Panasonic DVD-S47 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Panasonic DVD-S47. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Panasonic
  • Product: DVD speler
  • Model/naam: DVD-S47
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Spaans, Engels, Slowaaks, Kroatisch, Grieks, Vietnamees

Inhoudsopgave

Pagina: 43
RQT7249
2
Draag bij tot het behoud van het milieu.
≥Lege en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden
geplaatst.
Inhoudsopgave
Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Discs die dit apparaat kan weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Behandeling van discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Basisweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Genieten van een hogere geluids- en beeldkwaliteit. . . . . . 7
De weergavevolgorde wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Gebruik van navigatiemenu’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Handige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gebruik van de in-beeld menu’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
De speler-instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gids voor het verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . 14
Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Overzicht van de hoofdfuncties. . . . . . . . . . . .Omslagpagina
WAARSCHUWING!
IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT.
HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN
AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN
RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE
STRALING.
MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET ZELF
REPAREREN. LAAT ONDERHOUD AAN ERKENDE VAKMENSEN
OVER.
WAARSCHUWING:
TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK
OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERMINDEREN, MAG DIT
APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN,
VOCHT, EN DRUPPELEND OF SPATTEND WATER, EN MOGEN
ER GEEN VOORWERPEN MET WATER OF ANDERE
VLOEISTOFFEN ERIN, ZOALS BLOEMENVAZEN, OP HET
APPARAAT WORDEN GEZET.
WAARSCHUWING!
≥OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT
APPARAAT NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE
KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF
GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET
DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN
AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF
BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE
VOORKOMEN.
≥ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT
NIET GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN,
TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.
≥ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP
HET APPARAAT.
≥DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE
MANIER.
DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK IN EEN GEMATIGD
KLIMAAT.
Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring
veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing
optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar
vandaan gebruiken.
De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden geïnstalleerd
en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst dat hij gemakkelijk
bereikbaar is in geval van problemen.
Bij dit produkt zijn
batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg
zijn, moet u ze niet
weggooien maar
inleveren als KCA.
NL
Om te beginnen
STAP 1 De afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
STAP 2 Aansluiten op een tv-toestel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
STAP 3 QUICK SETUP (BASISINSTELLINGEN) . . . . . . . . . . 5
Bedieningen
Geavanceerde bedieningen
44
7249duTOC.fm Page 2 Monday, April 11, 2005 5:56 PM
Pagina: 44
RQT7249
3
Accessoires
Gebruik de onderdeelnummers wanneer u
vervangingsonderdelen wilt bestellen.
∏ 1 Afstandsbediening (EUR7631010)
∏ 1 Netsnoer
∏ 1 Audio/videokabel
∏ 2 Batterijen voor de afstandsbediening
[Opmerking]
Het bijgeleverde netsnoer is uitsluitend bestemd voor gebruik met dit
apparaat. Gebruik het niet voor andere apparatuur.
§Een bewerking waardoor weergave op compatibele apparatuur mogelijk wordt gemaakt.
≥Het weergeven van de bovenstaande discs kan soms niet mogelijk zijn omwille van het type disc of de opnamecondities.
∫ Discs die dit apparaat niet kan weergeven
DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, DVDiR, iRW, DVD-RW, SACD, Divx
Video Discs en Photo CD, DVD-RAM die niet uit hun beschermhoes
kunnen worden verwijderd, 2,6-GB en 5,2-GB DVD-RAM, en in de handel
verkrijgbare “Chaoji VCD” inclusief CVD, DVCD en SVCD die niet voldoen
aan IEC62107.
∫ Audioformaat van DVD’s
Discs met een van deze symbolen erop
kunt u weergeven in stereo.
Discs die dit apparaat kan weergeven
Disc Logo
Indicatiein
deze
gebruiks-
aanwijzing
Opmerkingen
DVD-RAM
[RAM]
Opgenomen met Versie 1.1 van het Video
Recording Format (een universele video-
opnamestandaard).
≥ Opgenomen met DVD-videorecorders,
DVD-videocamera’s, personalcomputers,
enz.
≥ Verwijder de discs uit hun beschermhoes
alvorens deze te gebruiken.
[JPEG]
Opgenomen met de DCF (Design rule for
Camera File system) standaard.
≥ Opgenomen met Panasonic DVD-
videorecorders
≥ Om JPEG-bestanden weer te geven, kies
“Play as Data Disc” in Overig menu
(➜ blz. 11).
DVD-Audio
[DVD-A] Wordt op dit apparaat in 2 kanalen weergegeven.
[DVD-V]
Sommige DVD-Audio discs bevatten DVD-Video inhoud.
Om DVD-Video inhoud weer te geven, kies “Play as DVD-Video” in Overig menu
(➜ blz. 11).
DVD-Video
[DVD-V]
—
DVD-R
Panasonic DVD-R discs, die op een Panasonic DVD-videorecorder of DVD-videocamera
werden opgenomen en gefinaliseerd§, worden op dit apparaat weergegeven als DVD-
Video.
Video CD
[VCD]
—
SVCD
In conformiteit met IEC62107
CD [CD]
—
CD-R
CD-RW
—
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[VCD]
≥Dit apparaat kan CD-R/RW (discs voor audio-opnamen) weergeven, mits deze zijn
opgenomen met een van de links aangegeven formaten. Sluit de sessies of finaliseer§
de disc na het opnemen.
≥HighMAT discs
Alleen WMA, MP3 of JPEG bestanden.
Om weer te geven zonder gebruik te maken van de HighMAT functie, kies “Play as Data
Disc” in Overig menu (➜ blz. 11).
HighMATTM en het HighMAT logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
45
7249du.fm Page 3 Monday, April 11, 2005 5:55 PM
Pagina: 45
RQT7249
4
STAP 1 De afstandsbediening
≥Installeer het apparaat niet op een versterker of op andere apparatuur die warmte afgeeft. De warmte kan het apparaat beschadigen.
≥Verbind dit apparaat niet via een videorecorder. Als u dit doet, kan de beeldweergave abnormaal zijn ten gevolge van de kopieerbeveiliging.
≥Schakel alle apparatuur uit alvorens aan te sluiten en lees de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.
≥Sluit aan op de aansluitingen van dezelfde kleur.
∫ Sluit het netsnoer het laatst aan
∫ Batterijen ≥Plaats de batterijen erin zodat hun polen (i en j)
overeenkomen met de aanduidingen in het batterijvak.
≥Gebruik geen oplaadbare batterijen.
Dit mag u niet doen:
≥oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken.
≥batterijen van een verschillend type door elkaar
gebruiken.
≥de batterijen verhitten of in vuur gooien.
≥de batterijen uit elkaar nemen of kortsluiten.
≥proberen om alkaline- of mangaanbatterijen opnieuw
op te laden.
≥batterijen gebruiken waarvan de ommanteling is
afgepeld.
Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage van
elektrolyt veroorzaken. De onderdelen waarmee
elektrolyt in contact komt kunnen beschadigd raken
en zelfs brand kan worden veroorzaakt.
Haal de batterijen eruit indien u de afstandsbediening
voor langere tijd niet gaat gebruiken. Bewaar de
batterijen op een koele en donkere plaats.
∫ Gebruik
Richt de afstandsbediening, binnen een afstand van
maximaal 7 meter, recht op de sensor en vermijd
daarbij obstakels.
R6/LR6, AA, UM-3
STAP 2 Aansluiten op een tv-toestel
or
AUDIO IN
R L
VIDEO
IN
S VIDEO
IN
L
R
Please connect directly to TV.
SVIDEO OUT VIDEO OUT
OPTICAL
DIGITALAUDIOOUT
(PCM/BITSTREAM)
(
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
COAXIAL
SCART (AV) IN
AV
Audio/
videokabel
(meegeleverd)
VIDEO IN of S VIDEO IN
S-videokabel§
SCART (AV) IN
21-pens SCART kabel
≥Indien het tv-toestel compatibel is
met S-Video of RGB (➜blz. 12, AV
Output in het “Video” tabblad).
§
Bij gebruik van deze aansluiting dient u ook
de audiokabel (rode en witte stekkers) aan
te sluiten.
U kunt de audiokabel aansluiten op de 2-kanaals
audio-ingangen van een analoge versterker of
systeemcomponent om te genieten van stereo.
TV-toestel
Achterzijde van het apparaat
MET MET
AC IN
Naar stopcontact
(AC 220 – 240 V,
50 Hz)
Netsnoer (meegeleverd)
OPTICAL IN
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
COAXIAL
L
R
AUDIO OUT
Please connect directly to TV.
SVIDEO OUT VIDEO OUT
COAXIAL IN
Coaxiale
kabel
Achterzijde van het apparaat
of
Optische digitale
audiokabel
Buig de kabel niet
te scherp wanneer
u hem aansluit.
∫ Genieten van multikanaals surroundgeluid
≥Verander de instelling van “PCM Digital Output”, “Dolby Digital”, “DTS
Digital Surround” en “MPEG” in het “Audio” tabblad (➜ blz. 12).
≥Ook wanneer u deze aansluiting gebruikt, zal DVD-Audio in
slechts 2 kanalen worden weergegeven.
Versterker met ingebouwde decoder of een
decoder/versterker combinatie
46
7249du.fm Page 4 Monday, April 11, 2005 5:55 PM
Pagina: 46
RQT7249
5
Schakel het tv-toestel in en kies op het tv-toestel de video-ingang waarop dit apparaat is aangesloten.
Om deze instellingen later opnieuw te wijzigen
Kies “QUICK SETUP” in het tabblad “Others” (➜ blz. 12).
Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond waar het niet
blootgesteld wordt aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge
vochtigheid of sterke trillingen. Dit om beschadiging van de behuizing en
de inwendige onderdelen te voorkomen, en een lange levensduur van het
apparaat te verzekeren. Zet geen zware voorwerpen op het apparaat.
Gebruik het apparaat niet op een hoogspanningsbron. Dit kan resulteren
in overbelasting en zelfs in brand. Gebruik het apparaat ook niet op
gelijkstroom. Controleer zorgvuldig de stroomvoorziening wanneer u het
apparaat wilt gebruiken op een boot of andere plaats waar gelijkstroom
wordt gebruikt.
Zorg dat het netsnoer juist is aangesloten en niet beschadigd is.
Verkeerde aansluiting of beschadiging van het netsnoer kan brand of een
elektrische schok veroorzaken. Trek niet aan het snoer, buig het niet te
sterk en zet er geen zware voorwerpen op.
Pak altijd de stekker vast om het netsnoer uit het stopcontact te halen.
Trek niet aan het snoer, want dit kan resulteren in een elektrische schok.
Pak de stekker nooit met natte handen vast. Anders kunt u een
elektrische schok krijgen.
Zorg dat er geen metalen voorwerpen in het apparaat terechtkomen. Dit
kan een elektrische schok of een defect veroorzaken.
Pas ook op dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Dit
kan een elektrische schok of een defect veroorzaken. Mocht dit gebeuren,
trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op
met uw handelaar.
Spuit geen insectensprays op of in de buurt van het apparaat. Deze
sprays bevatten gassen die kunnen ontvlammen wanneer zij in de buurt
van het apparaat worden gebruikt.
Probeer niet om zelf dit apparaat te repareren. Als het geluid wegvalt, de
indicators niet aangaan, het apparaat rook uitstoot of er een andere
storing optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is beschreven, trek
dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar
of een erkend servicecentrum. Reparatie, demonteren, reconstrueren e.d.
door niet bevoegde personen kan resulteren in een elektrische schok of
beschadiging van het apparaat.
Het apparaat zal langer meegaan als u de stekker uit het stopcontact
haalt wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken.
∫ Discs reinigen
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Veeg schoon met een
bevochtigde doek en veeg
daarna droog.
[RAM] [DVD-R]
≥ Maak schoon met een optionele DVD-RAM/PD discreiniger
(LF-K200DCA1, indien verkrijgbaar).
≥ Gebruik nooit doeken of reinigingsmiddelen voor CD’s e.d.
∫ Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren
≥ Plak geen labels of stickers op de discs (De discs kunnen dan namelijk
kromtrekken en onbruikbaar worden).
≥ Schrijf niet met een balpen of ander schrijfgerei op de labelkant van de
disc.
≥ Gebruik geen schoonmaaksprays voor grammofoonplaten, benzine,
verfverdunner, antistatische vloeistoffen of enig ander oplosmiddel.
≥ Gebruik geen krasbestendige beschermers of deksels.
≥ Gebruik de volgende discs niet:
– Discs waarop kleefstof van eraf gehaalde stickers of labels is
achtergebleven (uitgeleende discs, enz.).
– Kromgetrokken of gebarsten discs.
– Discs met een onregelmatige vorm, zoals hartvormige discs.
1 2 3 4 5
Schakel
het
apparaat
in.
Het QUICK
SETUP
scherm
verschijnt.
Volg de
aanwijzingen en
maak de
instellingen.
Indrukken om
QUICK
SETUP te
voltooien.
Indrukken
om het
scherm te
sluiten.
DIRECT NAVIGATOR PLAY LIST
MENU
TOP MENU
DISPLAY
SUBTITLE AUDIO ANGLE/PAGE SETUP
PLAY MODE SLEEP ZOOM GROUP
RETURN
ENTER
AV ENHANCER
MULTI
RE-MASTER
DEPTH
ENHANCER REPEAT
FL SELECT OPEN/CLOSE
SETUP ENTER
RETURN
ENTER
SETUP
Veiligheidsmaatregelen
Plaatsing
Bedrijfsspanning
Behandeling van het netsnoer
Vreemde voorwerpen
Reparaties
Behandeling van discs
Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby” en het dubbel D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
“DTS” en “DTS 2.0 + Digital Out” zijn handelsmerken van Digital
Theater Systems, Inc.
Auteursrechtelijk beschermde technologie is in dit systeem ingebouwd.
Deze technologie is beschermd door methoderechten van bepaalde
V.S. octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten in het bezit
van Macrovision Corporation en andere rechtseigenaars. Elk gebruik
van deze auteursrechtelijk beschermde technologie dient goedgekeurd
te zijn door Macrovision Corporation. Zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Macrovision Corporation mag deze technologie niet
worden gebruikt voor andere doeleinden dan de weergave van
videoprogramma’s in de huiskamer of in een andere beperkte kring.
Omvormen of demonteren is verboden.
MPEG Layer-3 compressiemethode voor audio-bestanden vervaardigd
onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson multimedia.
Windows Media en het Windows logo zijn
handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
WMA is een formaat voor datacompressie
ontwikkeld door Microsoft Corporation. Het
slaat geluid op met dezelfde kwaliteit als een
MP3-bestand maar het bestandformaat is
kleiner dan dat van MP3.
STAP 3 QUICK SETUP (BASISINSTELLINGEN)
47
7249du.fm Page 5 Monday, April 11, 2005 5:55 PM
Pagina: 47
RQT7249
6
Basisweergave
[Opmerking]
≥“D.MIX” op het display geeft aan dat een multikanaals geluidsspoor kan
worden gemixt voor weergave in twee kanalen.
≥De disc blijft draaien zolang als de menu’s worden getoond. Om de
motor van het apparaat en uw tv-scherm te beschermen, moet u op [∫]
drukken wanneer u klaar bent met kijken.
∫ Stand-by/aan schakelaar (Í/I)
Indrukken om het apparaat van de aan-stand in de stand-by stand te
zetten, of omgekeerd. In de stand-by stand verbruikt het apparaat nog
een geringe hoeveelheid stroom.
Stand-by/aan indicator (Í)
Wanneer het apparaat op een stopcontact is aangesloten, zal deze
indicator branden in de stand-by stand en zal hij uitgaan wanneer het
apparaat wordt ingeschakeld.
Indrukken om gedeelten
over te slaan.
Indrukken en ingedrukt
houden voor
–zoeken
–vertraagde weergave.
Pauzeren
Stoppen
≥Leg dubbelzijdige discs er
zo in dat het label van de
zijde die u wilt weergeven
naar boven is gericht.
1Schakel het
apparaat in.
2Open de disc-lade.
3Plaats de disc
erin.
4Start de
weergave.
AV ENHANCER
MULTI
RE-MASTER
DEPTH
ENHANCER REPEAT
PLAY SPEED
POSITION MEMORY
QUICK REPLAY
CANCEL
SKIP
DIRECT NAVIGATOR PLAY LIST
MENU
TOP MENU
DISPLAY
SUBTITLE AUDIO ANGLE/PAGE SETUP
RETURN
ENTER
STOP PAUSE PLAY
SLOW/SEARCH
FL SELECT OPEN/CLOSE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 10
Sensor voor
afstandsbediening
Stoppen
De positie wordt opgeslagen
wanneer “!” knippert op het
display.
≥Druk op [1] (PLAY) om de
weergave opnieuw te starten.
[DVD-V] Snel overzicht van de
voorafgaande hoofdstukken
(➜ blz. 9, Positiegeheugen)
≥Druk op [∫] om de positie uit
het geheugen te wissen.
Pauzeren
≥Druk op [1] (PLAY) om de
weergave opnieuw te starten.
Overslaan
(Groepen overslaan [WMA]
[MP3] [JPEG] )
Zoeken
(tijdens weergave)
≥Tot maximaal 5 stappen
≥Druk op [1] (PLAY) om de
weergave te starten.
≥[VCD] Vertraagde weergave,
alleen in voorwaartse richting
Vertraagde
weergave
(in de pauzestand)
Beeld-voor-
beeld
(in de pauzestand)
≥[VCD] alleen in voorwaartse
richting
Items op het
scherm
kiezen
Als er problemen zijn, raadpleeg dan de “Gids voor het verhelpen
van storingen” (➜ blz. 14, 15).
STOP
PAUSE
SKIP
ENTER
SLOW/SEARCH
ENTER
ENTER
Kiezen
Registreren
Een nummer
invoeren
[RAM] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
b.v. Om 12 te kiezen:
[S10] ➜ [1] ➜ [2]
[VCD] met weergavebesturing
Druk in de stopstand op de
cijfertoetsen.
[WMA] [MP3] [JPEG]
b.v. Om 123 te kiezen:
[1] ➜ [2] ➜ [3] ➜ [ENTER]
[DVD-A] [DVD-V]
Toont een disc-beginmenu
Disc-menu
[DVD-V]
Toont een disc-menu
[VCD]
Toont een disc-menu
Terug naar
het vorige
scherm
Display op
hoofd
apparaat
Nummerdisplay
:;
Tijddisplay
Informatie
scherm
[WMA] [MP3] [JPEG]
Schakelt het informatiescherm
aan/uit
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 10
TOP MENU
MENU
RETURN
RETURN
FL SELECT
SUBTITLE
48
7249du.fm Page 6 Monday, April 11, 2005 5:55 PM
Pagina: 48
RQT7249
7
Genieten van een hogere geluids- en beeldkwaliteit
Druk gewoon deze toets in en het apparaat zal het disctype automatisch
herkennen en de optimale audio/video instellingen configureren.
Druk op [AV ENHANCER] om “On” te
kiezen.
Deze functie vermindert de ruwe ruis in de achtergrond zodat een gevoel
van meer diepte ontstaat.
Druk herhaalde malen op [DEPTH ENHANCER] om een
waarde van “0” tot “+4” te kiezen.
≥Deze functie werkt niet terwijl Cinema1 of 2 wordt gebruikt.
(➜ blz. 11, Picture Mode).
[RAM] [DVD-V] (Alleen discs opgenomen met 48 kHz)
[DVD-A] (Alleen discs opgenomen met 44,1 kHz en 48 kHz)
[VCD] [CD]
Deze functie geeft een natuurlijker geluid door het toevoegen van
signalen met een hogere frequentie die niet op de disc zijn opgenomen.
[WMA] [MP3] (Uitgezonderd discs opgenomen met 8 kHz, 16 kHz en
32 kHz)
Deze functie reproduceert de frequenties die tijdens het opnemen
verloren zijn gegaan, zodat u een geluid krijgt dat dichter bij het origineel
ligt.
Druk op [MULTI RE-MASTER] om “1” “2”
of “3” te kiezen.
≥De werkelijke sampling frequentie van de uitgangssignalen hangt af van
de instelling van “PCM Digital Output” in het “Audio” tabblad (➜ blz. 12).
AV Enhancer
Als AV Enhancer is ingeschakeld, kunt u de onderstaande
instellingen niet veranderen.
Audio-instellingen:
Multi Re-master (➜ hieronder), Advanced Surround (➜ blz. 11),
Dialogue Enhancer (➜ blz. 11)
Video-instellingen:
Picture Mode (➜ blz. 11)
Depth Enhancer
Multi Re-master
Instelling [DVD-A] [DVD-V] [CD] (LPCM/PPCM)
Soort muziek
Andere discs
Effectniveau
1 Hoog tempo (b.v. pop en rock) Zwak
2 Verscheidene tempo’s (b.v. jazz) Gemiddeld
3 Laag tempo (b.v. klassiek) Sterk
Off Uit Uit
De bovenstaande functies zullen mogelijk niet werken afhankelijk
van de manier waarop de disc is opgenomen.
AV ENHANCER
Menu
AV Enhancer On
DEPTH
ENHANCER
Depth Enhancer 0
MULTI
RE-MASTER
Menu
Multi Re-master 1
De weergavevolgorde wijzigen
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD] [WMA] [MP3] [JPEG]
Druk in de stopstand op [PLAY MODE].
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
Alle groepen ([DVD-A]) > Geprogrammeerd > Willekeurig
^------------------Uit (Normale weergave),----------------------b
≥ Inactiveer de weergave van HighMAT discs om geprogrammeerde en
willekeurige weergave mogelijk te maken.
Kies “Play as Data Disc” in Overig menu (➜ blz. 11).
∫ Alle groepen weergeven
Druk op [1] (PLAY).
∫ Geprogrammeerde weergave
(maximaal 32 items)
1 Druk op de cijfertoetsen om de
gewenste items te kiezen ([WMA]
[MP3] [JPEG] en druk vervolgens op
[ENTER]).
Herhaal deze stap om nog andere items
te programmeren.
2 Druk op [1] (PLAY).
Alle items kiezen (op de disc of in de titel of groep)
Druk op [ENTER] en [3 4] om “ALL” te kiezen, en druk daarna nogmaals
op [ENTER] om te registreren.
Het programma wijzigen
Druk op [3 4] om een item te kiezen.
–Herhaal stap 1 als u het item wilt wijzigen.
–Als u een item wilt wissen, druk dan op [CANCEL] (of kies “Clear” en
druk op [ENTER]).
≥ Druk op [ANGLE/PAGE] om 8 regels tegelijk over te slaan.
Het gehele programma wissen
Kies “Clear all” en druk op [ENTER]. Het gehele programma wordt ook
gewist wanneer u het apparaat uitschakelt of de disc-lade opent.
∫ Willekeurige weergave
1 ([DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG])
Druk op de cijfertoetsen om een
groep ([WMA] [MP3] [JPEG] en druk
vervolgens op [ENTER]) of titel te
kiezen.
2 Druk op [1] (PLAY).
Om de alle-groepen, geprogrammeerde of willekeurige
weergavefunctie af te sluiten
Druk in de stopstand herhaaldelijk op [PLAY MODE].
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd op het display kan worden
getoond
[JPEG]: Werkt met alle JPEG inhoud.)
Druk herhaalde malen op [REPEAT] om het
item dat u wilt herhalen te kiezen.
Alle groepen weergeven/Geprogrammeerde
weergave/Willekeurige weergave
Herhaalde weergave
PLAY MODE
All Group Playback
Press PLAY to start
Choose a title and chapter.
No. Time
Title
Play
Clear
Clear all
Chapter
1
1
Press PLAY to start
Random Playback
to select to start
Title
Choose a title
1
PLAY
0 ~ 9
REPEAT
Menu
Repeat Off
49
b.v. [DVD-V]
7249du.fm Page 7 Monday, April 11, 2005 5:55 PM
Pagina: 49
RQT7249
8
Gebruik van navigatiemenu’s
[WMA] [MP3] [JPEG]
U kunt JPEG-bestanden op DVD-RAM weergeven of HighMAT discs
weergeven zonder de HighMAT functie te gebruiken (➜ blz. 11, “Play as
Data Disc” in Overig menu).
∫ Gebruik van weergavemenu’s (behalve JPEG-bestanden
op DVD-RAM)
Terwijl het menu wordt getoond
Druk op [3 4] om “All”, “Audio” of “Picture” te kiezen en
druk op [ENTER].
≥Om het scherm te sluiten
Druk op [TOP MENU].
∫ Gebruik van navigatiemenu’s
1 Druk op [MENU].
2 Druk op [3 4 2 1] om de groep of audio/beeld inhoud
te kiezen en druk op [ENTER].
≥Om te luisteren naar WMA/MP3 inhoud terwijl u kijkt naar een
JPEG-beeld op het scherm.
Kies eerst een JPEG-bestand en kies vervolgens de audio-inhoud.
(De functie zal niet werken als u in de omgekeerde volgorde kiest.)
≥Om het scherm te sluiten
Druk op [MENU].
Terwijl het menu wordt
getoond
Druk op [3 4] om
door de tracks te gaan
en druk op [ENTER].
≥Druk op
[ANGLE/PAGE] om 10
regels tegelijk over te
slaan.
1 Druk op [DISPLAY] terwijl het menu wordt getoond.
2 Druk op [3 4] om het submenu te kiezen en druk op
[ENTER].
Weergeven van data-discs [WMA] [MP3] [JPEG] [CD] (alleen CD-tekst)
MENU
Het inhoudscherm gebruiken om een track te vinden
[CD] (alleen CD-tekst)
Navigation Menu
DISPLAY RETURN
to display the sub menu
Group 005/023 Content 0001/0004
to exit
Perfume
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
001 My favorite1
002 My favorite2
5 JPEG
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
Nummer van nu afspelende
groep en inhoud
:WMA/MP3 bestanden
:JPEG bestanden
Nu gekozen nummer
Audio/beeld inhoud
CD-Text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ashley at Prom
10.
