P-420 E Minichef + handleiding
Outdoorchef P-420 E Minichef +handleiding

Handleiding voor de Outdoorchef P-420 E Minichef + in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 76 pagina's.

PDF 76 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef P-420 E Minichef +. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Outdoorchef P-420 E Minichef + en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef P-420 E Minichef +. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef P-420 E Minichef + zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Outdoorchef P-420 E Minichef +

Pagina: 1
OUTDOORCHEF.COM 32 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF elektrische kogelbarbecue in gebruik neemt. DE ELEKTRISCHE KOGELBARBECUE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF elektrische kogelbarbecue in gebruik neemt. Het veronachtzamen van de aanwijzingen, de waarschuwingen en de voorzorgsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing kan ernstige of zelfs dodelijke letsels of materiële schade door brand of explosie veroorzaken. 1. Verwarmingsslang 2. Verwisselbare aluminium beschermfolie 3. Warmtereflector 4. Vetopvangschaal 5. Temperatuurregelaar 6. Hoofdschakelaar OPGELET: Elektrische schok Voor dit apparaat gelden de volgende nominale waarden: 220-240 Volt - 50/60Hz Vermogensaanduiding: 1800-2200 W IPX4 Het serienummer en het artikelnummer zijn belangrijk voor een probleemloze afhandeling van vragen, bestellingen van reserveonderdelen en eventuele garantieaanspraken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Ze bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en onderhoud. LOGIN CARD BELANGRIJK: Noteer eerst en vooral het serienummer van uw elektrische kogelbarbecue op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing. U vindt dit nummer op het onderstel van uw barbecue en op de verpakking. Het artikelnummer en de benaming van uw elektrische barbecue vindt u op de welkomstkaart die zich in de documentenmap bevindt. 1 2 3 4 5 6 nl
Pagina: 2
33 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN WAARSCHUWING: • Alleen voor huishoudelijk gebruik. • Deze apparaten kunnen door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt wanneer zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan. • Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet met het apparaat spelen. • Gebruik voor deze barbecue geen houtskool of andere brandbare brandstoffen. Dit kan tot een brand leiden. • Het vuur kan leiden tot een onveilige toestand van de barbecue en deze beschadigen. • De barbecue is uitsluitend bestemd voor gebruik buitenshuis. • Vermijd contact met ontvlambare materialen zoals papier, doekjes, chemicaliën enzovoort op de barbecue en plaats de barbecue niet in de buurt van eenvoudig brandbare voorwerpen zoals gordijnen, scheidingswanden, hout, hooi, droge struiken enzovoort. • Het apparaat alleen conform de gegevens op het typeplaatje aansluiten en gebruiken. • Gebruik het apparaat alleen wanneer het netsnoer, de contactdoos en het apparaat geen beschadigingen vertonen. Voor elk gebruik contro- leren. Sluit altijd het verwarmingselement op de temperatuurregelaar aan voordat u het netsnoer op de contactdoos aansluit. Het teken „UP“ op het verwarmingselement moet hierbij leesbaar zijn. • WAARSCHUWING: Netsnoer niet inklemmen of langs scherpe randen laten lopen en van tijd tot tijd controleren. • Het netsnoer van dit apparaat kan niet worden vervangen. Bij beschadiging van het netsnoer moet het apparaat worden weggegooid. • Controleer altijd of de gebruikte contactdoos over de juiste spanning beschikt (220-240V). De contactdoos moet tevens geschikt zijn voor een installatie met een stroomverbruik van 1800-2200 Watt. • Gebruik de barbecue niet met een temperatuurregelaar met defecte kabel of stekker. • Sluit het apparaat alleen op een geaarde contactdoos aan. • Neem het apparaat niet in gebruik wanneer de contactdoos beschadigd is. • Controleer of er in hetzelfde stroomcircuit geen andere apparaten met een groot stroomverbruik zijn aangesloten wanneer de barbecue in gebruik is. • Trek de stekker na elk gebruik en bij storingen uit de contactdoos. WAARSCHUWING: Trek aan de stekker en niet aan het netsnoer. • Houd het netsnoer uit de buurt van hete onderdelen. • Raak de netstekker niet met natte handen aan. • Gebruik de barbecue uitsluitend op een horizontale en stabiele ondergrond. • Verschuif de barbecue niet wanneer deze in gebruik is. • Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit zonder toezicht achter. • WAARSCHUWING: Delen van de barbecue kunnen zeer heet worden. Houd deze barbecue daarom buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. • Draag beschermende handschoenen bij het aanraken van hete delen. • Het apparaat blijft na het uitschakelen nog lange tijd heet. Pas op dat u zich niet verbrandt en dat u geen voorwerpen op de barbecue legt, er bestaat brandgevaar. • Houd de barbecue op een minimale afstand van 3 meter tot waterbassins, zoals zwembaden of vijvers, zodat de barbecue niet nat kan wor- den gespetterd of in het water kan vallen. • Gebruik de barbecue niet bij regen, omdat deze barbecue een elektrisch apparaat is. • Om gevaar te voorkomen, mogen reparaties aan het apparaat alleen door de klantenservice van officiële handels- of servicepartners worden uitgevoerd. • Alle door de fabrikant geleverde originele delen mogen niet worden veranderd. • Gebruik indien nodig alleen geaarde verlengkabels voor min. 10 A (230 V) stroomsterkte (kabeldiameter min. 1,5 mm) en let erop dat er niemand over deze verlengkabel kan vallen of het apparaat kan omstoten. • Gebruik een zo kort mogelijke verlengkabel. • Sluit nooit 2 of meer verlengkabels op elkaar aan. • Leg het netsnoer nooit op plaatsen waar wordt gelopen. • Barbecue, verwarmingselement en netsnoer bij het reinigen nooit in water of vloeistof onderdompelen: gevaar voor verwondingen, brand en elektrische schokken. • Bij vochtig of nat geworden apparaat direct de netstekker eruit trekken. Niet in het water grijpen. • Trek eerst de netstekker eruit voordat u het verwarmingselement uit de barbecue verwijdert. • Zet de temperatuurregelaar en de hoofdschakelaar ook wanneer u het apparaat kort niet gebruikt op , „O“. • Zet de temperatuurregelaar ook wanneer u het apparaat kort niet gebruikt op . • Tijdens het grillen moet de vetopvangbak altijd in de barbecue zijn geplaatst. • Reinig de vetopvangbak regelmatig.
Pagina: 3
OUTDOORCHEF.COM 34 • Bewaar de barbecue niet buiten. • Laat het apparaat na het grillen volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt. • Gebruik de elektrische barbecue niet als verwarming of voor het drogen van natte kledingstukken. • Gebruik de barbecue niet binnenshuis of voor traditioneel koken. • Als er steekvlam ontstaat, doof het vuur dan niet met water. Schakel de barbecue uit. Trek het netsnoer eruit en wacht totdat de barbecue is afgekoeld. • Gebruik de barbecue alleen op de manier die in deze handleiding wordt beschreven. Alle andere, niet in deze handleiding beschreven toe- passingen kunnen brand, elektrische schokken of andere verwondingen en beschadigingen veroorzaken. • Dit apparaat voldoet aan de technische standaarden en de veiligheidsbepalingen voor elektrische apparaten. • Neem voor een vervangende temperatuurregelaar contact op met uw handelaar. De temperatuurregelaar is speciaal voor deze barbecue ontwikkeld. VOORDEEL VAN DE OUTDOORCHEF ELEKTRISCHE KOGELBARBECUE • Uw OUTDOORCHEF kogelbarbecue is een innovatie op het gebied van een elektrische barbecue. De EASY REFLECT folie zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en maakt indien nodig mogelijk om een barbecuetemperatuur tot 300° C te gebruiken. • Druipend vet en marinaden verdampen op de alu-beschermfolie en verlenen het grillgoed de typische grillsmaak. • Een vervangbare aluminium beschermfolie beschermt de EASY REFLECT tegen afdruipende grilljus • De afdruipende jus van het grillgoed wordt in de vetopvangschaal opgevangen. • Door de traploze warmteregeling kunnen gerechten ook op lage temperaturen gegaard worden (roastbeef, gebraad, enz.) BEDRIJF • Laat de OUTDOORCHEF-elektrische barbecue nooit zonder toezicht achter als hij in gebruik is. • Alle door de fabrikant geleverde originele delen mogen niet gewijzigd worden. • Elke verandering aan de grill kan gevaren veroorzaken. • Controleer kabels, de stekker, de regelaar van het verwarmingselement voor het gebruik op beschadiging en slijtage. • Het gebruik van een verlengkabel wordt niet aanbevolen. Als het gebruik van een verlengkabel niet te vermijden is, gebruik dan de kortst mogelijke verlengkabel. Houd de aansluitingen van de vloer verwijderd en houd ze droog. Laat de kabel niet over de hoeken van het tafelblad hangen, zodat niemand erover kan struikelen of kinderen niet aan het snoer kunnen trekken. Gebruik uitsluitend verlengkabels die voor buitengebruik geschikt zijn. • Bij het eerste gebruik van de barbecue kan er een lichte brandgeur ontstaan. Daarbij verbranden de in het verwarmingselement achtergebleven smeermiddelen. De veiligheid van uw barbecue wordt daardoor niet beïnvloed. • Om een brand of een elektrische schok te vermijden, moet u nieuwe elektrische circuits of stopcontacten altijd door een toegelaten elektricien laten installeren. • Foutief geaarde stopcontacten kunnen een elektrische schok veroorzaken. • Reinig het barbecuerooster en de barbecuekamer na ieder gebruik. • Plaats uw elektrische kogelbarbecue op een effen, stabiel vlak, zodat hij niet kan omvallen. BELANGRIJK: Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtegevoelige of licht ontvlambare voorwerpen. • OUTDOORCHEF-elektrische barbecues zijn niet voorzien voor de montage op vrijetijdswagens, woonwagens en/of boten! • De volledige barbecuekamer verwarmt sterk tijdens het gebruik. Laat de barbecue nooit zonder toezicht achter. Verwijder alle brandbare materialen in een omtrek van 60 cm. • Controleer in de vetdruipschaal voor elk gebruik of er nog vet aanwezig is. Verwijder het vet, zodat geen steekvlam kan ontstaan. • Om een elektrische schok te vermijden, mogen de stekker, het stroomsnoer, het verwarmingselement en de temperatuurregelaar NOOIT ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen. • Houd het elektrisch snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
Pagina: 4
35 • Houd het barbecuevlak vrij van ontvlambare gassen en vloeistoffen zoals benzine, alcohol enz. en andere brandbare materialen. • Tijdens het gebruik moet de grill op een effen en stabiele ondergrond staan, zonder brandbare materialen in de buurt. • Rol het stroomsnoer voor gebruik volledig af. Verhinder dat er contact is tussen het stroomsnoer en de barbecuekamer of het barbecuedeksel. • Reinig alle onderdelen die met levensmiddelen in contact komen. • Verplaats de OUTDOORCHEF elektrische barbecue niet als u aan het barbecuen bent, of als de grill heet is. INBEDRIJFSTELLING • Voor u het apparaat op het stroomnet aansluit, controleert u of de netspanning met de gegevens op het typeplaatje overeenstemmen. • Steek de stroomstekker in een geaard stopcontact (220-240 V). BELANGRIJK: Het stroomsnoer niet inklemmen. Laat de kabel niet han- gen en let erop dat niemand erover kan struikelen. • Deze OUTDOORCHEF-elektrische barbecue is niet geschikt voor commercieel gebruik. VOOR HET GRILLEN • Reinig het grillrooster voor het eerste grillen. • Let erop dat het stroomsnoer niet op een stroomkring aangesloten is. • Let erop dat het stroomsnoer niet met de warme barbecue of met het barbecuedeksel in aanraking komt. • Plaats de vetdruipschaal op de voorziene plaats in de kogel. • Breng de alu-beschermfolie op de EASY REFLECT aan en breng de grill aan. • Vervang de beschermfolie op de EASY REFLECT als deze met vetrestanten bevuild is. • Breng het verwarmingselement aan. Het plaatje „UP‘ (bovenaan) dat zich op het verwarmingselement bevindt, moet leesbaar zijn. Let erop dat de dwarsverbindingen van het verwarmingselement in de overeenkomstige uitsparingen liggen en dat het verwarmingselement compleet vastgeklikt is. • Barbecuerooster aanbrengen. • Deksel aanbrengen. DE TEMPERATUURREGELAAR 0 I : Hoofdschakelaar Positie O / I = Aan- en uitschakelen van de grill ON OFF : Temperatuurregelaar: Positie OFF/ON : Functiekeuzetoetsen : Functiekeuzetoetsen Positie 1 = 70–90° C Positie 2 = 150-170° C Positie 3 = 170-190° C Positie 4 = 230-250° C Positie 5 = 250-280° C Positie 6 = 280-310° C Positie 7 = 310-350° C OPGELET: De functie „7“ mag alleen voor scherp aanbraden gebruikt worden en alleen ZONDER DEKSEL. Bij gesloten deksel kunnen oververhittingen ontstaan. : Controlelampje: • a. Als het controlelampje knippert, warmt de barbecue op. • b. Als het controlelampje constant brandt, heeft de barbecue de gewenste temperatuur bereikt. 1 2 3 4 5 6 7 ON OFF 0 I
Pagina: 5
OUTDOORCHEF.COM 36 BEDIENING VAN DE BARBECUE 1. Controleer of het verwarmingselement juist aangebracht is. 2. Steek de netstekker in een geaard stopcontact. 3. OPGELET: Het apparaat moet via een verliesstroomschakelaar met een nominale fout van maximaal 30 mA aangesloten worden. 4. Zet de hoofdschakelaar op „I“. 5. Zet de temperatuurregelaar op „ON“. 6. De groene controlelamp op stand 1 begint te knipperen en duidt aan dat het verwarmingselement opgewarmd wordt. 7. De gewenste temperaturen op de temperatuurregelaar met de pijltjestoetsen > of < volgens behoefte van stand 1–7 kiezen en met gesloten deksel laten opwarmen, tot het groene controlelampje constant brandt en daarmee aanduidt dat de gewenste temperatuur bereikt is. Het opwarmen duurt ca. 10–15 minuten, volgens de stand, de wind en het weer. 8. Op stand 7 verwarmt de barbecue continu. OPGELET: Op deze positie ALLEEN MET GEOPEND DEKSEL grillen. 9. Wind en weer vereisen mogelijk een aanpassing met behulp van de temperatuurregelaar, om de juiste grilltemperatuur te behouden. TIPS EN TRUCS • Met de elektrische kogelbarbecue van OUTDOORCHEF kunt u barbecuen (met en zonder deksel) en kolken (met deksel). • AANWIJZING: Om een oververhitting te vermijden, mag dit apparaat niet met vaste of flexibele materialen zoals aluminiumschalen, aluminiumfolies of andere hittebestendige materialen afgedekt worden. Het gebruik van dergelijke voorwerpen of materialen op het grillrooster zou de veiligheid van het product verminderen en zou het product sterk kunnen beschadigen. • Met de juiste accessoires hebt u nog meer plezier met uw OUTDOORCHEF. Grillen of kolen: laat uw creativiteit en passie om te experimenteren de vrije loop. • Alle accessoires voor uw barbecue vindt u onder OUTDOORCHEF.COM NA HET GRILLEN • Schakel de temperatuurregelaar op „OFF“. • Zet de hoofdschakelaar op „O“. • Trek de stroomstekker altijd uit als de barbecue niet in gebruik is. Het apparaat is alleen afgekoppeld van het stroomnet als de stroomstekker uitgetrokken is. Trek voor het uittrekken altijd aan de stekker en nooit aan de kabel. • Reinig het grillrooster en de vetdruipschaal na ieder gebruik. Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u deze reinigt. REINIGING • Voor u met de reiniging begint, moet u de temperatuurregelaar op „OFF“ zetten. • Zet de hoofdschakelaar op „O“. • Trek de stroomstekker uit het stopcontact en laat het barbecueapparaat volledig afkoelen. • OPGELET: De grill en de verwarmingselementen met het stroomsnoer nooit in water dompelen of onder stromend water reinigen. Verhinder elk contact van elektrische componenten met water. • De verwarmingselementen slechts met een lichtjes vochtige doek afvegen en met een zachte, droge doek nadrogen. • BELANGRIJK: Gebruik geen scherpe of krassende reinigings- en oplosmiddelen voor de reiniging van de elektrische kogelbarbecue. • Maak het rooster schoon met een messing- of koperborstel (geen stalen borstel). Gebruik nooit scherpe voorwerpen of agressieve reinigingsmiddelen. • Was de vetdruipschaal met zeepwater uit. • Het meeste vet verdampt of druipt op de alu-beschermfolie en wordt zo naar de vetdruipschaal geleid. Vervang daarom de alu-beschermfolie op de EASY REFLECT geregeld, maar uiterlijk als deze met vetrestanten bevuild is. • BELANGRIJK: Een propere alu-beschermfolie werkt onderhitte aanzienlijk in de hand en verbetert zo de barbecueresultaten: • Voor de overige delen en voor een grondigere reiniging, kunt u een nylon spons en wat zeepsop gebruiken om alle losse restanten te verwijderen. U kunt ook een bakovenreiniger gebruiken. • BELANGRIJK: Laat de grill na iedere grondige reiniging op stand 6 goed uitdrogen (uitbranden), aangezien de meeste bakovenreinigers nogal een sterke geur hebben.
Pagina: 6
37 ONDERHOUD • Het stroomsnoer moet regelmatig op tekenen van beschadiging worden gecontroleerd. Het toestel mag niet met een beschadigd stroomsnoer gebruikt worden. • Vervang de alu-beschermfolie op de hittereflector regelmatig, zodat voldoende onderhitte gewaarborgd is en het vet en de restanten beter afgevoerd kunnen worden. • Om corrosieschade te vermijden, moet u alle metaaldelen inoliën voordat u de barbecue opbergt. • Voordat u de barbecue voor langere tijd opbergt, raden wij u aan de metalen delen licht in te vetten om deze te beschermen tegen corrosie. Om opslagvocht te voorkomen, raden wij u aan de afdekhoes na regen te verwijderen. • Afdekkappen zijn verkrijgbaar bij uw grillverdeler. OPSLAG EN/OF NIET GEBRUIKT Als u de OUTDOORCHEF elektrische kogelbarbecue niet gebruikt, zet de hoofdschakelaar dan op „O“ (uit). Trek het stroomsnoer uit het stopcontact en bewaar het snoer binnen. AFVOER Versleten apparaten kunnen bij een verkooppunt gratis afgegeven worden voor een vakkundige afvalverwijdering. Apparaten met een gevaarlijk defect meteen verwijderen en ervoor zorgen dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Verwijder dit apparaat niet samen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Verwijder afval van deze aard gescheiden, omdat een speciale behandeling nodig is. CONSUMENTENGARANTIE 1. Garantie en verhouding ten opzichte van andere rechten van de koper Met de aankoop van dit OUTDOORCHEF product bij een erkende handelaar krijgt u als private eindklant (consument) een fabrieksgarantie van DKB Household Switzerland AG (“DKB”). De fabrieksgarantie verleent u garantieclaims tegen de garantiegever in overeenstemming met deze overeenkomst. De garantieclaims bestaan hierbij naast uw overige contractuele of wettelijke rechten. Deze overige rechten worden door deze garantie niet uitgesloten of beperkt. Daarom kunt u ook uw andere contractuele of wettelijke claims tegen de desbetreffende verplichte partij indienen. Zo worden bijvoorbeeld claims over- eenkomstig de productaansprakelijkheidswet door deze garantie niet aangetast. Als koper is het voor u ook mogelijk om contractuele garantieclaims tegen uw verkoper in te dienen. Zo kan bijvoorbeeld een mogelijke terug- trekking van de koopovereenkomst alleen tegenover de verkoper en niet in het kader van deze garantie tegenover DKB worden ingediend. 2. Betrokkenen en garantievoorwaarden DKB is de garantiegever. Elke eindklant die een nieuw product in de erkende handel voor private doeleinden aanschaft, heeft recht op garantie. De aankoop wordt aangetoond door overleggen van de aankoopbon. Er is sprake van aankoop voor privégebruik wanneer het product wordt gekocht door een natuurlijke persoon voor doeleinden die overwegend worden geassocieerd met noch commerciële noch zelfstandige beroeps- activiteiten. Bij garantiegevallen moeten garantieclaims binnen twee maanden bij de garantiegever worden ingediend. Anders zijn garantieclaims uitgesloten. Voor duidelijke gebreken begint deze vervaltermijn met de ontvangst van het product. DKB raadt daarom aan het product na ont- vangst direct op gebreken te controleren. 3. Omvang van de garantie De garantie geldt vanaf de aankoopdatum en wordt in de volgende gevallen verstrekt voor zover er geen uitsluiting zoals beschreven bij punt 4 is: • 3 jaar op de geëmailleerde kogel (onderdeel en deksel) tegen doorroesten. • 3 jaar op het geëmailleerde grillrooster tegen doorroesten of doorbranden. • 3 jaar op alle roestvrijstalen delen tegen doorroesten of doorbranden. • Defect aan de emaillering voor het eerste gebruik. • 2 jaar op alle overige fabricage- /materiaalfouten. Niet als gebreken gelden hierbij voor de functie onbelangrijke en voor u als klant te accepteren oneffenheden, kleurverschillen in de emaillering kleinere fouten zoals door de productie veroorzaakte oneffenheden aan de onderste dekselrand of aan de ophangingen. Bij een garantiegeval zal DKB naar eigen goeddunken de beschadigde of defecte onderdelen of het gehele product vervangen. Indien akkoord door de klant kan vervanging ook tegen een vergelijkbaar model van een nieuwer type of een opvolgend model plaatsvinden. Voor zover een gebrek de functionaliteit van het product niet beïnvloed en voor zover dit voor u als klant acceptabel is, kan u in plaats van een reparatie een passende financiële compensatie worden aangeboden. Voor de duur van de garantieafhandeling (controle en eventuele vervanging) kan er van
Pagina: 7
OUTDOORCHEF.COM 38 DKB geen vervangend product of een andere schadevergoeding worden verlangd. De uitvoering van de garantieprestaties veroorzaakt geen verlenging of nieuw begin van de garantietijd. Vervangen onderdelen worden eigendom van DKB. Alleen bij vervanging van het product begint de garantieperiode opnieuw. Verdere vorderingen tegen de garantiegever worden niet gedekt door deze garantie. Uw claims op basis van overige rechtsgronden worden hierdoor echter niet uitgesloten of beperkt (zie ook hierboven bij 1.). 4. Uitsluiting De garantie is in de volgende gevallen uitgesloten: • Gewone slijtage bij reglementair gebruik, met name aan algemene slijtagedelen zoals trechter, brander, thermometer, ontsteking en batterij, elektrode, ontstekingskabel, gasslang, gasdrukregelaar, verwarmingselement, reflector, aluminium beschermfolie, grill- of kolenrooster, aan- steekrooster en kolen-vetopvangbak. • Schade aan de emaillering bij gebruikte apparaten, voorzover het defect niet aantoonbaar voor het eerste gebruik aanwezig was. • Defecten en/of schade op grond van een verkeerd, onvakkundig of niet reglementair gebruik, met name het niet in acht nemen van de ­ gebruiksaanwijzing, de veiligheidsinstructies of de gebruiks/onderhoudsinstructies (zoals gebruik van outdoor-apparaten binnenshuis, ­ beschadigingen door onjuiste montage, ondeskundige reiniging van de geëmailleerde oppervlakken van de trechter of het grillrooster, door het niet uitvoeren van een lekkagetest voor zover in de gebruiksaanwijzing aanbevolen, door gebruik van schadelijke chemicaliën, door ­ oneigenlijk gebruik etc.). • Defecten en/of schade voor zover deze zijn terug te voeren op ingrepen of reparaties door niet door DKB geautoriseerde personen. • Defecten en/of schade door verwoestende weersinvloeden (bijvoorbeeld hagel of blikseminslag). • Defecten en/of schade door moedwillige beschadiging of vanwege opzettelijke of nalatige beschadiging. • Defecten en/of schade die bij het transport naar de koper is ontstaan, voor zover het transport niet door de garantiegever is georganiseerd. • Defecten en/of schade ontstaan door overmacht. • Defecten en/of schade ontstaan als gevolg van slijtage door professioneel gebruik (bijvoorbeeld in hotellerie of gastronomie). 5. Garantieafhandeling Bij garantiegevallen neemt u indien mogelijk meteen contact met ons op of met een erkende handelaar (zie voor een lijst www.outdoorchef.com); vermeld naast uw adres indien mogelijk product/productdeel, aankoopbon, serienummer en artikelnummer (u vindt deze op de gegevenssticker op uw grill (zie daartoe de eerste paragraaf van de gebruiksaanwijzing). Voeg indien mogelijk een foto bij. Ter controle van de garantieclaim over- handigt u het product aan de handelaar of ons (Bring-In-garantie). Bij toegewezen garantiegevallen vergoeden wij de noodzakelijke en vereiste transport en -verzendkosten, anders sturen wij het product op uw kosten terug. Het geregistreerde merk OUTDOORCHEF wordt door de volgende onderneming vertegenwoordigd: DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com * Op onze website vindt u onder OUTDOORCHEF.COM een lijst van verdelers. ** Het serienummer en het artikelnummer vindt u op de gegevenssticker op uw grill (zie daartoe de eerste paragraaf van deze GEBRUIKSAANWIJZING).
Merk:
Outdoorchef
Product:
Barbecues
Model/naam:
P-420 E Minichef +
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Noors, Fins