D161 handleiding
Philips D161handleiding

Handleiding voor de Philips D161 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 2 pagina's.

PDF 2 1.1mb
Philips D161handleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Philips D161. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Philips D161 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Philips D161. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Philips D161 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Philips D161

Pagina: 1
D161 D166 Registreer uw product voor ondersteuning op onze website www.philips.com/support Snelstartgids 3 Aan de slag De batterijen plaatsen De telefoon opladen > 70% 40% - 70% 10% - 40% Knipperen: batterij is bijna leeg 2 Verbinding 1 2 3 1 Overzicht Tijdens een gesprek Volume aanpassen. / In het menu Omhoog/Omlaag Menu afsluiten Stand-by Hoofdmenu openen. Telefoonboek Oproeplogboek Bellen en gebeld worden. / In tekstinvoer Tekst verwijderen. Spatie invoegen. Pictogrammen De luidspreker staat aan. Belsignaal is uitgeschakeld. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing Microfoon Oortelefoon / (D166) (D161) Pictogrammen • Het elektrische netwerk is als gevaarlijk geclassificeerd. • De enige manier om de oplader uit te schakelen, is door de stekker uit het stopcontact te halen. Zorg er daarom voor dat het stopcontact altijd goed bereikbaar is. • Lees de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt. • Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn RED 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: www.philips.nl. • Gebruik alleen het type voeding dat in de gebruikersinstructies wordt vermeld. • Gebruik alleen het batterijtype dat in de gebruikersinstructies wordt vermeld. • Voorkom dat het apparaat in contact komt met vloeistoffen. • Explosiegevaar als een verkeerd batterijtype in het apparaat wordt geplaatst. • Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies. • Houd de handset niet te dicht bij het oor als handsfree is ingeschakeld. Dit om gehoorbeschadiging te voorkomen. Optiesmenu openen. Nummerherhalings- lijst openen Recall (afhankelijk van netwerk). Gesprek beëindigen. Pauze invoeren (houd de toets ingedrukt). De luidspreker dempen/dempen opheffen. De microfoon dempen/dempen opheffen. Bevestig / Selecteer / Open het optiesmenu. Dit symbool toont de verbindingsstatus tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken worden getoond, hoe sterker het signaal. Dit symbool blijft continu branden wanneer u door de geblokkeerde oproepen in het oproeplogboek bladert. Dit symbool knippert wanneer u een oproep heeft gemist of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Het blijft continu branden tijdens het bladeren door gemiste oproepen in het oproeplogboek. Dit symbool knippert als u wordt gebeld. Dit symbool wordt constant weergegeven tijdens een gesprek. Voor D166: Antwoordapparaat: dit symbool knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Dit symbool wordt getoond wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Spraakberichtindicator: dit symbool knippert voor nieuwe berichten, en brandt continu voor gelezen berichten. * Deze functie is afhankelijk van het netwerk. Dit symbool wordt weergegeven wanneer u in een lijst omhoog of omlaag bladert of het volume verhoogt of verlaagt. Resterende tekens rechts. Druk op om af te spelen. Schakel de handset in of uit (houd de toets ingedrukt). Maak een intercom-oproep (houd de toets ingedrukt). Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (houd de toets ingedrukt). Oproepen maken en ontvangen via de luidspreker. Voor D166: Indrukken om een nieuw bericht dat op het antwoordapparaat is opgenomen te beluisteren. / Toegang tot menu van antwoordapparaat. Luidspreker (terug) Zoek handset (omlaag) Alleen uitvoeringen met meerdere handsets. Laad het toestel 8 uur op. Scrollen: opladen bezig. Telefoon instellen 1 Stel het land en de taal in als daarom wordt gevraagd. 2 Stel de datum en tijd in. • Als de tijd in 12-uurs formaat is, drukt u op de toets om [AM] of [PM] te selecteren (afhankelijk van het land). / Annuleren / Terug Nummerherhalingslijst openen. Dit symbool duidt op een uitgaande oproep in de herhaallijst.
Pagina: 2
Oproep uit het oproeplogboek 1 Druk op . 2 Selecteer een vermelding en druk op . Bekijk vermelding Druk op > [VIEW]. Vermelding opslaan 1 Druk op > [SAVE NUM.]. 2 Volg de instructies op het scherm. Record verwijderen 1 Druk op > [DELETE]. 2 Volg de instructies op het scherm. Bellen vanuit het telefoonboek 1 Druk op . 2 Selecteer een vermelding en druk op . Meic: MN0063-E060040 HuaJin: HJ-0600400P1-EU Vaakgestelde vragen www.philips.com/support Invoer: Outvoer: Opmerking 4 Gebruik Telefoonboek Oproeplogboek > > > Nummerherhaling Opmerking 1 Druk op . 2 Selecteer [PHONEBOOK] > [ADD NEW]. 3 Volg de instructies op het scherm. Direct access memory Er zijn maximaal 2 geheugens met directe toegang (toetsen 1 en 2). Houd de toetsen in de stand-by ingedrukt om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen. Afhankelijk van uw land zijn de toetsen 1 en 2 vooraf ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatienummer van uw serviceprovider (netwerkafhankelijk). Bellen vanuit de nummerherhalingslijst. 1 Druk op . 2 Selecteer een vermelding en druk op . Vermelding opslaan 1 druk op [SAVE NUM.]. 2 Volg de instructies op het scherm. Vermelding verwijderen 1 Druk op [DELETE]. 2 Volg de instructies op het scherm. > > > > Geïntegreerd antwoordapparaat (alleen voor D166) Een boodschap opnemen 1 Druk op > [ANSWER & REC] > [ANNOUNCEMENT]. 2 Volg de instructies op het scherm. Luisteren naar inkomende berichten Druk op > [ANSWER & REC] > [PLAY]. Verwijder ingesproken berichten 1 Wanneer u naar het bericht luistert, drukt u op om het optiemenu te openen. 2 Selecteer [DELETE] en druk vervolgens op om te bevestigen. Registreer extra handsets U kunt extra handsets bij het basisstation aanmelden. 1 Houd de toets op het basisstation 10 seconden ingedrukt. 2 Druk op . 3 Selecteer [SERVICES] > [REGISTER], en druk op om te bevestigen. 4 Voer de systeem-PIN/Passcode in (0000). 5 Druk op om de PIN/Passcode te bevestigen. De registratie is in minder dan 2 minuten voltooid. • U kunt de oorspronkelijke PIN/Passcode herstellen door deze procedure te volgen. Standaardinstellingen herstellen U kunt de telefooninstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. 1 Druk op . 2 Selecteer [SERVICES] > [RESET], en druk op om te bevestigen. 3 Volg de instructies op het scherm. Technische specificaties Batterij Philips: 2 x AAA NiMH 1.2 V Oplaadbare 300mAh batterijen. Gebruik alleen de bijgeleverde batterijen. Adapter (basisstation en oplader) 100-240V~, 50/60Hz, 200 mA 100-240V~, 50/60Hz, 150 mA 6 V DC/ 400 mA 6 V DC/ 400 mA Telefoonboek: 50 vermeldingen Gesprekslogboek: 20 vermeldingen Spreektijd: 10 uur. Stand-by tijd: 200 uur. • U kunt een DSL (digital subscriber line) filter installeren om ruis en problemen met nummerweergave veroorzaakt door de DSL-interferentie te voorkomen. Er verschijnt geen signaalbalk op het scherm. • De handset is buiten bereik. Verminder de afstand met het basisstation. • Als de handset zich in de [Unregistered] status bevindt, moet u de handset aanmelden. (Zie het hoofdstuk "Aanmelden van extra handsets"). Wat moet ik doen als ik er niet in slaag de extra handsets aan het basisstation te koppelen (registreren)? • Het basisgeheugen is vol. Selecteer > [SERVICES] > [UNREGISTER] om de ongebruikte hansets af te melden en het opnieuw te proberen. • Als de registratie mislukt, haalt u de stroomadapter uit het basisstation en sluit u deze weer aan. Wacht 15 seconden, en herhaal dan de registratieprocedure. Ik heb een verkeerde taal gekozen die ik niet kan lezen, wat moet ik doen? 1 Druk op om terug te gaan naar het standby-scherm. 2 Druk op om naar het hoofdmenu te gaan. Voor online toegang tot de gebruikersinstructies, gebruikt u het referentienummer van het model dat op het productlabel aan de onderkant van het basisstation staat. UMS_D161/166 NL_NL_V1.0 Dit symbool op een product geeft aan dat het apparaat in overeenstemming is met de Europese Richtlijn 2012/19/EU. 2019 © MMD Hong Kong Holding Limited Alle rechten voorbehouden. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited. MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product. Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V. 3 De volgende opties verschijnen op het scherm: [TELEFOONINST] > [TAAL] [PHONE SETUP] > [LANGUAGE] [CONFIG. TÉL] > [LANGUE] [TEL.-SETUP] > [SPRACHE] [CONF. TELEF.] > [LINGUA] 4 Selecteer ze om de taalopties te openen. 5 Kies uw eigen taal. Mijn handset is in de zoekmodus of niet beschikbaar, wat moet ik doen? • Zorg ervoor dat het basisstation stroomvoorziening heeft. • Registreer de handset bij het basisstation. • Plaats de handset dichter bij het basisstation. Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet veranderen. Wat moet ik doen? De voicemaildienst wordt beheerd door uw serviceprovider, maar niet door de telefoon zelf. Neem contact op met uw serviceprovider om de instellingen te wijzigen. Display werkt niet • Controleer of de batterijen opgeladen zijn. • Controleer of er stroom- en telefoonaansluitingen zijn. De handset wordt niet opgeladen op de oplader. • Controleer of de batterijen correct geplaatst zijn. • Controleer of de handset correct op de oplader is geplaatst. Het batterijpictogram beweegt tijdens het opladen. • Controleer of de docking-geluidstoon is ingeschakeld. Als de handset correct op de oplader is geplaatst, hoort u een docking-geluidstoon. • De oplaadcontacten zijn vuil. Verwijder de stekker uit het stopcontact en maak de contacten schoon met een vochtige doek. • De batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde specificaties. Slecht geluid (gekraak, echo, enz.) • De handset is bijna buiten bereik. Verminder de afstand met het basisstation. • De telefoon wordt gestoord door andere elektrische apparaten. Verplaats het basisstation. Dikke muren blokkeren het signaal. Verplaats het basisstation. De handset gaat niet over. Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld. Het beller-ID wordt niet weergegeven. • De dienst is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider. • De informatie van de beller is geblokkeerd of is niet beschikbaar.
Merk:
Philips
Product:
Niet gecategoriseerd
Model/naam:
D161
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands