GM 90 handleiding
Nilfisk GM 90handleiding

Handleiding voor de Nilfisk GM 90 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 48 pagina's.

PDF 48 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk GM 90. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk GM 90 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk GM 90. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk GM 90 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk GM 90

Pagina: 1
26 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzingen Voordat u de stofzuiger in gebruik gaat nemen, moet u de slang aan de kromme stang bevestigen (zie punt 5). Voordat u de stofzuiger in gebruik gaat nemen, moet u controleren of het op het typeplaatje aan de onderkant van de stofzuiger aangegeven voltage overeenkomt met het voltage van de netstroom. De stofzuiger wordt geleverd met een reeds geplaatste stofzak. Gebruik de stofzuiger nooit zonder een juist geplaatste stofzak. De wijze waarop u de stofzak moet plaatsen, wordt onder punt 8 beschreven. Belangrijke waarschuwingen 1. Deze machine is bovendien geschikt voor normaal huishoudelijk gebruik in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren. 2. Deze machine is niet geschikt voor het opzuigen van stof dat de gezondheid kan schaden. 3. Deze machine is alleen bedoeld voor droog zuigen en mag bij vochtig weer niet buiten gebruikt of neergezet worden. Binnenshuis opbergen bij een temperatuur van max. 60° C tot min. 0° C. 4. Machines voor het opzuigen van droog stof mogen niet worden gebruikt voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen. 5. Deze machine mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van brandbaar of explosief materiaal en mag ook niet gebruikt worden in een explosieve omgeving. 6. Deze machine mag vooral nooit gebruikt worden voor het opzuigen van heet materiaal, in het bijzonder voor het reinigen van open of gesloten haarden, ovens e.d. waarin zich warme of smeulende as bevindt. 7. De machine mag niet gebruikt worden als het elektriciteitssnoer op welke wijze dan ook beschadigd is. Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen, met name als het plat gedrukt is, tussen een deur heeft gereden is. Een losse snoer met aangegoten stekkers kunnen niet gerepareerd worden. Het moet vervangen worden door een originele NILFISK snoer, indien de kabel of de stekkers beschadigd zijn. 8. De machine mag niet gebruikt worden als er iets aan stuk is. 9. Niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek de stekker eruit en niet het snoer. 10. Als u het elektriciteitssnoer vervangt, moet u hetzelfde type snoer gebruiken dat oorspronkelijk bij de machine geleverd is. Het snoer is verkrijgbaar bij NILFISK. 11. De stekker moet altijd uit het stopcontact gehaald worden voordat er enig onderhoud aan de machine of het snoer verricht wordt. 12. Reparaties van het elektrische mechanisme en de motor of het snoer mogen slechts uitgevoerd worden door daartoe bekwame of aangewezen personen, nadat de reeds aanwezige hoofdschakelaar is uitgezet of nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald. 13. Er mogen geen wijzigingen in de mechanische of elektrische beveiliging aangebracht worden. 1 Aan / Uit 1 Steek de stekker van het snoer in de stekkerbus van de motor. Steek het snoer in het wandstopcontact. Druk op Knop 1 om de motor te starten. Druk nogmaals op Knop 1 om de motor te stoppen. Als u klaar met stofzuigen bent, haalt u het snoer uit het wandstopcontact. Elektriciteitssnoer uit de motor halen Om de levensduur van het snoer te verlengen moet u het altijd uit de motor halen als u klaar met stofzuigen bent. Rol het snoer losjes op en berg het weg. 2 N.B.: Rol het snoer niet te vast om de motor heen, anders wordt het snoer te strak aangetrokken, hetgeen de levensduur aanzienlijk verkort. 3 Microstatische filter Met de grijze microstatische filter bovenop de motor worden heel kleine deeltjes goed aangetrokken en vastgehouden. Om ervoor te zorgen dat de afzuiglucht voortdurend wordt gereinigd en om oververhitting van de motor te voorkomen is het van groot belang dat de filter regelmatig vervangen wordt. De microstatische filter moet na ongeveer 50 uur gebruik vervangen worden, hetgeen gelijk staat met één jaar huishoudelijk gebruik. Filter vervangen 1 Draai de twee schroeven met een muntstuk los tot de gleuven in een verticale positie staan. 2 Maak de beugel los door deze in het midden zachtjes omlaag te drukken. Druk net zolang totdat beide uiteinden uit de sponning van de motor wippen. 3 Til het afzuigrooster en de filter eruit. De geluiddemper moet bovenop de motor blijven. 4 Verwijder de grijze filter en bevestig de nieuwe filter. Plaats het afzuigrooster terug. Plaats de beugel in positie en vergrendel deze door aan de schroeven te draaien totdat de gleuven in horizontale positie staan. 4 Slang aansluiten Plaats de bajonetring in de zuigopening en laat deze in zijn plaats vallen door hem met de klok mee te draaien. Om de slang los te halen gaat u precies andersom te werk. 5 Slang en stangen 1 Slang op de kromme stang aansluiten Schuif de slang in de kromme stang en draai de slang totdat de palletjes in hun plaats vallen. 2 Slang uit de kromme stang halen U wilt de slang misschien uit de kromme buis halen om een verstopping te kunnen verwijderen. Druk een van de palletjes met een schroevedraaier in (zie afbeelding). Kantel het palletje totdat het los komt. Doe hetzelfde bij het andere palletje. De kromme stang kan nu van de slang losgemaakt worden. Typen met een uitschuifbare stang U kunt de uitschuifbare stang op uw eigen hoogte instellen. 3 Ontgrendel de stang (zie afbeelding) en plaats de stang op de door u gewenste hoogte. 4 Vergrendel de stang (zie afbeelding). Alle typen 5 Schuif de kromme stang in de metalen stang.
Pagina: 2
27 6 Zuigkrachtregeling 1 De zuigkracht van het mondstuk kan geregeld worden via de schuifklep op de kromme stang. De zuigkracht is optimaal als u de opening sluit door de klep vooruit te schuiven. 2 Voor het zuigen van losse kleedjes, gordijnen, enz. kunt u de zuigkracht lager zetten door de klep terug te schuiven. 7 Filter uitschudden Om de zuigkracht constant te houden moet de filter zo schoon mogelijk zijn. Daarom moet de filter regelmatig uitgeschud worden. De filter mag niet gewassen of afgeborsteld worden. Motor verwijderen, 80 1 Pak de beugel van de motor vast en open de bovenste sluithaken. Til de motor eruit. 2 Trek de filter er aan het onderstuk uit en schud deze voorzichtig heen en weer. De slang moet tijdens het uitschudden aan de stofbak vast blijven zitten. De filter kan gereinigd worden door deze te stofzuigen. Motor verwijderen, 90 1 Draai de beugel van de motor tegen de klok in. Til de motor eruit. Stofbak legen Als de filter uitgeschud en de slang losgemaakt is, zet u de twee klemmen los en opent u de stofbak. Til het bovenste gedeelte eruit en leeg het onderste gedeelte van de stofbak. Motor vervangen, 80 Als u de nieuwe motor erin zet, moet u erop letten dat de schakelaar zich precies boven de zuigopening van de stofbak bevindt en dat de pen naar achteren staat. Motor vervangen, 90 2 Als u de nieuwe motor erin zet, moet de Aan/Uit schakelaar tegenover de aanduiding voor bevestiging van de motor op de stofbak komen te staan en moet de pen naar achteren staan. Draai de motor met de klok mee totdat u een klik hoort. Als de motor bij het draaien niet in zijn plaats wil vallen, druk het rode palletje aan de binnenkant van de stofbak dan in de richting van de pijl. 8 Zuigen met stofzak De stofzuiger wordt geleverd met tweelaags stofzakken, die vanzelf op hun plaats vallen. Om de stofbak los te zetten moet u de twee klemmen losmaken en het bovenste gedeelte, waarin zich de motor en de filter bevinden, eruit tillen. Plaats de stofzak als volgt: 1 Prik de perforatie van de stofzak door en plaats de stofzak in het onderste gedeelte van de stofbak. 2 Trek het plastic plaatje van de stofzak met beide handen over de zuigopening heen. Vouw de stofzak voorzichtig open. Plaats het bovenste gedeelte van de stofbak weer terug en zet de twee klemmen vast. N.B.: Het zuigresultaat is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de stofzak. Gebruik alleen originele Nilfisk stofzakken. Bij gebruik van stofzakken van een ander merk kan de luchtstroom geblokkeerd raken, hetgeen oververhitting van de motor en daardoor beschadiging tot gevolg kan hebben. 9 Afzuigfilter Er wordt van afzuigfilters gebruik gemaakt als de afzuiglucht volkomen schoon moet zijn. De afzuigfilter wordt in plaats van de diffusor op de motor bevestigd. Het plaatsen van een afzuigfilter is eenvoudig; bovendien kan het filterelement vervangen worden. Bij de afzuigfilter wordt een speciale beugel geleverd. 10 Blaasapparaat Bevestiging Verwijder de luchtverspreider met geluiddemper (zie blz. 2). Plaats een aanzetstuk voor blazen, onderdeelnummer 11562000, op elke motor. De beugel van de motor zorgt ervoor dat elk stuk op zijn plaats gehouden wordt. Plaats het blaasapparaat in de aanzetstukken voor blazen. Voordat u een slang gaat aansluiten moet u eerst goed controleren of de slang schoon is. Zet het open uiteinde ervan in de opening van de stofbak, laat de motors even draaien en schud de slang. Onderhoud Zet de machine altijd op een droge plaats. De lagers van de motor zijn vooraf gesmeerd en zijn speciaal ontworpen voor langdurig zwaar gebruik. Afhankelijk van het aantal uren van gebruik moet de stoffilter vervangen worden. (Houd de stofbak schoon met een droge doek en een klein beetje glans-spray). Voor nadere bijzonderheden over het onderhoud kunt u rechtstreeks met NILFISK contact opnemen. Typeplaatje Het type- en serienummer van uw machine staan vermeld op het typeplaatje, dat zich op de machine bevindt. Deze gegevens heeft u nodig wanneer u onderdelen voor uw machine bestelt. Noteer hieronder het type- en serienummer van uw machine om hier later naar te kunnen verwijzen. Typenummer Serienummer Produktiejaar Voltage Problemen oplossen • de motor wil niet starten - Er kan een zekering doorgeslagen zijn; vervang de zekering. - Het snoer of het stopcontact kunnen stuk zijn; controleer dit. • er is minder zuigkracht - Misschien is de stofzak vol; vervang de stofzak; zie blz. 3. - De filter kan verstopt zijn; schudt de filter uit; zie blz. 3. • de motor blijft niet goed op de stofbak staan, alleen 90 - Het rode palletje in het bovenste gedeelte van de stofbak staat in een verkeerde positie. Duw het palletje in de richting van de pijl.
Pagina: 3
44 ENGLISH WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment) WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment) The symbol on the product or on its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensur- ing this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste dis- posal service or the shop where you purchased the product. Das Symbol auf dem Produkt bzw. auf der Produktver- packung deutet an, dass das Produkt nicht mit dem Haushalts- müll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es zur Entsorgung an eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu bringen. Durch die korrekte Entsorgung helfen Sie mit, potenziellen negativen Einflüssen auf die Umwelt und die Gesundheit vorzubeugen, die durch eine unangemessene Entsorgung dieses Produktes entstehen könnten. Genauere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, der Müllabfuhr vor Ort oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben. Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas útre traité comme un déchet ménager. Il doit au contraire útre remis au point de collecte correspondant pour le recyclage du matériel électrique et électronique. En pro- cédant de cette maniúre, vous aiderez ú prévenir les conséquen- ces potentiellement négatives pour l’environnement et la santé humaine que pourrait causer un traitement inadéquat du rejet de ce produit . Pour plus ample information sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec votre bureau municipal, votre service de collecte de déchets ménagers ou le magasin oú vous avez acheté le produit. Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non pu? essere smaltito fra i rifiuti domestici. Deve invece essere consegnato a un centro di raccolta autoriz- zato per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Smal- tendo questo prodotto in modo corretto, si contribuisce a ridurre l’impatto ambientale e sull’uomo. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il centro di raccolta dei rifiuti urbani locale o il rivenditore. Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behand- eld. Het apparaat moet bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd. Door dit product op de juiste manier af te danken, helpt u bij het voorkomen van mogelijke negatieve consequenties voor het mi- lieu en de menselijke gezondheid. Deze zouden kunnen ontstaan als dit product niet op de juiste manier wordt behandeld. Voor uitgebreide informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw afvalver- werkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on vietävä sähköisten ja elektronisten laitteiden kier- rätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, autat edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen hävittäminen voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat jät- teenkäsittelypisteistä tai samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen. Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produk- tet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For n?rmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kon- takt din lokale representant, renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet. Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt hus- holdningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bortskaffe produktet korrekt, så du kan vare med til at forebygge skader på miljøet og menneskers sundhed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes, kan du henvende dig hos kommunen, en miljøstation eller for- retningen, hvor du købte produktet.
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
GM 90
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins