Parrot CK3100 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Parrot CK3100. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Parrot
  • Product: Carkit
  • Model/naam: CK3100
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Duits, Pools, Russisch, Slowaaks, Zweeds, Deens, Noors

Inhoudsopgave

Pagina: 44
Nederlands
HANDLEIDING
NL
Pagina: 45
CK3100 Advanced Car Kit
46
OVERZICHTT
Bluetooth-technologie maakt stem- en datatransmissie mogeli-
jk via een korteafstandsradioverbinding. Het kan allerlei draad-
loze elektronische apparatuur met elkaar verbinden en verg-
root de communicatiemogelijkheden van mobiele telefoons en
veel andere apparatuur.
Parrot S.A. is in 1994 opgericht door Henri Seydoux. Het is
een zeer snel groeiend bedrijf, dat zijn hoofdkantoor heeft in
Parijs. Vanaf het allereerste begin is Parrot gespecialiseerd
in technologieën die verband houden met stemherkenning en
signaalverwerking voor telecom en auto’s.
De Parrot CK3100 carkit stelt u in staat om
zo comfortabel en veilig mogelijk uw GSM te gebruiken ter-
wijl u autorijdt.
De naam van degene die u belt verschijnt op het scherm.
Via het bedieningsscherm heeft u toegang tot uw telefoon-
boek.
Dankzij het stemcommando en de stemherkenning kunt u
het telefoonboek gebruiken zonder de scroll-knop los te laten.
Gesprekken verlopen via de luidsprekers van uw auto.
Via het scherm heeft u toegang tot uw telefoonboek.
Naam beller op scherm.
Stemherkenning.
Volumeregeling.
Schakelt de autoradio uit.
Wisselgesprek.
Opnemen en ophangen via stem-
commando.
INLEIDING
Functies
Pagina: 46
NE
HANDLEIDING 47
LCD-scherm elektronische set
kabel uitschakeling geluid
netstroomkabel microfoon
handleiding
Inhoud van het pakket
CK3100 MONTAGE
Installatie van de elektronische set
Het CK3100-systeem is voorzien van 4 uitgangen:
Ingang autoradio uitgang netstroom LCD scherm
microfoon
We raden u aan om alle kabels te bevestigen voordat u de set
monteert. Om fouten in de aansluitingen te voorkomen, heeft
iedere meegeleverde kabel een andere verbinding.
De set mag niet te dichtbij de verwarming of de airconditioning
worden bevestigd. Zorg ervoor dat de set ook niet blootgesteld
wordt aan zonlicht. Installeer hem niet achter een metalen
wand; deze kan de kwaliteit van de Bluetooth-verbinding beïn-
vloeden.
De kabel voor uitschakeling van de autoradio is voorzien van
zwarte ISO-verbindingen en een “line out”-uitgang.
Autoradio met “line in” ingangen
Gebruik dit type verbinding bij voorkeur door de bruine en
groene draden, evenals de gele draden van de “geluidsuit-
schakeling”, aan de achterkant van uw autoradio aan te slui-
ten.
Autoradio met “ISO”-verbindingen
Verwijder de audio en de bijbehorende draden uit de autoradio
Bevestiging van de kabel voor de autoradio
Verbind de vrouwelijke verbindingen van de kabels voor
uitschakeling van het geluid en de netstroomkabels met de
autoradio. Sluit de audio- en voedingskabels van de auto aan
op de mannelijke verbindingen. Als de autoradio een geluid-
loze ingang heeft, dan sluit u de gele draad van de geluidsuit-
schakeling aan op een van de “Geluiduitschakelingsingangen”
1, 2 of 3.
Autoradio zonder “ISO”-verbindingen
U dient een “ISO”-adapterkabel aan te schaffen
Aanbrengen van de netstroomkabel
De rode draad van de netstroomkabel moet worden
aangesloten op de permanente 12V, de oranje draad
op de 12V en de zwarte draad op de aarde.
Controleer de elektrische bedrading van de ISO-
voedingskabel van de autoradio. In sommige auto’s
moeten de posities van de rode en oranje draden wor-
den omgedraaid. Dit doet u simpelweg door de smelt-
patroonhouders om te wisselen.
Sluit de oranje draad niet aan op de permanente
12V, want dan kan de accu van de auto graken.
Pagina: 47
CK3100 Advanced Car Kit
48
KABELDIAGRAM VERBINDING
Microfoon :
De microfoon moet op de chauffeur
gericht zijn en kan worden bevestigd:
tussen de zonneklep en de
achteruitkijkspiegel op het LCD-scherm.
LCD scherm :
Dankzij verschillende accessoires is het mogelijk om
het scherm op verschillende locaties in de auto te
bevestigen.
Bevestiging op het dashboard
Gebruik de meegeleverde dubbelzijdige tape.
Deze moet waar dan ook in de auto op een schoon,
glad oppervlak worden aangebracht.
Met een voetje op het dashboard of op de fitting van
het plafondlicht Zet het metalen vierkant vast op de onder-
grond. Breng vervolgens het kleine stukje tweezijdige tape
op het voetje aan om dit op de wand te plakken
Montage instruties
- Shroef “B” op “A”
Gebruik enkel de schro-
even “D”
- Bevestig de uitgaande
kabel van “A” in de voet
“B”
- Shroef “C” op “B”.
Gebruik enkel de shro-
even “E”. Vergeet niet de
klemrondel te plaastsen.
Bevestiging van de microfoon en de console
A : LCD Sherm
B : Voet
C : Achterzijde houder
E : Metalen Shroef (10 mm)
D : Plastieke Shroef ( 10 mm )
Pagina: 48
NE
HANDLEIDING 49
Raadpleeg voor bepaalde types bladzijde
12 onder “Maak koppeling met een tele-
foon”
Bij bepaalde mobiele telefoons verschijnen
de naam van uw mobiele telefoon, het batterijniveau en het
netwerk op uw scherm.
Vanaf dat moment zijn de menu’s toegankelijk en noemt de
hands-free kit hun namen.
Nu bent u verbonden met de hands-free kit en kunt u deze
gebruiken om te communiceren.
Een gesprek ontvangen: druk op de groene knop van de
hands-free kit om de mobiele telefoon op te nemen.
Ophangen: druk op de rode knop van de CK3100.
Berichten: u kunt de functies van de berichtenoptie via
uw hands-free kit bedienen.
Klik op de scroll-knop terwijl u verbinding
hebt.
Er verschijnt een menu dat u de mogeli-
jkheid biedt om een teken te selecteren en
dit te bevestigen. Door op het pijltje te drukken, keert u terug
naar het communicatiescherm.
Herhaalfunctie: druk een paar seconden op de groene
knop van de hands-free kit om het laatst gebruikte nummer te
bellen.
Communicatievolume: gebruik de
scroll-knop om het communicatievolume in
te stellen.
Als u het systeem voor de eerste keer oplaadt, moet u uw
mobiele telefoon aan de hands-free kit koppelen.
Activeer Bluetooth op uw
mobiele telefoon Zoek naar
randapparatuur:
Raadpleeg voor meer infor-
matie het boekje bij uw tele-
foon ( hoofdstuk Koppeling... )
of ga naar: www.parrot.biz
Home / Support / Download
Zodra het geïdentificeerd is,
staat “Parrot CK3100” zichtbaar in het
scherm van uw mobiele telefoon.
Voer de verbindingscode 1234 in en
bevestig dit.
U ziet nu op de CK 3100 de tekst
“Koppeling in uitvoering”
Als de koppeling succesvol is, ziet u op uw scherm de tekst
“Koppeling voltooid”.
De CK3100 maakt vervolgens verbinding met uw mobiele
telefoon.
Als de verbinding tot stand gekomen is, ziet u het Bluetooth-
logo op uw scherm (behalve bij mobiele telefoons die uitgerust
zijn met een koptelefoontje).
KOPPELMECHANISME EN EERSTE
GEBRUIK
WAARSCHUWING:
Sommige toestellen gebruiken
Bluetooth op een welbepaalde manier.
Ga via het menu <Preferences”/
“Advanced Preferences”/ “Pair
Telephone” na of uw toestel in deze lijst
voorkomt. Kies vervolgens
de gewenste optie in het menu.
SAP
Indien u gebruik wenst te
maken van de SAP-functie
van uw toestel, gelieve zich
dan te wenden tot uw han-
dleiding, sectie “GSM”.
Pagina: 49
CK3100 Advanced Car Kit
50
Het menu van de CK3100 bestaat uit de volgende onderdelen:
telefoonboek, telefoonlog, bellen, stemcommando’s, voorkeuren,
SIM-kaart, GPS.
Een van de innovatieve functies van deze
hands-free kit is dat u uw telefoonindex
kunt synchroniseren met de CK3100.
Het synchroniseren gebeurt bij veel tele-
foons automatisch. Als het niet automa-
tisch gebeurt, hebt u de mogelijkheid om uw contactinformatie
via Bluetooth over te brengen naar de carkit. Raadpleeg het
onderdeel “Contactinformatie versturen via Bluetooth” (of “Object
push”) in uw telefoonhandleiding. Als de koppeling in de desbe-
treffende modus gebeurt, is de ontvangst van contactinformatie
via Bluetooth beschikbaar voor de Sony Ericsson P800/P900
en voor smartphones (raadpleeg het onderdeel “LET OP” in
het hoofdstuk “Koppeling”). Als uw contactinformatie eenmaal
is overgebracht naar de kit, kunt u de stemherkenningsfunctie
gebruiken die zich in het menu “Stemcommando’s” bevindt.
U kunt bellen via de menu-index.
Kies Telefoonboek
Kies een letter met gebruikmaking van de
scroll-knop
Bevestig door op de scroll-knop te druk-
ken. Als de contactinformatie is geselecteerd
kiest de groene knop standaard het nummer.
De scroll-knop helpt u een keuze te maken uit de verschil-
lende nummers van het contact.
Druk op de groene knop om te bellen.
MENU
Dit onderdeel toont een overzicht van alle
gesprekken en is onderverdeeld in 3 sub-
menus:
Gemiste gesprekken / ontvangen gesprek-
ken / uitgaande gesprekken.
Selecteer de gewenste contactinformatie
Druk op de scroll-knop of op de groene
knop om opnieuw te bellen.
Kies een nummer door de scroll-knop naar
rechts of naar links te bewegen.
Druk op de scroll-knop om een teken te
kiezen. Met de toets ‘hekje’ verwijdert u het
laatste teken.
Als u het juiste nummer heeft gekozen, drukt
u op de groene knop om verbinding te maken.
Met dit menu programmeert u de stemherkenning van de hands-
free kit. Het is onderverdeeld in 3 sub-menus: index / keywords /
stem herk. keuze Om een stemweergave aan een contact toe te
wijzen, kiest u een letter:
Kies de naam door op de scroll-knop te drukken. Als de naam
geselecteerd is, drukt u op de scroll-knop om de informatie voor
het apparaat te starten.
Volg de instructies die op het scherm worden weergegeven.
Als de stemweergave toegewezen is, verschijnt er rechts van de
naam een wolkje.
De keywords van de CK3100 zijn: telefoon, ophangen, adres,
werk, mobiel, algemeen, overige en voorkeur.
Telefoonboek
Bellen via het telephonebook
Laatste gesprekken
Kiezen
Stemcommando’s
Keywords
Pagina: 50
NE
HANDLEIDING 51
Met dit menu kunt u de CK3100 instellen.
Lijst: u kunt toegang krijgen tot de lijst
van randapparatuur die gekoppeld is aan
de CK3100.
U heeft de mogelijkheden: verbinding
maken, verbinding verbreken of uit
uw telefoongeheugen verwijderen.
Kies de gewenste taal
Bevestig door op de scroll-knop te druk-
ken.
Als u “automatisch” kiest, wordt de taal van
de hands-free kit afgestemd op de taal van
uw SIM-kaart (deze optie is niet op alle apparatuur aanwezig).
Stemmenu’s:
Met deze optie kunt u het volume instellen
van de boodschappen die door de hands-
free kit worden gegeven en de stemweer-
gaven die u heeft opgenomen.
Beltonen en microfoon:
Met deze opties kunt het volume van de beltoon en de micro-
foon instellen.
Telefoon: beëindigt en verbinding of regelt stemherkenning.
Ophangen: beëindigt de communicatie.
Adres, kantoor, mobiel, algemeen, overige, voorkeur: key
words per telefoonnummer
Deze keywords helpen u het gewenste nummer te kiezen als
contactinformatie uit meerdere woorden bestaat. De volgorde
is gelijk aan die van de contactinformatie. De keywords moeten
eerst worden opgenomen om te kunnen worden geactiveerd.
De herkenning van de CK3100 is vollediger
dan die van de
meeste mobiele telefoons en werkt ook in
een lawaaiige omgeving.
Herk. carkit: stemweergaven die geregis-
treerd zijn in het geheugen van de hands-
free kit.
Herk. telefoon: stemweergaven die geregistreerd zijn in het
geheugen van de telefoon.
Druk op de groene knop, of zeg “telefoon” als het key word
“telefoon” geregistreerd is.
Spreek na de pieptoon de naam in van degene die u wilt bel-
len.
De CK3100 herhaalt de naam wanneer de verbinding
gemaakt wordt. Als dat niet gebeurt, kunt u het na een nieuwe
pieptoon opnieuw proberen.
Als degene die u belt slechts één telefoonnummer heeft, kiest
de CK3100 het betreffende nummer.
Als degene die u belt meerdere telefoonnummers heeft en de
keywords per telefoonn mer geregistreerd zijn, doet de CK3100
na een nieuwe pieptoon de suggestie het bij het nummer
behorende keyword te kiezen.
Maak verbinding via stemherkenning
Selectie van het type stemherkenning
INSTELLING
Gekoppelde apparatuur
WAARSCHUWING:
Indien u het toestel ontkoppelt,
zullen eveneens alle toegekende
spraakcommando’s verwijderd
worden.
Taal
Volume
Pagina: 51
CK3100 Advanced Car Kit
52
Onze klantenservice staat voor u klaar. U kunt via e-mail of tele-
foon contact opnemen met onze medewerkers. Ga voor meer
informatie naar: www.parrot.biz.
Telefoon:
Met deze optie kunt u het volume van de communicatie instellen.
Deze functie activeert de stemhulp van de menu’s of schakelt
deze uit.
De menu’s worden door een geautomatiseerde stem in de
gekozen taal aangekondigd.
Er zijn 3 opties waarmee u uw scherm naar
eigen wens kunt instellen:
Contrast en helderheid:
Gebruik de scroll-knop voor het gewenste
niveau en schakel in door op de knop te klik-
ken.
Zoom telefoonboek:
Hiermee kunt u de resolutie van de getoonde
tekst in het “telefoonboek” en het menu “tele-
foonlog” instellen.
Kies de 2-lijns- of de 3-lijnsmodus.
Bevestig door op de scroll-knop te druk-
ken.
Inschakelen/uitschakelen van automatisch opnemen.
Software versie:
Versie van de schermsoftware / Vrij geheu-
gen.
Stemmenu’s
Scherm
Automatisch opnemen
Informatie
Klantenservice
Dit menu geeft toegang tot de volgende opties: Telefoon kop-
pelen, object push, software upgrade, demomodus.
(Bijvoorbeeld de Sony Ericsson P900, PDA in Windows CE )
Kies de invoer die bij uw telefoon hoort. Als in het scherm van
de CK3100 de boodschap “koppel uw telefoon” verschijnt, kop-
pelt u de apparatuur.
Bij sommige telefoons is een speciale instelling van de hands-
free kit nodig voordat u contacten kunt verzenden.
(Als uw kit niet voorkomt in de lijst op uw scherm met apparatu-
ur waar u contacten naartoe kunt sturen, activeer dan de optie
“altijd actief”.)
Waarschuwing: deze instelling kan bij bepaalde telefoons
slecht functioneren tot gevolg hebben. We raden u aan om de
telefoon weer in de stand “automatisch” te zetten, zodra u uw
contacten heeft verstuurd.
Schakel deze optie in als u vanaf een personal computer een
upgrade van Bluetooth voor uw kit installeert. Deze optie wordt
automatisch uitgeschakeld als u uw kit opnieuw opstart. Ga voor
meer informatie naar onze website: www.parrot.biz.
Lanceer een demo van de hands-free kit. Om deze modus uit te
schakelen moet u de carkit opnieuw opstarten.
GEAVANCEERDE INSTTELLINGEN
Een telefoon koppelen
Demomodus
Object push
Software upgrade
Pagina: 52
NE
HANDLEIDING 53
Als u wilt bellen, of een inkomend gesprek wilt beantwoorden,
wordt deze dienst
automatisch gesloten en heropend zodat u de telefoonfunctie
optimaal kunt gebruiken.
Met deze optie kunt u de GPS uitschakelen zodat niemand
anders verbinding kan maken met deze dienst.
Als deze service ingeschakeld is, staan in het onderdeel
Informatie de GPS-configuratie en de randapparatuur aange-
geven die op dat moment verbinding maken met deze dienst.
De kits CK3300 en CK3500 hebben een GPS-module (Global
Positioning System) die de actuele
positie van de auto weergeeft.
Deze informatie is verkrijgbaar via
Bluetooth op een kanaal dat toegan-
kelijk is voor de meeste PDA’s en
Smartphones.
Als u een navigatietoepassing op uw PDA of smartphone
heeft, hoeft u deze randapparatuur
alleen maar aan de CK3X00 te koppelen
en een serieverbinding naar de GPS-poort
te openen. Bepaalde navigatieto epassin-
gen kunt u direct als Bluetooth GPS-bron
kiezen.
De te kiezen GPS-configuratie voor uw apparatuur is
NMEA0183v2 9600. Soms is het nodig deze informatie in te
voeren. Wanneer de verbinding tot stand gebracht is, is op het
scherm van de CK3X00 een GPS-icoontje te zien.
Als de GPS-dienst aangesloten is, kunt u
met de CK3X00 met GPS-module via de
luidsprekers van uw auto naar de aanwijz-
ingen van uw navigatiesoftware luisteren.
Uw navigatie wordt zo optimaal uitgevoerd (deze functie is niet
bij alle navigatiesoftware beschikbaar).
Om dit vanaf uw PDA of smartphone te doen, opent u de
optie Oortelefoon/koptelefoon van uw carkit.
GPS CK3300 - CK3500
Verbinding met de GPS-service
Stemaanwijzingen van uw navigatie
GPS-menu
Pagina: 53
CK3100 Advanced Car Kit
54
De CK3500 werkt met een klasse 8/10
GSM/GPRS-module.
Deze module stelt u in staat om het SIM
Access Profile (SAP) van uw telefoon te
gebruiken. U kunt de CK3500 ook direct, zonder Bluetooth-
telefoon, met alleen eenSIM-kaart, als autotelefoon gebruiken.
U kunt zo bovendien, met behulp van de GPRS, uw kit als
internetaansluitpunt gebruiken.
Met het SIM Access Profile (SAP) kan de informatie op uw
persoonlijke SIM-kaart door Bluetooth worden gebruikt.
Zo profiteert u van de GSM-antenne van de CK3500 en
spaart u de batterij van uw Bluetooth-telefoon.
Om veiligheidsredenen is de koppelproce-
dure van een SAP-telefoon afwijkend.
U kiest het onderdeel SIM Access Phone
in het menu “voorkeuren” / “geavanceerde
voork.” / “koppel telefoon”.
Op het scherm van de CK3500 verschijnt een code van 14
tekens. Dit is de verbindingscode voor uw SAP-telefoon.
Als de CK3500 de PIN-code van uw persoonlijke SIM-kaart
nodig heeft, wordt u gevraagd deze in te voeren.
Als uw telefoon deze optie ondersteunt, wordt de modus SIM-
toegang standaard geactiveerd.
Zodra uw telefoon is geïdentificeerd (als hij lang genoeg inge-
schakeld staat) maakt de CK3500 gebruik van deze modus.
De werking van de interface is hetzelfde als bij Bluetooth-tele-
fonie.
GSM OFFBOARD - CK3500
Koppelen
Functioneren
Met deze optie kunt u de PIN-code van uw persoonlijke
SIM-kaart invoeren/wijzigen of de modus SIM Access Profile
uitschakelen.
De SIM-kaartoptie

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Parrot CK3100.

Stel een vraag over de Parrot CK3100

Heb je een vraag over de Parrot CK3100 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Parrot CK3100. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Parrot CK3100 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.