Check handleiding
Outdoorchef Checkhandleiding

Handleiding voor de Outdoorchef Check in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 8 pagina's.

PDF 8 1.1mb
Outdoorchef Checkhandleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef Check. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Outdoorchef Check en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef Check. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef Check zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Outdoorchef Check

Pagina: 1
NL 1. Het plaatsen van de batterij Til het batterijklepje aan de achterzijde van de GOURMET CHECK omhoog. Plaats een AAA-batterij, let op de polariteitsaanduiding in het batterijcompartiment. Doe het batterijklepje stevig dicht. 2. Aansluiten van de sensor Leid de kabel met de sensor door een van de gaten in het deksel. Hierdoor voorkomt u dat de kabel door het deksel gekneld raakt. Daarna sluit u de stekker aan op het hiervoor bestemde stopcontact aan de zijkant van het apparaat. Zie ook punt 9. 3. Inschakelen van het apparaat Druk op de knop «ALERT» en houd deze 2 seconden ingedrukt om de eenheid aan of uit te zetten. Als de eenheid is ingeschakeld, verschijnt op het display: ACTUAL OVEN: toont «---», geeft na 3 seconden de gemeten temperatuur aan. Set oven: 122° F (50° C) of laatst ingestelde geheugen. ACTUAL FOOD: toont «---», geeft na 3 seconden de gemeten temperatuur aan. Set Food: 122° F (50° C) of laatst ingestelde geheugen. Activeren van het audio-alarm De knop «ALERT» (kort indrukken) dient er ook voor om het audio-alarm te activeren. In de «FOOD» verschijnt he In de «FOOD» verschijnt het teken (( )). 4. Overschakelen tussen instellingen in Fahrenheit en Celsius. Druk op de knop «° C /° F» om de temperatuurindicatie in Celsius of Fahrenheit af te lezen. Temperatuurbereik (tonen): Actual oven: 32° F – 523° F / 0° C – 250° C Set oven: 32° F – 523° F / 0° C – 250° C Actual food: 32° F – 523° F / 0° C – 250° C Set food: 32° F – 523° F / 0° C – 250° C Let op: de temperatuur boven 250° C op het display verschijnt „HH“. De temperatuur van de grill te hoog is en moet worden verminderd. 5. Instellen van de voedseltemperatuur 1. Druk op de knop «SET FOOD» om de ingestelde temperatuur te verhogen per 1° C / 1° F. 2. Het temperatuurbereik dat wordt weergegeven is 32° F – 523° F / 0° C – 250° C. 3. Als de werkelijke temperatuur de ingestelde temperatuur overschrijdt, zal de eenheid piepen en de werkelijke voedseltemperatuur (cijfer + alarmsymbool) zal voortdurend knipperen. 4. Druk op een willekeurige knop om het piepen en knipperen tijdelijk te stoppen. (Knipperen gaat door zolang de werkelijke voedseltemperatuur nog steeds hoger is dan de ingestelde apparatuur). 5. Als de werkelijke voedseltemperatuur na 2 minuten nog steeds hoger is dan de ingestelde temperatuur, wordt het alarm weer geactiveerd. ALARMPRIORITEIT TIMER • FOOD • OVEN • OVERTIME OVEN: 1x piep (per seconde) / FOOD: 2x piep (per seconde) TIMER: 3x piep (per seconde) / OVERTIME: 4x piep (per seconde) 6. Instellen van de oventemperatuur 1. Druk op de knop «SET OVEN» om de ingestelde temperatuur te verhogen met 1° C / 1° F. 2. Het temperatuurbereik dat wordt weergegeven is 32° F – 523° F / 0° C – 250° C 3. Als de werkelijke oventemperatuur de ingestelde temperatuur overschrijdt, piept de eenheid (piep per seconde) gedurende 20 seconden en knippert de indicatie voor de werkelijke oventemperatuur (cijfer +alarmsymbool) voortdurend. 4. Druk eenmaal op een willekeurige knop om het piepen en knipperen te stoppen. Het knipperen gaat door zolang de werkelijke oventemperatuur nog hoger dan de ingestelde temperatuur is. 5. Als de werkelijke oventemperatuur na 2 minuten nog steeds hoger is dan de ingestelde temperatuur, wordt het alarm weer geactiveerd. 7. Instellen van de timer voor aftellen 1. Druk op de knop «OVEN / TIMER» om het timerdisplay te selecteren (standaard 0:00:00). 2. Stel de timer in door het drukken op de knoppen «HOUR» en «MIN», bijv. 1 uur en 30 minuten. Het symbool « » verschijnt en blijft verlicht. 3. Druk op de knop «START / STOP» om het aftellen te starten. Het symbool « » knippert elke seconde. 4. Druk op de knop «START / STOP» om het aftellen te stoppen. 5. Druk op de knoppen «HOUR» en «MIN» om de timer anders in te stellen voordat u op de knop «START / STOP» drukt om verder terug te laten tellen vanaf de nieuw ingestelde tijd. 6. Als de timer 0:00:00, bereikt, piept hij 20 seconden lang (piep-pieppiep per seconde) en knipperen de cijfers voortdurend. Symbolen « » knipperen, en het vooruit tellen van de meertijd begint. 7. Druk op de knoppen «HOUR» en «MIN» om de tijd weer aan te passen als het tellen van de meertijd is onderbroken. Druk op de knop «START / STOP» om het aftellen vanaf de nieuw ingestelde tijd te starten. 8. Als de meertijd de bovengrens = 9:59:59 bereikt, worden de cijfers gereset naar 0:00:00, wordt er gedurende 20 seconden een waarschuwingspiep gegeven (pieppiep-piep-piep per seconde) en knippert het display. 9. Na 20 seconden geeft de timer weer (0:00:00) aan, zonder de symbolen « ». 10. Druk de knoppen «SET OVEN / HOUR» en «MIN» tegelijkertijd in om de tijd weer op nul (0:00:00) in te stellen. Dual-Sensor-Thermometer / Timer 293A25 Gebruiksaanwijzing: GOURMET CHECK 8. Vooruit tellen 1. Druk op de knop «MODE» om de timermodus in te voeren. 2. Druk de knoppen «SET OVEN / HOUR» en «MIN» tegelijkertijd in om de tijd weer op nul (0:00:00) in te stellen. 3. Druk op de knop «START / STOP» om het vooruit tellen te starten of te stoppen. Het symbool « » knippert elke seconde. 9. Gebruik van de temperatuurmeter Gebruik op de barbecue / Bij de gasbarbecue: • Schakel de gasbarbecue eerst in. • De elektronische eenheid moet buiten de barbecue worden geplaatst. • De kabel met de sonde wordt door een van de drie gaten in het deksel geleid en de stekker van de sensor wordt op het betreffende stopcontact aan de zijkant van de GOURMET CHECK aangesloten. • U kunt de GOURMET CHECK nu naar wens programmeren. • Steek de sensor in het grillstuk. • Sluit het deksel. • Bevestig de GOURMET CHECK niet aan de kogel of kap van de barbecue, en ook niet aan het bedieningspaneel. • Leg de GOURMET CHECK bij het inschakelen van de barbecue niet op het bedieningspaneel. • Raak de sensor of de kabel alleen met warmtebestendige handschoenen aan. • Dit apparaat kan gevoelig reageren op elektrostatische opladingen die op hun beurt weer tot fouten kunnen leiden. Bij de houtskoolbarbecue: • Neem de houtskoolbarbecue zoals gewoonlijk in gebruik. • De elektronische eenheid moet buiten de barbecue worden geplaatst. • Bij barbecues zonder zijtafels bevelen wij u het afneembare zijblad van OUTDOORCHEF aan. U kunt ook een tafel in de buurt van de houtskoolbarbecue neerzetten. • Sluit de stekker van de sensor op het betreffende stopcontact aan de zijkant van de GOURMET CHECK aan. • U kunt de GOURMET CHECK nu naar wens programmeren. • Steek de sensor in het grillstuk. • Sluit het deksel. De kabel wordt zodanig gefixeerd dat hij niet wordt beschadigd. Bevestig de elektronische eenheid niet aan de kogel of kap van de barbecue, en ook niet aan het bedieningspaneel. Gebruik in de oven • De elektronische eenheid moet buiten de oven worden geplaatst. De ovendeur houdt het snoer van de meetsensor op zijn plaats. • Zorg ervoor dat de sensorstekker aan het andere uiteinde van de draad goed in de thermometer is gestoken. • Als er waterdruppels of dampen in de stekker in de opening van de thermometer komen, ontstaat er een slecht contact en klopt de temperatuurindicatie niet meer. Droog de sensorstekker altijd met een doek voordat hij in de thermometer wordt gestoken. • Als het voedsel klaar is, verwijder dan de metalen sensor uit het vlees met een hittebestendige handschoen. Raak de sensor/draad niet met blote handen aan 10. Reiniging Na elk gebruik moeten de kabel en de sensor worden gereinigd. Gebruik hiervoor een vochtige doek met een beetje afwasmiddel en wrijf het vuil weg. Opnieuw afvegen met een schone, vochtige doek en afdrogen. Wanneer de sensor met de spies bruin is verkleurd, raden wij u aan hiervoor staalwol te gebruiken. De elektronische eenheid en de sensor met stekker mogen niet onder stromend water worden gewassen of in water worden ondergedompeld. Dit kan een complete uitval van het apparaat tot gevolg hebben. 11. Waarschuwingen • Let erop de draad of sensor niet te breken of te beschadigen. • Stel de sensor of leiding niet aan directe vlammen bloot. • Draag altijd een hittebestendige handschoen bij het aanraken van de metalen sensor of draad tijdens of net na het braden. Niet aanraken met blote handen. • Houd de metalen sensor en draad buiten het bereik van kinderen. • Na elk gebruik de sensor goed reinigen en drogen. • Plaats het apparaat niet direct in de zon. • Gebruik het apparaat niet in de magnetron. • Bovenstaande informatie mag zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. • De in deze handleiding afgebeelde displays kunnen door drukbeperkingen afwijken van de daadwerkelijke display. • De producent en zijn leveranciers zijn ten opzichte van u of anderen niet aansprakelijk voor schadevergoedingen, gederfde winst of andere aanspraken die voortvloeien uit het gebruik van dit product. • Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed door! 12. Specificatie Temperatuurbereik: 32° F bis 523° F / 0° C bis 250° C Batterijen timereenheid thermometer: DC 1.5 V size AAA x 1 pcs Dit apparaat kan gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading bij het optreden van elektrostati- sche ontlading of foutief functioneren. Kerntemperatuur Rundvlees optimaal rood Rosbief / Entrecote / T-bonesteak 54 - 57° C 40 - 44° C Dikke rib / Geroosterd vlees 58 - 62° C Kalfsvlees Medaillons /Lendenstuk 57 - 62° C 37 - 40° C Kalfskotelet 58 - 64° C Spareribs 86 - 90° C Varkensvlees Filet / Lende 58 - 62° C / 64° C Hals / Nek 70 - 75° C Spareribs 80 - 85° C Lamsvlees Rugfilet 48 - 55° C Gigot / Lamsbout 58 - 64° C Kip, alle stukken minimaal 70° C Voor meer details en informatie voor de garingstijd, wend u zich tot uw slager.
Merk:
Outdoorchef
Product:
Voedsel thermometers
Model/naam:
Check
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Deens, Roemeens