2 01
1/23
Disc Title: All By Artist
Disc Artist: Pink Island
Track Title: Long John Platinum
Track Artist: SHIPWRECKED
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
ENTER RETURN
to select and press to exit
Gebruik van een submenu [WMA] [MP3] [JPEG]
∫ Zoeken op inhoud of op groeptite
[WMA] [MP3] [JPEG]
Zet de cursor op de groeptitel om een groep te zoeken, of zet de
cursor op de inhoudtitel om inhoud te zoeken.
1 Kies “Find” (➜ zie
hierboven).
2 Druk op [3 4] om een
letter te kiezen en druk op [ENTER].
≥Herhaal deze bediening om andere letters in te voeren.
≥De zoekfunctie werkt ook voor kleine letters.
≥Druk op [6 5] om de letters tussen A, E, I, O en U over te
slaan.
≥Druk op [2] om een teken te wissen.
≥Wis de asterisk (¢) om te zoeken naar titels die met die letter
beginnen.
3 Druk op [1] om “Find” te kiezen en druk op
[ENTER].
Het scherm met de zoekresultaten verschijnt.
4 Druk op [3 4] om de inhoud of groep te kiezen en
druk op [ENTER].
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
All
Audio
Picture
Help display
Find
Alleen inhoud
Alleen groepen
Miniatuurbeelden [JPEG]
WMA/MP3 en JPEG-bestanden
Alleen WMA/MP3 bestanden
Alleen JPEG-bestanden
Omschakelen tussen helpmeldingen en
verstreken-weergavetijd indicator
Zoeken op inhoud of op groeptitel (➜ zie hieronder)
Groepen en inhoud
Naar de volgende groep [WMA] [MP3]
Terug naar de vorige groep [WMA] [MP3]
A
¢ Find
Tips voor het maken van WMA/MP3 en JPEG discs (Voor CD-R/CD-RW)
≥Discs moeten voldoen aan ISO9660 niveau 1 of 2 (uitgebreide
formaten uitgezonderd).
≥Dit apparaat is compatibel met multisessie, maar als er veel sessies
zijn duurt het langer voordat de weergave begint. Beperk het aantal
sessies tot een minimum om dit te vermijden.
Een naam geven aan mappen en
bestanden
Voeg tijdens het opnemen vóór de map-
en bestandsnamen 3-cijferige getallen
toe in de volgorde waarin u ze wilt
weergeven (het is mogelijk dat dit soms
niet zal werken).
De bestanden moeten de volgende
extensie hebben:
“.WMA” of “.wma”
“.MP3” of “.mp3”
“.JPG”, “.jpg”, “.JPEG” of “.jpeg”
[WMA]
≥Door copyright beschermde WMA-bestanden kunnen niet worden
weergegeven.
[MP3]
≥Dit apparaat is niet compatibel met ID3-tags.
≥Compatibele sampling frequenties: 8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32,
44,1, en 48 kHz
[JPEG]
≥Om JPEG-bestanden op dit apparaat weer te geven:
– Maak de bestanden op een digitale camera die voldoet aan de DCF
Standaard (Design rule for Camera File system) Versie 1.0.
Sommige digitale camera’s hebben functies die niet ondersteund zijn
door de DCF Standaard Versie 1.0, zoals automatische beeldrotatie
waardoor de weergave van een beeld onmogelijk kan worden
gemaakt.
– Wijzig de bestanden op geen enkele manier en sla ze niet op onder
een andere naam.
≥Dit apparaat kan bewegende beelden, MOTION JPEG en andere
soortgelijke formaten, andere stilbeelden dan JPEG (b.v. TIFF), en
samengaand geluid niet weergeven.
002 group
001
001 group
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
003 group
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
004 track.mp3
b.v. [MP3]
wortel
50
Groep
7249du.fm Page 8 Monday, April 11, 2005 5:55 PM
Pagina: 50
RQT7249
9
Terwijl het menu wordt getoond
Kies de gewenste items door de aanwijzingen op het
scherm te volgen.
≥Om de menu-achtergrond te wijzigen
Druk op [DISPLAY].
De achtergrond verandert naar de achtergrond die op de disc is
opgenomen.
≥Om het scherm te sluiten
Druk op [TOP MENU].
∫ Kiezen uit de lijst
1 Druk op [MENU].
2 Druk op [2] en vervolgens
op [3 4] om om te
schakelen tussen
weergavelijst, groeplijst en
inhoudlijst.
3 Druk op [1] en vervolgens
op [3 4] om een item te
kiezen, en druk daarna op
[ENTER].
≥Druk op [ANGLE/PAGE] om 10 regels tegelijk over te slaan.
≥Om het scherm te sluiten
Druk op [MENU].
1 Druk op [DIRECT NAVIGATOR].
≥Titels verschijnen alleen als u
deze hebt ingevoerd.
≥U kunt programma- en disctitels
niet veranderen.
2 Druk op [3 4] of op de
cijfertoetsen om het
programma te kiezen.
≥Druk op [ANGLE/PAGE] om 5
regels tegelijk over te slaan.
≥Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
≥Druk op [1] om de inhoud van het programma te tonen.
(Alleen wanneer de disc een weergavelijst bevat)
1 Druk op [PLAY LIST].
2 Druk op [3 4] of op de
cijfertoetsen om de
weergavelijst te kiezen.
≥Druk op [ANGLE/PAGE] om 10
regels tegelijk over te slaan.
≥Om een getal van 2 cijfers te
kiezen
bijv. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
3 Druk op [ENTER].
HighMAT discs weergeven
[WMA] [MP3] [JPEG]
De programma’s weergeven [RAM]
Een weergavelijst afspelen [RAM]
TOP MENU
2 Prev 3Return Next1
New Playlist Item Long Name Display Te PAGE 1/3
Menu1 Menu2
Menu3
Play list1
Play list2 Play list3
Menu: Brengt u naar het
volgende menuscherm
dat weergavelijsten of
een ander menu toont
Weergavelijst: de weergave
begint
P l ay l i s t
Playlist
Group
Content
All By Artist
ENTER RETURN
to play
to select to exit
Content title
No.
1 Few times in summer
Less and less
And when I was born
Quatre gymnopedies
You've made me sad
I can't quit him
Evening glory
Wheeling spin
Velvet Cuppermine
Ziggy starfish
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 9
DIRECT NAVIGATOR
Direct Navigator
11/ 1(WED) 0:05 Monday feature
1
1/ 1 (MON) 1:05 Auto action
2
2/ 2 (TUE) 2:21 Cinema
3
3/ 3 (WED) 3:37 Music
4
4/10(THU) 11:05 Baseball
5
Date
No. On T i t l e Contents
ENTER RETURN
to select and press to exit
0 9
PLAY LIST
11/1 0:00:01 City Penguin
1
1/ 1 0:01:20 Ashley at Prom
2
2/ 2 1:10:04 Formula one
3
3/ 3 0:10:20 Soccer
4
4/10 0:00:01 Baseball
5
Date
No. Length T i t l e
P l ay l i s t
ENTER RETURN
to select and press to exit
4/11 0:00:01 City Penguin
6
4/ 15 0:01:10 Ashley at Prom
7
4/ 17 0:13:22 Formula one
8
4/ 20 0:05:30 Soccer
9
4/22 0:07:29 Baseball
10
0 9
Handige functies
[RAM] [DVD-V]
Druk op [W, PLAY SPEED] of [X, PLAY
SPEED].
–van k0,6 tot k1,4 (in 0,1 eenheden)
≥ Nadat u de snelheid hebt veranderd
–De digitale uitgang verandert naar PCM-2ch.
–De 96 kHz sampling frequentie wordt geconverteerd naar 48 kHz.
[RAM] [DVD-V] [VCD]
Deze functie vergroot het brievenbus (letterbox) beeld zodat het beeld het
hele scherm vult.
Druk herhaalde malen op [ZOOM] om de vooraf ingestelde
aspectverhouding of “Auto” te kiezen. (Just Fit Zoom)
Fijnafstelling (Manual Zoom)
Druk op [2 1].
–van k1,00 tot k1,60 (in 0,01 eenheden)
–van k1,60 tot k2,00 (in 0,02 eenheden)
Behalve [JPEG]
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd op het display kan worden
getoond)
Druk op [QUICK REPLAY] om een paar seconden terug te
keren.
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd op het display kan worden
getoond
[JPEG]: Werkt met alle JPEG inhoud.)
Deze positie blijft in het geheugen opgeslagen ook nadat u het apparaat
hebt uitgeschakeld of de disc hebt verwisseld.
Druk op [POSITION MEMORY].
≥ Maximaal 5 discs.
≥ Wanneer u een zesde positie opslaat, wordt de eerst opgeslagen positie
vervangen.
Wanneer u het apparaat inschakelt of de disc erin plaatst, zal “!”
knipperen op het display.
Druk op [1] (PLAY) om de weergave opnieuw te starten
vanaf die positie.
Snel overzicht van de voorafgaande hoofdstukken [DVD-V]
Druk op [1] (PLAY) terwijl de volgende melding op het display wordt
getoond.
Druk niet op [1] (PLAY) als u de intro’s van de hoofdstukken niet wilt
bekijken.
De weergavesnelheid wijzigen
Zoom
Snelle replay
Positiegeheugen
PLAY SPEED
DVD-VR
˜0.9
ZOOM
Menu
Just Fit Zoom ˜1.00
QUICK REPLAY
POSITION MEMORY
Position memorized
Press PLAY to Chapter Review
51
7249du.fm Page 9 Monday, April 11, 2005 5:55 PM
Pagina: 51
RQT7249
10
Handige functies
[DVD-A] [DVD-V] (met verschillende geluidssporen) [RAM] [VCD]
Druk herhaalde malen op [AUDIO] om het gewenste
geluidsspoor te kiezen.
[RAM] [VCD]
U kunt deze toets gebruiken om “L”, “R” of “LR” te
kiezen.
[DVD-V] (Karaoke-discs)
Druk op [2 1] om “On” of “Off” te kiezen voor de zang. Voor nadere
bijzonderheden, lees de instructies van de disc.
Signaaltype/gegevens
LPCM/PPCM/Î Digital/DTS/MPEG: Signaaltype
kHz (Samplingfrequentie)/bit/ch (Aantal kanalen)
Voorbeeld: 3/2 .1ch
.1: Laagfrequentie-effect
(niet getoond als er geen signaal is)
0: Geen surround
1: Mono-surround
2: Stereo-surround (links/rechts)
1: Midden
2: Links vooriRechts voor
3: Links vooriRechts voor iMidden
[DVD-V] (met ondertitels in verschillende talen) [VCD] (alleen SVCD)
[RAM] (Alleen Aan/Uit)
Druk herhaalde malen op [SUBTITLE] om de gewenste
ondertiteltaal te kiezen.
Om de ondertitels al of niet weer te geven
Druk op [2 1] om “On” of “Off” te kiezen.
≥[RAM] (Alleen discs waarop ondertitels aan/uit
informatie is opgenomen)
Ondertitels aan/uit informatie kan niet worden
opgenomen op Panasonic DVD-recorders. (Ondertitels aan/uit
informatie kan ook niet worden opgenomen op Panasonic DVD-R discs
die op een Panasonic DVD-recorder werden gefinaliseerd.)
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG]
Een map op WMA/MP3 en JPEG discs wordt behandeld als een “Group”.
1 Druk op [GROUP].
2 Druk op [3 4] om het item te kiezen en
druk op [ENTER].
Druk herhaalde malen op [ANGLE/PAGE] om de beeldhoek
te kiezen of om het stilbeeld te roteren/stilbeelden vooruit te
gaan.
[DVD-V] (opgenomen met verschillende beeldhoeken)–Beeldhoek kiezen
[DVD-A] –Stilbeelden vooruitgaan
[JPEG] –Stilbeeld roteren
Druk op [SLEEP] om de gewenste
uitschakeltijd in te stellen (60 min, 90 min,
120 min) of om “Auto” te kiezen.
Auto:
–Het apparaat wordt uitgeschakeld 5 minuten nadat de weergave is gestopt.
–Werkt ook met DVD’s die een menu tonen nadat de weergave is gestopt.
– Werkt niet als u de weergave stopt of een disc-menu toont. Wordt
opnieuw geactiveerd wanneer u de weergave opnieuw start.
Om de resterende tijd te controleren
Druk nogmaals op [SLEEP].
De getoonde items zijn verschillend afhankelijk van het type software.
Audio
Ondertitels
AUDIO
Menu
Audio 1
SUBTITLE
Menu
Subtitle Off
De weergave starten vanaf een gekozen groep
De beeldhoek kiezen en een stilbeeld
roteren/vooruitgaan
Timerfunctie voor automatisch uitschakelen
GROUP
Menu
Group Search 1
ANGLE/PAGE
SLEEP
Menu
Sleep Auto
Gebruik van de in-beeld menu’s
1 2 3 4
Eenmaal indrukken.
(Als u tweemaal drukt, zal de
verstreken-weergavetijd
indicator verschijnen.
➜ blz. 11)
Kies het menu. Maak de instellingen. Indrukken om het
menu te sluiten.
DISPLAY
ENTER
Kiezen
Naar het volgende
menu gaan
Registreren
Terugkeren naar
het vorige menu
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 10
ENTER
Registreren
Kiezen
RETURN
Hoofdmenu’s
Program
Group
Title
Chapter
Track
Playlist
Content
Om te starten vanaf een specifiek item
Time
Om een bepaalde tijd vooruit of achteruit over te
slaan (Time Slip tijdens weergave alleen)
1. Druk tweemaal op [ENTER] zodat de indicator voor
Time Slip verschijnt.
2. Druk op [3 4] om de tijd te kiezen en druk op
[ENTER].
≥Houd [3 4] ingedrukt om sneller te veranderen.
Om te starten vanaf een specifieke tijd (Time Search)
Om het resterende tijd/verstreken tijd display te veranderen
Audio
(➜ hierboven)
Om de huidige bitrate of sampling frequentie te tonen
Still
Picture
Om de stilbeeldfunctie om te schakelen
Thumbnail Om miniatuurbeelden te tonen
Subtitle (➜ hierboven)
Marker
(VR)
Om merktekens die op DVD-videorecorders zijn
opgenomen terug te vinden
Angle (➜ hierboven)
Rotate
picture
Slideshow
Om de diaweergave in/uit te schakelen
Om de diaweergave-timing te veranderen (0–30 sec)
52
7249du.fm Page 10 Monday, April 11, 2005 5:55 PM
Pagina: 52
RQT7249
11
Gebruik van de in-beeld menu’s
∫ Weergavemenu
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd kan worden getoond
[JPEG]: Werkt met alle JPEG inhoud.)
∫ Beeldmenu
∫ Audiomenu
∫ Displaymenu
∫ Overig menu
Overige instellingen
Play Speed (➜ blz. 9)
AV
Enhancer
(➜ blz. 7)
Repeat (➜ blz. 7)
Behalve
[JPEG] [RAM]
(stilbeelden-
gedeelte)
A-B Repeat
Om een bepaald gedeelte te herhalen
Druk op [ENTER] bij het start- en eindpunt. Druk
nogmaals op [ENTER] om te annuleren.
Marker
Om maximaal 5 posities voor opnieuw weergeven te
markeren
[ENTER] (Het apparaat is nu gereed voor het vastleggen
van merktekens.)
Een positie markeren: [ENTER] (bij het
gewenste punt)
Nog een andere positie markeren: [2 1] ➜ [ENTER]
Een merkteken uit het geheugen oproepen:
[2 1] ➜ [ENTER]
Een merkteken wissen: [2 1] ➜ [CANCEL]
≥Deze functie werkt niet tijdens geprogrammeerde en
willekeurige weergave.
Picture
Mode
Normal
Cinema1: Verzacht de beelden en benadrukt details in
donkere scènes.
Cinema2: Verscherpt de beelden en benadrukt details in
donkere scènes.
Animation
Dynamic
User (Druk op [ENTER] om “Picture Adjustment” te
kiezen) (➜ hieronder)
Picture Adjustment
Contrast Brightness Sharpness Colour
Gamma (Regelt de helderheid van donkere delen in het
beeld.)
Depth Enhancer (➜ blz. 7)
Advanced
Surround
[RAM] [DVD-V] [VCD] (2 of meer kanalen)
SP (Luidspreker) 1 Natuurlijk SP 2 Versterkt
HP (Hoofdtelefoon) 1 Natuurlijk HP 2 Versterkt Off
≥Bij weergave van discs die met surroundgeluid zijn
opgenomen, lijkt het alsof er geluid komt uit virtuele
luidsprekers aan beide zijden van de luisterplaats.
≥Wanneer u de hoofdtelefoon van een aangesloten
apparaat gebruikt, kies dan “HP 1” of “HP 2”.
≥De optimale luisterplaats is 3- tot 4-maal de afstand
tussen de linker en rechter voorluidsprekers, of 3- tot 4-
maal de breedte van het tv-toestel indien u de tv-
luidsprekers gebruikt.
≥Gebruik dit effect niet in combinatie met
surroundeffecten op andere apparatuur.
Dialogue
Enhancer
Om filmdialogen beter te kunnen horen
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, 3 kanalen of meer,
waarbij de dialoog in het middenkanaal is opgenomen)
On ,------. Off
Multi Re-
master
(➜ blz. 7)
Attenuator
Schakel deze functie in als het geluid vervormd klinkt.
(Voor de AUDIO OUT aansluiting)
On ,------. Off
Information
On ,------. Off
([JPEG]: Off, Date, Details)
Subtitle
Position
0 tot s60 (in eenheden van 2)
Subtitle
Brightness
Auto, 0 tot s7
4:3 Aspect
Om te kiezen hoe u beelden, die gemaakt zijn voor
weergave op 4:3 schermen, wilt weergeven op een
16:9 tv-scherm.
Normal: Beelden worden in de breedte gerekt.
Auto: 4:3 brievenbusbeelden worden uitgebreid om
het scherm meer te vullen. Andere beelden
verschijnen volledig in het midden van het
scherm.
Shrink: De beelden verschijnen in het midden van het
scherm.
Zoom: Alle beelden worden uitgebreid om het scherm
te vullen.
Als uw tv-toestel een soortgelijke functie heeft, gebruik
die dan voor een beter resultaat.
Just Fit Zoom (➜ blz. 9)
Manual Zoom (➜ blz. 9)
Bitrate Display
[RAM] [DVD-V] [VCD]
On ,------. Off
GUI See-through On ,------. Off
GUI Brightness s3 tot r3
Sleep (➜ blz. 10)
Play as DVD-Video
of
Play as DVD-Audio
In de stopstand
≥ Kies “Play as DVD-Video” om DVD-
Video inhoud op DVD-Audio discs weer
te geven.
Play as DVD-VR
Play as HighMAT
of
Play as Data Disc
In de stopstand
≥ Kies “Play as Data Disc” om JPEG-
bestanden op DVD-RAM weer te
geven, of om een HighMAT disc weer
te geven zonder gebruik te maken van
de HighMAT functie.
∫ Verstreken-weergavetijd indicator
Bedieningsstand–
Weergave, pauze of slowmotion/zoeken Huidige positie
Verstreken weergavetijd
Weergavemodus
: Normale weergave
ALL: Alle groepen weergeven
PGM: Geprogrammeerde weergave
RND: Willekeurige weergave
53
Nu weergegeven item
7249du.fm Page 11 Monday, April 11, 2005 5:55 PM
Pagina: 53
RQT7249
12
De speler-instellingen wijzigen
≥De gewijzigde instellingen blijven in het geheugen opgeslagen ook wanneer
u het apparaat in stand-by zet.
≥De onderstreepte items zijn vooraf ingesteld in de fabriek.
≥Zie blz. 13 voor de bediening.
∫ “Disc” tabblad
∫ “Video” tabblad
∫ “Audio” tabblad
∫ “Display” tabblad
∫ “Others” tabblad
§1
De oorspronkelijke taal op de disc wordt gekozen.
§2 Voer een codenummer in volgens de tabel op blz. 13.
§3
Indien de taal die voor “Audio” is gekozen niet beschikbaar is,
verschijnen de ondertitels in die taal (indien beschikbaar op de disc).
Met QUICK SETUP kunt u de items in het geschaduwde gedeelte
achtereenvolgens instellen.
Audio
Kies de taal voor het geluidsspoor.
≥ English ≥ French ≥ German ≥ Italian ≥ Spanish ≥ Portuguese ≥ Swedish ≥ Dutch
≥ Original§1 ≥ Other¢¢¢¢§2
Subtitle
Kies de taal voor de ondertitels.
≥ Automatic§3
≥ English ≥ French ≥ German ≥ Italian ≥ Spanish ≥ Portuguese
≥ Swedish ≥ Dutch ≥ Other¢¢¢¢§2
Menus
Kies de taal voor de disc-menu’s.
≥ English ≥ French ≥ German ≥ Italian ≥ Spanish ≥ Portuguese ≥ Swedish ≥ Dutch
≥ Other¢¢¢¢§2
≥Deze instelling verandert ook wanneer u de menutaal in QUICK SETUP verandert.
Ratings
Stel een restrictieniveau in om de
weergave van DVD-Video te beperken.
≥Volg de aanwijzingen op het tv-scherm.
Restricties instellen (Wanneer niveau 8 is gekozen)
≥ 8 No Limit ≥ 1 tot 7
≥ 0 Lock All: Om de weergave van discs waarop geen restrictieniveaus staan te verbieden.
De restricties wijzigen (Wanneer niveau 0–7 is gekozen)
≥ Unlock Player ≥ Change Password ≥ Change Level ≥ Temporary Unlock
TV Aspect
Kies de instelling die aangepast is aan uw
tv-toestel en voorkeur.
≥ 4:3 Pan&Scan: TV-toestel met standaard beeldaspect (4:3)
De zijkanten van het breedschermbeeld worden afgesneden zodat het beeld het
scherm vult (tenzij dit door de disc wordt verboden).
≥ 4:3 Letterbox: TV-toestel met standaard beeldaspect (4:3)
Breedschermbeelden worden in de brievenbusstijl weergegeven.
≥ 16:9: Breedscherm tv-toestel (16:9)
TV Type
Kies het type van uw tv-toestel.
≥ Standard (Direct View TV) ≥ CRT Projector ≥ LCD TV/Projector ≥ Projection TV
≥ Plasma TV
Time Delay
Stel af als u vaststelt dat het geluid niet
synchroon is met het beeld wanneer dit
apparaat op een AV-versterker en een
Plasmadisplay is aangesloten.
≥ 0 ms ≥ 20 ms ≥ 40 ms ≥ 60 ms ≥ 80 ms ≥ 100 ms
AV Output (➜ blz.4)
Kies het formaat van de videosignalen voor
uitvoer vanaf de SCART aansluiting.
≥ Video ≥ S-Video ≥ RGB
Still Mode
Kies het beeldtype voor weergavepauze.
≥ Automatic ≥ Field: Het beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is minder goed.
≥ Frame: De algehele kwaliteit is hoog, maar het weergegeven beeld kan wazig zijn.
NTSC Disc Output
Kies uitvoer van PAL 60 of NTSC wanneer u
NTSC discs weergeeft.
≥ PAL60: Wanneer aangesloten op een PAL tv-toestel
≥ NTSC: Wanneer aangesloten op een NTSC tv-toestel
PCM Digital Output
Controleer de beperkingen op digitale
invoer naar de apparatuur die via de
COAXIAL of OPTICAL aansluiting is
aangesloten, en kies de maximale
sampling frequentie van de PCM digitale
uitgangssignalen.
Off: Wanneer niet digitaal aangesloten
Up to 48 kHz: Wanneer aangesloten op apparatuur die compatibel is met 44,1 of 48 kHz
Up to 96 kHz: Wanneer aangesloten op apparatuur die compatibel is met 88,2 of 96 kHz
Up to 192 kHz: Wanneer aangesloten op apparatuur die compatibel is met 176,4 of 192 kHz
≥Signalen die de ingestelde maximale frequentie overschrijden en signalen van kopieerbeveiligde
discs worden geconverteerd naar 48 of 44,1 kHz.
≥Sommige apparatuur kan bemonsteringsfrequenties van 88,2 kHz niet verwerken, ook al kan deze 96
kHz verwerken.
Voor nadere bijzonderheden, lees de gebruiksaanwijzing van uw apparatuur.
Dolby Digital ≥ Bitstream ≥ PCM Kies “Bitstream” indien de apparatuur de bitstream (digitale vorm van
multi-kanaals gegevens) kan decoderen. Indien niet, kies “PCM”.
≥Indien de bitstream wordt uitgevoerd naar apparatuur zonder een
decoder, kunnen hoge ruisniveaus worden uitgevoerd die schadelijk
kunnen zijn voor de luidsprekers en voor uw gehoor.
DTS Digital Surround ≥ PCM ≥ Bitstream
MPEG ≥ PCM ≥ Bitstream
Dynamic Range Compression ≥ Off
≥ On: Stelt de helderheid af, ook wanneer het volume laag is, door het bereik van het laagste
geluidsniveau en het hoogste geluidsniveau te comprimeren. Ideaal geschikt voor wanneer u
laat ’s nachts wilt kijken. (Werkt alleen met Dolby Digital)
Audio during Search ≥ On ≥ Off
Menu Language
≥ English ≥ Français ≥ Deutsch ≥ Italiano ≥ Español ≥ Português ≥ Svenska
≥ Nederlands
On-Screen Messages ≥ On ≥ Off
FL Dimmer
Stelt de helderheid van het display op het
apparaat in.
≥ Bright ≥ Dim
≥ Auto:Het display is verduisterd tijdens weergave, maar het wordt helder wanneer u bepaalde
bedieningen uitvoert.
Auto Power Off ≥ On: Als u het apparaat ongeveer 30 minuten lang in de stopstand laat staan, schakelt het
automatisch uit (stand-by stand), ongeacht de instelling van de SLEEP timerfunctie.
≥ Off
HighMAT ≥ Enable ≥ Disable (Gebruik van de HighMAT functie is niet mogelijk.)
QUICK SETUP ≥ Yes ≥ No
Re-initialize Setting
Alle waarden in de Setup menu’s worden
weer ingesteld op de standaardwaarden.
≥ Yes: Het wachtwoordscherm verschijnt indien “Ratings” (hierboven) is ingesteld. Voer hetzelfde
wachtwoord in. Schakel het apparaat uit wanneer “INIT” op het display verschijnt, en schakel
het vervolgens weer in.
≥ No
54
7249du.fm Page 12 Monday, April 11, 2005 5:55 PM
Pagina: 54
RQT7249
13
Signaalsysteem: PAL 625/50, PAL525/60, NTSC
Gebruikstemperatuurbereik: i5 tot i35 oC
Vochtigheidsbereik: 5 tot 90 % RV (geen condensatie)
Discs geschikt voor weergave (8 cm of 12 cm)
(1) DVD-RAM (DVD-VR compatibel, JPEG geformatteerde discs)
(2) DVD-Audio
(3) DVD-Video (4) DVD-R (DVD-Video compatibel)
(5) CD-Audio (CD-DA) (6) Video CD
(7) SVCD (In conformiteit met IEC62107)
(8) CD-R/CD-RW
(CD-DA, Video-CD, SVCD, MP3, WMA, JPEG geformatteerde discs)
(9) MP3/WMA§1
≥Compatibele compressiesnelheid:
MP3: tussen 32 kbps en 320 kbps
WMA: tussen 48 kbps en 320 kbps
(10) JPEG§1
≥Exif Ver 2.1 JPEG Baseline bestanden
≥Beeldresolutie:
tussen 320k240 en 6144k4096 pixels
(subsampling is 4:2:2 of 4:2:0)
(11) HighMAT Level 2 (Geluid en Beeld)
Video-uitgang:
Uitgangsniveau: 1 Vp-p (75 ≠)
Uitgangsaansluiting: Penaansluiting (1 systeem)/AV
S-video uitgang:
Y uitgangsniveau: 1 Vp-p (75 ≠)
C uitgangsniveau: NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,300 Vp-p (75 ≠)
Uitgangsaansluiting: S-aansluiting (1 systeem)/AV
RGB video-uitgang:
R uitgangsniveau: 0,7 Vp-p (75 ≠)
G uitgangsniveau: 0,7 Vp-p (75 ≠)
B uitgangsniveau: 0,7 Vp-p (75 ≠)
Uitgangsaansluiting: AV
Audio-uitgang:
Uitgangsniveau: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Uitgangsaansluiting: Penaansluiting/AV
Aantal aansluitingen: 2 kanalen: 1 systeem
Audioprestaties:
(1) Frequentiekarakteristiek:
≥DVD (lineaire audio): 4 Hz–22 kHz (48 kHz sampling)
4 Hz–44 kHz (96 kHz sampling)
≥DVD-Audio: 4 Hz–88 kHz (192 kHz sampling)
≥CD Audio: 4 Hz–20 kHz
(2) Signaal/ruis verhouding:
≥ CD Audio: 115 dB
(3) Dynamisch bereik:
≥DVD (lineaire audio): 100 dB
≥CD Audio: 98 dB
(4) Totale harmonische vervorming:
≥CD Audio: 0,0025 %
Digitale audio-uitgang:
Optische digitale uitgang: Optischeaansluiting
Coaxiale digitale uitgang: Penaansluiting
Optische lens:
Golflengte: 662 nm/785 nm
Laservermogen: CLASS 2/CLASS 3A
Voeding: AC 220–240 V, 50 Hz
Stroomverbruik: 11 W
Stroomverbruik in de stand-by stand: ca. 1 W
Afmetingen: 430 (B)k249 (D)k52 (H) mm
Gewicht: 2,4 kg
[Opmerking]
De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Gewicht en afmetingen zijn bij benadering opgegeven.
§1Totaal gecombineerd maximaal aantal herkenbare audio/video
inhouden en groepen: 4000 audio/video inhouden en 400 groepen.
1 2 3 4 5
Toont het Setup
menu.
Kies het tabblad. Kies het item. Maak de instellingen. Indrukken om
het menu te
sluiten.
Technische gegevens
SETUP
ENTER
Kiezen
ENTER
Kiezen
Registreren
ENTER
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 10
Registreren
Kiezen
SETUP
Taalcodelijst
Abkhaziaans: 6566
Afar: 6565
Afrikaans: 6570
Albanees: 8381
Amharisch: 6577
Arabisch: 6582
Armeens: 7289
Assamees: 6583
Aymara: 6588
Azerbeidzjaans: 6590
Bashkir: 6665
Baskisch: 6985
Bengalees; Bangla:
6678
Bhutanees: 6890
Bihari: 6672
Birmaans: 7789
Bretons: 6682
Bulgaars: 6671
Byelorussisch: 6669
Cambodjaans: 7577
Catalaans: 6765
Chinees: 9072
Corsicaans: 6779
Deens: 6865
Duits: 6869
Engels: 6978
Esperanto: 6979
Estisch: 6984
Faeröers: 7079
Fijisch: 7074
Fins: 7073
Frans: 7082
Fries: 7089
Galicisch: 7176
Georgisch: 7565
Grieks: 6976
Groenlands: 7576
Guarani: 7178
Gujarati: 7185
Hausa: 7265
Hebreeuws: 7387
Hindi: 7273
Hongaars: 7285
Iers: 7165
IJslands: 7383
Indonesisch: 7378
Interlingua: 7365
Italiaans: 7384
Japans: 7465
Javaans: 7487
Jiddisch: 7473
Joroeba: 8979
Kanarees: 7578
Kashmiri: 7583
Kazachs: 7575
Kirgizisch: 7589
Koerdisch: 7585
Koreaans: 7579
Kroatisch: 7282
Laotiaans: 7679
Latijn: 7665
Lets: 7686
Lingala: 7678
Litouws: 7684
Macedonisch: 7775
Malagassisch: 7771
Malajalam: 7776
Maleis: 7783
Maltees: 7784
Maori: 7773
Marathi: 7782
Moldavisch: 7779
Mongools: 7778
Nauruaans: 7865
Nederlands: 7876
Nepalees: 7869
Noors: 7879
Oekraïens: 8575
Oezbeeks: 8590
Oriya: 7982
Pashto, Pushto: 8083
Perzisch: 7065
Pools: 8076
Portugees: 8084
Punjabi: 8065
Quechua: 8185
Retoromaans: 8277
Roemeens: 8279
Russisch: 8285
Samoaans: 8377
Sanskriet: 8365
Schots Gaëlisch: 7168
Servisch: 8382
Servo-Kroatisch: 8372
Shona: 8378
Sindhi: 8368
Singalees: 8373
Sloveens: 8376
Slowaaks: 8375
Soendanees: 8385
Somalisch: 8379
Spaans: 6983
Swahili: 8387
Tadzjieks: 8471
Tagalog: 8476
Tamil: 8465
Tartaars: 8484
Telugu: 8469
Thais: 8472
Tibetaans: 6679
Tigrinya: 8473
Tongaans: 8479
Tsjechisch: 6783
Turkmeens: 8475
Turks: 8482
Twi: 8487
Urdu: 8582
Vietnamees: 8673
Volapuk: 8679
Wels: 6789
Wolof: 8779
Xosa: 8872
Zoeloe: 9085
Zweeds: 8386
Ga naar rechts
55
7249du.fm Page 13 Monday, April 11, 2005 5:55 PM
Pagina: 55
RQT7249
14
Gids voor het verhelpen van storingen
Raadpleeg de onderstaande tabel voordat u beroep doet op een servicecentrum. Raadpleeg uw handelaar voor advies indien u twijfels hebt omtrent de
controlepunten of het probleem niet kunt verhelpen aan de hand van de voorgestelde maatregelen in de tabel.
Voeding Blz.
Het apparaat werkt niet
Bepaalde bedieningen zijn niet mogelijk of niet juist
Ondertitels
A-B herhaalde weergave
Geen juist beeld
Geen spanning. ≥ Steek de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact. 4
Het apparaat schakelt
automatisch naar de stand-by
stand.
≥ Wanneer “Auto Power Off” op “On” is ingesteld en u het apparaat ongeveer 30 minuten lang in de
stopstand laat staan, schakelt het apparaat automatisch naar stand-by.
≥ Het apparaat werd door de SLEEP timer uitgeschakeld.
12
10
Geen van de toetsen werkt. ≥ Dit apparaat kan geen andere discs weergeven dan die in deze gebruiksaanwijzing worden
genoemd.
≥ Het apparaat werkt niet normaal ten gevolge van bliksem, statische elektriciteit of een andere
uitwendige oorzaak. Schakel het apparaat uit en schakel het vervolgens opnieuw in. Of schakel
het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, en sluit hem vervolgens opnieuw aan.
≥ Condens heeft zich in het apparaat gevormd: Wacht 1 tot 2 uur om de condens te laten
verdampen.
3
–
–
De toetsen op de
afstandsbediening werken niet.
≥ Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst.
≥ De batterijen zijn leeg: Vervang deze door nieuwe.
≥ Richt de afstandsbediening op de sensor voor de afstandsbediening en voer de bediening uit.
4
4
6
Geen beeld of geen geluid. ≥ Controleer de video- of audio-aansluitingen.
≥ Controleer of de aangesloten apparatuur is ingeschakeld en de juiste ingangsfunctie is gekozen.
≥ Controleer of er iets opgenomen is op de DVD-RAM.
4
–
–
U bent het wachtwoord voor de
restricties (Ratings) vergeten.
Zet alle instellingen terug naar de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
≥ Zet het apparaat in de stopstand, houd [D] en [;] op het apparaat ingedrukt en houd
daarna ook [<] op het apparaat ingedrukt totdat “Initialized” van het tv-scherm verdwijnt. Schakel
het apparaat uit en vervolgens weer in. Alle instellingen worden dan weer op de
standaardwaarden ingesteld.
–
Het duurt even voordat de
weergave begint. [MP3]
≥Wanneer een MP3-track stilbeelden bevat, kan het een tijdje duren voordat de weergave ervan
begint. Ook nadat de weergave is gestart, zal de correcte weergavetijd niet worden getoond. Dit
is echter normaal.
–
Geprogrammeerde items worden
niet weergegeven. [DVD-V]
≥Weergave van sommige items is niet mogelijk, ook al heeft u deze geprogrammeerd. –
Een menuscherm verschijnt
tijdens het overslaan of zoeken.
[VCD]
≥Dit is normaal bij gebruik van Video-CD’s. –
Het in-beeld menu toont “2” als
een optie voor het geluidsspoor
wanneer [AUDIO] wordt
ingedrukt, maar het geluid
verandert niet. [DVD-A]
≥Normaal worden er twee nummers getoond, ook wanneer er geen tweede geluidsspoor op de
disc staat.
–
Wanneer het geluidsspoor wordt
veranderd, start de weergave
opnieuw vanaf het begin. [DVD-A]
≥Dit is normaal bij gebruik van DVD-Audio. –
De plaats van de ondertitels is
verkeerd.
≥Verander de plaats van de ondertitels. (“Subtitle Position” in Displaymenu) 11
Geen ondertitels. ≥Toon de ondertitels. 10
Punt B wordt automatisch
vastgelegd.
≥ Als het einde van een item wordt bereikt, wordt dat eindpunt automatisch vastgelegd als punt B. –
A-B herhaalde weergave wordt
automatisch geannuleerd.
≥ De A-B herhaalfunctie wordt geannuleerd als u op [QUICK REPLAY] drukt. –
Storing in het beeld. ≥ Zorg dat dit apparaat direct verbonden is met het tv-toestel, en niet via een videorecorder. 4
Beeldgrootte komt niet overeen
met de schermgrootte.
≥ Verander de instelling van “TV Aspect” in het “Video” tabblad.
≥ Verander het beeldaspect op uw tv-toestel. Als uw tv-toestel geen dergelijke functie heeft,
verander dan “4:3 Aspect” in het Displaymenu.
≥ Verander de instelling van Zoom.
12
11
9
Onjuiste displays of bleke
kleuren op uw tv-toestel.
≥ Het apparaat en het tv-toestel gebruiken verschillende videosystemen.
Gebruik een multisysteem-tv of een PAL-tv.
≥ Het systeem dat op de disc wordt gebruikt stemt niet overeen met het systeem van uw tv.
– Correcte weergave van PAL-discs is niet mogelijk op een NTSC tv-toestel.
– Dit apparaat kan NTSC-signalen converteren naar PAL 60 voor weergave op een PAL tv-toestel
(“NTSC Disc Output” in het “Video” tabblad).
–
–
12
Menu’s worden niet juist
weergegeven.
≥ Stel de zoomverhouding weer in op a1,00.
≥ Stel “Subtitle Position” in Displaymenu in op “0”.
≥ Stel “4:3 Aspect” in Displaymenu in op “Normal”.
9
11
11
De automatische zoomfunctie
werkt niet normaal.
≥ Schakel de zoomfunctie van het tv-toestel uit.
≥ Gebruik een andere vooringestelde aspectverhouding of stel handmatig af.
≥ De zoomfunctie werkt soms niet goed, vooral in donkere scènes, en zal soms helemaal niet
werken met bepaalde soorten discs.
–
9
–
56
7249du.fm Page 14 Monday, April 11, 2005 5:55 PM
Pagina: 56
RQT7249
15
Geluidsweergave niet normaal
Opnemen
Displays op het apparaat
Displays op het tv-scherm
Veeg het apparaat schoon met een zachte, droge doek.
≥Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine om dit apparaat schoon
te maken.
≥ Alvorens een chemisch behandelde doek te gebruiken, dient u de
bijbehorende instructies van de doek aandachtig te lezen.
Vervormd geluid. ≥Kies “Off” in “Advanced Surround” in het Audiomenu.
≥Als het geluid vervormd klinkt bij gebruik van de AUDIO OUT aansluitingen, stel dan “Attenuator”
in Audiomenu in op “On”.
≥Tijdens het weergeven van WMA-bestanden kan er ruis zijn.
≥Indien de “D.MIX” indicator op het display uitgaat tijdens weergave van een multikanaals DVD-
Audio disc, zal er alleen geluid komen uit de luidsprekers die door de disc worden bepaald. Lees
de instructies van de disc voor nadere bijzonderheden.
11
11
–
–
Scherpe ruis uit de luidsprekers. ≥Als u een digitale versterker zonder decoder hebt aangesloten, dient u “PCM” te kiezen in “Dolby
Digital”, “DTS Digital Surround” of “MPEG” in het “Audio” tabblad.
12
Sommige effecten werken niet. ≥Geen van de geluidseffecten werkt wanneer het apparaat bitstroomsignalen uitvoert vanaf de
DIGITAL AUDIO OUT aansluiting. Sluit in dit geval aan via de AUDIO OUT aansluiting.
≥Sommige geluidseffecten werken niet of zijn minder effectief bij bepaalde discs.
≥Multi Re-master en Advanced surround werken niet nadat u de weergavesnelheid hebt
veranderd.
4
–
–
Kan multikanaals surroundgeluid
niet weergeven.
≥Dit apparaat geeft DVD-Audio weer in slechts 2 kanalen. –
Kan niet opnemen op digitale
opnameapparatuur.
(Abnormaal geluid opgenomen.)
≥Het opnemen van WMA/MP3 is niet mogelijk.
≥U kunt niet opnemen van DVD’s die beveiligd zijn tegen digitaal opnemen.
≥U kunt niet opnemen van DVD’s indien de opnameapparatuur niet in staat is om signalen met een
sampling frequentie van 48 kHz te verwerken.
≥Maak de volgende instellingen:
– Advanced Surround: Off
– PCM Digital Output: Up to 48 kHz
– Dolby Digital/DTS Digital Surround/MPEG:PCM
–
–
–
11
12
12
“NOPLAY” ≥Het apparaat kan de geplaatste disc niet weergeven. Gebruik alleen discs die het apparaat kan
weergeven.
≥U hebt een lege disc erin geplaatst.
3
–
“U11” ≥De disc is vuil: Veeg de disc schoon. 5
“U15” ≥U hebt een niet-gefinaliseerde DVD-R erin geplaatst. 3
“H∑∑”
∑∑ staat voor een nummer.
≥Er is waarschijnlijk een probleem opgetreden. Het nummer dat volgt op “H” hangt af van de status
van het apparaat. Schakel het apparaat uit en schakel het vervolgens weer in. Of schakel het
apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, en sluit hem vervolgens opnieuw aan.
≥Indien de foutmelding niet verdwijnt, moet u het codenummer noteren en contact opnemen met
een bevoegde monteur.
–
–
“NODISC” ≥Geen disc in het apparaat: Plaats een disc.
≥Disc niet juist geplaatst: Plaats de disc op de juiste manier.
–
6
“/” ≥De bediening wordt door het apparaat of door de disc verboden. –
“Cannot display group xx,
content xx”
≥U probeert om niet-compatibele inhoud op het display weer te geven. 8
“This disc may not be played in
your region”
≥Dit apparaat kan alleen DVD-Video’s weergeven met regiocode “2”, “ALL” of met meerdere regio
code’s waaronder “2”.
Omslag
pagina
Geen in-beelddisplays. ≥Kies “On” in “On-Screen Messages” in het “Display” tabblad. 12
Onderhoud
57
7249du.fm Page 15 Monday, April 11, 2005 5:55 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Panasonic DVD-S47.

Stel een vraag over de Panasonic DVD-S47

Heb je een vraag over de Panasonic DVD-S47 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Panasonic DVD-S47. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Panasonic DVD-S47 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.