TAT1215 handleiding
Philips TAT1215handleiding

Handleiding voor de Philips TAT1215 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 17 pagina's.

PDF 17 1.1mb
Philips TAT1215handleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Philips TAT1215. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Philips TAT1215 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Philips TAT1215. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Philips TAT1215 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Philips TAT1215

Pagina: 1
Koptelefoon 8000 Serie TAT1215 Handleiding Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/support
Pagina: 2
NL 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 2 Gehoorschade 2 Algemene informatie 2 2 Uw True Wireless koptelefoon 3 Verpakkingsinhoud 3 Andere apparaten 3 Overzicht van uw True Wireless oordopjes 4 3 Aan de slag 5 Laad de batterij op 5 De koptelefoon de eerste keer verbinden met uw Bluetooth-apparaat 5 De koptelefoon verbinden met een ander Bluetooth-apparaat 6 4 Gebruik van de koptelefoon 7 Verbind de koptelefoon met uw Bluetooth-apparaat 7 Inschakelen/uitschakelen 7 Oproepen en muziek beheren 7 LED-indicator status 8 Spraakassistent 8 5 Reset de koptelefoon 9 6 Technische gegevens 10 7 Mededeling 11 Conformiteitsverklaring 11 Verwijdering van uw oude product en batterij 11 Verwijder de ingebouwde batterij 11 Naleving van EMF 12 Milieu-informatie 12 Kennisgeving van naleving 12 8 Handelsmerken 14 9 Veelgestelde vragen 15 Inhoud
Pagina: 3
NL 1 Belangrijke veiligheids- instructies Gehoorschade Gevaar  Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is. Neem de volgende richtlijnen in acht bij het gebruik van uw koptelefoon. • Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode. • Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast. • Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurd. • Wees voorzichtig of stop gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties. • Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken. • Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn tijdens het rijden. • Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen. Algemene informatie Voorkom schade of storingen: Opgelet  Stel de koptelefoon niet bloot aan overmatige hitte.  Laat de koptelefoon niet vallen.  Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid. (Raadpleeg de IP-klasse van het specifieke product)  De koptelefoon niet in water onderdompelen.  Laad de koptelefoon niet op als de connector of de aansluiting nat is.  Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmidde- len bevatten.  Gebruik indien nodig een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.  De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke.  Er bestaat een risico van ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen met een verkeerde batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.  De laadsleuf moet afgesloten zijn om de specifieke IP-classificatie te verzekeren.  Batterijen niet in open vuur gooien en niet mechanisch pletten of doorsnijden om een mogelijke explosie te voorkomen.  Het blootstellen van een batterij aan extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.  Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas. Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid • Bewaren op een plaats met een temperatuur tussen -20° C (-4° F) en 50° C (122° F) (tot 90% relatieve vochtigheid). • Gebruik bij een temperatuur tussen 0° C (32° F) en 45° C (113° F) (tot 90% relatieve vochtigheid). • De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen. • Vervanging van een batterij door een onjuist type kan een beveiliging neutraliseren (bijvoorbeeld bij sommige typen lithiumbatterijen);
Pagina: 4
NL 2 Uw True Wireless oortelefoons Verpakkingsinhoud Philips True Wireless oortelefoons Philips TAT1215 Vervangbare rubberen oordopjes x 2 paar Snelstartgids Andere apparaten Een mobiele telefoon of apparaat (bijv. notebook, tablet, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) dat Bluetooth ondersteunt en compatibel is met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 10). Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze Philips True Wireless oortelefoons kunt u: • draadloos handsfree bellen; • draadloos muziek bedienen; • schakelen tussen oproepen en muziek. Micro-USB-oplaadkabel (alleen voor opladen) Wereldwijde garantie Veiligheidsinformatie
Pagina: 5
NL Overzicht van uw True Wirlesless oortelefoons  LED-indicator (oordopjes)  Multi-functie knop  LED-indicator (oplader)  Micro USB-oplaadaansluiting
Pagina: 6
NL 3 Aan de slag Laad de batterij op Opladen Opmerking  Voordat u uw oortelefoon voor de eerste keer gebruikt: plaats de oordopjes in de oplader en laadt de batterij 2 uur op om een optimale capaciteit en levensduur van de batterij te verzekeren.  Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.  Beëindig uw gesprek voordat u de oordopjes oplaadt. Als u de oordopjes aansluit om op te laden, wordt het apparaat uitgeschakeld. Sluit het ene uiteinde van de USB-ka- bel aan op de oplader en het andere uiteinde op de stroombron. • Het oplaadproces wordt aangege- ven door het LED-lampje. Het rode lampje op het voorpaneel knippert. • Wanneer de oplader volledig is opgeladen, gaat het rode lampje branden. Tip  De oplader dient als een draagbare back-up- batterij voor het opladen van de oordopjes. Het rechter LED-lampje van het oordopje knippert afwisselend wit en blauw, en het linker LED-lampje van het oordopje is 10 seconden uit en het blauwe LED-lampje knippert eenmaal. De oplader begint met opladen. Verbind de koptelefoon voor de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat Automatisch inschaken: open de bovenklep van de oplader. De oordopjes worden ontladen en de blauwe LED-indicator knippert 3 keer met de melding "inschakelen"; Handmatig inschakelen: houd op beide oordopjes de multifunctio- nele toetsen ongeveer 3 seconden ingedrukt. Zorg ervoor dat de oordopjes volledig opgeladen zijn. Beide oordopjes zijn nu ingeschakeld en aan elkaar gekoppeld. De oordopjes staan nu in de koppelingsmodus en zijn klaar om gekoppeld te worden met een Bluetooth-apparaat (bijv. een mobiele telefoon) Blauwe LED knippert eenmaal voor 10 seconden LED knippert afwisselend wit en blauw
Pagina: 7
NL Opmerking Eén oordopje (mono-modus) Neem de linker of rechter oordopje uit de oplader voor mono gebruik. Het oordopje wordt automatisch ingeschakeld. Er komt een melding "inschakelen" via het oordopje. Opmerking  Neem het tweede oordopje uit de oplader. Ze worden automatisch gekoppeld.  Plaats het L en R oordopje terug in de oplader en neem de oordopjes er weer uit om opnieuw met Bluetooth te verbinden.  Als het probleem aanhoudt, probeer dan een reset. Plaats L en R in de oplader en druk 4 seconden op de knop tot de witte LED knippert. Neem daarna L en R uit de oplader en selecteer BT. Maak opnieuw verbinding met Bluetooth.  De oordopjes kunnen 1 apparaat in het geheugen bewaren. Als u meer dan 2 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerder gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat. Verbind de koptelefoon met een ander Bluetooth-apparaat In het rechteroordopje is de melding "Verbonden" te horen. De LED gaat uit op beide oordopjes en knipperen om de 10 seconden. U kunt uw apparaat gebruiken om muziek af te spelen of te bellen. Opmerking  Als de koptelefoon na het inschakelen geen eerder verbonden Bluetooth-apparaat kan vinden, wordt de koppelingsmodus automa- tisch ingeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in. Koppel de oordopjes met uw Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat. Als u een ander Bluetooth-apparaat hebt dat u met de koptelefoon wilt koppelen, zorg er dan voor dat de Bluetooth-functie op andere eerder gekoppelde of verbonden apparaten is uitgeschakeld. Plaats de oordopjes in de oren en houd de linker- en de rechterkant tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt. Laat los wanneer u de melding "koppelen" hoort. Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in en selecteer Philips TAT1215. In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de koptelefoon met uw Bluetooth-appa- raat koppelt. Voer het wachtwoord "0000" (4 nullen) in als daar om gevraagd wordt. Voor Bluetooth-apparaten met Bluetooth 3.0 of hoger, hoeft u geen wachtwoord in te voeren. Philips TAT1215
