King Home handleiding
Nilfisk King Homehandleiding

Handleiding voor de Nilfisk King Home in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 48 pagina's.

PDF 48 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk King Home. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk King Home en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk King Home. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk King Home zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk King Home

Pagina: 1
23 Aanwijzingen Controleer voordat u de stofzuiger gaat gebruiken of het voltage op het typeplaatje overeenkomt met uw netspanning. De stofzuiger wordt geleverd met een reeds geplaatste stofzak. Gebruik de stofzuiger nooit zonder een juist geplaatste stofzak en hoofdfilter. Zie punt 6 voor het vervangen van de stofzak. Belangrijke informatie 1. Deze machine is niet geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof. 2. Deze machine is slechts bedoeld voor het stofzuigen en mag niet buiten of onder vochtige omstandigheden gebruikt of weggezet worden. Berg de machine binnenshuis bij een temperatuur tussen 0° en 60°C op. 3. De machine is bedoeld voor het opzuigen van droog stof en mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen. 4. De machine mag niet voor het opzuigen van brandbare of explosieve stoffen of in explosieve omgevingen worden gebruikt. 5. De machine mag in geen geval worden gebruikt voor het opzuigen van hete stoffen of voorwerpen. De machine mag met name niet worden gebruikt voor het reinigen van open of gesloten haarden, gasfornuizen of gelijksoortige installaties die hete of smeulende as bevatten. 6. De machine mag niet worden gebruikt als het snoer op enigerlei wijze is beschadigd. Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen, vooral als het platgedrukt is geweest, tussen een deur heeft gezeten of er over heen is gereden. 7. De machine mag niet worden gebruikt als er sprake is van een defect. 8. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek de stekker eruit in plaats van het snoer. 9. Als het snoer wordt gerepareerd of vervangen, moet hetzelfde type snoer worden gebruikt dat bij de machine wordt geleverd. Dit snoer is verkrijgbaar bij uw erkende Nilfisk-dealer. 10. Voordat er enig onderhoud aan de machine of het snoer wordt uitgevoerd, moet de stekker altijd uit het stopcontact worden gehaald. 11. Reparaties aan het elektrische gedeelte waarbij de motor of het snoer zijn betrokken, dienen alleen te worden uitgevoerd door daartoe opgeleide of bekwame personen en alleen nadat de hoofdschakelaar (aan de voorzijde van de machine) is uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact is gehaald. 12. Aan de mechanische of elektrische beveiliging mogen geen wijzigingen worden aangebracht. 13. Het maximum geluidsniveau bedraagt minder dan 70 dB(A)/20µPa. 1. Aan/Uit Trek het snoer aan de achterzijde van de stofzuiger zo ver mogelijk uit en steek de stekker in het stopcontact. U zet de stofzuiger aan en uit door op de knop1 te drukken. Uitvoeringen met twee zuigstanden De motor heeft 2 zuigstanden: hoog en laag. De motor start in de stand die het laatst is gebruikt. U schakelt tussen de hoge en de lage stand over door eenmaal op de knop 2 in Afb. 1 te drukken. 2. Slang en buis aansluiten Plaats het aansluitstuk van de slang in de zuigopening en draai het met de klok mee totdat het op z’n plaats valt. Als u de slang wilt verwijderen, draait u het aansluitstuk tegen de klok in. Bevestig de slang op de buis en het mondstuk door deze onderdelen in elkaar te drukken. Uitvoeringen met telescopische buis De telescopische buis kan op uw lichaamslengte worden afgesteld. Houd de kleinste buis vast en druk met één hand op de grijze knop terwijl u met de andere hand de kleinste buis uittrekt of indrukt tot de door u gewenste lengte. 3. Parkeerklem op de buis bevestigen 1. Schuif de ring op de buis. 2. Duw de koker op het buisstuk totdat deze in de tweede groef op de telescopische buis klikt. 3. Schuif de ring op de koker en zet deze op z’n plaats vast door deze tegen de klok in te draaien. 4. Zet de parkeerklem XX daarna op z’n plaats op de koker door deze hard aan te drukken. 4. Buis en mondstuk parkeren Zorg dat de stekker zich niet in de buurt van het snoeraansluitpunt bevindt. Draai het mondstuk zodanig dat het zuigoppervlak van het mondstuk in de andere richting van de machine wijst om krassen van de behuizing te voorkomen en druk de parkeerklem (die op de buis is bevestigd) naar beneden in de uitsparing bij het snoeraansluitpunt. NEDERLANDS
Pagina: 2
24 5. Zuigkracht afstellen De zuigkracht kan worden afgesteld met behulp van de zuigkrachtregelaar op de kromme plastic buis. De zuigkracht is het sterkst als de zuigkrachtregelaar naar voren is geschoven en de opening wordt bedekt. Bij het stofzuigen van kleden kunt u de zuigkracht bijvoorbeeld verminderen door de zuigkrachtregelaar naar achteren te schuiven, zodat er andere lucht kan binnenstromen. Uitvoeringen met twee zuigstanden De motor heeft 2 zuigstanden: hoog en laag. De motor start in de stand die het laatst is gebruikt. U schakelt tussen de hoge en de lage stand over door eenmaal op de knop 2 te drukken. 6. Stofzak vervangen Als de zuigkracht afneemt, moet de stofzak worden vervangen. Bij uitvoeringen die voorzien zijn van een stofstandlampje, moet de stofzak worden vervangen wanneer geheel rood brandt. 1. Open het stofhuis door op de middelste knop 4 te drukken. 2. Zet de stofzak los door het zwarte plastic plaatje y terug in de richting van het deksel van het stofhuis te kantelen. 3. Terwijl de stofzak zich nog in de machine bevindt, houdt u het stuk karton met één hand vast terwijl u het flapje yy met de andere hand omhoog trekt. Daarmee wordt de opening in de stofzak automatisch afgesloten. 4. Til de stofzak uit de machine. 5. Vouw de nieuwe stofzak uit, plaats deze en sluit het stofhuis weer. Opmerking Hoe efficiënt uw stofzuiger werkt, is afhankelijk van de kwaliteit van de stofzak. Gebruik altijd originele stofzakken met de productcode 22359500. Bij gebruik van andere dan originele stofzakken kan de luchtstroom verminderen, waardoor de motor overbelast kan raken. Het gebruik van andere dan originele stofzakken maakt de garantie ongeldig. 7. Voorfilter vervangen Het voorfilter beschermt de motor tegen de microscopische deeltjes die niet in de stofzak worden opgevangen. Ook in geval de stofzak mocht breken, wordt de motor hiermee beschermd. Het voorfilter dient eenmaal per jaar te worden vervangen. 1. Verwijder de stofzak. 2. Druk op het veerslot en open de voorzijde van het rooster. 3. Vervang het voorfilter. 4. Klik de voorzijde van het rooster weer terug op z’n plaats. Opmerking Hoe efficiënt uw stofzuiger werkt, is afhankelijk van de kwaliteit van het voorfilter. Gebruik altijd de originele voorfilters die tezamen met de stofzakken worden geleverd. Het gebruik van andere dan originele voorfilters maakt de garantie ongeldig. 8. Koolfilter vervangen (niet bij alle uitvoeringen) Het koolfilter verwijdert onaangenaam geurende luchtjes uit de uitblaaslucht. Het koolfilter dient eenmaal per jaar te worden vervangen. 1. Verwijder de stofzak. 2. Druk op het veerslot en open de voorzijde van het rooster. 3. Verwijder het voorfilter. 4. Verwijder de achterzijde van het rooster door het frame voorzichtig van de ene naar de andere kant los te wrikken. 5. Vervang het koolfilter door op de twee zijstukken te drukken. 6. Plaats de achterzijde van het rooster weer terug en klik deze in alle vier hoeken op z’n plaats. 7. Plaats het voorfilter weer terug en klik de voorzijde van het rooster terug op z’n plaats. Opmerking Gebruik altijd originele koolfilters met de productcode 22358500. Bij gebruik van andere dan originele koolfilters kan de luchtstroom verminderen, waardoor de motor overbelast kan raken. Het gebruik van andere dan originele koolfilters maakt de garantie ongeldig.
Pagina: 3
25 9. HEPA-filter vervangen Het HEPA-filter reinigt de uitblaaslucht van de microscopische deeltjes die niet door de stofzak worden opgevangen. Om een constante zuigkracht te behouden dient de HEPA-filter bij een gemiddeld gebruik na ongeveer 1 jaar te worden vervangen. Bij een regelmatiger gebruik dient dit vaker te gebeuren. Het HEPA-filter mag niet afgeborsteld of afgespoeld worden. 1. Leg de machine met de zijkant op een schoon oppervlak om krassen te voorkomen. 2. Maak de vier schroeven los door ze met behulp van een muntstuk 90° te draaien. 3. Trek de ronde deksel uit de bodemplaat. 4. Vervang het HEPA-filter. Deze klikt op z’n plaats. 5. Plaats de ronde deksel weer zodanig terug dat de pijltjes op de deksel en in de bodemplaat naar elkaar toe wijzen. Zet de vier schroeven weer vast door ze 90° te draaien. Opmerking Hoe efficiënt uw stofzuiger werkt, is afhankelijk van de grootte en de kwaliteit van het HEPA-filter. Gebruik altijd originele HEPA-filters met de productcode 22356800. Bij het gebruik van andere dan originele HEPA-filters kan de luchtstroom verminderen, waardoor de motor overbelast kan raken. Het gebruik van andere dan originele filters maakt de garantie ongeldig. 10. Turbo-mondstuk reinigen Roller reinigen: Als er zich draden of haren om de roller heen hebben gewikkeld, kunt u deze gewoon met een schaar wegknippen en verwijderen. Thermische zekering De stofzuiger is uitgerust met een thermische zekering, die de motor automatisch uitschakelt als deze oververhit raakt, bijvoorbeeld bij een verstopping. Verwijder de oorzaak van de verstopping, zodat de lucht weer vrij kan doorstromen. Zodra de motor voldoende afgekoeld is, wordt deze automatisch opnieuw gestart. Problemen • als de motor niet wil starten – misschien is er een zekering doorgeslagen en deze moet worden vervangen. – misschien is het snoer of het stopcontact defect en moet dit door een elektricien worden nagekeken. • als de zuigkracht vermindert – misschien is de stofzak vol en moet deze worden vervangen, zie punt 6. – misschien is het voorfilter, koolfilter of HEPA-filter vuil en moet dit worden vervangen, zie punt 7-8-9. – misschien is de slang, de buis of het mondstuk verstopt en moet deze worden gereinigd. • als de stofzuiger stopt – de thermische zekering heeft de motor uitgeschakeld ten gevolge van een verstopping in de slang, de buis of het mondstuk. Verwijder de oorzaak van de verstopping. De stofzuiger zal dan al weer gauw opnieuw starten. Onderhoud Zet de stofzuiger op een droge plek weg. De stofzuiger hoeft niet te worden doorgesmeerd enz. De stofzuiger is speciaal ontworpen voor langdurige en veeleisende werkzaamheden, maar, afhankelijk van de mate van gebruik, moeten de stoffilters op een gegeven moment worden vervangen. Reinig de buitenkant van de stofzuiger met een droog doekje, met eventueel een beetje sulfon. Neem voor eventuele reparaties contact op met uw plaatselijke dealer.
Pagina: 4
46 GUARANTEE AND SERVICE: This Nilfisk vacuum cleaner is covered by a five (5) year guarantee on the entire machine, excl. nozzles, hoses, tubes and other accessories. The guarantee covers manufacturing and material defects that may occur during normal domestic use and includes spare parts and labour costs. Service under the guarantee will only be performed if it can be proven that the defect occurred within the product’s guarantee period (a correctly completed guarantee certificate or printed/stamped cash register receipt with date and product type) and on the condition that the vacuum cleaner was bought as a new product in Great Britain/Ireland/- Australia/New Zealand and distributed by Nilfisk-Advance. In the event of the repair of defects, the customer must submit the vacuum cleaner to the dealer from which it was bought, or direct to Nilfisk-Advance at his/her own expense. Upon completion of any repairs necessary, the vacuum cleaner will be returned to the dealer or the customer’s private address at the risk and expense of Nilfisk-Advance. THE GUARANTEE DOES NOT COVER: Normal wear and tear of accessories, defects or damage occurring as a direct or indirect result of incorrect use - such as the vacuuming of rubble or hot ashes - abuse, loss or lack of maintenance as described in the User Guide. Nor will it cover incorrect poor configuration, i.e. setting up or connection, nor fire-damage, fire, lightning strike or unusual voltage fluctuations or any other electrical disturbances such as defective fuses or defective electrical installations on the supply grid, and defects or damage in general that Nilfisk-Advance consider to be the result of causes other than manufacturing and material defects. THE GUARANTEE BECOMES VOID: If a defect is caused by the use of non- ORIGINAL NILFISK dust bags and filters. If the identity number is removed from the vacuum cleaner. If the vacuum cleaner has been repaired by a non-NILFISK authorised dealer. THE GUARANTEE IS VALID IN: Denmark, Sweden, Norway, Great Britain, Ireland, Belgium, Holland, France, Germany, Austria, Switzerland, Spain, Portugal, Australia and New Zealand. Spare parts can differ from originals. Any defined in the User Guide (82350400) is superseded by this Guarantee Card. All rights reserved. GARANTIE ET SERVICE: L’aspirateur Nilfisk est couvert par une garantie de cinq (5) ans, à l’exclusion des embouchures, flexibles, tubes et autres accessoires. La garantie couvre les défauts de fabrication et de matières se déclarant lors d’une utilisation normale, ainsi que les pièces détachées et la main d’œuvre. Pendant la garantie, le service ne sera exécuté, que si l’on peut démontrer que la défectuosité s’est présentée pendant la période de garantie (une carte de garantie complétée correctement ou un ticket de caisse, muni d’un cachet, la date et le type de machine), et à condition que l’aspirateur a été acheté comme nouveau produit distribué par un distributeur officiel agréé Nilfisk-Advance. En cas de réparation, le client devra rentrer l’aspirateur chez le distributeur où il a été acheté. Après la réparation, l’aspirateur sera retourné chez le distributeur aux frais et risques de Nilfisk-Advance. NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE: Usure normale des accessoires, défauts ou dégâts dus directement ou indirectement à une mauvaise utilisation, tel que l’aspiration de poussière de construction ou cendres, emploi abusif, chute ou manque d’entretien, comme décrit dans le guide d’utilisation. Ne sont également pas couverts: mauvais réglage ou raccordement, incendie, accident, orage, variations de tension ou autres perturbations électriques comme par exemple, des fusibles sautés ou problèmes provenant du réseau, et défauts ou dégâts en général, considérés par Nilfisk-Advance comme autres que des défauts de fabrication ou de matières. ANNULATION DE LA GARANTIE: La garantie tombe, en cas de panne causée par l’utilisation de sacs ou de filtres”Non-original Nilfisk”, si le numéro d’identification est enlevé de l’aspirateur, si l’aspirateur a été réparé par un distributeur “non-agréé Nilfisk”. VALIDITÉ DE LA GARANTIE: Danemark, Suède, Norvège, Grande- Bretagne, Irlande, Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Portugal, Australie et la Nouvelle-Zélande. Des pièces détachées peuvent être différentes des originales. N’importe quelle garantie définie dans le guide d’utilisation (82350400) est remplacée par cette carte de garantie. Tous droits réservés. GARANTIE EN SERVICE: Deze Nilfisk stofzuiger heeft een garantie van vijf (5) jaar op de gehele machine, excl. mondstukken, slangen, stangen en andere accessoires. De garantie geldt voor fabrieks- en materiaalfouten tijdens normaal huishoudelijk gebruik en is inclusief vervangende onderdelen en arbeidsloon. Reparaties onder de garantie vinden slechts plaats indien bewezen wordt dat het defect binnen de garantieperiode van de machine opgetreden is (met een juist ingevuld garantiecertificaat of gedrukte/- gestempelde kassabon met vermelding van de aankoopdatum en het soort machine) en mits de machine nieuw aangeschaft en door Nilfisk-Advance gedistribueerd is. Bij een eventuele reparatie van gebreken of tekortkomingen moet de klant de stofzuiger aan de dealer waar de stofzuiger gekocht is. Na beëindiging van eventueel benodigde reparaties wordt de stofzuiger voor risico en op kosten van Nilfisk-Advance naar de dealer geretourneerd. NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE: Normale slijtage van de accessoires, gebreken of schade direct of indirect ten gevolge van onjuist gebruik, zoals het opzuigen van bouwgruis of as, misbruik, nalatigheid van of gebrek aan het in de Gebruiksaanwijzing aangegeven onderhoud. Ook niet inbegrepen zijn: een onjuiste opstelling, montage of aansluiting, brand, ongevallen, blikseminslag of buitengewoon grote spanningsvariaties of andere elektrische storingen zoals defecte zekeringen of een defecte elektrische installatie op het elektriciteitsnet, en gebreken of schade in het algemeen die Nilfisk-Advance als een gevolg van andere oorzaken dan fabrieks- en materiaalfouten beschouwt. DE GARANTIE IS ONGELDIG: Bij een defect door gebruik van andere dan oorspronkelijke NILFISK stofzakken en filters. Na verwijdering van het identiteitsnummer van de stofzuiger. Na reparaties door anderen dan door NILFISK bevoegde dealers. DE GARANTIE GELDT IN: Denemarken, Zweden, Noorwegen, Groot-Brittannië, Ierland, België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal, Australië en Nieuw-Zeeland. Vervangende onderdelen kunnen afwijken van oorspronkelijke onderdelen. Deze Garantiekaart vervangt alle in de gebruiksaanwijzing (82350400) vermelde garanties. Alle rechten voorbehouden. GB NZ IRL AUS B F CH NL B
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
King Home
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins