IVB 2000 handleiding
Nilfisk IVB 2000handleiding

Handleiding voor de Nilfisk IVB 2000 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 72 pagina's.

PDF 72 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk IVB 2000. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk IVB 2000 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk IVB 2000. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk IVB 2000 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk IVB 2000

Pagina: 1
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 32401131(1)2005-03 A 1 1 Inleiding ........................................................................................................................... 2 1.1 Beschrijving.......................................................................................................................... 2 2 Veiligheidsvoorschriften................................................................................................ 3 2.1 Algemene voorzorgsmaatregelen ........................................................................................ 3 2.2 Belangrijke waarschuwingen................................................................................................ 3 2.3 Aarding................................................................................................................................. 4 3 Technische eigenschappen........................................................................................... 4 3.1 Identificatiegegevens............................................................................................................ 4 3.2 Belangrijkste onderdelen (Afb. 2)......................................................................................... 4 4 Veiligheidsmaatregelen.................................................................................................. 5 4.1 Waarschuwingsplaatjes........................................................................................................ 5 5 Testen, aflevering en montage ...................................................................................... 6 5.1 Test ...................................................................................................................................... 6 5.2 Aflevering en verplaatsing.................................................................................................... 6 5.3 Garantiecertificaat ................................................................................................................ 6 5.4 Montage ............................................................................................................................... 6 5.5 Aansluiting op het elektriciteitsnet........................................................................................ 6 6 Bediening en knoppen (Afb. 3)...................................................................................... 7 7 Inschakeling en uitschakeling (Afb. 3 en 4) ................................................................. 7 7.1 Voorzorgsmaatregelen......................................................................................................... 7 7.2 Ontsteking ............................................................................................................................ 7 8 Gebruik ............................................................................................................................ 7 8.1 Correct gebruik..................................................................................................................... 7 8.2 Reiniging van het hoofdfilter................................................................................................. 8 8.3 De afvalbak legen (Afb. 6).................................................................................................... 8 9 Optionele accessoires.................................................................................................... 9 10 Stofzuiger (IVB) voorzien van de set voor het opzuigen van asbest ......................... 9 11 Gebruik van de stofzuiger in hygiënische ruimten.................................................... 11 11.1 Uitlaatfilter HEPA (alleen IVT-uitvoeringen) ....................................................................... 11 12 Stofklassen.................................................................................................................... 11 13 De bak legen (klasse H) – (Afb. 9) ............................................................................... 12 14 Onderhoud..................................................................................................................... 13 14.1 Bepalingen ......................................................................................................................... 13 14.2 Controles bij het starten ..................................................................................................... 13 14.3 Gewoon onderhoud............................................................................................................ 13 14.4 Uitvoering van de benodigde controles.............................................................................. 13 14.5 Vervanging van het hoofdfilter (Afb. 8)............................................................................... 14 14.6 Lijst met aanbevolen vervangingsonderdelen.................................................................... 15 15 Problemen oplossen..................................................................................................... 15 16 Technische gegevens................................................................................................... 16
Pagina: 2
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 2 32401131(1)2005-03 A 1 Inleiding De veiligheid van de stofzuiger is toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van het personeel dat is aangewezen voor het dagelijkse gebruik ervan. Deze handleiding is opgesteld om de bedieners van het apparaat te voorzien van de benodigde informatie over voorzorgsmaatregelen en gebruiksfuncties. Op die manier worden de veiligheid van het personeel en de effectiviteit van de stofzuiger gegarandeerd. Voordat de stofzuiger wordt ingeschakeld, moet het personeel de aanwijzingen in deze handleiding goed hebben begrepen. Bewaar de handleiding in de buurt van de stofzuiger en op een veilige, droge plaats, uit de buurt van direct zonlucht en bij de hand, zodat u de handleiding altijd in kunt kijken. De informatie in deze handleiding is een weergave van de technologische kennis op het moment van verkoop en kan daarom als overbodig worden beschouwd wanneer deze informatie wordt bijgewerkt en aangepast. De producent behoudt zich het recht voor het aanbod producten en de betreffende handleidingen zonder enige voorafgaande kennisgeving aan te passen, zonder de vorige serie stofzuigers en de betreffende handleidingen bij te werken. Neem bij twijfel contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of bij een servicepunt van Nilfisk-Advance. 1.1 Beschrijving Deze stofzuiger is uitsluitend ontwikkeld voor het verzamelen van houtsnippers, bewerkingsafval, stof en andere soorten afvalmateriaal. De stofzuiger is gemonteerd op stevige, rubberen wielen, waarvan twee zwenkwielen, waardoor het apparaat erg wendbaar is. Daarnaast is de zuiger voorzien van remmen, zodat het apparaat volledig stil kan worden gezet. Deze stofzuiger is ideaal voor gebruik in commerciële ruimten, zoals hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren. De stofzuiger is ontwikkeld en gebouwd voor industriële ruimten waar hij voor normale reinigingswerkzaamheden kan worden gebruikt. Het opgezogen materiaal wordt aan een centrifugale kracht in de houder onderworpen, waarbij de zwaarste deeltjes vallen. De lucht stroomt via het filteroppervlak waar de grotere deeltjes worden behandeld. De verstoppingssensor in de zuiger neemt de druk waar die door het filter wordt opgebouwd en waarschuwt de bediener wanneer het filtervermogen aanzienlijk is afgenomen. De reeks producten van Nilfisk-Advance bestaat uit stofzuigers die vloeistoffen kunnen verwerken, maar er zijn ook modellen met absolute filters. De verhoogde kwaliteit van de stofzuiger wordt gegarandeerd door strenge testen. De materialen en onderdelen worden onderworpen aan een reeks zware controles die in de verschillende fasen van het productieproces worden uitgevoerd, zodat de geproduceerde zuigers perfect in overeenstemming zijn met de verhoogde kwaliteitseisen. LET OP! Voordat u de stofzuiger gebruikt of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoert, moet u deze handleiding lezen. Houd u aan de instructies in de waarschuwingen op de plaatjes. Wanneer u dit niet doet, dan dit ernstig letsel of zelfs dodelijk letsel bij de bediener veroorzaken. Controleer of de diverse plaatjes goed leesbaar zijn. Vervang ze wanneer dit niet het geval is. Schakel in noodgevallen de hoofdschakelaar uit en ontkoppel de stekker van de stofzuiger. OPMERKING Lees de gebruikers- en onderhoudshandleiding goed door voordat u de stofzuiger gaat gebruiken.
Pagina: 3
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 32401131(1)2005-03 A 3 2 Veiligheidsvoorschriften 2.1 Algemene voorzorgsmaatregelen – We raden u aan de inhoud van de handleiding goed te lezen voordat u het apparaat inschakelt of gebruikt, onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoert en/of het apparaat bedient. – Laat het apparaat niet gebruiken door personeel dat niet voor gebruik van het apparaat is geautoriseerd. – Draag geen losgeknoopte of loshangende kleding die in de stofzuiger kan worden gezogen. – Draag geschikte kleding. Vraag aan de werkgever informatie over de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn en over de specifieke veiligheidsmechanismen ter voorkoming van ongevallen, waarmee de veiligheid van het personeel wordt gegarandeerd. – Het gebied waarin de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd (zowel gewoon als buitengewoon onderhoud) moet altijd schoon en droog worden gehouden. – De benodigde uitrusting moet altijd bij de hand worden gehouden. – De reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden onderhouden wanneer de stofzuiger is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd. – Voer geen reparatiewerkzaamheden uit zonder eerst de benodigde toestemming te vragen. 2.2 Belangrijke waarschuwingen – Zo verkleint u de kans op brand, elektrische schokken of ongevallen: – Laat de stofzuiger niet onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact. Haal de stekker van de zuiger uit het stopcontact wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt of bij onderhoudswerkzaamheden. – Laat de stofzuiger niet als speelgoed gebruiken. Wees extra voorzichtig wanneer er kinderen in de buurt zijn. – De stofzuiger mag uitsluitend worden gebruikt op de manier zoals beschreven in de handleiding. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. – Gebruik de stofzuiger niet wanneer de stekker of de voedingskabel beschadigd is. Wanneer de stofzuiger niet correct werkt, is gevallen of is beschadigd, moet het apparaat naar een servicecentrum worden gebracht. – Sleep de stofzuiger niet aan de voedingskabel mee, laat de voedingskabel niet tegen deuren schuren en laat de voedingskabel niet over scherpe randen of hoeken schuiven. – Zorg dat de stofzuiger niet over de voedingskabel rolt. Houd de voedingskabel uit de buurt van warme oppervlakken. Trek de stekker niet uit het contact met de voedingskabel. – Gebruik de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen. – Raak de stekker en de stofzuiger niet met natte handen aan. – Zet geen voorwerpen op de openingen van de stofzuigerbehuizing. Gebruik de stofzuiger niet wanneer een van de openingen op de behuizing verstopt zit. Zorg dat er geen stof, draden, haren en ander materiaal in de openingen kan komen om te voorkomen dat de luchtstroom wordt belemmerd. – Houd haar, loszittende kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en de bewegende onderdelen. – De stofzuiger mag nooit worden gebruikt om warme materialen mee te verzamelen. De stofzuiger mag vooral nooit worden gebruikt om open en gesloten schoorsteenpijpen, ovens en gelijkaardige voorwerpen met brandende of gloeiende as te reinigen. – Gebruik de stofzuiger niet zonder eerst een stofzak en/of filter te plaatsen. Schakel alle actieve functies uit voordat u de stekker van de zuiger uit het stopcontact verwijdert. Let bijzonder goed op bij reinigingswerkzaamheden in ruimten met trappen. – De stofzuiger kan niet worden gebruikt om brandbare of explosieve stoffen te verzamelen en mag nooit in een explosieve atmosfeer worden gebruikt. – Vervang de voedingskabel alleen door het model (H07RN-F 3G1,5) dat in de gebruikers- en onderhoudshandleiding wordt vermeld. – Wanneer de voedingskabel van de stofzuiger is beschadigd, moet u deze door de fabrikant, het servicecentrum of een bevoegde monteur laten vervangen om elk risico te vermijden.
Pagina: 4
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 4 32401131(1)2005-03 A 2.3 Aarding Deze stofzuiger moet worden voorzien van een aarding. Bij een storing of probleem zorgt de aarding voor een weg van de minste weerstand naar de stroomuitgangen om de kans op een elektrische schok te verkleinen. De stekker van de voedingskabel moet in een geschikt stopcontact worden gestoken, op de juiste manier geïnstalleerd en van een aarding worden voorzien, in overeenstemming met alle plaatselijke geldende normen en verordeningen. 3 Technische eigenschappen 3.1 Identificatiegegevens Wanneer u contact opneemt met het servicecentrum Nilfisk-Advance, moet u altijd de identificatiegegevens van de stofzuiger vermelden. De juiste identificatie van het model en het serienummer van de stofzuiger kunnen handig zijn om het doorgeven van verkeerde informatie te vermijden. Het identificatieplaatje met alle identificatiegegevens van de zuiger wordt in Afb. 1 getoond. A Type B Vermogen C Serienummer aassXXXX (aa = jaar; ss = week; XXXX = volgnummer) D Frequentie E Stofklasse F Referentienummer G Spanning H Voedingsstroom I Totaalgewicht 3.2 Belangrijkste onderdelen (Afb. 2) De onderstaande lijst met onderdelen kan bedieners helpen de terminologie in deze handleiding beter te begrijpen. 1. Cilinderkop motor 2. Hendel filterschudder 3. Synthetisch of katoenen hoofdfilter 4. Absoluut filter HEPA H13 (optioneel) 5. Bedieningspaneel 6. Ontstekingslampje 7. Schakelaar ON/OFF motoren 8. Lampje voor verstopping 9. Ontkoppelingshendel 10. Handgreep voor sturen / beveiliging 11. Voedingskabel 12. Zwenkwielen met blokkeermechanisme 13. Afvalbak voor stof WAARSCHUWING! Wanneer er een verkeerde aardingsstekker voor dit type stofzuiger wordt aangesloten, bestaat de kans op een elektrische schok. Raadpleeg een gespecialiseerde elektricien om te controleren of het aardingssysteem juist is geïnstalleerd. Breng geen aanpassingen aan de stekker van de voedingskabel van de zuiger aan. Wanneer de stekker niet kan worden aangesloten op de beschikbare stopcontacten, kan het nodig zijn de juiste stopcontacten door een gespecialiseerde elektricien te laten installeren. LET OP! De stofzuiger mag nooit open worden geforceerd. Bij elke poging tot demontage, aanpassing of meer algemeen knoeien met de zuiger door de eigenaar, vervalt de garantie. Neem bij problemen contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Pagina: 5
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 32401131(1)2005-03 A 5 4 Veiligheidsmaatregelen 4.1 Waarschuwingsplaatjes A ‘Let op’-plaatje Dit waarschuwt de bediener dat het filter alleen geschud mag worden wanneer de stofzuiger is uitgeschakeld. Wanneer dit niet het geval is, heeft het schudden geen enkel effect en bestaat de kans op beschadiging van het filter. B Plaatje TÜV De TÜV is een Duitse instantie die is belast met de veiligheid en kwaliteit van producten. LET OP! • Controleer voordat u de stofzuiger inschakelt en gebruikt of alle beschermingspanelen zijn gemonteerd en juist werken. • Knoei niet met de veiligheidsmechanismen. • Aan het begin van elke werkcyclus en voordat u de stofzuiger voor het eerst gaat gebruiken, moet u altijd controleren of alle veiligheidsmechanismen zijn geïnstalleerd en goed werken. Wanneer dit niet het geval is, kan het nodig zijn de stofzuiger uit te schakelen en deze naar een servicecentrum te brengen. • De stofzuiger is geproduceerd met maximale aandacht voor de veiligheid van de bediener. • Het is voor correct gebruik van het apparaat nodig de procedure voor onderhoud en technische hulp en de informatie uit deze handleiding te volgen. • Gebruik nooit perslucht voor het reinigen van de zuiger en de accessoires ervan. • Open de afvalbak niet wanneer de stofzuiger in gebruik is. • Controleer voordat u de stekker van de stofzuiger in het stopcontact steekt of de spanning van het elektriciteitsnet en de frequentiewaarden overeenkomen met de waarden op het plaatje met de technische gegevens van de zuiger. • Sluit de stofzuiger aan op een elektriciteitsnet met een efficiënt aardingssysteem. • Werkzaamheden aan de elektrische onderdelen van de stofzuiger mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel en alleen wanneer de stekker van de zuiger uit het stopcontact is verwijderd. • Sleep de zuiger nooit aan de voedingskabel mee. Zo kan de zuiger beschadigd raken; bovendien kan de bediener hierdoor elektrische schokken oplopen. LET OP! Houd u aan de instructies in de waarschuwingen op de plaatjes. Wanneer u dit niet doet, dan dit ernstig letsel of zelfs dodelijk letsel bij de bediener veroorzaken. Controleer of de plaatjes goed leesbaar zijn. Vervang ze wanneer dit niet het geval is. Schakel in noodgevallen de hoofdschakelaar uit en haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact. LET OP! SCHUD ALLEEN BIJ UITGESCHAKELDE MACHINE. Sicherheit TÜV S E R V I C E
Pagina: 6
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 6 32401131(1)2005-03 A 5 Testen, aflevering en montage 5.1 Test De zuiger wordt in de fabriek getest, om een juiste werking te garanderen. In deze fase worden de testen over de zuigwaarden uitgevoerd. Zo wordt de werking van de zuiger optimaal op basis van het soort gebruik waarvoor het apparaat is ontwikkeld. 5.2 Aflevering en verplaatsing De stofzuiger wordt verpakt in een kartonnen doos op een pallet afgeleverd. Controleer bij ontvangst van de stofzuiger alles op eventuele, niet-zichtbare schade. Wanneer u schade tegenkomt, moet u de transporteur die het pakket afleverde zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. De stofzuiger kan worden opgeborgen in een ruimte met een temperatuur van 0° tot 30°C, met een relatieve vochtigheidsgraad tot 65%. Voordat u het apparaat opbergt, moet u controleren of het oppervlak waar de stofzuiger op wordt geplaatst, het gewicht wel kan dragen. Wanneer u de stofzuiger wilt opbergen, moet deze altijd schoon zijn, volgens de aanwijzingen in de handleiding. De zuiger kan werken bij een temperatuur tussen -5° en +30°C, bij een relatieve vochtigheidsgraad tot 65%. Het verpakkingsmateriaal dat samen met de zuiger wordt ontvangen, moet worden weggegooid in overeenstemming met de geldende voorschriften voor verwerking. Het verwerken van een stofzuiger die niet langer bruikbaar is, moet worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften voor afvalverwerking. De stofzuiger mag uitsluitend worden gereinigd met goedgekeurde niet-giftige, niet-ontvlambare stoffen die in de handel verkrijgbaar zijn. 5.3 Garantiecertificaat Het garantiecertificaat zit in de verpakking van de zuiger. 5.4 Montage 5.5 Aansluiting op het elektriciteitsnet LET OP! De eigenaar van de stofzuiger is er verantwoordelijk voor dat de montage voldoet aan de geldende plaatselijke normen. De stofzuiger moet worden gemonteerd door een gespecialiseerde monteur die de aanwijzingen in deze handleiding goed kent. De stofzuiger moet op een vlakke, gladde en stevige ondergrond worden gebruikt. Wanneer de zuiger vanuit een vaste positie wordt gebruikt, moet u voldoende ruimte laten zodat u voldoende ruimte heeft om te bewegen. Het is zo ook gemakkelijker onderhoudswerkzaamheden door monteurs te laten uitvoeren. LET OP! Controleer of de spannings- en frequentiewaarden van het elektriciteitsnet overeenkomen met de waarden op het plaatje met technische gegevens, zoals beschreven in paragraaf 3.1. De montageprocedures en onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische onderdelen van de stofzuiger mogen alleen door gekwalificeerd technisch personeel worden uitgevoerd. Sluit de zuiger aan op een efficiënt geaard systeem. Controleer of de voedingsspanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de gegevens op het plaatje van de stofzuiger.
Pagina: 7
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 32401131(1)2005-03 A 7 6 Bediening en knoppen (Afb. 3) 1. Lampje voor verstopping. Wanneer het gele lampje gaat branden, betekent dit dat het filter beschadigd is of dat er een obstakel in de aanzuigstroom benedenstrooms van het filter zit. Probeer te controleren zonder gemonteerde accessoires. Wanneer het gele lampje blijft branden, kan het nodig zijn het filter goed te reinigen en eventueel te vervangen. Zie voor meer informatie paragraaf 8.2. 2. Ontstekingslampje 3. Wanneer het witte lampje gaat branden, is de stofzuiger in werking. De groene schakelaars ON/OFF voor de motoren (er kunnen 2 of 3 schakelaars zijn, afhankelijk van het gebruikte type zuiger). 7 Inschakeling en uitschakeling (Afb. 3 en 4) 7.1 Voorzorgsmaatregelen 7.2 Ontsteking Controleer of de zuiger goed is aangesloten op het elektriciteitsnet. Controleer vooral of de spanning en de frequentiewaarden van het elektriciteitsnet overeenkomen met de waarden op het plaatje met de technische gegevens van de stofzuiger (zie Afb. 1). Sluit de gewenste accessoires aan op de zuigkap van de stofzuiger. Plaats de stofzuiger bij het punt waar hij zal worden gebruikt. Blokkeer de voorwielen door de blokkeerhendels omlaag te drukken. Steek de stekker van de voedingskabel in het stopcontact. De motoren (2 of 3 motoren) worden gestart met de groene knoppen, één per keer. Het groene lampje gaat branden wanneer de motor is ingeschakeld. Schakel alle motoren (2 of 3) in zodat ze tegelijkertijd werken en de maximale zuigkracht geven. De motoren moeten altijd één voor één worden INGESCHAKELD (ON) en UITGESCHAKELD (OFF), nooit samen. Wanneer er minder zuigkracht nodig is, kunt u één of twee motoren tegelijkertijd gebruiken. 8 Gebruik 8.1 Correct gebruik Voordat u de zuiger gaat gebruiken, moet u de slang op de zuigkap aansluiten (zie paragraaf 7.2). Wanneer de zuigslangen erg lang zijn, probeer ze dan zo recht mogelijk te houden. Zorg dat de zuigslangen niet buigen of vouwen omdat hierdoor ernstige slijtage en verstopping kan ontstaan. Wanneer de stofzuiger wordt ingeschakeld, wordt er een sterke zuigkracht gegenereerd die het vuil via de zuigkap in de stofzuiger zuigt. Het opgezogen vuil gaat via de slang en de gebruikte accessoires naar de zuigkap ‘4’, verder naar de afvalbak '6' via een deflector '5', die op de wand van de filterruimte is gemonteerd, die met een centrifugemotor de luchtstroom met het opgezogen materiaal opneemt. De zwaarste vuildeeltjes vallen op de grond van de afvalbak ‘6’. Het hoofdfilter ‘3’ zorgt terwijl de aangezogen lucht door het filter stroomt dat de lichtere deeltjes in de luchtstroom blijven. Deze luchtstroom gaat verder via het HEPA-filter (optioneel), indien van toepassing. LET OP! De zuiger mag niet worden gebruikt door niet-geautoriseerd personeel. De bediener moet controleren of alle beschermingen en veiligheidsmechanismen zijn geïnstalleerd en juist werken. LET OP! Wanneer de stofzuiger wordt gebruikt voor het opzuigen van vochtige of natte stoffen en er vloeistof uit loopt, moet u de zuiger onmiddellijk uitschakelen. De stofzuiger moet meteen worden gereinigd en gedroogd, en alle filters moeten onmiddellijk worden vervangen.
Pagina: 8
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 8 32401131(1)2005-03 A 8.2 Reiniging van het hoofdfilter Voor stof van klasse ‘M’ en ‘H’ moet de sluitdop van de zuigkap worden gebruikt tijdens het vervoer van de zuiger of tijdens het schudden van het filter. Het (brandende) lampje voor verstopping ‘1' is in het voorste deel van de zuiger gemonteerd (zie Afb. 3) en geeft aan wanneer er in de zuiger een te hoge druk wordt opgebouwd. Wanneer het gaat branden, betekent dit dat het filter verstopt is en dat het filtervermogen is verminderd. Dan is het nodig het hoofdfilter te reinigen. Schakel de zuiger met de groene knoppen ON/OFF (2 of 3, afhankelijk van het model) uit (Afb. 3). Activeer enkele malen de hendel ‘2’ (Afb. 2) van de filterschudder om te zorgen dat het stof op het filter loslaat. Wacht enkele minuten zodat het stof dat aan het filter kleeft loslaat en op de bodem van de afvalbak valt. Leeg daarna de bak, zoals beschreven in paragraaf 8.3. 8.3 De afvalbak legen (Afb. 6) Bij leeg- en onderhoudswerkzaamheden, inclusief het verwijderen van de afvalbak, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs die de juiste beschermende kleding moeten dragen. Activeer de zuiger niet zonder een perfect werkend filtersysteem. Controleer het niveau van het vuil in de afvalbak om te zien of de bak geleegd moet worden op basis van de uit te voeren werkzaamheden, om te voorkomen dat de bak te vol wordt. Voordat u de afvalbak ‘1’ kunt legen, moet u de stofzuiger eerst uitschakelen met de groene knoppen ON/OFF (2 of 3). Daarnaast raden wij u aan het hoofdfilter te reinigen met de hendel van de filterschudder (zie paragraaf 8.2). Wacht enkele minuten zodat het vuil van het filter op de bodem van de afvalbak ‘1’ kan vallen. Zet de hendel ‘4’ omhoog. De bak ‘1’ gaat omlaag totdat hij met de wielen de grond staat. Start de motor opnieuw en ga verder aan de hand van de volgende stappen Pak de hendel ‘2’ vast en verwijder de bak. Leeg de bak Om het legen van de bak ‘1’ eenvoudiger te maken is het apparaat voorzien van een hefmechanisme dat moet worden gebruikt om de bak omhoog te brengen met behulp van een hefkar of een kraan. Voor het verwijderen van deze stof is het gebruik van een geschikt verwijderingssysteem verplicht. De codes voor deze accessoires worden in hoofdstuk 9 vermeld. Wanneer de bak moet worden teruggeplaatst, moet u deze in het deel onder de filtereenheid ‘5’ plaatsen. Druk de hendel ‘4’ nu omlaag om de bak ‘1’ omhoog te brengen, totdat deze niet meer vast zit, zodat er een vacuüm ontstaat en de bak in de zitting blijft zitten in de filterruimte ‘5’. Het legen en reinigen van de bak wordt vereenvoudigd door geschikte plastic zakken ‘1’ te gebruiken, zie Afb. 7. Let bijzonder goed op tijdens het LEGEN VAN EEN AFVALBAK MET STOF UIT KLASSE H EN M en draag een P3-masker en geschikte kleding ter bescherming. Gooi de bak of de veiligheidszak (SAFE BAG) niet weg wanneer er giftige of schadelijke stoffen in zitten. In dat geval moet de bak of de veiligheidszak bij een geschikte instantie, met de benodigde autorisatie voor het verwijderen van dit soort afval, worden ingeleverd. OPMERKING Wanneer het lampje voor beschadiging ‘1’ (Afb. 3) blijft branden, is de zuigleiding of een accessoire waarschijnlijk verstopt. Reinig de verstopte onderdelen in dat geval grondig. LET OP! In de stofzuiger zitten stoffen die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. LET OP! De bak mag niet worden geleegd wanneer er stof uit klasse M of H in de bak aanwezig zijn. LET OP! Controleer wanneer de bak ‘1’ weer teruggeplaatst is of de bak hermetisch is afgesloten. LET OP! De plastic zakken kunnen niet worden gebruikt wanneer er tussen het op te zuigen vuil vloeibare stoffen of scherpe voorwerpen zitten.
Pagina: 9
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 32401131(1)2005-03 A 9 9 Optionele accessoires De hieronder vermelde optionele accessoires kunnen met de zuiger worden gebruikt. Optionele accessoires voor de series IVT/IVB 2000-3000. Zie voor meer informatie over vervangingsonderdelen de catalogus met vervangingsonderdelen. 10 Stofzuiger (IVB) voorzien van de set voor het opzuigen van asbest Het verwijderen van de zak met verzamelde stof mag alleen worden uitgevoerd door getraind personeel en aan de hand van de gebruikers- en onderhoudshandleiding. Op stofzuigers voorzien van de optionele set voor het verwijderen van asbeststof moet altijd de extra ABS-bak of de beschermzakken worden gebruikt. Het is daarnaast nodig een uitlaatslang te monteren voor het bovenste deel van het uitlaatlampje, waardoor het mogelijk is de lucht die in het werkgebied werd opgenomen te laten weglopen. De uitlaatslang kan zo worden gericht dat de stroom van de uitlaat naar buiten wordt geleid, waarbij de lucht via een ventilatiesysteem loopt dat is gemonteerd op basis van de werkplek. De aansluitleiding voor de luchtuitlaat moet zijn voorzien van een verbindingsstuk van 70mm PUR H, met een lengte van minder dan 5 meter. Dit verbindingsstuk wordt meegeleverd met de asbestset, die samen met de stofzuiger kan worden geleverd. Wanneer de stofzuiger is gebruikt voor het opzuigen van asbestdeeltjes in een dichte ruimte volgens de norm TRGS 519, mag de stofzuiger niet meer in de genoemde gereinigde ruimte wordt ingezet. De enige toegestane uitzondering is wanneer de zuiger eerder volledig ontsmet is door een monteur volgens de norm TRGS 519 N. 2.7 (niet alleen de buitenzijde, maar ook de onderdelen binnenin, zoals bijvoorbeeld de ruimten waardoor de koellucht stroomt, de ruimten waarin de elektrische onderdelen zijn ondergebracht, de onderdelen zelf, etc.). Deze werkzaamheden moeten door de monteur schriftelijk worden gedocumenteerd. Wanneer de stofzuiger moet worden vervoerd, moet u controleren of deze preventief is gereinigd, in overeenstemming met de reglementering uit norm TRGS 519. De zuiger kan ook in een waterdichte bak worden vervoerd. Code Beschrijving 32400159 Set ABS-bak voor IVT/B 2000 32400591 Set filters klasse M voor IVT 2000 B 32400592 Set filters klasse M voor IVT/IVB 2000 S 32400593 Set filters klasse M voor IVT 3000 B 32400594 Set filters klasse M voor IVT/IVB 3000 S 32400595 Set ‘SAFE BAG’ voor IVT 2000 B 32400596 Set ‘SAFE BAG’ voor IVT/IVB 2000 S 32400597 Set ‘SAFE BAG’ voor IVT 3000 B 32400598 Set ‘SAFE BAG’ voor IVT/IVB 3000 S 32400599 Set filter klasse H voor IVT 2000 B 32400600 Set filter klasse M voor IVT/IVB 2000 S 32400601 Set filter klasse H voor IVT/IVB 3000 S-B 32400602 Set filter in uitgang voor IVT 2000-3000 32400603 Set ‘DUST BAG’ voor IVT/IVB 2000 S 32400604 Bak van roestvrij staal voor IVT 2000 B 32400605 Bak van roestvrij staal voor IVT/IVB 2000 S 32400607 Bak van roestvrij staal voor IVT 3000 B 32400608 Bak van roestvrij staal voor IVT/IVB 3000 S 32400610 Bak van roestvrij staal van 100L voor IVB 3000 S 32400611 Bak van 100L voor IVB 3000 S 32400612 Set plastic stofzak IVT/IVB 2000 S 32400613 Set plastic stofzak IVT/IVB 3000 S 32400614 Asbestset voor IVB 2000 S 32400615 Asbestset voor IVB 3000 S 32400616 Vloeistoffenset voor IVB 2000 S 32400617 Vloeistoffenset voor IVB 3000 S 32400640 Vloeistoffenset voor IVB 2000 S (110 V) 32400641 Vloeistoffenset voor IVB 3000 S (110 V) 32400818 Accessoireset deurkorf voor IVT/IVB 2000 32400819 Accessoireset deurkorf voor IVT/IVB 3000 32400820 Set zuigkop voor vloeren voor IVT/IVB 2000-3000 OPMERKING Wanneer de stofzuiger moet worden gebruikt voor het opzuigen van asbestdeeltjes, moet de extra ABS-bak of beschermzakken worden gebruikt.
Pagina: 10
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 10 32401131(1)2005-03 A De filters die op de machine zijn gemonteerd, mogen alleen in een geschikte ruimte worden vervangen (bijvoorbeeld in de zogenoemde ontsmettingsstations). Het filter mag alleen worden vervangen door getraind personeel aan de hand van de gebruikers- en onderhoudshandleiding. Voordat het filter wordt verwijderd, moet deze met een geschikte plastic zak worden afgedekt. Verwijder de cilinderkop van de motor uit de zuiger. Verwijder de filtereenheid door deze omhoog te brengen en daarna uit de filterruimte te halen. Haal de strip van de filterafsluiting los waarmee het filter op de bevestigingsring is vastgezet. Zet het filter op zijn kop om de bevestigingsstrips ‘2’ bloot te leggen. Plaats het filter in een plastic zak ‘3’; kort daarna de bevestigingsstrips in om de korf van de filterhouder '4' uit het filter te halen. Verzegel de plastic zak met het filter. Wanneer er een HEPA-filter is gemonteerd, moet u deze als volgt vervangen: Open de strip waarmee de cilinderkop op de filtereenheid is vastgezet. Verwijder de cilinderkop. Nu kunt u het HEPA-filter blootleggen. Verwijder het HEPA-filter en vervang deze door een nieuwe. Plaats de cilinderkop van de motoren terug en sluit de strip. Het verwijderde filter moet in een nylon zak worden gedaan en op de juiste manier worden afgedankt. Tijdens de vervangingsprocedure voor het hoofdfilter of het absolute filter moet u bijzonder voorzichtig te werk gaan en een P3-masker dragen. Gooi het filter niet bij de vuilnis, omdat het filter stoffen kan bevatten die schadelijk voor de gezondheid zijn. Het filter moet worden afgegeven bij een instantie met de juiste autorisatie voor het verwerken van dit type afval. Tijdens het vervangen van het hoofdfilter of het HEPA-filter moet u bijzonder voorzichtig zijn en een P3-masker en geschikte beschermingskleding dragen. Het filter moet worden vervangen door een ander filter met dezelfde eigenschappen, dezelfde categorie en hetzelfde type filteroppervlak. Wanneer u deze aanwijzingen negeert, kan dit de juiste werking van de stofzuiger in gevaar brengen. Zoek dus een filter met gelijkaardige eigenschappen als het oude filter en ga als volgt te werk (Afb. 8). Demonteer de sluiting en de bevestigingsring van het oude filter en monteer deze op het nieuwe filter. Steek de korf van de filterhouder ‘4’ op zijn plaats en bevestig het filter in het onderste deel met de juiste bevestigingsstrips ‘2’. Steek de as van de korf van de filterhouder in het schudsysteem en draai de schroeven vast. Monteer de afdekkingen van de filtereenheid. Plaats de filtereenheid terug in de zuiger. Zet de strip vast waarmee de filtereenheid in de stofzuiger wordt vastgezet. LET OP! Plaats de veiligheidsschroeven na de montage terug. OPMERKING Het absolute filter is giftig afval en moet ook als zodanig worden behandeld. Het filter moet worden afgegeven bij een instantie met de juiste autorisatie voor het verwerken van dit type afval. LET OP! Het vervangen van het filter is een belangrijke handeling.
Pagina: 11
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 32401131(1)2005-03 A 11 11 Gebruik van de stofzuiger in hygiënische ruimten Wanneer de stofzuiger wordt gebruikt in hygiënische ruimten, waar de lucht schoner moet zijn of wanneer er gevaarlijke materialen moeten worden verwerkt, dan moet de stofzuiger altijd worden voorzien van een HEPA-filter. Dit filter wordt tussen het hoofdfilter en de cilinderkop van de motor geplaatst. Zo bereikt de zuiger een MPP-filterefficientie van 99,995% waarbij de deeltjes een maximale diameter van 0,3 micron hebben. Zo worden alle deeltjes opgevangen die door het hoofdfilter gaan. Deze waarde is gemeten met de D.O.P.-methode 11.1 Uitlaatfilter HEPA (alleen IVT-uitvoeringen) Voor de modellen uit de serie IVT 2000/3000 is een uitlaatfilter HEPA H 13 leverbaar. Wanneer het filter is gemonteerd, kunnen de zuigers worden gebruikt in hygienische ruimten. De gebruiker van de stofzuiger moet controleren of de zuiger zelf geschikt is voor de betreffende hygiënische ruimte. 12 Stofklassen De stofzuiger moet worden gebruikt in overeenstemming met de veiligheidsnormen. Controleer voor welke stofklasse de stofzuiger geschikt is (zie het identificatieplaatje). De stofzuiger mag niet voor stoffen uit verschillende gevaarklassen worden gebruikt. 12.1 Stofklasse ‘L’ (Klein risico – gedefinieerd op basis van de normen EN 60335-2-69). Dit type industriële stofzuiger is goedgekeurd volgens norm EN 60335-2-69 voor het opzuigen van stoffen van klasse ‘L’ en is geschikt voor het opzuigen van droge, niet-ontvlambare en niet-giftige stoffen, met MAK-waarden van meer dan 1mg/m3 . De gezuiverde lucht wordt daarna weer terug in de werkomgeving gebracht. 12.2 Stof van klasse ‘M’ (Gemiddeld risico – gedefinieerd op basis van de normen EN 60335-2-69). Dit type industriële zuiger is goedgekeurd volgens norm EN 60335-2-69 voor het opzuigen van stoffen van klasse ‘M’ en is geschikt voor het opzuigen van droge, niet-ontvlambare en niet-giftige stoffen, met MAK-waarden van meer dan 0,1 mg/cm3. De gezuiverde lucht wordt daarna weer terug in de werkomgeving gebracht. 12.3 Stof van klasse ‘H’ (Hoog risico – gedefinieerd op basis van de normen EN 60335-2-69). Dit type industriële stofzuiger is goedgekeurd volgens norm EN 60335-2-69 voor het opzuigen van stoffen van klasse ‘H’ en is geschikt voor het opzuigen van schadelijke, droge, niet-ontvlambare stoffen, met alle MAK-waarden en voor droge, niet-ontvlambare en kankerverwekkende stoffen. De gezuiverde lucht wordt daarna weer terug in de werkomgeving gebracht.
Pagina: 12
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 12 32401131(1)2005-03 A 13 De bak legen (klasse H) – (Afb. 9) De bak mag alleen door gekwalificeerd personeel met juiste beschermingskleding worden geleegd en onderhouden. Activeer de stofzuiger niet zonder een correct geïnstalleerd en werkend filtersysteem. Let bijzonder goed op tijdens het LEGEN VAN EEN AFVALBAK MET STOF UIT KLASSE H EN M en draag een P3-masker en geschikte kleding ter bescherming. Schakel alle motoren uit voordat u de afvalbak gaat legen. Schud het filter een paar keer en wacht totdat het stof van het filter op de grond van de afvalbak is gevallen. Haal de bak los met de betreffende hendel. Schakel de motoren weer in en ga als volgt te werk: verwijder de bak onder de stofzuiger; sluit de afdekking ‘1’ van de bak. Verwijder de hermetisch afgesloten ABS-bak ‘2’. Steek een nieuwe, lege ABS-bak in de hoofdbak en plaats de hele eenheid terug in de behuizing van de stofzuiger. Controleer of de extra afvalbak (indien van toepassing) hermetisch in de filterruimte is bevestigd. Het verwijderen van de giftige stoffen in de afvalbak moet worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de geldende normen. 13.1 Gebruik van de stofzuiger met de veiligheidszakken voor het verzamelen van stoffen uit klasse 'H’ Montage van de veiligheidszak (SAFE BAG) Plaats de veiligheidszak voor het verzamelen van het stof tegen de oppervlakken van de bak, met de flensverbinding naar de verbindingskap op de wand van de afvalbak gedraaid. Steek de flensverbinding op de veiligheidszak op de verbindingskap en laat deze schuiven totdat de zak niet verder kan, zonder te draaien. Vouw de plastic zak langs de rand van de afvalbak. Trek een deel van de plastic zak over de rand van de bak en bevestig deze op de flens (voordat u het onderste en bovenste deel van de stofzuiger in elkaar zet). Wanneer de stofzak vol is Laat de flexibele slang aangesloten of sluit de opening met de afdekking. Wanneer de stofzuiger geopend is, haal het plastic deel van de zak dat op de rand van de bak dan voorzichtig los en druk op beide openingen om de zak te verzegelen. Haal het achterste deel van de verbindingsflens los door deze omlaag op een van de hoeken te drukken, terwijl het verbindingsstuk op zijn plaats wordt gehouden. De verbindingsslang wordt dan zichtbaar en kan in alle veiligheid worden vastgezet door de verbindingsstrip eenvoudig aan te trekken. Controleer of er geen stof naar buiten kan komen. Daarna kunt u het voorste deel van de flens uit de verbindingskap halen. 13.2 Stofzakken (gebruik van plastic zakken) (Afb. 7) Wanneer de behuizing van de stofzuiger is geopend, moet u de rand van de plastic zak voorzichtig van de rand van de afvalbak verwijderen. Sluit de zak en verwijder deze uit de bak. Steek een nieuwe zak in de stofzuiger. Controleer of de zak zowel de onderzijde als de wanden van de bak bedekt. Trek de rand van de zak langs de randen van de bak en controleer of het oppervlak van de zak tegen de wanden van de bak zit. 13.3 Stof van klasse ‘L’ De zuigers uit deze klasse kunnen ook zonder stofzak worden gebruikt. We raden dan aan ervoor te zorgen dat de zuiger wordt geleegd in een ruimte die hiervoor geschikt is en dat de bediener die hier verantwoordelijk voor is geschikte beschermende kleding draagt. Gooi de bak of de veiligheidszak (safe bag) niet weg wanneer er giftige of schadelijke stoffen in zitten. In dat geval moet de bak of de veiligheidszak bij een geschikte instantie, met de benodigde autorisatie voor het verwijderen van dit soort afval, worden ingeleverd. LET OP! In de stofzuiger zitten stoffen die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.
Pagina: 13
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 32401131(1)2005-03 A 13 14 Onderhoud 14.1 Bepalingen De bediener mag de stofzuiger demonteren, reinigen en onderhoud aan de stofzuiger uitvoeren wanneer er geen gevaar bestaat voor het onderhoudspersoneel en andere personen. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen voordat de zuiger uit elkaar wordt gehaald, zoals reinigen voor de demontage, voorzorgsmaatregelen voor ventilatie van de ruimte waarin de zuiger wordt gedemonteerd, reiniging van de ruimte waarin het onderhoud wordt uitgevoerd en beschermende kleding voor het personeel. Bij zuigers voor stof uit klasse H of M moet de buitenzijde van de stofzuiger worden gereinigd door het stof op te zuigen of deze te verzegelen voordat de stofzuiger naar buiten de gevarenzone wordt gebracht. Alle onderdelen van de stofzuiger moeten als vervuild worden beschouwd, wanneer ze buiten de gevarenzone worden gebracht, om verspreiding van het stof te voorkomen. De zuigeenheid is onderhoudsvrij en hoeft niet specifiek gesmeerd te worden. Vergeet echter niet dat correct gebruik en onderhoud van de zuiger essentieel zijn voor de veiligheid en een lange levensduur van de zuiger. Gebruik alleen originele onderdelen van Nilfisk-Advance bij reparatie zodat uw stofzuiger betrouwbaar blijft en om te voorkomen dat de garantie vervalt. Voor stof van klasse ‘M’ en ‘H’ moet de sluitdop van de zuigkap worden gebruikt wanneer het filter wordt geschud of vervoerd. 14.2 Controles bij het starten Controleer aan de hand van de volgende punten of de stofzuiger tijdens het transport niet is beschadigd. 14.2.1 Voor het starten Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met die van de instellingen van de stofzuiger (zie het plaatje in paragraaf 3.1, Afb. 1); Controleer of de ‘let op’- en waarschuwingsplaatjes aanwezig en goed leesbaar zijn; controleer of de diverse beveiligingsmechanismen aanwezig zijn en goed werken. 14.2.2 Tijdens het gebruik van de stofzuiger Controleer of alle luchtaansluitingen helemaal luchtdicht zijn. Controleer de werking van alle gemonteerde beveiligingsmechanismen. Voer zuigtesten uit op het materiaal dat moet worden opgezogen. Via deze handeling kunt u controleren of alle onderdelen van de stofzuiger goed werken. 14.3 Gewoon onderhoud Houd u aan de volgende aanwijzingen voor een perfecte werking en een goede betrouwbaarheid van de zuiger. Tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden moeten alle vervuilde voorwerpen die niet meer schoon genoeg worden op de juiste manier worden afgedankt. Deze voorwerpen moeten in waterdichte zakken worden geplaatst in overeenstemmingen met de geldende bepalingen voor het afdanken van dergelijk afval. 14.3.1 Voor de werkcyclus Controleer of de ‘let op’- en waarschuwingsplaatjes aanwezig en goed leesbaar zijn. Beschadigde of onvolledige plaatjes moeten worden vervangen. Controleer of de afvalbak leeg is. Leeg de bak eventueel. Zie paragraaf 8.3. 14.3.2 Elke 200 bedrijfsuren (één keer per maand) Controleer de luchtdichtheid van de zuiger. Er mogen geen lekken zijn. Controleer de werking van de verschillende zuigslangen en accessoires. Deze onderdelen mogen niet gescheurd, ingekeept of op andere manier beschadigd zijn, omdat de zuigkracht hierdoor kan afnemen. Controleer of de voedingskabel niet is beschadigd, geschaafd of platgedrukt is. Controleer de toestand van het hoofdfilter. Het filter mag geen schade vertonen, dus geen scheuren, gaten of andere beschadigingen. Vervang wanneer nodig het filter. 14.3.3 Elke 2000 bedrijfsuren (één keer per jaar) Controleer de toestand van de zuigeenheid. Laat de stofzuiger helemaal nakijken door de fabrikant of een erkend servicepunt. 14.4 Uitvoering van de benodigde controles In de volgende afbeeldingen ziet u hoe u de diverse vereiste controles moet uitvoeren. LET OP! Alle onderhouds- en reinigingsprocedures moeten worden uitgevoerd terwijl de stofzuiger is uitgeschakeld en van het elektriciteitsnet is ontkoppeld.
Pagina: 14
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 14 32401131(1)2005-03 A 14.5 Vervanging van het hoofdfilter (Afb. 8) Wanneer het hoofdfilter moet worden vervangen, moet dit waar mogelijk buiten worden gedaan. Het oude filter moet in een speciale plastic zak worden verwijderd. Maak de klem los waarmee de filtereenheid op de zuiger is vastgezet. Verwijder de cilinderkop van de motor uit de zuiger. Demonteer de filtereenheid door deze omhoog te brengen en daarna uit de filterruimte te halen. Draai de spanner los waarmee het filter op de ring is bevestigd. Zet het filter op zijn kop om de bevestigingsstrip ‘2’ bloot te leggen. Plaats het filter in een plastic zak ‘3’; kort daarna de bevestigingsstrips in om de korf van de filterhouder '4' uit het filter te halen. Verzegel de plastic zak met het filter. Gooi het filter niet bij de vuilnis, omdat het filter stoffen kan bevatten die schadelijk voor de gezondheid zijn. Het filter moet worden afgegeven bij een instantie met de juiste autorisatie voor het verwerken van dit type afval. Draag een P3-masker bij het vervangen van het hoofdfilter en het absolute filter. Zoek dus een filter met gelijkaardige eigenschappen als het oude en ga als volgt te werk: (Afb. 8) Demonteer de sluiting en de bevestigingsring van het oude filter en monteer deze op het nieuwe filter. Steek de korf van de filterhouder ‘4’ in het filter en bevestig deze met de bevestigingsstrips ‘2’ op het onderste deel van het filter zelf. Steek de as van de korf van de filterhouder in het schudsysteem en draai de schroeven vast. Bevestig de bovenste afdekking op de filtereenheid. Breng de filtereenheid omhoog om deze terug te plaatsen in de behuizing van de stofzuiger. Zet de strip vast waarmee de filtereenheid in de zuiger wordt vastgezet. Bij het vervangen van het filter moet een schroevendraaier en een tang voor metaaldraad worden gebruikt. 14.5.1 Het absolute filter vervangen (HEPA) Wanneer aanwezig moet het absolute filter als volgt worden vervangen: Haal de strip los band waarmee de cilinderkop op de filtereenheid is vastgezet. Verwijder de cilinderkop. Nu kunt u het HEPA-filter blootleggen. Verwijder het absolute filter en vervang dit door een nieuw filter. Plaats de cilinderkop van de motoren terug en sluit de strip. Het verwijderde filter moet in een nylon zak worden gedaan en op de juiste manier worden afgedankt. Tijdens de vervangingsprocedure voor het hoofdfilter of het absolute filter moet u bijzonder voorzichtig te werk gaan en een P3-masker dragen. LET OP! Wanneer de stofzuiger is gebruikt voor het opzuigen van materialen die schadelijk voor de gezondheid van de bediener zijn, moet het onderhoudspersoneel geschikte beschermende kleding dragen. LET OP! Het vervangen van het filter is een belangrijke handeling. Het filter moet worden vervangen door een ander filter met dezelfde eigenschappen, dezelfde categorie en hetzelfde type filteroppervlak. Wanneer u deze aanwijzingen negeert, kan dit de juiste werking van de stofzuiger in gevaar brengen. LET OP! Wanneer de stofzuiger is gebruikt voor het opzuigen van materialen die schadelijk voor de gezondheid van de bediener zijn, moet het onderhoudspersoneel geschikte beschermende kleding dragen. OPMERKING Het absolute filter is giftig afval en moet ook als zodanig worden behandeld. Het filter moet worden afgegeven bij een instantie met de juiste autorisatie voor het verwerken van dit type afval.
Pagina: 15
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 32401131(1)2005-03 A 15 14.6 Lijst met aanbevolen vervangingsonderdelen Hieronder ziet u een lijst met alle vervangingsonderdelen die op voorraad moeten worden bewaard om de onderhoudswerkzaamheden te bespoedigen. 14.6.1 Lijst met aanbevolen vervangingsonderdelen voor stofzuigers uit de series IVT/IVB 2000-3000 15 Problemen oplossen Onderdeelnum mer Beschrijving Hoev eelhe id 32400066 Pakking voor IVT/IVB 2000 1 32400243 Pakking voor IVT/IVB 3000 1 32400060 Pakking voor cilinderkop van de motor, alle modellen 1 32400040 Bevestigingsstrip, alle modellen 1 32401030 Filter 32400270 compleet – polyester standaard voor IVT/IVB 2000 (naar toepassing) 1 32401031 Filter 32400273 compleet – katoen standaard voor IVT/IVB 2000 (naar toepassing) 1 32401032 Filter 32400572 compleet – PTFE voor IVT/IVB 2000 (naar toepassing) 1 32401033 Filter 32400274 compleet – antistatisch polyester voor IVT/IVB 2000 (naar toepassing) 1 32401034 Filter 32400275 compleet – antistatisch PTFE voor IVT/IVB 2000 (naar toepassing) 1 32401035 Filter 32400272 compleet – Nomex voor IVT/IVB 2000 (naar toepassing) 1 32401037 Filter 32400283 compleet – polyester standaard voor IVT/IVB 2000 (naar toepassing) 1 32401038 Filter 32400286 compleet – katoen standaard voor IVT/IVB 2000 (naar toepassing) 1 32401039 Filter 32400573 compleet – PTFE voor IVT/IVB 2000 (naar toepassing) 1 32401040 Filter 32400287 compleet – antistatisch polyester voor IVT/IVB 2000 (naar toepassing) 1 32401041 Filter 32400288 compleet – antistatisch PTFE voor IVT/IVB 2000 (naar toepassing) 1 32401042 Filter 32400285 compleet – Nomex voor IVT/IVB 2000 (naar toepassing) 1 De motor start niet Geen voeding Een van de zekeringen kan zijn gesprongen en moet worden vervangen De voedingskabel of het stopcontact kan defect zijn en moet worden gecontroleerd De stofzuiger stopt plotseling Bij het uitschakelen van de motoren is het thermische relais geactiveerd waardoor er een verstopping in de zuigslang, de -leiding of de -pijp ontstaat. Nadat de motor is afgekoeld, kunt u het materiaal verwijderen dat de verstopping veroorzaakt De stofzuiger start automatisch opnieuw De zuigkracht neemt af Het filter kan verstopt zijn en moet daarom worden gecontroleerd De afvalbak kan vol zijn en moet dus worden geleegd De slang, de leiding of de pijp kunnen verstopt zitten; verwijder het materiaal dat de verstopping veroorzaakt
Pagina: 16
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 16 32401131(1)2005-03 A 16 Technische gegevens De specificaties en technische eigenschappen kunnen zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd. Beschrijving IVT 2000 IVB 2000 IVT 3000 IVB 3000 Spanning (50/60 Hz) 110-230 110-230 110-230 110-230 Nominaal vermogen (W) 2.000 2.000 3.000 3.000 Luchtinhoud (liter/sec) 78 75 123 120 Druk (kPa) 21,5 20 21,5 19,5 Zuigkracht (W) 512 500 568 543 Geluidsniveau op 1,5 m (dbA) ISO3744 68,5 69,5 67,6 68,6 Inhoud afvalbak (liter) 46 46 70 70 Oppervlakken hoofdfilter klasse L en M (m2 ) 1,35 1,35 2,0 2,0 Oppervlakken hoofdfilter klasse H (m2 ) 2,2 2,2 4,7 4,7 Stofklasse L, M, H L, M, H L, M, H L, M, H Diameter van de zuigleiding (mm) 50 50 70/50 70/50 H x B x D (cm) 129x91x60 129x91x60 132x95x60 132x95x60 Gewicht (kg) 66 66 82 82
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
IVB 2000
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans