Panasonic CU-TZ50WKE handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Panasonic CU-TZ50WKE. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Panasonic
  • Product: Airco
  • Model/naam: CU-TZ50WKE
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Turks, Grieks, Kroatisch, Nederlands, Italiaans, Portugees, Bulgaars, Slowaaks, Engels, Duits, Frans, Spaans

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Български
Português
Nederlands
Italiano
ACXF55-27161
Operating Instructions
Air Conditioner
Model No.
Indoor Unit Outdoor Unit
CS-TZ20WKEW
CS-TZ25WKEW
CS-TZ35WKEW
CS-TZ42WKEW
CS-TZ50WKEW
CS-RZ20WKEW
CS-RZ25WKEW
CS-RZ35WKEW
CS-RZ50WKEW
CS-MTZ16WKE
Single Split
CU-TZ20WKE
CU-TZ25WKE
CU-TZ35WKE
CU-TZ42WKE
CU-TZ50WKE
CU-RZ20WKE
CU-RZ25WKE
CU-RZ35WKE
CU-RZ50WKE
CS-TZ60WKEW
CS-TZ71WKEW
Single Split
CU-TZ60WKE
CU-TZ71WKE
Multi Split
CU-2Z35TBE
CU-2Z41TBE
CU-2Z50TBE
CU-3Z52TBE
CU-3Z68TBE
CU-4Z68TBE
CU-4Z80TBE
CU-5Z90TBE
CU-2TZ41TBE
CU-2TZ50TBE
CU-3TZ52TBE
Istruzioni di funzionamento
Condizionatore d’aria
2-25
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente le istruzioni
e conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in
futuro.
Le istruzioni per l’installazione fornite in dotazione devono
essere conservate e lette dall’installatore prima dell’installazione.
Il telecomando si trova nell’unità interna e deve essere rimosso
dall’installatore prima dell’installazione.
Handleiding
Airconditioner
26-49
Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruikshandleiding
grondig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
De bijgevoegde installatiehandleiding moet door de
installateur worden bewaard en gelezen vóór de installatie.
De afstandsbediening is in de binnenunit verpakt en moet
vóór de installatie door de installateur worden verwijderd.
Instruções de funcionamento
Aparelho de ar condicionado
50-73
Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual
de utilização e guarde-o para future referência.
As Instruções de Instalação inclusas devem ser guardadas e
o instalador deve-as ler antes de efetuar a instalação.
O controlo remoto encontra-se na embalagem da unidade
interior e é removido pelo instalador antes da instalação.
Инструкции за работа
Климатик
74-97
Преди да задействате климатика, моля, прочетете
внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за
бъдещи справки.
Включеното ръководство за монтаж трябва да се съхранява
и прочете от монтажника преди извършване на монтажа.
Дистанционното управление е опаковано във вътрешния
уред и следва да се извади от монтажника преди извършване
на монтажа.
ACXF55-27161.indb 1
ACXF55-27161.indb 1 12/2/2019 10:35:58 AM
12/2/2019 10:35:58 AM
Pagina: 25
26
Een nieuwe ingebouwde netwerkadapter waarmee u uw
warmtepomp vanaf elke plaats kunt bedienen.
Snelle Gids
B
TIMER
OFF
TIMER
ON
FAN SPEED/
QUIET
B
A
Flexibiliteit om een
airconditioner in een
Singel-split systeem of
een Multi-split systeem
aan te sluiten, geheel
volgens uw wensen.
Zie voor de complete
producteigenschappen de
catalogus.
De batterijen plaatsen
1
2
3
1 Open het klepje van de
afstandsbediening.
2 Plaats AAA- of R03-
batterijen.
3 Sluit het deksel.
A Instellen van de
klok
1 Druk op CLOCK
en stel
de tijd in .
•Houd CLOCK
ongeveer 5
seconden ingedrukt,
om te tijd in 12-uurs
of 24-uurs notatie
weer te geven.
2 Bevestig SET .
Gebruik de
afstandsbediening
binnen 8 meter van
de ontvanger van
de binnen-unit.
* Het display en de
functies van de
afstandsbediening
kunnen variëren
afhankelijk van het
model.
ACXF55-27161.indb 26
ACXF55-27161.indb 26 12/2/2019 10:36:05 AM
12/2/2019 10:36:05 AM
Pagina: 26
27
Nederlands
Inhoudsopgave
Veiligheidsmaatregelen… 28-39
Het gebruik………………… 40-41
Meer weten…………………… 42-43
Reinigingsinstructies……… 44
Problemen oplossen…… 45-47
Informatie…………………… 48-49
Accesoires
• Afstandsbediening
• AAA of 2 x R03 batterijen
• Afstandsbedieningshouder
• 2 x schroeven voor de
afstandbedieninghouder
De afbeeldingen in deze handleiding zijn
alleen bedoeld als toelichting en kunnen
afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk
van het apparaat. Deze handleiding
kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd ter verbetering.
Hartelijk dank voor de aanschaf van
de Panasonicairconditioner.
B Eenvoudige bediening
2 Druk op om
de gewenste stand te
selecteren.
DRY
AUTO HEAT
COOL
1 Druk op
om de werking te
starten/stoppen.
POWER
•Let op dat de
aanduiding
wordt
weergegeven voor
het starten van de
unit.
3 Stel de gewenste
temperatuur in.
Omhoog
Omlaag
Instellingsbereik:
16,0 °C ~ 30,0 °C /
60 °F ~ 86 °F.
•Houd ongeveer 10
seconden ingedrukt, om
de temperatuuraanduiding
te veranderen in °C of °F.
ACXF55-27161.indb 27
ACXF55-27161.indb 27 12/2/2019 10:36:07 AM
12/2/2019 10:36:07 AM
Pagina: 27
28
Veiligheidsmaatregelen
Houd u aan de volgende instructies zodat persoonlijk
letsel, bij u of bij iemand anders, of materiële schade
wordt voorkomen:
Onjuiste bediening wegens het niet opvolgen van de
instructies kan leiden tot letsel of schade, waarvan
de ernst wordt geclassificeerd zoals hieronder is
aangegeven:
Het is niet de bedoeling dat dit apparaat toegankelijk is
voor leken.
WAARSCHUWING
Met dit teken
wordt u
gewaarschuwd
voor de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG
Met dit teken
wordt u
gewaarschuwd
voor letsel of
schade aan
eigendommen.
De op te volgen instructies worden aangeduid met de
volgende symbolen:
Dit symbool verwijst naar een
handeling die VERBODEN is.
Deze symbolen geven
VERPLICHTE acties aan.
WAARSCHUWING
Binnenunit En Buitenunit
Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en
door personen met verminderde fysieke,
sensorische of mentale capaciteiten, of
zonder ervaring of kennis, als dat plaatsvindt
onder toezicht of na instructie over het veilig
gebruik van het apparaat en zij begrijpen
welke risico’s er zijn.
Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en door gebruiker uit te
voeren onderhoud mag niet zonder toezicht
door kinderen worden uitgevoerd.
Neem contact op met een erkende dealer
of gespecialiseerde vakman voor het
schoonmaken, repareren, installeren,
verwijderen, demonteren of opnieuw
installeren van de unit. Onjuiste installatie
en behandeling kan lekkage, elektrische
schokken of brand tot gevolg hebben.
Vraag een gekwalificeerde dealer of specialist
voor eventueel te gebruiken koelmiddel.
Het gebruik van koelmiddelen anders dan
aangegeven kan schade aan het product,
ongevallen en letsel veroorzaken, enz.
Gebruik geen hulpmiddelen om het
ontdooiproces te versnellen en gebruik geen
andere schoonmaakmiddelen dan door de
fabrikant voorgeschreven.
Elke ondeugdelijke methode of gebruik
van ongeschikt materiaal kan schade
aan het product, barsten en ernstig letsel
veroorzaken.
Installeer de unit niet in een ruimte waar
explosie- of brandgevaar kan ontstaan.
Houdt u zich niet aan deze instructie, dan kan
dat brand tot gevolg hebben.
Steek niet uw vingers of een voorwerp
in de binnen- of buitenunit van de
airconditioner, draaiende delen kunnen
letsel veroorzaken.
Binnenunit
Buitenunit
Voedingsbron
Afstandsbediening
Luchtinlaat
Luchtinlaat
Luchtinlaat
Luchtinlaat
Luchtuitlaat
Luchtuitlaat
Luchtuitlaat
Luchtuitlaat
ACXF55-27161.indb 28
ACXF55-27161.indb 28 12/2/2019 10:36:07 AM
12/2/2019 10:36:07 AM
Pagina: 28
29
Nederlands
Raak de buitenunit niet aan tijdens onweer,
het zou kunnen leiden tot een elektrische
schok.
Stel het apparaat niet voor lange tijd direct
bloot aan koude lucht. Dit om overmatige
afkoeling te vermijden.
Ga niet op het apparaat zitten of
staan, omdat u per ongeluk zou
kunnen vallen.
Afstandsbediening
Laat peuters en jonge kinderen niet met de
afstandsbediening spelen om te voorkomen
dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken.
Stroomvoorziening
Voorkom oververhitting of
brand, gebruik niet een
snoer waarin wijzigingen
zijn aangebracht of dat
uit meerdere stukken
is samengesteld of een
verlengsnoer of een snoer
van onbekende herkomst.
Om oververhitting, brand of elektrische
schokken te voorkomen:
•Sluit geen andere apparaten aan op
hetzelfde stopcontact.
•Bedien het apparaat niet met natte handen.
•Laat geen knikken in het stroomsnoer
komen.
•Werk niet met de unit en stop deze ook niet
door de stekker in te steken of juist uit te
trekken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet deze
door de fabrikant, een onderhoudsmonteur
of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon
vervangen worden om mogelijk risico te
voorkomen.
U wordt ten zeerste geadviseerd
de apparatuur te installeren met
een differentieelschakelaar of een
aardlekschakelaar.
Om oververhitting, brand of elektrische
schokken te voorkomen:
•Steek de stekker goed in het stopcontact.
•Men moet het stof op de stekker periodiek
afvegen met een droge doek.
Stop met het gebruiken van het product,
wanneer er een abnormaliteit/storing optreedt
en haal de stekker uit het stopcontact
of schakel de stroomschakelaar en de
circuitbreker uit.
(Risico op rook/brand/elektrische schok)
Voorbeelden van abnormaliteit/storing
•De ELCB stopt vaak.
•Men merkt een brandgeur op.
•Er wordt een abnormaal geluid of trilling van
de eenheid opgemerkt.
•Er lekt water uit de binnenunit.
•Stroomsnoer of stekker wordt abnormaal
heet.
•Ventilatorsnelheid kan niet geregeld worden.
•De eenheid stopt onmiddellijk met werken,
zelfs als deze ingeschakeld is om te werken.
•De ventilator stopt niet, zelfs niet als de
eenheid stopt met werken.
Neem onmiddellijk contact op met uw
plaatselijke leverancier voor onderhoud/
reparatie.
Deze apparatuur moet worden geaard om te
voorkomen dat een elektrische schok of brand
ontstaat.
Voorkom een elektrische schok door het
apparaat uit te schakelen en de stekker uit het
stopcontact te trekken:
- Voordat de apparatuur wordt gereinigd of
nagezien,
- Bij langdurige perioden zonder gebruik of
- Tijdens zware onweersbuien
Veiligheidsmaatregelen
ACXF55-27161.indb 29
ACXF55-27161.indb 29 12/2/2019 10:36:07 AM
12/2/2019 10:36:07 AM
Pagina: 29
30
Veiligheidsmaatregelen
VOORZICHTIG
Binnenunit En Buitenunit
Was de interne unit niet met water, benzeen,
thinner of schuurpoeder om schade en roest
bij de unit te vermijden.
Deze stoffen mogen niet gebruikt worden voor
tere apparatuur, voedsel, dieren, planten,
versieringen of andere objecten. Doet u dit
wel, dan kan dit leiden tot verslechtering van
de kwaliteit.
Voorkom dat een eventuele brand wordt
aangewakkerd, gebruik geen apparatuur die
brand kan veroorzaken, vóór de luchtuitlaat.
Stel planten of ook huisdieren niet direct bloot
aan de luchtstroming om letsel te voorkomen.
Raak de scherpe aluminium vin niet
aan; scherpe delen kunnen blessures
veroorzaken.
Schakel de binnenunit niet in wanneer u de
vloer in de was zet. Lucht het vertrek goed
voordat u de unit inschakelt, wanneer u de
vloer in de was hebt gezet.
Installeer de unit niet in ruimten waar een
oliedamp of rook hangt om schade aan de
unit te voorkomen.
Haal de unit niet uit elkaar om schoon te
maken. Hierdoor voorkomt u letsel.
Stap niet op een bank die niet stevig staat. Zo
voorkomt men letsel.
Zet geen vaas of object met water op de
unit. Water kan de unit binnendringen en de
kwaliteit van de isolatie verslechteren. Dit kan
tot een elektrische schok leiden.
Open tijdens het gebruik niet voor langere
tijd een raam of deur omdat dit inefficiënt
stroomverbruik en oncomfortabele
temperatuursveranderingen kan veroorzaken.
Voorkom lekkend water door te zorgen dat de
aftapslang:
- Goed aangesloten is,
- Uit de buurt van dakgoten en containers loopt
of,
- Niet ondergedompeld is in water
Na een lange periode van gebruik of ook
gebruik met brandbare apparatuur, moet u de
ruimte goed luchten.
Controleer, wanneer u de apparatuur lange
tijd hebt gebruikt, dat het installatierek nog in
goede staat is, zodat u er zeker van kunt zijn
dat de unit niet kan vallen.
Afstandsbediening
Gebruik geen oplaadbare (Ni-Cd) batterijen.
Hierdoor kan de afstandsbediening
beschadigd raken.
Om disfunctie of schade aan de
afstandsbediening te voorkomen:
•Verwijder de batterijen indien het apparaat
gedurende lange tijd niet zal worden
gebruikt.
•Men moet nieuwe batterijen van hetzelfde
type insteken en daarbij de vermelde
polariteit volgen.
Stroomvoorziening
Trek de stekker niet via het snoer uit het
stopcontact, om een elektrische schok te
vermijden.
ACXF55-27161.indb 30
ACXF55-27161.indb 30 12/2/2019 10:36:07 AM
12/2/2019 10:36:07 AM
Pagina: 30
31
Nederlands
WAARSCHUWING
Dit apparaat is gevuld met R32 (matig
brandbaar koelmiddel).
Als er koelmiddel lekt dat wordt
blootgesteld aan een externe
ontstekingsbron, ontstaat er
brandgevaar.
Binnenunit En Buitenunit
Het apparaat moet worden geïnstalleerd
en/of gebruikt in een ruimte met een
vloeroppervlakte van meer dan Amin (m²)
en moet uit de buurt worden gehouden
van ontstekingsbronnen zoals hitte/
vonken/open vuur, of gevaarlijke gebieden
zoals gastoestellen, kooktoestel op gas,
leidingsysteem gastoevoer, of elektrisch
kookapparaten, enz.(zie tabel A in de
installatiehandleiding voor Amin (m²)).
Let op dat koelmiddel wellicht geen geur
heeft. Het is sterk aanbevolen dat er
voor brandbaar koelmiddel geschikte
gasdetectoren aanwezig zijn die werken en
waarschuwen bij lekkage.
Houd alle noodzakelijke ventilatieopeningen
vrij van belemmeringen.
Probeer het apparaat niet te doorboren of te
verbranden omdat deze onder druk staat. Stel
het apparaat niet bloot aan hitte, vlammen,
vonken of andere ontstekingsbronnen. Anders
zou het kunnen exploderen en verwondingen
of overlijden veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen voor
gebruik van R32-koelmiddel
De procedures voor de standaard
installatiewerkzaamheden zijn hetzelfde als voor
modellen met een conventioneel koelmiddel (R410A,
R22).
Omdat de bedrijfsdruk hoger is dan bij
modellen met R22-koelmiddel zijn er enkele
speciale leidingen met installatie en speciaal
gereedschap nodig. In het bijzonder als een
model met R22-koelmiddel wordt vervangen
door een model met het nieuwe R32-
koelmiddel moeten de normale leidingen
en wartelmoeren worden vervangen door
leidingen geschikt voor R32 en R410A en de
wartelmoeren die op de buitenzijde van de
buitenunit zitten.
Voor R32 en R410A kunnen dezelfde
leidingen en de wartelmoeren die op de
buitenunit zitten, worden gebruikt.
Mengen van verschillende koelmiddelen in
één systeem is verboden. Modellen die R32-
en R410A-koelmiddel gebruiken, hebben
een andere schroefdraaddiameter van de
vulpoort, zodat per ongeluk vullen met R22
wordt voorkomen en voor de veiligheid.
Controleer daarom vooraf. [De
schroefdraaddiameter van de vulpoort voor
R32 en R410A is 1/2”.]
Zorg er altijd voor dat er geen
verontreinigingen (olie, water, enz.) in de
leidingen terecht komen. Zorg daarnaast
bij opslag van de leidingen voor een goede
afdichting van de opening door deze dicht te
knijpen, af te tapen, enz. (Behandeling van
R32 is gelijk aan R410A.)
•Bediening, onderhoud, reparatie en
terugwinning van koelmiddel moet worden
uitgevoerd door personeel, opgeleid
en gecertificeerd voor het gebruik van
brandbare koelmiddelen, zoals aanbevolen
door de fabrikant. Alle personeel dat
handelingen, service of onderhoud uitvoert
aan een systeem of de bijbehorende
onderdelen van de apparatuur, moet
opgeleid en gecertificeerd zijn.
Veiligheidsmaatregelen
ACXF55-27161.indb 31
ACXF55-27161.indb 31 12/2/2019 10:36:07 AM
12/2/2019 10:36:07 AM
Pagina: 31
32
•Elk onderdeel van het koelcircuit
(verdampers, luchtkoelers,
luchtbehandelingsunit, condensors of
vloeistofvaten) of de leidingen mogen niet
vlakbij warmtebronnen, open vuur, werkende
gastoestellen of een werkende elektrische
verwarmer worden gesitueerd.
•De gebruiker/eigenaar of hun bevoegde
vertegenwoordiger moeten regelmatig
maar ten minste eenmaal per jaar de
alarmen, mechanische ventilatie en
detectoren controleren, zoals in nationale
verordeningen is vereist om te zorgen dat
deze goed blijven functioneren.
•Er moet een logboek worden bijgehouden.
Het resultaat van deze controles moet in het
logboek worden vastgelegd.
•Bij ventilatie in intensief gebruikte ruimten
moet worden gecontroleerd dat en geen
belemmeringen zijn.
•Voordat een nieuw koelsysteem in
gebruik wordt genomen, moet degene
die voor ingebruikname verantwoordelijk
is, ervoor zorgen dat opgeleid en
gecertificeerd bedieningspersoneel worden
geïnstrueerd. Hierbij moet op basis van
de gebruiksaanwijzing de uitvoering, het
toezicht, de bediening en het onderhoud
van het koelsysteem, zowel als de te
nemen veiligheidsmaatregelen, en de
eigenschappen en het omgaan met het
gebruikte koelmiddel worden uitgelegd.
•De algemene eisen aan goed opgeleid
en gecertificeerd personeel zijn hieronder
aangegeven:
a) Kennis van wet- en regelgeving en
normen met betrekking tot brandbare
koelmiddelen; en
b) Gedetailleerde kennis over en
vaardigheden in het omgaan met
brandbare koelmiddelen, persoonlijke
beschermingsmiddelen, voorkoming
van lekkage van koelmiddel, omgaan
met cilinders, vullen, lekdetectie,
terugwinning en verwijdering; en
c) Het kunnen begrijpen en in de praktijk
toepassen van de eisen in de nationale
wet- en regelgeving en normen; en
d) Het doorlopend volgen van periodieke
en uitgebreide opleidingen om deze
expertise te behouden.
e) De leidingen van de airconditioner
moeten in de gebruikte ruimte zo worden
geïnstalleerd dat ze beschermd zijn
tegen toevallig beschadiging tijdens het
gebruik en onderhoud.
f) Er moeten voorzorgsmaatregelen
worden genomen om overmatige
trillingen of slaan van koelleidingen te
voorkomen.
g) Zorg ervoor dat beschermingsmiddelen,
koelleidingen en hulpstukken goed
beschermd zijn tegen negatieve
omgevingseffecten (zoals het gevaar
van verzameld water dat bevriest in
schuine leidingen of de ophoping van
vuil en resten).
h) Uitzetting en krimpen van lange
leidingen in koelsystemen moet
zorgvuldig worden ontworpen en
gemonteerd (bevestigd en beschermd)
om de mogelijkheid te minimaliseren
dat het systeem beschadigd wordt door
waterslag.
i) Bescherm het koelsysteem
tegen toevallige breuk door het
verschuiven van meubilair of
verbouwingswerkzaamheden.
j) Om lekkages te voorkomen, moeten
ter plaatse gemaakte verbindingen
in koelleidingen binnen op dichtheid
worden getest. De testmethode moet
een gevoeligheid hebben van 5 gram
koelmiddel per jaar of beter, bij een druk
van tenminste 0,25 maal de maximaal
toelaatbare druk (>1,04 MPa, max.
4,15 MPa). Er mag geen lekkage
worden gedetecteerd.
Veiligheidsmaatregelen
ACXF55-27161.indb 32
ACXF55-27161.indb 32 12/2/2019 10:36:08 AM
12/2/2019 10:36:08 AM
Pagina: 32
33
Nederlands
1. Installatie (Ruimte)
•Producten met brandbare koelmiddelen
moeten in overeenstemming met
de minimum ruimteafmetingen Amin
(m2) genoemd in tabel A van de
installatiehandleiding worden geïnstalleerd.
•Als ter plekke wordt bijgevuld, moet het
effect van het verschil in leidinglengte op
het vullen met koelmiddel worden bepaald,
gemeten en vastgelegd.
•Zorg ervoor dat de installatie van leidingen
zo kort mogelijk wordt gehouden. Vermijd
het gebruik van gedeukte leidingen en pas
geen scherpe bochten toe.
•Zorg ervoor dat het leidingwerk beschermd
is tegen fysieke beschadiging.
•Het moet voldoen aan de nationale
gasvoorschriften en lokale wet- en
regelgeving. De betreffende autoriteiten
moeten worden geïnformeerd conform alle
van toepassing zijnde voorschriften.
•Zorg ervoor dat mechanische verbindingen
toegankelijk zijn voor onderhoud.
•Daar waar mechanische ventilatie vereist is,
moeten de ventilatieopeningen vrij worden
gehouden van belemmeringen.
•Volg de voorzorgsmaatregelen op van #12
en voldoe aan de nationale voorschriften als
u het product afdankt.
Neem altijd contact op met uw gemeente
voor de juiste behandeling.
2. Onderhoud
2-1. Onderhoudspersoneel
•Het systeem wordt geïnspecteerd, periodiek
bewaakt en onderhouden door opgeleid
en gecertificeerd onderhoudspersoneel in
dienst van de gebruiker of verantwoordelijke
partij.
•Zorg ervoor dat de hoeveelheid koelmiddel
in overeenstemming is met de afmetingen
van de ruimte waarin de onderdelen die
koelmiddel bevatten zijn gemonteerd.
•Zorg ervoor dat bij het vullen geen
koelmiddel lekt.
•Elke bevoegde persoon die werkt aan
een koelcircuit of het openmaakt, moet
een op dat moment geldig certificaat
hebben van een door de bedrijfstak
goedgekeurde beoordelingsinstantie,
die de deskundigheid erkent veilig om te
kunnen gaan met koelmiddelen conform
een door de bedrijfstak goedgekeurde
beoordelingsspecificatie.
•Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd
zoals door de fabrikant van de apparatuur is
aanbevolen. Onderhoud en reparatie waarbij
de hulp van ander deskundig personeel
nodig is, moet worden uitgevoerd onder
toezicht van iemand die deskundig is in het
werken met brandbare koelmiddelen.
•Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd
zoals door de fabrikant is aanbevolen.
Veiligheidsmaatregelen
ACXF55-27161.indb 33
ACXF55-27161.indb 33 12/2/2019 10:36:08 AM
12/2/2019 10:36:08 AM
Pagina: 33
34
Veiligheidsmaatregelen
2-2. Werkzaamheden
•Voordat er begonnen wordt met werk aan
systemen met brandbare koelmiddelen zijn
er veiligheidscontroles nodig om het risico
op ontbranding te minimaliseren. Voor
reparaties aan het koelsysteem moeten
de voorzorgsmaatregelen in #2-2 tot #2-8
worden opgevolgd, voordat het werk aan het
systeem wordt uitgevoerd.
•Werk moet volgens een gecontroleerde
procedure worden uitgevoerd om het risico
te minimaliseren dat een brandbaar gas
of damp aanwezig is terwijl het werk wordt
uitgevoerd.
•Alle onderhoudspersoneel en anderen
die in de buurt werken, moeten worden
ingelicht over de aard van het werk dat
wordt uitgevoerd en er moet toezicht worden
gehouden.
•Vermijd het werken in beperkte ruimten.
Zorg er altijd voor dat er minimaal 2 meter
veiligheidsruimte is vanaf de apparatuur
of een vrije ruimte met een straal van
tenminste 2 meter.
•Draag de juiste beschermingsmiddelen
inclusief ademhalingsbescherming als de
omstandigheden dit vereisen.
•Houd alle ontstekingsbronnen en hete
metalen oppervlakken uit de buurt.
2-3. Controle op de aanwezigheid van
koelmiddel
•De ruimte moet voor en tijdens het werk
worden gecontroleerd met een geschikte
detector voor koelmiddel om ervoor te
zorgen dat de monteur op de hoogte is van
een mogelijk brandbare atmosfeer.
•Zorg ervoor dat de gebruikte
detectieapparatuur voor lekkages geschikt
is voor gebruik met brandbare koelmiddelen,
d.w.z. vonkvrij, goed afgedicht of intrinsiek
veilig.
•Als er lekkage is opgetreden, moet de ruimte
onmiddellijk worden geventileerd en moet u
aan de kant blijven waar de wind vandaan
komt en uit de buurt van de lekkage.
•Als er lekkage is opgetreden, moet u
personen waarschuwen die zich bevinden
aan de kant waar de wind naartoe gaat, het
gevaarlijke gebied onmiddellijk afzetten en
onbevoegd personeel uit de buurt houden.
2-4. Aanwezigheid van een
brandblusser
•Als er werk aan de koelapparatuur of
bijbehorende onderdelen moet worden
uitgevoerd waarbij warmte vrijkomt, moet
er direct geschikt brandblusmateriaal
beschikbaar zijn.
•Er moet een poeder- of CO2-brandblusser
aanwezig zijn in het gebied waar gevuld
wordt.
2-5. Geen ontstekingsbronnen
•Iemand die werk uitvoert aan een
koelsysteem waarbij leidingwerk betrokken
is dat brandbaar koelmiddel bevat of heeft
bevat, mag niet op een zodanige manier
ontstekingsbronnen gebruiken dat dit kan
leiden tot risico’s op brand of explosie. Bij
het uitvoeren van zulke werkzaamheden
mag niet gerookt worden.
•Alle mogelijke ontstekingsbronnen, inclusief
roken, moeten voldoende ver weg blijven
van de plaats van installatie, reparatie of
verwijdering zolang er brandbaar koelmiddel
kan ontsnappen naar de omliggende ruimte.
•Voordat het werk plaatsvindt, moet de ruimte
rond de apparatuur worden onderzocht om
zeker te zijn dat er geen brandgevaar of
ontstekingsrisico’s zijn.
•Er moeten “Niet roken”-borden worden
geplaatst.
2-6. Geventileerde ruimte
•Zorg ervoor dat het gebied in de open lucht
is of dat het voldoende geventileerd wordt
voordat u het systeem openmaakt of werk
uitvoert waarbij warmte vrijkomt.
•Tijdens de periode dat het werk wordt
uitgevoerd, moet voortdurend in zekere mate
geventileerd worden.
•De ventilatie moet eventueel vrijgekomen
koelmiddel veilig verspreiden en bij voorkeur
het naar buiten afvoeren in de buitenlucht.
ACXF55-27161.indb 34
ACXF55-27161.indb 34 12/2/2019 10:36:08 AM
12/2/2019 10:36:08 AM
Pagina: 34
35
Nederlands
2-7. Controles van de koelapparatuur
•Als elektrische onderdelen worden
uitgewisseld, moeten deze geschikt zijn voor
hun doel en de juiste specificatie hebben.
•De onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant
moeten te allen tijde worden opgevolgd.
•Bij twijfel kunt u contact opnemen met de
technische dienst van de fabrikant voor hulp.
•De volgende controles moeten worden
uitgevoerd bij installaties die brandbare
koelmiddelen gebruiken.
-De werkelijke hoeveelheid koelmiddel
moet in overeenstemming zijn met de
afmetingen van de ruimte waarin de
onderdelen die koelmiddel bevatten zijn
gemonteerd.
-De ventilatieapparatuur en uitlaten werken
afdoende en zijn niet geblokkeerd.
-Als een indirect koelcircuit wordt
toegepast, moet het secundaire circuit
worden gecontroleerd op de aanwezigheid
van koelmiddel.
-Markeringen op de apparatuur moeten
zichtbaar en leesbaar blijven. Markeringen
en aanduidingen die onleesbaar zijn
moeten worden gecorrigeerd.
-Koelleidingen of onderdelen moeten op
een plaats worden geïnstalleerd waar
het onwaarschijnlijk is dat deze worden
blootgesteld aan stoffen die onderdelen
die koelmiddel bevatten corroderen,
tenzij die onderdelen zijn gemaakt van
materialen die corrosiebestendig zijn of
goed worden beschermd tegen corrosie.
2-8. Controles van elektrische
apparaten
•Bij reparatie en onderhoud aan elektrische
onderdelen moeten veiligheidscontroles en
procedures voor inspectie van onderdelen
worden uitgevoerd.
•De eerste veiligheidscontroles houden onder
andere in dat:
-De condensatoren ontladen zijn; dit moet
op een zodanig veilige manier gebeuren
dat er geen vonken ontstaan.
-Er geen elektrische onderdelen en
bedrading zijn die onder spanning
staan tijdens het vullen, terugwinnen of
doorspoelen van het systeem.
-Er doorlopend verbinding met de aarde is.
•De onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant
moeten te allen tijde worden opgevolgd.
•Bij twijfel kunt u contact opnemen met de
technische dienst van de fabrikant voor hulp.
•Als er een storing is die de veiligheid in
gevaar brengt, mag er geen elektrische
voeding worden aangesloten op het circuit,
totdat de storing voldoende is verholpen.
•Als de storing niet onmiddellijk kan
worden verholpen maar het nodig is dat
de apparatuur blijft werken, moet er een
afdoende tijdelijke oplossing worden
gebruikt.
•De eigenaar van de apparatuur moet worden
ingelicht, zodat alle partijen hierover zijn
geïnformeerd.
Veiligheidsmaatregelen
ACXF55-27161.indb 35
ACXF55-27161.indb 35 12/2/2019 10:36:08 AM
12/2/2019 10:36:08 AM
Pagina: 35
36
Veiligheidsmaatregelen
3. Reparatie aan afgedichte
onderdelen
•Tijdens reparaties aan afgedichte
onderdelen moeten alle elektrische
voedingen worden losgekoppeld van de
apparatuur waaraan gewerkt wordt, voordat
afdekkingen e.d. worden verwijderd.
•Als het absoluut noodzakelijk is dat er tijdens
het onderhoud een elektrische voeding
is naar de apparatuur, dan moet er een
doorlopend werkende vorm van lekdetectie
worden aangebracht op het meest kritische
punt om te waarschuwen voor mogelijk
gevaarlijke situaties.
•In het bijzonder moet er aandacht worden
besteed dat bij werkzaamheden aan
elektrische onderdelen de behuizing
niet zodanig wordt gewijzigd dat het
beschermingsniveau wordt aangetast.
Dit houdt ook in schade aan kabels,
overmatig aantal aansluitingen, niet originele
aansluitklemmen, schade aan afdichtingen,
onjuist aanbrengen van doorvoeringen, enz.
•Zorg ervoor dat de apparatuur stevig
gemonteerd is.
•Zorg ervoor dat afdichtingen of
afdichtingsmateriaal niet zodanig is
verweerd dat ze niet langer geschikt zijn om
het binnendringen van brandbare gassen te
voorkomen.
•Vervangende onderdelen moeten
overeenkomen met de specificaties van de
fabrikant.
OPMERKING: Het gebruik van siliconenkit
kan de effectiviteit van sommige typen
detectieapparatuur voor lekkages negatief
beïnvloeden.
Intrinsiek veilige onderdelen hoeven niet te
worden afgeschermd voordat er aan gewerkt
wordt.
4. Reparaties aan intrinsiek veilige
onderdelen
•Breng niet een permanente inductieve
belasting of belastingscapaciteit aan op het
circuit zonder ervoor te zorgen dat deze niet
de toelaatbare spanning en stroom voor de
gebruikte apparatuur overschrijdt.
•Intrinsiek veilige onderdelen zijn de enige
waaraan gewerkt mag worden in de buurt
van brandbare gassen, terwijl er spanning
op staat.
•De testapparatuur moet de juiste
specificaties hebben.
•Vervang onderdelen alleen met onderdelen
die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
Andere dan de door de fabrikant
voorgeschreven onderdelen kunnen
ontbranding veroorzaken van koelmiddel dat
door een lek in de lucht is terechtgekomen.
5. Bekabeling
•Controleer dat de bekabeling niet wordt
blootgesteld aan slijtage, corrosie,
overmatige druk, trillingen, scherpe
randen of andere negatieve effecten uit de
omgeving.
•De controle moet ook rekening houden met
het effect van veroudering of doorlopende
trillingen van bronnen zoals compressoren
of ventilatoren.
6. Detectie van brandbare
koelmiddelen
•Onder geen enkele omstandigheid mogen
mogelijke ontstekingbronnen worden
gebruikt bij het zoeken naar of detecteren
van lekkages van koelmiddel.
•Een halogenide fakkel (of elke andere
detector met een onafgeschermde vlam)
mag niet worden gebruikt.
ACXF55-27161.indb 36
ACXF55-27161.indb 36 12/2/2019 10:36:08 AM
12/2/2019 10:36:08 AM
Pagina: 36
37
Nederlands
7. De volgende methodes voor
lekdetectie zijn toegestaan voor alle
koelsystemen
•Er mag geen lekkage worden gedetecteerd
bij gebruik van testapparatuur met een
gevoeligheid van 5 gram koelmiddel per jaar
of beter, bij een druk van tenminste
0,25 maal de maximaal toelaatbare druk
(>1,04 MPa, max. 4,15 MPa), bijvoorbeeld
een standaard lekdetector.
•Er kunnen elektronische lekdetectoren
worden gebruikt voor het detecteren van
brandbare koelmiddelen, maar het kan zijn
dat de gevoeligheid niet afdoende is of
opnieuw gekalibreerd moet worden.
(Detectieapparatuur moet worden
gekalibreerd in een ruimte zonder
koelmiddel.)
•Zorg ervoor dat de detector niet een
mogelijke ontstekingsbron is en geschikt is
voor het gebruikte koelmiddel.
•Detectieapparatuur voor lekkages moet
worden ingesteld op een percentage van
de brandbaarheidsgrens-laag van het
koelmiddel en moet worden gekalibreerd op
het gebruikte koelmiddel met toepassing van
het juiste percentage gas (25% maximaal).
•Vloeistoffen voor lekkagedetectie zijn ook
geschikt om met de meeste koelmiddelen
te gebruiken, bijvoorbeeld middelen voor de
bellenmethode of de fluorescentiemethode.
Het gebruik van reinigingsmiddelen met
chloor moet worden vermeden omdat de
chloor kan reageren met het koelmiddel en
de koperen leidingen kan corroderen.
•Als er een lek wordt vermoed, moeten
alle onafgeschermde vlammen worden
verwijderd/gedoofd.
•Als er een lekkage van koelmiddel is
ontdekt waarvoor soldeerwerk nodig is,
moet alle koelmiddel uit het systeem
worden verwijderd of afgescheiden (d.m.v.
afsluitventielen) in een deel van het
systeem dat van het lek verwijderd is. De
voorzorgsmaatregelen in #8 moeten voor
de verwijdering van het koelmiddel worden
opgevolgd.
8. Verwijdering en leegmaken
•Als het koelcircuit moet worden geopend
voor reparaties – of voor andere doeleinden
– moeten de conventionele procedures
worden gebruikt. Het is echter belangrijk dat
de beste methode wordt gebruikt omdat de
brandbaarheid in overweging moet worden
genomen. De volgende procedure moet
worden gevolgd: verwijder koelmiddel ->
spoel het circuit met inert gas -> leegmaken
-> spoel met inert gas -> open het circuit
door zagen of solderen.
•De vulling van koelmiddel moet worden
opgevangen in de juiste cilinders voor
terugwinning.
•Het systeem moet worden gespoeld met
OFN om de unit veilig te maken.
•Het kan zijn dat dit proces een paar keer
moet worden herhaald.
•Voor deze taak mag geen perslucht of
zuurstof worden gebruikt.
•Het doorspoelen moet worden uitgevoerd
door het vacuüm in het systeem met
zuurstofvrije stikstof (OFN) op te heffen en
door te gaan met vullen tot de bedrijfsdruk
is bereikt, daarna naar de buitenlucht te
ventileren en tenslotte een vacuüm te
trekken.
•Dit proces moet worden herhaald tot er geen
koelmiddel meer in het systeem is.
•Als het systeem voor de laatste keer
met OFN is gevuld, moet het worden
doorgespoeld tot atmosferische druk, zodat
de werkzaamheden plaats kunnen vinden.
•Deze uitvoering is absoluut cruciaal als er
gesoldeerd moet worden aan de leidingen.
•Zorg ervoor dat de uitlaat van de
vacuümpomp niet dichtbij een mogelijke
ontstekingsbron is en dat er ventilatie
aanwezig is.
OFN = distikstof, een type inert gas.
Veiligheidsmaatregelen
ACXF55-27161.indb 37
ACXF55-27161.indb 37 12/2/2019 10:36:08 AM
12/2/2019 10:36:08 AM
Pagina: 37
38
Veiligheidsmaatregelen
9. Vulprocedures
•In aanvulling op de normale vulprocedures
moeten de volgende voorschriften worden
opgevolgd.
-Zorg ervoor dat er geen vervuiling van
verschillende koelmiddelen optreedt bij
het gebruik van de vulapparatuur.
-Slangen of leidingen moeten zo kort
mogelijk zijn om de hoeveelheid
koelmiddel die het bevat te minimaliseren.
-De cilinders moeten op de juiste positie
worden gezet in overeenstemming met de
instructies.
-Zorg ervoor dat het koelsysteem geaard is
voordat het systeem met koelmiddel wordt
gevuld.
-Breng labels aan op het systeem als
het compleet gevuld is (tenzij ze reeds
aanwezig zijn).
-Er moet heel goed voor worden gezorgd
dat het koelsysteem niet te veel gevuld
wordt.
•Voordat het systeem opnieuw wordt gevuld,
moet een druktest met OFN worden
uitgevoerd (zie punt 7).
•Het systeem moet worden getest op
lekkages na het vullen maar voor de
inbedrijfstelling.
•Voordat de locatie wordt verlaten, moet er
nog een vervolgtest op lekkage worden
uitgevoerd.
•Bij het vullen en aftappen van koelmiddel
kan er een gevaarlijke situatie ontstaan
door opbouw van elektrostatische lading.
Om brand of explosie te voorkomen moet
statische elektriciteit tijdens de overdracht
afgevoerd worden door aarding en
verbinding van houders en apparatuur vóór
het vullen/aftappen.
10. Buitenbedrijfstelling
•Voordat deze procedure wordt uitgevoerd,
is het essentieel dat de monteur volledig
bekend is met de apparatuur en alle details.
•Het is een aanbevolen goede werkwijze
dat alle koelmiddelen veilig worden
teruggewonnen.
•Voordat de taak wordt uitgevoerd, moet er
een monster van de olie en het koelmiddel
worden genomen, indien er een analyse
nodig is om het teruggewonnen koelmiddel
te kunnen hergebruiken.
•Het is essentieel dat er stroom beschikbaar
is voordat de taak wordt uitgevoerd.
a) Zorg ervoor dat u bekend bent met de
apparatuur en zijn werking.
b) Isoleer het systeem elektrisch.
c) Voordat u de procedure gaat uitvoeren,
moet u ervoor zorgen dat:
• er zo nodig apparatuur voor mechanische
bewerking aanwezig is voor het werken
met cilinders met koelmiddel;
• alle persoonlijke beschermingsmiddelen
aanwezig zijn en juist worden gebruikt;
• het terugwinningsproces doorlopend door
een deskundig persoon wordt bewaakt;
• de apparatuur en cilinders voor
terugwinning voldoen aan de van
toepassing zijnde normen.
d) Pomp het koelsysteem zo mogelijk leeg.
e) Als een vacuüm niet mogelijk is, moet
er een verdeelleiding worden gemaakt,
zodat het koelmiddel uit de diverse
onderdelen van het systeem kan worden
verwijderd.
f) Zorg ervoor dat de cilinder op
de weegschaal staat, voordat de
terugwinning plaatsvindt.
g) Start de machine voor terugwinning en
werk volgens de instructies.
h) Vul de cilinders niet te veel. (Niet meer
dan 80% volume gevuld met vloeistof.)
ACXF55-27161.indb 38
ACXF55-27161.indb 38 12/2/2019 10:36:08 AM
12/2/2019 10:36:08 AM
Pagina: 38
39
Nederlands
i) Overschrijd de maximale bedrijfsdruk van
de cilinder niet, zelfs niet tijdelijk.
j) Als de cilinders op de juiste manier zijn
gevuld en het proces klaar is, moeten
de cilinders en apparatuur direct van
de locatie worden afgevoerd en alle
afsluitventielen op de apparatuur worden
gesloten.
k) Teruggewonnen koelmiddel mag niet
worden gebruikt voor vulling van een
ander koelsysteem voordat het is
gereinigd en gecontroleerd.
•Bij het vullen en aftappen van koelmiddel
kan er een gevaarlijke situatie ontstaan
door opbouw van elektrostatische lading.
Om brand of explosie te voorkomen moet
statische elektriciteit tijdens de overdracht
afgevoerd worden door aarding en
verbinding van houders en apparatuur vóór
het vullen/aftappen.
11. Etikettering
•De apparatuur moet worden voorzien van
een label waarop staat dat deze buiten
bedrijf is gesteld en het koelmiddel is
verwijderd.
•Het label moet worden gedateerd en
ondertekend.
•Zorg ervoor dat er op de apparatuur labels
zitten die aangeven dat de apparatuur
brandbaar koelmiddel bevat.
12. Terugwinning
•Bij het verwijderen van koelmiddel uit een
systeem hetzij voor onderhoud dan wel
buitenbedrijfstelling, is een aanbevolen
goede werkwijze dat alle koelmiddel veilig
wordt verwijderd.
•Bij het overbrengen van koelmiddel in
de cilinders moet u ervoor zorgen dat
alleen juiste cilinders voor teruggewonnen
koelmiddel worden gebruikt.
•Zorg ervoor dat het juiste aantal cilinders
beschikbaar is voor het opvangen van de
totale hoeveelheid in het systeem.
•Alle gebruikte cilinders moeten geschikt
zijn voor het teruggewonnen koelmiddel
en worden voorzien van labels voor dat
koelmiddel (d.w.z. speciale cilinders voor de
terugwinning van koelmiddel).
•Cilinders moeten in goede staat verkeren
en voorzien zijn van overdrukklep en
bijbehorende afsluitkleppen.
•Cilinders voor terugwinning moeten leeg zijn
gemaakt en zo mogelijk worden gekoeld
voordat de terugwinning plaatsvindt.
•De terugwinningsapparatuur moet in goede
staat verkeren met een set instructies
voorhanden over de apparatuur en moet
geschikt zijn voor de terugwinning van
brandbaar koelmiddel.
•Daarnaast moet er een set geijkte
weegschalen aanwezig zijn die in goede
staat verkeren.
•Slangen moeten compleet zijn met lekvrije
verbindingskoppelingen en in een goede
staat verkeren.
•Voordat u de terugwinningsapparatuur
gebruikt, moet worden gecontroleerd dat
het in voldoende goede staat verkeert, juist
onderhouden is en dat alle bijbehorende
elektrische onderdelen zijn afgedicht om
ontbranding te voorkomen als er koelmiddel
is vrijgekomen. Neem bij twijfel contact op
met de fabrikant.
•Het teruggewonnen koelmiddel moet
teruggestuurd worden naar de leverancier
van het koelmiddel in de juiste cilinder
en voorzien van het betreffende
afvalverzendformulier.
•Meng koelmiddelen niet in de
terugwinningsunits en zeker niet in cilinders.
•Als compressoren of compressorolie moet
worden verwijderd, moet u ervoor zorgen dat
ze op een acceptabel niveau zijn geleegd,
zodat zeker is dat er geen brandbaar
koelmiddel bij het smeermiddel aanwezig is.
•Dit proces van leegmaken moet worden
uitgevoerd voordat de compressor naar de
leverancier wordt teruggezonden.
•Om dit proces te versnellen mag
alleen elektrische verwarming op de
compressorbehuizing worden gebruikt.
•Als de olie uit een systeem wordt afgetapt,
moet dit veilig gebeuren.
Veiligheidsmaatregelen
ACXF55-27161.indb 39
ACXF55-27161.indb 39 12/2/2019 10:36:08 AM
12/2/2019 10:36:08 AM
Pagina: 39
40
Het gebruik
Indicator
To adjust airflow direction
Richting Van De Luchtstroom Aanpassen
AIR SWING
In verticale
richting
In horizontale
richting
(CS-TZ60/71WKEW)
•Verstel de klep niet met de hand.
POWER
TIMER
To adjust airflow direction
Richting Van De Luchtstroom Aanpassen
AIR SWING
In verticale
richting
(CS-TZ20/25/35/42/50WKEW,
CS-RZ20/25/35/50WKEW, CS-MTZ16WKE)
In verticale richting:
•Verstel de klep niet met de hand.
In
horizontale
richting
In horizontale richting:
•In horizontale richting is
het handmatig instelbaar
zoals aangegeven.
Om de ingestelde temperatuur snel te bereiken
•Deze functie stopt automatisch na 20 minuten.
POWERFUL
VENTILATORSNELHEID:
•Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator
automatisch aangepast, in overeenstemming met
de bedrijfsmodus.
STILLE:
•Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van de
luchtstroom.
Om de VENTILATORSNELHEID en de STILLE
stand aan te passen
FAN SPEED/
AUTO
FAN QUIET
CS-TZ60/71WKEW
TIMER
OFF
TIMER
ON
FAN SPEED/
QUIET
Deze toets
wordt in
normaalbedrijf
niet gebruikt.
Indrukken om de
standaardinstelling van
de afstandsbediening
te herstellen.
CS-TZ20/25/35/42/50WKEW
CS-RZ20/25/35/50WKEW
CS-MTZ16WKE
Indrukken
om de functie
draadloos
LAN IN/UIT
te schakelen.
TIMER
FAN SPEED/
QUIET
ACXF55-27161.indb 40
ACXF55-27161.indb 40 12/2/2019 10:36:08 AM
12/2/2019 10:36:08 AM
Pagina: 40
41
Nederlands
Lees “Meer weten...” voor meer informatie.
Opmerking
SLEEP
,
POWERFUL POWERFUL
,
FAN SPEED/
•Kan tegelijkertijd worden geselecteerd.
•Kan in alle standen worden geactiveerd.
•Kan worden uitgeschakeld door de
betreffende knop weer in te drukken.
•KRACHTIG, STIL en
VENTILATORSNELHEID kunnen niet
tegelijkertijd worden geselecteerd.
Maximaal comfort terwijl u slaapt
•Deze functie zorgt voor een comfortabele omgeving terwijl u slaapt. Het past tijdens de
ingeschakelde tijd automatisch de temperatuur aan op het slaappatroo.
•Het controlelampje van de binnenunit dimt als deze functie ingeschakeld is. Dit gebeurt niet
als de helderheid van het controlelampje al gedimd is.
•Deze functie is geïntegreerd met de inschakeltimer (0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 uur).
•Deze functie kan samen met de timer worden ingesteld. Als dit samen met de UIT-timer
wordt gebruikt, krijgt de slaapfunctie prioriteit.
•Deze functie kan worden uitgeschakeld door de betreffende knop in te drukken totdat de
slaaptimer 0.0h heeft bereikt.
SLEEP
•Voor het instellen van de draadloze LAN-module, zie de handleiding met
instellingsinstructies.
App Installation
Verbinden met het netwerk
De Timer Instellen
•Druk als u de AAN- of UIT-timer wilt
uitschakelen op TIMER
ON of TIMER
OFF en selecteer
respectievelijk of en druk daarna op
CANCEL
.
•Als de timer is uitgeschakeld, handmatig
of als gevolg van een stroomstoring,
kunt u de timer herstellen door TIMER
ON
respectievelijk TIMER
OFF te selecteren door op
of te drukken en daarna op SET
te
drukken.
•De dichtstbijzijnde timerinstelling wordt
weergegeven en wordt in volgorde
ingeschakeld.
•De timer-functie baseert op de, op de
afstandsbediening ingestelde, uurtijd
en wordt, eenmaal geprogrammeerd,
dagelijks herhaald. Zie de snelstartgids
voor het instellen van de klok.
Er zijn 2 sets AAN- en UIT-timers beschikbaar voor het IN- of UIT-schakelen van de unit op
verschillende vooraf ingestelde tijden.
Het
gebruik
TIMER
OFF
TIMER
ON
3
1 2
Stel de timer in op
ON of OFF
Voorbeeld:
UIT om 22:00
•Bij elke keer
indrukken: OFF
TIMER
OFF
Stel de tijd in
Bevestig
2
SET
1
2
3
(sluit de instelling)
ACXF55-27161.indb 41
ACXF55-27161.indb 41 12/2/2019 10:36:09 AM
12/2/2019 10:36:09 AM
Pagina: 41
42
Meer weten...
Temperatuurinstelling voor energiebesparing
Gebruik van de unit binnen het aanbevolen temperatuurbereik kan energie besparen.
VERWARMEN : 20,0 °C ~ 24,0 °C / 68 °F ~ 75 °F.
KOELEN : 26,0 °C ~ 28,0 °C / 79 °F ~ 82 °F.
Richting van de luchtstroom
In de stand KOELEN/DROGEN:
Als AUTO is ingesteld, zwenkt de luchtklep automatisch omhoog/omlaag of links/rechts
(afhankelijk van toepasbaarheid van de functie).
In de modus VERWARMEN:
Als AUTO is ingesteld, is de horizontale luchtklep in een vooraf bepaalde positie
aangebracht. De verticale luchtklep (afhankelijk van toepasbaarheid van de functie) zwenkt
links/rechts, als de temperatuur stijgt.
Automatische herstartfunctie
Als na een stroomstoring de stroom weer wordt hersteld, dan zal de unit na enige tijd
automatisch herstarten met de vorige bedrijfstoestand en richting van de luchtstroom.
•Deze functie is niet van toepassing als de TIMER is ingesteld.
Bedieningsstand
•Het is mogelijk de binnenunits individueel of tegelijkertijd te laten functioneren. De prioriteit
van de werking is aan de unit gegeven, die het eerste ingeschakeld werd.
•Tijdens het bedrijf kunnen de modus VERWARMEN en KOELEN niet tegelijkertijd voor de
verschillende units ingeschakeld worden.
•De powerled knippert om te tonen, dat het binnendeel gereed is voor de verschillende
bedrijfsmodus.
AUTO : Tijdens het bedrijf gaat aanvankelijk het POWER-lampje knipperen.
Enkele •Het apparaat kiest elke 10 minuten een bedrijfsstand, afhankelijk van de
temperatuurinstelling en de kamertemperatuur.
•Het apparaat kiest elke 3 uur een bedrijfsmodus, afhankelijk van de
temperatuurinstelling, buitentemperatuur en de kamertemperatuur.
Meerdere
VERWARMEN : Het POWER-lampje gaat in de beginfase van deze werking knipperen. Het
duurt even voordat de unit opwarmt.
•Voor een systeem waarbij de VERWARMEN-modus is vergrendeld, als
een bedrijfsmodus anders dan VERWARMEN is geselecteerd, stopt de
binnenunit en gaat de POWER-indicator knipperen.
KOELEN : Zorgt voor een efficiënte comfortabele koeling zoals u dat wenst.
DROGEN : Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename
koeling te zorgen.
Enkele Single Split-systeem
Meerdere Multi Split-systeem
ACXF55-27161.indb 42
ACXF55-27161.indb 42 12/2/2019 10:36:10 AM
12/2/2019 10:36:10 AM
Pagina: 42
43
Nederlands
Gebruiksomstandigheden
Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik.
Temperatuur °C (°F)
Binnen Single-split buitenunit *1
Multi-Split buitendeel *2
DBT WBT DBT WBT DBT WBT
KOELEN
Max. 32 (89,6) 23 (73,4) 43 (109,4) 26 (78,8) 46 (114,8) 26 (78,8)
Min. 16 (60,8) 11 (51,8) -10 (14,0) - -10 (14,0) -
VERWARMEN
Max. 30 (86,0) - 24 (75,2) 18 (64,4) 24 (75,2) 18 (64,4)
Min. 16 (60,8) - -15 (5,0) -16 (3,2) -15 (5,0) -16 (3,2)
Temperatuur °C (°F)
Multi-Split buitendeel *3
DBT WBT
KOELEN
Max. 43 (109,4) 26 (78,8)
Min. 16 (60,8) 11 (51,8)
VERWARMEN
Max. 24 (75,2) 18 (64,4)
Min. -10 (14,0) -11 (12,2)
DBT: Droge bolttemperatuur, WBT: Natte bolttemperatuur
*1 CU-TZ20WKE, CU-TZ25WKE, CU-TZ35WKE, CU-TZ42WKE, CU-TZ50WKE, CU-TZ60WKE, CU-TZ71WKE,
CU-RZ20WKE, CU-RZ25WKE, CU-RZ35WKE, CU-RZ50WKE
*2 CU-2Z35TBE, CU-2Z41TBE, CU-2Z50TBE, CU-3Z52TBE, CU-3Z68TBE, CU-4Z68TBE, CU-4Z80TBE, CU-5Z90TBE
*3 CU-2TZ41TBE, CU-2TZ50TBE, CU-3TZ52TBE
Meer
weten...
ACXF55-27161.indb 43
ACXF55-27161.indb 43 12/2/2019 10:36:10 AM
12/2/2019 10:36:10 AM
Pagina: 43
44
Reinigingsinstructies
Voor optimale prestaties moet het apparaat
regelmatig gereinigd worden. Wanneer de unit
vuil is, kan dat leiden tot storingen en zal mogelijk
foutcode “H 99” verschijnen. Vraag advies aan
een officiële dealer.
•Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het
stopcontact, voordat u het apparaat reinigt.
•Raak niet de aluminium vin aan, het scherpe deel
kan letsel veroorzaken.
•Gebruik geen benzeen, verdunner of schuurpoeder.
•Gebruik alleen zeep ( pH 7) of milde
reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
•Gebruik geen water dat warmer is dan 40 °C /
104 °F.
Binnenunit
(De opbouw van de unit kan afhankelijk
van het model variëren)
AUTO
OFF/ON
Aluminium vin
Voorpaneel
Luchtfilter
Luchtreinigingsfilter
(CS-TZ20/25/35/42/50WKEW,
CS-RZ20/25/35/50WKEW,
CS-MTZ16WKE)
Binnenunit
Veeg de unit zachtjes af met een
zachte, droge doek.
Spiralen en ventilatoren moeten
periodiek door een erkende dealer
worden gereinigd.
Buitenunit
Ruim vuil op dat rond de unit ligt.
Verwijder een eventuele
verstopping van de afvoerpijp.
Luchtreinigingsfilter
Luchtreinigingsfilter
(Per model kan de
installatieplek variëren.)
•Het luchtreinigingsfilter mag niet gewassen
worden.
•Vervang beschadigde filters.
CS-TZ20/25/35/42/50/60/71WKEW,
MTZ16WKE - Onderdeelnr.: CZ-SA31P
(elke 2 jaar vervangen).
CS-RZ20/25/35/50WKEW
- Onderdeelnr.: CZ-SA32P
(elke 10 jaar vervangen).
Luchtreinigingsfilter
(CS-TZ60/71WKEW)
Luchtfilter
Eens per 2 weken
•Was/spoel de filters voorzichtig
met water om schade aan het
oppervlakte van de filters te
voorkomen.
•Droog de filters goed in de schaduw, uit de buurt
van vuur of direct zonlicht.
•Vervang beschadigde filters.
Luchtfilter verwijderen Luchtfilter bevestigen
In het apparaat plaatsen
Voorpaneel
Was het voorzichtig af en droog het.
Verwijdering van het voorpaneel
1 Breng boven
het horizontale
niveau.
2 Trek omhoog.
Horizontaal
Goed afsluiten
AUTO
OFF/ON
1 Houd
horizontaal.
2 Laat het overeenkomen
en druk in.
3 Sluiten.
4 Druk aan weerszijden en in het midden van
het voorpaneel.
ACXF55-27161.indb 44
ACXF55-27161.indb 44 12/2/2019 10:36:10 AM
12/2/2019 10:36:10 AM
Pagina: 44
45
Nederlands
Problemen oplossen
De volgende symptomen geven niet een defect aan.
Symptoom Oorzaak
De POWER-indicator knippert voordat de unit
wordt ingeschakeld.
• Dit is een initiële stap tijdens de voorbereiding voor werking
wanneer de ON timer is ingeschakeld.
Wanneer de ON-timer ingeschakeld is, start het
apparaat eventueel (tot 35 minuten) vóór het eigenlijke
geprogrammeerde tijdpunt, om op tijd de gewenste
temperatuur te bereiken.
Het POWER-lampje knippert in de stand
VERWARMEN zonder toevoer van warme lucht (en
gesloten luchtklep).
• De unit staat in de ontdooistand (en AIR SWING
(Luchzwenking) is ingesteld op AUTO).
Het POWER-lampje knippert en stopt bij het
starten van de stand KOELEN/DROGEN.
• Het systeem is vergrendeld en werkt alleen in de stand
VERWARMEN.
TIMER-indicator is altijd aan. • Nadat de timer is ingesteld, worden de instellingen dagelijks
uitgevoerd.
Het apparaat begint pas na enkele minuten
vertraging nadat het opnieuw is opgestart.
• De vertraging dient ter bescherming van de compressor van
de unit.
Koeling/Verwarmingscapaciteit is minder bij de
laagste instelling voor de ventilatorsnelheid.
• De lage ventilatorsnelheid geeft prioriteit aan geruisarme
werking, dus koeling/verwarmingscapaciteit kan minder
zijn (afhankelijk van de omstandigheden). Laat de
Ventilatorsnelheid toenemen als u de capaciteit wilt laten
toenemen.
De binnenventilator stopt af en toe tijdens
verwarmen.
• Onbedoeld koelen voorkomen.
De binnenventilator stopt af en toe wanneer de
ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch.
• Zo verdrijft u de omgevingsgeur.
De lucht stroomt zelfs nog verder nadat het bedrijf
reeds gestopt is.
• Extractie van de resterende warmte uit de binnenunit
(hoogstens 30 seconden).
De ruimte heeft een vreemde geur. • Dit is mogelijk een geur van vochtigheid die afkomstig is van
de muur, het tapijt, meubels of kleding.
Krakend geluid tijdens bedrijf. • Temperatuurveranderingen veroorzaken expansie of
contractie van het apparaat.
Tijdens werking klinkt er geluid van stromend water. • Stromend koelmiddel in het apparaat.
Er komt damp uit de binnenunit. • Condensatie door koelproces.
Er komt water/stoom uit de buitenunit. • In de leidingen vindt condensatie of verdamping plaats.
Verkleuring van kunststof onderdelen. • Verkleuring is afhankelijk van het materiaaltype van de
kunststof onderdelen en wordt versneld bij blootstelling aan
warmte, zonlicht, UV-straling of omgevingsfactoren.
De led van draadloos LAN blijft AAN terwijl de unit
is uitgezet.
• De LAN-verbinding van de unit met de router is
ingeschakeld.
Controleer het volgende voordat u een onderhoudsmonteur belt.
Symptoom Controleer
De stand VERWARMEN/KOELEN werkt niet goed. • Stel de temperatuur correct in.
• Sluit alle deuren en ramen.
• Maak de filters schoon of vervang ze.
• Verwijder elke obstructie bij de lucht in- en uitlaatopingen.
Luidruchtig tijdens werking. • Controleer of de unit is geinstalleerd op een helling.
• Sluit het voorpaneel correct.
Afstandsbediening werkt niet. (De display is gedimd
of het transmissiesignaal is zwak.)
• Plaats de batterijen correct.
• Vervang zwakke batterijen.
Het apparaat werkt niet. • Controleer of de stroomonderbreker ontkoppeld is.
• Controleer of de timers zijn ingesteld.
Het apparaat ontvangt geen signaal van de
afstandsbediening.
• Controller, of de ontvanger niet geblokkeerd wordt.
• Het een en ander fluorescerend licht kan eventueel de
signaalzender storen. Vraag advies aan een officiële dealer.
Reinigingsinstructies
/
Problemen
oplossen
ACXF55-27161.indb 45
ACXF55-27161.indb 45 12/2/2019 10:36:12 AM
12/2/2019 10:36:12 AM
Pagina: 45
46
Problemen oplossen
Als...
■ De afstandsbediening ontbreekt of er is een storing opgetreden
AUTO
OFF/ON
(De opbouw
van de unit kan
afhankelijk van het
model variëren)
1.Het frontpaneel omhoog brengen.
2.Druk een keer op de knop om het apparaat te gebruiken in de modus
AUTO.
3.Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 1 pieptoon hoort, laat
de knop dan los om de krachtige modus KOELEN te gebruiken.
4.Herhaal stap 3. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u
2 pieptonen hoort, laat de knop dan los om de krachtige modus
VERWARMEN te gebruiken.
5.Nogmaals op de knop drukken om het apparaat uit te schakelen.
■ De controlelampjes zijn te helder
•Om het helderheid van het scherm te dimmen kunt u 5 seconden ingedrukt houden.
■ Uitvoeren van een seizoensinspectie na langdurig buiten gebruik zijn
•Controleer de batterijen van de afstandsbediening.
•Controleer dat er geen belemmering is rond de luchtinlaat en luchtuitlaat.
•Gebruik de AUTO OFF/ON-knop om de modus KOELEN/VERWARMEN te selecteren.
Na 15 minuten looptijd is het volgende temperatuurverschil tussen inlaat- en uitlaatlucht
normaal:
KOELEN: ≥ 8 °C / 14,4 °F VERWARMEN: ≥ 14 °C / 25,2 °F
■ De units zullen langere tijd niet worden gebruikt.
•Schakel de modus VERWARMEN gedurende 2 – 3 uur in. Dit is een manier om vocht dat
is achtergebleven in de interne onderdelen grondig te verwijderen en schimmelgroei te
voorkomen.
•Schakel de voeding uit en ontkoppel.
•Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.
OMSTANDIGHEDEN WAARIN U HULP MOET INROEPEN
SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT EN TREK DE STEKKER UIT HET
STOPCONTACT en raadpleeg een bevoegde handelaar, onder de volgende
omstandigheden:
•Een abnormaal lawaai tijdens de werking.
•Water of vreemde deeltjes zijn in de afstandsbediening binnengedrongen.
•Er lekt water uit de binnenunit.
•De zekering springt regelmatig uit.
•De stroomdraad wordt onnatuurlijk warm.
•De schakelaars of knoppen werken niet zoals het hoort.
ACXF55-27161.indb 46
ACXF55-27161.indb 46 12/2/2019 10:36:12 AM
12/2/2019 10:36:12 AM
Pagina: 46
47
Nederlands
Opvragen van foutcodes
Gebruik de afstandsbediening om de foutcode op te vragen, als de unit stopt en het controlelampje van
de TIMER knippert.
Houd de knop 5
seconden ingedrukt
Druk 5 seconden
lang op de knop
om de controle te
stoppen
1
3
Houd de knop ingedrukt
totdat u een pieptoon hoort
en noteer de foutcode
Schakel de eenheid uit en
deel de foutcode mee aan de
geautoriseerde leverancier
2
4
TIMER
OFF
TIMER
ON
• Bij bepaalde fouten moet u, als er 4 pieptonen klinken bij het opstarten, de unit opnieuw opstarten met
beperkte functies.
Weergave
diagnose
Afwijking/beveiligingssysteem
H 00 Geen storing in het geheugen
H 11 Afwijkende communicatie binnen-/buitenunit
H 12 Capaciteit binnenunit niet afgestemd
H 14 Afwijking temperatuursensor luchtinlaat
binnenunit
H 15 Afwijking temperatuursensor compressor
buitenunit
H 16 Afwijking transformator buitenunit
H 17 Afwijking temperatuursensor aanzuig
buitenunit
H 19 Mechanisme ventilatormotor binnenunit
geblokkeerd
H 21 Afwijking in werking vlotterschakelaar
binnenunit
H 23 Afwijking temperatuursensor 1
warmtewisselaar binnenunit
H 24 Afwijking temperatuursensor 2
warmtewisselaar binnenunit
H 25 Afwijking ionisatieapparaat binnenunit
H 26 Afwijking negatieve ionen
H 27 Afwijking luchttemperatuursensor buitenunit
H 28 Afwijking temperatuursensor 1
warmtewisselaar buitenunit
H 30 Afwijking temperatuursensor afvoerleiding
buitenunit
H 31 Afwijking sensor zwembad
H 32 Afwijking temperatuursensor 2
warmtewisselaar buitenunit
H 33 Afwijking verkeerde verbinding binnen-/
buitenunit
H 34 Afwijking temperatuursensor warmtegeleider
buitenunit
H 35 Afwijking tegenstroming water binnen-/
buitenunit
H 36 Afwijking temperatuursensor gasleiding
buitenunit
H 37 Afwijking temperatuursensor vloeistofleiding
buitenunit
H 38 Niet afgestemde binnen-/buitenunit
(merkcode)
H 39 Afwijkende unit of stand-byunits binnen
Weergave
diagnose
Afwijking/beveiligingssysteem
H 41 Afwijkende aansluiting bedrading of leidingen
H 50 Ventilatormotor vergrendeld
H 51 Ventilatormotor vergrendeld
H 52 Afwijking vaststelling links-rechts
eindschakelaar
H 58 Afwijking gassensor binnenunit
H 59 Afwijking eco-sensor
H 64 Afwijking hogedruksensor buitenunit
H 67 Afwijking nanoe
H 70 Afwijking lichtsensor
H 71 Afwijking gelijkstroom koelventilator in
bedieningspaneel
H 72 Afwijking temperatuursensor tank
H 85 Afwijkende communicatie tussen de
binnenunit en de draadloze LAN-module
H 97 Mechanisme ventilatormotor buitenunit
geblokkeerd
H 98 Beveiliging hoge druk binnenunit
H 99 Vorstbescherming binnenunit
F 11 Afwijking schakeling 4-wegklep
F 16 Beveiliging totale stroom
F 17 Afwijking bevriezing stand-byunit binnen
F 18 Afwijking droge circuit geblokkeerd
F 87 Bescherming oververhitting bedieningskast
F 90 Beveiliging circuit vermogensfactorcorrectie
F 91 Afwijking koelcircuit
F 93 Afwijkende omwenteling compressor
buitenunit
F 94 Overshootbeveiliging uitlaatdruk
compressor
F 95 Hogedrukbeveiliging koeling buitenunit
F 96 Oververhittingsbeveiliging
voedingstransistormodule
F 97 Oververhittingsbeveiliging compressor
F 98 Beveiliging totale stroom
F 99 Piekdetectie gelijkstroom (DC) buitenunit
* Sommige foutcodes kunnen niet van toepassing zijn voor uw model. Neem contact op met een erkende
dealer voor meer informatie.
Problemen
oplossen
ACXF55-27161.indb 47
ACXF55-27161.indb 47 12/2/2019 10:36:12 AM
12/2/2019 10:36:12 AM
Pagina: 47
48
Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude
uitrustingen en lege batterijen
Het product is aangegeven met dit symbool. Dit symbool betekent dat elektrische
en elektronische producten niet samen met normaal huishoudelijk afval mag
worden weggegooid.
Probeer niet zelf het systeem te demonteren: demontage van het product en
de andere onderdelen moet door een bevoegde installateur worden uitgevoerd
conform de betreffende plaatselijke en landelijke wetgeving.
Het product en het afval moet worden verwerkt door een gespecialiseerd
verwerkingsbedrijf voor hergebruik, recycling en terugwinning.
Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten
betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet
met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.
Voor een correcte verwerking, inzameling en recyclage van oude producten en
lege batterijen moeten deze naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden
in overeenstemming met uw nationale wetgeving.
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij
tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële
negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders
door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten
en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw
afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden
in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Pb
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact
op met uw dealer voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze
producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten
of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te
verwijderen.
Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool.
In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken
chemische producten vervuld.
Informatie
ACXF55-27161.indb 48
ACXF55-27161.indb 48 12/2/2019 10:36:13 AM
12/2/2019 10:36:13 AM
Pagina: 48
49
Nederlands
WAARSCHUWING
Dit symbool geeft aan dat deze
apparatuur een brandbaar
koelmiddel gebruikt. Als er
koelmiddel lekt en er is een
externe ontstekingsbron
aanwezig, kan dit leiden tot
ontbranding.
Dit symbool geeft aan dat
de bedieningshandleiding
zorgvuldig moet worden
gelezen.
Dit symbool geeft aan dat
onderhoudspersoneel dit
apparaat moet behandelen
zoals aangegeven in de
installatiehandleiding.
Dit symbool geeft aan dat er
informatie is opgenomen in de
bedieningshandleiding en/of de
installatiehandleiding.
Informatie
ACXF55-27161.indb 49
ACXF55-27161.indb 49 12/2/2019 10:36:13 AM
12/2/2019 10:36:13 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Panasonic CU-TZ50WKE.

Stel een vraag over de Panasonic CU-TZ50WKE

Heb je een vraag over de Panasonic CU-TZ50WKE en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Panasonic CU-TZ50WKE. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Panasonic CU-TZ50WKE zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.