Panasonic DMR-E53 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Panasonic DMR-E53. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Panasonic
  • Product: DVD recorder
  • Model/naam: DMR-E53
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Deens, Noors, Hongaars, Kroatisch

Inhoudsopgave

Pagina: 2
3
[ITALIANO]
Potete registrare trasmissioni digitali che permettono la “registrazione
una sola volta” se fate uso di DVD-RAM compatibili con la tecnologia
CPRM (Content Protection for Recordable Media), ma i DVD-R o DVD-
RAM da 2,8 GB non possono venire usati.
Il fabbricante non accetta alcuna responsabilità e non offre alcun
compenso per la perdita di materiale registrato o editato causata da
problemi di quest'unità o dei dischi, e non accetta responsabilità o
offre compensi per altri danni causati da simili perdite.
[NEDERLANDS]
U kunt digitale uitzendingen opnemen met het kenmerk “Eenmaal
opnemen toegestaan” bij gebruik van CPRM (Content Protection for
Recordable Media) compatibele DVD-RAM-discs; DVD-R of 2,8 GB
DVD-RAM-discs kunnen echter niet gebruikt worden.
De fabrikant accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en biedt
geen enkele schadevergoeding in geval van verlies van
opgenomen of bewerkt materiaal als gevolg van een storing van het
apparaat of de disc, en accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid en biedt geen enkele schadevergoeding voor
eventuele gevolgschade voortvloeiend uit dergelijk verlies.
Uso di dischi senza cartuccia
(DVD-RAM e DVD-R) e dischi tolti
dalla cartuccia
Se le superfici registrate di dischi senza
cartuccia o tolti dalla cartuccia (d'ora in poi
chiamati “dischi”) sono in cattive condizioni, la
registrazione e l'editing corretti possono
divenire impossibili e del rumore può apparire durante la
riproduzione. Leggere attentamente quanto segue per assicurarsi il
loro funzionamento senza problemi.
∫ Prima dell'uso, controllare che la superficie
registrata non porti graffi, polvere ed impronte
La registrazione, l'editing e la riproduzione
corretti possono non essere possibili se la
superficie di registrazione è contaminata da
sporco, polvere ed impronte. Ciò vale anche
per dischi rimessi nelle loro cartucce.
∫ Pulire i dischi con pulente per DVD-RAM (da
acquistarsi separatamente)
≥Prima di pulire i dischi, leggerne per intero le istruzioni.
≥Se la registrazione, l'editing e la riproduzione non migliorano,
evitare l'uso del disco. Il problema potrebbe essere dovuto a graffi
irreparabili o sporco tenace.
≥Non fare uso di spray, diluenti, benzina, alcool, acqua, detergenti o
alcun tipo di solvente.
∫ Per proteggere le proprie
registrazioni, usare dischi DVD-
RAM nelle loro cartucce
Usando i dischi nelle loro cartucce li si protegge
da danni e sporco.
∫ Nota
≥Scrivere sull'etichetta del disco solo con un pennarello morbido e
con inchiostro a base oleosa. Non usare penne a sfera o altri
utensili a punta dura.
≥Non applicarvi adesivi ed etichette. (Essi potrebbero causare danni
e rotazione irregolare, rendendo i dischi inutilizzabili.)
≥Per proteggere i dischi da graffi e sporco, rimetterli nelle loro
custodie o cartucce quando non sono in uso.
≥Non far cadere, impilare o sottoporre ad urti i dischi. Non caricare
su di essi alcun oggetto. La registrazione, l'editing e la riproduzione
possono altrimenti divenire impossibili.
∫ Non lasciare i dischi in posizioni come queste
≥Luoghi polverosi o sporchi.
≥Luoghi caldi, umidi o esposti a luce solare diretta.
≥Luoghi soggetti a variazioni termiche considerevoli (con formazione
di condensa).
La ventola entra in opera quando la temperatura interna dell'unità
sale. Se la temperatura interna dell'unità è normale, la ventola rimane
ferma. Tuttavia, nel caso di apparecchi con più unità disco (fisso,
ecc.), la ventola non entra in opera ad apparecchio acceso.
Questo masterizzatore di DVD video è uno strumento di
precisione. Non esporlo a vibrazioni o sollecitazioni durante la
registrazione.
Un simile trattamento può risultare in una interruzione della
registrazione o nella registrazione di rumore.
PROTECT
Gebruik van niet-cassette-type discs
(DVD-RAM en DVD-R) en discs die
uit de cassette zijn verwijderd
Het is mogelijk dat juist opnemen en bewerken
niet mogelijk is en dat er ruis is tijdens afspelen
wanneer het opname-oppervlak van de niet-
cassette-type discs of de discs die uit de
cassette zijn verwijderd (deze worden hierna
gewoon “discs” genoemd) in slechte toestand verkeert. Lees de
volgende informatie zorgvuldig door.
∫ Controleer vóór gebruik het opname-oppervlak
op krassen, stof, vuil en vingervlekken
Correct opnemen, bewerken en afspelen is niet
mogelijk als er krassen, stof, vuil en
vingervlekken op het opname-oppervlak zijn.
Dit geldt tevens voor discs die u weer terug in
de cassettes hebt gedaan.
∫ Maak de disc schoon met een speciaal
reinigingsmiddel voor DVD-RAM (los
verkrijgbaar)
≥Lees de gebruiksaanwijzingen van het reinigingsmiddel zorgvuldig
voordat u de discs gaat schoonmaken.
≥Als de opname, bewerking of weergave hierdoor niet beter wordt,
moet u de disc niet meer gebruiken. Er kunnen onherstelbare
krassen op de disc zijn of vuil dat niet meer verwijderd kan worden.
≥Gebruik geen reinigingssprays, verdunner, benzine, alcohol, water,
ontsmettingsmiddelen of andere sterke oplosmiddelen.
∫ Gebruik DVD-RAM-discs in de
bijbehorende cassettedoosjes
voor een optimale bescherming
van uw opnamen
Wanneer discs in de cassettes zijn kunnen er
geen krassen of vuil op komen.
∫ Opmerking
≥Schrijf alleen met een zachte viltstift op oliebasis op de labelkant
van de disc. Gebruik een balpen of ander schrijfgerei met een
harde punt.
≥Breng geen etiketten of stickers aan. (Hierdoor kan de disc
kromtrekken of ongelijkmatig gaan ronddraaien, waardoor deze
onbruikbaar wordt.)
≥Om de discs te beschermen tegen krassen en vuil, moet u deze in
de doosjes of cassettes opbergen wanneer ze niet gebruikt worden.
≥Stapel de discs niet op elkaar, laat ze niet vallen en stel ze niet aan
harde schokken bloot. Leg geen voorwerpen op de discs. Dit om te
voorkomen dat opnemen, bewerken of afspelen van de discs niet
meer mogelijk is.
∫ Berg de discs niet op de volgende plaatsen op
≥Vuile of stoffige plaatsen.
≥Warme of vochtige plaatsen of plaatsen blootgesteld aan direct
zonlicht.
≥Plaatsen met sterke temperatuursschommelingen (dit kan
condensatie veroorzaken).
De koelventilator treedt in werking wanneer de temperatuur in het
inwendige te hoog oploopt. Als dit niet het geval is, zal de
koelventilator niet ingeschakeld worden. Bij apparaten met meerdere
stations (HDD's enz.) zal de koelventilator altijd werken wanneer de
stroom ingeschakeld is.
Deze DVD-videorecorder is een precisie-instrument. Stel het
apparaat tijdens het opnemen niet aan trillingen of een ruwe
behandeling bloot.
Dit kan namelijk resulteren in onderbrekingen of stoorgeluiden in de
opnamen.
PROTECT
RQCA1073.fm 3 ページ 2004年1月31日 土曜日 午後6時3分

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Panasonic DMR-E53.

Stel een vraag over de Panasonic DMR-E53

Heb je een vraag over de Panasonic DMR-E53 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Panasonic DMR-E53. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Panasonic DMR-E53 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.