City Charcoal 420 handleiding
Outdoorchef City Charcoal 420handleiding

Handleiding voor de Outdoorchef City Charcoal 420 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 6 pagina's.

PDF 6 1.1mb
Outdoorchef City Charcoal 420handleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef City Charcoal 420. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Outdoorchef City Charcoal 420 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef City Charcoal 420. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef City Charcoal 420 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Outdoorchef City Charcoal 420

Pagina: 1
13 DE KOGELBARBECUE OP HOUTSKOOL Gebruiksaanwijzing BELANGRIJK: noteer als eerste het serienum- mer van uw houtskool- kogelbarbecue op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing. U vindt dit nummer op het onderstel van uw barbe- cue en op de verpak- king. Dit serienummer is belangrijk voor een probleemloze afwikkeling van vragen, bestellingen van reserveonderdelen en eventuele garantieaanspraken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Hij bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en onderhoud. LET OP: de houtskool-kogel- barbecue van OUTDOORCHEF mag niet als stook- plaats worden gebruikt. Voordelen van OUTDOORCHEF houtskool-kogelbarbecue • De OUTDOORCHEF houtskool-kogelbarbecue is een innovatie op het gebied van houtskoolbarbe- cuen en daarmee het meest geavanceerde product in zijn klasse. • In tegenstelling tot standaard kogelbarbecues is de OUTDOORCHEF uitgerust met het gepatenteerd trechtersysteem® en met een geïntegreerd vetop- vangreservoir. Deze innovatie in barbecuetechniek staat garant voor barbecuen op het allerhoogste niveau, zonder schadelijk en vervelend opvlam- mend vet. • Het grillrooster en de trechter vormen een eenheid, en kunnen daarom tijdens het barcecuen met een handgreep eenvoudig worden gedraaid. Het te barbecuen voedsel kan naar keuze indirect of direct worden gebarbecued zonder dat u iets aan de bar- becue hoeft te veranderen. • Dankzij het scharnierende grillrooster en de ope- ning in de trechter kunt u voor en tijdens het barbe- cuen makkelijk houtskoolbriketten bijvullen. • Een extra rand aan het rooster voorkomt dat er bri- ketten in de kogel vallen. • De warmte kan probleemloos worden geregeld, door de luchtgaten in de asopvangbak open of dicht te schuiven: openen verhoogt de tempera- tuur en het sluiten verlaagt deze. • Door het sluiten van de deksel ontstaat er luchtcir- culatie en kunt u daarom ook bakken. • Om te voorkomen dat het vlees uitdroogt, kunt u het lekbakje/stoombakje vullen met water. Tijdens het barbecuen verdampt dit water. In plaats van water kunt u ook vruchtensappen of aromatische houtsoorten als druivenhout, appelhout, hickory of mesquite toevoegen, zodat er heerlijke aroma’s ontstaan. Veiligheidsinstructies Wanneer u deze veiligheidsinstructies en voorzorgs- maatregelen niet naleeft, kan dit tot ernstig letsel lei- den. Lees daarom eerst alle onderstaande instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de barbecue gebruikt. • Deze barbecue mag alleen buiten worden gebruikt, nooit in gesloten ruimtes. • Laat de barbecue tijdens het gebruik nooit zonder toezicht. • Plaats de barbecue zo veel mogelijk uit de wind voor- dat u hem gaat gebruiken. • Gebruik alleen speciale barbecueaanmaakblokjes en volg de instructies op de verpakking. • Gebruik geen vloeistoffen zoals benzine of soortge- lijke licht ontvlambare vloeistoffen voor het aanste- ken of opnieuw aansteken van de barbecue. • Voeg geen aanmaakvloeistof of met aanmaakvloei- stof doordrenkte briketten toe aan briketten die al heet of warm zijn. • Plaats de barbecue op een veilige afstand van 1,5 meter van brandbare materialen. • Houd kinderen en huisdieren altijd uit de buurt van de barbecue. • Barbeceus die uitgerust zijn met zwenkwielen, mogen niet over een ongelijke ondergrond gereden worden. • Verplaats nooit een barbecue wanneer deze in gebruik is. • Verwijder as pas wanneer deze volledig afgekoeld is. • Draag altijd hittebestendige ovenwanten wanneer u aan het grillen bent of de luchtschuif wilt verstellen. • Draag passende kleding. Los wapperende mouwen vatten snel vlam! Voorbereidingen voor het aansteken • Plaats de OUTDOORCHEF- barbecue altijd op een vlakke en veilige ondergrond. • Zorg ervoor dat de asopvangbak op zijn plaats zit en dat de bovenste en onderste luchtgaten volle- dig open staan voordat u de houtskoolbriketten aansteekt. • Voor het aansteken van de houtskoolbriketten advi- seren we gebruik te maken standaard aanmaak- blokjes met papier in plaats van aanmaakvloeistof. • Outdoorchef adviseert hoogwaardige kwaliteitsbri- Manual_Charcoal_2011_Layout 1 14.10.10 14:15 Seite 13
Pagina: 2
14 ketten te gebruiken in plaats van gewone houtskool om een hoge en constante hitte te bereiken. Bewaar de briketten bovendien op een droge plaats! • Voor 11 ⁄2 uur barbecuen hebt u ongeveer 1 kg gewone houtskool of ongeveer 0.5 à 1 kg COCO- CHEF-briketten nodig. Aansteken van barbecues met aansteekrooster 1. Verwijder de inwendige delen van de barbecue (houtskoolrooster, grillrooster, lekbakje en trech- ter) zodat er genoeg lucht beschikbaar is en een optimale brandprestatie wordt gegarandeerd. 2. Plaatsats het kleine aansteekrooster, bedek het met standaard aanmaakblokjes op het aansteek- rooster en steek ze aan. Gebruik nooit vloeistoffen zoals benzine of soortgelijke licht ontvlambare vloeistoffen. Voeg geen aanmaakvloeistof of met aanmaakvloeistof doordrenkte briketten toe aan briketten die al heet of warm zijn. 3. Plaats nu het kolenrooster en bedek dit bij voor- keur met briketten. Let erop, dat er geen briketten tegen de kogel aanliggen! Begin pas dan met bar- becuen! 4. Laat de briketten met geopend deksel ongeveer 30–45 minuten branden tot ze gelijkmatig gloeien en bedekt zijn met een witte laag. Begin dan pas met barbecueën. Aansteken van barbecues zonder aan- steekrooster 1. Verwijder voor het aansteken de volgende inwen- dige delen van de barbecue (barbecuerooster, trechter en opvangbankje), zodat er genoeg lucht beschikbaar is en een optimale brandprestatie wordt gegarandeerd. 2. Bedek het kolenrooster met standaard aanmaak- blokjes en steek ze aan. Gebruik echter nooit vloeistoffen zoals benzine, spiritus of vergelijkbare aanmaakvloeistoffen. Voeg geen aanmaakvloei- stof of met aanmaakvloeistof doordrenkte hout- skool toe aan al hete of warme houtskool. 3. Bedek de aanmaakblokjes bij voorkeur met briket- ten. Let erop dat er geen briketten tegen de kogel aanliggen. 4. Laat de kolen met geopend deksel ongeveer 30–45 minuten branden tot ze gelijkmatig gloeien en bedekt zijn met een witte laag. Begin dan pas met barbecueën. Barbecueën 1. Verspreid vervolgens de hete houtskoolbriketten zodanig op het houtskoolrooster, dat slechts één helft van het rooster bedekt is en het lekbakje in het midden kan worden geplaatst. Eén helft van het rooster moet onbedekt blijven, zodat u tijdens het barbecueën: a) een optimale luchtstroming en maximale hitte verkrijgt. b) eenvoudig en snel kunt switchen tussen direct en indirect barbecueën, door het grillrooster te ver- draaien. Indirect: Grill boven het dichte trechterdeel (indi- rect), om ongezond verbrandend vet te vermijden! Geschikt voor vrij vet vlees, zoals kip, eend, gema- rineerd vlees e.d. Direct: direct boven de open trechter en hete kolen. Bij voorkeur bij vetarm vlees of aanbraden! 2. Plaats het lekbakje in het midden van het hout- skoolrooster en vul het met de gewenste vloeistof. 3. Plaats dan pas de trechter en het grillrooster. Zorg ervoor dat de opening in het rooster overeenkomt met de opening in de trechter, zodat de twee beu- gels onder het grillrooster probleemloos in de daarvoor bestemde gaten van de trechter kunnen worden gevoegd. 4. Draai de opening van de trechter over de bran- dende briketten om zo een betere luchtcirculatie in de barbecue te creëren. 5. U bent nu klaar om te gaan barbecueën! Om de temperatuurontwikkeling onder controle te hou- den, moet u voorzichtig doseren. Zorg ervoor dat de temperatuur niet hoger wordt dan 300°C (626° F). Door oververhitting kunnen onderdelen van de barbecue vervormen! 6. Met het opklapbaar grillrooster kunt u makkelijk houtskoolbriketten bijvullen tijdens het barbe- cueën. Draai het rooster zodanig dat het opge- klapte deel zich boven de opening van de trechter bevindt. Voeg briketten toe en wacht ca. 5–10 minuten met geopend deksel totdat de aangevulde briketten geheel branden. Praktische aanwijzingen en tips • Leg de hete barbecuedeksel niet op het gazon! Gebruik bij modellen zonder scharnier of steun aan de deksel de haak die aan de binnenkant van de deksel is aangebracht. Deze wordt aan de rand van de onderste barbecueschaal opgehangen. • Let erop, dat er altijd vloeistof in de vetopvangbak aanwezig is. • De hitte kan worden gereguleerd door de onderste luchtschuif aan de asopvangbak te openen en te sluiten. Bij het sluiten van de luchtgaten wordt de hitte gereduceerd. De luchtschuif aan de deksel moet tijdens het barbecuen altijd open blijven. • OUTDOORCHEF adviseert de deksel tijden het barbecuen te sluiten. Door de luchtcirculatie in de barbecue is de braadtijd zelfs een derde korter in vergelijking met een conventionele oven. Manual_Charcoal_2011_Layout 1 14.10.10 14:15 Seite 14
Pagina: 3
15 • Gebruik voor het draaien van vlees, vis, enz. een voldoende lange vleestang, zodat niet in het pro- duct geprikt hoeft te worden en het sappig blijft. Reinigen en onderhoud • Als u de houtskoolbriketten wilt doven, doet u de deksel op de kuip en sluit u alle luchtgaten. Gebruik geen water. • Verwijder altijd alle asresten voordat u weer gaat barbecueën. • Maak de barbecue schoon met een messing of koperborstel. Gebruik nooit scherpe voorwerpen (geen staalborstels of agressieve reinigingsmidde- len). Het lekbakje kan worden schoongemaakt met een sopje. U kunt ook gebruik maken van de OUT- DOORCHEF BARBECUEREINIGER. • Om uw barbecue zo mooi mogelijk te houden en zo lang mogelijk te kunnen gebruiken, adviseren we u alle houten delen één maal per jaar met houtolie te behandelen. Dit voorkomt kromtrekken en scheuren. • Voor een langere levensduur van uw barbecue, raden wij u aan, nadat de barbecue is afgekoeld, om deze met een passende hoes van OUTDOOR- CHEF te beschermen tegen invloeden van bui- tenaf. Om een hoge luchtvochtigheid te voorko- men, raden wij u aan de hoes na een regenbui te verwijderen. • Afdekhoezen kunt u aanschaffen via uw dealer. OUTDOORCHEF BBQ Cleaner – Gebruik: Draag handschoenen en indien mogelijk een bril. De barbecue of het accessoire in nog lichtjes warme toestand grondig insproeien, 15–30 minuten laten inwerken. Erg vuile oppervlakken een tweede maal insproeien en grondig met water afspoelen en vervol- gens afdrogen. Garantiebepalingen OUTDOORCHEF biedt een garantie voor gebreken van onderdelen en de productie- en verwerkingskwa- liteit, die voor de volgende perioden van toepassing zijn: • 3 jaar op geëmailleerde kogels (onderste gedeelte en deksel) en onderdelen van roestvrij staal • 2 jaar op alle overige onderdelen Garantieaanspraken kunnen alleen, met het aankoop- bewijs, worden ingediend bij de desbetreffendedea- lers. De garantie bij schade aan de emaillering wordt slechts binnen een meldingstermijn van 30 dagen vanaf de aankoopdatum voor 100% aanvaard. Deze garantie geldt alleen voor nieuwe apparaten die nog niet eerder werden gebruikt. Voor de volgende punten wordt geen garantie gege- ven: • oneffenheden, minimale afwijkingen en kleurver- schillen in de emaillering • defecten, die zijn ontstaan door verkeerd resp. nalatig gebruik alsmede ondeskundige installatie • kleurveranderingen evenals roestvorming en een roestlaagje als gevolg van weersinvloeden of ondeskundig gebruik van chemische stoffen • defecten op grond van veranderingen, niet voor het doel bestemd gebruik of moedwillige bescha- diging • defecten, die zijn ontstaan door onvakkundige onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden • schade als gevolg van het niet uitvoeren van het normale routinematige onderhoud • schade die tijdens het transport is ontstaan • schade ontstaan door overmacht • normale slijtage van kolenrooster, grillrooster, ther- mometer • met de garantie verband houdende montage- en transportkosten • schade ontstaan als gevolg van slijtage door pro- fessioneel gebruik (hotellerie, gastronomie, bijeen- komsten, enz.) OUTDOORCHEF werkt voortdurend aan de ontwikke- ling en verbetering van zijn producten. OUTDOOR- CHEF behoudt zich daarom het recht om design en/of productspecificaties te wijzigen voor zonder vooraf- gaande aankondiging. Informatie over de temperatuurindicatie de thermometer kan een afwijking hebben van +/– 10%. DEZE GEBRUIKSAANWIJZING MOET DOOR DE EIGENAAR VAN DE BARCUE WORDEN BEWAARD, EN OP ELK MOMENT ONDER HANDBEREIK ZIJN! Gebruiksaawijzing houtskool-kogelbarbecue 2011_Art-Nr 19.100.13 Manual_Charcoal_2011_Layout 1 14.10.10 14:15 Seite 15
Merk:
Outdoorchef
Product:
Barbecues
Model/naam:
City Charcoal 420
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands