Philips SHB4305 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Philips SHB4305. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Philips
  • Product: Hoofdtelefoon
  • Model/naam: SHB4305
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Deens, Russisch, Zweeds, Tsjechisch, Slowaaks, Pools, Hongaars, Fins, Noors, Engels, Turks, Oekraïens, Portugees, Spaans

Inhoudsopgave

Pagina: 0
SHB4305
BASS+
Gebruiksaanwijzing
Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support
Pagina: 2
1
NL
Inhoudsopgave
1	Belangrijke
veiligheidsinstructies    2
Gehoorbescherming    2
Algemene informatie    2
2	 Uw Bluetooth-oordopjes    3
Wat zit er in de doos?    3
Andere apparaten    3
Overzicht van uw draadloze
Bluetooth-oordopjes    4
3	 Aan de slag    5
Uw hoofdtelefoon opladen    5
De hoofdtelefoon met uw
mobiele telefoon koppelen    5
4	 Gebruik van uw
hoofdtelefoon    7
De hoofdtelefoon verbinden
met een Bluetooth-apparaat    7
Uw oproepen en muziek beheren   7
Hoe te dragen    8
Kies de beste pasvorm voor
geweldige, diepe bas    8
5	 Technische gegevens    9
6	Kennisgeving    10
Conformiteitsverklaring    10
Verwijdering van uw oude
product en batterijen    10
Voldoet aan EMF-normen    10
Handelsmerken    11
7	 Veelgestelde vragen    12
Pagina: 3
2
NL
1	 Belangrijke
veiligheidsin-
structies
Gehoorbescherming
Gevaar
•
• Om gehoorbeschadiging te voorkomen, kunt
u de hoofdtelefoon beter niet langdurig op
een hoog geluidsniveau gebruiken, maar het
volume instellen op een veilig geluidsniveau.
Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige
luistertijd is.
Volg de volgende richtlijnen bij het
gebruik van uw headset.
•	 Luister op redelijke volumes
gedurende redelijke perioden.
•	 Let erop dat u het volume niet
steeds hoger zet wanneer uw oren
aan het geluid gewend raken.
•	 Zet het volume niet zo hoog dat u
uw omgeving niet meer hoort.
•	 Wees voorzichtig en gebruik de
hoofdtelefoon niet in mogelijk
gevaarlijke situaties.
•	 Extreem hoge geluidsniveaus via
oortelefoons en hoofdtelefoons
kunnen gehoorbeschadiging
veroorzaken.
•	 We raden u af een hoofdtelefoon
op beide oren te gebruiken
tijdens het autorijden. In sommige
landen kunt u in dit geval de wet
overtreden.
•	 Vermijd voor uw eigen veiligheid
afleiding door muziek of
telefoongesprekken terwijl u zich
in het verkeer of in andere mogelijk
gevaarlijke situaties bevindt.
Algemene informatie
Voorkom schade of defecten:
Let op
•
• Stel een hoofdtelefoon niet bloot aan hoge
temperaturen.
•
• Laat de hoofdtelefoon niet vallen.
•
• Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan vocht.
•
• Zorg dat uw hoofdtelefoon niet in water wordt
ondergedompeld.
•
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen
die alcohol, ammoniak, benzeen of
schuurmiddelen bevatten.
•
• Wanneer u het apparaat wilt schoonmaken,
gebruikt u een zachte doek, indien nodig
bevochtigd met een minimale hoeveelheid
water of verdunde, milde zeep.
•
• De ingebouwde batterij mag niet worden
blootgesteld aan hoge temperaturen die
worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en
dergelijke.
•
• Er bestaat explosiegevaar als de batterij
onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij
uitsluitend met een batterij van hetzelfde of
een gelijkwaardig type.
Over gebruiks- en opslagtemperaturen
en vochtigheid
•	 Gebruik het apparaat of bewaar het
op een plaats waar de temperatuur
zich tussen 0ºC en 55 ºC bevindt
(tot 90% relatieve vochtigheid).
•	 De levensduur van de batterij
kan korter zijn in hoge of lage
temperatuuromstandigheden.
Pagina: 4
3
NL
2	 Uw
Bluetooth-
oordopjes
Gefeliciteerd met uw aankoop en
welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome
om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden
ondersteuning.
Met deze draadloze hoofdtelefoon van
Philips kunt u:
•	 eenvoudig draadloos en handsfree
telefoongesprekken voeren;
•	 draadloos muziek beluisteren en
bedienen;
•	 schakelen tussen muziek en
telefoongesprekken.
Wat zit er in de doos?
Bluetooth-oordopjes van Philips
(SHB4305)
Vervangbare oordopjes
USB-oplaadkabel (alleen voor opladen)
Snelstartgids
Andere apparaten
Mobiele telefoons of andere apparaten
(bijv. notebooks, PDA, Bluetooth-
adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth
ondersteunen en compatibel zijn met de
hoofdtelefoon (zie ‘Technische gegevens’
op pagina 9).
Pagina: 6
5
NL
3	 Aan de slag
Uw hoofdtelefoon
opladen
Waarschuwing
•
• Alleen opladen met een gecertificeerde USB-
adapter van DC 5 V/0,5 A.
Opmerking
•
• Laad de batterij 3 uur op voordat u de
hoofdtelefoon voor de eerste keer gebruikt
voor een optimale batterijcapaciteit en
levensduur.
•
• Gebruik uitsluitend de oorspronkelijke USB-
oplaadkabel om schade te vermijden.
•
• Beëindig uw telefoongesprek voordat u
de hoofdtelefoon gaat opladen, omdat
de hoofdtelefoon automatisch wordt
uitgeschakeld zodra u deze op de oplader
aansluit.
Sluit de meegeleverde USB-
oplaadkabel aan op:
•	 de micro USB-
oplaadmogelijkheid op de
hoofdtelefoon en;
•	 de gecertificeerde oplader/USB-
poort van uw computer.
»
» Het LED-lampje brandt rood
tijdens het opladen en gaat
uit wanneer de hoofdtelefoon
volledig is opgeladen.
Tip
•
• Normaal gesproken duurt het volledig opladen
2 uur.
De hoofdtelefoon met
uw mobiele telefoon
koppelen
Voordat u de hoofdtelefoon voor de
eerste keer in combinatie met uw
mobiele telefoon gaat gebruiken,
moet u deze met de mobiele telefoon
koppelen. Er wordt een unieke
gecodeerde koppeling tussen de
hoofdtelefoon en de mobiele telefoon
tot stand gebracht. In het geheugen van
de hoofdtelefoon worden de laatste 8
koppelingen opgeslagen. Als u probeert
meer dan 8 apparaten te koppelen,
wordt het oudste gekoppelde apparaat
door het nieuwste vervangen.
1	 Zorg dat de hoofdtelefoon volledig
opgeladen en uitgeschakeld is.
2	 Houd de multifunctionele knop
6 seconden ingedrukt tot de LED
afwisselend blauw en wit knippert.
»
» De hoofdtelefoon blijft 5
minuten in de koppelingsmodus.
3	 Zorg dat de mobiele telefoon is
ingeschakeld en dat de Bluetooth-
functie ervan is geactiveerd.
4	 Koppel de hoofdtelefoon met de
mobiele telefoon. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw mobiele
telefoon voor meer informatie.
Pagina: 7
6
NL
Het volgende voorbeeld toont u hoe
u de hoofdtelefoon met uw mobiele
telefoon koppelt.
1	 Activeer de Bluetooth-functie van
uw mobiele telefoon en selecteer
BASS+ In-Ear.
2	 Voer het headsetwachtwoord
"0000" (4 x nul) in als u hierom
wordt gevraagd. Voor mobiele
telefoons met Bluetooth 3.0 hoger
hoeft u geen wachtwoord in te
voeren.
BASS+ In-Ear
SHB4405
Pagina: 8
7
NL
4	 Gebruik
van uw
hoofdtelefoon
De hoofdtelefoon
verbinden met een
Bluetooth-apparaat
1	 Schakel uw mobiele
telefoon/Bluetooth-apparaat in.
2	 Houd de multifunctionele knop
2 seconden ingedrukt om de
hoofdtelefoon in te schakelen.
»
» De blauwe LED knippert.
»
» De hoofdtelefoon wordt
automatisch met de
laatst verbonden mobiele
telefoon/Bluetooth-
apparaat verbonden. Als
het laatstgebruikte apparaat
niet beschikbaar is, wordt
geprobeerd de hoofdtelefoon te
verbinden met het apparaat dat
daarvóór is gebruikt.
Tip
•
• Als u de mobiele telefoon of het Bluetooth-
apparaat inschakelt of de Bluetooth-
functie activeert na het inschakelen van de
hoofdtelefoon, moet u de hoofdtelefoon
en mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat
handmatig verbinden.
Opmerking
•
• Als de hoofdtelefoon binnen vijf minuten
met geen enkel Bluetooth-apparaat binnen
bereik verbinding kan maken, schakelt deze
automatisch uit om de levensduur van de
batterij te verlengen.
Uw oproepen en muziek
beheren
Aan/uit
Taak Knop Bediening
De hoofd-
telefoon
inschakelen
Multi-
functio-
nele knop
2 seconden
ingedrukt
houden
»
» De blauwe
LED
knippert
De hoofd-
telefoon
uitschakelen
Multi-
functio-
nele knop
6 seconden
ingedrukt
houden
»
» Het witte
LED-
lampje
brandt
en gaat
langzaam
uit.
Muziekbediening
Taak Knop Bediening
Muziek
afspelen of
pauzeren.
Multi-
functi-
onele
knop
Druk één
keer.
Hiermee past
u het volume
aan.
+/- Druk één
keer.
Vooruitspoelen. + 2 seconden
ingedrukt
houden
Pagina: 9
8
NL
Terugspoelen. - 2 seconden
ingedrukt
houden
Oproepbediening
Taak Knop Bediening
Een
oproep be-
antwoor-
den/beëin-
digen.
Multi-
functi-
onele
knop
