Philips Viva Collection HR2652 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Philips Viva Collection HR2652. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Philips
  • Product: Blender
  • Model/naam: Viva Collection HR2652
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Duits, Russisch, Oekraïens, Spaans, Portugees, Zweeds, Italiaans, Sloveens

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksaanwijzing
HR2621, HR2650
HR2651, HR2652
HR2653, HR2655
HR2656, HR2657
Pagina: 1
2 NEDERLANDS
INHOUDSOPGAVE
Belangrijk   3
Introductie   6
Algemene beschrijving   6
Voor het eerste gebruik   8
Klaarmaken voor gebruik   8
Het apparaat gebruiken   8
Veerknop   8
Staafmixer   9
XL-hakmolen (alleen HR2621, HR2652, HR2653,
HR2655, HR2657)   12
Garde (alleen HR2621, HR2652, HR2655, HR2657) /
Mixeraccessoire (alleen HR2653)   15
Spiraalsnijder (alleen HR2656, HR2657)   18
Soepkop (alleen HR2651, HR2655)   23
Reisfles (alleen HR2650, HR2651, HR2652, HR2653,
HR2655, HR2656, HR2657)   26
Reiniging   29
Opbergen   32
Recycling   32
Garantie en ondersteuning   32
Problemen oplossen   32
Pagina: 2
3
NEDERLANDS
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om
deze zo nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-
- Dompel de motorunit nooit in water of
een andere vloeistof en spoel deze ook
niet onder de kraan af. Gebruik alleen een
vochtige doek om de motorunit schoon te
maken.
Waarschuwing
-
- Controleer of het voltage dat wordt
aangegeven op het apparaat, overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u
het apparaat aansluit.
-
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker,
het netsnoer of een ander onderdeel
beschadigd is of zichtbare barsten heeft.
-
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet
het worden vervangen door Philips, het
servicecentrum van Philips of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
-
- Raak de snijkanten van de mesunits onder
geen beding aan, vooral niet wanneer de
stekker in het stopcontact zit. De snijkanten
zijn zeer scherp.
-
- Gebruik de mesunit van de hakmolen nooit
zonder een hakmolenkom.
-
- Dompel de mixstaaf, garde (alleen
bepaalde typen) of de dubbele garde
(alleen bepaalde typen) altijd onder in de
ingrediënten voor u het apparaat inschakelt
om spatten te voorkomen, vooral wanneer
u hete ingrediënten verwerkt.
-
- Als een van de mesunits vastloopt, haal dan
de stekker uit het stopcontact voordat u
Pagina: 3
4 NEDERLANDS
de ingrediënten verwijdert die de mesunits
blokkeren.
-
- Wees voorzichtig wanneer u hete vloeistof
in de beker giet. Hete vloeistof en stoom
kunnen brandwonden veroorzaken.
-
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld
voor normaal gebruik binnenshuis. Het
apparaat is niet bedoeld voor gebruik
in personeelskeukens van bijvoorbeeld
winkels, kantoren, boerderijen of
vergelijkbare werkomgevingen. Het is ook
niet bedoeld voor gebruik door gasten van
hotels, motels, bed & breakfasts en andere
verblijfsaccommodaties.
-
- Gebruik het apparaat nooit om harde
ingrediënten zoals ijsblokjes te verwerken.
-
- Dit apparaat buiten bereik van kinderen
houden. Houd het apparaat en het snoer
buiten bereik van kinderen.
-
- Dit apparaat kan worden gebruikt door
personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of
weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht
of instructie hebben ontvangen aangaande
veilig gebruik van het apparaat, en zij de
gevaren van het gebruik begrijpen.
-
- Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
Let op
-
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact
als u het apparaat onbeheerd achterlaat
en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit
elkaar haalt, opslaat of schoonmaakt.
-
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker
uit het stopcontact voor u accessoires
verwisselt of in de buurt komt van
onderdelen die tijdens gebruik bewegen.
Pagina: 4
5
NEDERLANDS
-
- Gebruik het apparaat nooit langer dan 3
minuten achter elkaar in combinatie met de
accessoires. Laat het apparaat 15 minuten
afkoelen voordat u verdergaat.
-
- Geen van de accessoires is geschikt voor
gebruik in de magnetron, behalve de
soepkom.
-
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen
van andere fabrikanten of die niet
specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als
u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
-
- Houd de motorunit uit de buurt van hitte,
vuur, vocht en vuil.
-
- Gebruik dit apparaat alleen voor het
beoogde doeleinde zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing.
-
- Vul de beker of de XL-hakmolen (alleen
bepaalde typen) nooit met ingrediënten die
heter zijn dan 80 °C.
-
- Overschrijd de hoeveelheden en
bewerkingstijden aangegeven in de tabel niet.
-
- Spoel de mesunit van de staafmixer schoon
onder de kraan. Niet onderdompelen in water.
-
- Laat de mixstaaf drogen nadat u deze hebt
gereinigd. Bewaar deze horizontaal of met
het mes naar boven gericht. Controleer of
de mesunit volledig droog is voordat u de
mixstaaf opslaat.
-
- Geluidsniveau: Lc = 85 dB(A)
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Pagina: 5
6 NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer
uw product op www.philips.com/welcome om optimaal
gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden
ondersteuning.
Algemene beschrijving
Staafmixer
1 Voedingskabel
2 Veerknop
3 Motorunit
4 Vrijgaveknop
5 Mixstaaf met geïntegreerde mesunit
6 Mesbeschermer
XL-hakmolen
(alleen HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657)
7 Tandwielunit voor XL-hakmolen
8 XL-hakmolenmes
9 XL-hakmolenkom (voor XL-hakmolen en spiraalsnijder
HR2656, HR2657)
Spiraalsnijder (alleen HR2656, HR2657)
10 3 inzetschijven voor spiraalsnijder (spaghetti, linguine,
linten)
11 Vultrechter
12 Inbrengplaat spiraalsnijder
13 Tandwielunit spiraalsnijder
Reisfles (alleen HR2650, HR2651, HR2652, HR2653,
HR2655, HR2656, HR2657)
14 Flesvoeding
15 Deksel
Soepkop (alleen HR2651, HR2655)
16 Deksel
17 Crackerhouder
18 Soepkop
Garde (alleen HR2621, HR2652, HR2655, HR2657)
19 Tandwielunit voor garde
20 Garde
Mixeraccessoire (alleen HR2653)
21 Tandwielunit voor mixeraccessoire
22 Mixeraccessoire
Pagina: 7
8 NEDERLANDS
Voor het eerste gebruik
1 Maak de onderdelen die in contact komen met voedsel
goed schoon voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt (zie het hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
Opmerking
•
• Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voor u het
apparaat gaat gebruiken.
Klaarmaken voor gebruik
1 Laat hete ingrediënten afkoelen voordat u deze
verwerkt of in de reisfles dan wel de soepkop doet
(maximumtemperatuur 80 °C).
2 Snijd grote ingrediënten in stukjes van zo'n 2 x 2 x 2 cm
voordat u ze verwerkt.
3 Controleer of alle onderdelen goed zijn bevestigd voordat
u de stekker in het stopcontact steekt.
Opmerking
•
• Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u het apparaat
inschakelt.
•
• Verwijder alle verpakkingsmateriaal of labels voordat u het
apparaat gebruikt.
Het apparaat gebruiken
Gebruik dit apparaat alleen voor het huishoudelijk gebruik
waarvoor het is bedoeld, zoals in deze gebruiksaanwijzing is
beschreven.
Let op
•
• Vermijd contact met bewegende onderdelen. Houdt tijdens de
bediening of wanneer het apparaat is aangesloten uw handen en
vingers uit de buurt van de messen en uit de kom om ernstig letsel
van personen en/of schade aan het apparaat te voorkomen.
Veerknop
Dit apparaat is uitgerust met een veerknop en een visuele
snelheidsindicator boven op het apparaat.
»
» Als u de knop verder indrukt, wordt de snelheid
opgevoerd. De snelheidsindicator op het apparaat geeft
het bereik voor lage snelheid, gemiddelde snelheid en
hoge snelheid (gemarkeerd met de T van Turbo) aan.
Pagina: 8
9
NEDERLANDS
Staafmixer
De handblender is bedoeld voor:
-
- het mengen van vloeistoffen, bijv. zuivelproducten, sauzen,
vruchtensappen, soepen, drankjes en milkshakes;
-
- het mixen van zachte ingrediënten, bijv. pannenkoekbeslag
of mayonaise;
-
- het pureren van gekookte ingrediënten, bijv. voor het
bereiden van babyvoedsel.
-
- het hakken van noten, fruit en groenten.
Let op
•
• Verwerk geen ingrediënten als ijsblokjes, bevroren ingrediënten
of fruit met pitten (fig. 1)
Hoeveelheden en verwerkingstijden - mengen
Ingrediënten Hoeveelheid Bewerkingstijd Snelheid
Groenten en fruit 100 - 200 g 30 sec.
Babyvoeding, soepen en sauzen 100 - 400 ml 60 sec.
Beslag 100 - 500 ml 60 sec.
Gemengde dranken en
milkshakes
100 - 1000 ml 60 sec.
1 Bevestig de mixstaaf aan de motorunit (‘klik’).
2 Doe de ingrediënten in een beker.
Pagina: 9
10 NEDERLANDS
3 Steek de stekker in het stopcontact.
4 Dompel de mesbeschermer volledig onder in de
ingrediënten om spatten te voorkomen.
5 Schakel het apparaat in door de veerknop in te knijpen.
U kunt de snelheid verhogen door de veerknop harder in
te knijpen. Als u de veerknop maximaal inknijpt, zal de
blender op turbosnelheid werken.
6 Beweeg het apparaat voorzichtig omhoog en omlaag, en
maak ronddraaiende bewegingen om de ingrediënten te
mengen.
7 Als u klaar bent met blenden, laat u de veerknop los om
het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit het
stopcontact.
Pagina: 10
11
NEDERLANDS
8 Verwijder de mixstaaf door op de ontgrendelknop te
drukken.
Let op
•
• De messen zijn scherp. Ga er voorzichtig mee om. Koppel het
apparaat altijd eerst los van het stopcontact. Raak nooit het
mes zelf aan om het te reinigen of voedsel te verwijderen dat in
het mes is verstrikt.
9 Om hem makkelijk te reinigen spoelt u de staaf
onmiddellijk na gebruik af met heet water. Dompel de
staaf niet volledig onder in water.
10 Zet de staaf rechtop met de mesbeschermer erop en laat
ten minste 10 minuten drogen voordat u deze opbergt.
Pagina: 11
12 NEDERLANDS
XL-hakmolen (alleen HR2621, HR2652, HR2653, HR2655,
HR2657)
De XL-hakmolen is bedoeld voor het hakken van ingrediënten
zoals noten, rauw vlees, uien, harde kaas, gekookte eieren,
knoflook, kruiden, droog brood enz.
Let op
•
• Koppel het apparaat altijd eerst los van het stopcontact.
Wees heel voorzichtig wanneer u de mesunit van de hakmolen
aanraakt. De messen zijn erg scherp. Houd de unit altijd vast
bij het midden van de kunststof stang. Raak het mes zelf nooit
aan. Wees met name voorzichtig wanneer u de mesunit in de
hakmolenkom steekt of eruit haalt, wanneer u de hakmolenkom
leegt, wanneer u voedsel verwijdert dat in het mes is vastzit en
tijdens het schoonmaken.
•
• Verwerk geen ingrediënten als ijsblokjes, bevroren ingrediënten
of fruit met pitten.
Hoeveelheden en bewerkingstijden - hakken
Ingrediënten Hoeveelheden Bewerkingstijd Snelheid
Uien 200 g 5 x 1 sec.
Eieren 200 g 5 sec.
Vlees 200 g 10 sec.
Kruiden 30 g 10 sec.
Parmezaanse kaas 200 g 15 sec.
Noten en amandelen 200 g 30 sec.
Pure chocolade 100 g 20 sec.
Stukjes droog brood 80 g 30 sec.
1 Plaats de mesunit in de XL-hakmolenkom.
Pagina: 12
13
NEDERLANDS
2 Doe de ingrediënten in de XL-hakmolenkom.
3 Plaats de tandwielunit voor de XL-hakmolen op de
hakmolenkom.
4 Bevestig de motorunit op de tandwielunit voor de XL-
hakmolen (‘klik’).
5 Steek de stekker in het stopcontact.
6 Druk de veerknop in en laat het apparaat lopen totdat alle
ingrediënten zijn fijngemaakt.
Pagina: 13
14 NEDERLANDS
7 Als u klaar bent met hakken, laat u de veerknop los om
het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit het
stopcontact.
8 Druk op de ontgrendelknop om de motorunit van de
tandwielunit te verwijderen.
9 Verwijder voorzichtig de tandwielunit en de mesunit
(fig. 18).
10 Haal de gehakte ingrediënten eruit (fig. 19).
Pagina: 14
15
NEDERLANDS
Garde (alleen HR2621, HR2652, HR2655, HR2657) /
Mixeraccessoire (alleen HR2653)
De garde is bedoeld voor het kloppen van slagroom, eiwit,
desserts enz.
Het mixeraccessoire is bedoeld voor het mixen van allerlei
soorten licht deeg, bijv. biscuit, cakebeslag en voor het pureren
van aardappels, het kloppen van slagroom, het kloppen van
eiwit en desserts.
Tip
•
• Als u een kleine hoeveelheid wilt verwerken, kunt u de kom een
beetje kantelen voor een sneller resultaat.
•
• Gebruik voor het kloppen van eiwitten een grote kom voor het
beste resultaat. Om tot een goed resultaat te komen, dienen de
kom en het gereedschap volledig vetvrij te zijn en mag er geen
eierdooier in het eiwit zitten.
•
• Om spatten te voorkomen, begint u met een lage snelheid en
voert u de snelheid na ongeveer 1 minuut op.
•
• Gebruik voor het kloppen van slagroom een beker om spatten te
voorkomen.
Opmerking
•
• Gebruik de garde niet om deeg of cakebeslag mee te bereiden.
Hoeveelheden en bewerkingstijd - kloppen.
Ingrediënten Klophoeveelheid Bewerkingstijd Snelheid
Room 250 g 70 - 90 sec.
Eiwitten 4 x 120 sec.
Pagina: 15
16 NEDERLANDS
Hoeveelheden en bewerkingstijd - mixen.
Ingrediënten Mixen - hoeveelheden Bewerkingstijd Snelheid
Room 200-250 ml 70 - 90 sec.
Eieren 1 - 6 x 2 - 4 min.
Cakebeslag 750 g 3 - 6 min.
Gekookte
aardappelen
750 g 30 sec.
1 Bevestig de garde aan de tandwielunit van de garde of
bevestig het mixeraccessoire aan de tandwielunit voor het
mixeraccessoire (‘klik’).
2 Bevestig de tandwielunit van de garde of de tandwielunit
van de mixer aan de motorunit (‘klik’).
3 Doe de ingrediënten in een kom.
Pagina: 16
17
NEDERLANDS
4 Steek de stekker in het stopcontact.
5 Dompel de garde of het mixeraccessoire onder in de
ingrediënten.
6 Druk op de veerknop.
7 Beweeg het apparaat langzaam rond in cirkels.
8 Als u klaar bent met kloppen/mixen, laat u de veerknop
los om het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit
het stopcontact.
Pagina: 17
18 NEDERLANDS
9 Druk op de ontgrendelknop om de motorunit van de
tandwielunit te verwijderen.
10 Om de garde/het mixeraccessoire van de tandwielunit los
te koppelen trekt u de garde/het mixeraccessoire recht
naar beneden uit de tandwielunit.
Spiraalsnijder (alleen HR2656, HR2657)
De spiraalsnijder is bedoeld om spiralen te maken
van verschillende groenten, bijv. aardappelen, wortels,
komkommer, courgette, rettich, rode bietjes, rapen etc.
3 inzetschijven:
De spiraalsnijder heeft drie inzetschijven die spiralen van
verschillende breedte opleveren. De inzetschijven ‘spaghetti’
en ‘linguine’ hebben twee verschillende messen, het gladde
mes snijdt spiraalvormige linten en het tweede mes met
de kleine tandjes verdeelt ze in fijne (‘spaghetti’) of dikkere
(linguine) stroken. De inzetschijf voor de brede linten heeft
slechts één basismes.
Let op
•
• Wees heel voorzichtig wanneer u de inzetschijven aanraakt,
de snijranden zijn erg scherp. Houd de inzetschijven altijd
vast bij de buitenrand. Raak het mes zelf nooit aan. Wees met
name voorzichtig als u de inzetschijven in de hakkom steekt
of eruithaalt. Pak de inzetschijven met twee vingers beet en
maak daarbij gebruik van de gaten in de inzetschijf. Wees zeer
voorzichtig wanneer u voedsel verwijdert dat in het mes vastzit
en tijdens het schoonmaken.
Pagina: 18
19
NEDERLANDS
Snelheid
Courgette
Zoete
aardappels
Wortels (dikker
dan 3 cm)
Radijs
Komkommer
Aardappelen
Bereidingstips groenten
-
- Om leuke en lange spiralen te krijgen, snijdt u de groente in
rechte cilinders met ongeveer dezelfde hoogte als de
vultrechter.
-
- Snij beide uiteinden van bijv. een komkommer/aardappel af
om goed contact te maken met de inbrengplaat en de
snijschijf.
Pagina: 19
20 NEDERLANDS
-
- Van het begin tot het eind van de verwerking zal er slechts
een rechte cilinder in het midden overblijven.
-
- Plaats de voorbereide groente in het midden door deze op
de kleine metalen buis in het midden van de snijschijf te
plaatsen.
-
- Plaats nooit meer dan één stuk groente tegelijk op de
snijschijven.
De spiraalsnijder gebruiken
1 Verwijder het hakmes uit de XL-hakmolenkom en steek
een van de inzetschijven in de XL-hakmolenkom.
Pagina: 20
21
NEDERLANDS
2 Bevestig de doorzichtige vultrechter aan de XL-
hakmolenkom.
3 Bevestig de inbrengplaat aan de tandwielunit van de
spiraalsnijder.
4 Bevestig de motorunit aan de tandwielunit (fig. 2).
5 Bereid de groente zoals beschreven in de bereidingstips.
6 Centreer de groente en druk deze op de kleine metalen
buis van de inzetschijf.
Pagina: 21
22 NEDERLANDS
7 Steek de stekker in het stopcontact.
8 Druk de motorunit met de daaraan bevestigde
tandwielunit en de inbrengplaat op de groente (fig. 6).
9 Houd de hakkom en de vultrechter met één hand vast en
druk de veerknop in met de middelvinger van de andere
hand. Druk tegelijkertijd de groente naar beneden.
10 De spiralen worden verwerkt en komen in de kom terecht.
11 Als u klaar bent met de verwerking, laat u de veerknop los
om het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit het
stopcontact.
Pagina: 22
23
NEDERLANDS
12 Verwijder de tandwielunit door op de ontgrendelknop te
drukken.
13 Verwijder de inbrengplaat van de tandwielunit.
14 Verwijder de vultrechter en de inzetschijf, en maak
vervolgens de kom leeg.
Opmerking
•
• Als u nog een portie wilt maken, verwijder dan de resten van de
groente van de inbrengplaat of van de inzetschijf.
•
• Als u grotere hoeveelheden maakt, leeg dan de kom voordat deze
vol is.
Soepkop (alleen HR2651, HR2655)
De soepkop is bedoeld voor het direct mixen van soep in de
kop om deze dan meteen mee naar buiten te nemen.
Maximale hoeveelheid Bewerkingstijd Snelheid
1. 
Kook groenten, bijv. wortels,
aardappels in kokend water
gedurende 20 minuten.
2. 
Snij deze in stukken van
2 x 2 x 2 cm.
Wortels, aardappels: 200 g
Water: 100 g
60 sec.
1 Bevestig de mixstaaf aan de motorunit (‘klik’).
Pagina: 23
24 NEDERLANDS
2 Doe de gekookte ingrediënten in de kop.
3 Steek de stekker in het stopcontact.
4 Dompel de mesbeschermer volledig onder in de
ingrediënten om spatten te voorkomen.
5 Schakel het apparaat in door de veerknop in te knijpen. U
kunt de snelheid verhogen door de veerknop harder in te
knijpen.
6 Beweeg het apparaat voorzichtig omhoog en omlaag, en
maak ronddraaiende bewegingen om de ingrediënten te
mengen.
Pagina: 24
25
NEDERLANDS
7 Als u klaar bent met blenden, laat u de veerknop los om
het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit het
stopcontact.
8 Bevestig de crackerhouder en zet deze vast door hem
rechtsom te draaien.
9 Vul de houder met de crackers of ander voedsel dat u bij
de soep wilt eten.
10 Doe het deksel erop en sluit dit door het rechtsom te
draaien.
Verhit de soep opnieuw, direct in de soepkop:
1 Draai het deksel linksom en open het deksel.
1
2
1
2
2 1
Pagina: 25
26 NEDERLANDS
2 Verwijder de crackerhouder door deze linksom te draaien.
3 Plaats de geopende houder in de magnetron en warm de
soep op.
Reisfles (alleen HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655,
HR2656, HR2657)
De reisfles is bedoeld om de fles rechtstreeks te blenden en
mee te nemen naar het werk.
Maximale hoeveelheid Bewerkingstijd Snelheid
Bessen, banaan
Melk, sap
400 ml 60 sec.
Groenten
Sap
400 ml 60 sec.
1 Bevestig de mixstaaf aan de motorunit (‘klik’).
2 Doe de ingrediënten in de fles.
2 1
Pagina: 26
27
NEDERLANDS
3 Steek de stekker in het stopcontact.
4 Dompel de mesbeschermer volledig onder in de
ingrediënten om spatten te voorkomen.
5 Schakel het apparaat in door de veerknop in te knijpen. U
kunt de snelheid verhogen door de veerknop harder in te
knijpen.
6 Beweeg het apparaat voorzichtig omhoog en omlaag, en
maak ronddraaiende bewegingen om de ingrediënten te
mengen.
7 Als u klaar bent met blenden, laat u de veerknop los om
het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit het
stopcontact.
Pagina: 27
28 NEDERLANDS
8 Draai het deksel rechtsom en zet het vast.
9 Sluit de drinktuit en zet deze vast door de vergrendeling in
de sluitstand te schuiven.
10 Nu kan de fles met u mee op pad.
11 Open de drinktuit door de vergrendeling in de stand open
te schuiven.
12 Geniet van uw thuisgemaakte smoothie of shake.
1
2
Pagina: 28
29
NEDERLANDS
Reiniging
Let op
•
• Dompel de motorunit, de tandwielunit van de XL-hakmolen,
de tandwielunit van de garde en de tandwielunit van het
mixeraccessoire niet onder in water of in andere vloeistoffen, en
spoel deze niet af onder de kraan. Gebruik een vochtige doek om
deze onderdelen schoon te maken. Het mes van de mixstaaf en
de beschermer kunnen onder de kraan worden afgespoeld. Alle
andere accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.
•
• Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen
of agressieve vloeistoffen zoals alcohol, benzine of aceton om
het apparaat schoon te maken.
1 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2 Druk op de ontgrendelknop op de motorunit om het
gebruikte accessoire te verwijderen.
3 Verwijder het accessoire.
4 Zie de tabellen bij ‘Schoonmaken’ voor verdere instructies.
Pagina: 31
32 NEDERLANDS
Opbergen
1 Wikkel het netsnoer losjes rond de hak van de motorunit.
2 Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats uit de
buurt van direct zonlicht of warmtebronnen.
Recycling
-
- Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone
huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
-
- Volg de geldende regels in je land voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten. Als
u correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor
het milieu en de volksgezondheid.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-
vouwblad.
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt
tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u het
probleem niet met de onderstaande informatie kunt oplossen,
ga dan naar www.philips.com/support voor een lijst met
veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer
Care Center in uw land.
Probleem Oplossing
Het apparaat maakt veel lawaai,
produceert een onaangename
geur, voelt warm aan of er komt
rook uit. Wat moet ik doen?
Het apparaat kan een onaangename geur of een
beetje rook produceren als het te lang is gebruikt.
In dat geval moet u het apparaat uitschakelen en
gedurende 60 minuten laten afkoelen.
Als er zeer harde ingrediënten
worden verwerkt, kunnen deze dan
het apparaat beschadigen?
Ja, het apparaat kan worden beschadigd als u
zeer harde ingrediënten zoals botten en fruit met
pitten of bevroren ingrediënten verwerkt.
Waarom werkt het apparaat
plotseling niet meer?
Mogelijk wordt de mesunit geblokkeerd door
harde ingrediënten. Laat de veerknop los, haal de
stekker uit het stopcontact, maak de motorunit
los en verwijder voorzichtig de ingrediënten die
de mesunit blokkeren.
Pagina: 33
Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Philips Viva Collection HR2652.

Stel een vraag over de Philips Viva Collection HR2652

Heb je een vraag over de Philips Viva Collection HR2652 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Philips Viva Collection HR2652. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Philips Viva Collection HR2652 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.