Meteor handleiding
Nilfisk Meteorhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk Meteor in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 8 pagina's.

PDF 8 1.1mb
Nilfisk Meteorhandleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Meteor. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Meteor en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Meteor. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Meteor zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Meteor

Pagina: 1
128351542 c (08.2019) NL Meteor Gebruiksaanwijzing
Pagina: 2
Meteor 4 Gebruiksaanwijzing NL Beste klant van Nilfisk Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Meteor- stofzuiger. Lees deze handleiding goed door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en houd deze bij de hand. Inhoudsopgave 1. Overzicht ......................................................... 4 2. Veiligheidsinstructies....................................... 4 3. Gebruiksaanwijzing ......................................... 5 4. Schoonmaaktips.............................................. 6 5. Problemen oplossen ....................................... 6 6. Service en onderhoud..................................... 6 7. Garantie en service ......................................... 6 8. WHEELIE-symboolverklaringen...................... 7 1. Overzicht (zie pagina 2) 1 Knop snoerhaspel 2 Knop zuigkracht 3 Stofzakindicator 4 Aan-uitknop 5 Ontgrendeling stofreservoir 6 Stofreservoir 7 HEPA-filter 8 Cycloonfilter 9 Handgreep 10 Opberggroef voor buis en mondstuk 11 Uitlaatfilter 12 Typeplaatje 13 Zuigmond voor bekleding 14 Ronde borstel 15 Zuigmond voor gladde vloeren (niet standaard) 16 Combinatiezuigmond 17 Zuigmond voor spleten 18 Turbozuigmond (niet standaard) 19 Mini-turbozuigmond (niet standaard) 20 Gebogen buisgreep 21 Opbergplaats accessoires 2. Veiligheidsinstructies • Gebruik de machine alleen met de juist aangebrachte filters. • Dit apparaat is niet bedoeld voor het opzuigen van gevaarlijke materialen of gassen. Als u dat wel doet, kunnen u en anderen worden blootgesteld aan ernstige gezondheidsrisico's. • Gebruik dit apparaat niet om water of andere vloeistoffen op te zuigen. • Gebruik dit apparaat niet om scherpe voorwerpen, zoals naalden of stukjes glas, op te zuigen. • Gebruik dit apparaat niet om brandende of rokende voorwerpen, zoals sigaretten, lucifers of hete as, op te zuigen. • Gebruik en bewaar dit apparaat binnenshuis, in een droge omgeving, tussen 0 °C en 60 °C. • Gebruik het apparaat niet buitenshuis. • Gebruik het apparaat niet met natte handen. • Zet het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. • Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact verwijdert. Draag of trek het apparaat niet aan het snoer. • Gebruik dit apparaat niet als het snoer beschadigd is. Controleer het snoer regelmatig op beschadiging, met name als het is geknikt, klem heeft gezeten tussen de deur of eroverheen is gereden. • Gebruik het apparaat niet als dit defect lijkt te zijn. Laat het apparaat nakijken door een erkend servicecentrum als dit is gevallen, is beschadigd, buiten heeft gestaan of is blootgesteld aan water.
Pagina: 3
Meteor 5 Gebruiksaanwijzing NL • Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan in de mechanische of elektrische veiligheidsonderdelen. • Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. • Gebruik alleen de originele filters en accessoires van uw leverancier. Bij gebruik van andere filters vervalt de garantie. • Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met het leegmaken van het stofreservoir of het vervangen van het filter, doe dit door de stekker vast te pakken en trek niet aan de kabel. • Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen. Laat kinderen niet zonder toezicht achter bij de machine. • Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en ze de risico’s van het gebruik begrijpen. Laat kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht. Laat kinderen niet spelen met het apparaat. • Als het netsnoer is beschadigd, moet dit om gevaarlijke situaties te vermijden, worden vervangen door de fabrikant, een erkend reparateur of een gelijkelijk gekwalificeerd persoon. 3. Gebruiksaanwijzing Controleer voordat u de machine gebruikt of het aangegeven voltage op het typeplaatje onder de machine overeenkomt met de netspanning. 3.1 Aan- en uitzetten 3.1.1 Aanzetten Trek het snoer uit het apparaat en stop de stekker in het stopcontact. Druk op de aan-uitknop en pas de zuigkracht aan. 3.1.2 Uitzetten Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Doe dit door de stekker vast te pakken en niet door aan het snoer te trekken. Druk op de knop voor de snoerhaspel. 3.2 Aansluiten van slang, buis en zuigmonden 1. Steek de slangaansluiting in de zuigopening. 2. Verbind de gebogen buisgreep met de buis. 3. Verbind de buis met zuigmond. 4. De buis is telescopisch en kan worden aangepast aan uw lengte. Druk op de verstelknop om de buis te verlengen of in te korten tot de gewenste lengte. Indicatie stofreservoir Op het bedieningspaneel zit een lampje dat brandt als het stofreservoir vol is of als de zuigkracht is verminderd om een andere reden. Het stofreservoir moet worden leeggemaakt wanneer het lampje constant brandt als de machine op maximaal vermogen draait en de zuigmond niet op de vloer rust. Aan-uit schakelaar Pas de zuigkracht aan Snoer haspel Stofreservoir vol- indicatie 3.3 Ontgrendelen en legen van het stofreservoir Het stofreservoir kan van de machine worden verwijderd om dit leeg te maken. Verwijder het stofreservoir eenvoudig van de machine door op de knoppen op de handgreep van het stofreservoir te drukken (zie onderstaande afbeelding) en trek het stofreservoir omhoog. Het stofreservoir kan nu worden geleegd in een vuilnisbak door op de hendel met de markering 'Push' te drukken.
Pagina: 4
Meteor 6 Gebruiksaanwijzing NL 3.4 Reinigen van het cycloonfilter Het cycloonfilter moet regelmatig worden schoongemaakt om de zuigkracht te behouden. U hebt toegang tot het cycloonfilter als het stofreservoir is verwijderd. Gebruik indien nodig lauw water. Zorg ervoor dat u het filter goed laat drogen voordat u het terug plaatst in de stofzuiger. 3.5 Het uitlaatfilter vervangen Open het deksel van het uitlaatfilter zoals te zien in de overzichtstekening op pagina 2. Vervang het filter door een nieuw filter en sluit het deksel weer. 3.6 Wassen of vervangen van het HEPA-filter U hebt toegang tot het HEPA-filter als het stofreservoir is verwijderd. Spoel de binnenkant van het filter schoon met lauw kraanwater. Gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het filteroppervlak niet aan. Tik op het filter om het overtollige water te verwijderen. Zorg ervoor dat u het filter goed laat drogen voordat u het terug plaatst in de stofzuiger. Vervang het filter indien nodig. Houd er rekening mee dat het apparaat niet werkt zonder een HEPA-filter. 3.7 De buis en het mondstuk opbergen Er zijn twee opberggroeven. Eén aan de onderzijde om te gebruiken wanneer de machine verticaal staat en één aan de achterzijde om te gebruiken wanneer de machine op de wielen staat. 3.8 Thermische zekering Het apparaat is uitgerust met een thermische zekering die oververhitting voorkomt. Als de thermische zekering wordt geactiveerd, schakelt de motor automatisch uit en moet het apparaat afkoelen voordat het opnieuw kan worden gebruikt. Opnieuw aanzetten 1. Zet het apparaat in de uit-stand en haal de stekker uit het stopcontact. 2. Zorg ervoor dat er zich niets in de gebogen buis, slang, buis, mondstuk of filters bevindt dat de luchtstroom blokkeert. 3. Laat de machine afkoelen. 4. Sluit de machine opnieuw aan op het stopcontact en druk op de aan-uitknop. Het apparaat start niet als het onvoldoende is afgekoeld. Als het apparaat niet start, schakelt u het weer uit en neemt u de stekker uit het stopcontact. Probeer het na een tijdje nogmaals. 4. Schoonmaaktips Pas de zuigkracht aan met behulp van de zuigkrachtregeling of de schuifklep op de gebogen buisgreep. Zuigmond voor bekleding (13) Gebruik de zuigmond voor bekleding voor gestoffeerd meubilair. Borstelmondstuk (14) Gebruik het borstelmondstuk voor gordijnen en vensterbanken. Zuigmond voor gladde vloeren (15) Gebruik deze zuigmond voor gladde vloeren. Combinatiezuigmond (16) Stel het combinatiemondstuk in op het type vloer. Zuigmond voor spleten (17) Gebruik deze zuigmond voor nauwe ruimtes. Turbozuigmond (18) Gebruik de turbozuigmond voor een efficiënte tapijtreiniging. Mini-turbozuigmond (19) Gebruik de mini-turbozuigmond om dierenharen en dergelijke te verwijderen van stoffering en meubels Verschillende modellen kunnen verschillende zuigmonden hebben. 5. Problemen oplossen Reparatie of onderhoud van elektrische onderdelen zoals het snoer of de motor mag alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Als het apparaat niet start Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Het kan zijn dat een zekering is gesprongen en moet worden vervangen. Het snoer of de stekker kan bescha- digd zijn en moet worden vervangen door een erkend servicecentrum. Verminderde zuigkracht Het stofreservoir is mogelijk vol en moet worden geleegd. Zie de instructies. Het HEPA-filter kan geblokkeerd zijn en moet worden gewassen of vervan- gen. Zie de instructies. De gebogen buisgreep, slang, buis of het mondstuk kan geblokkeerd zijn en moet worden gereinigd. Als het apparaat stopt De thermische zekering is misschien geactiveerd. Zie de instructies. 6. Service en onderhoud • Berg het apparaat binnenshuis op en in een droge omgeving. • Reinig het oppervlak van het apparaat met een droge doek of een licht-vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel. • Bestel originele accessoires bij een plaatselijke dealer. • Onderhoud: neem voor onderhoud contact op uw leverancier.
Pagina: 5
Meteor 7 Gebruiksaanwijzing NL 7. Garantie en service Nilfisk-stofzuigers voor huishoudelijk gebruik hebben een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt motor, snoerhaspel, schakelaar en behuizing. Voor de zuigmonden, filters, slangen, buizen en andere accessoires geldt twaalf maanden garantie op fabricagefouten. De garantie sluit problemen door slijtage uit. De garantie is van toepassing op reserveonderdelen plus arbeidskosten en is van toepassing op fabricage- en materiaalfouten die kunnen optreden onder normaal huishoudelijk gebruik. Reparaties onder garantie worden alleen uitgevoerd als kan worden aangetoond dat het defect heeft plaatsgevonden binnen de garantieperiode van het product (een correct ingevuld garantiebewijs of afgedrukte of afgestempelde kassabon met datum en producttype) en op voorwaarde dat de stofzuiger is gekocht als nieuw product, gedistribueerd door Nilfisk. Defecten die onder deze garantie vallen, worden verholpen door een van de servicecentra van de Nilfisk-organisatie. Verpakkings- en verzendkosten vallen niet onder de garantie. Na voltooiing van de benodigde reparatie zal de stofzuiger aan de klant worden geretourneerd, waarbij Nilfisk de kosten en het risico draagt. De garantie is niet van toepassing op: • Normale slijtage van accessoires en filters. • Defecten of schade als direct of indirect gevolg van verkeerd gebruik - zoals het opzuigen van puin, hete as of tapijtdeodorantpoeder. • Schade door misbruik, verlies of gebrek aan onderhoud zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. • Defecten door gebruik tijdens verbouwingen aan het huis. • Schade door opzuigen van water, gipsstof of zaagsel. Evenmin zal de garantie van toepassing zijn bij een slecht in elkaar gezet of verbonden apparaat, noch bij vuurschade, brand, blikseminslag, ongebruikelijke spanningsfluctuaties of andere elektrische storingen zoals defecte zekeringen of defecte elektrische installaties en algemene defecten of schade die Nilfisk beschouwt als het gevolg van andere oorzaken dan fabricage- en materiaalfouten. De garantie wordt ongeldig indien: • Een defect wordt veroorzaakt door het gebruik van niet- originele Nilfisk-filters. • Het identiteitsnummer van de stofzuiger is verwijderd. • De stofzuiger is gerepareerd door een niet door Nilfisk erkende reparateur. • De machine wordt gebruikt in een commerciële omgeving, zoals de bouw of facilitair onderhoud, voor beroepsmatige toepassingen of andere niet-huishoudelijke toepassingen. Verantwoordelijkheid Nilfisk kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door een onjuist gebruik of door wijzigingen aan het apparaat. 8. WEEE Dit symbool op product of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden beschouwd. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij een inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met de gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Meteor
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands