Ascona 570 G handleiding
Outdoorchef Ascona 570 Ghandleiding

Handleiding voor de Outdoorchef Ascona 570 G in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 160 pagina's.

PDF 160 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef Ascona 570 G. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Outdoorchef Ascona 570 G en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef Ascona 570 G. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef Ascona 570 G zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Hoe kan ik de batterij van de elektrische ontsteking vervangen?

Dick Veldhuijzen2020-06-26

Stel een vraag over de Outdoorchef Ascona 570 G

Pagina: 1
OUTDOORCHEF.COM 2 Bedienungsanleitung 4 Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren OUTDOORCHEF Gas-Kugelgrill in Betrieb nehmen. User Guide 15 Please read these instructions carefully before using your OUTDOORCHEF Gas Kettle Barbecue. Mode d’emploi 26 Avant la première mise en service de votre gril sphérique à gaz OUTDOORCHEF, lisez les informations suivantes attentivement. Gebruiksaanwijzing 37 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw ­ OUTDOORCHEF gaskogelbarbecue in gebruik neemt. Istruzioni per l’uso 48 Leggere attentamente le presenti istruzioni in tutte le loro parti prima di mettere in funzione il barbecue sferico a gas OUTDOORCHEF. Guía del usuario 59 Lea con atención estas instrucciones antes de encender su barbacoa redonda de gas OUTDOORCHEF. Manual do utilizador 70 Leia com atenção estas instruções antes de utilizar o barbecue a gás OUTDOORCHEF. Brugsanvisning 81 Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før du tager din OUTDOORCHEF gaskuglegrill i brug. Käyttöohje 92 Lue käyttöohje huolellisesti läpi, ennen kuin otat OUTDOORCHEF-kaasupallogrillin käyttöön. DE EN FR NL IT ES PT DA FI
Pagina: 2
37 Gebruiksaanwijzing BELANGRIJK VOOR UW VEILIGHEID Elke persoon die deze grill bedient, moet de juiste werkwijze voor de ontsteking kennen en volgen. Kinderen mogen de grill niet bedienen. Neem de aanwijzingen voor de montage in de montagehandleiding goed in acht. Een onvakkundige montage kan gevaarlijke gevolgen hebben. Plaats geen ontvlambare vloeistoffen en materialen of reservegasflessen in de buurt van de grill. Zet de grill of de gasfles(sen) nooit in een gesloten ruimte zonder verluchting. Lees deze handleiding volledig door voordat u de gaskogelgrill in gebruik neemt. De grill mag alleen buiten worden gebruikt en moet op een veiligheidsafstand van minstens 1,5 m van brandbare voorwerpen blijven. GASFLESSEN Er mogen alleen gasflessen met een maximaal vulgewicht van 7.5 kg op de bodemplaat worden geplaatst. Positioneren Zet de fles op de daartoe voorziene plaats, zie montagehandleiding. De meegeleverde flesriem of de voorziene gasfleshouder dient voor de bevestiging. Let erop dat er geen lekke schroefverbindingen zijn. Voer voor iedere ingebruikneming en telkens wanneer u de gasfles hebt verwisseld een CONTROLE OP LEKKAGES uit. Stel gasflessen niet bloot aan een temperatuur van meer dan 50° C en bewaar ze nooit in een gesloten ruimte of in een kelderverdie- ping. Neem de veiligheidsvoorschriften die op de gebruikte gasfles- sen aangeduid zijn altijd in acht en leef ze na. max 500 mm max Ø 310 mm 1 2 3 BELANGRIJK: Noteer als eerste het serienummer van uw gaskogelbarbecue op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing. Afhankelijk van het model vindt u het nummer op de gegevenssticker die zich ofwel op het gestel of op de bodemplaat van de barbecue bevindt. Het artikelnummer en de benaming van uw gaskogelbarbecue staan op de welkomstkaart die zich in de documentenmap bevindt. Het serienummer en het artikelnummer zijn belangrijk voor een probleemloze afwikkeling van vragen, bestellingen van reserveonderdelen en eventuele garantieaanspraken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Ze bevat belangrijke informatie over de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Typ: PIN 0063 BP 3628 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich 00632014 Made in China Cat.I =30mbar 3 B/P DK NO NL SE LU =28-30/37mbar Cat.I 3+ GB FR BE ES IT CH 30/37 mbar PT FI Butane / Propane G30 / G31 CZ RO PL Serial No.: Article No.: one main burner: Qn= Total rate SQn= Side burner: Qn= 30/37 mbar 30/37 mbar LOGIN CARD NL
Pagina: 3
OUTDOORCHEF.COM 38 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Deze gebruiksaanwijzing moet door de eigenaar worden bewaard en moet altijd beschikbaar zijn. Neem de barbecue in gebruik zoals beschreven in het hoofdstuk HANDLEIDING VOOR HET AANSTEKEN. • Gebruik de grill alleen buiten. • Gebruik de grill nooit onder een afdak. • Laat de grill tijdens het gebruik nooit zonder toezicht achter. • OPGELET: sommige delen van de grill worden zeer heet. Houd deze grill daarom buiten het bereik van kleine kinderen. • Verplaats het apparaat tijdens het gebruik niet • Apparaten die uitgerust zijn met zwenkwielen, mogen niet over een oneffen ondergrond of over trappen gereden worden. • Plaats het apparaat altijd op een veilige afstand van 1.5 meter van brandbare materialen. • Draag beschermende handschoenen bij het aanraken van hete delen. • Draai de gasregelknop na het grillen altijd uit en sluit de gastoevoer op de gasfles af. • Let er bij het vervangen van de gasfles op dat de regelknop voor de gastoevoer op uit staat en controleer of de gastoevoer op de gasfles is gesloten. BELANGRIJK: Er mogen zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden. • Controleer na het aansluiten van een nieuwe gasfles de verbindingsdelen volgens de handleiding CONTROLE OP LEKKAGES. • Indien u vermoedt dat er een gaslek is, sluit de gastoevoer van de gasfles dan direct af en sluit de gastoevoer op de gasfles. Laat de gasvoerende delen door een gastechnicus controleren. • Als de gasslang beschadigingen of tekenen van slijtage vertoont, moet deze onmiddellijk worden vervangen. De slang mag geen knikken of scheuren vertonen. Denk erom dat u altijd de gasregelknop en de gastoevoer afsluit voordat u de gasslang loskoppelt. • Wissel de slang en de gasdrukregelaar na iedere gebruiksduur van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. Let erop dat de gasdrukregelaar en de slang aan de overeenkomstige EN-normen voldoen. • De aanbevolen lengte van de gasslang bedraagt 90 cm en mag niet langer zijn dan 150 cm. • Blokkeer nooit de grote ronde luchtaanzuigopening op de bodem van het bekken, of de 6 ventilatiesleuven in het deksel. De verluchtings- openingen van de gasflesruimte mogen in geen geval worden gesloten of afgedekt. • Breng geen wijzigingen aan de gaskraan, de ontstekingsbeveiliging, aan de brander of aan andere delen van de grill aan. Als u een storing vermoedt, neem dan contact op met een vakman. • De grill wordt met de passende gasslang en gasdrukregelaar geleverd. Houd de gasslang uit de buurt van de warme buitenvlakken van de grill. De slang mag niet worden verdraaid. De slang moet bij grillmodellen die over een slanggeleiding beschikken altijd in deze geleiding worden bevestigd. • De slang en de regelaar voldoen aan de betreffende nationale voorschriften en de EN-norm. • Als het volle vermogen niet wordt bereikt en u vermoedt dat de gastoevoer verstopt is, wendt u dan tot een gastechnicus. • Gebruik de grill alleen op een vaste en stevige ondergrond. Plaats de grill tijdens het gebruik nooit op een houten vloer of op andere brandbare oppervlakken. Houd de grill uit de buurt van brandbare materialen. • Vermijd bij apparaten met granietplaten een temperatuurschok van de plaat. • Bewaar de grill niet in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen of materialen. • Als de grill tijdens de winter in een ruimte binnen bewaard wordt, moet de gasfles absoluut worden verwijderd. Bewaar de gasfles altijd in een open, goed geventileerde ruimte en buiten het bereik van kinderen. • Plaats de grill voor de inbedrijfstelling op een plaats waar deze afgeschut staat voor wind. • Als de grill niet wordt gebruikt, moet deze, nadat ze is afgekoeld, met een afdekhoes tegen de weersomstandigheden worden beschermd. Afdekhoezen kunt u aanschaffen via uw dealer. • Om opslagvocht te vermijden, moet u de afdekhoes na hevige regen verwijderen.
Pagina: 4
39 CONTROLE OP LEKKAGES WAARSCHUWING: Tijdens de controle op lekkages mogen zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden. Dit geldt ook voor het roken. Controleer de dichtheid nooit met behulp van een brandend lucifertje of een open vlam en voer deze controle altijd buiten uit. 1. De gasregelknop moet op positie (grafiek paneel positie 0 invoegen) staan. 2. Open de gastoevoer op de fles en strijk alle gasvoerende delen (de verbinding aan de gasfles/de gasdrukregelaar/de gasslang/ de gasingang/de verbinding aan de klep) met een zeepoplossing van 50% vloeibare zeep en 50% water in. U kunt ook een spray voor lekopsporing gebruiken. 3. Een blaasvorming van de zeepoplossing wijst op een lekkage. BELANGRIJK De grill mag pas worden gebruikt als alle lekkages verholpen zijn. Sluit de gastoevoer op de gasfles. 4. Verhelp de gaslekken door de verbindingen aan te draaien als dat mogelijk is, of vervang de defecte delen. 5. Herhaal de stappen 1 en 2. 6. Als de lekkages niet verholpen kunnen worden, wendt u dan tot een bevoegde gastechnicus. AANWIJZING: Voer de CONTROLE OP LEKKAGES uit na iedere aansluiting of vervanging van de gasfles en aan het begin van het grillseizoen. VERKLARING VAN DE TEKENS OP DE BEDIENINGSCONCOLE Warmtestanden en ontsteking : Uit posite : laag vermogen : matig vermogen : vol vermogen : Ontsteking : Ontsteker Positionering van de EASY FLIP trechter Directe positie van de EASY FLIP trechter Indirecte positie van de EASY FLIP trechter
Pagina: 5
OUTDOORCHEF.COM 40 > 180° C 360° F 480G +/- 100° C 210° F > 180° C 360° F 570G +/- 100° C 210° F > 180° C 360° F 570G BRANDERSYSTEEM VAN DE KOGEL Model met een ringbrander De ringbrander bereikt op stand het hoogste vermogen en op het laagste vermogen. Model met twee ringbranders De grootste ringbrander bereikt op stand het hoogste vermogen en op het laagste vermogen. Hij is voorzien voor toepassingen voor het matige tot hoge temperatuurbereik. De kleine ringbrander is voorzien voor het garen op lage temperaturen en kan maar in geringe mate worden geregeld. Het verschil tussen en is niet zichtbaar. De kleine ringbrander bereikt een temperatuur van ca. 100 tot 120° C. Brandersysteem van het bijkomende grillvlak bij de VENEZIA 570 G Beide branders zijn identiek. Ze bereiken op stap het hoogste vermogen en op het laagste vermogen. Ze zijn voorzien voor toepassingen voor het matige tot hoge temperatuurbereik.
Pagina: 6
41 > 180° C 360° F AUTOMATIC > 180° C 360° F AUTOMATIC > 180° C 360° F VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1. Reinig alle onderdelen die met levensmiddelen in contact komen. 2. Controleer alle gasvoerende delen zoals beschreven in het hoofdstuk CONTROLE OP LEKKAGES. Doe dit ook als uw gaskogelgrill door de handelaar gemonteerd werd geleverd. 3. Laat de grill ca. 20–25 minuten op stand uitbranden. HANDLEIDING VOOR HET AANSTEKEN 1. Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies in het hoofdstuk CONTROLEREN OP LEKKAGES.) 2. Open het grilldeksel. LET OP: Ontsteek de grill nooit met gesloten deksel. 3. Open de gastoevoer op de gasfles. 4a. Model met een ringbrander: Druk de gasregelknop in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand . Druk de zwarte ontstekingsknop in en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. 4 b. Model met twee ringbranders en afzonderlijke ontstekingsknop: druk de gasregelknop van de kleine ringbrander (linkerknop) in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar de stand . Druk de zwarte ontstekingsknop in en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. Of Druk de gasregelknop van de grote ringbrander in en draai deze tegen de wijzers van de klok in op de stand . Druk de zwarte ontstekingsknop in en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. 4 c. Model met twee ringbranders zonder afzonderlijke ontste- kingsknop: Druk de gasregelknop van de grote ringbrander in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar de stand . Houd de gasregelknop ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt.
Pagina: 7
OUTDOORCHEF.COM 42 5. Als het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op ; Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan vervlie- gen. Herhaal vervolgens punt 4 6. als het niet mogelijk is om de grill na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN VAN PROBLEMEN beschreven). HANDLEIDING VOOR HET AANSTEKEN VAN DE CITY 420 G 1. Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies in het hoofdstuk “CONTROLEREN OP LEKKAGES”). 2. Open het grilldeksel. LET OP: Ontsteek de grill nooit met gesloten deksel. 3. Open de gastoevoer op de gasfles. 4. Druk de gasregelknop in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand . Druk de rode ontstekingsknop meermaals in en houd deze ingedrukt tot het gas ontbrandt. 5. Als het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op . Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan vervlie- gen. Herhaal vervolgens punt 4 6. Als het niet mogelijk is om de grill na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN VAN PROBLEMEN beschreven). HANDLEIDING VOOR HET AANSTEKEN VAN HET BIJKOMENDE GRILLVLAK BIJ DE VENEZIA 570 G 1. Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies in het hoofdstuk CONTROLEREN OP LEKKAGES). 2. Verwijder de granietafdekking van het bijkomende grillvlak en plaats deze onder het zijvlak in de daartoe voorziene houder. LET OP: Steek de grill nooit aan met gesloten granietafdekking. 3. Open de gastoevoer op de gasfles. 4. Druk op de rechter en linker gasregelknop en draai deze tegen de wijzers van de klok in op stand . Druk op de ontstekingsknop en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. 5. Als het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op . Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan vervliegen. Herhaal vervolgens punt 4 6. Als het niet mogelijk is om de grill na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN VAN PROBLEMEN beschreven). 7. Om de tweede brander te starten, volgt u punt 4. 8. Bedek het bijkomend grillvlak pas met de granietplaat als het vlak volledig is afgekoeld.
Pagina: 8
43 HET EASY FLIP TRECHTERSYSTEEM MAAKT TWEE GRILLEN UIT EEN Het hart van de OUTDOORCHEF gaskogelgril heet EASY FLIP trechter en weerspiegelt de innovatiekunst van de OUTDOORCHEF ingenieurs. De EASY FLIP trechter biedt u de mogelijkheid om de warmteverdeling op enkele seconden tijd van direct naar indirect te veranderen. Tegelijk verhindert hij als intelligent beschermschild de schadelijke vetvlammenbrand en ongewenste rookontwikkeling Een enkele handeling volstaat om van direct naar indirect grillen, koken en bakken te wisselen: gewoon de EASY FLIP trechter omdraaien. GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR DE GAS-KOGELGRILL Zo eenvoudig gaat dat: 1. Breng de EASY FLIP trechter in de gewenste positie. LET OP: Verander tijdens het grillen de trechterpositie alleen met hittebestendige handschoenen. 2. Kies, indien nodig, het passende toebehoren. 3. Verwarm de grill met een gesloten deksel circa 5-10 minuten voor. 4. Zet de gasregelknop na het grillen op de stand . Sluit vervolgens de gastoevoer op de gasfles. Ook bij lege flessen moet de fleskraan gesloten worden. DIRECTE WARMTE INDIRECTE WARMTE Bij het direct grillen en koken Bij het indirecte grillen, koken en bakken werkt u met een hoge temperaatuur die zich op het rooster concentreert. Voor een mooi grillpatroon op de steak bijvoorbeeld verdeelt de warmte zich gelijkmatig in de gesloten grillkogel. Ideaal bv. voor het stoven van groenten of het garen van een gebraad.
Pagina: 9
OUTDOORCHEF.COM 44 Tips en trucs Met indirecte warmte Grotere braadstukken of hele kippen: Dankzij de EASY FLIP trechter hoeven grotere stukken vlees tijdens het grillen niet meer gedraaid te worden. De hitte van de gasbrander stijgt aan de binnenkanten van de grillkogel en verdeelt zich gelijkmatig over de hele kogel. Leg het grillgoed op het voorverwarmde grillrooster en sluit het deksel. Laat wat meer afstand tussen de individuele stukken vlees. Door het deksel te sluiten, wordt het grillgoed aan alle kanten gelijkùatog gebruind en blijft het gebraad sappig. Om bij grotere stukken niets aan te toeval over te laten, raden we de OUTDOORCHEF GOURMET CHECK aan – het apparaat om de kerntempera- tuur te meten, voor perfecte resultaten. Met directe warmte Kleinere stukken vlees zoals steaks, koteletten en worsten: Het grillgoed wordt op het voorverwarmde grillrooster in het midden gepositioneerd en bij geopend deksel kort aangebraden. Leg het grillgoed vervolgens naar buiten, reduceer de hitte en braad het grillgoed met gesloten deksel gaar. Om een optimaal resultaat voor kort gebraden grillgoed te behalen, raden we de gietijzeren plaat van OUTDOORCHEF aan. Met het juiste toebehoren bezorgt uw OUTDOORCHEF u nog meer plezier. Bij het grillen, het koken of het bakken: laat uw creativiteit en uw zin om te experimenteren de vrije loop. Onder OUTDOORCHEF.COM vindt u alle toebehoren. De OUTDOORCHEF-tabel met de grilltijden voor het diverse grillgoed vindt u onder OUTDOORCHEF.COM GRILLEN OP HET BIJKOMEND GRILLVLAK Verwarm uw grill bij volle warmte ca. 10 minuten lang voor. Leg het grillgoed op het grillrooster en regel de temperatuur naar wens – . NA HET GRILLEN 1. Zet de gasregelknop van elke brander op . 2. Sluit de gastoevoer op de gasfles. 3. Laat de grill volledig afkoelen voordat u deze reinigt. 4. Plaats de grill met de passende afdekhoes af. REINIGING Eenvoudig te reinigen, omdat de meeste van het vet en voedingssappen verdampen of in de vetopvanglade terecht gekomen zijn. Verwarm de grill bij sterke vervuiling ca. 10 minuten op vol vermogen. Gebruik voor de reiniging van de rechter en van het rooster een grillborstel met messinghaar (geen staalborstel). Gebruik voor de overige delen en voor een grondigere reiniging de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Naar keuze kunt u een schuursponsje uit nylon en wat zeepzop gebruiken, om alle losse restanten te verwijderen. BELANGRIJK: Laat de grill na elke grondige reiniging op stand goed drogen (uitbranden). REINIGING VAN HET BIJKOMENDE GRILLVLAK BIJ DE VENEZIA 570 G Eenvoudig te reinigen, omdat de meeste van het vet en voedingssappen verdampen of in de vetopvanglade terecht gekomen zijn. Gebruik voor de reiniging van het grillrooster en de grillplaat een messingborsten (geen staalborstel). Tot slot kunt u de vetopvangschaal uittrekken en samen met de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER reinigen. BELANGRIJK: Als u voor het reinigen een schoonmaakmiddel gebruikt, moet de grill na de reiniging volledig laten drogen. Om het droogproces te versnellen kunt u de grill inschakelen en op de hoogste stand een paar minuten laten uitbranden.
Pagina: 10
45 GEBRUIK VAN DE OUTDOORCHEF BBC CLEANER BELANGRIJK: de grill mag tijdens het gebruik van de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER niet in gebruik zijn. Bescherm uw handen met handschoenen en draag indien mogelijk een veiligheidsbril. Sproei de grill of het accessoire in nog lichtjes warme toestand grondig in en laat dit 15–30 minuten inwerken. Vervuilde oppervlakken nogmaals inspuiten, grondig met water afspoelen en laten drogen. ONDERHOUD • Een geregeld onderhoud van uw grill garandeert een perfecte werking. Controleer alle gasvoerende delen minstens twee keer per jaar en telkens na een langere opslag. Spinnen en andere insecten kunnen verstoppingen veroorzaken die voor het gebruik moeten worden verholpen. • Als de grill regelmatig op oneffen terrein wordt verplaatst, controleer dan van tijd tot tijd of alle schroeven nog goed vast zitten. • Als u de grill gedurende een langere tijd niet gebruikt, moet u deze voor elk gebruik OP LEKKAGES CONTROLEREN. Als u enige twijfels heeft, wend u dan tot de gastechnicus of tot uw verdeler. • Om corrosieschade te vermijden, moet u alle metaaldelen inoliën voordat u de grill opbergt. • Na een langere opslag en minstens één keer tijdens het grillseizoen moet u de gasslang nakijken op scheuren, knikken en andere beschadigingen. Een beschadigde gasslang moet onmiddellijk worden vervangen, zoals wordt beschreven in het hoofdstuk VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN. • Opdat u zo lang mogelijk geniet van uw grill zou hebben, raden wij het volgende aan: • Behandel alle houten bestanddelen een keer per jaar met een houtolie – dit gaat scheurvormingen tegen. • Bescherm uw grill, nadat deze volledig is afgekoeld, met een passende OUTDOORCHEF afdekhoes tegen milieu-invloeden. • Om opslagvocht te voorkomen, raden wij u aan de afdekhoes na regen te verwijderen. Afdekkappen zijn verkrijgbaar bij uw grillverdeler. VERHELPEN VAN FOUTEN De brander ontsteekt niet: • Controleer of de gastoevoer van de gasfles geopend is. • Controleer of er genoeg gas in de fles zit. • Controleer of er vonken van de elektrode op de brander overspringen. Geen vonk: • Controleer of de batterij juist aangebracht is (bij grills met elektrische ontsteking). • De afstand tussen de brander en de elektrode mag maar 5–8 mm bedragen. • Controleer of de kabel bij de elektrische ontsteking en de elektrode ingestoken zijn en goed vast zitten. • Breng een nieuwe batterij (Type AAA, LR03, 1.5 Volt) in de elektrische ontsteking (bij grillen met elektrische ontsteking). Indien u uw grill met bovenstaande maatregelen niet in gebruik kunt nemen, dient u contact op te nemen met uw leverancier. GARANTIEBEPALINGEN 1. Garantie Met de aankoop van uw OUTDOORCHEF product bij een erkende handelaar geniet u naast de productgarantie een fabrieksgarantie van maar liefst 3 jaar van DKB Household Switzerland AG („DKB“) volgens de hierin vermelde bepalingen. De garantie heeft uitsluitend betrekking op het verhelpen van gebreken die bij een reglementair gebruik aantoonbaar toe te schrijven zijn aan materiaal- en of fabricagefouten. 2. Werkwijze Controleer het product onmiddellijk na ontvangst op gebreken en zijn goede werking. Als het gekochte product tegen de verwachtingen in gebreken zou vertonen, volg dan de onderstaande werkwijze (Bring-In Garantie): • Wend u binnen de 30 dagen na vaststelling van de fout tot uw verdeler/met het product/productdeel, het aankoopbewijs, serienummer en het artikelnummer** • Beschrijf de situatie van het defecte product/productdeel of aan de hand van een foto • Na de controle van het defect door uw handelaar of DKB wordt de gratis garantieprestatie van kracht volgens clausule 3 (onder voorbehoud van de transport- en verzendingskosten die door de particuliere eerste koper worden gedragen). * Op onze website vindt u onder OUTDOORCHEF.COM een lijst van verdelers. ** Het serienummer en het artikelnummer kunt op de gegevenssticker van uw barbecue aflezen (zie hiervoor het eerste deel van deze GEBRUIKSAANWIJZING).
Pagina: 11
OUTDOORCHEF.COM 46 3. Omvang van de garantie De fabrieksgarantie van DKB begint vanaf de aankoopdatum en geldt voor de particuliere eerste koper. De garantie kan alleen worden ingeroepen onder voorlegging van het originele aankoopbewijs De garantieprestatie gebeurt naar goeddunken van DKB door reparatie, vervanging van defecte onderdelen, vervanging van het product of door een prijsvermindering als de werking van het product niet wordt beïnvloed. Een terugtrekking van het koopcontract op basis van garantiegevallen is uitgesloten. Voor de duur van de reparatie bestaat geen recht op een vervangproduct. De uitvoering van de garantieprestaties veroorzaakt geen verlenging of nieuw begin van de garantietijd. Vervangen onderdelen worden eigendom van DKB. Bij vervanging van het product begint de garantieperiode opnieuw. De garantietermijnen bedragen • 3 jaar op de geëmailleerde kogel (onderdeel en deksel) tegen doorroesten • 3 jaar op het geëmailleerde grillrooster tegen doorroesten of doorbranden • 3 jaar op alle roestvrijstalen delen tegen doorroesten of doorbranden • 2 jaar op alle overige fabricge- /materiaalfouten • De garantie bij schade van de emaillering is alleen gewaarborgd binnen de meldtermijn van 30 dagen na de aankoopdatum. De garantie geldt alleen voor nieuwe apparaten die nog niet werden gebruikt. 4. Uitsluiting Gebreken die geen materiaal- of fabricagefouten in de zin van deze bepalingen, vallen buiten de garantie in de volgende gevallen: • gewone slijtage bij reglementair gebruik • defecten en/of schade op grond van een verkeerd, onvakkundig of niet reglementair gebruik of op grond van een onvakkundige situatie, installatie, montage en reparatie door niet-geautoriseerde personen. • Defecten en/of schade door de niet-naleving van de bedieningshandleiding of van de bedrijfs-/onderhoudsinstructies (zoals beschadigingen door een foutieve montage of door een onvakkundige reiniging van het geëmailleerde oppervlak van de trechter of het grillrooster, het niet uitvoeren van de leggagetest enz.) • Oneffeneden, kleurverschillen van de emaillering of kleinere fouten (zoals oneffenheden aan de onderste dekselrand of aan de ophangen) die afhankelijk zijn van de productie. • Verkleuringen en beschadigingen van het product (bv. het kleuroppervlak ) door weersinvloeden (incl. hagel), een onvakkundige opslag (niet afgeschermd tegen de weersomstandigheden) van het product, of door het onvakkundig gebruik van chemicaliën • De vorming van roest en vliegroest door weersinvloeden of door een onvakkundig gebruik van chemicaliën. • Fouten die het reglementaire gebruik of het nut van het product niet zichtbaar beperken. • Algemeen voor slijtagedelen zoals het grillrooster, de trechter, de brander, de thermometer, de ontsteking en de batterij, de elektrode, de ontstekingskabel, de gasslang, de gasdrukregelaar, het verwarmingselement, de reflector, de aluminium beschermfolie of het kolenrooster. • Defecten en/of schade op grond van wijzigingen, een niet reglementair gebruik, of opzettelijke beschadiging. • Defecten en/of schade ontstaan door onvakkundige onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden • Defecten en/of schade als gevolg van het niet uitvoeren van het normale routinematige onderhoud. • Defecten en/of schade ontstaan bij het oorspronkelijke transport. • Defecten en/of schade ontstaan door overmacht • Defecten en/of schade ontstaan als gevolg van slijtage door professioneel gebruik (hotellerie, gastronomie, bijeenkomsten, enz.) DKB wijst alle aanspraken af die verder gaan dan diegene die in deze garantiebepalingen uitdrukkelijk worden bepaald, voor zover hiervoor geen dwingende wettelijke verplichting of aansprakelijkheid bestaat. Dit geldt in het bijzonder voor aanspraken op schadevergoeding wegens niet-naleving van de handleiding, vergoeding van gevolgschade, winstderving en transportschade die niet binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het product aan de handelaar gemeld werd. De OUTDOORCHEF producten worden continu verder ontwikkeld. Bijgevolg mogen de producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het geregistreerde merk OUTDOORCHEF wordt door de volgende onderneming vertegenwoordigd. DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Postfach 8052 Zürich – Zwitserland www.dkbrands.com
Merk:
Outdoorchef
Product:
Barbecues
Model/naam:
Ascona 570 G
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Indonesisch