Outdoorchef Easy Charcoal 570 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef Easy Charcoal 570. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/naam: Easy Charcoal 570
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens

Inhoudsopgave

Pagina: 2
13
DE KOGELBARBECUE
OP HOUTSKOOL
Gebruiksaanwijzing
BELANGRIJK: noteer
als eerste het serienum-
mer van uw houtskool-
kogelbarbecue op de
achterzijde van deze
gebruiksaanwijzing. U
vindt dit nummer op het
onderstel van uw barbe-
cue en op de verpak-
king. Dit serienummer is
belangrijk voor een probleemloze afwikkeling
van vragen, bestellingen van reserveonderdelen
en eventuele garantieaanspraken.
Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.
Hij bevat belangrijke informatie over veiligheid,
gebruik en onderhoud. LET OP: de houtskool-kogel-
barbecue van OUTDOORCHEF mag niet als stook-
plaats worden gebruikt.
Voordelen van OUTDOORCHEF
houtskool-kogelbarbecue
• De OUTDOORCHEF houtskool-kogelbarbecue is
een innovatie op het gebied van houtskoolbarbe-
cuen en daarmee het meest geavanceerde product
in zijn klasse.
• In tegenstelling tot standaard kogelbarbecues is de
OUTDOORCHEF uitgerust met het gepatenteerd
trechtersysteem®
en met een geïntegreerd vetop-
vangreservoir. Deze innovatie in barbecuetechniek
staat garant voor barbecuen op het allerhoogste
niveau, zonder schadelijk en vervelend opvlam-
mend vet.
• Het grillrooster en de trechter vormen een eenheid,
en kunnen daarom tijdens het barcecuen met een
handgreep eenvoudig worden gedraaid. Het te
barbecuen voedsel kan naar keuze indirect of direct
worden gebarbecued zonder dat u iets aan de bar-
becue hoeft te veranderen.
• Dankzij het scharnierende grillrooster en de ope-
ning in de trechter kunt u voor en tijdens het barbe-
cuen makkelijk houtskoolbriketten bijvullen.
• Een extra rand aan het rooster voorkomt dat er bri-
ketten in de kogel vallen.
• De warmte kan probleemloos worden geregeld,
door de luchtgaten in de asopvangbak open of
dicht te schuiven: openen verhoogt de tempera-
tuur en het sluiten verlaagt deze.
• Door het sluiten van de deksel ontstaat er luchtcir-
culatie en kunt u daarom ook bakken.
• Om te voorkomen dat het vlees uitdroogt, kunt u
het lekbakje/stoombakje vullen met water. Tijdens
het barbecuen verdampt dit water. In plaats van
water kunt u ook vruchtensappen of aromatische
houtsoorten als druivenhout, appelhout, hickory of
mesquite toevoegen, zodat er heerlijke aroma’s
ontstaan.
Veiligheidsinstructies
Wanneer u deze veiligheidsinstructies en voorzorgs-
maatregelen niet naleeft, kan dit tot ernstig letsel lei-
den. Lees daarom eerst alle onderstaande instructies
in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u
de barbecue gebruikt.
• Deze barbecue mag alleen buiten worden gebruikt,
nooit in gesloten ruimtes.
• Laat de barbecue tijdens het gebruik nooit zonder
toezicht.
• Plaats de barbecue zo veel mogelijk uit de wind voor-
dat u hem gaat gebruiken.
• Gebruik alleen speciale barbecueaanmaakblokjes en
volg de instructies op de verpakking.
• Gebruik geen vloeistoffen zoals benzine of soortge-
lijke licht ontvlambare vloeistoffen voor het aanste-
ken of opnieuw aansteken van de barbecue.
• Voeg geen aanmaakvloeistof of met aanmaakvloei-
stof doordrenkte briketten toe aan briketten die al
heet of warm zijn.
• Plaats de barbecue op een veilige afstand van 1,5
meter van brandbare materialen.
• Houd kinderen en huisdieren altijd uit de buurt van
de barbecue.
• Barbeceus die uitgerust zijn met zwenkwielen,
mogen niet over een ongelijke ondergrond gereden
worden.
• Verplaats nooit een barbecue wanneer deze in
gebruik is.
• Verwijder as pas wanneer deze volledig afgekoeld is.
• Draag altijd hittebestendige ovenwanten wanneer u
aan het grillen bent of de luchtschuif wilt verstellen.
• Draag passende kleding. Los wapperende mouwen
vatten snel vlam!
Voorbereidingen voor het aansteken
• Plaats de OUTDOORCHEF- barbecue altijd op een
vlakke en veilige ondergrond.
• Zorg ervoor dat de asopvangbak op zijn plaats zit
en dat de bovenste en onderste luchtgaten volle-
dig open staan voordat u de houtskoolbriketten
aansteekt.
• Voor het aansteken van de houtskoolbriketten advi-
seren we gebruik te maken standaard aanmaak-
blokjes met papier in plaats van aanmaakvloeistof.
• Outdoorchef adviseert hoogwaardige kwaliteitsbri-
Manual_Charcoal_2011_Layout 1 14.10.10 14:15 Seite 13
Pagina: 3
14
ketten te gebruiken in plaats van gewone houtskool
om een hoge en constante hitte te bereiken. Bewaar
de briketten bovendien op een droge plaats!
• Voor 11
⁄2 uur barbecuen hebt u ongeveer 1 kg
gewone houtskool of ongeveer 0.5 à 1 kg COCO-
CHEF-briketten nodig.
Aansteken van barbecues met
aansteekrooster
1. Verwijder de inwendige delen van de barbecue
(houtskoolrooster, grillrooster, lekbakje en trech-
ter) zodat er genoeg lucht beschikbaar is en een
optimale brandprestatie wordt gegarandeerd.
2. Plaatsats het kleine aansteekrooster, bedek het
met standaard aanmaakblokjes op het aansteek-
rooster en steek ze aan. Gebruik nooit vloeistoffen
zoals benzine of soortgelijke licht ontvlambare
vloeistoffen. Voeg geen aanmaakvloeistof of met
aanmaakvloeistof doordrenkte briketten toe aan
briketten die al heet of warm zijn.
3. Plaats nu het kolenrooster en bedek dit bij voor-
keur met briketten. Let erop, dat er geen briketten
tegen de kogel aanliggen! Begin pas dan met bar-
becuen!
4. Laat de briketten met geopend deksel ongeveer
30–45 minuten branden tot ze gelijkmatig gloeien
en bedekt zijn met een witte laag. Begin dan pas
met barbecueën.
Aansteken van barbecues zonder aan-
steekrooster
1. Verwijder voor het aansteken de volgende inwen-
dige delen van de barbecue (barbecuerooster,
trechter en opvangbankje), zodat er genoeg lucht
beschikbaar is en een optimale brandprestatie
wordt gegarandeerd.
2. Bedek het kolenrooster met standaard aanmaak-
blokjes en steek ze aan. Gebruik echter nooit
vloeistoffen zoals benzine, spiritus of vergelijkbare
aanmaakvloeistoffen. Voeg geen aanmaakvloei-
stof of met aanmaakvloeistof doordrenkte hout-
skool toe aan al hete of warme houtskool.
3. Bedek de aanmaakblokjes bij voorkeur met briket-
ten. Let erop dat er geen briketten tegen de kogel
aanliggen.
4. Laat de kolen met geopend deksel ongeveer
30–45 minuten branden tot ze gelijkmatig gloeien
en bedekt zijn met een witte laag. Begin dan pas
met barbecueën.
Barbecueën
1. Verspreid vervolgens de hete houtskoolbriketten
zodanig op het houtskoolrooster, dat slechts één
helft van het rooster bedekt is en het lekbakje in het
midden kan worden geplaatst. Eén helft van het
rooster moet onbedekt blijven, zodat u tijdens
het barbecueën:
a) een optimale luchtstroming en maximale hitte
verkrijgt.
b) eenvoudig en snel kunt switchen tussen direct en
indirect barbecueën, door het grillrooster te ver-
draaien.
Indirect: Grill boven het dichte trechterdeel (indi-
rect), om ongezond verbrandend vet te vermijden!
Geschikt voor vrij vet vlees, zoals kip, eend, gema-
rineerd vlees e.d.
Direct: direct boven de open trechter en hete
kolen. Bij voorkeur bij vetarm vlees of aanbraden!
2. Plaats het lekbakje in het midden van het hout-
skoolrooster en vul het met de gewenste vloeistof.
3. Plaats dan pas de trechter en het grillrooster. Zorg
ervoor dat de opening in het rooster overeenkomt
met de opening in de trechter, zodat de twee beu-
gels onder het grillrooster probleemloos in de
daarvoor bestemde gaten van de trechter kunnen
worden gevoegd.
4. Draai de opening van de trechter over de bran-
dende briketten om zo een betere luchtcirculatie in
de barbecue te creëren.
5. U bent nu klaar om te gaan barbecueën! Om de
temperatuurontwikkeling onder controle te hou-
den, moet u voorzichtig doseren. Zorg ervoor dat
de temperatuur niet hoger wordt dan 300°C (626°
F). Door oververhitting kunnen onderdelen van de
barbecue vervormen!
6. Met het opklapbaar grillrooster kunt u makkelijk
houtskoolbriketten bijvullen tijdens het barbe-
cueën. Draai het rooster zodanig dat het opge-
klapte deel zich boven de opening van de trechter
bevindt. Voeg briketten toe en wacht ca. 5–10
minuten met geopend deksel totdat de aangevulde
briketten geheel branden.
Praktische aanwijzingen en tips
• Leg de hete barbecuedeksel niet op het gazon!
Gebruik bij modellen zonder scharnier of steun aan
de deksel de haak die aan de binnenkant van de
deksel is aangebracht. Deze wordt aan de rand van
de onderste barbecueschaal opgehangen.
• Let erop, dat er altijd vloeistof in de vetopvangbak
aanwezig is.
• De hitte kan worden gereguleerd door de onderste
luchtschuif aan de asopvangbak te openen en te
sluiten. Bij het sluiten van de luchtgaten wordt de
hitte gereduceerd. De luchtschuif aan de deksel
moet tijdens het barbecuen altijd open blijven.
• OUTDOORCHEF adviseert de deksel tijden het
barbecuen te sluiten. Door de luchtcirculatie in de
barbecue is de braadtijd zelfs een derde korter in
vergelijking met een conventionele oven.
Manual_Charcoal_2011_Layout 1 14.10.10 14:15 Seite 14
Pagina: 4
15
• Gebruik voor het draaien van vlees, vis, enz. een
voldoende lange vleestang, zodat niet in het pro-
duct geprikt hoeft te worden en het sappig blijft.
Reinigen en onderhoud
• Als u de houtskoolbriketten wilt doven, doet u de
deksel op de kuip en sluit u alle luchtgaten. Gebruik
geen water.
• Verwijder altijd alle asresten voordat u weer gaat
barbecueën.
• Maak de barbecue schoon met een messing of
koperborstel. Gebruik nooit scherpe voorwerpen
(geen staalborstels of agressieve reinigingsmidde-
len). Het lekbakje kan worden schoongemaakt met
een sopje. U kunt ook gebruik maken van de OUT-
DOORCHEF BARBECUEREINIGER.
• Om uw barbecue zo mooi mogelijk te houden en zo
lang mogelijk te kunnen gebruiken, adviseren we u
alle houten delen één maal per jaar met houtolie te
behandelen. Dit voorkomt kromtrekken en scheuren.
• Voor een langere levensduur van uw barbecue,
raden wij u aan, nadat de barbecue is afgekoeld,
om deze met een passende hoes van OUTDOOR-
CHEF te beschermen tegen invloeden van bui-
tenaf. Om een hoge luchtvochtigheid te voorko-
men, raden wij u aan de hoes na een regenbui te
verwijderen.
• Afdekhoezen kunt u aanschaffen via uw dealer.
OUTDOORCHEF BBQ Cleaner – Gebruik:
Draag handschoenen en indien mogelijk een bril. De
barbecue of het accessoire in nog lichtjes warme
toestand grondig insproeien, 15–30 minuten laten
inwerken. Erg vuile oppervlakken een tweede maal
insproeien en grondig met water afspoelen en vervol-
gens afdrogen.
Garantiebepalingen
OUTDOORCHEF biedt een garantie voor gebreken
van onderdelen en de productie- en verwerkingskwa-
liteit, die voor de volgende perioden van toepassing
zijn:
• 3 jaar op geëmailleerde kogels (onderste gedeelte
en deksel) en onderdelen van roestvrij staal
• 2 jaar op alle overige onderdelen
Garantieaanspraken kunnen alleen, met het aankoop-
bewijs, worden ingediend bij de desbetreffendedea-
lers. De garantie bij schade aan de emaillering wordt
slechts binnen een meldingstermijn van 30 dagen
vanaf de aankoopdatum voor 100% aanvaard. Deze
garantie geldt alleen voor nieuwe apparaten die nog
niet eerder werden gebruikt.
Voor de volgende punten wordt geen garantie gege-
ven:
• oneffenheden, minimale afwijkingen en kleurver-
schillen in de emaillering
• defecten, die zijn ontstaan door verkeerd resp.
nalatig gebruik alsmede ondeskundige installatie
• kleurveranderingen evenals roestvorming en een
roestlaagje als gevolg van weersinvloeden of
ondeskundig gebruik van chemische stoffen
• defecten op grond van veranderingen, niet voor
het doel bestemd gebruik of moedwillige bescha-
diging
• defecten, die zijn ontstaan door onvakkundige
onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden
• schade als gevolg van het niet uitvoeren van het
normale routinematige onderhoud
• schade die tijdens het transport is ontstaan
• schade ontstaan door overmacht
• normale slijtage van kolenrooster, grillrooster, ther-
mometer
• met de garantie verband houdende montage- en
transportkosten
• schade ontstaan als gevolg van slijtage door pro-
fessioneel gebruik (hotellerie, gastronomie, bijeen-
komsten, enz.)
OUTDOORCHEF werkt voortdurend aan de ontwikke-
ling en verbetering van zijn producten. OUTDOOR-
CHEF behoudt zich daarom het recht om design en/of
productspecificaties te wijzigen voor zonder vooraf-
gaande aankondiging.
Informatie over de temperatuurindicatie
de thermometer kan een afwijking hebben van +/–
10%.
DEZE GEBRUIKSAANWIJZING MOET DOOR DE
EIGENAAR VAN DE BARCUE WORDEN BEWAARD,
EN OP ELK MOMENT ONDER HANDBEREIK ZIJN!
Gebruiksaawijzing houtskool-kogelbarbecue
2011_Art-Nr 19.100.13
Manual_Charcoal_2011_Layout 1 14.10.10 14:15 Seite 15

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Outdoorchef Easy Charcoal 570.

Stel een vraag over de Outdoorchef Easy Charcoal 570

Heb je een vraag over de Outdoorchef Easy Charcoal 570 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef Easy Charcoal 570. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef Easy Charcoal 570 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.