Pagina: 8
NL Tip Opmerking  De koptelefoon kan niet met meer dan 1 apparaat tegelijk worden verbonden. Als u twee gekoppelde Bluetooth-apparaten hebt, schakelt u alleen de Bluetooth-functie in van het apparaat dat u wilt verbinden.  Als u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth- -apparaat inschakelt nadat u de oordopjes hebt ingeschakeld, moet u naar het Bluetooth-menu van het apparaat gaan en de oordopjes handmatig met het apparaat verbinden.  Als de koptelefoon binnen 5 minuten geen verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat uitgeschakeld om de batterij te sparen.  Met sommige Bluetooth-apparaten is de verbinding mogelijk niet automatisch. In dit geval opent u het Bluetooth-menu van uw apparaat om de koptelefoon handmatig met het Bluetooth-apparaat te verbinden. Als er geen apparaat is aange- sloten, worden de oordopjes na 5 minuten automatisch uitge- schakeld. Beide oordopjes zijn nu inge- schakeld en worden automa- tisch met elkaar gekoppeld. De koptelefoon zoekt het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en maakt automatisch opnieuw verbinding. Als het laatst verbonden apparaat niet beschikbaar is, gaat de koptele- foon naar de koppelingsmodus. 4 Gebruik van de koptelefoon Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in. Functie Zet koptele- foon aan Neem beide oordopjes uit de oplader of houd ze 3 seconden ingedrukt. Plaats beide oordopjes in de oplader en sluit het klepje of houd de dopjes 5 seconden ingedrukt Schakel de koptelefoon uit Neem beide oordopjes uit de oplader. Verbind de koptelefoon met uw Bluetooth- apparaat Inschakelen / uitschakelen Multi- functie knop Bediening Muziek regelen Muziek afspelen of pauzeren Vooruit springen Linker oordopje Rechter oordopje 2 second ingedrukt houden Terug 2 second ingedrukt houden Volume aanpassen +/- Via mobiele telefoonbe- diening Rechter / linker oordopje Een keer tikken Oproepen en muziek beheren Functie Multi- functie knop Bediening
Pagina: 9
NL Oproepen beheren Oproep aannemen / ophangen Een inkomend gesprek weigeren Rechter / linker oordopje 1 seconde ingedrukt houden Rechter / linker oordopje Een keer tikken Functie Multi- functie knop Bediening LED-indicator status De oordopjes zijn verbonden met een Bluetooth-apparaat De oordopjes zijn klaar om te koppelen De oordopjes zijn ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-ap- paraat Laag batterijniveau (oordopjes) U hoort "batterij bijna leeg" op de oordop- jes. De witte LED knippert twee keer De blauw-witte LED knippert afwisselend De blauwe en witte LED knipperen. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, worden de oordopjes binnen 5 minuten uitgeschakeld. Het witte LEDlampje gaat uit en het blauwe lampje knippert eens in de 10 seconden. Status oordopjes Indicator De oordopjes zijn volledig opgeladen De LED in de oplader knippert De oplader is volledig opgeladen De rode LED licht op Batterij-LED-indicator op Bluetooth-apparaat Toont een batterij-indicator op het Bluetooth-apparaat nadat het op de koptelefoon is aangesloten (raadpleeg de werking van de mobiele telefoon). Functie Knop Bediening Rechter / linker oordopje Activeer spraakassis- tent (Siri/Google) Tweemaal indrukken Spraakassistent De oordopjes plaatsen
Pagina: 10
NL 5 Reset de koptelefoons Plaats beide oordopjes terug in de oplader. De witte LED op beide oordopjes knipperen. Houd de functietoets van beide oordopjes 4 seconden ingedrukt tot het witte LED-lampje van het oordopje twee keer knippert. Ga op uw Bluetooth-apparaat naar het Bluetooth-menu en verwijder Philips TAT1215 uit de apparatenlijst. Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat uit. Om de koptelefoon te koppelen met uw Bluetooth-apparaat, schakelt u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in en selecteert u Philips TAT1215. Als u koppelings- of verbindingsproble- men ondervindt, kunt u de volgende procedure volgen om de oordopjes te resetten.
Pagina: 11
NL 6 Technische gegevens Opmerking  Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Muziekafspeeltijd: 6 uur Spreektijd: 4 uur Standby-tijd - 50 uur Oplaadtijd: 1,5 uur Oplaadbare 55 mAh lithium-ion batterij op elk oordopje Bluetooth-versie: 5.1 Compatibele Bluetooth-profielen: • HFP (Hands-Free Profile) • A2DP (Advanced Audio Distribu- tion Profile) • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Ondersteunde audiocodec: SBC Frequentiebereik: 2,402-2,480GHz Zendervermogen: < 9 dBm Bereik: tot 10 meter Automatische uitschakelen Uit USB-C-poort voor opladen Waarschuwing batterij bijna leeg: beschikbaar Oplaadtijd: 2 uur Oplaadbare lithium-ion batterij: 320 mAh Oordopjes Oplader
Pagina: 12
NL 7 Mededeling Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com. Conformiteitsverklaring Verwijdering van uw oude product en batterij Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisvuil kan worden weggegooid. Wij raden u ten zeerste aan om dit product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen. Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Verwijder de ingebouwde batterij Als er in uw land geen inzamelings-/re- cyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu bescher- men door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit. • Zorg ervoor dat de koptelefoon is losgekoppeld van de oplader voordat u de batterij verwijdert. • De oplader loskoppelen van de USB-oplaadkabel voordat u de batterij verwijdert.
Pagina: 13
NL Naleving van EMF Dit product voldoet aan alle toepasselij- ke normen en voorschriften met betrek- king tot blootstelling aan elektromagne- tische velden. Informatie over het milieu Alle overbodige verpakking is weggela- ten. Wij hebben geprobeerd de verpak- king gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreen- schuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.) Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en herge- bruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het verwijderen van verpakkingsmateri- aal, lege batterijen en oude apparatuur. Kennisgeving van naleving Het apparaat voldoet aan de FCC-re- gels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 2.Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. FCC-regels Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructie- handleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferen- tie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelij- ke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadvi- seerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen: Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne. Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp. FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling: Deze apparatuur voldoet aan de FCC-li- mieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender. Canada: Dit apparaat bevat licentie-vrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorza- ken. (2) Dit apparaat moet elke interferen- tie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. Opgelet: De gebruiker wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken
Pagina: 14
NL Verklaring IC-blootstelling aan straling: Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Pagina: 15
NL 8 Handels- merken Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsna- men zijn van hun respectieve eigenaars. Bluetooth Siri is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Siri Google en Google Play zijn handelsmer- ken van Google LLC. Google
Pagina: 16
NL 9 Veelgestelde vragen Ik kan de Bluetooth koptelefoon niet inschakelen. Het batterijniveau is laag. Laad de koptelefoon op. Ik kan mijn Bluetooth-koptelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat. Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de koptelefoon inschakelt. Koppelen is niet mogelijk. • Doe beide oorstukjes in de oplader. • De Bluetooth-functie van eerder verbonden Bluetooth-apparaten moet worden uitgeschakeld. • Verwijder op uw Bluetooth-apparaat “Philips TAT1215” uit de Bluetooth-lijst. • Koppel de oordopjes (zie 'De koptelefoon de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat koppelen' op pagina 6). Het Bluetooth-apparaat kan de koptelefoon niet vinden. • De koptelefoon kan nog zijn verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik. • De koppeling is mogelijk gereset of de koptelefoon is eerder aan een ander apparaat gekoppeld. Koppel de oortelefoon opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. (zie "De koptelefoon de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat koppelen" op pagina 6). Mijn Bluetooth-koptelefoon is aangesloten op mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar de muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer de functie om naar muziek te luisteren via de oordopjes. De geluidskwaliteit is slecht en er is ruis hoorbaar. • Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw koptelefoon en het Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen. • Laad de koptelefoon op. De audiokwaliteit is slecht wanneer het streamen vanaf de mobiele telefoon erg langzaam is, of audiostreaming werkt helemaal niet. Controleer of uw mobiele telefoon niet alleen (mono) HFP ondersteunt, maar ook A2DP ondersteunt en compatible is met BT4.0x (of hoger), (zie ‘Technische gegevens’ op pagina 10).
Pagina: 17
UM_TAT1215_10_NL_V2.0 2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever met betrekking tot dit product. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve gelieerde bedrijven.
Merk:
Philips
Product:
Niet gecategoriseerd
Model/naam:
TAT1215
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands