Panasonic TX-40GXW804 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Panasonic TX-40GXW804. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Panasonic
  • Product: Televisie
  • Model/naam: TX-40GXW804
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Frans

Inhoudsopgave

Pagina: 42
Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product.
Lees deze instructies aandachtig voordat u het product gebruikt en bewaar ze zodat u
ze later opnieuw kunt raadplegen.
Lees vóór gebruik aandachtig het gedeelte “Veiligheidsmaatregelen” in deze
handleiding.
De afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts als voorbeeld.
Raadpleeg uw Europese Garantie als u contact wilt opnemen met uw plaatselijke
Panasonic-dealer voor assistentie.
Nederlands
Modelnr.
TX-40GXW804
TX-50GXW804
TX-58GXW804
TX-65GXW804
Gebruiksaanwijzing
Led-tv
Raadpleeg [eHELP] (ingebouwde bedieningsinstructies)
voor gedetailleerde instructies.
Gebruik van [eHELP] (p. 21)
(afbeelding: TX-50GXW804)
Nederlands
Pagina: 43
Nederlands
2
Inhoudsopgave
Belangrijke informatie
Belangrijke kennisgeving ······································· 3
Veiligheidsmaatregelen ········································· 5
Accessoires ························································ 8
De tv installeren ··················································· 9
De muurbevestigingssteun monteren ······················12
Verbindingen ······················································13
Bedieningsonderdelen··········································18
Automatisch instellen bij het eerste gebruik ··············20
Tv kijken····························································21
eHELP gebruiken ················································21
Menufuncties gebruiken········································23
Beeld- en geluidsinstellingen wijzigen······················24
Opnieuw afstemmen vanaf het menu instellingen·······25
Afstemmen op en bewerken van kanalen ·················27
Kinderslot ··························································29
Externe invoer bekijken ········································30
Teletekst lezen····················································31
Tv-gids gebruiken················································32
Opnemen op USB HDD········································33
Timer programmeren ···········································34
Mediaspeler gebruiken ·········································35
Thuisnetwerk gebruiken········································36
Veelgestelde vragen ············································38
Onderhoud·························································39
Specificaties·······················································39
Pagina: 44
Nederlands 3
De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing
Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere
landen.
Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio en het
dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Vertrouwelijke, niet-gepubliceerde werken. Copyright © 2013-2015
Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
Het woordmerk Bluetooth®
en de logo’s ervan zijn
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
en Panasonic Corporation gebruikt deze uitsluitend in
licentie.
DVB en de DVB-logo’s zijn handelsmerken van het DVB
Project.
x.v.Colour™ is een handelsmerk.
DiSEqC™ is een handelsmerk van EUTELSAT.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Lees dit
eerst > Voordat u het product gebruikt > Licentie) voor
informatie over de handelsmerken.
De afbeelding voor TX-50GXW804 wordt, tenzij
anders gemeld, in deze handleiding gebruikt.
Afhankelijk van het model kunnen de getoonde
illustraties iets verschillen.
Belangrijke
kennisgeving
Kennisgeving over DVB/datatransmissie/
IPTV-functies
Deze tv is ontworpen om te voldoen aan de normen
(stand augustus 2018) van DVB-T/T2 (MPEG2,
MPEG4-AVC(H.264) en MPEG HEVC(H.265))
digitale aardse services, DVB-C (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) en MPEG HEVC(H.265)) digitale
kabelservices en DVB-S (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) en MPEG HEVC(H.265)) digitale
satellietservices.
Raadpleeg uw lokale dealer voor de beschikbaarheid
van DVB-T-/T2- of DVB-S-services in uw gebied.
Raadpleeg uw kabelprovider voor de beschikbaarheid
van DVB-C-services met deze tv.
Deze tv werkt mogelijk niet correct met een signaal
dat niet voldoet aan de normen voor DVB-T/T2,
DVB-C of DVB-S.
Afhankelijk van het land, het gebied, de zender, de
serviceprovider, de satelliet en de netwerkomgeving
zijn mogelijk niet alle functies beschikbaar.
Niet alle CI-modules werken goed met deze tv.
Raadpleeg uw serviceprovider over de beschikbare
CI-module.
Deze tv werkt wellicht niet correct met een CI-module
die niet is goedgekeurd door de serviceprovider.
Afhankelijk van de serviceprovider kunnen extra
kosten worden aangerekend.
Compatibiliteit met toekomstige services is niet
gegarandeerd.
Internet-apps worden geleverd door hun respectievelijke
serviceproviders en kunnen op elk moment worden
gewijzigd, onderbroken of buiten gebruik genomen.
Panasonic neemt geen verantwoordelijkheid en geeft
geen garantie voor de beschikbaarheid of continuïteit
van de services.
Panasonic garandeert de werking en prestaties van
randapparatuur van derden niet; wij wijzen elke vorm
van aansprakelijkheid of schade af die voortvloeit uit de
werking en/of prestaties bij gebruik van randapparatuur
van dergelijke derde partijen.
Pagina: 45
Nederlands
4
Behandeling van klantinformatie
Bepaalde klantinformatie zoals het IP-adres van de
netwerkinterface van uw apparaat (deze tv) wordt
verzameld zodra u met uw Panasonic smart televisie
(deze tv) of andere apparaten verbinding maakt met
het internet (uittreksel uit ons privacybeleid). We doen
dit om onze klanten en de integriteit van onze diensten
te beschermen evenals om de eigendomsrechten van
Panasonic te beschermen. Als u meer informatie wilt
over de verwerking van uw informatie in deze context,
raadpleegt u de volledige tekst van ons privacybeleid
dat wordt weergegeven op [eHELP] (Zoeken op
doel > Netwerk > Netwerkinstellingen > Service- en
instelvoorwa.)
Bij het gebruik van de internetfunctie van deze tv,
nadat u akkoord bent gegaan (in de jurisdictie waarin
toestemming van de klant vereist is voor het verzamelen
van persoonlijke informatie onder de toepasselijke
privacywetgeving) met de gebruiksvoorwaarden/
privacybeleid van Panasonic (hierna algemene
voorwaarden enz.), kan klantinformatie over het
gebruik van deze unit worden verzameld en gebruikt
overeenkomstig de algemene voorwaarden enz.
Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden/
privacybeleid, zie [eHELP] (Zoeken op doel > Netwerk >
Netwerkinstellingen > Service- en instelvoorwa.)
De persoonlijke informatie van de klant kan worden
opgeslagen op deze tv door de omroeporganisatie of
applicatieprovider. Voor het repareren, overdragen of
afdanken van deze tv, verwijdert u alle informatie die is
opgeslagen op deze tv volgens de volgende procedure.
[eHELP] (Zoeken op doel > Functies >
Fabrieksinstellingen)
Klantinformatie kan worden verzameld door de provider
via de applicatie die door derden wordt geleverd op
deze tv of website. Controleer vooraf de algemene
voorwaarden enz. van de provider.
 Panasonic kan niet aansprakelijk worden gehouden
voor het verzamelen of gebruiken van klantinformatie
via een applicatie op deze tv of website die wordt
geleverd door derden.
 Let er bij het invoeren van uw creditcardnummer,
naam, enz. op dat de provider betrouwbaar is.
 Ingevoerde informatie kan worden opgeslagen op
de server enz. van de provider. Voor het repareren,
overdragen of afdanken van deze tv, zorgt u ervoor
dat de informatie wordt verwijderd volgens de
algemene voorwaarden enz. van de provider.
Het opnemen en afspelen van content op dit of elk ander
apparaat kan de toestemming vereisen van de eigenaar
van de auteursrechten of andere soortgelijke rechten
in die content. Panasonic heeft geen bevoegdheid om
u deze toestemming te geven en verleent u deze ook
niet, en wijst uitdrukkelijk alle rechten, mogelijkheden
of intenties af om een dergelijke toestemming in uw
naam te verkrijgen. Het is uw verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit of elk ander
apparaat voldoet aan de toepasselijke wetgeving op
auteursrechten in uw land. Raadpleeg die wetgeving
voor meer informatie over de relevante wetten en
bepalingen die hierop betrekking hebben of neem
contact op met de eigenaar van de rechten op de
content die u wilt opnemen of afspelen.
Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-
patentportfoliolicentie voor persoonlijk en niet-
commercieel gebruik door een consument voor (i) het
coderen van video in overeenstemming met de AVC-
norm (“AVC Video”) en/of (ii) het decoderen van AVC-
video die werd gecodeerd door een consument voor
persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en/of werd
verkregen via een videoleverancier die een licentie heeft
om AVC-video te leveren. Er is geen licentie verleend,
ook niet impliciet, voor enig ander gebruik.
Ga voor meer informatie naar MPEG LA, LLC.
Zie http://www.mpegla.com.
Dit teken geeft aan dat het product werkt op
wisselstroom.
Dit tekent geeft een Klasse II of dubbel geïsoleerd
elektrisch apparaat aan, waarbij het product geen
beveiligingsverbinding met de aarde (massa) nodig
heeft..
Vervoer de tv alleen rechtop.
Pagina: 46
Nederlands 5
Veiligheidsmaatregelen
Volg onderstaande waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen om het risico op een elektrische
schok, brand, schade of letsel te helpen vermijden.
 Stekker en netsnoer
Waarschuwing
Verwijder de stekker onmiddellijk
uit het stopcontact als u iets opvalt
dat niet normaal is.
Deze tv is ontworpen om te werken op 220-240 V
wisselstroom 50/60 Hz.
Steek de stekker van het netsnoer volledig in het
stopcontact.
Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet u het
netsnoer uit het stopcontact halen.
Het stopcontact dient dan ook altijd eenvoudig
bereikbaar te zijn.
Haal de stekker uit het stopcontact als u de tv reinigt.
Raak de stekker nooit met natte handen
aan.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd raakt.
 Plaats geen zwaar
voorwerp op het snoer.
 Leg het snoer niet in
de buurt van een warm
voorwerp.
 Trek nooit aan het snoer.
Houd de stekker vast
wanneer u het snoer uit het
stopcontact wilt trekken.
 Verplaats de tv niet wanneer de stekker nog in het
stopcontact zit.
 Draai het netsnoer niet ineen, buig het niet
overmatig en rek het niet uit.
 Gebruik geen beschadigde stekkers of
stopcontacten.
 Voorkom dat het netsnoer bekneld raakt door de tv.
Gebruik geen ander netsnoer dan het netsnoer dat u
bij deze tv hebt ontvangen.
 Voorzichtig zijn
Waarschuwing
Verwijder de afdekplaten van de
tv niet en breng geen wijzigingen
aan de tv aan, anders kunt u in
contact komen met onderdelen
die onder spanning staan en
loopt u risico op een elektrische
schok. Er bevinden zich geen
door de gebruiker repareerbare
onderdelen aan de binnenkant.
Stel de tv niet bloot aan
regen of hoge vochtigheid.
De tv mag niet blootgesteld
worden aan druppelend of
spattend water. Plaats geen
voorwerpen gevuld met
vloeistof, zoals vazen, op de
tv of erboven.
Laat geen vreemde voorwerpen in de tv komen door
de ventilatiegaten.
Als de tv wordt gebruikt in een gebied waar insecten
gemakkelijk in de tv kunnen komen.
Het is mogelijk dat insecten in de tv komen, zoals
kleine vliegen, spinnen, mieren enz. die schade aan
de tv kunnen veroorzaken of vast komen te zitten
in een gebied dat zichtbaar is op de tv, bijv. in het
scherm.
Als de tv wordt gebruikt in een omgeving waar stof of
rook voorkomt.
Het is mogelijk dat tijdens normaal gebruik
stof/rookdeeltjes in de tv komen via de
ventilatieopeningen en vast komen te zitten in het
apparaat. Dit kan leiden tot oververhitting, storingen,
verslechtering van beeldkwaliteit enz.
Gebruik geen standaard of montage-uitrusting die
niet is goedgekeurd. Vraag uw Panasonic-dealer om
de instellingen of installatie uit te voeren van een
goedgekeurde muurbevestigingssteun.
Oefen geen krachtige druk uit op het beeldscherm en
houd het vrij van schokken.
Zorg dat kinderen niet op de tv klimmen.
Plaats de tv niet op een
schuin aflopende of
onstabiele ondergrond, en
zorg ervoor dat de tv niet over
de rand van de standaard
hangt.
Pagina: 47
Nederlands
6
Waarschuwing
Plaats een tv nooit op een onstabiele plaats. Een
tv kan vallen, wat tot ernstig lichamelijk letsel of
de dood kan leiden. Veel soorten letsel, vooral
bij kinderen, kunnen worden voorkomen door
eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen,
zoals:
 Gebruik van tv-meubel of -standaard die door
de fabrikant van de tv wordt aanbevolen.
 Enkel gebruik van meubelen waarop de tv op
een veilige manier kan staan.
 Ervoor zorgen dat de tv niet uitsteekt over de
rand van het meubelstuk waarop hij staat.
 De tv niet op een hoog meubelstuk
(bijvoorbeeld, buffet- of boekenkast) plaatsen,
zonder zowel het meubelstuk als de tv stevig
vast te zetten.
 De tv niet op een doek of ander materiaal
plaatsen dat zich tussen de tv en het
ondersteunende meubelstuk bevindt.
 Kinderen leren dat het gevaarlijk is om op
meubelen te klimmen om bij de tv of de
bediening ervan te komen.
Als u uw huidig tv-toestel behoudt en op een
andere plaats zet, moet u ook rekening houden
met bovenstaande informatie.
Deze tv is ontworpen voor gebruik op een tafelblad.
Stel de tv niet bloot aan
direct zonlicht of andere
warmtebronnen.
Laat om brand te
voorkomen nooit
kaarsen of andere
bronnen van open
vuur in de nabijheid
van de televisie.
 Gevaar voor verstikking/inslikken
Waarschuwing
De verpakking van dit product kan verstikking
veroorzaken, en sommige onderdelen zijn klein en
gevaarlijk als ze door kinderen worden ingeslikt.
Houd deze onderdelen buiten het bereik van jonge
kinderen.
 Standaard
Waarschuwing
De standaard niet demonteren of er wijzigingen in
aanbrengen.
Let op
Gebruik alleen de standaard die u bij deze tv hebt
ontvangen.
De standaard niet gebruiken als deze verbogen,
gebarsten of anderszins beschadigd is. Neem in
dat geval zo spoedig mogelijk contact op met uw
Panasonic dealer.
Let er tijdens de montage op dat alle schroeven goed
zijn vastgedraaid.
Let op dat de tv geen schokken krijgt tijdens de
installatie van de standaard.
Zorg dat kinderen niet op de standaard klimmen.
Gebruik minstens twee personen om de tv op de
standaard te installeren en ervan te verwijderen.
Installeer en verwijder de tv op de voorgeschreven
wijze.
 Radiogolven
Waarschuwing
Gebruik de tv niet in medische instituten of op locaties
met medische apparatuur. De radiogolven kunnen
interfereren met medische apparatuur en kunnen
storing en ongevallen veroorzaken.
Gebruik de tv niet in de buurt van automatische
controleapparatuur, zoals automatische deuren of
brandalarmen. De radiogolven kunnen interfereren
met automatische controleapparatuur en kunnen
storing en ongevallen veroorzaken.
Bewaar tenminste 15 cm afstand van de tv als u
een hartpacemaker hebt. De radiogolven kunnen de
werking van de pacemaker verstoren.
De tv mag op geen enkele wijze worden
gedemonteerd of gewijzigd.
Pagina: 48
Nederlands 7
 Ingebouwd draadloos LAN
Let op
Gebruik de ingebouwde draadloze LAN-functie
niet om toegang de verkrijgen tot een draadloos
netwerk (SSID*) waarvoor u geen toegangsrecht
hebt. Dergelijke netwerken kunnen wel bij de
zoekresultaten staan. Maar het gebruik van zulke
netwerken kan illegaal zijn.
*De SSID is de naam van een draadloos netwerk
voor gegevensoverdracht.
Stel de ingebouwde draadloze LAN-adapter niet bloot
aan hoge temperaturen, direct zonlicht of vocht.
Gegevens die via radiogolven worden verzonden en
ontvangen, kunnen worden onderschept en gevolgd.
Het ingebouwde draadloze LAN gebruikt de
frequentiebanden 2,4 GHz en 5 GHz. Houd de tv
uit de buurt van andere apparaten die 2,4 GHz en
5 GHz-signalen gebruiken zoals andere draadloze
LAN-apparaten, magnetrons en mobiele telefoons om
storing of vertraging door interferentie te vermijden
wanneer de ingebouwde draadloze LAN-adapter
wordt gebruikt.
Wanneer een probleem optreedt door statische
elektriciteit e.d. kan de tv automatisch stoppen door
de zelfbeveiligingsfunctie. Zet de tv in dat geval met
de hoofdschakelaar uit en weer aan.
 Bluetooth® draadloze technologie
Let op
De tv gebruikt de ISM-frequentieband van 2,4 GHz
(Bluetooth®
). Houd de tv uit de buurt van toestellen
zoals andere draadloze LAN-apparaten, andere
Bluetooth-apparaten, magnetrons, mobiele telefoons
en apparaten die 2,4 GHz-signalen gebruiken om
storing of vertraging door interferentie te vermijden.
 Ventilatie
Let op
Laat voldoende ruimte (ten minste 10 cm) vrij rond de
tv zodat overtollige warmte kan worden afgevoerd; de
levensduur van sommige elektronische componenten
wordt verkort als ze te heet worden.
(cm)
10
10
10
10
Zorg dat de ventilatie niet
wordt belemmerd door
ventilatieopeningen die zijn
afgedekt door voorwerpen
zoals kranten, tafelkleden en
gordijnen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen onderaan de
tv altijd vrij zijn en dat er voldoende ruimte is voor
goede ventilatie, ongeacht of u wel of geen standaard
gebruikt.
 De tv verplaatsen
Let op
Verwijder alle kabels voordat u de tv verplaatst.
De tv dient door ten minste twee personen te worden
verplaatst om letsel te voorkomen dat kan worden
veroorzaakt doordat met struikelt of valt met de tv.
Tijdens het verplaatsen van de tv mag u niet het
schermgedeelte vastpakken, zoals hieronder
afgebeeld. Dit kan storing of beschadiging veroorzaken.
De tv dragen. (p. 11)
 Wanneer de tv langere tijd niet gebruikt
wordt
Let op
Ook als de tv uitgeschakeld is, verbruikt deze nog
stroom zolang de stekker in het stopcontact zit.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de tv
lange tijd niet wordt gebruikt.
 Hoog geluidsniveau
Let op
Stel uw gehoor niet bloot
aan overmatig hard geluid
via de hoofdtelefoon.
De beschadiging kan
onherstelbaar zijn.
Zet het volume lager of stop met luisteren door de
hoofdtelefoon als uw oren suizen.
 Batterij voor de afstandsbediening
Let op
Batterijen kunnen lekken, roesten en exploderen als
ze verkeerd geïnstalleerd worden.
Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een
vergelijkbaar type.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
Gebruik geen verschillende batterijtypen door elkaar,
bijvoorbeeld alkaline- en mangaanbatterijen.
Gebruik geen oplaadbare batterijen (Ni-Cd enz.).
Verbrand batterijen niet en haal ze niet uit elkaar.
Stel batterijen niet bloot aan extreme warmte, zoals
zonlicht, vuur of dergelijke.
Gooi gebruikte batterijen weg volgens de
voorschriften voor afvalverwijdering.
Verwijder de batterij uit het apparaat als u het
gedurende langere tijd niet gaat gebruiken om lekken,
corrosie en explosie van de batterij te voorkomen.
Pagina: 49
Nederlands
8
Led-tv
Verklaring van Overeenstemming (vvo)
“Hierbij verklaart Panasonic Corporation dat deze tv
in overeenstemming is met de essentiële vereisten en
andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.”
Als u een exemplaar van de originele vvo van deze tv
wilt lezen, bezoek dan de volgende website:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Bevoegde Vertegenwoordiger:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, D-22525 Hamburg, Duitsland
De 5,15 – 5,35 GHz-band voor draadloze LAN
is alleen in de volgende landen beperkt tot
gebruik binnenshuis.
Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechische Republiek,
Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, IJsland,
Italië, Griekenland, Spanje, Cyprus, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta,
Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Turkije, Finland, Zweden,
Zwitserland, Kroatië
Maximaal radiofrequentievermogen dat wordt
uitgezonden in de frequentiebanden
Type draadloze
verbinding
Frequentieband Maximaal EIRP
Draadloos LAN
2 412-2 472 MHz 20 dBm
5 150-5 250 MHz 23 dBm
5 250-5 350 MHz 23 dBm
5 470-5 725 MHz 23 dBm
Bluetooth 2 402-2 480 MHz 9 dBm
Accessoires
Standaardaccessoires
Afstandsbediening
(p. 18)
N2QAYB001180 of N2QAYB001211
Standaard
(p. 9)
Netsnoer
(p. 13)
Batterijen (2)
R6
(p. 19)
Gebruiksaanwijzing
Europese Garantie
De accessoires mogen niet allemaal samen worden
geplaatst. Zorg dat u ze niet per ongeluk weggooit.
Pagina: 50
Nederlands 9
De tv installeren
De standaard monteren/verwijderen
Montageschroef (4)
M5 × 12
Montageschroef (4)
M4 × 12
Steun
Steun
Steunplaat
Steunplaat
Plaatje
Montageschroef (2)
M4 × 5
Voorbereidingen
Zorg ervoor dat u de standaard in elkaar heeft gezet
voordat u de tv uit de doos haalt.
Houd het schermonderdeel niet vast.
Zorg dat u de tv niet bekrast of breekt.
De standaard monteren
Monteer de standaard niet volgens een andere
methode dan die hieronder wordt aangegeven.
Kabels organiseren (p. 17)
1 E
G
F
Pagina: 51
Nederlands
10
2 H
H
3
4
A
D
A
C
5
Pagina: 52
Nederlands 11
Opmerking
Ondersteun de tv bij het tillen zoals te zien op de
bovenstaande afbeelding.
Houd het scherm niet te stevig vast zoals te zien op
de bovenstaande afbeelding.
Til de tv op met het beschermblad bevestigd.
Plaats de tv niet tijdelijk op de vloer of een tafel.
6
B
7
Opmerking
Verwijder het beschermblad en beschermfolie na het
installeren van de voet.
De standaard verwijderen
Verwijder de standaard aan de hand van de volgende
procedures wanneer u de muurbevestigingssteun
gebruikt of de tv opnieuw inpakt.
1 Verwijder de montageschroeven van de tv.
2 Trek de standaard weg van onder de tv.
3 Verwijder de montageschroeven van de steun.
Pagina: 53
Nederlands
12
De muurbevestigingssteun
monteren
Neemt contact op met uw plaatselijke Panasonic-
dealer als u de aanbevolen muurbevestigingssteun wilt
aanschaffen.
Gaten voor installatie met de muurbevestigingssteun
Achterzijde van de tv
a
b
40 inch-model
a: 200 mm
b: 200 mm
50 inch-model
58 inch-model
65 inch-model
a: 400 mm
b: 200 mm
(zijaanzicht)
Diepte schroef
40 inch-model
minimaal: 9 mm
maximaal: 11 mm
50 inch-model
minimaal: 8 mm
maximaal: 20 mm
58 inch-model
minimaal: 9 mm
maximaal: 22 mm
65 inch-model
minimaal: 10 mm
maximaal: 22 mm
Diameter: M6
Schroef voor het bevestigen van de
tv op de muurbevestigingssteun (niet
meegeleverd met de tv)
Waarschuwing
Als u andere muurbevestigingssteunen gebruikt
of zelf een muurbevestigingssteun probeert
te installeren, loopt u het risico op lichamelijk
letsel en materiële schade. Om de veiligheid
en goede prestaties te garanderen dient u de
muurbevestigingssteunen te laten monteren door
uw dealer of een erkende installateur. Elke schade
die is veroorzaakt door het installeren door een
onbevoegde installateur, zal uw garantie teniet doen.
Lees de instructies die bij de optionele accessoires
zijn geleverd aandachtig door en zorg dat u deze
stappen volgt om te voorkomen dat de tv valt.
Wees tijdens de installatie heel voorzichtig met de tv
om beschadiging te voorkomen.
Wees voorzichtig als u muurbevestigingssteunen
aan de muur bevestigt. Controleer altijd of er geen
elektrische kabels of buizen door de muur lopen
voordat u de steun ophangt.
Als de tv een langere periode niet wordt gebruikt,
demonteer deze dan van de vaste muurbevestiging
om vallen en verwonding te voorkomen.
Pagina: 54
Nederlands 13
Verbindingen
De afgebeelde externe apparatuur en kabels worden
niet bij de tv meegeleverd.
Zorg ervoor dat de stekker van de tv niet in het
stopcontact zit als u kabels aansluit of loskoppelt.
Controleer of u de juiste aansluitingen en
connectoren gebruikt voor de verbinding.
Gebruik een HDMI-kabel met volledige bedrading.
Houd de tv uit de buurt van elektronische apparaten
(videoapparatuur enz.) of apparatuur met een
infrarood sensor om vervormingen van het beeld/
geluid en de beïnvloeding van de bediening van de
andere apparatuur te voorkomen.
Lees ook de handleiding van het apparaat dat moet
worden aangesloten.
Aansluitingen
1 2
3
4
5
6
7
8
10
9
11 12
1 Naamplaat van model
2 CI-sleuf (p. 16)
3 Ingang hoofdtelefoon (p. 16)
4 HDMI1 - 2 (p. 14, 15, 16)
5 USB 1-poort
Dit symbool geeft gelijkstroomwerking aan.
6 ETHERNET-aansluiting (p. 14)
7 Ingang aarding/kabelingang (p. 13)
8 Satellietingang (p. 13)
9 HDMI3
10USB 2-poort
Dit symbool geeft gelijkstroomwerking aan.
11 AV IN (COMPONENT / VIDEO) (p. 15)
12DIGITAL AUDIO (p. 16)
Gebruik de HDMI-aansluiting om content in
4K-formaat te bekijken.
(p. 15)
Basisaansluitingen
 Netsnoer
220-240 V
wisselstroom
50/60 Hz
Netsnoer
(meegeleverd)
Steek de stekker van het netsnoer stevig op zijn
plaats.
Haal altijd eerst de stekker uit het
stopcontact voordat u het netsnoer
loskoppelt.
 Antenne
TV
Kabel
RF-kabel
Aardse antenne
Voor DVB-C, DVB-T, analoog
Satellietschotel
 DVB-S
TV
Satellietkabel
Satellietschotel
Neem contact op met uw lokale leverancier om
te controleren of uw satellietschotel correct is
geïnstalleerd. Raadpleeg ook de maatschappijen van
de satellietzenders die u ontvangt voor details.
Pagina: 55
Nederlands
14
DVB-via-IP-clientverbinding
Deze tv is voorzien van een DVB-via-IP-clientfunctie en
kan verbonden worden met een DVB-via-IP-server of
SAT>IP-compatibele servers om gestreamde content te
ontvangen.
Het wordt aanbevolen om een LAN-kabel te
gebruiken voor verbinding met een DVB-via-IP-
server.
 Bekabelde verbinding
TV
Kabel
LAN-kabel (afgeschermd)
Gebruik een afgeschermde dubbeldraadse (getwist
paar, STP) LAN-kabel.
DVB-via-IP-server
RF-kabel
Aardse antenne
Satellietschotel
 Draadloze verbinding
Kabel
Ingebouwd draadloos LAN (Achterzijde van de tv)
Toegangspunt
DVB-via-IP-server
RF-kabel
Aardse antenne
Satellietschotel
Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk
van de netwerkomstandigheden en de uitzending.
Lees de handleiding van de DVB-via-IP-server voor
informatie over de verbindingen.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Functies >
DVB-via-IP) voor details.
AV-apparaten
 Dvd-speler/Blu-ray-speler enz.
TV
Kabel
RF-kabel
HDMI-kabel
Dvd-speler/Blu-ray-speler enz.
Aardse antenne
 Settopbox
TV
Kabel
HDMI-kabel
Settopbox
Netwerk
Voor gebruik van internetdiensten is een
breedbandnetwerk vereist.
Raadpleeg uw leverancier voor hulp als u geen
breedbandnetwerkservices hebt.
Zorg dat de internetomgeving gereed is voor het
aansluiten van een bekabelde of draadloze verbinding.
Het instellen van de netwerkverbinding start bij het
eerste gebruik van de tv. (p. 20)
 Bekabelde verbinding
TV
Internetomgeving
LAN-kabel (afgeschermd)
Gebruik een afgeschermde dubbeldraadse (getwist
paar, STP) LAN-kabel.
Pagina: 56
Nederlands 15
 Draadloze verbinding
Internetomgeving
Ingebouwd draadloos LAN (Achterzijde van de tv)
Toegangspunt
Aansluitingen voor 4K/HDR-
compatibele apparatuur
TV
HDMI-kabel
4K/HDR-compatibele apparatuur
Sluit met een 4K-compatibele kabel de
4K-compatibele apparatuur aan op een HDMI-
aansluiting, en u kunt naar content van 4K-formaat
kijken.
Ondersteuning van HDR vergroot niet de maximale
helderheidsvermogens van het tv-paneel.
 [HDMI autom. Instellen] (menu Instellingen)
Reproduceert het beeld preciezer met het uitgebreide
kleurengamma wanneer de met 4K compatibele
apparatuur wordt aangesloten. Selecteer de modus
afhankelijk van de apparatuur.
[Modus 1]:
Voor een betere compatibiliteit. Stel in op
[Modus 1] als beeld of geluid op de HDMI-ingang niet
goed wordt afgespeeld.
[Modus 2]:
Voor de met 4K compatibele apparatuur met de
functie om het beeld precies met het uitgebreide
kleurengamma weer te geven
De stand wijzigen
1. Selecteer de HDMI-ingangsmodus voor het
aangesloten apparaat.
2. Geef het menu weer en selecteer [HDMI autom.
Instellen] (menu Instellingen).
Voor meer informatie over het geldige formaat
raadpleegt u [eHELP] (Zoeken op doel > Kijken >
4K-resolutie > HDMI autom. Instellen).
Andere verbindingen
 Dvd-speler
(COMPONENT-apparatuur)
TV
(Luisteren)
(Kijken)
Audiokabel (afgeschermd)
Videokabel van component (afgeschermd)
DVD-speler
 Camcorder / Spelsysteem
(VIDEO-apparatuur)
TV
(Luisteren)
(Kijken)
Audiokabel (afgeschermd)
Composiet videokabel (afgeschermd)
Camcorder / Spelsysteem
Pagina: 57
Nederlands
16
 Versterker (luisteren met externe luidsprekers)
Als u wilt genieten van meerkanaals geluid van
een extern apparaat (bijvoorbeeld Dolby Digital
5.1-kanaals), sluit u het apparaat aan op de
versterker. Raadpleeg de handleiding van het
apparaat en de versterker voor informatie over de
aansluitingen.
TV
HDMI-kabel
Versterker met luidsprekersysteem
Externe apparatuur (DVD-speler, enz.)
Gebruik HDMI2 om de tv aan te sluiten op een
versterker met ARC (Audio Return Channel) functie.
Gebruik DIGITAL AUDIO als u een versterker zonder
ARC-functie aansluit.
TV
Optische kabel
DIGITAL AUDIO IN
bv. Versterker met luidsprekersysteem
 Hoofdtelefoon
Voor meer informatie over de uitgangsinstellingen van
de hoofdtelefoonaansluiting raadpleegt u [eHELP]
(Zoeken op doel > Instellingen > Geluid).
TV
(3,5 mm stereo ministekker)
 Algemene interface (CI)
Zet de tv altijd met de hoofdschakelaar uit wanneer u
de CI-module plaatst of verwijdert.
Als u een gecombineerde smartcard en CI-module
hebt, plaatst u eerst de CI-module en vervolgens
steekt u de smartcard in de CI-module.
Plaats of verwijder de CI-module altijd volledig en in
de aangegeven richting.
Gewoonlijk worden gecodeerde kanalen
weergegeven. (Beschikbare kanalen en functies zijn
afhankelijk van de CI-module.)
Als er geen gecodeerde kanalen verschijnen
[Gemeensch. interface] in het menu
Instellingen
Sommige in de handel verkrijgbare CI-modules met
een oudere firmwareversie werken mogelijk niet
correct met deze nieuwe tv met CI+ v1.4. Neem in dat
geval contact op met uw contentprovider.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Functies >
Gemeensch. interface), voor details, lees de
handleiding van de CI-module of vraag na bij de
contentprovider.
Zorg ervoor dat de CI-modulekaart is verwijderd voor
reparatie, overdracht of afdanken.
TV
CI-module
 USB HDD (voor opname)
Gebruik de USB 1-poort voor verbinding met de USB
HDD.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Opnemen)
voor details.
 VIERA Link
Gebruik HDMI1 - 3 voor VIERA Link-verbinding.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Functies >
VIERA Link “HDAVI Control™”) voor details.
Pagina: 58
Nederlands 17
Kabels organiseren
 De kabels bevestigen
Bevestig de kabels als nodig.
Volg bij gebruik van optionele accessoires de
handleiding bij de accessoire voor informatie over het
bevestigen van kabels.
Pagina: 59
Nederlands
18
Bedieningsonderdelen
Afstandsbediening
1 [ ]: Schakelt de tv aan of uit (stand-by)
2 PICTURE
Wijzigt de beeldmodus
3 [Hoofdmenu]
Geeft toegang tot de menu’s Beeld, Geluid,
Netwerk, Timer, Instellingen, Help enz.
4 Teletekst
5 Informatie
Geeft kanaal- en programma-informatie weer.
6 Netflix
Directe toegang tot de Netflix-service.
Voor volledig gebruik van deze functie is een
breedbandnetwerk vereist.
Deze service kan zonder kennisgeving gestopt of
gewijzigd worden.
7 OK
Bevestigt selecties en keuzes.
Schakelt over naar de geselecteerde kanaalpositie.
8 [Menu Opties]
Eenvoudige optionele instellingen voor weergave,
geluid enz.
9 Gekleurde toetsen
(rood, groen, geel, blauw)
Voor selectie, navigatie en de bediening van
verschillende functies.
10Volume omhoog/omlaag
11 Cijfertoetsen
Overschakelen naar een ander kanaal of een
andere teletekstpagina.
Tekst invoeren.
De tv aanzetten vanuit standby.
12[eHELP]
[eHELP] weergeven (ingebouwde
bedieningsinstructies).
13[Mijn app]
Hiermee wordt een favoriete applicatie toegewezen.
Wanneer dit is ingesteld, kan de applicatie gemakkelijk
worden gestart door op deze knop te drukken.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Home >
Apps) voor details..
14Selectie ingangsmodus
TV: Overschakelen tussen DVB-S / DVB-C /
DVB-T / DVB-via-IP / analoog.
AV: Overschakelen naar een AV-ingangsmodus in
de lijst met ingangssignalen.
15APPS
Geeft [Apps] weer (lijst met applicaties).
16Ondertitels
Geeft ondertitels weer.
17Afsluiten
Keert terug naar het normale weergavescherm.
18HOME
Opent [Home].
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Lees dit
eerst > Functies) voor details.
19Tv-programmagids
Opent de elektronische programmagids.
20Cursortoetsen
Voor selecties en aanpassingen.
21Terugkeren
Terugkeren naar het vorige menu of de vorige pagina.
22Kanaal omhoog/omlaag
23Geluidsuitschakeling aan/uit
24Laatst bekeken
Schakelt terug naar het vorige kanaal of de vorige
invoermodus.
25Handelingen voor inhoud, aangesloten
apparatuur enz.
Pagina: 60
Nederlands 19
 De batterijen plaatsen/verwijderen
Opentrekken
Haakje
Plaats de batterijen op
de juiste manier (+ of -)
Sluiten
Indicator/Bedieningspaneel
Als u op een van de toetsen 3, 4 of 5 drukt, wordt
gedurende 3 seconden rechts op het scherm een
hulpaanduiding weergegeven die aangeeft welke
toets werd ingedrukt.
4
5
6
3
1 2
Achterzijde van de tv
1 Ontvanger voor afstandsbedieningssignalen
Plaats geen voorwerpen tussen de
signaalontvanger van de afstandsbediening op de
tv en de afstandsbediening.
Sensor omgevingslicht
Detecteert helderheid voor aanpassing van de
beeldkwaliteit als [Omgevings sensor] in het menu
Beeld is ingesteld op [Aan].
2 Voedingslampje
Rood:
Standby
Groene:
Aan
 Past de helderheid van de led automatisch
aan, afhankelijk van de omgevingsverlichting,
naar een prettig kijkniveau.
Oranje:
Stand-by met sommige functies (opnemen
enz.) actief
Het lampje knippert wanneer de tv een opdracht
van de afstandsbediening ontvangt.
3 Selectie ingangsmodus
Druk zo vaak als nodig om de gewenste stand te
selecteren.
[Hoofdmenu]
Ongeveer 3 seconden ingedrukt houden om het
hoofdmenu weer te geven.
OK (in menu’s)
4 Kanaal omhoog/omlaag
Cursor omhoog/omlaag (in menu’s)
5 Volume omhoog/omlaag
Cursor naar links/rechts (in menu’s)
6 Hoofdschakelaar
Hiermee zet u de tv aan of uit.
Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet u
het netsnoer uit het stopcontact halen.
[ ]: Stand-by / Aan
Pagina: 61
Nederlands
20
Automatisch
instellen bij het
eerste gebruik
Wanneer de tv voor het eerst wordt aangezet, zoekt hij
automatisch naar beschikbare tv-kanalen en verschijnen
opties om de tv in te stellen.
U mag deze stappen overslaan als uw dealer de tv al
heeft ingesteld.
Voltooi alle verbindingen (p. 13 - 17) en instellingen
(indien nodig) van de externe apparatuur voordat
u de automatische instelling uitvoert. Raadpleeg
de handleiding van het aangesloten apparaat voor
informatie over de instellingen ervan.
1 Steek de stekker van de tv in het
stopcontact en schakel de tv in
Het beeld verschijnt na enkele seconden.
2 Selecteer de volgende onderdelen
Volg bij ieder onderdeel de aanwijzingen op het scherm.
Voorbeeld:
Selecteer weergave omgeving.
Thuis Winkel
 De afstandsbediening gebruiken
Verplaats de cursor
Open het onderdeel/sla de instelling op
Keer terug naar het vorige onderdeel (indien
beschikbaar)
Selecteer uw taal
Selecteer uw land
Selecteer [Thuis]
Selecteer [Thuis] voor thuisgebruik.
[Winkel] is bestemd voor demonstratie in de winkel.
Als u de weergaveomgeving later wilt wijzigen, moet
u alle instellingen initialiseren via Fabrieksinstellingen.
Stel de netwerkverbinding in
Afhankelijk van het land dat u selecteert, stelt u de
regio in of slaat u de pincode voor het kinderslot op
(“0000” kan niet worden opgeslagen).
Vink het tv-signaal aan waarop u wilt afstellen en
selecteer [Start auto set-up]
Het instelscherm verschilt afhankelijk van het
geselecteerde land en tv-signaal.
[DVB-C Netwerkinstellingen]
Gewoonlijk stelt u [Frequentie] en [Netwerk ID] in op
[Auto].
Als [Auto] niet wordt weergegeven of indien
nodig, stelt u [Frequentie] en [Netwerk ID] met
de cijfertoetsen in met de gegevens van uw
kabelmaatschappij.
De automatische instelling is voltooid
en de tv is klaar voor gebruik.
Als het afstemmen is mislukt, controleert u de
satellietkabel, de RF-kabel en de aansluiting van het
netwerk, en volgt u de aanwijzingen op het scherm.
Opmerking
De tv schakelt over naar stand-by wanneer het toestel
niet wordt bediend gedurende 4 uur als [Automatisch
in Stand-by] in het menu Timer is ingesteld op [Aan].
De tv schakelt over naar standby wanneer geen
signaal wordt ontvangen en het toestel niet wordt
bediend gedurende 10 minuten als [Automatisch
uitschakelen] in het menu Timer is ingesteld op [Aan].
Alle kanalen opnieuw afstemmen
[Auto set-up] in [Afstemmenu] (menu
Instellingen)
Een beschikbaar tv-signaal later toevoegen
[Voeg TV-signaal toe] in [Afstemmenu] (menu
Instellingen)
Alle instellingen terugzetten naar de beginstand
[Fabrieksinstellingen] in [Systeemmenu] (menu
Instellingen)
Pagina: 62
Nederlands 21
Tv kijken
1 Schakel de tv in
(TV)
of
(Afstandsbediening)
De hoofdschakelaar moet aan staan.
(p. 19)
2 Selecteer de stand
TV keuze
DVB-S
DVB-C
DVB-T
DVB-via-IP
Analoog
De selecteerbare standen zijn afhankelijk van de
opgeslagen kanalen.
3 Selecteer een kanaal
omhoog
omlaag
of
Een kanaal selecteren dat uit twee of meer cijfers
bestaat, bijvoorbeeld 399
eHELP gebruiken
[eHELP] is de naam van de gedetailleerde,
ingebouwde bedieningsinstructies van de tv. Hier
vindt u gedetailleerde uitleg over de bediening van de
verschillende functies.
1 Geef [eHELP] weer
of
[Help] [eHELP]
Als [eHELP] eerder is gebruikt sinds de tv werd
aangezet, verschijnt een bevestigingsscherm om te
selecteren of u naar de [Eerste pagina] wilt gaan of
naar de [Laatst bekeken pagina].
2 Selecteer het menu
selecteren
openen
Voor toegang tot [Gebruik]
(Groene)
[Zoeken op trefwoord]:
Doorzoek de inhoud van eHELP op sleutelwoord.
[Zoeken op doel]:
Doorzoek de inhoud van eHELP op elk item.
[Ondersteuning]:
Toegang tot de ondersteunende informatie (FAQ’s
enz.)
3 Selecteer het onderdeel
Voorbeeld:
selecteren
openen
Pagina: 63
Nederlands
22
Terugkeren naar het vorige scherm/veld.
De beschrijving scrollen (indien langer dan één
pagina)
Wanneer de beschrijving wordt gemarkeerd
Het referentiescherm openen ( )
Het menu bij de beschrijving weergeven (alleen bij
bepaalde beschrijvingen)
(Rode)
De functies van deze tv bekijken
Zoeken op doel > Lees dit eerst > Functies
Pagina: 64
Nederlands 23
Menufuncties
gebruiken
U kunt via verschillende menu-items instellingen voor
beeld, geluid en andere functies aanpassen.
1 Geef het menu
Geeft de functies weer die kunnen worden ingesteld
(verschilt naargelang het ingangssignaal).
2 Selecteer het menu
Beeld
Geluid
selecteren
openen
3 Selecteer het onderdeel
Voorbeeld: [Geluid]
selecteren
openen
Het menuscherm verlaten
Terug naar het vorige scherm
Naar een andere menupagina
omhoog
omlaag
 Kiezen uit alternatieven
Schermweergave
Aan
Uit
selecteren
bewaren
 De schuifbalk aanpassen
Scherpte
Verplaatst
wijzigen
bewaren
 Ga naar het volgende scherm
Kinderslot
openen
 Voer tekens in via het vrije invoermenu
U kunt bij sommige onderdelen zelf tekst of een getal
invoeren.
A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z É Ë Ï 0 1 2 3 4
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z é ë ï ! : # (
O P Q R S T
5 6 7 8 9
o p q r s t
) + - . * _
Gebruikersinput
Naam
1 Stel de tekens één voor één in
selecteren
instellen
2 Bewaren
U kunt met de cijfertoetsen tekens invoeren.
 Instellingen terugzetten
Alleen beeld- of geluidsinstellingen
[Fabrieksinstellingen] in het menu Beeld of
Geluid
Alle instellingen terugzetten naar de beginstand
[Fabrieksinstellingen] in [Systeemmenu] (menu
Instellingen)
Pagina: 65
Nederlands
24
Beeld- en
geluidsinstellingen
wijzigen
Beeld
1 Geef het menu weer en selecteer
[Beeld]
Beeld
selecteren
openen
2 Selecteer [Beeld Instelling]
selecteren
openen
3 De beeldmodus selecteren
U kunt voor elke ingangsmodus uw favoriete modus
selecteren.
[Dynamisch]:
Verbetert het contrast en de scherpte in helverlichte
kamers.
[Normaal]:
Normale instelling onder gewone
lichtomstandigheden.
[Cinema]:
Verbetert het contrast, zwarttinten en de
kleurweergave voor films in een donkere ruimte.
[True Cinema]:
Reproduceert getrouw de oorspronkelijke
beeldkwaliteit zonder aanpassingen.
[Custom]:
Hiermee kunt u elk onderdeel met de hand
aanpassen voor de gewenste beeldkwaliteit.
[Sport]:
Verbetert de beeldkwaliteit voor het bekijken van
sport, enz.
[Spel]:
Verbetert de beeldkwaliteit voor het spelen van
spellen, enz.
[Dolby Vision Levendig]:
Reproduceert Dolby Vision-inhoud getrouw in een
lichte kamer.
[Dolby Vision Helder]:
Reproduceert Dolby Vision-inhoud getrouw in een
normaal verlichte kamer.
[Dolby Vision Donker]:
Reproduceert Dolby Vision-inhoud getrouw in een
donkere kamer.
Voor elke stand kunnen de volgende items aangepast
en ingesteld worden.
[Achtergrondlicht] / [Kontrast] / [Helderheid] / [Kleur] /
[Tint] / [Scherpte] / [Warmte kleur] / [Levendige
kleuren] / [Kleur remasteren] / [Rec.2020 kleur
remasteren] / [Adaptieve Backlight Controle] /
[Omgevings sensor] / [HDR helderheid Instelling] /
[Ruis reductie] / [MPEG remasteren] / [Resolutie
remasteren] / [Dyn. bereik remasteren] / [Intelligent
Frame Creation] / [Scherpe Bewegingen]
Voor informatie over de overige items raadpleegt u
[eHELP] (Zoeken op doel > Instellingen > Beeld).
Om de huidige [Beeld Instelling] terug te zetten naar
de standaardinstellingen [Fabrieksinstellingen] in
het menu beeld
Geluid
1 Geef het menu weer en selecteer
[Geluid]
Geluid
selecteren
openen
2 Selecteer [Geluidsfunctie]
selecteren
openen
3 De geluidsmodus selecteren
U kunt voor elke ingangsmodus uw favoriete modus
selecteren.
[Standaard]:
Levert geschikte geluidskwaliteit voor alle soorten
onderwerpen.
[Muziek]:
Verbetert de geluidskwaliteit voor muziekvideo’s enz.
[Spraak]:
Verbetert de geluidskwaliteit voor het kijken van
nieuws, films, enz.
[Stadion]:
Verbetert de geluidskwaliteit voor het kijken van sport,
enz.
[Gebruiker]:
In deze stand past u het geluid handmatig aan met de
equalizer voor uw favoriete geluidskwaliteit.
Voor elke stand kunnen de volgende items aangepast
en ingesteld worden.
[Laag] / [Hoog] / [Surround] / [Bass boost]
In de stand Gebruiker is [Equalizer] beschikbaar in het
menu Geluid in plaats van [Laag] en [Hoog]. Selecteer
[Equalizer] om de frequentie aan te passen.
Pagina: 66
Nederlands 25
Deze functie heeft alleen effect op geluid van de
luidsprekers van de tv.
Voor informatie over de overige items raadpleegt u
[eHELP] (Zoeken op doel > Instellingen > Geluid).
Om de huidige [Geluidsfunctie] terug te zetten naar
de standaardinstellingen
[Fabrieksinstellingen] in het menu geluid
Opnieuw afstemmen
vanaf het menu
instellingen
Met deze functie kunt u automatisch opnieuw afstemmen
op kanalen die in het gebied worden ontvangen.
Deze functie is alleen beschikbaar als de kanalen al
afgestemd zijn.
Alleen in de geselecteerde stand wordt opnieuw
afgestemd. Alle vorige afsteminstellingen worden gewist.
De pincode voor het kinderslot is vereist om
vergrendelde kanalen opnieuw af te stemmen.
Als het afstemmen nog niet volledig voltooid is
[Handm. afstemming] in [Afstemmenu] (menu
Instellingen)
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Kijken > Kanalen
afstemmen en bewerken > Auto set-up) voor details.
DVB-S
1 Selecteer DVB-S
2 Geef het menu weer en selecteer
[Instellingen]
Instellingen
selecteren
openen
3 Selecteer [DVB-S afstemmenu]
selecteren
openen
4 Stel [Antennesysteem] en [LNB
configuratie] in
1/2
Antennesysteem DiSEqC 1.0
LNB configuratie
DVB-S afstemmenu
1 Selecteer [Antennesysteem] en stel in
2 Selecteer [LNB configuratie]
3 Stel [LNB] en [Satelliet] in
4 Bewaren
Pagina: 67
Nederlands
26
5 Selecteer [Auto set-up]
selecteren
openen
6 Stel [Zoekmode] / [Scanmode] in
Na de instellingen selecteert u [Scannen starten].
7 Een bevestigingsscherm wordt
weergegeven en druk op de OK-
toets om de automatische instelling
te starten (instellingen worden automatisch
gemaakt)
Na afloop wordt het kanaal op de laagste positie
weergegeven.
DVB-C, DVB-T, Analoog
1 Selecteer DVB-C, DVB-T of Analoog
2 Geef het menu weer en selecteer
[Instellingen]
Instellingen
selecteren
openen
3 Selecteer [DVB-C afstemmenu],
[DVB-T afstemmenu] of [Analoog
afstemmenu]
selecteren
openen
De menunaam verschilt naargelang de tv-stand.
4 Selecteer [Auto set-up]
5 Stel [Instellingen DVB-C auto set-up]
in (DVB-C)
Na de instellingen selecteert u [Scannen starten].
6 Een bevestigingsscherm wordt
weergegeven en druk op de OK-
toets om de automatische instelling
te starten (instellingen worden automatisch
gemaakt)
Na afloop wordt het kanaal op de laagste positie
weergegeven.
DVB-via-IP
1 Selecteer DVB-via-IP
2 Geef het menu weer en selecteer
[Instellingen]
Instellingen
selecteren
openen
3 Selecteer [DVB-via-IP afstemmenu]
selecteren
openen
4 Selecteer [Auto set-up]
5 Een bevestigingsscherm wordt
weergegeven en druk op de OK-toets
om te openen
6 Selecteer een server uit [Serverlijst]
7 Selecteer [Clientinstellingen]
Selecteer de netwerkomgeving tussen de client en
de server.
8 Selecteer [Kanalen zoeken]
9 Stel [DVB-via-IP zoekmodus] in en
selecteer [Start auto set-up]
Stel DVB-via-IP in om af te stemmen DVB-kanalen.
Na afloop wordt het kanaal op de laagste positie
weergegeven.
Pagina: 68
Nederlands 27
Afstemmen op
en bewerken van
kanalen
U kunt kanalen opnieuw instellen, lijsten maken met
favoriete kanalen, ongewenste kanalen overslaan, enz.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Kijken >
Kanalen afstemmen en bewerken) voor details.
1 Selecteer de stand
2 Geef het menu weer en selecteer
[Instellingen]
Instellingen
selecteren
openen
3 Selecteer [DVB-S afstemmenu],
[DVB-C afstemmenu], [DVB-T
afstemmenu], [DVB-via-IP
afstemmenu] of [Analoog
afstemmenu]
selecteren
openen
De menunaam verschilt naargelang de tv-stand.
4 Selecteer een van de functies
selecteren
openen
De functie-items variëren naargelang de tv-stand en
het land die u heeft geselecteerd.
[Bewerking zenderlijst]
Voor meer informatie over [Zenderlijst] (analoog),
gaat u naar [eHELP] (Zoeken op doel > Kijken >
Kanalen afstemmen en bewerken > Bewerking
zenderlijst).
 DVB-kanalen bewerken
U kunt de lijst van alle DVB-kanalen bijwerken door
kanalen toe te voegen/te verwijderen en te verplaatsen.
Kanelen die niet in de lijst met alle DVB-kanalen
staan, kunnen niet worden weergegeven behalve in
deze functie.
1 Selecteer een kanaal om te bewerken ( :
gecodeerd kanaal)
Voorbeeld: DVB-S
1
2
3
4
5
6
7
8
Das Erste HD
ZDF HD
RTL Television
SAT.1
VOX HD
ProSieben HD
RTL2 HD
arte HD
1 Das Erste HD
2 ZDF HD
3 RTL Television
SAT.1
4
5 VOX HD
6
7
8
ProSieben HD
RTL2 HD
arte HD
1 Das Erste HD
Tagesschau
Bewerking van DVB-S zenderlijst
Kanalen Gevonden Alle DVB-S zenders
Sorteren 123….
De kanaalpositie te omwisselen/verplaatsen
(Groene)
Stel de nieuwe positie
of
Bewaren
(Groene)
Het kanaal verwijderen
(Blauwe)
Om alle kanalen te verwijderen
(Gele)
Kanaal toevoegen
Selecteer een kanaal uit [Kanalen Gevonden].
Voeg hem toe aan alle DVB-kanalen
Kanalen in alfabetische volgorde plaatsen
(Rode)
Alle kanalen toevoegen (indien beschikbaar)
(Gele)
(Groene)
(afhankelijk van de zender)
Pagina: 69
Nederlands
28
Opvolgende kanalen in een keer aan de lijst
toevoegen (indien beschikbaar)
(Gele)
maak de
kanaalblokkering
voeg
Een andere categorie kiezen van [Kanalen
Gevonden]
(Blauwe)
2 Bewaren
De kanaallijst (DVB-S)
[Zenderlijst uitwisselen] wijzigen in [Overige
instellingen] (menu Instellingen)
 Volg de aanwijzingen op het scherm.
 Verwijder tijdens gebruik USB-apparaten, met
uitzondering van USBflashgeheugen dat voor deze
functie gebruikt wordt.
Opmerking
Als een videorecorder in de analoge stand alleen met
de RF-kabel is aangesloten, bewerkt u [VCR].
[Favorieten bewerken]
 Een overzicht maken van uw favoriete DVB-
kanalen
U kunt uw eigen lijsten met favoriete kanalen van
verschillende zenders maken (maximaal 4: [Favoriet] 1
tot 4).
De lijsten met favorieten zijn beschikbaar via “Categorie“
in de informatiebalk en het scherm met de tv-gids.
1 Selecteer een kanaal voor in de lijst ( : gecodeerd
kanaal)
Voorbeeld: DVB-S
1 Das Erste HD
2 ZDF HD
3 RTL Television
SAT.1
4
5 VOX HD
6
7
8
ProSieben HD
RTL2 HD
arte HD
1 BBC One Wales
DIY SOS
DVB-S favorieten bewerken
Alle DVB-S zenders Favoriet 1
Sorteren 123….
Kanalen in alfabetische volgorde plaatsen
(Rode)
Andere favorieten weergeven
(Groene)
Een andere categorie kiezen
(Blauwe)
2 Voeg hem toe aan de lijst met favorieten
Voorbeeld: DVB-S
1 Das Erste HD
1 BBC One Wales
DIY SOS
1 Das Erste HD
2 ZDF HD
3 RTL Television
SAT.1
4
5 VOX HD
6
7
8
ProSieben HD
RTL2 HD
arte HD
DVB-S favorieten bewerken
Alle DVB-S zenders Favoriet 1
Sorteren 123….
1 Das Erste HD
Favoriet 1
Opvolgende kanalen in een keer aan de lijst
toevoegen
(Gele)
maak de
kanaalblokkering
voeg
Alle kanalen aan de lijst toevoegen
(Gele) (Groene)
3 Bewaren
 Uw DVB-favorietenlijst bewerken
U kunt de favorietenlijst bewerken als de cursor op het
kanaal in de lijst staat.
Het kanaal verplaatsen
(Groene)
Selecteer de nieuwe positie
Bewaren
(Groene)
Het kanaal verwijderen
(Blauwe)
Om alle kanalen te verwijderen
(Gele)
De favorieten een naam geven
(Rode)
Voer tekens (maximaal 10 tekens)
Gebruikersinput
Naam
selecteren
instellen
Bewaren
Pagina: 70
Nederlands 29
[Zenderlijst updaten]
Door de DVB-kanaallijst bij te werken, kunt u
automatisch kanalen toevoegen, verwijderde kanalen
wissen of de naam en positie van kanalen bijwerken.
De kanaallijst wordt bijgewerkt met behoud van uw
instellingen in [Favorieten bewerken], [Zenderlijst],
[Kinderslot], enz.
Afhankelijk van de sterkte van het signaal slaagt het
bijwerken mogelijk niet.
Kinderslot
U kunt de toegang tot bepaalde kanalen / AV-ingangen
blokkeren om toegang te beperken.
Als een geblokkeerd kanaal of een geblokkeerde ingang
wordt gekozen, wordt een bericht weergegeven. De
kijker moet dan de pincode invoeren om ernaar te
kunnen kijken.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Functies >
Kinderslot) voor details.
1 Geef het menu weer en selecteer
[Instellingen]
Instellingen
selecteren
openen
2 Selecteer [Kinderslot]
selecteren
openen
1 Voer de pincode in (4 cijfers)
Voer de pincode tweemaal in als u deze voor het
eerst instelt.
Noteer de pincode voor het geval u die vergeet.
Afhankelijk van het geselecteerde land is de
pincode mogelijk standaard ingesteld op “0000”.
2 Selecteer [Zender blokkade] en stel het te
vergrendelen kanaal/invoer in
Kinderslotlijst - TV en AV Sorteren 123….
Naam Ingang
DVB-C
DVB-T
DVB-T
Analoog
Analoog
Analoog
Extern
Type
Gratis tv
Gratis tv
Gratis tv
Analoog
Analoog
Analoog
Lock
selecteren
vergrendelen / ontgrendelen
: Verschijnt als het kanaal / de ingang is
geblokkeerd
Alles blokkeren
(Groene)
Alle blokkeringen verwijderen
(Gele)
Kanalen in alfabetische volgorde plaatsen
(Rode)
Naar de bovenkant van het volgende kanaal / de
volgende ingangsgroep gaan
(Blauwe)
Pagina: 71
Nederlands
30
Externe invoer
bekijken
U kunt externe apparaten (VCR, DVD, enz.) aansluiten
en weergeven.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Kijken >
Externe apparatuur) voor details.
1 Geef het signaalkeuzemenu weer
2 Selecteer de ingangsmodus voor het
aangesloten apparaat
selecteren
bekijken
U kunt de ingang ook selecteren door op de AV-knop
te drukken. Druk herhaaldelijk tot de gewenste ingang
is geselecteerd.
U kunt [COMPONENT] en [VIDEO] in [AV] selecteren.
Bediening van het toestel met de
afstandsbediening van de tv
Met de volgende toetsen van de afstandsbediening
van de tv kunt u inhoud afspelen in Mediaspeler of
mediaservers, en opnamefuncties en aangesloten
apparatuur bedienen.
 De code wijzigen
Elk type apparaat van Panasonic heeft een eigen
afstandsbedieningscode. U kunt de code wijzigen voor
het apparaat dat u wilt bedienen.
Houd de stand-bytoets ingedrukt tijdens de
volgende handelingen
Voer de juiste code in, zie
onderstaande tabel
Wijzigen
Type toestel, functies Code
Dvd-recorder, Dvd-speler, Blu-
ray speler
70
Speler Theatre, Blu-ray Disc
Theatre
71
VCR 72
Gebruik voor opname met USB
HDD Recording, Mediaspeler,
in-house streaming of VIERA
Link
73
(standaard)
Pagina: 72
Nederlands 31
Teletekst lezen
Teletekst is een dienst waarbij de zender tekstgegevens
aanlevert.
De beschikbare functies zijn afhankelijk van de zender.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Kijken >
Teletext) voor details.
Teletekst-stand
 TOP-stand (voor TOP-tekstuitzending)
TOP is een verbetering van de standaard
teletekstservice met snellere zoekopties en een
eenvoudige navigatie.
Snel overzicht van de beschikbare teletekstinformatie
Gebruiksvriendelijke, stapsgewijze selectie van het
onderwerp
Informatie over de paginastatus onder in het scherm
Beschikbare pagina omhoog/omlaag
(Rode) / (Groene)
Onderwerpblokken selecteren
(Blauwe)
Het volgende onderwerp in het blok selecteren
(Na het laatste onderwerp gaat u naar het volgende
blok.)
(Gele)
 FLOF (FASTEXT)-modus
(voor FLOF (FASTEXT) uitzending)
In de FLOF-modus worden onder op het scherm vier
gekleurde onderwerpen weergegeven. Als u meer wilt
weten over een van deze onderwerpen, drukt u op de
gekleurde toets. Deze functie biedt snel toegang tot
informatie over de weergegeven onderwerpen.
 Lijstmodus
In de lijstmodus worden onder op het scherm vier
gekleurde paginanummers weergegeven. Elk van deze
nummers kan worden gewijzigd en opgeslagen in het
geheugen van de tv.
 Om de modus te wijzigen
[Teletext] in [Tv instellingen] (menu
Instellingen)
Teletekst lezen
1 Schakel over op teletekst
De indexpagina wordt weergegeven (De inhoud is
afhankelijk van de zender.).
<< 01 02 03 04 05 06 07 >>
TELETEXT
INFORMATION
Tijd / datum
Subpaginanummer
Kleurenbalk
Huidig paginanummer
17:51 28 Feb
2 De pagina selecteren
of of gekleurde toetsen
(Stemt overeen met de
kleurenbalk)
 Tv-beeld en teletekst tegelijkertijd
weergeven in twee vensters
U kunt deze functie alleen in het teletekstscherm
bedienen.
Stel [Beeld en Tekst] in op [Aan]
/ [Uit]
(Druk tweemaal)
 Het contrast aanpassen
(Druk driemaal)
 Om terug te keren naar tv
Pagina: 73
Nederlands
32
Tv-gids gebruiken
Programma gids - De elektronische programmagids
(EPG) geeft een overzicht op het scherm van de
programma’s die nu en de komende week worden
uitgezonden (afhankelijk van de zender) weer.
Als de tv voor het eerst wordt ingeschakeld of langer
dan een week uitgeschakeld was, kan het even duren
voordat de tv-gids helemaal geladen is.
Niet geldig in de analoge modus
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Kijken >
Programma gids) voor details.
1 Selecteer DVB-S, DVB-C, DVB-T of
DVB-via-IP
2 Geef tv-gids weer
Om de indeling te wijzigen. ([Landschap] / [Portret])
Bekijk [Landschap] om meerdere kanalen te zien.
Bekijk [Portret] om één kanaal per keer te zien.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk
van het geselecteerde land.
Voorbeeld: [Landschap]
11:00
xxxxx
xx:xx - xx:xx xxxxxxxxxxx
xxx xx.xx.xxxx
xxxxxxxxxxx
11:30 12:00 12:30
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
1
7
14
70
72
85
1:00
Das Erste
Hot Wars
Emmerdal
10 O’clock News
Panorama
Shopping
DIY SOS
Coronation Street
Spring watch
Topics
The Bill
Holiday Program
Pepsi Char.
Cinema
The Bill
Coast
Red Cap
Good bye
Drama
Live
Sports
Live junction
NEWS
TV-scherm
Datum/Zoeken/Categorie
Tijd
Programma
Kanaalpositie en -naam
 Het programma bekijken
1 Selecteer het huidige programma
selecteren
openen
Het huidige programma worden links boven in het
scherm weergegeven.
2 Selecteer [Weergave]
selecteren
bekijken
Om [Timer programmeren] of [Signaal ondersteunt
opname] te bekijken (indien beschikbaar) (p. 34)
 [Timer programmeren]
Selecteer het volgende programma
selecteren
openen
Een timergebeurtenis controleren, wijzigen of
annuleren (p. 34)
 Om terug te keren naar tv
Pagina: 74
Nederlands 33
Opnemen op USB
HDD
U kunt digitale tv-programma’s op een aangesloten
USB HDD opnemen en op verschillende manieren
afspelen.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Opnemen)
voor details.
 Voorbereiding
Sluit de USB HDD met de USB-kabel aan op de
USB 1-ingang.
Gebruik de USB HDD uitsluitend voor opnamen met
deze tv.
Sluit de USB HDD op het stopcontact aan.
Om de USB HDD veilig van de tv te verwijderen
[USB Veilig verwijderen] in [Instelling USB-
apparaat] (menu Instellingen)
Controleer of u de juiste aansluitingen en
connectoren gebruikt voor de verbinding.
Stopcontact
USB HDD
USB-kabel
Instelling voor USB HDD
Formatteer en stel de USB HDD met deze tv in als u
ermee wilt opnemen.
Houd er rekening mee dat de USB HDD
geformatteerd wordt en dat alle gegevens gewist zijn
na deze instellingen.
Sluit de USB HDD aan en schakel hem in voordat u
hem instelt.
1 Geef het menu weer en selecteer
[Instellingen]
Instellingen
selecteren
openen
2 Selecteer [Instelling USB-apparaat]
selecteren
openen
3 Selecteer de USB HDD voor opname
en start de instelling
Instelling USB-apparaat
Product Naam
selecteren
instelling starten
Volg de aanwijzingen op het scherm.
Opname
1 Geef het menu weer en selecteer
[Instellingen]
Instellingen
selecteren
openen
2 Selecteer [Opname-instelling]
selecteren
openen
[One Touch Recording]
Met deze functie kunt u het huidige programma direct op
de USB HDD opnemen.
Controleer of de code van de afstandsbediening “73”.
(p. 30)
Selecteer de maximale opnametijd
1/2
One Touch Recording 180 minuten
Opname-instelling
selecteren
openen / bewaren
 Een One Touch Recording starten
[REW LIVE TV]
Het huidige programma wordt constant binnen de
maximale opneembare tijd op de USB HDD opgenomen.
Controleer of de code van de afstandsbediening “73”.
(p. 30)
Selecteer [Auto] om [REW LIVE TV] te starten
1/2
REW LIVE TV Auto
Opname-instelling
selecteren
openen / start [REW LIVE TV]
Pagina: 75
Nederlands
34
De opname start automatisch als u [Auto] selecteert.
De opname wordt mogelijk niet gestart als een
andere opname bezig is, als het tv-signaal slecht is of
als er geen beeld is.
 Bediening van [REW LIVE TV]
Pauzeren
Achteruit zoeken (tot 90 minuten)
Na het pauzeren of achteruit zoeken, kunnen de
volgende knoppen voor bediening worden gebruikt.
Achteruit zoeken
Afspelen / Pauze
/
Vooruit zoeken
Terugkeren naar het huidige
programma
 Om te stoppen [REW LIVE TV]
1/2
REW LIVE TV
Opname-instelling
Auto
Uit
selecteer [Uit]
bewaren
Als u [REW LIVE TV] stopt, wordt de door [REW LIVE
TV] opgenomen inhoud gewist.
[REW LIVE TV] wordt gestopt en de opgenomen
inhoud wordt in de volgende omstandigheden
automatisch gewist:
(Ook als [REW LIVE TV] wordt gestopt vanwege
de volgende situaties, wordt een nieuwe opname
automatisch gestart (indien beschikbaar) zolang de
instelling op [Auto] staat.)
 Andere kanalen geselecteerd
 Geblokkeerd kanaal geselecteerd
 Ongeldig kanaal geselecteerd
 Geen tv-signaal
 Externe ingang geselecteerd
 Een schermvullende applicatie (tv-gids,
Mediaspeler, eHELP, enz.) wordt gestart
 De tv wordt uitgeschakeld of in standby gezet
 Als een andere opname start
Timer
programmeren
Met deze functie kunt u programma’s selecteren die u
wilt opnemen op de USB HDD.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Opnemen >
Timer programmeren) voor details.
1 Selecteer DVB-S, DVB-C, DVB-T of
DVB-via-IP
2 Geef het menu weer en selecteer
[Timer]
Timer
selecteren
openen
3 Selecteer [Timer programmeren]
selecteren
openen
4 Begin de instellingen in te stellen
[USB HDD Rec.]:
Het programma wordt opgenomen op de USB HDD.
5 Selecteer het item en stel het in
(kanaal, datum, begintijd, eindtijd)
 en kunnen ook met de cijfertoetsen worden
ingevoerd.
1 ZDF -- / -- --:--
(--- xxx)
--:--
-- / -- --:--
(--- xxx)
--:--
: Overlappende timergebeurtenissen
Functie [USB HDD Rec.]
Tv-stand
[ ]: DVB-S
[ ]: DVB-C
[ ]: DVB-T
[ ]: DVB-via-IP
U kunt de stand niet wijzigen in het menu.
Kanaalpositie, kanaalnaam, enz.
Pagina: 76
Nederlands 35
[Signaal ondersteunt opname] (indien beschikbaar)
Deze functie is de programmering van de
timer die wordt gestuurd door de informatie
van de tv-gids; als de zender de begin- en
eindtijd van het programma wijzigt, volgt de
timergebeurtenis die wijziging. Let erop dat deze
functie uitsluitend betrouwbaar werkt wanneer
de informatie correct wordt ontvangen van de
zender.
Datum
Starttijd / eindtijd / duur (automatische weergave)
6 Bewaren
 Een timergebeurtenis bewerken
selecteer de gebeurtenis
openen
Corrigeer zoals gewenst
Een timergebeurtenis verwijderen
(Rode)
Mediaspeler gebruiken
Met mediaspeler kunt u foto's, video's of muziek
afspelen die op het USB-flashgeheugen zijn opgenomen
en inhoud die met deze tv naar geformatteerde USB
HDD is opgenomen.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Mediaspeler)
voor details.
Eenv. lijstweergave:
Geeft foto’s / bewegende beelden weer die zijn
opgenomen met een digitale camera.
Gem. mapweergave:
Alle bestanden worden gegroepeerd per map
weergegeven.
Opgenomen tv-stand (Alleen voor exclusieve USB
HDD):
Geeft tv-programma’s weer die met deze tv zijn
opgenomen op de USB HDD.
 Een USB-flashgeheugen plaatsen of
verwijderen
Houd het geheugen recht en plaats en verwijder het
helemaal.
Sluit het USB-flashgeheugen aan op USB-poort 1
of 2.
Om het USB-flashgeheugen veilig van de tv te
verwijderen
[USB Veilig verwijderen] in [Instelling USB-
apparaat] (menu Instellingen)
Controleer of u de juiste aansluitingen en apparaten
gebruikt voor de verbinding.
Voor de USB HDD-aansluiting (p. 33)
1 Sluit het USB-flashgeheugen aan op
de tv
Om de inhoud in het USB HDD af te spelen, moet
u ervoor zorgen dat de verbinding en instellingen
voltooid zijn.
2 Geef [Home] weer en selecteer
[Apparaten]
selecteren
openen
Pagina: 77
Nederlands
36
3 Selecteer het apparaat (USB-
flashgeheugen/USB HDD)
selecteren
openen
4 Selecteer de inhoud
Eenv. lijstweergave
Gem. mapweergave Opname van tv
Kies bestand
selecteren
openen
5 De miniatuurweergave wordt getoond
Voorbeeld:
Informatie van de gemarkeerde inhoud weergeven/
verbergen
Opmerking
Selecteer voor elk bestand dat u wilt afspelen het
gewenste toestel en de inhoud.
Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen
gebruiken. Controleer of de code van de
afstandsbediening “73”. (p. 30)
Thuisnetwerk
gebruiken
Thuisnetwerk
Als u in-house streaming wilt gebruiken, moet u over
een thuisnetwerk beschikken; u kunt deze functies
gebruiken zonder breedbandnetwerk.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Netwerk) voor
details.
Netwerkverbindingen
 Draadloze verbinding (voor thuisnetwerk en
internetdiensten)
Internetomgeving
Ingebouwd draadloos LAN (Achterzijde van de tv)
Toegangspunt
Smartphone, enz.
Hub / router
Mediaserver (PC, enz.)
 Bekabelde verbinding (voor thuisnetwerk
en internetdiensten)
Internetomgeving
LAN-kabel (afgeschermd)
Gebruik een afgeschermde dubbeldraadse (getwist
paar, STP) LAN-kabel.
Hub / router
Mediaserver (PC, enz.)
Pagina: 78
Nederlands 37
Netwerkinstellingen
Voltooi de verbindingen voordat u de
netwerkinstellingen start.
1 Geef het menu weer en selecteer
[Netwerk]
Netwerk
selecteren
openen
2 Selecteer [Netwerkverbinding]
Volg de aanwijzingen op het scherm.
Thuisnetwerkfuncties gebruiken
Zorg ervoor dat de mediaserver, de
netwerkverbindingen en de netwerkinstellingen
gereed zijn.
 Gedeelde inhoud van de mediaserver
afspelen
Via uw thuisnetwerk kunt u foto’s, video’s en muziek op
een mediaserver opslaan. U kunt dan op de tv van deze
media genieten.
1 Geef [Home] weer en selecteer
[Apparaten]
selecteren
openen
2 Selecteer de mediaserver
selecteren
openen
3 Selecteer het bestand
selecteren
openen
Afhankelijk van de mediaserver moet u mogelijk
de map selecteren voordat u het bestand kunt
selecteren.
Informatie van het gemarkeerde bestand weergeven/
verbergen
Opmerking
Niet-afspeelbare bestanden worden ook
weergegeven, maar kunnen niet worden
geselecteerd.
Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen
gebruiken. Controleer of de code van de
afstandsbediening “73”. (p. 30)
 Gedeelde inhoud op deze tv afspelen via
een DMC-netwerkapparaat (Digital Media
Controller)
U kunt inhoud die in de mediaserver is opgeslagen,
afspelen en bedienen via een DMC-netwerkapparaat dat
op uw thuisnetwerk is aangesloten.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Netwerk) voor
details.
 Inhoud van deze tv met een ander
netwerkapparaat delen
U kunt genieten van de inhoud op deze TV op
andere netwerkapparatuur die is aangesloten op uw
thuisnetwerk.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Netwerk) voor
details.
Pagina: 79
Nederlands
38
Veelgestelde vragen
Probeer eerst het probleem op te lossen aan de hand
van de volgende eenvoudige richtlijnen voordat u hulp
inroept.
Raadpleeg [eHELP] (Ondersteuning > Veelgestelde
vragen) voor details.
De tv gaat niet aan
Controleer of de stekker van het netsnoer in de tv en
in het stopcontact zit.
De tv schakelt over naar de standby-stand
De automatische standby-functie is geactiveerd.
De afstandsbediening werkt niet of slechts af en toe
Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst?
(p. 19)
Is de tv ingeschakeld?
De batterijen zijn wellicht leeg. Vervang deze door
nieuwe.
Wijs met de afstandsbediening recht naar de
signaalontvanger van de afstandsbediening op de tv
(binnen ongeveer 7 m afstand en een hoek van 30
graden van de ontvanger).
Zorg ervoor dat de signaalontvanger van de
afstandsbediening op de tv niet is blootgesteld aan
zonlicht of ander fel licht.
Er wordt geen beeld weergegeven
Controleer of de tv aan staat.
Controleer of de stekker van het netsnoer in de tv en
in het stopcontact zit.
Controleer of de juiste ingangsmodus is geselecteerd.
Controleer of de instelling van [AV] ([COMPONENT] /
[VIDEO]) in [Ingangssignaal kiezen] overeenkomt met
het signaal van het externe apparaat.
Is [Achtergrondlicht], [Kontrast], [Helderheid] of [Kleur]
in het menu Beeld ingesteld op de minimale waarde?
Controleer of alle vereiste kabels goed zijn
aangesloten.
Er wordt abnormaal beeld weergegeven
De tv heeft een ingebouwde zelftestfunctie. Deze stelt
een diagnose van beeld- of geluidsproblemen.
[TV Zelfscan Test] (Help-menu)
Zet de tv uit en weer aan met de hoofdschakelaar.
Als het probleem zich blijft voordoen, initialiseert u
alle instellingen.
[Fabrieksinstellingen] in [Systeemmenu] (menu
Instellingen)
Een extern apparaat geeft abnormaal beeld of geluid
bij aansluiting via HDMI
Stel [HDMI autom. Instellen] (menu Instellingen) in op
[Modus 1]
(p. 15)
Onderdelen van de tv worden heet
Onderdelen van de tv kunnen heet worden. Deze
temperatuurverhoging vormt geen probleem voor de
prestaties en de kwaliteit.
Als u met uw vinger op het beeldscherm drukt,
beweegt hij een beetje en maakt hij geluid
Er is een beetje ruimte rond het paneel om schade
eraan te voorkomen. Dit is normaal.
Bij vragen
Neem contact op met uw lokale Panasonic-dealer
voor hulp.
Als u vragen stelt vanaf een plek waar deze tv niet
aanwezig is, kunnen we geen antwoord geven op
vragen over inhoud waarvoor visuele bevestiging van
de verbinding, het fenomeen, enz. van deze tv zelf
nodig is.
Pagina: 80
Nederlands 39
Onderhoud
Verwijder eerst de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact.
Beeldscherm, Behuizing, Standaard
Regelmatig onderhoud:
Veeg de buitenkant van het beeldscherm, de behuizing
of de standaard voorzichtig af met een zachte doek om
vuil of vingerafdrukken te verwijderen.
Voor hardnekkig vuil:
(1) Verwijder eerst het stof van de buitenkant.
(2) Bevochtig een zachte doek met schoon water of
een opgelost neutraal schoonmaakproduct (1 deel
schoonmaakproduct op 100 delen water).
(3) Wring de doek goed uit. (Laat geen vloeistof in de tv
komen omdat hij daardoor defect kan raken.)
(4) Veeg hardnekkig vuil weg met een vochtige doek.
(5) Droog vervolgens al het vocht af.
Let op
Gebruik geen harde of ruwe doek en wrijf niet hard op
het oppervlak omdat u daardoor krassen kunt maken.
Zorg dat er geen insecticiden, oplosmiddelen,
verdunners of andere vluchtige stoffen met de tv in
aanraking komen. Hierdoor kan de kwaliteit van het
oppervlak afnemen of kan de verf afbladderen.
Het scherm is behandeld en voorzien van een
gevoelige oppervlaktelaag. Tik en kras niet op het
oppervlak met uw vingernagel of een hard voorwerp.
Zorg dat de behuizing en de standaard niet
gedurende langere tijd in contact zijn met rubber
of pvc. Hierdoor kan de kwaliteit van het oppervlak
afnemen.
Netsnoerstekker
Maak de netsnoerstekker regelmatig schoon met
een droge doek. Vocht en stof kunnen brand of een
elektrische schok veroorzaken.
Specificaties
 TV
Modelnr.
40 inch-model : TX-40GXW804
50 inch-model : TX-50GXW804
58 inch-model : TX-58GXW804
65 inch-model : TX-65GXW804
Afmetingen (B × H × D)
40 inch-model
901 mm × 574 mm × 236 mm (met standaard)
901 mm × 517 mm × 63 mm (alleen tv)
50 inch-model
1 120 mm × 708 mm × 236 mm (met standaard)
1 120 mm × 651 mm × 62 mm (alleen tv)
58 inch-model
1 297 mm × 816 mm × 261 mm (met standaard)
1 297 mm × 759 mm × 65 mm (alleen tv)
65 inch-model
1 454 mm × 900 mm × 348 mm (met standaard)
1 454 mm × 843 mm × 66 mm (alleen tv)
Gewicht
40 inch-model
13,0 kg netto (met standaard)
11,0 kg netto (alleen tv)
50 inch-model
16,0 kg netto (met standaard)
14,0 kg netto (alleen tv)
58 inch-model
22,5 kg netto (met standaard)
20,5 kg netto (alleen tv)
65 inch-model
28,5 kg netto (met standaard)
26,0 kg netto (alleen tv)
Stroomvoorziening
220-240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Paneel
Led-lcd-paneel
Geluid
Uitgang luidspreker
20 W (10 W + 10 W)
Hoofdtelefoon
3,5 mm stereo ministekker × 1
Pagina: 81
Nederlands
40
Aansluitingen
AV-ingang (COMPONENT / VIDEO)
VIDEO
Verbindingsplug × 1
1,0 V[p-p] (75 :)
AUDIO L - R
Verbindingsplug × 2
0,5 V[rms]
Y
1,0 V[p-p] (inclusief synchronisatie)
PB/CB, PR/CR
±0,35 V[p-p]
HDMI 1 / 2 / 3-ingang
TYPE A-aansluitingen
HDMI1 / 3:
4K, Content-type, Deep Colour, x.v.Colour™
HDMI2:
4K, Content-type, Audio Return Channel, Deep
Colour, x.v.Colour™
De tv ondersteunt “HDAVI Control 5”-functionaliteit.
Kaartsleuf
CI-sleuf (conform CI Plus) × 1
ETHERNET
RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX
USB 1 / 2
USB 1: DC 5 V, Max. 900 mA [SuperSpeed
USB (USB 3.0)]
USB 2: DC 5 V, Max. 500 mA [Hi-Speed USB
(USB 2.0)]
DIGITAL AUDIO-uitgang
PCM / Dolby Audio, optische vezel
Ontvangstsystemen / Bandnaam
DVB-S / S2
Digitale satellietservices (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) en MPEG HEVC(H.265))
Frequentiebereik ontvanger - 950 MHz tot
2 150 MHz
DiSEqC – Versie 1.0
DVB-C
Digitale kabelservices (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) en MPEG HEVC(H.265))
DVB-T / T2
Digitale aardse services (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) en MPEG HEVC(H.265))
PAL B, G, H, I
SECAM B, G
SECAM L, L’
VHF E2 - E12
VHF A - H (ITALIË)
CATV (S01 - S05)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
VHF H1 - H2 (ITALIË)
UHF E21 - E69
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S21 - S41 (Hyperband)
PAL D, K
SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69
PAL 525/60
NTSC-tapes afspelen via sommige PAL-
videorecorders (VCR)
M.NTSC
Afspelen via M.NTSC-videorecorders (VCR)
NTSC (alleen AV-ingang)
Afspelen via NTSC-videorecorders (VCR)
Ingang satellietschotel
Vrouwelijk F-type 75 : × 1
Antenne-ingang
VHF / UHF
Bedrijfscondities
Temperatuur
0 °C - 35 °C
Vochtigheid
20% - 80% RV (niet-condenserend)
Ingebouwd draadloos LAN
Standaardcompliantie en frequentiebereik*1
IEEE802.11a/n/ac
5,180 GHz - 5,320 GHz, 5,500 GHz - 5,580 GHz,
5,660 GHz - 5,700 GHz
IEEE802.11b/g/n
2,412 GHz - 2,472 GHz
Beveiliging
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 bit/128 bit)
Pagina: 82
Nederlands 41
Bluetooth draadloze technologie*2
Standaardcompliantie
Bluetooth 4.2
Frequentiebereik
2,402 GHz - 2,480 GHz
*1: Frequenties en kanalen verschillen naargelang het
land.
*2: Niet alle Bluetooth-compatibele apparaten kunnen
met deze tv gebruikt worden. Maximaal 5 apparaten
kunnen tegelijk gebruikt worden.
Opmerking
Ontwerp en specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Gewicht en afmetingen bij benadering.
Raadpleeg het productinformatieblad voor informatie
over het energieverbruik, de schermresolutie enz.
Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Lees dit
eerst > Voordat u het product gebruikt > Licentie) voor
informatie over de openbronsoftware.
Pagina: 83
Verwijdering van oude apparatuur en batterijen.
Alleen voor de Europese Unie en landen met recycle systemen.
Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten
betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen
mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval.
Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen,
gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met
uw nationale wetgeving.
Door ze op de juiste wijze te verwijderen, helpt u mee met het besparen van kostbare
hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het
milieu.
Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke gemeente.
Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist
verwijderen van dit soort afval.
Let op: het batterijsymbool (Onderstaand symbool):
Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. In dit geval
volstaan de eisen die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de desbetreffende chemische
stof.
In te vullen door de eigenaar
Het modelnummer en het serienummer van dit product kunt u vinden op het achterpaneel. Noteer dit serienummer
in de hiervoor bestemde ruimte hieronder en bewaar deze handleiding plus uw bewijs van aankoop als een
permanent bewijs van uw aankoop als hulp bij identificatie in het geval van diefstal of verlies, alsmede bij
aanspraak op de garantie-/serviceverlening.
Modelnummer Serienummer
Web Site: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2019
Nederlands
TQB0E2855B-1
Gedrukt in de Tsjechische Republiek
04-2019

Vragen & antwoorden

Correctie: Het is niet mijn tv, maar de HDMI 1 ingang die geen geluid geeft! groet, Annette

Geplaatst op 5 maanden geleden door Annette

Het geluid van mijn TV doet het niet. Volumeknop geeft wel aan dat het volume hoger gaat, maar er komt geen geluid, Het Youtube kanaal echter geeft wel gewoon geluid. TV staat op TV speaker. RARA. Ik hoop dat iemand me kan helpen hiermee. groet, Annette

Geplaatst op 5 maanden geleden door Annette

bij het instellen voor wifi ,hoe kom ik van het letterscherm af naar het cijfer scherm?

Geplaatst op 7 maanden geleden door Peter

Stel een vraag over de Panasonic TX-40GXW804

Heb je een vraag over de Panasonic TX-40GXW804 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Panasonic TX-40GXW804. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Panasonic TX-40GXW804 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.