UZ 964 handleiding
Nilfisk UZ 964handleiding

Handleiding voor de Nilfisk UZ 964 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 12 pagina's.

PDF 12 1.1mb
Nilfisk UZ 964handleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk UZ 964. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk UZ 964 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk UZ 964. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk UZ 964 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk UZ 964

Pagina: 1
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 12 Gebruiksaanwijzing Gebruiksdoeleinde van de ma- chine Belangrijke waarschuwingen Vooraleer u het toestel in bedrijf stelt, moet u in elk geval dit document doorlezen en het binnen handbereik bewaren. Kontroleer, alvorens de machine in gebruik te nemen, of het voltage van de netspan-ning overeenkomt met het voltage vermeld op het type- plaatje aan de onderzijde van de stofzuiger. Het toestel is geschikt voor het industrieel gebruik zoals bijv. in • Hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren, verhu- urbedrijven Het apparaat is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlam- baar stof. Dit apparaat is voorzien van een thermoschakelaar die de belan- grijke onderdelen beschermt tegen oververhitting. Als deze veilig- heidsschakelaar het apparaat heeft uitgeschakeld, duurt het ca. 5-10 minuten voordat het apparaat automatisch weer start. Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, kijk vervolgens de slang, stofzak en filters na om te controleren of de luchtstroom door het apparaat nergens wordt gehinderd. WAARSCHUWING • De stofzuiger mag niet gebruikt worden voor het opzuigen van water, vloeistoffen of ontbrandbare gassen. • De stofzuiger mag niet worden gebruikt, wanneer het elektrisch snoer of de stekker is beschadigd. Kontroleer het snoer en de stekker regelmatig op schade. Eventuele schade dient u te laten herstellen door Nilfisk. • Pak het snoer of de stekker niet beet met natte of vochtige handen. • Schakel de stofzuiger niet uit door aan het snoer te trekken. Om het snoer los te koppelen, pak het vast bij de stekker; trek niet aan het snoer. De stekker dient te allen tijde uit de wandkontaktdoos verwijderd te worden alvorens er service of reparatie wordt verricht aan de machine of het snoer. • Gebruikers moeten grondig worden opgeleid in het gebruik van deze machine. • Deze machine is alleen voor droog gebruik. VOORZICHTIG • Deze machine is alleen voor gebruik binnenshuis. • Deze machine moet alleen binnenshuis worden opgesla- gen. Markering van aanwijzingen Nederlands WAARSCHUWING Gevaar dat tot zware verwondingen of tot de dood kan leiden. VOORZICHTIG Gevaar dat tot lichte verwondingen of materiële schade kan leiden.
Pagina: 2
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 13 Elektrische aansluiting Onderhoud Garantie De filter/filters van enkele modellen uit deze productserie zijn gemaakt van HEPA-materiaal. Dit is geen HEPA-gecertificeerde machine en hij mag niet gebruikt worden op plaatsen waar goedgekeurde HEPA- machines een vereiste zijn. De stofzuiger wordt geleverd met een reeds geplaatste stofzak. Ge- bruik de stofzuiger nooit zonder een juist geplaatste stofzak. Bewaar de stofzuiger op een droge plaats. Reinig de ketel met een droge doek, eventueel met een vochtige doek met een beetje schoon- maakmiddel. De stofzuiger is ontworpen voor intensief gebruik. Pas na verloop van een aantal jaren – afhankelijk van het aantal werkuren – moet de motor worden schoongemaakt en moeten koolborstels en smering vernieuwd worden. Tegen die tijd of indien er tegen alle verwachtingen in een storing op- treedt, dient u kontakt op te nemen met onze service afdeling. Voor de garantie en de vrijwaring gelden onze algemene handelsvoor- waarden. Eigenmachtige veranderingen aan het toestel, de inzet van verkeerde reservedelen en toebehoren alsook het gebruik niet-conform de voor- schriften sluiten een aansprakelijkheid van de producent uit voor de daaruit voortvloeiende schade. Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elek- trische en Elektronische Uitgediende Toestellen moeten uitgedi- ende elektrische toestellen separaat verzameld en voor recycling ter beschikking gesteld worden. Gevaarlijke materialen WAARSCHUWING Het zuigen van gevaarlijke materialen kan tot zware of dodeli- jke verwondingen leiden. De volgende materialen mogen niet worden opgezogen: • Voor de gezondheid gevaar • Hete materialen (smeulende sigaretten, hete as enz.) • Brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen (b.v. ben- zine, oplosmiddelen, zuren, logen enz.) • Brandbare, explosieve soorten stof (b.v. magnesium-, aluminumstof enz.). WAARSCHUWING • Er mogen geen wijzigingen of aanpassingen worden aangebracht aan de elektrische of velligheidscircuits. • Dit apparaat mag niet door kinderen of personen met een verminderde fysieke, motorische of mentale gesteldheid of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen. • Let er altijd op dat kinderen niet spelen met het apparaat.
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
UZ 964
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands