Pioneer AVH-3200DVD handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Pioneer AVH-3200DVD. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Pioneer
  • Product: Autoradio
  • Model/naam: AVH-3200DVD
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 81
Aansluiten van de apparatuur ............. 2
Aansluiten van het stroomsnoer .....................4
Bij aansluiting op een los verkrijgbare
eindversterker..............................................6
Aansluiten van het systeem.............................7
Bij aansluiting via de meegeleverde
USB-kabel (Alleen voor de AVH-
P4200DVD)...................................................7
Bij aansluiting via de los verkrijgbare
CD-IU200V kabel (Alleen voor de AVH-
P4200DVD)...................................................8
Wanneer u een achteruitrijd-camera wilt
aansluiten ...................................................9
Wanneer een multikanaals processor wordt
aangesloten (Alleen voor de AVH-
P4200DVD).................................................10
Aansluiten en installeren van de optionele
kabel-aansluitkast (Alleen voor de AVH-
P4200DVD).................................................11
Aansluiten van de optische kabel .........................11
Installeren van de optische kabel-aansluitkast ...11
Wanneer u een externe videocomponent
en het display aansluit..............................12
Bij gebruik van een op de achter-video
uitgangsaansluitingen aangesloten display .....12
Installeren............................................... 13
Voor u dit toestel gaat installeren..................13
Installatie met de houder en de zijbeugels...13
Installatie met behulp van de schroefgaten
in de zijkant van het toestel......................14
Bevestigen van de microfoon (Alleen voor
de AVH-3200BT).........................................15
Bevestigen van de microfoon op de zonneklep....15
Bevestigen van de microfoon op de stuurkolom..15
Instellen van de hoek van de microfoon ...............16
WAARSCHUWING
• Om ongelukken en het eventueel overtreden van
toepasselijke regelgeving te voorkomen, mag
de DVD of TV (los verkrijgbaar) functie voor de
voorbank nooit gebruikt worden terwijl er met het
voertuig gereden wordt. Achterdisplays mogen
ook niet zo gemonteerd worden dat deze de
bestuurder kunnen afleiden.
• In sommige landen of staten kan het bekijken
van beelden op een display in een auto ook door
andere personen dan de bestuurder illegaal zijn.
Als dergelijke regels gelden, moet u zich hieraan
houden en de DVD-functies van dit toestel niet
gebruiken.
LET OP
• PIONEER raadt u af de display zelf in te
bouwen of eventueel onderhoud te verrichten.
Bij verkeerd inbouwen of onderhoud bestaat
de kans op een elektrische schok of een
andere gevaarlijke situatie. Laat inbouwen
en onderhoud van het apparaat over aan
bevoegd Pioneer servicepersoneel.
• Maak alle draden met kabelklemmen of
isolatietape vast. Let er tevens op dat er geen
draden blootliggen.
• Boor geen gat in het motorruimteschot om
de geel draad van het apparaat naar de
auto-accu te leiden. Door de motortrillingen
kan de aangebrachte isolatie losraken op de
plaats waar de draad van het interieur naar
de motorruimte loopt, met een gevaarlijke
situatie tot gevolg. Zorg ervoor dat u de draad
op de diverse plaatsen stevig vastmaakt.
• Wanneer het displaysnoer zich rond de
stuurkolom of de versnellingspook wikkelt,
ontstaat een bijzonder gevaarlijke situatie.
Let er bij het inbouwen van de display op dat
u op geen enkele wijze gehinderd wordt bij de
normale besturing van de auto.
• Zorg ervoor dat de draden de beweging van
de diverse onderdelen van de auto zoals
de versnellingspook, de handrem of het
stoelverschuivingsmechanisme niet hinderen.
• Maak ook geen enkele andere draad
korter. Het is anders mogelijk dat het
beveiligingscircuit niet juist werkt.
Inhoud Aansluiten van de apparatuur
2
Pagina: 82
Nederlands
Aansluiten van de apparatuur
WAARSCHUWING
LICHTGROENE KABEL BIJ VOEDINGSSTEKKER
IS ONTWORPEN OM DE PARKEERSTATUS
WAAR TE NEMEN EN MOET WORDEN
AANGESLOTEN OP DE VOEDINGSZIJDE VAN HET
HANDREMCONTACT. ONJUISTE AANSLUITING
OF ONJUIST GEBRUIK VAN DEZE KABEL KAN
EEN SCHENDING VAN GELDENDE WETTEN
ZIJN EN KAN ERNSTIG LETSEL OF SCHADE
VEROORZAKEN.
Belangrijk
• Dit toestel kan niet geïnstalleerd worden in een
voertuig met een contactschakelaar zonder ACC-
stand (accessory-stand).
ACC
O
N
S
T
A
R
T
O
F
F O
N
S
T
A
R
T
O
F
F
ACC stand Geen ACC stand
• Gebruik van dit toestel onder andere
omstandigheden dan de volgende kan leiden tot
brand of storingen.
—Voertuigen met een negatief geaarde 12 V
accu.
—Luidsprekers van 50 W (uitgangsvermogen) en
4 Ohm tot 8 Ohm (impedantie).
• Om kortsluiting, oververhitting of andere
storingen te voorkomen moet u de onderstaande
instructies opvolgen.
—Koppel de negatieve pool van de accu los voor
u begint met de installatie.
—Gebruik kabelklemmen of plakband om de
bekabeling veilig aan te brengen. Bescherm
de kabels met plakband op plaatsen waar deze
tegen metalen onderdelen liggen.
—Houd alle bedrading uit de buurt
van bewegende onderdelen, zoals de
versnellingspook en de stoelenrails.
—Houd de bedrading uit de buurt van
zeer warme plekken, zoals bij een
verwarmingsrooster.
—Sluit de gele kabel niet op de accu aan via een
gat in het motorcompartiment.
—Plak eventuele losse aansluitingen,
draadeinden of stekkers netjes af met
isolatieband.
—Maak de kabels niet korter.
—Verwijder nooit de isolatie van de
voedingskabel van dit toestel om andere
apparaten van stroom te voorzien. De
stroomcapaciteit van de voedingskabel is
beperkt.
—Gebruik een zekering met het voorgeschreven
vermogen.
—Sluit de negatieve luidsprekerdraden in geen
geval direct op aarde aan.
—Voeg de negatieve kabels van verschillende
luidsprekers nooit samen.
• Als dit apparaat aan staat, wordt het
bedieningssignaal doorgegeven via de
blauw/witte kabel. Verbind deze kabel met de
afstandsbediening van een externe versterker
of met de bedieningsaansluiting van de
automatische antenne van het voertuig (maximaal
300 mA, 12 V gelijkstroom). Als het voertuig is
uitgerust met een glasantenne, verbindt u deze
met de voedingsaansluiting van de antenne-
booster.
• Verbind de blauw/witte kabel nooit met de
voedingsaansluiting van een externe versterker
of automatische antenne. Anders kan de accu
leeglopen of kan er storing optreden.
• IP-BUS stekkers zijn kleurgecodeerd. Let erop
dat u alleen stekkers van dezelfde kleur op elkaar
aansluit.
• De zwarte kabel is de aarding. Dit toestel moet
gescheiden worden geaard van andere apparaten
(met name apparaten die veel stroom verbruiken
zoals een versterker). Anders kan er brand of
storing ontstaan wanneer de aarding per ongeluk
losraakt.
3
Pagina: 83
Aansluiten van de apparatuur
Aansluiten van het stroomsnoer
Breng de 26-pens kabel in op de
manier en in de richting zoals
aangegeven op de afbeelding.
26-pens kabel (meegeleverd met het
navigatiesysteem)
Luidsprekerdraden
Wit: Links voor 
Wit/zwart: Links voor 
Grijs: Rechts voor 
Grijs/zwart: Rechts voor 
Groen: Links achter  of subwoofer 
Groen/zwarte: Links achter  of subwoofer 
Paars: Rechts achter  of subwoofer 
Paars/zwarte: Rechts achter  of subwoofer 
ISO stekker
Opmerking:
In sommige voertuigen kan de ISO stekker in twee stukken
gedeeld zijn. Sluit in een dergelijk geval beide stekkers aan.
(Alleen voor de AVH-P4200DVD)
Wanneer u een los verkrijgbare multikanaals
processor (DEQ-P6600) op dit toestel aansluit,
mag u niets op de luidsprekerdraden en de
systeemafstandsbediening (blauw/wit) aansluiten.
Opmerking:
Afhankelijk van het soort voertuig is het
mogelijk dat de functies van 2* en 4*
verschillen. Let er in een dergelijk geval
op dat u 1* op 4* en 3* op 2* aansluit.
1*
3*
2*
4*
Geel (2*)
Back-up
(of accessoire)
Geel (1*)
Verbinden met de continue
12 V stroomaansluiting.
Sluit in het algemeen draden van
dezelfde kleur op elkaar aan.
Zekering
Rood (4*)
Accessoire
(of back-up)
Rood (3*)
Verbinden met een elektrische
aansluiting die aangestuurd wordt via
het contactslot (12 V gelijkstroom).
Zwart (chassis aarde)
Aansluiten op een schone, blank metalen plek.
Dit product
(Alleen voor de
AVH-P4200DVD)
(Alleenvoorde
AVH-P4200DVD)
Antenne-ingang
Oranje/wit
Verbinden met de aansluiting van de
verlichtingsschakelaar.
Zekering
4 m
Zekering (10 A)
AUX aansluiting (3,5 ø) (Alleen voor de AVH-P4200DVD)
Gebruik een kabel met een ministekker voor de verbinding met externe apparatuur.
Microfoon ingangsaansluiting (Alleen voor de AVH-3200BT)
RGB ingang
Navigatiesysteem
(AVIC-F220 (los
verkrijgbaar)).
Neem contact op met uw
dealer voor informatie over
geschikte navigatiesystemen.
4
Pagina: 84
Nederlands
Ingangsaansluiting voor afstandsbediening met draad
Hierop kan een afstandsbedieningsadapter met draad worden aangesloten (los verkrijgbaar).
Opmerkingen:
· Verander de basisinstelling van dit toestel (zie bladzijde de
Gebruiksaanwijzing). De subwoofer weergave van dit toestel is in mono.
· Bij gebruik van een subwoofer van 70 W (2 Ω) moet u de aansluiting maken
met de paarse en paars/zwarte draden van dit toestel. Sluit in geen geval iets
aan op de groene en groen/zwarte draden.
Aansluitmethode
1. Doe de draad in de klem. 2. Maak de
stekkerhelften met
een kabeltang dicht.
Opmerking:
· De plaats waar de handremschakelaar zich bevindt, hangt af van het automodel. Zie het
instructieboekje van de auto of vraag uw autodealer.
Geel/zwart
Als u apparatuur met dempingsfunctie gebruikt, verbindt u
deze draad met de draad voor audiodemping op die
apparatuur. Als u zulke apparatuur niet gebruikt, verbindt u de
draad voor audiodemping niet.
Licht groen
Via deze draad wordt de stand van de handrem
(aangetrokken/ontspannen) doorgegeven. De draad moet verbonden
worden met de stroomaansluiting van de handremschakelaar.
Blauw/wit
Verbinden met de systeembedieningsaansluiting
van de eindversterker (max. 300 mA 12 V
gelijkstroom).
Blauw/wit (6*)
Verbinden met de stuuraansluiting van het relais
van de antenne van het voertuig (max. 300 mA 12 V
gelijkstroom).
De pinpositie van de ISO-connector
verschilt naargelang het type
voertuig. Als pin 5 de antenne
aanstuurt, verbindt u 5* en 6*. In
andere typen voertuigen verbindt u
5* en 6* nooit.
Blauw/wit (5*)
Massadraad
Stroomdraad
Handremscha-
kelaar
Microfoon
(Alleen voor de AVH-3200BT)
Zekering Paars/wit
Van de twee draden van de achteruitrijlamp moet u de draad
verbinden waarvan het voltage verandert wanneer de
versnellingspook in REVERSE (R) wordt gezet. Middels deze
verbinding kan het apparaat waarnemen of de auto vooruit of
achteruit rijdt.
Aansluiten van de apparatuur
5
Pagina: 85
Aansluiten van de apparatuur
Bij aansluiting op een los verkrijgbare eindversterker












Blauw/wit
Verbinden met de
systeembedieningsaansluiting van de
eindversterker (max. 300 mA 12 V
gelijkstroom).
Blauw/wit (6*)
Verbinden met de stuuraansluiting van
het relais van de antenne van het
voertuig (max. 300 mA 12 V gelijkstroom).
De pinpositie van de ISO-connector verschilt
naargelang het type voertuig. Als pin 5 de
antenne aanstuurt, verbindt u 5* en 6*. In andere
typen voertuigen verbindt u 5* en 6* nooit.
Blauw/wit (5*)
(Alleen voor de AVH-P4200DVD)
•Wanneer u een los verkrijgbare multikanaals
processor (DEQ-P6600) op dit toestel aansluit,
mag u niets op de luidsprekerdraden en de
systeemafstandsbediening (blauw/wit)
aansluiten.
•Wanneer u een multikanaals processor
aansluit op dit toestel, dient u de handleiding
van de multikanaals processor te raadplegen
voor de juiste aansluitmethode.
Aansluiten met RCA
(tulpstekker) kabels
(los verkrijgbaar)
Voer deze verbindingen uit
wanneer u de los verkrijgbare
versterker gebruikt.
Systeemafstandsbediening
Eindversterker
(los verkrijgbaar)
Eindversterker
(los verkrijgbaar)
Eindversterker
(los verkrijgbaar)
Naar vooruitgang
Naar achteruitgang
Naar
subwoofer-uitgang
Dit product
Achteruitgang (Alleen voor de AVH-P4200DVD/AVH-3200BT)
(Alleen voor de AVH-P4200DVD)
Vooruitgang
Subwoofer uitgang (Alleen
voor de
AVH-
P4200DVD)
Links Rechts
Voor-
luidspreker
Voor-
luidspreker
Subwoofer Subwoofer
Achter-
luidspreker
Achter-
luidspreker
6
Pagina: 86
Nederlands
Aansluiten van de apparatuur
Aansluiten van het systeem
Dit product
IP-BUS kabel
(meegeleverd met de Bluetooth
adpater)
Zwart
1,5 m
Bluetooth adapter
(bijv. CD-BTB200)
(los verkrijgbaar)
Microfoon voor handsfree telefoneren
(meegeleverd met de Bluetooth adapter)
IP-BUS ingangsaansluiting
(Alleen voor de AVH-P4200DVD)
Ingangsaansluiting voor
afstandsbediening met draad
Hierop kan een
afstandsbedieningsadapter
met draad worden aangesloten
(los verkrijgbaar).
(Alleen voor de AVH-P4200DVD/AVH-3200BT)
(Alleen voor de
AVH-P4200DVD)
Bij aansluiting via de meegeleverde USB-kabel (Alleen voor de
AVH-P4200DVD)
1,5 m
USB kabel
(Meegeleverd met dit toestel)
Sluit deze aan op los
verkrijgbare USB apparatuur.
IP-BUS kabel
(meegeleverd met de Bluetooth
adpater)
Zwart
Bluetooth adapter
(bijv. CD-BTB200)
(los verkrijgbaar)
Microfoon voor handsfree telefoneren
(meegeleverd met de Bluetooth adapter)
1,5 m
Dit product
IP-BUS ingangsaansluiting
Ingangsaansluiting voor
afstandsbediening met
draad
Hierop kan een
afstandsbedieningsadapter
met draad worden
aangesloten
(los verkrijgbaar).
7
Pagina: 87
Bij aansluiting via de los verkrijgbare CD-IU200V kabel (Alleen
voor de AVH-P4200DVD)
1,5 m
1,5 m USB kabel
Dit product
Ingangsaansluiting voor afstandsbediening met
draad
Hierop kan een afstandsbedieningsadapter met
draad worden aangesloten (los verkrijgbaar).
Dockconnector
Interfacekabel
(CD-IU200V) (los verkrijgbaar)
iPod met videoweergave
IP-BUS kabel
(meegeleverd met de Bluetooth
adpater)
Zwart
Bluetooth adapter
(bijv. CD-BTB200)
(los verkrijgbaar)
Microfoon voor handsfree telefoneren
(meegeleverd met de Bluetooth adapter)
IP-BUS ingangsaansluiting
USB ingang
AUX ingang (AUX)
Aansluiten van de apparatuur
8
Pagina: 88
Nederlands
Aansluiten van de apparatuur
Wanneer u een achteruitrijd-camera wilt aansluiten
Wanneer dit product gebruikt wordt met een achteruitkijk-camera is het mogelijk om
automatisch over te schakelen van de video naar de beelden van de achteruitkijk-camera
wanneer de versnelling in de achteruit (R) wordt gezet.
WAARSCHUWING
GEBRUIK DE INGANG ALLEEN VOOR EEN ACHTERUITIJD-CAMERA DIE EEN OMGEKEERD OF
SPIEGELVERKEERD BEELD PRODUCEERT. GEBRUIK OP EEN ANDERE MANIER KAN LEIDEN
TOT LETSEL EN/OF SCHADE.
LET OP
• Het is mogelijk dat het beeld omgekeerd op het scherm verschijnt.
• De functie voor weergave van beelden van een achteruitkijk-camera kunt u gebruiken bij
het parkeren. Gebruik deze functie niet voor amusement; het is geen speelgoed.
• Dingen op de beelden van de achteruitkijk-camera kunnen dichterbij of juist verder weg
lijken dan ze in werkelijkheid zijn.
Naar de video
uitgangsaansluiting
Achteruitrijd-camera
(los verkrijgbaar)
(Alleen voor de AVH-P4200DVD/AVH-3200BT)
Ingang achteruitkijk-camera (R.C IN)
Paars/wit
Van de twee draden van de achteruitrijlamp moet u de draad
verbinden waarvan het voltage verandert wanneer de
versnellingspook in REVERSE (R) wordt gezet. Middels deze
verbinding kan het apparaat waarnemen of de auto vooruit of
achteruit rijdt.
U moet een camera
gebruiken die
spiegelverkeerde
beelden produceert.
LET OP
Zekering
Dit product
RCA kabel (los verkrijgbaar)
(Alleen voor de AVH-P4200DVD)
• U moet de Camera Polarity correct instellen via het System wanneer u een achteruitkijk-camera aansluit.
9
Pagina: 89
Wanneer een multikanaals processor wordt aangesloten
(Alleen voor de AVH-P4200DVD)
IP-BUS-kabel (meegeleverd
met de multikanaals
processor)
RCA-kabel (meegeleverd
met de multikanaals
processor)
Optische kabel
(meegeleverd met de
multikanaals processor)
IP-BUS kabel
(meegeleverd met de Bluetooth
adpater)
Zwart
Bluetooth adapter
(bijv. CD-BTB200)
(los verkrijgbaar)
Microfoon voor handsfree
telefoneren (meegeleverd
met de Bluetooth adapter)
Zwart
Optische
uitgangsaansluiting
Optionele kabel-aansluitkast
(meegeleverd met de multikanaals processor)
Naar SWL
Naar SWR
Blauw
Blauw
Multikanaals processor
(DEQ-P6600)
(los verkrijgbaar)
Dit product IP-BUS
ingangsaansluiting
Zwart
Ingangsaansluiting voor
afstandsbediening met
draad
Hierop kan een
afstandsbedieningsadapter
met draad worden
aangesloten (los
verkrijgbaar).
Aansluiten van de apparatuur
10
Pagina: 90
Nederlands
Aansluiten van de apparatuur
Aansluiten en installeren van de optionele kabel-aansluitkast
(Alleen voor de AVH-P4200DVD)
WAARSCHUWING
• Installeer de optische kabel-aansluitkast
niet op een plek waar deze de juiste werking
van veiligheidsvoorzieningen zoals airbags
kan hinderen. Doet u dit toch, dan kunnen
ongelukken met dodelijke afloop het gevolg
zijn.
• Installeer de optische kabel-aansluitkast
niet op een plek waar deze de bediening van
de remmen kan hinderen. Dit kan namelijk
leiden tot ernstige verkeersongelukken.
• Zet de optische kabel-aansluitkast goed vast
met het klittenband of de draadbinder. Als het
toestel los raakt, kan het u storen of hinderen
bij het besturen van het voertuig, hetgeen kan
leiden tot ernstige verkeersongelukken.
LET OP
• Installeer dit toestel alleen met behulp van
de onderdelen die met dit toestel worden
meegeleverd. Gebruik van andere onderdelen kan
dit toestel beschadigen, of kan ertoe leiden dat
het toestel los komt, hetgeen kan resulteren in
ongelukken of andere problemen.
• Installeer dit toestel niet te dicht bij de portieren,
waar het nat zou kunnen worden. Als het toestel
nat wordt, kan er rook uitkomen en kan er brand
ontstaan.
Aansluiten van de optische
kabel
1. Sluit de optische kabel en de
aarddraad aan op het hoofdtoestel.
Sluit de optische kabel zo aan dat deze niet
buiten het hoofdtoestel uitsteekt, zoals u kunt
zien op de afbeelding. Zet de aarddraad vast
aan het uitsteeksel aan de achterkant van het
hoofdtoestel.
Schroef
2. Sluit de optische kabel aan op de
aansluitkast voor de optische kabel.
Optische kabel
Installeren van de optische
kabel-aansluitkast
• Wanneer u de optische kabel-
aansluitkast installeert met
klittenband.
Installeer de optische kabel-aansluitkast met
het klittenband op een plek in de console
(bedieningspaneel) waar voldoende ruimte is.
Klittenband
(haakjes)
Klittenband
(lusjes)
• Wanneer u de optische kabel-
aansluitkast installeer met de
draadbinder.
Wikkel de optische kabel en de aansluitkast in
het beschermende tape en zet het geheel vast
aan het stroomsnoer met de draadbinder.
Omwikkelen met beschermende tape
Vastzetten met de draadbinder
11
Pagina: 91
Wanneer u een externe videocomponent en het display aansluit
(Alleen voor de AVH-P4200DVD/
AVH-3200BT)
Externe
videocomponent
(los verkrijgbaar)
Audio ingang
(L IN, R IN)
Display met RCA
(tulp)
ingangsaansluitingen
(los verkrijgbaar)
Naar de video
ingangsaansluiting
Naar video
uitgangsaansluiting
Naar de audio
uitgangsaansluitingen
Naar
audio-ingang
Dit product
Kabel met ministekker
(los verkrijgbaar)
RCA-kabels
(los verkrijgbaar)
(Alleen voor de AVH-P4200DVD)
Achter audio-uitgang
(REAR AUDIO OUT)
Uitgang achtermonitor (V OUT)
Video ingang
(V IN)
(Alleen voor de AVH-P4200DVD)
• De instelling AV Input moet via het System worden ingesteld wanneer er een externe
videocomponent wordt aangesloten.
Bij gebruik van een op de achter-video uitgangsaansluitingen
aangesloten display
De achter video-uitgang en achter audio-uitgang van dit product zijn bedoeld voor het aansluiten van
een beeldscherm waarop achterpassagiers naar een DVD enz. kunnen kijken.
WAARSCHUWING
Installeer het beeldscherm in geen geval op een plek waar de bestuurder het tijdens het
rijden zou kunnen zien.
Aansluiten van de apparatuur
12
Pagina: 92
Nederlands
Installeren
Opmerking
• Controleer alle aansluitingen en systemen voor de
uiteindelijke installatie.
• Gebruik geen onderdelen van andere fabrikanten;
deze kunnen storingen veroorzaken.
• Neem contact op met uw dealer als er voor de
installatie gaten moeten worden geboord of als er
andere aanpassingen aan het voertuig nodig zijn.
• Installeer dit toestel in geen geval op een locatie
waar:
— het de besturing van het voertuig kan
hinderen.
— het een passagier zou kunnen verwonden bij
een noodstop.
• Monteer het display niet op plaatsen waar
het display (i) het zicht van de bestuurder
kan hinderen, (ii) de prestaties van het
bedieningssysteem of veiligheidsmaatregelen van
de auto, zoals de airbags of knipperlichten, kan
belemmeren of (iii) de bestuurder kan hinderen
bij het veilig bedienen van het voertuig.
• De halfgeleider laser zal kapot gaan als deze
oververhit raakt. Installeer dit toestel niet in de
buurt van zeer warme plekken, zoals bij een
verwarmingsrooster.
• De optimale prestaties worden verkregen
wanneer het toestel geïnstalleerd wordt onder een
hoek van minder dan 30º.
• Om verzekerd te kunnen zijn van voldoende
ventilatie bij gebruik van dit toestel, dient u er
bij de installatie voor te zorgen dat u achter het
achterpaneel en rondom het toestel voldoende
ruimte vrij laat, en dient u eventuele losse
bedrading samen te bundelen zodat deze de
ventilatie-openingen niet kan blokkeren.
Laat voldoende ruimte vrij Dashboard
Voor u dit toestel gaat installeren
• Verwijder de houder.
Maak de schroeven (3 mm × 6 mm) los om
de houder te kunnen verwijderen.
Schroef (3 mm × 6 mm)
(Meegeleverd met dit toestel)
Houder
(Meegeleverd met dit toestel)
Installatie met de houder en
de zijbeugels
1. Installeer de houder in het dashboard.
Nadat u de houder in het dashboard heeft
gestoken, moet u de lipjes die overeenkomen
met de dikte van het dashboard ombuigen.
(Gebruik zoveel mogelijk van deze lipjes aan
alle kanten om het toestel zo stevig mogelijk
te kunnen monteren. Hiertoe dient u de lipjs
90 graden om te buigen.)
Dashboard
Houder (Meegeleverd met dit toestel)
13
Pagina: 93
Installeren
2. Installeer dit toestel en draai de
schroeven vast.
Rubber tussenstuk
(Meegeleverd met dit toestel)
Dubbele schroef
(Meegeleverd met dit
toestel)
Schroef (3 mm × 6 mm)
(Meegeleverd met dit toestel)
Dashboard
3. Bevestig de afwerkingsrand.
Afwerkingsrand
(Meegeleverd met dit toestel)
Installatie met behulp van de
schroefgaten in de zijkant van het toestel
1. Verwijder de zijbeugels.
Zijbeugel
(Meegeleverd met dit toestel)
Schroef voor het bevestigen van
de zijbeugel (5 mm × 9 mm)
(Meegeleverd met dit toestel)
2. Bevestigen van het toestel aan de
in de fabriek gemonteerde radio-
bevestigingsbeugel.
Plaats het toestel zo dat de schroefgaten in
het toestel in lijn liggen met de schroefgaten
in de beugel en draai aan elke kant de
schroeven op 3 of 4 plekken vast.
In de fabriek gemonteerde radio-bevestigingsbeugel
Buig de pal naar beneden als
deze in de weg zit.
Dashboard of console
Zelftappende schroef
(5 mm × 8 mm)
Opmerking
Bij sommige typen voertuigen kan er ruimte zitten
tussen het toestel en het dashboard. Als dit het
geval is, kunt u het meegeleverde frame gebruiken
om de ruimte op te vullen.
14
Pagina: 94
Nederlands
Bevestigen van de microfoon
(Alleen voor de AVH-3200BT)
Opmerkingen bij de installatie
Monteer de microfoon op een plaats en in de
richting waarin deze het stemgeluid van de
persoon die het systeem via spraak bedient
goed kan opvangen.
BELANGRIJK
• Wanneer de microfoondraad zich rond de
stuurkolom of de versnellingspook wikkelt,
ontstaat een bijzonder gevaarlijke situatie. Let er
bij het aanbrengen van de microfoon op dat u op
geen enkele wijze gehinderd wordt bij de normale
besturing van de auto.
Bevestigen van de microfoon op
de zonneklep
1. Monteer de microfoon in de
microfoonclip.
Microfoon
Microfoonclip
2. Monteer de microfoonclip op de
zonneklep.
• Bevestig de microfoonclip op de
omhooggeklapte zonneklep. (Bij het
omlaagklappen van de zonneklep zal het
stemherkenningsvermogen van de microfoon
afnemen.)
Microfoonclip
Klem
Gebruik los
verkrijgbare klemmen
om de draad waar
nodig binnenin de
auto te bevestigen.
Bevestigen van de microfoon op
de stuurkolom
1. Monteer de microfoon in de
microfoonclip.
Microfoonvoet
Microfoon
Microfoonclip
Laat de
microfoondraad
via de groef lopen.
• De microfoon kan worden bevestigd zonder
gebruik te maken van de microfoonclip. Haal
in dit geval de voet van de microfoonclip.
Schuif de voet van de microfoonclip om deze
los te maken.
Installeren
15
Pagina: 95
2. Bevestig de microfoonclip op de
stuurkolom.
Dubbelzijdig plakband
Bevestig de microfoonclip op de
bovenkant van de stuurkolom.
Klem
Gebruik los
verkrijgbare klemmen
om de draad waar
nodig binnenin de
auto te bevestigen.
Instellen van de hoek van de
microfoon
De hoek van de microfoon kan worden
ingesteld.
Installeren
16
Pagina: 96
Nederlands
17

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Pioneer AVH-3200DVD.

Stel een vraag over de Pioneer AVH-3200DVD

Heb je een vraag over de Pioneer AVH-3200DVD en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Pioneer AVH-3200DVD. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Pioneer AVH-3200DVD zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.