UZ 934

Nilfisk UZ 934 handleiding

UZ 934

Handleiding voor de Nilfisk UZ 934 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 32 pagina's.

Pagina: 1
20 LET OP! Om brand, elektrische schokken of beschadiging te voorkomen, dient u de veiligheidsinstructies en waar- schuwingen goed door te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt. • Dit apparaat is bedoeld voor privé- of professioneel gebruik binnenshuis. • Laat de stofzuiger niet aangesloten op hetelektriciteits net staan. Haal de stekker altijd uit het stopcontact als de stofzuiger niet wordt gebruikt of als hij wordt nagekeken. • Mag niet als speelgoed gebruikt worden. Wees extra voorzichtig bij gebruik door of in de buurt van kinderen. • Volg de instructies nauwkeurig op. Onderhoud en repara ties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende reperatieservice. Alleen reserveonderdelen en accessoi res die door de fabrikant zijn aanbevolen mogen wor den gebruikt. Probeer nooit zelf het apparaat te veran deren. • Gebruik het apparaat niet zonder filter. • Waarschuwing! Het apparaat mag niet gebruikt worden voor schadelijke stofdeeltjes (b.v. asbest). • Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het apparaat niet naar behoren functioneert, als het beschadigd is, buiten of in een vochtige omgeving heeft gestaan, moet u het laten nakij ken. • Gebruik het snoer niet om het apparaat te trekken of op te tillen. Klem het snoer niet tussen een deur of onder het apparaat door er overheen te rijden. Het snoer mag niet verhit raken. • Trek aan de stekker om het snoer uit het stopcontact te halen. Trek nooit aan het snoer zelf. • Zuig geen vloeistof op. Gebruik het apparaat niet in voch tige ruimtes. Hanteer het apparaat niet met natte handen. Maak het apparaat met een droge doek schoon na de stekker uit het stopcontact te hebben gehaald. • Zuig niet in de buurt van rook, hitte of vuur, b.v. sigaretten, lucifers, hete as of brandgevaarlijke stoffen. • Zuig geen scherpe voorwerpen op, zoals stukken glas of naalden, die de stofzak kunnen beschadigen. • Zet het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. • Wees extra voorzichtig bij het stofzuigen van een trap. • Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar zich brandbare of licht ontvlambare stoffen kunnen bevinden. • Zet het apparaat uit voor het verwijderen of monteren van hulpstukken. ONDERHOUD VAN EEN DUBBEL GEÏSOLEERD APPARAAT Bij een dubbel geïsoleerd apparaat wordt gebruik gemaakt van dubbele isolering in plaats van aar- ding. Een dubbel geïsoleerd apparaat kunt u her- kennen aan het symbool voor dubbele isolering (eenvierkant in een vierkant) op het etiket met gegevens.Een dubbel geïsoleerd apparaat is niet voorzien van aarding en mag achteraf ook niet van aarding worden voorzien. Onderhoud van dit type apparaat vergt uiterste voorzichtigheid en deskundigheid en mag daarom alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd per- soneel. De reserve-onderdelen van een dubbel geïsoleerd appara- at dienen identiek te zijn aan de onderdelen die ze vervang- en. Dit apparat voldet aan de EG-richtlijn 89/336/EEG, 93/31/ EEG, 73/23EEG, 93/68EEG. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES WAARSCHUWING!
Pagina: 2
21 1 Openen Trek de afsluitende klemmetjes van het deksel naar buiten en til de kap van de stofzakruimte. 2 Stofzak Schuif de zakopening over het inlaatmondstuk van het apparaat. Druk het kartonnen plaatje met het membraan naarvorenvoorbijdeopstaanderandvanhetinlaatmondstuk, en zet het daarna vast met de vergrendeling. Gebruik alleen originele stofzakken. 3 Bevestigen van de slang a) Druk de slang in de zuigopening van het apparaat totdat deze vastklikt. b) Maak de slang los door op de vergrendeling boven de slangopening te drukken. 4 Verlengbuis Standaard: Schuif de buizen in elkaar en draai ze goed vast. Telescoopbuis: Druk het palletje naar beneden en pas vervolgens de lengte aan. Max. 950 mm, min. 630 mm. Bij het stofzuigen van een trap wordt een ineengeschoven telescoopbuis aanbevolen. 5 Mondstukken De hulpstukken op de afbeeldingen variëren per model. a) Universeel mondstuk Kan zowel op harde vloeren als op vloerkleden worden gebruikt. b) Combinatiemondstuk De instelling is afhankelijk van het type vloer: met borstel op harde vloeren en zonder borstel op vloerkleden. c) Naadmondstuk Wordt voor meubels, radiatoren en andere moeilijk bereik- bare plaatsen gebruikt. d) Rond borstelmondstuk: Wordt gebruikt voor lam- pen, meubels, boekenplanken enz. e) Klein combinatiemondstuk Het kleine combinatiemondstuk is uitgerust met een borstel voor meubels, schilderijlijsten, plinten e.d. en een buigbaar plat mondstuk voor gordijnen en meubels e.d. Op het bochtstuk van de buis bevindt zich een handige houder voor dit hulpstuk. 6 Schuif voorzuigkrachtregeling Om te voorkomen dat het mondstuk zich vastzuigt, kan de zuigkracht worden geregeld met de schuif op het handvat van de slang. 7 Start / Stop 8 Filter a) Filtercassette. Maakt gebruik zonder stofzak mogelijk. Controleer het filter bij het legen van het apparaat. Vervang of reinig dit wanneer het verstopt is. b) Voorfilter Leverbaar als accessoire. Plaats de zak van he voorfilter op de filtercassette. Breng het voorfilter op zijn plaas door aan de koordjes te trekken waarbij u de blokkeerinrichting ingedrukt houdt. Laat de knop los als het filter op zijn plaats zit. 9 Luchtafvoerfilter a) Til het rooster aan de achterkant op. b) Trek het vervolgens naar achteren. Verwijder het oude filter, plaats een nieuw filter en klik het rooster vast. 10 Waarschuwing! Zuig nooit vloeistof, glassplinters of as op. BELANGRIJK! Dit apparaat is voorzien van een speciaal snoer, dat bij beschadiging vervangen dient te worden door een snoer van hetzelfde type. Een dergelijk snoer is verkrijgbaar bij een erkende reparatieservice en dient door een deskundi- ge te worden aangesloten. Dit apparaat is voorzien van een thermoschakelaar die de belangrijke onderdelen beschermt tegen oververhitting. Als deze veiligheidsschakelaar het apparaat heeft uitge- schakeld, duurt het ca. 5-10 minuten voordat het appara- at automatisch weer start. Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, kijk vervolgens de slang, stofzak en filters na om te controleren of de luchtstroom door het apparaat nergens wordt gehinderd. LET OP! Haal de stekker uit het stopcontact voor een servicebeurt of onderhoudswerkzaamheden.

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk UZ 934 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk UZ 934. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk UZ 934 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk UZ 934

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk UZ 934. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Nilfisk
  • Product: Stofzuigers
  • Model/naam: UZ 934
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins