City 420 E handleiding
Outdoorchef City 420 Ehandleiding

Handleiding voor de Outdoorchef City 420 E in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 104 pagina's.

PDF 104 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef City 420 E. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Outdoorchef City 420 E en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef City 420 E. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef City 420 E zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Outdoorchef City 420 E

Pagina: 1
25 Gebruiksaanwijzing Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF elektrische kogelbarbecue in gebruik neemt. DE ELEKTRISCHE KOGELBARBECUE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF elektrische kogelbarbecue in gebruik neemt. Het veronachtzamen van de aanwijzingen, de waarschuwingen en de voorzorgsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing kan ernstige of zelfs dodelijke letsels of materiële schade door brand of explosie veroorzaken. 1. Verwarmingsslang 2. Verwisselbare aluminium beschermfolie 3. Warmtereflector 4. Vetopvangschaal 5. Temperatuurregelaar 6. Hoofdschakelaar OPGELET: Elektrische schok Voor dit apparaat gelden de volgende nominale waarden: 230 Volt - 50/60Hz Vermogensaanduiding: 2000 W NL Het serienummer en het artikelnummer zijn belangrijk voor een probleemloze afhandeling van vragen, bestellingen van reserveonderdelen en eventuele garantieaanspraken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Ze bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en onderhoud. LOGIN CARD BELANGRIJK: Noteer eerst en vooral het serienummer van uw elektrische kogelbarbecue op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing. U vindt dit nummer op het onderstel van uw barbecue en op de verpakking. Het artikelnummer en de benaming van uw elektrische barbecue vindt u op de welkomstkaart die zich in de documentenmap bevindt. 1 2 3 4 5 6
Pagina: 2
OUTDOORCHEF.COM 26 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN WAARSCHUWING: • Gebruik voor deze grill geen houtskolen of andere brandstoffen. Dit kan anders een brand veroorzaken. Het vuur kan tot een onzekere gesteldheid van de grill leiden en kan deze beschadigen. • De grill is uitsluitend voor gebruik buiten voorzien. • Vermijd contact met ontvlambare materialen zoals papier, doeken, chemicaliën enz. op de barbecue en plaats de grill niet in de buurt van licht ontvlambare voorwerpen zoals gordijnen, scheidingswanden, hout, hooi, droge struiken enz. • Het apparaat alleen aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. • Gebruik dit apparaat alleen als het stroomsnoer, de contactdoos en het apparaat geen beschadigingen vertonen. Controleer dit voor elk gebruik. Sluit het verwarmingselement altijd op de temperatuurregelaar aan voordat u het stroomsnoer op de contactdoos aansluit. Het teken „UP“ op het verwarmingselement moet daarbij leesbaar zijn. • Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. • Neem het toestel niet in gebruik als de contactdoos beschadigd is. • Let erop dat in dezelfde stroomkring geen andere apparaten met een hoog vermogensgebruik zijn aangesloten als de grill in gebruik is. • Trek de stekker na elk gebruik of bij een fout uit. OPGELET: Trek aan de stekker en niet aan de stroomkabel. • OPGELET: De stroomkabel niet inklemmen of aan scherpe kanten schuren en de kabel van tijd tot tijd controleren. • De stroomkabel van dit apparaat kan niet worden vervangen. Bij beschadiging van de stroomkabel moet het apparaat worden verwijderd. • Houd de stroomkabel uit de buurt van hete delen. • Raak de stroomstekker niet aan met natte handen. • Gebruik de barbecue alleen op een waterpas en stabiel vlak. • Verschuif de barbecue niet wanneer deze in gebruik is. • Laat het apparaat tijdens de werking nooit zonder toezicht achter. • OPGELET: sommige delen van de barbecue worden zeer heet. Houd de barbecue daarom buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. • Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om te vermijden dat ze met het apparaat spelen. • Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die instaat voor hun veiligheid of aanwijzingen ontvangen hebben hoe ze het apparaat moeten gebruiken. • Draag beschermende handschoenen bij het aanraken van hete delen. • Het apparaat blijft na het uitschakelen nog langere tijd hees. Let op voor brandwonden en leg geen voorwerpen op de barbecue, want dit kan brandgevaar veroorzaken. • Blijf met de barbecue op een minimumafstand van 3m tot waterbekkens zoals zwembaden of vijvers, zodat de grill niet natgespat kan worden, of in het water kan vallen. • Gebruik de grill niet bij regen, omdat deze barbecue een elektrisch apparaat is. • Om gevaren te vermijden, mogen reparaties aan het apparaat alleen door de klantendienst van officiële handels- of servicepartners uitgevoerd worden.. • Alle door de fabrikant geleverde originele delen mogen niet gewijzigd worden. • Gebruik indien nodig alleen een geaarde verlengkabel voor min. 10A (230 V) stroomsterkte (kabeldiameter min. 1.5 mm) en let erop dat niemand over de kabel kan struikelen, of dat het apparaat niet omver geduwd wordt. • Gebruik een zo kort mogelijke verlengkabel. • Verbind nooit 2 of meer verlengkabels. • Leg het stroomsnoer niet over weggedeelten. • Het barbecueapparaat, de verwarmingselementen en het stroomsnoer voor het reinigen nooit in water of in een vloeistof onderdompelen: gevaar voor letsels, brand en elektrische schok. • Als het apparaat vochtig of nat geworden is, de netstekker onmiddellijk uittrekken. Grijp nooit in het water. • Voor u het verwarmingselement uit de barbecue demonteert, eerst de stroomstekker uittrekken. • Schakel de temperatuurregelaar en de hoofdschakelaar ook op , „O“ als het apparaat voor korte tijd niet gebruikt wordt. • Schakel de temperatuurregelaar ook op als het apparaat voor korte tijd niet gebruikt wordt. • Tijdens het grillen moet de vetdruipschaal altijd in de barbecue aangebracht zijn. • Reinig de vetdruipschaal geregeld. • Bewaar de barbecue niet buiten. • Laat het apparaat na het grillen volledig afkoelen, voordat u het reinigt of opbergt. • Gebruik de elektrische grill niet als verwarmingsapparaat, of voor het drogen van natte kledingstukken. • Gebruik de barbecue niet in huis of voor het klassieke koken. • Als er een steekvlam ontstaat, blus het vuur dan niet met water. Schakel de grill uit. Trek het stroomsnoer uit en wacht tot de barbecue afgekoeld is.
Pagina: 3
27 • Controleer altijd dat het gebruikte stopcontact de juiste spanning heeft (230 V). Het stopcontact moet bovendien voor een installatie met een vermogensverbruik van 2200 Watt geschikt zijn. • Gebruik de grill uitsluitend zoals in deze handleiding beschreven wordt. Ieder ander gebruik dat niet in deze handleiding beschreven wordt, kan brand, een elektrische schok of andere letsels en beschadigingen veroorzaken. • Dit apparaat voldoet aan de technische norm en aan de veiligheidsbepalingen voor elektrische apparaten. • Gebruik de grill niet met een temperatuurregelaar met defecte kabel of stekker. Wend u voor een vervanging van de temperatuurregelaar tot uw handelaar. De temperatuurregelaar is speciaal voor deze grill ontworpen. VOORDEEL VAN DE OUTDOORCHEF ELEKTRISCHE KOGELBARBECUE • Uw OUTDOORCHEF kogelbarbecue is een innovatie op het gebied van een elektrische barbecue. De EASY REFLECT folie zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en maakt indien nodig mogelijk om een barbecuetemperatuur tot 300° C te gebruiken. • Druipend vet en marinaden verdampen op de alu-beschermfolie en verlenen het grillgoed de typische grillsmaak. • Een vervangbare aluminium beschermfolie beschermt de EASY REFLECT tegen afdruipende grilljus • De afdruipende jus van het grillgoed wordt in de vetopvangschaal opgevangen. • Door de traploze warmteregeling kunnen gerechten ook op lage temperaturen gegaard worden (roastbeef, gebraad, enz.) BEDRIJF • Niet geschikt voor gebruik door kinderen. • Laat de OUTDOORCHEF-elektrische barbecue nooit zonder toezicht achter als hij in gebruik is. • Alle door de fabrikant geleverde originele delen mogen niet gewijzigd worden. • Elke verandering aan de grill kan gevaren veroorzaken. • Controleer kabels, de stekker, de regelaar van het verwarmingselement voor het gebruik op beschadiging en slijtage. • Bij het eerste gebruik van de barbecue kan er een lichte brandgeur ontstaan. Daarbij verbranden de in het verwarmingselement achtergebleven smeermiddelen. De veiligheid van uw barbecue wordt daardoor niet beïnvloed. • Om een brand of een elektrische schok te vermijden, moet u nieuwe elektrische circuits of stopcontacten altijd door een toegelaten elektricien laten installeren. • Foutief geaarde stopcontacten kunnen een elektrische schok veroorzaken. • Het gebruik van een verlengkabel wordt niet aanbevolen. Als het gebruik van een verlengkabel niet te vermijden is, gebruik dan de kortst mogelijke verlengkabel. Houd de aansluitingen van de vloer verwijderd en houd ze droog. Laat de kabel niet over de hoeken van het tafelblad hangen, zodat niemand erover kan struikelen of kinderen niet aan het snoer kunnen trekken. Gebruik uitsluitend verlengkabels die voor buitengebruik geschikt zijn. • Reinig het barbecuerooster en de barbecuekamer na ieder gebruik. • Plaats uw elektrische kogelbarbecue op een effen, stabiel vlak, zodat hij niet kan omvallen. BELANGRIJK: Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtegevoelige of licht ontvlambare voorwerpen. • OUTDOORCHEF-elektrische barbecues zijn niet voorzien voor de montage op vrijetijdswagens, woonwagens en/of boten! • De volledige barbecuekamer verwarmt sterk tijdens het gebruik. Laat de barbecue nooit zonder toezicht achter. Verwijder alle brandbare materialen in een omtrek van 60 cm. • Controleer in de vetdruipschaal voor elk gebruik of er nog vet aanwezig is. Verwijder het vet, zodat geen steekvlam kan ontstaan. • Om een elektrische schok te vermijden, mogen de stekker, het stroomsnoer, het verwarmingselement en de temperatuurregelaar NOOIT ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen. • Houd het elektrisch snoer uit de buurt van hete oppervlakken. • Houd het barbecuevlak vrij van ontvlambare gassen en vloeistoffen zoals benzine, alcohol enz. en andere brandbare materialen. • Tijdens het gebruik moet de grill op een effen en stabiele ondergrond staan, zonder brandbare materialen in de buurt.
Pagina: 4
OUTDOORCHEF.COM 28 • Rol het stroomsnoer voor gebruik volledig af. Verhinder dat er contact is tussen het stroomsnoer en de barbecuekamer of het barbecuedeksel. • Reinig alle onderdelen die met levensmiddelen in contact komen. • Verplaats de OUTDOORCHEF elektrische barbecue niet als u aan het barbecuen bent, of als de grill heet is. INBEDRIJFSTELLING • Voor u het apparaat op het stroomnet aansluit, controleert u of de netspanning met de gegevens op het typeplaatje overeenstemmen. • Steek de stroomstekker in een geaard stopcontact (230 V). BELANGRIJK: Het stroomsnoer niet inklemmen. Laat de kabel niet hangen en let erop dat niemand erover kan struikelen. • Deze OUTDOORCHEF-elektrische barbecue is niet geschikt voor commercieel gebruik. VOOR HET GRILLEN • Reinig het grillrooster voor het eerste grillen. • Let erop dat het stroomsnoer niet op een stroomkring aangesloten is. • Let erop dat het stroomsnoer niet met de warme barbecue of met het barbecuedeksel in aanraking komt. • Plaats de vetdruipschaal op de voorziene plaats in de kogel. • Breng de alu-beschermfolie op de EASY REFLECT aan en breng de grill aan. • Vervang de beschermfolie op de EASY REFLECT als deze met vetrestanten bevuild is. • Breng het verwarmingselement aan. Het plaatje „UP‘ (bovenaan) dat zich op het verwarmingselement bevindt, moet leesbaar zijn. Let erop dat de dwarsverbindingen van het verwarmingselement in de overeenkomstige uitsparingen liggen en dat het verwarmingselement compleet vastgeklikt is. • Barbecuerooster aanbrengen. • Deksel aanbrengen. DE TEMPERATUURREGELAAR 0 I : Hoofdschakelaar Positie O / I = Aan- en uitschakelen van de grill ON OFF : Temperatuurregelaar: Positie OFF/ON : Functiekeuzetoetsen : Functiekeuzetoetsen Positie 1 = 70–90° C Positie 2 = 150-170° C Positie 3 = 170-190° C Positie 4 = 230-250° C Positie 5 = 250-280° C Positie 6 = 280-310° C Positie 7 = 310-350° C OPGELET: De functie „7“ mag alleen voor scherp aanbraden gebruikt worden en alleen ZONDER DEKSEL. Bij gesloten deksel kunnen oververhittingen ontstaan. : Controlelampje: • a. Als het controlelampje knippert, warmt de barbecue op. • b. Als het controlelampje constant brandt, heeft de barbecue de gewenste temperatuur bereikt. 1 2 3 4 5 6 7 ON OFF 0 I
Pagina: 5
29 BEDIENING VAN DE BARBECUE 1. Controleer of het verwarmingselement juist aangebracht is. 2. Steek de netstekker in een geaard stopcontact. 3. OPGELET: Het apparaat moet via een verliesstroomschakelaar met een nominale fout van maximaal 30 mA aangesloten worden. 4. Zet de hoofdschakelaar op „I“. 5. Zet de temperatuurregelaar op „ON“. 6. De groene controlelamp op stand 1 begint te knipperen en duidt aan dat het verwarmingselement opgewarmd wordt. 7. De gewenste temperaturen op de temperatuurregelaar met de pijltjestoetsen > of < volgens behoefte van stand 1–7 kiezen en met gesloten deksel laten opwarmen, tot het groene controlelampje constant brandt en daarmee aanduidt dat de gewenste temperatuur bereikt is. Het opwarmen duurt ca. 10–15 minuten, volgens de stand, de wind en het weer. 8. Op stand 7 verwarmt de barbecue continu. OPGELET: Op deze positie ALLEEN MET GEOPEND DEKSEL grillen. 9. Wind en weer vereisen mogelijk een aanpassing met behulp van de temperatuurregelaar, om de juiste grilltemperatuur te behouden. Tips en trucs • Met de elektrische kogelbarbecue van OUTDOORCHEF kunt u barbecuen (met en zonder deksel) en kolken (met deksel). • AANWIJZING: Om een oververhitting te vermijden, mag dit apparaat niet met vaste of flexibele materialen zoals aluminiumschalen, aluminiumfolies of andere hittebestendige materialen afgedekt worden. Het gebruik van dergelijke voorwerpen of materialen op het grillrooster zou de veiligheid van het product verminderen en zou het product sterk kunnen beschadigen. • Met de juiste accessoires hebt u nog meer plezier met uw OUTDOORCHEF. Grillen of kolen: laat uw creativiteit en passie om te experimenteren de vrije loop. • Alle accessoires voor uw barbecue vindt u onder OUTDOORCHEF.COM NA HET GRILLEN • Schakel de temperatuurregelaar op „OFF“. • Zet de hoofdschakelaar op „O“. • Trek de stroomstekker altijd uit als de barbecue niet in gebruik is. Het apparaat is alleen afgekoppeld van het stroomnet als de stroomstekker uitgetrokken is. Trek voor het uittrekken altijd aan de stekker en nooit aan de kabel. • Reinig het grillrooster en de vetdruipschaal na ieder gebruik. Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u deze reinigt. REINIGING • Voor u met de reiniging begint, moet u de temperatuurregelaar op „OFF“ zetten. • Zet de hoofdschakelaar op „O“. • Trek de stroomstekker uit het stopcontact en laat het barbecueapparaat volledig afkoelen. • OPGELET: De grill en de verwarmingselementen met het stroomsnoer nooit in water dompelen of onder stromend water reinigen. Verhinder elk contact van elektrische componenten met water. • De verwarmingselementen slechts met een lichtjes vochtige doek afvegen en met een zachte, droge doek nadrogen. • BELANGRIJK: Gebruik geen scherpe of krassende reinigings- en oplosmiddelen voor de reiniging van de elektrische kogelbarbecue. • Maak het rooster schoon met een messing- of koperborstel (geen stalen borstel). Gebruik nooit scherpe voorwerpen of agressieve reinigingsmiddelen. • Was de vetdruipschaal met zeepwater uit. • Het meeste vet verdampt of druipt op de alu-beschermfolie en wordt zo naar de vetdruipschaal geleid. Vervang daarom de alu-beschermfolie op de EASY REFLECT geregeld, maar uiterlijk als deze met vetrestanten bevuild is. • BELANGRIJK: Een propere alu-beschermfolie werkt onderhitte aanzienlijk in de hand en verbetert zo de barbecueresultaten: • Voor de overige delen en voor een grondigere reiniging, kunt u een nylon spons en wat zeepsop gebruiken om alle losse restanten te verwijderen. U kunt ook een bakovenreiniger gebruiken. • BELANGRIJK: Laat de grill na iedere grondige reiniging op stand 6 goed uitdrogen (uitbranden), aangezien de meeste bakovenreinigers nogal een sterke geur hebben.
Pagina: 6
OUTDOORCHEF.COM 30 ONDERHOUD • Het stroomsnoer moet regelmatig op tekenen van beschadiging worden gecontroleerd. Het toestel mag niet met een beschadigd stroomsnoer gebruikt worden. • Vervang de alu-beschermfolie op de hittereflector regelmatig, zodat voldoende onderhitte gewaarborgd is en het vet en de restanten beter afgevoerd kunnen worden. • Om corrosieschade te vermijden, moet u alle metaaldelen inoliën voordat u de barbecue opbergt. • Voordat u de barbecue voor langere tijd opbergt, raden wij u aan de metalen delen licht in te vetten om deze te beschermen tegen corrosie. Om opslagvocht te voorkomen, raden wij u aan de afdekhoes na regen te verwijderen. • Afdekkappen zijn verkrijgbaar bij uw grillverdeler. OPSLAG EN/OF NIET GEBRUIKT Als u de OUTDOORCHEF elektrische kogelbarbecue niet gebruikt, zet de hoofdschakelaar dan op „O“ (uit). Trek het stroomsnoer uit het stopcontact en bewaar het snoer binnen. AFVOER Versleten apparaten kunnen bij een verkooppunt gratis afgegeven worden voor een vakkundige afvalverwijdering. Apparaten met een gevaarlijk defect meteen verwijderen en ervoor zorgen dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Verwijder dit apparaat niet samen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Verwijder afval van deze aard gescheiden, omdat een speciale behandeling nodig is. GARANTIEBEPALINGEN 1. Garantie Met de aankoop van uw OUTDOORCHEF product bij een erkende handelaar geniet u naast de productgarantie een fabrieksgarantie van maar liefst 3 jaar van DKB Household Switzerland AG („DKB“) volgens de hierin vermelde bepalingen. De garantie heeft uitsluitend betrekking op het verhelpen van gebreken die bij een reglementair gebruik aantoonbaar toe te schrijven zijn aan materiaal- en of fabricagefouten. 2. Werkwijze Controleer het product onmiddellijk na ontvangst op gebreken en zijn goede werking. Als het gekochte product tegen de verwachtingen in gebreken zou vertonen, volg dan de onderstaande werkwijze (Bring-In Garantie): • Neem binnen de 30 dagen na vaststelling van de fout contact op met uw verdeler / met het product/productdeel, het aankoopbewijs, serienummer en het artikelnummer** • Beschrijf de situatie van het defecte product/productdeel of aan de hand van een foto • Na de controle van het defect door uw handelaar of DKB wordt de gratis garantieprestatie van kracht volgens clausule 3 (onder voorbehoud van de transport- en verzendingskosten die door de particuliere eerste koper worden gedragen). 3. Omvang van de garantie De fabrieksgarantie van DKB begint vanaf de aankoopdatum en geldt voor de particuliere eerste koper. De garantie kan alleen worden ingeroepen onder voorlegging van het originele aankoopbewijs De garantieprestatie gebeurt naar goeddunken van DKB door reparatie, vervanging van defecte onderdelen, vervanging van het product of door een prijsvermindering als de werking van het product niet wordt beïnvloed. Een terugtrekking van het koopcontract op basis van garantiegevallen is uitgesloten. Voor de duur van de reparatie bestaat geen recht op een vervangproduct. De uitvoering van de garantieprestaties veroorzaakt geen verlenging of nieuw begin van de garantietijd. Vervangen onderdelen worden eigendom van DKB. Bij vervanging van het product begint de garantieperiode opnieuw. De garantietermijnen bedragen • 3 jaar op de geëmailleerde kogel (onderdeel en deksel) tegen doorroesten • 3 jaar op het geëmailleerde grillrooster tegen doorroesten of doorbranden • 3 jaar op alle roestvrijstalen delen tegen doorroesten of doorbranden • 2 jaar op alle overige fabricage- /materiaalfouten • De garantie bij schade van de emaillering is alleen gewaarborgd binnen de meldtermijn van 30 dagen na de aankoopdatum. De garantie geldt alleen voor nieuwe apparaten die nog niet werden gebruikt. * Op onze website vindt u onder OUTDOORCHEF.COM een lijst van verdelers. ** Het serienummer en het artikelnummer vindt u op de gegevenssticker op uw grill (zie daartoe DE ELEKTRISCHE KOGELBARBECUE)
Pagina: 7
31 4. Uitsluiting van de garantie Gebreken die geen materiaal- of fabricagefouten zijn in de zin van deze bepalingen, vallen buiten de garantie in de volgende gevallen: • gewone slijtage bij reglementair gebruik • defecten en/of schade op grond van een verkeerd, onvakkundig of niet reglementair gebruik of op grond van een onvakkundige situatie, installatie, montage en reparatie door niet-geautoriseerde personen. • Defecten en/of schade door de niet-naleving van de bedieningshandleiding of van de bedrijfs-/onderhoudsinstructies (zoals beschadigingen door een foutieve montage of door een onvakkundige reiniging van het geëmailleerde oppervlak van de trechter of het grillrooster, het niet uitvoeren van de lekkagetest enz.) • Oneffenheden, kleurverschillen van de emaillering of kleinere fouten (zoals oneffenheden aan de onderste dekselrand of aan de ophangingen) die afhankelijk zijn van de productie. • Verkleuringen en beschadigingen van het product (bv. het kleuroppervlak ) door weersinvloeden (incl. hagel), een onvakkundige opslag (niet afgeschermd tegen de weersomstandigheden) van het product, of door het onvakkundig gebruik van chemicaliën • De vorming van roest en vliegroest door weersinvloeden of door een onvakkundig gebruik van chemicaliën. • Fouten die het reglementaire gebruik of het nut van het product niet zichtbaar beperken. • Algemeen voor slijtagedelen zoals het grillrooster, de trechter, de brander, de thermometer, de ontsteking en de batterij, de elektrode, de ontstekingskabel, de gasslang, de gasdrukregelaar, het verwarmingselement, de reflector, de aluminium beschermfolie of het kolenrooster. • Defecten en/of schade op grond van wijzigingen, een niet reglementair gebruik, of opzettelijke beschadiging. • Defecten en/of schade ontstaan door onvakkundige onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden • Defecten en/of schade als gevolg van het niet uitvoeren van het normale routinematige onderhoud. • Defecten en/of schade ontstaan bij het oorspronkelijke transport. • Defecten en/of schade ontstaan door overmacht • Defecten en/of schade ontstaan als gevolg van slijtage door professioneel gebruik (hotellerie, gastronomie, bijeenkomsten, enz.) DKB wijst alle aanspraken af die verder gaan dan diegene die in deze garantiebepalingen uitdrukkelijk worden bepaald, voor zover hiervoor geen dwingende wettelijke verplichting of aansprakelijkheid bestaat. Dit geldt in het bijzonder voor aanspraken op schadevergoeding wegens niet-naleving, vergoeding van gevolgschade, winstderving en transportschade die niet binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het product aan de handelaar gemeld werd. De OUTDOORCHEF producten worden continu verder ontwikkeld. Bijgevolg mogen de producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het geregistreerde merk OUTDOORCHEF wordt door de volgende onderneming vertegenwoordigd. DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Postfach 8052 Zürich – Zwitserland www.dkbrands.com WEBSITE Verdere informatie, tips en trucs, recepten alle wetenswaardigheden over de OUTDOORCHEF producten vindt u onder OUTDOORCHEF.COM Gebruiksaanwijzing voor de elektrische kogelbarbecue 2014_Art-Nr. 19.140.04
Merk:
Outdoorchef
Product:
Barbecues
Model/naam:
City 420 E
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens