëren.
Zie voor alle andere stijlen de bijgesloten DVD.
BELANGRIJKE INFORMATIE
Tijdens het gebruik is uiterste voorzichtigheid geboden, aangezien deze ontkruller
buitengewoon heet kan worden.
Tijdens opwarmen en afkoelen op een vlak, hittebestendig oppervlak plaatsen. Houd het
product uitsluitend bij de handgreep vast.
Houd er rekening mee dat het regelmatig gebruiken van stylingproducten de coating kan
aantasten.
NEDERLANDS
Afb. 1
Afb. 2
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec9:11
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec9:11 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Pagina: 13
12
Vermijd krassen op de platen, aangezien dit de werking van de keramische coating nadelig
beïnvloedt.
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
Zorg dat de stekker van het product uit het stopcontact is verwijderd en laat het product
afkoelen. Om de effectiviteit van het product te behouden na gebruik schoonvegen met een
vochtige doek. Gebruik geen schurend, vloeibaar reinigingsmiddel, omdat dit het oppervlak zal
beschadigen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING – VOOR AANVULLENDE VEILIGHEID WORDT DE
INSTALLATIE VAN EEN AARDLEKSCHAKELAAR (ALS) MET EEN NOMINALE
LEKSTROOM DIE NIET GROTER IS DAN 30mA GEADVISEERD. VRAAG EEN
ELEKTRICIEN OM ADVIES.
ZE MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT BIJ BADKUIPEN, DOUCHES,
WASTAFELS OF ANDERE RESERVOIRS DIE WATER OF ANDERE
VLOEISTOFFEN BEVATTEN.
Dit product is niet geschikt om in bad of onder de douche te gebruiken
DIT PRODUCT DIENT ALS DEZE NIET WORDT GEBRUIKT, UIT HET
STOPCONTACT GENOMEN TE WORDEN.
Laat het product niet onbeheerd achter, wanneer deze is aangeschakeld.
Laat het product afkoelen voordat deze wordt opgeborgen.
Niet in water of in andere vloeistoffen onderdompelen.
Het product niet op zacht materiaal, zoals tapijt, beddengoed, handdoeken, vloerkleden,
etc. plaatsen.
Zorg ervoor dat het voltage overeenkomt met het aangegeven voltage op het product.
Dit product buiten het bereik van kinderen houden. Het gebruik van dit product door
personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale mogelijkheden of personen die een
gebrek aan ervaring of kennis hebben, kan tot gevaarlijke situaties leiden. De personen die
voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn, dienen expliciete instructies te geven of toezicht
op het gebruik van het product te houden.
Gebruik geen andere hulpstukken bij dit product anders dan die welke door Remington®
zijn/worden geleverd..
Vermijd dat enig deel van de ontkruller in contact komt met het gezicht, nek of hoofdhuid.
Het snoer niet om het product wikkelen. Controleer het snoer regelmatig op eventuele
beschadigingen.
NEDERLANDS
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec9:12
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec9:12 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Pagina: 14
13
GB
D
NL
F
E
I
DK
S
FIN
P
SK
CZ
PL
HUN
RU
TR
RO
GR
SL
AE
HR/
SRB
NL
Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik of gebruik in een salon.
Als het snoer van dit product beschadigd raakt, onmiddellijk het gebruik ervan stoppen
en het product naar uw dichtstbijzijnde erkende Remington®
service dealer brengen
voor reparatie of vervanging.
Voor het onderzoeken, afstellen of repareren zijn speciale gereedschappen nodig.
Reparatiewerk door onbevoegden kan gevaar voor de gebruiker tot gevolg hebben.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan het product, personen of
andere zaken, voortvloeiend uit onjuist gebruik, misbruik of een gebruik dat niet in
overeenstemming is met deze gebruiksinstructies.
BESCHERM HET MILIEU
Aan het einde van zijn levensduur mag dit product niet met het reguliere huisvuil worden
afgevoerd. Afvoer mogelijk via onze Remington®
Service Centra of daarvoor geschikte
verzamelcentra.
Voor informatie over recycling kijk op www.remington-europe.com
SERVICE EN GARANTIE
Dit product is gecontroleerd en is vrij van gebreken. Wij garanderen voor de
garantieperiode vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum dat dit product vrij is van
gebreken ten aanzien van materiaal en afwerking. Mocht het product binnen de
garantieperiode defect gaan, dan zullen wij het product naar eigen inzicht kosteloos geheel
vervangen of gedeeltelijk repareren, mits een bewijs van aankoop kan worden overhandigd.
Dit zal de garantietermijn echter niet verlengen.
Neem bij claims gewoon contact op met het Remington®
Service Center in uw regio.
Deze garantie prevaleert en geldt in aanvulling op normaal geldende wettelijke
consumentenrechten.
Deze garantie is van toepassing in alle landen waar ons product via geautoriseerde dealers
werd verkocht
Deze garantie geldt niet ten aanzien van beschadigingen aan het product ten gevolge van
een ongeluk of verkeerd gebruik, misbruik, gevolgen van aan het product aangebrachte
wijzigingen of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen, of vereiste technische
instructies en/of veiligheidsinstructies. De garantie is niet van toepassing indien het
product door derden werd gedemonteerd of werd gerepareerd door een persoon die
hiervoor geen (schriftelijke) autorisatie van ons heeft ontvangen.
NEDERLANDS
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec9:13
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec9:13 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Pagina: 140

 Heat Boost – &


Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Remington Sleek & Curl S6500.

Stel een vraag over de Remington Sleek & Curl S6500

Heb je een vraag over de Remington Sleek & Curl S6500 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Remington Sleek & Curl S6500. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Remington Sleek & Curl S6500 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.