Druk één keer.
»
» 1 piepje.
Schake-
len tussen
bellers
tijdens een
oproep.
Multi-
functi-
onele
knop
Druk twee keer.
Andere hoofdtelefoonindicatorstatus
Status hoofdtelefoon Indicator
De hoofdtelefoon is
met een Bluetooth-
apparaat verbonden
terwijl deze zich in de
stand-bymodus bevindt
of terwijl u naar muziek
luistert.
Het blauwe LED-
lampje knippert
elke 8 seconden.
De hoofdtelefoon kan
worden gekoppeld.
Het LED-lampje
knippert om
beurten blauw en
wit.
De hoofdtelefoon is
ingeschakeld, maar niet
verbonden met een
Bluetooth-apparaat.
Het blauwe LED-
lampje knippert
snel.
Als er geen
verbinding kan
worden gemaakt,
schakelt de
hoofdtelefoon
binnen 5 minuten
automatisch uit.
De batterij is bijna leeg. Het witte LED-
lampje knippert
iedere 150
seconden 2 keer
tot de batterij leeg
is.
De batterij is volledig
opgeladen.
Het witte LED-
lampje is uit.
Hoe te dragen
1 2
3 4
Kies de beste pasvorm
voor geweldige, diepe
bas
Pagina: 10
9
NL
5	 Technische
gegevens
•	 Muziektijd: 6 uur
•	 Gesprekstijd: 5,5 uur
•	 Stand-bytijd: 110 uur
•	 Normale oplaadtijd: 2 uur
•	 Oplaadbare lithium-
polymeerbatterij (110 mAh)
•	 Bluetooth 4.1, ondersteuning van
Bluetooth-mono (headsetprofiel
- HSP, handsfreeprofiel - HFP),
ondersteuning van Bluetooth-
stereo (Advanced Audio
Distribution-profiel - A2DP; Audio
Video Remote Control-profiel -
AVRCP)
•	 Frequentiebereik: 2,402-2,480 GHz
•	 Zendvermogen: < 20 dBm
•	 Bedieningsbereik: maximaal 10
meter
•	 Digitale echo- en ruisonderdrukking
•	 Automatisch uitschakelen
Opmerking
•
• Specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Pagina: 11
10
NL
6	 Kennisgeving
Conformiteitsverklaring
Gibson Innovations verklaart hierbij dat
dit product voldoet aan de essentiële
vereisten en andere relevante
bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U
kunt de conformiteitsverklaring lezen op
www.p4c.philips.com.
Verwijdering van uw
oude product en
batterijen
Uw product is vervaardigd van
kwalitatief hoogwaardige materialen
en onderdelen die kunnen worden
gerecycled en hergebruikt.
Dit symbool op een product betekent
dat het product voldoet aan EU-richtlijn
2012/19/EU.
Dit symbool betekent dat het product
een accu bevat die voldoet aan
EU-richtlijn 2013/56/EU, die niet
met regulier huishoudelijk afval kan
worden weggeworpen. We raden u
sterk aan om uw product naar een
officieel inzamelpunt of een Philips-
servicecentrum te brengen zodat een
deskundige de accu kan verwijderen.
Stel uzelf op de hoogte van de
lokale wetgeving over gescheiden
inzameling van afval van elektrische en
elektronische producten en accu's. Volg
de lokale regels op en werp het product
en de accu nooit samen met ander
huisvuil weg. Als u oude producten en
accu's correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid.
De geïntegreerde batterij
verwijderen
Opmerking
•
• Zorg ervoor dat de headset van de USB-
oplaadkabel is losgekoppeld voordat u de
batterij verwijdert.
Als er in uw land geen systeem is
voor het inzamelen/recyclen van
elektronische producten, kunt u het
milieu beschermen door de batterij
te verwijderen voordat u de headset
weggooit.
Voldoet aan EMF-
normen
Dit product voldoet aan alle normen
en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische
velden.
Pagina: 12
11
NL
Milieu-informatie
Er is geen overbodig
verpakkingsmateriaal gebruikt.
We hebben ervoor gezorgd dat de
verpakking gemakkelijk kan worden
gescheiden in drie materialen: karton
(de doos), polystyreen (buffer) en
polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die
kunnen worden gerecycled en opnieuw
kunnen worden gebruikt wanneer
het wordt gedemonteerd door een
gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan
de plaatselijke regelgeving inzake het
weggooien van verpakkingsmateriaal,
lege batterijen en oude apparatuur.
Handelsmerken
Bluetooth
Het woordmerk en de logo's van
Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth
SIG, Inc. en het gebruik daarvan door
Gibson Innovations is onder licentie.
Pagina: 13
12
7	 Veelgestelde
vragen
Mijn Bluetooth-hoofdtelefoon kan niet
worden ingeschakeld.
Het batterijniveau is laag. Laad de
hoofdtelefoon op.
 
Ik kan mijn Bluetooth-hoofdtelefoon
niet koppelen met een mobiele
telefoon.
Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel
de Bluetooth-functie van uw mobiele
telefoon in en schakel de mobiele
telefoon in voordat u de hoofdtelefoon
inschakelt.
 
De apparaten kunnen niet worden
gekoppeld.
Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon zich in
de koppelingsmodus bevindt.
•	 Volg de stappen die in deze
gebruikershandleiding staan (zie
‘De hoofdtelefoon met uw mobiele
telefoon koppelen’ op pagina
5) .
•	 Controleer of het LED-lampje om
beurten blauw en wit knippert
voordat u de multifunctionele knop
loslaat. Laat de knop nog niet los
als u alleen het blauwe LED-lampje
ziet.
 
De mobiele telefoon kan de
hoofdtelefoon niet vinden.
•
• Mogelijk is de hoofdtelefoon
verbonden met een eerder
gekoppeld apparaat. Schakel het
verbonden apparaat uit of plaats
het buiten bereik.
•
• De koppelingsinstellingen zijn
mogelijk opnieuw ingesteld of
de hoofdtelefoon is al eerder
gekoppeld met een ander apparaat.
Koppel de hoofdtelefoon opnieuw
met de mobiele telefoon zoals in
de gebruikershandleiding (zie ‘De
hoofdtelefoon met uw mobiele
telefoon koppelen’ op pagina
5) staat beschreven.
Mijn Bluetooth-hoofdtelefoon is
verbonden met een telefoon met
Bluetooth-stereo-ondersteuning, maar
de muziek wordt alleen afgespeeld op
de luidspreker van de mobiele telefoon.
Raadpleeg de gebruikershandleiding
van uw mobiele telefoon. Selecteer
dat u naar muziek wilt luisteren via de
hoofdtelefoon.
 
De geluidskwaliteit is laag en ik hoor
kraakgeluiden.
Het Bluetooth-apparaat is buiten
bereik. Verminder de afstand tussen
uw hoofdtelefoon en het Bluetooth-
apparaat of verwijder obstakels tussen
deze apparaten.
 
De geluidskwaliteit is slecht wanneer
muziek langzaam vanaf de mobiele
telefoon wordt gestreamd of
geluidsstreaming werkt helemaal niet.
Controleer of uw mobiele telefoon niet
alleen HSP/HFP (mono) maar ook A2DP
(zie ‘Technische gegevens’ op pagina
9) ondersteunt.
 
Pagina: 14
13
Ik kan de muziek op mijn Bluetooth-
apparaat wel oren, maar niet regelen
(bijv. spelen/pauzeren/vooruitspoelen/
terugspoelen).
Controleer of de Bluetooth-audiobron
AVRCP (zie ‘Technische gegevens’ op
pagina 9) ondersteunt.
 
Hoe krijg ik het beste basgeluid uit mijn
oortelefoon?
Voor een optimaal basgeluid moeten de
oordopjes perfect in uw oren passen.
Mensen zijn allemaal uniek — de
grootte en vorm van de oren varieert per
persoon. Daarom wordt de oortelefoon
geleverd met drie paar oordopjes met
allemaal een ander ontwerp. Probeer
ze allemaal uit terwijl u muziek afspeelt
en kies de oordopjes met het meeste
comfort en het beste basgeluid. U zult
merken dat de best passende oordopjes
ook de meeste achtergrondruis
blokkeren.
Ga voor verdere ondersteuning naar
www.philips.com/support.
Pagina: 15
2017 © Gibson Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.
Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwo-
ordelijkheid van Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. is de
garantieverstrekker voor dit product.
Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken
van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke
Philips N.V.
UM_SHB4305_00_nl_V1.0
WK1728

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Philips SHB4305.

Stel een vraag over de Philips SHB4305

Heb je een vraag over de Philips SHB4305 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Philips SHB4305. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Philips SHB4305 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.