UZ 930S handleiding
Nilfisk UZ 930Shandleiding

Handleiding voor de Nilfisk UZ 930S in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 32 pagina's.

PDF 32 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk UZ 930S. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk UZ 930S en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk UZ 930S. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk UZ 930S zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk UZ 930S

Pagina: 1
20 • Zuig geen scherpe voorwerpen op, zoals stukken glas of naalden, die de stofzak kunnen beschadigen. • Zet het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. • Wees extra voorzichtig bij het stofzuigen van een trap. • Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar zich brandbare of licht ontvlambare stoffen kunnen bevinden. • Zet het apparaat uit voor het verwijderen of monteren van hulpstukken. Onderhoud van een dubbel geïsoleerd apparaat Bij een dubbel geïsoleerd apparaat wordt gebruik gemaakt van dubbele isolering in plaats van aarding. Een dubbel geïsoleerd apparaat kunt u herkennen aan het symbool voor dubbele isolering (een vierkant in een vierkant) op het etiket met gegevens. Een dubbel geïsoleerd apparaat is niet voorzien van aarding en mag achteraf ook niet van aarding worden voorzien. Onderhoud van dit type apparaat vergt uiterste voorzichtigheid en deskundigheid en mag daa- rom alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. De reserve-onderdelen van een dubbel geïsoleerd apparaat dienen identiek te zijn aan de onderdelen die ze vervangen. Geluidseffect volgens BS: GD 930 53 dB(A) GD 930 S2 halve kracht 45 dB(A) GD 930 S2 volle kracht 53 dB(A) Geluidseffect met het mondstuk op de vloer volgens IEC 704: GD 930 76 dB(A) GD 930 S2 halve kracht 71 dB(A) GD 930 S2 volle kracht 76 dB(A) Specificaties en overige informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit apparat voldet aan de EG-richtlijn 89/336/EEG, 93/31/ EEG, 73/23EEG, 93/68EEG. Bewaar deze instructies voor later gebruik. Waarschuwing! LET OP! Om brand, elektrische schokken of beschadiging te voorkomen, dient u de veiligheidsinstructies en waar- schuwingen goed door te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt. • Dit apparaat is bedoeld voor privé- of professioneel gebruik binnenshuis. • Laat de stofzuiger niet aangesloten op het elektriciteitsnet staan. Haal de stekker altijd uit het stopcontact als de stofzuiger niet wordt gebruikt of als hij wordt nagekeken. • Mag niet als speelgoed gebruikt worden. Wees extra voorzichtig bij gebruik door of in de buurt van kinderen. • Volg de instructies nauwkeurig op. Onder houd en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende reperatieservice. Alleen reserve- onderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen mogen worden gebruikt. Probeer nooit zelf het apparaat te veranderen. • Gebruik het apparaat niet zonder filter. • Waarschuwing! Zuig nooit gevaarlijk materiaal op zonder Hepa-filter. • Na het opzuigen van gevaarlijke stoffen dient u zich voor het gebruik van het apparaat, de stofzak, het filter en alle andere accessoires aan de wettelijke voorschriften te houden die voor de opgezogen stoffen van kracht zijn. • Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het apparaat niet naar behoren functioneert, als het beschadigd is, buiten of in een vochtige omgeving heeft gestaan, moet u het laten nakijken. • Gebruik het snoer niet om het apparaat te trekken of op te tillen. Klem het snoer niet tussen een deur of onder het apparaat door er overheen te rijden. Het snoer mag niet verhit raken. • Trek aan de stekker om het snoer uit het stopcontact te halen. Trek nooit aan het snoer zelf. • Zuig geen vloeistof op. Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes. Hanteer het apparaat niet met natte handen. Maak het apparaat met een droge doek schoon na de stekker uit het stopcontact te hebben gehaald. • Zuig niet in de buurt van rook, hitte of vuur, b.v. Veiligheidsinstructies sigaretten, lucifers, hete as of brandgevaarlijke stoffen. 822 2734 000 Instruction for use UZ 930S S2.p65 9/22/2006, 11:02 AM 20
Pagina: 2
21 GEBRUIKSAANWIJZING 1. Openen Trek de dekselsluitingen naar boven en naar buiten (a) en til het deksel op (b). 2. Stofzak Schuif de zakopening over het inlaatmondstuk van het appa- raat. Druk het kartonnen plaatje met het membraan naar voren voorbij de opstaande rand van het inlaatmondstuk, en zet het daarna vast met de vergrendeling. Gebruik alleen originele stofzakken. 3. Slangaansluiting Steek de slangaansluiting helemaal naar binnen en draai deze met de klok mee. 4. Verlengbuis Standaard: Schuif de buizen in elkaar en draai ze goed vast. Telescoopbuis: Druk het palletje naar beneden en pas vervolgens de lengte aan. Max. 950 mm, min. 630 mm. Bij het stofzuigen van een trap wordt een ineengeschoven teles- coopbuis aanbevolen. 5. Mondstukken De hulpstukken op de afbeeldingen variëren per model. a-b)Combinatiemondstuk De instelling is afhankelijk van het type vloer: met borstel op harde vloeren en zonder borstel op vloerkleden. c)Universeel mondstuk Kan zowel op harde vloeren als op vloerkleden worden gebruikt. d)Naadmondstuk Wordt voor meubels, radiatoren en andere moeilijk bereik- bare plaatsen gebruikt. e)Klein combinatiemondstuk Het kleine combinatiemondstuk is uitgerust met een borstel voor meubels, schilderijlijsten, plinten e.d. en een buigbaar plat mondstuk voor gordijnen en meubels e.d. Op het bocht- stuk van de buis bevindt zich een handige houder voor dit hulpstuk. f)Borstelmondstuk: voor harde vloeren. g)Kleedmondstuk met draadzuiger. Voor het opzuigen van draden kunt u het mondstuk omdraai- en. 6. Schuif voor zuigkrachtregeling Om te voorkomen dat het mondstuk zich vastzuigt, kan de zuigkracht worden geregeld met de schuif op het handvat van de slang. 7. Start/Stop a) Met de voet bediende start/stop b) Volle/halve kracht (alleen UZ930S2) Als de knop is ingedrukt werkt het apparaat op volle kracht. Als de knop omhoog staat werkt het apparaat met geredu- ceerd vermogen. c) Aansluiting voor een kleedmondstuk met motoraandrij- ving, wordt ingeschakeld als het apparaat wordt aangezet. 8. Waarschuwing! Zuig nooit vloeistof, glassplinters of as op. 9. Filter De filters van het apparaat bevinden zich in het deksel. U kunt erbij door de filterhouder eruit te tillen zoals op afbeelding a. Op afbeelding b staat het standaardfilter, op afbeelding c het fijnfilter. Controleer deze filters regelmatig, bijvoorbe- eld bij het verwisselen van de stofzak, en vervang ze als dat nodig is. In plaats van deze filters kunt u een microfilter van HEPA- kwaliteit (e) gebruiken. Dit filter zuivert de uitgeblazen lucht voor 99,99% van deeltjes groter dan 0,3 micron. Het apparaat is ook uitgerust met een catastrofefilter (d), dat boven het motorgedeelte is geplaatst. Dit filter moet bij het verwisselen van de stofzak gecontroleerd en eventu- eel vervangen worden. BELANGRIJK! Dit apparaat is voorzien van een speciaal snoer, dat bij beschadiging vervangen dient te worden door een snoer van hetzelfde type. Een dergelijk snoer is verkrijgbaar bij een erkende reparatieservice en dient door een deskundi- ge te worden aangesloten. Dit apparaat is voorzien van een thermoschakelaar die de belangrijke onderdelen beschermt tegen oververhitting. Als deze veiligheidsschakelaar het apparaat heeft uitge- schakeld, duurt het ca. 5-10 minuten voordat het apparaat automatisch weer start. Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, kijk vervolgens de slang, stofzak en filters na om te controleren of de luchtstroom door het apparaat nergens wordt gehinderd. LET OP! Haal de stekker uit het stopcontact voor een servicebeurt of onderhoudswerkzaamheden. 822 2734 000 Instruction for use UZ 930S S2.p65 9/22/2006, 11:02 AM 21
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
UZ 930S
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins