GWD 335 handleiding
Nilfisk GWD 335handleiding

Handleiding voor de Nilfisk GWD 335 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 34 pagina's.

PDF 34 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk GWD 335. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk GWD 335 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk GWD 335. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk GWD 335 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk GWD 335

Pagina: 1
20 • Dit apparaat is bedoeld voor privé- of professioneel gebruik binnenshuis. • Laat de stofzuiger niet aangesloten op het elektriciteitsnet staan. Haal de stekker altijd uit het stopcontact als de stof zuiger niet wordt gebruikt of als hij wordt nagekeken. • Mag niet als speelgoed gebruikt worden. Wees extra voorzichtig bij gebruik door of in de buurt van kinderen. • Volg de instructies nauwkeurig op. Onder houd en repara ties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende reperatie service. Alleen reserve-onderdelen en acces soires die door de fabrikant zijn aanbevolen mogen worden gebruikt. Probeer nooit zelhetapparaat te eranderen. • Gebruik het apparaat niet zonder filter. • Waarschuwing! Het apparaat mag niet gebruikt worden voor schade lijke stofdeeltjes (b.v. asbest). • Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het apparaat niet naar behoren functioneert, als het beschadigd is, buiten of in een vochtige omgeving heeft gestaan, moet u het laten nakijken. • Gebruik het snoer niet om het apparaat te trekken of op te tillen. Klem het snoer niet tussen een deur of onder het apparaat door er overheen te rijden. Het snoer mag niet verhit raken. • Trek aan de stekker om het snoer uit het stopcontact te halen. Trek nooit aan het snoer zelf. • Maak het apparaat met een droge doek schoon na de stekker uit het stopcontact te hebben gehaald. • Zuig niet in de buurt van rook, hitte of vuur, b.v. sigaretten, lucifers, hete as of brandge vaarlijke stoffen. • Zuig geen scherpe voorwerpen op, zoals stukken glas of naalden, die de stofzak kunnen beschadigen. • Zet het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. • Wees extra voorzichtig bij het stofzuigen van een trap. • Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar zich brandbare of licht ontv lambare stoffen kunnen bevinden. • Zet het apparaat uit voor het verwijderen of monteren van hulpstukken. • Dit apparaat mag niet door kinderen of personen met een verminderde fysieke, motorische of mentale gesteldheid of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen. Let er altijd op dat kinderen niet spelen met het apparaat. Bij een dubbel geïsoleerd apparaat wordt gebruik gemaakt van dubbele isolering in plaats van aarding. Een dubbel geïsoleerd apparaat kunt u herkennen aan het symbool voor dubbele isolering (een vierkant in een vierkant) op het etiket met gegevens. Een dubbel geïsoleerd apparaat is niet voorzien van aarding en mag achteraf ook niet van aarding worden voorzien. Onderhoud van dit type apparaat vergt uiterste voorzichtigheid en deskundigheid en mag daarom alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. De reserve-onderdelen van een dubbel geïsoleerd apparaat dienen identiek te zijn aan de onderdelen die ze vervangen. BELANGRIJK! Het apparaat is voorzien van een speciaal ontworpen snoer. Als dit beschadigd is, moet het worden vervangen door hetzelfde type snoer. Dit is verkrijgbaar bij erkende servicecentra en dealers en moet worden aangebracht door hiertoe opgeleid personeel. LET OP! Verwijder voor elke reparatie of onderhoudsbeurt de stek- ker uit het stopcontact. Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de frequen- tie en de spanning die op het typeplaatje staan vermeld, overeenkomen met de netspanning. Het typeplaatje is be- vestigd op de achterkant van de bovenkant van de motor. Specificaties en overige informatie kunnen zonder vooraf- gaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit apparat voldet aan de EG-richtlijn 89/336/EEG, 93/31/ EEG, 73/23EEG, 93/68EEG. EEN DUBBEL GEÏSOLEERD APPARAAT LET OP! OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BESCHADIGING TE VOORKOMEN, DIENT U DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN GOED DOOR TE LEZEN VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES WAARSCHUWING! H g G m g L D m o C m v M o w g m r r 1 C 0 m t C z K d s m G H b i g N D d v a e V D v m d v D g S s S u h h u u m 2 T e Z g BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische onderdelen worden ingeleverd. Door dit product op de juiste manier te behandelen, helpt u bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Deze zouden kunnen ontstaan als dit product als gewoon huishoudelijk afval wordt weggedaan. Voor meer informatie over het recyclen, kunt u contact opnemen met de plaatselijke bevoegde overheid, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 20 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 20 2008-10-13 14:23:23 2008-10-13 14:23:23
Pagina: 2
21 Het zakfilter en het vlottersysteem moeten altijd gemonteerd zijn in de machine, zowel bij NAT (niet voor GD 320) als bij DROOG zuigen. Houd er ook rekening mee dat de vulgraad van de tank kan variëren bij gebruik van een zakfilter tijdens nat zuigen. LET OP! Voor het opzuigen van nat materiaal De machine is voorzien van een vlottersysteem dat de luchtstroom door de machine afsluit als het maximale vloeistofpeil is bereikt. Zuig nooit vloeistof op als het vlottersysteem niet is geplaatst. Controleren: ontgrendel beide vergrendelingen aan weerszijde van de motorkop. Verwijder vervolgens de motorkop. Controleer of vlotterkorf en vlotterklep op de motorkop zijn gemonteerd. Motorkop monteren: plaats de motorkop terug op de houder. Controleer of de schakelaar/schakelaars in de richting van het inzuigmondstuk wijst/ wijzen. Haal vervolgens beide vergrendelingen aan, zodat de motorkop goed wordt geborgd. Gebruik altijd een chemisch schuimremmend middel bij het opzuigen van water vermengd met schuimende reinigingsmiddelen. Gebruik het door de fabrikant van het reinigingsmiddel aanbevolen schuimremmende middel. 1 Starten en bedienen van de machine Controleer of de elektrische schakelaar is uitgeschakeld (in de stand 0). Sluit de zuigslang vervolgens aan op het inlaatmondstuk van de machine door deze vast te klikken in het mondstuk (druk om de slang te ontkoppelen op de knop, waarna de slang kan worden weggenomen). Combineer vervolgens beide buizen met de slang en draai de buizen, zodat deze goed zijn vergrendeld. Druk een geschikt mondstuk op de buis. Kies het mondstuk op basis van het op te zuigen soort materiaal. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Zet de elektrische schakelaar in stand 1 om de motor te starten. Bepaalde varianten zijn uitgerust met twee motoren/ventilatoren en twee elektrische schakelaars; een voor elke motor. GWD 350 & GWD 375 Handvat afstellen Het handvat kan op een geschikte werkhoogte worden ingesteld. Draai beide borgschroeven aan weerszijde van het handvat los. Stel het handvat vervolgens in door deze omhoog of omlaag te schuiven, totdat u de juiste hoek hebt gevonden. Haal beide borgbouten weer aan om het handvat te borgen Natzuigen De machine is voorzien van een vlottersysteem dat de luchtstroom door de machine afsluit als het maximale vloeistofpeil is bereikt. Het geluid van de motor zal hoorbaar veranderen en het zuigvermogen neemt sterk af. Schakel in dit geval de machine uit. Ontkoppel de machine van het elektriciteitsnet. Zie paragraaf 2 voor het legen na natzuigen. Versies "Craftsman" voor professioneel gebruik Deze varianten zijn uitgerust met een extra elektrische uitgang voor boormachines of ander elektrisch gereedschap. De maximum macht 2000W wordt toegestaan bij het elektrohulpmiddel dat aan de reinigingsmachine moet worden aangesloten. De stofzuiger kan vervolgens worden gebruikt voor het opzuigen van boorschaafsel e.d. De elektrische uitgang is onder een kunststof kap voorop de motorkop geplaatst. De elektrische schakelaar heeft een twee standen. Stand I: normaal bedrijf. De machine schakelt uit als de schakelaar in stand 0 wordt gezet. Stand II: professioneel gebruik. In deze stand wordt de extra elektrische uitgang geactiveerd. De stofzuiger wordt nu als volgt gestart: sluit eerst het elektrisch gereedschap aan op de elektrische uitgang. Start vervolgens het elektrisch gereedschap. Nadat het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld, schakelt de stofzuiger met een vertraging van 10 seconden uit. De bedoeling van de vertraging is dat de stofzuiger de tijd heeft al het materiaal op te zuigen. 2 Legen na natzuigen Trek de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact voor het legen. Leeg en reinig houder en vlottersysteem altijd na het opzuigen van vloeistoffen. Zuig nooit vloeistoffen op zonder dat het vlottersysteem in de machine is geplaatst. Legen GWD 320 GWD 335 2a) Ontgrendel de vergrendeling door de onderkant naar buiten te trekken en de motorkop wordt ontgrendeld. Til de motorkop op. 2b) Ontkoppel de slang van de inlaat door de knop op de slangaansluiting in te drukken. Trek vervolgens de slang weg. Pak het zakfilter en til dit uit de stofzuiger 2c) Leeg de houder door deze achterover te kantelen en laat de vloeistoffen in een afvoerputje o.i.d. lopen. Veeg de vlotterklep en vlotterkorf af met een vochtige doek, voordat de motorkop weer op de houder wordt gezet. 2d) Veeg de vlotterklep en vlotterkorf af met een vochtige doek. 2e) Plaats de motorkop terug op de motorkop. Borg de kop met de vergrendelingen. Legen GWD 350 GWD 375 2f) Afvoerslang: GWD 375 zijn uitgerust met een afvoerslang. Neem de afvoerslang los van de beugel, door deze naar achteren te trekken. Plaats het slangeinde bij een afvoerputje en trek de plug uit het slangeinde. De houder wordt vervolgens door de zwaartekracht geleegd. 2g) Legen van de houder: Trek de bovenste delen van de vergrendelingen naar buiten en ontgrendel de motorkop. Til de motorkop weg. Pak het zakfilter en til dit uit de stofzuiger. Tijdens het legen van de houder kan de aanzuigslang aangesloten blijven. Pak met een hand de hendel onderop de houder. Plaats een voet op de onderkant van de wagen om te voorkomen dat de wagen beweegt. Kantel vervolgens de houder achterover en laat de vloeistoffen in een afvoerputje o.i.d. lopen. 2h) Veeg de vlotterklep en vlotterkorf af met een vochtige doek. 2i) Plaats de motorkop terug op de motorkop. Controleer of de schakelaar/ schakelaars in de richting van het inzuigmondstukwijst/wijzen. Borg de kop met de vergrendelingen. 3 Legen na droogzuigen Trek de stekker uit het stopcontact, voordat de houder wordt geleegd na droogzuigen. Controleer het zakfilter en de stofzak regelmatig. Ontgrendel de vergrendelingen door deze naar buiten te trekken, zodat de motorkop wordt ontgrendeld. Til de motorkop van de houder. Gevouwen papieren filter: De filters kunnen gereinigd worden door ze te schudden, te borstelen of te wassen. Nadat het gewassen is, dient het filter goed droog te zijn voordat het weer gebruikt wordt. Controleer het motorfilter en vervang het als het verstopt is. Zakfilter: Pak het zakfilter en til dit uit de stofzuiger. Schud het filter, zodat alle stof van het filter wordt verwijderd. Stofzak: cCntroleer de zak om te zien hoever deze is gevuld. Vervang de stofzak, indien nodig. Verwijder de oude zak. Plaats de nieuwe zak door het kartonnen plaatje met rubber membraan door het inlaatmondstuk te steken. Controleer of het rubber membraan langs de verhogingen bij het inlaatmondstuk steekt. Na het legen: plaats de motorkop terug op de houder. Controleer of de schakelaar/schakelaars in de richting van het inzuigmondstukwijst/wijzen. Borg de kop met de vergrendelingen. Zuig nooit droog materiaal op zonder dat een zakfilter of stofzak in de machine is geplaatst. De zuigkracht van de stofzuiger hangt af van de grootte en kwaliteit van filter en stofzak. Gebruik om die reden alleen originele filters en stofzakken. 4 Onderhoud van het vlottersysteem Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens onderhoud uit te voeren. Leeg en reinig de houder en het vlottersysteem altijd na het opzuigen van vloeistoffen. 4a) Ontgrendel de vergrendelingen door deze naar buiten te trekken, zodat de motorkop wordt ontgrendeld.Til de motorkop van de houder. Draai de motorkop ondersteboven. 4b) Los vervolgens de vlotterkorf door de korf linksom te draaien. Neem het hele vlottersysteem los van de motorkop. 4c) Voorin de motorinlaat is een filter geplaatst. Controleer het motorfilter en het HEPA-filter (indien aanwezig). Vervang een verstopt filter door een nieuw filter. 4d) Veeg de vlotterklep en vlotterkorf schoon met een vochtige doek, voordat de motorkop weer op de houder wordt gezet. Plaats vervolgens de vlotterklep weer op de vlotterkorf. Controleer of het afdichtvlak van de vlotterklep omhoog in de richting van de motorkop is geplaatst. 4e) Monteer de vlotterkorf als volgt: lijn de pijl op de korf uit op de pijl op de motorkop. Borg de vlotterkorf vervolgens door deze rechtsom te draaien. 5 Na gebruik Trek de stekker uit het stopcontact als de machine niet wordt gebruikt. Begin bij de machine de kabel op te wikkelen. De kabel kan worden opgewonden rond het handvat/de haken op de motorkop. Bepaalde varianten zijn uitgerust met een opslagruimte voor accessoires. GEBRUIKSAANWIJZING V d t 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 21 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 21 2008-10-13 14:23:24 2008-10-13 14:23:24
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
GWD 335
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins