Philips 6000 series 43PUS6262 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Philips 6000 series 43PUS6262. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Philips
  • Product: LED televisie
  • Model/naam: 6000 series 43PUS6262
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Frans, Italiaans, Nederlands, Duits, Spaans, Deens, Noors, Portugees, Zweeds, Tsjechisch, Slowaaks, Fins, Pools, Hongaars, Turks, Roemeens, Russisch, Oekraïens, Engels

Inhoudsopgave

Pagina: 1
Inhoud
1 Ondersteuning 3
1.1 Uw TV identificeren en registreren 3
1.2 Help en gebruikershandleiding van de TV 3
1.3 Online Help en gebruikershandleiding 3
1.4 Klantenservice/reparatie 3
2 Software 5
2.1 Software bijwerken 5
2.2 Softwareversie 5
3 Snelgids 6
3.1 Afstandsbediening 6
3.2 IR-sensor 7
3.3 Joystick: lokale bediening 7
4 Installatie 9
4.1 Veiligheidsinstructies lezen 9
4.2 Plaatsing van de TV 9
4.3 TV inschakelen 9
5 Aansluitingen 11
5.1 Aansluitingsgids 11
5.2 Antenne 11
5.3 Satelliet 11
5.4 Videoapparaat 11
5.5 Audioapparaat 12
5.6 Mobiel apparaat 13
5.7 Ander apparaat 14
6 Schakelen van bron 17
6.1 Bronnenlijst 17
6.2 Apparaat hernoemen 17
6.3 Aansluitingen opnieuw scannen 17
7 Zenders 18
7.1 Info over zenders en schakelen tussen zenders
18
7.2 Zenders instellen 18
7.3 Zenderlijst 24
7.4 Favoriete zenders 25
7.5 Teletekst 25
8 TV-gids 27
8.1 Wat hebt u nodig 27
8.2 De TV-gids gebruiken 27
9 TV opnemen en pauzeren 29
9.1 Opnemen 29
9.2 TV pauzeren 30
10 Video's, foto's en muziek 31
10.1 Van een USB-aansluiting 31
10.2 Foto's 31
10.3 Video's 31
10.4 Muziek 32
11 Menu's met TV-instellingen openen
33
11.1 Overzicht Hoofdmenu 33
11.2 Menu Kenmerken en functies 33
11.3 Snelle instellingen en Alle instellingen 33
11.4 Alle instellingen 33
12 Netwerk 43
12.1 Thuisnetwerk 43
12.2 Verbinden met netwerk 43
12.3 Netwerkinstellingen 44
13 Smart TV 46
13.1 Smart TV configureren 46
13.2 Smart TV-startpagina 46
13.3 App-galerie 46
13.4 Multi View 46
14 Ambilight 47
14.1 Ambilight-stijl 47
14.2 Ambilight Helderheid, Verzadiging 47
14.3 Ambilight+hue 47
14.4 Geavanceerde Ambilight-instellingen 49
15 Netflix 50
16 Milieu 51
16.1 Europees energielabel 51
16.2 Einde levensduur 51
17 Specificaties 52
17.1 Vermogen 52
17.2 Ontvangst 52
17.3 Schermresolutie 52
17.4 Ondersteunde invoerresolutie: video 52
17.5 Ondersteunde invoerresolutie: computer 53
17.6 Geluid 53
17.7 Multimedia 53
17.8 Connectiviteit 53
18 Problemen oplossen 54
18.1 Tips 54
18.2 Inschakelen 54
18.3 Afstandsbediening 54
18.4 Zenders 55
18.5 Satelliet 55
18.6 Beeld 56
18.7 Geluid 56
18.8 HDMI - UHD 57
18.9 USB 57
18.10 Wi-Fi en internet 57
18.11 Verkeerde menutaal 58
19 Veiligheid en onderhoud 59
19.1 Veiligheid 59
19.2 Schermonderhoud 60
20 Gebruiksvoorwaarden 61
21 Auteursrechten 62
21.1 MHL 62
21.2 Ultra HD 62
21.3 HDMI 62
21.4 Dolby Digital 62
21.5 DTS 2.0 + Digital Out™ 62
21.6 Wi-Fi Alliance 62
21.7 Andere handelsmerken 62
22 Open Source 63
22.1 Open source-software 63
22.2 Open source-licentie 63
Index 64
2
Pagina: 2
1
Ondersteuning
1.1
Uw TV identificeren en
registreren
Uw TV identificeren - modelnummer en
serienummer
Mogelijk vraagt men u naar het modelnummer en het
serienummer van de TV. Deze nummers vindt u op
het verpakkingslabel of op het typelabel aan de
achter- of onderzijde van de TV.
Uw TV registreren
Registreer uw TV en profiteer van een groot aantal
voordelen, zoals volledige productondersteuning
(inclusief downloads), exclusieve toegang tot
informatie over nieuwe producten, speciale
aanbiedingen en kortingen, de kans op het winnen
van prijzen en eventueel deelname aan speciale
onderzoeken over nieuwe producten.
Ga naar www.philips.com/welcome
1.2
Help en
gebruikershandleiding van de
TV
 Instellingen > Help
U kunt met de Help-functie een diagnose stellen en
meer informatie over uw TV verkrijgen.
• Controleer de TV - U kunt tijdens het afspelen van
een korte videoclip controleren of het beeld, het
geluid en het Ambilight* naar behoren werken.
• Controleer het netwerk - Controleer de
netwerkverbinding.
• Software bijwerken - Controleer of er software-
updates beschikbaar zijn.
• Gebruikershandleiding - In de
gebruikershandleiding vindt u informatie over de TV.
• Problemen oplossen - Hier vindt u antwoorden op
veelgestelde vragen.
• Fabrieksinstellingen - Hier kunt u alle instellingen
terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
• TV opnieuw instellen - Installeer de TV volledig
opnieuw.
• Contactinformatie - Het telefoonnummer of
webadres weergeven voor uw land of regio.
* Alleen de TV-modellen xxPUS6262 en
xxPUT6262 zijn voorzien van Ambilight.
1.3
Online Help en
gebruikershandleiding
Als u een probleem met betrekking tot uw Philips-TV
wilt oplossen, kunt u een beroep doen op onze
onlineondersteuning. U kunt op de website uw taal
selecteren en het modelnummer van uw product
invoeren.
Ga naar www.philips.com/support.
U vindt er het telefoonnummer voor uw land, alsmede
antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's). In
sommige landen kunt u met een Philips
vertegenwoordiger chatten en uw vragen rechtstreeks
of via e-mail stellen.
U kunt nieuwe TV-software downloaden en de
handleiding (Help) downloaden en deze op uw
computer doornemen.
Voor meer probleemoplossing voor uw TV of
veelgestelde vragen (FAQ's)…
Gaat u
naar http://philips-tvconsumercare.kxondemand.co
m/portal/en/ModelSelect
Help lezen op uw tablet, smartphone of computer
Als u een langere reeks instructies gemakkelijker wilt
uitvoeren, kunt u Help in pdf-formaat downloaden en
deze lezen op uw smartphone, tablet of computer. U
kunt de relevante pagina's van Help ook afdrukken
vanaf uw computer.
Ga naar www.philips.com/support om de Help
(gebruikershandleiding) te downloaden
1.4
Klantenservice/reparatie
Voor ondersteuning en reparaties kunt u bellen met
het telefoonnummer van de Philips Klantenservice in
uw land. Onze monteurs zorgen voor reparatie, indien
nodig.
Zoek het telefoonnummer in de gedrukte
documentatie die bij de TV is meegeleverd.
Of ga naar onze website www.philips.com/support en
selecteer indien nodig uw land.
Modelnummer en serienummer
Mogelijk vraagt men u naar het modelnummer en het
serienummer van de TV. Deze nummers vindt u op
het verpakkingslabel of op het typelabel aan de
achter- of onderzijde van de TV.
 Waarschuwing
3
Pagina: 3
Probeer de TV niet zelf te repareren. Dit kan leiden tot
ernstig letsel, onherstelbare schade aan uw TV of kan
ervoor zorgen dat uw garantie vervalt.
4
Pagina: 4
2
Software
2.1
Software bijwerken
Updates zoeken
Bijwerken vanaf internet
 (hoofdmenu) > Instellingen > Software
bijwerken > Updates zoeken > Internet
U kunt ook zelf zoeken naar een software-update.
• Als de TV is aangesloten op internet, ontvangt u
mogelijk een bericht om de TV-software bij te werken.
U hebt een snelle (breedband) internetverbinding
nodig. Als u dit bericht ontvangt, raden we u aan de
update uit te voeren.
• Tijdens de software-update is er geen beeld en de
TV wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit
gebeurt mogelijk meerdere keren. De update kan
enkele minuten duren.
• Wacht totdat de TV weer beeld heeft. Druk tijdens
de software-update niet op de aan-uitknop  op de
TV of op de afstandsbediening.
Bijwerken vanaf USB
 (hoofdmenu) > Instellingen > Software
bijwerken > Updates zoeken > USB
• U hebt een computer met een snelle
internetverbinding en een USB-stick nodig om de
software te kunnen uploaden naar de TV.
• Gebruik een USB-geheugenapparaat met 512MB
vrije ruimte. De schrijfbeveiliging moet zijn
uitgeschakeld.
1 - De update starten op de TV
Selecteer Software bijwerken > Updates zoeken >
USB en druk vervolgens op OK.
2 - De TV identificeren
Sluit het USB-geheugen aan op een van de USB-
aansluitingen van de TV.
Selecteer Starten en druk op OK. Er wordt een
identificatiebestand geschreven naar de USB-stick.
3 - De TV-software downloaden
- Sluit het USB-geheugen aan op uw computer.
- Zoek het bestand update.html op het USB-
geheugenapparaat en dubbelklik erop.
- Klik op ID versturen.
- Als er nieuwe software beschikbaar is, downloadt u
het .zip-bestand.
- Nadat de download is voltooid, pakt u het bestand
uit en kopieert u het bestand autorun.upg naar het
USB-geheugenapparaat.
- Plaats dit bestand niet in een map.
4 - De software van de TV bijwerken
Plaats de USB-stick nogmaals in de TV. De update
wordt automatisch uitgevoerd.
De TV schakelt zichzelf 10 seconden uit en vervolgens
weer in. Even geduld alstublieft.
Doe het volgende niet. . .
• de afstandsbediening gebruiken
• de USB-stick loskoppelen van de TV
• tweemaal op  drukken
• op de aan-uitknop van de TV drukken
De TV schakelt zichzelf 10 seconden uit en vervolgens
weer in. Even geduld alstublieft.
De software van de TV is bijgewerkt. U kunt de TV
weer gebruiken.
Verwijder het bestand autorun.upg van het USB-
geheugenapparaat om abusievelijk bijwerken van de
TV-software te voorkomen.
Lokale updates
 (hoofdmenu) > Instellingen > Software
bijwerken > Lokale updates.
Voor leveranciers en deskundige gebruikers.
OAD-updates (Over-the-air
Download) zoeken
 (hoofdmenu) > Instellingen > Software
bijwerken > OAD-updates zoeken.
Zoek naar een over-the-air software-update.
2.2
Softwareversie
 (hoofdmenu) > Instellingen > Software
bijwerken > Inf.huidige software
Geef de huidige softwareversie van de TV weer.
5
Pagina: 5
3
Snelgids
3.1
Afstandsbediening
Batterijen en onderhoud
Batterijen vervangen
Als de TV niet reageert op de afstandsbediening, zijn
mogelijk de batterijen leeg.
Als u de batterijen wilt vervangen, opent u het
batterijvak achter op de afstandsbediening.
1 - Schuif de batterijklep in de richting zoals
aangegeven door de pijl.
2 - Vervang de oude batterijen door twee batterijen
van het type AAA-R03-1,5V. Zorg dat de + en -
kanten van de batterij in de juiste richting liggen.
3 - Plaats en schuif de batterijklep weer terug tot u
een klik hoort.
• Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u de
afstandsbediening lange tijd niet gaat gebruiken.
• Gooi oude batterijen veilig weg volgens de
verwijderingsinstructies.
Schoonmaken
De afstandsbediening is voorzien met een
krasbestendige coating.
Reinig de afstandsbediening met een zachte,
vochtige doek. Gebruik nooit stoffen als alcohol,
chemische middelen of allesreinigers voor de
afstandsbediening.
Toetsenoverzicht
Bovenzijde
1 -  Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.
2 - Afspelen en opnemen
• Afspelen , om af te spelen.
• Pauzeren , om het afspelen te pauzeren
• Stoppen , om het afspelen te stoppen
• Terugspoelen , om terug te spoelen
• Vooruitspoelen , om vooruit te spoelen
• Opnemen , om een opname te starten
3 -  Ambilight
Hiermee selecteert u een Ambilight-stijl of schakelt u
Ambilight uit.
4 -  TV GUIDE
Hiermee opent of sluit u de TV-gids.
5 -  Zoeken
Hiermee opent u de Smart TV-zoekpagina.
6 -  Instellingen
Hiermee opent u het menu Snelle instellingen.
7 - SOURCES
Hiermee opent u het menu Bronnen.
8 -  LIST
Hiermee opent of sluit u de zenderlijst.
Midden
1 -  Thuis
Hiermee opent u het Hoofdmenu.
6
Pagina: 6
2 -  SMART TV
Hiermee opent u de Smart TV-startpagina.
3 -     Gekleurde toetsen
Directe selectie van opties. Met de blauwe toets 
opent u Help.
4 -  INFO
Hiermee opent en sluit u programma-informatie.
5 -  BACK
Hiermee sluit u een menu zonder de instellingen te
wijzigen.
6 -  - EXIT
Hiermee kunt u weer televisiekijken. Hiermee
beëindigt u een interactieve TV-app.
7 -  OPTIONS
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.
8 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.
9 - Pijl-/navigatie toetsen
Hiermee navigeert u omhoog, omlaag, naar links en
naar rechts
10 -  MULTIVIEW
Hiermee opent u een extra klein scherm.
Onderkant
1 - 
Hiermee opent u Netflix direct. Terwijl de TV is
ingeschakeld of in stand-by staat.
• Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten
van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden
zijn met internet.
• Om Netflix te openen, drukt u op  om de
Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een
TV in stand-by openen.
www.netflix.com
2 -  Volume
Hiermee past u het volumeniveau aan.
3 - Numerieke toetsen
Hiermee kunt u direct een bepaalde zender
selecteren.
4 - SUBTITLE
Hiermee schakelt u ondertitels in of uit of schakelt u
automatisch de ondertitels in.
5 -  Zender
Hiermee schakelt u naar de volgende of vorige zender
in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of
vorige pagina in teletekst. Hiermee start u het
volgende of vorige hoofdstuk op een disc.
6 -  Dempen
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.
7 - TEXT
Hiermee opent en sluit u teletekst.
3.2
IR-sensor
De TV kan worden bediend met een
afstandsbediening die werkt op IR (infrarood). Bij een
IR-afstandsbediening moet u de infraroodsensor van
de afstandsbediening wel op de voorkant van de TV
richten.
 Waarschuwing
Plaats geen voorwerpen voor de IR-sensor van de TV.
Deze kunnen het IR-signaal blokkeren.
3.3
Joystick: lokale bediening
Toetsen van de TV
Als u de afstandsbediening kwijt bent of als de
batterijen ervan leeg zijn, kunt u alsnog bepaalde
basishandelingen met de TV uitvoeren.
Het basismenu openen…
7
Pagina: 7
1 - Druk terwijl de TV is ingeschakeld, op de
joysticktoets aan de achterkant van de TV om het
basismenu weer te geven.
2 - Druk op links of rechts om  Volume,  Zender
of  Bronnen te selecteren. Selecteer  Demo om
een demofilm te starten.
3 - Druk omhoog of omlaag als u het volume wilt
aanpassen of op de volgende of vorige zender wilt
afstemmen. Druk omhoog of omlaag om door de lijst
met bronnen te bladeren, waarin ook de tunerselectie
staat.
Het menu verdwijnt automatisch.
8
Pagina: 8
4
Installatie
4.1
Veiligheidsinstructies lezen
Lees voordat u de TV gaat gebruiken eerst de
veiligheidsinstructies.
Om de instructies te lezen, drukt u
in Help > Gebruikershandleiding op de gekleurde
toets  Trefwoorden en zoekt u Veiligheid en
onderhoud.
4.2
Plaatsing van de TV
Tips over plaatsing
• Plaats de TV op een plek waar er geen licht op het
scherm valt.
• Plaats de TV maximaal 15 cm van de wand.
• De ideale afstand om TV te kijken bedraagt twee-
tot vijfmaal het diagonale schermformaat. Als u zit,
moeten uw ogen zich op dezelfde hoogte bevinden
als het midden van het scherm.
TV-standaard
In de Snelstartgids die wordt geleverd bij de TV, vindt
u instructies voor het monteren van de TV-standaard.
Bent u deze gids kwijtgeraakt, dan kunt u deze
downloaden van www.philips.com.
Gebruik het modelnummer van de TV om de juiste
snelstartgids te downloaden.
Wandmontage
Uw TV is ook voorbereid voor montage op een VESA-
compatibele wandsteun (afzonderlijk verkrijgbaar).
Gebruik de volgende VESA-code bij de aanschaf van
de wandsteun . . .
• 43PUx6262
VESA MIS-F 200x200, M6
• 49PUx6262
VESA MIS-F 400x200, M6
• 55PUx6262
VESA MIS-F 400x400, M6
• 65PUx6262
VESA MIS-F 400x400, M6
Voorbereiding
Verwijder eerst de vier plastic schroefdoppen van de
schroefdraadbussen aan de achterkant van de TV.
Zorg dat de metalen schroeven waarmee u de TV aan
de VESA-beugel monteert, circa 10 mm diep in de
schroefdraadbussen van de TV worden gedraaid.
Let op
Alleen gekwalificeerde technici met de vereiste
vaardigheden mogen de TV aan de wand bevestigen.
De wandmontage van de TV moet voldoen aan
veiligheidsnormen voor TV's in deze gewichtsklasse.
Lees ook de veiligheidsinstructies ten aanzien van de
plaatsing van de TV.
TP Vision Europe B.V. is niet aansprakelijk voor
ongelukken of letsel als gevolg van ondeskundige
bevestiging.
4.3
TV inschakelen
Voedingskabel aansluiten
• Sluit het netsnoer aan op de voedingsaansluiting
aan de achterkant van de TV.
• Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in de aansluiting
is geplaatst.
• Zorg dat u altijd gemakkelijk bij de stekker in het
stopcontact kunt.
• Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan
het snoer uit het stopcontact.
9
Pagina: 9
In stand-by verbruikt deze TV zeer weinig energie,
maar als u de TV lang niet gebruikt, bespaart u
energie door de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact te halen.
Ingeschakeld of stand-by
Controleer voordat u de TV inschakelt, of u de
netstroom hebt aangesloten op de POWER
-aansluiting aan de achterkant van de TV.
Inschakelen
• Druk op de kleine joysticktoets aan de achterkant
van de TV.
Overschakelen naar stand-by
Als u de TV op stand-by wilt zetten, drukt u op  op
de afstandsbediening. U kunt ook op de kleine
joysticktoets aan de achterkant van de TV drukken.
In de stand-bystand blijft de TV aangesloten op de
netspanning, maar is het energieverbruik heel laag.
Als u de TV geheel wilt uitschakelen, trekt u de stekker
uit het stopcontact.
Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan
het snoer uit het stopcontact. Zorg dat u altijd
gemakkelijk bij de stekker, het netsnoer en het
stopcontact kunt.
10
Pagina: 10
5
Aansluitingen
5.1
Aansluitingsgids
Sluit apparaten altijd aan op de TV met de kwalitatief
beste aansluiting. Gebruik kabels van goede kwaliteit
voor een goede overdracht van beeld en geluid.
Wanneer u een apparaat aansluit, herkent de TV het
type en geeft de TV elk apparaat de juiste
typenaam. U kunt de typenaam wijzigen als u dat
wilt. Als voor een apparaat een juiste typenaam is
ingesteld, schakelt de TV automatisch over naar de
ideale TV-instellingen wanneer u in het menu
Bronnen dit apparaat selecteert.
Raadpleeg de Philips TV-aansluitingsgids voor hulp
bij het aansluiten van meerdere apparaten op de TV.
In deze gids wordt uitgelegd hoe u de apparaten
dient aan te sluiten en welke kabels u dient te
gebruiken.
Ga naar www.connectivityguide.philips.com
5.2
Antenne
Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang aan
de achterkant van de TV.
U kunt uw eigen antenne aansluiten of verbinding
maken met een antennesignaal van een
antennedistributiesysteem. Gebruik een IEC Coax 75
Ohm RF-antenneaansluiting.
Gebruik deze antenneaansluiting voor DVB-T- en
DVB-C-ingangssignalen.
5.3
Satelliet
Sluit de satellietaansluiting type F aan op de
satellietverbinding SAT aan de achterkant van de TV.
5.4
Videoapparaat
HDMI
Een HDMI-aansluiting biedt de beste beeld- en
geluidskwaliteit.
Gebruik voor de beste signaaloverdracht een snelle
HDMI-kabel die niet langer is dan 5 meter. Sluit
apparaten die HDR ondersteunen aan op HDMI 2 of
HDMI 3.
Kopieerbeveiliging
HDMI-kabels ondersteunen HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). HDCP is een signaal voor
kopieerbeveiliging om te voorkomen dat inhoud van
een DVD of Blu-ray Disc wordt gekopieerd. Dit wordt
ook wel DRM (Digital Rights Management) genoemd.
11
Pagina: 11
Component
Y Pb Pr - Component Video is een aansluiting van
zeer goede kwaliteit.
De YPbPr-aansluiting kan worden gebruikt voor HDTV-
signalen (High Definition). De audiosignalen (links en
rechts) voor het geluid zitten naast de Y-, Pb- en Pr-
signalen.
Zorg er bij het aansluiten voor dat de kleuren van de
YPbPr-aansluitingen (groen, blauw, rood) en de
stekkers overeenkomen.
Gebruik een Audio L/R Cinch-kabel als uw apparaat
ook geluid heeft.
Composiet
CVBS - Composite Video is een aansluiting van zeer
goede kwaliteit. Het voegt naast het CVBS-signaal de
Audio Links en Audio Rechts signalen toe voor geluid.
• Voor Y wordt dezelfde aansluiting als voor CVBS
gebruikt.
• Voor Component Video en Composite Video
worden dezelfde audioaansluitingen gebruikt.
5.5
Audioapparaat
HDMI ARC
Alleen de HDMI 1-aansluiting op de TV beschikt
over HDMI ARC (Audio Return Channel).
Als het apparaat, doorgaans een home cinema-
systeem, ook beschikt over een HDMI ARC-
aansluiting, kunt u het aansluiten op de HDMI
1-aansluiting van deze TV. Met de HDMI ARC-
aansluiting hoeft u niet de extra audiokabel aan te
sluiten om het geluid van het TV-beeld via het HTS af
te spelen. De HDMI ARC-aansluiting brengt zowel het
beeld als het geluid over.
Digitale audio-uitgang: optisch
Audio Out - Optical is een zeer goede
audioaansluiting.
Deze optische aansluiting ondersteunt 5.1-kanaals
audio. Als uw apparatuur, doorgaans een home
cinema-systeem (HTS), geen HDMI ARC-aansluiting
heeft, kunt u deze aansluiting gebruiken met de Audio
In - Optical-aansluiting van het HTS. Via de Audio Out
- Optical-aansluiting wordt het geluid van de TV naar
het HTS overgebracht.
12
Pagina: 12
Hoofdtelefoon
U kunt een hoofdtelefoon aansluiten op
de -aansluiting aan de zijkant van de TV. Dit is een
mini-aansluiting van 3,5 mm. Het volume van de
hoofdtelefoon kunt u afzonderlijk aanpassen.
5.6
Mobiel apparaat
Wi-Fi Direct / Miracast
Over Wi-Fi Miracast
Met Wi-Fi Miracast™ kunt u foto's bekijken of muziek
en video's afspelen op de TV vanaf uw mobiele
apparaat. Het mobiele apparaat en de TV moeten
binnen bereik zijn, dit betekent meestal in dezelfde
ruimte.
Controleer of uw mobiele apparaat geschikt is voor
Miracast.
Uw TV is een Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-apparaat.
Met Miracast™ kunt u het scherm van uw smartphone,
tablet of computer draadloos bekijken en delen op
het scherm van de TV. U kunt video's (audio en video)
streamen en foto's en andere inhoud op het scherm
van het apparaat delen. U hoeft het apparaat niet aan
te sluiten op uw thuisnetwerk. De TV en het apparaat
moeten beide Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-apparaten
zijn waarop Miracast ingeschakeld is.
Miracast op deze TV moet voldoen aan het HDCP-
protocol en kan geen tegen kopiëren beveiligde
inhoud vanaf een apparaat weergeven. De maximale
videoresolutie die wordt ondersteund, is 720p voor
2,4GHz-Wi-Fi of 1080p voor 5GHz-Wi-Fi.
Ga voor meer informatie over Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ naar www.wi-fi.org
Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo
zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi
Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ en Miracast™
zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
Miracast gebruiken
Miracast inschakelen
Druk op  SOURCES > Miracast
Een scherm delen op de TV
1 - Activeer Miracast (schermduplicatie) op uw
mobiele toestel.
2 - Selecteer de TV op uw mobiele apparaat. (Deze
TV wordt weergegeven als de naam van het TV-
model)
3 - Selecteer de naam van de TV op uw mobiele
apparaat en nadat de verbinding tot stand is
gebracht, kunt u Miracast gebruiken.
Delen stoppen
U kunt het delen van een scherm stoppen vanaf de
TV of het mobiele apparaat.
Vanaf het apparaat
Met de toepassing waarmee u Miracast start, kunt u
ook de verbinding verbreken en de weergave van het
scherm van het apparaat op de TV stoppen. De TV
schakelt naar het laatst bekeken programma.
Vanaf de TV
Als u de weergave van het scherm van het apparaat
op de TV wilt stoppen, kunt u . . .
• drukken op  EXIT om een TV-uitzending weer
te geven
• drukken op  (Thuis) om een andere activiteit op
de TV te starten
• drukken op  SOURCES om het menu Bronnen te
openen en een aangesloten apparaat te selecteren.
Wi-Fi Miracast-groep resetten
Alle eerder verbonden apparaten worden opgeslagen
in de lijst met Wi-Fi Miracast-verbindingen.
Alle verbonden Miracast-apparaten wissen…
 (hoofdmenu) > Instellingen > Alle
instellingen > Netwerk > Wi-Fi Miracast-groep
resetten.
Schermvertraging
De normale vertraging bij het delen van een scherm
met Miracast is ongeveer 1 seconde. De vertraging is
mogelijk groter als u oudere apparaten gebruikt met
een lagere verwerkingskracht.
13
Pagina: 13
MHL
Deze TV is compatibel met MHL™.
Als uw mobiele apparaat ook compatibel is met MHL,
kunt u uw mobiele apparaat via een MHL-kabel
aansluiten op de TV. Wanneer uw mobiele apparaat is
aangesloten met de MHL-kabel, kunt u het scherm
van uw mobiele apparaat weergeven op het TV-
scherm. Uw mobiele apparaat laadt de batterij
tegelijkertijd. De MHL-aansluiting is ideaal voor het
bekijken van films of het spelen van games vanaf uw
mobiele apparaat op TV voor een langere tijd.
Opladen
Wanneer de MHL-kabel is aangesloten, zal uw
apparaat opladen terwijl de TV is ingeschakeld (niet in
stand-by).
MHL-kabel
U hebt een passieve MHL-kabel (HDMI naar Micro-
USB) nodig voor het aansluiten van uw mobiele
apparaat op de TV. Mogelijk hebt u een extra adapter
nodig om uw mobiele apparaat aan te sluiten. Voor
het aansluiten van de MHL-kabel op de TV gebruikt u
de HDMI 3 MHL-aansluiting.
MHL, Mobile High-Definition Link en het MHL-logo
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van MHL, LLC.
Apps - Philips TV Remote App
Met de TV Remote App bestuurt u uw media om u
heen. Stuur foto's, muziek of video's naar het grote TV-
scherm of kijk live naar TV-zenders op uw tablet of
telefoon. Zoek wat u wilt bekijken in de TV-gids en
bekijk het op uw telefoon of TV. Met de TV Remote
App kunt u uw telefoon gebruiken als
afstandsbediening*.
Download vandaag nog de Philips TV Remote App
vanuit uw favoriete app-store.
De Philips TV Remote App is beschikbaar voor iOS en
Android en is gratis.
* Wanneer u uw telefoon als afstandsbediening
gebruikt, kan de TV niet via uw telefoon worden in- of
uitgeschakeld.
5.7
Ander apparaat
CAM met smartcard - CI+
Over CI+
Deze TV is geschikt voor de CI+ Conditional Access.
Met CI+ kunt u premium HD-programma's, zoals films
en sport, ontvangen van aanbieders van digitale TV in
uw regio. Deze programma's worden door de TV-
aanbieder gecodeerd en vervolgens gedecodeerd
met een prepaid CI+ module.
Van een aanbieder van digitale TV krijgt u een
CI+-module (Conditional Access Module - CAM) plus
smartcard wanneer u zich op hun premium
programma's abonneert. Deze programma's zijn sterk
beveiligd tegen kopiëren.
Neem contact op met een aanbieder van digitale TV
voor meer informatie over bepalingen en
voorwaarden.
Smartcard
Van een aanbieder van digitale TV krijgt u een
CI+-module (Conditional Access Module - CAM) plus
smartcard wanneer u zich op hun premium
programma's abonneert.
Plaats de smartcard in uw CAM-module. Raadpleeg
de instructies die u van de aanbieder hebt ontvangen.
CAM in de TV plaatsen…
1 Kijk op de CAM voor de juiste manier om de CAM te
plaatsen. Als u de CAM niet correct plaatst, kunnen de
CAM en de TV beschadigd raken.
2 Terwijl u naar de achterkant van de TV kijkt, met de
voorkant van de CAM naar u toe gericht, plaatst u de
CAM voorzichtig in de sleuf COMMON INTERFACE.
3. Duw de CAM zo ver mogelijk naar binnen. Laat
deze permanent in de sleuf zitten.
Wanneer u de TV inschakelt, kan het enkele minuten
duren voordat de CAM is geactiveerd. Als een CAM is
geplaatst en het abonnement is betaald (de
methoden hiervoor kunnen verschillen), kunt u naar
14
Pagina: 14
de gecodeerde zenders kijken die door de CAM-
smartcard worden ondersteund.
De CAM en smartcard zijn specifiek voor uw TV. Als u
de CAM verwijdert, kunt u niet meer naar gecodeerde
zenders kijken die door de CAM worden ondersteund.
USB-stick
U kunt foto's bekijken of muziek- en videobestanden
afspelen vanaf een aangesloten USB-stick. Plaats
terwijl de TV is ingeschakeld een USB-stick in een van
de USB-aansluitingen van de TV.
De TV detecteert de USB-stick en opent de lijst met
de inhoud.
Druk op  SOURCES en selecteer USB als de lijst
met de inhoud niet automatisch wordt weergegeven.
Druk voor meer informatie over het bekijken of
afspelen van inhoud op een USB-stick in Help op de
gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Foto's,
video's en muziek.
USB-schijf
Installatie
Als u een USB-schijf hebt aangesloten, kunt u een TV-
uitzending onderbreken of opnemen. De TV-
uitzending moet een digitale uitzending (DVB of
vergelijkbaar) zijn.
Voordat u een uitzending kunt pauzeren of opnemen,
dient u de USB-schijf aan te sluiten en te formatteren.
Tijdens het formatteren worden alle bestanden van
de USB-schijf verwijderd.
Pauzeren
Als u een uitzending wilt pauzeren, hebt u een met
USB compatibele schijf nodig met minimaal 4 GB
schijfruimte.
Opnemen
Om een uitzending op te nemen, hebt u minimaal 250
GB schijfruimte nodig. Als u een uitzending wilt
opnemen op basis van de gegevens van de online-TV-
gids, sluit u de USB-schijf aan wanneer de TV
verbinding met internet heeft.
1 - Sluit de USB-schijf aan op een van de USB
-aansluitingen van de TV. Sluit tijdens het formatteren
geen andere USB-apparaten aan op de andere USB-
poorten.
2 - Schakel de USB-schijf en de TV in.
3 - Als de TV is afgestemd op een digitale TV-zender,
drukt u op  (Pauzeren). Hiermee wordt het
formatteren gestart.
Volg de instructies op het scherm.
Wanneer de USB-schijf is geformatteerd, laat u deze
permanent aangesloten.
Waarschuwing
De USB-schijf wordt uitsluitend geformatteerd voor
deze TV. U kunt geen opgeslagen opnames op een
andere TV of PC afspelen. Gebruik geen PC-app om
opnames op de USB-schijf te kopiëren of wijzigen.
Hiermee beschadigt u de opnames. Als u een andere
USB-schijf formatteert, gaat de inhoud op de eerste
schijf verloren. Als u een USB-schijf die u voor de TV
hebt gebruikt, met een computer wilt gebruiken, moet
u die schijf opnieuw formatteren.
Om de instructies te lezen, drukt u in Help op de
gekleurde toets  Trefwoorden en zoekt
u USB-schijf.
15
Pagina: 15
Formatteren
Voordat u een uitzending kunt pauzeren of opnemen,
dient u de USB-schijf aan te sluiten en te formatteren.
Tijdens het formatteren worden alle bestanden van
de USB-schijf verwijderd. Als u uitzendingen wilt
opnemen op basis van de gegevens van de online TV-
gids, moet u de internetverbinding configureren
voordat u de USB-schijf installeert.
Waarschuwing
De USB-schijf wordt uitsluitend geformatteerd voor
deze TV. U kunt geen opgeslagen opnames op een
andere TV of PC afspelen. Gebruik geen PC-app om
opnames op de USB-schijf te kopiëren of wijzigen.
Hiermee beschadigt u de opnames. Als u een andere
USB-schijf formatteert, gaat de inhoud op de eerste
schijf verloren. Als u een USB-schijf die u voor de TV
hebt gebruikt, met een computer wilt gebruiken, moet
u die schijf opnieuw formatteren.
Een USB-schijf voor uw TV formatteren…
1 - Sluit de USB-schijf aan op een van de USB
-aansluitingen van de TV. Sluit tijdens het formatteren
geen andere USB-apparaten aan op de andere USB-
poorten.
2 - Schakel de USB-schijf en de TV in.
3 - Als de TV is afgestemd op een digitale TV-zender,
drukt u op  (Pauzeren). Hiermee wordt het
formatteren gestart. Volg de instructies op het scherm.
4 - De TV zal u vragen of u de USB-schijf wilt
gebruiken om apps op te slaan, ga akkoord met de
vraag als u dat wilt.
5 - Wanneer de USB-schijf is geformatteerd, laat u
deze permanent aangesloten.
16
Pagina: 16
6
Schakelen van bron
6.1
Bronnenlijst
• Als u het menu Bronnen wilt openen, drukt u
op  SOURCES .
• Als u wilt overschakelen naar een aangesloten
apparaat, selecteert u het desbetreffende apparaat
met de pijltjestoetsen  (omhoog) of  (omlaag)
en drukt u op OK.
• Als u het menu Bronnen wilt sluiten zonder naar een
apparaat over te schakelen, drukt u nogmaals
op  SOURCES.
6.2
Apparaat hernoemen
• Alleen van CVBS-, YPbPr- en HDMI-bronnen kunt u
de naam wijzigen of het apparaatpictogram
vervangen.
1 - Druk op  SOURCES en selecteer CVBS, YPbPr
of HDMI.
2 - Druk op  Bewerken en op OK.
3 - Wanneer u een van de apparaatpictogrammen
selecteert en op OK drukt, wordt de vooraf ingestelde
naam in het invoerveld weergegeven.
4 - Druk in het invoerveld op OK en geef vervolgens
een nieuwe naam op via het schermtoetsenbord.
- Druk op  (rode toets) voor invoer met kleine
letters
- Druk op  (groene toets) voor invoer met
hoofdletters
- Druk op  (gele toets) als u een getal of symbool
wilt invoeren
- Druk op  (blauwe toets) als u een teken wilt
verwijderen
5 - Selecteer Gereed wanneer u klaar bent met
bewerken.
6.3
Aansluitingen opnieuw
scannen
U kunt alle TV-aansluitingen opnieuw scannen om
het menu Bronnen bij te werken met recent
aangesloten apparaten.
De aansluitingen opnieuw scannen...
1 - Druk op  SOURCES om het menu Bronnen te
openen.
2 - Druk op  (omhoog) om het pictogram  te
selecteren in de rechterbovenhoek van het menu
Bronnen.
3 - Druk op OK om de aansluitingen te scannen.
17
Pagina: 17
7
Zenders
7.1
Info over zenders en
schakelen tussen zenders
TV-zenders bekijken
• Druk op . De TV stemt af op de zender waarnaar
u het laatst hebt gekeken.
• Druk op  (Thuis) > Zenders en druk op OK.
• Druk op  + of  - om tussen zenders te
schakelen.
• Als u het zendernummer weet, kunt u dit invoeren
met de cijfertoetsen. Nadat u het nummer hebt
ingevoerd, drukt u op OK om naar die zender te gaan.
• Druk op  BACK om terug te keren naar de zender
waarop daarvoor was afgestemd.
Overschakelen naar een zender uit de lijst met
zenders
• Druk terwijl u naar een TV-zender kijkt op 
LIST om de zenderlijst te openen.
• De zenderlijst kan meerdere pagina's met zenders
bevatten. Druk om de volgende of vorige pagina te
bekijken op  + of  -.
• Druk nogmaals op  LIST om de zenderlijsten te
sluiten zonder over te schakelen naar een andere
zender.
Zenderpictogrammen
Na een automatische zenderupdate voor de
zenderlijst worden de gevonden nieuwe zenders
gemarkeerd met een  (ster).
Als u een zender vergrendelt, wordt deze gemarkeerd
met een  (slot).
Radiozenders
Als er digitale uitzendingen beschikbaar zijn, worden
er tijdens de installatie digitale radiozenders
geïnstalleerd. U schakelt over naar een andere
radiozender zoals u naar een andere TV-zender
overschakelt.
Met deze TV kunt u de standaard voor digitale
televisie ontvangen (DVB). De TV werkt mogelijk niet
goed in combinatie met sommige aanbieders van
digitale televisie, wanneer deze niet voldoen aan alle
vereisten voor de standaard.
7.2
Zenders instellen
Antenne en kabel
Handmatig zoeken naar zenders en
zenderinstellingen
Zenders zoeken
Bestaande lijst met zenders bijwerken
 (hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of
kabelinstallatie > Zenders zoeken > Zenders
bijwerken
Alle zenders opnieuw installeren
 (hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of
kabelinstallatie > Zenders zoeken > Zenders
opnieuw installeren
1 - Selecteer het land waar u nu verblijft en druk
op OK.
2 - Selecteer Antenne (DVB-T) of Kabel (DVB-C)
en selecteer een item dat u opnieuw wilt installeren.
3 - Selecteer Digitale en analoge zenders, Alleen
digitale zenders of Alleen analoge zenders.
4 - Selecteer Starten en druk op OK om de zenders
bij te werken. Dit kan enkele minuten duren.
Zenderinstellingen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of
kabelinstallatie > Zenders zoeken > Zenders
opnieuw installeren
1 - Selecteer het land waar u nu verblijft en druk
op OK.
2 - Selecteer Antenne (DVB-T) of Kabel (DVB-C)
en selecteer een item dat u opnieuw wilt installeren.
3 - Selecteer Digitale en analoge zenders, Alleen
digitale zenders of Alleen analoge zenders.
4 - Selecteer Instellingen en druk op OK.
5 - Druk op  Resetten om te resetten of druk op
 Gereed wanneer u klaar bent.
Frequentie scannen
Selecteer de methode voor het zoeken van zenders.
• Snel: selecteer de snellere methode en gebruik de
voorgeprogrammeerde instellingen die door de
meeste kabelaanbieders in uw land worden gebruikt.
• Volledig: Als er hierdoor geen zenders worden
geïnstalleerd, of als sommige zenders ontbreken, kunt
u de uitgebreide methode Volledig kiezen. Met deze
methode duurt het zoeken en installeren van zenders
echter langer.
• Geavanceerd: Als u voor het zoeken van zenders
18
Pagina: 18
een specifieke netwerkfrequentie hebt ontvangen,
selecteert u Geavanceerd.
Stapgrootte van frequentie
De TV zoekt zenders met tussenstappen van 8 MHz .
Als er hiermee geen zenders worden geïnstalleerd of
als sommige zenders ontbreken, kunt u zoeken met
kleinere tussenstappen van 1 MHz . Met de
tussenstappen van 1 MHz duurt het zoeken en
installeren van zenders echter langer.
Netwerkfrequentiemodus
Als u in Frequentie scannen zenders wilt zoeken met
de methode Snel, selecteert u Automatisch. De TV
gebruikt een van de voorgeprogrammeerde
netwerkfrequenties (of HC - 'homing channel') die
door de meeste kabelaanbieders in uw land worden
gebruikt.
Als u voor het zoeken van zenders een specifieke
netwerkfrequentie hebt ontvangen, selecteert u
Handmatig.
Netwerkfrequentie
Wanneer de Netwerkfrequentiemodus is ingesteld
op Handmatig staat, kunt u hier de
netwerkfrequentie invoeren die u van uw
kabelaanbieder hebt ontvangen. Gebruik de
numerieke toetsen om deze waarde in te voeren.
Netwerk-ID
Geef de door uw kabelaanbieder opgegeven netwerk-
ID op.
Modus symboolsnelheid
Als uw kabelaanbieder u voor de installatie van de TV-
zenders geen specifieke waarde voor de
symboolsnelheid heeft verstrekt, laat u de instelling
Modus symboolsnelheid ingesteld staan op
Automatisch.
Als u een specifieke waarde voor de symboolsnelheid
hebt ontvangen, selecteert u Handmatig.
Symboolsnelheid
Wanneer de Modus symboolsnelheid op Handmatig
staat ingesteld, kunt u de symboolsnelheid invoeren
met behulp van de cijfertoetsen.
Geen restrictie/gecodeerd
Als u beschikt over een abonnement en een CAM -
Conditional Access Module voor betaal-TV, selecteert
u Niet-gecodeerd + gecodeerd. Als u geen
abonnement op zenders of services van betaal-TV
hebt, kunt u enkel Alleen niet-gecodeerde zenders
selecteren.
Automatisch naar zenders zoeken
 (hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of
kabelinstallatie > Automatische zenderupdate
Als u digitale zenders ontvangt, kunt u op de TV
instellen dat de lijst automatisch wordt bijgewerkt met
nieuwe zenders.
U kunt ook zelf een zenderupdate starten.
Automatische zenderupdate
Eenmaal per dag, om zes uur 's ochtends, worden
automatisch de zenders bijgewerkt en nieuwe
zenders opgeslagen. Nieuwe zenders worden
opgeslagen in de lijst met Alle zenders maar ook in de
Nieuwe zenders lijst. Lege zenders worden
verwijderd.
Als nieuwe zenders worden gevonden of zenders
worden bijgewerkt of verwijderd, verschijnt bij het
opstarten van de TV een bericht. De TV moet op
stand-by staan om automatisch zenders bij te
werken.
Melding zenderupdate
 (hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of
kabelinstallatie > Melding zenderupdate
Als nieuwe zenders worden gevonden of zenders zijn
bijgewerkt of verwijderd, verschijnt bij het opstarten
van de TV een bericht. Als u niet wilt dat dit bericht bij
elke zenderupdate wordt weergegeven, kunt u het
bericht uitschakelen.
Digitaal: Ontvangst testen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of
kabelinstallatie > Digitaal: ontvangst testen
De digitale frequentie voor deze zender wordt
weergegeven. Als de ontvangst slecht is, kunt u de
antenne verplaatsen. Als u de signaalsterkte van deze
zender nogmaals wilt controleren, selecteert u
Zoeken en drukt u op OK.
Als u zelf een digitale frequentie wilt invoeren, kunt u
de cijfertoetsen van uw afstandsbediening gebruiken.
U kunt ook de frequentie selecteren door de pijlen op
een nummer te plaatsen met  en  en het
nummer te wijzigen met  en .
Selecteer Zoeken en druk op OK als u de
frequentie wilt controleren.
Analoog: Handmatige installatie
 (hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of
kabelinstallatie > Analoog: handmatige installatie
Analoge TV-zenders kunnen handmatig, zender voor
zender worden ingesteld.
• Systeem
U stelt het TV-systeem in door Systeem te selecteren.
Selecteer uw land of het deel van de wereld waar u
zich nu bevindt en druk op OK.
19
Pagina: 19
• Zender zoeken
Selecteer Zender zoeken om een zender te zoeken
en druk op OK. U kunt zelf een frequentie invoeren
om een zender te zoeken of de TV naar een zender
laten zoeken. Druk op OK, selecteer Zoeken en
druk op OK om automatisch naar een zender te
zoeken. De gevonden zender wordt op het scherm
weergegeven en als de ontvangst slecht is, drukt u
weer op Zoeken. Als u de zender wilt opslaan,
selecteert u Gereed en drukt u op OK.
• Fijn afstemmen
Selecteer Fijn afstemmen om een zender af te
stemmen en druk op OK. U kunt de zender
afstemmen met  of .
Als u de gevonden zender wilt opslaan, selecteert u
Gereed en drukt u op OK.
• Bewaren
U kunt de zender onder het huidige zendernummer of
als nieuw zendernummer opslaan.
Selecteer Opslaan en druk op OK. Het nieuwe
zendernummer wordt kort weergegeven.
U kunt deze stappen opnieuw uitvoeren totdat u alle
beschikbare analoge TV-zenders hebt gevonden.
Satelliet
Satelliet en satelliet-instellingen zoeken
Satellietzender zoeken
 (hoofdmenu) > Instellingen > Installatie
satellietzenders > Satelliet zoeken
Bestaande lijst met zenders bijwerken
 (hoofdmenu) > Instellingen > Installatie
satellietzenders > Satelliet zoeken > Zenders
bijwerken
Alle zenders opnieuw installeren
 (hoofdmenu) > Instellingen > Installatie
satellietzenders > Satelliet zoeken > Zenders
opnieuw installeren
• Selecteer de zendergroep die u wilt installeren.
• Sommige satellietaanbieders bieden
zenderpakketten aan met ongecodeerde zenders
(free-to-air) voor een bepaald land. Andere
satellieten bieden abonnementen aan waarbij u
betaald voor een zenderpakket.
Satelliet-instellingen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Installatie
satellietzenders > Satelliet zoeken > Zenders
opnieuw installeren
1 - Selecteer Van een gesorteerd pakket of Alle
zenders, ongesorteerd.
2 - Selecteer Instellingen en druk op OK.
3 - Druk op  Resetten om te resetten of druk op
 Gereed wanneer u klaar bent.
Type verbinding
Selecteer het aantal satellieten dat u wilt installeren.
De TV stelt automatisch het juiste type verbinding in.
• Maximaal 4 satellieten - U kunt op deze TV
maximaal 4 satellieten (4 LNB's) installeren. Selecteer
aan het begin van de installatie het aantal satellieten
dat u wilt installeren. Zo kunt u de installatie sneller
laten verlopen.
• Unicable - U kunt een Unicable-systeem gebruiken
om de schotelantenne op de TV aan te sluiten. Aan
het begin van de installatie kunt u Unicable voor 1 of
voor 2 satellieten selecteren.
LNB-instellingen
In sommige landen kunt u de geavanceerde
instellingen wijzigen voor netwerktransponder en elke
LNB. Gebruik of wijzig deze instellingen alleen
wanneer een normale installatie mislukt. Als u
satellietapparatuur hebt die niet standaard is, kunt u
deze instellingen gebruiken om de
standaardinstellingen te wijzigen. Sommige
aanbieders geven u transponder- of LNB-waarden
die u hier kunt invoeren.
• LNB-vermogen - Het LNB-vermogen is standaard
ingesteld op Aan.
• Toon van 22 kHz - De toon is standaard ingesteld
op Auto.
• Lage LO-frequentie / Hoge LO-frequentie - De
lokale oscillatorfrequenties zijn ingesteld op
standaardwaarden. Pas de waarden alleen aan
wanneer u gebruik maakt van afwijkende apparatuur
die andere waarden nodig heeft.
Satelliet toevoegen of Satelliet verwijderen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Installatie
satellietzenders > Satelliet zoeken > Satelliet
toevoegen, Satelliet verwijderen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Installatie
satellietzenders > Satelliet zoeken > Satelliet
toevoegen
• U kunt een extra satelliet toevoegen aan uw huidige
20
Pagina: 20
satellietinstallatie. Dit heeft geen invloed op de
geïnstalleerde satellieten en de bijbehorende
zenders. Bij bepaalde satellietaanbieders is het niet
mogelijk om een satelliet toe te voegen.
• De extra satelliet is slechts een aanvulling, niet het
hoofdabonnement of de hoofdsatelliet waarvan u het
zenderpakket gebruikt. Doorgaans voegt u een vierde
satelliet toe, als u al drie satellieten hebt
geïnstalleerd. Als u vier satellieten hebt geïnstalleerd,
kunt u eerst een satelliet verwijderen. Pas dan kunt u
een nieuwe satelliet toevoegen.
• Als u slechts een of twee satellieten hebt
geïnstalleerd, kunt u met de huidige installatie-
instellingen mogelijk niet een extra satelliet
toevoegen. Als u de installatie-instellingen moet
wijzigen, dient u de volledige satellietinstallatie
opnieuw uit te voeren. U kunt de optie Satelliet
toevoegen niet gebruiken als u de instellingen moet
wijzigen.
 (hoofdmenu) > Instellingen > Installatie
satellietzenders > Satelliet zoeken > Satelliet
verwijderen
U kunt een of meer satellieten uit uw huidige
satellietinstallatie verwijderen. Hierbij worden de
satelliet en de bijbehorende zenders verwijderd. Bij
bepaalde satellietaanbieders kunt u geen satelliet
verwijderen.
Automatisch naar zenders zoeken
 (hoofdmenu) > Instellingen > Installatie
satellietzenders > Automatische zenderupdate
Als u digitale zenders ontvangt, kunt u op de TV
instellen dat de lijst automatisch wordt bijgewerkt met
nieuwe zenders.
U kunt ook zelf een zenderupdate starten.
Automatische zenderupdate
Eenmaal per dag, om zes uur 's ochtends, worden
automatisch de zenders bijgewerkt en nieuwe
zenders opgeslagen. Nieuwe zenders worden
opgeslagen in de lijst met Alle zenders maar ook in de
Nieuwe zenders lijst. Lege zenders worden
verwijderd.
Als nieuwe zenders worden gevonden of zenders
worden bijgewerkt of verwijderd, verschijnt bij het
opstarten van de TV een bericht. De TV moet op
stand-by staan om automatisch zenders bij te
werken.
* Alleen beschikbaar wanneer Lijst met
satellietzenders is ingesteld op Van een gesorteerd
pakket
Melding zenderupdate
 (hoofdmenu) > Instellingen > Installatie
satellietzenders > Melding zenderupdate
Als nieuwe zenders worden gevonden of zenders zijn
bijgewerkt of verwijderd, verschijnt bij het opstarten
van de TV een bericht. Als u niet wilt dat dit bericht bij
elke zenderupdate wordt weergegeven, kunt u het
bericht uitschakelen.
Optie voor automatische update
 (hoofdmenu) > Instellingen > Installatie
satellietzenders > Optie voor automatische update
Hef de selectie van een satelliet op als u deze niet
automatisch wilt bijwerken.
* Alleen beschikbaar wanneer Lijst met
satellietzenders is ingesteld op Van een gesorteerd
pakket
Handmatige installatie
 (hoofdmenu) > Instellingen > Installatie
satellietzenders > Handmatige installatie
Stel handmatig satellieten in.
• LNB - Selecteer de LNB waaraan u zenders wilt
toevoegen.
• Polarisatie - Selecteer de gewenste polarisatie.
• Modus symboolsnelheid - Selecteer Handmatig om
de symboolsnelheid op te geven.
• Frequentie - Voer de frequentie van de transponder
in.
• Zoeken - Zoek de transponder.
Zenderpakketten
 (hoofdmenu) > Instellingen > Installatie
satellietzenders > Lijst met satellietzenders
Sommige satellieten bieden zenderpakketten met
ongecodeerde zenders (free-to-air) voor een
bepaald land. Andere satellieten bieden
abonnementen aan waarbij u betaald voor een
zenderpakket.
Selecteer Van een gesorteerd zenderpakket om
alleen de zenders van het pakket te installeren of
selecteer Alle zenders, ongesorteerd om het pakket
en alle overige beschikbare zenders te installeren.
Voor abonnementen raden wij een snelle installatie
aan. Als u extra satellieten hebt die geen onderdeel
uitmaken van uw abonnement, raden we een
volledige installatie aan. Alle geïnstalleerde zenders
worden in de zenderlijst geplaatst.
21
Pagina: 21
Satelliet-CAM's
Als u een CAM (Conditional Access Module) met een
smartcard gebruikt om naar satellietzenders te kijken,
wordt u geadviseerd om de CAM in de TV te plaatsten
wanneer u de satellietinstallatie uitvoert.
De meeste CAM's worden gebruikt om zenders te
decoderen.
Met CAM's (CI+ 1.3 met operatorprofiel) worden
satellietzenders erg gemakkelijk geïnstalleerd. De
CAM zal zelf vragen om te installeren. Deze CAM's
installeren en decoderen niet alleen de zenders, maar
kunnen ook gewone zenderupdates verwerken.
Zenderlijst kopiëren
Introductie
Het kopiëren van de zenderlijst dient alleen te
worden uitgevoerd door leveranciers en deskundige
gebruikers.
Met Zenderlijst kopiëren kunt u de op een TV
geïnstalleerde zenders kopiëren naar een andere
Philips-TV uit dezelfde serie. Met Zenderlijst
kopiëren vermijdt u het tijdrovende zoeken naar
zenders door een voorgeprogrammeerde zenderlijst
te uploaden naar een TV. Gebruik een USB-stick van
minimaal 1 GB.
Voorwaarden
• Beide TV's zijn van dezelfde jaar reeks.
• Beide TV's zijn van hetzelfde type hardware. Op het
typeplaatje op de achterkant van de TV kunt u zien
om welk TV-type het gaat. Meestal staat er Q . . . LA
• De softwareversie van de twee TV's komt overeen.
Een zenderlijst kopiëren, versie zenderlijst
controleren
Een zenderlijst kopiëren
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > Zenderlijst kopiëren > Naar USB
kopiëren
Versie zenderlijst controleren
 (Thuis) > Instellingen > Alle
instellingen > Algemene instellingen > Zenderlijst
kopiëren > Huidige versie
Een zenderlijst uploaden
Naar niet-geïnstalleerde TV's
Welke methode u gebruikt om een zenderlijst te
uploaden, is afhankelijk van het feit of uw TV is
geïnstalleerd of niet.
Naar een TV die nog niet is geïnstalleerd
1 - Steek de stekker in het stopcontact om de
installatie te starten en selecteer de gewenste taal en
het land. U kunt Zenders zoeken overslaan. Voltooi de
installatie.
2 - Sluit de USB-stick met de zenderlijst van de
andere TV aan.
3 - U start het uploaden van de zenderlijst door te
drukken
op  (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > Zenderlijst kopiëren > Naar TV
kopiëren. Druk vervolgens op OK. Voer indien nodig
de pincode in.
4 - Er verschijnt een melding als de zenderlijst naar
de TV is gekopieerd. Koppel de USB-stick los.
Naar geïnstalleerde TV's
Welke methode u gebruikt om een zenderlijst te
uploaden, is afhankelijk van het feit of uw TV is
geïnstalleerd of niet.
Naar een TV die al is geïnstalleerd
1 - Controleer de landinstelling van de TV. (Zie
hoofdstuk Zenders opnieuw installeren om deze
instelling te controleren. Volg deze procedure tot u bij
de landinstelling bent. Druk op BACK om de
installatie te annuleren.)
Als het land juist is, gaat u verder met stap 2.
Als het land niet juist is, moet u de TV opnieuw
instellen. Zie hoofdstuk Zenders opnieuw installeren
en start de installatie. Selecteer het juiste land en sla
Zenders zoeken over. Voltooi de installatie. Als u klaar
bent, gaat u terug naar stap 2.
2 - Sluit de USB-stick met de zenderlijst van de
andere TV aan.
3 - U start het uploaden van de zenderlijst door te
drukken
op  (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > Zenderlijst kopiëren > Naar TV
kopiëren. Druk vervolgens op OK. Voer indien nodig
de pincode in.
4 - Er verschijnt een melding als de zenderlijst naar
de TV is gekopieerd. Koppel de USB-stick los.
22
Pagina: 22
Zenderopties
Opties openen
U kunt tijdens het kijken naar een zender een aantal
opties instellen.
Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het
type zender waarnaar u kijkt of van de opgegeven TV-
instellingen.
Het optiemenu openen...
1 - Terwijl u naar een zender kijkt, drukt u
op  OPTIONS .
2 - Druk opnieuw op  OPTIONS om het item te
sluiten.
Ondertiteling
Druk op SUBTITLE als u ondertiteling wilt inschakelen.
U kunt de ondertiteling aan- of uitzetten met
Ondertiteling aan en Ondertiteling uit. Of
selecteer Automatisch.
Automatisch
Als taalinformatie deel uitmaakt van de digitale
uitzending en het programma niet in uw taal (de op
de TV ingestelde taal) wordt uitgezonden, kan de TV
automatisch ondertiteling weergeven in een van de
voorkeurtalen voor ondertiteling. Een van deze talen
voor ondertiteling moet ook deel uitmaken van de
uitzending.
U kunt de voorkeurtalen voor ondertiteling selecteren
bij Taal ondertiteling.
Taal ondertiteling
Als er geen ondertiteling in een van de geselecteerde
talen beschikbaar is, kunt u uit de beschikbare talen
voor ondertiteling een andere taal kiezen. Als er geen
ondertitelingstalen beschikbaar zijn, kunt u deze optie
niet selecteren.
Druk voor meer informatie in Help op de gekleurde
toets  Trefwoorden en zoek Taal ondertiteling.
Audiotaal
Als er geen van de voorkeuraudiotalen beschikbaar is,
kunt u uit de beschikbare audiotalen een andere taal
kiezen. Als er geen audiotalen beschikbaar zijn, kunt u
deze optie niet selecteren.
Druk voor meer informatie in Help op de gekleurde
toets  Trefwoorden en zoek Taal audio.
Dual I-II
Als een audiosignaal twee audiotalen bevat, maar er
voor één taal, of beide, geen taalindicatie wordt
gegeven, is deze optie beschikbaar.
Common Interface
Als prepaid premium inhoud beschikbaar is via een
CAM, kunt u deze optie instellen in de
providerinstellingen.
Mono/Stereo
U kunt het geluid van een analoge zender schakelen
naar mono of stereo.
Schakelen naar mono of stereo...
Stem af op een analoge zender.
1 - Druk op  OPTIONS,
selecteer Mono/Stereo en druk op  (rechts).
2 - Selecteer Mono of Stereo en druk op OK.
3 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het
menu te sluiten.
Status
Selecteer Status voor technische informatie over de
zender of over het aangesloten apparaat waarnaar u
zit te kijken.
HbbTV op deze zender
Als u de HbbTV-pagina's van een bepaalde zender
niet wilt, kunt u HbbTV voor deze zender blokkeren.
1 - Stem af op de zender waarvan u de HbbTV-
pagina's wilt blokkeren.
2 - Druk op  OPTIONS, selecteer HbbTV op deze
zender en druk op  (rechts).
3 - Selecteer Uit en druk vervolgens op OK.
4 - Druk op  (links) om één stap terug te gaan of
druk op  BACK om het menu te sluiten.
HbbTV volledig blokkeren op TV…
 (Thuis) > Instellingen > Alle
instellingen > Algemene
instellingen > Geavanceerd > HbbTV > Uit
Universele toegang
Alleen beschikbaar wanneer Universele toegang is
ingesteld op Aan.
 (Thuis) > Instellingen > Alle
instellingen > Universele toegang > Universele
23
Pagina: 23
toegang > Aan.
Druk voor meer informatie in Help op de gekleurde
toets  Trefwoorden en zoek Universele toegang.
Delen
Hiermee kunt u uw activiteiten via sociale netwerken
(zoals Twitter of e-mail) delen.
Videoselectie
Digitale TV-zenders kunnen meerdere videosignalen
aanbieden (multi-feed uitzendingen), met
verschillende camerastandpunten of -hoeken bij
dezelfde scène of verschillende programma's op één
TV-zender. Op de TV verschijnt een bericht als
dergelijke TV-zenders beschikbaar zijn.
7.3
Zenderlijst
Zenderlijst openen
De huidige zenderlijst openen...
1 - Druk op  om over te schakelen op TV.
2 - Druk op  LIST om de huidige zenderlijst te
openen.
3 - Druk op  OPTIONS > Zenderlijst selecteren
en selecteer één zenderlijst waarnaar u wilt kijken.
4 - Druk nogmaals op  LIST om de zenderlijst te
sluiten.
Opties van zenderlijst
Optiemenu openen
U opent als volgt het optiemenu voor de zenderlijst…
• Druk op  om over te schakelen op TV.
• Druk op  LIST om de huidige zenderlijst te
openen.
• Druk op  OPTIONS en selecteer een van de
opties.
• Druk nogmaals op  LIST om de zenderlijst te
sluiten.
Zendernaam wijzigen
1 - Druk op  om over te schakelen op TV.
2 - Druk op  LIST om de huidige zenderlijst te
openen.
3 - Selecteer een zender waarvan u de naam wilt
wijzigen.
4 - Druk op  OPTIONS > Naam zender wijzigen
en druk op OK.
5 - Druk in het invoerveld op OK om het
schermtoetsenbord te openen of druk op 
BACK om het schermtoetsenbord te verbergen.
6 - Gebruik de navigatietoetsen om een teken te
selecteren en druk op OK.
- Druk op  (rode toets) voor invoer met kleine
letters
- Druk op  (groene toets) voor invoer met
hoofdletters
- Druk op  (gele toets) als u een getal of symbool
wilt invoeren
- Druk op  (blauwe toets) als u een teken wilt
verwijderen
7 - Selecteer Gereed wanneer u klaar bent met
bewerken.
8 - Druk nogmaals op  LIST om de zenderlijst te
sluiten.
Zenderfilter selecteren
 LIST >  OPTIONS > Digitaal/analoog, Geen
restrictie/gecodeerd
Selecteer een van de zendercombinaties die in de
zenderlijst wordt weergegeven.
Een lijst met favoriete zenders maken of bewerken
 LIST >  OPTIONS > Favorietenlijst maken
Selecteer een zender en druk op OK om deze aan
een favorietenlijst toe te voegen. Druk op  Gereed
wanneer u klaar bent.
 LIST >  OPTIONS > Favor. bewerken
Selecteer een zender en druk op OK om deze toe te
voegen aan of te verwijderen uit een lijst met
favoriete zenders. Druk op  Gereed wanneer u
klaar bent.
Zenderreeks selecteren
 LIST >  OPTIONS > Zenderreeks selecteren
Selecteer een zenderbereik in een favorietenlijst.
Druk op OK wanneer u klaar bent.
Zenderlijst selecteren
 LIST >  OPTIONS > Zenderlijst selecteren
Selecteer een zenderbereik in een favorietenlijst.
Druk op OK wanneer u klaar bent.
24
Pagina: 24
Zenders zoeken
 LIST >  OPTIONS > Zender zoeken
U kunt naar een zender zoeken in een lange
zenderlijst.
1 - Druk op  om over te schakelen op TV.
2 - Druk op  LIST om de huidige zenderlijst te
openen.
3 - Druk op  OPTIONS > Zender zoeken en druk
op OK.
4 - Druk in het invoerveld op OK om het
schermtoetsenbord te openen of druk op 
BACK om het schermtoetsenbord te verbergen.
5 - Gebruik de navigatietoetsen om een teken te
selecteren en druk op OK.
- Druk op  (rode toets) voor invoer met kleine
letters
- Druk op  (groene toets) voor invoer met
hoofdletters
- Druk op  (gele toets) als u een getal of symbool
wilt invoeren
- Druk op  (blauwe toets) als u een teken wilt
verwijderen
6 - Selecteer Gereed wanneer u klaar bent met
bewerken.
7 - Druk nogmaals op  LIST om de zenderlijst te
sluiten.
Zender vergrendelen of ontgrendelen
 LIST >  OPTIONS > Zender vergrendelen,
Zender ontgrendelen
Om te voorkomen dat kinderen naar bepaalde
zenders kunnen kijken, kunt u die zenders
vergrendelen. Om naar een vergrendelde zender te
kijken, moet u eerst de pincode van vier cijfers voor
het kinderslot invoeren. Het is niet mogelijk om
programma's van aangesloten apparaten te
vergrendelen.
Naast het logo van de vergrendelde zender ziet u .
Favorietenlijst verwijderen
 LIST >  OPTIONS > Favorietenlijst
verwijderen
Selecteer Ja om de bestaande lijst met favorieten te
verwijderen.
7.4
Favoriete zenders
Over favoriete zenders
U kunt een lijst met favoriete zenders maken die
alleen de zenders bevat die u wilt bekijken. Wanneer
de lijst met favorieten is geselecteerd, worden alleen
uw favoriete zenders getoond tijdens het doorlopen
van de zenders.
Een favorietenlijst maken
1 - Terwijl u naar een TV-zender kijkt, drukt u
op  LIST om de zenderlijst te openen.
2 - Selecteer de zender en druk op  Als favoriet
markeren om deze als favoriet te markeren.
3 - De geselecteerde zender wordt gemarkeerd met
een .
4 - Druk op  BACK om de actie te voltooien. De
zenders worden toegevoegd aan de lijst met
favorieten.
Een zender uit de lijst met favorieten
verwijderen
Om een zender uit de lijst met favorieten te
verwijderen, selecteert u de zender met .
Vervolgens drukt u nogmaals op  Mark. als
favoriet opheffen om de markering als favoriet
ongedaan te maken.
Zenders herordenen
U kunt de volgorde van de zenders in de zenderlijst
Favorieten wijzigen.
1 - Druk terwijl u naar een TV-zender kijkt op
 LIST >  OPTIONS > Zenderlijst selecteren.
2 - Selecteer Favoriete antennezender, Favoriete
kabelzender of Favoriete satellietzender* en druk
op OK.
3 - Selecteer de zender die u wilt verplaatsen en
druk op OK.
4 - Druk op de navigatietoetsen om de gemarkeerde
zender naar een andere locatie te verplaatsen en
druk op OK.
5 - Druk op OK als u klaar bent.
* De optie Alleen satellietzender kan worden gezocht
op de TV-modellen xxPUS6162, xxPUS6262.
25
Pagina: 25
7.5
Teletekst
Ondertiteling vanuit teletekst
Als u afstemt op een analoge zender, moet u de
ondertiteling voor elke zender afzonderlijk
beschikbaar stellen.
1 - Schakel over naar een zender en druk op TEXT
om teletekst te openen.
2 - Ga naar de pagina voor ondertiteling, meestal
888.
3 - Druk nogmaals op TEXT om teletekst te sluiten.
Als u Aan selecteert in het menu Ondertiteling terwijl
u naar een analoge zender aan het kijken bent,
worden de ondertitels, indien beschikbaar,
weergegeven.
Om erachter te komen of een zender analoog of
digitaal is, schakelt u over naar de zender en drukt u
op  INFO .
Teletekstpagina's
U opent teletekst door tijdens het kijken naar een TV-
zender op TEXT te drukken.
Druk nogmaals op TEXT om teletekst te sluiten.
Een teletekstpagina selecteren
Een pagina selecteren . . .
1 - Voer het paginanummer in met de
nummertoetsen.
2 - Gebruik de pijltjestoetsen om te navigeren.
3 - Druk op een gekleurde toets om een van de
gekleurde onderwerpen onder in het scherm te
selecteren.
Teletekstsubpagina's
Een teletekstpagina kan meerdere subpagina's
bevatten. De nummers van de subpagina's worden
weergegeven op een balk naast het nummer van de
hoofdpagina.
Druk op  of  om een subpagina te selecteren.
T.O.P.- Teletekstpagina's
Sommige zenders bieden T.O.P.- teletekst.
Om T.O.P.- Als u teletekstpagina's binnen teletekst
wilt openen, drukt u op OPTIONS en selecteert
u T.O.P.-overzicht.
Teletekstopties
Druk in Teletekst op  OPTIONS om de volgende
opties te selecteren…
• Pagina vastzetten
Automatisch afwisselen van subpagina's stoppen.
• Dual screen / Full screen
De TV-zender en teletekst naast elkaar weergeven.
• T.O.P.-overzicht
Om T.O.P.- teletekst.
• Vergroten
De teletekstpagina vergroten zodat u deze
gemakkelijker kunt lezen.
• Onthullen
Verborgen informatie op een pagina zichtbaar maken.
• Subpagina’s doorlopen
om subpagina's te doorlopen wanneer deze
beschikbaar zijn.
• Taal
De tekengroep van teletekst wijzigen.
• Teletekst 2.5
Teletekst 2.5 activeren voor meer kleuren en een
betere grafische weergave.
Teletekst instellen
Teleteksttaal
Bij sommige zenders van digitale TV zijn meerdere
teleteksttalen beschikbaar.
Voorkeurtaal teletekst instellen
 (Thuis) > Instellingen > Alle
instellingen > Regio en taal > Taal > Voorkeurtaal
teletekst, Alternatieve taal teletekst
Teletekst 2.5
Teletekst 2.5 biedt, indien beschikbaar, meer kleuren
en een betere grafische weergave. Teletekst 2.5 is de
standaardfabrieksinstelling.
Teletekst 2.5 uitschakelen…
1 - Druk op TEXT.
2 - Druk wanneer Teletekst op het scherm wordt
weergegeven, op OPTIONS.
3 - Selecteer Teletekst 2.5 > Uit.
4 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het
menu te sluiten.
26
Pagina: 26
8
TV-gids
8.1
Wat hebt u nodig
In de TV-gids vindt u het overzicht van de huidige en
geprogrammeerde TV-programma's van uw zenders.
Afhankelijk van waar de TV-gidsgegevens vandaan
komen, worden er analoge en digitale of alleen
digitale zenders weergegeven. Niet alle zenders
bieden TV-gidsgegevens.
De TV kan TV-gidsgegevens verzamelen voor de op
de TV geïnstalleerde zenders (bijv. de zenders die u
bekijkt met TV kijken). De TV kan geen TV-
gidsgegevens ophalen voor via een digitale ontvanger
bekeken zenders.
8.2
De TV-gids gebruiken
De TV-gids openen
Druk op  TV GUIDE om de TV-gids te openen.
Druk opnieuw op  TV GUIDE om de TV-gids te
sluiten.
De eerste keer dat u de TV-gids opent, scant de TV
alle TV-zenders op programma-informatie. Dit kan
een aantal minuten in beslag nemen. De TV-
gidsgegevens worden opgeslagen op de TV.
Afstemmen op een programma
Overschakelen naar een programma
• Vanuit de TV-gids kunt u overschakelen naar een
programma dat op dat moment wordt uitgezonden.
• Gebruik de pijltoetsen om een programma te
markeren en te selecteren.
• Ga naar rechts om de programma's te bekijken die
voor later die dag staan geprogrammeerd.
• Om over te schakelen naar het programma (de
zender), selecteert u het programma en drukt u op
OK.
Gedetailleerde programmagegevens bekijken
Als u gedetailleerde gegevens van het geselecteerde
programma wilt oproepen, drukt u op  INFO .
Dag wijzigen
Als de TV-gidsgegevens afkomstig zijn van de
omroep, kunt u op  + drukken om het overzicht
voor een van de komende dagen te bekijken. Druk op
 - om terug te gaan naar de vorige dag.
U kunt ook op  OPTIONS drukken en Dag wijzigen
selecteren.
Herinnering instellen
U kunt een herinnering instellen voor een programma.
Een bericht waarschuwt u dat het programma gaat
beginnen. U kunt onmiddellijk afstemmen op deze
zender.
In de TV-gids is een programma met een herinnering
gemarkeerd met een  (klok).
Een herinnering instellen…
1 - Druk op TV GUIDE en selecteer een komend
programma.
2 - Druk op  Herinn. instellen en druk op OK.
Een herinnering wissen…
1 - Druk op  TV GUIDE en selecteer een
programma met de herinnering. Dit programma heeft
een  (klok).
2 - Druk op  Herinner. wissen en selecteer Ja.
Druk vervolgens op OK.
Zoeken op genre
Als de informatie beschikbaar is, kunt u naar
programma's zoeken op genre, zoals films, sport,
enzovoort.
Als u op genre naar programma's wilt zoeken, drukt u
op  OPTIONS en selecteert u Zoeken op genre.
Selecteer een genre en druk op OK. De lijst met
gevonden programma's wordt weergegeven.
Lijst van herinneringen
U kunt een lijst weergeven van de herinneringen die u
hebt ingesteld.
Lijst van herinneringen
De lijst van herinneringen openen…
1 - Druk op  TV GUIDE.
2 - Druk op  OPTIONS en selecteer Alle
herinneringen.
3 - Selecteer in de lijst met herinneringen de
herinnering die u wilt verwijderen. De geselecteerde
herinnering wordt gemarkeerd als .
27
Pagina: 27
4 - Druk op  BACK , selecteer Geselect.
wissen en druk op OK.
5 - Selecteer Sluiten om de lijst met herinneringen
te sluiten.
Een opname instellen
U kunt een opname instellen in de TV-gids.
In de TV-gids wordt een programma dat is ingesteld
voor opname, gemarkeerd met een  .
Druk om de opnamelijst te bekijken op 
Opnames , een programma dat staat ingesteld om te
worden opgenomen is gemarkeerd met een  (rode
stip) vóór de programmanaam.
Een programma opnemen…
1 - Druk op TV GUIDE en selecteer een komend of
gestart programma.
2 - Druk op de gekleurde toets  Opname .
Een opname annuleren…
1 - Druk op  TV GUIDE en selecteer een
programma dat is ingesteld voor opname.
2 - Druk op de gekleurde toets  Wis opname.
28
Pagina: 28
9
TV opnemen en
pauzeren
9.1
Opnemen
Wat hebt u nodig
U kunt een digitale TV-uitzending opnemen en deze
later bekijken.
Om een TV-programma op te nemen, is het volgende
nodig…
• een aangesloten USB-schijf die op deze TV is
geformatteerd;
• digitale TV-zenders die op deze TV zijn
geïnstalleerd;
• de ontvangst van zenderinformatie voor de
elektronische TV-gids;
• een betrouwbare TV-klokinstelling. Als u de TV-klok
handmatig opnieuw instelt, kunnen de opnames
mislukken.
U kunt niet opnemen wanneer er een TV programma
wordt gepauzeerd.
Sommige DVB-aanbieders hebben andere restricties
betreffende auteurswetgeving door middel van DRM-
technologie (Digital Right Management). Er kunnen
restricties bestaan op het uitzenden van beschermde
zenders, opnemen, de geldigheid van een opname
of het aantal weergaven. Wellicht is opnemen
helemaal verboden. Als u probeert een beschermde
uitzending op te nemen of een verlopen opname af
te spelen, wordt er een foutmelding weergegeven.
Een programma opnemen
Nu opnemen
Druk op  (Opname) als u het programma wilt
opnemen waar u naar kijkt. De opname start
onmiddellijk.
Druk op  (Stoppen) om de opname te stoppen.
Wanneer TV-gidsgegevens beschikbaar zijn, wordt
het programma waarnaar u kijkt opgenomen vanaf
het moment dat u op de opnametoets drukt totdat
het programma eindigt.
• Als u de TV-gidsgegevens via internet ontvangt, kunt
u de eindtijd van de opname in het pop-upvenster
aanpassen voordat u de opname bevestigt.
• Als u de TV-gidsgegevens van de zender ontvangt,
start de opname meteen. U kunt de eindtijd van de
opname aanpassen in de lijst met opnames.
Een opname programmeren
U kunt een opname programmeren van een
programma dat vandaag of de komende acht dagen
wordt uitgezonden. De TV gebruikt de gegevens van
de TV-gids om de opname te starten en beëindigen.
Een programma opnemen…
1 - Druk op  TV GUIDE.
2 - Selecteer in de TV-gids de zender en het
programma dat u wilt opnemen. Druk op  (rechts)
of  (links) om door de programma's van de zender
te gaan.
3 - Druk op  Opnemen als het programma is
gemarkeerd. Het programma is nu geprogrammeerd
om te worden opgenomen. Er wordt automatisch een
waarschuwing weergegeven wanneer u
overlappende opnames hebt geprogrammeerd. Als u
een programma wilt opnemen wanneer u niet thuis
bent, vergeet dan niet de TV op stand-by te zetten en
de USB-schijf in te schakelen.
Opnamelijst
U kunt uw opnamen weergeven en beheren in de lijst
met opnamen. Naast de lijst met opnamen is er een
aparte lijst voor geprogrammeerde opnamen en
herinneringen.
De lijst met opnamen openen…
Druk op  TV GUIDE.
1 - Druk op de gekleurde toets  Opnames .
2 - Selecteer in de lijst met opnamen de tabbladen
Nieuw, Gezien of Verlopen en druk op OK om uw
weergave te filteren.
3 - Als u een opname in de lijst hebt geselecteerd,
kunt u deze verwijderen met de gekleurde
toets  Verwijderen . U kunt de naam van een
opname wijzigen met de gekleurde toets  Naam
wijzigen .
Soms beperken zenders het aantal dagen dat een
opname kan worden bekeken. Na het verstrijken van
deze periode wordt de opname gemarkeerd als
verlopen. Bij de desbetreffende opname in de lijst
wordt dan het aantal dagen weergegeven voordat de
kijktermijn is verlopen.
Als een geprogrammeerde opname door de zender is
verhinderd of als de uitzending is onderbroken, wordt
een opname gemarkeerd als Mislukt.
29
Pagina: 29
Handmatig opnemen
U kunt een opname programmeren die niet aan een
specifiek TV-programma is gekoppeld. U stelt zelf het
type tuner, de zender en de begin- en eindtijd in.
Handmatig een opname programmeren…
1 - Druk op  TV GUIDE.
2 - Druk op de gekleurde toets  Opnames .
3 - Selecteer boven aan het
scherm  Geprogrammeerd en druk op OK.
4 - Druk op de gekleurde
toets  Programmeren en druk op OK.
5 - Selecteer de tuner waarmee u wilt opnemen en
druk op OK.
6 - Selecteer de zender die u wilt opnemen en druk
op OK.
7 - Selecteer de dag van de opname en druk op OK.
8 - Stel de begin- en eindtijd van de opname in.
Selecteer een knop en gebruik de toetsen 
(omhoog) of  (omlaag) om de uren en minuten in te
stellen.
9 - Selecteer Programmeren en druk op OK om de
handmatige opname te programmeren.
De opname wordt weergegeven in de lijst met
geprogrammeerde opnamen en herinneringen.
Opname bekijken
Een opname bekijken…
1 - Druk op  TV GUIDE.
2 - Druk op de gekleurde toets  Opnames .
3 - Selecteer in de lijst met opnames de opname die
u nodig hebt en druk op OK om te beginnen met
kijken.
4 - U kunt de toetsen  (pauze),  (afspelen), 
(terugspoelen),  (vooruit spoelen) of  (stoppen)
gebruiken.
5 - Om terug te schakelen naar TV kijken drukt u
op  EXIT.
9.2
TV pauzeren
Wat hebt u nodig
Om een TV-programma te pauzeren, is het volgende
nodig…
• een aangesloten USB-schijf die op deze TV is
geformatteerd;
• digitale TV-zenders die op deze TV zijn
geïnstalleerd;
• de ontvangst van zenderinformatie voor de
elektronische TV-gids.
Wanneer de USB-schijf is aangesloten en
geformatteerd, wordt de TV-uitzending opgeslagen
die u bekijkt. Als u overschakelt naar een andere
zender, wordt de uitzending van de vorige zender
gewist. De uitzending wordt ook gewist als u de TV
overschakelt naar stand-by.
U kunt TV pauzeren niet gebruiken terwijl u opneemt.
Een programma pauzeren
Een uitzending pauzeren en hervatten…
• Druk op  (Pauze) om een TV-uitzending te
pauzeren. Een voortgangsbalk verschijnt kort onder
aan het scherm.
• Druk nogmaals op  (Pauze) om de voortgangsbalk
weer te geven.
• Druk op  (Afspelen) om verder te gaan met kijken.
Wanneer de voortgangsbalk op het scherm wordt
weergegeven, drukt u op  (Terugspoelen) of op
 (Vooruitspoelen) om te bepalen vanaf welk punt u
het gebufferde programma wilt bekijken. Druk
meerdere malen op deze toetsen om sneller achteruit
of vooruit te spoelen.
Als u naar de actuele TV-uitzending wilt
overschakelen, drukt u op  (Stoppen).
Terugspelen
Omdat de uitzending waarnaar u kijkt, wordt
opgeslagen, kunt u deze doorgaans enkele seconden
terugspoelen.
Een huidige uitzending opnieuw afspelen…
1 - Druk op  (Pauze)
2 - Druk op  (Terugspoelen). U kunt meerdere
malen op  drukken om te selecteren waar u wilt
beginnen met het bekijken van de gepauzeerde
uitzending. Druk meerdere malen op deze toetsen om
sneller achteruit of vooruit te spoelen. Op een
gegeven moment bereikt u het begin van het
opgeslagen programma of de maximale tijdsduur.
3 - Druk op  (Afspelen) om de uitzending weer te
bekijken.
4 - Druk op  (Stoppen) om de uitzending live te
bekijken.
30
Pagina: 30
10
Video's, foto's en
muziek
10.1
Van een USB-aansluiting
U kunt uw foto's bekijken of uw muziek en video's
afspelen vanaf een aangesloten USB-stick of USB-
schijf.
Sluit een USB-stick of een USB-schijf op een van de
USB-aansluitingen aan terwijl de TV aanstaat.
Druk op  SOURCES en selecteer  USB . Nu
kunt u door de mapstructuur op uw vaste USB-schijf
bladeren.
Waarschuwing
Als u een programma probeert te pauzeren of op te
nemen terwijl er een USB-schijf op de TV is
aangesloten, wordt u gevraagd de USB-schijf te
formatteren. Als u dit doet, worden alle bestanden
verwijderd die op die USB-schijf staan.
10.2
Foto's
Foto’s bekijken
1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en
druk op OK.
2 - Selecteer  USB-stick en druk op  (rechts)
om het gewenste USB-apparaat te selecteren.
3 - Selecteer Foto, u kunt
op  Sorteren drukken om op datum, maand, jaar
of alfabetisch op naam door uw foto's te bladeren.
4 - Selecteer een van de foto's en druk op OK om
de geselecteerde foto te bekijken.
• Als u foto's wilt bekijken, selecteert u Foto's op de
menubalk, selecteert u een miniatuurafbeelding van
een foto en drukt u op OK.
• Als er zich meerdere foto's in dezelfde map
bevinden, selecteert u een foto en drukt u op 
Diapresentatie om een diapresentatie van alle foto's
in deze map te starten.
• Bekijk een foto en druk op  INFO om de
onderstaande informatie weer te geven:
Voortgangsbalk, Bedieningsbalk voor afspelen, 
(Naar de vorige foto in een map),  (Naar de
volgende foto in een map),  (Afspelen
diavoorstelling starten),  (Afspelen
onderbreken),  (Diavoorstelling starten),  (De
foto draaien)
Foto-opties
Druk terwijl er een foto op het scherm wordt
weergegeven opOPTIONS om...
Lijst/Miniaturen
Foto's weergeven in een lijst of als miniaturen.
Shuffle uit, Shuffle aan
De beelden in de vaste of een willekeurige volgorde
weergeven.
Herhalen, Eén keer afspelen
De beelden herhaaldelijk of één keer afspelen.
Snelheid diapresentatie
De snelheid van de diapresentatie instellen.
Overgangen diapresentatie
De overgang tussen afbeeldingen instellen.
10.3
Video's
Video's afspelen
Een video op TV afspelen…
Selecteer  Video's , selecteer de bestandsnaam en
druk op OK.
• Om de video tijdelijk stop te zetten, drukt u op OK.
Druk nogmaals op OK om het nummer te hervatten.
• Als u snel terug of vooruit wilt spoelen, drukt u
op  of . Druk een paar keer achter elkaar op de
toetsen om sneller te spoelen (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
• Om naar de volgende video in een map te gaan,
drukt u op OK om te pauzeren en selecteert u  op
het scherm en drukt u op OK.
• Druk op  (Stoppen) om het afspelen van de video
stop te zetten.
• Druk op  om terug te gaan naar de map.
Videomap openen
1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en
druk op OK.
2 - Selecteer  USB-stick en druk op  (rechts)
om het gewenste USB-apparaat te selecteren.
3 - Selecteer Video's en selecteer een van de
video's. Druk op OK om de geselecteerde video af
te spelen.
• Selecteer een video en druk op  INFO om
bestandsinformatie weer te geven.
• Speel een video af en druk op  INFO om de
volgende informatie weer te geven:
Voortgangsbalk, Bedieningsbalk voor
afspelen,  (Naar de vorige video in een
map),  (Naar de volgende video in een
map),  (Afspelen),  (Terugspoelen),  (Snel
vooruitspoelen),  (Afspelen
onderbreken),  (Alles afspelen/1x
afspelen),  (Shuffle aan/Shuffle uit)
31
Pagina: 31
Video-opties
Druk tijdens het afspelen van de video op 
OPTIONS om…
Ondertiteling
Als u de ondertiteling wilt weergeven (indien
beschikbaar) selecteert u Aan, Uit of Aan indien
gedempt.
Tekenset
Selecteer een van de tekensetsystemen.
Audiotaal
De audiotaal afspelen als deze beschikbaar is.
Status
Bestandsgegevens weergeven, zoals de
geluidsmodus.
Herhalen, Eén keer afspelen
Een video herhaaldelijk of eenmaal afspelen.
10.4
Muziek
Muziek afspelen
Muziekmap openen
1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en
druk op OK.
2 - Selecteer  USB-stick en druk op  (rechts)
om het gewenste USB-apparaat te selecteren.
3 - Selecteer Muziek en selecteer de gewenste
muziek. Druk op OK om de geselecteerde muziek af
te spelen.
• Selecteer muziek en druk op  INFO om
bestandsinformatie weer te geven.
• Speel muziek af en druk op  INFO om de
volgende informatie weer te geven:
Voortgangsbalk, Bedieningsbalk voor
afspelen,  (Naar het vorige nummer in een
map),  (Naar het volgende nummer in een
map),  (Afspelen),  (Terugspoelen),  (Snel
vooruitspoelen),  (Afspelen
onderbreken),  (Alles afspelen/1 afspelen)
Muziekopties
Opties voor het afspelen van muziek...
Herhalen, Eén keer afspelen
Een nummer herhaaldelijk of eenmaal afspelen.
32
Pagina: 32
11
Menu's met TV-
instellingen openen
11.1
Overzicht Hoofdmenu
Druk op  (Thuis) om een van de onderstaande
menu's te selecteren en druk vervolgens op OK.
Zenders
Deze rij bevat alle zenders.
• Druk op OK om de TV-gids te openen.
• Druk op  (links) om zenders met zenderlogo's weer
te geven, of selecteer alles bekijken om alle zenders
weer te geven.
Bronnen
Deze rij bevat de beschikbare bronnen in de TV.
Kenmerken en functies
Deze rij bevat de TV-functies die u kunt gebruiken.
Instellingen
Deze rij bevat instellingen die u zelf kunt bepalen.
11.2
Menu Kenmerken en functies
Smart TV
Smart TV-pagina openen.
TV-gids
Druk voor meer informatie in Help op de gekleurde
toets  Trefwoorden en zoek TV-gids.
Opnamen
Druk voor meer informatie in Help op de gekleurde
toets  Trefwoorden en zoek Opnamen.
Zender
Lijst met zenders bekijken.
Software bijwerken
Druk voor meer informatie in Help op de gekleurde
toets  Trefwoorden en zoek Software bijwerken.
Demomenu
Demomenu bekijken voor een demonstratie van deze
TV.
11.3
Snelle instellingen en Alle
instellingen
Menu Snelle instellingen:
Druk op de  SETUP-toets van de
afstandsbediening om het menu Snelle instellingen
met veelgebruikte instellingen te openen.
• Beeldstijl - selecteer een van de vooraf ingestelde
beeldstijlen voor een ideale beeldweergave.
• Beeldformaat - selecteer een van de vooraf
ingestelde beeldformaten die geschikt zijn voor het
scherm.
• Geluidsstijl - selecteer een van de vooraf
ingestelde geluidsstijlen voor de ideale
geluidsinstellingen.
• Ambilight-stijl - selecteer een van de vooraf
ingestelde Ambilight-stijlen.
• Ambilight+hue - schakel Ambilight+hue in of uit.
• Volume hoofdtelefoon - stel het volume van een
aangesloten hoofdtelefoon in.
• Audio out (audio-uitgang) - stel in of geluid van de
TV wordt afgespeeld op de TV of op een aangesloten
audiosysteem.
• Klok - geef de klok weer in de rechterbovenhoek
van het TV-scherm.
• Sleeptimer - stel de TV in om na een vooraf
ingestelde tijd automatisch naar stand-by over te
schakelen.
• Alle instellingen - open het menu met alle
instellingen.
• Help - hier vindt u meer informatie over uw TV en
kunt u een diagnose stellen. Druk in Help op de
gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Menu
Help voor meer informatie.
Menu Alle instellingen:
Druk op de toets  (Thuis) op de
afstandsbediening, selecteer Instellingen > Alle
instellingen en druk op OK.
11.4
Alle instellingen
Beeldinstellingen
Beeldstijl
Een stijl selecteren
U kunt het beeld op eenvoudige wijze aanpassen
door een vooraf geprogrammeerde beeldstijl te
selecteren.
33
Pagina: 33
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Beeldstijl
De beschikbare beeldstijlen zijn...
• Persoonlijk - De beeldvoorkeuren die u hebt
ingesteld tijdens de eerste maal opstarten
• Levendig - Ideaal voor TV kijken bij daglicht
• Natuurlijk - Instelling voor natuurlijke beelden
• Standaard - de meest energiezuinige instelling
• Films - zeer geschikt voor het kijken van films
• Game - Ideaal voor gaming met een spelconsole
Een stijl aanpassen
U kunt beeldinstellingen in de
geselecteerde beeldstijl,
zoals Kleur, Contrast of Scherpte, aanpassen en
opslaan.
Een stijl herstellen
Als u de oorspronkelijke instellingen van de stijl wilt
herstellen, selecteert u opnieuw Beeldstijl en drukt u
op  Herstel stijl.
Sluit HDMI-apparaten die HDR ondersteunen aan op
HDMI 1 en HDMI 2.
De stijlen voor HDR-inhoud zijn...
• HDR Personal
• HDR Intens
• HDR Natuurlijk
• HDR Films
• HDR Game
Kleur, contrast, scherpte, helderheid
De beeldkleur aanpassen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Kleur
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) om
de waarde voor kleurverzadiging van het beeld aan te
passen.
Het beeldcontrast aanpassen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Contrast
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u
de contrastwaarde van het beeld wilt aanpassen.
U kunt de contrastwaarde verlagen als u het
stroomverbruik wilt doen afnemen.
De beeldscherpte aanpassen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Scherpte
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u
de waarde van de beeldscherpte wilt aanpassen.
De helderheid van het beeld aanpassen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Helderheid
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als
u het helderheidsniveau van het beeldsignaal wilt
instellen.
Opmerking: Bij een groot verschil tussen de
helderheidswaarde en de referentiewaarde (50)
neemt het contrast af.
Geavanceerde beeldinstellingen
Computer
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Computer
Stel in op Aan voor de ideale beeldinstelling als u de
TV wilt gebruiken als computerscherm.
• Laat de instelling op Uit staan wanneer u HDR-video
bekijkt via een HDMI-poort.
Kleurinstellingen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Kleur
De kleurverbetering aanpassen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Kleur > Kleurverbetering
Selecteer Maximum, Medium of Minimum om het
niveau van de kleurintensiteit en de details in heldere
kleuren in te stellen.
De vooraf ingestelde kleurtemperatuur selecteren
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Kleur > Kleurtemperatuur
Selecteer Normaal, Warm of Koel om de gewenste
kleurtemperatuur in te stellen.
Kleurtemperatuur aanpassen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Kleur > Kleurtemperatuur >
34
Pagina: 34
Aangepast
Selecteer Aangepast in het
menu Kleurtemperatuur als u een eigen
kleurtemperatuur wilt instellen. Druk op de
pijlen  (omhoog) of  (omlaag) om de waarden
aan te passen.
Contrastinstellingen
Contrastmodi
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Contrast > Contrastmodus
Selecteer Normaal, Geoptimaliseerd voor beelden
of Geoptimaliseerd voor energiebesparing als u de
TV zo wilt instellen dat het contrast automatisch
wordt aangepast voor optimaal beeld of voor
optimaal energieverbruik. Selecteer Uit als u deze
aanpassing wilt uitschakelen.
HDR Plus
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Contrast > HDR Plus
Stel HDR Plus in op Uit, Minimum, Medium of
Maximum om het niveau in te stellen waarop de TV
automatisch zorgt voor een superieur contrast en
superieure helderheid van HDR-content.
Opmerking: Beschikbaar wanneer het HDR-signaal
(High-Dynamic Range) wordt gedetecteerd.
• De TV kan HDR-programma's* afspelen vanaf HDMI
2- of HDMI 3-aansluitingen, een uitzending, een
internetbron (bijv. Netflix) of een aangesloten USB-
geheugenapparaat.
* Alleen HDR10 en Hybrid Log Gamma HDR worden
ondersteund
Dynamisch contrast
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Contrast > Dynamisch contrast
Selecteer Maximum, Medium of Minimum als
u het niveau wilt instellen waarmee de TV de details
automatisch verbetert in donkere, halfdonkere en
lichte delen van het beeld.
Videocontrast, Gamma
Videocontrast
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Contrast > Videocontrast
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u
het niveau van het videocontrast wilt aanpassen.
Gamma
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Contrast > Gamma
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u
een niet-lineaire instelling voor de helderheid en het
contrast van het beeld wilt opgeven.
Ultra-resolutie
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Scherpte > Ultra Resolution
Selecteer Aan voor ongelooflijk scherpe lijnen en
details.
Scherp beeld
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Scherp beeld
Ruisonderdrukking
 (Thuis) > Instellingen > Alle
instellingen > Beeld > Geavanceerd > Scherp
beeld > Ruisreductie
Selecteer Maximum, Medium of Minimum als
u het niveau wilt instellen waarop de ruis in video-
inhoud wordt verwijderd.
Ruis heeft meestal de vorm van kleine bewegende
puntjes in het scherm.
MPEG-artefactreductie
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Scherp
beeld > MPEG-artefactreductie
Selecteer Maximum, Medium of Minimum voor
verschillende gradaties waarin de artefacten in
digitale video-inhoud worden verzacht.
MPEG-artefacten hebben meestal de vorm van
kleine blokjes of kartelranden op het scherm.
Bewegingsinstellingen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Motion
Motionstijlen
35
Pagina: 35
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Motion > Motionstijlen
Motionstijlen bieden geoptimaliseerde
motioninstellingsmodi voor verschillende video-
inhoud.
Selecteer Uit om de functie uit te schakelen of
selecteer een van de motionstijlen voor een betere
kijkervaring.
(Film, Sport, Normaal, Vloeiend of Persoonlijk)
Niet beschikbaar in onderstaande gevallen:
•
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Computer > Aan
•
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Beeldstijl > Game.
Natural Motion
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Geavanceerd > Motion > Natural Motion
Met Natural Motion worden bewegingen soepel en
vloeiend.
• Selecteer Maximum, Medium of Minimum voor
verschillende maten waarin u trillingen, zichtbaar in
films op TV, kunt verminderen.
• Selecteer Minimum of Uit als ruis zichtbaar is
wanneer u bewegend beeld op het scherm afspeelt.
Opmerking: Alleen beschikbaar
wanneer Motionstijlen is ingesteld op Persoonlijk.
Beeldformaat
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Beeldformaat
Als het beeld niet schermvullend wordt weergegeven
en zwarte balken aan de boven- of onderkant of aan
beide zijden worden weergegeven, kunt u het beeld
zo instellen dat dit het hele scherm in beslag neemt.
Een basisinstelling selecteren om het scherm te
vullen…
• Breedbeeld – hiermee wordt het beeld
automatisch naar breedbeeld gezoomd.
• Scherm vullen – hiermee wordt het beeld
automatisch zodanig vergroot dat het hele scherm
wordt gevuld. De beeldvervorming is minimaal en de
ondertiteling blijft zichtbaar. Dit beeldformaat is niet
geschikt voor de PC-modus. Bij niet veel
voorkomende beeldformaten blijven zwarte balken
mogelijk zichtbaar.
• Aanpassen aan scherm – hiermee wordt het beeld
ingezoomd om het scherm te vullen zonder
vervorming. Zwarte balken blijven mogelijk zichtbaar.
Niet ondersteund voor de PC-modus.
• Origineel - toont het originele beeldformaat van het
inkomende beeld.
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld >
Beeldformaat > Geavanceerd
Het beeld handmatig opmaken…
• Verschuiven - klik op de pijlen om het beeld te
verschuiven. U kunt het beeld alleen verschuiven
wanneer u hebt ingezoomd.
• Zoomen - klik op de pijlen om in te zoomen.
• Uitrekken - klik op de pijlen om het beeld verticaal
of horizontaal uit te rekken.
• Ongedaan maken - klik om terug te keren naar het
beeldformaat waarmee u bent gestart.
Snelle beeldinstellingen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Snelle
beeldinstellingen
• Tijdens de eerste configuratie hebt u in enkele
eenvoudige stappen een aantal beeldinstellingen
opgegeven. U kunt deze stappen opnieuw uitvoeren
met het menu Snelle beeldinstellingen.
• Selecteer de gewenste beeldinstelling en ga naar de
volgende instelling.
• Voordat u deze stappen uitvoert, moet u ervoor
zorgen dat de TV kan afstemmen op een TV-zender
of een programma kan weergeven vanaf een
aangesloten apparaat.
Geluidsinstellingen
Geluidstijl
Een stijl selecteren
Als u het geluid eenvoudig wilt aanpassen, kunt u een
vooraf geprogrammeerde instelling selecteren.
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid >
Geluidsstijl
De verschillende geluidsstijlen zijn…
• Persoonlijk - de geluidsvoorkeuren die u hebt
ingesteld bij de eerste maal opstarten
• Origineel - de meest neutrale geluidsinstelling
• Films - zeer geschikt voor het kijken van films
• Muziek - ideaal voor het luisteren naar muziek
• Game - ideale instellingen voor gaming met een
spelconsole
• Nieuws - zeer geschikt voor spraak
Een stijl aanpassen
U kunt geluidsinstellingen in de
geselecteerde geluidsstijl, zoals Bas of Hoge tonen,
aanpassen en opslaan.
36
Pagina: 36
Een stijl herstellen
Als u de oorspronkelijke instellingen van de stijl wilt
herstellen, selecteert u opnieuw Geluidsstijl en drukt
u op  Herstel stijl.
Bas, Hoge tonen
Bas
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Bas
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u
het niveau van de lage tonen van het geluid wilt
aanpassen.
Treble
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Hoge
tonen
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u
het niveau van de hoge tonen van het geluid wilt
aanpassen.
Volume hoofdtelefoon
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid >
Volume hoofdtelefoon
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u
het volume van een aangesloten hoofdtelefoon
afzonderlijk wilt aanpassen.
Surround-modus
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid >
Surround-modus
Selecteer het surroundeffect voor de interne TV-
luidsprekers.
Plaatsing van de TV
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid >
Plaatsing van de TV
Selecteer Op een TV-standaard of Aan de
muur voor een optimale geluidsreproductie bij de
gegeven plaatsing.
Geavanceerde geluidsinstellingen
Volumeregeling
Automatische volume afstelling
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid >
Geavanceerd > Automatische volume afstelling
Selecteer Aan als u plotselinge volumeverschillen
automatisch wilt egaliseren. Bijvoorbeeld wanneer u
van zender verandert.
Deltavolume
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid >
Geavanceerd > Delta volume
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u
de deltawaarde van het TV-luidsprekervolume wilt
aanpassen.
Instellingen audio-uitvoer
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid >
Geavanceerd > Audio out (audio-uitgang)
Stel in of geluid van de TV wordt afgespeeld op de TV
of op een aangesloten audiosysteem.
U kunt selecteren waar u het TV-geluid wilt horen en
hoe u het wilt bedienen.
• Als u TV-luidsprekers uit selecteert, zijn de TV-
luidsprekers altijd uitgeschakeld.
• Als u TV-luidsprekers selecteert, zijn de TV-
luidsprekers altijd ingeschakeld.
Selecteer HDMI-geluidssysteem als er een
audioapparaat is verbonden met HDMI CEC. De TV
schakelt de TV-luidsprekers uit wanneer het apparaat
het geluid afspeelt.
Kristalhelder geluid
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid >
Geavanceerd > Clear Sound
Selecteer Aan om het geluid voor spraak te
verbeteren. Deze instelling is ideaal voor
nieuwsprogramma's.
Instellingen voor digitale uitvoer
Er zijn instellingen voor digitale uitvoer beschikbaar
voor SPDIF-uitvoer (optisch) en HDMI ARC-
geluidssignalen.
Indeling digitale uitvoer
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid >
Geavanceerd > Indeling digitale uitvoer
37
Pagina: 37
Stel het audio-uitvoer signaal van de TV in zodat het
past met de audio-eigenschappen van het
aangesloten Home Cinema-systeem.
• Stereo: Selecteer deze optie als uw audioapparatuur
geen meerkanaals audioverwerking heeft, om alleen
stereocontent uit te voeren naar uw audioapparatuur.
• Meerkanaals: Selecteer deze optie om alleen
5.1-audiocontent (gecomprimeerd meerkanaals
audiosignaal) uit te voeren naar uw audioapparatuur.
• Meerkanaals (bypass): Selecteer deze optie om
Dolby Digital Plus- of DTS-content uit te voeren naar
uw audioapparatuur of home cinema-systeem.
- Zorg ervoor dat uw audioapparatuur Dolby Atmos
ondersteunt.
- SPDIF-uitvoer (DIGITAL AUDIO OUT) wordt
geblokkeerd tijdens het streamen van Dolby Digital
Plus-content.
Afstelling digitale uitvoer
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid >
Geavanceerd > Afstelling digitale uitvoer
Pas het volume aan van het apparaat dat is
verbonden met de digitale audio-uitgang (SPDIF) of
HDMI.
• Selecteer Meer voor meer volume.
• Selecteer Minder voor minder volume.
Vertraging digitale uitvoer
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid >
Geavanceerd > Vertraging digitale uitvoer
Bepaalde home cinema-systemen hebben mogelijk
een vertraging in de audiosynchronisatie nodig om
beeld en geluid synchroon af te
spelen. Selecteer Uit als er op uw home cinema-
systeem een geluidsvertraging is ingesteld.
Verschuiving digitale uitvoer (alleen beschikbaar
als Vertraging digitale uitvoer is ingesteld op Aan)
 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid >
Geavanceerd > Verschuiving digitale uitvoer
• Als u op het home cinema-systeem geen vertraging
kunt instellen, kunt u op de TV het geluid
synchroniseren.
• U kunt een verschuiving instellen als compensatie
voor de tijd die het home cinema-systeem nodig
heeft om de audio van het TV-beeld te verwerken.
• U kunt de waarde instellen in stappen van 5 ms. De
maximuminstelling is 60 ms.
Eco-instellingen
Energiebesparingsniveau instellen
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Eco-instellingen > Energiebesparing
Selecteer Minimum, Medium of Maximum voor
verschillende maten van energiebesparing, of
selecteer Uit als u de energiezuinige modus wilt
uitschakelen.
Scherm uitzetten om energieverbruik te
verminderen
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Eco-instellingen > Scherm uit
Selecteer Scherm uitzetten om het scherm uit te
zetten. Druk op een willekeurige knop van de
afstandsbediening om het scherm weer in te
schakelen.
Timer voor uitschakelen van de TV instellen
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Eco-instellingen > Timer voor uitschakelen
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) om
de waarden aan te passen. Met de waarde 0 (Uit)
schakelt u de timer voor automatisch uitschakelen uit.
Als u Timer voor uitschakelen selecteert, wordt
de TV automatisch uitgeschakeld om energie te
besparen.
• De TV wordt uitgeschakeld als de TV wel nog een TV-
signaal ontvangt, maar als er gedurende een periode
van vier uur niet op een knop van de
afstandsbediening wordt gedrukt.
• De TV wordt uitgeschakeld als de TV geen TV-
signaal ontvangt of als er gedurende tien minuten
geen opdracht wordt gegeven met de
afstandsbediening.
• Als u de TV als beeldscherm gebruikt of TV kijkt via
een digitale ontvanger (een set-top box - STB) en u
de afstandsbediening van de TV niet gebruikt,
schakelt u het automatisch uitschakelen uit door de
waarde in te stellen op 0.
Algemene instellingen
Verbindingsinstellingen
USB-schijf
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > USB-schijf
U moet een USB-schijf instellen en formatteren
voordat u een zender kunt opnemen.
38
Pagina: 38
Instellingen van het USB-toetsenbord
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > Instellingen van het USB-toetsenbord
Om het USB-toetsenbord te installeren, schakelt u de
TV in en sluit u het USB-toetsenbord aan op één van
de USB-aansluitingen van de TV. Als de TV het
toetsenbord voor de eerste keer detecteert, kunt u de
gewenste toetsenbordindeling selecteren en deze
testen.
Muisinstellingen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > Muisinstellingen
Bewegingssnelheid van USB-muis aanpassen.
CAM-aanbiederprofiel
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > CAM-aanbiederprofiel
Hiermee schakelt u een aanbiederprofiel voor CI+
CAM in voor eenvoudige zenderinstallatie en updates.
HDMI CEC-verbinding: EasyLink
Als u HDMI CEC-compatibele apparaten aansluit op
uw TV, kunt u ze bedienen met de afstandsbediening
van uw TV. EasyLink HDMI CEC moet dan zijn
ingeschakeld op de TV en het aangesloten apparaat.
EasyLink inschakelen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > EasyLink > EasyLink > Aan
HDMI CEC-compatibele apparaten bedienen met de
afstandsbediening van de TV
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > EasyLink > EasyLink-
afstandsbediening > Aan
Opmerking:
- EasyLink werkt mogelijk niet in combinatie met
apparaten van een ander merk.
- De HDMI CEC-functie heeft verschillende namen bij
verschillende merken. Enkele voorbeelden: Anynet,
Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink
en Viera Link. Niet alle merken zijn volledig
compatibel met EasyLink. De hier als voorbeeld
genoemde HDMI CEC-merknamen zijn eigendom van
de respectieve eigenaars.
HDMI Ultra HD
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > HDMI Ultra HD
Deze TV kan Ultra HD-signalen weergeven. Sommige
apparaten – aangesloten via HDMI – herkennen een
TV met Ultra HD niet en werken mogelijk niet correct
of geven vervormd beeld of geluid weer.
Om incorrecte werking van een dergelijk apparaat te
voorkomen, kunt u de signaalkwaliteit instellen op
een niveau dat het apparaat kan verwerken. Als het
apparaat geen gebruik maakt van Ultra HD-signalen,
dan kunt u Ultra HD uitschakelen voor deze HDMI-
aansluiting.
De instelling UHD 4:4:4/4:2:2 is geschikt voor UHD
YCbCr 4:4:4 / 4:2:2-signalen. De instelling UHD
4:2:0 is geschikt voor UHD YCbCr 4:2:0-signalen.
* Beschikbaar als Bron is ingesteld op HDMI 2 of
HDMI 3
Locatie: thuis of winkel
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > Locatie
• De locatie van uw TV selecteren
• Als u Winkel selecteert, wordt de beeldstijl
teruggezet op Levendig en kunt u de
winkelinstellingen aanpassen.
• Winkelmodus is bedoeld voor demonstraties in de
winkel.
Winkelconfiguratie
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > Winkelconfiguratie.
Als de TV is ingesteld op Winkel, kunt u logo's
weergeven of een demo instellen voor gebruik in de
winkel.
39
Pagina: 39
TV-instellingen resetten en TV opnieuw installeren
Alle instellingen terugzetten op de oorspronkelijke TV-
instellingen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > Fabrieksinstellingen
TV volledig opnieuw installeren en de TV-status
terugzetten op de fabrieksinstellingen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > TV opnieuw instellen
Nadat u de pincode hebt ingevoerd en Ja hebt
geselecteerd, wordt de TV volledig opnieuw
geïnstalleerd. Alle instellingen worden gereset en
geïnstalleerde zenders worden vervangen. De
installatie kan enkele minuten duren
Geavanceerde instellingen
TV-gids
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > Geavanceerd > TV-gids
De TV-gids ontvangt informatie (gegevens) van
omroepen of van internet. In bepaalde regio's en voor
bepaalde zenders zijn mogelijk geen TV-
gidsgegevens beschikbaar. De TV kan TV-
gidsgegevens ophalen voor de op de TV
geïnstalleerde zenders. De TV kan geen TV-
gidsgegevens ophalen voor zenders die u via een
digitale ontvanger of decoder bekijkt.
• De TV is standaard ingesteld op Van de zender.
• Als de TV op internet is aangesloten, kunt u de TV
instellen op Via internet, zodat u de TV-gidsgegevens
via internet ontvangt.
Zenderlogo's
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > Geavanceerd > Zenderlogo's
In sommige landen worden de zenderlogo's op de TV
weergegeven. Als u deze logo's niet wilt weergeven,
kunt u ze uitschakelen.
HbbTV-instellingen (Hybrid Broadcast Broadband
TV)
 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene
instellingen > Geavanceerd > HbbTV
Als een TV-zender HbbTV-pagina's biedt en u deze
wilt weergeven, moet u eerst de HbbTV-functie
inschakelen via de TV-instellingen.
Regio- en taalinstellingen
Taal
 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en
taal > Taal
De taal van het TV-menu en de berichten wijzigen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en
taal > Taal > Menutaal
Voorkeurtaal audio instellen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en
taal > Taal > Voorkeurtaal audio, Alternatieve taal
audio
Digitale TV-zenders kunnen de audio van een
programma in verschillende talen uitzenden. U kunt
een eerste en een tweede voorkeurtaal voor de audio
instellen. Als audio in een van deze talen beschikbaar
is, schakelt de TV over naar deze audio.
Voorkeurtaal ondertiteling instellen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en
taal > Taal > Voorkeurtaal
ondertiteling, Alternatieve taal ondertiteling
Digitale zenders kunnen de ondertitels voor bepaalde
programma's in verschillende talen bevatten. U kunt
een eerste en een tweede voorkeurtaal voor de
ondertiteling instellen. Als ondertiteling in een van
deze talen beschikbaar is, wordt de geselecteerde
ondertiteling op de TV weergegeven.
Voorkeurtaal teletekst instellen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en
taal > Taal > Voorkeurtaal teletekst, Alternatieve
taal teletekst
Bij sommige zenders van digitale TV zijn meerdere
teleteksttalen beschikbaar.
Klok
 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en
taal > Klok
De klok automatisch corrigeren
 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en
40
Pagina: 40
taal > Klok > Automatische klokmodus
• De standaardinstelling voor de TV-klok is
Automatisch. De tijdinformatie is afkomstig van de
uitgezonden UTC-gegevens (Coordinated Universal
Time).
• Als de klok niet juist is, kunt u de TV-klok instellen
op Landafhankelijk.
• Wanneer u Landafhankelijk selecteert, kunt u de
tijd instellen op Automatisch, Standaardtijd of
Zomertijd.
Klok handmatig corrigeren
 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en
taal > Klok > Automatische
klokmodus > Handmatig
 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en
taal > Klok > Datum, tijd
Ga naar het vorige menu en
selecteer Datum en Tijd om de waarden aan te
passen.
Opmerking:
• Als geen van de automatische instellingen de tijd
correct weergeeft, kunt u de tijd handmatig instellen.
• Als u echter opnames programmeert via de TV-gids,
wordt u aangeraden de datum en tijd niet handmatig
te wijzigen.
Tijdzone instellen of een tijdzoneverschuiving voor
uw regio instellen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en
taal > Klok > Tijdzone
Selecteer een van de tijdzones.
Stel de TV in om na een vooraf ingestelde tijd
automatisch naar stand-by over te schakelen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en
taal > Klok > Sleeptimer.
Stel de TV in om na een vooraf ingestelde tijd
automatisch naar stand-by over te schakelen. Met
de schuifbalk kunt u de tijd in stappen van 5 minuten
op maximaal 180 minuten instellen. Als de tijd op 0
minuten is ingesteld, staat de sleeptimer uit. U kunt de
TV altijd eerder uitschakelen of de tijd opnieuw
instellen
Instellingen voor universele toegang
 (hoofdmenu) > Instellingen > Universele
toegang
Als Universele toegang is ingeschakeld, is de TV
ingesteld voor gebruik voor doven of slechthorenden
en blinden of slechtzienden.
Instellingen voor universele toegang inschakelen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Universele
toegang > Universele toegang > Aan.
Universele toegang voor slechthorenden
 (hoofdmenu) > Instellingen > Universele
toegang > Slechthorenden > Aan
• Een aantal digitale TV-zenders zenden audio en
ondertitels uit die speciaal zijn aangepast voor doven
en slechthorenden.
• Als deze optie is ingeschakeld, schakelt de TV
automatisch over op de aangepaste audio en
ondertiteling, indien beschikbaar.
Universele toegang voor blinden of slechtzienden
 (hoofdmenu) > Instellingen > Universele
toegang > Audiodescriptie > Audiodescriptie >
Aan
Digital TV-zenders zenden soms speciaal
audiocommentaar uit dat beschrijft wat er op het
scherm gebeurt.
 (hoofdmenu) > Instellingen > Universele
toegang > Audiodescriptie >
Audiodescriptie > Gemengd volume, Luidsprekers /
hoofdtelefoon, Audio-effecten, Spraak
• Als u Gemengd volume selecteert, kunt u het
volume van de normale audio mengen met het
audiocommentaar. Druk op de pijlen  (omhoog)
of  (omlaag) om de waarde aan te passen.
• Selecteer Luidsprekers / hoofdtelefoon om het
geluid in te stellen op de TV-luidsprekers of op de
aangesloten hoofdtelefoon.
• Stel Audio-effecten in op Aan voor extra audio-
effecten in het audiocommentaar, zoals stereo of
wegebbend geluid.
• Selecteer Spraak als u de spraakvoorkeur wilt
instellen op Beschrijvend of Ondertiteling.
41
Pagina: 41
Vergrendelingsinstellingen
Code instellen en Code wijzigen
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Kinderslot > Code instellen, Code wijzigen
Nieuwe code instellen of code wijzigen. Met de
kinderslotcode kunt u zenders of programma's
vergrendelen of ontgrendelen.
Opmerking: Als u uw pincode niet meer weet, kunt u
de huidige code overschrijven door 8888 te
gebruiken en een nieuwe code in te voeren.
Vergrendeling voor programma's
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Kinderslot > Leeftijdsclassificatie
Een minimumleeftijd instellen voor programma's met
een leeftijdsclassificatie.
CAM-pincode
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Kinderslot > CAM PIN
CAM-pincode voor opnemen instellen.
42
Pagina: 42
12
Netwerk
12.1
Thuisnetwerk
Om optimaal te kunnen profiteren van uw Philips
Smart TV, moet de TV met internet verbonden zijn.
Verbind de TV met een thuisnetwerk via een snelle
internetverbinding. U kunt uw TV met of zonder
kabels aansluiten op uw netwerkrouter.
12.2
Verbinden met netwerk
Draadloze verbinding
Wat hebt u nodig
Als u de TV draadloos wilt aansluiten op internet,
hebt u een Wi-Fi-router met een internetverbinding
nodig. Gebruik een snelle internetverbinding
(breedband).
Wi-Fi in- of uitschakelen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk > Wi-Fi aan/uit
Verbinding maken
Verbinding maken - Draadloos
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk >
Verbinden met netwerk > Draadloos
1 - Selecteer uw draadloze netwerk in de lijst met
gevonden netwerken. Als uw netwerk zich niet in de
lijst bevindt omdat de netwerknaam verborgen is (u
hebt de SSID-broadcast van de router ingeschakeld),
selecteert u Nieuw netwerk toevoegen en voert u de
netwerknaam zelf in.
2 - Afhankelijk van uw type router kunt u nu de
coderingssleutel (WEP, WPA of WPA2) invoeren. Als u
de coderingssleutel voor dit netwerk al eens eerder
hebt ingevoerd, selecteert u OK om direct verbinding
te maken.
3 - Er verschijnt een bericht wanneer de verbinding
tot stand is gebracht.
Verbinding maken - WPS
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk >
Verbinden met netwerk > WPS
Als uw router beschikt over WPS, kunt u direct zonder
zoeken verbinding maken met die router. Als
apparaten in uw draadloze netwerk gebruikmaken
van het WEP-beveiligingssysteem, kunt u WPS niet
gebruiken.
1 - Ga naar de router, druk op de knop WPS en ga
binnen 2 minuten terug naar de TV.
2 - Selecteer Aansluiten om de verbinding tot stand
te brengen.
3 - Er verschijnt een bericht wanneer de verbinding
tot stand is gebracht.
Verbinding maken - WPS met pincode
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk >
Verbinden met netwerk > WPS met pincode
Als uw router beschikt over WPS met een pincode,
kunt u direct zonder zoeken verbinding maken met
die router. Als apparaten in uw draadloze netwerk
gebruikmaken van het WEP-beveiligingssysteem,
kunt u WPS niet gebruiken.
1 - Noteer de 8-cijferige pincode die op het scherm
wordt weergegeven, en voer die code in de
routersoftware op uw PC in. In de routerhandleiding
leest u waar in de routersoftware u de pincode dient
op te geven.
2 - Selecteer Aansluiten om de verbinding tot stand
te brengen.
3 - Er verschijnt een bericht wanneer de verbinding
tot stand is gebracht.
Bekabelde verbinding
Wat hebt u nodig
Als u de TV wilt aansluiten op internet, hebt u een
netwerkrouter met een internetverbinding
nodig. Gebruik een snelle internetverbinding
(breedband).
43
Pagina: 43
Verbinding maken
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk >
Verbinden met netwerk > Bedraad
1 - Sluit de router met een netwerkkabel (Ethernet-
kabel**) aan op de TV.
2 - Controleer of de router is ingeschakeld.
3 - De TV zoekt voortdurend naar de
netwerkverbinding.
4 - Er verschijnt een bericht wanneer de verbinding
tot stand is gebracht.
Als er geen verbinding kan worden gemaakt,
controleert u de DHCP-instelling van de router. DHCP
moet zijn ingeschakeld.
** Om te voldoen aan de EMC-regelgeving dient u
een afgeschermde FTP Cat. 5E Ethernetkabel te
gebruiken.
12.3
Netwerkinstellingen
Netwerkinstellingen bekijken
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk >
Netwerkinstellingen bekijken
Hier kunt u alle huidige netwerkinstellingen bekijken.
IP-adres en MAC-adres, signaalsterkte, snelheid,
coderingsmethode, enzovoort.
Netwerkconfiguratie - Statisch IP
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk >
Netwerkconfiguratie > Statisch IP
Als u een ervaren gebruiker bent en uw netwerk wilt
installeren met een statisch IP-adres, stel de TV dan
in op Statisch IP.
Netwerkconfiguratie - Statische IP configureren
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk >
Statische IP configureren
1 - Selecteer Statische IP configureren en
configureer de verbinding.
2 - U kunt het nummer instellen
voor IP-adres, Netmask, Gateway, DNS 1 of DNS
2.
Inschakelen met Wi-Fi (WoWLAN)
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk >
Inschakelen met Wi-Fi (WoWLAN)
U kunt deze TV met uw smartphone of tablet
inschakelen als de TV in de stand-bymodus staat. De
optie Inschakelen met Wi-Fi (WoWLAN) moet zijn
ingeschakeld.
Digital Media Renderer - DMR
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk >
Digital Media Renderer - DMR
Als uw mediabestanden niet op uw TV worden
afgespeeld, moet u controleren of de Digital Media
Renderer is ingeschakeld. De DMR is vanuit de fabriek
standaard ingeschakeld.
Wi-Fi-verbinding inschakelen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk > Wi-Fi
aan/uit
U kunt de Wi-Fi-verbinding op uw TV in- of
uitschakelen.
Wi-Fi Miracast-groep resetten
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk > Wi-Fi
Miracast-groep resetten
De lijst met aangesloten en geblokkeerde Miracast-
apparaten wissen.
Naam van TV-netwerk
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk >
Naam van TV-netwerk
Als er meerdere TV's op uw thuisnetwerk zijn
aangesloten, kunt u deze TV een unieke naam geven.
Netflix-instellingen
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk >
Netflix-instellingen
Met Netflix-instellingen kunt u het ESN-nummer
bekijken of het Netflix-apparaat deactiveren.
Internetgeheugen wissen
44
Pagina: 44
 (hoofdmenu) > Instellingen > Netwerk >
Internetgeheugen wissen
Met Internetgeheugen wissen wist u uw Philips-
serverregistratie en instellingen voor
leeftijdsclassificatie, de inloggegevens van uw
videowinkel-app, alle favorieten van de Philips app-
galerie, internetbladwijzers en -geschiedenis.
Interactieve MHEG-apps kunnen ook zogenaamde
'cookies' op uw TV opslaan. Deze bestanden worden
ook gewist.
45
Pagina: 45
13
Smart TV
13.1
Smart TV configureren
Wanneer u Smart TV de eerste keer opent, moet u uw
verbinding configureren. Lees de algemene
voorwaarden en verklaar u akkoord om door te
kunnen gaan.
De Smart TV-startpagina is uw toegangspoort tot
internet. U kunt online films huren, kranten lezen,
video's bekijken, naar muziek luisteren, online
winkelen of op elk gewenst moment naar TV-
programma's kijken met Online TV.
Smart TV openen
Druk op  Smart TV om de Smart TV-startpagina te
openen.
U kunt ook op  (Thuis) > Kenmerken en functies
drukken,  Smart TV selecteren en op OK
drukken.
De TV maakt verbinding met internet en de Smart TV-
startpagina wordt geopend. Dit kan enkele seconden
duren.
Smart TV sluiten
U sluit de Smart TV-startpagina door op  (Thuis) te
drukken en een andere activiteit te selecteren.
TP Vision Europe B.V. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor de inhoud en de kwaliteit
van de inhoud die door de serviceproviders wordt
aangeboden.
13.2
Smart TV-startpagina
Uw apps
U kunt apps openen via de startpagina van Smart TV.
Als de startpagina nog geen apps bevat, kunt u deze
vanuit de App-galerie toevoegen.
App-galerie
In de App-galerie vindt u alle beschikbare apps.
Internet
Met de internet-app kunt u via uw TV naar internet
gaan.
Op uw TV kunt u alle internetwebsites zien, maar de
meeste zijn niet geschikt voor weergave op TV.
- Een aantal plug-ins (bijvoorbeeld om pagina's of
video's te bekijken) zijn niet beschikbaar op uw TV.
- Internetpagina's worden per pagina weergegeven
en nemen het hele scherm in beslag.
Aanbevolen apps
In dit venster presenteert Philips een reeks
aanbevolen apps voor uw land, apps voor Online TV
en/of een selectie huurfilms van onlinevideotheken. U
kunt de apps in dit venster selecteren en openen.
Zoeken
Met Zoeken kunt u de App-galerie op relevante apps
doorzoeken.
Geef een trefwoord op in het tekstveld,
selecteer  en druk op OK om te gaan zoeken. U
kunt zoeken op namen, titels, genres en
beschrijvende trefwoorden.
U kunt eventueel het tekstveld leeglaten en zoeken
naar de meest gebruikte
zoekopdrachten/trefwoorden voor bepaalde
categorieën. Selecteer een trefwoord in de lijst met
gevonden trefwoorden en druk op OK om naar
items met dat trefwoord te zoeken.
13.3
App-galerie
Open de App-galerie in Smart TV om te bladeren
door de apps, de verzameling websites gericht op TV.
Zoek de app voor uw YouTube-video's, een landelijk
dagblad, een onlinefotoalbum, enzovoort. Er zijn
apps om een video te huren van een
onlinevideotheek en apps om gemiste uitzendingen
te bekijken. Als u in de App-galerie niet vindt wat u
zoekt, probeer dan het World Wide Web en surf
op internet op TV.
13.4
Multi View
U kunt de huidige TV-zender kijken terwijl u een
Smart TV-app of internet gebruikt. Multi view opent
een klein scherm voor de TV-zender naast het Smart
TV-scherm.
Multi view openen…
1 - Druk op  SMART TV om Smart TV te openen.
2 - Open een app op de Smart TV-pagina.
3 - Druk op  MULTI VIEW om het kleine scherm te
openen.
4 - Druk op  + of  – om van TV-zender te
veranderen in het kleine scherm.
* Niet alle Smart TV-apps bieden ondersteuning voor
Multi View met een TV-zender.
46
Pagina: 46
14
Ambilight
14.1
Ambilight-stijl
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Ambilight-stijl
U kunt de manier selecteren waarop Ambilight volgt.
Video volgen
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Ambilight-stijl > Video volgen
Selecteer een van de stijlen die de dynamiek van het
beeld op uw TV-scherm volgen.
• Standaard: ideaal voor dagelijks TV kijken
• Natuurlijk: volgt het beeld of geluid zo
waarheidsgetrouw mogelijk
• Meeslepend: ideaal voor actiefilms
• Intens: ideaal voor TV kijken bij daglicht
• Game - ideale instellingen voor gaming met een
spelconsole
• Comfort: ideaal voor een rustige avond
• Relaxed: ideaal voor een loungegevoel
Audio volgen
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Ambilight-stijl > Audio volgen
Selecteer een van de stijlen die de dynamiek van het
geluid volgen.
• Lumina: combineert dynamiek van geluid met
beeldkleuren
• Colora: gebaseerd op de dynamiek van het geluid
• Retro: gebaseerd op de dynamiek van het geluid
• Spectrum: gebaseerd op de dynamiek van het
geluid
• Scanner: gebaseerd op de dynamiek van het geluid
• Rhythm: gebaseerd op de dynamiek van het geluid
• Party: een combinatie van alle stijlen voor Audio
volgen, die na elkaar worden geactiveerd
Kleur volgen
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Ambilight-stijl > Kleur volgen
Selecteer een van de vooraf ingestelde kleurstijlen.
• Hete lava: rode kleurvariaties
• Diep water: blauwe kleurvariaties
• Groene natuur: groene kleurvariaties
• Warm wit: warm witte kleurvariaties
• Koel wit: koel witte kleurvariaties
App volgen
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Ambilight-stijl > App volgen
Deze functie is beschikbaar wanneer u Ambilight met
een app regelt.
14.2
Ambilight Helderheid,
Verzadiging
Contrast, helderheid
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Helderheid
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u
de helderheid van Ambilight wilt instellen.
Verzadiging
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Verzadiging
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u
de verzadiging van Ambilight wilt instellen.
14.3
Ambilight+hue
De Hue-lampen configureren
Stap 1 - Netwerk
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Ambilight + hue > De Hue-lampen
configureren
In deze eerste stap bereidt u de TV voor zodat deze
de Philips hue Bridge kan vinden. De TV en de
Philips hue Bridge dienen hetzelfde netwerk te
gebruiken.
Configureren…
1 - Sluit de Philips Hue Bridge aan op het
stopcontact.
2 - Sluit de Philips Hue Bridge aan op dezelfde
router die u voor de TV gebruikt - gebruik een
Ethernet-kabel voor aansluiting.
3 - Schakel de hue-lampen in.
De configuratie starten…
1 - Druk
op  (hoofdmenu) > Instellingen >
47
Pagina: 47
Ambilight > Ambilight + hue > De Hue-lampen
configureren.
2 - Selecteer Nu starten en druk op OK. De TV zoekt
naar de Philips Hue Bridge. Als uw TV nog geen
verbinding heeft met uw netwerk, start de TV eerst
met de netwerkconfiguratie. Als de Philips Hue Bridge
in de lijst verschijnt.
Voor meer informatie over het aansluiten van uw TV
op uw thuisnetwerk, drukt u in Help op de gekleurde
toets  Trefwoorden en zoekt u
Netwerkinstellingen weergeven.
Stap 2 - Hue Bridge
In de volgende stap koppelt u de TV aan de Philips
hue Bridge.
De TV kan aan slechts één hue Bridge worden
gekoppeld.
De hue Bridge koppelen…
1 - Als de TV verbinding heeft met uw netwerk,
worden de beschikbare bridges weergegeven. Als de
TV uw Hue Bridge niet kan vinden, kunt u Zoek
opnieuw selecteren en op OK drukken.
Als de TV de enige Hue Bridge heeft gevonden die u
hebt, selecteert u de naam van de Hue Bridge en
drukt u op OK.
Als u over meerdere Hue Bridges beschikt, selecteert
u de Hue Bridge die u wilt gebruiken en drukt u
op OK.
2 - Selecteer Starten en druk op OK.
3 - Ga nu naar de Philips Hue Bridge en druk op de
knop voor het koppelen op het midden van het
apparaat. Hierdoor wordt de hue Bridge aan de TV
gekoppeld. Doe dit binnen 30 seconden. De TV
geeft een bevestiging weer als de hue Bridge aan de
TV is gekoppeld.
4 - Selecteer OK en druk op OK.
Wanneer de Philips Hue Bridge is gekoppeld aan de
TV, gaat u naar de pagina Hue-lampen.
Stap 3 - Hue-lampen
In de volgende stap selecteert u de Philips hue-
lampen die de Ambilight dienen te volgen.
U kunt maximaal 9 Philips hue-lampen selecteren
voor Ambilight+hue.
De lampen voor Ambilight+hue selecteren…
1 - Markeer in de lijst de lampen die de Ambilight
dienen te volgen. Om een lamp te markeren,
selecteert u de lampnaam en drukt u op OK. Wanneer
u een lamp markeert, knippert de lamp een keer.
2 - Als u klaar bent, selecteert u OK en drukt u op
OK.
Stap 4 - Lamp configureren
In de volgende stap configureert u elke Philips hue-
lamp.
Elke hue-lamp configureren…
1 - Selecteer een lamp om te configureren en druk op
OK. De geselecteerde lamp knippert.
2 - Selecteer Starten en druk op OK.
3 - Geef eerst aan waar u de lamp hebt geplaatst ten
opzichte van de TV. Als u de hoek juist instelt, wordt
de juiste Ambilight-kleur naar de lamp verzonden.
Selecteer de schuifbalk om de positie aan te passen.
4 - Geef daarna de afstand aan tussen de lamp en
de TV. Hoe verder van de TV, des te zwakker de kleur
van Ambilight. Selecteer de schuifbalk om de afstand
aan te passen.
5 - Stel tot slot de helderheid van de lamp
in. Selecteer de schuifbalk om de helderheid aan te
passen.
6 - Als u de configuratie van de lamp wilt stoppen,
selecteert u OK en drukt u op OK.
7 - In het menu Ambilight+hue configureren kunt u
op deze manier elke lamp configureren.
8 - Als alle Ambilight+hue-lampen zijn
geconfigureerd, selecteert u Voltooien en drukt u op
OK.
Ambilight+hue is klaar voor gebruik.
Instellingen Ambilight+hue
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Ambilight + hue > Uitschakelen
Ambilight+hue uitschakelen
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Ambilight + hue > Intensiteit
Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u
wilt aanpassen hoe nauwkeurig de Hue-lampen
Ambilight moeten volgen.
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Ambilight + hue > Lounge light+hue
Als u Ambilight+hue hebt geïnstalleerd, kunt u
instellen dat de Hue-lampen Lounge Light volgen
vanuit Ambilight. De Philips Hue-lampen verspreiden
het Lounge Light-effect door de kamer.
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Ambilight + hue > Configuratie
weergeven
Huidige instellingen van Ambilight+hue, netwerk,
48
Pagina: 48
Bridge en lampen weergeven.
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Ambilight + hue > Configuratie
herstellen
Huidige configuratie van Ambilight+hue resetten.
14.4
Geavanceerde Ambilight-
instellingen
Muurkleur
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Geavanceerd > Muurkleur
• De invloed van een gekleurde muur op de Ambilight-
kleuren neutraliseren
• Selecteer de kleur van de muur achter de TV. De TV
past de weergave van de Ambilight-kleuren hierop
aan.
TV uitschakelen
 (hoofdmenu) > Instellingen >
Ambilight > Geavanceerd > TV uitschakelen
Hiermee stelt u Ambilight zo in dat het direct
uitschakelt of langzaam vervaagt wanneer u de TV
uitschakelt. Als het licht langzaam uitdooft, hebt u
meer tijd om de normale verlichting in uw woonkamer
in te schakelen.
49
Pagina: 49
15
Netflix
Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten
van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden
zijn met internet.
Om Netflix te openen, drukt u op  om de Netflix-
app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in
stand-by openen.
www.netflix.com
50
Pagina: 50
16
Milieu
16.1
Europees energielabel
Op het Europees energielabel staat de energie-
efficiëntieklasse van dit product. Hoe groener de
energie-efficiëntieklasse van een product, hoe minder
energie het verbruikt.
Op dit label wordt naast de energie-efficiëntieklasse
ook het gemiddelde energieverbruik van dit product
tijdens gebruik en het gemiddelde energieverbruik
gedurende een jaar vermeld. De
energieverbruikwaarden voor dit product zijn ook
beschikbaar op de Philips-website voor uw land:
www.philips.com/TV
16.2
Einde levensduur
Oude producten en batterijen weggooien
Uw product is vervaardigd van kwalitatief
hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen
worden gerecycled en opnieuw gebruikt.
Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer
op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt
onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische
en elektronische producten in uw regio gescheiden
worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de
lokale wetgeving in acht en plaats uw producten niet
bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude
producten correct verwijdert, voorkomt u schadelijke
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de
Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone
huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.
Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent
de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op
de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt
u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
51

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Philips 6000 series 43PUS6262.

Stel een vraag over de Philips 6000 series 43PUS6262

Heb je een vraag over de Philips 6000 series 43PUS6262 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Philips 6000 series 43PUS6262. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Philips 6000 series 43PUS6262 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.