Philips Saeco PicoBaristo SM5473 handleiding

Gerelateerde videos

Instructievideo's, unboxing video's en productvideo's. Hieronder is een selectie van interresante video's te vinden over de Philips Saeco PicoBaristo SM5473.

Ontkalken
Reinigen

Bekijk hieronder de handleiding van de Philips Saeco PicoBaristo SM5473. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Philips Saeco
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: PicoBaristo SM5473
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Grieks, Pools, Roemeens, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Russisch, Tsjechisch

Inhoudsopgave

Pagina: 112
Nederlands
Inhoud
Apparaatoverzicht (fig. 1)_____________________________________________________________________________ 111
Introductie ___________________________________________________________________________________________ 112
Eerste installatie______________________________________________________________________________________ 112
AquaClean-filter______________________________________________________________________________________ 112
Het bedieningspaneel gebruiken ___________________________________________________________________ 113
De waterhardheid meten____________________________________________________________________________ 114
Dranken bereiden____________________________________________________________________________________ 114
Dranken aan uw voorkeur aanpassen_______________________________________________________________ 115
De maalgraadstanden aanpassen___________________________________________________________________ 116
De zetgroep__________________________________________________________________________________________ 116
Schoonmaken en onderhoud________________________________________________________________________ 117
Ontkalkingsprocedure________________________________________________________________________________ 120
Waarschuwingspictogrammen en foutcodes_______________________________________________________ 122
Accessoires bestellen________________________________________________________________________________ 123
Problemen oplossen_________________________________________________________________________________ 124
Apparaatoverzicht (fig. 1)
1 Instelbare, verwijderbare koffie-uitloop 18 Lade voor koffieresten
2 Deksel van waterreservoir 19 Koffiediklade
3 Deksel van bonenreservoir 20 Rooster lekbak
4 Deksel van compartiment voor
voorgemalen koffie
21 Heetwateruitloop
5 Hoofdschakelaar 22 Opening voor de heetwateruitloop
6 Aansluiting voor netsnoer 23 Waterreservoir
7 Servicedeur 24 AquaClean-filter
8 Indicator 'lekbak vol' 25 Melkreservoir
9 Lekbak 26 Melkopschuimgedeelte
10 Ontgrendelknop voor lekbak 27 Deksel van melkopschuimgedeelte
11 Netsnoer 28 Melkschuimuitloop
12 Maalgraadknop 29 Teststrip voor waterhardheid
13 Deksel van bonenreservoir 30 Tube smeermiddel met aanbrengstrip en dop
14 Bonenreservoir 31 Reinigingsborsteltje
15 Zetgroep 32 Maatschep
16 Binnenkant van servicedeur met
reinigingsinstructies
111
Nederlands
17 Uitloop van koffieleiding
Pagina: 113
Introductie
Gefeliciteerd met de aanschaf van dit volledig automatische Saeco-koffiezetapparaat. Registreer uw
product op www.saeco.com/care om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Saeco geboden
ondersteuning.
Lees het aparte boekje met veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik
neemt. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Saeco biedt uitgebreide ondersteuning op 3 verschillende manieren, zodat u optimaal gebruik kunt
maken van uw koffiezetapparaat:
1 Een aparte snelstartgids voor de eerste installatie en het eerste gebruik.
2 Deze gebruiksaanwijzing biedt gedetailleerde informatie.
3 Online ondersteuning en video's: scan de QR-code op de voorpagina of ga naar
www.saeco.com/care.
Opmerking: Dit apparaat is getest met koffie. Hoewel het apparaat zorgvuldig is schoongemaakt,
kunnen er wat koffieresten zijn achtergebleven. We garanderen dat het apparaat helemaal nieuw is.
Eerste installatie
Voordat u het koffiezetapparaat in gebruik kunt nemen, moet u enkele eenvoudige stappen uitvoeren,
zoals het watersysteem vullen en het AquaClean-filter activeren. Deze stappen worden weergegeven
in de afzonderlijke snelstartgids.
Na de eerste vijf koppen koffie is het apparaat helemaal goed ingesteld en is de smaak van de koffie
optimaal.
Het apparaat is speciaal ingesteld om de beste smaak uit uw koffiebonen te halen. We raden u
daarom aan om de instellingen van de molen, indien nodig, pas na 100-150 koppen koffie (circa 1
maand gebruik) aan te passen.
AquaClean-filter
Het AquaClean-filter is speciaal ontworpen om kalkaanslag in het koffiezetapparaat te verminderen
en om het water te filteren, zodat het aroma en de smaak behouden blijven. Als u een reeks van 8
AquaClean-filters gebruikt zoals aangegeven door het apparaat en in deze gebruiksaanwijzing, hoeft
u het apparaat tot maximaal 5000 koppen koffie niet te ontkalken. Elk filter gaat maximaal 625
koppen mee, afhankelijk van de geselecteerde koffiesoorten en de frequentie waarmee het apparaat
wordt gespoeld en gereinigd.
Het AquaClean-filter voorbereiden voor activatie
Voordat u het AquaClean-filter in het waterreservoir plaatst, moet u het filter klaarmaken voor gebruik:
1 Schud het filter ongeveer 5 seconden (Fig. 2).
2 Dompel het filter ondersteboven in een bak met koud water en wacht totdat er geen luchtbellen
meer uitkomen (Fig. 3).
3 Duw het filter op de filtervoet, zo ver mogelijk naar beneden.
112 Nederlands
Pagina: 114
Het AquaClean-filter activeren
Elk nieuw AquaClean-filter dat u installeert, moet vóór gebruik worden geactiveerd. Wanneer u het
AquaClean-filter activeert, controleert het apparaat de capaciteit van het AquaClean-filter en het
aantal reeds gebruikte filters. Er zijn drie manieren om het AquaClean-filter te activeren.
1. Het AquaClean-filter activeren tijdens de eerste installatie
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, wordt u door de eerste stappen voor installatie
geleid, zoals het vullen van het waterreservoir en de waterleidingen, en het activeren van het
AquaClean-filter. U hoeft alleen de instructies op het scherm te volgen.
2. Het AquaClean-filter activeren als dat wordt gevraagd
Opmerking: Vervang het AquaClean-filter zodra de capaciteit is teruggelopen tot 0% en het
filterpictogram snel begint te knipperen. Vervang het AquaClean-filter ten minste om de 3 maanden,
zelfs als het apparaat nog niet aangeeft dat het filter moet worden vervangen.
Tip: We raden u aan een nieuw filter te kopen wanneer de capaciteit is teruggelopen tot 10% en het
filterpictogram langzaam begint te knipperen. Zo kunt u het filter vervangen zodra de capaciteit is
teruggelopen tot 0%.
1 Druk op de knop MENU/SPECIAL DRINKS, ga naar AQUACLEAN FILTER en druk op de OK-knop
om uw keuze te bevestigen.
- Op het display wordt u gevraagd of u een nieuw filter wilt activeren.
2 Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen.
- Op het display wordt het aantal gebruikte filters automatisch bijgewerkt (Fig. 5).
Opmerking: Als u het AquaClean-filter wilt vervangen nadat er 8 filters zijn gebruikt, moet u het
apparaat eerst ontkalken. Volg de instructies op het display.
3. Het AquaClean-filter op een ander moment activeren
U kunt het AquaClean-filter op elk moment (opnieuw) in gebruik nemen door de onderstaande
instructies te volgen.
1 Druk op de knop MENU/SPECIAL DRINKS, selecteer MENU en druk op de OK-knop om uw keuze
te bevestigen. Ga naar AQUACLEAN FILTER. Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen.
- Op het display wordt het aantal AquaClean-filters aangegeven dat eerder is geïnstalleerd. Dit
kan een aantal van 0 tot en met 8 filters zijn (Fig. 5).
2 Selecteer ON op het display en druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen.
- Op het display wordt het aantal gebruikte filters automatisch bijgewerkt (Fig. 5).
- Vervolgens wordt het pictogram AquaClean 100% op het display weergegeven om aan te geven
dat het filter is geïnstalleerd en het apparaat gereed is voor gebruik (Fig. 6).
3 Tap 2 koppen heet water (0,5 l) om de activering te voltooien. Gooi dit water weg.
Opmerking: In bepaalde situaties verschijnt de melding dat het apparaat eerst moet worden ontkalkt
voordat u een nieuw AquaClean-filter kunt installeren en activeren. Het apparaat moet namelijk
volledig kalkvrij zijn voordat u het AquaClean-filter in gebruik neemt. Volg de instructies op het
scherm.
Het bedieningspaneel gebruiken
Hieronder vindt u een overzicht en een beschrijving van het bedieningspaneel van het apparaat.
Sommige knoppen hebben een dubbele functie; als dat nodig is, worden de navigatiepictogrammen
op het display weergegeven. Gebruik de knoppen naast deze pictogrammen om een optie te kiezen
of uw keuze te bevestigen.
113
Nederlands
Pagina: 115
Gebruik de knop MENU/SPECIAL DRINKS om andere dranken te selecteren of instellingen te wijzigen,
zoals de waterhardheid en koffietemperatuur.
ESPRESSO CAPPUCCINO
LATTE
MACCHIATO
AROMA
STRENGTH
MENU /
SPECIAL DRINKS
COFFEE
CAFÉ
AU LAIT
3
2
1
5
4
1. Aan-uitknop 4. Knop MENU/SPECIAL DRINKS
2. One-touchknoppen voor dranken 5. Navigatiepictogrammen (omhoog, omlaag,
terug, ok)
3. Knop AROMA STRENGTH
De waterhardheid meten
Gebruik de meegeleverde teststrip voor waterhardheid om de waterhardheid in te stellen. Druk op de
knop MENU, selecteer het menu en schuif om de waterhardheid te selecteren.
1 Houd het teststrookje voor het meten van de waterhardheid gedurende 1 seconde in kraanwater.
Wacht vervolgens 1 minuut.
2 Controleer hoeveel vakjes rood zijn geworden.
3 Selecteer de juiste instelling voor de waterhardheid en druk op de OK-knop om uw keuze te
bevestigen.
Aantal rode vakjes:
Waarde die u moet instellen 1 2 3 4
Dranken bereiden
U kunt een drank selecteren door op een van de one-touchknoppen voor dranken te drukken of door
een andere drank in het menu te selecteren.
- Als u twee koppen koffie wilt zetten, drukt u de one-touchknop voor dranken twee keer in of
selecteert u een andere drank via het MENU en drukt u vervolgens twee keer (Fig. 7). Het apparaat
voert automatisch twee maalcycli na elkaar uit voor de geselecteerde drank. U kunt slechts twee
koppen koffie tegelijk zetten.
- Schuif de koffie-uitloop naar boven of beneden, afhankelijk van de hoogte van de kop of het glas.
Koffie zetten
1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
114 Nederlands
Pagina: 116
2 Als u een kop koffie wilt zetten, drukt u op een van de one-touchknoppen voor dranken. Als u een
ander type koffie wilt selecteren, drukt u op de knop MENU/SPECIAL DRINKS, selecteert u DRINKS,
schuift u naar beneden naar de gewenste drank en drukt u op de OK-knop.
3 Druk op de OK-knop om de afgifte van koffie te stoppen.
Koffie met melk zetten
1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
2 Haal het deksel van het melkreservoir en vul het reservoir met melk (Fig. 9).
Voor het beste resultaat raden we u aan altijd melk te gebruiken die rechtstreeks uit de koelkast
komt.
3 Plaats het deksel weer op het melkreservoir.
4 Verwijder de heetwateruitloop als deze aan het apparaat is bevestigd.
5 Kantel de melkkan een klein beetje en bevestig deze aan het apparaat.
6 Open de melkschuimuitloop en plaats een kop op de lekbak.
7 Als u een kop koffie met melk wilt zetten, drukt u op een van de one-touchknoppen voor dranken.
Als u een ander type koffie met melk wilt selecteren, drukt u op de knop MENU/SPECIAL DRINKS,
selecteert u DRINKS, schuift u naar beneden naar de gewenste drank en drukt u op de OK-knop.
Op het display wordt u eraan herinnerd de melkkan te installeren en de melkschuimuitloop te
openen.
8 Direct nadat u koffie met melk hebt gezet, verschijnt op het display de vraag of u een snelle
reiniging van de melkkan wilt uitvoeren. U hebt 10 seconden de tijd om de snelle reiniging te
starten. Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen.
Koffie zetten met voorgemalen koffie
1 Open het deksel en doe slechts één maatschep voorgemalen koffie in het compartiment voor
gemalen koffie. Sluit het deksel (Fig. 10).
2 Druk op de knop AROMA STRENGTH (Aromasterkte) en selecteer de functie voor voorgemalen
koffie.
3 Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen.
4 Selecteer de drank.
Opmerking: Met voorgemalen koffie kunt u slechts één kop koffie per keer zetten.
Heet water tappen
1 Bevestig de heetwateruitloop aan het apparaat, als deze niet is bevestigd (Fig. 8).
2 Druk op de knop MENU/SPECIAL DRINKS. Selecteer DRINKS, bevestig uw keuze, scrol door het
menu en selecteer HOT WATER.
3 Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen. Op het display wordt u eraan herinnerd de
heetwateruitloop te installeren. Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen.
4 Druk op de OK-knop om de afgifte van heet water te stoppen.
Dranken aan uw voorkeur aanpassen
De hoeveelheid koffie en melk aanpassen
U kunt de hoeveelheid koffie aanpassen aan uw smaak en aan de grootte van de koppen.
115
Nederlands
Pagina: 117
1 Als u de hoeveelheid espresso wilt aanpassen, houdt u de knop ESPRESSO ingedrukt totdat op het
display het MEMO-pictogram wordt weergegeven (Fig. 11).
- Het apparaat gaat naar de programmeerfase en begint met het zetten van de gekozen drank.
2 Druk op de OK-knop wanneer de kop de gewenste hoeveelheid espresso bevat.
- Het vinkje op het display geeft aan dat de knop is geprogrammeerd: telkens wanneer u op de
knop drukt, zet het apparaat de ingestelde hoeveelheid espresso.
Opmerking: Volg dezelfde procedure om de hoeveelheid koffie, café au lait, cappuccino en latte
macchiato in te stellen: houd de knop van de drank die u wilt zetten, ingedrukt en druk op de OK-
knop wanneer de kop de gewenste hoeveelheid koffie of melk bevat. Zorg dat de melkkan is geplaatst
en dat de melktuit open is.
De koffiesterkte aanpassen
- Druk op de knop AROMA STRENGTH om de sterkte van de koffie aan te passen.
- Telkens wanneer u op de knop AROMA STRENGTH drukt, wordt de koffiesterkte met één punt
verhoogd. Er zijn 5 standen voor koffiesterkte: stand 1 is zeer mild en stand 5 is zeer sterk. Na stand
5 wordt opnieuw stand 1 geselecteerd (Fig. 12).
- Op het display verschijnt de gekozen koffiesterkte. Nadat u de koffiesterkte hebt aangepast, wordt
het hoofdmenu opnieuw weergegeven op het display en wordt de gekozen sterkte opgeslagen
wanneer u een kop koffie zet.
De maalgraadstanden aanpassen
U kunt de maalstand aanpassen met de maalstandknop in het bonenreservoir. Er zijn 10 verschillende
maalgraadstanden waaruit u kunt kiezen. Hoe lager de stand, hoe sterker de koffie.
Opmerking: U kunt de maalgraadstanden alleen aanpassen wanneer het apparaat koffiebonen maalt.
U proeft het verschil pas echt na 2 of 3 koppen koffie.
Let op: Draai de maalgraadknop niet meer dan één stapje per keer om zo schade aan de molen te
voorkomen.
1 Plaats een kop onder de koffie-uitloop.
2 Open het deksel van het bonenreservoir.
3 Druk op de knop ESPRESSO.
4 Wanneer de molen begint te malen, drukt u de maalgraadknop in en draait u deze naar links of
naar rechts (Fig. 13).
De zetgroep
Op www.saeco.com/care vindt u uitgebreide videoinstructies voor het verwijderen, plaatsen en
reinigen van de zetgroep.
De zetgroep uit het apparaat verwijderen
1 Als u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u eerst op de aan/uit-knop op het bedieningspaneel en
zet u vervolgens de hoofdschakelaar op de achterzijde van het apparaat op de stand 'O'.
2 Verwijder de lekbak met de koffiedikbak.
3 Open de servicedeur.
116 Nederlands
Pagina: 118
4 Druk op de knop PUSH (1) en trek aan de handgreep van de zetgroep om deze uit het apparaat (2)
(Fig. 14) te verwijderen.
5 Verwijder de lade voor koffieresten (Fig. 15).
De zetgroep terugplaatsen
Zorg ervoor dat u de zetgroep in de juiste stand vasthoudt, voordat u deze weer in het apparaat
schuift.
1 Controleer of de pijl op de gele cirkel aan de zijkant van de zetgroep zich recht tegenover de
zwarte pijl en N bevindt (Fig. 16).
- Als dat niet het geval is, duwt u de hendel omlaag totdat deze de onderkant van de zetgroep
raakt (Fig. 17).
2 Controleer of de gele vergrendelhaak aan de andere kant van de zetgroep in de juiste stand staat.
- Duw de haak omhoog naar de bovenste stand (Fig. 18) om deze in de juiste positie te zetten.
3 Plaats de lade voor koffieresten terug.
4 Schuif de zetgroep over de geleiderails aan de zijkanten terug in het apparaat totdat de zetgroep
vastklikt. Druk niet op de PUSH-knop.
5 Sluit de servicedeur en plaats vervolgens de lekbak met de koffiedikbak weer terug.
Schoonmaken en onderhoud
Houd uw apparaat in topconditie door het regelmatig te reinigen en onderhouden. Zo kunt u
gedurende lange tijd genieten van heerlijke koffie, een constante koffiestroom en perfect melkschuim.
In de onderstaande tabel ziet u hoe en wanneer de afneembare onderdelen van het apparaat
moeten worden gereinigd. Ga voor uitgebreidere informatie en videoinstructies naar
www.saeco.com/care.
Schoonmaaktabel
Schoonmaaktabel
Beschrijving van
de onderdelen
Wanneer reinigen Hoe reinigen
Zetgroep Wekelijks Verwijder de zetgroep en spoel deze schoon onder
de kraan.
Afhankelijk van het
soort gebruik
Smeer de zetgroep.
Maandelijks Reinig de zetgroep met de
koffieolieverwijderingstabletten.
Melkkan Na elk gebruik Voer QUICK CARAFE CLEAN uit zoals wordt
aangegeven op het apparaat nadat u koffie met melk
hebt gemaakt.
Dagelijks Maak de melkkan goed schoon. U kunt ook de QUICK
CLEAN-functie via het menu selecteren, als u deze
functie niet al hebt uitgevoerd nadat u koffie met
melk hebt gemaakt.
117
Nederlands
Pagina: 119
Beschrijving van
de onderdelen
Wanneer reinigen Hoe reinigen
Wekelijks Haal de melkkan uit elkaar en reinig alle onderdelen
onder de kraan.
Maandelijks Gebruik voor deze reinigingscyclus de Saeco-reiniger
CA6705 voor het melkdoorloopsysteem.
Lekbak Zodra de rode
indicator 'lekbak vol'
boven het deksel van
de lekbak uitkomt.
Leeg de lekbak en spoel deze af onder de kraan.
Koffiedikbak Wekelijks Leeg de koffiedikbak en reinig deze onder de kraan.
Zorg dat het apparaat is ingeschakeld terwijl u de
koffiedikbak leegt en reinigt.
Waterreservoir Wekelijks Reinig dit onder de kraan.
Compartiment voor
voorgemalen
koffie/uitgang van
koffiekanaal
Wekelijks Maak het bovenste gedeelte schoon met de steel
van een lepel zoals hieronder wordt aangegeven.
De zetgroep schoonmaken
Als u de zetgroep regelmatig schoonmaakt, voorkomt u dat het interne systeem verstopt raakt met
koffieresten. Op www.saeco.com/care vindt u ondersteuningsvideo's over het verwijderen, plaatsen
en reinigen van de zetgroep.
De zetgroep schoonmaken onder de kraan
1 Haal de zetgroep en de lade voor koffieresten uit het apparaat.
2 Spoel de lade voor koffieresten en de zetgroep grondig om met water. Reinig het bovenste filter
(Fig. 21) van de zetgroep zorgvuldig.
3 Laat de zetgroep aan de lucht drogen voordat u deze terugplaatst. Droog de zetgroep niet met een
doek om te voorkomen dat zich vezels ophopen in de zetgroep.
De zetgroep reinigen met de koffieolieverwijderingstabletten
Gebruik voor de reiniging alleen koffieolieverwijderingstabletten van Philips. Volg de instructies in de
gebruiksaanwijzing die bij de koffieolieverwijderingstabletten wordt geleverd. Ga naar
www.saeco.com/care voor uitgebreide video-instructies.
De zetgroep invetten
Als u de zetgroep regelmatig smeert, blijven de bewegende onderdelen soepel bewegen.
1 Breng een dunne laag smeermiddel aan op de as onder in de zetgroep (Fig. 22).
2 Breng een dunne laag smeermiddel aan op de geleiders aan beide zijden (Fig. 23).
118 Nederlands
Pagina: 120
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de aanbevolen smeerfrequentie. Ga naar
www.saeco.com/care voor uitgebreide videoinstructies.
Gebruiksfrequentie Aantal bereide dranken per dag Smeerfrequentie
Laag 1-5 Elke 4 maanden
Normaal 6-10 Elke 2 maanden
Hoog > 10 Eenmaal per maand
De melkkan schoonmaken
Snelle reiniging van de melkkan
Nadat u koffie met melk hebt gemaakt, wordt het pictogram voor het reinigen van de melkkan op het
display weergegeven.
1 Wanneer dit pictogram op het display verschijnt, drukt u op de OK-knop als u een reinigingscyclus
wilt uitvoeren. U hebt 10 seconden de tijd om de snelle reiniging te starten. Druk op de escapeknop
als u de snelle reiniging niet wilt uitvoeren.
2 Verwijder de kop met de drank en plaats een lege kop onder de melkschuimuitloop (Fig. 24).
Opmerking: Zorg dat de melkschuimuitloop is uitgetrokken.
3 Druk op de OK-knop om de doorloop van heet water te starten.
Grondige reiniging van de melkkan
Als u de melkkan grondig wilt schoonmaken, moet u regelmatig het volgende doen:
1 Verwijder het deksel van het melkopschuimgedeelte (Fig. 25).
2 Til de melkschuimuitloop uit het melkopschuimgedeelte en haal de melkslang uit de
melkschuimuitloop (Fig. 26).
3 Verwijder de melkslang van de melkschuimuitloop.
4 Spoel de melkslang en melkschuimuitloop goed schoon met lauw water.
Wekelijkse reiniging van de melkkan
De melkschuimuitloop bestaat uit 5 onderdelen. Haal alle onderdelen eenmaal per week los en reinig
ze onder de kraan. Alle onderdelen, behalve het melkreservoir, kunnen in de vaatwasmachine worden
schoongemaakt.
1 2
5
3
4
1 Melkslang
2 Rubberen steun
3 Melkopschuimer
4 Koppelstuk voor melkopschuimer
5 Behuizing van melkschuimuitloop
119
Nederlands
Pagina: 121
De melkschuimuitloop uit elkaar halen
1 Druk de ontgrendelknoppen in aan beide zijden van het bovenste gedeelte van het
melkopschuimgedeelte (1) en til het bovenste gedeelte van het melkreservoir (2) (Fig. 27).
2 Draai het melkopschuimgedeelte ondersteboven en houd dit goed vast. Trek de melkslang van de
steun (Fig. 28).
3 Druk de ontgrendelknoppen op de melkopschuimer in en haal de melkopschuimer uit de rubberen
steun (Fig. 29).
4 Trek het koppelstuk van de melkopschuimer uit de melkopschuimer (Fig. 30).
5 Spoel alle onderdelen onder de kraan af met lauwwarm water.
De melkkan in elkaar zetten
1 Zet de melkschuimuitloop weer in elkaar door de stappen 2 tot en met 4 van 'De
melkschuimuitloop uit elkaar halen' in omgekeerde volgorde uit te voeren.
2 Plaats de melkschuimuitloop terug in het bovenste gedeelte van de melkkan.
3 Plaats het bovenste gedeelte van de melkkan weer op de kan.
Opmerking: Voordat u de melkschuimuitloop weer boven in de melkkan plaatst, moet u de pin in het
bovenste gedeelte van de melkkan in de juiste stand zetten. Als deze pin niet in de juiste stand staat,
kunt u de melkschuimuitloop niet terugplaatsen in de melkkan (Fig. 31).
Maandelijkse reiniging van de melkkan
Gebruik voor deze reinigingscyclus alleen de speciale Philips-reiniger voor het melkdoorloopsysteem.
1 Giet de inhoud van het zakje reiniger in de melkkan. Vul de melkkan vervolgens tot de aanduiding
MAX met water (Fig. 32).
2 Plaats de melkkan in het apparaat en plaats een bak onder de melkschuimuitloop.
3 Druk op de knop MENU, selecteer DRINKS en blader naar MILK FROTH. Druk op de OK-knop om
de doorloop van de reinigingsoplossing te starten.
4 Herhaal stap 3 totdat de melkkan leeg is.
5 Wanneer de kan leeg is, verwijdert u de kom en de melkkan.
6 Spoel de melkkan grondig schoon en vul de kan tot de MAX-aanduiding met vers water.
7 Plaats de melkkan in de machine.
8 Plaats de kom onder de melkschuimuitloop.
9 Druk op de knop MENU en selecteer MILK FROTH melk in het menu DRINKS om de spoelcyclus
voor de melkkan te starten.
10 Herhaal stap 9 totdat de melkkan leeg is.
11 Herhaal de stappen 6 tot en met 10.
12 Wanneer het apparaat stopt met de afgifte van water is de reinigingscyclus voltooid.
13 Haal alle onderdelen los en spoel ze onder de kraan af met lauwwarm water.
Ontkalkingsprocedure
Gebruik alleen de ontkalker voor de Philips. Gebruik in geen geval een ontkalker op basis van
zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur (azijn) omdat deze het waterdoorloopsysteem van
het apparaat kunnen beschadigen en kalkaanslag niet goed oplossen. Uw garantie vervalt als u niet
de ontkalker van Philips gebruikt. Als u het apparaat niet ontkalkt, vervalt tevens uw garantie. U kunt
de Philips-ontkalkingsoplossing kopen in de onlineshop op www.saeco.com/care.
120 Nederlands
Pagina: 122
1 Wanneer het apparaat aangeeft dat het ontkalkt (Fig. 33) moet worden, drukt u op de OK-knop om
de ontkalkingsprocedure te starten. Als u het apparaat wilt ontkalken zonder dat daarom wordt
gevraagd, tikt u op de MENU-knop, scrolt u om START CALC CLEAN (ontkalken starten) te
selecteren en drukt u op de OK-knop om uw keus te bevestigen.
- Op het display wordt u eraan herinnerd de melkkan te plaatsen. Vul de melkkan met water tot
aan de niveauaanduiding MIN. Plaats de melkkan in het apparaat en open de
melkschuimuitloop.
- Op het display wordt u eraan herinnerd de melkschuimuitloop te openen.
- Op het display wordt u eraan herinnerd het AquaClean-filter te verwijderen.
2 Haal de lekbak en de koffiedikbak uit het apparaat, maak ze leeg en plaats ze weer terug in het
apparaat.
3 Haal het waterreservoir uit het apparaat en leeg het.
4 Plaats een grote kom (1,5 l) onder de koffie-uitloop.
5 Giet de hele fles Philips-ontkalker leeg in het waterreservoir en vul het reservoir met water tot aan
het CALC CLEAN-niveau (Fig. 34). Plaats het waterreservoir vervolgens weer in het apparaat en
druk op de OK-knop.
6 De eerste fase van de ontkalkingsprocedure wordt gestart. De ontkalkingsprocedure duurt circa 30
minuten en bestaat uit een ontkalkingscyclus en een spoelcyclus.
7 Laat het apparaat doorgaan met de afgifte van de ontkalkingsoplossing tot op het display wordt
aangegeven dat het waterreservoir leeg is.
8 Leeg het waterreservoir, spoel het om en vul het opnieuw met vers water tot aan de CALC CLEAN-
niveauaanduiding.
9 Haal de melkkan uit het apparaat en spoel de kan om. Vul de melkkan met vers water tot aan de
MIN-niveauaanduiding en plaats de kan weer in het apparaat. Open vervolgens de
melkschuimuitloop.
10 Leeg de kom en plaats deze weer onder de koffie-uitloop. Druk op OK om te bevestigen dat de
kom is geplaatst.
11 De tweede fase van de ontkalkingsprocedure wordt gestart. Dit is de spoelfase die 3 minuten
duurt. Op het display worden het pictogram voor het spoelen en de duur van de fase weergegeven.
12 Wacht tot het apparaat stopt met de afgifte van water. De ontkalkingsprocedure is beëindigd
wanneer er een vinkje op het display verschijnt.
13 Druk op de OK-knop om de ontkalkingsprocedure af te sluiten. Het apparaat warmt op en voert de
automatische spoelcyclus uit.
14 Reinig de melkkan na afloop van de ontkalkingsprocedure (zie 'Wekelijkse reiniging van de
melkkan').
15 Reinig de zetgroep na afloop van de ontkalkingsprocedure (zie 'De zetgroep schoonmaken onder
de kraan').
16 Plaats een nieuw AquaClean-filter in het waterreservoir.
Tip: Als u een AquaClean-filter gebruikt, hoeft u de machine minder vaak te ontkalken!
Wat u moet doen als de ontkalkingsprocedure wordt
onderbroken
Beëindig de ontkalkingsprocedure door op de aan/uit-knop op het bedieningspaneel te drukken. Ga
als volgt te werk als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken voordat deze is voltooid:
1 Giet het waterreservoir leeg en spoel het reservoir grondig uit.
2 Vul het waterreservoir tot aan de CALC CLEAN-aanduiding met vers water en schakel het apparaat
weer in. Het apparaat warmt op en voert een automatische spoelcyclus uit.
121
Nederlands
Pagina: 123
3 Voer een handmatige spoelcyclus uit voordat u koffiezet. Als u een handmatige spoelcyclus wilt
uitvoeren, tapt u eerst een half reservoir heet water en zet u vervolgens 2 koppen voorgemalen
koffie zonder gemalen koffie toe te voegen.
Opmerking: Als de ontkalkingsprocedure niet volledig is uitgevoerd, moet de ontkalkingsprocedure zo
snel mogelijk opnieuw worden uitgevoerd.
Waarschuwingspictogrammen en foutcodes
Betekenis van de waarschuwingspictogrammen
Betekenis van de waarschuwingspictogrammen
De waarschuwingspictogrammen worden rood weergegeven. Hieronder vindt u een lijst met
waarschuwingspictogrammen die op het display kunnen worden weergegeven en de betekenis ervan.
ADD WATER
Vul het waterreservoir tot aan
de MAX-aanduiding met vers
water.
INSERT CARAFE
De melkkan is niet geplaatst.
Plaats de melkkan in de
machine.
ADD COFFEE
Het bonenreservoir is leeg.
Vul het bonenreservoir met
koffiebonen.
De koffiedikbak is vol. Zorg
ervoor dat het apparaat is
ingeschakeld. Verwijder
vervolgens de koffiedikbak en
maak hem leeg.
De zetgroep bevindt zich niet
in het apparaat of is niet
goed geplaatst. Plaats de
zetgroep.
De zetgroep wordt
geblokkeerd door gemalen
koffie. Maak de zetgroep
schoon.
INSERT
WATER SPOUT
De heetwateruitloop is niet
geplaatst. Plaats de
heetwateruitloop.
Plaats het lekbakje en sluit de
servicedeur.
10
SUPPORT REQUIRED
Als een foutcode wordt
weergegeven op het display,
controleert u de sectie
'Betekenis van foutcodes' om
na te gaan wat de code op
het display betekent en wat u
kunt doen. Het apparaat kan
niet worden gebruikt
wanneer dit pictogram op
het display wordt
weergegeven.
Plaats de heetwateruitloop en
druk op de OK-knop om te
starten.
Betekenis van foutcodes
Hieronder vindt u een lijst van foutcodes voor problemen die u zelf kunt oplossen. Ga naar
www.saeco.com/care voor videoinstructies. Als opnieuw een foutcode wordt weergegeven, kunt u
122 Nederlands
Pagina: 124
contact opnemen met het Philips Consumer Care Center in uw land. Zie de garantieverklaring voor
contactgegevens.
Foutco
de
Probleem Mogelijke oplossing
01 De koffietrechter is
verstopt.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact. Verwijder de zetgroep. Open vervolgens het
deksel van het compartiment voor gemalen koffie en steek de
steel van een lepel in de trechter. Beweeg de lepel heen en
weer totdat de aangekoekte gemalen koffie naar beneden (Fig.
20) valt. Ga naar www.saeco.com/care voor uitgebreide
videoinstructies.
03 De zetgroep is vuil of
niet goed ingevet.
Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar. Spoel de
zetgroep af met schoon water, laat deze aan de lucht drogen
en vet de zetgroep vervolgens goed in. Raadpleeg het
hoofdstuk 'De zetgroep reinigen' of ga naar
www.saeco.com/care voor uitgebreide videoinstructies.
Schakel het apparaat vervolgens weer in.
04 De zetgroep is niet
goed geplaatst.
Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar. Verwijder de
zetgroep en plaats deze opnieuw in het apparaat. Controleer
of de zetgroep in de juiste stand staat voordat u deze plaatst.
Raadpleeg het hoofdstuk 'De zetgroep' of ga naar
www.saeco.com/care voor uitgebreide videoinstructies.
Schakel het apparaat vervolgens weer in.
05 Er zit lucht in het
waterdoorloopsysteem.
Start het apparaat opnieuw op door het uit en weer in te
schakelen met de hoofdschakelaar. Tap 2-3 koppen heet
water als dit werkt. Ontkalk het apparaat als u dit langere tijd
niet hebt gedaan.
Het AquaClean-filter is
vóór de installatie niet
goed geprepareerd of is
verstopt.
Verwijder het AquaClean-filter en probeer opnieuw koffie te
zetten. Als dat werkt, controleert u of het AquaClean-filter
goed is geprepareerd voordat u het terugplaatst (zie 'Het
AquaClean-filter voorbereiden voor activatie'). Plaats het
AquaClean-filter weer in het waterreservoir. Als het nog steeds
niet werkt, is het filter verstopt en moet het worden vervangen.
14 Het apparaat is
oververhit.
Schakel het apparaat uit en na 30 seconden weer in.
Accessoires bestellen
Gebruik alleen de Philips-onderhoudsproducten om het apparaat te reinigen en te ontkalken. Deze
producten kunt u kopen bij uw plaatselijke leverancier, bij erkende servicecenters of online op
www.saeco.com/care.
Onderhoudsproducten en typenummers:
- Ontkalkingsoplossing CA6700
- AquaClean-filter CA6903
- Zetgroepsmeermiddel HD5061
- Koffieolieverwijderingstabletten CA6704
- Reiniger melkdoorloopsysteem CA6705
- Onderhoudsset CA6707
123
Nederlands
Pagina: 125
Problemen oplossen
In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen
voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Op www.saeco.com/care vindt u
ondersteuningsvideo's en een complete lijst van veelgestelde vragen. Als u het probleem niet kunt
oplossen, kunt u contact opnemen met het Consumer Care Center in uw land. Zie de
garantieverklaring voor contactgegevens.
Probleem Oorzaak Oplossing
De lekbak is snel vol. Dit is normaal. Het apparaat
gebruikt water om het interne
doorloopsysteem en de
zetgroep te spoelen. Via het
interne systeem stroomt er wat
water rechtstreeks in de lekbak.
Leeg de lekbak wanneer de indicator
voor een volle lekbak boven het deksel
van de lekbak uitkomt (Fig. 19). Plaats
een kop onder de uitloop om het
spoelwater op te vangen.
Het apparaat bevindt
zich in de DEMO-modus.
U hebt langer dan 8 seconden
op de stand-byknop gedrukt.
Schakel het apparaat uit en weer in met
de hoofdschakelaar op de achterzijde
van het apparaat.
Het pictogram dat
aangeeft dat de
koffiedikbak vol is, wordt
nog steeds
weergegeven.
U hebt de koffiedikbak geleegd
terwijl het apparaat was
uitgeschakeld.
Leeg de koffiedikbak altijd wanneer het
apparaat is ingeschakeld. Als u de
koffiedikbak leegt terwijl het apparaat is
uitgeschakeld, wordt de
koffiecyclusteller niet gereset.
U hebt de koffiedikbak te snel
teruggeplaatst.
Plaats de koffiedikbak pas terug
wanneer u op het scherm wordt
gevraagd om de bak terug te plaatsen.
Het apparaat geeft aan
dat de koffiedikbak moet
worden geleegd, zelfs als
de bak niet vol is.
De teller is niet gereset, nadat u
de koffiedikbak voor het laatst
hebt geleegd.
Wacht altijd ongeveer 5 seconden
nadat u de koffiedikbak hebt
teruggeplaatst. Als u even wacht, wordt
de koffiedikteller weer op nul gezet.
Leeg de koffiedikbak altijd wanneer het
apparaat is ingeschakeld. Als u de
koffiedikbak leegt terwijl het apparaat is
uitgeschakeld, wordt de koffiedikbak
niet gereset.
De koffiedikbak is te vol
en het bericht over het
legen van de
koffiedikbak wordt niet
weergegeven.
U hebt de lekbak verwijderd
zonder de koffiedikbak te
legen.
Als u de lekbak verwijdert, moet u ook
de koffiedikbak legen, zelfs als de bak
nog maar weinig koffiedik bevat. Op
deze manier wordt de koffiedikteller
weer op nul ingesteld en telt daarna het
koffiedik weer correct.
Ik kan de zetgroep niet
verwijderen.
De zetgroep staat niet in de
juiste stand.
Reset het apparaat als volgt: Plaats de
lekbak en de koffiedikbak terug. Sluit
vervolgens de servicedeur en schakel
het apparaat uit en weer in. Probeer
opnieuw om de zetgroep te
verwijderen.
U hebt de koffiedikbak niet
verwijderd.
Verwijder de koffiedikbak voordat u de
zetgroep verwijdert.
124 Nederlands
Pagina: 126
Probleem Oorzaak Oplossing
Ik kan de zetgroep niet in
het apparaat plaatsen.
De zetgroep staat niet in de
juiste stand.
Reset het apparaat als volgt: Plaats de
lekbak en de koffiedikbak terug. Laat de
zetgroep buiten het apparaat. Sluit de
servicedeur en schakel het apparaat in
en uit. Zet de zetgroep vervolgens in de
juiste stand en plaats deze terug in het
apparaat.
Het apparaat is nog bezig met
de ontkalkingsprocedure.
U kunt de zetgroep pas verwijderen als
de ontkalkingsprocedure is voltooid.
Voltooi eerst de ontkalkingsprocedure
en verwijder dan de zetgroep.
De koffie is waterig. De molen is op een te grove
maling ingesteld.
Stel de molen in op een fijnere maling
(lagere stand).
De uitgang van het koffiekanaal
is verstopt.
Maak de uitgang van het koffiekanaal
schoon met de steel van een lepel.
Schakel het apparaat vervolgens uit en
weer in.
Het apparaat is bezig zichzelf in
te stellen.
Zet een paar koppen koffie.
De zetgroep is vuil of moet
worden gesmeerd.
Maak de zetgroep schoon en smeer de
onderdelen ervan.
De koffie is niet heet
genoeg.
De koppen die u gebruikt, zijn
koud.
Verwarm de koppen voor door ze af te
spoelen met heet water.
De ingestelde temperatuur is te
laag. Controleer de menu-
instellingen.
Stel in het menu de temperatuur in op
hoog.
U hebt melk toegevoegd. Of u nu koude of warme melk toevoegt,
door de melk wordt de koffie altijd iets
minder warm.
Er komt geen koffie uit
het apparaat of de koffie
komt er langzaam uit.
Het AquaClean-filter is vóór de
installatie niet goed
geprepareerd of is verstopt.
Verwijder het AquaClean-filter en
probeer opnieuw koffie te zetten. Als
dat werkt, controleert u of het
AquaClean-filter goed is geprepareerd
voordat u het terugplaatst. Plaats het
geprepareerde filter terug op zijn plaats.
Als het probleem nog steeds niet is
opgelost, is het filter verstopt en moet
het worden vervangen.
De molen is op een te fijne
maling ingesteld.
Stel de molen in op een grovere maling
(hogere stand).
De zetgroep is vuil. Maak de zetgroep schoon.
De koffie-uitloop is vuil. Maak de koffie-uitloop en de
openingen van de uitloop schoon met
een naald.
125
Nederlands
Pagina: 127
Probleem Oorzaak Oplossing
De leidingen van het apparaat
zijn geblokkeerd door kalk.
Ontkalk het apparaat.
De melk schuimt niet op. De melkkan is vuil of niet goed
geplaatst.
Maak de melkkan schoon en zorg
ervoor dat u de kan goed plaatst.
De melkschuimuitloop is niet
volledig geopend.
Zorg dat de melkschuimuitloop in de
juiste stand staat.
De melkkan is niet volledig in
elkaar gezet.
Zorg ervoor dat alle onderdelen goed in
elkaar zijn gezet en dat met name de
melkslang goed is geplaatst.
Het soort melk dat u gebruikt, is
niet geschikt voor opschuimen.
Verschillende soorten melk leveren
verschillende hoeveelheden schuim van
verschillende kwaliteit. We hebben
verschillende soorten melk getest en de
volgende soorten melk leveren goede
resultaten bij het opschuimen: halfvolle
of volle koeienmelk, sojamelk en
lactosevrije melk. Andere soorten melk
zijn niet getest en leveren mogelijk
minder melkschuim op.
De melk spettert. De gebruikte melk is niet koud
genoeg.
Gebruik koude melk die rechtstreeks uit
de koelkast komt.
Het lijkt alsof het
apparaat lekt.
Het apparaat gebruikt water
om het interne
doorloopsysteem en de
zetgroep te spoelen. Via het
interne systeem stroomt er wat
water rechtstreeks in de lekbak.
Dit is normaal.
Leeg de lekbak wanneer de indicator
voor een volle lekbak boven het deksel
van de lekbak uitkomt (Fig. 19). Plaats
een kop onder de uitloop om het
spoelwater op te vangen.
De lekbak is te vol en stroomt
over, waardoor het lijkt alsof
het apparaat lekt.
Leeg de lekbak wanneer de indicator
voor een volle lekbak boven het deksel
van de lekbak uitkomt (Fig. 19). Plaats
een kop onder de uitloop om het
spoelwater op te vangen.
Het apparaat staat niet op een
horizontale ondergrond.
Plaats het apparaat op een horizontale
ondergrond zodat de indicator voor een
volle lekbak goed werkt.
Ik kan het AquaClean-
filter niet activeren en
het apparaat vraagt om
ontkalking.
Het filter is niet op tijd
vervangen nadat het pictogram
voor het AquaClean-filter
begon te knipperen en de
capaciteit was teruggelopen
naar 0%.
Ontkalk eerst het apparaat en installeer
vervolgens het AquaClean-filter.
126 Nederlands
Pagina: 128
Probleem Oorzaak Oplossing
U hebt het AquaClean-filter
niet geplaatst tijdens de eerste
installatie, maar pas nadat er
ongeveer 25 koppen koffie
(koppen van 100 ml) zijn gezet.
Het apparaat moet volledig
kalkvrij zijn voordat u het
AquaClean-filter plaatst.
Ontkalk eerst het apparaat en installeer
vervolgens een nieuw AquaClean-filter.
Na de ontkalking wordt de filterteller
weer ingesteld op 0/8. Bevestig altijd de
activering van het filter in het
apparaatmenu. Doe dit ook nadat u het
filter hebt vervangen.
Het nieuwe waterfilter
past niet.
U probeert een ander filter dan
het AquaClean-filter te
installeren.
Het AquaClean-filter is het enige filter
dat in het apparaat past.
Het apparaat maakt een
geluid.
Het is normaal dat het apparaat
geluid maakt tijdens het
gebruik.
Als het apparaat een ander soort geluid
begint te maken dan normaal, moet u
de zetgroep mogelijk schoonmaken en
smeren (zie 'De zetgroep invetten').
Het apparaat maakt een
pompend geluid als wordt
geprobeerd water uit het
waterreservoir op te pompen.
Het AquaClean-filter is niet voorbereid.
Bereid het AquaClean-filter voor zoals is
beschreven in het hoofdstuk
'AquaClean filter' in het gedeelte 'Het
AquaClean-filter voorbereiden voor
activering'.
Het waterreservoir is niet volledig in het
apparaat geplaatst. Verwijder het
waterreservoir, verwijder eventuele
losse koffiebonen of vuil onder het
waterreservoir en plaats het reservoir
weer terug.
127
Nederlands

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Philips Saeco PicoBaristo SM5473.

Stel een vraag over de Philips Saeco PicoBaristo SM5473

Heb je een vraag over de Philips Saeco PicoBaristo SM5473 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Philips Saeco PicoBaristo SM5473. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Philips Saeco PicoBaristo SM5473 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.