Cairns handleiding
Outdoorchef Cairnshandleiding

Handleiding voor de Outdoorchef Cairns in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 116 pagina's.

PDF 116 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef Cairns. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Outdoorchef Cairns en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef Cairns. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef Cairns zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Outdoorchef Cairns

Pagina: 1
OUTDOORCHEF.COM 2 Bedienungsanleitung 4 Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren OUTDOORCHEF Gasgrill in Betrieb nehmen. User Guide 12 Please read these instructions carefully before using your OUTDOORCHEF Gas Barbecue. Mode d’emploi 20 Avant la première mise en service de votre barbecue à gaz OUTDOORCHEF, lisez les informations suivantes attentivement. Gebruiksaanwijzing 28 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF gasbarbecue in gebruik neemt. Istruzioni per l’uso 36 Leggere attentamente le presenti istruzioni in tutte le loro parti prima di mettere in funzione il grill a gas OUTDOORCHEF. Guía del usuario 44 Lea con atención estas instrucciones antes de encender su barbacoa de gas OUTDOORCHEF. Manual do utilizador 52 Leia com atenção estas instruções antes de utilizar o barbecue a gás OUTDOORCHEF. Brugsanvisning 60 Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før du tager din OUTDOORCHEF gasgrill i brug. Käyttöohje 68 Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen OUTDOORCHEF-kaasugrillin käyttöönottoa. DE EN FR NL IT ES PT DA FI
Pagina: 2
OUTDOORCHEF.COM 28 Gebruiksaanwijzing Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF gasbarbecue in gebruik neemt. Lees de bedieningshandleiding door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Ze bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en onderhoud. BELANGRIJK VOOR UW VEILIGHEID Elke persoon die deze grill bedient, moet de juiste werkwijze voor de ontsteking kennen en volgen. Kinderen mogen de grill niet bedienen. Neem de aanwijzingen voor de montage in de montagehandleiding goed in acht. Een onvakkundige montage kan gevaarlijke gevolgen hebben. Plaats geen ontvlambare vloeistoffen en materialen of reservegasflessen in de buurt van de grill. Zet de grill of de gasfles(sen) nooit in een gesloten ruimte zonder verluchting. Lees deze handleiding volledig door voordat u de gasbarbecue in gebruik neemt. De grill mag alleen buiten worden gebruikt en moet op een veiligheidsafstand van minstens 1.5 m van brandbare voorwerpen blijven. GASFLESSEN Er mogen alleen gasflessen met een maximaal vulgewicht van 7.5 kg op de bodemplaat worden geplaatst. Plaats de fles op de daarvoor aangegeven plaats, zie de montagehandleiding. Let erop dat er geen lekke schroefverbindingen zijn. Voer voor iedere ingebruikneming en telkens wanneer u de gasfles hebt verwisseld een CONTROLE OP LEKKAGES uit. Stel gasflessen niet bloot aan een temperatuur van meer dan 50° C en bewaar ze nooit in een gesloten ruimte of in een kelderverdieping. Neem de veiligheidsvoorschriften die op de gebruikte gasflessen aan- geduid zijn altijd in acht en leef ze na. max 500 mm max Ø 310 mm 1 2 3 BELANGRIJK: Noteer eerst en vooral het serienummer van uw gasbarbecue op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing. Volgens het barbecuemodel vindt u het nummer op de gegevensticker die zich ofwel op het barbecuegestel of op de bodemplaat bevindt. Het artikelnummer en de benaming van uw gasbarbecue vindt u op de welkomstkaart die zich in de documentenmap bevindt. Het serienummer en het artikelnummer zijn belangrijk voor een probleemloze afhandeling van vragen, bestellingen van reserveonderdelen en eventuele garantieaanspraken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Ze bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en onderhoud. Typ: PIN 0063 BP 3628 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich 00632014 Made in China Cat.I =30mbar 3 B/P DK NO NL SE LU =28-30/37mbar Cat.I 3+ GB FR BE ES IT CH 30/37 mbar PT FI Butane / Propane G30 / G31 CZ RO PL Serial No.: Article No.: one main burner: Qn= Total rate SQn= Side burner: Qn= 30/37 mbar 30/37 mbar LOGIN CARD NL
Pagina: 3
29 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Deze gebruiksaanwijzing moet door de eigenaar bewaard worden en moet altijd beschikbaar zijn. Start de barbecue zoals beschreven in het hoofdstuk INSTRUCTIES VOOR HET ONTSTEKEN. • Alleen buiten gebruiken. • Gebruik de barbecue nooit onder een afdak. • Laat de barbecue tijdens het gebruik nooit zonder toezicht achter. • OPGELET: De toegankelijke delen kunnen zeer heet zijn. Houd kinderen uit de buurt. • Verplaats het apparaat niet als het in werking is. • Apparaten die uitgerust zijn met zwenkwielen, mogen niet over een oneffen ondergrond of over trappen gereden worden. • Verzeker u ervan dat de vetlade gedurende het gebruik van de barbecue altijd goed gesloten en bevestigd is. • Houd het apparaat tijdens de werking uit de buurt van brandbare materialen. Plaats het apparaat op een afstand van 1.5 m. • Draag beschermende handschoenen bij het aanraken van hete delen. • Draai de gasregelknop na het grillen altijd uit en sluit de gastoevoer op de gasfles af. • Let er bij het vervangen van de gasfles op dat de regelknop voor de gastoevoer op uit staat en controleer of de gastoevoer op de gasfles is gesloten. BELANGRIJK: Er mogen zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden. • Controleer na het aansluiten van een nieuwe gasfles de verbindingsdelen volgens de handleiding CONTROLE OP LEKKAGES. • Indien u vermoedt dat er een gaslek is, sluit de gastoevoer van de gasfles dan direct af en sluit de gastoevoer op de gasfles. Laat de gasvoerende delen door een gastechnicus controleren. • Als de gasslang beschadigingen of tekenen van slijtage vertoont, moet deze onmiddellijk worden vervangen. De slang mag geen knikken of scheuren vertonen. Denk erom dat u altijd de gasregelknop en de gastoevoer afsluit voordat u de gasslang loskoppelt. • Wissel de slang en de gasdrukregelaar na iedere gebruiksduur van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. Let erop dat de gasdrukregelaar en de slang aan de overeenkomstige EN-normen voldoen. • De aanbevolen lengte van de gasslang bedraagt 90 cm en mag niet langer zijn dan 150 cm. • Zorg er altijd voor dat de luchtventilatie in de barbecue en het deksel altijd vrij blijft. De verluchtingsopeningen van de gasflesruimte mogen in geen geval worden gesloten of afgedekt. • Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Vooral aan de gaskraan, de ontstekingsbeveiliging, de brander of andere delen van de barbecue. Als u een storing vermoedt, neem dan contact op met een vakman. • De grill wordt met de passende gasslang en gasdrukregelaar geleverd. Houd de gasslang uit de buurt van de warme buitenvlakken van de grill. De slang mag niet worden verdraaid. De slang moet bij barbecuemodellen die over een slanggeleiding beschikken altijd in deze geleiding worden bevestigd. • De slang en de regelaar voldoen aan de betreffende nationale voorschriften en de EN-norm. • Als het volle vermogen niet wordt bereikt en u vermoedt dat de gastoevoer verstopt is, wendt u dan tot een gastechnicus. • Gebruik de barbecue alleen op een vaste en stevige ondergrond. Plaats de grill tijdens het gebruik nooit op een houten vloer of op andere brandbare oppervlakken. Houd de grill uit de buurt van brandbare materialen. • Vermijd bij apparaten met granietplaten een temperatuurschok van de plaat. • Bewaar de barbecue niet in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen of materialen. • Als de grill tijdens de winter in een ruimte binnen bewaard wordt, moet de gasfles absoluut worden verwijderd. Bewaar de gasfles altijd in een open, goed geventileerde ruimte en buiten het bereik van kinderen. • Plaats de barbecue voor gebruik zo goed mogelijk uit de wind. • Als de barbecue niet wordt gebruikt, moet deze, nadat hij is afgekoeld, met een afdekhoes tegen de weersomstandigheden worden beschermd. Afdekhoezen kunt u aanschaffen via uw dealer. • Om opslagvocht te vermijden, moet u de afdekhoes na hevige regen verwijderen.
Pagina: 4
OUTDOORCHEF.COM 30 CONTROLE OP LEKKAGES WAARSCHUWING: Tijdens de controle op lekkages mogen zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden. Dit geldt ook voor het roken. Controleer de dichtheid nooit met behulp van een brandend lucifertje of een open vlam en voer deze controle altijd buiten uit. 1. De gasregelknop moet op positie staan. 2. Open de gastoevoer op de fles en strijk alle gasvoerende delen (de verbinding aan de gasfles/de gasdrukregelaar/de gasslang/de gasingang / de verbinding aan de klep) met een zeepoplossing van 50 % vloeibare zeep en 50 % water in. U kunt ook een spray voor lekopsporing gebruiken. 3. Een belvorming van de zeepoplossing wijst op een lekkage. BELANGRIJK: De barbecue mag pas worden gebruikt als alle lekkages verholpen zijn. Sluit de gastoevoer op de gasfles. 4. Verhelp de gaslekken door de verbindingen aan te draaien als dat mogelijk is, of vervang de defecte delen. 5. Herhaal de stappen 1 en 2. 6. Als de lekkages niet verholpen kunnen worden, wendt u dan tot een bevoegde gastechnicus. AANWIJZING: Voer de CONTROLE OP LEKKAGES uit na iedere aansluiting of vervanging van de gasfles en aan het begin van het grillseizoen. VERKLARING VAN DE TEKENS OP DE BEDIENINGSCONCOLE VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1. Reinig alle onderdelen die met levensmiddelen in contact komen. 2. Controleer alle gasvoerende delen zoals beschreven in het hoofdstuk CONTROLE OP LEKKAGES. Doe dit ook als uw gaskogelbarbecue door de handelaar gemonteerd werd geleverd. 3. Laat de grill ca. 20–25 minuten op stand uitbranden . 4. Let erop dat de vetopvanglade tot aan de aanslag geschoven is. Dit geldt ook bij het normale grillen. Warmtestanden en ontsteking : Uit poste : laag vermogen : matig vermogen : vol vermogen : Ontsteking : Ontsteker
Pagina: 5
31 HANDLEIDING VOOR HET AANSTEKEN AANWIJZING: Het is niet altijd nodig om alle branders aan te steken. Fit hangt af van de bereiding en de hoeveelheid. AANSTEKEN VAN DE HOOFDBRANDER (CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G / CANBERRA 4 G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G) 1. Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies in het hoofdstuk CONTROLEREN OP LEKKAGES). 2. Open het barbecuedeksel. LET OP: Ontsteek de barbecue nooit met gesloten deksel. 3. Open de gastoevoer op de gasfles. 4. Druk de gasregelknop in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand . Druk de zwarte ontstekingsknop in en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. 5. Indien het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op . Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan vervliegen. Herhaal daarna de punten 2 tot 4. 6. Als het niet mogelijk is om de grill na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN VAN PROBLEMEN beschreven). 7. De branders moeten van links naar rechts in gebruik worden genomen. AANSTEKEN VAN DE ZIJBRANDER (HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G) 1. Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies in het hoofdstuk CONTROLEREN OP LEKKAGES). 2. Verwijder de granietafdekking bij de AUCKLAND 4+ G van de zijbrander en plaats deze onder het rechter zijgedeelte in de daartoe voorziene houder, of open de afdekplaat bij de zijbrander van de HAMILTON 3+ G of PERTH 4+ G. 3. OPGELET: Steek de barbecue nooit aan met gesloten granietafdekking.of met gesloten afdekplaat. 4. Open de gastoevoer op de gasfles. 5. Druk de gasregelknop in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand . Druk op de ontstekingsknop en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. 6. Indien het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op . Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan vervliegen. Herhaal daarna de punten 2 tot 4. 7. Als het niet mogelijk is om de zijbrander na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN VAN PROBLEMEN beschreven). 8. Bedek de zijbrander pas nadat hij volledig is afgekoeld met de granietafdekking (alleen bij model AUCKLAND 4+ G) of sluit de afdekplaat (bij de modellen HAMILTON 3+ G of PERTH 4+ G). AANSTEKEN VAN DE INFRAROODBRANDER (POWER BURNER van de AUCKLAN 4+G) LET OP: Het is verbonden om de infraroodbrander met gesloten deksel te gebruiken. 1. Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies in het hoofdstuk CONTROLEREN OP LEKKAGES). 2. Open het grilldeksel. LET OP: Ontsteek de barbecue nooit met gesloten deksel en of met het grilldeksel op de infroodbrander. Dit kan verkleuring van het deksel en vervorming van de barbecueplaat veroorzaken. 3. Open de gastoevoer op de gasfles. 4. Druk de gasregelknop in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand . Druk op de ontstekingsknop en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. 5. Indien het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op . Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan vervliegen. Herhaal daarna de punten 2 tot 4. 6. Als het niet mogelijk is om de zijbrander na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN VAN PROBLEMEN beschreven).
Pagina: 6
OUTDOORCHEF.COM 32 HET AUSTRALISCHE BARBECUESYSTEEM VAN OUTDOORCHEF Australië staat bekend om zijn buitengewoon geweldige barbecue. De AUSTRALIAN LINE van OUTDOORCHEF is net zo buitengewoon en biedt betrouwbare producten die zich door een afwerking van zeer hoge kwaliteit onderscheiden. Voorzien van een robuust en goed manoeuvreerbaar onderstel en een groot werkoppervlak. De onverwoestbare gietijzeren branders zorgen voor een optimale hitteopslag en -verdeling in de grillruimte. Dankzij de geïntegreerde thermometer kunt u de temperatuur nu op elk moment controleren en de speciaal voor dit barbecuesysteem ontwikkelde vlamafdekkapjes beschermen de gerechten tegen vetvlammen. EBRUIKSAANWIJZING VOOR DE AUSTRALISCHE GRILL MET GAS Zo eenvoudig gaat dat: 1. Verwarm de grill met een gesloten deksel circa 5–10 minuten voor . 2. Leg het te grillen voedsel op het barbecuerooster of op de grillplaat en regel de temperatuur naar wens – . 3. AANBEVELING: Gebruik maar één brander bij minder grillgoed. Barbecueën met gesloten deksel verlaagt de batterijspanning en het gasverbruik. 4. Draai de gasregelknop na het grillen altijd op de stand . Sluit vervolgens de gastoevoer op de gasfles. Ook bij lege flessen moet de fleskraan gesloten worden. GRILLEN MET DE INFRAROODBRANDER 1. Verwarm de grill met een OPEN DEKSEL circa 5 minuten voor op de stand . 2. Leg het grillgoed op het grillrooster. De infraroodbrander is geschikt voor snel aanbraden of voor producten met korte braadtijd. 3. LET OP: Het gebruik van de infraroodbrander met gesloten deksel is verboden en het is ook verboden om de grillplaat op de infraroodbrander te plaatsen. Dit kan verkleuring van het deksel en vervorming van de barbecueplaat veroorzaken. 4. Draai de gasregelknop na het grillen altijd op de stand . Sluit vervolgens de gastoevoer op de gasfles. Ook bij lege flessen moet de fleskraan gesloten worden. Met het juiste toebehoren bezorgt uw OUTDOORCHEF u nog meer plezier. laat uw creativiteit en passie om te experimenteren de vrije loop. Alle accessoires voor uw barbecue vindt u onder OUTDOORCHEF.COM NA HET GRILLEN 1. Zet de gasregelknop van elke brander op . 2. Sluit de gastoevoer op de gasfles. 3. Laat de grill volledig afkoelen voordat u deze reinigt. 4. Plaats de grill met de passende afdekhoes af. DIRECTE WARMTE INDIRECTE WARMTE Voor direct grillen en koken: Leg het grillgoed boven de ingeschakelde branders. Voor indirect grillen, koken en bakken: Leg het grillgoed in het midden, sluit het deksel en ontsteek alleen de twee buitenste branders.
Pagina: 7
33 REINIGING Eenvoudig te reinigen, omdat de meeste van het vet en voedingssappen verdampen of in de vetopvanglade terecht gekomen zijn. Gebruik voor de reiniging van het grillrooster en de grillplaat een messingborstel. Gebruik voor de overige delen en voor een grondigere reiniging de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Naar keuze kunt u een schuursponsje uit nylon en wat zeepzop gebruiken, om alle losse restanten te verwijderen. Verwijder nu het grillrooster de grillplaat en reinig de gietijzeren brander. De infraroodbrander hoeft niet te worden gereinigd als het vet tijdens het barbecueën direct verbrandt. Tot slot kunt u de vetopvangschaal uittrekken en samen met de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER reinigen. BELANGRIJK: Als u voor het reinigen een schoonmaakmiddel gebruikt, moet u de grill na de reiniging goed laten drogen. Om het droogproces te versnellen kunt u de grill inschakelen en op stand op de hoogste stand een paar minuten laten branden met open deksel. GEBRUIK VAN DE OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER BELANGRIJK: De grill mag tijdens het gebruik van de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER niet in gebruik zijn. Bescherm uw handen met handschoenen en draag indien mogelijk een veiligheidsbril. Sproei de grill of het accessoire in nog lichtjes warme toestand grondig in en laat dit 15–30 minuten inwerken. Vervuilde oppervlakken nogmaals inspuiten, grondig met water afspoelen en laten drogen. ONDERHOUD Een geregeld onderhoud van uw grill garandeert een perfecte werking. Controleer alle gasvoerende delen minstens twee keer per jaar en telkens na een langere opslag. Spinnen en andere insecten kunnen verstoppingen veroorzaken die voor het gebruik moeten worden verholpen. Als de grill regelmatig op oneffen terrein wordt verplaatst, controleer dan van tijd tot tijd of alle schroeven nog goed vast zitten. Als u de grill gedurende een langere tijd niet gebruikt, moet u deze voor elk gebruik OP LEKKAGES CONTROLEREN. Als u enige twijfels heeft, wend u dan tot de gastechnicus of tot uw verkoopdienst. Om corrosieschade te vermijden, moet u alle metaaldelen inoliën voordat u de grill opbergt. Na een langere opslag en minstens één keer tijdens het grillseizoen moet u de gasslang nakijken op scheuren, knikken en andere beschadigingen. Een beschadigde gasslang moet onmiddellijk worden vervangen, zoals wordt beschreven in het hoofdstuk VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN. Om zo lang mogelijk plezier te hebben van uw barbecue, moet u uw barbecue nadat hij is afgekoeld tegen milieu-invloeden beschermen met een passende OUTDOORCHEF afdekhoes. Om opslagvocht te voorkomen, raden wij u aan de afdekhoes na regen te verwijderen. Afdekkappen zijn verkrijgbaar bij uw grillverdeler. VERHELPEN VAN FOUTEN De brander ontsteekt niet: • Voor de volgende punten wordt geen garantie gegeven: • Controleer of er genoeg gas in de fles zit. • Controleer of er vonken van de elektrode op de brander overspringen. Geen vonk: • Controleer of de gasfles geopend is • defecten op grond van wijziging van het apparaat, gebruik van de barbecue voor een ander doel dan bestemd of moedwillige beschadiging • defecten, die zijn ontstaan door onvakkundige onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden • Plaats een nieuwe batterij (Type AA, LR02, 1.5 Volt ) in de elektrische ontsteking bij barbecues met elektronische ontsteking). Indien u uw grill met bovenstaande maatregelen niet in gebruik kunt nemen, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
Pagina: 8
OUTDOORCHEF.COM GARANTIEBEPALINGEN 1. Garantie Met de aankoop van uw OUTDOORCHEF product bij een erkende handelaar geniet u naast de productgarantie een fabrieksgarantie van maar liefst 3 jaar van DKB Household Switzerland AG („DKB“) volgens de hierin vermelde bepalingen. De garantie heeft uitsluitend betrekking op het verhelpen van gebreken die bij een reglementair gebruik aantoonbaar toe te schrijven zijn aan materiaal- en of fabricagefouten. 2. Werkwijze Controleer het product onmiddellijk na ontvangst op gebreken en zijn goede werking. Als het gekochte product tegen de verwachtingen in gebreken zou vertonen, volg dan de onderstaande werkwijze (Bring-In Garantie): • Neem binnen de 30 dagen na vaststelling van de fout contact op met uw verdeler / met het product/productdeel, het aankoopbewijs, serienummer en het artikelnummer** • Beschrijf de situatie van het defecte product/productdeel of aan de hand van een foto • Na de controle van het defect door uw handelaar of DKB wordt de gratis garantieprestatie van kracht volgens clausule 3 (onder voorbehoud van de transport- en verzendingskosten die door de particuliere eerste koper worden gedragen). 3. Omvang van de garantie De fabrieksgarantie van DKB begint vanaf de aankoopdatum en geldt voor de particuliere eerste koper. De garantie kan alleen worden ingeroepen onder voorlegging van het originele aankoopbewijs De garantieprestatie gebeurt naar goeddunken van DKB door reparatie, vervanging van defecte onderdelen, vervanging van het product of door een prijsvermindering als de werking van het product niet wordt beïnvloed. Een terugtrekking van het koopcontract op basis van garantiegevallen is uitgesloten. Voor de duur van de reparatie bestaat geen recht op een vervangproduct. De uitvoering van de garantieprestaties veroorzaakt geen verlenging of nieuw begin van de garantietijd. Vervangen onderdelen worden eigendom van DKB. Bij vervanging van het product begint de garantieperiode opnieuw. De garantietermijnen bedragen • 3 jaar op de geëmailleerde kogel (onderdeel en deksel) tegen doorroesten • 3 jaar op het geëmailleerde grillrooster tegen doorroesten of doorbranden • 3 jaar op alle roestvrijstalen delen tegen doorroesten of doorbranden • 2 jaar op alle overige fabricge- / materiaalfouten • De garantie bij schade van de emaillering is alleen gewaarborgd binnen de meldtermijn van 30 dagen na de aankoopdatum. De garantie geldt alleen voor nieuwe apparaten die nog niet werden gebruikt. 4. Uitsluiting van de garantie Gebreken die geen materiaal- of fabricagefouten zijn in de zin van deze bepalingen, vallen buiten de garantie in de volgende gevallen: • gewone slijtage bij reglementair gebruik • Defecten en/of schade op grond van een verkeerd, onvakkundig of niet reglementair gebruik of op grond van een onvakkundige situatie, installatie, montage en reparatie door niet-geautoriseerde personen. • Defecten en/of schade door de niet-naleving van de bedieningshandleiding of van de bedrijfs-/onderhoudsinstructies (zoals beschadigingen door een foutieve montage of door een onvakkundige reiniging van het geëmailleerde oppervlak van de trechter of het grillrooster, het niet uitvoeren van de lekkagetest enz.) • Oneffenheden, kleurverschillen van de emaillering of kleinere fouten (zoals oneffenheden aan de onderste dekselrand of aan de ophangingen) die afhankelijk zijn van de productie. • Verkleuringen en beschadigingen van het product (bv. het kleuroppervlak ) door weersinvloeden (incl. hagel), een onvakkundige opslag (niet afgeschermd tegen de weersomstandigheden) van het product, of door het onvakkundig gebruik van chemicaliën • De vorming van roest en vliegroest door weersinvloeden of door een onvakkundig gebruik van chemicaliën. • Fouten die het reglementaire gebruik of het nut van het product niet zichtbaar beperken. • Algemeen voor slijtagedelen zoals het grillrooster, de trechter, de brander, de thermometer, de ontsteking en de batterij, de elektrode, de ontstekingskabel, de gasslang, de gasdrukregelaar, het verwarmingselement, de reflector, de aluminium beschermfolie of het kolenrooster. • Defecten en/of schade op grond van wijzigingen, een niet reglementair gebruik, of opzettelijke beschadiging. • Defecten en/of schade ontstaan door onvakkundige onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden • Defecten en/of schade als gevolg van het niet uitvoeren van het normale routinematige onderhoud. • Defecten en/of schade ontstaan bij het oorspronkelijke transport. • Defecten en/of schade ontstaan door overmacht • Defecten en/of schade ontstaan als gevolg van slijtage door professioneel gebruik (hotellerie, gastronomie, bijeenkomsten, enz.) DKB wijst alle aanspraken af die verder gaan dan diegene die in deze garantiebepalingen uitdrukkelijk worden bepaald, voor zover hiervoor geen dwingende wettelijke verplichting of aansprakelijkheid bestaat. Dit geldt in het bijzonder voor aanspraken op schadevergoeding wegens niet-naleving, vergoeding van gevolgschade, winstderving en transportschade die niet binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het product aan de handelaar gemeld werd. De OUTDOORCHEF producten worden continu verder ontwikkeld. Bijgevolg mogen de producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het geregistreerde merk OUTDOORCHEF wordt door de volgende onderneming vertegenwoordigd. DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Postfach 8052 Zürich – Zwitserland www.dkbrands.com * Op onze website vindt u onder OUTDOORCHEF.COM een lijst van verdelers. ** Het serienummer en het artikelnummer vindt u op de gegevenssticker op uw grill (zie daartoe de GASKOGEL-GRILL)
Merk:
Outdoorchef
Product:
Barbecues
Model/naam:
Cairns
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens