SPD6003BD handleiding
Philips SPD6003BDhandleiding

Handleiding voor de Philips SPD6003BD in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 76 pagina's.

PDF 76 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Philips SPD6003BD. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Philips SPD6003BD en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Philips SPD6003BD. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Philips SPD6003BD zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Philips SPD6003BD

Pagina: 1
11 Connect the IDE cable A: Coloured line. B: Notch and closed hole. C: Pin1. Schließen Sie das IDE-Kabel an. A: Farbige Leitung. B: Kerbe und geschlossenes Loch. C: Pin1. Raccordez le câble IDE A : Ligne de couleur B : Encoche et trou bouché C : Broche 1 Collegare il cavo IDE A: Linea colorata. B: Tacca e foro chiuso. C: Piedino 1. De IDE-kabel aansluiten A: Gekleurde lijn. B: Nokje plus ontbrekend gat. C: Pin 1. UK D F I NL 15 16 Find a free power cable like this example. Please note the edges of the connector. Suchen Sie ein freies Stromversorgungskabel, das häufig wie in diesem Beispiel gezeigt aussieht. Die Kanten des Anschlusses sind abgerundet. Recherchez un câble d’alimentation disponible, comme dans cet exemple. Notez la position des bords du connecteur. Individuare un cavo di alimentazione disponibile, come quello nell'esempio. Notare i bordi del connettori. Zoek een vrije stroomkabel, zoals die in de afbeelding. Let op de afgeschuinde hoekjes van de stekker. UK D F I NL 17 Connect the power cable into your drive (the edges from step 16 will be on top). Schließen Sie das Netzkabel am Laufwerk an (die Kanten von Schritt 16 sind oben). Raccordez le câble d'alimentation au lecteur (les bords à partir de l'étape 16 sont au-dessus). Collegare il cavo di alimentazione all'unità (i bordi indicati nel punto 16 saranno in alto). Sluit het stroomsnoer aan op uw station (de randen van stap 16 bevinden zich aan de bovenkant). UK D F I NL
Pagina: 2
12 Secure the drive with the screws (if possible on both sides). Befestigen Sie das Laufwerk mit den Schrauben (wenn möglich an beiden Seiten). Fixez l’appareil à l’aide des vis (si possible des deux côtés). Fissare l'unità con le viti (se possibile su entrambi i lati). Schroef het station vast (zo mogelijk aan beide zijden). 20 19 18 UK D F I NL Put the cover you took off in step 5 back on. Setzen Sie die in Schritt 5 abgenommene Abdeckung wieder auf. Replacez le capot que vous avez retiré à l’étape 5. Rimettere il coperchio tolto al punto 5. Plaats de in stap 5 verwijderde kast weer terug. UK D F I NL Put the screws (if there were any) back in and reconnect the cables. Schrauben Sie die Schrauben (sofern welche vorhanden waren) wieder ein und schließen Sie die Kabel wieder an. Resserrez la ou les vis, le cas échéant, et rebranchez les câbles. Riavvitare le viti (se presenti) e ricollegare i cavi. Plaats de schroeven terug (als die er waren) en sluit de kabels weer aan. UK D F I NL
Pagina: 3
23 You can here add video effects, text effects and transitions. Sie können Videoeffekte, Texteffekte und Übergänge hinzufügen. Vous pouvez ajouter ici des effets vidéo, des effets de texte et des transitions. Qui è possibile aggiungere effetti video, testo e transizioni. Hier kunt u video-effecten, teksteffecten en overgangen toevoegen. 11 12 13 UK D F I NL You can also trim the recorded video by sliding the markers. When done, choose “Next”. Sie können das aufgezeichnete Video auch durch Verschieben der Marker beschneiden. Klicken Sie danach auf “Weiter“. Vous pouvez également recouper les séquences vidéo enregistrées en faisant glisser les marqueurs. Lorsque vous avez terminé, choisissez 'Suivant'. Inoltre, qui è possibile accorciare il video registrato, facendo scorrere i marcatori. Al termine selezionare “Avanti”. U kunt de opgenomen video ook bijsnijden door de markeringen te verschuiven. Kies, als u klaar bent, “Volgende”. UK D F I NL After editing all files, choose “Next”. Klicken Sie nach Bearbeitung aller Dateien auf “Weiter“. Lorsque vous avez édité tous les fichiers, choisissez 'Suivant'. Dopo aver terminato tutti i file, selezionare “Avanti”. Kies “Volgende”, als u alle bestanden hebt bewerkt UK D I NL F
Pagina: 4
38 Meer informatie of hulp nodig Ga naar www.philips.com/storageupdates Probleemoplossing De optische schijfstations van Philips zijn met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Als zich problemen voordoen, blijkt vaak dat het station zelf geen defecten heeft. U kunt de meeste van deze problemen eenvoudig oplossen door de hulpprogramma's van Philips te gebruiken. Wat te doen bij problemen: 1 Controleer de informatie in de handleiding. 2 Ga naar de ondersteuningssites van Philips op www.philips.com/storageupdates en www.philips.com/support voor interactieve ondersteuning, probleemoplossing en de laatste software-updates. 3 Als zich tijdens installatie of gebruik andere problemen voordoen, kunt u contact opnemen met Philips Customer Care via het e-mailadres of de telefoonnummers die u kunt vinden op www.philips.com/contact. Voordat u een beroep doet op de garantie op een station, moet u een referentienummer voor retourzending vragen op www.philips.com/support of bij Philips Customer Care. ➤ Er is aanvullende garantie-informatie beschikbaar in de map "Philips Warranty" op de schijf met de Nero-software. “Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, inclusief computer programma’s, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een inbreuk op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt te worden.” WEEE-markering: Verwijdering van uw oud product Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. PAS OP Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Om gevaar van verstikking te voorkomen houd de zak buiten bereik van kleine kinderen. www.philips.com/storageupdates NL
Pagina: 5
49 ¿Actualizar? Atualizado? Güncel mi? Aktualizacja Uppdaterad? 1 Inicie Philips Intelligent Agent. ➤ Si no está disponible, elija “Inicio”, “Programas”, “Philips Intelligent Agent”, “Philips Intelligent Agent”. Iniciar o Philips Intelligent Agent. ➤ Se não estiver disponível, selecione “Iniciar”, “(Todos) os programas”, “Philips Intelligent Agent”, “Philips Intelligent Agent”. Philips Intelligent Agent’ı başlat. ➤ Eğer hazır değilse, “Başlat”, “(Tüm) Programlar”, “Philips Intelligent Agent”, “Philips Intelligent Agent”ı seçin. Uruchom program Philips Intelligent Agent. ➤ Jeśli jest niedostępny, kliknij „Start”, „(Wszystkie) programy”, „Philips Intelligent Agent”, „Philips Intelligent Agent”. Starta Philips Intelligent Agent. ➤ Om det inte är tillgängligt väljer du "Start", "(Alla) Program", "Philips Intelligent Agent", "Philips Intelligent Agent". UK E PT TR PL SV 2 Haga clic en “Comprobar las actualizaciones”. Clique em “Verificar atualizações”. “Güncellemeleri işaretle”ye tıklayın. Kliknij “Sprawdź aktualizacje”. Klicka på "Sök efter uppdateringar". E PT TR PL SV
Merk:
Philips
Product:
Niet gecategoriseerd
Model/naam:
SPD6003BD
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Turks