Select Classic handleiding
Nilfisk Select Classichandleiding

Handleiding voor de Nilfisk Select Classic in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 15 pagina's.

PDF 15 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Select Classic. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Select Classic en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Select Classic. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Select Classic zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Select Classic

Pagina: 1
12.2017 NL Select - Gebruiksaanwijzing
Pagina: 2
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 2 Veiligheidsinstructies Leesdezeinstructiehandleidingzorgvuldigdoor voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar de instructies voor later. Waarschuwingen ! Gebruik het apparaat alleen als de stofzuigerzak en filters correct zijn geplaatst. Dit apparaat is niet bedoeld voor het opzuigen van gevaarlijke materialen of gassen. Als u dat wel doet, kunnen u en anderen worden blootge­ steld aan ernstige gezondheidsrisico’s. Gebruik dit apparaat niet om water of andere vloeistoffen op te zuigen.  Gebruik dit apparaat niet om scherpe voorwer­ pen, zoals naalden of stukjes glas, op te zuigen. Gebruik dit apparaat niet om brandende of ro­ kende voorwerpen, zoals sigaretten, lucifers of hete as, op te zuigen. Gebruik en bewaar dit apparaat binnenshuis, in een droge omgeving, tussen 0 °C en 60 °C. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Wees voorzichtig wanneer u het automatische oprolmechanisme voor het snoer gebruikt, om­ dat de stekker aan het uiteinde van het netsnoer kan slingeren tijdens het oprollen. Het wordt aanbevolen de stekker vast te houden tijdens het oprollen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Zet het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek aan de stekker en niet aan het snoer wan­ neer u de stekker uit het stopcontact verwijdert. Draag of trek het apparaat niet aan het snoer. Gebruik dit apparaat niet als het snoer bescha­ digd is. Controleer het snoer regelmatig op be­ schadiging, met name als het is geknikt of klem heeft gezeten tussen de deur of als eroverheen is gereden. Gebruik het apparaat niet als dit defect lijkt te zijn. Laat het apparaat nakijken door een erkend servicecentrum als dit is gevallen, beschadigd is, buiten heeft gestaan of is blootgesteld aan water. Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan in de mechanische of elektrische veiligheidson­ derdelen.   Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Gebruik alleen originele stofzuigerzakken, ori­ ginele filters en originele accessoires van uw leverancier. Bij gebruik van andere stofzuiger­ zakken of filters vervalt de garantie. Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzuigerzak of het filter gaat vervangen. Trek aan de stekker en niet aan het snoer. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant, een onderhouds­ medewerkerofeenvergelijkbarebevoegdeper­ soon om risico’s te vermijden. Raakdedraaiendeonderdelennietmetdehand aan wanneer u het turbomondstuk gebruikt. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinde­ ren van 8 jaar en ouder en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of gebrek aan ervaring, mits ze onder toezicht staan of aanwijzingen krijgen over een veilig gebruik van het apparaat en ze de risico’s van het gebruik begrijpen. Sta kinderen niet toe het apparaat te reinigen of onderhoud uit te voeren zonder toezicht. Let op dat kinderen niet zonder toezicht met het apparaat spelen. Laad niet-oplaadbare batterijen niet op. Verwijder oplaadbare batterijen uit het apparaat voordat u ze oplaadt. Gebruikgeenverschillendesoortenbatterijenof nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar. Let op de juiste polariteit wanneer u batterijen plaatst. Verwijderlegebatterijenuithetapparaatengooi ze op een veilige manier weg. erwijder de batterijen als het apparaat langere tijd wordt opgeborgen en niet wordt gebruikt. Voorkom kortsluiting tussen de polen van batte­ rijen. Service en onderhoud Berg dit apparaat binnenshuis op, in een droge om­ geving. • Vervanghetvoorfilterbijelkevierdestofzuigerzak. • Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een droge doek of een vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel. • Bestel originele accessoires bij de plaatselijke leverancier. • Neem voor onderhoud contact op met de plaatse­ lijke leverancier. Aansprakelijkheid Nilfisk kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door een onjuist
Pagina: 3
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 3 gebruik of door wijziging van het apparaat. Ga naar onzewebsiteopwww.nilfisk.comvooraanwijzingen en informatie over het gebruik. WEEE Hetsymbool geeftaandatditapparaatnietmag wordenweggegooidbijhethuishoudelijkafval,maar afzonderlijk moet worden ingezameld. Breng oude apparatenvoorrecyclingnaareeninzamelpuntvoor gebruikte apparaten.
Pagina: 4
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 4 De meegeleverde soorten mondstukken kunnen van model tot model verschillen. Superior, Comfort Classic Classic Superior, Comfort
Pagina: 5
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 13 Aantekeningen voor het energielabel Hetcombinatiemondstukisgebruikttijdenshettestenomdeenergieklasse te bepalen. Om de vastgestelde energie-efficiëntie en het reinigingseffect op het ener­ gielabel te bereiken, dient het combinatiemondstuk te worden gebruikt. 70dB A A 15.8 kWh/annum B C D 665/2013 - II Rated Power: 450W A A A ABCDEFG BCDEFG A ABCDEFG 75dB A A 22 kWh/annum B C D 665/2013 - II Rated Power: 650W A A A ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG
Pagina: 6
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 14 Verklaring van overeenstemming Ondergetekende, Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 DK-2605 Broendby DENMARK verklaart hierbij dat het Product: Stofzuiger - Consumer - droog, met draad­ loze afstandsbediening Beschrijving: 220-240V 50/60Hz, IPX0 Type: Select voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 EN 300 220-2 V3.1.1 Receiver Category 2 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 60312-1:2017 EN 60704-2-1:2015 Op grond van de bepalingen in: 2011/65/EU 2009/125/EC 666/2013/EU 2014/53/EU – Freq Band: 433MHz, TX: Max 0dBm Hadsund, 04-12-2017 Esben Graff VP Portfolio Management, Consumer
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Select Classic
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Duits