Panasonic HC-V160 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Panasonic HC-V160. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Panasonic
  • Product: Camcorder
  • Model/naam: HC-V160
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Pools, Spaans, Frans, Italiaans, Duits, Nederlands, Tsjechisch, Slowaaks, Hongaars, Kroatisch, Portugees, Noors, Grieks, Chinees, Engels

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksaanwijzing
High Definition videocamera
Modelnr. HC-V160
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding,
zodat u deze later kunt raadplegen.
SQW0089
until
2014/12/4
Pagina: 1
- 2 -
∫ Over het opnameformaat voor
het maken van film
U kunt uit AVCHD, iFrame of MP4-
opnameformaten kiezen om met dit toestel
filmbeelden op te nemen. (l 40)
AVCHD:
Dit is geschikt om beelden op een high
definition TV te bekijken of om beelden op een
disc te bewaren.
iFrame:
Dit is een opnameformaat dat geschikt is voor
het afspelen of bewerken op een Mac (iMovie
enz.).
≥ Het is niet compatibel met films die
opgenomen zijn in het AVCHD-formaat.
MP4:
Dit is een opnameformaat dat geschikt is voor
het afspelen of bewerken op een PC.
≥ Het is niet compatibel met films die
opgenomen zijn in het AVCHD-formaat.
∫ Vrijwaring ten aanzien van
opgenomen inhoud
Panasonic aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die direct of
indirect te wijten is aan problemen van
ongeacht welke aard die verlies van de
opgenomen of opgemaakte inhoud tot gevolg
hebben. Zij garandeert bovendien geen enkele
inhoud indien de opname- of opmaakfunctie
niet correct werkzaam is. Hetzelfde is eveneens
van toepassing op de gevallen waarin
reparaties van ongeacht welke aard op het
toestel uitgevoerd zijn.
∫ Condensvorming (als de lens
of de LCD-monitor beslagen
zijn)
Condens treedt op wanneer een verandering
van temperatuur of vochtgehalte plaatsvindt,
zoals wanneer het toestel van buiten naar
binnen gebracht wordt, of van een koude kamer
naar een warme kamer. Wees voorzichtig
omdat de lens of de LCD-monitor beschimmeld,
vuil of beschadigd kunnen raken.
Wanneer u het toestel meeneemt naar een
plaats met een andere temperatuur en het
toestel wordt gedurende ongeveer een uur op
kamertemperatuur gelaten, dan kan
condensvorming voorkomen worden (als het
temperatuurverschil groot is, doe het toestel
dan in een plastic zak of iets dergelijks,
verwijder de lucht uit de zak en sluit deze).
Als condens opgetreden is, verwijder dan de
batterij en/of de netadapter en laat het toestel
gedurende ongeveer een uur in deze situatie.
Als het toestel aan de omgevingstemperatuur
gewend geraakt is, zal de bewaseming vanzelf
verdwijnen.
∫ Kaarten die geschikt zijn voor
dit toestel
SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart en
SDXC-geheugenkaart
≥ Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die
geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of
meer die geen SDXC-logo hebben, zijn niet
gebaseerd op de specificaties van SD-
geheugenkaarten.
≥ Raadpleeg pagina 13 voor meer informatie
over SD-kaarten.
Lees dit eerst
Pagina: 2
- 3 -
∫ Ten behoeve van deze
gebruiksaanwijzing
≥ De SD-geheugenkaart, de SDHC-
geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart
worden in de tekst als “SD-kaart” aangeduid.
≥ Functies die kunnen worden gebruikt voor het
opnemen/afspelen van video’s worden in
deze gebruiksaanwijzing aangegeven met
.
≥ Functies die kunnen worden gebruikt voor het
opnemen/bekijken van foto’s worden in deze
gebruiksaanwijzing aangegeven met
.
≥ Scène(s) opgenomen in 1080/50i: “AVCHD-
scène(s)”
≥ Referentiepagina’s worden aangegeven met
een pijl, bijvoorbeeld: l 00
Pagina: 3
- 4 -
Lees dit eerst.............................................2
Voorbereiding
Namen en functies van de belangrijkste
onderdelen.................................................6
Voeding......................................................9
De accu plaatsen/verwijderen............. 9
Accu opladen .................................... 10
Oplaadtijd en opnametijd .................. 12
Opnemen op een kaart ...........................13
Kaarten die geschikt zijn voor dit
toestel ............................................... 13
Een SD-kaart plaatsen/
verwijderen........................................ 14
De camera in-/uitschakelen....................15
Een functie selecteren............................16
Datum en tijd instellen............................17
Basis
Voordat u gaat opnemen........................18
Video’s opnemen ....................................19
Foto’s nemen...........................................21
Intelligent auto mode..............................22
Afspelen van video’s/foto’s....................24
Gebruik van het menuscherm ...............26
Gebruik van het Set-up menu................27
Geavanceerd (opnemen)
Gebruik van de zoom..............................35
Opnamefuncties van de
bedieningsiconen ...................................36
Bedieningspictogrammen.................. 36
Opnamefuncties van menu’s .................39
Handmatig ...............................................47
Witbalans .......................................... 48
De sluitertijd/het diafragma
handmatig instellen ........................... 49
Opnemen met handmatige
scherpstelling .................................... 50
Geavanceerd (Afspelen)
Afspelen .................................................. 51
Afspelen van video’s met gebruik
van de bedieningsicoon .................... 51
Een foto maken van een video ......... 52
Opnieuw afspelen ............................. 52
Afspelen hervatten............................ 52
Inzoomen op een foto tijdens het
afspelen (Playback zoom) ................ 53
Verschillende afspeelfuncties ............... 54
Afspelen van video’s/foto’s op
datum................................................ 54
Veranderen van de
afspeelinstelling en afspelen van
de diavoorstelling.............................. 55
Wissen van scènes/foto’s ...................... 56
Splitsen van een scène (AVCHD) ..... 58
Splitsen van een scène om deze
gedeeltelijk te wissen
(iFrame, MP4)................................... 59
Beschermen van scènes/foto’s......... 60
Video’s/Foto’s op de TV bekijken.......... 61
Aansluiten met een
HDMI-minikabel ................................ 63
Afspelen met VIERA Link....................... 64
Kopiëren/Dubben
Dubben met een Blu-ray disc
recorder, video-apparatuur, enz ............ 66
Gebruik van de Eye-Fi™-kaart .............. 70
Inhoudsopgave
Pagina: 4
- 5 -
Met een PC
Wat kunt u met de PC doen ...................73
Vóór de installatie
HD Writer LE 3.0............................... 75
Besturingsomgeving ..............................77
Installatie .................................................80
Aansluiten op een computer..................81
Het beeldscherm van de computer ... 83
Starten van HD Writer LE 3.0 .................84
Gebruiksaanwijzing van de
softwareprogramma’s lezen .............. 84
Als u een Mac gebruikt
(massaopslag).........................................85
Overige
Aanduidingen/pictogrammen ................86
Meldingen ................................................88
Herstellen.......................................... 88
Verhelpen van ongemakken...................89
Waarschuwingen voor gebruik..............93
Over het copyright..................................96
Opnamewijzen en approximatieve
opnametijd...............................................97
Approximatief aantal opneembare
beelden ....................................................98
Optionele accessoires............................99
Pagina: 5
- 6 -
1 Luidspreker
2 USB-aansluiting [ ] (l 66, 81)
3 Toets Intelligent auto/Handmatige
werking [iA/MANUAL] (l 22, 47)
4 Wisknop [ ] (l 56)
5 Power-toets [ ] (l 15)
6 HDMI-miniconnector [HDMI] (l 61)
7 A/V-connector [A/V] (l 61, 69)
8 Accu-ontgrendelknop [BATT] (l 9)
9 Open-/dichtschakelaar lensdeksel
Als het toestel niet gebruikt wordt, sluit het
lensdeksel dan om de lens te beschermen.
≥ Verschuif de open-/dichtschakelaar om het
deksel te openen/sluiten.
10 Lensdop
11 Lens
12 Interne stereomicrofoons
Voorbereiding
Namen en functies van de
belangrijkste onderdelen
A/V
1
3
4
5
8
6 7
2
9
11
12
10
Pagina: 6
- 7 -
13 Menu-knop [MENU] (l 26)
14 Mode-schakelaar (l 16)
15 Statusindicator (l 15)
16 Opname starten/stoppen (l 19)
17 Cursorknop (l 24, 26, 36)
≥ Gebruik de cursorknop om de
opnamefuncties en afspeeloperaties te
selecteren en het menuscherm te bedienen.
≥ In deze gebruiksinstructies wordt de
cursorknop aangegeven zoals hieronder
afgebeeld wordt of als 3/4/2/1.
Voorbeeld: Voor het drukken op de (neer)
knop
18 Enter-knop [ENTER] (l 24, 26, 36)
19 LCD-monitor (l 18)
≥ Het LCD-scherm kan maximaal 90o worden
uitgeklapt.
≥ Hij kan 180o A naar de lens draaien of 90o B
in de tegengestelde richting.
20 Accuhouder (l 9)
21 SD-kaartdeksel (l 14)
22 Statief schroefgat
≥ Als u een statief aansluit waarvan de schroef
groter is dan 5,5 mm kan dit het toestel
schade berokkenen.
23 Toegangslampje [ACCESS] (l 14)
24 Kaartgleuf (l 14)
of Druk op 4
14
13 15 16
20
19
18
17
 
22
23
24
21
Pagina: 7
- 8 -
25 Photoshot-knop [ ] (l 21)
26 Zoomhendel [W/T] (In opnamefunctie)
(l 35)
Schakelaar Miniatuurweergave
[ / ]/Volumehendel [sVOLr]
(In afspeelfunctie) (l 25)
27 Handriem
Stel de lengte van de handriem af zodat deze
goed aansluit om uw hand.
1 Draai de riem om.
2 Maak de riem op lengte.
3 Plaats de riem terug.
26
25
27



Pagina: 8
- 9 -
∫ Accu’s die geschikt zijn voor dit toestel
De batterij die gebruikt kan worden met dit toestel is VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380.
De accu plaatsen/verwijderen
≥ Druk op de power-toets om de stroom uit te schakelen. (l 15)
Plaats de accu door deze in het toestel te steken in de richting aangegeven in de
afbeelding.
Voorbereiding
Voeding
Het blijkt dat in sommige markten namaakaccu’s te koop zijn die sterk lijken op het
originele product. Sommige van deze accu’s zijn niet afdoende beveiligd met ingebouwde
veiligheidsfuncties om te voldoen aan de vereisten van de geldende veiligheidsnormen.
Het is mogelijk dat deze accu’s in brand raken of exploderen. Wij wijzen u erop dat wij niet
aansprakelijk zijn voor enig ongeluk of defect voortvloeiend uit het gebruik van
namaakaccu’s. Om er zeker van te zijn dat u veilige producten gebruikt, adviseren wij u
een originele accu van Panasonic te gebruiken.
De accu verwijderen
Zorg ervoor dat u de aan/uit-knop ingedrukt
houdt totdat de statusindicator uitgaat.
Verwijder daarna de accu, waarbij u het toestel
ondersteunt om te voorkomen dat het valt.
Beweeg de hendel voor de accu-
ontgrendeling in de richting van de pijl en
verwijder de accu zodra deze ontgrendeld
is.
ャモヵヵ
Plaats de accu tot deze vastklikt.
Pagina: 9
- 10 -
Accu opladen
∫ Laden met een netadapter
De camera staat op standby wanneer de netadapter wordt aangesloten. Zolang de netadapter in
het stopcontact zit, is het primaire circuit altijd “live”.
Belangrijk:
≥ De netadapters en de USB-kabel mogen alleen met dit toestel gebruikt worden. Gebruik ze
niet met andere apparatuur. Gebruik netadapters en USB-kabels van andere apparatuur
niet met dit toestel.
≥ De batterij kan niet geladen worden als de stroom ingeschakeld is. Druk op de power-toets
om de stroom uit te schakelen. (l 15)
≥ Er wordt aanbevolen de batterij te laden bij een temperatuur tussen 10 oC en 30 oC. (Dit
moet ook de temperatuur van de batterij zelf zijn.)
A USB-aansluiting
B Naar het netstopcontact
≥ Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen.
1 Klap het LCD-scherm uit.
2 Sluit de USB-kabel aan op de netadapter.
≥ Controleer of het stekkergedeelte van de netadapter niet los of slecht uitgelijnd is.
3 Steek de netadapter in het netstopcontact.
4 Sluit de USB-kabel aan op het toestel.
≥ Het statuslampje C zal ongeveer 2 seconden lang rood knipperen (ongeveer 1 seconde uit,
ongeveerd 1 seconde aan) om aan te geven dat het laden begonnen is.
Het zal uitgaan als het laden klaar is.
∫ Aansluiting op het netstopcontact
Indien u het toestel inschakelt terwijl u de netadapter aansluit, kunt u de stroom gebruiken die door
het netstopcontact geleverd wordt om het toestel te gebruiken.
Gebruik de batterij erbij, als u een lange tijd opneemt terwijl de netadapter aangesloten is.
Dit stelt u in staat de opname voort te zetten zelfs als de stroom uitvalt of de netadapter per ongeluk
uit het netstopcontact getrokken wordt.
Bij aankoop van dit toestel is de batterij niet geladen. Laad de batterij volledig alvorens
dit toestel voor het eerst te gebruiken.








Pagina: 10
- 11 -
∫ Aansluiten op een PC en laden.
Laad het toestel als u geen netadapter voor handen heeft.
A USB-kabel (meegeleverd)
≥ Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen.
≥ Druk op de power-toets en schakel de stroom uit. (l 15)
1 Schakel de stroom van de PC in.
2 Sluit de USB-kabel aan
≥ Het statuslampje B zal ongeveer 2 seconden lang rood knipperen (ongeveer 1 seconde uit,
ongeveerd 1 seconde aan) om aan te geven dat het laden begonnen is.
Het zal uitgaan als het laden klaar is.
≥ Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabels. (De werking kan niet worden gegarandeerd met
andere USB-kabels.)
≥ Sluit het toestel altijd rechtstreeks op een PC aan.
≥ U kunt niet laden als het statuslampje snel knippert of als het geheel niet brandt. Verricht het
laden met de netadapter. (l 10)
≥ Het laden zal 2 tot 3 keer langer duren dan het laden met de netadapter.
≥ Indien het statuslampje bijzonder snel of langzaam knippert, raadpleeg dan pagina 95.
≥ Wij raden aan om Panasonic accu’s te gebruiken (l 9).
≥ Bij gebruik van andere accu’s, kunnen we de kwaliteit van dit product niet garanderen.
≥ Niet verwarmen of blootstellen aan vuur.
≥ Laat de accu(’s) niet liggen in een voertuig dat gedurende een lange tijd is blootgesteld aan direct
zonlicht met alle portieren en ruiten gesloten.
≥ Als u van plan bent het toestel gedurende lange tijd niet te gebruiken, sluit de USB-kabel dan om
veiligheidsredenen af van het toestel.
≥ Het kan zijn dat het laden niet mogelijk is, afhankelijk van de besturingsomgeving van de PC die
gebruikt wordt (zoals een PC met speciale klantgerichte instellingen).
≥ Het laden zal stopen als de stroom van de PC uitgeschakeld wordt of als de slaapmodus
ingesteld wordt. Het laden zal opnieuw van start gaan als de stroom van de PC weer
ingeschakeld wordt of als deze uit de slaapmodus gehaald wordt.
≥ Bij aansluiting op een PC kan een foutbericht weergegeven worden op de bovenzijde van het PC-
scherm. Raadpleeg voor meer details pagina 91.
≥ Het toestel zal geladen worden als hij met een USB-kabel op een Panasonic Blu-ray disc
recorder of op een DVD-recorder aangesloten wordt, ook al is de stroom uitgeschakeld.


Pagina: 11
- 12 -
Oplaadtijd en opnametijd
∫ Oplaadtijd/opnametijd
≥ Temperatuur: 25 oC/vochtigheid: 60%RH
≥ De tijd tussen haakjes is de laadtijd wanneer dit toestel aangesloten is op een PC, een Panasonic
Blu-ray discrecorder of een DVD-recorder.
≥ Deze tijden zijn bij benadering.
≥ De opgegeven oplaadtijd is voor het geval de accu volledig leeg is. De oplaadtijd en
opnametijd verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals hoge of lage
temperatuur.
≥ Onder de werkelijke opnametijd wordt verstaan de opnametijd waarbij afwisselend wordt
opgenomen en gepauzeerd, het toestel aan/uit wordt gezet, de zoomknop wordt ingedrukt, enz.
≥ De accutemperatuur stijgt na gebruik of opladen. De camera wordt ook warmer tijdens gebruik.
Dit is geen defect.
Modelnummer accu
[Spanning/Capaciteit
(minimum)]
Oplaadtijd
Opnamefo
rmaat
Opnemen
Maximale
ononderbroken
opnametijd
Werkelijke
opnametijd
Bijgeleverde batterij/
VW-VBY100 (optioneel)
[3,6 V/970 mAh]
2 h 20 min
(3 h 10 min)
AVCHD
[HA], [HG],
[HE]
1 h 15 min 40 min
iFrame - 1 h 25 min
50 min
MP4 - 1 h 30 min
VW-VBT190 (optioneel)
[3,6 V/1940 mAh]
2 h 50 min
(5 h 20 min)
AVCHD
[HA], [HG] 2 h 30 min 1 h 15 min
[HE] 2 h 35 min 1 h 20 min
iFrame - 2 h 55 min 1 h 30 min
MP4 - 3 h 1 h 35 min
VW-VBT380 (optioneel)
[3,6 V/3880 mAh]
4 h 45 min
(9 h 45 min)
AVCHD
[HA]
5 h 5 min
2 h 35 min
[HG]
2 h 40 min
[HE] 5 h 10 min
iFrame - 6 h 3 h 5 min
MP4 - 6 h 10 min 3 h 10 min
Pictogram van de acculading
≥ Het display verandert als de capaciteit van de batterij afneemt.
# # # #
Als de batterij leegraakt, zal rood knipperen.
Pagina: 12
- 13 -
Het toestel kan foto's of films op een SD-kaart opnemen. Lees het volgende om op een SD-kaart op
te nemen.
Kaarten die geschikt zijn voor dit toestel
Gebruik SD-kaarten die in overeenstemming zijn met Class 4 of hoger, van SD Speed Class
Rating* voor het opnemen van video’s.
≥ Lees de meest recente informatie op onderstaande website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Deze website is alleen beschikbaar in het Engels.)
≥ Bij het gebruik van een SDHC-geheugenkaart/SDXC-geheugenkaart met andere
apparatuur, moet gecontroleerd worden of die apparatuur compatibel is met deze
geheugenkaarten.
≥ Een Eye-Fi-SD-kaart van de serie X2 wordt vereist voor het gebruik van functies die verband
houden met Eye-Fi. (l 70)
≥ Wij garanderen niet de werking van andere dan de hiervoor vermelde SD-kaarten. Bovendien
kunnen SD-kaarten met een capaciteit van minder dan 32 MB niet gebruikt worden voor het
opnemen van films.
≥ Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of meer, die
geen SDXC-logo hebben, zijn niet gebaseerd op de specificaties van SD-geheugenkaarten.
≥ Als de schrijfbeveiliging A van de SD-kaart is vergrendeld, is opnemen,
wissen of bewerken niet mogelijk.
≥ Bewaar de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen.
Voorbereiding
Opnemen op een kaart
Kaarttype Capaciteit
SD-geheugen-kaart 512 MB/1 GB/2 GB
SDHC-geheugen-kaart 4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
SDXC-geheugen-kaart 48 GB/64 GB
* SD Speed Class Rating is de snelheidsstandaard m.b.t. continu
schrijven. Controleer dit op het etiket op de kaart, enz.
bijv.:
32
Pagina: 13
- 14 -
Een SD-kaart plaatsen/verwijderen
Opgelet:
Controleer of het toegangslampje uitgegaan is.
1 Open het klepje van de
SD-kaart en plaats (verwijder) de
SD-kaart in (uit) de kaartgleuf B.
≥ Houd de kant met het label C in de richting
aangegeven in de afbeelding, en duw de
kaart in één keer zo ver mogelijk recht naar
binnen.
≥ Druk tegen het midden van de SD-kaart en
trek deze vervolgens recht uit de sleuf.
2 Sluit het klepje van de SD-kaart
goed.
≥ Sluit de afdekking totdat deze vastklikt.
≥ Raak de contactpunten op de achterkant van
de SD-kaart niet aan.
≥ Stel de SD-kaart niet bloot aan sterke
schokken, buig hem niet en laat hem niet
vallen.
≥ Elektrische ruis, statische elektriciteit of
defecten aan de camera of de SD-kaart
kunnen de kaart beschadigen of gegevens op
de kaart wissen.
≥ Als het lees-/schrijflampje van de kaart
brandt, mag u niet:
j De SD-kaart verwijderen
j De camera uitzetten
j De USB-kabel aansluiten of loskoppelen
j Het toestel blootstellen aan trillingen of
schokken
Als u bovenstaande handelingen uitvoert
terwijl de lamp brandt, kunnen gegevens/de
SD-kaart of dit toestel schade berokkend
worden.
≥ Stel de contactpunten op de SD-kaart niet
bloot aan water, vuil of stof.
≥ Leg de SD-kaart niet op de volgende
plaatsen:
j In rechtstreeks zonlicht
j Op heel stoffige of vochtige plaatsen
j Bij een verwarming
j Plaatsen met grote temperatuurverschillen
(er kan dan immers condensatie optreden.)
j Plaatsen met statische elektriciteit of
elektromagnetische golven
≥ Doe de SD-kaart terug in zijn doosje wanneer
u hem niet gebruikt.
≥ Over het weggooien of weggeven van SD-
kaarten. (l 95)
Wanneer een andere SD-kaart dan die van Panasonic gebruikt wordt, of één die eerder in
andere apparatuur gebruikt werd en die voor het eerst op dit toestel gebruikt wordt, moet de SD-
kaart geformatteerd worden. (l 32) Na het formatteren van de SD-kaart zijn alle opgenomen
gegevens gewist. De eenmaal gewiste gegevens kunnen niet opnieuw teruggewonnen worden.



Lees-/schrijflampje [ACCESS] A
≥ Als dit toestel zich toegang tot de SD-
kaart verschaft, gaat het toegangslampje
branden.
Pagina: 14
- 15 -
U kunt de stroom in- en uitschakelen met de power-toets of door de LCD-monitor te openen en te
sluiten.
Open de LCD-monitor en druk op de power-toets om het toestel in te schakelen.
A Het statuslampje gaat branden.
De stroom wordt ingeschakeld als de LCD-monitor geopend wordt en uitgeschakeld als de LCD-
monitor gesloten wordt.
Tijdens het gewone gebruik kan het handig zijn om de LCD-monitor te openen en te sluiten
om de stroom in of uit te schakelen.
≥ Tijdens het afspelen van video’s zal de stroom niet uitgeschakeld worden, zelfs niet wanneer de
LCD-monitor gesloten wordt.
≥ In de volgende gevallen zal het openen van de LCD-monitor de stroom niet inschakelen. Druk op
de power-toets om de stroom in te schakelen.
j Nadat de camera is aangeschaft
j Wanneer u het toestel hebt uitgezet met behulp van de aan/uit-knop
Voorbereiding
De camera in-/uitschakelen
De camera in- en uitschakelen met de aan/uit-knop
Het toestel in- en uitschakelen met de LCD-monitor
 De camera uitzetten
Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de
statusindicator uitgaat.
Pagina: 15
- 16 -
Gebruik de mode-schakelaar om de mode op of te zetten.
Voorbereiding
Een functie selecteren
Opnamemode (l 19, 21)
Afspeelwijze (l 24, 51)
Pagina: 16
- 17 -
De klok is op het moment van aankoop niet ingesteld. Stel de klok in.
≥ Als u dit toestel inschakelt, kan het bericht “Thuisregio en datum/tijd instellen.”
weergegeven worden. Selecteer [JA] en volg onderstaande stappen om deze instellingen
uit te voeren:
j Stap 3 van [WERELDTIJD] (l 27)
j Stappen 2–3 van “Datum en tijd instellen”
¬ Zet de mode op .
1 Selecteer het menu. (l 26)
2 Selecteer de datum of de tijd m.b.v. 2/1 en stel de gewenste waarde in
m.b.v. 3/4.
A Weergave van de wereldtijdinstelling
(l 27):
[THUIS]/ [BESTEMMING]
≥ Het jaar kan ingesteld worden tussen 2000
en 2039.
3 Druk op de ENTER toets.
≥ Druk op de MENU toets om de instelling te voltooien.
≥ De datum- en tijdfunctie werkt op een ingebouwde lithium-batterij.
≥ Indien de tijdweergave [- -], wordt, moet de interne lithiumbatterij geladen worden. Om de
ingebouwde lithiumbatterij te laden moet de netadapter worden aangesloten of moet de batterij
op dit toestel aangesloten worden. De batterij wordt nog steeds opgeladen ook al staat het toestel
uit. Laat het toestel ongeveer 24 uur met rust en de batterij zal de datum en tijd gedurende
ongeveer 4 maanden lang behouden.
Voorbereiding
Datum en tijd instellen
: [INSTELLEN] # [Klok instelling]
Pagina: 17
- 18 -
∫ Basispositie van de camera
1 Houd het toestel met beide handen vast.
2 Steek uw hand door de handriem.
≥ Zorg tijdens het opnemen voor een stabiele houding en voorkom botsingen met andere personen
of voorwerpen.
≥ Maak, indien u buiten bent, opnames met de zon in de rug. Indien het onderwerp van achteren
wordt verlicht, wordt de opname donker.
≥ Houd uw armen langs uw lichaam en spreid uw benen voor een beter evenwicht.
≥ Dek de microfonen niet af met uw hand, enz.
∫ Basis filmopnames
≥ Het toestel dient tijdens het opnemen stevig vastgehouden te worden.
≥ Indien u het toestel tijdens de opname wilt bewegen, doe dat dan langzaam bij een constante
snelheid.
≥ De zoomfunctie is nuttig voor het opnemen van onderwerpen die u niet kunt naderen. Het
overmatig inzoomen en uitzoomen kan echter tot gevolg hebben dat de video minder leuk is om
naar te kijken.
∫ Uzelf opnemen
Draai de LCD-monitor naar de kant van de lens.
≥ Het beeld op het LCD-scherm is dan gedraaid en het lijkt alsof u in een
spiegel kijkt. (Het opgenomen beeld is hetzelfde als een normale
opname.)
≥ Er zullen slechts enkele aanduidingen op het scherm verschijnen.
Wanneer verschijnt, beweeg de LCD-monitor dan terug naar de
gewone stand en controleer de waarschuwing/alarmaanduiding.
Basis
Voordat u gaat opnemen
Pagina: 18
- 19 -
≥ Open het lensdeksel alvorens het toestel in te schakelen. (l 6)
1 Zet de mode op en open de
LCD-monitor.
2 Druk op de start/stop
opnametoets om de opname te
starten.
A Wanneer u begint op te nemen, verandert ; in ¥.
3 Druk opnieuw op de knop voor start/stop opname om de opname te
pauzeren.
∫ Over de schermaanwijzingen in de video-opname
Basis
Video’s opnemen
Opnameformaat/Opnamemodus
R 1h20m
Benaderde resterende opneemtijd
≥ Indien de resterende tijd minder dan
1 minuut bedraagt, gaat R 0h00m rood
knipperen.
0h00m00s
Reeds opgenomen tijd
≥ “h” is een afkorting voor uur, “m” voor
minuut en “s” voor seconde.
≥ Elke keer dat het toestel in de
opname-pauzestand wordt gezet, wordt de
teller teruggesteld op 0h00m00s.

0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s
R 1h20m
R 1h20m
R 1h20m
Pagina: 19
- 20 -
≥ Om het opnameformaat te veranderen, verandert u [OPNAME FORMAAT] of [Opn. stand].
(l 40, 41)
≥ De beelden die zijn opgenomen tussen het begin van de opname (nadat op de start-stopknop is
gedrukt) en het onderbreken van de opname (nadat weer op de start-stopknop is gedrukt)
worden één scène.
Als u een opname maakt terwijl [OPNAME FORMAAT] op [iFrame] of [MP4] gezet is, zullen
scènes die langer duren dan ongeveer 20 minuten automatisch gesplitst worden (de opname zal
verder gaan).
≥ (Maximum aantal opneembare scènes op een enkele SD-kaart)
≥ Het maximum aantal opneembare scènes en het maximum aantal verschillende data zal minder
zijn dan in bovenstaande tabel staat wanneer zowel iFrame- of MP4-scènes als foto’s op een SD-
kaart opgenomen zijn.
≥ Terwijl de opname bezig is, zal deze zelfs niet gestopt worden wanneer de LCD-monitor gesloten
wordt.
≥ Raadpleeg pagina 97 voor details over de approximatieve opnametijd.
Opnameformaten [AVCHD] [iFrame]/[MP4]
Opneembare scènes Ongeveer 3900 Ongeveer 89100
Verschillende datums (l 54) Ongeveer 900 Ongeveer 900
Pagina: 20
- 21 -
≥ Open het lensdeksel alvorens het toestel in te schakelen. (l 6)
1 Zet de mode op en open de
LCD-monitor.
2 Druk op de toets.
≥ De weergave van de werking als fototoestel
( ) wordt rood als foto's gemaakt worden.
∫ Pictogrammen op het scherm in de foto-opnamefunctie
≥ Tijdens het opnemen van video’s of wanneer er ingesteld is op PRE-REC, kunt u geen foto’s
maken.
≥ Er wordt geadviseerd om een statief te gebruiken voor het fotograferen op donkere plaatsen
omdat de sluitertijd laag wordt.
≥ De randen van foto’s die gemaakt zijn met dit apparaat met een 16:9 aspectratio zouden eraf
geknipt kunnen worden bij het printen. Controleer dit op de printer of de fotostudio voordat u print.
≥ Het maximumaantal opneembare beelden dat weergegeven kan worden is 9999. Indien het
aantal opneembare beelden 9999 overschrijdt, zal R 9999+ weergegeven worden. Het nummer
zal niet veranderen wanneer een foto genomen wordt, tot het aantal opneembare beelden weer
9999 of lager is.
≥ De opnametijd kan lang zijn afhankelijk van de opname-omstandigheden.
Basis
Foto’s nemen
Formaat van foto’s (l 46)
R3000
Resterend aantal foto’s
≥ Wordt rood en knippert als [0] verschijnt.
Nemen van foto’s (l 87)
R3000
R3000
R3000
8.9M
8.9M
Pagina: 21
- 22 -
De volgende functies die geschikt zijn voor de omstandigheden, worden ingesteld zodra u alleen
maar het toestel richt op wat u wilt opnemen.
≥ Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan het zijn dat het toestel niet de gewenste
werkwijze aanneemt.
≥ In de portret-, spotlight- en low light-functie zal het gedetecteerde gezicht door een wit kader
omgeven worden. In de portretfunctie zal het grootste onderwerp, dat zich dicht bij het midden
van het scherm bevindt, door een oranje kader omgeven worden. (l 45)
≥ Gezichten kunnen misschien niet gedetecteerd worden, afhankelijk van de
opnameomstandigheden, zoals gezichten van bepaalde afmetingen of die in een bepaalde stand
gekanteld zijn of wanneer de digitale zoom gebruikt wordt.
Basis
Intelligent auto mode
Instelling Effect
Portret De gezichten worden automatisch herkend en scherpgesteld, en
de helderheid wordt zodanig ingesteld dat de gezichten duidelijk
worden opgenomen.
Landschap Het gehele landschap wordt met levendige kleuren opgenomen
zonder dat de lucht in de achtergrond witachtig wordt wanneer
deze erg helder is.
Spotlight Een zeer helder onderwerp wordt duidelijk opgenomen.
Weinig licht De camera kan duidelijke beelden opnemen in een donker vertrek
of in de schemering.
Normaal In de andere dan de hiervoor beschreven modussen, wordt het
contrast bijgesteld om voor een helder beeld te zorgen.
Toets Intelligent auto/Handmatige
werking
Druk op deze toets om naar Intelligent auto
modus/Handmatige werking over te
schakelen (l 47).
/MANUAL
Pagina: 22
- 23 -
∫ Intelligent auto mode
Wanneer naar de intelligent auto mode geschakeld wordt, zullen de automatische witbalans en de
automatische scherpstelling werkzaam zijn en stellen automatisch de kleurbalans en de
scherpstelling in.
Afhankelijk van de helderheid van het onderwerp, enz., worden de sluitertijd en lensopening
automatisch ingesteld op een optimale helderheid.
≥ Afhankelijk van de lichtbronnen of omstandigheden is het mogelijk dat de kleurbalans en
scherpstelling niet automatisch worden aangepast. Stel in dat geval deze instellingen handmatig
in. (l 48, 50)
Automatische witbalans
De afbeelding toont het bereik waarover de automatische witbalans werkt.
1) Het effectieve bereik van de automatische witbalansinstelling
op dit toestel
2) Blauwe lucht
3) Bewolkt (regen)
4) Zonlicht
5) Witte TL-verlichting
6) Halogeenverlichting
7) Kunstlicht
8) Zonsopgang of zonsondergang
9) Kaarslicht
Mocht de automatische witbalans niet naar behoren werken, stel
de witbalans dan met de hand in. (l 48)
Automatische scherpstelling (Autofocus)
Het toestel stelt automatisch scherp.
≥ De Automatische scherpstelling werkt niet correct onder de
volgende omstandigheden. Het maken van opnames met handmatige scherpstelling. (l 50)
j Het tegelijk opnemen van veraf- en dichtbijgelegen onderwerpen
j Opname van een onderwerp achter een vuil of stoffig raam
j Opname van een onderwerp dat wordt omgeven door glanzende oppervlakken of sterk
weerkaatsende voorwerpen
4)
5)
6)
7)
8)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
6 000K
5 000K
4 000K
3 000K
2 000K
2)
1)
3)
9)
Pagina: 23
- 24 -
1 Zet de mode op .
2 Selecteer de icoon voor de selectie
van de afspeelmodus A met
gebruik van 3/4/2 en druk op de
ENTER-knop.
≥ Dit kan ook ingesteld worden vanuit het menu.
[VIDEO SETUP] of [BEELDINST.] # [MEDIA, VIDEO/FOTO]
3 Selecteer de af te spelen foto B of video C met gebruik van 3/4/2/1 en
druk op de ENTER-knop.
≥ Als u op de MENU-knop drukt, of film/foto
selecteert en op de ENTER-knop drukt, is de
instelling voltooid.
≥ Als een video-item geselecteerd wordt, zal
een icoon op de thumbnail-weergave
verschijnen. ( , , )
4 Selecteer de af te spelen scène of
foto m.b.v. 3/4/2/1 en druk dan
op de ENTER knop.
≥ Wanneer u / selecteert en op de
ENTER knop drukt, wordt de volgende
(vorige) pagina afgebeeld.
5 Selecteer de bedieningsicoon
m.b.v. 3/4/2/1.
D Bedieningsicoon
≥ Druk op de ENTER knop om de
bedieningsicoon wel/niet weer te geven.
Basis
Afspelen van video’s/foto’s
15.11.2015
0h00m15s



15.11.2015
0h00m15s
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

Pagina: 24
- 25 -
* Wanneer er twee keer gedrukt wordt, neemt de snel vooruit/achteruit-snelheid toe. (De
beeldschermweergave verandert / .)
∫ Het miniatuuroverzicht veranderen
Tijdens de weergave van miniaturen zal de miniatuurweergave als
volgt veranderen wanneer de zoomhendel naar de zijde of naar
de zijde verplaatst worden.
20 scènes () 9 scènes () 1 scène
≥ Het weergeven van 9 scènes keert terug als de camera wordt
uitgeschakeld of de functie wordt veranderd.
∫ Instelling van het
luidsprekervolume
Gebruik de volumehendel om het
luidsprekervolume te regelen tijdens het afspelen
van films.
≥ Alleen tijdens normaal afspelen is er geluid.
≥ Als de scène langer dan 5 minuten wordt gepauzeerd, keert het scherm terug naar de miniaturen.
≥ De verstreken tijd tijdens het afspelen wordt bij elke scène teruggesteld op 0h00m00s.
Afspelen video’s Afspelen foto’s
1/;: Afspelen/Pauze
6: Achteruit afspelen*
5: Snel vooruit afspelen*
∫: Stopt het afspelen en geeft de
miniaturen weer.
1/;: Diavoorstelling (foto’s op
nummervolgorde bekijken)
starten/onderbreken.
2;: Vorige foto bekijken.
;1: Volgende foto bekijken.
∫: Stopt het afspelen en geeft de
miniaturen weer.
Naar “r”: Verhoogt het volume
Naar “s”: Verlaagt het volume
Compatibiliteit van video’s
≥ Dit toestel is gebaseerd op AVCHD-formaat/MPEG-4 AVC-bestandsformaat.
≥ Zelfs als de gebruikte apparaten compatibele standaards hebben, kan het zijn dat het
afspelen op dit toestel van films die met andere apparaten opgenomen zijn, of van films die
met dit toestel opgenomen zijn maar die afgespeeld worden op andere apparatuur, niet naar
behoren plaatsvindt of niet mogelijk is. ( wordt weergegeven voor video's die niet met
dit toestel afgespeeld kunnen worden)
Controleer de compatibiliteit in de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
≥ De MP4-films die op dit toestel afgespeeld kunnen worden, worden beperkt tot die, die met
dit toestel opgenomen zijn.
Fotocompatibiliteit
≥ Deze camera voldoet aan de standaard DCF (Design rule for Camera File system) die is
vastgesteld door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
≥ Het bestandsformaat van foto’s dat door deze camera wordt ondersteund is JPEG (niet alle
JPEG-bestanden kunnen worden bekeken).
≥ Het is mogelijk dat foto’s die op een andere camera zijn opgenomen met deze camera niet
kunnen worden bekeken of van mindere kwaliteit zijn. Hetzelfde geldt voor foto’s die op deze
camera zijn opgenomen en met een andere camera worden bekeken.
Pagina: 25
- 26 -
1 Druk op de MENU toets.
2 Druk op 3/4/2/1 om het
bovenste menu A te selecteren en
druk vervolgens op de ENTER-
toets.
3 Selecteer het submenu B m.b.v.
3/4 en druk op 1 of druk op de
ENTER knop.
4 Selecteer het
gewenste item m.b.v.
3/4/2/1 en druk op
de ENTER knop om in
te stellen.
Om terug te gaan naar het vorige
scherm
Druk op 2 van de cursorknop.
Om het menuscherm te verlaten
Druk op de MENU toets.
∫ Over de informatiedisplay
Er worden beschrijvingen weergegeven van de
geselecteerde submenu’s en items die
afgebeeld worden in de stappen 3 en 4.
∫ Over de
bedieningspictogrammen
/ :
Selecteer en druk op de ENTER-knop om
van pagina te veranderen.
:
Selecteer en druk op de ENTER-knop om
terug te keren naar het vorige scherm.
Basis
Gebruik van het menuscherm
ユワヵユン
ヮユワヶ
Pagina: 26
- 27 -
Stel de weergavemethode in voor weergave van de beeldscherminformatie.
Raadpleeg pagina 62.
Raadpleeg pagina 17.
Het is mogelijk de tijd op de reisbestemming op te nemen en af te beelden, door uw thuisregio en
de reisbestemming te selecteren.
≥ Zet de mode op .
1 Selecteer het menu.
≥ Wanneer [THUIS] (uw thuisregio) niet ingesteld is, verschijnt dit bericht. Druk op de ENTER knop
en ga verder naar stap 3.
2 (Alleen wanneer u uw thuisregio instelt)
Selecteer [THUIS] m.b.v. 2/1 en druk vervolgens op de ENTER knop.
3 (Alleen wanneer u uw thuisregio
instelt)
Selecteer uw thuisregio m.b.v.
2/1 en druk op de ENTER knop.
≥ Druk op 3 om de zomertijd in te stellen.
wordt weergegeven en de
zomertijdinstelling wordt ingeschakeld,
het tijdverschil tussen de huidige tijd en
GMT zal 1 uur vooruit gezet worden.
Druk opnieuw op 3 om naar de gewone
tijdinstelling terug te keren. Als u [Link
Klok Naar Zomertijd] op [AAN] zet, zal de huidige tijd ook met 1 uur vooruit gezet worden.
(l 28)
Basis
Gebruik van het Set-up menu
[Display]
: [INSTELLEN] # [Display] # gewenste instelling
[AAN] (Toon alle informatie)/[UIT] (Toon een deel van de informatie)
[EXT. DISPLAY]
[Klok instelling]
[WERELDTIJD]
: [INSTELLEN] # [WERELDTIJD]


A De huidige tijd
B Het tijdverschil ten opzichte van
GMT (Greenwich-tijd)
Pagina: 27
- 28 -
4 (Alleen wanneer u de regio van uw reisbestemming instelt)
Selecteer [BESTEMMING] m.b.v. 2/1 en druk vervolgens op de ENTER knop.
≥ Wanneer de thuisregio voor het eerst ingesteld wordt, verschijnt het beeldscherm voor de keuze
van de thuis-/reisbestemming nadat de thuisregio ingesteld is. Is de thuisregio al een keer
ingesteld, voer dan de menuhandelingen van stap 1 uit.
5 (Alleen wanneer u de regio van uw
reisbestemming instelt)
Selecteer uw reisbestemming
m.b.v. 2/1 en druk vervolgens
op de ENTER knop.
≥ Druk op 3 om de zomertijd in te
stellen. wordt weergegeven en
de zomertijdinstelling wordt
ingeschakeld, het tijdverschil tussen de
reisbestemming en de thuisregio zal
met 1 uur vooruit gezet worden. Druk
opnieuw op 3 om naar de gewone
tijdinstelling terug te keren.
Als u [Link Klok Naar Zomertijd] op
[AAN] zet, zal de reisbestemming ook met 1 uur vooruit gezet worden.
≥ Druk op MENU om de instelling te verlaten. wordt afgebeeld en de tijd op de
reisbestemming wordt afgebeeld.
Het scherm terugzetten naar de thuisinstelling
Stel de thuisregio in door stappen 1 tot 3 te volgen en sluit de instelling af door op de MENU toets te
drukken.
≥ Als u uw reisbestemming niet kunt vinden in het gebied dat op het scherm wordt afgebeeld, stelt
u het in aan de hand van het tijdsverschil met uw thuisregio.
Als u deze functie op [AAN] zet en de zomertijdinstelling in [WERELDTIJD] inschakelt, zullen de
volgende tijden met 1 uur vooruit gezet worden:
j Als u de thuisregio instelt: De huidige tijd
j Als u de regio van uw reisbestemming instelt: De plaatselijke tijd op uw geselecteerde
reisbestemming
[Link Klok Naar
Zomertijd]
: [INSTELLEN] # [Link Klok Naar Zomertijd] # gewenste instelling
[AAN]: De tijden worden bijgewerkt wanneer de zomertijdinstelling wordt
ingeschakeld.
[UIT]: De tijden worden niet bijgewerkt wanneer de zomertijdinstelling wordt
ingeschakeld.


C De plaatselijke tijd op uw geselecteerde
reisbestemming
D Het tijdverschil tussen de
reisbestemming en de thuisregio
Pagina: 28
- 29 -
Het is mogelijk om de weergavewijze van de datum en de tijd te veranderen.
Het is mogelijk om het datumformaat te veranderen.
Als ongeveer 5 minuten verstrijken zonder enige bediening, schakelt dit toestel zichzelf automatisch
uit om acculading te besparen.
≥ Dit toestel zal in de volgende gevallen niet automatisch uitgeschakeld worden, zelfs al is [ECO
STAND (BATT)] op [AAN] gezet:
j Als de netadapter gebruikt wordt*
j Gebruik de USB-kabel voor PC's, enz.
j PRE-REC wordt gebruikt
j Tijdens het afspelen van diavoorstellingen
* Als [ECO STAND (AC)] geactiveerd is, wordt dit toestel automatisch uitgeschakeld.
[Datum/Tijd]
: [INSTELLEN] # [Datum/Tijd] # gewenste instelling
[DATUM]/[D/T]/[UIT]
[Datumstijl]
: [INSTELLEN] # [Datumstijl] # gewenste instelling
[J/M/D]/[M/D/J]/[D/M/J]
[ECO STAND (BATT)]
: [INSTELLEN] # [ECO STAND (BATT)] # [AAN]
Pagina: 29
- 30 -
Wanneer, bij aansluiting van de netadapter op dit toestel, 15 minuten verstrijken zonder dat
ongeacht welke handeling verricht is, wordt dit toestel automatisch uitgeschakeld.
≥ Dit toestel zal in de volgende gevallen niet automatisch uitgeschakeld worden, zelfs al is [ECO
STAND (AC)] op [AAN] gezet:
j PRE-REC wordt gebruikt
j Tijdens het afspelen van diavoorstellingen
Het starten en stoppen van de opname en het apparaat aan/uit kunnen met dit geluid bevestigd
worden.
Als [UIT] geselecteerd is, klinkt geen geluid bij het starten/stoppen van de opname, enz.
4 keer 2 pieptonen
Wanneer een storing optreedt. Zie ook de melding op het scherm.
≥ Raadpleeg pagina 46 om de instelling van het sluitergeluid te veranderen.
[ECO STAND (AC)]
: [INSTELLEN] # [ECO STAND (AC)] # [AAN]
[Piep geluid]
: [INSTELLEN] # [Piep geluid] # gewenste instelling
(Volume laag)/ (Volume hoog)/[UIT]
Pagina: 30
- 31 -
Hierdoor is het gemakkelijker om op heldere plaatsen op het LCD-scherm te kijken, ook
buitenshuis.
≥ Deze instellingen hebben geen invloed op de gemaakte opnamen.
≥ Wanneer de netadapter in gebruik is, wordt de LCD-monitor automatisch op gezet.
≥ Als de LCD-monitor helder is, zal de opnametijd met de batterij korter zijn.
Hiermee kunt u de helderheid en de kleurgevoeligheid van het LCD-scherm instellen.
≥ Deze instellingen hebben geen invloed op de gemaakte opnamen.
1 Selecteer het menu.
2 Druk op 2/1 om af te stellen en druk vervolgens op de ENTER knop.
≥ Druk op de MENU knop om het menuscherm te verlaten.
[POWER LCD]
: [INSTELLEN] # [POWER LCD] # gewenste instelling
(maakt nog helderder)/ (maakt helderder)/ (normaal)/ (maakt minder helder)
[LCD Instelling]
: [INSTELLEN] # [LCD Instelling] # gewenste instelling
[HELDERHEID]: Helderheid van het LCD-scherm
[KLEUR]: Kleurniveau van het LCD-scherm
+2 +1 0 -1
+1
Pagina: 31
- 32 -
Raadpleeg pagina 63.
Raadpleeg pagina 64.
Raadpleeg pagina 62.
Zet op [JA] om de menu-instellingen terug te stellen op de standaardinstellingen.
(alleen wanneer de mode op staat)
≥ Instellingen voor [Klok instelling] en [LANGUAGE] zullen niet veranderd worden.
Stel het bestandnummer van iFrame/MP4 in en de foto die na 0001 genomen is.
≥ Het mapnummer wordt bijgewerkt en het bestandnummer zal beginnen bij 0001. (l 83)
≥ Om het mapnummer te resetten, moet de SD-kaart geformatteerd worden en dient u vervolgens
[NUMMER RESETTEN] uit te voeren.
Houd u er rekening mee dat indien een medium geformatteerd wordt, alle gegevens die op dat
medium opgenomen zijn, gewist zullen worden en niet meer teruggewonnen kunnen worden. Maak
een backup van belangrijke gegevens op een PC, een disc, enz. (l 73)
≥ Als het formatteren klaar is, druk dan op de MENU knop om het berichtenbeeldscherm te
verlaten.
≥ Verricht een daadwerkelijke formattering van de SD-kaart wanneer de SD-kaart weggegooid/
overgedragen wordt. (l 95)
≥ Schakel dit toestel niet uit en haal de SD-kaart er niet uit tijdens het formatteren. Stel het toestel
niet bloot aan trillingen of schokken.
[HDMI RESOLUTIE]
[VIERA Link]
[TV Beeldformaat]
[Begin instelling]
: [INSTELLEN] # [Begin instelling]
[NUMMER RESETTEN]
: [INSTELLEN] # [NUMMER RESETTEN]
[FORMAT. MEDIUM]
: [INSTELLEN] # [FORMAT. MEDIUM]
Gebruik dit toestel voor het formatteren van media.
Formatteer een SD-kaart niet met gebruik van andere apparatuur, zoals een PC. De kaart
kan dan niet op dit toestel gebruikt worden
Pagina: 32
- 33 -
De gebruikte capaciteit en de resterende opnametijd op de SD-kaart kan gecontroleerd worden.
≥ Als de modusschakelaar op gezet is, wordt de resterende opnametijd voor het
geselecteerde opnameformaat of de opnamemodus weergegeven.
≥ Druk op de MENU knop om de aanduiding te sluiten.
≥ De SD-kaart vereist enige ruimte om informatie op te slaan en om systeembestanden te beheren.
De huidige bruikbare ruimte is dus iets kleiner dan de waarde aangeeft. De bruikbare ruimte op
de SD-kaart wordt doorgaans berekend als 1 GB=1.000.000.000 bytes. De capaciteit van dit
toestel, PC’s en software wordt uitgedrukt als 1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 bytes.
Daarom is de aangeduide waarde van de capaciteit dus iets kleiner.
De firmware-versie van dit toestel wordt weergegeven.
(Alleen wanneer de modus op staat)
U kunt de firmware-versie van dit toestel updaten.
(Alleen wanneer de modus op staat)
[STATUS MEDIA]
: [INSTELLEN] # [STATUS MEDIA]
[Versie disp.]
: [INSTELLEN] # [Versie disp.]
[Versie op]
: [INSTELLEN] # [Versie op]
Controleer onderstaande website voor de meest recente update-informatie. (Met ingang
van oktober 2014)
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam (Deze Site is alleen in het Engels)
Pagina: 33
- 34 -
Deze optie wordt gebruikt om de demonstratie van het toestel te starten.
(alleen wanneer de mode op staat)
≥ Als [DEMO stand] op [AAN] geschakeld is en u drukt op de MENU-knop, dan zal de demonstratie
automatisch van start gaan.
Als ongeacht welke handeling uitgevoerd wordt, wordt de demonstratie geannuleerd. Als echter
gedurende ongeveer 10 minuten geen handelingen uitgevoerd worden, zal de demonstratie
automatisch opnieuw van start gaan. Om de demonstratie te stoppen, zet u [DEMO stand] op [UIT].
Dit item wordt alleen weergegeven als een Eye-Fi-kaart geplaatst is.
Raadpleeg pagina 70.
Dit item wordt alleen weergegeven als een Eye-Fi-kaart geplaatst is.
Raadpleeg pagina 71.
U kunt controleren hoe u toegang tot de website kunt krijgen waar u de gebruiksaanwijzing kunt
downloaden (PDF-formaat).
De taal van het hoofdscherm en het menuscherm kan worden ingesteld.
[DEMO stand]
: [INSTELLEN] # [DEMO stand] # [AAN]
[Eye-Fi overdracht]
[Eye-Fi DIRECT]
[ONLINE HANDLEIDING]
: [INSTELLEN] # [ONLINE HANDLEIDING] # gewenste toegangsmethode
[URL display]: Geeft de URL van de website op de LCD-monitor van dit toestel
weer.
[USB connect]: Geeft de website weer op een PC die met de USB-kabel met dit
toestel verbonden is.
[LANGUAGE]
: [INSTELLEN] # [LANGUAGE] # gewenste instelling
Pagina: 34
- 35 -
¬ Zet de functie op .
A Zoombalk
≥ De zoomsnelheid is afhankelijk van het bereik waarover de zoomknop wordt bewogen.
≥ De maximum zoomvergroting kan ingesteld worden met [ZOOM MODE]. (l 40)
∫ De zoombalk
De zoombalk wordt weergegeven tijdens de werking van de zoom.
≥ Haalt u uw vinger tijdens het zoomen van de zoomhendel, dan kan het werkgeluid opgenomen
worden. Beweeg de zoomhendel voorzichtig wanneer u hem terugplaatst naar de oorspronkelijke
stand.
≥ Is de zoomvergroting 50k, dan worden de onderwerpen scherp gesteld op circa 1,6 m of meer.
≥ Wanneer de zoomvergroting 1k is, kan dit toestel scherpstellen op een onderwerp dat zich op
ongeveer 3 cm van de lens bevindt.
Geavanceerd (opnemen)
Gebruik van de zoom
Zoomhendel
T stand:
Close-up opname (inzoomen)
W stand:
Groothoekopname (uitzoomen)
6 W
T
6 W
T

T
W
 
B i.Zoom uit
C i.Zoom/Digitale zoom (Blauw)
Pagina: 35
- 36 -
Selecteer de bedieningspictogrammen om verschillende effecten aan de opgenomen beelden toe
te voegen.
¬ Zet de functie op .
1 Druk op de ENTER knop om de
bedieningsiconen op het
beeldscherm weer te geven.
≥ De aanduiding verandert elke keer dat u op
de 4 van de cursorknop drukt.
≥ Druk op de ENTER knop om de
bedieningsicoon wel/niet weer te geven.
2 (bijv. Tegenlichtcompensatie)
Selecteer een
bedieningspictogram.
≥ Selecteer het bedieningspictogram nogmaals
om de functie te annuleren.
≥ Raadpleeg de betreffende pagina’s voor het
annuleren van de volgende functies.
j Help mode (l 37)
j Richtlijn (l 37)
≥ De icoon wordt weergegeven als de
bedieningsicoon ingesteld wordt.
Bedieningspictogrammen
*1 Niet afgebeeld tijdens het opnemen.
*2 Het wordt niet weergegeven in de
intelligent auto mode.
≥ Indien u het toestel uitschakelt of de modus
op zet, worden de functies
Tegenlichtcompensatie, PRE-REC en Kleur
Nachtzicht gewist.
≥ Indien u de stroom uitschakelt, wordt de fade-
functie gewist.
≥ De instelling is mogelijk vanuit het menu.
(Behalve voor de Help mode)
Geavanceerd (opnemen)
Opnamefuncties van de
bedieningsiconen
1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ 1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
Faden
Tegenlichtcompensatie
Help mode*1
Richtlijn
PRE-REC*1
Kleur nachtzicht*1, 2
Intelligent contrast controle*2
Pagina: 36
- 37 -
Wanneer u met opnemen begint, zal het beeld/geluid
geleidelijk verschijnen. (Infaden)
Wanneer u het opnemen onderbreekt, verdwijnen beeld en
geluid geleidelijk. (Uitfaden)
≥ Als het opnemen stopt wordt de fade-instelling geannuleerd.
∫ Kleurselectie voor in-/uitfaden
≥ De miniaturen van de opgenomen scènes waarbij de infaden is geselecteerd, worden zwart (of wit).
Deze functie maakt het beeld helderder om te voorkomen dat het donker wordt als gevolg
van belichting vanachter het onderwerp.
Selecteer de gewenste icoon m.b.v. de
cursorknop om een uitleg op het beeldscherm
te laten weergeven.
Om de helpfunctie te verlaten
Druk op de MENU knop of selecteer [END].
≥ U kunt geen functies opnemen of instellen terwijl u in de helpfunctie bent.
U kunt controleren of het beeld gelijk loopt met het opnemen. De functie kan ook gebruikt
worden om te kijken of de compositie evenwichtig is.
Deze zal ingeschakeld worden telkens als de icoon geselecteerd wordt.
# # # Instelling gewist
≥ De richtlijnen verschijnen niet op de huidig opgenomen beelden.
Faden
: [OPNAME INST.] # [FADE KLEUR] #
[WIT] of [ZWART]
Tegenlichtcompensatie
Help mode
Richtlijn
(Infaden)
(Uitfaden)
1/5
1/5 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/5 ワユヹヵ
ユワュ
ユワュ
ユワュ
Pagina: 37
- 38 -
Hiermee kunt u ongeveer 3 seconden voordat op de start/stop-toets voor het opnemen
gedrukt wordt, beeld en geluid opnemen.
≥ verschijnt op het scherm.
≥ Richt het toestel van tevoren op het onderwerp.
≥ Er is geen “beep” -geluid.
≥ PRE-REC wordt in de volgende gevallen gewist.
j Indien u de mode verandert
j Indien u de SD-kaart verwijdert
j Indien u op de MENU toets drukt
j Indien u het toestel uitschakelt
j Als u de opname start
j Nadat 3 uur verstreken zijn
≥ Indien de opname na de instelling van PRE-REC binnen minder dan 3 seconden start, kunnen
films die 3 seconden voordat op de start/stop opnameknop gedrukt wordt gestart worden, niet
opgenomen worden.
≥ Beelden die in de afspeelwijze als miniatuur weergegeven worden, zullen afwijken van de video’s
die aan het begin van het afspelen worden weergegeven.
Deze functie maakt het mogelijk kleurenbeelden op te nemen in sterk onderbelichte
situaties. (Minimaal vereiste verlichting: ong. 1 lx)
≥ De opname wordt weergegeven als een scène waarin frames ontbreken.
≥ Bij heldere lichtomstandigheden kan het scherm tijdelijk wit worden.
≥ Het is mogelijk dat het scherm lichte vlekjes bevat die u normaal gesproken niet ziet. Dit is echter
geen defect.
≥ Het wordt aanbevolen een statief te gebruiken.
≥ Op donkere plaatsen kan de automatische scherpstelling iets langzamer werken. Dit is normaal.
Deze functie maakt delen van het beeld die zich in de schaduw bevinden en moeilijk te zien
zijn helderder, en onderdrukt tegelijkertijd de witverzadiging van de heldere delen van het
beeld. Zowel helder als donkere delen kunnen goed worden opgenomen.
≥ Bij te donkere of te lichte delen of bij onvoldoende helderheid kan het effect moeilijk zichtbaar
zijn.
PRE-REC
Dit voorkomt dat u een opname mist.
Kleur nachtzicht
Intelligent contrast controle
PRE-REC
Pagina: 38
- 39 -
≥ Verander de functie naar .
Bij het opnemen van onderwerpen onder verschillende omstandigheden, selecteert de camera
automatisch de meest geschikte sluitertijd en lensopening.
≥ (Zonsondergang/weinig licht)
j De sluitersnelheid is 1/25 of meer.
≥ (Zonsondergang/Landschap/Vuurwerk/Nachtlandschap)
j Het beeld kan vaag worden wanneer een onderwerp van dichtbij opgenomen wordt.
≥ (Sport)
j Tijdens het normaal afspelen kan het lijken of het beeld niet soepel beweegt.
j De kleur en de helderheid van het beeldscherm kunnen bij verlichting binnenshuis veranderen.
j Indien de helderheid onvoldoende is, werkt de sport mode niet. De weergave knippert.
≥ (Portret)
j De kleur en de helderheid van het beeldscherm kunnen bij verlichting binnenshuis veranderen.
≥ (Soft skin)
j Als de achtergrond, of iets anders in de scène, kleuren heeft die op de huidskleur lijken, zullen
ook deze kleuren zachter worden.
j Indien de helderheid onvoldoende is, kan het zijn dat het effect niet duidelijk is.
j Als u iemand op afstand opneemt, kan het zijn dat het gezicht niet helder opgenomen wordt.
Annuleer in dat geval de soft skin mode of zoom in op het gezicht (close-up) om het op te nemen.
Geavanceerd (opnemen)
Opnamefuncties van menu’s
[Scène stand]
: [OPNAME INST.] # [Scène stand] # gewenste instelling
[UIT]: Wist de instelling
5Sport: Snel bewegende scènes minder bewogen laten lijken met
langzaam afspelen en pauzeren
Portret: Voor opnamen waarbij personen scherp tegen de achtergrond
worden afgetekend
Soft skin: Om de huidskleur zachter te doen lijken voor een aantrekkelijker
aanblik
Spotlight: Geeft een betere beeldkwaliteit wanneer het onderwerp sterk
verlicht is.
Sneeuw: Voor een betere beeldkwaliteit wanneer u opneemt in de sneeuw.
Strand: Voor een levendige blauwe kleur van de lucht of zee
Zonsondergang: Voor een levendige rode kleur van de zonsopkomst of zonsondergang
Landschap: Voor een ruimtelijk landschap
Vuurwerk: Voor prachtige opnamen van vuurwerk in de avondlucht
Nachtlandschap: Om het landschap ’s avonds of ’s nachts prachtig vast te leggen.
Schemerlicht: Voor donkere scènes, zoals in de schemer
Pagina: 39
- 40 -
≥ (Vuurwerk)
j De sluitersnelheid is 1/25.
j Het beeld kan verbleken wanneer de opname in een heldere omgeving gemaakt wordt.
≥ (Nachtlandschap)
j Er wordt aangeraden een statief te gebruiken.
De maximale zoomverhouding instellen.
≥ Hoe hoger de digitale zoombereik, hoe lager de fotokwaliteit.
Voor het schakelen naar het opnameformaat voor films.
*1 [iFrame] is een formaat dat geschikt is voor Mac (iMovie enz.). Het wordt aanbevolen als een
Mac wordt gebruikt.
*2 [MP4] is een opnameformaat dat geschikt is voor het afspelen of bewerken op een PC.
≥ De fabrieksinstelling van deze functie is de [AVCHD]-modus.
[ZOOM MODE]
: [OPNAME INST.] # [ZOOM MODE] # gewenste instelling
[i.Zoom UIT]: Tot 50k
[i.Zoom 77k]: Deze zoomfunctie stelt u in staat om een high definition
beeldkwaliteit te handhaven. (tot 77k)
[D.Zoom 100k]: Digitale zoom (tot 100k)
[D.Zoom 2500k]: Digitale zoom (tot 2500k)
[OPNAME FORMAAT]
: [OPNAME INST.] # [OPNAME FORMAAT] # gewenste instelling
[AVCHD]/[iFrame]*1/[MP4]*2
Pagina: 40
- 41 -
Stelt de kwaliteit en het opnameformaat van de op te nemen film in op AVCHD.
≥ Zet [OPNAME FORMAAT] op [AVCHD].
A Prioriteit op de beeldkwaliteit
B Prioriteit op de opnametijd
≥ Voor opname beschikbare tijd bij gebruik van de accu (l 12)
≥ De fabrieksinstelling van deze functie is de [HG] mode.
≥ Raadpleeg pagina 97 over de approximatieve opnametijd.
≥ Als het toestel veel of snel bewogen wordt, of als een snel bewegend onderwerp opgenomen
wordt, kan bij het afspelen mozaïekachtige beeldruis ontstaan.
Gebruik de beeldstabilisator om de effecten van het schudden tijdens de opname te reduceren.
≥ verschijnt op het scherm.
≥ Wanneer u opneemt met een statief wordt geadviseerd [UIT] in te stellen.
≥ Als de Colour night view functie gebruikt wordt, of de sluitersnelheid lager dan 1/50 is, al
naargelang de duisternis, werkt de elektrische beeldstabilisatiefunctie niet en knippert de
aanduiding.
≥ Het kan zijn dat beeldstabilisatie niet mogelijk is wanneer de camera hevig bewogen wordt.
[Opn. stand]
: [OPNAME INST.] # [Opn. stand] # gewenste instelling
[HA]/[HG]/[HE]: Zet de opnamemodus op 1080/50i.
[E.I.S.]
: [OPNAME INST.] # [E.I.S.] # [AAN]
 
Pagina: 41
- 42 -
U kunt films opnemen met toegevoegde effecten.
Druk op 3/4 om de gewenste Creative Controle modus te selecteren en druk op de
ENTER-knop.
≥ Er kunnen geen foto's gemaakt worden.
1 Druk op 3 om te selecteren .
2 Druk op 3/4 om de horizontale positie
van het scherpgestelde deel in te
stellen.
≥ Als het toestel gedurende ongeveer 1 seconde niet
bediend wordt, zullen de bedieningsiconen
weergegeven worden. U kunt de positie van het
scherpgestelde gedeelte opnieuw veranderen door
op 3/4 te drukken.
≥ Als u op 1 drukt en [RESET] selecteert, zal het scherpgestelde gedeelte weer naar de
fabrieksinstelling terugkeren.
[Creatieve opties]
: [OPNAME INST.] # [Creatieve opties]
Modus Effect
[Miniatuureffect]
U kunt films opnemen met een diorama-effect zoals het
opnemen van een miniatuur door expres scherpstelgebied en
buiten-scherpstelgebied te creëren in de periferie van het
beeld en film op te nemen met een interval.
≥ Films die met deze functie opgenomen zijn, zien eruit alsof
de framesnelheid laag is.
[8mm movie] U kunt films met een retro-effect met fading opnemen. (l 43)
[Silent movie]
U kunt een film opnemen die op een stomme zwart-wit film lijkt
door de hoeveelheid binnenvallend licht te verlagen. (l 44)
[Time Lapse Rec]
U kunt een scène opnemen die langzaam beweegt over een
lange tijdsperiode als een korte tijdsfilm door één frame op te
nemen bij elk ingestelde tijdsverloop. (l 44)
[Miniatuureffect]
MINI
8mm
SILN
INTV
MINI
MINI
3/3
3/3 ワユヹヵ
ワユヹヵ
3/3 ワユヹヵ
Pagina: 42
- 43 -
3 Druk op 2 om te selecteren en
verander de afmetingen van het
scherpgestelde gedeelte.
≥ Telkens wanneer u op 2 drukt, zullen de
afmetingen van het scherpgestelde gedeelte
veranderen.
Medium # Groot # Klein
≥ Als u op 3/4 drukt, kunt u de horizontale positie van het scherpgestelde gedeelte bijstellen.
≥ Als u op 1 drukt en [RESET] selecteert, zal het scherpgestelde gedeelte weer naar de
fabrieksinstelling terugkeren en ook weer op de medium afmetingen gezet worden.
4 Druk op de ENTER-toets.
5 (bij het instellen van de helderheid)
Druk op 2 om te selecteren en stel
de instelling bij.
≥ Telkens wanneer u op 2 drukt, zal de instelling van
de helderheid veranderen.
(Standaard) # (Helder) #
(Donker)
6 (bij het instellen van de levendigheid)
Druk op 1 om te selecteren en stel de instelling bij.
≥ Telkens wanneer u op 1 drukt, zal de instelling van de levendigheid veranderen.
(Standaard) # (Levendig) # (Zeer levendig)
7 De opname starten
≥ Er zal opgenomen worden met een interval. Er zal 1 seconde opgenomen worden per
5 seconden circa van de opname.
≥ Om het bereiken van het miniatuureffect te vergemakkelijken, kunt u onderwerpen opnemen die
zich op ver verwijderde afstand bevinden, dan wel onderwerpen die diepte of een schuin
perspectief kunnen verstrekken. Gebruik bovendien een statief en vermijd zoomen.
≥ Audio kan niet worden opgenomen.
≥ U zou veel ruis kunnen zien in het gedeelte waarop scherp gesteld is wanneer u donkere
onderwerpen opneemt zoals nachtelijke scènes.
≥ [Opn. stand] wordt op [HA] gezet.
≥ De maximaal opneembare tijd is 12 uur.
≥ Films die met deze functie opgenomen zijn, zien eruit alsof de framesnelheid laag is.
1 (bij het instellen van de helderheid)
Druk op 2 om te selecteren en stel de
instelling bij.
≥ Telkens wanneer u op 2 drukt, zal de instelling van de
helderheid veranderen.
(Standaard) # (Helder) # (Donker)
2 (bij het instellen van de kleurbalans)
Druk op 1 om te selecteren en stel de instelling bij.
≥ Telkens wanneer u op 1 drukt, zal de instelling van de kleurbalans veranderen.
(Blauw) # (Rood) # (Geel)
3 De opname starten
≥ Het geluid is mono.
ンユヴユヵ
ンユヴユヵ
ンユヴユヵ
3/3
3/3 ワユヹヵ
ワユヹヵ
3/3 ワユヹヵ
MINI
[8mm movie]
8mm
3/3
3/3 ワユヹヵ
ワユヹヵ
3/3 ワユヹヵ
8mm
Pagina: 43
- 44 -
1 (bij het instellen van de helderheid)
Druk op 2 om te selecteren en stel de
instelling bij.
≥ Telkens wanneer u op 2 drukt, zal de instelling van de
helderheid veranderen.
(Standaard) # (Helder) # (Donker)
2 De opname starten.
≥ Audio kan niet worden opgenomen.
Druk op 3/4/2/1 om de gewenste instellingstijd te selecteren en druk op de
ENTER-knop.
≥ Er wordt een frame opgenomen met een ingestelde opname-tijdsverloop. 25 frames zullen een
film van 1 seconde vormen.
≥ Maximale opnametijd is 12 uur.
≥ Audio kan niet worden opgenomen.
≥ [Opn. stand] wordt op [HA] gezet.
≥ De kortste opnametijd voor video’s is 1 seconde.
≥ De kleurbalans en de scherpstelling worden misschien niet automatisch bijgesteld, afhankelijk van
de lichtbron of de scène. Is dat het geval, maak deze instellingen dan met de hand. (l 48, 50)
≥ Wanneer gedurende lange tijd opgenomen wordt, raden wij aan op te nemen met de netadapter
aangesloten.
[Silent movie]
SILN
3/3
3/3 ワユヹヵ
ワユヹヵ
3/3 ワユヹヵ
SILN
[Time Lapse Rec]
[1 SEC.]/[10 SEC.]/[30 SEC.]/[1 MINUUT]/[2 MINUTEN]
Instelvoorbeeld
Instellingstijd
(opname-
tijdsverloop)
Opnametijd Opgenomen tijd
Zonsondergang 1 s Ongeveer 1 h Ongeveer 2 min
Opengaande bloem 30 s Ongeveer 3 h Ongeveer 12 s
INTV
Pagina: 44
- 45 -
Opgespoorde gezichten worden met kaders afgebeeld.
≥ Er worden tot 15 kaders aangeduid. Bredere gezichten, en gezichten die zich dichter bij the
midden van het beeldscherm bevinden, hebben voorrang boven andere.
∫ Gezichtskader met prioriteit
De prioriteit verstrekkende gezichtskaders worden als oranje kaders weergegeven. De
scherpstelling en de instelling van de helderheid zullen ingesteld worden tegen deze
gezichtskaders met prioriteit.
≥ Het gezichtskader met prioriteit wordt alleen weergegeven als de portretmodus op Intelligent auto
modus staat.
≥ Het witte kader is alleen voor gezichtsherkenning.
In de intelligente automatische functie wordt een kader afgebeeld rondom een herkend gezicht.
≥ Naar de handmatige werking schakelen. (l 47)
≥ De sluitertijd is ingesteld op 1/25 of langer, afhankelijk van de helderheid van de omgeving.
≥ Als de sluitertijd 1/25 bedraagt, kan het lijken alsof er beelden weg zijn en kunnen nabeelden
zichtbaar zijn.
Dit is om het lawaai van de wind dat in de ingebouwde microfoons komt te verminderen.
≥ Naar de handmatige werking schakelen. (l 47)
≥ De defaultinstelling van deze functie is [AAN].
≥ Als u naar de Intelligent auto modus schakelt, wordt [Windruis uit] op [AAN] gezet en kan de
instelling niet veranderd worden.
≥ Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan het zijn dat het volledige effect niet zichtbaar is.
[GEZICHTKADER]
: [OPNAME INST.] # [GEZICHTKADER] # gewenste instelling
[PRIMAIR]:
Alleen het gezichtskader met prioriteit wordt afgebeeld.
[ALLE]:
Alle gezichtskaders worden afgebeeld.
[UIT]:
Wist de instelling.
[SLTR AUT. LANG.]
: [OPNAME INST.] # [SLTR AUT. LANG.] # [AAN]
[Windruis uit]
: [OPNAME INST.] # [Windruis uit] # [AAN]
Pagina: 45
- 46 -
Hoe hoger het aantal pixels, hoe hoger de kwaliteit van het beeld bij afdrukken.
≥ De fabrieksinstelling van deze functie is .
≥ De opname wordt langer afhankelijk van het aantal opnamepixels.
≥ Raadpleeg pagina 98 over het aantal beelden dat opgenomen kan worden.
U kunt het geluid van een sluiter toevoegen aan het maken van een foto.
[Foto formaat]
: [FOTO] # [Foto formaat] # gewenste instelling
Fotoresolutie Beeldverhouding
3968k2232
16:9
1920k1080
[SLUITERGELUID]
: [FOTO] # [SLUITERGELUID] # gewenste instelling
: Volume laag
: Volume hoog
[UIT]: Wist de instelling.
8.9M
2.1M
8.9M
Pagina: 46
- 47 -
¬ Zet de functie op .
Druk op de toets Intelligent auto/Handmatige werking om naar de handmatige
werking te schakelen.
≥ wordt op het scherm afgebeeld.
≥ Druk op de ENTER knop om het handmatige pictogram wel/niet weer te geven.
≥ De pagina verandert elke keer dat 4 ingedrukt wordt.
Geavanceerd (opnemen)
Handmatig
MNL
4/5NEXT
4/5NEXT
4/5NEXT 5/5NEXT
5/5NEXT
5/5NEXT
/MANUAL
Witbalans (l 48)
Handmatige sluitertijd (l 49)
Irisafstelling (l 49)
Scherpstelling (l 50)
Pagina: 47
- 48 -
Witbalans
De automatische witbalansfunctie kan misschien geen natuurlijke kleuren reproduceren, afhankelijk
van de scènes of de lichtomstandigheden. Is dat het geval dan kan de witbalans met de hand
ingesteld worden.
≥ Druk op de toets Intelligent auto/Handmatige werking om naar de handmatige werking te
schakelen.
1 Selecteer [WB] m.b.v. de cursorknop.
2 Druk op 2/1 om de witbalansfunctie te
selecteren.
≥ Om naar de automatische instelling terug te keren, selecteert u of drukt u op de toets
Intelligent auto/Handmatige werking.
∫ De witbalans handmatig instellen
1 Druk op 2/1 om te selecteren en het scherm
met een wit onderwerp te vullen.
2 Druk op 3 om in te stellen.
≥ Als het scherm onmiddellijk zwart wordt en het
pictogram stopt met knipperen en continu oplicht, is
de instelling voltooid.
≥ Als het pictogram blijft knipperen, kan de witbalans
niet worden ingesteld. Gebruik in dat geval een andere witbalansfunctie.
≥ Als het toestel ingeschakeld wordt terwijl het lensdeksel aangebracht is, zal de automatische
witbalans niet correct uitgevoerd worden. Open altijd eerst het lensdeksel alvorens het toestel in
te schakelen.
≥ Als het pictogram knippert, wordt de zojuist ingestelde witbalansinstelling opgeslagen. Stel
de witbalans opnieuw in zodra de opnameomstandigheden veranderen.
≥ Als u zowel witbalans als diafragma/gain instelt, dient u eerst de witbalans in te stellen.
≥ wordt niet afgebeeld op het scherm wanneer wordt ingesteld.
Pictogram Functie/opnameomstandigheden
Automatische witbalansinstelling
Sunny modus: Buiten, onbewolkt
Cloudy modus: Buiten, bewolkt
Indoor modus 1: Kunstlicht, videolampen zoals in een studio, enz.
Indoor modus 2: Gekleurde TL-verlichting, natriumlampen in sportzalen, enz.
Handmatig instellen:
≥ Kwik- of natriumlicht, sommige TL-verlichting
≥ Licht dat wordt gebruikt bij trouwrecepties in hotels, spotlights in theaters
≥ Zonsopgang, zonsondergang, enz.
BACK
BACK
BACK
AWB
AWB
BACK
BACK
BACK
AWB AWB
Pagina: 48
- 49 -
De sluitertijd/het diafragma handmatig instellen
Sluitertijd:
Pas de sluitertijd aan bij het opnemen van snel bewegende objecten.
Diafragma:
Pas de lensopening aan als het scherm te helder of te donker is.
≥ Druk op de toets Intelligent auto/Handmatige werking om naar de handmatige werking te
schakelen. (l 47)
1 Selecteer [SHTR] of [IRIS] m.b.v. de cursorknop.
2 Druk op 2/1 om de instellingen af te stellen.
A : Sluitersnelheid:
1/50 tot 1/8000
≥ Als [SLTR AUT. LANG.] op [AAN] staat, zal de
sluitersnelheid ingesteld worden tussen 1/25 en
1/8000.
≥ Hoe dichter bij de 1/8000 hoe sneller de sluitertijd.
B : Iris/Gain-waarde:
CLOSE !# (F16 tot F2.0) !# OPEN !# (0dB tot 18dB)
≥ Waarde dichtbij CLOSE resulteert in een donkerder beeld.
≥ Waarde dichtbij 18dB resulteert in een helderder beeld.
≥ Wanneer de diafragmawaarde wordt ingesteld op helderder dan OPEN, verandert de
gain-waarde.
≥ Om terug te keren naar de automatische instelling drukt u opnieuw op de toets Intelligent auto/
Handmatige werking.
≥ Bij het aanpassen van zowel de sluitertijd als diafragma/gain-waarde, stel dan eerst de sluitertijd
in en vervolgens diafragma/gain-waarde.
De sluitertijd handmatig instellen
≥ Mogelijk is een lichtband zichtbaar rondom een onderwerp dat zeer helder verlicht is of veel licht
weerkaatst.
≥ Tijdens het normaal afspelen kunnen de video’s schokkerig zijn.
≥ Indien u een zeer helder voorwerp opneemt, of binnenshuis in een verlichte ruimte, kunnen kleur
en helderheid van het beeldscherm veranderen of kan een horizontale lijn op het beeldscherm
verschijnen. In dat geval dient u op te nemen in de intelligent auto mode of zet u de
sluitersnelheid op 1/100 in gebieden waar de frequentie van de stroomtoevoer 50 Hz, f op 1/125
in gebieden van 60 Hz.
Diafragma/gain handmatig instellen
≥ Als de gain-waarde is gestegen, stijgt ook de ruis op het scherm.
≥ Afhankelijk van het zoombereik, kan het diafragma niet worden weergegeven.
OPEN
OPEN
1/100
100


BACK
BACK
BACK
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
Pagina: 49
- 50 -
Opnemen met handmatige scherpstelling
Als automatisch scherpstellen niet goed functioneert, gebruikt u handmatige scherpstelling.
≥ Druk op de toets Intelligent auto/Handmatige werking om naar de handmatige werking te
schakelen. (l 47)
1 (Wanneer de MF-assist-functie gebruikt wordt)
Selecteer het menu.
≥ Laat de bedieningsicoon weergeven door op de ENTER-knop te drukken en schakel naar de
icoon van de handmatige werking door op 4 te drukken.
2 Selecteer [MF] met de cursorknop om te veranderen naar handmatige focus.
≥ MF verschijnt op het scherm.
3 Druk op 2/1 om de focus af te stellen.
De scherpstelzone wordt blauw weergegeven. Het
gewone beelscherm keert terug ongeveer 2 seconden nadat u klaar bent met scherp stellen van het
onderwerp.
≥ Wanneer [MF-HULP] op [UIT] staat, wordt de blauwe zone niet weergegeven.
≥ Om de automatische scherpstelling te bewaren, selecteert u [AF] of drukt u op de toets Intelligent
auto/Handmatige werking.
≥ De blauwe weergave verschijnt niet op de huidig opgenomen beelden.
: [OPNAME INST.] # [MF-HULP] # [AAN]
: Scherpstellen op een onderwerp dichtbij
: Scherpstellen op een onderwerp ver weg
MF
MF
5/5NEXT
5/5NEXT
5/5NEXT
MF
MF

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Panasonic HC-V160.

Stel een vraag over de Panasonic HC-V160

Heb je een vraag over de Panasonic HC-V160 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Panasonic HC-V160. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Panasonic HC-V160 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.