Panasonic CS-E21NKEW handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Panasonic CS-E21NKEW. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Panasonic
  • Product: Airco
  • Model/naam: CS-E21NKEW
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Roemeens, Pools, Hongaars, Portugees, Turks, Grieks, Kroatisch, Bulgaars

Inhoudsopgave

Pagina: 51
52
Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonicairconditioner
INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE
FREE-MULTI SYSTEEM 52
GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN 53
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 54~55
AFSTANDSBEDIENING 56~58
BINNENUNIT 59
PROBLEMEN OPLOSSEN 60
INFORMATIE 61
SNELLE GIDS ACHTERKLEP
OPMERKING: De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het
daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd ter verbetering.
FREE-MULTI SYSTEEM
Opgepast
NANOE-G
werkingen kunnen zelfs worden geactiveerd wanneer de air conditioner uit staat. In deze staat, als de nanoe-G
indicator eenmaal AAN is, zal de unit werken met AUTO ventilatie en airswing. Deze functie kan echter niet geactiveerd
worden of wordt gedeactiveerd, indien een ander binnenapparaat de verwarmingsmodus activeert.
DEFINITIE
Free-multi systemen spaart ruimte, omdat hierbij verschillende binnendelen op een enkel buitendeel aangesloten kunnen worden.
Kamer A
Kamer A
Kamer B
Kamer B
Kamer C
Kamer C
Multi-Split buitendeel
Multi-Split buitendeel
BINNENUNIT
BINNENUNIT
• Het is mogelijk de binnenunits individueel of tegelijkertijd te laten functioneren. De prioriteit wordt gegeven aan de bedrijfsmodus
van die unit, die het eerste ingeschakeld werd.
• Tijdens het bedrijf kunnen de verwarmings- en koelmodus niet tegelijkertijd voor de verschillende eenheden ingeschakeld worden.
De powerled knippert om te tonen, dat het binnendeel gereed is voor de verschillende bedrijfsmodus.
Multi-Split buitendeel
(CU-2E15LBE, CU-2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE, CU-4E27CBPG)
* Opmerking: Raadpleeg voor een complete productcombinatie de catalogus.
Pagina: 52
NEDERLANDS
53
GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN
Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik
Single-Split buitenunit (CU-E7NKE, CU-E9NKE, CU-E12NKE, CU-E15NKE, CU-E18NKE, CU-E21NKE)
Temperatuur (°C)
Binnen Buiten
*DBT *WBT *DBT *WBT
KOELEN
Max. 32 23 43 26
Min. 16 11 5 4
VERWARMEN
Max. 30 - 24 18
Min. 16 - -5 -6
OPMERKING: • Dit model is niet geschikt voor 24 uur non-stop bedrijf in de verwarmingsmodus bij temperaturen beneden
-5°C. Wanneer de buitentemperatuur beneden -5°C is en u dit model buiten de bovengenoemde omstandigheden gebruikt,
kan het buitenunit bevriezen en ter beveiliging uitschakelen.
Multi-Split buitendeel (CU-2E15LBE, CU-2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE, CU-4E27CBPG)
Temperatuur (°C)
Binnen
Buiten Buiten
CU-2E15LBE, CU-2E18LBE,
CU-4E27CBPG
CU-3E18LBE, CU-4E23LBE
*DBT *WBT *DBT *WBT *DBT *WBT
KOELEN
Max. 32 23 43 26 46 26
Min. 16 11 16 11 -10 -
VERWARMEN
Max. 30 - 24 18 24 18
Min. 16 - -10 -11 -15 -16
* DBT: Droge bolttemperatuur
* WBT: Natte bolttemperatuur
Single-Split buitenunit (CU-E7NKE-3, CU-E9NKE-3, CU-E12NKE-3)
Temperatuur (°C)
Binnen Buiten
*DBT *WBT *DBT *WBT
KOELEN
Max. 32 23 43 26
Min. 16 11 5 4
VERWARMEN
Max. 30 - 24 18
Min. 16 - -15 -16
OPMERKING: • Dit model is niet geschikt voor 24 uur non-stop bedrijf in de verwarmingsmodus bij temperaturen beneden
-15°C. Wanneer de buitentemperatuur beneden -15°C is en u dit model buiten de bovengenoemde omstandigheden
gebruikt, kan het buitenunit bevriezen en ter beveiliging uitschakelen bij -18°C.
Pagina: 53
54
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Houd u aan de volgende instructies zodat persoonlijk
letsel, bij u of bij iemand anders, of materiële schade wordt
voorkomen.
Onjuiste bediening wegens het niet opvolgen van de
instructies kan leiden tot letsel of schade, waarvan de ernst
wordt geclassificeerd zoals hieronder is aangegeven:
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor de dood
of ernstig letsel.
OPGEPAST
OPGEPAST
Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor letsel of
schade aan eigendommen.
De op te volgen instructies worden aangeduid met de
volgende symbolen:
Dit symbool verwijst naar een handeling die
VERBODEN is.
Deze symbolen verwijzen naar handelingen die
VERPLICHT zijn.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
BINNENUNIT EN BUITENUNIT
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door
personen (kinderen inbegrepen) met verminderde
fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of
zonder ervaring of kennis, tenzij onder toezicht
van of na instructie door een persoon die voor
hun veiligheid verantwoordelijk is. Pas op, dat
kinderen niet met het apparaat spelen.
Vraag advies aan een geautoriseerde dealer
of gespecialiseerde vakman, wanneer de unit
schoongemaakt, gerepareerd, geïnstalleerd,
verwijderd of opnieuw geïnstalleerd moet worden.
Onjuiste installatie en behandeling zal lekkage,
een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.
Vraag een officiële dealer of specialist advies over
het gebruik van een bepaald type koelmiddel.
Het gebruik van een ander koelmiddel dan wordt
opgegeven kan leiden tot beschadiging van het
product, openbarsten van leidingen en letsel, enz.
Installeer de unit niet in een ruimte waar
explosie- of brandgevaar kan ontstaan. Houdt u
zich niet aan deze instructie, dan kan dat brand
tot gevolg hebben.
Steek niet uw vingers of een voorwerp
in de binnen- of buitenunit van de
airconditioner, draaiende delen kunnen
letsel veroorzaken.
Raak de buitenunit niet aan tijdens onweer, het
zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
Stel het apparaat niet voor lange tijd direct bloot
aan koude lucht. Dit om overmatige afkoeling te
vermijden.
Ga niet op het apparaat zitten of staan,
omdat u per ongeluk zou kunnen
vallen.
AFSTANDSBEDIENING
Laat peuters en jonge kinderen niet met de
afstandsbediening spelen om te voorkomen dat
zij de batterijen per ongeluk doorslikken.
STROOM TOEVOER
Voorkom oververhitting of
brand, gebruik niet een
snoer waarin wijzigingen zijn
aangebracht of dat uit meerdere
stukken is samengesteld of een
verlengsnoer of een snoer van
onbekende herkomst.
Om oververhitting, brand of elektrische schokken
te voorkomen:
• Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde
stopcontact.
• Bedien het apparaat niet met natte handen.
• Laat geen knikken in het stroomsnoer komen.
• Werk niet met de unit en stop deze ook niet
door de stekker in te steken of juist uit te
trekken.
Luchtinlaat
Luchtinlaat
Luchtuitlaat
Luchtuitlaat
Luchtuitlaat
Luchtuitlaat
Luchtinlaat
Luchtinlaat
Buitenunit
Stroom
Toevoer
Binnenunit
Afstandsbediening
Pagina: 54
NEDERLANDS
55
OPGEPAST
OPGEPAST
BINNENUNIT EN BUITENUNIT
Was de interne unit niet met water, benzeen,
thinner of schuurpoeder om schade en roest bij
de unit te vermijden.
Deze stoffen mogen niet gebruikt worden voor
tere apparatuur, voedsel, dieren, planten,
versieringen of andere objecten. Doet u dit wel,
dan kan dit leiden tot verslechtering van de
kwaliteit.
Voorkom dat een eventuele brand wordt
aangewakkerd, gebruik geen apparatuur die
brand kan veroorzaken, vóór de luchtuitlaat.
Stel planten of ook huisdieren niet direct bloot
aan de luchtstroming om letsel te voorkomen.
Raak de scherpe aluminiumvin niet
aan; scherpe delen kunnen blessures
veroorzaken.
Schakel de binnenunit niet in wanneer u de vloer
in de was zet. Lucht het vertrek goed voordat u
de unit inschakelt, wanneer u de vloer in de was
hebt gezet.
Installeer de unit niet in ruimten waar een
oliedamp of rook hangt om schade aan de unit
te voorkomen.
Haal de unit niet uit elkaar om schoon te maken.
Hierdoor voorkomt u letsel.
Stap niet op een bank die niet stevig staat. Zo
voorkomt men letsel.
Zet geen vaas of object met water op de unit.
Water kan de unit binnendringen en de kwaliteit
van de isolatie verslechteren. Dit kan tot een
elektrische schok leiden.
Zet niet in de stand KOELEN/DROGEN lange tijd
een raam of deur open.
Zorg ervoor dat de afvoerslang goed
aangesloten is en houdt de afvoer vrij van goten,
houders en zorg ervoor dat deze niet in water
ondergedompeld wordt om het lekken van water
te voorkomen.
Na een lange periode van gebruik of ook gebruik
met brandbare apparatuur, moet u de ruimte
goed luchten.
Controleer, wanneer u de apparatuur lange tijd
hebt gebruikt, dat het installatierek nog in goede
staat is, zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit
niet kan vallen.
AFSTANDSBEDIENING
Gebruik geen oplaadbare (Ni-Cd) batterijen.
Hierdoor kan de afstandsbediening beschadigd
raken.
Om disfunctie of schade aan de
afstandsbediening te voorkomen:
• Verwijder de batterijen indien het apparaat
gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt.
• Men moet nieuwe batterijen van hetzelfde
type insteken en daarbij de vermelde polariteit
volgen.
STROOM TOEVOER
Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het
stopcontact wilt trekken. Dat kan een elektrische
schok veroorzaken.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
STROOM TOEVOER
Indien het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, een
servicevertegenwoordiger van de fabrikant of
een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om
een mogelijk gevaar te voorkomen.
U wordt ten zeerste geadviseerd de apparatuur
te installeren met een differentieelschakelaar of
een aardlekschakelaar.
Om oververhitting, brand of elektrische schokken
te voorkomen:
• Steek de stekker goed in het stopcontact.
• Men moet het stof op de stekker periodiek
afvegen met een droge doek.
Stop met het gebruiken van het product,
wanneer er een abnormaliteit/storing optreedt en
haal de stekker uit het stopcontact of schakel de
stroomschakelaar en de circuitbreker uit.
(Risico op rook/brand/elektrische schok)
Voorbeelden van abnormaliteit/storing
• De ELCB stopt vaak.
• Men merkt een brandgeur op.
• Er wordt een abnormaal geluid of trilling van
de eenheid opgemerkt.
• Er lekt water uit de binnenunit.
• Stroomsnoer of stekker wordt abnormaal heet.
• Ventilatorsnelheid kan niet geregeld worden.
• De eenheid stopt onmiddellijk met werken,
zelfs als deze ingeschakeld is om te werken.
• De ventilator stopt niet, zelfs niet als de
eenheid stopt met werken.
Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke
leverancier voor onderhoud/reparatie.
Deze apparatuur moet worden geaard om te
voorkomen dat een elektrische schok of brand
ontstaat.
U kunt een elektrische schok voorkomen door
het apparaat uit te schakelen en de stekker uit
het stopcontact te trekken:
- Voordat de apparatuur wordt gereinigd of
nagezien.
- Wanneer de apparatuur lange tijd niet wordt
gebruikt.
- Bij buitengewoon krachtig onweer.
Pagina: 55
56
AUTO
COMFORT
MODE
POWERFUL/
QUIET
TEMP
OFF/ON
TIMER
SET
CANCEL
ON
OFF
1
2
3
AIR SWING
FAN SPEED
MILD DRY
COOLING
SET CHECK CLOCK RESET
AC
RC
MILD
DRY
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ECONAVI
NANOE-G
3
10
6
2
5
1
Display van de
afstandsbediening
9
4
8
7
AFSTANDSBEDIENING
Maximale
afstand: 8m
Sensor en indicator
menselijke activiteit
Indicator
(Groen)
(Groen)
(Oranje)
(Groen)
(Blauw)
(Oranje)
(Groen)
POWER
TIMER
AUTO COMFORT
NANOE-G
POWERFUL
QUIET
Zonlichtsensor en ontvanger afstandsbediening
Druk op de knop van de afstandsbediening
1 HET TOESTEL AAN- OF
UITSCHAKELEN
POWER
• Let s.v.p. goed op de OFF-indicatie op de
afstandsbediening, om te vermijden, dat het apparaat
ongewild start/stopt.
2 DE TEMPERATUUR INSTELLEN
• Instellingsbereik: 16°C ~ 30°C.
• De unit laten werken binnen de aangeraden temperatuur
kan leiden tot energiebesparing.
VERWARMINGSMODUS : 20°C ~ 24°C.
KOELINGSMODUS : 26°C ~ 28°C.
DROOGMODUS : 1°C ~ 2°C onder kamertemperatuur.
3 DE BEDRIJFSMODUS KIEZEN
AUTO MODUS - Voor uw gemak
• Tijdens werkingsmodus flikkert het werkingssignaal.
• Het apparaat kiest elke 10 minuten een bedrijfsstand,
afhankelijk van de temperatuurinstelling en de
kamertemperatuur
(voor het Single-Split systeem).
• Het apparaat kiest elke 3 uur een bedrijfsmodus,
afhankelijk van de ingestelde temperatuur, de buiten- en
de kamertemperatuur
(voor het Multi-Split systeem).
VERWARMINGSMODUS - Genieten van warme lucht
• Het duurt even voordat de eenheid opwarmt. De powerled
knippert tijdens dit proces.
KOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht
• Gebruik gordijnen om zonlicht en warmte van buiten te
weren, om, tijdens de koeling, het energieverbruik te
reduceren.
DROOGMODUS - Drogen van de omgeving
• Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor
een aangename koeling te zorgen.
4 VENTILATIESNELHEID SELECTEREN (5 OPTIES)
FAN SPEED
• Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator
automatisch aangepast, in overeenstemming met de
bedrijfsmodus.
5 RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM AANPASSEN
(5 OPTIES)
AIR SWING
• Hiermee houdt u de kamer geventileerd.
• In de stand COOL/DRY, zwaaien de jaloezieën
automatisch naar links/naar rechts en omhoog/omlaag,
als AUTO is ingesteld.
• In de modus HEAT, als AUTO is ingesteld, zit de
horizontale jaloezie op een vooraf bepaalde positie.
De verticale jaloezie draait naar links/rechts, nadat de
temperatuurt stijgt.
Pagina: 56
NEDERLANDS
57
6 DE LUCHT ZUIVEREN NANOE-G
• Verwijdert/deactiveert schadelijke micro-organismen zoals
virussen, bacteriën, enz.
• Kan ook worden geactiveerd als de unit is uitgeschakeld.
In deze stand kunnen de ventilatorsnelheid en de
spreiding van de lucht niet worden aangepast.
• nanoe-G start automatisch, zodra het unit aangeschakeld
wordt met
OFF/ON
.
7 OM HET VOCHTIGHEIDSNIVEAU TE
VERBETEREN
Single Split-systeem:
• Deze bedieningshandeling maakt de lucht minder droog
en biedt u een comfortabele leefomgeving, alleen in de
stand KOELEN.
• Wanneer u de richting van de verticale luchtstroom instelt
op AUTO, wordt gestopt bij een lagere stand zodat de
koude lucht u niet raakt. U kunt echter de stand van de
lamellen met de hand aanpassen.
Multi Split-systeem:
• Functie niet van toepassing.
8 OVERSCHAKELEN TUSSEN MET KRACHT EN
RUSTIG
POWERFUL/
QUIET
QUIET
POWERFUL NORMAL
POWERFUL SNEL TEMPERATUUR
BEREIKEN
POWERFUL
• Single Split-systeem: Deze functie stopt
automatisch na 20 minuten.
• Multi Split-systeem: Druk nogmaals op de
knop of schakel de unit uit (OFF) als u deze
functie wilt stoppen.
QUIET GENIETEN VAN EEN
STILLE WERKING
QUIET
• Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van
de luchtstroom.
9 10
VOOR ENERGIEBESPARING & COMFORT
LETTEN OP MENSELIJKE AANWEZIGHEID
& ACTIVITEIT EN ZONLICHT
ECONAVI
Om energiebesparing
te optimaliseren
AUTO
COMFORT Voor maximaal comfort AUTO COMFORT
• Wanneer men het apparaat activeert, zal de unit
gedurende 1 minuut met initialiseren beginnen. De ECO-
sensorindicator knippert achtereenvolgens.
• Na initialisatie zal de sensor voor menselijke activiteit
beginnen met het opmerken van het niveau van de
hittebron en de beweging. De unit past de temperatuur en
de luchtstroom aan om u steeds op uw gemak te stellen.
+1 kraan*
+2°C
-1°C
+1°C
+1 kraan
-2°C
-2°C
+0.3°C
Warmtebron & Beweging Normaal
Hoog
Laag
Stand KOELEN/DROOG
Ingestelde temperatuur
Geen
Ingestelde
Ventilatorsnelheid
≤ Middelste
ventilator
VERWARM-INGSMODUS
Ingestelde temperatuur
Ingestelde
Ventilatorsnelheid
* Gedurende de eerste 15 minuten of totdat de ingestelde
temperatuur is bereikt.
• De sensor voor menselijke activiteit zal ook zoeken naar
de ruimte van de hittebron en de beweging in een ruimte.
Indicator menselijke activiteit Warmtebron & Beweging
In linkerruimte van de kamer
In rechterruimte van de kamer
In het middengebied of meerdere
gebieden van de kamer
• De unit zal de hittebron en de hotspot van beweging
bepalen en automatisch de richting van de horizontale
luchtstroom aanpassen of op een vooraf bepaalde positie
vastleggen of naar links/rechts draaien.
Opmerkingsgebied (bovenaanzicht)
7m
120º
• Wanneer handmatige AIR SWING geselecteerd
is, zal de werking als ECONAVI en AUTO COMFORT
geannuleerd worden.
• De sensor voor menselijke activiteit zal misschien
bewegende voorwerpen die meer dan 7 meter zijn verwijderd
of die zich buiten de detectiehoek bevinden, niet detecteren.
• De gevoeligheid van de sensor voor menselijke activiteit
wordt beïnvloed door de plaatsing, de bewegingssnelheid,
het temperatuurbereik, enz. van de binnenunit.
• De sensor voor menselijke activiteit zal misschien:
- Lets dat dezelfde warmte-uitstraling & beweging
heeft als een mens, bijvoorbeeld een huisdier, enz. ten
onrechte waarnemen als ware het een persoon.
- Ten onrechte niet de warmte-uitstraling & beweging
van iemand waarnemen als een persoon zich een
bepaalde tijd niet beweegt.
• Tijdens de werking van ECONAVI neemt de
zonlichtsensor de intensiteit waar van het zonlicht dat
door de vensters naar binnen valt en bepaalt het verschil
tussen zonnige en bewolkte/nachtelijke omstandigheden
en optimaliseert verder de energiebesparing door de
temperatuur aan te passen.
Omgevingsomstandigheden Zonnig
Bewolkt/
Nacht
Zonnig
Bewolkt/
Nacht
Stand KOELEN/DROOG
Ingestelde temperatuur
VERWARM-INGSMODUS
Ingestelde temperatuur
-1°C -1°C
+1°C
ECONAVI inschakelen bij bewolking /’s nachts
ECONAVI inschakelen bij zonneschijn
• In een vertrek zonder venster of met een dik gordijn zal
de zonlichtsensor de omstandigheden beoordelen als
bewolkt/nachtelijk.
Pagina: 57
58
AFSTANDSBEDIENING
DE TIMER INSTELLEN
DE TIMER INSTELLEN
• Er zijn 2 stel AAN- en UIT-timers beschikbaar voor
het IN - of UIT-schakelen van de unit op verschillende
voorafingestelde tijdstippen.
• Stel elk van de timers in door onderstaande
procedures uit te voeren:
ON
OFF
1
Cancel
Cancel
2
TIMER
SET
Stel de timer in op ON of OFF
Stel de
tijd in
Bevestig
• Voorbeeld van toepassing in de woonkamer:
‘s morgens: AAN om 07:00 (Wakker worden)
UIT om 08:00 (Naar het werk)
‘s avonds: AAN om 17:00 (Weer thuis)
UIT om 22:00 (Slapen)
• Druk als u de AAN- of UIT-timer wilt uitschakelen op
ON
of OFF en selecteer respectievelijk of en
druk daarna op CANCEL.
• Als de timer is uitgeschakeld, handmatig of als gevolg
van een stroomstoring, kunt u de timer herstellen door
ON
respectievelijk OFF te selecteren door op of
te drukken en daarna op
SET
te drukken.
• De timer die het eerst in werking zal treden, wordt
weergegeven en wordt vervolgens geactiveerd.
• Wanneer de ON-timer ingeschakeld is, start het
apparaat eventueel (tot 35 minuten) vóór het
eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt, om op tijd de
gewenste temperatuur te bereiken.
• De timer-functie baseert op de, afstandsbediening
ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal
geprogrammeerd, dagelijks herhaald. Voor
het instellen van de uurtijd verwijzen wij naar
Voorbereiding Afstandsbediening op de achterkant
hiervan.
11
Houd deze toets 5 seconden ingedrukt, om de
helderheid van de indicator van het apparaat te
dimmen of te terug te zetten.
12
Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt,
om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen.
13
Druk op deze toets, om de standaardinstelling van
de afstandsbediening terug te zetten.
14 Deze toets wordt in normaalbedrijf niet gebruikt.
OPMERKINGEN
OPMERKINGEN
NANOE-G
,
POWERFUL/
QUIET
,
AUTO
COMFORT
,
ECONAVI
POWERFUL/
QUIET
,
AUTO
COMFORT
,
ECONAVI
• Kan worden geactiveerd in alle standen en kan worden
uitgeschakeld door de betreffende knop weer in te
drukken.
• Kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd.
• Kan niet worden geactiveerd zolang de bedieningshandeling
″MILD DROOG KOELEN″ is geactiveerd.
TIMER
SET
CANCEL
ON
OFF
1 2 3
SET CHECK CLOCK RESET
AC RC
11
12
13
14
Pagina: 58
NEDERLANDS
59
BINNENUNIT
OPGEPAST
•Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact,
voordat u het apparaat reinigt.
•Raak niet de aluminium vin aan, het scherpe deel kan letsel
veroorzaken.
REINIGINGSINSTRUCTIES
REINIGINGSINSTRUCTIES TIP
TIP
• Gebruik geen benzeen, verdunner of schuurpoeder.
• Gebruik alleen zeep ( pH7) of milde
reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
• Gebruik geen water dat warmer is dan 40°C.
• Voer regelmatig schoonmaakwerkzaamheden uit zodat
u er zeker van kunt zijn dat de unit optimaal presteert.
Wanneer de unit vuil is kan een storing ontstaan en zult
u mogelijk foutcode "H99" te zien krijgen. Vraag advies
aan een officiële dealer.
POWER
TIMER
AUTO COMFO
RT
NANOE-
G
POWER
FUL
QUIET
2
8
1
4
9
5
6
7 3
10 nanoe-G-GENERATOR
• Niet aanraken als het apparaat inbedrijf is.
5 SENSOR MENSELIJKE ACTIVITEIT
• Stoot niet tegen de sensor, druk er niet
hard op en duw er niet tegen met een
scherp voorwerp. Dit kan l beschadiging en
storing tot gevolg hebben.
• Plaats niet grote voorwerpen in de buurt
van de sensor en houd verwarmingsunits
of luchtbevochtigers buiten het
detectiegebied van de sensor. Anders zou
dit kunnen leiden tot storing van de sensor.
1 BINNENUNIT
• Veeg de unit zachtjes af met een zachte, droge doek.
2 VOORPANEEL
Verwijder het voorpaneel
• Trek het voorpaneel omhoog, om het te verwijderen.
• Was het voorzichtig af en droog het.
Maak het frontpaneel dicht
2
1 1
1 Druk de beide uiteinden van het frontpaneel naar
beneden en maak het dicht.
2 Druk in het midden van het frontpaneel en maak het
goed dicht.
(CS-XE18NKEW, CS-XE21NKEW, CS-E18NKEW,
CS-E21NKEW)
3 ZONLICHTSENSOR EN ONTVANGER
AFSTANDSBEDIENING
4 ALUMINIUM VIN
5 SENSOR MENSELIJKE ACTIVITEIT
6 JALOEZIE VOOR LUCHTSTROOM IN
HORIZONTALE RICHTING
• Niet handmatig regelen.
7 JALOEZIE VOOR LUCHTSTROOM IN
VERTICALE RICHTING
• Niet handmatig regelen.
8 KNOP AUTO OFF/ON
• Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij
de hand hebt of bij storingen.
Actie Stand
Druk 1 maal op de knop. Automatisch
Houd de knop ingedrukt, totdat u
één pieptoon hoort en laat de knop
vervolgens los.
Bij koelen
Houd de knop ingedrukt, totdat u
één pieptoon hoort en laat de knop
vervolgens los.
Houdt opnieuw ingedrukt, totdat 2
pieptonen te horen zijn, en laat dan los.
Bij verwarmen
Druk op de toets, om uit te schakelen.
9 LUCHTFILTER
• De luchtfilters moeten elke twee weken worden gereinigd.
• Was/spoel de filters voorzichtig met water om schade
aan het oppervlakte van de filters te voorkomen.
• Droog de filters goed in de schaduw, uit de buurt van
vuur of direct zonlicht.
• Vervang beschadigde filters.
10 nanoe-G-GENERATOR
Reinig met een droog wattenstaafje.
• U wordt aangeraden de actieve
nanoe-G-generator elke 6 maanden te
reinigen.
Pagina: 59
60
PROBLEMEN OPLOSSEN
De volgende symptomen geven niet een defect aan.
De volgende symptomen geven niet een defect aan.
SYMPTOOM
SYMPTOOM OORZAAK
OORZAAK
Er komt damp uit de binnenunit. ► • Condensatie door koelproces.
Tijdens werking klinkt er geluid van stromend water. ► • Stromend koelmiddel in het apparaat.
De ruimte heeft een vreemde geur. ► • Dit is mogelijk een geur van vochtigheid die afkomstig is
van de muur, het tapijt, meubels of kleding.
De binnenventilator stopt af en toe wanneer de
ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch.
► • Zo verdrijft u de omgevingsgeuren.
De lucht stroomt zelfs nog verder nadat het bedrijf reeds
gestopt is.
► • Extractie van de resterende warmte uit de binnenunit
(hoogstens 30 seconden).
Het apparaat begint pas na enkele minuten vertraging
nadat het opnieuw is opgestart.
► • De vertraging dient ter bescherming van de compressor
van de unit.
Er komt water/stoom uit de buitenunit. ► • In de leidingen vindt condensatie of verdamping plaats.
TIMER-indicator is altijd aan. ► • Nadat de timer is ingesteld, worden de instellingen
dagelijks uitgevoerd.
POWER-indicator knippert in de stand VERWARMEN
zonder toevoer van warme lucht (en jalouzie isgesloten).
► • De unit staat in de ontdooistand (en AIR SWING
(Luchzwenking) is ingesteld op AUTO).
De binnenventilator stopt af en toe tijdens verwarmen. ► • Onbedoeld koelen voorkomen.
De POWER-indicator knippert voordat de unit wordt
ingeschakeld.
► • Dit is een initiële stap tijdens de voorbereiding voor
werking wanneer de ON timer is ingeschakeld.
Krakend geluid tijdens bedrijf. ► • Temperatuurveranderingen veroorzaken expansie of
contractie van het apparaat.
Twee of meer indicators voor menselijke activiteit gaan
tegelijk aan.
► • Beoordeling van hittebron en bewegingsgebied gaan
voort.
Controleer het volgende voordat u een onderhoudsmonteur belt.
Controleer het volgende voordat u een onderhoudsmonteur belt.
SYMPTOOM
SYMPTOOM CONTROLEER
CONTROLEER
Verwarmings-/Koelingswerking werkt niet efficient. ► • Stel de temperatuur correct in.
• Sluit alle deuren en ramen.
• Maak de filters schoon of vervang ze.
• Verwijder elke obstructie bij de lucht in- en uitlaatopingen.
Luidruchtig tijdens werking. ► • Controleer of de unit is geinstalleerd op een helling.
• Sluit het voorpaneel correct.
Afstandsbediening werkt niet.
(De display is gedimd of het transmissiesignaal is zwak.)
► • Plaats de batterijen correct.
• Vervang zwakke batterijen.
Het apparaat werkt niet. ► • Controleer of de stroomonderbreker ontkoppeld is.
• Controleer of de timers zijn ingesteld.
Het apparaat ontvangt geen signaal van de
afstandsbediening.
► • Controller, of de ontvanger niet geblokkeerd wordt.
• Het een en ander fluorescerend licht kan eventueel de
signaalzender storen. Vraag advies aan een officiële
dealer.
De unit stopt en de TIMER-indicator knippert.
Laat de foutcode verschijnen met behulp van de afstandsbediening.
TIMER
SET
CANCEL
ON
OFF
1 2 3
SET CHECK CLOCK RESET
AC RC
1 Houd de knop
5 seconden
ingedrukt.
3 Druk op de knop
om de controle
te stoppen.
2 Houd de knop
ingedrukt totdat u een
pieptoon hoort en
noteer de foutcode.
Opmerking:
• Bij bepaalde fouten kunt u
de unit opnieuw opstarten
met beperkte functies, er
klinken dan 4 piepgeluiden
bij het opstarten.
4 Schakel de eenheid uit en deel de foutcode mee aan de geautoriseerde leverancier.
Pagina: 60
NEDERLANDS
61
INFORMATIE
VOOR SEIZOENSINSPECTIE, NADAT HET APPARAAT
LANG NIET IN GEBRUIK WAS
• Controleer de batterijen van de afstandsbediening.
• Controleer de inlaat- en uitlaatopeningen op obstructies.
• Gebruik de Auto OFF/ON-toets om de koel-/
verwarmingsfunctie te kiezen; na 15 minuten looptijd is het
volgende temperatuurverschil tussen inlaat- en uitlaatlucht
normaal:
Bij koelen: ≥ 8°C Bij verwarmen: ≥ 14°C
BIJ LANGDURIGE INACTIVITEIT
• Schakel de Verwarmingsstand gedurende 2 – 3 uur
in. Dit is een alternatieve manier om vocht dat is
achtergebleven in de interne onderdelen grondig te
verwijderen en schimmelgroei te voorkomen.
• Schakel de voeding uit en ontkoppel.
• Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.
OMSTANDIGHEDEN WAARIN U HULP MOET
INROEPEN
SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT EN TREK DE
STEKKER UIT HET STOPCONTACT en raadpleeg
een bevoegde handelaar, onder de volgende
omstandigheden:
• Een abnormaal lawaai tijdens de werking.
• Water of vreemde deeltjes zijn in de afstandsbediening
binnengedrongen.
• Er lekt water uit de binnenunit.
• De zekering springt regelmatig uit.
• De stroomdraad wordt onnatuurlijk warm.
• De schakelaars of knoppen werken niet zoals het
hoort.
Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege
batterijen
Pb
Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en
elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de
bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/
EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle
middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders
door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen
met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale
wetgeving.
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op
met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.
Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de
Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Panasonic CS-E21NKEW.

Stel een vraag over de Panasonic CS-E21NKEW

Heb je een vraag over de Panasonic CS-E21NKEW en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Panasonic CS-E21NKEW. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Panasonic CS-E21NKEW zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.