Panasonic Lumix DC-GX880 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Panasonic Lumix DC-GX880. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Panasonic
  • Product: Digitale camera
  • Model/naam: Lumix DC-GX880
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Duits, Italiaans, Engels, Pools, Frans, Nederlands, Fins, Deens, Zweeds, Sloveens, Kroatisch, Slowaaks, Hongaars, Tsjechisch, Roemeens

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksaanwijzing
voor geavanceerde kenmerken
Digitale Camera
Model Nr. DC-GX880
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt
en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.
DVQP2009ZA
F0619MS0
until
2017/2/13
Waarschuwingen op het scherm P309
Problemen oplossen P312
De benodigde informatie vinden P2
Inhoud P4
Inhoudsopgave van de functies P9
Menulijst P182
Pagina: 1




2
De benodigde informatie vinden
In deze “Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken” kunt u de informatie die u
nodig heeft op de volgende pagina’s vinden.
Door op een paginanummer te klikken, kunt u naar de aangekoppelde pagina springen
en snel de informatie vinden.
Zoeken vanuit de “Inhoud”
Klik op deze icoon om naar “Inhoud” te springen.
P4
Zoeken in de lijst met functienamen P9
Zoeken in de lijst met druk- en draaiknoppen P14
Zoeken in de lijst met beeldschermen en
iconen
P302
Zoeken vanuit de “Waarschuwingen op het
scherm”
P309
Zoeken vanuit de “Menulijst”
Klik op deze icoon om naar “Menulijst” te springen.
P182
Zoeken vanuit de “Problemen oplossen” P312
Klik op deze icoon om naar “De benodigde informatie vinden” te springen.
Klik op deze icoon om terug te keren naar de eerder weergegeven pagina.
Zie de volgende pagina voor details over het gebruik van deze
gebruiksaanwijzing.
P3
Wi-Fi®
-functie P245




Pagina: 2
3
Gebruik van deze handleiding
∫ De symbolen in de tekst
• Klik op een kruisreferentie in de tekst om naar de overeenkomstige pagina te springen.
• De beschrijving in deze handleiding is gebaseerd op de onderling verwisselbare lens
(H-FS12032).
Over de aanduiding van de toepasbare modus
Toepasbare modi:
De iconen duiden op de modussen die voor de functie beschikbaar zijn.
• Zwarte iconen: toepasbare modussen
• Grijze iconen: niet beschikbare modussen
: Geeft aan dat het menu ingesteld kan worden door op de [MENU/SET]-toets
te drukken.
: Geeft aan dat de Wi-Fi-instelling gemaakt kan worden door op de
[Wi-Fi]-toets te drukken.
: Tips voor een vakkundig gebruik en opmerkingen over het opnemen.
: Omstandigheden waarin een bepaalde functie niet gebruikt kan worden.
: Wordt vervolgd op de volgende pagina.
In deze gebruiksaanwijzing worden de stappen voor de instelling van een
menu-onderdeel als volgt beschreven.
Voorbeeld: In het [Opname]-menu verandert [Kwaliteit] van [A] in [›]
> [Opname] > [Kwaliteit] > [›]
MENU
Wi-Fi
MENU
Pagina: 3
4
Inhoud
De benodigde informatie vinden ...............................................................................2
Gebruik van deze handleiding ..................................................................................3
Inhoudsopgave van de functies ................................................................................9
1. Voor Gebruik
Zorgdragen voor de fotocamera .............................................................................12
Standaardaccessoires.............................................................................................13
Namen en functies van de componenten ...............................................................14
Over de Lens ..........................................................................................................17
2. Opstarten/Basisbediening
Het bevestigen van de Schouderriem.....................................................................18
Opladen van de Batterij ..........................................................................................19
• De Batterij erin doen.......................................................................................20
• Opladen..........................................................................................................21
• Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering...................................24
Invoering en verwijdering van de Kaart (optioneel).................................................27
Kaartinformatie........................................................................................................28
• Formatteren van de kaart (initialisatie) ...........................................................29
• Approximatief aantal opneembare beelden en beschikbare opnametijd........30
Bevestigen/Verwijderen van de lens .......................................................................32
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling) ..........................................................36
• De klok opnieuw afstellen...............................................................................37
Basisbediening........................................................................................................38
• Tips om mooie opnamen te maken ................................................................38
• Uittrekken/intrekken van de lens [als de onderling verwisselbare lens
(H-FS12032/H-FS35100) bevestigd is]..........................................................39
• Stel de hoek van de monitor in .......................................................................40
• Sluiterknop (foto's maken)..............................................................................41
• Filmknop (films opnemen) ..............................................................................41
• Modusknop (voor selectie van een opnamemodus).......................................42
• Bedieningsknop..............................................................................................43
• Cursorknoppen/[MENU/SET] knop ................................................................43
• [DISP.]-knop (omschakelen van de weergegeven informatie)........................44
• Aanraakpaneel (Aanraakbediening)...............................................................46
• Foto’s maken met gebruik van de aanraakfunctie..........................................47
• [REC. SETTING RESET]-knop (resetten van de opname-instellingen).........49
Menuonderdelen instellen.......................................................................................50
Snel oproepen van veelgebruikte menu's (Quick Menu) ........................................52
• Aanpassen van de instellingen van het Snelmenu.........................................53
Toekennen van veelgebruikte functies aan de knoppen (functieknoppen) .............54
Tekst Invoeren.........................................................................................................57
Pagina: 4
5
3. Opnamemodussen
Beelden maken m.b.v. de automatische functie
(Intelligent Auto modus) ..........................................................................................58
• Handheld opnames van nachtelijke scènes maken ([iHandh. nachtop.]).......61
• Combineren van beelden in een enkel beeld met
een rijke gradatie ([iHDR])..............................................................................62
• Fotograferen met de instellingen voor aangepaste kleur,
defocus en helderheid....................................................................................63
Foto's van uzelf maken ([Zelfopname])...................................................................65
• Veranderen van de manier waarop de sluiter losgelaten wordt......................74
Foto's maken met automatisch ingestelde lensopening en sluitertijd
(Programma AE-modus) .........................................................................................76
Opnamen maken door het diafragma/de sluitertijd te specificeren.........................78
• Lensopening-Prioriteit AE-modus...................................................................79
• Sluiter-Prioriteit AE-modus .............................................................................79
• Handmatige Belichtingsmodus.......................................................................80
• Controleer de effecten van diafragma en sluitertijd (Preview-functie)............82
• Gemakkelijk de sluitertijd/sluitertijd voor geschikte belichting (OnPush AE)
instellen..........................................................................................................83
Panoramafoto's maken (Panorama Shot-modus)...................................................84
Foto's maken die overeenkomen met de scène die opgenomen wordt
(Scene Guide modus) .............................................................................................87
Kinderen of portretten met optimale instellingen fotograferen ................................90
• Kids-modus ....................................................................................................90
• Portretmodus..................................................................................................91
Foto's maken met verschillende beeldeffecten
(Creative Control modus)........................................................................................92
4. Instellingen van focus, helderheid (belichting) en kleurtoon
Automatisch instellen van het brandpunt ................................................................98
• Focusmodus (AFS/AFF/AFC) ......................................................................100
• Auto Focusmodus ........................................................................................102
• Instellen van de positie van de AF-zone/veranderen van de maat van de
AF-zone........................................................................................................107
• Optimaliseren van het brandpunt en de helderheid van
een aangeraakte positie...............................................................................109
Handmatig instellen van het brandpunt.................................................................110
Vastzetten van het brandpunt en de belichting
(AF/AE-vergrendeling) ..........................................................................................113
Belichtingscompensatie ........................................................................................114
De lichtgevoeligheid instellen................................................................................116
De witbalans instellen ...........................................................................................118
Pagina: 5
6
5. Instellingen voor 4K Photo en Drive
4K-foto's maken ....................................................................................................122
Beelden in een 4K-burst-bestand selecteren en bewaren ....................................126
• Opmerkingen over de 4K-fotofunctie............................................................129
Het brandpunt na de opname controleren
(Post Focus/Focus Stacking) ................................................................................132
• Opnemen met gebruik van [Post Focus] ......................................................132
• Selecteren van het gewenste scherpstelgebied en bewaren van de foto ....135
• Meer beelden samenvoegen om het focusbereik te verbreden
(Focus Stacking) ..........................................................................................136
Selecteer een drive-modus ...................................................................................138
• Burstfunctie...................................................................................................139
• Zelfontspanner..............................................................................................141
Foto's maken terwijl een instelling automatisch aangepast wordt
(Bracket opname) .................................................................................................142
• Belichting Bracket.........................................................................................143
Automatisch beelden opnemen met ingestelde tijdsintervallen
([Intervalopname]).................................................................................................144
Creëren van stopmotion-beelden ([Stop-motionanimatie]) ...................................147
6. Stabilisator, zoom en flitser
Beeldstabilisator....................................................................................................150
Beelden maken met de zoom ...............................................................................152
• Vergroten van het telescopische effect.........................................................153
• Zoomen met gebruik van aanraakbediening (Touch zoom) .........................157
Foto’s maken met de flitser ...................................................................................158
• Veranderen van de flitsermodus...................................................................160
• Instelling van de 2de gordijnsynchronisatie..................................................162
• De flitsoutput aanpassen..............................................................................163
• Synchroniseren van de flitser-output met de belichtingscompensatie..........163
7. Films opnemen
Opnemen van films/4K-films .................................................................................164
• Instelling van formaat, grootte en beeldsnelheid..........................................166
• Scherpstellen tijdens het opnemen van een video ([Continu AF])................168
Foto’s maken terwijl u een film maakt...................................................................169
Opnemen van Snap Movies..................................................................................171
8. Afspelen en bewerken van beelden
Opnamen terugspelen ..........................................................................................174
Bewegende beelden terugspelen .........................................................................175
• Creëren van foto’s uit een video...................................................................176
Omschakelen van de afspeelwijze........................................................................177
• De terugspeelzoom gebruiken .....................................................................177
Pagina: 6
7
• Weergeven van meerdere schermen (Multi Playback).................................177
• Beelden afspelen op opnamedatum (Calender Playback) ...........................178
Afspelen van groepsbeelden.................................................................................179
Beelden wissen.....................................................................................................181
9. De menufuncties gebruiken
Menulijst................................................................................................................182
• [Opname]-menu ...........................................................................................182
• [Bewegend beeld]-menu ..............................................................................202
• [Voorkeuze]-menu ........................................................................................204
• [Set-up]-menu...............................................................................................213
• [Afspelen]-menu ...........................................................................................221
10. Gebruik van de Wi-Fi-functie
Wat u kunt doen met de Wi-Fi®
-functie .................................................................245
Functies Wi-Fi .......................................................................................................246
Bediening met een smartphone/tablet ..................................................................248
• Installeren van de “Image App” app voor smartphone/tablet.......................248
• Verbinden met een smartphone/tablet..........................................................249
• Fotograferen via een smartphone/tablet (remote opname)..........................253
• Afspelen van beelden in de camera .............................................................254
• Beelden bewaren die in de camera opgeslagen zijn....................................254
• Beelden in de camera naar een SNS versturen...........................................255
• Toevoegen van locatie-informatie afkomstig van de smartphone/tablet op
beelden die in de camera opgeslagen zijn...................................................255
• Samenvoegen van films die met Snap Movie op een smartphone/tablet
opgenomen zijn en uw voorkeur hebben .....................................................257
Weergeven van beelden op een TV......................................................................258
Verzenden van beelden ........................................................................................259
Verzenden van beelden naar een smartphone/tablet ...........................................263
Draadloos afdrukken.............................................................................................264
Beelden naar een AV-apparaat versturen .............................................................265
Beelden naar een PC versturen............................................................................266
Gebruik van web-diensten ....................................................................................268
• Versturen van beelden naar een webservice ...............................................268
• Wanneer u berichten verstuurt naar [Cloud-synchr. service]........................271
Registratie bij “LUMIX CLUB” ...............................................................................272
• Over de [LUMIX CLUB] ................................................................................272
Verbindingen .........................................................................................................276
• Verbinden via een draadloos toegangspunt (via het netwerk) .....................277
• De camera rechtstreeks met een ander apparaat verbinden (rechtsteekse
verbinding) ...................................................................................................279
• Snel verbinding maken met dezelfde instellingen als voorheen ([Selecteer
doelapparaat uit geschiedenis]/[Selecteer doelapparaat uit favorieten]) .....280
[Wi-Fi setup] Menu................................................................................................282
Pagina: 7
8
11. Aansluiten op andere apparatuur
4K-films op een TV bekijken/
4K-films op een PC of recorder bewaren..............................................................284
• Kijken naar films in 4K..................................................................................284
• Opslaan van 4K-films ...................................................................................285
Beelden terugspelen op een TV-scherm...............................................................286
• Gebruik van VIERA Link (HDMI) ..................................................................288
Bewaren van foto's en films op uw PC..................................................................289
• Software downloaden...................................................................................290
• Beelden naar de PC overbrengen................................................................292
Bewaren van foto's en films op een recorder........................................................294
Beelden afdrukken ................................................................................................295
Van 3D-beelden genieten......................................................................................298
12. Overige
Optionele accessoires...........................................................................................301
Monitordisplay.......................................................................................................302
Waarschuwingen op het scherm...........................................................................309
Problemen oplossen .............................................................................................312
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik...................................................................321
Pagina: 8
9
Inhoudsopgave van de functies
Opnemen
Opnamefunctie ................................P42
Zelfopname-modus .........................P65
[Voorvertoning] ................................P82
Panorama Shot-modus ...................P84
[4K-FOTO].....................................P122
[Post Focus] ..................................P132
[Intervalopname]............................P144
[Stop-motionanimatie] ...................P147
[Multi-belicht.] ................................P192
[Stille modus].................................P204
3D-opnames..................................P298
Focus (AF/MF)
[Focusfunctie] ................................P100
[AF mode]......................................P102
Regelen van de positie van de
AF-zone.........................................P107
Manuele Focus..............................P110
[AF/AE vergrend.]..........................P113
Drive
[Aandrijfstand] ...............................P138
[Zelf ontsp.]....................................P141
Beeldkwaliteit en kleurtoon
[Gevoeligheid] ...............................P116
[Witbalans].....................................P118
[Fotostijl] ........................................P183
[Filterinstellingen] ..........................P185
[Fotoresolutie]................................P187
[Kwaliteit] .......................................P188
[Int.dynamiek] ................................P190
[I.resolutie].....................................P190
[HDR].............................................P191
[Lang sl.n.red]................................P196
[Schaduwcomp.]............................P196
[Diffractiecompensatie]..................P197
[Kleurruimte] ..................................P197
Belichting
[Touch AE].......................................P48
[1x drukken-AE] ...............................P83
[AF/AE vergrend.] ..........................P113
Belichtingscompensatie .................P114
Belichting Bracket ..........................P143
[Meetfunctie] ..................................P189
Flitser
[Flitserfunctie] ................................P160
2e gordijnsynchro ..........................P162
[Flitser instel.].................................P163
Opnemen
Pagina: 10
11
Verbinden
“Image App” ..................................P248
[WPS (knop)] .........................P277, 279
Directe verbinding .........................P279
Image App
Remote opnemen..........................P253
Bewaren van beelden....................P254
Versturen van beelden ..........P255, 263
Versturen en toevoegen van
locatie-informatie ...........................P255
Samenvoegen van films die
opgenomen zijn met [Snapfilm] .....P257
In combinatie met andere apparatuur
Afspelen van beelden op een
TV ..................................................P258
Beelden afdrukken.........................P264
Beelden naar een AV-apparaat
versturen........................................P265
Beelden naar een PC versturen ....P266
Versturen van beelden naar een
web service....................................P268
Gebruik van
[Cloud-synchr. service] ..................P271
PC
“PHOTOfunSTUDIO” ....................P290
“SILKYPIX Developer Studio” .......P291
Beelden naar een PC
overzetten......................................P266
TV
Afspelen van beelden op een TV
scherm...........................................P286
[VIERA link] ...................................P288
Recorder
Dubben ..........................................P294
Printer
PictBridge ......................................P295
Wi-Fi
Verbindingen met andere apparatuur
Pagina: 11
12
1. Voor Gebruik
Zorgdragen voor de fotocamera
Niet blootstellen aan sterke trillingen, schokken of druk.
• De lens, de monitor of de ombouw kunnen beschadigd worden bij gebruik onder de volgende
omstandigheden.
Hierdoor kunnen ook storingen ontstaan of kan het zijn dat het beeld niet wordt opgenomen,
indien u:
– Het toestel laten vallen of er tegen stoten.
– Hard op de lens of op de monitor duwt.
Dit toestel is niet stof-/druppel-/waterbestendig.
Vermijd het dit toestel te gebruiken op plaatsen waar veel stof, water, zand enz.,
aanwezig is.
• Vloeistoffen, zand en andere substanties kunnen in de ruimte rondom de lens, de knoppen,
enz., terechtkomen. Let bijzonder goed op omdat dit niet alleen storingen kan veroorzaken,
maar het toestel ook onherstelbaar kan beschadigen.
– Plaatsen met veel zand of stof.
– Plaatsen waar water in contact kan komen met dit apparaat zoals wanneer u het gebruikt op
een regenachtige dag of op het strand.
Als zand, stof of vloeistoffen zoals waterdruppels op de monitor terechtkomen, veeg die er
dan af met een droge, zachte doek.
– Doet u dat niet dan kan de monitor onjuist reageren op aanraakhandelingen.
Steek uw handen niet in demontagestructuur van de digitale camerabody.
Aangezien de sensoreenheid precisieapparatuur is, kan dit storingen of schade
veroorzaken.
∫ Condensvorming (als de lens of de monitor bewasemd zijn)
• Condens doet zich voor wanneer de omgevingstemperatuur of vochtigheid wijzigt. Pas op voor
condens omdat het vlekken op de lens en de monitor, schimmel of storingen van de camera
veroorzaakt.
• Als er zich condens voordoet, het toestel uitzetten en deze gedurende 2 uur uit laten staan. De
mist zal op natuurlijke wijze verdwijnen wanneer de temperatuur van het toestel in de buurt
komt van de kamertemperatuur.
Pagina: 12
13
1. Voor Gebruik
Standaardaccessoires
Controleer of alle accessoires bijgeleverd zijn alvorens het toestel in gebruik te
nemen.
• De accessoires en de vorm ervan kunnen verschillen, afhankelijk van het land of het gebied
waar u de camera hebt gekocht.
Raadpleeg voor details over de accessoires “Beknopte gebruiksaanwijzing”.
• Batterijpak wordt aangegeven als batterijpak of batterij in de tekst.
• De microSD-geheugenkaart, de microSDHC-geheugenkaart en de microSDXC-geheugenkaart
worden aangegeven als kaart in de tekst.
• De kaart is optioneel.
Pagina: 13
1. Voor Gebruik
14
Namen en functies van de componenten
∫ Camera
1 4 5 7
6 6
3
2 8 9
15 16
12 14
13 17
11
10
1 Instelknop (P42)
2 Sluiterknop (P41)
3 Toestel AAN/UIT (P36)
4
Zelfontspannerlampje (P141)/
AF-lamp (P205)
5
[ ] (4K Photo-modus)-knop (P122)/
[Fn1]-knop (P54)
6
Stereomicrofoon (P202)
• Zorg ervoor de microfoon niet te bedekken
met uw vinger. Dat zou het geluid moeilijk
opneembaar kunnen maken.
7 Flits (P158)
8 Referentieteken focusafstand (P112)
9
[ ] (Post Focus)-knop (P132)/
[Fn3]-knop (P54)
10 Lusje voor schouderriem (P18)
11
Laadlampje (P22)/
Lampje Wi-Fi®
-verbinding (P246)
12 Pasmarkering voor de lens (P32)
13 Sensor
14 Bevestiging
15 Lensvergrendeling
16 Knop vrijgave lens (P32)
17 Luidspreker (P214)
Pagina: 14
15
1. Voor Gebruik
∫ De functieknoppen ([Fn4] tot [Fn8])
• Functieknoppen ([Fn4] tot [Fn8]) (P54) zijn
aanraakiconen. Raak de [ ]-tab op het
opnamescherm aan om ze weer te geven.
27
24
26
18
31 33
19
28
20 21
32
30
29
22
23
25
18 Aanraakscherm (P46)/monitor (P302)
19 Openingshendel flitser (P158)
20 Filmknop (P164)
21 [(] (Afspeel)-toets (P174)
22 [HDMI]-aansluiting (P286)
23 [USB/CHARGE]-aansluiting (P19, 292, 295)
24
Cursorknoppen (P43)
3/[È] (Belichtingscompensatie) (P114)
1/[ ] (Witbalans) (P118)
2/[ ] (Auto Focus modus) (P102)
4/[ ] (Drive-modus) (P138)
25 Bedieningsknop (P43)
26 [MENU/SET] knop (P43, 50)
27 [DISP.]-knop (P44, 45)
28
[ ] (Wis)-knop (P181)/
[ ] (Snelmenu/Terug)-knop (P52)/
[Fn2] knop (P54)
29
[REC. SETTING RESET]-knop (P49)
• Gebruik deze knop om de opname-instellingen
weer op de fabriekswaarden te zetten.
30
Montagedeel statief (P327)
• Het is niet mogelijk een statief met een
schroeflengte van 5,5 mm of meer veilig op de
camera te bevestigen en vast te zetten. Dit
kan de camera beschadigen.
31
DC-koppelaardeksel (P301)
• Als u een netadapter gebruikt, wees er dan
zeker van dat het DC-koppelstuk van
Panasonic (optioneel) en de netadapter
(optioneel) gebruikt worden.
• De optionele DC-koppelaar (DMW-DCC15)
kan niet gebruikt worden.
32 Vrijgavehendel (P20, 27)
33 Kaart-/Batterijdeksel (P20, 27)
Pagina: 15
1. Voor Gebruik
16
∫ Lens
• De onderling verwisselbare lens (H-FS12032) heeft geen focusring maar de manuele focus
kan gebruikt worden om de camera te bedienen. (P110)
H-FS12032 H-FS35100
H-PS14042
1 Lensoppervlak
2 Zoomring (P152)
3 Contactpunt
4 Pasmarkering voor de lens (P32)
5 Focusring (P111)
6 Zoomhendeltje (P152)
7 Focushendel (P111)
2 3 4
1 5
1 2 3 4
4
7
1 6 3
Pagina: 16
17
1. Voor Gebruik
Over de Lens
Dit toestel kan de speciale lenzen gebruiken die
compatibel zijn met de specificatie van de lensmontage
van het Micro Four ThirdsTM
Systeem (Micro Four Thirds
montage).
U kunt ook een lens van een van de volgende
standaards gebruiken door een montageadapter te bevestigen.
• Als een montageadapter voor een Leica lens gebruikt wordt, zet [Opn. zonder lens] (P212) dan
op [ON].
Afhankelijk van de gebruikte lens, zijn bepaalde functies zoals Auto Focus,
Beeldstabilisator en zoomfuncties mogelijk uitgeschakeld of werken anders.
Raadpleeg de website voor details over de gebruikte lens.
Voor een opname die vloeiender verloopt, raden wij aan de firmware van de onderling
verwisselbare lens naar de laatste versie te updaten.
• Om de meest recente informatie over de firmware te lezen of de firmware te downloaden
kunt u onderstaande ondersteunende website bezoeken:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
• Om de firmware-versie van de onderling verwisselbare lens te controleren, dient u de lens op
de body van de camera te bevestigen en [Versie disp.] in het [Set-up]-menu te selecteren.
Lens Montageadapter
Four Thirds™
montagespecificatielens
Montageadapter (DMW-MA1: optioneel)
Leica M Montage onderling verwisselbare lens M Montageadapter (DMW-MA2M: optioneel)
Leica R Montage onderling verwisselbare lens R Montageadapter (DMW-MA3R: optioneel)
Over de lens en de functies
Raadpleeg onze catalogussen/webpagina’s voor de meest recente informatie over
compatibele lenzen.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
• De brandpuntlengte die op de gebruikte lens aangeduid wordt, zal dubbel zo lang zijn bij
gebruik op een filmcamera van 35 mm.
(Het zal gelijk zijn aan een lens van 100 mm als een lens van 50 mm gebruikt wordt.)
De firmware van uw onderling verwisselbare lens
Pagina: 17
18
2. Opstarten/Basisbediening
Het bevestigen van de Schouderriem
• We raden aan de schouderriem te bevestigen wanneer u het toestel gebruikt om het
vallen ervan tegen te gaan.
1 Haal de schouderriem door het lusje van
de schouderriem op het toestel.
A:Lusje voor schouderriem
2 Haal het uiteinde van de
schouderriem door de ring in de richting van
de pijl en haal het vervolgens door de
stopper.
3 Haal het uiteinde van de
schouderriem door het gat aan de andere
kant van de stopper.
4 Trek aan de schouderriem
en controleer vervolgens of
deze er niet uit zal komen.
• Voer stappen 1 tot 4 uit en
bevestig vervolgens de andere
kant van de schouderriem.
• Gebruik de schouderriem om uw schouder.
– Draag hem niet om uw nek.
Dit kan leiden tot letsel of ongevallen.
• Bewaar de schouderriem niet waar er een kind bij kan.
– De riem kan per ongeluk om hun nek gewikkeld raken.
Pagina: 18
19
2. Opstarten/Basisbediening
Opladen van de Batterij
Gebruik de speciale netadapter (bijgeleverd), USB-aansluitingskabel (bijgeleverd) en
batterij.
• De batterij wordt niet opgeladen voor de verzending. Laad dus de batterij eerst op.
• Laad de batterij alleen op wanneer deze in de camera zit.
∫ Over batterijen die u voor dit toestel kunt gebruiken
Camera-omstandigheden Opladen
Uitgezet ±
Ingeschakeld —
Er is geconstateerd dat namaakbatterijpakketten, die sterk op het originele
product lijken, in omloop gebracht worden op bepaalde markten. Niet alle
batterijpakketten van dit soort zijn op gepaste wijze beschermd met een interne
bescherming om te voldoen aan de eisen van de toepasselijke
veiligheidstandaards. Er is een mogelijkheid dat deze batterijpakketten tot brand
of explosie kunnen leiden. Wij informeren u dat wij niet verantwoordelijk zijn
voor eventuele ongelukken of storingen die als gevolg van het gebruik van een
namaakbatterijpakket kunnen plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat veilige
producten gebruikt worden, raden we het gebruik aan van originele
batterijpakketten van Panasonic.
Pagina: 19
2. Opstarten/Basisbediening
20
1 1: Zet de vrijgavehendeltje in de
richting van de pijl.
2: Open het kaart-/batterijdeurtje.
• Altijd echte Panasonic batterijen
gebruiken.
• Als u andere batterijen gebruikt,
garanderen wij de kwaliteit van dit product niet.
2 Pas op in welke richting u de
batterij erin doet, zorg ervoor dat
deze er geheel inzit en controleer
vervolgens dat deze vergrendeld
is door het hendeltje A.
Om de batterij te verwijderen dient
u aan het hendeltje A te trekken in de richting van de pijl.
3 1: Sluit de kaart/batterijklep.
2: Zet de vrijgavehendeltje in de
richting van de pijl.
De Batterij erin doen
• Voordat u de batterij eruit haalt, schakelt u de camera uit en wacht u tot de weergave van
“LUMIX” op de monitor uitgegaan is.
(Anders zou dit apparaat niet meer normaal kunnen werken en zou de kaart zelf beschadigd
kunnen worden of zouden de beelden verloren kunnen gaan.)
Pagina: 20
21
2. Opstarten/Basisbediening
• Het wordt aanbevolen de batterij op te laden in ruimtes met een omgevingstemperatuur tussen
10 oC en 30 oC (dezelfde als de batterijtemperatuur).
(Opladen vanaf het stopcontact)
Verbind de netadapter (bijgeleverd) en deze camera met de USB-aansluitingskabel
(bijgeleverd) en steek de netadapter (bijgeleverd) in het stopcontact.
(Opladen vanaf een computer)
Verbind de computer en deze camera met de USB-aansluitingskabel (bijgeleverd).
• Als de computer in stand-by gaat tijdens het opladen van de batterij, zal het opladen stoppen.
• Het verbinden van deze camera aan een notebook die niet aangesloten is op een stopcontact
zal ervoor zorgen dat de batterij van de notebook sneller leeg raakt. Laat de camera niet
gedurende lange periodes verbonden.
• Zorg er voor altijd de camera aan een USB-aansluiting van de computer te verbinden.
Verbind de camera niet aan een monitor, toetsenbord of USB-aansluiting van een printer of een
USB-hub.
Opladen
Plaats de batterij in dit toestel.
Controleer dat dit toestel uitstaat.
A Sluit de (bijgeleverde)
USB-aansluitingskabel aan op de [USB/
CHARGE]-aansluiting.
• Zet de camera recht overeind en zoek de
aansluiting op de onderkant op.
B Opladen lamp
C Netadapter (bijgeleverd)
D Naar stopcontact
E PC (Ingeschakeld)
F USB-aansluitkabel (bijgeleverd)
• Controleer de richting van de
aansluitingen en steek de stekker, die u
vasthoudt, recht naar binnen/naar buiten.
(Door de stekker schuin naar binnen te
steken, of in de verkeerde richting, kan
een slechte werking ontstaan door
vervorming van de aansluiting.)
Sluit geen apparaten op niet correcte
aansluitingen aan. Dit kan een slechte
werking tot gevolg hebben.
Pagina: 21
2. Opstarten/Basisbediening
22
∫ Over de oplaadlamp
∫ Oplaadtijd
Wanneer u de netadapter gebruikt (bijgeleverd)
• De aangeduide oplaadtijd is voor als de batterij volledig ontladen is.
De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt wordt.
De oplaadtijd voor een batterij in een warme/koude omgeving of een batterij die lange tijd niet
gebruikt werd, kan langer zijn dan normaal.
• Als de stroom door een computer geleverd wordt, bepaalt de capaciteit van de stroomtoevoer
van de computer de oplaadtijd.
∫ Batterijaanduiding
• De aanduiding wordt rood en knippert als de resterende batterijstroom opgeraakt is.
Laad de batterij of vervang hem door een volledig geladen batterij.
Brandt rood: Opladen bezig.
Uit: Opladen is voltooid.
(Wanneer het opladen voltooid is, de camera loskoppelen van het
stopcontact of computer.)
Knippert rood: Laadfout. (P312)
Oplaadtijd Ongeveer 130 min
AFS
AFS
L
4:3
Pagina: 22
23
2. Opstarten/Basisbediening
• Laat geen metalen voorwerpen (zoals clips) in de buurt van de contactzones van de
stroomplug.
Anders zou er een brand- en/of elektrische shock veroorzaakt kunnen worden door
kortsluiting of de eruit voortkomende hitte.
• Gebruik geen enkele andere USB-kabel dan de bijgeleverde kabel.
Dit kan en slechte werking tot gevolg hebben.
• Geen andere netadapters gebruiken dan de bijgeleverde adapter.
• Gebruik geen USB-extensiekabel.
• De netadapter (bijgeleverd) en USB-aansluitkabel (bijgeleverd) zijn alleen voor deze camera.
Gebruik deze niet met andere inrichtingen.
• Verwijder de batterij na gebruik.
(Een volle batterij raakt leeg als u deze lang niet gebruikt.)
• De batterij wordt warm na het gebruik/laden of tijdens het laden. Ook de fotocamera
wordt warm tijdens het gebruik. Dit is echter geen storing.
• De batterij kan opnieuw geladen worden wanneer deze nog enigszins opgeladen is, maar het
wordt niet aangeraden dat de batterijlading vaak aangevuld wordt terwijl de batterij nog
helemaal opgeladen is.
(Aangezien het kenmerkende zwellen plaats zou kunnen vinden.)
• Als er zich een probleem voordoet in het stopcontact, zoals een stroomuitval, zou het opladen
niet normaal voltooid kunnen worden. Als dit zich voordoet, koppel de USB-aansluitkabel
(bijgeleverd) dan los en verbind die opnieuw.
• Als het laadlampje zelfs niet gaat branden wanneer u de camera op de (bijgeleverd)
netadapter of een PC aansluit, controleer dan of de aansluiting correct is.
Pagina: 23
2. Opstarten/Basisbediening
24
Volgens de CIPA (Camera & Imaging Products Association)-standaard
Als een microSDHC-geheugenkaart van Panasonic en de bijgeleverde batterij
gebruikt worden
∫ Stilstaande beelden opnemen
Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering
Als de onderling verwisselbare lens (H-FS12032) gebruikt wordt
Aantal beelden Ongeveer 210 beelden
opnametijd Ongeveer 105 min
Als de onderling verwisselbare lens (H-FS35100) gebruikt wordt
Aantal beelden Ongeveer 210 beelden
opnametijd Ongeveer 105 min
Als de onderling verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Aantal beelden Ongeveer 200 beelden
opnametijd Ongeveer 100 min
Pagina: 24
25
2. Opstarten/Basisbediening
∫ Films opnemen
[AVCHD] (Opnemen terwijl de beeldkwaliteit op [FHD/17M/50i] staat)
[MP4] (Opnemen terwijl de beeldkwaliteit op [FHD/28M/50p] staat)
Als de onderling verwisselbare lens (H-FS12032) gebruikt wordt
Opneembare tijd Ongeveer 60 min
Huidige opnametijd Ongeveer 30 min
Als de onderling verwisselbare lens (H-FS35100) gebruikt wordt
Opneembare tijd Ongeveer 60 min
Huidige opnametijd Ongeveer 30 min
Als de onderling verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Opneembare tijd Ongeveer 60 min
Huidige opnametijd Ongeveer 30 min
Als de onderling verwisselbare lens (H-FS12032) gebruikt wordt
Opneembare tijd Ongeveer 60 min
Huidige opnametijd Ongeveer 30 min
Als de onderling verwisselbare lens (H-FS35100) gebruikt wordt
Opneembare tijd Ongeveer 60 min
Huidige opnametijd Ongeveer 30 min
Als de onderling verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Opneembare tijd Ongeveer 60 min
Huidige opnametijd Ongeveer 30 min
Pagina: 25
2. Opstarten/Basisbediening
26
[MP4] (Opnemen terwijl de beeldkwaliteit op [4K/100M/25p] staat)
• De huidige opneembare tijd is de tijd die voor de opname beschikbaar is als handelingen, zoals
het in- en uitschakelen van dit toestel, het starten/stoppen van de opname, enz. herhaald
worden.
∫ Afspelen
Als de onderling verwisselbare lens (H-FS12032) gebruikt wordt
Opneembare tijd Ongeveer 40 min
Huidige opnametijd Ongeveer 20 min
Als de onderling verwisselbare lens (H-FS35100) gebruikt wordt
Opneembare tijd Ongeveer 40 min
Huidige opnametijd Ongeveer 20 min
Als de onderling verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Opneembare tijd Ongeveer 40 min
Huidige opnametijd Ongeveer 20 min
Als de onderling verwisselbare lens (H-FS12032) gebruikt wordt
Terugspeeltijd Ongeveer 130 min
Als de onderling verwisselbare lens (H-FS35100) gebruikt wordt
Terugspeeltijd Ongeveer 130 min
Als de onderling verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Terugspeeltijd Ongeveer 120 min
• De uitvoertijden en aantal te maken beelden zullen verschillen afhankelijk van de
omgeving en de gebruiksaanwijzing.
In de volgende gevallen worden de gebruikstijden bijvoorbeeld korter en wordt het aantal te
maken beelden verminderd.
– In omgevingen met lage temperatuur, zoals skihellingen.
– Als de flitser herhaaldelijk gebruikt wordt.
• Wanneer de bedrijfstijd van de camera extreem kort wordt zelfs als de batterij goed opgeladen
is, zou de levensduur van de batterij aan zijn eind kunnen zijn. Koop een nieuwe batterij.
Pagina: 26
27
2. Opstarten/Basisbediening
Invoering en verwijdering van de Kaart
(optioneel)
• Controleer dat dit toestel uitstaat.
1 1: Zet de vrijgavehendeltje in de
richting van de pijl.
2: Open het kaart-/batterijdeurtje.
• Altijd echte Panasonic batterijen
gebruiken.
• Als u andere batterijen gebruikt,
garanderen wij de kwaliteit van dit product niet.
2 Duw er net zolang tegen tot u een
“klik” hoort en let op de richting
waarin u de kaart plaatst.
Om de kaart uit te nemen, op de
kaart duwen tot deze “klikt” en de
kaart vervolgens rechtop
uitnemen.
A:De verbindingsuiteinden van de kaart niet aanraken.
3 1: Sluit de kaart/batterijklep.
2: Zet de vrijgavehendeltje in de
richting van de pijl.
• Voordat u de kaart eruit haalt, schakelt u de camera uit en wacht u tot de weergave van
“LUMIX” op de monitor uitgegaan is.
(Anders zou dit apparaat niet meer normaal kunnen werken en zou de kaart zelf beschadigd
kunnen worden of zouden de beelden verloren kunnen gaan.)
Pagina: 27
2. Opstarten/Basisbediening
28
Kaartinformatie
De volgende kaarten, die overeenstemmen met de SD-standaard, kunnen gebruikt
worden met dit toestel.
(Deze kaarten worden aangeduid als kaart in de tekst.)
∫ Film-/4K-foto-opnames en snelheidsklassen
Op grond van het [Opname-indeling] (P166) en de [Opn. kwaliteit] (P166) van een film zal
een andere kaart nodig zijn. Om 4K-foto's op te nemen heeft u een kaart met een
snelheidsklasse nodig die 4K-foto-opnames ondersteunt. Gebruik een kaart die aan de
volgende waarden van de SD-snelheidsklasse of de UHS-snelheidsklasse voldoet.
• De SD-snelheidsklasse en de UHS-snelheidsklasse zijn de snelheidsklassen voor continu
schrijven. Zie het etiket op de binnenkant, enz., van de kaart, om de snelheidsklasse te
controleren.
• Gelieve deze informatie op de volgende website bevestigen.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
microSD-geheugenkaart
(2 GB)
• Dit toestel is compatibel met UHS-I UHS Snelheidsklasse 3
standaard microSDHC/microSDXC-geheugenkaarten.
• De werking van de links aangeduide kaarten is bevestigd
met kaarten van Panasonic.
microSDHC-geheugenkaart
(4 GB tot 32 GB)
microSDXC-geheugenkaart
(64 GB)
[Opname-indeling] [Opn. kwaliteit] Snelheidsklasse Voorbeeld van etiket
[AVCHD] Alle
Klasse 4 of hoger
[MP4] FHD/HD
[MP4] 4K UHS-snelheidsklasse 3
Bij opnames met 4K Photo /
[Post Focus]
UHS-snelheidsklasse 3
Pagina: 28
29
2. Opstarten/Basisbediening
Toegang tot de kaart
De toegangsaanduiding wordt rood als beelden op de kaart opgenomen
worden.
• Tijdens de toegang (schrijven van beelden, lezen en wissen,
formatteren, enz.) dit toestel niet uitschakelen, de batterij of de kaart
niet verwijderen of de (optionele) netadapter afsluiten. Stel dit toestel bovendien niet
bloot aan trillingen, stoten of statische elektriciteit.
De kaart of de gegevens op de kaart zouden beschadigd kunnen worden en dit apparaat
zou niet langer normaal kunnen werken.
Als de operatie faalt wegens vibratie, stoten of statische elektriciteit, de operatie
opnieuw uitvoeren.
Formatteer de kaart alvorens beelden met dit toestel op te nemen.
Aangezien de gegevens na het formatteren niet teruggewonnen kunnen worden,
dient u van te voren een back-up van de benodigde gegevens te maken.
Selecteer het menu. (P50)
• De gegevens op de kaart kunnen beschadigd raken of verloren gaan als gevolg van
elektromagnetische golven, statische elektriciteit of het kapot gaan van de camera of de kaart.
Wij raden aan belangrijke gegevens op te slaan op een PC enz.
• Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de kaart
inslikken.
Formatteren van de kaart (initialisatie)
> [Set-up] > [Formatteren]
• Gebruik een batterij met voldoende batterijstroom of de netadapter (optioneel) wanneer u
formatteert. Zet het toestel niet uit tijdens het formatteren.
• Als de kaart is geformatteerd op een PC of andere apparatuur, formatteert u dan de kaart
opnieuw op het toestel.
MENU
Pagina: 29
2. Opstarten/Basisbediening
30
∫ Aantal opnamen
• Beeldverhouding [4:3], Kwaliteit [A]
• Beeldverhouding [4:3], Kwaliteit [ ]
∫ Beschikbare opnametijd (om bewegende beelden op te nemen)
• “h” is een afkorting voor uur, “m” voor minuut en “s” voor seconde.
• De opneembare tijd is de totale tijd van alle films die opgenomen zijn.
• [AVCHD]
• [MP4]
Approximatief aantal opneembare beelden en beschikbare opnametijd
[Fotoresolutie] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
L (16M) 900 1810 3630 7190
M (8M) 1650 3320 6660 12880
S (4M) 2820 5670 11380 21280
[Fotoresolutie] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
L (16M) 270 550 1110 2210
M (8M) 320 640 1290 2560
S (4M) 340 700 1410 2780
[Opn. kwaliteit] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
[FHD/28M/50p] 36m00s 1h10m 2h25m 4h55m
[FHD/17M/50i] 59m00s 2h00m 4h05m 8h10m
[FHD/24M/25p]
[FHD/24M/24p] 42m00s 1h25m 2h50m 5h45m
[Opn. kwaliteit] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[4K/100M/24p]
9m00s 20m00s 41m00s 1h20m
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
35m00s 1h10m 2h25m 4h55m
[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p]
46m00s 1h35m 3h15m 6h35m
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
1h25m 3h05m 6h15m 12h40m
Pagina: 30
31
2. Opstarten/Basisbediening
• Afhankelijk van de opname-omstandigheden en het type kaart kunnen het aantal opneembare
beelden en de beschikbare opnametijd variëren.
• MP4-films met [Opn. kwaliteit]-formaat [4K]:
Het opnemen stopt als de continue opnametijd de 5 minuten overschrijdt.
Wanneer een microSDHC-geheugenkaart gebruikt wordt, worden bestanden voor opnemen
en afspelen in kleinere filmbestanden gesplitst als de bestandsgrootte de 4 GB overschrijdt.
(De opname van films kan zonder onderbreking voortgezet worden.)
Als een microSDXC-geheugenkaart gebruikt wordt, kunt u een film zelfs in een enkel bestand
opnemen als de grootte de 4 GB overschrijdt.
• AVCHD-films:
Bestanden worden voor het opnemen in kleinere filmbestanden gesplitst als de
bestandsgrootte de 4 GB overschrijdt.
– Films met een [Opn. kwaliteit]-instelling van [FHD/28M/50p] of [FHD/17M/50i]:
Het opnemen stopt als de continue opnametijd de 20 minuten overschrijdt.
– Films met een [Opn. kwaliteit]-instelling van [FHD/24M/25p] of [FHD/24M/24p]:
Het opnemen stopt als de continue opnametijd de 29 minuten en 59 seconden overschrijdt.
• Films waarvan de bestandsgrootte in [MP4] op [FHD] of [HD] gezet is:
Bestanden worden voor het opnemen en afspelen in kleinere filmbestanden gesplitst als de
bestandsgrootte de 4 GB overschrijdt. (De opname van films kan zonder onderbreking
voortgezet worden.)
– Films met een [Opn. kwaliteit]-instelling van [FHD/28M/60p] of [FHD/28M/50p]:
Het opnemen stopt als de continue opnametijd de 20 minuten overschrijdt.
– Films met een [Opn. kwaliteit]-instelling van [FHD/20M/30p], [FHD/20M/25p], [HD/10M/30p]
of [HD/10M/25p]:
Het opnemen stopt als de continue opnametijd de 29 minuten en 59 seconden overschrijdt.
• Als de cameratemperatuur stijgt door bijvoorbeeld een hoge omgevingstemperatuur of
een continue filmopname, dan kan de maximum beschikbare continue opnametijd
korter worden.
• De maximaal beschikbare continue opnametijd wordt op het beeldscherm
weergegeven.
Pagina: 31
2. Opstarten/Basisbediening
32
Bevestigen/Verwijderen van de lens
Door de lens te veranderen, zult u de opties die u heeft voor het maken van foto's
vergroten en dus ook het plezier dat u van de camera heeft.
• Controleer dat het toestel uitstaat.
• Wanneer de onderling verwisselbare lens (H-FS12032/H-FS35100) aangebracht of verwijderd
wordt, trek de lenscilinder dan in.
• Verwissel de lens in een plaats met weinig vuil of stof. Raadpleeg P322 als vuil of stof op de
lens terechtkomen.
• Bevestig de lensdop.
Terwijl u op de ontgrendelknop van de lens A
drukt, draait u de lens naar de pijl, tot de lens
stopt waarna u deze verwijdert.
• Houd het gedeelte rondom de basis van de lens vast om
deze te draaien.
• Als de lens van de camerabody weggenomen wordt, zorg er dan voor eerst de body-kap op de
camerabody aan te brengen en vervolgens de achterste lensdop op de lens.
• Als de achterdop op de lens aangebracht is, verwijder die dan.
• Als de body-kap op het toestel zit, verwijder deze dan.
Lijn de pasmarkeringen van de lens B uit en draai de lens vervolgens in de richting
van de pijl tot de klik gehoord wordt.
• Druk niet op de vrijgaveknop van de lens C als u een lens aanbrengt.
• Probeer de lens niet te bevestigen wanneer u deze in een hoek met het toestel vasthoudt
omdat er zo krassen op de lensstructuur zouden kunnen komen.
De lens losmaken
Bevestigen van de lens
Pagina: 32
33
2. Opstarten/Basisbediening
Gebruik van de onderling verwisselbare lens
(H-FS12032/H-FS35100)
Draai aan de zoomring van de lens.
Gebruik van de onderling verwisselbare lens
(H-PS14042)
Beweeg de zoomhendel van de lens.
Bediening zoom
T-zijde: Vergroot de onderwerpsafstand
W-zijde: Verbreedt de gezichtshoek
T
W
T
W
Pagina: 33
2. Opstarten/Basisbediening
34
Wanneer u opneemt met sterk achtergrondlicht, zou er zich onregelmatige reflectie
kunnen voordoen binnen de lens. De lenskap reduceert dit fenomeen van ongewenst licht
op de gemaakte beelden en vermindert de contrastdaling. De lenskap neemt het teveel
aan licht weg en verbetert de beeldkwaliteit.
• De onderling verwisselbare lens (H-FS12032/H-PS14042) heeft geen lenskap.
De lenskap gebruiken
Pagina: 34
35
2. Opstarten/Basisbediening
Aanbrengen van de (bloemvormige) lenskap die bij de verwisselbare lenzen
geleverd is (H-FS35100)
Houd de lenskap vast met uw vingers, zoals
afbeelding (A) toont.
• Houd de lenskap niet vast zodat deze vervormd raakt of
buigt. (B)
1 Lijn het merkteken C ( ) op de lenskap uit met
het merkteken op de top van de lens.
2 Draai de lenskap in de richting van de pijl tot hij
klikt en lijn het merkteken D ( ) op de
lenskap uit met het merkteken op de top van de
lens.
Tijdelijk opbergen van de lenskap
1 Draai de lenskap in de richting van de pijl om hem te verwijderen.
2 Lijn het merkteken E ( ) op de lenskap uit met het merkteken op de top van de
lens.
3 Draai de lenskap in de richting van de pijl tot hij op zijn plaats klikt.
 



Pagina: 35
2. Opstarten/Basisbediening
36
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)
• De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt.
1 Zet het toestel aan.
• Als het taalselectiescherm niet wordt afgebeeld,
overgaan op stap 4.
2 Op [MENU/SET] drukken.
3 Druk op 3/4 om de taal te selecteren en druk
op [MENU/SET].
4 Op [MENU/SET] drukken.
5 Druk op 2/1 om de items te selecteren (jaar,
maand, dag, uur, minuten) en druk op 3/4 om
ze in te stellen.
A:De tijd in uw woongebied
B:De tijd in uw reisbestemmingsgebied
Instelling van weergavevolgorde en formaat
tijdweergave.
• Om het instelscherm voor de volgorde/tijd weer te geven,
selecteert u [Indeling] en drukt u vervolgens op [MENU/
SET].
6 Op [MENU/SET] drukken om in te stellen.
Pagina: 36
37
2. Opstarten/Basisbediening
7 Wanneer [De klokinstelling is voltooid.] weergegeven wordt, druk dan
op [MENU/SET].
8 Wanneer [Gelieve de thuiszone instellen] weergegeven wordt, druk
dan op [MENU/SET].
9 Druk op 2/1 om de thuiszone te selecteren
en druk vervolgens op [MENU/SET].
• Wanneer een onderling verwisselbare lens (H-FS12032/
H-FS35100) gebruikt wordt en de lenscilinder is
ingetrokken, is het niet mogelijk opnames te maken (er
zal een bericht weergegeven worden). Draai aan de
zoomring om de lens uit te trekken. (P39)
Selecteer [Klokinst.] in het [Set-up]-menu. (P50)
• De klok kan opnieuw ingesteld worden, zoals getoond wordt in de stappen 5 en 6 op P36.
• De klokinstelling wordt behouden gedurende 3 maanden m.b.v. de ingebouwde
klokbatterij zelfs zonder de batterij.
(De opgeladen batterij in het apparaat laten gedurende 24 uur om de ingebouwde batterij
op te laden.)
De klok opnieuw afstellen
• Als de klok niet is ingesteld, wordt niet de juiste datum afgedrukt als u de datumafdruk op de
beelden instelt met [Tekst afdr.] of de beelden laat afdrukken door een fotograaf.
Pagina: 37
2. Opstarten/Basisbediening
38
Basisbediening
Het toestel voorzichtig vasthouden met beide handen, armen stil houden
en uw benen een beetje spreiden.
• Dek de flitser, het AF Assist-lampje A, de microfoon B of de luidspreker C niet af met
uw vingers of andere voorwerpen.
∫ Spoort de richting van de camera op (Richtingsdetectiefunctie)
Deze functie spoort de verticale richting op wanneer u
opneemt met de camera verticaal gericht.
Wanneer u de opname afspeelt, wordt de opname
automatisch afgebeeld in verticale richting.
(Alleen beschikbaar wanneer [Scherm roteren] (P241)
ingesteld is op [ON].)
• Als het toestel verticaal gehouden wordt en aanzienlijk omhoog of omlaag gekanteld wordt voor
het opnemen, kan het zijn dat de Richtingdetectiefunctie niet correct werkt.
• Films, 4K-burst-bestanden en foto's die gemaakt zijn met [Post Focus] kunnen niet verticaal
weergegeven worden.
Tips om mooie opnamen te maken
 

Pagina: 38
39
2. Opstarten/Basisbediening
Uittrekken/intrekken van de lens [als de onderling verwisselbare lens
(H-FS12032/H-FS35100) bevestigd is]
∫ Uittrekken van de lens
Draai de zoomring in de richting van pijl 1 van positie A (de
lens is ingetrokken) naar positie B [12 mm tot 32 mm
(H-FS12032), 35 mm tot 100 mm (H-FS35100)] om de lens
uit te trekken.
• Als de lenscilinder ingetrokken is, kunnen geen opnames
gemaakt worden.
C De lens is ingetrokken
∫ Intrekken van de lens
Draai de zoomring in de richting van pijl 2 vanuit positie B
[12 mm tot 32 mm (H-FS12032), 35 mm tot 100 mm
(H-FS35100)] naar positie A om de lens in te trekken.
• De zoomring lijkt in de 12 mm-positie (H-FS12032) of de
35 mm-positie (H-FS35100) op zijn plaats te klikken maar blijf
aan de lens draaien tot positie A bereikt wordt.
• Wij raden aan de lens in te trekken wanneer u geen opnames
maakt.
D De lens is uitgetrokken
Voorbeeld: H-FS12032


Pagina: 39
2. Opstarten/Basisbediening
40
• Let op dat uw vinger, enz., niet in de monitor bekneld raakt.
• Let bij het draaien van de monitor op dat u niet te veel kracht uitoefent. Dit kan krassen
en een slechte werking tot gevolg hebben.
• Wanneer u dit toestel niet gebruikt, sluit de monitor dan volledig in de oorspronkelijke stand.
∫ Opnemen bij verschillende hoeken
• De AF-lamp niet met uw vingers of andere voorwerpen bedekken.
Stel de hoek van de monitor in
Zelfopname Foto's maken onder een lage hoek
• Als de monitor gedraaid is zoals de afbeelding
toont, gaat de zelfopname-modus van start. (P65)
Pagina: 40
41
2. Opstarten/Basisbediening
De sluiterknop werkt in twee stappen. Druk erop om een foto te maken.
De ontspanknop tot de helft indrukken om scherp
te stellen.
A Lensopening
B Sluitertijd
C Aanduiding scherpstelling
• De diafragmawaarde en de sluitersnelheid worden
weergegeven.
(Het zal rood knipperen als de correcte belichting niet bereikt
wordt, tenzij de flitser ingesteld is.)
• Is het onderwerp eenmaal scherp gesteld, dan wordt de
aanduiding voor de scherpstelling weergegeven. (is het
onderwerp niet scherp gesteld, dan knippert deze aanduiding.)
Druk de ontspanknop helemaal in (verder
indrukken), en maak het beeld.
Start het opnemen door op de bewegend
beeldknop te drukken.
• Laat de videoknop onmiddellijk na het indrukken los.
Stop het opnemen door weer op de bewegend
beeldknop te drukken.
Sluiterknop (foto's maken)
• Als het beeld correct scherp gesteld is, zal de foto gemaakt worden, omdat [Prio. focus/
ontspan] (P206) aanvankelijk op [FOCUS] gezet is.
• Zelfs als u tijdens de bediening van het menu of het afspelen van beelden de sluiterknop tot
halverwege indrukt, kunt u de camera onmiddellijk gereed maken voor de opname.
Filmknop (films opnemen)
60
60
60
3.5
3.5
3.5
Pagina: 41
2. Opstarten/Basisbediening
42
Selecteer de functie door de functieknop te
draaien.
• Draai de functieknop langzaam om de gewenste functie te
selecteren.
Modusknop (voor selectie van een opnamemodus)
Intelligent Auto modus (P58)
Intelligent Auto Plus modus (P59)
Programma AE-modus (P76)
Lensopening-Prioriteit AE-modus (P79)
Sluiter-Prioriteit AE-modus (P79)
Handmatige Belichtingsmodus (P80)
Panorama Shot-modus (P84)
Scene Guide modus (P87)
Kids-modus (P90)
Portretmodus (P91)
Creative Control modus (P92)
Pagina: 42
43
2. Opstarten/Basisbediening
De bedieningsknop draaien:
Voert de selectie van items of de instelling van waarden, enz., uit.
In deze gebruiksaanwijzing, wordt het draaien van de bedieningsfunctieknop als volgt
afgebeeld.
Op de cursorknop drukken:
Voert de selectie van items of de instelling van waarden, enz., uit.
Op [MENU/SET] drukken:
De instellingsinhouden, enz., worden bevestigd.
• Deze gebruiksaanwijzing geeft de op-, neer-, links- en
rechtsbeweging van de cursorknop weer als 3/4/2/1.
Bedieningsknop
Cursorknoppen/[MENU/SET] knop
• Door [Cursortoets vergrend.] aan een functieknop toe te kennen, kunt u de cursorknoppen, de
[MENU/SET]-knop en de bedieningsknop uitschakelen. (P54)
Pagina: 43
2. Opstarten/Basisbediening
44
Druk op [DISP.] om de op het scherm weergegeven
informatie om te schakelen.
• Als de informatie op het scherm niet langer weergegeven wordt
omdat gedurende bepaalde tijd geen handeling uitgevoerd
werd, druk dan op de [DISP.]-knop of raak het scherm aan om
de informatie opnieuw weer te geven.
∫ Over de weergave van de kantelsensor
Met de kantelsensor afgebeeld, is het makkelijk om de kanteling van de camera, enz. te
corrigeren.
• Wanneer de kanteling van de camera klein is, verandert de indicator naar groen.
[DISP.]-knop (omschakelen van de weergegeven informatie)
In de opnamemodus
Met informatie Zonder informatie
Met informatie
(weergave
kantelsensor)
Zonder informatie
(weergave van de
kantelsensor)
A Horizontale richting: Kanteling naar links toe corrigeren
B Verticale richting: Corrigeren neerwaartse kanteling
• Zelfs na het corrigeren van de kanteling, zou er nog steeds een fout kunnen blijven bestaan
van ongeveer n1°.
• Wanneer er aanzienlijk omhoog of omlaag gekanteld wordt voor het opnemen, zou de
weergave van de kantelsensor niet correct weergegeven kunnen worden en zou de
Richtingsdetectiefunctie (P38) niet correct kunnen werken.
50p
98
98
98
AFS
AFS
L
4:3
0
50p
98
98
98
AFS
AFS
L
4:3
0
 
Pagina: 44
45
2. Opstarten/Basisbediening
¢ Dit wordt weergegeven als [Highlight] (P209) in het [Voorkeuze]-menu op [ON] staat.
• Sommige beeldschermen kunnen voor bepaalde bestanden die u afspeelt niet weergegeven
worden, zoals voor film of 4K-burst-bestanden.
In de afspeelmodus
Met informatie
Weergave van
gedetailleerde
informatie
Weergave
histogram
Zonder informatie
(weergave
highlight)¢
Zonder informatie
60
F3.5 0 AWB
AWB
1/98
98
1/98
200
L
4:3
100-0001
F3.5 60
P
s
RGB
AFS
200
0
WB
WB
ISO
ISO
AWB
STD.
STD.
STD.
L
4:3
10:00 1.DEC.2018
F3.5 60
1/98
ISO200
0
100-0001
Pagina: 45
2. Opstarten/Basisbediening
46
Het aanraakpaneel van dit toestel is capacitatief. Raak het paneel rechtstreeks aan met
uw blote vinger.
∫ Aanraken
Aanraken en loslaten van het aanraakscherm.
∫ Verslepen
Een beweging zonder het aanraakscherm los te laten.
∫ Knijpen (vergroten/verkleinen)
Spreid het aanraakpaneel met twee vingers uiteen
(vergroten) of knijp het samen (verkleinen).
Aanraakpaneel (Aanraakbediening)
• Raak het paneel aan met een schone, droge vinger.
• Als u een in de handel verkrijgbaar beschermvel voor de monitor gebruikt, neem dan de
instructies in acht die bij het vel verstrekt worden.
(sommige beschermvellen voor monitors kunnen het zicht of de werking verslechteren.)
In deze gevallen niet beschikbaar:
• Het kan zijn dat het aanraakpaneel in de volgende gevallen niet normaal werkt.
– Als het door een gehandschoende hand aangeraakt wordt
– Als het aanraakpaneel nat is
Fn4
Fn6
Fn5
Fn7
SNAP
Fn8
A
A B
B
B
2.0X
2.0X
2.0X
2.0X
Pagina: 46
47
2. Opstarten/Basisbediening
Toepasbare modi:
Door het scherp te stellen onderwerp slechts aan te raken, zal het scherp gesteld worden
en wordt de foto automatisch gemaakt.
∫ Annuleren van de Touch Shutter-functie
Raak [ ] aan.
Foto’s maken met gebruik van de aanraakfunctie
Foto’s maken met gebruik van de Touch Shutter functie
1 Raak [ ] aan.
2 Raak [ ] aan.
• De icoon zal in [ ] veranderen en het wordt mogelijk
een foto te maken met de Touch Shutter-functie.
3 Raak het scherp te stellen onderwerp aan en
neem de foto.
• De foto kan gemaakt worden wanneer het brandpunt
verkregen is.
• Als het afdrukken met de touch shutter mislukt, wordt de AF-zone rood en verdwijnt.
×
AE
AE
Pagina: 47
2. Opstarten/Basisbediening
48
Toepasbare modi:
U kunt de helderheid van een aangeraakte positie gemakkelijk optimaliseren. Als het
gezicht van het onderwerp donker lijkt, kunt u het scherm helderder maken
overeenkomstig de helderheid van het gezicht.
∫ Annuleren van de Touch AE-functie
Raak [ ] aan.
• [Meetfunctie] keert terug naar de oorspronkelijk instelling en de optimaliseringspositie van de
helderheid wordt geannuleerd.
Eenvoudig optimaliseren van de helderheid van een bepaalde zone (Touch AE)
1 Raak [ ] aan.
2 Raak [ ] aan.
• Het instellingenscherm voor de optimaliseringspositie
van de helderheid wordt weergegeven.
• De [Meetfunctie] wordt op [ ] gezet, die uitsluitend
voor Touch AE gebruikt wordt.
3 Raak het onderwerp aan waarvoor u de
helderheid wilt optimaliseren.
• Door [Reset] aan te raken, keert de optimalisatiepositie
van de helderheid terug naar het midden.
4 Raak [Inst.] aan.
In deze gevallen niet beschikbaar:
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– In de zelfopname-modus
– Bij het gebruik van de digitale zoom
– Als [Touch AF] in [Touch inst.] van het [Voorkeuze]-menu op [AF+AE] gezet is. (P109)
AE
AE
AE
,QVW
5HVHW
ュリヴヱハ
Pagina: 48
49
2. Opstarten/Basisbediening
U kunt de opname-instellingen opnieuw op de fabriekswaarden zetten door op deze knop
te drukken.
Probeer deze knop als de gebruikte functie ophoudt met werken of niet werkt zoals het
hoort.
Als het opnamescherm weergegeven wordt:
Druk op [REC. SETTING RESET].
• Als de opname-instellingen gereset worden, wordt ook
de volgende instelling gereset.
– Drive-modus
• De instellingen van [Gezicht herk.] en [Profiel instellen]
worden niet gereset.
• Gebruik voor het resetten van de setup-/klantinstellingen en van andere instellingen, evenals
van de opname-instellingen, [Resetten] in het [Set-up]-menu. (P219)
[REC. SETTING RESET]-knop (resetten van de opname-instellingen)
ンユヤハチヴユヵヵリワヨチンユヴユヵ
Pagina: 49
2. Opstarten/Basisbediening
50
Menuonderdelen instellen
U kunt of de knoppen bedienen of de monitor aanraken om menu-items in te stellen.
1 Op [MENU/SET] drukken.
• Het [Set-up]-menu bevat enkele belangrijke instellingen die op de klok en de stroom van de
camera betrekking hebben.
Controleer de instellingen van dit menu alvorens de camera te gaan gebruiken.
[Opname] (P182)
In dit menu kunt u de beeldverhouding, het aantal pixels, 4K-foto's
en andere aspecten van de beelden die u aan het opnemen bent
instellen.
[Bewegend beeld]
(P202)
Dit menu laat u de [Opname-indeling], [Opn. kwaliteit], en andere
aspecten voor filmopnames instellen.
[Voorkeuze] (P204)
De werking van het toestel, zoals het weergeven van het
beeldscherm en de werking van de knoppen, kan naar
goeddunken ingesteld worden.
[Set-up] (P213)
Dit menu laat u de klokinstellingen uitvoeren, de toon van de
werkingspiep selecteren en andere instellingen die het
gemakkelijker voor u maken om de camera te hanteren maken.
U kunt ook de instellingen van de functies die met Wi-Fi verband
houden configureren.
[Afspelen] (P221)
Dit menu laat u de Bescherming, Knip- of Afdrukinstellingen, enz.
van gemaakte beelden instellen.
2 Druk op 3/4 van de cursorknop om het
menu-item te selecteren en druk op
[MENU/SET].
• Het menu-item kan ook geselecteerd worden door
aan de bedieningsknop te draaien.
• U kunt ook naar het volgende scherm gaan door op
[DISP.] te drukken.
(bij aanraakbediening)
Raak het menu-onderdeel aan.
• Er kan van pagina veranderd worden door [ ]/[ ] aan te raken.
Pagina: 50
51
2. Opstarten/Basisbediening
3 Druk op 3/4 van de cursorknop om de
instelling te selecteren en druk op
[MENU/SET].
• De instelling kan ook geselecteerd worden door aan
de bedieningsknop te draaien.
• Afhankelijk van het menuitem kan het zijn dat de
instelling ervan niet verschijnt, of dat deze op een
andere manier wordt weergegeven.
(bij aanraakbediening)
Raak de in te stellen instelling aan.
• Er zijn functies die niet ingesteld of gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de modussen of
de menu-instellingen die op de camera gebruikt worden.
∫ Schakelen naar andere menu’s
1 Druk op 2.
2 Druk op 3/4 om een menuselectie-icoon te
selecteren, zoals [ ].
• De icoon voor het omschakelen van het menu kan ook
geselecteerd worden door aan de bedieningsknop te
draaien.
3 Op [MENU/SET] drukken.
(bij aanraakbediening)
Raak een menuselectie-icoon aan, zoals [ ].
∫ Sluit het menu
Druk op [ ] of druk de sluiterknop tot
halverwege in.
(bij aanraakbediening)
Raak [ ] aan.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Panasonic Lumix DC-GX880.

Stel een vraag over de Panasonic Lumix DC-GX880

Heb je een vraag over de Panasonic Lumix DC-GX880 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Panasonic Lumix DC-GX880. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Panasonic Lumix DC-GX880 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.