Pioneer VSX-S520D handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Pioneer VSX-S520D. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Pioneer
  • Product: Receiver
  • Model/naam: VSX-S520D
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch

Inhoudsopgave

Pagina: 376
N
L
Vóór het starten
Wat zit er in de doos ............................................................... 2
Namen van de onderdelen
Voorpaneel ............................................................................. 3
Achterpaneel .......................................................................... 4
Afstandsbediening .................................................................. 6
Display .................................................................................... 7
Installeren
1. Lay-out luidspreker ............................................................. 8
2. De luidsprekers verbinden ................................................ 13
3. De TV verbinden ............................................................... 15
4. Verbind de HDMI AV-componenten .................................. 16
5. Verbind de audiocomponenten ......................................... 17
6. Verbinden met andere kabels ........................................... 18
Begininstelling
Eerste Setup met de Automatische Opstart Wizard ............. 19
Afspelen
Afspelen van een AV-component ......................................... 22
Internetradio ......................................................................... 23
Spotify ................................................................................... 25
Music Server ......................................................................... 26
USB-opslagapparaat ............................................................ 28
AirPlay®
................................................................................ 30
BLUETOOTH®
Afspelen ...................................................... 31
Naar de FM/DAB-radio luisteren .......................................... 32
Luistermodussen .................................................................. 35
AV Adjust .............................................................................. 44
Extra informatie
Extra informatie voor de functies van de speler .................... 46
Geavanceerde Setup
System Setup ........................................................................ 47
MCACC ................................................................................. 57
Network/Bluetooth ................................................................. 60
Firmware-update .................................................................. 63
Overige
Problemen oplossen ............................................................. 66
Algemene specificaties ......................................................... 71
HDMI .................................................................................... 73
Licentie en handelsm ............................................................ 74
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
AV RECEIVER
VSX-S520D
VSX-S520
Gebruikers
handleiding
Pagina: 377
2
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Vóór het starten
Wat zit er in de doos
0 Verbind de luidsprekers met een impedantie van 4 Ω tot 8 Ω.
0 Het netsnoer moet pas worden verbonden nadat alle andere kabels verbonden zijn.
0 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verbinding van apparatuur
die door andere bedrijven geproduceerd is.
0 De functionaliteit kan geïntroduceerd worden door firmware-updates en service providers
kunnen diensten beëindigen, wat betekent dat sommige netwerkdiensten en inhoud in de
toekomst mogelijk niet meer beschikbaar zijn. Bovendien kunnen beschikbare diensten
variëren afhankelijk van de regio waarin u woont.
0 Specificaties en uiterlijk zijn zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig aan
veranderingen.
0 Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het Dolby Atmos en DTS:X -
audioformaat via een firmware-update voor dit toestel. Raadpleeg onze website voor
meer informatie.
Hoofdtoestel (1)
Afstandsbediening (RC-933R) (1), batterijen (AAA/R03) (2)
Microfoon voor luidsprekerinstelling (1)
DAB/FM-antenne (1) (VSX-S520D)
FM-binnenantenne (1) (VSX-S520)
Pagina: 378
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
3
N
L
Namen van de onderdelen
Voorpaneel
1. Í STANDBY/ON-knop: Schakelt het toestel in of schakelt het naar de stand-by-modus.
2. Display (P7)
3. Afstandsbedieningssensor
4. INPUT SELECTOR-draaiknop: Schakelt naar de af te spelen ingang. (BD/DVD / CBL/SAT
/ GAME / STRM BOX / CD / TV / PHONO / DAB (VSX-S520D) / FM / NET / USB / BT
AUDIO)
5. MASTER VOLUME draaiknop: Hiermee kunt u het volume regelen.
6. PHONES-aansluiting: Er is een stereo hoofdtelefoon met een ministekker (Ø 3,5 mm)
verbonden.
7. MCACC SETUP MIC-aansluiting: De meegeleverde luidsprekerinstellingsmicrofoon is
aangesloten.
8. USB-poort: Een USB-opslagapparaat is aangesloten zodat muziekbestanden die hierop
zijn opgeslagen kunnen worden afgespeeld. U kunt ook stroom (maximaal 5V/1A) naar
USB-apparaten toevoeren met een USB-kabel.
9. FL OFF-controlelampje: Dit brandt als u herhaaldelijk op DIMMER gedrukt heeft om het
display uit te schakelen.
10.NETWORK-controlelampje: Als de stroom van het toestel ingeschakeld is, brandt dit
wanneer "NET" geselecteerd is met de ingangskeuzeschakelaar en het toestel met het
netwerk verbonden is. Als het toestel op de stand-by-modus staat, brandt dit als functies
zoals HDMI CEC en Network Standby ingeschakeld zijn.

 
  




Pagina: 379
4
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Achterpaneel
1. ANTENNA DAB / FM-aansluiting: Verbind de bijgeleverde antenne.
2. Draadloze antenne: Overeind zetten voor de Wi-Fi-verbinding of wanneer een
BLUETOOTH-geactiveerd apparaat gebruikt wordt. Het schema toont het beweegbare
bereik van de draadloze antenne. Probeer deze niet voorbij dit bereik te forceren want
dan kan hij breken.
3. AUDIO IN-aansluitingen: Voert de audiosignalen van de AV-component in met een
analoge audiokabel.
4. SIGNAL GND-aansluiting: De aarddraad van de platenspeler is aangesloten.
5. DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL-aansluitingen: Voert digitale audiosignalen van TV of AV-
component in met een digitale optische kabel of een digitale coaxiale kabel.
6. Netsnoer
7. NETWORK -poort: Maakt verbinding met het netwerk met een Ethernetkabel.
8. HDMI OUT-aansluiting: Verbind een HDMI-kabel om vidiosignalen en audiosignalen naar
een TV over te brengen.
9. HDMI IN-aansluitingen: Voer videosignalen en audiosignalen in met een HDMI-kabel die
met een AV-component verbonden is.
10.SPEAKERS-aansluitingen: Verbind luidsprekers of passieve subwoofers met
luidsprekerkabels.
11.SUBWOOFER PRE OUT-aansluiting: Verbindt een actieve subwoofer met en
subwooferkabel.
180°
90°
 
 




 



VSX-S520D
Pagina: 380
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
5
N
L
1. ANTENNA FM UNBAL 75h-aansluiting: Verbind de bijgeleverde antenne.
2. Draadloze antenne: Overeind zetten voor de Wi-Fi-verbinding of wanneer een
BLUETOOTH-geactiveerd apparaat gebruikt wordt. Het schema toont het beweegbare
bereik van de draadloze antenne. Probeer deze niet voorbij dit bereik te forceren want
dan kan hij breken.
3. AUDIO IN-aansluitingen: Voert de audiosignalen van de AV-component in met een
analoge audiokabel.
4. SIGNAL GND-aansluiting: De aarddraad van de platenspeler is aangesloten.
5. DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL-aansluitingen: Voert digitale audiosignalen van TV of AV-
component in met een digitale optische kabel of een digitale coaxiale kabel.
6. Netsnoer
7. NETWORK -poort: Maakt verbinding met het netwerk met een Ethernetkabel.
8. HDMI OUT-aansluiting: Verbind een HDMI-kabel om vidiosignalen en audiosignalen naar
een TV over te brengen.
9. HDMI IN-aansluitingen: Voer videosignalen en audiosignalen in met een HDMI-kabel die
met een AV-component verbonden is.
10.SPEAKERS-aansluitingen: Verbind luidsprekers of passieve subwoofers met
luidsprekerkabels.
11.SUBWOOFER PRE OUT-aansluiting: Verbindt een actieve subwoofer met en
subwooferkabel.
180°
90°
 
 




 



VSX-S520
Pagina: 381
6
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Afstandsbediening
1. Í-knop: Schakelt het toestel in of schakelt het naar de stand-by-modus.
2. Ingangskeuze knoppen: Schakelt de af te spelen invoer.
3. (AV ADJUST)-knop: U kunt gewone instellingen op het TV-scherm uitvoeren. (P44)
4. Cursoren, ENTER-knop: Selecteer het item met de cursorknoppen en druk op ENTER om
te bevestigen.
5. -knop: Geeft het Home weer.
6. Volumeknoppen: Hiermee kunt u het volume regelen. Deze toets annuleert ook de
demping.
7. -knop: Dempt tijdelijk het geluid. Druk er nogmaals op om het dempen te annuleren.
8. Luistermodus-knoppen: Hiermee kunt u de beluisterstand selecteren. (P35)
9. Afspeelknoppen: U kunt het afspelen van de Music Server of USB starten.
10. -knop: U kunt herhaald of willekeurig afspelen van de Music Server of USB
starten.
CLEAR-knop: Wist alle karakters die u ingevoerd heeft wanneer u tekst op het TV-scherm
invoert.
11. (STATUS)-knop: Verandert de informatie op het display.
12. -knop: Zet het display weer op de vorige status tijdens de instelling.
13.DIMMER-knop: U kunt het display ook uitschakelen of de helderheid van het display
regelen in drie stappen.
14.MODE-knop: Schakelt het intunen op een FM-zender tussen automatisch tunen en
handmatig tunen.
15.+Fav-knop: Gebruikt voor het registreren van FM/DAB-radiozenders.















30°
30°
Ongev. 5 m
(16 ft.)
Pagina: 382
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
7
N
L
Display
1. Gaat branden onder de volgende omstandigheden.
HDMI: HDMI-signalen worden ingevoerd en geselecteerd.
ARC: Audiosignalen afkomstig van de ARC-compatibele TV worden ingevoerd en
geselecteerd.
USB: Wanneer “USB” geselecteerd is met de ingangskeuzeschakelaar en het toestel via
USB verbonden is en het USB-apparaat geselecteerd is. Knippert als de USB niet correct
verbonden is.
NET: Wanner “NET” geselecteerd is met de ingangskeuzeschakelaar en het toestel met
het netwerk verbonden is. Het zal knipperen als de verbinding met het netwerk niet
correct is.
DIGITAL: Digitale signalen worden ingevoerd en de digitale ingangskeuzeschakelaar is
geselecteerd.
2. Brandt wanneer de “NET” of “USB”-ingangskeuzeschakelaar bediend wordt en geeft aan
dat de bediening van de cursorknoppen van de afstandsbediening mogelijk is op
schermen die bijvoorbeeld de lijst met nummers tonen.
3. Gaat branden wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten.
4. Brandt wanneer de “NET” of “USB” ingangskeuzeschakelaar bediend wordt wanneer
nummers gespeeld of gepauzeerd worden.
5. Brandt afhankelijk van het type ingevoerde digitale audiosignalen en de luistermodus.
6. Gaat branden onder de volgende omstandigheden.
RDS (Europese modellen): RDS-uitzending ontvangen.
AUTO: Als de FM tuning-modus auto is.
TUNED: FM-radio ontvangen.
FM STEREO: FM-stereo ontvangen.
SLEEP: Slaaptimer is ingesteld.
ASb: Als de Auto Standby-functie ingeschakeld is. (P55)
7. Knippert als dempen is ingeschakeld.
8. Geeft verschillende informatie van de ingangssignalen weer. De karakters die niet op dit
toestel weergegeven kunnen worden, worden vervangen door asterisken ( * ).

Neo:6
 



 
Pagina: 383
8
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Installeren
1. Lay-out luidspreker
*1
*2
* 1: 22e tot 30e, * 2: 120e
5.1-Kanaalsysteem
De voorluidsprekers voeren het voor-stereogeluid uit en de
middenluidspreker voert geluiden uit die uit het midden van
het scherm komen, zoals dialoog en zang. De
surroundluidsprekers creëren het geluidsveld aan de
achterkant. De actieve subwoofer reproduceert bass-
geluiden en verrijkt het geluidsveld. De optimale positie voor
voorluidsprekers is op oorhoogte en voor
surroundluidsprekers vlak boven oorhoogte. De
middenluidspreker moet opgesteld worden met een hoek
waarbij hij op de luisterpositie gericht is. Door de actieve
subwoofer tussen de middenluidspreker en een
voorluidspreker te plaatsen, verkrijgt u een natuurlijk geluid
zelfs wanneer muziek afgespeeld wordt.
1,2 Voorluidsprekers
3 Middenluidspreker
4,5 Surroundluidsprekers
6 Actieve Subwoofer
Pagina: 384
9
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
*1
3´ (0.9 m)
or more
* 1: 22e tot 30e
3.1.2-Kanaalsysteem-1
(Voor-hoog luidsprekers)
Dit is een 3.1-kanaalsysteem bestaande uit
voorluidsprekers, een middenluidspreker en een actieve
subwoofer, met toevoeging van voor-hoog luidsprekers, die
een type hoogteluidspreker zijn. De voor-hoog luidsprekers
dienen zich minstens 3y/0,9 m hoger dan de
voorluidsprekers te bevinden. Ze moeten bovendien ook
rechtstreeks boven de voorluidsprekers geplaatst worden,
met een hoek waarbij ze op de luisterpositie gericht zijn.
0 Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het
Dolby Atmos audioformaat via firmware-updates voor dit
toestel. Na het updaten van deze firmware kunt u door
hoogteluidsprekers te installeren, de Dolby Atmos-
luistermodus selecteren die het meest recente 3D-geluid
realiseert, met inbegrip van overhead geluiden, als het
ingangsformaat Dolby Atmos is. Bezoek onze website
voor details over firmware-updates.
1,2 Voorluidsprekers
3 Middenluidspreker
4,5 Voor-hoog luidsprekers
6 Actieve Subwoofer
Pagina: 385
10
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
*1
* 1: 65e tot 100e
3.1.2-Kanaalsysteem-2
(Plafondluidsprekers)
Dit is een 3.1-kanaalsysteem bestaande uit
voorluidsprekers, een middenluidspreker en een actieve
subwoofer, met toevoeging van middelste
plafondluidsprekers, die een type hoogteluidspreker zijn.
Installeer de middelste plafondluidsprekers op het plafond,
rechtstreeks boven de luisterpositie. De afstand tussen ieder
paar moet gelijk zijn aan de afstand tussen de twee
voorluidsprekers.
0 Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het
Dolby Atmos audioformaat via firmware-updates voor dit
toestel. Na het updaten van deze firmware kunt u door
hoogteluidsprekers te installeren, de Dolby Atmos-
luistermodus selecteren die het meest recente 3D-geluid
realiseert, met inbegrip van overhead geluiden, als het
ingangsformaat Dolby Atmos is. Bezoek onze website
voor details over firmware-updates.
0 Dolby Laboratories raadt aan dit type hoogteluidsprekers
te plaatsen om het beste Dolby Atmos-effect te verkrijgen.
1,2 Voorluidsprekers
3 Middenluidspreker
4,5 Middelste plafondluidsprekers
6 Actieve Subwoofer
Pagina: 386
11
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
*1
* 1: 22e tot 30e
3.1.2-Kanaalsysteem-3
(Dolby-geactiveerde luidsprekers (Dolby-
luidsprekers))
Dit is een 3.1-kanaalsysteem bestaande uit
voorluidsprekers, een middenluidspreker en een actieve
subwoofer, met toevoeging van Dolby-geactiveerde
luidsprekers (voor), die een type hoogteluidspreker zijn.
Dolby-geactiveerde luidsprekers zijn speciale luidsprekers
die ontworpen zijn om naar het plafond gericht te worden
zodat het geluid gehoord wordt nadat het van het plafond
weerkaatst is en het lijkt alsof het geluid van bovenaf komt.
Plaats de Dolby-geactiveerde luidsprekers (voor) boven de
voorluidsprekers.
0 Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het
Dolby Atmos audioformaat via firmware-updates voor dit
toestel. Na het updaten van deze firmware kunt u door
hoogteluidsprekers te installeren, de Dolby Atmos-
luistermodus selecteren die het meest recente 3D-geluid
realiseert, met inbegrip van overhead geluiden, als het
ingangsformaat Dolby Atmos is. Bezoek onze website
voor details over firmware-updates.
1,2 Voorluidsprekers
3 Middenluidspreker
4,5 Dolby-geactiveerde luidsprekers (voor)
6 Actieve Subwoofer
Pagina: 387
12
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Luidsprekercombinaties
Luidsprekerkanalen FRONT CENTER SURROUND HEIGHT
2.1 ch
3.1 ch
4.1 ch
5.1 ch
2.1.2 ch
3.1.2 ch
Pagina: 389
14
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Controleer bij het verbinden of de draaduiteinden van de
luidsprekers niet uit de luidsprekeraansluitingen naar buiten
steken. Als de naar buiten stekende draaduiteinden van de
luidsprekers het achterpaneel raken of als de + en – draden
elkaar raken, zal het veiligheidscircuit geactiveerd worden.
(P66)
Setup
0 De instellingen voor de luidsprekerconfiguratie die u
verbonden heeft, moeten uitgevoerd worden in "1. Full Auto
MCACC" (P20) in Initial Setup.
Pagina: 390
15
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
3. De TV verbinden
a HDMI-kabel, b digitale optische kabel
a
b
DIGITAL
OPTICAL OUT
1
Naar ARC TV
Gebruik voor een TV die ARC (Audio Return Channel)
(P73) ondersteunt een HDMI-kabel en maak de
verbinding aan de hand van afbeelding “a”. Kies een HDMI
IN-aansluiting op de TV die ARC ondersteunt wanneer u de
verbinding maakt.
Naar niet-ARC TV
Verbind voor een TV die geen ARC (Audio Return Channel)
ondersteunt, zowel de HDMI-kabel in afbeelding "a" als de
digitale optische kabel in "b".
Setup
0 Voor het gebruik van de ARC-functie zijn bepaalde
instellingen vereist. Selecteer "Yes" in "4. Audio Return
Channel" (P21) in de Initial Setup.
0 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV voor
aanwijzingen over de verbindingen en de instellingen van
de TV.
Pagina: 391
16
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
4. Verbind de HDMI AV-componenten
a HDMI-kabel
e.g. BD
a
HDMI OUT
1
BD/DVD
GAME
a
Kabel/Satelliet
settopbox
Streamen
mediaspeler
Dit is een verbindingsvoorbeeld met een AV-component die
een HDMI-aansluiting heeft. Met de verbinding met een AV-
component die aan de CEC (Consumer Electronics
Control)-standaard voldoet, kunt u gebruik maken van een
kenmerk zoals HDMI CEC, dat een koppeling heeft met de
ingangskeuzeschakelaar, en van een kenmerk zoals HDMI
Standby Through, dat u in staat stelt video en audio
afkomstig van AV-componenten op de TV af te spelen, zelfs
als dit toestel op stand-by staat. (P73)
0 Voor het afspelen van 4k of 1080P video, gebruik een
HDMI-kabel met hoge snelheid.
Setup
0 Voor het gebruik van de HDMI CEC en HDMI Standby
Through-functies zijn bepaalde instellingen vereist.
(P53, 54) Voer de instellingen uit nadat alle
verbindingen tot stand gebracht zijn.
0 Om te genieten van digitaal surround-geluid, inclusief
Dolby Digital, dient de audio-uitgang op de verbonden
Blu-ray Disc-speler, of op een ander apparaat, op
“Bitstream output” te staan.
Pagina: 392
17
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
5. Verbind de audiocomponenten
a Digitale coaxiale kabel, b Analoge audiokabel
CD
a
b
Draaitafel
Een CD-speler verbinden
Gebruik een digitale coaxiale kabel om verbinding te maken
met een CD-speler via de DIGITAL IN COAXIAL-aansluiting.
Een draaitafel verbinden
U kunt ook een draaitafel met een element van het type MM
met de PHONO-aansluiting verbinden.
0 Als de draaitafel een ingebouwde audio equalizer heeft,
verbind deze dan met een andere AUDIO IN-aansluiting
dan de PHONO-aansluiting. Als de draaitafel bovendien
gebruik maakt van een MC-type element, installeer dan
een audio-equalizer die compatibel is met het MC-type
element tussen het toestel en de draaitafel en maak
vervolgens verbinding met ongeacht welke AUDIO IN-
aansluiting die anders is dan de PHONO-aansluiting.
Als de draaitafel een aardedraad heeft, sluit deze dan aan
op de SIGNAL GND-aansluiting van deze unit.
Pagina: 393
18
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
6. Verbinden met andere kabels
a DAB/FM-antenne, b FM-binnenantenne, c Ethernet-kabel, d Netsnoer
1
d
d
3
c
b
a
2
VSX-S520D VSX-S520
(Noord-Amerikaanse
modellen)
(Noord-Amerikaanse
modellen)
De antenne aansluiten
DAB/FM-antenne (VSX-S520D) : Verbind de bijgeleverde
DAB/FM-antenne met de ANTENNA DAB/FM-aansluiting.
Controleer of de stekker volledig naar binnen geduwd is, zet
hem vervolgens vast door de moer naar rechts te draaien.
Gebruik een spijkertje of iets dergelijks om de antenne aan
de muur te bevestigen.
FM-binnenantenne (VSX-S520) : Verbind de bijgeleverde
FM-binnenantenne met de ANTENNA FM UNBAL 75h-aansluiting.
Beweeg de FM-binnenantenne in het rond terwijl u de radio
afspeelt om de positie met de beste ontvangst te vinden.
Het netwerk aansluiten
Verbind dit toestel met het netwerk met gebruik van een
bedraad LAN of Wi-Fi (draadloos LAN). U kunt genieten van
netwerkkenmerken zoals internetradio door het toestel met het
netwerk te verbinden. Als u verbonden bent via een bedraad
LAN, maak dan met een Ethernetkabel verbinding met de
NETWORK-poort zoals de afbeelding toont. Om verbinding via
Wi-Fi te maken, selecteer dan na het selecteren van "Wireless"
in "3. Network Connection" (P20) in Initial Setup, de
gewenste instellingsmethode en volg de instructies op het
scherm om de verbinding te configureren.
Het netsnoer aansluiten
Verbind het netsnoer van dit toestel pas nadat alle andere
verbindingen voltooid zijn.
Pagina: 394
19
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Begininstelling
Eerste Setup met de Automatische Opstart Wizard
1
3 4
2
Afstandsbediening TV
Initial Setup gaat automatisch van start
1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan
de unit.
2. Plaats de batterijen in de afstandsbediening van dit
toestel.
3. Druk op Í op de afstandsbediening. Als de stroom voor
de eerste keer ingeschakeld wordt, wordt het
beeldscherm voor de Initial Setup automatisch op de TV
weergegeven om u in staat te stellen de instellingen te
maken die nodig zijn voor het opstarten.
4. Volg de instructies op het scherm om het item met de
cursorknoppen van de afstandsbediening te selecteren
en druk op ENTER om uw keuze te bevestigen.
0 Om terug te keren naar het vorige scherm, druk op .
Om Initial Setup opnieuw uit te voeren: Als u de
procedure onderwijl beëindigt of een instelling wilt
veranderen die gemaakt is tijdens Initial Setup, druk op
op de afstandsbediening, selecteer dan "Miscellaneous" -
"Initial Setup" in het System Setup-menu vanaf Home en
druk op ENTER. Om opnieuw de weergegeven taal te
kiezen, verandert u "OSD Language". (P47)
Initial Setup
Language Select
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands
Svenska
Русский язык
中文
Pagina: 395
20
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
1. Full Auto MCACC
Plaats de bijgeleverde luidsprekerinstellingsmicrofoon in de
luisterpositie en meet de testtonen die door de luidsprekers
uitgezonden worden waarna het toestel automatisch voor
iedere luidspreker het optimale volumeniveau, de
crossover-frequentie en de afstand ten opzichte van de
luisterpositie instelt. Dit regelt tevens automatisch de
equalizers voor de luidsprekers en maakt de correctie van
de vervorming mogelijk die door de akoestische omgeving
van de kamer veroorzaakt wordt.
0 Het voltooien van de kalibratie duurt 3 tot 12 minuten. De
luidsprekers zenden de testtoon tijdens de meting met
een hoog volume uit dus wees voorzichtig met uw
omgeving. Houd de ruimte zo stil mogelijk tijdens de
meting.
0 Als de stroom van dit toestel plotseling uitgeschakeld
wordt, kunnen de draden in de luidsprekerkabels het
achterpaneel of andere draden geraakt hebben en het
beveiligingscircuit geactiveerd hebben. Twist de draden
opnieuw op juiste wijze en controleer bij het verbinden
ook of ze niet uit de luidsprekeraansluitingen naar buiten
steken.
1. Zet de bijgeleverde luidsprekerinstellingsmicrofoon in de
luisterpositie en verbind hem met de MCACC SETUP
MIC-aansluiting op het hoofdtoestel.
Wanneer u de luidsprekerinstellingsmicrofoon op een
statief plaatst, raadpleeg dan de afbeelding wanneer u
deze in positie brengt.
0 Om Full Auto MCACC halverwege te annuleren, dient
u de luidsprekerinstellingsmicrofoon af te sluiten.
2. Selecteer de configuratie van de verbonden luidspreker.
Het beeld op het scherm verandert als u het aantal
kanalen in "Speaker Channels" kiest, dus kijk ernaar als
u de instellingen uitvoert. Gebruik dit scherm ook om te
selecteren of u een subwoofer verbonden heeft.
0 Als u een subwoofer verbonden heeft, controleer dan
de stroom en het volume van de subwoofer. De lage
frequenties die door de subwoofer afgespeeld worden,
zijn misschien niet goed hoorbaar, zet het volume dus
minimaal op halverwege.
3. Er komen testtonen uit de luidsprekers en het toestel
detecteert eerst de verbonden luidsprekers en het geluid
in de omgeving.
4. Nadat de resultaten van bovenstaande metingen zijn
weergegeven, selecteert u "Next", drukt u op de
afstandsbediening op ENTER en worden de testtonen
opnieuw uitgezonden en maakt het toestel automatisch
de instellingen, zoals het optimale volumeniveau en de
crossover-frequentie.
5. Wanneer de meting is voltooid, wordt het meetresultaat
weergegeven.
Druk op de afstandsbediening op de cursorknoppen /
om de instellingen te controleren. Druk op ENTER als
"Save" geselecteerd is om de instellingen op te slaan.
6. Sluit de luidsprekerinstellingsmicrofoon af. U kunt geen
andere menu-opties gebruiken wanneer die aangesloten
is.
2. Source Connection
Controleer of iedere ingangsbron juist is verbonden. Volg de
instructies, selecteer de ingang die u wilt bevestigen, start
het afspelen van e geselecteerde speler en bevestig dat de
beelden op de TV verschijnen en het geluid afgespeeld
wordt.
3. Network Connection
Breng de Wi-Fi-verbinding tot stand met een toegangspunt
zoals een draadloze LAN-router. De volgende twee
MCACC
SETUP MIC
Select how many speakers you have.
5.1 ch
Pagina: 396
21
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
methoden kunnen gebruikt worden om verbinding via Wi-Fi
te maken:
"Scan Networks": Zoek naar een toegangspunt vanuit dit
toestel. Zoek van tevoren de SSID van het toegangspunt
op.
"Use iOS Device (iOS7 or later)": Deel de Wi-Fi-instelling
van het iOS-apparaat met dit toestel.
Als u "Scan Networks" selecteert, kunnen er twee extra
verbindingsmethoden gekozen worden. Controleer het
volgende.
0 "Enter Password": Voer het password (of sleutel) van
het toegangspunt in waarmee verbinding gemaakt moet
worden.
0 "Push Button": Als het toegangspunt een automatische
verbindingsknop heeft, kunt u verbinding maken zonder
een wachtwoord in te voeren.
0 Als de SSID van het toegangspunt niet weergegeven
wordt, selecteer dan in het scherm met de lijst van
SSID's "Other..." met de -knop op de
afstandsbediening, druk op ENTER en volg de instructies
die op het scherm verschijnen.
Gebruik van het toetsenbord: Om tussen hoofdletters en
kleine letters te schakelen, selecteert u “A/a” op het scherm
en drukt u op ENTER. Om te selecteren of het wachtwoord
verborgen wordt met "*" of dat het wordt weergegeven met
normale tekst, drukt u op +Fav op de afstandsbediening.
Door op CLEAR te drukken, zullen alle ingevoerde
karakters gewist worden.
Privacybeleid: Er zal tijdens de netwerkinstelling een
bevestigingsscherm weergegeven worden waarin u
gevraagd wordt in te stemmen met het privacybeleid.
Selecteer “Yes” en druk op ENTER om uw instemming
kenbaar te maken.
4. Audio Return Channel
Als een TV verbonden is die ARC ondersteunt, selecteer
dan "Yes". De ARC-instelling van het toestel wordt
ingeschakeld en u kunt naar de audio van de TV luisteren
die uit dit toestel komt.
0 Als u "Yes" selecteert, is de HDMI CEC-functie
ingeschakeld en neemt het stroomverbruik af tijdens
stand-by.
Wi-Fi Setup
Ðáóó÷ïòä
When finished, select the "OK" key.
A/a
All Erase
OK
A/a
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - ^ \
, . / ; : @ [ ]
Hide/Show
Pagina: 397
22
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Afspelen
Afspelen van een AV-component
Basisbedieningen
Speel een AV-component af of een TV die met een HDMI-
kabel of een andere kabel met dit toestel verbonden is.
1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan
de unit.
2. Druk op de afstandsbediening op de
ingangskeuzeschakelaar (a) met dezelfde naam als de
aansluiting waarmee u de speler wilt verbinden, om de
ingang om te schakelen.
Druk bijvoorbeeld op BD/DVD om de speler af te spelen
die met de BD/DVD-aansluiting verbonden is. Druk op
TV om naar het geluid van de TV te luisteren.
0 Houd er rekening mee dat als de CEC-
koppelingsfunctie werkt, de ingang automatisch
omschakelt wanneer een CEC-compatibele TV en
speler met dit toestel verbonden zijn met gebruik van
de HDMI-verbinding.
3. Start het afspelen op de speler.
4. Gebruik VOL+/– (b) om het volume te regelen.
a
b
Pagina: 398
23
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Internetradio
Basisbedieningen
Als dit toestel met een netwerk verbonden is, kunt u naar
TuneIn of andere vooraf geregistreerde
internetradiodiensten luisteren.
Afhankelijk van de internet-radioservice, moet de gebruiker
zich mogelijk eerst vanaf zijn computer registreren.
1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan
de unit.
2. Druk op NET op de afstandsbediening.
3. Volg de instructies op het scherm, gebruik de
cursorknoppen om de radiozenders en -programma's te
selecteren en druk op ENTER om (b) af te spelen. Het
afspelen start als 100% voor buffer weergegeven wordt.
0 Druk op (c) om terug te keren naar het vorige
scherm.
0 Als u geen netwerkdienst kunt selecteren, zal die
selecteerbaar worden als de netwerkfunctie gestart is.
Betreft TuneIn Radio
Druk op ENTER (b) op de afstandsbediening om tijdens het
afspelen het TuneIn Radio-menu weer te geven.
Add to My Presets: Registreert de radiozenders die
uitgezonden worden en programma's in "My Presets". Als
"My Presets" eenmaal geregistreerd is, wordt het
weergegeven op het niveau onder TuneIn Radio. Selecteer
het programma dat u wilt afspelen in "My Presets".
Remove from My Presets: Wist een radiozender of
programma uit "My Presets" in TuneIn Radio.
Pandora® (alleen V.S.)
Pandora is een gratis, gepersonaliseerde
internetradiodienst die de muziek afspeelt die u kent en u
helpt de muziek te ontdekken waar u van houdt. Na het
selecteren van "Pandora", het volgende doen.
1. Gebruik / (a) op de afstandsbediening om "I have a
Pandora Account" of "I’m new to Pandora" te selecteren
en druk dan op ENTER (b).
Als u Pandora nog niet kent, selecteer dan "I’m new to
Pandora". U ziet een activeringscode op uw TV-scherm.
Noteer deze code. Ga naar een computer met
internetverbinding en ga met uw browser naar
www.pandora.com/pioneer. Voer uw activeringscode in
en volg vervolgens de instructies om uw Pandora-
account en uw gepersonaliseerde Pandora-zenders te
creëren. U kunt uw zender aanmaken door uw favoriete
nummers en artiesten in te voeren wanneer hierom wordt
gevraagd. Nadat u uw account en zenders heeft
aangemaakt, kunt u terugkeren naar uw ontvanger en op
ENTER (b) drukken om te beginnen met het luisteren
naar uw gepersonaliseerde Pandora.
Als u een bestaande Pandora-account heeft, kunt u uw
Pandora-account aan uw ontvanger toevoegen door "I
have a Pandora Account" te selecteren en in te loggen
met uw e-mail en password.
2. Om een zender af te spelen, gebruik dan / (a) op de
afstandsbediening om de zender in uw zenderlijst te
selecteren en druk vervolgens op ENTER (b). Afspelen
begint en het afspeelscherm verschijnt.
Een nieuwe zender creëren: Voer de naam van een
nummer, artiest of genre in en Pandora maakt een unieke
radiozender voor u aan die gebaseerd is op de
muziekkwaliteiten van dat nummer, die artiest of dat genre.
a
c
b
1
Pagina: 399
24
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Het Pandora-menu: De iconen worden op het scherm
weergegeven terwijl een zender afgespeeld wordt. U kunt
het volgende doen door de icoon te selecteren met / (a)
op de afstandsbediening en op ENTER (b) te drukken.
(Ik vind dit nummer leuk):
Geef een nummer “thumbs-up” en Pandora zal meer
muziek zoals dit afspelen.
(Ik vind dit nummer niet leuk) :
Geef een nummer “thumbs-down” en Pandora verbant dat
nummer van de huidige zender.
:
Vindt automatisch zenders die met uw voorkeur
overeenkomen gebaseerd op genre, specifieke artiest en
liedjes en wist de zenders die u niet nodig heeft.
Pagina: 400
25
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Spotify
Wi-Fi
PioneerVSX-XXXXXXXX
b
d
e
c
a
1
2
3
4
Basisbedieningen
Het afspelen van Spotify Connect is mogelijk door dit toestel
met hetzelfde netwerk als een smartphone of tablet te
verbinden. Om Spotify Connect te gebruiken, moet de
Spotify-applicatie op uw smartphone of tablet geïnstalleerd
worden en moet een Spotify-premium account gecreëerd
worden.
1. Verbind de smartphone met het netwerk waar dit toestel
mee verbonden is.
2. Klik op de icoon Verbinding in het afspeelscherm van de
nummers van de Spotify-app.
3. Selecteer dit toestel
4. Dit toestel wordt automatisch ingeschakeld en de
ingangskeuzeschakelaar verandert in NET en het
streamen van Spotify start.
0 Als "Hardware" - "Power Management" - "Network
Standby" op "Off" in het System Setup-menu vanaf Home
ingesteld is, schakel het toestel dan met de hand in en
druk op NET op de afstandsbediening.
0 Raadpleeg de volgende site voor de instellingen van
Spotify:
www.spotify.com/connect/
0 De Spotify software is onderworpen aan licenties van
derde partijen die hier gevonden worden:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
De volgende handelingen van de afstandsbediening zijn
ook mogelijk.
(a) Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt,
verandert de weergegeven nummerinformatie.
(b) Deze knop speelt het vorige nummer af.
(c) Met deze knop start u herhaald of willekeurig afspelen.
Het indrukken van deze toets bladert herhaaldelijk door
de herhaalstanden.
(d) Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, wordt
het afspelen gepauzeerd. Als erop gedrukt wordt tijdens het
pauzeren, gaat het afspelen opnieuw van start.
(e) Deze knop speelt het volgende nummer af.
Pagina: 401
26
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Music Server
Het is mogelijk muziekbestanden te streamen die opgeslagen zijn
op PC's of NAS-apparaten die met hetzelfde netwerk verbonden
zijn als dit toestel. De netwerkservers die compatibel met dit
toestel zijn, zijn PC's waarop spelers geïnstalleerd zijn die de
serverfunctie van Windows Media® Player 11 of 12 hebben, dan
wel NAS-apparaten die compatibel zijn met de
thuisnetwerkfunctie. Misschien is het nodig van tevoren enkele
instellingen te moeten maken om Windows Media® Player 11 of 12
te gebruiken. Houd er rekening mee dat alleen muziekbestanden
die in de bibliotheek van Windows Media® Player geregistreerd
zijn afgespeeld kunnen worden.
Configureren Windows Media® Player
∫ Windows Media® Player 11
1. Schakel uw PC in en start Windows Media® Player 11.
2. Selecteer in het “Library”-menu “Media Sharing” om een
dialoogvenster te openen.
3. Selecteer het “Share my media”-selectievakje en klik
vervolgens op “OK” om de compatibele apparaten weer
te geven.
4. Selecteer dit toestel, klik op "Allow" en plaats een vinkje
naast de icoon van dit toestel.
5. Klik op “OK” om het dialoogvenster te sluiten.
0 Afhankelijk van de versie van Windows Media® Player
kunnen er verschillen zijn in de namen van de items die u
kunt selecteren.
∫ Windows Media® Player 12
1. Schakel uw PC in en start Windows Media® Player 12.
2. Selecteer in het “Stream”-menu “Turn on media
streaming” om een dialoogvenster te openen.
0 Als mediastreamen al is ingeschakeld, selecteer “More
streaming options...” in het “Stream”-menu om spelers in
het netwerk weer te geven en ga dan naar stap 4.
3. Klik op “Turn on media streaming” om een lijst met
spelers in het netwerk weer te geven.
4. Selecteer deze unit in “Media streaming options” en
controleer of het is ingesteld op “Allow”.
5. Klik op “OK” om het dialoogvenster te sluiten.
0 Afhankelijk van de versie van Windows Media® Player kunnen er
verschillen zijn in de namen van de items die u kunt selecteren.
Afspelen
1. Start de server (Windows Media® Player 11, Windows
Media® Player 12 of het NAS-apparaat) die de af te
spelen muziekbestanden bevat.
2. Controleer of de PC's en/of NAS-apparaten correct
verbonden zijn met hetzelfde netwerk als dit toestel.
3. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan
de unit.
4. Druk op NET op de afstandsbediening.
5. Selecteer met de cursorknoppen op de
afstandsbediening "Music Server" en druk vervolgens op
ENTER (b).
6. Selecteer de doelserver met de cursorknoppen op de
afstandsbediening en druk op ENTER (b) om het scherm
met de lijst met items weer te geven.
7. Selecteer met de cursorknoppen op de
afstandsbediening het muziekbestand om af te spelen en
druk vervolgens op ENTER (b) om het afspelen te
beginnen. Druk op (d) om terug te keren naar het
vorige scherm.
0 Als “No Item.” wordt weergegeven, controleer dan of het
netwerk correct is verbonden.
a
c
d
b
e
f
g
h
1
Pagina: 402
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
27
N
L
0 Afhankelijk van de server en de gedeelde instellingen is het mogelijk
dat het toestel niet wordt herkend of niet in staat is om de
muziekbestanden ervan af te afspelen. Het toestel kan bovendien geen
toegang krijgen tot de foto's en video's die op servers opgeslagen zijn.
0 Voor muziekbestanden op een server kan iedere map tot 20.000
nummers bevatten en mappen kunnen leiden tot 16 niveaus diep.
De volgende handelingen van de afstandsbediening zijn ook mogelijk.
(a) Als de lijst met mappen of bestanden niet op het scherm
weergegeven wordt, kunt u van scherm veranderen.
(c) Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, verandert
de weergegeven nummerinformatie. Als tijdens de weergave
van een lijst mappen of bestanden op deze knop gedrukt
wordt, wordt teruggekeerd naar het afspeelscherm.
(e) Deze knop speelt het vorige nummer af.
(f) Met deze knop start u herhaald of willekeurig afspelen. Het indrukken
van deze toets bladert herhaaldelijk door de herhaalstanden.
(g) Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, wordt het
afspelen gepauzeerd. Als erop gedrukt wordt tijdens het
pauzeren, gaat het afspelen opnieuw van start.
(h) Deze knop speelt het volgende nummer af.
Afspelen op afstand bedienen vanaf een PC
U kunt deze unit gebruiken om muziekbestanden opgeslagen op uw PC af
te spelen door de PC in uw thuisnetwerk te bedienen. Het toestel
ondersteunt afspelen op afstand met Windows Media® Player 12.
1. Schakel uw PC in en start Windows Media® Player 12.
2. Open het "Stream"-menu en controleer of "Allow remote control of
my Player..." is aangevinkt. Klik op "Turn on media streaming" om
een lijst met spelers in het netwerk weer te geven.
3. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan de unit.
4. Selecteer het muziekbestand dat met Windows Media® Player 12
afgespeeld moet worden en klik erop met de rechter muistoets.Om op
afstand een muziekbestand op een andere server af te spelen, opent u
de doelserver in "Other Libraries" en selecteert u het af te spelen
muziekbestand.
5. Selecteer dit toestel in "Play to" om het "Play to"-venster van
Windows Media® Player 12 te openen en om het afspelen op
het toestel te starten. Als uw PC met Windows® 8,1 werkt, klik
dan op "Play to" en selecteer vervolgens dit toestel.
Als uw PC met Windows® 10 werkt, klik dan op "Cast to
Device" en selecteer vervolgens dit toestel.
Bedieningshandelingen tijdens afspelen op afstand zijn
mogelijk vanaf het "Play to"-venster op de PC. Het
afspeelscherm wordt weergegeven op de TV die op de
HDMI-uitgang van de unit aangesloten is.
6. Pas het volume aan met behulp van de volumebalk in het
"Play to"-venster.
0 Soms kan het volume dat wordt weergegeven op het
afstandafspeelscherm verschillen van dat wat verschijnt op het display
van de unit. Wanneer het volume wordt aangepast vanaf dit toestel
wordt dit bovendien niet weerspiegeld in het "Play to"-venster.
0 Het afspelen op afstand is niet mogelijk als een
netwerkdienst gebruikt wordt of als muziekbestanden op
een USB-opslagapparaat afgespeeld worden.
0 Afhankelijk van de versie van Windows® kunnen er verschillen zijn
in de namen van de items die u kunt selecteren.
Ondersteunde audioformaten
Dit toestel ondersteunt de volgende
muziekbestandsformaten. Het remote afspelen van FLAC,
DSD en Dolby TrueHD wordt niet ondersteund.
MP3 (.mp3/.MP3):
0 Ondersteunde formaten: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-
3
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz
0 Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 8 kbps en 320 kbps
en VBR
WMA (.wma/.WMA):
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 5 kbps en 320 kbps en VBR
0 WMA Pro/Voice/WMA Lossless formaten worden niet ondersteund
WAV (.wav/.WAV):
WAV-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM digitale audio.
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Kwantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit
AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
AIFF-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM digitale audio.
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Kwantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit
AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
.3G2):
0 Ondersteunde formaten: MPEG-2/MPEG-4 Audio
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
0 Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 8 kbps en 320 kbps en VBR
FLAC (.flac/.FLAC):
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Kwantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit
LPCM (Linear PCM):
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz
0 Kwantiseringsbit: 16 bit
Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Kwantiseringsbit: 16 bit, 24 bit
DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
0 Ondersteunde formaten: DSF/DSDIFF
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 2,8 MHz, 5,6 MHz
0 Variabele bitsnelheid (VBR)-bestanden worden ondersteund.
Echter, afspeeltijden worden mogelijk niet correct weergegeven.
0 Externe weergave biedt geen ondersteuning voor
afspelen zonder onderbreking.
Pagina: 403
28
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
USB-opslagapparaat
e
g
h
f
a
c
b
d
1
2
Basis afspelen
Muziekbestanden op een USB-opslagapparaat afspelen
1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan de unit.
2. Steek uw USB-opslagapparaat met de muziekbestanden
in de USB-poort op de voorkant van dit toestel.
3. Druk op de afstandsbediening op “USB”.
0 Als het “USB”-controlelampje op het display knippert, controleer dan of
het USB-opslagapparaat goed naar binnen gestoken is.
0 Koppel het USB-opslagapparaat niet los terwijl het verbonden is
met dit toestel terwijl "Connecting…" op het display weergegeven
wordt. Dit kan dataverlies of een defect veroorzaken.
4. Druk op het volgende scherm op ENTER (b) op de
afstandsbediening. De lijst met mappen en
muziekbestanden op het USB-opslagapparaat wordt
weergeven. Selecteer de map met de cursorknoppen en
druk op ENTER (b) om uw keuze te bevestigen.
0 Druk op (d) om terug te keren naar het vorige scherm.
5. Selecteer met de cursorknoppen op de
afstandsbediening het muziekbestand en druk
vervolgens op ENTER (b) om het afspelen te beginnen.
0 De USB-poort van dit toestel is conform de USB 2.0-standaard. De
overzetsnelheid kan onvoldoende zijn voor bepaalde inhoud die u wilt
afspelen, wat enige onderbrekingen in het geluid kan veroorzaken.
De volgende handelingen van de afstandsbediening zijn ook mogelijk.
(a) Als de lijst met mappen of bestanden niet op het scherm
weergegeven wordt, kunt u van scherm veranderen.
(c) Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, verandert
de weergegeven nummerinformatie. Als tijdens de weergave
van een lijst mappen of bestanden op deze knop gedrukt
wordt, wordt teruggekeerd naar het afspeelscherm.
(e) Deze knop speelt het vorige nummer af.
(f) Met deze knop start u herhaald of willekeurig afspelen. Het indrukken
van deze toets bladert herhaaldelijk door de herhaalstanden.
(g) Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, wordt het
afspelen gepauzeerd. Als erop gedrukt wordt tijdens het
pauzeren, gaat het afspelen opnieuw van start.
(h) Deze knop speelt het volgende nummer af.
Pagina: 404
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
29
N
L
Vereisten USB-opslagapparaat
0 Houd er rekening mee dat de werking niet met alle USB-
opslagapparaten gegarandeerd wordt.
0 Dit toestel ondersteunt USB-opslagapparaten die de
standaard van de USB-massaopslagklasse
ondersteunen. Het toestel is ook compatibel met USB-
opslagapparaten met gebruik van de formaten FAT16 of
FAT32 van het bestandssysteem.
0 Als het USB-geheugen is gepartitioneerd zal elke sectie
worden beschouwd als een onafhankelijk apparaat.
0 In een map kunnen tot 20.000 nummers weergegeven
worden en mappen kunnen tot 16 niveaus diep leiden.
0 USB-hubs en USB-apparaten met hub-functies worden
niet ondersteund. Sluit nooit deze apparaten aan op het
toestel.
0 USB-opslagapparaten met een beveiligingsfunctie
worden niet ondersteund op dit toestel.
0 Als u een USB-harde schijf aansluit op de USB-
aansluiting van het toestel, raden we u het gebruik van
de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
0 Media geplaatst in de USB kaartlezer is mogelijk niet
beschikbaar voor deze functie. Bovendien is afhankelijk
van het USB-opslagapparaat goed lezen van de inhoud
wellicht niet mogelijk.
0 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
verlies of beschadiging van gegevens op een USB-
opslagapparaat wanneer dat apparaat in combinatie met
dit toestel is gebruikt. Wij raden aan dat u op voorhand
een back-up maakt van belangrijke muziekbestanden.
Ondersteunde audioformaten
Voor serverweergave en weergave via een USB-
opslagapparaat ondersteunt dit toestel de volgende
muziekbestandsformaten. Houd er rekening mee dat
geluidsbestanden die worden beschermd door het
auteursrecht niet op dit toestel afgespeeld kunnen worden.
MP3 (.mp3/.MP3):
0 Ondersteunde formaten: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer
3
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz
0 Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 8 kbps en 320 kbps
en VBR
WMA (.wma/.WMA):
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz
0 Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 5 kbps en 320 kbps
en VBR
0 WMA Pro/Voice/WMA Lossless formaten worden niet
ondersteund
WAV (.wav/.WAV):
WAV-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM digitale
audio.
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Kwantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit
AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
AIFF-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM digitale
audio.
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Kwantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit
AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
.3G2):
0 Ondersteunde formaten: MPEG-2/MPEG-4 Audio
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
0 Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 8 kbps en 320 kbps
en VBR
FLAC (.flac/.FLAC):
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Kwantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit
Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Kwantiseringsbit: 16 bit, 24 bit
DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
0 Ondersteunde formaten: DSF/DSDIFF
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 2,8 MHz, 5,6
MHz
Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48
kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
0 Variabele bitsnelheid (VBR)-bestanden worden
ondersteund. Echter, afspeeltijden worden mogelijk niet
correct weergegeven.
0 Dit toestel ondersteunt afspelen zonder onderbreken van
het USB-geheugen in de volgende omstandigheden.
Wanneer WAV, FLAC en Apple Lossless worden
afgespeeld en hetzelfde formaat,
bemonsteringsfrequentie, kanalen en kwantisering
bitsnelheid continu afgespeeld worden
Pagina: 405
30
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
AirPlay®
Pioneer VSX-XXXX
iPhone
Wi-Fi
1 3
4
5
2
Basis afspelen
U kunt draadloos van de muziekbestanden op een iPhone®,
iPod touch®, of iPad® genieten die met hetzelfde
toegangspunt verbonden is als dit toestel.
0 Update de OS-versie op uw iOS-apparaat naar de laatste
versie.
1. Verbind het iOS-apparaat met het toegangspunt.
2. Druk op NET.
3. Tik de AirPlay-icoon aan in het bedieningscentrum
van het iOS-apparaat, selecteer dit toestel in de
weergegeven lijst met apparaten en tik "Done" aan.
4. Speel de muziekbestanden op het iOS-apparaat af.
0 De standaard status van Network Standby is
ingeschakeld dus wanneer u bovenstaande stappen 3 en
4 uitvoert, wordt dit toestel automatisch ingeschakeld en
schakelt de ingang naar "NET". Om de hoeveelheid
stroom die in de stand-by-modus verbruikt wordt te
verlagen, drukt u op de afstandsbediening op de -knop
en zet u daarna in het weergegeven Home-menu
"System Setup" – "Hardware" – "Power Management" –
"Network Standby" op "Off".
0 Vanwege de kenmerken van draadloze technologie van
AirPlay kan het geluid dat op dit toestel geproduceerd
wordt enigszins achterlopen op het geluid dat wordt
afgespeeld op het AirPlay-apparaat.
U kunt muziekbestanden ook op de computer afspelen met
iTunes (versie 10.2 of nieuwer). Controleer vóór de
handeling of dit toestel en de PC verbonden zijn met
hetzelfde netwerk en druk vervolgens op dit toestel op NET.
Klik vervolgens op de AirPlay-icoon in iTunes, selecteer
dit toestel in de weergegeven lijst met apparaten en start
het afspelen van een muziekbestand.
Pagina: 406
31
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
BLUETOOTH® Afspelen
Koppelen Afspelen Koppelen
1. Als u op de afstandsbediening op de -knop drukt,
wordt "Now Pairing..." op het display van dit toestel
weergegeven en wordt de pairing-modus ingeschakeld.
2. Geef de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH
geactiveerd apparaat vrij (schakel deze functie in) en
selecteer vervolgens dit toestel in de lijst met
weergegeven apparaten. Als er een wachtwoord wordt
gevraagd, voer "0000" in.
0 Om een ander BLUETOOTH-geactiveerd apparaat te
verbinden, drukt u op de -knop, houd u deze ingedrukt
tot "Now Pairing..." weergegeven wordt en voert u daarna
bovenstaande stap 2 uit. Deze unit kan de gegevens
opslaan van maximaal acht gepaarde apparaten.
0 Het dekkingsgebied is 15 meter (48 voet). Houd er
rekening mee dat de verbinding met alle BLUETOOTH-
geactiveerde apparaten niet altijd gegarandeerd wordt.
Afspelen
1. Als het toestel ingeschakeld is, voer dan de
verbindingsprocedure uit op het BLUETOOTH-
geactiveerde apparaat.
2. De ingangskeuzeschakelaar van dit toestel zal
automatisch naar "BT AUDIO" geschakeld worden.
3. Speel de muziekbestanden af. Verhoog het volume van
het geactiveerde BLUETOOTH apparaat tot een passend
niveau.
0 Vanwege de kenmerken van draadloze technologie van
BLUETOOTH kan het geluid dat op dit toestel
geproduceerd wordt enigszins achterlopen op het geluid
dat wordt afgespeeld op het BLUETOOTH-geactiveerde
apparaat.
PioneerVSX-XXXX
1
2
PioneerVSX-XXXXX
1
2
Pagina: 407
32
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Naar de FM/DAB-radio luisteren
Naar de FM-radio luisteren
Automatisch tunen
1. Druk herhaaldelijk op TUNER op de afstandsbediening
om "FM" op het display te selecteren.
2. Druk op de afstandsbediening op MODE (e) zodat
"AUTO" op het display verschijnt.
3. Als u op de afstandsbediening op de /-cursorknoppen
(a) drukt, start het automatisch tunen en stopt het zoeken
wanneer een zender gevonden wordt. Wanneer
afgestemd is op een radiozender, gaat de "TUNED"-
indicator op het display branden. Wanneer op een stereo
FM-zender ingetuned is, brandt het "FM STEREO"-
controlelampje.
0 Er wordt geen geluid uitgevoerd terwijl het controlelampje
“TUNED” uit is.
Als de ontvangst van de FM-zenders slecht is
Radiogolven kunnen zwak zijn afhankelijk van de structuur
van het gebouw en omgevingsomstandigheden. In dat
geval voert u de procedure uit zoals hieronder in
“Handmatig Tunen” uitgelegd wordt, om de gewenste
zender met de hand te selecteren.
Handmatig tunen
1. Druk herhaaldelijk op TUNER op de afstandsbediening
om "FM" op het display te selecteren.
2. Druk op de afstandsbediening op MODE (e) om "AUTO"
op het display uit te schakelen.
3. Terwijl u op de afstandsbediening op de /-
cursorknoppen (a) drukt, selecteert u de gewenste
radiozender.
0 De frequentie verandert met 1 stap iedere keer wanneer
u op de knop drukt. De frequentie verandert voortdurend
als de knop wordt ingedrukt en stopt wanneer de knop
wordt losgelaten. Stem af door op het display te kijken.
Terugkeren naar de automatische tuning-modus
Druk op de afstandsbediening opnieuw op MODE (e) zodat
"AUTO" op het display verschijnt. Het toestel tunet
automatisch in op een radiozender.
Frequentie-stapinstelling (Noord-Amerikaanse
modellen)
Druk op de afstandsbediening op de -knop om "System
Setup" – "Miscellaneous" – "Tuner" – "FM Frequency Step"
te selecteren en selecteer de frequentiestap van uw regio.
Houd er rekening mee dat wanneer deze instelling wordt
veranderd alle voorkeuzezenders van de radio gewist
worden.
RDS gebruiken (Europese modellen)
RDS staat voor Radio Data Systeem en is een methode om
data in FM-radiosignalen uit te zenden. In gebieden waar
RDS gebruikt wordt, wordt de naam van de radiozender
weergegeven wanneer u intunet op een radiozender die
programma-informatie uitzendt. Als u in deze gebieden op
de afstandsbediening op (b) drukt, kunt u de volgende
functies gebruiken.
Tekstinformatie (Radio Text) weergeven
1. Terwijl de naam van de zender op het display
weergegeven wordt, drukt u op de afstandsbediening
één keer op (b).
De zender geeft Radio Text (RT) weer die over het
display scrollt. “No Text Data” wordt weergegeven als
geen tekstinformatie beschikbaar is.
0 Ongebruikelijke lettertekens kunnen weergegeven
worden als het toestel niet ondersteunde lettertekens
ontvangt. Dit is echter geen defect. Als het signaal
afkomstig van een zender zwak is, wordt de informatie
mogelijk niet weergegeven.
Zoek zenders op aan de hand van het type programma
1. Terwijl de naam van de zender op het display
weergegeven wordt, drukt u op de afstandsbediening
twee keer op (b).
a
b
c
d
e
1
Pagina: 408
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
33
N
L
2. Druk op de afstandsbediening op de /-cursorknoppen
(a) om het programmatype te selecteren dat u wilt
zoeken en druk vervolgens op ENTER (a) om het zoeken
te starten.
De weergegeven programmatypes zijn de volgende:
None
News (Nieuwsberichten)
Affairs (Huidige zaken)
Info (Informatie)
Sport
Educate (Educatie)
Drama (Drama)
Culture (Cultuur)
Science (Wetenschap en technologie)
Varied (Gavarieerd)
Pop M (Popmuziek)
Rock M (Rockmuziek)
Easy M (Middle of the road-muziek)
Light M (Licht klassiek)
Classics (Serieus klassiek)
Other M (Overige muziek)
Weather (Weer)
Finance (Financiën)
Children (Kinderprogramma's)
Social (Sociale zaken)
Religion (Geloof)
Phone In (Inkomend gesprek)
Travel (Reizen)
Leisure (Vermaak)
Jazz (Jazzmuziek)
Country (Countrymuziek)
Nation M (Volksmuziek)
Oldies (Oldies)
Folk M (Folkmuziek)
Document (Documentaires)
0 De weergegeven informatie kan soms niet met de inhoud
overeenkomen die door de zender uitgezonden wordt.
3. Wanneer een zender is gevonden, zal de zendernaam op
het display knipperen. Druk op ENTER (a) terwijl dit
gebeurt, om die zender te beginnen te ontvangen. Als u
niet op ENTER (a) drukt, zal het toestel doorgaan met
zoeken naar een andere zender.
0 Als geen zenders gevonden worden, wordt het bericht
"Not Found" weergegeven.
0 Ongebruikelijke lettertekens kunnen weergegeven
worden als het toestel niet ondersteunde lettertekens
ontvangt. Dit is echter geen defect. Als het signaal
afkomstig van een zender zwak is, wordt de informatie
mogelijk niet weergegeven.
Naar de DAB digitale radio luisteren (VSX-
S520D)
1. Druk herhaaldelijk op TUNER op de afstandsbediening
om "DAB" op het display te selecteren.
0 De allereerste keer dat u DAB selecteert, scant de
Auto Tuning-functie automatisch DAB-band 3 voor de
multiplexen (zenders) die beschikbaar zijn in uw
gebied.
0 Is het scanproces eenmaal voltooid, dan wordt de
eerste zender die gedetecteerd werd geselecteerd.
0 Als een nieuwe DAB-zender geïntroduceerd wordt of u
naar een nieuwe zone gaat, druk op de knop op de
afstandsbediening, stel dan in het weergegeven
Home-menu "System Setup" "Miscellaneous" –
"Tuner" – "DAB Auto Scan" in.
2. Selecteer de gewenste radiozender met de
cursorknoppen  /  (a) op de afstandsbediening.
Bij het veranderen van de volgorde worden zenders
weergegeven
U kunt de beschikbare zenders in alfabetische volgorde of
op multiplex sorteren.
1. Druk herhaaldelijk op MODE (e) om de methode voor het
sorteren van de weergavevolgorde als volgt in te stellen.
Alphabet (fabrieksinstelling) : Zenders sorteren in
alfabetische volgorde.
Multiplex: Zenders sorteren op multiplex.
DAB radio-informatie weergeven
1. Druk herhaaldelijk op de -knop (b) om meer informatie
over de geselecteerde DAB-zender weer te geven.
DLS (Dynamic Label Segment) : Als ingetuned is op
een zender die DLS-tekstgegevens uitzendt, zal de tekst
over het display scrollen.
Programmatype : Geeft het type programma weer.
Bitsnelheid en Audio-stand : Geeft de bitsnelheid en de
audiomodus (stereo, mono) weer.
kwaliteit : Geeft de signaalkwaliteit weer.
0 - 59: Slechte ontvangst
60 - 79: Goede ontvangst
80 - 100: Uitstekende ontvangst
Multiplex Naam : Geeft de naam van de huidige
multiplex weer.
Multiplex Nummer en Frequentie : Geeft het nummer
en de frequentie van de huidige multiplex weer.
Pagina: 409
34
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Voorkeuze van een radiozender instellen
Hiermee kunt u tot maximaal 40 van uw favoriete FM/DAB-
zenders registreren. Door van te voren radiozenders te
registreren kunt u direct op de radiozender van uw keuze
afstemmen.
1. Stem af op de radiozender die u wilt registreren.
2. Druk op +Fav (d) op de afstandsbediening zodat het
voorkeuzenummer op het display knippert.
3. Terwijl het voorkeuzenummer (ongeveer 8 seconden)
knippert, drukt u herhaaldelijk op de afstandsbediening
op de /-cursorknoppen (a) om een nummer tussen 1
en 40 te selecteren.
4. Druk op de afstandsbediening opnieuw op +Fav (d) om
de zender te registreren. Wanneer geregistreerd, stopt
het vooringestelde nummer met knipperen.
Een voorkeuzezender selecteren
1. Druk op TUNER op de afstandsbediening.
2. Druk op de afstandsbediening op de /-cursorknoppen
(a) om een voorkeuzenummer te selecteren.
Een voorkeuzezender wissen
1. Druk op TUNER op de afstandsbediening.
2. Druk op de afstandsbediening op de /-cursorknoppen
(a) om het te wissen voorkeuzenummer te selecteren.
3. Nadat u op de afstandsbediening op +Fav (d) gedrukt
heeft, drukt u op CLEAR (c) terwijl het voorkeuzenummer
knippert om het voorkeuzenummer te wissen.
0 Bij het verwijderen, gaat het nummer op het display uit.
Pagina: 410
35
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Luistermodussen
De luistermodussen selecteren
U kunt de luistermodus tijdens het afspelen veranderen
door herhaaldelijk op "AUTO/DIRECT" of "SURR" te
drukken.
AUTO/DIRECT-knop (b)
Druk herhaaldelijk en de luistermodus die voor het
ingangssignaal geschikt zijn, zullen tussen "Auto Surround",
"Direct", en "Pure Direct" geschakeld worden. Na het
selecteren van één ervan wordt "Auto Surround" (of
"Direct", "Pure Direct") weergegeven op het display,
vervolgens wordt de meest geschikte luistermodus voor het
audioformaat automatisch geselecteerd (Dolby Digital voor
meerkanaals ingangssignalen, Stereo voor 2-kanaals
ingangssignalen, enz.) en zal een controlelampje zoals
"Dolby D" op het display weergegeven worden.
De Direct-modus sluit enkele verwerkingen af die van
invloed op de geluidskwaliteit kunnen zijn, zoals de
toonregelcircuits, zodat u van een nog betere
geluidskwaliteit kunt genieten. De Pure Direct-modus sluit
zelfs nog meer processen af die van invloed op de
geluidskwaliteit kunnen zijn, om een nog betrouwbaardere
reproductie van het originele geluid te verkrijgen. In dit
geval wordt de luidsprekerkalibratie die met MCACC
uitgevoerd wordt, uitgeschakeld.
SURR-knop (c)
Door herhaaldelijk te drukken, kunt u het audioformaat van
de in te voeren signalen selecteren en tussen een
verscheidenheid aan luistermodussen schakelen. Selecteer
de modus die het best bij uw voorkeur past. De
geselecteerde luistermodus wordt op het display
weergegeven.
Zie voor details over de effecten van ieder van de
luistermodussen "Effecten van de luistermodussen"
(P36). Raadpleeg voor luistermodussen die voor ieder
van de audioformaten in de ingangssignalen geselecteerd
kunnen worden "Selecteerbare luistermodussen" (P39).
De luistermodus die als laatste voor de bron geselecteerd
werd, wordt bewaard voor ieder van de knoppen AUTO/
DIRECT en SURR. Als de inhoud die u afspeelt niet
ondersteund wordt door de luistermodus die u het laatst
geselecteerd heeft dan wordt automatisch de luistermodus
geselecteerd die standaard voor die inhoud is.
Druk herhaaldelijk op (a) om het display van het
hoofdtoestel in onderstaande volgorde om te schakelen:
b
c
a
Het display verandert
automatisch.
Pagina: 411
36
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Effecten van de luistermodussen
Luistermodussen updaten
Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het
Dolby Atmos en DTS:X audioformaat via firmware-updates
voor dit toestel. Dit betekent dat de selecteerbare
luistermodussen afhankelijk zijn van de firmware-versie.
Op firmware-versie vóór ondersteuning van Dolby Atmos
0 Er kunnen Dolby Pro Logic Ⅱ -gerelateerde modussen
geselecteerd worden.
Op firmware-versie na ondersteuning van Dolby Atmos
0 Dolby Atmos, Dolby Surround en Surround Enhancer
kunnen geselecteerd worden. (Modussen die betrekking
hebben op Dolby Pro Logic Ⅱ kunnen niet geselecteerd
worden na bijwerken.) Bovendien kan, wanneer
Surround Enhancer geselecteerd kan worden,
F.S.Surround (Front Stage Surround) niet geselecteerd
worden.
Op firmware-versie vóór ondersteuning van DTS:X
0 U kunt Neo:6 Cinema en Neo:6 Music selecteren.
Op firmware-versie na ondersteuning van DTS:X
0 U kunt DTS:X en DTS Neural:X selecteren. (U kunt
Neo:6 Cinema en Neo:6 Music na het updaten niet
selecteren).
In alfabetische volgorde
Action
Modus geschikt voor films met veel actie.
AdvancedGame
Modus geschikt voor games.
Classical
Geschikt voor klassieke muziek of opera. Deze modus
benadrukt de surroundkanalen om zo het stereobeeld te
verbreden en simuleert de natuurlijke weerkaatsing van een
grote zaal.
Dolby Atmos
Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het
Dolby Atmos audioformaat opgenomen is.
Het Dolby Atmos audioformaat is geïmplementeerd in
bioscoopzalen die uitgerust zijn met de meest recente
voorzieningen en maakt een revolutionaire geluidservaring
in home theaters mogelijk. Dolby Atmos steunt niet op
kanalen, zoals bestaande surround-systemen doen, maar
activeert de nauwkeurige plaatsing van geluidsobjecten die
een onafhankelijke beweging in een driedimensionale
ruimte hebben, met zelfs nog meer helderheid. Dolby
Atmos is een optioneel audioformaat op Blu-ray discs en
realiseert een driedimensionaal geluidsveld door de
invoering van een geluidsveld boven de luisteraar.
0 Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te
maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt
worden en moet de audio-uitgang op de speler op
bitstream-uitgang gezet worden.
Dolby D (Dolby Digital)
Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het
Dolby Digital audioformaat opgenomen is.
Dolby Digital is een multikanaals digitaal formaat dat
ontwikkeld is door Dolby Laboratories, Inc. en wordt op
grote schaal gebruikt bij de productie van films. Het is
tevens een standaard audioformaat op DVD-Video's en Blu-
ray Discs. Het is mogelijk maximaal 5.1-kanalen op een
DVD-Video of een Blu-ray Disc op te nemen; twee
voorkanalen, een middenkanaal, twee surround-kanalen en
het LFE-kanaal dat voor de lage tonen bestemd is
(geluidselementen voor de subwoofer).
0 Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te
maken, moet verbinding via de digitale kabel gemaakt
worden en moet de audio-uitgang op de speler op
bitstream-uitgang gezet worden.
Dolby Di (Dolby Digital Plus)
Ingangsbron & volume
Luisterstand
Signaalformaat
Sample-frequentie
De resolutie van het ingangssignaal
De weergave verandert
enkele seconden later.
Pagina: 412
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
37
N
L
Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het
Dolby Digital Plus audioformaat opgenomen is.
Het Dolby Digital Plus formaat is een herziening die op
Dolby Digital gebaseerd is, het aantal kanalen verhoogt en
ernaar streeft de geluidskwaliteit te verbeteren door meer
flexibiliteit in data bit rates te geven. Dolby Digital Plus
wordt als optioneel audioformaat op Blu-ray Discs gebruikt,
is gebaseerd op 5.1-kan. maar met toegevoegde kanalen,
zoals het surround-achter kanaal dat toegevoegd is voor
een maximum van 7.1-kan.
0 Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te
maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt
worden en moet de audio-uitgang op de speler op
bitstream-uitgang gezet worden.
Dolby PL Ⅱ (Dolby Pro Logic Ⅱ )
Deze luistermodussen stellen u in staat het afspeelsignaal
te vergroten tot 5.1 kan. om bij de configuratie van de
verbonden luidspreker te passen als het ingangssignaal 2-
kan. is. Het verbreden van het geluidsveld schenkt u een
naadloos geluid met meer diepte en realisme. Naast CD- en
filmbronnen kunnen ook games hun voordeel doen met de
levendige geluidslokalisatie. Kies een modus die ideaal is
voor films (Movie), een modus die ideaal is voor muziek
(Music) en een modus die ideaal is voor gamen (Game).
Dolby Surround
Deze luistermodussen stellen u in staat het afspeelsignaal
te vergroten tot meerdere kanalen om bij de configuratie
van de verbonden luidspreker te passen als het
ingangssignaal 2-kan. of 5.1-kan. is. Samen met eerdere
luidsprekerinstellingen is dit ook compatibel met
afspeelsystemen voor Dolby Atmos die de Dolby
luidsprekertechnologie bevatten.
Dolby TrueHD
Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het
Dolby TrueHD audioformaat opgenomen is.
Het Dolby TrueHD audioformaat is een omkeerbaar
uitgebreid formaat dat gebaseerd is op lossless
compressietechnologie, die MLP genoemd wordt, en maakt
het mogelijk de masteraudio die in de studio opgenomen is
trouw te reproduceren. Dolby TrueHD wordt als optioneel
audioformaat op Blu-ray Discs gebruikt, is gebaseerd op
5.1-kan. maar met toegevoegde kanalen, zoals het
surround-achter kanaal dat toegevoegd is voor een
maximum van 7.1-kan. 7.1-kan. is opgenomen bij 96 kHz/
24bit en 5.1-kan. is opgenomen bij 192 kHz/24bit.
0 Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te
maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt
worden en moet de audio-uitgang op de speler op
bitstream-uitgang gezet worden.
Drama
Geschikt voor TV-programma's die in een TV-studio
opgenomen zijn. Deze modus verbetert de
surroundeffecten op het gehele geluid om helderheid aan
stemmen te geven en een realistisch akoestisch beeld te
creëren.
DSD
Modus geschikt voor afspelen van bronnen die met DSD
opgenomen zijn.
0 Dit toestel ondersteunt DSD-signalen die ingevoerd
worden via HDMI IN. Echter, afhankelijk van de
aangesloten speler, is beter geluid mogelijk wanneer dit
uitgevoerd wordt vanuit de PCM-uitvoer van de speler.
0 Deze luistermodus kan niet geselecteerd worden als de
uitgang van uw Blu-ray Disc-/DVD-speler niet op DSD
gezet is.
DTS
Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het
DTS audioformaat opgenomen is.
Het DTS audioformaat is een meerkanaals digitaal formaat
dat ontwikkeld is door DTS, Inc. Dit formaat is een optioneel
audioformaat op DVD-Video's en standaard op Blu-ray
Discs. Het is mogelijk 5.1-kanaals op te nemen; twee
voorkanalen, een middenkanaal, tweee surround-kanalen
en het LFE-kanaal dat voor de lage tonen bestemd is
(geluidselementen voor de subwoofer). De inhoud is
opgenomen met een rijk gegevensvolume met een
maximum bemonsteringssnelheid van 48 kHz, een resolutie
van 24 bits en een bitsnelheid van 1,5 Mbps.
0 Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te
maken, moet verbinding via de digitale kabel gemaakt
worden en moet de audio-uitgang op de speler op
bitstream-uitgang gezet worden.
DTS 96/24
Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het
DTS 96/24 audioformaat opgenomen is.
Het DTS 96/24 formaat is een optioneel audioformaat op
DVD-Video's en Blu-ray Discs. Het is mogelijk 5.1-kanaals
op te nemen; twee voorkanalen, een middenkanaal, tweee
surround-kanalen en het LFE-kanaal dat voor de lage tonen
bestemd is (geluidselementen voor de subwoofer). De
gedetailleerde weergave wordt verkregen door de inhoud
op te nemen bij een bemonsteringssnelheid van 96 kHz met
een resolutie van 24 bits.
0 Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te
maken, moet verbinding via de digitale kabel gemaakt
worden en moet de audio-uitgang op de speler op
bitstream-uitgang gezet worden.
DTS Express
Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het
DTS Express audioformaat opgenomen is.
DTS Express wordt gebruikt als een optioneel audioformaat
op Blu-ray Discs, is gebaseerd op 5.1-kan. maar met
kanalen zoals het surround-achterkanaal dat toegevoegd is
voor een maximum van 7.1-kan. Het ondersteunt ook lage
bitsnelheden.
0 Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te
maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt
worden en moet de audio-uitgang op de speler op
bitstream-uitgang gezet worden.
Pagina: 413
38
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)
Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het
DTS-HD High Resolution Audio audioformaat opgenomen
is.
DTS-HD High Resolution Audio wordt als optioneel
audioformaat op Blu-ray Discs gebruikt, is gebaseerd op
5.1-kan. maar met toegevoegde kanalen, zoals het
surround-achter kanaal dat toegevoegd is voor een
maximum van 7.1-kan. Het kan opgenomen worden met
een bemonsteringssnelheid van 96 kHz met een resolutie
van 24 bits.
0 Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te
maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt
worden en moet de audio-uitgang op de speler op
bitstream-uitgang gezet worden.
DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)
Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het
DTS-HD Master Audio audioformaat opgenomen is.
DTS-HD Master Audio wordt als optioneel audioformaat op
Blu-ray Discs gebruikt, is gebaseerd op 5.1-kan. maar met
toegevoegde kanalen, zoals het surround-achter kanaal dat
toegevoegd is voor een maximum van 7.1 kan., opgenomen
met gebruik van lossless audio reproductietechnologie.
96 kHz/24bit wordt ondersteund met 7.1-kan. en 192 kHz/
24bit wordt ondersteund met 5.1-kan.
0 Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te
maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt
worden en moet de audio-uitgang op de speler op
bitstream-uitgang gezet worden.
DTS Neo:6
Deze luistermodussen stellen u in staat het afspeelsignaal
te vergroten tot 5.1 kan. om bij de configuratie van de
verbonden luidspreker te passen als het ingangssignaal 2-
kan. is. Het biedt volle bandbreedte op alle kanalen met
grote onafhankelijkheid tussen de kanalen. Er zijn twee
varianten voor deze modus: Neo:6 Cinema, die ideaal is
voor films en Neo:6 Music, die ideaal is voor muziek.
DTS Neural:X
Deze luistermodus stelt u in staat het afspeelsignaal uit te
breiden om bij de configuratie van de verbonden luidspreker
te passen als het ingangssignaal 2-kanaals of 5.1-kanaals
is.
DTS:X
Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het
DTS:X audioformaat opgenomen is.
Het DTS:X audioformaat is een combinatie van mixing-
methodologie gebaseerd op vroegere formaten die op
kanalen gebaseerd waren en op object gebaseerde
dynamische audiomixing en wordt gekenmerkt door de
precieze positionering van geluiden en de capaciteit om
beweging uit te drukken.
0 Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te
maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt
worden en moet de audio-uitgang op de speler op
bitstream-uitgang gezet worden.
Ent.Show (Entertainment Show)
Geschikt voor rock of popmuziek. Het luisteren naar muziek
in deze modus creëert een levendig geluidsveld met een
krachtig akoestisch beeld, zoals in een club of bij een
rockconcert.
Ext.Mono (Extended Mono)
In deze stand voeren alle luidsprekers hetzelfde geluid uit in
mono dus het geluid dat u hoort is hetzelfde ongeacht waar
u zich bevindt binnen de luisterkamer.
In deze stand is geluidslokalisering duidelijk met de nadruk
op lage tonen.
Ext.Stereo (Extended Stereo)
Ideaal voor achtergrondmuziek vult deze stand het gehele
luistergebied met stereogeluid vanuit de voor-, surround- en
achtersurroundluidsprekers.
F.S.Surround (Front Stage Surround)
In deze stand kunt u genieten van een virtuele weergave
van meerkanaals surround-sound zelfs met maar twee of
drie luidsprekers. Dit werkt door te regelen hoe geluiden het
linker- en rechteroor van de luisteraar bereiken.
Mono
Gebruik deze stand wanneer u een oude film kijkt met een
mono soundtrack of gebruik het om onafhankelijk
soundtracks te reproduceren in twee verschillende talen
opgenomen in de linker- en rechterkanalen van sommige
films. Het is ook geschikt voor DVD’s of andere bronnen die
multiplex geluid bevatten.
Multich PCM (Multichannel PCM)
Modus geschikt voor afspelen van bronnen die met
meerkanaals PCM opgenomen zijn.
Rock/Pop
Modus geschikt voor rock.
Sports
Modus geschikt voor sport.
Stereo
In deze stand wordt geluid uitgevoerd via de linker- en
rechtervoorluidsprekers en subwoofer.
Surround Enhancer
Deze modus stelt u in staat van geluid met een rijk
geluidsveld te genieten, dat u op natuurlijke wijze omhult
zonder op de weerkaatsing van de muren gebaseerd te zijn.
Er wordt een virtueel surroundkanaal gecreëerd om u een
breder geluidsveld te bieden.
Unplugged
Geschikt voor akoestische instrumenten, zang en jazz. Deze
modus accentueerd het stereobeeld aan de voorkant waarbij
de indruk wordt gewekt dat u vlak voor het podium staat.
Pagina: 414
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
39
N
L
Selecteerbare luistermodussen
U kunt een verscheidenheid aan luistermodussen
selecteren die passen bij het audioformaat van het
ingevoerde signaal.
0 De Stereo-modus kan met ongeacht welk audioformaat
geselecteerd worden.
0 Luisterstanden beschikbaar wanneer een hoofdtelefoon
is aangesloten, zijn: Pure Direct en Stereo.
Luistermodussen updaten
Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het
Dolby Atmos en DTS:X audioformaat via firmware-updates
voor dit toestel. Dit betekent dat de selecteerbare
luistermodussen afhankelijk zijn van de firmware-versie.
Op firmware-versie vóór ondersteuning van Dolby Atmos
0 Er kunnen Dolby Pro Logic Ⅱ -gerelateerde modussen
geselecteerd worden.
Op firmware-versie na ondersteuning van Dolby Atmos
0 Dolby Atmos, Dolby Surround en Surround Enhancer
kunnen geselecteerd worden. (Modussen die betrekking
hebben op Dolby Pro Logic Ⅱ kunnen niet geselecteerd
worden na bijwerken.) Bovendien kan, wanneer
Surround Enhancer geselecteerd kan worden,
F.S.Surround (Front Stage Surround) niet geselecteerd
worden.
Op firmware-versie vóór ondersteuning van DTS:X
0 U kunt Neo:6 Cinema en Neo:6 Music selecteren.
Op firmware-versie na ondersteuning van DTS:X
0 U kunt DTS:X en DTS Neural:X selecteren. (U kunt
Neo:6 Cinema en Neo:6 Music na het updaten niet
selecteren).
Ingangsformaat Listening Mode
Analog Stereo
Mono
Dolby Surround
Surround Enhancer
PL Ⅱ Movie1
PL Ⅱ Music1
PL Ⅱ Game1
Neo:6 Cinema1
Neo:6 Music1
DTS Neural:X
Classical2
Unplugged2
Ent.Show2
Drama2
AdvancedGame2
Action2
Rock/Pop2
Sports2
Ext.Stereo1
Ext.Mono1
F.S.Surround
1: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
2: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
Ingangsformaat Listening Mode
PCM
Muziekbestanden
(behalve DSD/Dolby
TrueHD)
Stereo
Mono
Dolby Surround
Surround Enhancer
PL Ⅱ Movie1
PL Ⅱ Music1
PL Ⅱ Game1
Neo:6 Cinema1
Neo:6 Music1
DTS Neural:X
Classical2
Unplugged2
Ent.Show2
Drama2
AdvancedGame2
Action2
Rock/Pop2
Sports2
Ext.Stereo1
Ext.Mono1
F.S.Surround
1: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
2: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
Pagina: 415
40
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Ingangsformaat Listening Mode
Multich PCM Stereo
Multich PCM1
Dolby Surround
Surround Enhancer
DTS Neural:X
Classical2
Unplugged2
Ent.Show2
Drama2
AdvancedGame2
Action2
Rock/Pop2
Sports2
Ext.Stereo1
Ext.Mono1
F.S.Surround
1: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
2: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
Ingangsformaat Listening Mode
DSD Stereo
DSD12
Dolby Surround
Surround Enhancer
PL Ⅱ Movie3
PL Ⅱ Music3
PL Ⅱ Game3
Neo:6 Cinema3
Neo:6 Music3
DTS Neural:X
Classical4
Unplugged4
Ent.Show4
Drama4
AdvancedGame4
Action4
Rock/Pop4
Sports4
Ext.Stereo2
Ext.Mono2
F.S.Surround
1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat
monoauraal of 2 kan. is.
2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat
2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd zijn.
4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
Ingangsformaat Listening Mode
Dolby Atmos Stereo
Dolby Atmos
Surround Enhancer
Classical
Unplugged
Ent.Show
Drama
AdvancedGame
Action
Rock/Pop
Sports
Ext.Stereo
Ext.Mono
F.S.Surround
Pagina: 416
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
41
N
L
Ingangsformaat Listening Mode
Dolby D Stereo
Dolby D12
Dolby Surround
Surround Enhancer
PL Ⅱ Movie3
PL Ⅱ Music3
PL Ⅱ Game3
Neo:6 Cinema3
Neo:6 Music3
Classical4
Unplugged4
Ent.Show4
Drama4
AdvancedGame4
Action4
Rock/Pop4
Sports4
Ext.Stereo2
Ext.Mono2
F.S.Surround
1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan.
is.
2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat
2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd zijn.
4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
Ingangsformaat Listening Mode
Dolby D+ Stereo
Dolby D+123
Dolby Surround
Surround Enhancer
PL Ⅱ Movie4
PL Ⅱ Music4
PL Ⅱ Game4
Neo:6 Cinema4
Neo:6 Music4
Classical5
Unplugged5
Ent.Show5
Drama5
AdvancedGame5
Action5
Rock/Pop5
Sports5
Ext.Stereo2
Ext.Mono2
F.S.Surround
1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
3: Dolby D+ kan niet geselecteerd worden als de ingangsbron Blu-ray Disc is.
U kunt in plaats daarvan de Dolby D-luistermodus selecteren.
4: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een
middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
5: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
Ingangsformaat Listening Mode
Dolby TrueHD Stereo
Dolby TrueHD12
Dolby Surround
Surround Enhancer
PL Ⅱ Movie3
PL Ⅱ Music3
PL Ⅱ Game3
Neo:6 Cinema3
Neo:6 Music3
Classical4
Unplugged4
Ent.Show4
Drama4
AdvancedGame4
Action4
Rock/Pop4
Sports4
Ext.Stereo2
Ext.Mono2
F.S.Surround
1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan.
is.
2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat
2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd zijn.
4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
Pagina: 417
42
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Ingangsformaat Listening Mode
DTS Stereo
DTS12
PL Ⅱ Movie3
PL Ⅱ Music3
PL Ⅱ Game3
Neo:6 Cinema3
Neo:6 Music3
DTS Neural:X
Classical4
Unplugged4
Ent.Show4
Drama4
AdvancedGame4
Action4
Rock/Pop4
Sports4
Ext.Stereo2
Ext.Mono2
F.S.Surround
1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan.
is.
2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat
2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd zijn.
4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
Ingangsformaat Listening Mode
DTS 96/24 Stereo
DTS 96/2412
PL Ⅱ Movie3
PL Ⅱ Music3
PL Ⅱ Game3
Neo:6 Cinema3
Neo:6 Music3
DTS Neural:X
Classical4
Unplugged4
Ent.Show4
Drama4
AdvancedGame4
Action4
Rock/Pop4
Sports4
Ext.Stereo2
Ext.Mono2
F.S.Surround
1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan.
is.
2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat
2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd zijn.
4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
Ingangsformaat Listening Mode
DTS Express Stereo
DTS Express12
PL Ⅱ Movie3
PL Ⅱ Music3
PL Ⅱ Game3
Neo:6 Cinema3
Neo:6 Music3
DTS Neural:X
Classical4
Unplugged4
Ent.Show4
Drama4
AdvancedGame4
Action4
Rock/Pop4
Sports4
Ext.Stereo2
Ext.Mono2
F.S.Surround
1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan.
is.
2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat
2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd zijn.
4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
Pagina: 418
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
43
N
L
Ingangsformaat Listening Mode
DTS-HD HR Stereo
DTS-HD HR12
PL Ⅱ Movie3
PL Ⅱ Music3
PL Ⅱ Game3
Neo:6 Cinema3
Neo:6 Music3
DTS Neural:X
Classical4
Unplugged4
Ent.Show4
Drama4
AdvancedGame4
Action4
Rock/Pop4
Sports4
Ext.Stereo2
Ext.Mono2
F.S.Surround
1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan.
is.
2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat
2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd zijn.
4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
Ingangsformaat Listening Mode
DTS-HD MSTR Stereo
DTS-HD MSTR12
PL Ⅱ Movie3
PL Ⅱ Music3
PL Ⅱ Game3
Neo:6 Cinema3
Neo:6 Music3
DTS Neural:X
Classical4
Unplugged4
Ent.Show4
Drama4
AdvancedGame4
Action4
Rock/Pop4
Sports4
Ext.Stereo2
Ext.Mono2
F.S.Surround
1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan.
is.
2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat
2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd zijn.
4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
Ingangsformaat Listening Mode
DTS:X Stereo
DTS:X
Classical1
Unplugged1
Ent.Show1
Drama1
AdvancedGame1
Action1
Rock/Pop1
Sports1
Ext.Stereo2
Ext.Mono2
F.S.Surround
1: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers
geïnstalleerd worden.
Pagina: 419
44
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
AV Adjust
Door tijdens het afspelen op de afstandsbediening op de
-knop te drukken, kunt u vaak gebruikte instellingen
aanpassen zoals de geluidskwaliteit, het gebruik van
menu's op het scherm. Houd er rekening mee dat er geen
weergave op het TV-scherm is als de
ingangskeuzeschakelaar "CD", "TV", "PHONO", of
"TUNER" is, dus volg het display tijdens het uitvoeren van
de handelingen.
1. Druk op de afstandsbediening op .
2. Nadat het AV Adjust weergegeven is, selecteert u de
inhoud met / op de afstandsbediening en drukt u op
ENTER om uw keuze te bevestigen.
0 Verander de beginwaarden van elk van de instellingen
met de cursorknoppen /.
0 Om terug te keren naar het vorige scherm, druk op .
3. Druk op om de instellingen te verlaten.
∫ Tone
Bass: Verhoog of verlaag het bereik van de lage tonen van
de luidspreker.
Treble: Verhoog of verlaag het bereik van de hoge tonen
van de luidspreker.
0 Het kan niet ingesteld worden als de luistermodus Direct
of Pure Direct is.
∫ Level
Center: Pas het luidsprekerniveau van de
middenluidspreker aan terwijl u naar iets luistert.
Subwoofer: Pas het luidsprekerniveau van de subwoofer
aan terwijl u naar iets luistert.
0 De aanpassing die u heeft gemaakt zal terug worden
gezet naar de vorige status wanneer u de unit naar de
stand-by-modus schakelt.
∫ MCACC
MCACC EQ: Schakel de equalizer-functie in of uit die de
vervorming corrigeert die veroorzaakt wordt door de
akoestische omgeving van de kamer.
0 Deze instelling kan niet worden geselecteerd als de Full
Auto MCACC-instelling niet werd uitgevoerd.
0 Het kan niet ingesteld worden als de luistermodus Pure
Direct is.
Manual EQ Select: Selecteer "Preset 1" tot "Preset 3"
geconfigureerd in "MCACC" - "Manual MCACC" - "EQ
Adjust" (P57) in het Home. Op alle bereiken wordt
dezelfde geluidsveldinstelling toegepast als "Off" ingesteld
is.
0 Het kan niet ingesteld worden als de luistermodus Pure
Direct is.
Phase Control: Corrigeer de faseverstoring in het lage
bereik om de lage tonen te versterken. Dit stelt u in staat
een krachtige reproductie van de lage tonen te verkrijgen
die trouw het originele geluid weergeven.
0 Het kan niet ingesteld worden als de luistermodus Pure
Direct is.
Theater Filter: Pas het geluidsspoor aan dat was verwerkt
om het hoge tonenbereik te verbeteren, om het geschikt te
maken hometheater. Deze functie kan worden gebruikt in
de volgende beluisterstanden: Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, Dolby PL II Movie, Dolby Surround, Dolby TrueHD,
Multichannel, DTS, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution
Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Neural:X, DTS Express,
Neo:6 Cinema, en DSD.
∫ Other
Sound Delay: Als de video achterloopt op de audio kunt u
1
BD/DVD
AV Adjust
Tone
Level
MCACC
Other
Bass
Treble
Pagina: 420
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
45
N
L
de audio vertragen om de kloof te compenseren. Er kunnen
voor iedere ingangskeuzeschakelaar verschillende
instellingen gemaakt worden.
Sound Retriever: Verbetert de kwaliteit van de
gecomprimeerde audio. Afspeelgeluid van slecht
gecomprimeerde bestanden zoals MP3 wordt verbeterd. De
instelling kan voor iedere ingangskeuzeschakelaar apart
uitgevoerd worden. De instelling is effectief in de signalen
van 48 kHz of minder. De instelling is niet effectief in de
bitstreamsignalen.
0 Het kan niet ingesteld worden als de luistermodus Direct
of Pure Direct is.
DRC: Maak zachte geluiden gemakkelijk hoorbaar. Het is
nuttig wanneer u het volume moet verminderen terwijl u ‘s
avonds laat een film kijkt. U kunt alleen genieten van het
effect met de ingangssignalen van de serie Dolby Digital en
DTS.
0 Het kan niet ingesteld worden als de luistermodus Direct
of Pure Direct is.
0 De instellingen kunnen niet worden gebruikt in de
volgende gevallen.
– Als "System Setup" - "Audio Adjust" - "Dolby" -
"Loudness Management" (P52) in het Home op
"Off" gezet is als Dolby Digital Plus of Dolby TrueHD
afgespeeld wordt
– Als het ingangssignaal DTS is en "Dialog Control"
anders is dan 0 dB
Panorama: Verbreed het geluidsveld in zijwaartse richting
wanneer u in de luistermodus Dolby Pro Logic Ⅱ Music
afspeelt.
Dimension: Pas de diepte van het geluidsveld van voor
naar achter aan wanneer u in de luistermodus Dolby Pro
Logic Ⅱ Music afspeelt. Stel een laag nummer in om het
geluid naar voren te verplaatsen. Stel een hoog nummer in
om het geluid terug te verplaatsen.
Center Width: Pas de breedte van het geluidsveld aan
wanneer u in de luistermodus Dolby Pro Logic Ⅱ Music
afspeelt. Stel een laag nummer in om het geluid in het
midden te concentreren. Stel een hoog nummer in om het
centrale geluid naar links en rechts te spreiden.
Dialog Control: U kunt het dialooggedeelte van de audio
verhogen met stappen van 1 dB tot 6 dB zodat het
gemakkelijker wordt de dialoog boven het
achtergrondgeluid uit te horen.
0 Dit kan niet ingesteld worden voor een andere inhoud
dan DTS:X.
0 Het effect kan voor een bepaalde inhoud mogelijk niet
geselecteerd worden.
Center Image: Pas de breedte van het voorste geluidsveld
aan wanneer u in de luistermodus DTS Neo:6 Music
afspeelt. Stel een laag nummer in om het geluid in het
midden te concentreren. Stel een hoog nummer in om het
centrale geluid naar links en rechts te spreiden.
Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het
Dolby Atmos en DTS:X audioformaat via firmware-updates
voor dit toestel. Dit betekent dat de selecteerbare
luistermodussen afhankelijk zijn van de firmware-versie.
Op firmware-versie vóór ondersteuning van Dolby Atmos
0 Panorama, Dimension, Center Width kan ingesteld
worden.
Op firmware-versie na ondersteuning van Dolby Atmos
0 U kunt Panorama, Dimension, Center Width niet instellen
na het updaten.
Op firmware-versie vóór ondersteuning van DTS:X
0 Center Image kan ingesteld worden.
Op firmware-versie na ondersteuning van DTS:X
0 U kunt Dialog Control instellen. (U kunt Center Image niet
instellen na het updaten)
Pagina: 421
46
N
L
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
Extra informatie
Extra informatie voor de functies van de speler
Door updates van de firmware (de software van het
systeem) die u uitvoert na aankoop, of door firmware-
veranderingen tijdens de productie van het product, kunnen
er toevoegingen of veranderingen van de beschikbare
kenmerken zijn, in vergelijking met wat in de
instructiehandleiding staat.
Zie de volgende verwijzingen voor informatie over de
functies van de speler die toegevoegd of veranderd zijn.
Extra informatie voor de functies van de speler
>>> Klik hier <<<
0
Pagina: 422
47
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
Geavanceerde Setup
System Setup
Het toestel stelt u in staat geavanceerde instellingen te configureren om u een nog betere ervaring te laten beleven.
1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan de unit.
2. Druk op de afstandsbediening op om het Home-scherm weer te geven, selecteer vervolgens
System Setup met de cursorknoppen op de afstandsbediening en druk op ENTER.
3. Selecteer het item met de cursorknoppen  /  /  /  van de afstandsbediening en druk
op ENTER om uw selectie te bevestigen.
0 Verander de beginwaarden van elk van de instellingen met de cursorknoppen  / .
0 Om terug te keren naar het vorige scherm, druk op .
4. Druk op om de instellingen te verlaten.
Input/Output Assign
∫ TV Out / OSD
1 2
Afstandsbediening TV
1080p -> 4K Upscaling Als een TV gebruikt wordt die 4K ondersteunt, kunnen de videosignalen die met 1080p
ingevoerd worden, voor de uitvoer automatisch tot 4K opgewaardeerd worden.
"Off (Standaardwaarde)": Wanneer deze functie niet wordt gebruikt
"Auto”: Gebruik deze functie
0 Selecteer “Off” als uw TV geen 4K ondersteunt.
Super Resolution Als u “1080p -> 4K Upscaling” op “Auto” gezet heeft, kunt u de
mate van correctie van het videosignaal selecteren door in
plaats van “Off” tussen “1” (zwak) en “3” (sterk) te kiezen.
OSD Language Selecteer de weergavetaal voor het scherm.
(Noord-Amerikaanse modellen) Engels, Duits, Frans, Spaans,
Italiaans, Nederlands, Zweeds
(Europese modellen) Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans,
Nederlands, Zweeds, Russisch, Chinees
Pagina: 423
48
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
∫ HDMI Input
U kunt de ingangstoewijzing veranderen door te kiezen tussen de ingangskeuzeschakelaars
en de HDMI IN-aansluitingen.
∫ Digital Audio Input
U kunt de ingangstoekenning tussen de ingangskeuzeschakelaars en DIGITAL IN
COAXIAL/OPTICAL-aansluitingen veranderen. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u
„-----”.
Impose OSD Stelt in om de informatie al dan niet op de TV weer te geven als
het volume bijvoorbeeld geregeld wordt.
"On (Standaardwaarde)": OSD weergegeven op de TV
"Off": OSD niet weergegeven op de TV
0 Het OSD wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van
het ingangssignaal, zelfs als “On” geselecteerd is. Wijzig de
resolutie van het aangesloten apparaat als het
bedieningsscherm niet wordt weergegeven.
Screen Saver Stel de tijd voor het starten van de schermbeveiliging in.
Selecteer een waarde uit "3 minutes (Standaardwaarde)", "5
minutes", "10 minutes" en "Off".
BD/DVD "HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een
gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de BD/DVD-
ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst,
selecteert u „-----”. Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren
die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is,
verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst
in "-----". (Standaardwaarde is "HDMI 1 (HDCP 2.2)")
CBL/SAT "HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een
gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de CBL/SAT-
ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst,
selecteert u „-----”. Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren
die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is,
verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst
in "-----". (Standaardwaarde is "HDMI 2 (HDCP 2.2)")
GAME "HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een
gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de GAME-
ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst,
selecteert u „-----”. Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren
die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is,
verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst
in "-----". (Standaardwaarde is "HDMI 4 (HDCP 2.2)")
STRM BOX "HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een
gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de STRM BOX-
ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst,
selecteert u „-----”. Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren
die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is,
verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst
in "-----". (Standaardwaarde is "HDMI 3 (HDCP 2.2)")
BD/DVD "COAXIAL", "OPTICAL ": Ken een gewenste DIGITAL IN-
aansluiting toe aan de BD/DVD-ingangskeuzeschakelaar.
(Standaardwaarde is "-----")
CBL/SAT "COAXIAL", "OPTICAL ": Ken een gewenste DIGITAL IN-
aansluiting toe aan de CBL/SAT-ingangskeuzeschakelaar.
(Standaardwaarde is "-----")
GAME "COAXIAL", "OPTICAL ": Ken een gewenste DIGITAL IN-
aansluiting toe aan de GAME-ingangskeuzeschakelaar.
(Standaardwaarde is "-----")
STRM BOX "COAXIAL", "OPTICAL ": Ken een gewenste DIGITAL IN-
aansluiting toe aan de STRM BOX-ingangskeuzeschakelaar.
(Standaardwaarde is "-----")
CD "COAXIAL", "OPTICAL ": Ken een gewenste DIGITAL IN-
aansluiting toe aan de CD-ingangskeuzeschakelaar.
(Standaardwaarde is "COAXIAL")
Pagina: 424
49
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
0 Ondersteunde bemonsteringsfrequenties voor PCM-signalen (stereo, mono) van een
digitale ingang zijn 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz/16 bit, 20 bit en 24 bit.
∫ Analog Audio Input
U kunt de ingangstoewijzing veranderen door te kiezen tussen de ingangskeuzeschakelaars
en de AUDIO IN-aansluitingen. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u "-----".
Speaker
U kunt de veranderingen van de verbindingsomgeving van de luidsprekers uitvoeren en het
volumeniveau veranderen. Instellingen worden automatisch geconfigureerd als u Full Auto
MCACC gebruikt. Deze instelling kan niet geselecteerd worden als er hoofdtelefoons zijn
aangesloten of audio wordt uitgevoerd via de luidsprekers van de TV omdat "Hardware" -
"HDMI" - "Audio TV Out" ingesteld is op "On".
∫ Configuration
∫ Crossover
TV "COAXIAL", "OPTICAL ": Ken een gewenste DIGITAL IN-
aansluiting toe aan de TV-ingangskeuzeschakelaar.
(Standaardwaarde is "OPTICAL")
BD/DVD "AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-
aansluiting toe aan de BD/DVD-ingangskeuzeschakelaar.
(Standaardwaarde is "AUDIO 1")
CBL/SAT "AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-
aansluiting toe aan de CBL/SAT-ingangskeuzeschakelaar.
(Standaardwaarde is "AUDIO 2")
GAME "AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-
aansluiting toe aan de GAME-ingangskeuzeschakelaar.
(Standaardwaarde is "-----")
STRM BOX "AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-
aansluiting toe aan de STRM BOX-ingangskeuzeschakelaar.
(Standaardwaarde is "-----")
CD "AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-
aansluiting toe aan de CD-ingangskeuzeschakelaar.
(Standaardwaarde is "-----")
TV "AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-
aansluiting toe aan de TV-ingangskeuzeschakelaar.
(Standaardwaarde is "-----")
Speaker Channels Selecteer uit "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch", "5.1 ch
(standaardwaarde)", "2.1.2 ch" of "3.1.2 ch" om bij het
verbonden aantal luidsprekerkanalen te passen.
Subwoofer Stel in of er een subwoofer is aangesloten of niet.
"Yes (Standaardwaarde)": Wanneer subwoofer is aangesloten
"No": Wanneer de subwoofer niet verbonden is
Height Speaker Stel het type luidspreker in als hoogteluidsprekers met
SURROUND-aansluitingen verbonden zijn. Selecteer uit "Front
High", "Top Middle (standaardwaarde)" of "Dolby Speaker
(Front)" om bij het type en de lay-out van de verbonden
luidsprekers te passen.
0 Als een item niet geselecteerd kan worden, zelfs als de
verbinding correct is, controleer dan of de instelling in
"Speaker Channels" overeenkomt met het aantal verbonden
kanalen.
Front Stel het vermogen van het lage bereik voor ieder kanaal in door
klein of groot in te stellen.
"Small (Standaardwaarde)": Voor kleine luidsprekers waarvan
het vermogen van het lage bereik beperkt kan zijn
"Large": Voor luidsprekers met volledig bereik en voldoende
vermogen van het lage bereik
0 Als "Configuration" - "Subwoofer" op "No" gezet is, zal "Front"
vast op "Large" gezet worden en zal het bereik van de lage
tonen van de andere kanalen uit de voorluidsprekers komen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw luidsprekers om de
instelling te maken.
Pagina: 425
50
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
∫ Distance
Stel van elke luidspreker de afstand naar de luisterpositie in.
Center Stel het vermogen van het lage bereik voor ieder kanaal in door
klein of groot in te stellen.
"Small (Standaardwaarde)": Voor kleine luidsprekers waarvan
het vermogen van het lage bereik beperkt kan zijn
"Large": Voor luidsprekers met volledig bereik en voldoende
vermogen van het lage bereik
0 Als "Front" op "Small" gezet is, is dit op "Small" gezet.
0 Als een item niet geselecteerd kan worden, zelfs als de
verbinding correct is, controleer dan of de instelling in
"Configuration" - "Speaker Channels" overeenkomt met het
aantal verbonden kanalen.
Height Stel het vermogen van het lage bereik voor ieder kanaal in door
klein of groot in te stellen.
"Small (Standaardwaarde)": Voor kleine luidsprekers waarvan
het vermogen van het lage bereik beperkt kan zijn
"Large": Voor luidsprekers met volledig bereik en voldoende
vermogen van het lage bereik
0 Als "Front" op "Small" gezet is, is dit op "Small" gezet.
0 Als een item niet geselecteerd kan worden, zelfs als de
verbinding correct is, controleer dan of de instelling in
"Configuration" - "Speaker Channels" overeenkomt met het
aantal verbonden kanalen.
Surround Stel het vermogen van het lage bereik voor ieder kanaal in door
klein of groot in te stellen.
"Small (Standaardwaarde)": Voor kleine luidsprekers waarvan
het vermogen van het lage bereik beperkt kan zijn
"Large": Voor luidsprekers met volledig bereik en voldoende
vermogen van het lage bereik
0 Als "Front" op "Small" gezet is, is dit op "Small" gezet.
0 Als een item niet geselecteerd kan worden, zelfs als de
verbinding correct is, controleer dan of de instelling in
"Configuration" - "Speaker Channels" overeenkomt met het
aantal verbonden kanalen.
Crossover Als er luidsprekers zijn die op "Small" gezet zijn, stel dan de Hz
in waaronder u wilt dat andere luidsprekers de lage tonen
afspelen en stel ook de Hz in waaronder u wilt dat de LFE
(laagfrequentie-effect) de lage tonen afspeelt.
0 De waarde van "50Hz" tot "200Hz" kan ingesteld worden.
(Standaardwaarde is "80Hz")
Double Bass Dit kan alleen geselecteerd worden als "Configuration" -
"Subwoofer" op "Yes" gezet is en "Front" op "Large" gezet is.
Verhoog de bas-output door toevoer van basgeluiden uit de
voorste linker-, rechter- en middenluidsprekers naar de
subwoofer.
"On": De uitvoer van de lage tonen zal worden versterkt
"Off": De uitvoer van de lage tonen zal niet worden versterkt
0 De instelling wordt niet automatisch geconfigureerd, zelfs niet
als u Full Auto MCACC uitgevoerd heeft.
Front Left Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de
luisterpositie. (Standaardwaarde is "10.0ft/3.00m")
Center Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de
luisterpositie. (Standaardwaarde is "10.0ft/3.00m")
Front Right Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de
luisterpositie. (Standaardwaarde is "10.0ft/3.00m")
Height Left Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de
luisterpositie. (Standaardwaarde is "10.0ft/3.00m")
Height Right Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de
luisterpositie. (Standaardwaarde is "10.0ft/3.00m")
Surround Right Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de
luisterpositie. (Standaardwaarde is "10.0ft/3.00m")
Surround Left Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de
luisterpositie. (Standaardwaarde is "10.0ft/3.00m")
Pagina: 426
51
> Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen
Extra informatie | Geavanceerde Setup | Overige
N
L
0 Standaardwaarden variëren afhankelijk van de regio’s.
0 Er kunnen meeteenheden ingeschakeld worden door op de afstandsbediening op MODE
te drukken. Als de meeteenheid in voeten is, kan de instelling tussen 0,1 voet en 30,0
voet zijn met toenames van 0,1 voet. Als de meeteenheid in meters is, kan de instelling
tussen 0,03 m en 9,00 m zijn met toenames van 0,03 m.
∫ Channel Level ∫ Dolby Enabled Speaker
0 Deze instelling kan alleen geselecteerd worden als u "Configuration" - "Height Speaker"
op "Dolby Speaker" gezet heeft.
Subwoofer Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de
luisterpositie. (Standaardwaarde is "10.0ft/3.00m")
Front Left Selecteer een waarde tussen "-12 dB" en "+12 dB" (met
toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde
wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau
(standaardwaarde is "0 dB").
Center Selecteer een waarde tussen "-12 dB" en "+12 dB" (met
toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde
wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau
(standaardwaarde is "0 dB").
Front Right Selecteer een waarde tussen "-12 dB" en "+12 dB" (met
toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde
wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau
(standaardwaarde is "0 dB").
Height Left Selecteer een waarde tussen "-12 dB" en "+12 dB" (met
toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde
wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau
(standaardwaarde is "0 dB").
Height Right Selecteer een waarde tussen "-12 dB" en "+12 dB" (met
toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde
wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau
(standaardwaarde is "0 dB").
Surround Right Selecteer een waarde tussen "-12 dB" en "+12 dB" (met
toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde
wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau
(standaardwaarde is "0 dB").
Surround Left Selecteer een waarde tussen "-12 dB" en "+12 dB" (met
toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde
wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau
(standaardwaarde is "0 dB").
Subwoofer Selecteer een waarde tussen "-15 dB" en "+12 dB" (met toenames van
1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde wordt een testtoon
uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau (standaardwaarde is "0 dB").
Dolby Enabled
Speaker to Ceiling
Stel de afstand in tussen de Dolby-geactiveerde luidspreker en
het plafond. Selecteer een waarde tussen "0.1 ft/0.03 m" en
"15.0 ft/4.50 m" (met toenames van 0.1 ft/0.03 m, de
standaardwaarde is "6.0 ft/1.80 m")
0 De eenheid van afstandmeting (voet/meter) die getoond
wordt, is de eenheid die geselecteerd is voor het gebruik in
"Distance".
0 Standaardwaarden variëren afhankelijk van de regio’s.
Reflex Optimizer U kunt het weerkaatsingseffect van Dolby-geactiveerde
luidspreker vanaf het plafond vergroten.
"On": Als deze functie gebruikt wordt
"Off (Standaardwaarde)": Als deze functie niet gebruikt wordt
0 De functie is niet doeltreffend als de luistermodus Pure Direct
is.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Pioneer VSX-S520D.

Stel een vraag over de Pioneer VSX-S520D

Heb je een vraag over de Pioneer VSX-S520D en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Pioneer VSX-S520D. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Pioneer VSX-S520D zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.